Aro vs Reformi-studio: jatkot hovissa

Vainokäräjä-sarjan viimeisin oikeusistunto käytiin 23.10.2020 Helsingin hovioikeudessa, kun selviteltiin Ylen toimittajan Jessikka Aron käräoikeuden kielteisestä päätöksestä tekemää valitusta ja vastaajien, Reformi-studion vetäjien Panu Huuhtasen ja Tiina Keskimäen vastavalitusta.

Alkuperäisessä oikeustapauksessa Aro vaati laajennettua lähestymiskieltoa Huuhtaselle ja Keskimäelle, vastaajia kuulematta. Laajennettu lähestymiskielto tarkoittaisi mm. sitä, että Keskimäki ja Huuhtanen eivät saisi olla julkisissa tilaisuuksissa tai julkisilla paikoilla, mikäli Aro olisi läsnä. Keskimäki ja Huuhtanen eivät saisi myöskään oleilla digitaalisissa julkisissa tiloissa, joissa Aro oleskelee – some, Aroa koskevien tai Aron kirjoittamien artikkelien kommentointi jne.

Aro vaatii myös kieltoa Aron nimen mainitsemiseen.

Aron asianajaja Martina Kronström (Sotamaa Oy) puhui avoimesti ennakkosensuurin hakemisesta. Ennakkosensuurin ja laajennetun lähestymiskiellon avulla Aro saisi itselleen kritiikkisuojan: Aron julkisesti esille laittamaa viestintää kuten artikkeleita ja kirjoja ei saisi arvostella. Pohjimmiltaan siis kyse on perusoikeuksista, mielipiteen ja sananvapaudesta.

Käräjätuomari Simo Kolehmainen tulkitsi perustuslakimyönteisesti:

Perustuslain 12§:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla” ja että ”sananvapauslaki ei sen sijaan sisällä määräyksiä siitä, että verkkojulkaisu tai ohjelmatoiminta voitaisiin määrätä lakkautettavaksi tai että ennakolta voitaisiin asettaa verkkoviestien sisältöä koskevia määräyksiä esimerkiksi kieltämällä jotakuta henkilöä koskevien ohjelmien tai kirjoitusten julkaiseminen. Tällaiset kiellot eivät olisi perustuslain 12§:n nojalla edes mahdollisia […]

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Simo Kolehmainen, tapaus R 19/8707, tuomio 20/67

Valitukset ja vastavalitukset

Jessikka Aro valitti käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen saaden jatkokäsittelyluvan 17. huhtikuuta 2020. Huuhtanen ja Keskimäki kuulivat asiasta elokuun lopulla kysyttyään asiaa itse hovioikeudesta.

Helsingin Hovioikeus, yhteenveto, diaarinumero 20/711

Helsingin hovioikeuden yhteenvedossa Aron valituksesta kerrotaan, että ”Huuhtasen ja Keskimäen menettely oli aiheuttanut Arolle vakavia fyysisiä ja henkisiä oireita. Oli perusteltu aihe olettaa, että Huuhtanen ja Keskimäki tulisivat myös jatkossa vakavasti häiritsemään Aroa sekä tekemään Aron terveyteen ja rauhaan kohdistuvia rikoksia.”

Vastavalituksessaan Huuhtanen ja Keskimäki toteavat, että ”MV-oikeusprosessissa [jossa Aro oli myös kantajana] kävi ilmi, että Aro on ainakin vuodesta 2012 saakka kärsinyt erilaisista psyykkisperäisistä ongelmista ja ollut niiden takia pitkillä sairaslomilla. Siksi tällaisen oireilun väittäminen Reformi-studion ohjelmatuotannon aiheuttamaksi ei ole uskottavaa”.

Vastavalituksessaan Huuhtanen ja Keskimäki huomauttavat myös, että käräjäoikeuden tuomiossa oli katsottu, että ainoa tilanne, jossa Huuhtanen ja Keskimäki olisivat ”lähestymiskieltolain tarkoittamalla tavalla häirinneet Aroa, oli 27.10.2019 kirjamessuilla Helsingin Messukeskuksessa, jossa Huuhtanen ja Keskimäki yrittivät haastatella Aroa hänen esitellessään Putinin trollit kirjaansa Johnny Knigan esittelypisteessä. Syynä haastattelutoiveeseen olivat Keskimäkeä koskevat, hänen kunniaansa törkeällä tavalla loukkaavat väitteet Aron kirjassa”.

”Kaikkien muiden Aron lähestymiskiellon perusteina esittämien tapahtumien osalta käräjäoikeus katsoi, ettei lähestymiskieltolain tarkoittamaa häirintää ollut tapahtunut. Yhden tapahtuman perusteella lähestymiskiellon hakeminen rikkoo šikaanikieltoa selkeästi.”

Aron jatkokäsittelylupahakemuksessa esitetään erikoinen väite, että perustuslain 12 §

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä”

ei koskisi yksityishenkilöitä. Pykälä alkaa sanalla jokaisella, joten hakemuksen tulkinta sananvapaudesta on jo lähtökohtaisesti virheellinen, Huuhtanen ja Keskimäki perustelevat.

Ilmeisesti rikosilmoitukset ja lähestymiskieltohakemukset juontavat juurensa siihen, että Keskimäki ja Huuhtanen ovat raportoineet MV-oikeudenkäynneistä (2018–2019), joissa niissäkin Aro oli kantajana. Käräjäoikeus ei havainnut Huuhtasen ja Keskimäen oikeussaliraportoinnissa epäasiallisuutta.

Samaa jatkumoa on Aron yhteiskäräjöinti Saara Jantusen kanssa teologian tohtori Juha Molaria vastaan syys–lokakuussa 2020, samoin kuin Aron käräjäkierre dosentti Johan Bäckmania vastaan. Aro vs Bäckman on nyt menossa korkeimpaan oikeuteen Aron valitettua hovioikeuden päätöksestä.

Huuhtanen ja Keskimäki kiinnittävät huomiota vastavalituksessaan myös siihen, että Aron vaatiessa itselleen suojaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvalta häirinnältä, hän on kuitenkin samanaikaisesti julkisesti kehottanut kannattajiaan tekemään ilmiantoja Reformi-studiosta saadakseen heidän sosiaalisen median tilinsä suljetuksi ja häiriten heidän oikeussaliraportointiaan. Tästä toiminnasta esitettiin oikeudelle runsaasti kuvakaappauksia todisteeksi. Myös Aro vs Molari -vainokäräjillä tuli esiin – Aron itsensä kertomana – että hän on tehnyt Molarista ilmiantoja.

Reformi-studio tekee Twitterlive-seurantaa yhteiskunnallisesti kiinnostavista oikeustapauksista kuten ns. kokoomus-paritusringistä.

Mutkia ja mutkailuja

(Vaihtoehtomedian toimijoiden) Toimittajaliitto kertoo Aron vaatineen hovioikeutta ”kieltämään Keskimäkeä ja Huuhtasta lähestymästä Aron nykyistä tai tulevaa työpaikkaa, mutta kysyttäessä Aro ei kertonut Hovioikeudelle, missä hän on töissä. Verottajan mukaan Arolla on nollatulot, joten herää kysymys, miten hän voi olla töissä. Silti hän käyttää Sotamaa Oy:n asianajopalveluita, joiden laskutus Aroa koskevissa asioissa on jo pitkälle yli 500 000 euroa. Yle on kieltäytynyt selvittämästä asiaa.”

Hovioikeuden tuomarit totesivat käsittelyn kuluessa, että julkinen tilaisuus kuten paneelikeskustelu ei ole työpaikka, ja että kiellon paikat tulee yksilöidä tarkasti. Lähestymiskieltoasioissa kiellon kohteet (paikat), etäisyys kiellettyyn henkilöön tai kohteeseen (esim. 200 m) ja aika (esim. 1.1.2021–1.1.2022), jona kielto on voimassa, määrätään tarkasti.

Käräjäoikeus oli jo tuomiossaan todennut, että ”Huuhtasen ja Keskimäen ei ole näytetty tehneen Aroon kohdistunutta lähestymiskieltolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua rikosta, asiassa ei tällä perusteella ole aihetta olettaa, että Huuhtanen tai Keskimäki tulisi tekemään Aron henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen.”

Keskimäki ja Huuhtanen esittivät Hovioikeuden käsittelyssä Aron tekevän heille kiusaa laatimalla toistuvasti rikosilmoituksia heidän toiminnastaan: ”Poliisihallituksen laatiman koosteen mukaan Aro oli tehnyt ainakin seitsemän tutkintapyyntöä, mutta tähän päivään saakka Huuhtanen ja Keskimäki eivät ole joutuneet minkäänlaisen tutkintatoimenpiteiden kohteiksi.”

Keskimäki ja Huuhtanen sanoivat myös Aron asianajajan, Martina Kronströmin tehneen heistä rikosilmoituksia Aron puolesta, minkä Kronström kiisti. Keskimäellä oli kuitenkin poliisilta saatu tieto Kronströmin tekemästä rikosilmoituksesta.

Puhuessaan eduskunnan hallintovaliokunnalle muutama vuosi sitten Aro hahmotteli erään Suomessa havaitun informaatiovaikuttamisen työkalun olevan viranomaisten kuormittaminen
”kansalaispalautteeksi” naamioiduilla kanteluilla ja valituksilla:

Näitä muodollisesti asianmukaisia, mutta sisällöltään faktoja vääristeleviä valituskampanjoita masinoidaan sosiaalisessa mediassa ja Venäjään kytkeytyvissä valemedioissa. Suomalaiset valvontaviranomaiset joutuvat näin käsittelemään poliittiseen häirintätarkoitukseen tehtyjä kanteluita. Toivoakseni valekantelut tunnistetaan ja jätetään käsittelemättä.”

Jessikka Aro eduskunnassa 8.2.2017

Samassa yhteydessä Aro kertoi informaatiovaikuttamista ohjattavan hierarkkisesti ulkomailta.

Toimittajaliitto kommentoi Aron kertoneen oikeudenkäynnin alla tehneensä kustannussopimuksen uudesta kirjasta, jonka aiheena ovat hänen lukuisat eri ihmisiä vastaan käymänsä oikeudenkäynnit.

Hovioikeuden on määrä antaa päätöksensä marraskuun loppupuolella.


Kuva: geralt, GDJ via Pixabay, Max Braun / San Francisco USA (CC BY-SA 2.0), IAEA Imagebank (CC BY 2.0) via Wikimedia Commons. Kuvanmuokkaus Johanna L

53 comments

 1. IS:n Arja Paananen laukalla.

  Paananen kirjoittaa: ”[…] Useat asiantuntijat ovat arvioineet, että Vastaamo-hakkeroinnissa ei ollut kyse hybridivaikuttamisesta – eli siis toisin sanoen jonkin vieraan valtion koordinoimasta tahallisesta vihamielisestä teosta, jonka tarkoituksena olisi horjuttaa suomalaista yhteiskuntaa.

  Mutta se, mikä ei ole lähtökohtaisesti hybridiä, saattaa silti valitettavasti muuttua hybridiksi kiristysskandaalin toisessa tai kolmannessa aallossa.[…] Yksikään suomalainen Julkisen sanan neuvoston (JSN) ohjeisiin sitoutunut tiedotusväline ei julkaise vääryydellä hankittuja terveystietoja eikä Vastaamo-vuodon uhreista kerrota nimellä ilman heidän omaa suostumustaan.

  Mutta entä jos tällaista materiaalia päätyisi vaikkapa ulkomailta käsin pyöritettävän nettijulkaisun haltuun? Tietoja saatettaisiin hyödyntää esimerkiksi niin, että niitä käytettäisiin yksittäisten suomalaisten avainhenkilöiden mustamaalauksen pohjana viittaamatta niihin silti suoraan.[…]”

  ( https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006703092.htm lisätty linkki)

  Paanasen kirjoittamaksi jutuksi ihmeen asiallisessa tekstissä vihjataan suoraan vaihtoehtomedioiden — tietenkin itsestäänselvästi Venäjän ohjauksessa olevien — olevan riski Suomen kansalliselle turvallisuudelle ja yksilönsuojalle.

  Ihmettelen, että Paananen ei sentään anna ymmärtää jonkun vaihtoehtomediaa lukevan LiikEnne-ministeriön työntekijän rätkäyttäneen suomalaisten henkilötiedot Trafin sivuille taannoin.

  Tykkää

 2. Venäjän etujen mukaista on tukea ulkomaisia medioita, jos ne edistävät Kremlin hajota ja hallitse -pyrkimyksiä. Ei niiden tarvitse olla suorassa ohjauksessa.

  Se tietenkin helpottaa asioita kotimaassa, että Putin on julistanut kaikki ulkomaiset toimittajat, bloggarit ja jopa somettajat ”vieraan vallan agenteiksi”. Myös tällaisen Avoimen median kaltaisen ”kriittisen” vaihtoehtomedian vastineen toimituskunnalle kävisi itänaapurissa nopeasti ohraisesti.

  Tykkää

  • Tietenkin on minkä maan tahansa hallituksen etujen mukaista tukea omia hajota-ja-hallitse -pyrkimyksiään — samalla kun tukevat omia pyrkimyksiään edistävää narratiivia.

   Massamedian puolella mediakonsentraatio tekee sen länsitoimijoille helpoksi.

   Länsimaissa ollaan menossa viittaamaasi ”Putinin suuntaan”. Kovaa vauhtia implementoidaan keinoja, joilla eri mieltä olevien ääni vaiennetaan julkisessa keskustelussa.

   Ei meistä onnellisempia sillä lailla kylläkään tule, eikä kansallinen turvallisuuskaan parane. Vastakkaiset äänet vain katoavat maan alle toimimaan.

   Tykkää

   • Mainitsemasi kehitys kulkee valitettavasti käsi kädessä maailmanpoliittisen tilanteen kiristymisen kanssa. Kun valtiot jakautuvat toisaalta demokratioihin ja toisaalta autoritäärisiin valtioihin, joista molemmilla on keskenään yhteensopimattomat perusarvot ja lopulta myös erilaiset tosiasiat, eriävät mielipiteet koetaan nopeasti vaarallisiksi.

    Tästä huolimatta Aron vaatimukset ovat täysin kohtuuttomia. Täysin posketonta vaatia omille kirjoituksille kritiikkikieltoa.

    Tykkää

   • Välillä tulee pakostakin miettineeksi, onko Aron takana Yle, HybridCoE tmv.

    Oikeudessa myönnetyn kritiikkikiellon (jollainen HybridCoE:lla jo on) jälkeen jokainen ”oikea” toimittaja voi alkaa vaatia samaa.

    Tykkää

 3. Tässä on nähtävissä myös sellainen strategia, että haetaan jatkuvasti uusia ja uusia päätöksiä kunnes jokin niistä (jo virhemarginaalin perusteella) sattuu tulemaan kantajalle myönteisenä. Sitten tuota yksittäistä päätöstä tullaan käyttämään taistelukirveenä toisinajattelijoita vastaan.

  Tätä samaa strategiaa käyttää myös lääketeollisuus. Lääkkeen vaikutusten todistamiseksi tilataan [tuhat] erillistä tutkimusta, jotka sitten salataan paitsi se yksi, joka päätyi haluttuun johtopäätökseen.

  Strategia on mahdollinen vain sellaiselle, jolla on käytössään „rajattomat“ resurssit (lääketeollisuus, valtio) sekä mahdollisuus toimia ilman henkilökohtaista vastuuta.

  Veikkaanpa, että uusia ja uusia juttuja tulee vireille, jotta saadaan aikaiseksi se yksi, joka sattuman auttamana antoi halutun tuomion.

  Tykkää

  • Saattaa olla. Ainakin kaikki vastaajat näissä jutuissa ovat vaihtoehtomedian edustajia, jotka ovat Nato- ja Eu-kriittisiä, ja toivovat tasapuolista, objektiivista uutisointia, myös Venäjästä.

   Tykkää

   • Mitä muuten ajattelet, uutisoiko Venäjän media mielestäsi tasapuolisesti ja objektiivisesti Suomesta tai länsimaista?

    Tykkää

 4. Ykän mielestä Venäjä on musta ja Amerikka valkoinen. 15 – vuotias ajattelee yleensä musta-valkoisesti. Asioita voi tarkastella myös laajemman väriskaalan kannalta. Esimerkiksi, että Venäjällä tunnetaan läntistä Nato-aggressiota kohtaan oikeutettua punaista ärtymystä. USAssa koetaan oman maan deep staten totalitarismi myös suuttumusta nostattavana – punaisena. Suomessa uinaillaan vaaleanpunaisessa pilvessä, koska kansalaisilta on estetty tiedonsaanti Mediapoolin toimesta. Voisin jatkaa väreillä maalaamista pidempään, mutta en oikein tiedä, onko Ykä värisokea. Varmuuden vuoksi lopetan tähän ja toivotan Ykälle hyvää ja valoisaa seuraavaa päivää.

  Tykkää

  • Laitoit nyt sanoja suuhuni. En ole koskaan sanonut ihailevani Yhdysvaltojs tai edes puolustellut heidän politiikkaansa. Itse asiassa näen ns. suurvaltojen harjoittaman politiikan aina moraalisesti kyseenalaisina, koska ne perustuvat viime kädessä vahvemman laille. Näin on, oli kyseessä sitten USA, Venäjä, Turkki tai Kiina.

   NATOhan ei tosin käsittääkseni ole kohdistanut Venäjään minkäänlaista aggressiota. Vai voitko mainita jonkin esimerkin?

   Tykkää

 5. Markku Mantilan mukaan Naton ja EU:n hybridiosaamiskeskus perustettiin Suomeen Venäjän uhkaa vastaan. Katsopa tätä itänaapurista käsin. Meillä on ollut sodan jälkeen pitkä, melko asiallinen suhde naapuriin. Kaikki on kääntynyt ylösalaisin.
  Saksa on USA:n vasallivaltio ja se on vaarassa räjähtää kappaleiksi, mikäli se ei ylläpidä sodan hävinneenä osapuolena valtavaa asearsenaalia Venäjää vastaan. USA:n aseet ovat ympäröineet kauttaaltaan Venäjän. Krimiä vastapäätä on Romaniassa on laukaisuvalmiina Naton ydinkärjet. USAlla on Euroopassa (2016) 184 taktista ydinkärkeä, sillä on kyky toteuttaa uhkauksensa, se ei sulje pois ydinaseiden käyttöä. Venäjä yrittää tietenkin puolustautua maailman mahtavimman sotilasmahdin edessä.

  USA käytännössä sanelee Naton toiminnan.

  Tykkää

  • ”Katsopa tätä itänaapurista käsin. Meillä on ollut sodan jälkeen pitkä, melko asiallinen suhde naapuriin. Kaikki on kääntynyt ylösalaisin.”

   Suhde on perustunut NL:n olemassaolon aikana sille tosiasialle, että toinen osapuoli on suurvalta jolla on ydinaseita. NL:n jälkeen Venäjän retoriikka on muuttunut yhä nationalistisemmaksi, eikä se ole sulkenut pois sotavoimien käyttöä. Kuten sanoin, viime kädessä kaikki suurvaltojen toiminta perustuu väkivallan käyttöön tai sillä uhkaamiseen.

   Suomihan ei ole NATO:n jäsen eikä todennäköisesti aio sen jäseneksi hakeakaan. Hyvä niin. Meillä on tosin kaikki oikeus harjoitella NATO.n rauhankumppanina.

   Mutta miksi uskot, että Yhdysvallat haluaisi aloittaa ydinsodan Venäjää vastaan? Eihän tällaisesta aikeesta ole mitään näyttöä, eikä siinä olisi mitään järkeäkään. Kaikki ymmärtävät, että Venäjä vastaisi iskuun yhtä tuhoisasti. Seurauksena olisi maailmanloppu, ei sen enempää eikä vähempää.

   Tykkää

 6. USA ei missään nimessä sanele NATO:n toimintaa. Hyvä esimerkki on, että kun Yhdysvallat halusi vuonna 2003 iskeä Irakiin liittouman voimin, monet NATO-maat kieltäytyivät lähtemästä mukaan koko hankkeeseen.

  Tykkää

 7. Ainakin Viroon on lennätetty ruumisarkkuja Irakista, kun Eestipojat ovat uhranneet henkensä Suuren ja Mahtavan Valtameren takaisen Isänmaansa puolesta. Pärnun rannoilla olen nähnyt juoksentelevan naapurimaan nuorukaisia valmiina urotekoihin suurenmoisen ja ylevän Naton puolesta Irakissa.
  Montako pommituksissa kaikkensa menettänyttä Nato on kuskannut Irakista USAan turvaan ? En ole kuullut yhdestäkään. Täällä olen tavnnut tällä viikolla jemeniläisen, syyrialaisen ja afganistanilaisen pakolaisen, joiden ylöspidosta sinäkin, YK(ä), vastaat.

  Tykkää

 8. Et vastannut kysymykseeni. Miksi Yhdysvallat aloittaisi ydinsodan Venäjää vastaan, kun ajatus on selvästi järjetön?

  Ja kuten sanoin – useat NATO-maat kieltäytyivät hyökkäämästä Irakiin Yhdysvaltojen vaatimuksista huolimatta. Eesti tekee omat valintansa.

  Eipä ole ihailemasi Venäjäkään juuri tainnut huolehtia Syyriassa suorittamiensa pommitusten uhreista? Tosin useimmat uhrit kuolivat pommitetuissa sairaaloissa, joten ei ole pakolaisongelmaa.

  Tykkää

  • ja sairaaloilla tarkoitat varmaan terojen haltuunottamia sairaaloita,joita sitten käytettiin ihan muihin tarkoituksiin.
   raqqan jenkkien maan tasalle pommittaminen varmaan oli huminitaarista pommitusta demokratian pommein…
   sitten tuolta ylhäältä tarinoistasi,vieraan vallan agenteista,niin ihan en ole varma onko venäjällä jo voimassa se laki,mutta jotenkin osasit jättää mainitsematta,että sen leikin aloitti kyllä länsimaat,johon venäjä sitten vastaa tavallaan…ja ettei JÄLLEEN jäisi vain puheeksi juttus,niin varmaan kerrot mitä somettajia on vieraan vallan toimijoiksi vaadittu rekisteröitymään?sulla kaiketi asiasta oikein tietoa…
   ja miten nyt JÄLLEEN yrität saada täällä juttua venäjän pahuudesta aikaan,ei kai liittynyt itse kirjoitukseen,,,että voisi melkein ajatella sinun toimivan jonkun vieraan vallan piikkiin.
   myöskin koska sitä venäjää yrität jatkuvasti tuoda esille,niin kerros miten venäjän tekemiset on niin tärkeitä,mutta toisaalla voidaan paljon pahempaa harrastaa.
   ja miten tasapuolisesti uutisoi länsimediat asioista mielestäsi?nytkin eräs biden kohu täydessä sensuurissa lännessä…ainoa mitä vähän suostuvat puhumaan,on,että on venäjän disinfo kampanja.
   vielä ydinsodasta,siihenkin voin kertoa,että lännestä löytyy semmoinen mahdollisuus lakiin kirjoitettuna,että voi tehdä ”ennaltaehkäisevän” ensi-iskun ydinaseella…tietääkseni ei ainakaan vielä venäjällä

   Tykkää

   • Miksi Yhdysvallat aloittaisi ydinsodan Venäjää vastaan, kun se merkitsisi varmaa tuhoa molemmille osapuolille? Tähän kukaan ei näy löytävän vastausta.

    ”sitten tuolta ylhäältä tarinoistasi,vieraan vallan agenteista,niin ihan en ole varma onko venäjällä jo voimassa se laki,mutta jotenkin osasit jättää mainitsematta,että sen leikin aloitti kyllä länsimaat,johon venäjä sitten vastaa tavallaan…”

    OK, myönnät että olet oikeassa tässä. Yhdysvallat teki saman siirron ensin.

    Tykkää

 9. En ihaile suurvaltoja.
  Yhdysvallat onnistui jo Jeltsinin avulla pääsemään kiinni venäläisten päätöksentekoon. Moskovan Valkoinen Talo vilisi amerikkalaisia neuvonantajia.
  Vallankeikaukset Venäjän lähinaapureissa kiristävät tunnelmaa. Itänaapurimme on maailman rikkain raaka-ainevarasto. Siinä syytä kylliksi ahneille saalistajille. Oveluudella ja pehmeämmilläkin keinoilla voidaan tosin saada valta käsiin. Nato toimii nyt massiivisesti hybridivaikuttajana Euroopassa mustamaalaten ankarasti Russiaa.

  Kun sodasta päättävä elää omassa illusorisessa kuplassaan, voi ydinasenappula painua alas vastoin kaikkea järkevyyttä. 1900-luvun taisteluissa oli tuskin mitään mieltä – silti ne aloitettiin ja niitä jatkettiin.

  Tykkää

 10. Sinä, kuten muutkin tällä sivustolla, tunnut katsovat kaikkea aina Venäjän kannalta, aina Venäjän etuja ymmärtäen. On melkoinen näköharha kuvitella, että Venäjä ainoastaan ”reagoisi lännen aggressioon”, eikä toimisi proaktiivisesti omia etujaan ajaen.

  ”Nato toimii nyt massiivisesti hybridivaikuttajana Euroopassa mustamaalaten ankarasti Russiaa.”

  Ei siinä paljoa mustamaalaamista tarvita, Venäjä hoitaa ”brändäyksensä” ihan itse.

  Neuvostoliitto jakoi itsenäisiä valtioita salaa natsien kanssa ja hyökkäsi Hitlerin kanssa Puolaan. NL hyökkäsi Tsekkoslovakiaan ja Unkariin, kun heitä eivät miellyttäneet näiden valtioiden valitsemat päämiehet. NL hyökkäsi myös Afganistaniin.

  Venäjä, joka ei koskaan kantanut vastuuta NL:n perinnöstä, kävi sittemmin kaksi veristä sotaa Tshetsheniassa. Venäläisillä on oikeus tehdä ”ennaltaehkäiseviä iskuja” (Talvisota, Krimin valtaus), kun he katsovat parhaaksi, mutta muilla ei, niinkö?

  Sinulta taisi jäädä huomaamatta, että en kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. Sen sijaan kannatan EU:n yhteistä armeijaa, joka ei olisi riippuvainen NATO:sta ja Yhdysvaltojen intresseistä. Tiedän, että ajatus ei miellytä monia maita, jotka eivät joudu sijaintinsa puolesta kokemaan suoraa uhkaa Venäjän ja Turkin suunnalta. Silti se on mielestäni perusteltu ja järkevä ajatus.

  Tykkää

  • ”Venäläisillä on oikeus tehdä ”ennaltaehkäiseviä iskuja” (Talvisota, Krimin valtaus), kun he katsovat parhaaksi, mutta muilla ei, niinkö?”
   nyt herra turvautuu itse whataboutismiin…jota aiemmin arvosteli….
   myös nyt venäjä on sama kuin neuvostoliitto,ja mikä ihmeen ”krimin valtaus”,siellä väestöstä oli noin 75% venäläisiä,ikinä ei ole oikein kuulunut ukrainaan,neuvosto aikana kaikki oli neukkulaa,sitten neukkulan hajottua,oli liittymässä venäjään jo aiemmin,ihan hetken oli ukrainan maakuntakin,mutta pääosin autonominen,että liittyminen omasta tahdosta,ei kai ole valtaus.
   erikoista neuvostoliiton yhdistämistä kanssa sulla nykyaikaan…mutta unohditko nyt syntilistasta georgian sodan…jos ihan lähihistoriaa ajatellaan
   myöskin kaikki venäjän joukkojen sijoittaminen rajoilleen,katsotaan venäjän agressioksi,mutta nato-joukkojen sijoittelua venäjän rajoille,ei sovi niin katsoa..?
   vielä mustamaalailun,niin kyllähän se mustamaalailulta näyttää,jos niin tuhannen tuhannessa jutussa ja tarinassa ei todisteita väitteille löydy,josta samasta syystä sinäkin näytät olevan samalla asialla

   Tykkää

   • Jos muut harrastavat whataboutismia niin estoitta, niin turvaudunpa minäkin samaan!

    Eli, jos alueella X asuu riittävästi venäläisiä, se voidaan vallata? Hauska tietää logiikkasi – ehkä tämä selittää miksi Baltian maat hakeutuivat niin innokkaasti Natoon.

    Georgia aloitti vuoden 2008 sodan, se oli heidän valtiojohtonsa omaa tyhmyyttä.

    ”myöskin kaikki venäjän joukkojen sijoittaminen rajoilleen,katsotaan venäjän agressioksi,mutta nato-joukkojen sijoittelua venäjän rajoille,ei sovi niin katsoa..?”

    Nato puolustaa omia jäseniään Venäjän aggressiolta. Tälle sinä et voi yhtään mitään. Eikä voi Venäjäkään. Harmillista, eikö totta?

    Tykkää

   • ….että tarkoitus pyhittää keinot…jota myös kritisoit aiemmin,mutta rajat päätät varmaan sinä,milloin mitäkin on sopiva käyttää,ja milloin syytellä samoista asioista.
    ja varmaan voit kertoa,miksi sinulla tarve venäjää sotkea joka juttuun,käsittääkseni,ei ollut kirjoituksessa aiheena.
    moniin kysymyksiin muutenkaan et sitten itse suostu vastaamaan,mutta siitäkin kritisoit täällä muita,kun eivät vastaa sinun kysymyksiin…
    ja kerrot varmaan myös,miten liittyminen johonkin on valtaus?juuri tässä eräs ranskan alusmaa äänesti kuulumisesta ranskaan,mutta varmaan se äänestystulos kelpaa asukkaiden tahtona.
    ja miten voi puolustaa jäseniään,ennen kuin olivat jäseniä.eikö silloin juuri nato ole se agression aiheuttaja,kun tulee rajoille.
    mutta koska niin vonkaat muilta vastauksia,niin kerro nyt,jos olet niin huolissasi ihmisoikeuksista,agressioista,sotatoimista…kaiketi vaikuttamisyrityksistäkin…että minkä takia juuri venäjä on tärkein kohde puhua näistä asioista?ettet löydä niihin aiheisiin muualta sopivampia toimijoita,joita arvostella.
    vai mahdatko jos,sinulla on vesivuoto,vesihana tiputtaa lavuaariin vettä,ja alla putket vuotaa valtoimenaan,niin alat ensimmäisenä korjaamaan sitä hanan tiputtelua?

    Tykkää

 11. Paljon kysymyksiä. Yritetäänpä vastata.

  Ukraina ei ollut Venäjän alusmaa. Jos tuohon logiikkaan mennään, katsotko että kaikki mikä on aikanaan kuulunut Venäjään tai Neuvostoliittoon, voidaan siihen myöhemminkin liittää? Tai kääntäen: jos Karjala haluaisi liittyä Suomeen, luuletko että se olisi Venäjälle ”ihan OK?”

  Nato on puolustusliitto. Kaikilla sen jäsenillä on kokemusta Neuvostoliiton aggressiosta, jota Venäjä ei ole koskaan pyydellyt anteeksi, pikemminkin vain harmitellut valta-asemansa menetystä. Siksi nuo maat ovat jäseniä.

  Venäjällä on sekä kykyä että halua vaikuttaa Euroopassa vahinkoa muille maille. Koska se ei ole demokraattinen maa, sen johto voi toimia näin hyvin vapaasti, hieman kuin Turkki.

  Minä en halua Suomen liittyvän Natoon, mutta en myöskään halua lepytellä Venäjällä tai väittää että kuulun Venäjän kanssa samaan arvoyhteisöön. Maailmassa on muitakin maita kuin Venäjä, muillakin mailla on oikeuksia. Monet niistä ovat Natossa siksi, että näin ne saavat turvatakuut Venäjää vastaan. Tietenkin näillä sivuilla ajatellaan jostain syystä aina Venäjää, mikä on vähän hassua. Jos haluaa vastustaa Yhdysvaltojen hegemoniaa, ei tarvitse aina tuijottaa ryssiin.

  Tykkää

  • ukraina ei ollut venäjän alusmaa…niin,kuka semmosta väittää,mutta neukkulan aikana kaikki oli neukkulaa,ja krimi liitettiin silloin -50 luvulla ukrainaan.kuitenkin krimi oli jo -90 luvulla ensimmäistä kertaa liittymässä venäjään,olessaan autonominen,sitten oli pieni hetki ,kun kuului ukrainaan,ja pian takaisin autonomiseksi,ja sitten liittyi venäjään.ja kokoajan siellä ollut väestö enimmäkseen venäläisiä,ainakin 1700 luvulta lähtien,kun ottomaanien kanssa siitä soti.ettei se nyt niin härski homma ollu,mitä mediat haluaa esittää,vaikka varmasti asiaan liittyy venäjältä strategisiakin syitä,johtuen tapahtumisista ukrainassa.

   nato se onkin erikoinen ”puolustusliitto”,montakos puolustus sotaa on käynyt,kyllä se enemmänkin hyökkääjältä vaikuttaa.ja turha nyt sepittää,ettei kaikki nato-maat mukana tai muuta typerää,kyllä se niiden muutamien johtavien hallussa koko paska on,ja aina saa mukaan rikoksiinsa jonkun pikkutekijänkin,josta tulee mieleen ihan joku mafia tai jengi toiminta,jossa pitää rikos tehdä,päästäkseen mukaan toimintaan.myöskin nato on lähinnä rahasampo aseteollisuudelle,joka verovaroja imee,yksityisille toimijoille.ja heillehän on ”edullista” ylläpitää epävakautta,ja syöttää turvattomuuden tunnetta.

   vai,että voi venäjän johto toimia vapaasti,hiukan nyt näyttää kyllä,että ihan muut saa ja voi toimia ihan vapaasti,ikinä ei tuomita vaikka kuinka olis todisteita,ja sama porukka tuomitsee venäjää kaikesta,ilman kunnon todisteita.
   mikähän ohjailu yritys oli ”voi toimia hiukan kuin turkki..” kuitenkaan ei ole toiminut likikään samoin kuin moni länsimaa….jos toimisi,niin voisin ihan ymmärtää venäjän vastaisia jatkuvia kirjoitteluja,ihan sinuakin…

   muillakin mailla on oikeuksia,ainakin pitäisi,mutta niin vaan jatkuvasti länsimaat rikkoo tai ei noudata kansainvälisiä sopimuksia…

   edelleenkään,et ole keronut,miksi sinulla tarve venäjää vetää joka juttuun mukaan???ettet vaan ole missiolla?
   tai,kun sivustoa haukut,niin miksi pitää tänne tulla kirjoitteleen venäjästä,ja miten tulee kuitenkin mieleen,että se olet juuri sinä joka ”aina ajattelet venäjää”,ettet vaan olisi missiolla…toki saatat olla erikoinen masokisti

   Tykkää

   • Tämä on vapaa maa ja vapaa sivusto. Sinun seksuaalisista mieltymyksistäsi en tiedä, onko masokismi vai kakkajutut lähempänä sydäntä, mutta ei ole kohteliasta nimitellä toisia. Oma ”missiosi” lienee selvä kaikille.

    Väitteesi ovat vääriä. Osoitin että mikään pakko ei sido Naton jäsenmaita osallistumaan Yhdysvaltain operaatioihin. Näin on käynyt monta kertaa.

    Venäjähän myy aseita siinä missä muutkin. On myynyt Saudeihin, Iraniin, Turkkiin… mitä ihmeellistä tässä on? Venäjä on diktatuurien kanssa vielä parempaa pataa kuin länsi. Heillä on samat metodit myös opposition ja kriitikoiden vaientamiseen kuin diktatuureilla yleensäkin.

    No Sika, hauskaa sunnuntaita sinulle!

    Tykkää

   • hmm,eikös se sadomasokismi enemmän liity seksihurjasteluihin…eikös olekkin kiva sivystyä täällä…edes hiukan…ja,koska niin haukut sivustoa,niin miksi täällä käyt kiduttamassa itseäsi?…jos jo ymmärrät mikä on masokisti,voi tietty olla tarvitset mukavaa sohvaa,johon käydä selinmakuulle,ja kerrot ammattilaiselle ongelmistasi
    ”väitteesi ovat vääriä”….mikähän?enemmän sulla jutut perustuu väitteisiin
    ”venäjä myy aseita…jms” …liittyy nyt mihinkä?ja kerro nyt vihdoin,että kuka täällä alkoi venäjää vetään juttuun mukaan,ja ehkä tärkeimpänä,miksi niin teet???
    ja lopuksi vielä,well said this,”no sika” 😉

    Tykkää

 12. Kuinka paljon tienaat näillä jutuillasi, Ykä ? Paljonko NATOn hybridiosaamiskeskus maksaa ? No, olet kuukausipalkalla, etkä saa kertoa sitä. Lisäksi mitkään oikeustoimet eivät koske sinua, sinulla on syytesuoja toisin kuin muilla normaaleilla suomalaisilla. Miltä valta maistuu ? Voit päästellä höyryjä Venäjää vastaan
  Sehän on koko keskuksen tarkoitus.

  Tykkää

 13. Olisi hauskaa, jos yrittäisit lapsellisten ad hominem -heittojen sijasta kommentoida tosiasiallisia argumenttejani, mutta varmasti se on vaikeaa, jos sattuu olemaan tyhmä.

  Kaikki väitteeni löytyvät vapaasti netistä, eikä niiden esittämiseen tarvita syytesuojaa tai kuukausipalkkaa.

  Tykkää

 14. Ykän väitteitä ei varmasti jatkossakaan poistella netistä sensoreiden, kuten hybridiosaamiskeskuksen, toimesta. Hänen vapautensa perustuu juuri siihen. Muilla onkin sitten toisenlaiset säännöt. Raha-sota- ja valtaeliitin asianaisen tai -miehen on helppo puhua siten vapaudesta netissä.

  Tykkää

 15. Nyt on suljettu Suomessa monta nettijulkaisua, jotka Hybridikeskus sotatoimijana katsoo ” vaarantavan sananvapautta”. Siis vaarantavan Natoon pyrkivien valtaa. Tietenkin se kiistetään. Eiköhän kokoomus hallitse myös Suomea ja nettifoorumeita. Supon johtaja kun on tästä puolueesta. Omien suojelu lienee ykkösprioriteetti.

  Tykkää

   • ”Väitteesi ovat vääriä”… liittyy siihen, että osoitin vääräksi väitteesi, että Nato muka pakottaisi jäsenensä hyökkäyssotiin.

    ”Venäjä myy aseita…” liittyy virheelliseen väitteeseesi, että Nato olisi olemassa vain asekaupan vuoksi. Osoitin että aseita myyvät kaikki.

    Mielestäni Suomessa on äänestetty aina oikein. ”Demokratiassa kansa saa aina juuri sellaiset johtajat kuin se ansaitseekin”, kuten eräs ranskalainen filosofi totesi.

    Tykkää

   • jaahas,ja koskas väitin,että nato pakottaa jäseniään sotiin?taidat lukea hiukan ”rivien välistä”,tulkiten omias,että väitteesi minun väitteistä on vääriä…..
    ja varmasti sen aseteollisuuden etuja on,että tarvii joku osuus bkt:sta pistää ”jäsenmaksuihin”,ja tietty tarvii olla yhteensopivat kalustot,että jatkuva rahavirta on siihen suuntaan päällä,ja parasta on heille,että ylläpidetään uhkia.pahinta on vielä se,että aivan liian moni poliitikko on kytköksissä aseteollisuuteen,ja öljyteollisuuteen,joka sitten madaltaa kynnystä sotiin,jotka sitten nostaa osakekursseja,etenkin aseteollisuuden osalta,ja luonnovaroja sitten ryöstetään.johon toki käytetään myös muita keinoja,kuten IMF:ia,pakotteita,ja vallanvaihdos operaatioita,mediakin valitettavasti sillä samalla myrkyllisellä nisällä,imemässä innokkaasti verirahoja
    tietysti jätit jälleen vastaamatta,nyt jäi kertomatta ”puolustusliitto” naton puolustussodat.

    asså,suomessa on demokratiaa,mutta venäjällä ei ole,johtuen….mielipiteestäsi?noo,tuskin sitä mitään todellista demokratiaa löytyy mistään,se on vain hienoja sanoja ja puhetta,jolla ylläpidetään illuusiota moisesta määreestä,valta on kuitenkin muualla kuin kansalla.ehkä jotkin alkuperäiskansat jossain sademetsissä voi elää demokratiassa,mutta siellä ei olekaan raha pilannut heitä

    Tykkää

 16. Kyllä, väitteesi ovat vääriä. Juurihan osoitin ettei Nato pakota jäseniään hyökkäyssotiin. Montako Naton hyökkäyssotaa muuten pystyt luettelemaan? Vaikuttaako Nato parhaillaan Syyriassa? Ei, mutta kas kummaa, Venäjä siellä operoi. Ja niinhän Venäjäkin haluaa, että heiltä aseita ostavat tahot pysyvt heille lojaaleina, eikö vain?

  Venäjällä media on valtion omistuksessa ja itsenäistä mediaa hätyytellään. Oppositio on hampaaton, lähinnä symbolinen instituutio, ja todellinen oppositio elää lähes hengenvaarassa, kuten Navalnyin tapaus osoitti. Putin ja Medvedev ovat avoimesti sanoneet, ettei liberaali demokratia sovellu Venäjälle. Maassa ei ole demokraattista perinnettä, eikä se olekaan ihme, kun ajattelee että Jeltsin oli ensimmäinen kansan valitsema presidentti, ja hänen kautensa tunnetusti kaaosta.

  Tästä syystä Suomi aj Venäjä eivät kuulu samaan arvoyhteisöön, koska Venäjällä halveksitaan avoimesti demokratiaa. Meillä on kuitenkin kansa voinut äänestää sitä mitä on halunnut. Tuollaiset sademetsäheitot ovat merkityksetöntä sanahelinää.

  Tykkää

 17. EI se ole mikään mielipideasia, että esim. Venäjällä, Kinassa, Turkissa tai Iranissa ei ole demokratiaa tai sanavapautta. Se on tosiasia. Ei siinä viisastelu auta. Toki on helppo heitellä lonkalta kaikenlaisia yleistyksiä Siantuntijana, kun ei ole joutunut koskaan mielipiteidensä vuoksi vainotuksi.

  Tykkää

  • voivoi,kukahan se noita yleistyksiä kylvää täällä,ja varmaan muuallakin.
   ettei ole sananvapautta venäjällä,yllättävän paljon kuitenkin saavat operoida siellä nuo marginaali vähemmistöt,että on väärin kutsua niitä miksikään oppositioksi,ja etenkin navalnya miksikään oppositio johtajaksi.taitaa kommunistit siellä olla se tärkein oppositio.
   syyriassa naton kalusto vaikuttaa,ja käyttävät natoa apunaan siellä,ja on joukkoja usa:sta,briteistä,australiasta,turkista,ja tais kanadastakin olla.enään en tiedä onko muita kuin usa ja turkki paikalla.ja JÄLLEEN ovat ovat/olivat siellä vastoin kansainvälisiä sopimuksia,omin lupineen.venäjä on siellä ihan luvallisesti….myös kansainvälisten sopimusten mukaan…muutenhan olis jo pakotteita lätkäisty siitäkin…

   hyökkäyssotiahan ne kaikki on,ja bosnia,jugoslavia,irak,libya,syyria,nyt nopeesti tulee mieleen.eikä tietenkään kaikkien nato-maiden tarvi olla mukana,silti on naton sotia.bosniassa ja jugoslaviassakaan ollut likikään kaikki nato-maat mukana.toisaalta jäi sinulta kertomatta (jälleen..) ne puolustussodat….
   en nyt ymmärrä mitä lojaalisuutta venäjä vaatii aseiden ostajiltaan….varmaan kerrot.mutta ei varmasti joudu kukaan makseleen jäsenmaksuja,kuten natossa,joka jälleen tuo mieleen mafian,jossa suojelurahoja kerätään…erikoista puolustelua sulta natoa kohtaan,kun et siitä niin välitä,toisaalla,kun se on sopivaa sinulle.

   mitenhän mahtaako ola valtiollisia medioita muualla kuin venäjällä?bbc juuri pikku pukassa,kun porukat siellä peruu tv-lupiaan,johtuen puolueellisesta ”uutisoinnista”…aiemmin mainitsemasi ulkomaiseksitoimijaksi rekisteröityjäksi joutumisesta venäjällä,niin venäjän valtio kuitenkin tukee niistä monia,rahoittamalla tekstitystä niiden ohjelmiin venäjänkieliseksi,kuinkahan moni maa lännessä toimii samoin medioihin,jotka ajattelee vihamielisiksi itseään kohtaa…
   osaat sitten kai,kun osaat asiasta kertoilla,että mitkä mediat siellä venäjällä on valtion?ja koska itsenäisiä kerrot hätyytellyn,niin jonkun esimerkin osaat varmasti kertoa,kun noin vakuuttavasti tiedät asioista.itse tiedän ”demokraattisesta” lännestä ja lännen tukemista hallinnoista monta tapausta,jossa suljetaan medioita,vainotaan toimittajia,sensuroidaan,mustamaalataan,ja kollektiivisesti vaietaan asioista,kuten nyt bidenin pojan tapauksessa,täysin hiljaa asiasta kaikki,edes new york postin twitter tilin sulkua eivät ole paheksuneet…aikamoista solidaarisuutta osoittavat,no,toisaalta eipä voi oikein siitäkään mainita mitään,koska silloin joutuisivat myös siitä biden skandaalista puhumaan,mutta ”vapaa” on media lännessä…
   ihan en koe vainotuksi tulleeni,mutta vaiennetuksi kyllä,kun joskus yrittänyt kommentoida joitain juttuja vaikka ylellä,niin sensuuri iskenyt,vaikka ihan asiallisia kommentteja,ja faktoihin perustuvaa olleet,mutta jotenkin se onnistuu epäonnistuun se ”sananvapaus” tässä demokratiassa.ja jotkut ovat ”huolissaan” venäjästä,ja nostavat sitä esiin,vaikkapa täällä,vaikkei mitenkään liity kirjoituksen aiheeseen,hiukan harkitun oloiselta touhulta vaikuttaa semmoinen…josta syystä saa nyt loppua tää ”keskustelu” minun osalta tähän,ja sais kyllä toimitus poistaa kylmästi aiheesta poikkeavat kommentoinnit,mukaan lukien minut…menee jutut hakoteille sivuraiteita pitkin,ja itse aihe jää vähemmälle huomiolle…ehkä näin tarkoituskin

   Tykkää

 18. Ei Venäjällä ole sananvapautta. TV suoltaa vain Kremlin tuubaa ja oppositiomediaa hätistellään kaikin tavoin. Ei tästä sen enempää. Tämä on tosiasia.

  Kansainvälisessä lehdistönvapaus-indeksissä Suomi on toisena. Venäjä on sijalla 149!!! (USA:kin vasta sijalla 45). Ei tästä tämän enempää. Tämä on tosiasia. (https://rsf.org/en/ranking)

  Navalny on erittäin huomattava oppositiopoliitikko Venäjällä, jolla on suuri kannattajajoukko. Tuskin häntä muuten olisi yritetty myrkyttääkään Kremlin toimesta. Ei tästä sen enempää. Tämä on tosiasia.

  Eli, Nato-maista kukaan muu kuin USA ei ole tällä hetkellä Syyriassa. Puhuit jälleen skeidaa. Ei tästä sen enempää. Tämä on tosiasia.

  Bosniaan ja Kosovoon mentiin nimenomaan puolustamaan ihmisiä, jotka muuten olisivat tulleet Milosevicin tappamiksi. Minusta on hienoa, että Ahtisaari oli lukemassa siellä rauhanneuvottelijana selvät sävelet, minkä jälkeen Serbia pommitettiin tuhannen paskaksi. Siinä oli heille kunnon opetus.

  Ja kuten totesin jo moneen kertaan, muihin Yhdysvaltain sotiin ei ole Nato-maiden tarvinnut lähteä. Ei tästä sen enempää. Tämä on tosiasia.

  Suomi on maailman onnellisin maa, kun taas Venäjä on iso, huonosti pyyhitty persläpi. Ja sinä olet täysin toistaitoinen idiootti, jolla ei ole mitään evidenssiä sekavien hehtaaripyssyväitteidensä tueksi.

  Ei siitäkään sen enempää. Tämä on tosiasia.

  Tykkää

  • pakko vielä kerran vastata kun ihan ykä tulee kurkkuun lukiessa,juttuja,jotka samaa tasoa,kuin muinaiset avaruusoliot ohjelman väitteiden kanssa,jossa esittävät väitteen,sitten käyttävät omaa väitettään todisteena seuraavassa lauseessa,uudelle väitteelle…
   kuten nyt yrittää ykä kertoa seuraavaa:”Nato-maista kukaan muu kuin USA ei ole tällä hetkellä Syyriassa. Puhuit jälleen skeidaa”
   varmaan luit oikein tarkkaan mitä kirjoitin?enkös juurikin sanonut näin:”enään en tiedä onko muita kuin usa ja turkki paikalla”…….ja turkkikin kaiketi on natomaa.

   ”navalny on erittäin huomattava oppositiopoliitikko”….noo,eiköhän enemmän ole ”huomattu” lännessä herra,ja tietty kannattajia on paljon,jos vaikka suomessa olisi,mutta tarvitsee kuitenkin suhteuttaa se kannatus prosentteihin….
   jaahas,nyt siis kerrot,että navalnya ei myrkytetty,pelkästään yritettiin?noo,melkein voisin olla samaa mieltä nyt,ainoo,että jos kremli olisi näiden ”myrkytysten” takana,niin varmasti olisi myös kohteet haudan takana.on se omituista,kuinka myrkky,joka vielä aiemmin oli lännen mielestä liian tappava,että sitä voisi käyttää….nyt sillä kuitenkaan ei saada hengiltä ketään…..

   ”Bosniaan ja Kosovoon mentiin nimenomaan puolustamaan ihmisiä”…eli mennään puolustamaan tappamalla ihmisiä….no,sehän se on nato-operaatioissa aina veruke,demokratiapommeja pudotellaan,saa olla vaikka uraania niissä.kuten serbiassa ja irakissa,ja syyriassa ovat käyttäneet.tai valkoista fosforia,joiden käyttö kielletty kansainvälisillä sopimuksilla.myöskin jugoslaviassa nato pommitti siviilikohteita,sairaaloita,tv-asemia,jotka myös kiellettyjä kohteita.ja n. 90% niissä naton sodissa uhreina on siviilit!!
   mistähän maista mahtaa kaikki miljoonat pakolaiset lähteä….ei varmaan juuri maista joissa nato häärää,ja vie ”demokratiaa”.ja kaikissa yhdysvaltojen ”sodissa” on mukana muita nato-maita.ja unohdin aiemmin mainita afganistanin,jossa suomikin hääräämässä.
   se,että toistelet ”tämä on tosiasia”,ei tee muuta totuutta,mutta voi toki muokata sinun todellisuuttasi.vaikka varmaan tiedätkin jo sitä kertoessasi,että suollat täyttä fuulaa,koska loppuun kerrot,”ei siitäkään sen enempää”,jolla kaiketi yrität lopettaa keskustelun ”älykkäästi” aiheesta,että taitaa olla vain surkea yritys saada luotua todellisuutta muiden mieliin

   Tykkää

 19. Maanpuolustuskorkeakoulu, strateginen kommunikaatio ? Tällaistako se on ? Hyvästi sivistys ja objektiivinen arviointi ! Miten käykään, kun ollaan tositoimissa toimintanne johdosta ? Ylimielisyys ja hymy hyytyvät !

  En minä ainakaan jaksaisi haukkua naapuritalon asukasta tuohon malliin. Se ei olisi rakentavaa eikä järkevää – koska on ensinnäkin lähinaapuri. Tässä joutuu lähtemään Suomesta vielä maanpakoon isänmaanpettureiden takia, jotka ajavat vain toisella puolella maapalloa olevan 1%:n etua. Ylikalliiden hävittäjähankintojen edestä on varmaan taskut pullollaan dollareita ?

  Tykkää

 20. Millä tavalla Suomen valtiojohto mielestäsi haukkuu Venäjää? Kaikista naapureistaan Venäjällä on parhaat välit juuri Suomen kanssa. Maiden välillä ei oikeastaan ole mitään hiertävää ongelmaa.

  Tietenkin Venäjän ja Kiinan kaltaiset diktatuurit usein pahoittavat mielensä, kun länsimaissa on vapaa media ja sananvapaus muutenkin. Mutta siihen heidän on tottuminen. Tuskinpa venäläiset tämän blogin kirjoituksista mieltään pahoittavat, kun eivät sen olemassaolostakaan tiedä.

  Tykkää

 21. Suomalaiset tietävät vähän maailman asioista verrattuina venäläisiin. Jos haluan tietää Euroopan kansoista arjessa ja kaduilla, on katsottava venäläistä kanavaa, koska se näyttää parhaiten livenä ja kommentoimatta. Esim. mielenilmauksia Lontoossa, Venetsiassa, Roomassa, Pariisissa… Aivan tuoreita tapahtumia. Saksassa on kansa kokoontunut kaduille jo kauan kaikissa suurissa kaupungeissa coronahuijauksen takia, mutta Suomen Bill Gates-sensuuri ei siitä salli kerrottavan. Maamme ”sananvapaus” on CIA – koulutuksen hedelmää. Bolshevismi on tulossa, mutta lännestä. Wall Streetiltä se rahoitettiin myös 1917.
  Kyllä kiinalaiset tuntevat hyvin tämän blogin kirjoitukset. Mikseivät sitten venäläisetkin ? Millä vuosisadalla sitä elellään ?

  Tykkää

 22. Leipzigissa, entisessä DDR:ssä toteutui la. 7.11. valtava mielenilmaus rauhan, vapauden ja ei diktatuuria- teeman merkeissä. Samoin Sveitsin Baselissa kokoonnuttiin näissä merkeissä. Miksihihän koko Eurooppa on Nato- maissa kaduilla protestoimassa ? Ettei vaan uusstalinismia vastaan, joka tulee lännestä WHO – käskytyksinä ja uhkailuina. Stalinilla oli poliittisena alistamiskeinona laittaa mielisairaalaan toisinajattelijoita. Tällainen metodi lienee Ykänkin mieleen. Kuitenkin kaikkea hyvää Ykälle !

  Tykkää

 23. Turkki on natomaa, mutta hyvin kaukana länsiliittouman arvoista ja tavoitteista. Ei ole mielekästä väittää että Erdogan tanssisi USAn pillin mukaan (mikä on sinun väärä perusväitteesi Natosta).

  Onko siellä Syyriassa esim. Saksa tai Tanska? Eipä taida olla.

  Kreml on sössinyt ennenkin myrkytysten kanssa. Ei kai turhaan suomen kielessä ole sanaa ”ryssiä” joka tarkoittaa perinpohjaista sohellusta. Luuletko että novichokia voi ostaa Venäjällä viinakaupasta?

  Serbian pommitus oli hieno asia. Siviilejä kuoli operaation laajuuteen nähden vähän. Ei siinä ollut kyse demokratian viemisestä vaan kansanmurhan pysäyttämisestä. Luuletko että Jugoslaviaan mentiin öljyn vuoksi?

  Ei sinullakaan ole mitään muuta väitteidesi tueksi kuin tunnepohja ja kiihtynyt äänensävy. Ei se vakuuta ketään. Lisäksi huono kirjoitustyylisi on uuvuttavaa lukea.

  Tykkää

  • ”Luuletko että novichokia voi ostaa Venäjällä viinakaupasta?” mitähän yrität tolla esittää…?hiukan menee ohi..jälleen.kuten myös sinulta menee ohi,tai paremminkin ohitat asioita,kun sopii vinoon kasvaneeseen mieleesi.kuten sen miten voi selvitä hengissä jatkuvasti myrkystä,joka luonnehdittu liian tappavaksi,ihmeen kauan ottaa näissä ”myrkytyksissä” myös sen imeytymisaika.että sulla se menee tunnepohjalla,logiikka puuttuu täysin,kuten johdonmukaisuus(paitsi selvä venäjän vastaisuus..),mutta niinhän se on,että valeet tarvitsee toistoa,ja sepitystä,joka kasvattaa valeita suuremmaksi,ja logiikka,ja johdonmukaisuus katoaa

   typeriä väitteitä edelleen esittelet,kuin todisteina jostain,eipä jugoslavian pommituksiinkaan osallistuneet kaikki nato-maat,ei edes puolet.
   tanskasta kerrottakoon,että irakin sodan valehteluun osallistui aktiivisesti,ja osallistui itse sotaankin,silloinsen pääministerinsä fogh rasmunssenin johdolla,ja varmaan ”kunniakkaasta” toiminnastaan palkittiin sitten naton pääsihteerin viralla.
   samaa vois epäillä,kun norja osallistui libyan sotaan,pääministerinsä stoltenbergin johdolla,ja kas,saikohan palkkiona pääsihteerin viran natosta.

   pakolais asian sivuutit täysin,kuten kaikki sopimusten jatkuvat rikkomiset nato-maiden osalta,mutta kuitenkin jostain syystä mielestäsi juuri venäjä on se ongelma joka pitää esille jatkuvasti nostaa,ja kehtaat jopa puhua ihmisoikeuksista ja muuta soopaa,kovin on valikoivaa oikeuden jakamista sulla….
   ja nyt ei enempää jaksa kinastella häiriintyneen lapsen kanssa,mutta odota kärsivällisesti,kyllä ne amis viikset sieltä vielä tulee,ja sitten joskus saatat saada iän karttuessa enemmän kokemuksia,ja avarampaa näkemystä asioihin

   Tykkää

   • Mikä on oma selityksesi Navalnyin Novichok-myrkytyksen suhteen? Haluaisin kuulla mihin kaikkeen riehakas mielikuvituksesi ja selittelykykysi yltää. No, varmasti olet ainakin sitä mieltä ettei Putinin hallinnolla ollut asian kanssa mitään tekemistä 🙂

    Eli, olen todistanut oikeaksi sen väitteen, että Yhdysvallat ei pakota Nato-liittolaisiaan hyökkäyssotiin, ja myönnät tämän pitävän paikkansa. Hyvä homma.

    Venäjän Syyrian-pommitukset ovat myös sotarikos. Idlibin tuhot ovat aiheuttaneet lähes miljoonan pakolaisen aallon, joka etenee kohti Eurooppaa. Voit lähettää Putinille tästä kiitoskortin.

    Venäjä on Turkin ohella ehdottomasti suurin uhkatekijä Euroopalle, kyllä. Pitää paikkansa. Otahan nyt Sika sunnuntai rauhallisesti ja anna osaavampien ihmisten hoitaa hommat kotiin.

    Tykkää

  • YKÄ tekee sitkeän ahkeraa empiiristä tutkimusta siitä, miten nimettömästi ympärilleen syydetty asiattomuus ja ala-astetason argumentointi loputtomine ad homineineen peilautuu vastauksissa?

   ei tuota moskapuuron määrää ja tasoa oikein muulla selitä, edes dollarisopparilla (kai nekin jotain laatua vaatii…)

   Tykkää

   • No no, Johanna, eiköhän tällä sivustolla ole ilman minuakin aivan riittävästi empiriistä evidenssiä täydestä idiotismista. Tietenkin on hyvä asia, että syrjäytyneille löytyy oma hiekkalaatikko, jossa samanmieliset tukevat toisiaan ja saavta helpotusta pahalle ololleen.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s