Vaalit yksillä, farssi kaikilla

Yhdysvaltain demokraattisenaattorit Elizabeth Warren (Mass.), Amy Klobuchar (Minn.), Ron Wyden (Ore.) sekä saman puolueen kongressiedustaja Mark Pocan (Wis.) ovat aiemmin ilmaisseet huolensa maan vaalikoneiston epävarmuuksista.

Joulukuussa 2019 joukko kongressin demokraattijäseniä lähetti kirjeen kolmelle sijoitusyhtiölle – McCarthy Group, Staple Street Capital Group ja H.I.G. Capital – jotka omistavat Yhdysvaltain vaaleissa käytetyt äänestyskoneet (Election Systems & Software, Dominion Voting Systems ja Hart InterCivics).

Huolta demokraatit kantoivat vaalikoneteknologian läpinäkyvyyden puutteesta, vaalikoneiden hakkeroitavuudesta ja niiden huonosta kunnosta, mikä tekee vaaleista haavoittuvat ja manipuloinnille alttiit. Sijoitusyhtiöiden ylivalta taloudessa ja vaaliteknologiateollisuudessa on uhka vaalien rehellisyydelle, senaattorit kirjoittavat:

Vuonna 2020 demokraatit ovat sitä mieltä, että vaalit olivat rehelliset, vaikka Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat olleet täynnä omituisuuksia.

Vaalikoneiden muistikortteja on kadonnut, istuvalle presidentti Donald Trumpille (rep) annettuja ääniä on laskettu demokraattien ehdokkaalle Joe Bidenille, tarkistuslaskennassa on havaittu ”iskemättömiä pakkoja” so. niistä puuttuvat vaalipaikalla ääntenlaskennassa tehdyt merkinnät.

Osaa äänestyslipukkeista epäillään väärennyksiksi. Michiganilainen vaalitarkkailija kuvailee armeijan äänestyslipukkeiden muistuttaneen valokopioita. Paikoin sama pakka on työnnetty aina uudestaan ja uudestaan koneeseen koneen jumiuduttua – nollaamatta laskuria.

Atlantassa, Georgian osavaltiossa vaalitarkkailijat lähetettiin kotiin vaikka ääntenlasku jatkui; kameralle tallentui, kun takahuoneesta ja pöytien alta vedettiin laatikoissa ja matkalaukuissa lisää äänestyslippuja käsittelyyn.

Äänien yliherrat

Georgiassa sijaitseva DeKalbin kunta on onnistunut kadottamaan äänestyslippujen siirtoa koskevat asiakirjat. Osavaltion vaaleja koskevan lain mukaan äänestyslippujen siirtämisen tulee tapahtua vähintään kahden ihmisen ryhmässä, joiden tulee täyttää siirtoa koskeva lomake, josta ilmenee päivämäärä, aika, keräyspiste sekä äänestyslipukkeiden määrä.

Täytetty ja allekirjoitettu lomake tulee toimittaa rekisteröitäväksi asianmukaisesti; nämä lomakkeet ovat nyt kadoksissa. Ilman siirtolomakkeita on hidasta selvittää, tarttuiko jostain matkan varrelta mahdollisesti mukaan ylimääräisiä äänestyslippuja vai putosiko tien oheen osa annetuista äänistä.

Georgiassa käytetään Dominionin äänestys- ja ääntenlaskukoneita. Uudet hankittiin, koska vanhat koneet eivät jättäneet tarkistuskelpoista paperijälkeä ja koska tavasta, jolla osavaltion parlamenttivaalit hoidettiin, seurasi useita kanteita oikeusistuimiin – niiden käsittely on edelleen kesken. Kriitikot esittivät heti tuoreeltaan uusien laitteiden hankinnan jälkeen niiden kärsivän jokseenkin samoista turvallisuusongelmista kuin vanhatkin.

Kyberasiantuntija Harri Hurstin oikeudelle esittämiä huomioita äänestyskoneiden riskeistä.

Georgialaisessa Coffeen piirikunnassa ilmestyvä Douglas Now -uutissivusto on julkaissut paikallisessa vaalitoimistossa kuvattuja filmejä, joissa vaalivalvoja esittelee miten Dominionin koneilla voidaan muuttaa vaalituloksia. Fultonin piirikunnassa epäillään yli sadantuhannen äänen tulleen ”adjukoiduksi”.

Tuomari Timothy C. Batten Sr. on määrännyt, ettei Georgiassa sijaitsevien Cobbin, Gwinnettin ja Cherokeen kuntien vaalikoneisiin tallentuneita tietoja saa muuttaa, poistaa eikä tuhota ennen kuin koneet on tarkastettu. Michiganissa tehtiin Dominionin vaalikoneiden tarkistus, uutisoi KMC Radio, mutta tarkistuksen tulokset määrättiin [demokraattituomarin toimesta] salaisiksi. Miksi salaus, jos kaikki oli kunnossa? KMC Radio tivaa.

Graph Commons-sivustolla on infokartta Dominion- ja Scytl-äänestysjärjestelmien ja demokraattisen puolueen keskinäisistä kytköksistä

Lehdistötiedotteessaan Dominion kiistää kytkökset mm. Clintonin perheeseen, mutta jättää mainitsematta Clinton Global Initiative -hankkeelle antamansa ”demokratiaa teknologialla” -avun.

Dominion kiistää – ”sataprosenttista valetta ja salaliittoteoriaa” – myös minkäänlaiset kytkökset toiseen vaalikoneyritykseen, Smartmaticiin kertoen kyber- ja infrastruktuuriturvallisuutta valvovan viraston (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, CISA) vahvistaneen vuoden 2020 vaalien olleen turvallisimmat koskaan.

Dominion ei kerro lehdistötiedotteessaan sitä, että sekä Dominion että Smartmatic ovat molemmat CISAn vaali-infrastruktuurisektoria koordinoivan neuvoston (Election Infrastructure Sector Coordinating Council, EISCC) vaaleja organisoivia jäseniä (organizing members):

Toisin sanoen vaaliturvallisuusneuvoston jäseninä olevat yritykset kertovat, etteivät ole havainneet omassa toiminnassaan mitään kyseenalaista.

Vaaliturvallisuusneuvoston jäsen-listalla näkyy myös demokraattisen puolueen ja Bidenin rahoittajia:

Smartmatic on alunperin ollut osittain Venezuelan hallituksen viraston omistama ja osittain Venezuelan nk. ylimystön omistama yritys, joka hoiti Venezuelassa vuoden 2004 ja 2017 vaalit, joissa epäiltiin tuloksia manipuloidun. GatewayPundit tiedottaa Smartmaticin käyttävän Dominionin omistamaa softaa, vaikka Smartmatic on väittänyt muuta:

Riippuvat tutkinnat

Georgian osavaltio palkkasi ”riippumattoman tahon” tutkimaan vaalikoneiden toimintaa, kun häly koneista alkoi nousta. ”Riippumattomaksi tahoksi” valikoitui Pro V&V, joka oli julistanut koneet toimintakuntoisiksi ennen vaaleja ja joka istuu samassa vaali-infrastruktuuria koordinoivassa neuvostossa (EISSC) kuin Dominion ja Smartmatic. Lisäksi Pro V&V:n toimilupa on ilmeisesti vanhentunut.

Arizonassa osavaltion lainsäätäjät vaativat Dominionin koneiden tutkimista.

Pennsylvaniassa tuomari Mary Hannah Leavitt on päättänyt osavaltion valtiosihteerin (Secretary of State) Kathy Boockvarin (dem) siirtäneen – laittomasti ja ilman toimivaltaa – kaksi päivää ennen vaaleja takarajaa, johon mennessä rekisteröityvien äänestäjien tulee todistaa henkilöllisyytensä. Yhdysvalloissa äänestäjien täytyy rekisteröityä voidakseen äänestää.

St. Louis Post-Dispatch -median mukaan Missourin osavaltion yleisen syyttäjän Eric Schmittin puhehenkilö kertoi Schmittin aikovan antaa kannatusilmoituksen (amicus brief) Pennsylvanian republikaanisen puolueen nostamaan kanteeseen päivämäärän laittomasta muuttamisesta.

Myös Kentuckyn yleinen syyttäjä Daniel Cameron on ilmoittanut vastaavasta aikeestaan, raportoi Louisville Courier Journal. Louisianan yleinen syyttäjä Jeff Landry katsoo, että epäselvyydet tulee selvittää ennen presidentin julistamista. Samaa mieltä on kansallisen tiedustelun (National Intelligence, NI) johtaja John Ratcliffe.

Kaliforniassa kaksi miestä asetettiin syytteeseen heidän yritettyään saada läpi 8000 väärennettyä rekisteröitymisilmoitusta. Judicial Watch -järjestö raportoi löytäneensä tutkimistaan 37:stä osavaltiosta 29:ssä osavaltiossa sijaitsevista 353:sta piirikunnasta 1,8 miljoonaa rekisteröitynyttä äänestäjää enemmän kuin on äänestysikäisiä.

The Epoch Times raportoi useissa osavaltioissa alkuperäisväestöä ohjatun äänestämään demokraattien Joe Bidenia luvaten äänestäneille lahjakortteja ja muunlaisia palkintoja.

Newsweek uutisoi Kamala Harrisin (dem) ja Joe Bidenin yhteiskampanjan käyttäneen Intiasta käsin toimineita trolli-farmeja lisätäkseen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa:

”Joe Biden, Kamala Harris Got a Big Social Media Boost from Indian Troll Farms”

Trollauksesta huolimatta jatkokautta hakeva Trump sai 11 miljoonaa ääntä enemmän kuin vuoden 2016 vaaleissa, joissa hän Hillary Clintonin (dem) voittaen nousi presidentiksi.

Liittovaltion vaalikomission (Federal Election Commission, FEC) puheenjohtaja Trey Trainor on todennut vaalivilppiä tapahtuneen.

Michiganissa on jätetty kanne vaaliepäselvyyksien vuoksi. Erään todistajalausunnon mukaan vaalikoneet olisivat olleet yhteydessä internetiin – vaikka niiden pitäisi toimia suljetussa järjestelmässä – ja tulosten siten tulleen mahdollisesti manipuloiduiksi (hakkeroiduiksi).

Texasin osavaltio on jättänyt liittovaltion korkeimpaan oikeuteen 7. joulukuuta 2020 haastehakemuksen, jossa Texas vaatii vastaajina olevien ongelma-osavaltioiden Pennsylvanian, Georgian, Michiganin ja Wisconsinin sulkemista valitsijamieskokouksesta, kunnes korkein oikeus on käsitellyt asian.

Texasin kannetta kannattavat Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Pohjois- ja Etelä-Dakota, Oklahoma, Etelä-Carolina, Tennessee, Utah sekä Länsi-Virginia. Missouri, Arkansas, Louisiana, Missisippi, Etelä-Carolina ja Utah ovat jo jättäneet korkeimmalle oikeudelle ilmoituksen, jossa ne ilmoittavat halunsa liittyä Texasin aloittelemaan oikeusprosessiin.

Oikeustoimien aloittelun kohteena olevan Pennsylvanian osavaltioparlamentin enemmistöjohtaja Kerry Benninghoff samoin kuin sen puhemies Bryan Cutler ovat jättäneet korkeimmalle oikeudelle oman kannatusilmoituksensa Texasin hankkeelle.

Bidenia ja demokraattista puoluetta vaalirahoittavan Alphabetin (Google) omistama Youtube on ilmoittanut sensuroivansa alustalta kaiken materiaalin, jossa levitetään ”harhaanjohtavaa” tietoa, että (Googlen kampanjarahoittamissa) presidentinvaaleissa 2020 olisi tapahtunut vaalitulokseen vaikuttaneita tietokone- tai laskuvirheitä tai esitetään väitteitä, että vaalien tulos tulisi muuttumaan.

Google on haastettu oikeuteen republikaanipuolueen vaalikampanjoinnin häirinnästä ennen vaaleja: republikaanien sosiaalisen median tilejä blokattiin ja suljettiin kampanjoinnin ollessa meneillään.

Facebookin toimitusjohtajalta Mark Zuckerbergilta ja hänen vaimoltaan Priscillalta rahoitusta saanut vaaliapu-organisaatio The Center for Tech and Civic Life joutuu selvittämään oikeudelle, käytettiinkö saatuja varoja Georgiassa mm. äänten ostamiseen, äänten laskijoiden palkkoihin ja maksuihin vaaleja valvoville tuomareille.

Louisianassa yksityisen rahan valvomatonta kulkua vaalijärjestelmään yritettiin torjua.

Here is the Evidence –sivusto kokoaa yhteen vaalien yhteydessä esiin tulleita epämääräisyyksiä.

PÄIVITYS 14.12.2020 klo 17:51

Kotimaan turvallisuudesta vastaavan viraston (Department of Homeland Security, DHS) kyberturvallisuusosasto (Cybersecurity & Infrastructure Agency, CISA)) on antanut hätätilamääräyksen SolarWinds-yhtiön Orion-koodin takia. Versiot 2019.4:sta 2020.2.1 HF1:n ovat ”pahojen hakkereiden” käytössä. Ohjeiden mukaan varmin tapa estää tunkeutuminen on irrottaa koneet verkosta. Tietojen mukaan Yhdysvaltain kauppakamariin ja valtiovarainministeriöön olisi tunkeuduttu, mutta myös muualla maailmassa on ollut käynnissä verkon kautta tunkeutuminen.

Dominion käyttää SolarWindsin softaa.

Lähde

PÄIVITYS 14.12.2020 klo 18:33

Michiganin osavaltiossa Antrimin kunnan Dominion-vaalikoneet tutkinut Allied Security Operations Group ilmoittaa alustavassa raportissaan havainneensa äänestyskoneiden järjestelmän tuottavan tarkoituksellisen suuria virhemääriä; virheet siirretään ”adjukoitaviksi” isoina määrinä, eikä auditointijälkeä ole. Kokonaisuus mahdollistaa vaalipetoksen tekemisen.

Kommentti

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat valitsijamiesvaalit. Äänestäjät eivät valitse suoraan presidenttiä vaan osavaltioiden 538 valitsijamiestä, jotka suorittavat presidentin valinnan. On mahdollista, että turvaudutaan siihen lain suomaan mahdollisuuteen, että osavaltiot määräävät ne valitsijamiehet, jotka suorittavat presidentin valinnan. Oikeusjutut saattavat nimittäin kestää vuosia.

Liittovaltion kauppakomissio (Federal Trade Commission, FTC) sekä 48:n osavaltion yleiset syyttäjät ovat tehneet kanteen Facebookia vastaanlaittoman monopolin murtamiseksi”. Liittovaltio ja 11 osavaltiota ovat jo aiemmin jättäneet antitrustilakien pohjalta haastehakemuksen Googlea vastaan.

Facebookin faktantarkistuskumppani USA Today käyttää koululaisia faktantarkistajina, raportoi ReclaimTheNet-sivusto. Columbia Journalism Review kertoo, että Bill & Melinda Gates -säätiö on kohdistanut rahallista hyväntekeväisyyttä USA Todayn omistavaan Gannettiin,

…faktantarkistajia koulivalle Poynter-instituutille ja tutkivan journalismin ryhmään nimeltään Center for Investigative Reportin sekä joukolle medioita kuten BBC, The Guardian, NBC Universal Media, the Financial Times, ProPublica, The Atlantic, Medium, Al Jazeera, National Journal, Univision, the Texas Tribune, Washington Monthly ja Le Monde.

AvoinMedia on aiemmin raportoinut Gatesin mediaan kohdistamasta hyväntekeväisyydestä.

AM suosittaa seuraamaan presidentinvaalien jälkipuintia tässäkin artikkelissa liitelinkkeinä olevien oikeusprosessialoitteiden kautta – mediasta ja somesta luetun ohella.

RS

Kuva:  Ansgar Scheffold, Sabrina Young via Pixabay. Kuvanmuokkaus Johanna L

15 comments

 1. Pitäisikö nyt uskoa, että pahis-hakkerit voivat tunkeutua Solarwindsin softan avulla mm. Yhdysvaltain valtiovarainministeriöön mutta eivät Dominionin äänestysmasiinoihin?

  Saanko nauraa itsekseni?

  Liked by 1 henkilö

 2. Tuossa päivällä taluttaessani anoppivainaata kaupassa kuulin radiouutisen jonka mukaan valitsijamiehet olivat valinneet Joe Bidenin presidentiksi. Ja ilmeisesti asia on niin vaikka en näiltä joutokiireiltäni ole juurikaan ehtinyt uutisia seuraamaan. Mutta mikä nyt neuvoksi? Melkein puolet kansasta on raivon partaalla jo ennen tätä tapahtuneiden mellakoiden ja ryöstelyaaltojen takia ja nyt kun vaalit ovat olleet enmmän kuin epäselvät, heitä neuvotaan ottamaan lusikka kauniiseen kouraan ja nielemään kakki. Minä epäilen syvästi että ympäri maata olevat militia ryhmät eivät sitä niin vain niele. On tietenkin vaarallista astua ennustajan saappaisiin, mutta kuitenkin; se maa ei ole synnyttänyt lampaita ennenkään.

  Tykkää

 3. Oikea Media raportoi:

  ”Russel James Ramstand Jr., Harvardin MBA, työskennellyt: NASA, MIT, ASOG, on suorittanut perusteelliset rikostekniset tutkimukset Dominion Voting Systems koneelle ja johtopäätökset ovat järkyttäviä:

  ”Dominion on tarkoituksella suunniteltu vaalipetosten toteuttamiseksi ja kyseistä järjestelmää ei tule missään tapauksessa käyttää Michiganissa.”
  ”Antrim piirikunnan ääniä ei tule sertifioida.”
  ”40 muuta piiriä käytti samaa konetta, joten se tarkoittaa että koko Michiganin vaalitulos on kyseenalaistettava.”
  ”Kaikki vuoden 2020 vaaleja koskevat lokitiedot on tarkoituksella poistettu laitteista. (edellisten vaalien jäljet on edelleen lokeilla).”

  On aivan selvää, että jonkun oikeusistuimen on otettava tämä raportti vakavasti ja käsittelyyn. Tällaista ei ole mahdollista vain sivuuttaa.

  Wisconsinissa puolestaan 220 000 ääntä ovat todellakin menossa hylättäviksi, koska osavaltion korkein oikeus on antanut lausunnon, jonka mukaan vain sellaiset henkilöt, joilla on todistettavasti ollut jokin pysyvä fyysinen este äänestyspaikalle pääsemiselle, ovat olleet oikeutettuja äänestämään postitse. Trumpin tiimillä on listat näistä 220 000 äänestäneistä ja on vain ajan kysymys kun tiimi penkoo ne läpi ja löytää noin 20 000 sellaista, jotka eivät täytä kriteeriä ja se on siinä. Se riittää kääntämään Wisconsinin tuloksen Trumpille.”
  https://oikeamedia.com/o1-149816

  ——–

  FraudSpottersin petosanalyytikko Ben Turner puhuu Dominion-efektistä; Turner on laskenut, että ääniä on siirtynyt republikaaneilta demsuille alueilla, joissa Dominion on käytössä https://fraudspotters.com/dominion-effect-faq/

  ——-

  Arizonan osavaltion senaatti pakottaa (subpoena) Maricopan piirikunnan auditoimaan Dominionin koneet

  Tykkää

 4. Niinpä niin. Jäljet johtavat suoraan sylttytehtaalle. CIA on vuosikymmenet käyttänyt samaa taktiikkaa kumotakseen varsinaiset vaalitulokset. Guatemalasta liikkeelle lähteneet ”Cola” sodat todistavat parhaiten mihin kyetään kun haluja on. Vaalikoneita on peukaloitu, kapsäkeissa on kannettu epämääräisiä lipukkeita vaalihuoneistoihin, vaalitarkkailijoita on ajettu ulos etc. Yhtä voi kusettaa kaikenaikaa, kaikkia voi kusettaa jonkin aikaa, mutta on mahdotonta kusettaa kaikkia kaikenaikaa. Ja sen takia tarvitaan väkivaltakoneisto. Demokraatit ovat jo alun alkujaan julistaneet että ”armeija” tulee poistamaan Trumpin Valkoisesta Talosta jos he eivät muuten voita. Eli siis demokraateilla on jonkinlainen ote Pentagoniin. Ei tällaisia ihan poskeilumielessä heitellä. Toisaalta on enemmän kuin selvää että Yhdysvaltain asevoimat on kaikkea muuta kuin yhtenäinen joukkue. Se väkivalta joka jokatapauksessa syttyy saattaa olla vain leimahdus yössä mutta epäilen. Lääh puuh kun innostuu.

  Tykkää

 5. Siihen mitä kirjoitit ISON RAHAN kytköksistä näihin vaaleihin niin ei pitäisi olla mikään yllätys että sekä USB:n että Goldman Sachsin pomomiehet istuvat pullakaffeella toistensa luona joka toinen päivä. Kuka varsinaisesti nimittää FED:in pääjohtajan? Kuka varsinaisesti päättää mihinkä kohteisiin rahaa budjetoidaan? Kuka varsinaisesti kutsuu jäsenet Skull and Bones seuraan, josta CIA:n johtajat valitaan? Ei tarvitse olla mikään Sherlock ymmärtääkseen että näitä vaaleja ajaa eteenpäin pomomiesten kerho joiden tavoitelistan ykköskohteena on globalismi jota johtavat juuri he. Mutta hyvä kirjoitus, kiitos siitä.

  Tykkää

 6. Toivoakseni en loukannut.Kutsu minua Ismaeliksi. Minä makaan Pequodin keulakannen alla ja kapteeni Ahabin valaanluinen jalka raahautuessaan kannella pitää minut hereillä. Toisin sanoen olen hieman väsy ja kun on väsy on kärtty. Se siitä. Onko mitään uutta länsirintamalla?

  Tykkää

  • Tämmöstä uutta länsirintamalta nyt: Yksityistetyt vaalit

   The Legitimacy and Effect of Private FundinginFederal and State Electoral Processes (39 s.) –raportti https://assets.documentcloud.org/documents/20428534/hava-and-non-profit-organization-report-final-w-attachments-and-preface-121420.pdf

   Executive Summary

   The 2020 presidential election witnessed an unprecedented and coordinated public-private partnership to improperly influence the 2020 presidential election on behalf of one particular candidate and party.

   Funded by hundreds of millions of dollars from Facebook founder Mark Zuckerberg and other high-tech interests, activist organizations created a two-tiered election system that treated voters differently depending on whether they lived in Democrat or Republican strongholds.

   Private monies dictated city and county election management contrary to both federal law and state election plans endorsed and developed by state legislatures with authority granted by the United States Constitution.

   Moreover, executive officials in swing states facilitated,through unique and novel contracts,the sharing of private and sensitive information about citizens within those states with private interests, some whom actively promoteleftist candidates and agendas.

   This data sharing allowed direct access to data of unique political value to leftist causes,and created new vulnerabilities for digital manipulation of state electronic poll books and counting systems and machines.[…]

   The use of absentee ballots is uniquely vulnerable to fraud, as detailed in a special bipartisan congressional report authored by former President Jimmy Carter and James Baker. […]

   Beginning in the spring of 2020, left-leaning organizations filed a massive number of lawsuits to challenge these integrity laws. Lawsuits sought to set aside witness requirements, identification requirements, deadlines, delivery requirements, ballot deadlines, signature requirements, application requirements,and even argued that the Constitution required all returned ballot envelopes be postage prepaid due to COVID.

   Swing state governors also started issuing emergency executive orders shutting down in-person voting while pouring new state resources into encouraging persons to vote in advance.

   Polling data revealed this coordinated assault on in-person voting generally favored Democrat Party voters who preferred to vote in advance,while placing Republicans, who preferred to vote in person, at a disadvantage. […]

   The provision of Zuckerberg-CTCL funds allowed these Democrat strongholds to spend roughly $47 per voter,compared to $4 to $7 per voterin traditionallyRepublican areas of the state.[…]

   Effectively, CTCL managed the election in these five cities. And this plan violated state law in, at least, the following fashion:

   1)The plan circumvented voter identification requirements for absentee ballots by attempting to classify all voters as “indefinitely confined” due to COVID and later, after Wisconsin Supreme Court criticism, by ordering election clerks to not question such claims.

   2)The plan initiated the use of drop boxes for ballot collection, significantly breaching the chain of custody of the ballot and failing to maintain proper logs and reviews to ensure all properly cast ballots were counted and all improperly cast ballots were not counted.

   3) Initiated the consolidation of counting centers, justifying the flow of hundreds of thousands of ballots to one location and the marginalization of Republican poll watchers such that bipartisan participation in the management, handling, and counting of the ballots was compromised.

   These are but examples of radical changes in election processes that opened the door for significant fraud.

   The disparate impact of Zuckerberg funding is also present in the analysis of CTCL funding in Pennsylvania.

   Documents obtained through court order revealed communication between the City of Philadelphia and CTCL emphasizing that CTCL paid election judges in Philadelphia and other election officials.

   CTCL mandated Philadelphia to increase its polling locations and to use drop boxesand eventually mobile pick-up units. Moreover, Zuckerberg monies allowed Philadelphia to “cure” absentee ballots in a manner not provided for in Republican areas of the state- […]

   jne. Hommaa on suunniteltu varmaan pitkään.

   Tykkää

   • […] Michigan granted the COVID tracing contract to Michigan VAN as a subsidiary of NGP VAN.

    The contract allowed this leftist organization to demand sensitive information from Michigan citizens at the threat of arrest.

    Citizens could be ordered to turn over medical records, travel information, the names of associates and friends,and other information with a significant privacy interest and of significant monetary value to a political fundraiser.

    Emails later obtained through FOIA requests demonstrate Governor Whitmer’s political director was involved in suggesting to the health department that they not directly contract with NGP VAN because of possible political fallout.

    Governor Whitmer’s staffer recommended NGP VAN create a Michigan subsidiary and that the subsidiary become a subcontractor so as to conceal NGP VAN’s involvement.

    When this information became public, Whitmer claimed she was unaware of the agreement and faced with public pressure, she rescinded the contract.[…]

    Uskomatonta! Demsujen varainkerääjä ja datapalvelu naamioitui (kuvernöörin luvalla) koronatartuntajäjittäjäksi ja kiristi ihmisiltä pidätyksen uhalla sensitiivisiä tietoja.

    Pitäisiköhän USAn demsujen vaihtaa nimensä esim. demafiaksi?

    Tykkää

 7. Elikkä siis, jos minä nyt oikein ymmärsin, nämä ”vaalit” ovat oikeastaan postikortti tempaus ja periaatteessa minäkin olisin voinut äänestää vaikka Mikki Hiirtä jos olisin vaivautunut kävelemään postilootalle. Mutta koska on tämä virus joka niin sopivasti sattui saapumaan paikalle näin vaalien alla niin onhan se tietysti ymmärrettävä että petteri punakuono kortilla on sama arvo kuin varmennetulla vaalilipukkeella. Ja kone laskee samat äänet monta sataa kertaa. ”Hajaantukaa! Täällä ei ole mitään nähtävää.”

  Tykkää

  • Siihen suuntaan. Tuossa yo. kommentissa oleva Amistad Project -vaaliraporttilinkki kertoo mm. että fb-Fuckerbergin rahoja käytettiin ääntenkeräysboxeihin, joita sijoitettiin demografia-datan perusteella selvitetyille demarialueille paljon enemmän kuin rebublikaani-alueille — eli tehtiin republikaanien äänestämisestä vaikeampaa (ulkonaliikkumisrajoitukset joissain kaupungeissa jne).

   Näin jossain (Trumpin tviitti?) maininnan, että lukitsemattomia ääntenkeräyslaatikoitakin on havaittu.

   Henkilökohtaisesti ajattelen, että priorisointi ns. kusee: ensin pitäisi selvittää epäilyt ja epäselvyydet, ja vasta sen jälkeen alkaa julistaa voittajia.

   Vaalijärjestelmän uskottavuuden pitäisi olla se ykkösasia niin kauan kuin demokratia ollaan olevinaan.

   Tykkää

 8. Kuten kotiseudullani päin sanotaan ”Moomma kuses!” Jos kerran yhdysvaltain presidentin äänestys, toisin sanoen äänestys jossa päätetään siitä kuka laukaisee jytyvehkeet, on tämmöistä pelleilyä niin mitä millään on enää väliä? Kyllä on ryhdyttävä ihan todelliseen vastarintaan.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s