Vainokäräjät alkoivat

Helsingin käräjäoikeudessa oli tiistaina 8.9.2020 vainokäräjien valmisteleva istunto, jossa Ylen toimittaja Jessikka Aro ja puolustusvoimien palkkalistoilla oleva sotatieteen tohtori Saara Jantunen ovat haastaneet teologian tohtori Juha Molarin vainoamisesta.

Vainoaminen on ilmennyt mm. Jantusen ja Aron julkisesti esille asettamien tekstien lukemisena ja ko. tekstien arvioimisena Molarin omassa blogissa.

Vainokäräjiä tuomaroi mediatuomariksi kutsuttu Käräjäoikeuden hallintojohtaja Petra Spring (rkp). Spring vaihdettiin yllättäen alun perin juttua käsittelemään määrätyn tuomarin tilalle ja käsittely siirrettiin isosta salista (209) pieneen saliin (504), jossa yleisön määrää voidaan rajoittaa.

On poikkeuksellista, että hallintovirkamies tuomaroi. Eräs mahdollinen selitys asialle on, että Vainokäräjillä ovat vastakkain puolustusvoimien työntekijän ohella Yleisradioyhtiö(n toimittaja) ja kansalaisjournalisti, toisin sanoen vastakkain ovat yhtenäistarinaa tuottava julkinen instituutio ja erilaisen tulokulman edustaja.

Tämä selitys tulee mieleen, sillä Aron muissakin, menneissä (MV-oikeudenkäynti) ja meneillään olevissa oikeusjutuissa asetelma on sama: massamedia(n edustaja) vs. kansalaismedia, NATO-myönteiset vs. NATO-kriittiset.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, maksaako Yle Aron asianajokulut Vainokäräjiltäkin, kuten oli laita MV-oikeudenkäynnin yhteydessä. Tämä olisi aiheellista selvittää, sillä se valottaisi osaltaan sitä, onko meneillään koordinoitu pyrkimys panna stoppi eriävien mielipiteiden esittämiselle julkisesti.

Syyttäjänä Vainokäräjillä toimii Juha-Mikko Hämäläinen, ja Aron ja Jantusen asiaa ajaa Aron aiemmista käräjistä tuttu Martina Kronström, Sotamaa & Co Oy.

Jantusen puolesta syytteeseen johtaneen rikosilmoituksen teki PV:n eversti Vesa Nissinen. Vesa Nissinen on entisen valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen veli. Matti Nissinen joutui eroamaan, kun Nissisen syyttäjälaitos oli ostanut johtamiskoulutusta Veli Nissisen Deep Lead -yhtiöltä.

Saara Jantusen puolesta tulee todistajaksi Ari Lahtela, Valtioneuvoston tilannekeskuksen johtaja, joka toimi syytteen kattamana aikana ulkoministeriön turvallisuuspäällikkönä, kunnes siirtyi FBI:n akatemiaan Yhdysvaltoihin vuodeksi 2019.

Reformi-studio, jonka vetäjiä Panu Huuhtasta ja Tiina Keskimäkeä vastaan Aro käy oikeutta kohdakkoin Hovioikeudessa, osin samoin kannesisällöin, ovat raportoineet twitter-feedissä Vainokäräjistä. Käräjien julkisia materiaaleja löytyy sekä Juha Molarin VK-tililtä että Tiina Keskimäen VK-tililtä.

Vainoaminen

Aron kanteessa ja Jantusen kanteessa Juha Molaria syytetään vainoamisesta ( Rikoslaki 25 luku 7a § 1 ), ja siitä, että Aro ja Jantunen ovat kokeneet uhkaavana heidän julkisesti esille asettamiensa tekstien toistuvan arvioimisen ja kritisoimisen, mikä on synnyttänyt heissä pelon ja ahdistuksen tunteita. Molarille vaaditaan “tuntuvaa sakkoa tai ehdollista vankeusrangaistusta”. Koska Molari työskentelee osa-aikaisena siivoojana, sakkorangaistus menisi todennäköisesti muuntoon, jolloin se muunnettaisiin vankeudeksi.

Jantunen vaatii myös, että “vainoamisessa käytetyt viestit on tuomittava valtiolle menetetyiksi” (Rikoslaki 10 luku 9 § 1 Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 § 3 Rikoslaki 10 luku 4 § 1 momentti), mikä tarkoittaisi niiden poistamista näkyviltä.

Poliisin esitutkinnassa ei noussut esille vainoamiselta vaadittava yhtenäinen motivaatiotausta.

Jantusen todisteluettelon perusteella Molaria syytetään siitä, että hän on seurannut internetissä Jantusta lukemalla Jantusen julkisesti esille asettamaa viestintää sekä Jantusesta kirjoitettuja haastatteluita ja kommentoinut niitä. Tämä – ja vain tämä – on kanteen mukaan johtanut siihen, että muutkin ovat reagoineet negatiivisesti Jantusen esille asettamaan viestintään?

Eräs näkökulma oikeudenkäynnin aiheeseen on, saako tekstinsä julkisesti esille asettaneelle henkilölle aiheuttaa pahaa mieltä ja negatiivisia tuntemuksia arvioimalla ja arvostelemalla hänen julkaisunsa sisältöä julkisesti. Helsingin hovioikeus on linjannut Jessikka Aro vs Johan Bäckman -oikeusjutun päätöksenä heinäkuussa 2020, ettei erilaisten mielipiteiden ilmaiseminen ole vainoa, mikä päätös tulisi huomioida arvioitaessa nyt Vainokäräjillä esitettyä.

Toinen näkökulma on, voiko Molaria vastuuttaa muiden reaktioista, kykeneekö Molari estämään muita reagoimasta Jantusen – tai Aron – julkisesti esille asettamaan viestintään. Syyttäjäpuolen tulee osoittaa, että muut eivät olisi reagoineet millään tapaa Aron ja Jantusen viestintään ilman Molarin myötävaikutusta.

Jantusen kanteessa mainitaan myös “virheellisen tiedon levittäminen” [Jantusesta]. Jantunen on itse kirjasessaan Infosota kuvaillut Molaria mm. “avoimesti Putinin politiikkaa lobbaavaksi (s 56), äänekkääksi Putinin politiikan kannattajaksi sekä venäläismielisen Suomen antifasistisen komitean (SAFKA) jäseneksi (s 142) ja harhaista agendaa esiin tuovaksi aktivistiksi” (s 145). Molarin mukaan hän ei ole SAFKAn jäsen, mutta on ollut tuttujen ihmisten kautta mukana perustamiskokouksessa vuonna 2011.

Jantusen Molarista moniaalla esittämät väitteet ovat itseasiassa sitä luokkaa, että puolustusvoimien ulkomaan vastatiedustelun, Suojelupoliisin (SuPo) sekä Keskusrikospoliisin (KRP) on täytynyt tutkia tarkkaan Molarin poliittinen toiminta ja vihjailtu Venäjältä tuleva taustarahoitus – löytämättä mitään, koska mies on edelleen vapaalla jalalla.

On huomioitava sekin, että Infosota ei ole tutkimus eikä tutkittu kirja, se on mielipidekirjoitus, jossa sitaatteja muokataan hyvinkin huolettomasti sopimaan kerrontaan. Mielipide, ei edes asiantuntijan, ole fakta. Jantunen itse varoittaa lukijaa yhdellä lauseella kirjansa johdantokappaleessa: ”Tämä kirja ei ole objektiivinen akateeminen tutkimus.” Moniko kiinnitti huomiota?

Jos Jantunen saa esittää mielipiteitään kustannetussa kirjassa monen sivun verran, miksi Molari ei saa vastata omassa blogissaan?

Molarin kirjallinen vastaus

Molari kirjoittaa kirjallisessa vastineessaan:

Molari kiistää syytteet ja vaatimukset molemmissa tapauksissa kokonaisuudessaan perusteiltaan. Saako ikääntyneellä pitkäaikaistyöttömällä, raittiilla ja siistillä osa-aikaisella siivoojalla, olla mielipiteitä, kun hän katsoo televisiota tai lukee kirjoja, joissa hänestä lausutaan ”houreisena aktivistina” tai Kremliin kytkettynä info-operaationa? Saako hän joskus osallistua rauhallisesti, ainoa hieno puku (10 vuotta vanha) päällään, julkiseen tilaisuuteen, jossa on monia esiintyjiä, istua hissukseen? Niin kävi, kukaan vartija ei poistanut tilaisuuksista. Vainosyytteet keksittiin puolivuosikymmentä myöhemmin. Tästä on kyse käräjillä. Puolivuosikymmentä sitten syntyneissä kirjoituksissaan Molari reagoi itseensä tai sittemmin MV-lehteen kohdistuneeseen uutisointiin, kun Jantunen tai Aro esittivät disinformaatiota.

Molari huomauttaa PL 21 §:n edellyttävän oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja EIS 6 artiklan määräävän perussäännöt syyttäjän prosessiperiaatteista.

Syyttäjälaitoksesta annetun lain 6 §:ssä syyttäjää velvoitetaan objektiivisuuteen: tuomion perustana olevan materiaalin tulisi olla ehdottoman objektiivisesti koottua. Syyttäjän menettelyt herättävät epäilyn objektiivisuusvaatimuksen toteutumisesta. Jotta syytteen ytimeen, teonkuvaukseen, saisi korjauksen todeksi historialliseksi tapahtumainkuluksi, Molari vaatii vastatodisteluksi omaa todistusaineistoa oikeudenkäyntiin KP-oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti ’tasa-arvoiseen aseistuksen’ saamiseksi sekä favor defensionisin ja in dubio pro reo -säännön toteuttamiseksi.

Lukemalla läpi Molarin kirjallinen vastaus ja todisteet tulee selväksi, että Molaria pyritään syyttämään myös MV-lehden jutuista, jotka oli kirjoitettu ja julkaistu jo kaksi vuotta ennen kuin Molari kirjoitti MV-lehteen ensimmäistäkään tekstiä sekä artikkeleista, joissa Aroa ei edes mainita.

Jessikka Aro esittää loppulausunnossaan Molarin olevan “osa järjestäytynyttä rikollisryhmää” (s. 879), joka yllyttäisi “Pohjoisen vastarintaliikkeen uusnatseja ja Soldiers of Odinin jäseniä Aron kimppuun sosiaalisessa mediassa” (s. 881) mikä tuottaisi Arolle “uhkauksia ja katuhäirintää” (s. 882) ”liikkua työpaikalleen Helsingin Pasilaan Ylen toimitiloihin” (s. 882) ja ”todennäköisesti” Molari ”tulee syyllistymään oikeudenkäytössä kuultavan uhkailuun” (s. 884). Molari olisi ”häirinnyt ja pelotellut syyskuusta 2014 alkaen – – yhteistyössä [Johan] Bäckmanin ja MV-lehti Ilja Janitskinin kanssa” (s. 3).

Aro on esittänyt näitä väitteitä myös esitelmöidessään kansainväliselle kuulijakunnalle NATO-konferensseissa ja vastaavissa tilaisuuksissa tuottaen siten haittaa Molarin maineelle sekä taloudellisia menetyksiä peruttujen kirja- ja artikkelitilausten takia.

Pohjoisen vastarintaliikkeen ja Soldiers of Odinin jäsenten julkinen kannanotto Aron väittämiin toisi selvyyttä Aron väitteen todenperäisyyteen. Puolustusvoimien sotilastiedustelu (s. 22) tai poliisi ei tällaisia yhteyksiä ole löytänyt; jos olisi, asiasta olisi epäilemättä jo uutisoitu vähintään Aron työnantajan, Ylen toimesta.

Aro lähestyy Soldiers of Odin-jäseniä kuvaten ja aloittaen keskustelua 6.12 2019
Aro ilmoittaa aikovansa tehdä rikosilmoituksen, koska joku Soldiers of Odin-jäsenten itsenäisyyspäiväkulkueessa mukana ollut tunnisti Aron hänen kuvatessaan kulkuetta ja tehdessä keskustelualoitteita Soldiers of Odinin suuntaan 6.12 2019. Tapaus ei liity mitenkään Juha Molariin.

Molarin kirjallisessa vastauksessa todetaan Aron valehtelevan pamfletissaan Putinin trollit, että Molari olisi seurannut ja vainonnut Aroa hänen ensimmäisestä julkaistusta Venäjän trollijutustaan (15.9.2014) lähtien kirjoittaen MV-lehteen kymmeniä solvaavia juttuja Arosta.

Molarin kirjoittamat jutut käsittelevät laajempia yhteiskunnallisia teemoja kuin Aron henkilö tai Aron artikkeleissaan ilmaisemat mielipiteet. Sama pätee Jantusen suhteen. Useimmissa vainoaviksi väitetyissä Molarin kirjoittamissa jutuissa Aro mainitaan – jos mainitaan lainkaan – yhtenä keskusteluun osallistuneena julkisuuden henkilönä tai virallisinstituution työntekijänä muiden joukossa. Useat Aron vainotodisteina esittämät artikkelit ovat muiden kuin Molarin kirjoittamia.

Aron ja Molarin ainoa tapaaminen on ollut Kansallisteatterissa järjestetyn julkisen paneelikeskustelun – ulkoministeriön Maailma kylässä 28. toukokuuta 2016 – yhteydessä, jolloin Molari oli istunut hiljaa salin takaosassa seuraten panelisteja: Jarmo Koponen, Husu Hussein ja Jessikka Aro.

Molarin 36-sivuisesta kirjallisesta vastauksesta tulee esiin myös se, että syyttäjäpuoli on syytteen tueksi – “todisteeksi” henkilöjahdista – irrottanut Molarin kirjoituksista sanoja ja lauseenpätkiä, irrottanut ne viitekehyksestään, joka on ollut yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkkailu ja niistä keskustelu.

Molari kysyykin: Onko tutkijana esiintyvien henkilöiden intressien, kompetenssin, menetelmien, sidonnaisuuksien ja väitteiden arvostelu sallittua?

Tätähän Vainokäräjillä ollaan osaltaan ratkaisemassa: Kuka saa sanoa, kuka ei?

Kadettikunta ry julkaisi 9. helmikuuta 2019 ilmoituksen ”kaikille avoimesta Venäjä-seminaarista”, joka järjestetään Santahamina-talon auditoriossa 25.4.2019. Ilmoituksen mukaan tilaisuudessa keskustellaan Venäjän turvallisuuspolitiikasta. Ilmoituksessa ei lausuttu Saara Jantusen nimeä, ainoastaan pääpuhujat nimettiin. Järjestäjät eivät kertoneet Jantusen esiintymisestä mitään myöskään jälkikäteen.

Absurdin puolelle mennään, kun käräjäoikeudelle toimittamissaan vaatimuksissa Jantunen vaatii vainoamisrikoksesta johtuen vahingonkorvausta kuitenkin myös sen perusteella, että Molari oli miettinyt tviitissään, menisikö tilaisuuteen, mutta päätti jo Twitterissä, että ei osallistu. Jantunen ei kerro, miten hän oli haalinut tietoonsa Molarin Twitter-viestin. Kuka seuraa ketä?

Mahdollisena vainoamisena käsitellään myös Molarin Maanpuolustusyhdistyksen kurssille ilmoittautuminen – vaikka Molaria ei hyväksytty kurssille.

Toisinajattelijoiden vainoa?

Molemmat kantajat, Aro ja Jantunen, ovat julkisuudessa profiloituneet informaatiosota-asiantuntijoina, joten on syytä nostaa esiin Molarin kirjallisesta vastauksesta seuraava osio:

Kohta 36: syyttäjän näyte, s. 647-664, on kiistämättä Molarin teksti MV-lehteen 10.5.2017 ”MV-lehden avustaja rikostutkintaan!” (s. 647). Se käsitteli Jantuseen mahdollisesti liittyvän esitutkinnan käynnistymistä sekä muistutti, että ”allekirjoittanut on myös lukuisissa kirjoituksissaan puolustanut sotatohtorin kunniaa” (s. 661). Jutussa todettiin Molarin kirjoittaneen Jantusesta ja Arosta. Molari kysyi: ”Uhrikertomusten arviointia varten oli nostettava Snowdenin paljastama valheellisten uhrikertomusten mustamaalaamiskeino ja kysyttävä, missä määrin nuo uhrikertomukset ovat lavastettuja ja valheellisia” (s. 657). Snowdenin paljastama uhrikertomusten funktio läntisillä informaatio-operaatioiden foorumeilla on otettava huomioon mediakuvassa.

Jantunen ja Aro molemmat ovat julkisesti esille asettamissaan kirjoituksissa leimanneet Molarin Venäjän puolesta toimivaksi harhaiseksi aktivistiksi ynnä muuksi vastaavaksi. On aiheellista huomioida sekin mahdollisuus, että Vainokäräjät sekä muu Aron käräjöinti olisivat osa länsiliittouman Venäjään kohdistamaa informaatiosotaoperaatiota, jolla Venäjä-mielisiksi kategorioituja NATO-kriittisiä yksityisiä kansalaisia pyritään estämään ilmaisemasta yhtenäisnarratiivia rikkovia mielipiteitään.

Saman voi ilmaista lyhyemminkin: toisinajattelijoiden vaino.

Muuta huomioitavaa

Molarin pitkän ja perusteellisen kirjallisen vastauksen perusteella VKS Raija Toiviaisen nostama vainosyyte Molaria vastaan on hatarissa kantimissa. Luetun perusteella on vaikea olla päätymättä muuhun tulokseen kuin että kantajat+syyttäjäpuoli ovat joutuneet etsimällä etsimään aineistoa, jolla tukea väitteitä Molarin harjoittamasta vainosta. Joten kuka seurasi ketä internetissä?

Vainokäräjien valmistelevasta istunnosta tihkuneiden tietojen mukaan syyttäjäpuoli on valmis yrittämään kunnianloukkaussyytteellä, jos vainoamis-syyte ei mene läpi. Joten kuka vainoaa ketä?

Molarin juttuun vaihdettiin yllättäen tuomariksi Petra Spring (rkp). Liittyykö vaihdos millään lailla siihen, että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ahkeroi vihapuheen ja maalittamisen vastaisen lainsäädännön rakentamisessa?

Jessikka Aro asiantuntijana esiintyen suositteli eduskunnalle (8.2.2017) mm, että valtakunnansyyttäjän tulisi nostaa syytteitä valemedioita ja somekiihotusta vastaan suositellen myös “valeaktivisteihin” ja “valetoimittajiin” kohdistettua rajoitettua tiedonsaantioikeutta ja rajoitettua sananvapautta; tätä voisi luonnehtia porrastetuksi tasa-arvoksi. Käyttääkö Henriksson asianomistajana useissa oikeusjutuissa olevaa Aroa perustellakseen haluamansa lainsäädännön tarpeellisuutta; onko kyseessä infosotaoperaatio, jolla pyritään poliittiseen lopputulokseen? Määräsikö OM Henriksson VKS Toiviaisen nostamaan syytteen?

Aro kuvasi eduskunnalle informaatiovaikuttamiseen liittyvää rikollista toimintaa johdettavan hierarkkisesti ulkomailta, toki yksilöimättä ja todentamatta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen totesi 8.1.2019 ”Vaikka Suomessa ei varsinaisia vaalivaikuttamistoimenpiteitä olekaan toistaiseksi havaittu, voi viime vuosien kansainvälisen kehityksen valossa selvästi havaita vaalivaikuttamiseen liittyviä uusia uhkia.” Suomeksi: vaalivaikuttamista ei ole havaittu, eikä sitä havaittu keväällä 2019 vaalien jälkeenkään.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin Venäjä-yhteyksiä tutkinut erikoissyyttäjä Robert Mueller pudotti syytteet Concord Managementia vastaan; kahdessa vuodessa intensiivisen tutkimisen jälkeen ei kyetty osoittamaan, että Concord Management olisi pyörittänyt Aron Suomessa tunnetuksi tekemää Pietarin trollitehdasta.

Onko Vainokäräjissä osittain kyse Euroopan journalistien liiton (European Federation of Journalists, EFJ) politisoituneena käymästä, Euroopan unionin tukemasta kampanjoinnista “vihapuhetta vastaan” – vaikka kampanja ei selkeästi määrittelekään, mitä vihapuheella tarkoittaa? Painostaako EU Suomea tiukentamaan sanan ja mielipiteenvapautta sekä poliittisia oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, koska kritiikki Euroopan unionia kohtaan jäsenmaissa on kasvanut?

Mietintö EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi sisältää samoja elementtejä kuin terrorismin vastainen direktiivi. Mietintö luonnehtii mm. EU:n ja NATOn arvostelemisen toiminnaksi, jonka tarkoitus on horjuttaa länsimaisia yhteiskuntia. Rikoskynnystä madalletaan siis siten, että aiheellistakaan kritiikkiä ei saa esittää.

Ollaanko kokonaisuuteen nyt sisällyttämässä EU- ja NATO-myönteisten toimittajien, virkamiesten ja poliitikkojen kritiikkisuoja maalittamisen ja vihapuheen nimikkeiden alle piilotettuna?

Kuka saa sanoa, kuka ei?

Vainokäräjät jatkuvat Helsingin käräjäoikeudessa edelleen. AvoinMedia seuraa tapahtumia.


PÄIVITYS 9.9.2020 klo 16:53: Lisätty linkki esimerkkinä Aron esiintymisestä ulkomailla kertomassa trollien terrorista.

OIKAISU 10.9. 2020 klo 07:15: Maanpuolustuskorkeakoulu > Maanpuolustusyhdistys

OIKAISU 12.9.2020 klo 22:41 Hovioikeuden hallintojohtaja > Käräjäoikeuden hallintojohtaja

OIKAISU 23.9.2020 klo 10:07 CIA:n akatemiaan > FBI:n akatemiaan

Kuva: Johanna L (CC0)

15 comments

 1. Huh, huh. Tämäkö Aro-keissi vaan jatkuu ? Ilmiselvästi Natotaustaista toimintaa Venäjän nujertamiseksi taas. Kyllä tämä jo väsyttää – ja ihmetyttää, miten yksinkertaista ja sivistymätöntä toimintaa Arolta ja Jantuselta. Deep statea paljaimmillaan.

  Tykkää

   • Jantunen sanoi jossain haastattelussa, että disinformaation levittämisellä ansaitsee 😀

    Luonnollisesti Jantunen viittasi ”Venäjän kätyreihin”, koska länsimaat eivät propagoi, länsimaat käyttävät ”strategista viestintää”. 😀

    Tykkää

  • Aron keissit, monikko. Itse näen, että ovat samaa vyyhtiä ja osa laajempaa kokonaisuutta. Tätä tukee se, että Aro syyttää Reformi-studion Keskimäkeä ja Huuhtasta samoista asioista kuin nyt Molaria, ja aiemmin Janitskinia ja Bäckmania: #vihaläsnäolo #vihatuijotus # vihakatse (ja Reformin tapauksessa jopa #vihahihitys ) ymv

   Kanteiden kohteena ovat pienissä medioissa toimineet/toimivat kansalaisjournalistit, jotka ovat NATO- ja EU-kriittisiä ja jotka on siksi luokiteltu Venäjän kätyreiksi. Jopa neutraalia uutisointia Venäjästä — siis tasapuolisuutta — kaipaavia on pyritty leimaamaan Venäjän agenteiksi.

   Tällainen maan sisäinen vastakkainasettelun lietsominen ei ole yhteiskunnan kannalta terve kehityssuunta, eikä paranna keskusteluilmapiiriä pätkääkään.

   Seuraan näitä oikeustapauksia, koska vastapuolella on Yle ja viranomaiskoneisto. Ylen merkitys mediana on edelleen suuri, joten Ylen toiminnan tarkkailu on aiheellista. Ja viranomaisten toiminnan tarkkailu tietenkin myös, jos oikeusvaltiosta halutaan käydä.

   Tykkää

   • Kommentoin tuolla toisessa aiheeseen liittyvässä artikkelissa ( https://avoin.media/2020/09/12/vainon-valtakunnassa/ ) , ja liitän sen nyt tähänkin, koska se liittyy käytyyn keskusteluun:

    Sitaatti alkaa:

    Aikanaan selvitellessäni brittien trolliverkosto Institute for Statecraft:in Integrity Initiative –hanketta luin läpi heidän (todella heidän, ovat myöntäneet asian) materiaaleja. Joukossa on mm. asiakirja nimeltä

    COMBATTING RUSSIAN DISINFORMATION
    LAUNCHING AN ONLINE COMMUNICATIONS CAMPAIGN
    TO INFORM, DEBUNK, AND COMBAT STATE-SPONSORED PROPAGANDA

    Comprehensive action proposal, Strictly confidential

    jossa kerrotaan seuraavaa:

    ”[…] In response to this threat, government, media, and civil society actors in the US and Europe have taken a number of first steps:
    NATO’s StratCom Center is engaged in investigating Russia’s disinformation campaigns, US government-funded, independent news sites such as RFE/RL offer new fact-checking resources such as Polygraph.info, and individual governments like France have taken steps to curb fake news during elections.

    Tech companies like Facebook, Twitter, and Google have also introduced new measures to ensure their services are not subverted by foreign interests, such as de-ranking or de-listing websites
    that are known purveyors of fake news. Civil society organizations like StopFake and media outlets such as Snopes have also taken action to expose Russian disinformation efforts, raise awareness of their tactics, and try to set the record straight. Until now these actions mainly consist in identifying “fake news”. But there has been no convincing solution to fight them, much less to contradict their narrative and organize a counter-attack.[…]”

    Yhdysvaltain hallituksen rahoittamat, riippumattomat uutissivustot kuten RFE/RF…. tirsk.

    ”[…] At a macro level:
    We recommend amplifying the existing but irregular coverage about the Russians’ use of disinformation
    across most mainstream Western media sites in order to create a drumbeat effect (communication as
    repetition) across hundreds of independent media sites – not only concentrated on a handful of sites like
    Polygraph.info. […] ”

    Sitten he kertovat omasta ”vasta”toiminnastaan:

    ”Our unique added value
    We operate as an international newsroom. Last month alone, we published more than 1,000 articles,
    briefs, or opinion pieces online. Since 2011, we have built a wide network of hundreds of third-party
    experts, and the capacity to publish on several hundred high-quality, independent news, opinion, and
    analysis websites, lending us the unique ability to make our clients’ voice heard in English, French, and
    Spanish. We have the know-how to open new languages and countries, with the ability to operate at full
    speed within several months depending on the market. Most critically, our ability to publish articles across
    hundreds of credible media outlets means that any campaign we undertake will have far more sway than the
    content published only on state-sponsored outlets RT and Sputnik, and their local few allies.

    Counter-information hubs
    Where we lack platforms to publish our content (notably in certain local languages), we will create news
    media sites serving our objectives, inside a broader editorial spectrum. These media sites will be ostensibly
    independent to assure their credibility. They will be registered on Google news in order to improve
    significantly their visibility, credibility and reach.”

    ”Wikipedia editing and monitoring

    Since Wikipedia is the de facto, go-to source of information for decision-makers and
    the general public alike, we recommend creating new pages, such as lists of known Russia-
    backed propaganda sites, as well as expanding and updating pages related to fake news and other relevant subjects.”

    Venäjän asian edistäjinä (ml. lukien tasapuolista uutisointia vaativat) pidettyjen ihmisten kimppuun hyökkääminen, myös oikeusteitse.

    ”III. ENGAGE IN COUNTER-ACTIVISM
    Undertake operations intended to intimidate those relaying fake news.

    § Raising the “price to pay” for the influencers and media relaying Russian
    propaganda and fake news

    • “Name and shame” the media sites and influencers being caught promoting “fake
    news” (reputations damages)
    • Engage legal actions against the media site, whenever possible, to remove
    controversial contents and encourage them to more cautious in their publication
    policy
    • Limit their visibility online: systematically alert search engines and social networks
    against every fake news publication, in order to encourage them to take stronger
    actions against the media and influencer responsible
    • Reduce the revenues of the medias and influencers we are targeting by encouraging
    advertising agencies not to work with them (in order to avoid any reputation and
    economic damages for themselves)
    • Launch “response to incident” operations against cyber attacks and hacking
    operations, especially during elections, to limit the damages, learn, raise awareness and,
    eventually, conduct ethical “hack back” operations.”

    Joten esittämäsi ei ole mahdoton ajatus, oikeudenkäynnit mainitaan ”vastatoimien” joukossa.

    Sitaatti päättyy.

    Tykkää

   • Integrity Initiative -asiakirjojen joukossa on myös raportti. Raportissa operaation johdolle lerrotaan miten NATOn PDD (NATO Public Diplomacy Division) toimii välittäjänä levittäen Institute for Statecraftin Integrity Initiativen tuottamaa (ja kaiketi myös NATOn) ”tutkimusta ja muita tuotteita” jakaen niitä jäsenmaiden puolustusvoimien ja poliittisissa piireissä, ja koska he ovat näennäisesti riippumaton ”kansalaisjärjestö”, heidän kauttaan voidaan toteuttaa asioita, joita NATO tai kansalliset hallitukset eivät voi tehdä.

    […] 3. NATO PDD Info & Press will take our papers and other product and disseminate them to
    defence circles and political circles in member states. Note that as an independent NGO we
    can do things they can’t do and national governments can’t do.[…]

    jolla voidaan loogisesti olettaa tarkoitettavan nimenomaan Venäjää, Venäjän informaatiosotaa ja Venäjän geostrategioita(ja NATOn välttämättömyyttä em. syistä) koskevia (”meidän tuottamiamme”) ”tutkimuksia ja muita tuotteita” kuten lehtiartikkeleita, pamfletteja, ”tietokirjoja”, seminaareja, luentoja jne.

    Tykkää

 2. Mun mielestä kirja-arvostelun tekeminen ei ole ”rikos vapautta vastaan.”

  Vainomisesta on säädetty rikoslain 25 luvussa ”Vapauteen kohdistuvista rikoksista”

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:

  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.

  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä ( Lainkirjoittajan opas s.455 )

  Click to access lainkirjoittajan_opas_low_20130904.pdf

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Tykkää

  • Suomessa laintulkinta on ollut ajoittain kaikkea muuta kuin ennakoitavaa ja oikeusturvaa takaavaa, valitettavasti.

   Kiitän tuomastasi selventävästä tietoiskusta. Ajoittain EU:n ja hallituksemme suunnalta vilahteleva pyrkimys madaltaa rikoskynnystä ynnä kehittelemällä takautuvasti rikoksia (vrt Päivi Räsänen -tapaukset) ei oikein luo tulevaisuususkoa.

   Tykkää

 3. Artikkeli on tutkivaa journalismia parhaimmillaan. Tällaisia lyhtyjä pimeyteen tarvitaan, jotta uusbolshevismi EUSSSR:ssä ei saa liiallista otetta lainkuuliaisista, mutta ajattelemattomista kansalaisista. Vielä on mahdollista estää 70. vuoden vankileirien saaristo.

  Tykkää

 4. Herää kysymys, ketkä tässä oikeastaan on harhaisia, Aron ja Jantusen lisäksi piirteitä osoittavat oikeusministeri ja valtakunnansyyttäjä.

  Tykkää

  • Kysymys on aiheellinen — mutta sen esittäminen saattaa johtaa vastaajaksi käräjille…

   Tulee olemaaan kiinnostavaa nähdä miten Yle uutisoi tästä työntekijänsä viimeisimmästä käräjätapauksesta vai uutisoiko ollenkaan. Ehkä uutisointi delegoidaan Mediapoolin kautta muille mediakanaville puolueettomuuden kuvan säilyttämiseksi.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s