Intrum Ajustitia

AvoinMedia julkaisee yksityisen facebookryhmän aloituksesta kootun havaintoesimerkin siitä, miten röyhkeästi velanperintä-konserni Intrum (Justitia) toimii usein ahdingossa olevia velallisia, suoma(a)laisia ihmisiä kohtaan – ja valehtelee päälle kirkkain silmin.

Marraskuun alkupuolella erään facebookryhmän admin eli ylläpidon jäsen pyysi ryhmäläisiään lähettämään Aluehallintavirastoon (AVI) todisteita Intrumin harjoittamasta, ”perintäkulut kaikkien velkojen perimiseksi” -tyylin laskuttamisesta.

Seuran – kiitettävästi maksumuurittomassa – artikkelissa (28.11.2020) kerrotaan, että velalliset ovat jatkaneet valitusten lähettämistä AVI:lle Intrumin ”yhteisistä kuluista”, sillä perintäyhtiö ei ole muuttanut keväällä saadun varoituksen jälkeen toimintaansa.

Intrum perustelee väärien vanhentumisaikojen osalta toimintaansa inhimillisellä erehdyksellä ja kulujen yhdistelyssä perintätoimisto väittää ajavansa asiakkaiden etua.

Intrumin ”asiakkaana” noin parin vuoden ajan, voin sanoa, että turhaa yrittää sopia heidän kanssa mistään. Asiakaspalvelu torppaa kaikki ehdotukset, maksusopimuksia ei anneta tehdä. Soittavat vaan muistuttaakseen että kaikki pitää ehdoitta maksaa kerralla. 🤔👍 (käy sääliksi heitä siellä puhelimen päässä)

Järjettömät korot, joten kannattaa vain maksaa pois asap jos heiltä tulee postia ja soittohan tulee vasta myöhemmin. Tai jos ei pysty maksamaan, soiton jälkeen, antaa mennä ulosottoon kuten itse jouduin tekemään. Freedom.

eräs teeholainen Avoin Tilannehuone -facebookryhmässä Seuran artikkelin jakoon

Marraskuun loppupuolella erään fb-ryhmän ylläpitäjä pyysi ryhmäläisiään keräämään Intrumin vastauksia ”Olette riitauttaneet [moitittavaa laskutusta] Intrumille ja saaneet heidän lopettamaan perimisen kyseessä olevan kulun kohdalta.

Selityksiä on ollut vaikka minkälaisia Intrumilta, ja lopussa ilmoitetaan että eivät peri.

Siinähän odotatte

Koottua selitystä on epäilemättä luvassa, ja toisaalta – kun voi vedota ruuhkautuneeseen asiakaspalveluun, kaikille vastaamisessa ei tarvitse pitää niin kiirettäkään. Kuten eräs ryhmässä arveli, ehkä ne siellä miettivät uusia selityksiä…

 • laitoin viestiä 17. päivä eikä [nyt 28. päivä] ole vastattu… pitkät vastausajat 🙄
 • olen odottanut vastausta jo toista kuukautta
 • kiistin laskun 0e pääomalla kesällä, mitään ei kuulu. tiedä vaikka olisi jo ulosotossa
 • olen pistänyt 3 viestiä, mutta 3 viikkoon ei ole kuulunut mitään
 • lähettämänsä 30 € pääomallisen laskun ja sille vaadittujen 121 € perintäkulujen riitauttamiseen eivät myöskään ole vastanneet mitään.
 • minullekkaan ei ole vastattu mitään, mutta velka on pienentynyt 20 eurolla.
  ’Yhteiset kulut’ -lasku puolitettu, vanhentuneet laskut roikkuvat edelleen mukana
 • eivät vastanneet mitään, muuttivat vain summan 0€ – vireillä olevaksi jäi edelleen.
 • riitautin viikko sitten, ei ole vastattu vielä mitään
 • riitauttelin elokuussa, ei kuulu ei näy 🤷

Intrum katsoo oikeudekseen, hyvittää kuitenkin

 • asia edelleen vireillä, mutta summa on 0e. vastasivat näin:

Intrum Oy perii jälkiperintävaiheeseen siirtyneitä saatavia yhteisillä maksuvaatimuksilla asiakkaan kaikkien velkojien osalta asiakkaan maksettavaksi vaadittavien kulujen minimoimiseksi.

Intrum Oy katsoo sillä olevan tähän oikeus prokurasiirron nojalla. Prokurasiirto tarkoittaa, että velkoja siirtää saamisensa toiselle tämän nimissä tapahtuvaa perintää varten. Velkoja jää edelleen saatavan perusteena olevan oikeussuhteen osapuoleksi, ja siirronsaaja toimii edelleen velkojan asiamiehenä, mutta esittää vaatimukset omissa nimissään. Perintäyhtiö ei siis peri perintäkulua omaan lukuunsa, vaan edelleen velkojan asiamiehen roolissa.

Edellä mainitusta huolimatta olemme hyvittäneet riitauttamanne kulun asiasta.

Intrum Justitia

Ryhmässä reagoitiin välittömästi huomiolla, että kyseessä on juurikin se asia, mistä Intrum on saanut varoituksen – ja tällainen toiminta todellakin on laitonta. ”Eivät kyllä piittaa mistään”, ryhmässä todetaan. Toinen huomauttaa vielä, ettei myöskään velkoja saisi hämärtää kulurakennetta velallisen haitaksi vaan kaikkien velan kulujen on oltava selvityskelpoisia ilman mitään ”yhteiskuluja”.

”Ylipäänsä harhaanjohtavaa”, kommentoidaan ryhmässä ja mainitaan AVIn sanoneen, etteivät velalliset pysty kuluista tietämään, kenen kuluja ne alunperin ovat. Lisäksi on epätodennäköistä, että niitä tilitettäisiin oikein. AVIn kerrotaan epäilleen, että Intrum pistelisi rahat omiin liiveihinsä.

 • olivatpa ystävällisiä, kun pyysin poistamaan 10e ”yhteisiä kuluja”
 • asia vireillä edelleen, vaikka summaksi on muutettu 0e. vastasivat näin: ”Nämä kulut perustuvat muistutuskirjeisiin, joilla on ollut useampi asia samassa. Olen nyt kuitenkin hyvittänyt kulut, eikä niitä tarvitse maksaa.”
 • tosin en ole edes riitauttanut mitään, mutta sain tällaisen:
 • ”Tää olikin sellainen mitä en oo nähny 🙂”, reagoi aloituksen tehnyt ryhmän ylläpitäjä erääseen Intrumin vastaukseen ensin lähinnä huvittuneesti…

3.7.2017 Kyseiseen asiaan muodostuneet kulut koostuvat Intrum Justitia Oy:n jälkiperintäosastolla käsittelyssä olleiden asioiden perintätoimenpiteistä aiheutuneista kuluista sisältäen mm. perintäkirjeiden kuluveloituksia.
Kyseisen asian kautta on veloitettu useita eri velkoja koskeneita perintäkirjeitä.

Kyseiset kulut ovat perintälain mukaisia ja aiheellisia. Kulut perustuu kirjeisiin, jotka on veloitettu 3.11.2005-3.7.2014 välisenä aikana. Saldo on yhteensä 56 euroa.
Tällä hetkellä kyseisen asian perintä on keskeytettynä aiemman pyyntösi johdosta. Kuluja ei ole muodostunut keskeytyspyyntösi jälkeen.

6.7.2017 Olen nyt hyvittänyt asianumerolla *****43 perittävänä olleen velan kulukertymän. Kyseisen velan saldo on siten 0,00 euroa, eikä velalle muodostu vapaaehtoisen perinnän kuluja, koska olet pyytänyt perinnän keskeytystä ko. velalle.

Intrum Justitia

…mutta jatkaa: ”kun tarkemmin luin ja ajatuksen kanssa tuon saamasi viestin… Heräsi yksi kysymys: KENEN TOIMEKSIANTAJAN KULUJA NUO OVAT? Toimeksiantajan kuluja siis noi pitää olla…. selityksestä vaan paistaa läpi etteivät ole muiden kuin heidän omiaan ja se on LAITONTA”

Ryhmässä huomautetaan, että kyseessä on hyvän perintätavan vastainen harhaanjohtaminen. Eräs kommentoija lohkaisee, että Intrum yrittää ”niin maan perusteellisesti” kertoa olevansa oikeassa, samaan aikaan kun hyvittää velan kulukertymän ”ihan hyvää hyvyyttään”.

 • Intrumin lakimiesosastolta tuli lokakuussa tällainen vastaus siihen, etten hyväksynyt kahden puhelinlaskun yhdistämistä, joista toinen oli erääntynyt vain parisen viikkoa maksuvaatimuksesta

Kiitos asiaanne ******70 koskevasta viestistäsi, joka välitettiin Intrum Oy:n lakiosastolle. Alla vastauksemme esittämiinne näkökohtiin: Velallinen vastaa vain niistä kuluista, jotka velkoja on velvollinen perintäpalvelusopimuksen mukaan suorittamaan.

Kuluttajaviranomaisen tiedotteessa KKV 3018/14.08.01.01/2014 otetaan kantaa perintäkulujen maksuvelvollisuutta koskevan perintälain 10 §:n tulkintaan. Perintälain vuoden 2013 muutoksen keskeisenä tarkoituksena oli vähentää velalliselle perinnästä aiheutuvia kustannuksia. Yksi perintäkulujen määrää alentava muutos oli se, että velkojalle tuli perintälain 10 §:n muutoksen kautta kuluvastuu perinnästä.

Lain esitöiden mukaan muutoksen tarkoituksena on estää velkojan mahdollisuus saada perusteetonta etua perinnästä. Tämän estämiseksi lain esitöissä on todettu, että velallisen korvausvastuu perintäkuluista rajoittuu enintään siihen rahamäärään, jonka velkoja on sen ja perintätoimiston välisen sopimuksen mukaan velvollinen suorittamaan perintätoimistolle. Lain mukaista ei siten ole menettely, jossa velalliselta vaaditaan perimistoimiston suorittamien toimenpiteiden perusteella korvausta perintäkuluista esimerkiksi 50 euroa, vaikka velkoja ei sen ja perimistoimiston välisen sopimuksen mukaan ole velvollinen suorittamaan perimistoimistolle tätä määrää. Velkojan ja Intrumin välisen sopimuksen mukaan velkoja on sitounut maksamaan perinnästä aiheutuneet perintälain mukaiset kulut eli sen kulumäärän, jota Intrum velkojan asiamiehenä perii velalliselta.

Perintätoimisto perii kuluja velkojan asiamiehenä – ei omissa nimissään. Perintätoimistolla ei ole oikeutta periä kuluja omissa nimissään. Intrum Oy perii velkaa ja siihen liittyviä perintäkuluja velkojan asiamiehenä. Velkoja on perintätoimiston ja ja velkojan välisessä sopimuksessa sitoutunut korvaamaan perinnästä aiheutuneet, perintälain mukaan määräytyvät kulut. Mikäli velan pääoma maksetaan, mutta perintäkulut jäävät maksamatta, perintätoimisto jatkaa näiden kulujen perintää velalliselta edelleen velkojan lukuun.

Aiheuttamisperiaate: Maksun myöhästymisestä aiheutuneista perintäkuluista vastaa velallinen. Velkojan ei tarvitse suorittaa korvausta kuluista ennen kuin velallinen on maksanut kulut. Lain esitöissä ei ole täsmennetty, milloin velkojan on suoritettava korvaus perinnästä toimeksisaajalle. Lain esitöissä todetaan vain: ”Velalliselta saa vaatia toimeksisaajan suorittamasta perinnästä enintään sitä rahamäärää, jonka velkoja on sen ja toimeksisaajan välisen sopimuksen perusteella suorittanut tai velvollinen suorittamaan toimeksisaajalle.”

Kuluttajaviranomaisen mukaan on muistettava, että perinnän lähtökohta on edelleen se, että velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut. Tämän nk. aiheuttamisperiaatteen kanssa ristiriitaista olisi, että velkojan tulisi suorittaa perintäpalkkioita perintäyhtiölle ennen velallisen tekemää suoritusta. Ohjeen mukaan perintälain vastaista ei ole toimeksiantosopimuksen ehto, jonka mukaan velkojan maksuvelvollisuus aktualisoituu vasta kun velalliseen kohdistuneet perintätoimet ovat johtaneet tulokseen. Myös tässä tapauksessa velkojalla on velvollisuus suorittaa korvaus Intrum Oy:lle vasta siinä tapauksessa, että velalliselta saadaan perittyä perintäkuluja.

Velkojan velvollisuus suorittaa perintäpalkkiota on olemassa niin kauan kuin saatavaa vaaditaan velalliselta. Jos velkojan saatava velalliselta lakkaa esimerkiksi velan vanhentumisen vuoksi, ei velkojakaan enää ole perintälain 10 §:n nojalla velvollinen suorittamaan perintätoimistolle perintäpalkkiota tehdyistä perintätoimista. Perintäkulujen kustannusvastaavuus velkojan suorittamien ja velallisten maksamien suoritusten välillä toteutuu: kun velallinen ei ole maksanut perintäkuluja, ei velkojankaan tarvitse maksaa perintätoimistolle korvausta tehdyistä perintätoimista.

Edellä mainituilla toteamme, Intrum Oy:llä on perintälain 10 §:n estämättä oikeus periä perinnästä aiheutuneita, maksamattomia perintäkuluja velalliselta velkojan asiamiehenä ja tämän lukuun.

Mikäli edelleen katsotte kulut riitaisiksi, pyydämme ilmoittamaan 5.11.2020 mennessä, miltä osin ja millä perusteilla katsotte niiden olevan riitaiset.

Ystävällisin terveisin

Intrum Oy, Legal & Compliance. Asiakaspalvelu / Sakari (Yhteystiedot: Intrum Oy, Lakiasiat; PL 390, 00811 HKI)

Ketjusta – ja epäilemättä vielä lukemattomammin suoma(a)laisten postilaatikoista – löytyy rutkasti vielä samanlaisia Intrumin vastauksia asiakkailleen, samasta aiheesta, melko lailla samalla kaavalla. Lisää esimerkkejä artikkelin lopussa.

Tekemiset tilille ja seis?!

Eräs tiedustelee ryhmässä, samassa ketjussa, että eikö näitä perintäorganisaatioita todellakaan saisi oikeudelliseen vastuuseen tekemisistään – ja ennen kaikkea lopettamaan asiattoman toimintansa. Intrumin toimintaa kuvataan: ”kriminaalia ihmisten kiusaamista!”

Ketjun aloittanut ylläpitäjä vastaa: ”Ensinnäkin tuo ryhmäkanne ei ole mahdollista. Jonkinlaista ryhmäkannetta voisi ajaa Kilpailu- ja kuluttavirasto. Tämä tapahtui juuri pikavippien kohdalla. Tuo ryhmärikosilmoitus… ei mahdollista… jokaisen on tehtävä [rikosilmoitus] omalla kohdallaan, ja asia tutkitaan vielä tapaus kerrallaan.

Rekisteröintilaissa ei ole suoranaista taloudellista sanktiota edes määritelty. Muistaakseni, kun lakia laadittiin perintäalalle vuonna 2018 siitä oli maininta, mutta se torpattiin perusteella ’ulkomaisia yhtiöitä olisi hankala sakottaa’. Pahin rangaistus on tällä hetkellä jäädyttää perintäyhtiön toiminta puoleksi vuodeksi. Tätä asiaa nyt Intrumille koitetaan saada.

Uhkaus on AVI:lta tullut, mutta Intrum valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Ennen sentään pystyi luvat viemään, mutta kun lupakäytäntö lopetettiin 31.12.2018 ja siirryttiin toiminnan rekisteröintiin, aseet väheni valvovalta viranomaiselta. Toki puhuttiin silloin toiminnan tehostamisesta kun rekisteröintiin mentiin… nyt voi sanoa että homma meni persiilleen

[Kansalaisaloitetta lainsäädännön muuttamiseksi] tässä koitetaan [saada aikaiseksi]. Yksin tehtävä on mahdoton mutta tämän ryhmän tuella voidaan onnistua.”


Tätä kirjoitusta kritisoitiin muusaketjun ryhmän ylläpitäjän toimesta luvattomaksi ja moitittavaksi – koska nimettömiksi jääneisiin lainausten käyttöön ei oltu erikseen pyydetty lupaa. AvoinMedia pahoittelee asiaa, mutta koska alunperin lainauksia oli kymmeniltä profiileilta, olisi kysymyksessä ollut niin iso työ, että koko juttu olisi jäänyt tekemättä.

AvoinMedian motiivi kasata ja julkaista tämä artikkeli oli ainoastaan tuoda julkiseen keskusteluun näin suuri epäoikeudenmukaisuus, joka on vuoden 2018 myötä oikeastaan kirjattu lakiin. Toiveemme ja halumme oli pahoittaa ainoastaan Intrumin (omistajien) mieli, ei suinkaan jo valmiiksi kiusattujen velallisten.

Toki olisi ollut hyväksi pyytää lupa vähintään lainatulta ylläpitäjältä – eri henkilö kuin artikkelista suuttunut admin – tämän Johanna myöntää ja pyytää anteeksi kiirehtimistään (luulin, että kun nimettöminä mennään, ei asia aiheuttaisi närää). AMn puolesta ei ole kinaa, asia on selvitetty ystävällisessä ja kohteliaassa hengessä.

AvoinMedian Johanna on sopinut asian artikkelissa lainatun ryhmän ylläpitäjän kanssa, joka on antanut luvan säilyttää sanansa artikkelissa kuten olivat. Suorat lainaukset ryhmäläisiltä on muutettu epäsuoriksi lainauksiksi, joista käy ilmi ainoastaan asiasisältö, mutta ei esim. kirjoitustyyli. Myös kuvituksesta on poistettu vielä pienimmätkin vihjeet tunnistamiseen.

PÄIVITYS 3.12.2020 klo 23:56: Lisätty tähtien määrää numeroiden tilalla asianumeroiden kohdalla tunnistettavuuden minimoimiseksi. Lisätty yllä oleva teksti ja lisäotsikko alla.

PÄIVITYS 4.12.2020 klo 0:34: Poistettu myös kyseessä olevan facebookryhmän nimi (nyt artikkelissa ”eräs fb-ryhmä”) – AM ei halua rohkaista liittymään ”auttavaan” ryhmään, jonka ylläpidolle tärkeintä on turhan päteminen.

PÄIVITYS 4.12.2020 klo 12:01: Päivitetty yllä oleva teksti ajankohtaiseen muotoon.

…jatkuu niin kuin sade…

Kiitos viestistänne, joka koskee asioidenne *****’19, ******40 ja ******41 perintäkuluja. Seuraavassa vastauksemme esittämiinne näkökohtiin:
Velallinen vastaa vain niistä kuluista, jotka velkoja on velvollinen perintäpalvelusopimuksen mukaan suorittamaan.

Kuluttajaviranomaisen tiedotteessa KKV 3018/14.08.01.01/2014 otetaan kantaa perintäkulujen maksuvelvollisuutta koskevan perintälain 10 §:n tulkintaan. Perintälain vuoden 2013 muutoksen keskeisenä tarkoituksena oli vähentää velalliselle perinnästä aiheutuvia kustannuksia. Yksi perintäkulujen määrää alentava muutos oli se, että velkojalle tuli perintälain 10 §:n muutoksen kautta kuluvastuu perinnästä. Lain esitöiden mukaan muutoksen tarkoituksena on estää velkojan mahdollisuus saada perusteetonta etua perinnästä. Tämän estämiseksi lain esitöissä on todettu, että velallisen korvausvastuu perintäkuluista rajoittuu enintään siihen rahamäärään, jonka velkoja on sen ja perintätoimiston välisen sopimuksen mukaan velvollinen suorittamaan perintätoimistolle. Lain mukaista ei siten ole menettely, jossa velalliselta vaaditaan perimistoimiston suorittamien toimenpiteiden perusteella korvausta perintäkuluista esimerkiksi 50 euroa, vaikka velkoja ei sen ja perimistoimiston välisen sopimuksen mukaan ole velvollinen suorittamaan perimistoimistolle tätä määrää. Velkojan ja Intrumin välisen sopimuksen mukaan velkoja on sitounut maksamaan perinnästä aiheutuneet perintälain mukaiset kulut eli sen kulumäärän, jota Intrum velkojan asiamiehenä perii velalliselta.

Perintätoimisto perii kuluja velkojan asiamiehenä – ei omissa nimissään. Perintätoimistolla ei ole oikeutta periä kuluja omissa nimissään. Intrum Oy perii velkaa ja siihen liittyviä perintäkuluja velkojan asiamiehenä. Velkoja on perintätoimiston ja ja velkojan välisessä sopimuksessa sitoutunut korvaamaan perinnästä aiheutuneet, perintälain mukaan määräytyvät kulut. Mikäli velan pääoma maksetaan, mutta perintäkulut jäävät maksamatta, perintätoimisto jatkaa näiden kulujen perintää velalliselta edelleen velkojan lukuun.
Aiheuttamisperiaate: Maksun myöhästymisestä aiheutuneista perintäkuluista vastaa velallinen. Velkojan ei tarvitse suorittaa korvausta kuluista ennen kuin velallinen on maksanut kulut. Lain esitöissä ei ole täsmennetty, milloin velkojan on suoritettava korvaus perinnästä toimeksisaajalle. Lain esitöissä todetaan vain: ”Velalliselta saa vaatia toimeksisaajan suorittamasta perinnästä enintään sitä rahamäärää, jonka velkoja on sen ja toimeksisaajan välisen sopimuksen perusteella suorittanut tai velvollinen suorittamaan toimeksisaajalle.” Kuluttajaviranomaisen mukaan on muistettava, että perinnän lähtökohta on edelleen se, että velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut. Tämän nk. aiheuttamisperiaatteen kanssa ristiriitaista olisi, että velkojan tulisi suorittaa perintäpalkkioita perintäyhtiölle ennen velallisen tekemää suoritusta. Ohjeen mukaan perintälain vastaista ei ole toimeksiantosopimuksen ehto, jonka mukaan velkojan maksuvelvollisuus aktualisoituu vasta kun velalliseen kohdistuneet perintätoimet ovat johtaneet tulokseen. Myös tässä tapauksessa velkojalla on velvollisuus suorittaa korvaus Intrum Oy:lle vasta siinä tapauksessa, että velalliselta saadaan perittyä perintäkuluja. Velkojan velvollisuus suorittaa perintäpalkkiota on olemassa niin kauan kuin saatavaa vaaditaan velalliselta. Jos velkojan saatava velalliselta lakkaa esimerkiksi velan vanhentumisen vuoksi, ei velkojakaan enää ole perintälain 10 §:n nojalla velvollinen suorittamaan perintätoimistolle perintäpalkkiota tehdyistä perintätoimista. Perintäkulujen kustannusvastaavuus velkojan suorittamien ja velallisten maksamien suoritusten välillä toteutuu: kun velallinen ei ole maksanut perintäkuluja, ei velkojankaan tarvitse maksaa perintätoimistolle korvausta tehdyistä perintätoimista.

Edellä mainituin perustein toteamme, Intrum Oy:llä on perintälain 10 §:n estämättä oikeus periä perinnästä aiheutuneita, maksamattomia perintäkuluja velalliselta velkojan asiamiehenä ja tämän lukuun.

Mikäli edelleen katsotte kulut riitaisiksi, pyydämme ilmoittamaan 12.11.2020 mennessä, miltä osin ja millä perusteilla katsotte niiden olevan riitaiset.

Intrum Oy, Legal & Compliance. Asiakaspalvelu / Sakari (Yhteystiedot: Intrum Oy, Lakiasiat; PL 390, 00811 HKI)

Hei, kiitos yhteydenotostasi! Intrum Oy perii jälkiperintäsaatavia velkojien yhteisillä maksuvaatimuksilla asiakkaalta vaadittavien kulujen minimoimiseksi. Intrum Oy katsoo sillä olevan tähän oikeus prokurasiirron nojalla. Prokurasiirto tarkoittaa, että velkoja siirtää saamisensa toiselle tämän nimissä tapahtuvaa perintää varten. Velkoja jää edelleen saatavan perusteena olevan oikeussuhteen osapuoleksi, mutta siirronsaaja esittää vaatimukset omissa nimissään. Perintäyhtiö ei siis peri perintäkulua omaan lukuunsa, vaan edelleen velkojan asiamiehen roolissa.

Hyvitämme kulut toimeksiannosta *****56 riitautuksenne johdosta. Saat saldokoonnin avoimista asioistasi huomiseen mennessä sähköpostiisi. Huomioithan, että tähän viestiin ei voi lähettää vastausta. Mikäli haluat kommentoida tätä viestiä, lähetä ystävällisesti uusi viesti Oma Intrum -palvelun kautta. Ystävällisin terveisin

Intrum

Hei, kiitos yhteydenotostasi! Intrum Oy perii jälkiperintäsaatavia velkojien yhteisillä maksuvaatimuksilla asiakkaalta vaadittavien kulujen minimoimiseksi. Intrum Oy katsoo sillä olevan tähän oikeus prokurasiirron nojalla. Prokurasiirto tarkoittaa, että velkoja siirtää saamisensa toiselle tämän nimissä tapahtuvaa perintää varten. Velkoja jää edelleen saatavan perusteena olevan oikeussuhteen osapuoleksi, mutta siirronsaaja esittää vaatimukset omissa nimissään. Perintäyhtiö ei siis peri perintäkulua omaan lukuunsa, vaan edelleen velkojan asiamiehen roolissa.

Hyvitämme kulut toimeksiannosta *****35 riitautuksenne johdosta. Ystävällisin terveisin

Intrum

Hei, kiitos yhteydenotostasi! Intrum Oy perii jälkiperintäsaatavia velkojien yhteisillä maksuvaatimuksilla asiakkaalta vaadittavien kulujen minimoimiseksi. Intrum Oy katsoo sillä olevan tähän oikeus prokurasiirron nojalla. Prokurasiirto tarkoittaa, että velkoja siirtää saamisensa toiselle tämän nimissä tapahtuvaa perintää varten. Velkoja jää edelleen saatavan perusteena olevan oikeussuhteen osapuoleksi, mutta siirronsaaja esittää vaatimukset omissa nimissään. Perintäyhtiö ei siis peri perintäkulua omaan lukuunsa, vaan edelleen velkojan asiamiehen roolissa.

Hyvitämme kulut toimeksiannosta ******61 riitautuksenne johdosta. Huomioithan, että tähän viestiin ei voi lähettää vastausta. Mikäli haluat kommentoida tätä viestiä, lähetä ystävällisesti uusi viesti Oma Intrum -palvelun kautta. Ystävällisin terveisin

Intrum

Hei, kiitos yhteydenotostasi! Intrum Oy perii jälkiperintäsaatavia velkojien yhteisillä maksuvaatimuksilla asiakkaalta vaadittavien kulujen minimoimiseksi. Intrum Oy katsoo sillä olevan tähän oikeus prokurasiirron nojalla. Prokurasiirto tarkoittaa, että velkoja siirtää saamisensa toiselle tämän nimissä tapahtuvaa perintää varten. Velkoja jää edelleen saatavan perusteena olevan oikeussuhteen osapuoleksi, mutta siirronsaaja esittää vaatimukset omissa nimissään. Perintäyhtiö ei siis peri perintäkulua omaan lukuunsa, vaan edelleen velkojan asiamiehen roolissa.

Hyvitämme kulut toimeksiannosta *****30 riitautuksesi johdosta. Toimeksiantoon on sidottu muita edelleen avoinna olevia velka-asioita ja tästä syystä toimeksianto *****30 jää avoimeksi järjestelmäämme. Huomioithan, että tähän viestiin ei voi lähettää vastausta. Mikäli haluat kommentoida tätä viestiä, lähetä ystävällisesti uusi viesti Oma Intrum -palvelun kautta. Ystävällisin terveisin

Intrum

Kuva: Pxfuel (CC0)

2 comments

 1. Yksikin noista Intrumin keskeisistä nilkeistä on rovastin poika. Tainnut jäädä opettamatta mitä Jeesus teki rahanvaihtajien pöydille.

  Tykkää

 2. ihan sairasta touhua periminen muutenkin.riistokapitalistit päässy säätään lait,ja käytännöt,jotka palvelee riistäjiä.perinnästä tehty täysin bisnestä.elinkautisvankikin selviää lyhyemmällä tuomiolla,kuin velallinen,ainoa ero,että vankilassa sentään tuomio lyhenee kokoajan,velallisella ”tuomio” vain kovenee matkalla.vaikkei kaiketi pitäisi olla rangaistavaa,jos joutuu ongelmiin,mutta rangaistuksena näitä lakeja käytetään.ja saa jopa rangaista muutkin velallista luottotiedotonta surutta.voutikin taitaa olla tulospalkoilla,koska jos moneen paikkaan velkaa,niin pilkkoo peritystä summasta moneen paikkaan ”lyhennystä”,että saa lisätä jokaiseen laskuun omat kulunsa,ei mitenkään ainakaan auta velallisia

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s