Pelko on tehokas suostuttelija: koronavirus-uutisointiohjeistus käyttäytymistieteilijöiltä

Maaliskuun alussa 2020 tieteellisten hätätila-neuvonantajien ryhmä (SAGE, Scientific Advisory Group for Emergencies) laati Ison-Britannian hallitukselle ohjeistuksen menetelmistä, joilla sosiaalisen etääntymisen (social distancing) säännöt saadaan syötettyä ihmisille. Menetelmissä hyödynnettiin psykologisia ohjailukeinoja halutun käytöksen tavoittelussa.

SAGE on tiedemiehistä koostettu neuvonantajaryhmä, jolla on alaryhmiä. Näihin kuuluvat mm. pandemiainfluenssaryhmä SPI-M, Scientific Pandemia Influenza Modelling Group; käyttäytymisen ohjailuun keskittyvä SPI-B, Independent Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours ja koronavirustoimia varten koottu NERVTAG, New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group.

SPI-B oli toiminnassa SPI-B&C -nimisenä sikainfluenssahysteriaa lietsottaessa, C:n tarkoittaessa kommunikaatiota, mutta koronapelkotilan synnyttämiseksi ryhmän tehtävät uudelleenjärjesteltiin.

SPI-B.n laatima Options for increasing adherence to social distancing measuresohjeistus korostaa yhdeksää eri viestintälinjaa, jotta ihmiset saataisiin käyttäytymään hallituksen haluamalla tavalla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat yleinen sosiaalinen etääntyminen jokaisen tekemänä sekä haavoittuvimpien ryhmien suojeleminen ainakin 12 viikon ajan. Jotta tavoitteisiin päästäisiin otetaan käyttöön em. yhdeksän erilaista viestintälinjaa ja toimintamallia: kasvatus/”valistaminen”, suostuttelu, kannustaminen, pakkokeinot, mahdollistaminen, harjoittaminen, rajoittaminen, ympäristöllinen uudelleenjärjestely ja mallintaminen (s. 1).

Kasvatus/”Valistaminen” -osiossa selvennetään, että hallituksen antaessa ohjeistusta tulee tehdä selväksi kenen tulee tehdä mitä ja miksi käyttäen erilaisia kanavia, mukaan lukien sosiaalinen media.

Suostuttelu-otsikon alla kerrotaan että “[M]erkittävä joukko ihmisiä ei vieläkään tunne oloaan riittävän uhatuksi; mahdollisesti heidän demografisen ryhmänsä matalan kuolleisuusasteen takia, vaikkakin huolestuneisuusaste saattaa olla kasvussa.” Hong Kongissa havaittiin, että hyvä ymmärrys riskistä kannustaa omaksumaan sosiaalisen etääntymisen, joten “persoonallisen uhan tuntua tulee kasvattaa käyttämällä lujaa iskevää tunneviestintää” kertoen samalla keinoista, joilla henkilö voi vähentää uhkaa.

Kuvan lähde

Edelleen todetaan, että viestintä viruksen pienestä riskistä enemmistölle sekä puhe laumaimmuniteetin muodostumisesta on vähentänyt tunnetta vastuusta muita kohtaan, joten vast´edes viestinnässä tulee alleviivata velvollisuutta suojella muita. Hallituksen määräämistä suojatoimista tulee viestiä positiivisessa valossa, ihmiset täytyy saada luottamaan niihin ja uskomaan, että ne ovat tehokkaita. Viestinnässä täytyy huomioida ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja motivaatiotasot; toiset saadaan suostuteltua parhaiten vetoamalla pelisääntöjen noudattamiseen, toiset vastuuseen yhteisöä kohtaan ja toiset henkilökohtaiseen riskiin joten viestintää tulee räätälöidä.

Kannustimena toimii sosiaalinen hyväksyntä. Ihmisiä tulee rohkaista antamaan toisilleen palautetta “hyvästä käytöksestä” sosiaalisen koheesion edistämiseksi.

Kommunikaatistrategioiden tulisi edistää toivotunlaisesta käytöksestä annettavaa sosiaalista hyväksyntää sekä edistää sitä yhteisöissä.

Asiakirja kertoo, että monissa maissa on otettu käyttöön laajan skaalan pakkokeinoja kuten pakollinen itsensä eristäminen (mandatory self-isolation) ilman että on syntynyt laajaa yleistä vastustusta, ja Isossa-Britanniassakin ”enemmistö vaikuttaisi tukevan pakkokeinoja”. Tässä voidaan hyödyntää lainsäätämisvaltaa ja sivuuttaa yhteisö pakkokeinoista päätettäessä. Myös sosiaalisen paheksunnan hyödyntäminen voi näytellä tärkeää roolia, mutta se tulee suunnitella huolellisesti. Ei-toivottujen negatiivisten seurausten (kuten väärään suuntaan kohdistunut kritiikki, uhriutuminen ja syntipukkiutuminen) välttämiseksi sosiaalisen paheksunnan viestinnän tulee olla selkeää ja vahvaa yhteistä identiteettiä rakentavaa.

Mahdollistaminen -osiossa otetaan esiin (mainitsematta että vallitseva tilanne on poliittisten päätösten seurausta) eriarvoisuus, jonka jo valmiiksi epäedullisessa elämäntilanteessa olevat kohtaavat; tulojen epävarmuuden ja/tai vähyyden vuoksi he eivät kykene helposti etähoitamaan asioitaan puhelimitse tai tietokoneella. Jotta ihmiset suostuisivat luopumaan aktiviteeteistaan – kuten ystävien tapaaminen tai ulkoilu – yhteisöille tulee toimittaa resursseja hoitaa korvaavia toimintoja sekä varmuus elintarvikkeiden riittävästä saatavuudesta.

Erillisessä liitetaulukossa arvioidaan käytökseen vaikuttavia keinoja. Pääasiallinen strateginen keino on pelottelun kautta suostuttelu. Tämän strategian toteuttamisessa median osuus nähdään suurena.

Kuvan lähde

Pelottelu-uutisointi nähdään tehokkaana tapana kasvattaa ihmisten tunnetta persoonallisesta uhasta.

Esimerkiksi brittien “Ylen”, BBC:n uutisointi muuttuikin tiedottavasta pelkoa lietsovaksi ja tunnepohjaiseksi kerronnaksi. SPI-B:n psykologit näyttävät tienneen, että on ihmisiä, jotka kieltäytyvät heittäytymästä hysteerisiksi ja pelkäämästä pelkän uutisoinnin takia, ryhtyen sen sijaan tutkimustyöhön saadakseen selvää asioiden oikeasta laidasta. Heidän asenteensa huomioiden hallitusta opastettiin räätälöimään viestintää mm. vetoamalla velvollisuuden tunteeseen sekä ohjaamalla muut käyttämään sosiaalista hyväksyntää ja paheksuntaa näiden henkilöiden pakottamiseksi ruotuun. Jos viestintästrategiat eikä sosiaalinen painostus riitä, keinovalikoimassa on vielä lainsäädäntö.

Metro.UK:n artikkeli käyttää kolmea edellä kuvattua menetelmää so. sosiaalista hyväksyntää (“paikalliset sankarit”), paheksuntaa (“Järvialue suljetaan koska idiootit eivät pysy poissa”) ja käskyjä/pakottamista (terveysministeri “Matt Hancock uhkaa sulkea…”).

Kuvan lähde: Metro.UK 27.3.2020

Hallituksen määrättyä yritykset kiinni koronatorjunnan nimissä mediat luonnollisesti menettivät mainostajansa. Medialle syntyi siten voimakas taloudellinen kannustin yhteistyöhön hallituksen kanssa; Digiday raportoi huhtikuussa 2020 hallituksesta tulleen media-alan suurin asiakas, brittihallitus käytti “Me olemme samassa veneessä” -kampanjointiin kolmessa kuukaudessa 35 miljoonaa puntaa (noin 38,5 miljoonaa euroa), Digiday kertoo. Objektiivisuus, riippumattomuus, faktantarkistus ja luotettavuus uutisoinnissa hautautuivat hallituksen rahan alle?

Median koronauutisointia seuranneet saattavat tunnistaa uutisoinnissa käytetyn yllä mainittuja psykologisia, käyttäytymistä ohjaavia menetelmiä.

Toimittajan kommentti:

Moni saattaa muistaa Suomenkin median otsikoineen koronan vaikuttavan aivoihin. Ainakin koronauutisointi on vaikuttanut, aivopesu-sanan käyttäminen median koronauutisoinnista ei ole liioittelua.

Kuvan lähde

Brittihallitus on maksanut medialle “strategisen viestinnän” levittämisestä. Mahdollisesti tarkoitus on ollut yhteisön suojeleminen. Mahdollista on myös, että erinäisten “vastuunkantajien” motiivi strategisen viestinnän taustalla on ollut taloudellinen. Public Citizen mm. raportoi Yhdysvaltain hallituksen terveysviraston (NIH) tutkineen vuosien ajan koronaviruksia, ja hallituksella olevan useita patentteja mRNA-rokotteisiin.

SAGE-ryhmän ja sen alaryhmien jäsenten henkilöllisyys pidettiin pitkään salassa.

NERVTAGin jäsenlistalta löytyvät mm. pieleen menneet koronakuolleisuusennusteet laatinut Imperial Collegen Neil Ferguson, joka virallisessa asiakirjassa väittää ettei hänellä ole eturistiriitakytköksiä. Ilmeisesti rokotevalmistajiin sijoittavalta Bill & Melinda Gatesin säätiöltä saatu rahoitus ei Fergusonin mielestä ole eturistiriita? Muiden SAGEn jäsenten kohdalla on mainittu laitoksia ja osastoja, jotka saavat rahoitusta samaiselta säätiöltä ja lääkeyhtiöiltä tai kyseiset henkilöt ovat tehneet työtä lääkeyhtiöille.

SPI-B:ssa vaikuttavat Bill Gatesin perustamassa ja rahoittamassa CEPIssa työskennellyt Chris Witty ja GlaxoSmithKlinen (GSK) entinen tutkimus- ja kehitysjohtaja Sir Patrick Vallance, jotka molemmat neuvovat brittihallitusta myös muissa rooleissa. “Julkisen, yksityisen, filantrooppisten ja siviilijärjestöjen innovatiivinen kumppanuus”, epidemiavalmiusinnovaatioliittouma CEPia (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) on kuvattu avaintekijänä rokotemyynnin kasvattamisessa pakkokeinoja käyttäen.

Terveysministeri Matt Hancock on promotoinut muulle hallitukselle “koronaratkaisuna” terveysteknologiayritys Babylon Healthin tuotteita, ja Babylon Health saikin hankintasopimuksen.

Avokätisesti medialle taloudellista “hyväntekeväisyyttä” jakava Bill Gates itse arvioi jokunen vuosi sitten antamassaan haastattelussa saavansa rokotteisiin ja rokotuksia edistäviin kampanjoihinsa sijoittamansa “hyväntekeväisyyden” takaisin 20-kertaisena. Voittosuhde kasvaa entisestään, mikäli maailman hallitukset päättävät (Gatesin rahoittaman) WHO:n suositusten perusteella pakkorokotuksista, valmistajille on myönnetty vastuuvapaus haittavaikutuksista (lue: korvauksista uhreille) ja koska “hyväntekeväisyys”säätiöt ovat verovapaita.

Bill Gates on ilmaissut, että vastuuvapaus rokotevalmistajille on tarpeen, koska rokotteissa on riskinsä, ja ettei rokotteita pitäisi edes jakaa ennen kuin vastuuvapaus valmistajille ja suoja lakisyytteiltä on myönnetty.

Omar El-Begawy kirjoittaa Maailma.net:in artikkelissa “Lääkeyhtiöt ovat muuttuneet lääkkeiden tuottajista rahoituslaitoksiksi” lääkeyhtiöiden toiminnan alkaneen muistuttaa yhä enemmän sijoitusyhtiöitä. Varoja tai yritykselle otettuja lainoja ei käytetä toiminnan tai tuotteiden kehittämiseen vaan omien osakkeiden arvon keinotekoiseen kasvattamiseen takaisinostoilla sekä osinkojen maksuun. “Lääkkeiden myynnistä saadut voitot on laitettu veroparatiiseihin, joissa voittoja verotetaan kevyemmin. Maksamalla osinkoja lainarahoilla voittojen verotukselta on vältytty, ja lisäksi yrityksen velkaantumista voidaan käyttää verotuksen keventämiseen.” Tuotteiden turvallisuus ja toimivuus ovat sivuseikka.

Median tavassa harjoittaa “strategista viestintää” koronasta on ollut merkillepantavaa, että kun pelottelutaktiikan kuvaamat ruumiskasat eivät materialisoituneet eikä joukkohautoja tarvittu, uutisoinnin kärki siirtyi kuolinlukemista kertomaan tartuntojen määristä. Todennettujen tartuntojen määrä tottakai kasvaa testausten lisääntyessä, mutta tartuntojen määrä, siis viruksen läsnäolo kehossa, ei tarkoita että henkilö olisi sairastunut.

Kuolleiden mediaani-ikä näyttää olleen maassa kuin maassa noin 84 vuotta. Niissäkin maissa, joissa elinajanodote on 75 vuotta tai alle…

Useimmilla oli lisäksi yksi tai useampia perussairauksia.

Koronakuolleita laskettaessa ei eroteltu kuoliko henkilö koronaan vai koronan kanssa. Yhdysvalloissa on tullut esille tapauksia, joissa esimerkiksi itsemurha ja autokolarikuolema on merkitty koronatapauksiksi kun ruumishuoneella otetussa näytteessä on ollut koronaa. Tällainen tilastointi tekee epidemiologisesta datasta hyödytöntä.

Tällä hetkellä pelotellaan toisella aallolla. Toimeentulonsa menettämisestä stressaantuneet, sosiaalisessa eristyksessä immuniteettisuojapäivityksensä kadottaneet ihmiset saattavat sairastua helpommin. Jos eivät, “uutisointi” muuttaa suuntaansa vahinkokontrolliin korostamalla hallitusten koronatoimien tehokkuutta.

Ps. Heitän ilmaan Entäs jos -mietittävän: Entäs jos virukset ovat ihmisestä itsestään ja ympäristöstä peräisin olevia “datapaketteja”, jotka päivittävät immuunisuojaamme ajantasaiseksi? Onko niiden torjuminen silloin älykästä?

Pääasiallinen lähde:

Gov.UK | Research and Analysis, Paper prepared for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE): Options for increasing adherence to social distancing measures , 22 March 2020 (Published 5 March 2020)

Aiheeseen liittyvää:

Axios | The NIH claims joint ownership of Moderna´s coronavirus vaccine (25.6.2020)

Public Citizen.org | The NIH vaccine

InProportion2: BBC: Informing or scaring? (12.4.2020)

O´Reilly, Lara | Digiday: The government is becoming U.K. news publishers’ most important client (20.4.2020)

Artikkelikuva: Sky News: Coronavirus: 888 more people die with COVID-19 in UK, taking total above 15,000 (18.4.2020)

13 comments

  • Myös Suomessa: Valtioneuvoston kanslia jatkaa lokakuussa 2020 käynnistynyttä hanketta, jossa on kokeiltu käytännössä käyttäytymistieteellisen tiedon soveltamista koronakriisin hoidossa. Jatkohankkeen tavoitteena on vahvistaa valtionhallinnon kykyä soveltaa käyttäytymistieteellistä tietoa myös laajemmin eri politiikka-alueilla.
   ”Käyttäytymistieteellistä osaamista on hyödynnetty muun muassa koronaviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

   ”Kokemukset ovat olleet lupaavia ja tukeneet näkemystä, että käyttäytymistieteelliselle näkökulmalle hallinnon ja päätöksenteon tukena on todellista tarvetta. Tavoitteenamme on pystyä lisäämään käyttäytymistieteellistä ymmärrystä ja asiantuntijuutta valtionhallinnossa ja samalla löytää ratkaisuja, joilla voimme tukea ihmisten toimivaa ja hyvinvoivaa arkea”, kertoo jatkohankkeen projektipäälliköksi nimitetty Maarit Lassander.”
   https://valtioneuvosto.fi/-/10616/kayttaytymistieteellinen-nakokulma-valtionhallinnossa-saa-jatkoa-ja-vahvistuu

   Tykkää

 1. Johanna Lehtonen oli sopivasti laittanut tällaisen artikkelin tiedoksi:

  Viruksilla on ollut keskeinen rooli myös ihmislajin kehityksessä.
  ”Kukaan ei tiedä tarkalleen, miten virukset ovat eri lajien evoluutiossa vaikuttaneet. Jos otamme ihmisen solusta perimän, niin siellä on itseasiassa paljon enemmän virusten geneettistä materiaalia kuin ihmisen niin sanottuja omia geenejä. Evoluution varrella on ollut paljon viruksia, jotka ovat onnistuneet infektoimaan olentojen sukusoluja. Tätä kautta virus siirtyy osaksi seuraavan sukupolven perimää.”

  Virukset kilpailevat myös keskenään evoluution kamppailussa. Kun virus tunkeutuu soluun, se tekee siitä immuunin toisille samankaltaisille viruksille. Viruksilla on kuitenkin erilaisia mekanismeja infektoida soluja, joten toisenlainen virus voi edelleen tunkeutua soluun.

  ”Yksi mahdollinen selitys virusten menestykselle on se, että niistä on voinut alussa olla jopa hyötyä isännilleen. Kun virus on tunkeutunut olennon soluihin, se pystyy estämään muiden virusten tunkeutumisyritykset. Vaikka viruksesta olisikin kantajalleen aluksi haittaa, loppusumma voi silti olla molemmille osapuolille kannattava. Sukupolvien kuluessa viruksen haittapuolet lievittyvät ja se jää osaksi olennon perimää.”

  https://www.jylkkari.fi/2015/11/populaaritiedetta-jyvaskylasta/

  Tykkää

 2. Koronarokotteen haittavaikutuksista jo myönnetty vastuuvapaus AstraZenecalle, varmaan kaikille muillekin.

  AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most countries

  (Reuters) – AstraZeneca has been granted protection from future product liability claims related to its COVID-19 vaccine hopeful by most of the countries with which it has struck supply agreements, a senior executive told Reuters.

  With 25 companies testing their vaccine candidates on humans and getting ready to immunise hundred millions of people once the products are shown to work, the question of who pays for any claims for damages in case of side effects has been a tricky point in supply negotiations.

  “This is a unique situation where we as a company simply cannot take the risk if in … four years the vaccine is showing side effects,” Ruud Dobber, a member of Astra’s senior executive team, told Reuters.

  “In the contracts we have in place, we are asking for indemnification. For most countries it is acceptable to take that risk on their shoulders because it is in their national interest,” he said, adding that Astra and regulators were making safety and tolerability a top priority.

  Dobber would not name the countries.

  EU officials told Reuters this week product liability was among contentious points in European efforts to secure supply deals for potential COVID-19 vaccines from Pfizer, Sanofi and Johnson & Johnson.

  The United States, however, already has a law to exclude tort claims from products that help control a public-health crises in the form of the 2005 Public Readiness and Emergency Preparedness, or PREP Act.

  Koko juttu https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-idUSKCN24V2EN

  Tykkää

 3. Hyvä on artikkeli taas, Riikka, tuot suomeksi hyvin monta sellaista oleellista faktaa mitä en missään muualla ole nähnyt!

  Mutta artikkelisi leviää otsikosta kauas suomeksi vähän käsiteltyihin vastuuvapausaiheisiin, jotka vaatisivat taustoitusta ja muuta.
  (Ja miksi ei jakaa sitä muuhun, kun Covid.19:ään liittyen epäilyttävyyksiä ja pahempia löytyy helposti sata nimekettä )

  Ja tämä on TODELLA iso virhe: ” Avokätisesti medialle taloudellista “hyväntekeväisyyttä” jakava Bill Gates itse arvioi jokunen vuosi sitten antamassaan haastattelussa saavansa rokotteisiin ja rokotuksia edistäviin kampanjoihinsa sijoittamansa “hyväntekeväisyyden” takaisin 20-kertaisena. ”

  Noin moni tosiaan uskoo etenkin erään suositun youtube-videon perusteella että hän itse saisi bruttona tai nettona noin.

  Tuollaisen virheen jättäminen tekstiin saa helposti valtavirtalaisista ison osan torjumaan asiallisen Bill Gates -kritiikin jne.

  PERUSTELUT
  Puhekieli ei aina ole niin selkeää kuin kirjoitettu kieli, kirjoitetusta voi tarkistaa.
  Varsinkin, jos puhekielisiä lauseita irrottaa kontekstistaan
  Gates on vieläpä nörtti eikä aina puhu selvästi.
  (Kuten ei TED-puheessaan, jossa hän tarkoitti 10-15 % vähennystä ennustettuun 9 miljardin ihmiskuntaan rokotteiden tuoman elintason nousun tuoman pienen lapsilukupolitiikan kautta. Mutta moni luulee, että Gates tarkoitti, että tapattaa rokotteilla. – Kyse ei ollut siis muusta kuin ihmiskunnan väkiluvun kasvun hidastamistavoitteesta tavallisimmalla mekaniikalla, josta on puhuttu skandaalitta vuosikymmeniä.)

  Gates tarkoitti CNBC:n puhehaastattelussaan, että hänen ”20 ja jotain” vuoden kestäneen 10 mrd USD rokotepanostuksensa rahassa mitattu hyöty rokotettuihin liittyvien alueiden kokonaisuuden hyvinvoinnille on ollut 20-kertainen.

  PERUSTELUT
  1) Missään Gatesin rahoissa ei näy +190 mrd USD. Eikä asiaa ole tietääkseni edes yritetty tutkia niin että jotain näkyisi julkisemmin, vaikka tuossa kyse olisi mielettömästä skandaalista.

  2) Em. Gatesin puhehaastattelun tarkoite on selkeästi kerrottuna Gates Foundationin sivuila ja valtamediassa.

  Se on toki hullu, mutta hyvin linjassa hänen toteuttamansa lääketeollisuuden valmistamien rokotteiden yli 10 vuotta äärihehkuttavan markkinoinnin kanssa.

  Lipsauttiko Gates silti puhehaastattelussa kirjoitetun linjansa vastaisen ”20x totuuden”?

  – Jos se olisi totta, on vaikea ajatella, miksi CNBC:n toimittaja käyttäytyi kuiten käyttäytyi. Ja muu Lännen valtamedia + vaihtoehtomediat lähes kokonaan lisäksi.

  *

  AVAINKOHTA
  ” Measuring the value of health
  In a recent essay for the Wall Street Journal[https://www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-ive-ever-made-11547683309] our co-chair Bill Gates shared the best investment he’s ever made: the $10 billion the Gates Foundation has invested in Gavi, the Global Fund, and the Global Polio Eradication Initiative. He breaks down why he considers this a strong investment:
  “Suppose that our foundation hadn’t invested in Gavi, the Global Fund and GPEI and had instead put that $10 billion into the S&P 500, promising to give the balance to developing countries 18 years later. As of last week, those countries would have received about $12 billion, adjusted for inflation, or $17 billion if we factor in reinvested dividends.
  What if we had invested $10 billion in energy projects in the developing world? In that case, the return would have been $150 billion. What about infrastructure? $170 billion. By investing in global health institutions, however, we exceeded all of those returns: The $10 billion that we gave to help provide vaccines, drugs, bed nets and other supplies in developing countries created an estimated $200 billion in social and economic benefits. ”
  https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/Articles/Health-economist-global-health-financing

  *

  JÄLKISANAT
  Nykyään on aiempaa helpompaa todistaa Gatesin (ja monien muiden superpahisten) massiivinen toteutunut ja tarkoitevahingollisuus, mutta uusi ilmiö on, että monet pitävät sitä todistamista hyvin helppona.

  (Eli mm. lähteiden ja auktoriteettiuskoisuuden tasolla ei niin väliä.)

  Pidän tuota kokonaisuudelle uhkaavana ilmiönä, koska esimerkiksi Suomessa valtavirranvastaiset jäävät ratkaisevasti kiinni julkisista argumentaatiovirheistä massojen silmissä, jos niitä tekevät.

  Tykkää

  • Hei vaan Seppo, ja kiitos pitkästä perusteellisesta kommentistasi. Arvostan!

   Laitoin tuon mihin tartut Toimittajan kommentti-otsikolla erottaakseni mielipiteeni selvästi varsinaisesta artikkelista, artikkeli on siis erillinen ja mielipide erillinen.

   Mielipiteeni taustalla:

   * Gates käyttää säätiötään sijoittamiseen ja verotuksen välttämiseksi, lääkeyhtiöt joihin Gates sijoittaa käyttävät velkaa ja verokeitaita. Tästä saa ehkä jotain käsitystä sijoituksista, niiden jakaumasta ja mittakaavasta https://thenextweb.com/hardfork/2020/05/26/bill-gates-foundation-tech-stocks-portfolio-amazon-twitter-alibaba-apple-schrodinger/

   * Arvio 20-kertaisesta taloudellisesta voitosta (riippumatta siitä mitä Gates myöhemmin sanoi tarkoittaneensa) on todennäköisempi kuin 20 vuoden aikana rokotteilla tuotettu hyöty. Ajatellaan vaikka sitä, että maailmalla kiertävät poliovirukset ovat rokoteperäisiä kantoja tai että Suomen taannoisessa tuhkarokko”epidemiassa” sairastuneet olivat rokotettuja. Kotikuntani vesirokko”epidemiassa” sairastuneet olivat saaneet tehosterokotteenkin. Tiedän tapauksen, joka sairasti vesirokon kaksi kertaa eli rokotteet saatuaan, toinen kerta oli ”lievä vesirokko”.

   * Rokotettujen terveystietoja ei juurikaan tutkimusmielessä verrata rokottamattomien terveystietoihin, joten hyödyllisyyslukemia on erittäin vaikea todentaa

   * Rokotevalmistajille on myönnetty vastuuvapaus haittavaikutuksista = taloudellinen etu veronmaksajien piikkiin

   * Gates rahoittaa WHO:ta suoraan, mutta myös maksamalla joidenkin WHO:n projektien työntekijöiden palkat ja lisäksi perustamiensa ja rahoittamiensa järjestöjen kautta. WHO:n entinen johtaja Margaret Chan sanoikin jossain haastattelussa, että rahat ovat korvamerkittyjä ja rahoittaja määrää, mihin WHO:n saama raha käytetään.

   Nämä tällaiset voidaan nähdä rokotemarkkinointi- ja lobbauskuluina, joihin pantu raha tulee takaisin WHO:n tekemien päätösten avulla. Jos WHO linjaa pakkorokotuksia, sopimushallitukset ovat velvolliset noudattamaan WHO:n tarjoamaa ”asiantuntijaohjeistusta” jolloin rokotetuotantoon sijoitettu raha poikii pulskia tuottoja.

   * Yhdysvaltain FDA pyrkii laskemaan koronavirusrokotteen tehokkuusvaatimuksia 50 prosenttiin placeboon verrattuna so. rokotteen ei tarvitsisi toimia kuin puolet paremmin lumelääkkeeseen verrattuna. Tällä linjauksella päästään varmaan luopumaan vielä useammista turvallisuuskokeista koronarokotteen kuin tähän mennessä on jo tehty. Silkkaa säästöä pro-rokoteosastolle.

   * Säästöä tulee siitäkin, että koronarokote-ehdokkaista moni käyttää samaa AS03(nano)-adjuvanttia mikä narkolepsiaa aiheuttaneessa Pandemrixissa oli. ”Turvallisuustutkimukset” on ikään kuin jo tehty sen osalta eli ei lisäkuluja.

   * Gates rahoittaa mediaa avokätisesti (ks. esim. Hyväntekeväisyyskartellin maailmanvalloitusprojekti) mikä näkyykin hänen saamassaan media-ajassa ja siinä, että Gatesin sanomiset kelpaavat sellaisenaan, ”faktana”. Toimittaja on paikalla vain esittämässä ennalta sovittuja kysymyksiä.

   Tykkää

   • Kiitokset kommentistasi!

    Sehän oli hyvä, vaikka se +190 mrd USD -kuvio jäi arvoitukseksi.

    Meillä ja varmasti yleensäkin Gates-kriittisillä on esittämäsi kaltaista taustaa näkemyksillemme.
    Kuten että miksi Gatesia kohtaan tulee olla niin arvostelevainen ym.
    Sitä taustaa ei pidä jättää pois tai väheksyä, joten tässä siitä.

    1) Näkökulmastot. – Olen samalla yleislinjalla, talous-, etiikka- ja juridiikkanäkökulmaston lisäksi rokote- (ja rokotus)teknisiä näkökulmia on hyvä ottaa mukaan, tieteellistä jargonia välttäen. Ja enemmänkin kuin kommentissasi oli.

    2) Kokonaisepäuskottavuus. – Olen samalla yleislinjalla, on vaikka mitä ristiriitaisuuksia ja muita epäilyttävyyksiä ja vakavaviakin rikoksia.

    Kuten että 30 vuoteen ei ole saatu aikaan turvallista koronavirusrokotetta ja nyt Gates on ilmoittanut että sellainen saadaan aikaan syksyllä eli hurjan nopeasti mihin vain rokotevalmistusprosessiin nähden…

    Ja että USA:n 4 demarijohtoisessa osavaltiossa vanhuksia pakotettiin hoitokoteihin, joissa oli Covid-19-tapauksia – eli mielestäni vanhusten murhat, kenties juuri Blokkimedian pitäjän löytämä määrä, 50 000 kappaletta. – Gates ei ole huomioinut tuota pelottelu- ja rokotusvaatimuspuheissaan. Eikä sitä että maailmassa keskiarvo ja mediaani Covid-19-kuolleille on monipuolisista feikkaamisista huolimatta yli 80 vuotta. Eli kuolleilla on ollut ensisijainen kuolinsyy jokin perussairaus ja päälle vanhuudenheikkous.

    Blokkimedian anonyymin uusinkin eli lyhytkin pätkä romuttaa valtavirtaisuuden täysin: https://www.youtube.com/watch?v=OMKHjHxGeUI&feature=share , Mutta silti viranomaiset ovat kääntäneet ja kääntämässä takkia maskipakon suuntaan.
    – USA:n monet osavaltiot, Hollanti, Ranska, Espanja ja Kanada omaavat kodin ulkopuolella ainakin joissain paikoin (ainakin kaupoissa) maskipakon – ja kohta myös Suomi?
    (https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/maskisuositus-tarkoittaa-joukkoliikenteessa-maskipakkoa-sanoo-aronkyto-uskoisin-etta-ne-suositukset-jotka-tulevat-thl-sta-ovat-ikaan-kuin-ministerion-kuittaamia/7885556)
    Ainakin useimpien maiden kohdalla perustuslain vastaisesti.
    Varsinkin kun aiemmin yhtä paljon tappaneiden virusten kohdalla ei hätäilty eikä edes keskusteltu maskeista edes suosituksellisesti.

    *

    Viime kommenttini lähtökohta ei kuitenkaan ollut muu kuin että korostin minulle tavanomaisesti suurten rahojen ratkaisevuutta ja siis niiden liikkeiden selvittämisen oleellisuutta.

    Koska Toisen maailmansodan jälkeen pankki- ja rahajärjestelmän vikojen ja puutteiden vuoksi maailmassa velat ja taloudellinen eriarvoisuus ovat jatkuvasti kasvaneet eri lokeroissa (valtioliitot, valtiot, yritykset, jne.)
    Tuon kehityksen looginen seuraus, ja suhteellisen uusi asia on, on se, että rikkaimmilla yksilöillä on huimasti enemmän vapaata rahaa ja sen myötä valtaa kuin keskisuurilla valtioilla.

    (Tosin valta on hyvin moniulotteinen, tulenarka ja monimutkainen aihe, mutta mainitsen yllä olevan siksi että liian usein sinäkin jätät mainitsematta suuruusluokatkin kun puhutaan vähintään miljardeista USD.)

    Ja siten yhden sellaisen henkilön (tässä kohdin Bill Gates) pääseminen maallikkoudestaan huolimatta terveyspoliittiseen valta-asemaan maailmassa.

    Niinpä jo yllä kuvatun perusteella nykytilanteessa meidän maallikoiden tulee ryhdistäytyä.
    Emme voi pitää auktoriteetteja emmekä hyväksyä viranomaisten sanelemia pakkoja.

    *

    Ennen kaikkea viime kommenttini lähtökohta oli se, että kiinnostuksissani ratkaisevaa on, miten Suomen ja maailman hyvinvointia voi parhaiten edistää.

    Suomalaisten enemmistö on uskoakseni jo Gates-vastainen yms. joistain syistään… Mutta enemmän olisi parempi.
    Ja hankala puolihan tässä on, että Covid-19-rokotevastaisuus yhdistetään Lännen valtamedioissa Trump-myönteisyyteen yms. ja ääriasenteelliseen rokotevastaisuuteen.
    (Suomalaisista 95 % on kuitenkin saanut lapsuudessa perusrokotukset.)

    Suomalaisten(kaan) enemmistö ei todennäköisesti omaksu vähän tutkitusta Gatesin ansainta-aiheesta kommenttisi tyylistä eikä muutakaan monia erikoislähteitä vaativaa näkemyksellisyyttä tai juuri faktaisuuttakaan – ainakaan ajoissa eli ennen tulevaa Covid-19-rokoteen viranomaistarjontaa.

    Niinpä suomalaisten(kin) enemmistölle tulee olemaan oleellista, halusimmepa tai emme, väitetäänkö oikein vai väärin siitä, mitä Gates tarkoitti sillä 20x-väitteellään. Samoin kuin muilla suurilla paljon julkisuutta saaneilla väitteillään.

    (Esim. nykyisin leviää sellainenkin, että Gates olisi väittänyt että hänen rokotteeseen tulee kuolemaan 700 000, jos ”koko maailma rokotetaan”. Jopa täällä: http://www.elinahytonen.fi/2020/06/covid-19-koronarokotteet-ovat-tulossa/ Vaikka ei Gates ole sellaista väittänyt.)

    Katsoisinkin, ettei rokotuskriittisten kannata vähätellä aiheita, joita valtavirtalaiset voivat pitää oleellisina. Tai lähteä kättelyssä siitä, että Gates on epäluotettava (vaikka onkin). Ja siksi – tai jostain muusta syystä – keskittyä todisteiden sijaan vain viitteisiin.

    Suomen kansan enemmistölle ei ole edes ymmärtääkseni vielä tullut selväksi, *miten* Gates on tehnyt suurta bisnestä rokotteisiin liittyen… eikä salavideo Pentagonista missä hän mm. esittelee rokotteidensa hedelmättömyyttä aikaansaavuutta hyvänä toimivuutena… Onko vielä Epstein-linkkikään? Tai että joidenkin arvioiden mukaan kaikissa suunnitelmissaan onnistuessaan Gates pääsisi triljonääriksi.

    (Tässä näkökulma yhteen hänen suunnitelmista: https://truepundit.com/exclusive-bill-gates-negotiated-100-billion-contact-tracing-deal-with-democratic-congressman-sponsor-of-bill-six-months-before-coronavirus-pandemic/)

    *

    Yhteen vetäen, asioita, joita rokotuspäätöstään miettivän periaatteessa tulisi huomioida, on vain Gatesiinkin liittyen valtavasti. Mutta niistä vain osa on sellaisia, mistä suuret massat voisivat innostua. Yritän itse keskittyä siihen osaan.

    *

    Olen lukenut jo aikaa sitten varmaan kaiken, minkä olet kirjoittanut nykyiseen julkiseen nettiin rokoteaiheista.

    Aiemmin kirjoitit: ” Väittelyyn rokotteiden hyödyllisyydestä on turha lähteä. Se ei ole asian ydin. ” (https://vastavalkea.fi/2020/04/23/bill-gates-ja-pahan-arkkitehtuuri/)

    Sitä moni on varmaan tulkinnut, että ainakin siinä vaiheessa kannatit Gatesin suhteen vain talous-, etiikka- ja juridiikka-asioihin keskittymistä.

    Itse ajattelen, että vaikka talous-, etiikka- ja juridiikkanäkökulmastomme kautta argumentoimisimme oikein hyvin, on oleellista ottaa vakavasti mm. valtavirtalaisten ”rokotusten puolesta vai vastaan” -näkökulma. Siis *perustella* se, miksi olemme rokotuskriittisiä, emme rokotusvastaisia.
    (Jälkimmäinen johtaa syytöksiin ääriasenteellisuudesta, siis D-sanan käyttöön.)

    Se on pitkällinen aihe toki sekin.

    Tosin voihan sen kuitata uskottavasti pitkällisiin menemättäkin jollakin yhdelläkin seikalla.
    Vaikkapa niin, ettei tiedä kaikkia rokotteita edes nimeltä.
    (Sehän on totta.
    Jos emme kommentoi salaisia projekteja, fakta on silti, että enemmistö rokotteista on lääkejäteillä valmiina varastoissa. – 300 Alan Palmerin kirjan 1200 Studies -kirjan (maksutta ladattavissa https://www.wellnessdoc.com/1200studies/ -sivulta) luvun ”What is the ”End Game” of the pharmaceutical companies” mukaan, nykyisessä versiossa sivulla 684.)

    *

    Kirjoitin tämän viestin ja edellisen mm. siksi, että riippumatta siitä, onko pelissä mielestämme salaseuroja, salaliittoja ja muuta sellaista, aikamme on mennyt äärimmäiseksi. Monenmoiset äärimmäisyydet toistuvat tiheästi. Ja on realistista odottaa sellaisen jatkuvan ainakin nykyisellä intensiteetillä.
    Haasteitamme ovat THL:n ylikorostunut asema (vaikka STM on sen yläpuolella juridisesti), sen pitkään jatkunut, organisaatiokulttuuriksi muovautunut immuniteettipoliittisten päättäjien rokoteteollisuuskytköksisyys (varmuudella Juhani Eskola, Tapani Puumalainen, Terhi Kilpi, Hanna Nohynek). Ja monista pienistä ja toissijaisista asioista Covid-19-pelkoa lietsova, luonnollista immuniteettiamme rajoituksin tuhoava valtavirtaisuus.
    Se äärimmäisyys tulisi huomioida.
    Koska tasapainoa ja harmoniaa ei voi näissä oloissa laajalti uskottavasti levittää, jos ei ole tarkka tai jos lukijoista siltä näyttää.
    Kuten jos ei välitä ”minne joku 190 mrd USD menikään”.

    Ja se äärimmäisyys ei ole vain taustamotiiveissa, vaan hurjan monissa päivänpoliittisissa yksityiskohdissa.

    Esimerkkejä.

    1) Kuten Sikainfluenssan kohdalla, WHO laski pandemiamääritelmäänsä taas paljon keväällä niin, että julisti Covid-19:n pandemiaksi.

    2) Sitä laskemista ei perusteltu(?).

    3) Se tehtiin päivä jälkeen Gatesin suuren korvamerkityn lahjoituksen.

    4) Siinä yhteydessä WHO:ta ei yritettykään tehdä immuuniksi ulkopuoliselle epäasialliselle vaikuttamiselle.

    5) Kävi ilmi, että (jos julkiset tiedot riittävät tässä linjaukseen) yksikin vaikutusvaltaisen henkilön lausunto voi olla ratkaisevanoloinen.
    Kuten Faucin 3,4 %-kuolemaennustelausunto, joka oli laukaisemassa Lock-Downeja, joita ei peruttu kun hän perui lausuntonsa, alkoi kannattaa 30 kertaa pienempää lukemaa.
    Ja nykyään valtiot kääntävät maskien suhteen takkiaan pikkulausuntoihin ja joihinkin tulkintamuutoksiin vedoten eikä uusiin tutkimuksiin.
    Viranomaiset käyttäytyvät äärikorruptiivisesti, kuten maskiasiassa joissain valtioissa heidän takkinsa on kääntynyt äärihelposti.
    Maskiasioissa maailma menee kokonaisuutena huonompaan suuntaan.
    Jopa pienille lapsille on maskeja: https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/hazardous-face-masks-with-attached-dummies-sold-online-as-coronavirus-panic-spreads/news-story/9e6c3e1c6805dec26aa660f861106855?utm_campaign=EditorialSB&utm_source=news.com.au&utm_medium=Facebook&utm_content=SocialBakers

    6) Eikä huhtikuun hakkerointitapauskaan näytä vaikuttavan mitään. (https://newspunch.com/who-gates-foundation-wuhans-virology-lab-hacked-data-leaked/ JA tällaisia: https://gab.com/Chairman_of_the_Universe/posts/104036997660132628)

    7) Moni korruptoitumatonkin yksityishenkilö käyttäytyy yhä suuresti WHO-kytköksisiin viranomaisiin uskovaisesti, vaikka Gates on korruptoinut maailman taloudellisesti merkittävien terveyshallintojen lähes kaikki oleelliset tahot jo ihan julkisten dokumentaatioitten mukaan.
    Kuten olet Gatesiin liittyvien artikkeliesi kokonaisuudella osoittanut…
    Ja vaikka eräs Suomen luetuimmista lehdistä, IL, julkaisi keväällä, että koko tieteellinen valtavirtaisen Covid-19-politiikan perusta romahti. Kaksi maailman neljästä arvostetuimmasta lääketieteellisestä lehdestä tunnusti karmivan mokan. Kukaan ei ollut tarkistanut raakadataa ja se oli sutta, peräti naurettavan yrityksen kokoamaa ja säätämää… (https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6f651282-83b3-4b25-8c3d-c1a95ebefa88)

    Noin on siitäkin huolimatta, että edes epidemiaa ei edes ole esimerkiksi Suomessa.
    (Ihan normitilanne on että hieman viruksia kiertelee, kuten nykyisin maailmalla kiertää monta koronavirusta.)
    Eli joitain psykososiaalisia ääri-ilmiöitä on meneillään.

    *

    Perustelen tuon, ettei ole epidemiaa, tässä julkisesta netistä poimimillani (eli ei tarvitse rekisteröityä mihinkään nämä nähdäkseen kun tietää osoitteet).

    Kimmo Hellstr -profiili kirjoitti julkisella Avoin tilanneryhmä -foorumilla 3.8.20 Covid-19-epidemiasta, virallisiin lukuihin nojaten:

    ”- – – On se ohi. Ainakin Suomessa.
    Kuukauteen ei ole kukaan kuollut ja teholle ei ole otettu uusia potilaita juuri ollenkaan viikkoihin.
    Wikipedia: ”Epidemia on tartuntasairaus, joka esiintyy poikkeuksellisen suurella osalla jonkin tietyn alueen väestöstä.”
    Eli jos meillä on muutama hassu tartunta päivässä tautia jonka kuuleisuus on influenssan luokaa, niin ei voi todellakaan puhua että ois jokin epidemia käynnissä. ”
    [https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/1485977438278845/?comment_id=1486032001606722&reply_comment_id=1486322404911015]

    ” Kimmo Hellstr
    1.8.2020
    Pakkotoimenpiteitä perusteltiin sillä että ”kurvi” pitää saada tasaiseksi jotta terveydenhuolto ei ylikuormitu. Koko taudin pysäyttämistä kukaan ei ole pitänyt realistisena missään vaiheessa.
    Terveydenhuollon kapasiteetti ei ole missään vaiheessa ylittynyt tai edes ollut lähellä sitä.
    Tällä hetkellä on Suomessa tehohoidossa 0 koronapotilasta. Kuukauteen ei ole tullut uusia kuolemia.

    Eli minkä helkutin takia on enää mitään rajoituksia voimassa?
    Minkä ihmeen takia edes keskustellaan jostain maskipakosta Suomessa?

    Onko perustelut rajoituksille jotenkin vaihtuneet lennosta? Mikä on tämän hetkisten rajoitusten tavoite, kun se ei ilmeisestikään ole enää ”kurvin flättäys” kun sitä ei tuon flätimmäks saa muuta kuin sillä että alkaa kuolleet heräämään henkiin.

    Kumpa joku luotettavan median toimittaja osais kysyä asiantuntijoilta näitä oleellisia kysymyksiä, mutta ilmeisesti sellaisille toimittajille ei löydy enää töitä. ”
    [https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/1484956811714241/]

    Tykkää

 4. Hei taas Seppo, ja kiitos kommentista.

  Kommenttisi on sen verran pitkä, että tiivistän omaa vastaustani 😀

  * Näppituntumani on, että koronarokotteen ottamisen suhteen jakauma Suomessa on noin 50/50, puolet ei aio ottaa ja puolet aikoo. Yhdysvalloissa tilanne vaikuttaa olevan sama, sillä FDA todellakin on huolissaan että ”mahdollisesti jopa puolet amerikkalaisista” ei aio ottaa rokotetta.
  Omalla kylällä jakauma on myös vastaava mikäli olen ihmisten kanssa käymäni keskustelut ymmärtänyt oikein.

  * Kun kirjoitin ”Väittelyyn rokotteiden hyödyllisyydestä on turha lähteä. Se ei ole asian ydin.” tarkoitin sitä: väittely rokotteista puolesta ja vastaan sotkee keskustelua eturistiriidoista, on hölmöä yhdistää korruptio, oman edun tavoittelu ja veronkiertomenetelmät alkamalla väitellä siitä, onko rokotteista hyötyä, ikään kuin ne olisivat jollain lailla ”sama asia”.

  * Rokotekriittisyyden yhdiståminen Trump-myönteisyyteen ja vaikka mihin palvelee samaa sekaannuttamisen tarkoitusta eikä suinkaan ole median puolelta vahinko. (lisäys: toinen tapa on viitata siihen, että rokotteisiin kriittisesti suhtautuvat uskovat varauksetta kaikkiin salaliittoihin kuten kuunatsit, litteä maapallo jne, jonka jälkeen nykyään heitetään viittaus Qanoniin)

  * Oletko sinäkin huomannut että uutisoinnissa tutkijat ovat ymmällään viruksen suhteen, sen käyttäytymistä ei tunneta (eikä sitä ole pystytty eristämään), PCR-testin kehittäjä sanoo, ettei sillä pysty testaamaan koronaa, virus mutatoituu jatkuvasti jne; puhutaan toisesta aallosta vaikka ensimmäinenkin on oikeastaan näkemättä; WHO on jo ehtinyt lausua ettei korona häviä koskaan (ikuiset rajoitukset tähtäimessä?) jne mutta siitä huolimatta rokotteen väitetään olevan valmis syksyllä. En mitenkään voi olla ainoa, joka on huomannut näitä ristiriitaisuuksia!

  Tykkää

  • Kiitos inspiroivasta kommentistasi, Riikka!

   * Ainakin melkein yhtä hyvä kysymys kuin ”miksi SARS-Cov-2:a ei ole eristetty?” on: ”miksi SARS-CoV-1:ä ei ole eristetty vaikka aikaa on ollut kauan?”…
   Eksosomista kommunikoi tuntumani mukaan vain hyvin pieni osa valtavirranvastaisistakin virustutkijoista…

   * Toki ”rokotuksia vai ei” -jättiaihe on liian laaja käsiteltäväksi artikkelissa ja häiritsee talous-, etiikka- ja juridiikkanäkökulmaston ajattelua, argumentaatiota ja keskustelua.

   Pystyt silti varmaan nykyistä enemmän sujuvasti sijoittamaan ko. näkökulmastoon kuulumatonta teknistä kenenkään kumoamatonta aiheisiisi sopivaa tehokasta tutkimusfaktaa niihin artikkeleihisi, jotka käsittelevät ensisijaisesti em. näkökulmaston aiheita.
   Niin olisi varmaan parasta.
   Vaikka nykylinjasikin on hyvin toimiva.

   (Tavanomaiset keskustelut ovat eri asia. Niissä valtavirtaiset ja rokotusvastaiset yksilöt ottavat herkästi em. jättiaiheen esiin rokotuskriittisten kanssa – ja tuloksena on sotkua.)

   *

   Covid-19:ään liittyen epäilyttävyyksistä ylivoimaisesti suurin koontini on täysin julkinen ja se liittyy selvästi eniten alkuperäasioihin: https://www.facebook.com/groups/mekansa/permalink/2254131238225433/?comment_id=2254177678220789
   Se sisältää noin sata kommenttiani, sisältäen yhteensä sitä enemmän linkkejä. Enimmäkseen viruksen alkuperään liittyen.

   Paras on tässä vaiheessa historiaa mielestäni tehdä noin kuten minä eli kerätä viitteitä ja todisteita viruksen alkuperäaiheista…
   Siitä aiheistosta löytyy paljon.
   Ja sen pitäisi massoille riittää hyvin kaikkiin käytännön johtopäätöksiin.
   Ilman että tarvitsee mennä ottamaan kantaa kuumiin aiheisiin, joista löytyy vähän aineistoja, kuten että levitettiinkö virusta lentokoneista (ja siksi sadealueilla oli enemmän infektoituneita kuin muilla) ja luotiinko virus Yhdysvaltalaisesta yliopistossa ja salakuljetettiin Wuhaniin…

   *

   Lisään vielä, että rokotuttamispäätöksen tekemisen kannalta ratkaisevien rokoteaiheiden ja -näkökulmien vaikeus meille maallikkokirjoittajille johtuu suuresti (ensisijaisesti?) muusta kuin siitä, että meillä ei ole rokotetutkijan koulutusta.

   Se johtuu mm. siitä, että Suomessa salataan eurooppalaisittain harvinaisen paljon rokotteisiin liittyvää tietoa.
   Ja Covid-19:n suhteen
   (Tästä leikkasin pitkän jatkon pois.)

   Tykkää

   • No, meillä salataan koska se on maanosan tapa.

    Koko korona on vahvasti politisoitu. Edelleen ajattelen, että koronaviruspandemia-peitteen alla kiirehditään jäljellä olevan hajautetun mallin pirstomista lainsäädännöllä ja pakkokeinoilla. Tähtäimessä on pakottaminen malliin, joka palvelee vain harvoja keskittämällä taloudellisen, poliittisen ja sitä myöten yhteiskunnallisen vallan harvojen käsiin. Plantaasitalouden rakentamisen.

    EU-elvytyspakettia, joka ei elvytä mitään, tullaan käyttämään perusteluna liittovaltioitumiselle.

    2012 kirjoitin silloisilla tiedoilla ennusteen tulevasta:

    Kansainvälisen kaupankäynnin ja EU:n sisämarkkinoiden hidastuminen lähes pysähdyspisteeseen

    – Euroopan Unionin sekä euroalueen jo alkanut psykologinen hajoaminen

    – Yhdysvaltain talouden toipuminen on osoittautunut myytiksi. Yleisesti ei ole näköpiirissä juurikaan mitään merkittäviä kasvun aineksia missään päin maailmaa

    – Tunnistettavissa oleva lännen pankkien, valtioiden ja rahoitusjärjestelmän maksukyvyttömyys

    – Eläkejärjestelmien romahtamisen alku (vrt. myös Ranska, joka kasvatti ongelmaansa laskemalla eläkeikää 60 vuoteen)

    – Valtionvelkakirjakupla ja johdannaiskupla odottelevat puhkeamistaan

    – Kiinteistömarkkinat heikoilla; eräs varallisuuden muoto laskee arvossa

    – Johdannaismarkkinoiden seuraukset rasittavat pankkien ja keskuspankkien taseita

    – Valtioiden ja pankkien ylivelkaantuminen; julkisen ja yksityisektorin velkataakka sietämätön, mutta myös pankkisektorin velkataakka ja pääoman puute

    – Luottamus pankkitoimintaan, talouskasvuun, hallituksiin ja instituutioihin lähellä nollaa

    – Massa- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu; työllisyystilanne ei ole hallinnassa

    – (lähinnä pankeille suunnatun) Elvytyspolitiikan epäonnistuminen sekä talouskurin tappava vaikutus kansantalouksiin

    – Geopoliittisten jännitysten kasvaminen: Yhdysvaltain (korporaatioiden) EU:n tuella ajamat hegemoniapyrkimykset, joita vastassa on Kiina, Venäjä ja Intia sekä merkittävässä määrin Latinalaisen Amerikan maat

    – YK:n kykenemättömyys toimia geopoliittisten jännitteiden lieventäjänä tai ratkaisijana; asemasota YK:n sisällä (”Länsi vs. Itä ja Afrikka”)

    – Lähi-Idän tilanteen nopea eskaloituminen räjähdysalttiiksi seurauksena kahdesta edellä mainitusta kohdasta; Iran/Israel/Yhdysvallat -sodan riskin kasvaminen eksponentiaalisesti

    – Yhdysvaltain armeija ja Nato jumissa Afganistanissa, Pakistanissa, Irakissa. Sotakulut 53 centtiä per verodollari > leikkauksia koulutukseen, sosiaaliturvaan jne.

    – NATO-maiden (Iso-Britannia, Ranska jne) sekä EU:n sisäpoliittiset ja taloudelliset vaikeudet; eivät pystyne avustamaan amerikkalaisten (korporaatioiden) maailmanvalloituspyrkimyksiä Lähi-Idässä ja Afrikassa

    – Yhdysvaltain suunnittelemat ”verouudistukset”; talous horjuu lisää; pankkien maksukyvyttömyysongelmat esiin Wall Streetillakin

    – Dollarin asema maailman reservivaluuttana horjuu; kerrannaisvaikutukset maailman talouteen

    – Huippukokoustajaryhmien kuten G20, G30 (pankkiirien sisäpiiririnki), G8, WTO, EU jne kykenemättömyys ratkaista ongelmia (muutoin kuin lisävelalla, taloussodankäynnillä ja/tai ”humanitaarisella interventiolla” eli sodalla)

    – Maksupäivän viivyttäminen hintaan mihin hyvänsä jokaisessa merkittävässä kysymyksessä (ympäristö, köyhyys, nälkä, ruoan tuotanto, rahoitus, talous, pankkireformi, konfliktien ratkaisumallien kehittäminen, eriarvoistuminen, tulonjaon epätasa-arvo — sekä tietenkin syrjäyttäminen, jota kutsutaan syrjäytymiseksi vihjaten sanavalinnalla siihen, että olotila on ainakin osittain syrjäytetyn omaa syytä) […]”

    ——–
    ”Kehitys” on ollut hitaampaa kuin odotin (arvioni oli ajalle 2012-2016) mutta suunta ei ole muuttunut.

    Liked by 1 henkilö

 5. [haittavaikutuksien suhteen vastuuvapauden saanut] Lääkeyhtiö AstraZeneca keskeyttää koronavirusrokotteen kliinisen
  testauksen – koehenkilö sai vakavia sivuvaikutuksia

  Euroopan komissio on tehnyt AstraZenecan kanssa sopimuksen mahdollisen
  koronavirusrokotteen ostoista

  Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11534460

  Tykkää

 6. En tainnut ihan ymmärtää, millä lailla levitän pelkoa ja hysteriaa kertomalla siitä, miten ja millä keinoin pelkoa ja hysteriaa tarkoituksellisesti lietsotaan. Ehkä se joskus selviää.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s