#Shadowgate – Mitä sinun ei haluta tietävän

Dokumenttielokuva Shadowgate paljasti, miten yleistä mielipidettä manipuloidaan mm. sensuurilla. Sensuuri iski ja tekijä puolisoineen pidätettiin.

Sensuurista, mielipiteenohjailusta ja varjohallituksesta kertova dokumenttielokuva Shadowgate – What They Don´t Want You to See on tärkeä puheenvuoro keskustelussa vapaasta internetista, hallitusten toiminnasta ja yhteiskunnasta yleensä.

Elokuva hahmottelee, minkälaisia menetelmiä käyttämällä tiedustelupalvelut ja niiden käyttämät alihankkijat ohjailevat mielipiteenmuodostusta pyrkien vaikuttamaan esimerkiksi vaalituloksiin. Kahden tietovuotajan toimittamaan materiaaliin ja haastatteluihin nojaava elokuva valottaa taloudellisten toimijoiden ja virallisinstituutioiden yhteistä projektia, jolla rakennetaan täysin kontrolloitu “hakkeroitu todellisuus” ihmisille.

Youtube ja Facebook sensuroivat elokuvan näkyviltä vuorokauden kuluessa, mutta sen voi edelleen katsoa Summit News -sivustolla sekä Bitchutessa.

Massamedian haluttomuus raportoida elokuvasta ja sen tuottajan kohtalosta selittynee ainakin osittain massamedian osallisuudella elokuvassa kuvattuihin mielipiteenhallintaoperaatioihin. Elokuva tekee selväksi myös, että kyseessä on globaali operaatio, jonka toimijat ovat ylikansallinen verkosto.

Elokuvan tuottaja, istuvan presidentti Donald Trumpin (rep) kannattajaksi luonnehdittu journalisti Millie Weaver pidätettiin syytettynä ryöstöstä (joidenkin lähteiden mukaan murtovarkaudesta), todistusaineiston peukaloimisesta, oikeuden toiminnan haittaamisesta sekä kotiväkivallasta, tiedottaa Summit News.

Weaver vietiin Ohiossa sijaitsevan Portagen piirikunnan vankilaan. Sheriffi on vahvistanut, että Weaverin kohdalla on olemassa salainen syytekirjelmä. Venäläisen RT -kanavan mukaan Weaverin puoliso Gavin Wince on samoin otettu viranomaisten huostaan syytettynä murtovarkaudesta. Pidätykset tehtiin juuri, kun elokuva oli määrä julkistaa. Ohiolaiset ovat aloittaneet protestit Weaverin vapauttamiseksi.

Elokuvaa on arvosteltu siitä, että Weaver ja haastateltavat ovat Trump-mielisiä. He ovatkin, avoimesti. Toisaalta elokuva tekee selväksi, että Yhdysvaltain molemmat kongressipuolueet – demokraatit ja republikaanit – ovat yhtä kamalia vaihtoehtoja. Puolue- ja aatepoliittinen elokuva ei ole.

Laillistetusti

Osa elokuvan kuvaamasta toiminnasta on mahdollistettu erilaisin lainsäädäntömuutoksin presidentti Barack Obaman (dem) aikana ja jo sitä ennen, 9/11-hyökkäyksen jälkimainingeissa. Osa elokuvan kuvaamasta toiminnasta on ilmeisen laitonta.

Obama allekirjoitti joulukuussa 2016 NDAA:in (National Defense Authorization Act). NDAA:sta puhutaan ”lakina” (act), mutta käytännössä NDAA tarkoittaa puolustusministeriön vuosibudjettia, johon liitetään vuosittain vaihtuvia, erillisiä sopimusehtoja. Vuoden 2016 NDAA sisälsi vastapropagandalain (Countering Disinformation and Propaganda Act), jonka suomilla valtuuksilla ulkoministeriö pääsi työskentelemään aktiivisesti ”tunnistaakseen, ymmärtääkseen, paljastaakseen ja vastatakseen niin vieraiden valtioiden kuin ei-valtiollisten toimijoidenkin propaganda- ja disinformointiyrityksiin, joiden tarkoitus on heikentää Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta”. Perustettiin valtiosensuurin ja propagandan ministeriö.

Vastapropagandalaki sisältää myös rahoituslausekkeen, joka laillistaa maksetun ja ohjatun viestinnän kohdentamisen kotimaan väestöön. Propagandakeskus on oikeutettu jakamaan rahoitusta ja tekemään alihankintasopimuksia kansalaisjärjestöjen, journalistien, liittovaltiorahoitteisten tutkimus- ja kehityskeskusten sekä yksityisyritysten ja akateemisten tahojen kanssa “vieraiden valtioiden tuottaman harhatiedon, väärän ja virheellisen informaation sekä propagandan torjumisesta” – millä luonnollisesti tarkoitetaan eri näkökulmasta asioita lähestyvien ulostulojen vaientamista. Osa tätä kampanjaa ovat valeuutis-, vihapuhe- ja “Venäjän trolli” -uutisoinnit.

Narratiivi vapaasta, riippumattomasta ja objektiivisesta mediasta on osa väestöön kohdistettua informaatiosotaoperaatiota.

Sotilaallisissa informaatio- ja vaikutusoperaatioissa (Inform and Influence Operations, IIO) vaikutetaan keskitetysti  vieraisiin yleisöihin. Nyt voidaan vaikuttaa myös amerikkalaisiin ja gobaaleihin yleisöihin käyttämällä hyväksi massamediaa, joka toistaa haluttua teemaa. IIO:lla voidaan ohjailla yleisön käytös haluttuun suuntaan käyttämällä tunteisiin, järkeilyyn ja motiiveihin vaikuttavaa viestintää, joilla kohteen psyyke otetaan hallintaan. Vastakkaista kantaa edustavat leimataan propagandisteiksi, salaliittoteoreetikoiksi, harhaisiksi aktivisteiksi, tietämättömiksi tai epäoleelliseksi. Pyrkimys on luoda yhteinen kertomus.

Yhtenäisnarratiivilla eli yhdenmukaisen todellisuuskuvan luomisella valtion strategisella viestinnällä on aina työvälineluonne; se ei ole viatonta objektiivista tiedottamista vaan sillä on aina selkeät poliittiset ja/tai taloudelliset tavoitteet, jotka voivat olla julkisia tai salaisia.

Elokuva alkaa kysymyksellä ”Entä jos kertoisin sinulle…

…että pieni ryhmä hallituksen alihankkijoita palkattiin [Obaman] hallituksen virkailijoiden toimesta lavastamaan Trumpin kampanja, mahdollistamaan Venäjä-yhteystutkinta, tarjoilemaan todistajat viraltapanokuulemisiin sekä tarjoamaan oikeusministeriölle tukipalveluja Muellerin tekemän tutkinnan aikana?

Ja entä jos sama alihankkijaryhmä sattuisi olemaan massamedian valeuutisten takana, mielipiteenohjailuoperaatioiden taustalla? Niiden levottomuuksien taustalla, jotka nyt koettelevat koko kansakuntaa, poliisien rahoituksen lakkauttamista vaativan (BLM-)liikkeen taustalla? Obamagate-skandaali ainoastaan raapaisee hieman pintaa.”

Obamagate-skandaali paljasti Obaman hallituksen ja Yhdysvaltain tiedustelupalveluihin kuuluvien henkilöiden toimineen yhdessä mm. Ison-Britannian trolliverkoston kanssa vakoillen vaalilakeja rikkoen Trumpin kampanjaa sekä pyrkineen lavastamaan Trumpia ja hänen kampanjaväkeään syylliseksi Venäjän kanssa tehtyihin salaisiin sopimuksiin.

Leikkaus senaattori Lindsey Grahamiin (rep) ja muihin poliitikkoihin puhumassa televisiossa Venäjän harjoittamasta härinnästä. Taustalla toimittajan ääni toteaa molempien puolueiden olevan yhtä syyllisiä Obamagatea suuremman skandaalin, Shadowgaten (“Varjogate”) peittelyyn ja jatkaa kertomalla elokuvan tarkoituksen olevan tarkastella taktista ja operationaalista roolia, joka varjohallituksella on ollut presidentti Trumpia vastaan suunnatussa vallankaappausyrityksessä. ”Yritämme nähdä nukkemestarit nukkien naruissa.”

“Elokuva kertoo henkilöistä, joiden nimet eivät koskaan nouse esiin – vaikka niiden pitäisi. Urapoliitikot … eivät ole varjohallitus. Varjohallitus muodostuu hallituksen alihankkijoista puolustus-, tiedustelu- ja turvallisuussektoreilla ja niin edelleen. Toisin sanoen sotilaallis-teollinen kasauma.”

Yhdysvalloissa kasaumasta käytetään nimiä MIC, Military Industrial Complex sekä MICC, Military Industrial Congressional Complex, joka liittää poliittisen vallan samaan edunsaajaryhmään.

(Sivuhuomautus: Tässä vaiheessa kirjoittamista koneeni alkoi temppuilla samaan tapaan kuin silloin, kun kirjoitin artikkelia #Obamagate.)

Alihankkijoiden käyttämisellä piilotetaan likaisia operaatioita, koska niiden toimintaa eivät koske tiedonsaanninvapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) perusteella saatavat tiedot, laillisuustutkinnat ja kongressin kuulemiset, elokuvassa kerrotaan kuvaillen varjoverkon toimintaa kansainväliseksi rikollisyritykseksi, jossa tiedustelupalvelujen ja sen yhteistyökumppanien keräämää dataa käytetään kiristykseen. Kiristyksellä voi hankkia itselleen etuja ja hyötyä ja/tai haluamansalaista lainsäädäntöä.

Yksityistä tiedustelutoimintaa ei juurikaan säännellä eikä sitä valvota. Mutta myös valtion laitokset ovat villejä toimijoita. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston (National Security Agency, NSA) johtaja kirjoittaa NSA:n ohjeistukset ja politiikat, ja häntä “valvoo” lautakunta, jossa istuvat CIA:n, puolustusministeriön (Department of Defense, DoD) ja vastaavien organisaatioiden edustajat. Toisin sanoen tiedustelupalvelut “suorittavat omavalvontaa”. NSA:ta on yritetty saada tilille mm. siitä, että se – tavallisten amerikkalaisten, muiden maiden väestön sekä muiden maiden valtiojohdon ohella – salakuuntelee kongressin jäseniä. Turhaan.

Kauko-ohjauksella

Elokuva esittelee seuraavaksi tietovuotajat: laivastossa sekä elektronisen että informaatiodankäynnin osastoilla työskennelleen lingvistin, Toren ja psykologisten operaatioiden suunnittelijan Patrick Bergyn. Bergy työskenteli kenraali James Jonesin (dem) yrityksessä Dynologyssa, joka tekee alihankintaa armeijalle. Kenraali Jones toimi presidentti Barack Obaman kansallisen turvallisuuden neuvonantajana.

Bergyn esimies Dynologyssa oli Jim Jones, kenraali Jonesin poika. Projektin nimi oli ”interaktiiviset internet-toimet” (Interactive Internet Activities, IIA), mikä tarkoittaa kahdensuuntaista kommunikaatiota, jossa operoidaan reaaliajassa. Toiminta tapahtuu internetissä, ja sitä voisi luonnehtia trolliverkostoksi, joka vaikuttaa chateissa, blogien kautta, sähköpostitse ja mainoksin. Tore sanoo olevansa yksi tuhansista työntekijöistä. “Toisin kuin ihmiset kuvittelevat, tiedustelumme ei toimi rakennuksissa tai ainoastaan maamme rajojen sisällä.”

IIA:ssa hyödynnetään NSA:n vuonna 2007 käyttöönottamaa, dataa louhivaa datan prosessointi- ja varastointimenettelyä, reaaliaikaista alueellista porttia (Real Time Regional Gateway, RTRG), jota käytettiin Yhdysvaltain sotilasoperaatioiden tukena mm. Irakissa ja Afganistanissa.

Elokuvassa esitellään DoD:n asiakirjaa, jonka perusteella interaktiivisten internet-toimien tarkoitus on “tuottaa informaatiota yleisölle” (= propagandaa), “muotoilla turvallisuusympäristöä” (= muovata mielipideilmastoa) ja tukea sotilasoperaatioita (informaatio-operaatiot, IIO). Tietovuotaja Tore kertoo, että RTRG:ta käytettiin myös tietoverkko-operaatioihin (Computer Network Operations, CNO) – toisin sanoen hakkerointiin.

Asiakirjan alalaidassa lukee, melkein näkymättömissä “programs, products & actions that shape emotions, motives, reasons & behaviours”, suomeksi: ”ohjelmia, tuotteita ja toimia, jotka muokkaavat tunteita, motiiveja, syitä/järkeilyä ja käyttäytymistä”. Asiakirjassa siis ilmoitetaan tarkoituksena olevan kauko-ohjata kohde toimimaan tavalla, joka edistää ohjaajan omia intressejä – vaikka ne olisivat vastoin kohteen omaa etua.

Patrick Bergy kuvailee Dynologyn projektia nimeltään Shadownet, varjonetti, jonka parissa hän työskenteli. Bergy vertaa sitä Microsoft Projectin kaltaiseen tukiohjelmaan, jolla voi hallita laajoja projekteja todeten, että sitä käytetään pahantahtoisiin operaatioihin.

Elokuvasta otetussa kuvakaappauksessa näkyy Shadownet-ohjelman valikkoa.

Engagements = interaktiivisten toimien listaus/käynnissä olevat operaatiot; Targets = kohdelistaus; Entities = kohdeluokat, organisaatioryhmittely ja/tai hashtagit; Personas = valeidentiteetit ja/tai käsittelijän ohjailussa oleva somevaikuttaja tai vastaava henkilö; Admin = vakoojaa/työntekijää hallinnoiva taho. Key Information, josta pääsee luomaan (“Create Target”) ja valitsemaan kohteen (“Select Target”). Kohdevalinta voi olla kuka tahansa, vaikka Sinä. Valinta päätetään varjoissa.

Shadownet-ohjelmassa on myös “vetovoima-valikko” (“Appeal”). Kohteen toiminnan kauko-ohjailun vaikuttavuusseurantaa tehdään rastittamalla valikkoon, mikä tepsi kohteeseen parhaiten: legitimiteetti (laillisuus-argumentointi), väistämättömyys, oma etu, nostalgia, ryhmään kuuluminen (kuten Silakkaliike?), ulostyöntäminen vai ryhmäyttäminen/ryhmäytyminen.

Ihon alle

Tore kertoo työskennelleensä monille yksityisille tiedustelupalveluille, mukaan lukien kanadalainen, Suomessakin toimiva, CGI-niminen yritys, ja tehneensä niin kutsuttua lokalisaatiota. Tore selittää lokalisaatiolla tarkoitettavan toimintaa, jossa etsitään ryhmä ihmisiä – kokonainen maa, kaupunki tai kuuden korttelin alue kuten CHAZ – ja yritetään päästä heidän mieleensä.

“Täytyy ymmärtää kuinka he syövät, kuinka he kävelevät, kuinka he puhuvat, mitä nappeja täytyy painella [saadakseen heidät toimimaan halutusti]… mikä saa heidät sekoamaan, mikä järkyttää heitä tai tekee heidät onnellisiksi. Sitten käytät [näitä tietoja] omaksi eduksesi työntääksesi heidät minkä tahansa ideologian tai tuotteen pariin tai suuntaan, johon haluat heidän menevän. Naitat yhteen kulttuurista approbaatiota, kieltä, kohderyhmäsi demografian mukaisia vivahteita…”

“Jos haluan kiristää sinua ja saada sinut peukaloni alle… Minä tiedän syvimmät, synkimmät pelkosi. Tiedän ihmisiä, joihin voin ottaa yhteyden halutessani saada enemmän tietoja sinusta”, Tore sanoo.

Tietoja käytetään kohteen, kohderyhmien tai vaalitulosten tai vaikka kokonaisen maan käyttäytymisen ohjailuun ja kontrolloimiseen. “Me kaappasimme Afganistanin vaalit”, Tore sanoo, ja selittää miten psykologinen operaatio tehtiin.

Vaalikaappauksia

Bergy selittää tietokannan komponenttien mahdollistavan yksittäisten kohteiden käytöksen profiloinnin, mikä auttaa ennustamaan miten kohde reagoi, ja näiden kautta taas voidaan harjoittaa refleksiivistä kontrollia. “Aiemmin näitä hoitivat analyytikot, mutta nyt sen tekee algoritmejä käyttävä tekoäly automaattisesti”, hahmottelee Bergy. Bergyn mukaan he manipuloivatkin Yhdysvaltain vaaleja.

“Dynologylla on tuote, mutta ei myyntihenkilökuntaa. 3EDC Strategic Partnersilla on vain myyntihenkilökuntaa, mutta ei tuotetta, ja ne molemmat työskentelivät John McCainin (rep) vaalikampanjassa tehden mikrokohdennettua vaalimainontaa sosiaalisessa mediassa.” Bergy selittää myös, että Trumpin kaatamiseksi laadittu valemuistio, ns. Steele-muistio, ja muistiota aseena käyttäneet ovat kaikki kytköksissä Shadownetiin. Demokraattisen puolueen ja republikaanisen puolueen servereitä ei hakkeroinut Venäjä, Tore kertoo antaen ymmärtää sen olleen Yhdysvaltain tiedustelupalvelun ja sen käyttämien alihankkijoiden tekoja.

Bergy sanoo uskovansa, että Venäjä-kohua rakennettiin sen peittämiseksi, mitä Ukrainassa oli tehty, mukaan lukien Maidanin verilöyly. Trumpin kampanjapäällikkö Paul Manafortin Trumpille välittämä israelilaisen PsyGroupin [vaali]vaikutusoperaatiotarjous oli ansa, Bergy järkeilee. Trump kuitenkin hylkäsi tarjouksen.

Sekä Tore että Bergy nauravat apulaissyyttäjä Robert Muellerin Trumpia koskeville Venäjä-yhteys -tutkimuksille. Molemmat sanovat tarjonneensa omia tietojaan, mutta Mueller ei tuntunut haluavan niitä.

Tore toteaa Obaman lähettäneen kansalliskaartia Ukrainaan, koska [Janukovytšin] Ukraina ei totellut, ei antaunut.

Yksityisyytesi on yksityistetty

Tietovuotaja Edward Snowdenin tarjoamien tietojen perusteella tiedämme, että Yhdysvaltain hallitus on pyrkinyt “totaaliseen tietoisuuteen” (Total Awareness), “kaikkinäkevyyteen” ainakin 2000-luvun alusta asti. Mikään ei osoita, etteikö kaikilla muillakin hallituksilla ja kansainvälisillä instituutioilla (kuten EU, YK) olisi sama tavoite.

Suomessa on keskitytty tekemään analyyseja pääasiassa venäläisistä refleksiivinen kontrolli -tutkimuksista, senkin jälkeen kun Snowden kertoi Yhdysvaltain NSA:n ja Ison-Britannian GCHQ:n käyttävän JTRIG-ohjelmaa (Joint Threat Research Intelligence Group). JTRIG:illä voi manipuloida verkossa tehtyjen kyselyjen (online polls) tuloksia, väärentää nettisivustojen avaus-/katselukertoja, kaiuttaa hyväksyttyä viestintää, sensuroida videosisältöjä, tehdä kuvahakuja kohteiden Facebookissa olevista yksityiskuvista sekä kaapata sähköpostiosoitteita ja lähettää niistä väärennettyjä viestejä.

Koska Yhdysvallat ja Iso-Britannia muodostavat Australian, Uuden Seelannin ja Kanadan kanssa keskenään tietoja jakavan Five Eyes -tiedusteluliittouman, lienee uskottavaa, että ne jakavat keskenään myös vakoilutyökaluja. NATO-maiden ja NATOn kumppanuusmaiden kanssa tehdyt informaatiosotaoperaatiot ovat nekin looginen jatkumo.

Eräs elokuvan paljastuksista on, että yksityissektorilla on pääsy näihin teknologioihin ja että ne myös ovat käytössä.

Patrick Bergy tekee selkoa siitä, miten Jim Jones esti Shadownet-ohjelman siirtämisen salauksen alaiseksi, sotilaskäyttöön tarkoitetuksi verkoksi, jotta se voitiin kaupallistaa ja myydä eteenpäin. Bergyn mukaan armeija ja veronmaksajat rahoittivat teknologian suunnittelun ja rakentamisen, sitten sille annettiin uusi nimi – Shadownet – ja se myytiin, moneen kertaan. Nyt sitä käytetään mm. äänestys- ja kulutuskäyttäytymisesi ohjailuun. Yksityissektorilla toimivilla, usein entisten tiedusteluhenkilöiden omistamilla yrityksillä on myös pääsy NSA:n ja Five Eyesin keräämään dataan, Tore kertoo.

Kun Bergyn entinen pomo, kenraali Jones nimitettiin oikeistolaisen Atlantic Council -ajatushautaamon puheenjohtajaksi, Shadownetin omistaja Jones lähes ensitöinään, toukokuussa 2018, solmi yhteistyösopimuksen Facebookin kanssa “vaalirauhan varmistamiseksi”. Cambridge Analytica -yritykselle käyttäjätietoja myynyt Facebook perusti ryhmän “tutkiakseen vieraiden maiden tekemää vaalihäirintää.”

Vuonna 2020, vaalikampanjoinnin ollessa edelleen meneillään, Facebook poisti Trumpin ja Mike Pencen kampanjoiden vaalimainokset.

Bergy selittää yksityispuolen hallitsevan kongressin tietokantoja, niillä on pääsy kaikkiin asiakirjoihin.

Elokuvassa tarkennetaan, millaisia mahdollisuuksia poliitikkojen kiristämiseen on eri tietokannoista ja älylaitteiden avulla kootun metadatan avulla. Selittääkö kiristys osittain poliitikkojen sanojen ja tekojen välisen ristiriidan? Selittääkö kiristys sen, että kansan edustajat ja hallitukset tekevät enemmistön elämää vahingoittavia päätöksiä?

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-11.png

Vielä huolestuttavampi on väite, että tietokantoihin pääsyn omaavilla tahoilla on mahdollisuudet seuloa amerikkalaiseen valamiehistöön henkilöt, jotka langettavat oikeudenkäynnissä halutunlaisen tuomion syytetylle, josta halutaan päästä eroon. Yhdistettynä kykyyn siepata ja “korvata sisältö” toisella, ihmisten sähköinen viestintä ei enää ole todiste vaan mahdollisuus lavastaa syyllisyys.

Erittäin huolestuttava on myös tieto ClearForce -nimisestä yrityksestä, joka metadataan pääsyn avulla tekee riskiarvioita ja selvityslausuntoja työntekijöistä ja työhön pyrkijöistä, tekee sosiaalisen krediitin pisteytystä. Clearforce käytännössä päättää, kuka työskentelee ja kuka ei.

Massahysteriaa

Elokuvassa viitataan pandemiauutisointiin esimerkkinä massahysterian luomisesta. Korona”pandemia” antaa mahdollisuuksia laajentaa yksityisalueelle tunkeutumista. Yhdysvaltain “kehitysapujärjestön” (United States Agency for International Development, USAID) materiaaleissa (s. 2) kerrotaan tähtäimessä olevan reaaliaikaisen bio-seurannan.

USAID: Alignment with GHS Agenda

Iso-Britannia turvautui käyttäytymistieteilijöiden apuun taivutellakseen väestöä hyväksymään koronatoimet.

Bergy vihjaa, että Clevelandissa ja Tennesseessa köyhille ilmaiseksi jaettuja ns. Obamapuhelimia on käytetty Fergusonissa, Missourissa vuonna 2014 olleiden BLM-mellakoiden lietsomiseen. Elokuvassa viitataan siihen, että poliisien rahoituksen lakkauttamista ajavat, IIA-operaatioihin kytketyn Momentumin koulutuksen käyneet Black Lives Matter (BLM) ja muut järjestöt on laitettu liikkeelle poliisin rahoituksen lakkauttamisesta hyötyvien tahojen toimesta. Robotti- ja älypoliisit käyttävät dataa ja tekniikkaa, jonka alihankkijayritykset toimittavat.

Toren mukaan hallitus hakkeroi itse itseään alihankkijoiden avulla ja järjestää sitten mediakohun. Mediakohun avulla päästään ostamaan veronamaksajien piikkiin palveluja kavereiden (tai omilta) yrityksiltä sekä laatimaan lakeja, jotka mahdollistavat esimerkiksi väestöön kohdistetun valvonnan lisäämisen. Kohuttamalla “hakkerointi” voidaan kontrollin kiristys tehdä avoimesti ja lakisääteiseksi.

Atlantic Councilin maaliskuussa 2020 julkaistu politiikkamietintö “AI, Society and Governance: An Introduction” pohtii tekoälyn ja hallinnon yhdistämistä yhteiskunnan kontrolloimiseksi.

Elokuva ei ole tyhjentävä raportti, mutta rosoistaan huolimatta se kannattaa katsoa – ja ajatella kerrottua.


PÄIVITYS 20.8.2020 klo 14.39: Teknisten ongelmien vuoksi alkuperäisestä julkaisusta poisjääneitä tarkennuksia lisätty, mm. maininta Clearforcesta ja linkityksiä

Poistettu 22.8. 2020 klo 04:17 tekstiosasta kuvakaappauksessa näkyvä päiväys 8. kesäkuuta

Kommentti

Journalisti Naomi Wolf on kuvaillut kirjassaan The End of America ja luennoillaan kymmentä askelta diktatuuriin. Ne ovat

1. Sisäisen tai ulkoisen uhkan luominen (esim. terrorismi, valtionvelka, virus) yhteiskunnan sulkemiseksi
2. Salaisten vankiloiden perustaminen, eristykset
3. Väkivaltakastin luominen (esim. äärivasemmisto ja -oikeisto, Antifa, poliisi)
4. Sisäisen valvontajärjestelmän pystyttäminen
5. Kansalaisryhmiin soluttautuminen ja niiden toiminnan häiritseminen
6. Mielivaltaiset pidätykset ja vapauttamiset pelon kasvattamiseksi
7. Avainhenkilöiden hyödyntäminen/poistaminen kuvioista
8. Median hallinta
9. “Eri mieltä oleminen on yhtä kuin Petos” – eriävien näkökulmien estäminen
10. Laillisuusperiaatteiden hylkääminen, poikkeustilalait

Voiko luonnollinen virus iskeä suunnilleen samaan aikaan joka puolella maailmaa? Minne askelmerkit vievät? Entäs jos…

****************

Euroopan Unionilla on monia omia informaatio-operaatioita, palkattuja tarinankertojia luomassa yhtenäistarinaa, kansallista kertomusta eurooppalaisista. Toisin sanoen komissio ja parlamentti pyrkivät synnyttämään puuttuvan eurooppalaisen identiteetin tarjoilemalla kertomuksen eurooppalaisuudesta vastauksena mm. siihen ongelmaan, että Eurobarometrien perusteella arviolta 80–85 % prosenttia EU:n väestöstä ei tunne minkäänlaista tai tuntee vain heikkoa yhteyttä Eurooppaan.

Tilaustyö-narratiivin eurooppalaisista voisi rinnastaa vaikkapa tarinaan vapaasta, objektiivisesta ja riippumattomasta mediasta, jota media tarjoilee.

RS

Lähde

dokumenttielokuva Shadowgate – What They Don´t Want You to See. https://summit.news/2020/08/17/viral-shadowgate-documentary-deleted-by-facebook-and-youtube-after-film-makers-arrest

Kaikki artikkelin kuvituskuvat elokuvasta, ellei toisin mainittu.

Kuva: PeakPx (CC0), Piqsels (CC0)
Kuvanmuokkaus: Johanna L

7 comments

 1. ”Yritykset kauppaavat kuluttajille DNA-testausta sukulaisten ja/tai etnisyyden selvittämiseksi. Samalla kasvaa kysytyn terveys- ja perintödatan tarjonta ylikansallisilla markkinoilla.

  Maailman suurimpiin kuuluva sijoitusyhtiö Blackstone ilmoitti ostaneensa huimalla 4,7 miljardin dollarin hinnalla omistukseensa enemmistön yhdestä alan markkinajohtajista […]
  https://avoin.media/2020/08/16/sukututkimuspalvelu-ja-valtava-dna-tietokanta-myyty-suursijoitusyhtiolle/

  Mitä kaikkea kaupallistetulla DNA:lla voikaan tehdä…

  Tykkää

 2. Sami Pennanen Tilannehuoneessa:”Äärimmäisen noloa. Kamala Harris piti eilen puheen demokraattipuolueen kokouksessa virtuaaliyleisölle, mutta tarkkasilmäiset huomasivat että yleisön joukossa oli monistettuja osallistujia ainakin kolme kappaletta. Eikö yleisöä saatu muuten paikalle tarpeeksi? […]”
  https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/1501470583396197/

  Videolla kohdasta 0:38 eteenpäin https://www.youtube.com/watch?v=kcTooTz4hyw

  Tykkää

 3. Liittyy:

  ”Itävallassa viime vuonna hallituksen kaataneen ja uusiin vaaleihin johtaneen FPÖ:n puheenjohtajan ja hallituksen varakanslerin Strachen väitetyssä korruptioskandaalissa on paljastunut Die Welt-lehden mukaan uutta tietoa. Uudet yksityiskohdat Strachen ja FPÖ:n vahingoittamiseksi kuvatusta salavideosta (ns Ibiza-videoa) paljastavat päinvastoin kuin tähän asti on vakuutettu, että Strache ei ollut lainkaan valmis ottamaan laitonta puoluerahoitusta venäläisen oligarkian edustajiksi esittäytyneiltä naisilta vaan ilmoitti moneen kertaan, että haluaa pysyä „puhtaana“ eikä ole kiinnostunut laittomasta tarjouksesta.

  Saksalaiset lehdet Spiegel ja Süddeutsche Zeitung julkaisivat laittomasti kuvatusta videosta vain sellaisia otoksia, jotka näyttivät Strachen moraalittomana poliitikkona, joka on valmis harkitsemaan laitonta puoluerahoitusta ja tekemään varakanslerina siitä hyvästä rahoittajille vastapalveluksia.

  Nyt odotetaan mielenkiinnolla, miten Strachen maineen mustaamiseen, erottamiseen, uusiin vaaleihin ja FPÖ:n kannatuksen romahtanmiseen johtaneen vyöryn käynnistäneet suuret saksalaismediat reagoivat oikeuden asiakirjoista paljastuneisiin uusiin ja Strachesta salavideon todellisesta sisällöstä.”

  Pertti Rönkkö, Havaintoja Saksanmaalta https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10157853254363542

  Tykkää

 4. Tiesittekö myös, että kaikkien Dropbox ja MS OneDrive käyttäjien kaikki tiedostot skannataan automaattisesti ”lapsipornon” tai ”terrorismin” varalta ? Jos jotain laitonta ”löytyy” niin sitten ”tutkitaan” manuaalisesti.

  Tämä ei tietenkään ole se todellinen syy, vaikka joku pedari nyt välillä hämäyksen vuoksi pidätetään Dropbox materiaalin vuoksi , vaan todellinen syy on vakoilla ns. toisinajattelijoita, eli ihmisiä jotka eivät niele valtamedian aivopesua , vaan kyseeenalaistavat narratiivia.

  Kukapa tietää, vaikka sitä kautta sitten lavastaisivat tarpeeksi hankalia asiakkata pedareiksi tai muiksi rikollisiksi ? Muutama hiiren klikkaus ja oletkin pedari tai huumekauppias.

  Sama homma koskee ainakin outlook.com sekä gmail.com posteja

  Vaihdoin itse ihan varmuuden vuoksi pois Dropboxista ja gmailista, koska luen paljon vaihtoehtoista mediaa, ja olen aktiivinen keskustelufoorumeilla, kuka tietää milloin alkavat lavastaa suomalaisiakin ? Ehkä kohta joku persu ”paljastuu” Dropbox matskusta pedariksi ? En ihmettelisi.

  Hyviä vaihtoehtoja on, etsi sellainen joka ei ole USA tai five eyes maissa. Esim. sveitsi on hyvä vaihtoehto, siellä mm. Tresorit ja Protonmail eivät ainakaan ole ihan pelkkien hiiren klikkausten avulla avattavissa vaan niihin sitten pitää oikeasti murtautua kovien ammattilaisten toimesta ja siihen tuskin lähtevät jolleivän koe äärimmäistä uhkaa jonkun taholta.

  Tykkää

  • .HILLARY CLINTON ORDERED + AUTHORIZED + SUPPLIED THE WMDs (NERVE GAS FROM LIBYA) USED ON SYRIAN CHILDREN AND OTHER INNOCENT CIVILIANS — SAYS PULITZER WINNER SEYMOUR HERSH

   June 5, 2016 by concisepolitics

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s