Koronapolitiikan miljoonat uhrit

Olli Tammilehto

Ympäri maailmaa toteutetut ”lockdownit” ja muut koronatoimet ovat historiassa ainutlaatuisia. Vaikka näitä yhteiskunnan sulkutoimia on perusteltu terveysturvallisuudella, ne ovat todellisuudessa sairastuttaneet ja tappaneet miljoonia. Toimien seurauksena ihmisiä kuolee joukoittain muun muassa hoidon puutteeseen, malariaan, tuberkuloosiin ja nälkään.

Koronatoimet – sukupolven suurin politiikkavirhe

AvoinMedia 17.8.2020

Tappava pelottelu

Yksi koronapolitiikan kulmakiviä on ollut ihmisten jatkuva pelottelu. Lehdet kertovat joka päivä koko vuoden koronakuolleet, jotka ovat oikeastaan vain koronaan liittyviä kuolleita: ihmisiä, joilta on löytynyt virus mutta joiden varsinainen kuolinsyy voi olla jokin muu. Näitä tilastoja ei suhteuteta mihinkään. Ei kerrota muihin tauteihin ja onnettomuuksiin kuolleiden määrää eikä sitä, että Suomessa kuolee joka päivä noin 150 ihmistä pääasiassa erilaisten sairauksien murtamina.

Itävallassa on tullut julkisuuteen virallisen koronatyöryhmän maaliskuisen istunnon pöytäkirja, jonka mukaan hallitus halusi tarkoituksella pelotella kansalaisia, jotta nämä alistuisivat koronatoimiin1.

Tiedotusvälineille on vuotanut myös vastaava Saksan sisäministeriön asiakirja, jossa ”kommunikaatiostrategiaksi” on valittu tahallinen pelottelu tuomalla esiin aina pahimpia mahdollisia skenaarioita. Lapsia halutaan muistuttaa siitä, että he kaverien kanssa leikkimällä ja hygieniasäännöt unohtamalla voivat tappaa vanhempansa.2

Pelko on tehokas suostuttelija: koronavirus-uutisointiohjeistus käyttäytymistieteilijöiltä

Maaliskuun alussa 2020 tieteellisten hätätila-neuvonantajien ryhmä (SAGE) laati Ison-Britannian hallitukselle ohjeistuksen menetelmistä, joilla sosiaalisen etääntymisen (social distancing) säännöt saadaan syötettyä ihmisille.
Menetelmissä hyödynnettiin psykologisia ohjailukeinoja halutun käytöksen tavoittelussa.

AvoinMedia 30.7.2020

Suhteeton viruspelko ja siihen liittyvä levottomuus ovatkin levinneet voimakkaasti. Tällä on suoriakin terveysvaikutuksia esimerkiksi siksi, että levottomuuden on havaittu lisäävän sydänkohtauksia ja muita vakavia sydäntauteja3. Merkittävämpää on kuitenkin se, että tartuntapelon takia sairaat ihmiset eivät ole hakeutuneet hoitoon ajoissa.

Esimerkiksi yhden kyselyn mukaan sydäntautipotilaat olivat huhtikuun alussa vähentyneet yhdysvaltalaisista sairaaloissa 40-60 %4. Kotona ja vanhainkodeissa tapahtuneiden sydänkohtausten aiheuttamat kuolemat lisääntyivät Britanniassa maalis-kesäkuun välillä yli 30 %5. Tällä kaikella on voinut olla huomattava kuolleisuutta lisäävä vaikutus myös Ruotsin kaltaisissa maissa, joissa koronan torjuntatoimet ovat olleet lieviä.

Potilaita hylkivät sairaalat

Pelon lisäksi sairaalat ovat tyhjentyneet muista kuin koronapotilaista siksi, että viranomaiset ovat monissa maissa kehottaneet ihmisiä pysymään kotona. Leikkauksia ja hoitoja, jotka eivät ole olleet aivan kiireellisiä, on lykätty, jotta useimmiten turhaan odotetuille koronapotilaille olisi tilaa.

Espanjan tv esitti Madridin El Escorial -sairaalassa työskentelevän johtavan lääkärin haastattelun. ”Viime viikolla meillä oli kolme [korona-]potilasta ja yli sata tyhjää sänkyä, joten ei, emme ole olleet lähelläkään terveydenhuollon ylikuormittumista”, Benito sanoo

Beniton ryöpytettyä median tapaa uutisoida, mieshaastattelija sanoo ”Olemme menettäneet kontrollin, emmekö olekin?”, jonka jälkeen naishaastattelija kiireesti siirtää keskustelun ”takaisin studioon”.

Riikka Söyring AvoinMediassa 21.8.2020

Esimerkiksi Britanniassa oli lokakuuhun mennessä kolmen miljoonan potilaan syövän seuranta keskeytynyt6. Syöpähoidon asiantuntijan Karol Sikoran mukaan puolen vuoden hoitoon hakeutumattomuus ja syövän seurannan keskeytys johtaisi Britanniassa tulevina vuosina 50 000 ylimääräiseen syöpäkuolemaan7.

Saksan sisäministeriön korkean virkamiehen teettämän arvion mukaan koronatoimien aiheuttamat leikkauksien viivästymiset voivat pahimmassa tapauksessa johtaa 125 000 saksalaisen menehtymiseen8. Britannian hallituksen virallisen raportin mukaan viivästyneet hoidot voivat keskipitkällä tai pitkällä tähtäyksellä aiheuttaa 185 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman9.

Terveydenhoidon häiriöt ja keskeytymiset ovat vaikuttaneet myös raskaana oleviin naisiin. Seurauksena on se, että korona-aikana kuolleena syntyneiden lasten määrä on ympäri maailmaa kasvanut. Esimerkiksi Nepalissa tähän onnettomaan tulokseen päätyneiden raskauksien määrä kasvoi 50 %.10

Suomessakin leikkaukset ja muut hoidot ovat viivästyneet: elokuussa hoitojonossa yli puoli vuotta odottaneita oli 18 000 ihmistä eli yhdeksän kertaa enemmän kuin keskimäärin viimeisten 10 vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan jonossa oli 137 000 potilasta.11

Viime kesänä lukuisissa maissa aloitettu massatestaus on johtanut laboratorioiden ruuhkautumiseen ja vaarantanut näin muun terveydenhoidon. Esimerkiksi Suomessa potilasvahinkoilmoitukset ovat lisääntyneet12.

Sulutettu elämä vailla mieltä

Huhtikuun alussa eli noin puolet maailman ihmisistä13 lockdowneissa, jotka kesän tauon jälkeen jatkuivat loppuvuodesta monissa maissa. Niillä on ollut monia negatiivisia, osin jopa katastrofaalisia vaikutuksia.

Sulkutoimet ovat vähentäneet terveydelle tärkeää liikkumista. Ikäihmiset ovat menettäneet suurimman ilonaiheensa, kun he eivät ole voineet tavata lapsiaan ja lastenlapsiaan. Eristäminen on nopeuttanut ikääntymistä ja lisännyt fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia vanhusten keskuudessa14.

Korona-tuomittujen iltahuuto

Lockdownit ovat merkinneet miljoonien työpaikkojen sulkemista, mikä on johtanut valtavaan työttömyyden kasvuun. Kansainvälinen työjärjestö, ILO on varoittanut, että lähes puolet maailman työssä käyvistä on vaarassa menettää toimeentulonsa15. Tutkimusten mukaan työttömyys kapitalistisessa yhteiskunnassa heikentää ihmisten terveyttä lukuisilla tavoilla. Masentuneisuus, stressi ja itsemurhat lisääntyvät.

Kun nyt työttömyyden lisäksi ihmiset kärsivät sulkujen suorista psyykkisistä rasituksista, mielenterveydelliset häiriöt16 ja perheväkivalta17 ovat yleistyneet maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi pahoinpitelyyn viittaavat lasten päävammat lisääntyivät moninkertaiseksi kevään lockdownien aikana aikaisempiin vuosiin verrattuna18.

Masennusta kokevien aikuisten osuus Britanniassa kasvoi maaliskuusta kesäkuuhun 10 prosentista lähes 20 prosenttiin19. Vertailtaessa 4–5 viikkoa lockdownissa olleiden ihmisten kokemuksia ensimmäistä tuomiotaan suorittavien vankien kokemuksiin selvisi, että ihmiset kokivat pakollisessa kotonaolossa enemmän epätoivoa kuin vankilassa20.

Yksin Yhdysvalloissa työttömyys sekä eristyksen, pelon ja epävarman tulevaisuuden aiheuttama epätoivo voi johtaa Well Being Trust -säätiön tutkimuksen mukaan 75 000 ihmisen kuolemaan. Elämä katkeaisi itsemurhien, alkoholismin tai huumeiden käytön seurauksena.21 USA:n tautiviraston CDC:n mukaan levottomuudesta kärsivien lukumäärä on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Kesäkuussa tehdyn kyselyn mukaan 11 % aikuisista oli vakavasti harkinnut itsemurhaa viimeisten 30 päivän aikana22. CDC raportoi myös, että 25–44-vuotiaiden kuolleisuus kasvoi 26,5 % tammikuun ja lokakuun alun välillä. Nämä kuolemat eivät liittyneet koronaan, mutta niiden epäillään liittyvän epätoivoon23.

Australiassa on arvioitu, että koronan torjunta voi lisätä itsemurhia 50 %, ja niihin voi menehtyä 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin itse koronaan24.

Nämä vaikutukset näkyvät myös Suomessa. Köyhyys lapsiperheissä on selvästi kasvanut25. THL:n kyselyssä syys-lokakuussa 48 % kertoi toivottomuuden lisäntyneen. Poliisin kotihälytyksien määrä kasvoi tammi-kesäkuun välillä 30 %.26 Parisuhdeongelmat ja perheväkivalta ovat Suomessakin yleistyneet. Tammi-syyskuussa parisuhdeväkivalta lisääntyi 29 %.27

Maalis-huhtikuussa itsemurhien määrä kasvoi 15 % verrattuna edelliseen vuoteen28.
Suomessa konkursseja ja työttömyyttä on padottu konkurssilain väliaikaisella muutoksella ja erilaisilla tukitoimilla. Kun tämä suojakausi purkautuu helmikuussa, seurauksena on konkurssien ja työttömyyden jyrkkä kasvu29.

Vapaus pois virus kerrallaan

AvoinMedia 19.4.2020

Ruoka lukossa

Sulkutoimien vaikutukset ovat suurimmat maailman köyhien keskuudessa. Heidän kotinsa ovat ahtaat ja heillä ei ole säästöjä. Etelä-Afrikassa tehdyn tutkimuksen mukaan koronatoimien seurauksena maassa menetetään noin 30 kertaa enemmän elinvuosia, kuin mitä toimien avulla voidaan parhaimmassakaan tapauksessa pelastaa.30

Lockdown ja sen taloudelliset seuraukset ovat merkinneet ja merkitsevät nälkää sadoille miljoonille ihmisille. Ruoan tuotanto, jalostus ja jakelu ovat kärsineet. Monet maat ovat alkaneet rajoittaa elintarvikkeiden vientiä. Vaikka ruokaa olisi satavissa, köyhät eivät pysty ostamaan.31 YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevän raportin mukaan koronatoimet ovat johtaneet takapakkiin mm. köyhyyden poistamista, hyvää terveyttä ja tasokasta koulutusta koskevien tavoitteiden suhteen32.

Yksi WHO:n koronapolitiikasta vastaavista korkeista virkamiehistäkin, professori David Nabarro kertoi lokakuussa Spectator-TV:ssä, että ”me Maailman terveysjärjestössä emme kannata lockdownin käyttöä epidemian ensisijaisena kontrollimenetelmänä”, sillä ”lockdowneilla on täsmälleen yksi seuraus, jota ei koskaan saa vähätellä: ne tekevät köyhistä ihmisistä kauhean paljon köyhempiä”.33

Maailman ruokaohjelman (WFP) johtajan David Beasleyn mukaan koronatoimet voivat vuoden loppuun mennessä sysätä 270 miljoonaa ihmistä nälkäkuoleman partaalle34. Samaa luokkaa olevaan arvioon päätyy Oxfam-kehitysjärjestö julkaisemassaan raportissa. Sen mukaan koronatoimien seurauksena vuoden 2020 lopulla voi joka päivä kuolla 6000-12 000 ylimääräistä ihmistä nälkään35.

Kohti vapauden diktatuuria

Tauteja lisäävä taudin torjunta

Köyhien keskuudessa lockdownilla on suuria vaikutuksia myös muiden, koronaa vakavampien tartuntatautien torjuntaan. Kun diagnooseja ei tehdä eikä hoitoja ole, miljoonat kuolevat ennenaikaisesti. WHO:n ja tuberkuloosin torjuntajärjestön Stop TB Partnershipin arvioiden mukaan sulkutoimien seurauksena 200 0000–400 000 ylimääräistä ihmistä voi vuonna 2020 kuolla tuberkuloosiin – seuraavien viiden vuoden kuluessa toista miljoonaa36.

Myös malariaepidemiat kiihtyvät. Maailman terveysjärjestön mukaan Afrikassa voi malariakuolemien määrä pahimmassa tapauksessa lähes kaksinkertaistua tänä vuonna, jos koronan torjunta johtaa hyttysverkkojen ja lääkkeiden jakelun keskeytymiseen. Tämä lisäisi lockdownin tilille noin 370 000 kuollutta.37 Saman globaalin järjestön mukaan maksimimäärä ihmisiä, jotka voisivat kuolla Afrikassa koronaan ilman mitään torjuntatoimia, olisi 190 00038. Tosin joulukuun alkuun mennessä maanosassa oli koronaan liittyviä kuolemia vain 34 66039.

UNICEFin terveysasioiden johtajan Stefan Petersonin mukaan lockdownin ja muun koronatorjunnan haitat lasten terveydelle todennäköisesti ”ylittävät ratkaisevasti kaikki koronaviruksen aiheuttamat uhat”. Hänen mukaansa toimien seurauksena kehitysmaiden lasten riski kuolla malariaan, keuhkokuumeeseen ja ripuliin on kasvamassa voimakkaasti.40 Arvovaltaisessa Lancet-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koronatorjunnan aiheuttama terveydenhoitojärjestelmien toiminnan keskeytys ja ruoan saannin heikkeneminen voivat johtaa pahimmillaan siihen, että yli miljoona alle viisivuotiasta lasta kuolee41.

WHO:n mukaan koronaan liittyviä kuolleita oli joulukuun alussa noin 1,5 miljoonaa, joista siis vain osalla virus oli varsinainen kuolinsyy. Kaikki edellä kerrottu merkitsee sitä, että globaalilla tasolla koronatorjunnalla on paljon suurempi vaikutus kuolleisuuteen kuin mitä itse viruksella on tai olisi voinut olla.

Tunnetusti joskus hoito on pahempi kuin itse tauti.

Koronatoimet jäänevät historiaan kaikkein mielettömimpänä esimerkkinä tästä.


Kirjoitus on julkaistu alunperin Vapaudenpuolesta.fi:ssä sekä kirjoittajan omassa blogissa 10.12.2020.

LÄHTEET

1 Österreichischer Rundfunk (27.4.2020): Aufregung über kolportierte Angststrategie. https://orf.at/stories/3163480

2 BMI | Abgeordnetenwatch.de (04/2020): Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen. https://www.abgeordnetenwatch.de/sites/default/files/media/documents/2020-04/bmi-corona-strategiepapier.pdf

3 O Olafiranye & … | Mind & brain (4.8.2011): Anxiety and cardiovascular risk: Review of Epidemiological and Clinical Evidence (32–37). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150179

4 Krumholz, Harlan M. (M.D) | The New York Times (6.4.2020): Where Have All the Heart Attacks Gone? https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html

5 Wu, Jianhua & … | Heart (28.9.2020): Place and Causes of Acute Cardiovascular Mortality during the COVID-19 Pandemic. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32988988

6 Bodkin, Henry | The Telegraph (12.10.2020): Three Million Patients Have Missed Cancer Screenings since Start of Pandemic. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/10/12/three-million-patients-have-missed-vital-cancer-screenings-since

7 Sikora, Karol | DailyMail (22.4.2020): If this goes on for six months, 50,000 more people could die of cancer. https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8247141/If-goes-six-months-50-000-people-die-cancer.html

8 Tammilehto, Olli | Turun Sanomat (18.6.2020): Korona on väärä hälytys – Saksassakin jo epäillään, että torjuntatoimet ovat itse tautia tuhoisampia. https://www.ts.fi/lukijoilta/4984664/Korona+on+vaara+halytys++Saksassakin+jo+epaillaan+etta+torjuntatoimet+ovat+itse+tautia+tuhoisampia

9 Knapton, Sarah | The Telegraph (19.7.2020): ”Lockdown May Cost 200,000 Lives, Government Report Shows. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/19/lockdown-may-cost-200k-lives-government-report-shows

10 Watson, Clare | Nature (15.9.2020): Stillbirth Rate Rises Dramatically during Pandemic (490–91). https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-02618-5/d41586-020-02618-5.pdf

11 Rajamäki, Tiina | Helsingin Sanomat (9.11.2020): Korona-aika on pidentänyt sydämien ja syöpien leikkausjonoja – kasvaimet ovat pidemmälle edenneitä ja isompia kuin aiemmin, sanovat lääkärit. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007607901.html

11 (toim) Kestilä, Laura; Härmä, Vuokko & Rissanen, Pekka | THL (syksy 2020): Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140661/URN_ISBN_978-952-343-578-0.pdf

12 Lepistö, Joonas | MTV (4.9.2020): Koronatestaus näkyy nyt ruuhkina kaikessa muussa näytteenotossa ja potilasvahinkoilmoitukset lisääntyvät – jopa kuukauden odotus: ’Tämä täytyy saada korjattua’. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronatestaus-nakyy-nyt-ruuhkina-kaikessa-muussa-naytteenotossa-ja-potilasvahinkoilmoitukset-lisaantyvat-jopa-kuukauden-odotus-tama-taytyy-saada-korjattua/7917178

13 Sandford, Alasdair | Euronews (2.4.2020): Coronavirus: Half of Humanity on Lockdown in 90 Countries. https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou

14 Khimm, Suzy | NBC (27.10.2020): The Hidden Covid-19 Health Crisis: Elderly People Are Dying from Isolation. https://www.nbcnews.com/news/us-news/hidden-covid-19-health-crisis-elderly-people-are-dying-isolation-n1244853

15 Salako, Tokunbo | Euronews (29.4.2020): Nearly Half of World’s Workers Risk Losing Their Livelihoods, Says ILO. https://www.euronews.com/2020/04/29/coronavirus-nearly-half-of-world-s-workers-risk-losing-their-livelihoods-over-covid-19-loc

16 Marshall, Louise; Bibby, Jo & Abbs, Isabel | The Health Foundation (18.6.2020): Emerging Evidence on COVID-19’s Impact on Mental Health and Health Inequalities. https://www.health.org.uk/news-and-comment/blogs/emerging-evidence-on-covid-19s-impact-on-mental-health-and-health

17 Riski, Taina & Viuhko, Minna | THL (25.11.2020): Covid-19-pandemia lisäsi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. https://blogi.thl.fi/covid-19-pandemia-lisasi-naisiin-kohdistuvaa-vakivaltaa

17 Taub, Amanda | The New York Times (6.4.2020): A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide. https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html

18 Sidpra, Jai & … | Archives of Disease in Childhood (2.7.2020): Rise in the Incidence of Abusive Head Trauma during the COVID-19 Pandemic. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32616522

19 Vizard, Tim & … | Office for National Statistics (18.8.2020): Coronavirus and depression in adults, Great Britain. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/coronavirusanddepressioninadultsgreatbritain/june2020

20 Dhami, Mandeep K; Weiss-Cohen, Leonardo & Ayton, Peter | Frontiers in Psychology (19.11.2020): Are People Experiencing the ‘Pains of Imprisonment’ During the COVID-19 Lockdown? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33329229

21 Petterson, Stephen; Westfall, John M. & Miller, Benjamin F. | Well Being Trust & The Robert Graham Center Analysis (2020): Projected Deaths of Despair During COVID-19. https://wellbeingtrust.org/areas-of-focus/policy-and-advocacy/reports/projected-deaths-of-despair-during-covid-19

22 Kelly, Jack | Forbes (18.8.2020): The Pandemic Has Caused An Increase In Anxiety, Stress, Depression And Suicides. https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/08/18/the-pandemic-has-caused-an-increase-in-anxiety-stress-depression-and-suicides

23 Prestigiacomo, Amanda | The Daily Wire (22.10.2020): New CDC Numbers Show Lockdown’s Deadly Toll On Young People. https://www.dailywire.com/news/new-cdc-numbers-show-lockdowns-deadly-toll-on-young-people

24 Tom Stayner: ”Australia’s Suicide Rate Could Surge Due to Economic Fallout of Coronavirus”, SBS News, 7.5.2020, https://www.sbs.com.au/news/australia-s-suicide-rate-could-surge-due-to-economic-fallout-of-coronavirus.

25 Collin, Paula | YLE (18.6.2020): Lapsiperheiden avuntarve on nyt kova eikä hellitä hetkessä – avustusjärjestön tiiminvetäjä: ’Jouluun asti puretaan näitä jonoja’. https://yle.fi/uutiset/3-11406655

26 (katso 11)

27 (katso 11)

27 Palmén, Tiia | MTV (3.10.2020): Korona-aika näkyy nyt väkivaltana kodeissa – syyskuu on ollut erityisen synkkä: Tästä on kyse. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/korona-aika-nakyy-nyt-vakivaltana-kodeissa-syyskuu-on-ollut-erityisen-synkka-tasta-on-kyse/7942034

28 Tolonen, Anni: Itsemurhissa koronakeväänä lähes 15 prosentin kasvu – Psykiatrinen johtaja: “Osastoilla on ollut pelottavan hiljaista”. https://yle.fi/uutiset/3-11351803

29 Panzar, Minna | YLE (21.10.2020): Suomea odottaa kaikkien aikojen konkurssivyöry kun koronan takia tehty suojakausi päättyy – jopa tuhansien konkurssihakemusten patoutuma purkautumassa helmikuussa. https://yle.fi/uutiset/3-11601843

30 Child, Katharine | BusinessLIVE (5.5.2020): Lockdown Disaster Dwarfs Covid-19, Say SA Actuaries. https://www.businesslive.co.za/fm/features/2020-05-05-lockdown-disaster-dwarfs-covid-19-say-sa-actuaries

31 Klare, Michael T. | The Nation (1.5.2020): Covid-19’s Third Shock Wave: The Global Food Crisis. https://www.thenation.com/article/society/coronavirus-global-food-crisis

32 United Nations (2020): United Nations Department for Economic and Social Affairs: The Sustainable Development Goals Report 2020. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020

33 Neil, Andrew | The Spectator TV (8.10.2020): The Week in 60 Minutes #6 – with Andrew Neil and WHO Covid-19 envoy David Nabarro (15:25). https://youtu.be/x8oH7cBxgwE

34 Beasley, David | World Food Programme (17.9.2020): WFP Chief warns of grave dangers of economic impact of Coronavirus as millions are pushed further into hunger. https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-grave-dangers-economic-impact-coronavirus-millions-are-pushed-further-hunger

35 Oxfam International (9.7.2020): The Hunger Virus: How COVID-19 Is Fuelling Hunger in a Hungry World. https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-how-covid-19-fuelling-hunger-hungry-world

36 World Health Oraganization WHO (2020): Global Tuberculosis Report 2020. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240013131

36 Stop TB Partnership (2020): The Potential Impact Of The Covid-19 Response On Tuberculosis In High-burden Countries: A Modelling Analysis. http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf

37 World Health Oraganization WHO (2020): World Malaria Report 2020 (96). https://www.who.int/docs/default-source/malaria/world-malaria-reports/9789240015791-eng.pdf

38 Regional Office for Africa | WHO (7.5.2020): New WHO Estimates: Up to 190 000 People Could Die of COVID-19 in Africa If Not Controlled. https://www.afro.who.int/news/new-who-estimates-190-000-people-could-die-covid-19-africa-if-not-controlled

39 World Health Oraganization WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int

40 Newey, Sarah | The Telegraph (13.5.2020): Unicef Warns Lockdown Could Kill More than Covid-19 as Model Predicts 1.2 Million Child Deaths. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unicef-warns-lockdown-could-kill-covid-19-model-predicts-12

41 Roberton, Timothy & … | The Lancet Global Health (12.5.2020): Early Estimates of the Indirect Effects of the COVID-19 Pandemic on Maternal and Child Mortality in Low-Income and Middle-Income Countries: A Modelling Study. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(20)30229-1.pdf

Kuva (CC0): RCraig09 (CC BY-SA 4.0), Zegomo (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia Commons, Pxhere (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

Kuvan innoitus:

22 comments

 1. Kas vain, kaikesta kaiken tietävän ja joka asiaan mielipiteen omaavan syrjäytynyt maalaiseukko on taas antanut povauksen ja näkemyksen. Kun ei ole elämää vuohenlypsyn ulkopuolella niin roikkuu netissä ja sekoittaa päänsä salaliittoteorioilla ja tarjoaa niitä tosina pienelle yleisölle. Ei jatkoon vaan hoitoon.

  Tykkää

  • Hei taas moninimimerkkinen. Tietosi povauksen ja näkemyksen laatijasta oikenee, mikäli vaivaudut katsomaan artikkelin alusta jutun kirjoittajan.

   Tykkää

   • On likimain pakko tulla (otsikon PINGattua kahvitauon loppuneeksi?) suoraan kommentteihin kulkematta edes lähtöruudun kautta, jos onnistuu olemaan näkemättä tuon valtavan kokoisen nimikyltin het otsikon alla… :’D

    Tykkää

  • Pieni huomio (tuon vähän isomman hupsiksen lisäksi):

   (tekstissä viite 40) The Telegraph 13.5.2020: ”Unicef warns lockdown could kill more than Covid-19 as model predicts 1.2 million child deaths
   – ’Indiscriminate lockdowns’ are an ineffective way to control Covid and could contribute to a 45 per cent rise in child mortality”

   https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unicef-warns-lockdown-could-kill-covid-19-model-predicts-12

   Liked by 1 henkilö

   • Eiköhän tuo moninimimerkkioletettu vain käsittele omia pelkojaan meuhaamalla kommenttipalstalla, jos sille joku palkkaa maksaa niin toivoisi jonkun kyseisen puulaakin keskijohdosta seuraavan hieman duunareidensa työpanosta, eli parempi perehdytys ja työnohjaus tai
    parempaa liksaa jotta saavat palkattua hieman pätevämpää porukkaa😂

    Tykkää

  • Oletan tämän (kuvan) kuuluvan tähän. Kyllä täällä idiootti saa olla niin massiivisesti kuin sielu sietää, mutta toisten nimeä ei tällaisella mätävisvalla saastuteta.

   Tässä kohtaa, kun aletaan puhumaan identiteettirikoksesta, voipi moninimimerkkinen odottaa että syttyy lamppu päässä kuin petteri punakuonolla, notta kyseessä on rikos. En suosittele toistamaan AMn sivuilla, pidä hauskaa ihan vain omilla nimihassuuksillasi rölläillen.

   Tykkää

   • Nimimerkit ”Olli Tammilehto”, Riikka hoitoon ja Avohoito-media voivat lähettää minulle sähköpostia aina kun tulee tarve kertoa mielipiteensä _minusta_, sillä tavalla keskustelu täällä AvoinMedian kommenttiosioissa pysyy keskustelunavauksen _aiheessa_. Jospa se parantaa oloanne.

    Tykkää

  • n, kaikesta kaiken tietävän ja joka asiaan mielipiteen omaava juoppo hybriidisika on taas antanut povauksen ja näkemyksen. Kun ei ole elämää bunkkerissa runkkaamisen lisäks niin roikkuu netissä ja sekoittaa päänsä lapsipornolla ja jakelee sitä omalle sisäpiirille. Tiilikaisen Huora viekä teidän Pedarinne hoitoon.

   Tykkää

   • Tiilihuoran Pedari, tarkoitat ilmeisesti nimimerkkiä Avohoito-media?

    Ei kannata mennä sellaiseen kielenkäyttöön, että tulee sekoitetuksi ”kommentoijien eliittiin”. Pysytään mieluummin asiassa. Ok?

    Tykkää

 2. Kiitos Olli Tammilehto tästä koosteesta. Masentavinta tässä tällaisen maailmantarkkailijan kannalta on, että tämän tiesi etukäteen kuka tahansa, joka ei mennyt paniikkimoodiin ja käytti päättelykyään.

  Muistamme Kreikan tilanteen sille annetun ”avun” ja vaadittujen ”uudistusten” (lue: talouskurin) jäljiltä. Lääkkeet ja ruoka loppuivat, malaria palasi maisemiin, työttömyys nousi hirmuisiin lukemiin, työikäiset muuttivat maasta ja velka kolminkertaistui.
  Silloin ei torjuttu virusta vaan pelastettiin pankkeja.

  Niihin hommiin päästään kohta taas. Kun yritykset alkavat kaatua, pankeilla on paljon tuottamattomia lainoja salkuissaan (NLPs, Non-Performing Loans) joten pankit alkavat muuttua maksukyvyttömiksi. Kukahan mahdetaan taas huutaa apuun? Pankkiunionilla talletukset muutettiin pankin omaisuudeksi, tallettaja on nimittäin sijoittaja ja siten hänellä on vastuu kaikkien europankkien veloista.

  Pankeilla on myös paljon yritys- ja asuntovelkojen takauksina saatua omaisuutta, mutta kuka ne ostaa kun joka toinen työikäinen on työtön?
  Ulkomaalaiset sijoittajat vievät parhaat päältä pilkkahintaan, velat jäävät velallisille. Asunto ja muu omaisuus tietty katoaa. Lapsiperheköyhyys kasvaa, tulevaisuususko ei.

  Vastuunkantajien selittelyjä tulee olemaan mehevä kuulla.

  Tykkää

 3. Korkki kiinni ja palaa lammaslaumaasi,osaatko lukea kuka jutun on kirjoittanut?Palaa takaisin hesarin sivuille ja jätä nämä sivut ihmisille jotka ajattelevat itse.

  Tykkää

  • No, Köyringin (ja toisenkin ”toimittajan”) tavaramerkki on kuitenkin tämä kansannaisen lupsakaksi maalaisjärjeksi naamioitu asenne, jonka suojista tuubaa tuutataan.

   Tykkää

   • Todellisessa elämässä olen kerrostalossa kasvatettu ja typeryyden kanssa kärsimätön 😀

    Mutta joo, lähdin kaupungista maalle enkä palaa jos vain sen voin välttää.

    Tykkää

 4. Vaikka tuon labrasta levitetyn koronan ottaa vakavasti, niin alkaa tosiaan lääke olla pahempi kuin tauti.

  Paniikkiin lietsotut ihmiset ei enää ajattele omilla aivoillaan, vaan nielevät kaiken ajattelematta.

  Tykkää

 5. Tässä on isona vaarana tavallaan myös seuraavanlainen kehityskulku mitä ei ole kauheasti tuotu esille; Sulkujen haitat realisoituvat PITKÄLLÄ aikavälillä huonossa kunnossa olevina ihmisinä; Näitä ovat esimerkiksi ylipainon ja masennusen aiheuttamat ongelmat sekä sairaanhoidon ja talouden häiriöiden vuoksi hoitamatta jääneet pitkäaikaissairaudet.

  Koska Korona tapaa käytännössä ainoastaan huonokuntoisia potilaita ja koska tämä ylläkuvattu efekti on eri arvioiden mukaan n.5-100kertainen itse koronakuolleisuuteen verrattuna, niin meillä on todennäköisesti edessämme jopa vuosikymmenen ajan nouseva kuolleisuus ja laskeva elinajanodote.

  Koska korona on tällä hetkellä tehokkaimmin leviävä tartuntatauti, meillä todennäköisesti on edessämme tilane jossa koronakuolleisuus näyttää (lehdistön mielestä) nousevan vuosi vuodelta vaikka todellinen syy kuolleisuuden nousuun on katastrofaalisen lockdown-politiikan aiheuttama huonokuntoisten ihmisten määrän kasvu.

  Tätä ongelmaa tietysti sitten paikataan uusilla lockdowneilla.

  Tykkää

 6. Linkissä lisää todisteita siitä, miten sairas ja tappava tämä sota terveyden ja elämän puolesta on:
  https://archive.is/iNEa2

  Sota maailman pelastamiseksi on niin elintärkeä, tietyille intressipiireille, että he ovat jo suunnitelleet seuraavan syyn harjoittaa mielivaltaa, ihmisoikeuksien vastaista politiikkaa ja rikosta maailmanrauhaa vastaan. Se on ilmasto. Ilmastohan meillä on aina, samoin kuin jokavuotuiset flunssat, joten sen syyn käyttö ei lopu koskaan.
  https://unric.org/fi/tag/ilmastohatatila/

  Liked by 1 henkilö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s