Kuka kontrolloi brittien koronatoimia?

Tutkiva journalisti Vanessa Beeley on lähtenyt selvittämään, kuka kontrolloi Ison-Britannian hallituksen koronan vastaisia toimia. “Hallitus on luonut olosuhteet, jotka heikentävät immuunisuojaa ja luovat koronavirukselle täydellisen ympäristön levitä.”

“Uuden normaalin” taustavoimat ovat sulkeneet britit koteihinsa henkien pelastamisen nimissä. “Uudessa normaalissa” ihmiset eivät saa poistua kotoaan ja naapureiden edellytetään ilmiantavan toisiaan, mikäli kahta useampi henkilö ulkoilee samanaikaisesti takapihallaan. Beeley kirjoittaa alkavan olla ilmeistä, että eristyssulusta (lockdown) on ollut haittaa.

UK Column on laatinut graafin, jossa vertaillaan täyden eristyssulun ja eristyssulun kevytversion maiden kuolintapauksia – Beeley tosin huomauttaa, että tilastoihin on mahdotonta täysin luottaa, koska koronavirustestit näyttävät vääriä tuloksia ja kuolinsyyksi kirjataan koronavirus-19 riippumatta siitä, mikä varsinainen kuolinsyy on. Uudemmat tilastot kuitenkin viittaavat siihen, että alkuperäiset arviot, joilla eristyssulkua perusteltiin, menivät pieleen ja että eristyssulun vaikutukset ovat olleet negatiiviset.

Yhteiskunnan haavoittuvimpien – heidän, joita eristyssululla oli määrä suojella – kärsimysten tie on vasta alkanut. Vanhukset kuolevat joukoittain hoitokodeissa, ja heitä pyydetään allekirjoittamaan elvytyskieltoasiakirja (Do Not Resuscitate, DNR). Beeley alleviivaa, että yhteiskunnan haavoittuvimpia pyydetään allekirjoittamaan oma kuolemantuomionsa.

Lapsiköyhyys on ollut kasvussa Isossa-Britanniassa vuodesta 2012 lähennellen Viktorian ajan tilannetta. Marraskuussa 2019 absoluuttisessa köyhyydessä elävien lasten määrä maassa oli jo 3,7 miljoonaa lasta, Beeley havainnollistaa haavoittuvien tilannetta jatkaen: “Toimeentulotukihakemuksien määrä on kasvanut 1,4 miljoonalla, jolla on päästy noin seitsemän kertaa normaalia suurempaan määrään.”

Hallitus on luvannut kustantaa 80% palkasta “väliaikaisesti lomautetuille” työntekijöille, mutta pk-sektorin työnantajat joutuvat kohtaamaan määräämättömän pitkän ajan ilman toimeentuloa. Pk-sektori on niin OECD-maissa kuin globaalistikin suurin työllistäjä. Jokainen kykenee päättelemään seuraukset maailmantaloudelle.

Asiantuntijaosaaminen” päätösten takana

Imperial College -yliopiston professori, heikosta osaamisesta tunnettu Neil Ferguson on ollut päävastuussa koronatoimisuunnittelusta Britanniassa.

Kuka Ferguson oikein on, Beeley kysyy ja vastaa Fergusonin olevan rokotusvaikutuksia mallintavan konsortiumin (Vaccine Impact Modelling Consortium, VIMC) toiminnanjohtaja, jossa ominaisuudessa hän neuvoo tartuntatautipolitiikasta päättäviä tahoja.

Vuonna 2001 Ferguson malleineen ohjaili suu- ja sorkkatautiepidemiatoimia ja muutti perusteellisesti brittiläistä maataloutta. Arviolta 12 miljoonaa eläintä hätäteurastettiin. Terveet pienet yritykset menivät hätäteurastusten seurauksena konkurssiin ja päätyivät agribisnesjättien ostamiksi. Euroopan unioni hyödynsi tilaisuutta alkamalla EU-keskusjohtoisen maataloussektorin rakentamisen, Beeley huomauttaa. Ferguson palkittiin brittiläisen ritarikunnan (OBE) jäsenyydellä vuonna 2002 toiminnastaan.

Vuonna 2002 Ferguson ennusti väärin hullun lehmän tautiin kuolevien määrän – vuoden 1990 jälkeen kuolleita on 178 henkilöä ennustetun 150 000 sijaan. Vuonna 2005 Ferguson arvioi 200 miljoonan henkilön kuolevan H5N1 -lintuinfluenssaan. Varhain vuonna 2006 WHO oli kytkenyt 78 kuolemantapausta virukseen 147:stä raportoidusta tapauksesta, Beeley kertoo.

Nyt maaliskuussa 2020 Fergusonin ja Imperial Collegen julkaisema vertaisarvioimaton raportti ennusti koronaviruksen tuottavan puoli miljoonaa kuollutta Britanniassa ja 2,2 miljoonaa Yhdysvalloissa.

Raportti sai pääministeri Boris Johnsonin tekemään U-käännöksen laumaimmuniteetista joukkokaranteeniin, Beeley kirjoittaa jatkaen, että on väitetty Fergusonin myöhemmin tarkentaneen lukemiaan alemmaksi. Tosiasiassa Ferguson tuplasi ne Twitter-viestissään.

Daily Mail uutisoi 6. toukokuuta Fergusonin eronneen virastaan jäätyään kiinni muille suosittelemiensa karanteenimääräysten rikkomisesta.

Terveysasioiden kontrolli rokotelobbyn hallussa

Rokotusvaikutuksia mallintava VIMC kuuluu Imperial College -yliopiston tartuntatautien ja epidemiologian osastoon. VIMC:ia rahoittaa Bill & Melinda Gates -säätiö sekä säätiön perustama ja rahoittama rokoteliitto GAVI.

Säätiö alkoi rahoittaa vuonna 2006 Imperial Collegea, joka irtautui seuraavana vuonna Lontoon yliopistosta ja muuntui itsenäiseksi yksiköksi – neljä vuotta ennen kuin Gatesin säätiö aloitti “Maailman terveysjohtajien rokotteiden vuosikymmen -yhteistyön”, (Global health leaders launch Decade of Vaccines collaboration, GHLLDVC).

Vuoteen 2018 mennessä Gatesin säätiö on rahoittanut Imperial Collegen toimintaa 185 miljoonalla dollarilla. Toinen collegen rahoittajista on Wellcome Trust -säätiö, johon palataan myöhemmin, artikkkelisarjan toisessa osassa, Beeley lupaa.

”Globaali rokotustoimintasuunnitelma (Global Vaccine Action Plan, GVAP) mahdollistaa laajemman yhteistyön sidosryhmien – kansalliset hallitukset, monikansalliset järjestöt, siviiliyhteiskunta, yksityissektori ja hyväntekeväisyyssäätiöt – kesken identifioiden kriittiset politiikat, resurssit ja toiminnalliset aukot, joihin tulee puuttua elämää pelastavien rokotteiden potentiaalin realisoimiseksi”

Bill & Melinda Gates -säätiö

Gatesin säätiö perusti GHLLDVC -liittouman yhteistyössä WHO:n – jota Gatesin säätiö rahoittaa – UNICEF:in ja Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) kanssa.

Liittouman johtoryhmään kuului tuolloin WHO:n johtaja, NIAIDin johtaja, UNICEFin johtaja, Gatesin säätiön Globaali terveys -ryhmän johtaja ja Afrikan malarialiiton (African Leaders Malaria Alliance) puheenjohtaja. Ohjausryhmään kuului immunisaatiojohtaja, Ison-Britannian terveysministeriö sekä joukko edustajia WHOsta, UNICEFista ja muista liitännäisorganisaatioista.

Beeley tiivistää kyseessä olevan ryhmä itseään neutraaleiksi kutsuvia, immunisaatioon keskittyneitä yksilöitä, jotka kontrolloivat terveysasioita hallinnoivien tahojen politiikkaa.

WHO nimettiin koordinaattoriksi ja ohjaavaksi tahoksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) järjestelmän sisällä muotoilemaan terveystutkimusagendaa ja globaalia immunisaatio-politiikkaa. WHOn alajärjestöllä UNICEFilla, “maailman suurimmalla rokotteiden tarjoajalla kehitysmaissa”, oli vuonna 2010 pääsy lasten luo yli 150:lla alueella eri maissa, Beeley kertoo liittouman ulottuvuutta korostaen.

GAVIa rahoittaa sama verkosto, joka toimii sen kumppaneina ja muodostaa GHLLDVCn, “toimeenpanevat kansallisvaltiot” ja Maailmanpankki.

Samaan aikaan kun useat sektorit brittiläisessä yhteiskunnassa ovat nähneet elinolosuhteidensa huononevan – senioriväestö on vakavasti laiminlyötynä, kodittomuus kasvussa ja kansallinen terveydenhuolto heikkenemässä – on Ison-Britannian hallitus sitoutunut rahoittamaan GAVIa UKAIDin kautta 1,44 miljardilla punnalla vuosina 2016–2020 sekä isännöimään GAVIn varainkeruukonferenssia kesäkuussa 2020 vähintään 7,4 miljardin dollarin keräämiseksi.

Kerätyillä varoilla on määrä “rokottaa koko seuraava sukupolvi, sairastavuuseriarvoisuuden vähentämiseksi sekä terveemmän, turvallisemman ja varakkaamman maailman luomiseksi”, kirjoittaa Beeley.

On kyseenalaista, ottaako rokotelobby huomioon massarokotusten aiheuttamia turvallisuusriskejä, mainitsee Beeley. Maailmanlaajuisilta rokotemarkkinoilta odotetaan 59,2 miljardin dollarin tuottoja vuoteen 2020 mennessä. Koronavirusrokotteet saattavat nostaa tuottoja entisestään, mutta eturistiriitakytkökset eivät ole julkisen keskustelun aihe – vaikka (tai koska) lobbyn jäsenillä on sijoituksia rokoteteollisuudessa.

WHOn edellisen kerran julistaessa hälytyksen sittemmin valepandemiaksi osoittautuneen sikainfluenssan yhteydessä, vakavia haittavaikutuksia tuottaneita rokotteita hankkineet valtiot sitoutuivat ottamaan haittavaikutuskorvausvastuun itselleen rokotteen valmistajilta. Lääkeyhtiöillä ei ollut mitään estettä käyttäytyä vastuuttomasti, koska synninpäästö taloudellisen vastuun siirtoineen oli tehty.

ID2020 – globaali sosiaalisen kontrollin hanke

Globaalia rokotetoimintasuunnitelmaa (GVAP), joka kattaa YK:n jäsenmaat, johtavat samat tahot kuin Gatesin Rokotteiden vuosikymmen -hanketta. WHOn edistämän hankkeen tarkoituksena on laajentaa globaalia immunisaatiota lisäämällä rokotteiden käyttöä. Rokotteista voittoja tavoittelevat tahot valjastavat humanitaarisen sektorin synnyttääkseen uskottavuutta hyväntekeväisyysväitteille, Beeley päättelee.

Vilkaisu GAVIn kumppaneitaan esittelevälle sivulle kertoo, että GAVI ei ainoastaan ole syvällä mukana immunisaatiokampanjoissa, vaan että se myös on läheisesti kytköksissä Gatesin säätiön, Microsoftin ja Rockefellerien säätiön siemenrahoittaman ID2020 -hankkeen kanssa, kirjoittaa Beeley.

ID2020 -hanke yhdistää Accenturen, Microsoftin, Ideo-Orgin ja Rockefeller-säätiön GAVI:in. ID2020 edistää ajatusta maailmanlaajuisen biometrisen todentamisen tarpeesta koska sen osoittaminen “kuka olet, on perustavaa laatua oleva universaali ihmisoikeus” selittää ID2020 -hankkeen sivusto.

Koronaviruksen julistamisella pandemiaksi saatetaan edistää ID2020 -hanketta, Beeley epäilee. Uutistoimisto Reuters julkaisi huhtikuussa artikkelin, joka vahvistaa epäilyksiä siitä, että biometrinen tunniste (ID) ollaan piakkoin esittelemässä. Yhdysvaltalaisen, Gatesin säätiön rahoittaman Center for Global Development –ajatushautomon vanhempi tutkija Prashant Yadav on sanonut:

“Biometriset ID:t voivat olla asioita ja olosuhteita voimakkaasti muuttava tekijä. Niiden avulla hallitukset voivat haarukoida väestöryhmiä kuten terveydenhuoltoalan ammattilaisia tai senioriväestöä seuratakseen kuka on ottanut rokotteen, ja pitää tietueet järjestyksessä.”

Tällaisten lausuntojen perusteella alkaa helposti epäillä, että biometrisen ID:n sisältävät pakkomassarokotukset, jotka on pakattu humanitäärisiin lahjapapereihin, häämöttävät tulevaisuudessa, Beeley aprikoi.

Armstrong Technologies-yhtiön Martin Armstrong hahmottelee mahdollisuutta, jossa (Gatesin säätiön rahoittaman) teknologiakorkeakoulun, Massachusetts -instituutin (MIT) ja Microsoftin kehittämä digitaalinen rokotustodistus muotoutuvat “innovatiiviseksi identiteetiksi” – ID2020:ksi, ja koronavirusta tullaan käyttämään keinona saada ihmiset hyväksymään digitaaliset implantit ja jäljityslaitteisto, joiden avulla ihmisiä voidaan seurata. Armstrongin mukaan 9/11:ta hyödynnettiin vastaavalla tavalla mm. tuomalla lentokentille läpivalaisulaitteistot, Beeley kertoo.

Brittiläisen Innovative identity -yhtiön (InId) Rob Laurencen mukaan vuosi 2020 on ”nyt tai ei koskaan” -vuosi, jolloin hallitusten ja teollisuuden tulee ryhtyä yhteistyöhön “yhteentoimivien digitaalisen identiteetin markkinoiden” luomiseksi.

Microsoftin rahoittama brittiläinen start up -yritys Onfido on hiljattain hankkinut 100 miljoonaa dollaria rahoitusta ID-teknologian kehittämiseksi, jotta voidaan “luoda immuniteettipassi koronavirusta vastaan kamppaileville hallituksille”.

Joulukuussa 2019 MIT-tutkijat loivat mikroneula-alustan, joka käyttää fluoresoivia mikropartikkeleita (quantum dots, QD). Rokotteen mukana tulee näkymätön rokotehistoriatatuonti, joka voidaan lukea sopivan ohjelman sisältävällä älypuhelimella. “Uusi normaali” tarkoittaa, että yksityiselämäämme seurataan entistäkin tunkeilevammin, Beeley kirjoittaa.

“Hallituksen päätöksiin vaikuttava voittoa tavoitteleva klikki on sama, joka on sulautunut yhteen hallituksen päätöksistä hyötyvän lääketeollisuuden verkoston kanssa.”

Koronaviruksen vaarallisuuden ja koko pandemian olemassaolon kyseenalaistavat lääkärit, tutkijat, analyytikot, terveysneuvojat ja epidemiologit eivät saa ääntään kuuluviin massamediassa. Miksi hallitus ei laajenna neuvonantajapohjaansa kuulemalla myös eriäviä mielipiteitä esittäviä asiantuntijoita, Beeley kysyy aiheellisesti.

Vaikka YK on antanut varoituksen, että koronan torjumiseksi suljettu maailmantalous saattaa tuottaa lopputuloksena satoja tuhansia kuolleita lapsia vuonna 2020; hallitus, Gates, WHO ja UNICEF ovat keskittyneet globaalin immunisaation valmisteluun. Huolimatta siitä, että pandemia ei ole tappavuudeltaan lähellekään sitä, mitä Gates ja lääketeollisuus ovat julkisuudessa median välityksellä maalailleet.

Osassa kaksi Beeley käsittelee politiikkavalintoihin vaikuttavia kytköksiä, joista on ollut haittaa väestön hyvinvoinnille sekä sitä, miten samat pelaajat ovat hyödyntäneet mediaa taatakseen agendansa edistämisen.


Artikkelin ensijulkaisu Vastavalkea-sivustolla 11.5.2020.

Kommentti

Etukytkösten moniaalle ulottuvista lonkeroista saa hyvän pikakuvan tutkimalla itse brittilehti The Guardianin artikkelia “European leaders join forces to combat Covid-19” ja siinä mainittuja toimijoita.

Artikkelissa kerrotaan EU-johtajien vastaavan “globaaliin haasteeseen” rokotteiden, terapioiden ja hoitojen hankkimiseksi, jotta “maailmastamme tulee terve jälleen.” Tämä toteutetaan hankkimalla globaalia valmiustilaa monitoroivan ryhmän (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB) arvioima rahasumma, joka ohjataan CEPI:lle, GAVI:lle, Global Fund:ille ja UNITAID:ille rokotteen kehittelyyn. ”Itsenäinen” GPMB puolestaan on yhtä kuin WHO ja Maailmanpankki.

The Guardianin artikkeli ei mainitse sanaakaan siitä, että Euroopan komissio, Gatesin säätiön, Wellcome Trustin ja lääkeyhtiöiden — GSK, J&J, Merck, Sanofi, Takeda, Pfizer — perustama CEPI sekä Gatesin säätiön perustama GAVI, Global Fund ja UNITAID ovat kaikki saaneet rahoitusta Gatesin säätiöltä, joka sijoittaa rokotevalmistajiin ja lääketeollisuuteen, ja että rahoitustarpeen arvioinut GPMB saa sekin Gatesilta ja Wellcome Trustilta rahoitusta; Wellcome Trustillakin on sijoitusetuja valvottavanaan.

Artikkeli jättää kertomatta myös sen, että The Guardian itsekin on vuosien ajan ollut Gatesin säätiön “hyväntekeväisyyden” kohteena.

Jos lukija ei itse vaivaudu asiaa tarkistamaan, hän ei koskaan saa tietää lukeneensa maksettuun mainokseen vertautuvaa tuotetta eikä sitä, että ketjun avulla on tarkotus auttaa markkinointiketjuun kuuluvien tilisaldoa.

Hieman perehtymällä edellämainittuihin tahoihin ja niiden toimintaan huomaa, että Maailmanpankki ja Gatesin rahoittama WHO loivat ”itsenäisen”, Gatesin rahoittaman GPMB:n, joka tilaa rahoituksen tärkeyttä korostavia raportteja yhteistyökumppaneiltaan (”partners”).

Näistä raporteista WHO työstää yhden rahoituksen tärkeyttä korostavan raportin, jossa WHO suosittelee lisäämään rahoitusta tahoille, jotka rahoittavat WHO:ta – tahoille, jotka tienaavat lääketeollisuussijoituksillaan WHO:n ilmoittaessa pandemiasta.

Koronatoimien aikana informaatioilmatila on, Gatesin ja Maailmanpankin järjestämässä Event201 -tilaisuudessa suunnitellun mukaisesti täytetty pelottelulla ja rahoitustarpeiden perustelulla… niin Gatesin rahoittamissa medioissa kuin muissakin.

Huomaatte siis, että EU:n kansallisvaltioilta keräämä rahoitus ohjataan lääkeyhtiöille ja mm. lääkeyhtiöihin sijoittaneille verovapausetuja nauttiville säätiöille ja ”yhteistyö”organisaatioille.

Koko niin sanottu pandemia saattaa olla pelkkä harjoitus. (katso alla)

RS
Global Preparedness Monitoring Board 2019: ”A World at risk” (s10)

Avoin Media suosittaa tarkistamaan aina uutislähteen tarjoamat tiedot.

Lähteet:

Beeley, Vanessa | UK Column (22.4.2020): Who controls the British Government Response to Covid-19?, Part One. https://www.ukcolumn.org/article/who-controls-british-government-response-covid19-part-one

UK Government Office for Science (Updated 17.7.2020): Corporate Report: List of participants of SAGE and related sub-groups [joissa luetelluista henkilöistä ja instansseista monet ovat nauttineet Gatesin säätiön rahoitusta]. https://www.gov.uk/government/publications/scientific-advisory-group-for-emergencies-sage-coronavirus-covid-19-response-membership/list-of-participants-of-sage-and-related-sub-groups

Kommentti: The Guardian (3.5.2020): European leaders join forces to combat Covid-19. https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/european-leaders-join-forces-to-combat-covid-19

Kuva: James Gillray (CC0) via Wikimedia Commons

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s