Vainokäräjien tuomio: rajoitettu sananvapaus

Näkökulma: Uuden normaalin pseudodemokratiaa vai tasapainoinen tuomio?

Sain perjantaina 16.10. 2020 Helsingin käräjäoikeudelta etukäteen tilaamani, Vainokäräjiä koskevat asiakirjat: tuomion ja päätöksen oikeudenkäynnin julkisuudesta. Mukaan oli liitetty huomaavaisesti lomake valituksen tekemistä varten, ja aionkin sitä käyttää, sillä pyytämiäni kuulemisnauhoja en saanut.

Vainokäräjiä tuomaroinut käräjäoikeuden hallintojohtaja Petra Spring julisti alunperin julkiseksi julistamansa oikeudenkäynnin salaiseksi kesken prosessin – hieman sen jälkeen, kun Reformi-studio julkaisi toisena kantajana Vainokäräjillä olleen Saara Jantusen kuulemisnauhoitteen.

Mistä Vainokäräjillä oli kyse?

Ylen toimittaja Jessikka Aro ja Suomen puolustusvoimien vanhempana tutkijana työskentelevä Saara Jantunen olivat haastaneet käräjille teologian tohtori Juha Molarin syyttäen häntä vainoamisesta.

Vainoaminen ilmeni mm. kirjoittamalla reaktiivisesti blogeja ja artikkeleita, joissa kiistettiin Jantusen ja Aron kirjoissaan sekä erilaisissa julkisissa seminaareissa esittämät väitteet Molarin kuulumisesta rikollisjärjestöön ja Molarin toimimisesta Venäjän informaatiosota-agenttina.

Oikeudenkäynnissä puhutun ja ylöskirjatun perusteella sekä Arolla että Jantusella oli Molarista kollegojen ja tuttujen puheisiin perustuvia ennakkokäsityksiä, joiden oikeellisuutta kumpikaan ei vaivautunut tarkistamaan millään lailla:

”Aro oli tiennyt Juha Molarin olemassaolosta ja blogikirjoituksista jo vuosia ennen kuin Molari alkoi häiriköidä häntä. Aro oli kuullut, että Molari oli aiemmin uhannut toimittajia ja oli radikaali Venäjää koskevissa asioissa. Molarin kirjoitukset olivat olleet hyvin henkilöön meneviä ja täynnä salaliittoteorioita. Mitään henkilökohtaista kontaktia Molariin Arolla ei ollut ollut.”

Helsingin käräjäoikeus: tuomari Petra Springin yhteenvetoa (s. 32/67)

”Yhteydenoton” – Aron työsähköpostiosoitteeseen Aron julkisen pyynnön johdosta lähetetty linkki – jälkeen Aro oli etsinyt lisätietoa Molarista muun muassa lukemalla Molarin blogia” (s. 33/67, ks. edellinen) ja seurannut Molarin kirjoittelua muuallakin.

Syyte vainoamisesta muutettiin kesken oikeudenkäynnin tuomarin vihjeestä toissijaisena syytteenä ajettavaksi syytteeksi törkeästä kunnianloukkauksesta.

Käräjäoikeuden selitys oikeudenkäynnin salaamiselle kesken prosessin

Perusteluissa Petra Spring kirjoittaa, että oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 21 §:n mukaan kukaan muu kuin tuomioistuin ei saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa tai muulla tavoin tallentaa eikä siirtää ääntä ja kuvaa teknisin menetelmin paitsi puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Myös oikeudenkäyntiin osallisten suostumus vaaditaan.

”Käräjäoikeus katsoo, että […] nyt kysymyksessä olevan oikeudenkäynnin kuulustelutallenteen julkaiseminen on tosiasiallisesti tarkoittanut sitä, että käräjäoikeuden määräämää tallennuskieltoa on kierretty”, vaikka kyseessä on julkiseen asiakirjaan verrannollinen, julkisessa oikeudenkäynnissä tehty kuulemistallenne?

Käräjäoikeuden päätös vetoaa kuulemistallenteiden julkaisemisen oikeusturvalle ja oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille mahdollisesti aiheuttamaan haittaan sekä yksityisyydensuojaan. Käräjäoikeudella on ollut mielessään kantajat päätöstä tehdessään, mutta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeusturvan tulisi koskea myös vastaajaa, tässä tapauksessa Molaria.

Kuulematta omin korvin miten ”vainotut” puhuttelevat ”vainoajaa” saattaa Vainokäräjistä esimerkiksi Ylen uutisia lukevalle jäädä erittäin vaillinainen käsitys tapahtumakuluista, asianosaisten asenteista ja koko prosessista.

Asiakirjat ovat salaisia 30.4.2080 asti eli 60 vuotta.

Teonkuvaukset

…löytyvät vaatimuksineen käräjäoikeuden kansliapäätöksenä antamasta tuomiosta.

Syyttäjäpuoli vaati Molarille rangaistusta vainoamisesta (Rikoslaki 25. luku 7a §) ja toissijaisesti törkeästä kunnianloukkauksesta (Rikoslaki 24 luku 10 §).

Teonkuvauksessa kerrotaan Molarin ryhtyneen vainoamaan Aroa tämän julkaistua syyskuussa 2014 artikkelin venäläisestä informaatiovaikuttamisesta.

Vainoaminen on ilmennyt mm. osallistumalla julkisiin tilaisuuksiin, lukemalla Aron kirjoittamia, julkisesti esille asetettuja artikkeleita ja kirjoittamalla niistä kriittisesti sekä lähettämällä Arolle yhden sähköpostiviestin, joka sisälsi linkin Molarin blogiin.

”Aro oli tutkinut artikkelissaan ns. joukkoistamista, ja pyytänyt julkisesti ihmisiä lähettämään hänelle siihen [Pietarin trollitehtaaseen ja informaatiovaikuttamiseen] liittyviä kokemuksia.” Arolle linkattu blogiteksti käsitteli Molarin kokemuksia nettikiusaamisen kohteena.

Vainokokonaisuus on aiheuttanut Arossa pelkoa ja ahdistusta: ”Aroa oli ahdistanut todella paljon, että Venäjän turvallisuuspalveluun yhteydessä oleva henkilö oli osoittanut viestin suoraan hänelle.” (s.32-33/67)

Molari on kiistänyt työskentelevänsä Venäjän turvallisuuspalvelulle.

Helsingin käräoikeus: tuomari Petra Springin yhteenvetoa (s.33/67)

”Molari on kirjoittanut ja julkaissut ainakin seuraavat 46 eri kirjoitusta, jotka yhdessä muodostavat Aroon kohdistuvan vainoamisrikoksen”, kerrotaan teonkuvauksessa.

Mainittakoon, että osa syyttäjän Molarin kirjoittamaksi esittämästä aineistosta ei ole ollut Molarin kirjoittamaa tai se oli kopioitu Molarin blogista ilman Molarin lupaa. Mutta koska Molari ei ole reagoinut esimerkiksi MV-lehden tapaan otsikoida, oikeus tulkitsee Molarin hyväksyneen otsikot ja teksteihinsä tehdyt lisäykset.

Jantusen osalta teonkuvauksessa kerrotaan:

”Molari on 14.12.2014 – 23.2.2017 välisenä aikana julkaissut sosiaalisen median eri kanavien kautta lukuisia kirjoituksia, joissa hän on painostanut ja häirinnyt Jantusta mm. kyseenalaistamalla hänen pätevyyttään ja asiantuntemustaan, esittämällä virheellisiä ja totuudenvastaisia tai yksityiselämän piiriin kuuluvia väitteitä ja vihjauksia sekä halventamalla ja vähättelemällä Jantusta henkilönä. Molari on myös toistuvasti ottanut Jantuseen yhteyttä sähköpostin välityksellä ja saapunut tai pyrkinyt saapumaan tilaisuuksiin, joissa häntä on kuultu ammattiinsa liittyvistä kysymyksistä.”

…josta syystä Jantunen on kokenut pelkoa ja ahdistusta. Jantusen todistaja, Valtioneuvoston tilannekeskuksen johtaja Ari Lahtela kuvaa (s. 43/67) kuinka [vuonna 2016] ”Jantunen ei puhunut mistään muusta kuin Molarin häirinnästä”. Ilmaus saa ajattelemaan pakkomielteenomaista suhtautumista Molariin.

Jantusen kohdalla ”toistuvasti” tarkoittaa käytännössä sitä, että Molari on lähettänyt Jantuselle kaksi sähköpostiviestiä: yhden ilmoittaakseen osallistuvansa ulkoasiainvaliokunnan järjestämään julkiseen tilaisuuteen artikkelin kirjoittamisen tarkoituksessa – sama viesti meni kaikille muillekin yhdeksälle tilaisuudessa puhuvalle henkilölle – ja toisen ilmoittaakseen olevansa tulossa kirjamessuille tekemään Jussi Parviaisen kanssa lyhyttä dokumenttia.

Kirjamessuilla kuvattiin myös ex tempore -sketsivideo, jossa Parviainen imitoi Jantusen elekieltä. Parviainen oli poistanut sketsivideon YouTubesta Aron kerrottua sen ahdistavan Jantusta.

”Tilaisuuden jälkeen Molari on ladannut Youtubeen ja jakanut sosiaalisessa mediassa Jussi Parviaisen tekemän Jantusen käytöstä imitoivan videon. Videon jakamista loukkaamistarkoituksessa voidaan pitää oikeudettomana.” (s. 54/67)

”Käräjäoikeus katsoo, että vaikka videon tekeminen tässä tapauksessa ei ole selvästi ylittänyt sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, Molari on jakanut videon selvästi loukkaamistarkoituksessa. Videota on jaettu Molarin MV-lehdessä 10.5.2015 julkaistussa artikkelissaan, jossa Molari on rajusti arvostellut Jantusen hänestä tekemää rikosilmoitusta. Käräjäoikeus katsoo, että videon jakamista on siten pidettävä halventavana.” (s. 58/67)

Imitoida saa, tehdä saa, jakaa ei. Sketsivideota, jonka jakaminen arvioitiin oikeudettomaksi ei oikeussalissa kuitenkaan katsottu (s. 58/67) vaan videon ja sen jakamisen loukkaavuus on ilmeisesti arvioitu Jantusen tunteistaan kertoman perusteella. Objektiivinen arviointi jää puuttumaan.

Oikeudenkäynnissä kuultuna Jantunen myönsi, että Molari ei ole soittanut Jantuselle, ei ole lähettänyt hänelle häiritsevää aineistoa, ei ole lähettänyt tekstiviestejä ja on puhunut Jantuselle kerran, kohteliaaseen – “näennäisen ystävällisesti” – sävyyn, julkisessa tilaisuudessa, eikä ole seurannut Jantusta fyysisesti.

Oikeudenkäynnissä kuultuna Aro myönsi, että Molari ei ole seurannut häntä fyysisesti, ei ole soittanut, lähettänyt tekstiviestejä tai häiritsevää aineistoa tai ”tägännyt” Aroa sosiaalisessa mediassa omien viestiensä vastaanottajiin.

Syyte perustuukin pitkälti siihen, että muut, kolmannet osapuolet, ovat kertoneet Arolle Molarin kirjoituksista tai välittäneet hänelle Molarin sosiaaliseen mediaan tekemiä postauksia, mikä ilmaistaan Aron loppulausunnossa sanonnalla yhteydenottoon rinnastettavalla tavalla.

Käräjäoikeus katsoo, että ”Ilman näyttöä Molarin nimenomaisista pyynnöistä, näitä yhteydenottoja ei kuitenkaan voida lukea Molarin syyksi vainoamisrikoksena” mutta ”Molarin julkiset kirjoitukset rinnastuvat lain esitöissä mainittuihin julkiselle keskustelupalstalle laitettuihin yhteydenottoihin.”

Toisin sanoen muiden ihmisten omatoimisesti – mahdollisesti kiusantekotarkoituksessa – edelleen toimittamat viestit voidaan lukea alkuperäisen kirjoittajan viaksi ja korvausvelvollisuuden piiriin kuuluviksi, vaikka alkuperäinen kirjoittaja ei olisi pahaa tarkoittanutkaan eikä olisi tarkoittanut viestejään yhteydenotoksi – mikäli joku tekstissä mainittu henkilö kokee tai tulkitsee tekstin yhteydenotoksi.

Sekä Jantunen, joka on ”esiintynyt jossain määrin julkisuudessa asiantuntijana” että runsaasti julkisuudessa esiintyvä Aro kiistävät olevansa julkisuuden henkilöitä. ”Aro ei koe olevansa julkisuuden henkilö, hän ei ole koskaan halunnut julkisuuteen”.

Yksityishenkilönä esiintyvällä on parempi oikeussuoja esitetyn kritiikin suhteen. Julkisuuden henkilöiden kuten toimittajien edellytetään kestävän työhönsä ja jossain määrin myös henkilöönsä kohdistuvaa kritiikkiä.

Motiivista kerrotaan: ”Aron mukaan Molarin ja muiden MV-lehden kirjoittajien motiivina häntä halventaville ja häiritseville kirjoituksille oli se, että Aro kirjoitti Venäjästä.” (s.35/67) ja Jantusen kohdalla motiivia sivutaan toteamalla, että ”Jantusen käsitys on, että Molari reagoi kaikkiin, jotka puhuvat informaatiovaikuttamisesta ylipäätään tai Venäjästä kriittisesti.”

Molari ja Molarin todistajana ollut, hetken MV-lehden päätoimittajana toiminut Juha Korhonen ovat kertoneet kirjoittelun motiiviksi reagoinnin siihen, että Aro toistuvasti on valheellisesti väittänyt MV-lehdellä olleen Venäjä-kytkös.

Vastaaja Molari on kiistänyt syyllistyneensä vainoamiseen tai törkeään kunnianloukkaamiseen.

Molari ei ole menetellyt ensisijaisessa syytteessä esitetyllä tavalla vainoamalla Aroa toistuvasti ja oikeudettomasti siten, että se olisi ollut omiaan aiheuttamaan Arossa pelkoa tai ahdistusta. Molarin kirjoitukset tai muu toiminta ei ollut vainoamisen tunnusmerkistössä tarkoitettua toimintaa. Joka tapauksessa Molarin toiminta ei ollut ollut tahallista. Aro ei ollut ollut yhteydessä Molariin eikä ollut pyytänyt Molaria lopettamaan kirjoittelua.

Toissijaisen syytteen osalta Molari ei myöskään ollut esittänyt Arosta valheellisia tietoja tai vihjauksia siten, että teko olisi ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä Arolle tai Aroon kohdistuvaa halveksuntaa eikä muulla tavoin halventanut Aroa.

Molari on osallistunut kirjoituksillaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeästä aiheesta, ja suurin osa kirjoituksista oli reagointeja sille, mitä asianomistaja Aro on julkisessa toiminnassaan väittänyt Molarin toiminnasta tai MV-lehdestä. […] Aro ei ole millään tavalla ollut Molariin yhteydessä kirjoitusten johdosta eikä ollut pyytänyt Molaria korjaamaan tietoja.

Helsingin käräjäoikeuden kansliatuomiona annetusta päätöksestä

Myöskään Jantunen ei ole ollut yhteydessä Molariin, eikä ole pyytänyt korjaamaan tai poistamaan tekstejä eikä lopettamaan kirjoittamista.

Molemmat, sekä Jantunen että Aro, vaativat Molarilta mittavaa rahoitusta.

Tuomio ja perustelut

Kansliapäätöksenä annettu tuomio – 5 kuukautta ehdollista ja lähes satatuhatta euroa erilaisia maksuja ja korvauksia – on 67 sivua pitkä, joten en liitä siitä tähän kuin pätkiä. Tuomion voi kuka tahansa tilata itselleen ottamalla yhteyttä Helsingin käräjäoikeuteen (puh: 02956 44477, vaihde: 02956 44200, fax: 02956 44324, sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi).

Kantajien ja vastaajan asian esittelyn jälkeen tuomari tarttuu näytön arviointiin käymällä läpi säädöstaustan:

Helsingin käräjäoikeus: Vainokäräjät R 20/3008 ja R 20/3875

”Seuraaminen tekotapana tarkoittaa fyysistä seuraamista. Henkilön tarkkailu tekotapana voi puolestaan tapahtua toista havainnoimalla. Se, missä tarkkailija tai tarkkailtava on, ei ole merkityksellistä. Tarkkaileminen voi tapahtua yhtä hyvin tarkkailtavan ollessa kotirauhan piirissä kuin sen ulkopuolellakin.” (HE 19/2013 vp s. 50–51)

Tämän voi haluttaessa vääntää tarkoittamaan vaikka jonkun blogistin tekstien säännöllisen lukemisen tarkkailuksi ja seuraamiseksi, niin epämääräisesti Spring nyt asian kirjoittaa – näin maallikon silmin.

”Yhteydenottoa koskevassa tekotapatunnusmerkissä kyse on tekijän kommunikaatiosta kohteen suuntaan. Se voi tapahtua menemällä kohteen luokse, soittamalla tai lähettämällä viestejä. Jos henkilö pääsee puheisiin vainottavan kanssa, kyse on yhteydenotosta. Edellytys toteutuu myös silloin, kun henkilö jättää jonkin viestin toiselle, vaikka viestiin ei vastattaisi tai vaikka viesti olisi luonteeltaan sellainen, että siihen ei pyydetä nimenomaista vastausta. Yhteyden ottaminen saattaa tapahtua myös lähettämällä kohteelle tarkoitettu viesti yleisön saatavilla olevalla keskustelupalstalla. Yhteydenotto voi tapahtua myös välikäden kautta esimerkiksi siten, että kolmas henkilö välittää tekijän viestejä kohteelle.” (HE 19/2013 vp s. 51)

Maallikon silmin tässä hyväksytään, että jos kohde kokee ja tulkitsee viestin olevan hänelle tarkoitettu, vaikka niin ei olisi, niin asiasta on silti vain sana sanaa vastaan.

”Vainoaminen voi tapahtua myös muulla lainkohdassa nimenomaisesti mainittuihin tekotapoihin rinnastettavalla tavalla. Tällainen tekotapa on tarpeellinen ottaen huomioon yhtäältä sen, että vainoamisteot voivat olla varsin monentyyppisiä ja toisaalta tekniikan kehittymisen, joka voi merkitä uusia vainoamisen toteuttamistapoja. Muiden kuin tunnusmerkistössä nimenomaisesti mainittujen tekotapojen tulee kuitenkin olla nimen-omaisesti mainittuihin rinnastettavia.” (HE 19/2013 vp s. 51 ja PeVL 16/2013 s. 4)

Käräjäoikeuden päätös: Vainokäräjät (s. 46)

Käräjäoikeus toteaa, että Molari on ollut oikeutettu tuomaan esiin oman käsityksensä informaatiovaikuttamisesta sekä siitä, kuinka vaikeaa tietyistä teemoista on keskustella, jos keskustelijan näkemys eroaa kulloinkin yhteiskunnassa vallalla olevasta näkemyksestä.

Molari on monissa artikkeleissaan kirjoittanut ansiokkaasti moniäänisen yhteiskunnan puolesta ja kritisoinut vuoropuhelun puutetta sekä marginaaleja leimaavaa keskustelukulttuuria. Molari on myös ollut oikeutettu kritisoimaan Aron kirjoittamien artikkeleiden ja journalististen tutkimusten sisältöä ja metodia.

”Käräjäoikeus katsoo kuitenkin, että Molarin blogikirjoituksissa, MV-lehden artikkeleissa sekä sosiaalisen median kommenteissa on myös paljon sellaista tekstiä ja kuvaa, jossa ei ole kysymys Aron toimittajantyössä esiin tuomista asioista, vaan joissa halvennetaan Aroa henkilönä.”

”Molari on vastauksessaan tuonut esille, että lähes kaikki Aroa koskevat kirjoitukset ovat olleet reagointia johonkin Aron tekoon tai kirjoitukseen. Osassa on ollut kysymys Molarin tunnereaktiosta. Molari on katsonut olleensa oikeutettu jatkamaan Arosta kirjoittelua niin kauan, kun Aro esitti valheellisia väitteistä hänestä ja MV-lehdestä.”

Arolle lähetetyn ainoan sähköpostiviestin osalta oikeus katsoo että ”kysymyksessä olevaa blogikirjoitusta tai sen lähettämistä Arolle [ei] voida pitää ajankohtaan nähden oikeudettomana vainoamisena. Aro on artikkelissaan julkisesti pyytänyt yleisöä lähettämään sähköpostiinsa kokemuksia informaatiovaikuttamisesta, mihin Molari on blogikirjoituksellaan vastannut sananvapauteensa kuuluvalla tavalla”

…ja että ”Molarin osallistuminen yleisönä Kansallisteatterissa 28.5.2016 pidettyyn julkiseen tilaisuuteen (osateko 47) ei myöskään voida pitää oikeudettomana vainoamisen osatekona.” Molarilla on oikeus osallistua julkiseen tilaisuuteen, käräjäoikeus painottaa.

”Asiassa on riidatonta, että Molarin kirjoitusten syynä eli motivaationa olivat Aron kirjoittamat artikkelit ja esiintymiset liittyen Aron toimittajana tutkimaan Venäjän informaatiovaikuttamiseen. Molari on sinänsä kiistänyt, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut saada Aro lopettamaan aiheesta kirjoittaminen. Käräjäoikeus toteaa, että sinänsä vainoamisen taustalla olevan yhtenäisen motiivin ei tarvitse olla sellainen, että sillä pyrittäisiin muuttamaan kohteen käyttäytymistä.”

”Syytteen mukaan Molari on ensinnäkin oikeudettomasti seurannut ja tarkkaillut Aroa. Syytteessä ei ole tarkoitettu fyysistä seuraamista ja tarkkailemista vaan Aron seuraamista ja tarkkailemista verkossa. Perusteluna on esitetty, että ilman Molari verkossa tapahtuvaa seuraamista Molari ei olisi pystynyt reagoimaan niin nopeasti ja ajankohtaisesti Aron tekemisiin sosiaalisessa mediassa ja muualla. Molarin toiminta olisi siten näiltä osin vastannut juuri sellaista tekniikan kehittymisestä johtuvaa uutta vainoamisen toteuttamistapaa, jota varten lainsäätäjä on jättänyt vainoamisen tunnusmerkistön tekotavoiltaan avoimeksi.”

Käräjäoikeus katsoo, että

seuraaminen ja tarkkaileminen sosiaalisen median tai muun julkisen median välityksellä eivät ole laissa tarkoitettua seuraamista tai tarkkailemista eikä myöskään niihin rinnastettavissa olevia muita tekotapoja.

Lain esitöissä mainitaan nimenomaisesti henkilön fyysinen seuraaminen tekotapana. Sosiaalinen media ja muu verkkomedia olivat laajassa käytössä jo lain säätämisaikana vuonna 2013. Sosiaalisessa mediassa toimiminen on perusluonteeltaan julkista.

Mikäli henkilön sosiaalisen median tilien seuraaminen tai henkilön tekemisten muu havainnointi julkisen verkon välityksellä olisi haluttu kriminalisoida yhdeksi vainoamisrikoksen tekomuodoksi, näin olisi voitu tehdä jo lakia säädettäessä.

”Tällaisen toiminnan kriminalisointiin ei millään tavalla edes viitata lain esitöissä. Sen sijaan seuraamiseen ja tarkkailemiseen rinnastettava muu tunnusmerkistön mukainen toiminta voisi käräjäoikeuden käsityksen mukaan tarkoittaa esimerkiksi puhelimiin tai tietokoneisiin asennettavia teknisen seuraamisen tai havainnoinnin tarkoittamia ohjelmia. Muu tarkkailemiseen rinnastettava toiminta voisi olla myös esimerkiksi hakkerointi henkilön ei-julkisiin verkko-osoitteisiin tai -tileihin.”

Toisaalta, vaikka ”Molari on edellä kerrotuin tavoin kohdistanut kritiikkiä myös Aron toimittajatyön sisältöön, kaikki Aron toimintaa koskevat kirjoitukset ovat sisältäneet myös Aron henkilöön kohdistuvaa halventavaa ja loukkaavaa arvostelua. Blogikirjoituksia on ollut kahdeksan kappaletta, joista seitsemän on julkaistu 16.3. – 19.8.2016 välisenä viiden kuukauden aikana. Molarin kirjoittamia MV-lehden artikkeleita, jotka ovat koskeneet Aroa tai joissa Aron nimi on tarpeettomasti nostettu esiin, on ollut 36 kappaletta 3.10.2016 – 16.9.2017 välisenä vajaan vuoden ajanjakson aikana, mikä tarkoittaa keskimäärin yli kolmea kirjoitusta kuukaudessa […] Molarin toiminta vastaa vainoamissäännöksen tarkoittaa yhteydenottona tai muuta siihen rinnastuvaa tekotapaa”, käräjäoikeus päättelee.

”Sinänsä on riidatonta, että Aroa kohtaan on tekoaikana kohdistunut häirintää myös muiden taholta ja että Aro oli kärsinyt häirinnästä jo ennen kuin Molari oli julkaissut Aroa koskevia kirjoituksia. Se ei kuitenkaan vähennä Molarin vastuuta omista teoistaan.”

Edelleen käräjäoikeus päättelee, että

Molari on vastauksessaan ja todistelutarkoituksessa kuultuna tuonut esiin, mitä hän on kirjoituksillaan yrittänyt viestittää. Käräjäoikeus pitää Molarin yksittäisiä kirjoituksia koskevia tarkoitusperiä sinänsä monin paikoin asiallisina ja kirjoitusten sisällön perusteella uskottavinakin. Kirjoituksissa on muun muassa esitelty teorioita informaatiovaikuttamisesta ja kritisoitu Molarin kokemaa julkisen keskustelun poliittista yksipuolisuutta ja vääristymää.

Molari on kuitenkin teorioiden esiintuomisessakin jatkuvasti ja tarpeettomasti halventanut Aroa henkilönä. Molarin Aroa halventava kirjoittelu on lisäksi jatkunut Aron kirjallisesta todistelusta ilmenevällä tavalla vielä asian esitutkinnan ja syyteharkinnankin aikana, jolloin Molarilla ei enää ole voinut olla minkäänlaista epäselvyyttä siitä, että menettely on ollut paitsi vastentahtoista myös aiheuttanut Arolle faktisesti pelkoa ja ahdistusta.

Jantusen osalta syyte vainoamisesta hylättiin, mutta käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että Molari on julkaissut Jantusesta valheellisia tietoja tai vihjauksia yhdessä kommentissa Verkkouutisten artikkeliin ja kolmessa blogikirjoituksessa loukaten siten törkeästi Jantusen kunniaa.

Aron osalta käräjäoikeus katsoo, että ”Molari on toimimalla osatekojen 3–46 mukaisesti syyllistynyt Aron vainoamiseen.” (s. 52/67)

Käräjäoikeus katsoo, että asiain pitkän syyteharkinnassa viipymisen vuoksi Molarin oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa on loukattu, mistä syystä ”Molarille tuomittavaa yhteistä vankeusrangaistusta on edellä sanotun perusteella kohtuullistettava ja tuomitsee Molarin edellä mainitun 7 kuukauden ja 20 päivän vankeusrangaistuksen sijaan 5 kuukauden vankeusrangaistukseen. Rangaistuksen tuomitsemiselle ehdollisena ei ole estettä. Oheissakkoa ei tuomita.”

Vahingonkorvaukset ja muut kulut

Vahingonkorvausten osalta käräjäoikeus päätti myöntää Arolle taloudellisesta vahingosta 8100 euroa, henkilövahingon aiheuttamasta tilapäisestä haitasta 4000 euroa, sairaanhoitokulut 1328 euroa, vainoamisen aiheuttamasta kärsimyksestä 12 000 euroa sekä korkoa 1.10.2017 lukien. (s. 61-62)

Jantusen osalta käräjäoikeus katsoo että ”Jantusen vaatima taloudellinen vahinko ei ole
aiheutunut syyksiluetusta toiminnasta, minkä vuoksi vaatimus hylätään.”
(s. 62/67) Tilapäisestä haitasta on myönnetty 1800 euroa, sairaanhoitokulut 3123,64 euroa, vainoamisen – josta siis EI tullut tuomiota – aiheuttamasta kärsimyksestä usealla (4 kpl) kunnianloukkausteolla korvausta 8000 euroa sekä korkoa 10.5.2017 lukien.

Oikeudenkäyntikulujen osalta käräjäoikeus ilmoittaa, että asian laajuus tai monimutkaisuus ei ole ollut sellainen, että se olisi edellyttänyt laskuissa ilmenevää asianajotoimiston (Sotamaa Oy) huomattavaa ajankäyttöä (s. 63/67), mistä syystä käräjäoikeus hyväksyi Aron osalta kuluina 43 231,97 euroa arvonlisäveroineen ja Jantusen osalta 34 957,62 euroa arvonlisäveroineen.

Tästä kulumäärästä Molari velvoitetaan korvaamaan Arolle kaikki ja Jantuselle puolet, eli 17 478,81 euroa. Lisäksi Molarin tulee maksaa valtiolle todistelukustannukset (388,12 €) ja rikosuhrimaksu (80 €).

Roviot roihutkoot!

Oikeudenkäynnin kuluessa Aron ja Jantusen asianajaja Martina Kronström kertoi Molarille tehneensä tästä uusia rikosilmoituksia.

Juha Molari ei aio valittaa tuomiosta. Aro ilmoittaa Twitterissä olevansa tyytyväinen tuomioon ja tehneensä taas uusia ilmiantoja Molarista seurattuaan Molaria internetissä.

Hyvä tuomio. Jos se vielä tehoaisi siten, että häirintä joskus loppuisi, olisi hienoa. Eilen tuomittu ilmoitti eilen MV-lehdessä aikovansa jatkaa kirjoittelua edelleen.

Ihmettelen myös, miksi Twitter antaa kaverin törkykirjoitella ties monettako vuotta, kun fabo onkin hänen tilinsä jo poistanut. Raportoin taas eilen kaverin törkyä Twitterille, ei mitään reaktiota vielä.”

Jessikka Aro Twitterissä 17.10.2020

Aro oletettavasti tarkoittaa ”kaverin törkykirjoittelulla” Twitterissä sitä, että Molari on käyttänyt vielä taannoin lainvoimaisia perussoikeuksiaan ja ilmaissut oman mielipiteensä tuomiosta mm. kertomalla Twitterissä rukoilevansa asianosaisten puolesta.

Käräjäoikeuden asiakirjojen perusteella vaikuttaa myös siltä, että jossain kohtaa jollain taholla on asiavirhe: tuomarin yhteenvedossa kerrotaan Molarin poistuneen itse Facebookista, koska hänestä tehtiin niin paljon valeprofiileja:

Helsingin käräjäoikeus: tuomari Petra Springin yhteenveto

Kommentti

Rajoitettu sananvapaus on Uuden normaalin demokratiaa

Olen seurannut oikeudenkäyntiä ensipäivästä alkaen. Henkilökohtainen vaikutelmani on, että Vainokäräjät-oikeudenkäyntiin johtaneen tapahtumakulun yhteydessä on luultu, ”tiedetty”, ”kuultu luotettavalta taholta”, nielty toisen käden tietoa, oletettu, tulkittu ja otaksuttu puolin jos toisin. On tunnettu ja koettu, vaan vähemmän tehty mitään konkreettista.

On väärinymmärretty toisen sanomisia ja kirjoituksia, on jätetty tarkistamatta, oliko oma tulkinta oikea. Puolin jos toisin. Yhteydenottoa on vältelty: olisiko yhteydenotto pilannut koukuttavan tarinan tosiasioilla? On lietsottu uhrimoodia, vaaran tuntua ja vastakkainasettelua, myös kantajien lähipiirin taholta.

Väkisinkin syntyy vaikutelma, että on nautittu. Jotkin todistajien antamista tapahtumakuvauksista ja some-seuraajien ylimitoitetut reaktiot synnyttävät väkisinkin ajatuksen siitä, että on keksitty paniikin syitä ja villiinnytty mahdollisuudesta osallistua jännittävään agenttitarinaan edes statistina. On piehtaroitu porukalla paranoiassa.

Pakko kysyä kuitenkin: Miksi yksityishenkilöitä Putinin trolleiksi omien uskomustensa perusteella nimitelleen toimittajan ja yksityishenkilöitä Kremlin kätyreiksi luulojensa perusteella nimitelleen tutkijan tunteiden loukkaamisesta tulee suhteessa isompi tuomio kuin esimerkiksi lapsen raiskaamisesta, joka tekona sentään on törkeydessä ihan toista luokkaa, ja aiheuttaa enemmän tuskaa kohteelle?

Se pelottavin näkökulma

Henkilökohtainen vaikutelmani ei sulje pois yhteiskunnan kannalta ilkeämpää mahdollisuutta. Ei ole mikään pikku asia perusoikeuksien kannalta, että toimittajien vainon (ja Venäjän disinformaation) torjumisella perustellen sananvapautta rajoitetaan monella eri tapaa.

Ison-Britannian trolliverkostoon kuuluvan Valtiotaidon instituutin (Insitute for Statecraft) alaisen Integrity Initiativen yhteistyökumppanina listaama ajatushautomo (Center for European Policy Analysis, CEPA) on julkaissut – samana päivänä, 16.10.2020, jona Helsingin käräjäoikeuden päätös tuli – Edward Lucasin kirjoittaman Reflections from Münich -artikkelin, jossa Lucas toteaa olevan väärä ja heikko asenne vaatia tasapuolisuutta uutisoinnissa, ja vastustaa sensuuria sillä perusteella, että se on epäamerikkalaista ja epädemokraattista; sellainen asenne on laiska ja vie tappioon.

Lucas tunnustaa kannattavansa normatiivista lähestymistapaa, jolla muutetaan ihmisten käyttäytymistä. Eräs keino on ”pehmeän kohteen suojelu” (soft-target protection). Lucas nostaa esimerkiksi suojelusta Jessikka Aron (oikeudenkäynnit) kirjoittaen:

Suomessa on nyt käytössä toimenpiteitä, joilla [toimittajiin, ajatushautomolaisiin, aktivisteihin, akateemikkoihin ja muihin kohdistuvan] vainon uusiutuminen estetään. Nämä toimenpiteet toimivat pelotteena myös tulevia hyökkäyksiä vastaan.

Muut maat voivat – ja niiden pitäisi – tehdä samoin.”

CEPA | Edward Lucas: Reflections from Münich (16.10.2020)

Aron ja Jantusen oikeudenkäynnissä ei siten – näin lienee luvallista päätellä – välttämättä ole ollut kyse koetusta vainosta tai kunnianloukkauksesta, vaan halusta luoda pelote, jolla rajoittaa niiden sananvapautta, joiden mielipiteitä Virallisen Totuuden edustajat eivät halua esille.

Toisinajattelijoiden vaino on agendalla.

Luodaan kahden portaan sananvapautta, jossa vain oikeaoppisilla ”asiantuntijoilla” on puheenvuoro. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteita ei viitsitä enää edes teeskennellä.

RS
JK

Alla oleva kuvakaappaus käräjätuomari Petra Springin yhteenvedosta häkellyttää. Tuomarin kirjaus Aron todistuksesta antaa vaikutelman, että Aro uskoo Molarin kyenneen manipuloimaan Googlen algoritmejä.

Kysyikö kukaan miten se muka oli mahdollista? Onko tämä internetin toimintaa tuntemattoman tuomarin väärinkäsitys vai Aron lennokas salaliittoteoria, jonka tuomari on ottanut tosissaan?

Kuva: Edvard Isto (CC0), Andy Morffew (CC BY 2.0), tuntematon (CC0) via Wikimedia Commons, stux (CC0) via Pixabay, Twitter, YLE, Maria Mitrunen(?)* 
Kuvanmuokkaus: Johanna L
*[Tekijänoikeuslaki 25 § (24.3.1995/446) Julkistetun tai luovutetun taideteoksen käyttäminen (22.5.2015/607) Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia: 1) arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen; sekä 2) sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi.]

OIKAISU 19.10.2020 Lisätty editoinnissa pois pudonnut ei-sana lauseeseen ”Oikeudenkäyntikulujen osalta käräjäoikeus ilmoittaa, että asian laajuus tai monimutkaisuus ei ole ollut sellainen […]” sekä täsmennetty sketsivideota koskevaa lausetta.

47 comments

 1. Oikeustoimittaja Mikko Niskasaari kirjoittaa 25.9.2020 Vainokäräjistä blogissaan

  ”Helsingin käräjäoikeudessa päättyi keskiviikkona 23.9 pääkäsittely sananvapauden kannalta vaarallisessa oikeudenkäynnissä. Sen viileää käsittelyä ja ongelman havaitsemista vaikeuttaa, että jos on syyte kyseenalainen, niin niukalti kunnioitusta herättää myös vastaaja. Epäilen, että haluttomuus samaistua vastaajaan on estänyt mediaa tarttumasta syytteen ilmeiseen kyseenalaisuuteen.[…]

  Saara Jantunen tuli julkisuudessa tunnetuksi syksyllä 2015 julkaistulla pamfletillaan ”Infosota”, jossa on räväköitä väitteitä Venäjän hybridisodankäynnistä. Siinä on mielenkiintoistakin asiaa, mutta myös löysiä väitteitä ja avointa kansalaisten poliittisen toiminnan halveksuntaa. Jantunen esimerkiksi leimaa Juha Sipilän hallituksen talouspolitiikan vastustamisen Venäjän puolesta käytäväksi hybridisodaksi.

  Hyökkäykselle kansalaisten poliittisia toimintaoikeuksia vastaan antoi oman epämiellyttävän mausteensa Jantusen virka armeijan tutkijana. Tämä ja erinäiset muut outoudet myös söivät Jantusen uskottavuutta.

  Jantunen uhraa pamfletissaan moniaita sivuja Molarille, josta hän tekee suunnilleen Kremlin agentin, mikä ei kovin uskottavalta vaikuttanut. Herjaamisen molemminpuolisuus, jota syyttäjä kieltäytyy näkemästä, on syytä pitää mielessä […]

  Aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläisen syytekirjelmässä on 13 kohtaa, jotka hänen mielestään muodostavat Molarin Saara Jantuseen kohdistuvan vainoamisen. Jessikka Aron osalta kohtia on 44. Tämä kirjoitus perustuu tähän aineistoon. Käsittelen sitä, mistä ja millä perusteella syyttäjät ovat liikkeelle lähteneet, ja päättelen siitä, mihin he pyrkivät. […]

  pääosa teoista on Molarin kirjoituksia netissä, niistä kolme omassa blogissaan ja kaksi MV-lehdessä. Kirjoitukset ovat koskeneet infosota / hybridisotaväitteitä, siis Saara Jantusen julkisuudessa käsittelemiä teemoja. Syytteessä kirjoituksia luonnehditaan esimerkiksi: ”Molari vihjaa Jantusen itse keksineen lähetyksessä mainitsemansa kokemukset häirinnästä –-” ”Kirjoituksen sävy on yleisesti Jantusta ja hänen ammattitaitoaan vähättelevää.”

  Vainoamisen tekoajaksi on ilmoitettu 14.12.2014 – 23.2.2017 eli 26 kuukautta. Tekoja on siis noin kahden kuukauden välein. Tällä on merkitystä, kun tekoja arvioidaan vainoamisena.

  Jessikka Aron kohdalla suoria henkilökohtaisia kontakteja ei ole lainkaan. Syytteessä luetellaan 1 kirjoitus Molarin facebook-sivulla, 10 kirjoitusta hänen omassa blogissaan ja 33 kirjoitusta MV-lehden sivuilla. […]

  Monet kirjoitukset ovat koskeneet muiden ihmisten tekemisiä, mutta niissä on viitattu myös Aroon. Otsikoiden perusteella kirjoitukset liittyvät hybridisotaan, ja valtiollisiin trolleihin. Siis teemoihin, joita Jessikka Aro on nimenomaan halunnut nostaa julkiseen keskusteluun.

  Syytteessä toistuvat maininnat: ”Aro pitää esitettyjä tietoja totuudenvastaisina”, ”Aro on kokenut kirjoituksen häiritseväksi”, ”Aro on kokenut kirjoituksen painostavaksi”, ”vähätellään Aroa ja hänen työtään”.

  Vaikka jokainen voi tykönänsä kokea ja luultavasti kokee vähättelyn loukkaavaksi, pidän pelottavana, että virallinen syyttäjä väittää sellaista rikokseksi.

  Tekoajaksi ilmoitetaan 19.9.2014 – 1.10.2017, eli noin 36 kuukautta, tekojen tahti hieman enemmän kuin kerran kuukaudessa. […]

  Syytteet siis perustuvat Jantuseen kohdistuvien tekojen osalta pääosin, ja Aron osalta yksinomaan internetissä julkaistuihin viesteihin, blogeihin ja artikkeleihin. […]

  Lainsäädäntö takaa laajan sananvapauden, mutta se tuomitsee valheellisten väittämien esittämisen. Näin pidetään tasapainossa sananvapaus ja toisaalta vastuu puheista. Tarvittaessa asiaa puidaan tuomioistuimessa, jolloin syyttäjän velvollisuus on todistaa, että väite on valheellinen ja puolustuksella on mahdollisuus osoittaa väitteensä todeksi, tai ainakin se, että oli perusteltu syy pitää sitä totena.

  Se, onko joku väite valhe vai totta, on oltava objektiivisesti selvitettävissä, eikä se voi olla kiinni vain siitä, että asianomistaja ei tykkää kritiikistä. Tämä on sananvapauden kannalta ratkaisevan tärkeää.

  Tämän jutun molemmat asianomistajat, ja aivan erityisesti Jessikka Aro suhtautuvat erittäin aggressiivisesti vähäisimpäänkin kritiikkiin. Se näkyy olevan aina ”häiritsevää” ja ”loukkaavaa” ja perin herkästi sen väitetään olevan ”valheellista”. Tätä ovat saaneet kuulla ne toimittajat, jotka esittivät edes varovaisen kriittisiä havaintoja Aron ”Putinin trolleista”. Näillä vastaajien subjektiivisilla tuntemuksilla ja erioikeuksien vaatimiselle ei kuitenkaan pitäisi olla oikeudenkäynnissä merkitystä. […]

  EIT on takonut visaisiin suomalaisiin syyttäjäkalloihin oleellista olevan, onko väite totta vai ei, ja/tai onko väitteen esittäjällä ollut perusteltu syy olettaa, että väitteensä on totta.

  Kaikkia asiaväitteitä, jotka esitetään julkisuudessa, on myös oikeutettua kritisoida. Se on sananvapauden ydintä. Se koskee myös väitteitä hybridisodasta ja Putinin trolleista.

  Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen valitsi aivan toisen linjan. Väitteen vainoamisesta. Syytteen mukaan rikoksena pidetään sitä, että vastaaja on ylipäänsä kirjoittanut aiheista. Sitä, että hän on kirjoittanut julkisuudessa vellovista teemoista, joita asianomistajat itse palkkatyönään julkisuuteen nostavat. […]

  syytteet olisi pitänyt nostaa kunnianloukkauksista jolloin tutkitaan, ovatko väitteet totta vai eivät. On syytä epäillä, että juuri tämän väistämiseksi Toiviainen ja Hämäläinen nostivat syytteet yksinomaan vainoamisesta. Tavoite on laajentaa vainoamispykälän sisältöä ja soveltamisalaa, ja siihen on syynsä. […]

  Miksi syyte nostettiin yli kolmen vuoden peukalonpyörityksen jälkeen?
  Miksi Molari-juttua ei käsitelty yhdessä MV:n kanssa, vaikka mitä ilmeisimmin kysymys on samasta kokonaisuudesta? […]

  Koska kunnianloukkauksen perustunnusmerkki on valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen, valheet on myös osoitettava sellaisiksi. Tässä on ensimmäinen syy, miksi Raija Toiviainen pyrkii laajentamaan vainoamisen kunnianloukkauksen tontille. Jos Molari-syytteet kestävät kaikissa oikeusasteissa, ei enää olisi väliä, ovatko väitteet totta vai eivät, vaan tuomioon riittäisi, että ”väärä” henkilö on niitä esittänyt. […]

  Hylätty vainoamissyyte toimisi siis perusteluna maalittamisen kriminalisoinnille. Tähän valtakunnansyyttäjä ja Poliisihallitus painostavat oikeusministeriötä koko ajan. Eivät kansalaisten turvaksi – miten vähät ne siitä välittävät, sen kertoo se, kuinka järjestelmällisesti ne nykyään jättävät vihapuherikokset tutkimatta.

  Omaksi turvakseen he maalittamisen kriminalisointia ajavat. Estääkseen itseensä kohdistuvan kritiikin. […]”

  http://www.mikkoniskasaari.fi/node/282

  Tykkää

 2. Mielestäni jutussa tulkittiin lakia ainakin 6 tavalla väärin.

  1. Molari jutussa käräjäoikeus katsoi että artikkelin kirjoittaminen on yhteydenottoa.

  TODELLISUUDESSA artikkelin kirjoittaminen ei ole ”yhteydenottoa.”

  LUE ALTA PUNAISELLA.

  18. Korkein oikeus on katsonut käsitteiden tulkinnan olevan välttämätöntä ja oikeutettua myös yksittäisiä rikostunnusmerkistöjä sovellettaessa edellyttäen, että tulos on sopusoinnussa tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojan tarkoituksen kanssa ja että lopputulos on kohtuudella tekijän ennakoitavissa (esim. KKO 2013:55, KKO 2013:12, KKO 2004:46 ja KKO 2002:11). Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään tuonut esiin säännösten tulkinnan välttämättömyyden, asettanut hyväksyttävälle tulkinnalle samansisältöisen teonhetkisen ennakoitavuuden vaatimuksen ja edellyttänyt, että lopputulos on yhteneväinen kulloinkin kyseessä olevan rikoksen ydinolemuksen kanssa (esim. C.R. v. Iso-Britannia 22.11.1995 kohta 34 sekä Jorgic v. Saksa 12.7.2007 kohta 109).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  2. Kotimaisten kielten keskuksen tulkinnat suomenkielestä sitoo tuomioistuinta.

  Varsinkaan rikoslaissa ei saa olla mitään ansoja.

  2. Kotimaisten kielten keskuksen tulkinnat suomenkielestä sitoo tuomioistuinta. Siksi tämä olisi erittäin erittäin tärkeä tuoda esille oikeudessa:

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:

  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  Vainomisesta on säädetty rikoslain 25 luvussa ”Vapauteen kohdistuvista rikoksista”

  Joten vain sellainen vainoaminen on rikos, joka täyttää myös ”vapauteen kohdistuvasta rikoksista” tunnusmerkistön.

  Käräjäoikeus totesi sivulla Tiina & Panu vs Jessi- tapauksessa 37:

  ”Vainoaminen on lähestymiskieltolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vapauteen kohdistuva rikos.”

  3. Julkisuuden henkilön osalta:
  Kunnianloukkaus on kyseessä vain jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  Sanakirjan mukaan selvä=kiistaton

  Panu on kiistänyt ylittäneensä sen mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Joten asiassa ei ole selvästi eli kiistattomasti ylitetty sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Joten kunnianloukkausta ei ole tapahtunut.

  Sanakirjan mukaan kiistaton=kiistämätön

  Kotimaisten kielten keskus on kuukauden jutussaan: ”Sehän on selvä!” määritellyt käsitteen ”selvä”

  Selvä on siis näistä kahdesta yleensä abstraktimpi. Yksi sen tavallisista merkityksistä on ’ilmeinen, eittämätön, kiistaton, silkka’

  https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kuukauden_kielijuttu_(2003_2011)/sehan_on_selva!

  4. Kunnianloukkaussäädös on säädelty niin epäselvästi,ettei sitä saisi soveltaa lainkaan ( julkisuuden henkilön osalta )

  LAILLISUUSPERIAATE

  Wikipedia:

  Täsmällisyysvaatimus
  Oikeustieteessä on johdettu legaliteettiperiaatteesta myös niin sanottu täsmällisyysvaatimus eli epämääräisyyskielto. Säädettäessä teko rangaistavaksi on laista täsmällisesti ja yksiselitteisesti ilmettävä, mikä se teko on, joka säädetään rangaistavaksi.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Laillisuusperiaate

  Perustuslakivaliokunta (PeVL 54/2002 ) on katsonut että ”hyvä tapa” on liian epäselvä ja epätarkka määritelmä, sillä ei voida rajoittaa sananvapautta.

  Wikipedia:
  Hyvä tapa tarkoittaa oikeustieteessä vakiintunutta, perustelluksi katsottua käytäntöä, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyv%C3%A4_tapa

  Sananvapaus on demokratian perusta. Arvelen että siksi Perustuslakivaliokunta on päätynyt ratkaisussaan PeVL 54/2002 siihen, että varsinkin silloin kun sananvapautta rajoitetaan, niin sääntelyn täytyy olla selvää ja tarkkarajaista.

  Julkisuuden henkilön osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain, jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä” ( jatkossa ”KÄSITE” ).

  Kyseinen käsite tarkoittaa myös ”käytäntöä”, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.

  Joten myös kyseinen käsite on liian epäselvä ja epätarkka.

  Joten perustuslain 8 mukaisen laillisuusperiaatteen takia kunnianloukkausäädöstä ei saa soveltaa.

  Kyseinen käsite on liian epäselvä ja epätarkka. Sillä ei saa rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapautta.

  Ote Perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 54/2002 ( s.40 ):

  Valiokunta on kiinnittänyt huomiota ilmaisuihin, jotka edellyttävät henkilöiden mukauttavan toimintaansa tiettyjen arvojen tai etujen perusteella. Lakiehdotus verkkotunnuslaiksi sisälsi säännöksen, jonka mukaan verkkotunnus ei saa sisältää ”hyvän tavan” tai ”yleisen järjestyksen” vastaisia ilmaisuja. Valiokunnan mukaan sanonnat eivät soveltuneet sananvapauden käytön sääntely-yhteyteen. Vaikka sanontoja käytettiin sananvapauden käytön yhteydessä, niiden epämääräisyys olisi samalla tavalla ongelmallista perusoikeuksien rajoitussääntelyssä.

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164863/Tapio%20Puurunen%20lopputy%C3%B6%20lopullinen%202016.pdf?sequence=2

  5, KÄSITEELLÄ ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä” on 95 eri kombinaatiota.

  Julkisuuden henkilön osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain, jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan sanalla ”selvä” on ainakin 19 eri merkitystä.

  Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan sanalla ”hyväksyttävä”on 5 eri merkitystä.

  Yhteensä kombinaatioita käsitteellä on yhteensä 19*5=95 kpl. Eli jokainen voi ymmärtää käsitteen eri tavalla.

  Joten laista ei täsmällisesti ja yksiselitteisesti ilmene, minkälainen teko on rikos. Joten säädös on laillisuusperiaatteen vastainen, eikä sitä siksi saa soveltaa. Käsite mahdollistaa varsin mielivaltaisen tulkinnan.

  Sanakirja

  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/selv%C3%A4

  6. Suomen rikoslain 1 luvun OTSIKKO on ”Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta.”

  Joten nimenomaan sen luvun määräytyy, soveltuuko Molariin Suomen rikoslaki.

  Suomen rikoslain soveltamisala määräytyy vain sen luvun mukaan, koska niin on nimenomaisesti säädetty.

  Suomen rikoslain 1 luvun mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”

  Yleisen syyttömyysolettaman takia virkamiesten ( mm. tuomarien) on pidettävä Molariin syyttömänä. Joten ei ne saa katsoa että Tiina ”on tehnyt rikoksen” ja siten katsoa, että Suomen rikoslaki soveltuu Molariin

  Joten tuomarit ei saa soveltaa Molariin Suomen rikoslakia.

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942

  LÄHTEITÄ

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Tykkää

  • Kommentissasi oli niin monta linkkiä, että se WP pysäytti sen automaattisesti odottamaan hyväksyntää.

   Ehkäpä jos jakaisit monia linkkejä sisältävän kommentin 2-3 osaan, ne menisivät heti läpi.

   __________

   Kyllä tuomio minunkin mielestäni oli monessa suhteessa omituinen. Netissä seuraaminen ei ole seuraamista mutta jutun kirjoittaminen voi olla yhteydenotto, jolla perustellaan vainotuomiota.
   Ennakkotapauksen jälkeen esim. blogisti ei voi parin vuoden aikana arvostella jonkun poliitikon tekemisiä 1,5 kertaa kuukaudessa tai tuohtunut kuntalainen kertoa paikallisviranomaisten rötöstelyistä liian tiuhaan tahtiin saamatta niskaansa vainoamissyytettä, koska on henkilöönkäyvästi nimittänyt rötöstellyttä virkamiestä rikolliseksi kokovartalomulkuksi.

   Käräjäoikeuden asiakirjoissa esim. eräänä perusteluna esitettiin, että pahoinpidelty ei voi puolustautua pahoinpitelyltä pahoinpitelyllä, se olisi hätävarjelun liioittelua. Vedottiin siis siihen, että vaikka Aro ja Jantunen ovat esittäneet Molarista valheellisia väitteitä luuloihinsa ja ennakkoasenteisiinsa perustuen, Molari ei saa puolustautua esittämällä vastaavia väitteitä.

   Tässä saattaa vaikuttaa hallituksen tasa-arvolinjaus, jolla tuotiin intersektionaalinen feminismi mukaan kaikkeen. Molarin uhripisteet ovat miinusmerkkisiä, koska hän on valkoinen heteromies. Vastaavasti Jantunen & Aro saavat naiseudesta yhden uhripisteen lisää.

   Tykkää

   • Jessi katsottiin yksityishenkilöksi. JOS olisi tuotu paremmat TODISTEET siitä että Jessi on julkisuuden henkilö, niin oikeus olisi voinut arvioida eri tavalla tekojen oikeudettomuutta (=kunnianloukkauksia).

    Seuraavaksi vainoamis asiaa käsitellään Panun ja Tiinan hovioikeuskäsittelyssä perjantaina.

    Uskon että hovi ei tulkitse lakia miten sattuu

    Tykkää

  • nimim. Todisteet olisi voinut olla parempia, Käräjäoikeus kielsi osan Molarin todisteista, kaikkea ei saanut esittää.

   Vastoin arkijärkeä ja tosiasioita Aro tulkittiin yksityishenkilöksi sen perusteella että hän sanoo __ kokevansa__ olevansa yksityishenkilö, eikä oman kertomansa mukaan ole koskaan halunnut julkisuuteen.

   Minun on vaikea uskoa väitettä ihan pelkästään siksi, että itse, halutessani pysyä pois julkisuudesta olen kategorisesti kieltäytynyt kaikista haastatteluista.

   Mutta kenties Aro on pakotettu, ties vaikka aseella uhaten, antamaan haastatteluja?

   Tykkää

 3. Ei artikkelin kirjoittaminen ole ”yhteydenottoa.” Rikoslakia pitää tulkita ”suppeasti.”

  Hallituksen erityksessä sanan merkitystä ei saa muuttaa muuksi kuin se on yleikielessä.

  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä ( Lainkirjoittajan opas s.455 )

  Click to access lainkirjoittajan_opas_low_20130904.pdf

  Rikoslain 25 luku
  7 a §
  Vainoaminen
  Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  KKO:2015:22

  5. Rikoslain 3 luvun 1 §:n mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa
  vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan
  säädetty rangaistavaksi. Säännös ilmaisee rikosoikeuden
  laillisuusperiaatteen, jonka mukaan rangaistuksen ja muun
  rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Euroopan
  ihmisoikeussopimuksen 7 artiklassa ja perustuslain 8 §:ssä
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» on ilmaistu vastaavin tavoin.

  6. Rikosoikeuden laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisina on
  pidetty sellaisia säännöksiä, joissa rangaistavan teon tunnusmerkistöä
  ei määritellä itse rangaistusuhan sisältävässä säännöksessä, vaan
  teonkuvauksen osalta ainoastaan viitataan muihin säännöksiin tai
  viranomaisen antamiin määräyksiin. Rangaistavan käyttäytymisen sisällön,
  tai vastaavasti käyttäytymisen rangaistavuuden, selvittäminen saattaa
  näin järjestetyn rikosvastuun osalta olla vaikeasti havaittavaa.
  Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan tällaisesta avoimesta
  rangaistusuhan sisältävästä laintasoisesta säännöksestä lähtevän
  valtuutusketjun rangaistavan teon tunnusmerkistön sisältävään normiin on
  oltava täsmällinen (PeVM 25/1994 vp s. 8). Rangaistavuuden edellytykset
  ilmaisevien säännösten tulee valiokunnan mukaan olla kirjoitettu
  rikossäännöksiltä edellytettävällä tarkkuudella sisältäen asiallisen
  luonnehdinnan rangaistavaksi säädetystä teosta ja niistä tulee käydä
  myös ilmi, että säännösten rikkominen on rangaistavaa.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150022?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  KKO:2007:77

  6. Mainituista säännöksistä ilmenevä
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» edellyttää, että laissa
  määritetään täsmällisesti rikokset ja niistä johtuvat seuraamukset.
  Säännöstä ei saa soveltaa tapaukseen, johon se ei lain sanamuodon mukaan
  sovellu, vaikka tapaus olisikin rinnastettavissa säännöksessä
  tarkoitettuihin tilanteisiin. Teosta johtuvien seuraamusten tulee myös
  olla säännöksen sanamuodon perusteella tekijälle kohtuudella
  ennalta-arvattavissa.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2007/20070077?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  18. Korkein oikeus on katsonut käsitteiden tulkinnan olevan välttämätöntä ja oikeutettua myös yksittäisiä rikostunnusmerkistöjä sovellettaessa edellyttäen, että tulos on sopusoinnussa tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojan tarkoituksen kanssa ja että lopputulos on kohtuudella tekijän ennakoitavissa (esim. KKO 2013:55, KKO 2013:12, KKO 2004:46 ja KKO 2002:11). Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään tuonut esiin säännösten tulkinnan välttämättömyyden, asettanut hyväksyttävälle tulkinnalle samansisältöisen teonhetkisen ennakoitavuuden vaatimuksen ja edellyttänyt, että lopputulos on yhteneväinen kulloinkin kyseessä olevan rikoksen ydinolemuksen kanssa (esim. C.R. v. Iso-Britannia 22.11.1995 kohta 34 sekä Jorgic v. Saksa 12.7.2007 kohta 109).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Tykkää

 4. SYY LÖYTY MIKSI MOLARI VIRHEELLISESTI TUOMITTIIN

  SYY:
  ”Molarin julkiset kirjoitukset rinnastuvat lain esitöissä mainittuihin julkiselle keskustelupalstalle laitettuihin yhteydenottoihin.”

  MUTTA TODELLISUUDESSA
  Lain esitöissä ei saa muuttaa sanan merkitystä muuksi kuin se on yleiskielessä.

  Ei yleiskielessä ”yhteydenottoa” ole artikkelin kirjoittaminen.

  OMA TULKINTA:

  Ei artikkelin kirjoittaminen ole ”yhteydenottoa.” Rikoslakia pitää tulkita ”suppeasti.”

  Hallituksen erityksessä sanan merkitystä ei saa muuttaa muuksi kuin se on yleikielessä.

  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä ( Lainkirjoittajan opas s.455 )

  Click to access lainkirjoittajan_opas_low_20130904.pdf

  18. Korkein oikeus on katsonut käsitteiden tulkinnan olevan välttämätöntä ja oikeutettua myös yksittäisiä rikostunnusmerkistöjä sovellettaessa edellyttäen, että tulos on sopusoinnussa tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojan tarkoituksen kanssa ja että lopputulos on kohtuudella tekijän ennakoitavissa (esim. KKO 2013:55, KKO 2013:12, KKO 2004:46 ja KKO 2002:11). Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään tuonut esiin säännösten tulkinnan välttämättömyyden, asettanut hyväksyttävälle tulkinnalle samansisältöisen teonhetkisen ennakoitavuuden vaatimuksen ja edellyttänyt, että lopputulos on yhteneväinen kulloinkin kyseessä olevan rikoksen ydinolemuksen kanssa (esim. C.R. v. Iso-Britannia 22.11.1995 kohta 34 sekä Jorgic v. Saksa 12.7.2007 kohta 109).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Tykkää

 5. näinkin se alkaa näkyä,kun viimeisen kymmenen vuoden(ainakin)ajan on suomeenkin pikkuhiljaa istutettu dollari rahoitteinen varjohallitus,parhaitenhan sen on nähnyt siitä mitä medioissa esitetään,ja vielä paremmin mitä jättävät täysin huomiotta,se ei voi olla vain sattumaa,täysin ohjailtua on.

  Tykkää

 6. Kyllähän tämä tuomio on erittäin kyseenalainen. Kun miettii minkälaista todellinen, kauan kestänyt vainoaminen voi pahimmillaan olla.

  Ja sanon tämän vaikka inhoan syvästi Juha Molaria ja hänen edustamaansa arvomaailmaa.

  Tykkää

  • Molarilla oli vino pino aitoja vainoamistapaustuomioita käräjäoikeuksista todisteeksi ja verrokiksi, mutta niitä ei käsittääkseni hyväksytty todisteiksi.

   Kun tietää, että monen vuoden aidosta, lähes päivittäisestä vainosta on tuomittu uhreille korvauksena semmoiset 800 euroa ja ei edes ehdollista vankeutta, niin tottahan tämä ihmetyttää.

   Ajattelet Ykä oikeudenmukaisesti, kun et piittaa inhostasi Molaria ja hänen arvomaailmaansa kohtaan, vaan mietit mieluummin oikeuden ja kohtuuden toteutumista.

   Tykkää

  • Lisään edelliseen, että artikkelia kirjoittaessani mietin jatkuvasti, onko tuomio tuollainen sen takia, että on haluttu Molarin vievän sen Hovioikeuteen, siis että tuomio on tarkoituksella omituinen.

   Kuljettamalla keissi läpi eri oikeusasteiden saataisiin OM Henrikssonin tod.näk. kaipaama oikeusistuinten linjaus valmisteilla olevaan maalituslakiin.

   Ja nyt Molari ”petti” koska sanoi ettei aio valittaa. Aro on ilmaissut tyytyväisyytensä. Joten mitä seuraavaksi? Pannaanko Kronström valittamaan Jantusen kanssa? Mikä on Ylen rooli tässä kaikessa? Paljonko EU, joka haluaa kriminalisoida EU:n ja NATOn kritisoimisen, vaikuttaa taustalla?

   Tykkää

  • Tuota suuntausta on ripoteltu vähän sinne tänne lakeihin EU:ssa.

   Mietintö EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_FI.html?redirect
   sisältää samoja elementtejä kuin terrorismin vastainen direktiivi. Mietintö luonnehtii mm. EU:n ja Naton arvostelemisen toiminnaksi, jonka tarkoitus on horjuttaa länsimaisia yhteiskuntia. Rikoskynnystä madalletaan siis siten, että aiheellistakaan kritiikkiä ei saa esittää.

   Suomessa eduskunta hyväksyi (direktiiviin liittyen) hallituksen esityksen (HE 93/2016) ”laeiksi rikoslain 34 a luvun muuttamisesta, lain pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta ja lain poliisilain 5 luvun muuttamisesta” ja hallitus edelleen esitti, että presidentti vahvistaa ja ”määrää lait tulemaan voimaan 1. päivänä joulukuuta 2016. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskunnanvastaus/Documents/EV_123+2016.pdf ja https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804f4f5f

   HE 93/2016:n määrittelyillä esimerkiksi perustellunkin kritiikin esittäminen julkisesti tai yksityisesti minkään maan hallituksen, valtion, kansainvälisen järjestön kuten Naton tai EU:n toiminnasta tai talouden hoidosta voidaan tulkita terroristiseksi teoksi tai terroristisen teon aikeeksi.

   Hallituksen esitys 93/2016, ”Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta”, on muotoilultaan ja perusteluiltaan pelottavan väljä.

   ”Rikoslain 34 a luvun 1 §:n soveltamisen kannalta ja muidenkin terrorismirikosten tunnusmerkistöjen kannalta olennainen terroristinen tarkoitus määritellään luvun 6 §:n 1 momentissa. Rikoksentekijällä on sellainen [terroristinen] tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on

   1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa

   2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin

   3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille tai

   4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen järjestön muille perusrakenteille.”

   Näillä määrittelyillä esimerkiksi perustellunkin kritiikin esittäminen julkisesti tai yksityisesti minkään maan hallituksen, valtion, kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toiminnasta tai talouden hoidosta voidaan tulkita terroristiseksi teoksi tai terroristisen teon aikeeksi.

   Perustellun kritiikin esittäminen horjuttaa uskoa yhteiskuntajärjestyksen toimivuuteen kyseenalaistamalla vallitsevan valtarakenteen tavan toimia. Osuva kritiikki saattaa myös synnyttää pelkotiloja ja nostattaa vihaa väestön keskuudessa. Pyrkimys muuttaa huonosti toimivaa järjestelmää – rauhanomaisiakin keinoja kuten sananvapautta käyttämällä – voidaan kriminalisoida terroristisina aikeina.

   Laittomien sotien arvostelu samoin kuin valtion demokratiaa vastaan tekemien rikosten (SCAD, State Crimes Against Democracy) esiintuominen kriminalisoidaan.

   Laajempaa kuvaa ajatellen tällaiset väljästi muotoillut lait vaikeuttavat esimerkiksi tutkivien journalistien työtä samoin kuin mediatalojen julkaisutoimintaa pakottamalla tiedottamisen pysymään valtarakenteelle sopivissa mielipidekäytävissä. Poliittiset oikeudet sekä mielipiteen, sanan ja kokoontumisen vapaus eivät voi täysimittaisesti toteutua tällaisen lain hyväksymisen jälkeen.

   Kääntöpuolella näyttäytyvät lakiesitysten sisään rakennetut kaksoisstandardit: omavalvonta ei ns. länsimaisessa arvoyhteisössä toimi sen enempää kuin muuallakaan. Monen valtion (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Turkki, Israel, Saudi-Arabia jne) tai kansainvälisen järjestön (esimerkiksi Nato) toiminta todistettavasti täyttää hallituksen esityksessä kuvaillut terrorismiin yllyttämisen, terrorismin rahoittamisen ja tukemisen sekä varsinaisten terrorististen tekojen määritelmät. Kukaan tuskin luottaa siihen, että esimerkiksi Natoa vedettäisiin vastuuseen terrorismin tukemisesta. Lait pitäisi kirjoittaa siten, että ne kohtelevat kaikkia vastuullisuuden suhteen tasa-arvoisesti.

   Vuoden 2016 jälkeen on tullut lisää eri EU-maissa erilaisia tiukennuksia ja huolestuttavan väljiä muotoiluja, jotka antavat tarkoituksenmukaisuusperiaatteenkin edellyttämälle ennakoitavuudelle palttua.

   Tykkää

 7. Missä kohtaa ensimmäisen linkin alla mainitaan kritiikin tai arvostelun kieltäminen? Puhe on nähdäkseni propagandasta ja väärästä ja vääristellystä tiedosta.

  Niin kauan kuin on olemassa eri valtioita omine agendoineen, jokainen päättää itse mitä pitää propagandana ja mitä ei.

  Tykkää

  • No kas, pohjaoletus on, että Venäjän kaikki kommunikaatio on propagandaa ja vääristeltyä tietoa, mikä selviää lukemalla muita EU-asiakirjoja ja EU:n sekä NATOn perustamien ”kolmansien osapuolten propagandan ja disinformaation torjuntaa” harjoittavien osastojen+sivustojen kirjoittelua.

   Tavallaan voisi yksinkertaistaa sanomalla, että länsimaat harjoittavat strategista kommunikaatiota ja länsimaiden viholliset propagandaa, vaikka ainoa ero on siinä, mitä toiminnan harjoittaja kertoo toimintansa olevan, ei itse toiminnassa.

   On vaikea tiivistää edes pitkään kommenttiin yli 20 vuoden aikana luettua, jonka perusteella on muodostanut käsityksensä. Lisäksi em. tahot kuten muutkin instituutiot (esim. Pentagon, YK jne) käyttävät koodikieltä strategisessa kommunikaatiossaan, jonka joutuu opettelemaan.

   Kauan kauan sitten kirjoitin DU-ammuksista ja niiden käytön vaaroista. Materiaalia alkoi löytyä Pentagonin sivuilta kun olin keksinyt, minkä koodisanojen taa todellisuus on piilotettu. Peiteilmaisuna käytettiin ”korkean läpäisevyyden ammus” kaltaisia ilmauksia.

   Tykkää

 8. Toki se on ymmärrettävä pohjaoletus, koska todellisuus tukee niin vahvasti tuota oletusta. Venäjä on viimeisen 10 vuoden aikana johdonmukaisesti pyrkinyt hämärtämään tosiasioita ja tiedon saantia ja harjoittanut ohjelmallista disinformaatiota. Venäjä valehtelee järjestelmällisesti, oli kyseessä sitten sota, doping tai historia.

  Muut maat harjoittavat toki propagandaa nekin, ja toisinaan esittävät hyvin kyseenalaisia väitteitä, mutta yksikään länsieurooppalainen valtio ei valehtele yhtä johdonmukaisesti ja räikeästi – siis esitä pokkana aivan päivänselviä valheita – kuin Venäjä.

  Yhdysvaltoja voi ja pitääkin kyseenalaistaa ja kritisoida. Samoin EU:ta, NATOa jne. Whataboutismi ei kuitenkaan ole perusteltu tapa puolustaa Venäjää, se on pikemminkin Neuvostoliiton ikivanha propagandataktiikka, kun oman maan epäkohtia ei voi enää puoluistella millään järkevällä argumentilla. Venäjää kohtaan esitettyä kritiikkiä ei voi myöskään väistää osoittamalla sormella muita maita.

  Tykkää

  • Virallinen Totuus on aina politiikan tekoa, maassa kuin maassa, ja se on kohdistettu sisäpoliittisista syistä omalle väestölle, ulkopoliittisista syistä omalle ja vieraalle väestölle samalla kun se on viestintää hallituksille, luotottajille ja luottoluokittajille sun muille partners in crime -osastolla.

   Otetaan prop…strategisen kommunikaation esimerkkinä viimeisin tulokas sarjassa ”kertaluonteiset tukipaketit”. Sanoin jo vuosia sitten, että EU aiotaan liittovaltioida yhteisvelan kautta, perustaen väitteeni lukemiini EU-asiakirjoihin, rivien välistä lukemaani ja logiikkaan. Minulle jankutettiin että olen salaliittoteoreetikko.
   Nythän tuota tarjoillaan jo melko avoimesti: kertaluonteista ehdotellaan jo pysyvänä järjestelynä.
   Alkuun oli se rauhoitteluvaihe (”kertaluonteinen”), nyt siirrytään ”paremminvointi”-taktiikkaan ja kohta jo ollaankin ”ei ole vaihtoehtoja” -vaiheessa: maailmanloppu tulee ilman yhteisvelkaa ja lopusta suvereniteetista luopumista. ”Emme pärjää jos ei United States of Europe” ymv.

   ——-

   Kaikkien maiden kaikkia poliittisia johtajia, asiantuntijoita ja vallanmediaa tulee kyseenalaistaa.
   Kaikkien maiden väestöä tulee puolustaa.

   Ilman muuta Venäjän johtoa tulee kritisoida siinä kuin muitakin. Uskottavampaa silti olisi, jos kritiikin esittäjä siivoaisi oman pihansa ennen kuin neuvoo muita pihan siivoamisessa. Kiinan tuomitseminen olisi uskottavampaa, jos eivät lännen vanhat globalistiparrat vähän väliä tarjoaisi Kiinan mallia ”globaalina ratkaisuna globaaleihin haasteisiin”.

   Sensuuri, Vainokäräjät, vankeus holokaustinkieltäjille tai terrorismisivun lukeneille (kuten Ranskassa jokunen vuosi sitten) ymv. ei ole mielestäni oikea tapa lisätä älykkäiden ihmisten lukumäärää tai yhteiskunnallista hyvinvointia.

   Tykkää

  • ompas aikas paksua väitettä venäjästä.varmaan pystyt nyt myös esittämään todisteita väitteillesi?ettei menis vain perusteemmoksi syyttelyksi,jota kyllä harrastaa kovasti tämä mainostamasi osasto ”yksikään länsieurooppalainen valtio ei valehtele yhtä johdonmukaisesti ja räikeästi – siis esitä pokkana aivan päivänselviä valheita – kuin Venäjä. ”
   ja jos nyt whataboutismi ei sinulle kelpaa,niin mites käviskö pata kattilaa soimaa?ja whataboutismi on kyllä ihan puolusteltavissa,jos oletuksena olisi,että samat säännöt kaikille!
   suurin ihmisoikeuksien rikkoja maailmassa on yhdysvallat….kumppaneineen,rikkovat myös muita kansainvälisiä sopimuksia jatkuvasti,sotineen,ja vallanvaihdoksineen,pakotteineen yms.
   dopingistakin vois ihan päätellä jenkeissä harrastettavan sitä suht vapaasti,koska niin ylivoimaisia ovat monissa lajeissa,mutta siihen suhteuttetuna jää kiinni dopingista ihmeen vähän.kuitenkin ihmisiä ne kaikki on,kaikissa maissa,joten luulisi samaan pystyttävän muuallakin,sitten….. ilman dopingia.
   toki jos kuuntelee vain ”padan” tarinoita,voi alkaa uskoa kaiken sen kertoman,viimeisin täysin järjetön venäjä syytös tuli hunter bidenin tietokoneen osalta

   Tykkää

   • Nyt otit esiin tärkeän asian! Nimittäin ”samat säännöt kaikille”.

    Tämä on nähdäkseni eräs suurimpia ongelmia asiassa kuin asiassa. Jos emme pääse eroon tällaisista kahden kerroksen väki -meiningeistä, emme koskaan saavuta yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja luottamusta.

    Venäjää on syytetty esim. epäluottamuksen lietsomisesta länsimaisiin instituutioihin mutta kyllä instituutiot ovat hankkineet epäluottamuksen ihan itse. Juurikin oikeustajun vastaisilla tuomioilla, salailulla, opportunismilla, rahan haaskauksella, valikoivalla uutisoinnilla jne.

    Tykkää

   • näinpä.ja jos ajattelee kun ykä valehtelemisen otti esiin,niin kaikki nää viimeisimmät sodat jotka länsi aloittanut,on perustuneet valehteluun ennen sotien alkua,ja todella härskillä tavalla on kehdattu valehdella.
    myös kun ajattelee,kuinka vaikka ICC:n väkeä uhkailtu,tai entistä OPCW:n johtajaa,niin ”ehkä” olisi aiheuttanut jotain reaktiota,jos olisi venäjä näin toiminut.tai,jos assange olisi venäjällä samoilla perusteilla syytettynä,ja vangittuna,kyllä olis täysin marttyyri ja sankari herra lännessä,ja jatkuvasti otsikoissa.

    Tykkää

   • ”A-siantuntja”: Yhdysvallat ei kuulu Eurooppaan. Vertasin Venäjän toimintaa nimenomaan ”länsi-Eurooppalaisiin valtioihin”, mutta putinisteille myös sisälukutaito on näköjään ongelmallinen pala 😉

    Putinin Venäjä ei ole demokratia. Historia on osoittanut, että liberaalit demokratiat hyökkäävät hyvin harvoin, jos koskaan, toistensa kimppuun asevoimin. Sen sijaan ei-demokraattiset valtiot hyökkäävät tavan takaa toistensa kimppuun, tai uhkailevat toisia demokratioita. Myös demokraattiset valtiot hyökkäävät toisinaan ei-demokraattisten kimppuun.

    Tykkää

   • YKÄ kirjoitti [sitaatti alkaa] A-siantuntja”: Yhdysvallat ei kuulu Eurooppaan. Vertasin Venäjän toimintaa nimenomaan ”länsi-Eurooppalaisiin valtioihin”, mutta putinisteille myös sisälukutaito on näköjään ongelmallinen pala 😉

    Putinin Venäjä ei ole demokratia. Historia on osoittanut, että liberaalit demokratiat hyökkäävät hyvin harvoin, jos koskaan, toistensa kimppuun asevoimin. Sen sijaan ei-demokraattiset valtiot hyökkäävät tavan takaa toistensa kimppuun, tai uhkailevat toisia demokratioita. Myös demokraattiset valtiot hyökkäävät toisinaan ei-demokraattisten kimppuun. [sitaatti päättyy]

    Älkääpä nyt hyvä herra-oletettu nimittäkö toisia putinisteiksi. Jätetään nimittelyt ja pysytään asioissa.

    Varsinkin kun Suomen oikeustilanne vaikuttaa lähenevän uhkaavasti ei-demokratioita.

    ———–

    Tuo toisten kimppuun hyökkääminen, aseellisesti siis, tuottaa kategoriointi-ongelmia, yksinkertaistaa liikaa. Sotaa voi käydä kutsumatta sitä sodaksi.

    Vuonna 2014 Yhdysvallat oli parhaillaan sekaantuneena 134:än sotaan – tai ei ainoaankaan – riippuen sodan määritelmästä.

    ”Toinen maailmansota oli viimeinen sota, jonka kongressi on julistanut. Sen jälkeen konfliktit, joita on kutsuttu sodiksi – Vietnamista aina Irakin toiseen sotaan – ovat olleet kongressin auktorisoimaa sotilaallisen voiman käyttöä (AUMF). Ja hiljattain, alkaen vuoden 1973 War Powers Act -laista, presidentin valtaoikeuksia sodan suhteen on laajennettu niin paljon että ei ole enää lainkaan selvää, tarvitseeko presidentti kongressin hyväksyntää, arvioi Congressional Research Service.”

    Joten, laskutavasta riippuen Yhdysvallat ei käy sotaa missään koska se ei ole julistanut sotaa kenellekään sitten vuoden 1942; tai Yhdysvallat käy kuutta (julistamatonta) sotaa Irakissa, Somaliassa, Afganistanissa, Jemenissä, Pakistanissa ja Syyriassa; tai Yhdysvallat käy (julistamatonta) sotaa 134:ssä eri maassa, joissa sillä on erikoisjoukkoja (SOF) erilaisissa tehtävissä. Luku voi olla suurempikin, koska SOF:en tehtävät ovat yleensä salaisia ja niistä kuullaan vain, jos niistä kerrotaan, The Global Post aprikoi.

    Sotia käydään JSOC:n alaisten SOF-joukkojen avulla (black ops), terrorismin vastaisen sodan alla (GWOT) — Irak, Afganistan, Algeria, Iran, Malesia, Mali, Nigeria, Pakistan, Filippiinit, Somalia, Syyria, Jemen, Indonesia, Thaimaa, Kolumbia, Peru sekä useissa Itä- ja Keski-Aasian maissa.

    Yhdysvallat ei tietenkään ole ainoa valtio, joka tukee terroristijärjestöiksi luokiteltuja ryhmiä eri maissa tahi tekee ja teettää omaan laskuunsa terroristi-iskuja eri puolilla maailmaa. Ihan tuoreita tietoja on Ison-Britannian puuhista Syyriassa. (infosota-esimerkki: Al-Qaida Irakissa (AQI) – paha. Al-Qaida Syyriassa – hyvä. Al-Qaida Malissa – paha. Al-Qaida Libyassa – ensin hyvä, vuonna 2013 paha. Kun järjestö on ”hyvä”, sitä sanotaan tiedotteissa ja mediassa maltilliseksi tai vapaustaistelijoiksi ja aseistetaan veronmaksajien laskuun. Kun järjestö on ”paha”, siis vastapuolella, järjestöä vastaan käydään sotaa veronmaksajien laskuun. Muslimiveljeskunnan hyödyntäminen on toinen esimerkki) Neuvostoliitto teki samaa Iranissa ja sen naapurimaissa 1970-luvulla, ja Venäjä tekee sitä. Kuten myös Kiina, Ranska, Saksa, israel… epäilemättä Japanikin. Syy näkyy kartalla: Hormuzin salmi.

    Ei unohdeta Intiaa ja Pakistania. Vaikka shiia-Iranilla ja sunni-enemmistöisellä Pakistanilla on virallisesti hyvät välit, Pakistanin sunni-talibanit vastustavat shiia-hallintoa. Shiiojen ja sunnimuslimien välinen sektariaaninen kuilu Pakistanin ja Iranin välillä, mikä näkyi erityisen selvästi Afganistanin kansalaissodan aikana, jolloin sekä Iran että Pakistan tukivat omia ”valtuutettujaan” (Pakistan talibaneja, Iran hazaroita, tadzikkeja ja uzbekkeja), on edelleen olemassa. Iran näkee Pakistanin tuen Jundullahille jatkumona samassa pelissä. ” Pakistan tukee jihadisteja hakiessaan alueellista vaikutusvaltaa — mikä sopii alueen arabivaltioille, eritoten Saudi-Arabialle, jotka pelkäävät Iranin nousua vaihtoehtoiseksi voimaksi alueella. Joten voitaneen olettaa, että Yhdysvallat jatkaa Iranin balukhi-, kurdi- ja arabivähemmistöjen tukea heikentääkseen Irania.

    Muslimivähemmistöjä yllytetään separatismiin Venäjällä (tsetseenit) ja Kiinassa (uiguurit). Sitten on vielä kurdit…

    Ja koska — kuten aina — sotien sisällä on sotia: yksi on sota Syyrian hallituksen ja Syyrian kapinallisten välillä. Toinen on Iranin ja Saudi-Arabian välillä käytävä sota ja kolmas Yhdysvaltain ja Venäjän välinen sota, ja tämän kolmannen sodan vuoksi Yhdysvallat otti riskin aseistamalla Syyrian islamisti-jhadisteja – osittain, koska Syyrian presidentti Bashar Al-Assad on Venäjän avainliittolaisia, joten Al-Assad halutaan kaataa. Samalla saadaan vietyä Israelin vihollisinaan pitämiltä, Libanonin Hizbollahilta ja Palestiinan Hamasilta Syyrian ja Iranin tuki.

    Sotia käydään myös pakottein.

    Sodista hyötyviä osapuolia ovat Wall Street, aseteollisuus, öljyteollisuus, lääketeollisuus, komponenttiteollisuus, kemian teollisuus, elektroniikkateollisuus, turvallisuusalan yritykset, ”strateginen viestintä” -yritykset ja agribisnes — sekä poliitikot jotka saavat em. mainituilta vaalikampanjarahoitusta ja PayToPlay-rahaa.
    Jopa ammattiyhdistykset hyötyvät, koska sodat luovat työpaikkoja.

    Lisätietoja

    The Global Post – Timothy McGrath: The US is now involved in 134 wars or none, depending on your definition of ´war´ http://www.globalpost.com/dispatch/news/war/140911/the-us-either-134-wars-or-none-depending-your-definition-war?page=0,0

    Global Affairs – Sergey Glazyev: The Threat of War and the Russian Response http://eng.globalaffairs.ru/number/The-Threat-of-War-and-the-Russian-Response-16988 (erittäin kiinnostava artikkeli)

    New Eastern Outlook – Garikai Chengu: White House might still be arming ISIL http://journal-neo.org/2014/09/18/white-house-might-still-be-arming-isil/

    Wall Street Journal – Adam Entous, Julian E. Barnes: Deal with Saudis paved way for Syrian airstrikes http://online.wsj.com/articles/deal-with-saudis-paved-way-for-syrian-airstrikes-1411605329?mod=WSJ_hp_LEFTTopStories

    New Straits Times online – Syria blasts coalition against Islamic State http://www.nst.com.my/node/35736

    Santa Fe New Mexican – David D. Kirkpatrick: Suspicions run deep in Iraq that CIA and the Islamic State are united http://www.santafenewmexican.com/news/suspicions-run-deep-in-iraq-that-cia-and-the-islamic/article_8b450940-27d8-5ec0-8a59-823990e7949a.html

    Third World Traveler: Angola 1975 to 1980´s, The Great Powers Poker Game (excerpted from the book ”Killing Hope” by William Blum) http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/Angola_KH.html

    ABC News – ABC News Exclusive: The Secret War Against Iran http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2007/04/abc_news_exclus/

    Foreign Policy Journal – Mark Perry: Exclusive: False Flag. A series of CIA memos describes how Israeli Mossad agents posed as American spies to recruit members of terrorist organization Jundallah to fight their covert war against Iran http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/13/false_flag

    Foreign Policy Journal – David Rothkopf: Bad moon rising

    The Green Left – Yacov Ben Efrat: Afganistan: How the US put Taliban in power https://www.greenleft.org.au/node/23860

    The New York Times – James Risen (1998): Russians are back in Afganistan, aiding rebels http://www.nytimes.com/1998/07/27/world/russians-are-back-in-afghanistan-aiding-rebels.html

    Foreign Policy Journal – Daniel Altman: Is Syria a pay-to-play conflict? http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/25/is_syria_a_pay_to_play_conflict_defense_industry_contributions_congress?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AEditors%20Picks&utm_campaign=2014_EditorsPicks09%2F25RS

    IDSA, Institute for Defence Studies and Analyses – Balaji Chandramohan: Who is supporting Jundullah´s terror campaign and why? http://www.idsa.in/idsacomments/WhoisSupportingJundullahsTerrorCampaignandWhy_BChandramohan_061109.html

    Hannu Yli-Karjanmaa: Valtiot ja terrorismi (kirja)

    Tariq Ali: Taistelu Pakistanista (kirja)

    The Daily Beast: The Turks to Isis: ´Let´s make a deal´ http://www.thedailybeast.com/articles/2014/09/21/the-turks-to-isis-let-s-make-a-deal.html

    The Counterpunch – Garikai Chengu: How the US helped create Al Qaeda and ISIS http://www.counterpunch.org/2014/09/19/how-the-us-helped-create-al-qaeda-and-isis/

    U.S. Department of State: Foreign Terrorist Organizations http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

    U.S. Department of State: State Sponsors of Terrorism Overview http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224826.htm

    The People´s Daily Morning Star: Iran and US in Secret Alliance http://www.morningstaronline.co.uk/a-c759-Iran-and-US-in-secret-alliance#.VChMBWN03IV

    New York Times – Ben Hubbard: U.S. Goal is to make Syrian rebels viable http://www.nytimes.com/2014/09/19/world/middleeast/us-and-allies-turn-to-rebels-with-a-cause-fighting-isis.html&assetType=nyt_now&_r=2

    The Daily Beast: White House has no international legal justification for hitting Isis http://www.thedailybeast.com/articles/2014/09/15/white-house-has-no-international-legal-justification-for-hitting-isis-in-syria.html

    Reuters – Stephanie Nebehay: U.S. -led strikes in Iraq, Syria compound humanitarian plight: ICRC http://www.reuters.com/article/2014/09/26/us-mideast-crisis-redcross-idUSKCN0HL1V920140926

    Washington Times: Obama-armed Syrian rebels: Airstrikes on Islamic State ´attack on the revolution ´ http://www.washingtontimes.com/news/2014/sep/25/obama-armed-syrian-rebels-airstrikes-on-islamic-st/

    Vox.com: 14 maps that explain ISIS http://www.vox.com/2014/9/25/6843611/14-maps-that-explain-isis?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=vox&utm_content=feature-share-top

    RT News: By mistake? US-led jets bomb grain silos in Syria, ´civilians killed´ http://rt.com/usa/191576-syria-coalition-silos-civilians/

    Press TV: US bombing Syria to wrest control of oil: Kucinich http://www.presstv.ir/detail/2014/09/25/379988/us-bombing-syria-for-oil-kucinich/

    Financial Times: US says attacks on Isis could last years (24.9 2014)

    Tykkää

   • ökylle vielä.eli näinhän se menee lännen ohuen ohuen pelikirjan mukaan,kun ei millään pystytä argumentoimaan,aletaan nimitteleen,,,,tai ”vastataan” vastaamatta mihinkään.
    yhdysvallat ei kuulu eurooppaan,vaikka kovasti täällä ovat vaikuttamassa kaikkeen,mutta jos nyt otetaan esimerkiksi irak,syyria,libya,niin mahtaakohan britit,ranska,tanska,norja,belgia,ja mitä maita noihin sotiin ja valeisiin nyt liittykään,niin ovatko ne näitä ”länsi-Eurooppalaisia valtiota”?
    sitten kun sulla näitä mitään sanomattomia väitteitä löytyy kuten tämä ”liberaalit demokratiat hyökkäävät hyvin harvoin, jos koskaan, toistensa kimppuun asevoimin.”…no,yhtä hyvin voisit sanoa,että hyvin harvoin äiti murhaa lapsensa,,,,ja jos joskus murhaa,niin olisi oikeuttu siihen??
    sitten toisaalta lainaus
    ” hyväksyt tosiasiana, että kyseinen valtio ei ole todellinen demokratia, että siellä ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, että se luo kaikin tavoin ”vaihtoehtoisille faktoille” rakentuvaa narratiivia, rikkoo sopimuksia ja sortaa seksuaalivähemmistöjä ja vainoaa opposition edustajia, vapaata mediaa ja toisinajattelijoita sekä toimeenpanee myös kyseenalaisia operaatioita maansa rajojen ulkopuolella”
    varmaan tosta listasta voisit hiukan tarkemmin esittää,että mitenhän noin käytännössä näkyy nuo…
    enkä nyt ymmärrä miten juuri venäjällä olis seksuaalivähemistöillä ankeaa,jos oikeesti olisit heistä huolissasi,niin lähi-idästä löytyis varmaan monia maita,joissa taitaa olla ihan luvallista kivittää homoja kuoliaaksi,mutta venäjällä äänestyspäivänä usa:n lähetystön katolla liehui sateenkaarilippu,no,jos noissa arabi maissa olisi semmoista kuin demokratiaa,ja äänestyksiä,niin tuskin liehuis siellä vastaavia lippuja.ja nämä ”demokratiat” kuitenkin saavat vapaasti käydä kauppaa lännen kanssa,ja hyvät on suhteet.
    no,demokratiakin tuli tossa esitettyä,siihen kuuluu ne äänestykset,mutta varmaan sulle demokratia on sitä,että kertoo mitä pitää äänestää.
    sopimuksia rikkoo,eikä noudata kyllä jatkuvasti länsivaltiot.
    opposition vainoaminenkin hiukan suurenneltua,viimeksi kun navalnyi huuteli tulleensa myrkytetyksi,niin pidätyksensä jälkeen päivitteli instaan poliisiasemalta kuvia,ja juttuja,kaikissa länsimaissa,myös suomessa pidätetään mielenosoitajia jatkuvasti,erolla,että eivät saa puhelintaan pitää pidätyksen jälkeen…
    myös samoja henkilöitä samanlaisista tempauksista,joita on pidätetty venäjällä,on sitten pidätetty myös ainakin saksassa ja ranskassa,ja ihan vankilaan asti ovat joutuneet…eikö nyt enään kun lännessä samoja ihmisiä pidätetän olekaan vainoamista…ainakin otsikoista katoaa silloin…
    myös vapaan median vainoaminen näkyy kyllä lännessä enemmänkin,eikä hyvällä tahdollakaan voi edes kutsua vapaaksi mediaksi valtavirtamediaa,lännessäkään,kyllä on niin ohjailtua se,muuten ei jäisi niin paljoa kertomatta,ja toisaalta sinunkin tyyliin, ei kerroitaisi niin hepposin perustein asioista,jotka pelkkiä jonkun tahon…usein nimettömien,väitteitä.
    ja mitähän nyt unohtuu näiden länsimaiden toiminnasta,ja mitähän nyt yrität esittää tolla ”kyseenalaisia operaatioita maansa rajojen ulkopuolella”???vähintäänkin kyseenalainen väite…
    no,olishan tota muutakin todellisuudesta irrallaan olevaa väitettä noissa kommenteissas,mutta eiköhän tää nyt riitä.

    Tykkää

   • Tämä sivusto on vakuuttanut minut siitä, että Suomessakin on todella paljon mielenterveysongelmia. Nähtävästi meillä on paljon työttömiä, syrjäytyneitä ja muuten elämäänsä tarkoitusta etsiviä ihmisiä, jotka eivät kykene hyväksymään maailman monimutkaisuutta.

    Netti tietysti yhdistää tällaiset Sikanaaman, anteeksi ”a-Siantuntijan” kaltaiset foliohatut, jotka ennen vanhaan olisivat höpisseet omiaan peräkammarissa. ”A-Siantuntijakin” kuulunee niihin, joille olisi ennen hyväntahtoisesti hymyilty kuin kylähullulle ikään heti kun he avaavat suunsa.

    Avoin media -sivusto eroaa MV:stä ja muista ainoastaan siistimmän ulkoasun vuoksi. MV:n layout ja toimitus oli suttuinen kuin jokin sekakäyttäjien mediatyöpajan lopputyönäyte. Tosin Avoimen mediankin sisältö on niin posketonta silkkoa, että eihän tätä kukaan voi vakavasti ottaa.

    Tykkää

   • noo,mitään muuta et osoita näillä mitäänsanomattomuuksillasi,kuin,että puhut reikiä päähäsi,ja pelkkä agenda mielessä heittelet perusteettomia väitteitä totuuksina.edelleenkään et ole kertonut yhtäkään esimerkkiä,tai vastausta,joka tukisi väitteitäsi,pelkkää tyhjää paapatusta taas tuli…
    toki nyt meni tasoltaan jo esiteini asteelle,rankkaahan sekin on,että yritän ymmärtää

    Tykkää

 9. EU:n suhteen varmasti pitää paikkansa mitä sanot. Siitä asti kun Kreikan kriisin seurauksena tietyt perussäännöt ohitettiin, EU on monessakin mielessä rikkonut omia sääntöjään. Jos taas kysymme, mikä on Suomelle tai jollekin muulle jäsenmaalle paras ratkaisu tulevaisuutta ajatellen, siihen onkin hankalampi vastata.

  Samaa mieltä olen Kiinasta. Lännelle on tuhoisaa olla riippuvainen kiinalaisesta rahasta ja kritisoida samalla tekopyhästi maan lukuisia ihmisoikeusrikkomuksia.

  Tykkää

  • Olemme monesta asiasta samaa mieltä. Mutta EU on yhtä kuin jäsenmaansa, EU:n sääntöjen rikkomisen mahdollistaa jäsenmaiden (poliittisen johdon) ”joustavuus” ja ”luova” suhtautuminen.

   Ja sen taas pohjimmiltaan mahdollistaa se, että äänestäjät sen sallivat, moni tosin vain koska ei tiedä (”Luen vain Savon Sanomia” -jengi).

   ——
   Katselin juuri äsken Project Veritasin piilokamera-pätkää. Keskustelivat G**glen työntekijän kanssa siitä, miten G**gle manipuloi vaaleja (rahasta) hakualgoritmeilla https://twitter.com/JamesOKeefeIII

   Tykkää

 10. ”Syyte perustuukin pitkälti siihen, että muut, kolmannet osapuolet, ovat kertoneet Arolle Molarin kirjoituksista tai välittäneet hänelle Molarin sosiaaliseen mediaan tekemiä postauksia, mikä ilmaistaan Aron loppulausunnossa sanonnalla ”yhteydenottoon rinnastettavalla tavalla”. Lainaus yltä.

  Tässä on avainlause. Realistinen vaikutelma Suomesta alkaa olla Nato-sotilasdiktatuuri. Haluaisin tietää käskytysketjun, joka on ilmoittanut Arolle Molarin postauksista. Matalamielinen ”Isä Aurinkoinen” ei välitä oman
  maansa kansalaisten perusvapauksista, kuten sananvapaudesta – mahdollisuudesta arvioida asioita monelta eri näkökulmalta. Oikeuslaitos on käskytetty tukemaan totalitarismin rakentamista. Ruotsalaisen Kansanpuolueen taustaneuvonantajajoukko omistaa Suomen kautta aikojen ja haluaa pitää vallastaan kiinni CIA:n avulla. Puolueen Venäjä-epäluulo ylläpitää nykyisen (Carl Haglund -) Nato – Puolustuvoimien kansalaisiin kohdistuvaa nettiurkintavainoa, suunnitelmallisia suusta suuhun – vaikutusketjuja ja tosiasiallista rapparikäskytyksen kautta tapahtuvaa seurantaa ja pelotteluvaikutuksen ylläpitämistä maassamme.

  Suomalaiset ovat rika svenskatalande-joukolle vain ”mongoleja”. Korona – omaisuudensiirto-operaatio siirtää Suomen kunnallisia kiinteistöjä riikinruotsalaiseen vuokrannostokierteeseen. Kuinka maalittamislaki – Henrikson edistää nöyränä lakeijana suomalaisuuden tuhoa ?

  Tykkää

  • ”Haluaisin tietää käskytysketjun, joka on ilmoittanut Arolle Molarin postauksista”

   Ei siinä tarvita välttämättä käskytysketjua. Riittää joukko ”hyvää tarkoittavia ihmisiä” ja Silakkaliike, on veikkaukseni. Ihmiset rakastavat juoruilua. Paitsi jos ovat itse juorun kohde.

   Tykkää

   • Riikka, se minua kiinnostaa, että mitä positiivista tai puolusteltavaa näet Putinin Venäjässä?

    Ensinnäkin on kaksi keskeistä, toisensa poissulkevaa vaihtoehtoa: Joko

    A) hyväksyt tosiasiana, että kyseinen valtio ei ole todellinen demokratia, että siellä ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, että se luo kaikin tavoin ”vaihtoehtoisille faktoille” rakentuvaa narratiivia, rikkoo sopimuksia ja sortaa seksuaalivähemmistöjä ja vainoaa opposition edustajia, vapaata mediaa ja toisinajattelijoita sekä toimeenpanee myös kyseenalaisia operaatioita maansa rajojen ulkopuolella, tai

    B) kiistät edellisen.

    Jos mielestäsi B, niin mitään keskusteltavaa ei ole. Silloin meillä kummallakin on ns. ”erilaiset tosiasiat”, eikä ole mitään hyötyä väitellä.

    (Ja näin siinäkin tapauksessa, että jokin toinen valtio tekisi samoin – aivan varmasti tekeekin, mutta nyt on kyse Venäjästä ja vain Venäjästä.)

    Jos kuitenkin A, silloin voidaan kysyä, mitä konkreettista hyötyä on Venäjän puolustelusta ja ”ymmärtämisestä”? Takaako se jonkinlaisia etuja talouden, turvallisuuden tms. suhteen?

    Tykkää

 11. Joka tapauksessa ylhäältä ohjattua ns. ” lännen” toimintaa tämä turha vastakkainasettelun luominen. Hyödyllinenä idioottina toimii nyt jopa oikeuslaitos, puhumattakaan Silakkaliikkeestä. Suomi on Euroopan eturintamassa luomassa sotapropagandaa Venäjästä. Takana on tietenkin Natohuora, Suomen puolustuslaitos, tietenkin Valtion kirkon siunauksella.

  Tykkää

 12. YKÄ kirjoitti [sitaatti alkaa] Riikka, se minua kiinnostaa, että mitä positiivista tai puolusteltavaa näet Putinin Venäjässä?

  Ensinnäkin on kaksi keskeistä, toisensa poissulkevaa vaihtoehtoa: Joko

  A) hyväksyt tosiasiana, että kyseinen valtio ei ole todellinen demokratia, että siellä ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, että se luo kaikin tavoin ”vaihtoehtoisille faktoille” rakentuvaa narratiivia, rikkoo sopimuksia ja sortaa seksuaalivähemmistöjä ja vainoaa opposition edustajia, vapaata mediaa ja toisinajattelijoita sekä toimeenpanee myös kyseenalaisia operaatioita maansa rajojen ulkopuolella, tai

  B) kiistät edellisen. [sitaatti päättyy]

  Minä puolustan Samat säännöt kaikille -periaatetta. Haluaisin, että se ulotetaan koskemaan kaikkia, ihmisiä ja valtioita.

  Inhoan sitä, että että Me teemme asioita, joita emme hyväksy Muilta, ja että tätä selitetään hyvillä tarkoitusperillä. Inhoan sitä, että valtiot tukevat terroristeja edistääkseen omia intressejään ja/tai saadakseen syyn ryhtyä sotaan alueella kansallisvarallisuuden konfiskoimiseksi, inhoan sitä että jalkoihin jääneille siviileille lähetetään laastaria ja riisipussi korvaukseksi elämän hallinnan, omaisuuden, turvallisuuden ja tulevaisuuden menettämisestä.

  Mitä positiivista näen Putinin Venäjässä? Näen, että se ei ole enää siinä kauheassa tilanteessa, johon se joutui Gorban jälkeisen jeltsinismin seurauksena.

  Putinin hyvä puoli on tietynlainen johdonmukaisuus ja ennalta arvattavuus. Olen yrittänyt miettiä, mitä tapahtuu kun Putin lopettaa/kuolee: syntyy valtatyhjiö jolla on sisä- ja ulkopoliittisia seurauksia. Kuka tilalle? Lavrov ei luultavasti halua, Medvedevistä ei siihen ole, Zakharova saattaisi pärjätä. Navalnyi ja muut marginaalikandidaatit tarvitsisivat massiivisen ulkopuolisen tuen, mikä synnyttäisi epävakautta sisällä ja ulkona.

  Tykkää

  • ps. unohtui tuo ”Jos kuitenkin A, silloin voidaan kysyä, mitä konkreettista hyötyä on Venäjän puolustelusta ja ”ymmärtämisestä”? Takaako se jonkinlaisia etuja talouden, turvallisuuden tms. suhteen?”

   Paha sanoa kun en ole saanut Venäjältä rahoitusta tai lupauksia turvallisuudesta. En edes tietääkseni tunne ketään, joka olisi saanut.

   Tykkää

   • Selvä! Eli ”tarkoitus pyhittää keinot” – vakautta voidaan ylläpitää myös Putinin hallinnon keinoin, vainoamalla oppositiota ja luomalla vihollisia vähemmistöistä. Naapurimaita kohtaan saa myös tehdä ”ennaltaehkäiseviä” iskuja. Ja silti pitäisi olla ”samat säännöt kaikille”?

    Ei muuta lisättävää. Logiikkasi on kerrassaan eriskummallista.

    Tykkää

 13. YKÄ kirjoitti [sitaatti alkaa] Selvä! Eli ”tarkoitus pyhittää keinot” – vakautta voidaan ylläpitää myös Putinin hallinnon keinoin, vainoamalla oppositiota ja luomalla vihollisia vähemmistöistä. Naapurimaita kohtaan saa myös tehdä ”ennaltaehkäiseviä” iskuja. Ja silti pitäisi olla ”samat säännöt kaikille”?

  Ei muuta lisättävää. Logiikkasi on kerrassaan eriskummallista.[sitaatti päättyy]

  Tästäkö tulit tuohon johtopäätökseen? ”Inhoan sitä, että että Me teemme asioita, joita emme hyväksy Muilta, ja että tätä selitetään hyvillä tarkoitusperillä. Inhoan sitä, että valtiot tukevat terroristeja edistääkseen omia intressejään ja/tai saadakseen syyn ryhtyä sotaan alueella kansallisvarallisuuden konfiskoimiseksi, inhoan sitä että jalkoihin jääneille siviileille lähetetään laastaria ja riisipussi korvaukseksi elämän hallinnan, omaisuuden, turvallisuuden ja tulevaisuuden menettämisestä.”

  Eli ajattelit minun tarkoittavan että hyväksyn Muiden tekevän asioita joita Mekin teemme koska tarkoitus pyhittää keinot?
  Vai ajattelitko minun tarkoittaneen olevan ok, että vakauden ylläpitämiseksi naapurimaita kohtaan saa myös tehdä ennaltaehkäiseviä iskuja koska mekin teemme samaa?
  Vai ajattelitko minun tarkoittavan, että koska haluan samat säännöt kaikille, on ok että Putin toimii samoin kuin mekin, ennaltaehkäisee pommittamalla naapurimaita?

  Tarkoitin Samat säännöt kaikille -periaatteen noudattamisella, että emme Me voi uskottavasti vaatia Muita lopettamaan toimintaa, jota itsekin teemme. (kuten: Obaman hallitus teki ennätyksen aktivistien, toisinajattelijoiden, whistleblowerien, asianajajien ja journalistien sulkemisella lukkojen taakse. Obama myös perusti NDAA:n kautta Totuuden ministeriön. Assangen kanssa on jatkettu Atlantin ylittävällä yhteistyöllä hallitusten rikosten paljastajien vainoa. Pommitusten määrässä Obama ohitti edeltäjänsä. Obaman kaudella Suomi sitoutui NATOn isäntämaa-sopimukseen)

  Kysyit Putinin hallituksen positiivisista aikaansaannoksista — niitäkin on — ja minä vastasin muistuttamalla lähtöpisteestä, NL.n romahduksen jälkeisestä ajasta, ja mihin sieltä on edetty. Ei Venäjä ole ”perillä” demokratiassa, mutta emme ole mekään. Valitettavasti. Emmekä pääsekään, kukaan koskaan missään, ellemme kaikki lopeta tekopyhäilemistä: tuomitsemme ihmisoikeusrikokset Kiinassa mutta kumppanoidumme saudien kanssa; tuomitsemme korruption Venäjällä mutta emme Yhdysvalloissa; tuomitsemme toisinajattelijoiden sorron muissa maissa mutta läntisissä emme koska ”kansallinen turvallisuus” jne, ad infinitum.

  — muoks — Tai palatakseni tähän Vainokäräjien teemaan esimerkillä: Aro & Jantunen saavat loukata Molarin kunniaa ja tunteita nimittelyllä ja halventavalla puheella mutta Molari ei saa toimia samoin, edes itsepuolustuksena.

  Tykkää

 14. En jaksa jatkaa tätä väittelyä, koska siitä voisit saada sen väärän käsityksen, että argumenttisi olisivat jotenkin vakavasti otettavia.

  Käytät sanoja kuten ”me” jolla viittaat välillä Yhdysvaltojen hallintoon, välillä Suomeen, välillä samastat molemmat täysin ongelmitta. ”Länttä” kritisoit tekopyhästi moraalisen imperatiivin vaatimuksilla, Venäjän toimia taas puolustelet vanhoilla kunnon kyynisillä, reaalipoliittisilla reunaehdoilla. Venäjän toimet ovat aina ”reaktiota” johonkin lännen ensin tekemään pahaan, eivät koskaan proaktiivista toimintaa – tämä harhainen näkemys on tuttu toki myös vessapastori Molarin blogituotannosta.

  Jokainen järkevä ihminen toki ymmärtää, mistä tuuli puhaltaa, ja jättää nämä horinat siihen samaan marginaaliin johon ne kuuluvatkin. Hauskaa päivän jatkoa!

  Tykkää

  • Viittaan Me-sanalla ns. länsimaiseen arvoyhteisöön. Otin esimerkit Yhdysvalloista, koska siten saa esimerkkejä, jotka useimmat tuntevat.
   Enpä nyt huomaa sanoneeni tässä keskustelussa, että Venäjän toimet ovat aina reaktiota johonkin lännen ensin tekemään pahaan tai että reaalipoliittiset reunaehdot ohjaisivat vain Venäjän toimintaa.

   Kuvittelin tuolla ylempänä pitkässä kommentissani tehneeni kohtuullisen selväksi, että geo- ja talouspoliittisissa konflikteissa on aina monta osapuolta, niin ulkopuolisia kuin oman maan sisäisiäkin, että sodissa on Sodan sisällä erillisiä sotia. Suomalaisten pitäisi se tietää talvisodasta, joka oli vain yksi osa maailmansodan kuvioissa.

   Kiitän Hyvän päivän jatkon toivotuksista, Samaa toivon myös sinulle.

   Jatkan brittihallituksen Syyrian hybridisotamateriaalien lukemista.

   Tykkää

 15. Olisiko teidän mahdollista puhutella toisianne jos ei nyt ystävällisesti niin edes asiallisesti, Ykä ja A-siantuntija?
  Onnistuuko?

  Jätetään mielenterveyden arvioinnit ulkopuolelle keskustelun ja muistetaan, että moni kauniisti itseään ilmaiseva tekee rumia tekoja.

  Tykkää

 16. Kiitos Riikka kun olet dokumentoinut yksityiskohtaisesti tämän näytösoikeudenkäynnin tapahtumat. Joskus tulevaisuudessa kun kansakuntamme tunnustaa tosiasiat ja alkaa itsetutkiskelun aika, on nämä muistiinpanot arvokkaita tiellä tervehtymiseen. Mutta se lienee seuraavien sukupolvien tehtävä, kun tämä Orwellilainen DDR yhteiskunta, jota joskus kutsuttiin nimellä Suomi, on vasta syöksykierteen alussa. Sairas maa ja sairaammaksi muuttuu..

  Tykkää

  • Kiitos kaikille keskusteluun osallistumisesta. Tietokoneeni joutui saattohoitoon, enkä päässyt nettiin moneen viikkoon. Tästä syystä viive vastauksissani. Pahoitteluni.

   Kävi myös niin,. että wp ei päästänyt minua kirjautumaan uuden koneen kanssa ennen kuin tänään — ja sekin vaati erinäisiä operaatioita että onnistuin.

   Tämä elämää helpottavan teknologian saaminen käyttökuntoon vie niin paljon aikaa ja resursseja että muut hommat tuppaa kärsimään 😉

   Tykkää

 17. Jessikka Aro eduskunnalle vuonna 2017: ”Rikoslain kärsimys vaikutustyökaluna…

  Vaikutus kohteen toimintaan voivat olla esimerkiksi kohdehenkilön pelästyminen tai
  ahdistuminen ’hiljaiseksi’. Operaation voi sanoa onnistuneen esimerkiksi silloin, jos kohde
  poistuu julkisuudesta tai sosiaalisesta mediasta puhumasta informaatiovaikuttajan
  edustamalle taholle epäedullisista tai kiusallisista aihepiireistä.”

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhakovanen/237493-jessikka-aro-hybridi-ja-infovaikuttaminen-oikeuskaytanto

  Tykkää

 18. Vaikuttaa siltä että todelliset pahantekijät olivat nämä asianomistajat sekä niiden asianajajat niin ja tietenkin tuomioistuin mikä antoi mielivaltaisen tuomion.

  Huh huh miten väärin meni.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s