Hyväntekeväisyydellä terrorismia

Hyväntekeväisyysjärjestöt toimivat kauttakulkurahastoina terrorismille – niiden rahoitusrakenne sopii erinomaisesti rahanpesuun ja laittomiin rahansiirtoihin terroristijärjestöille.

Yhdysvalloissa talousasioita valvovan finanssikomitean tutkimusyksikkö jätti joulukuussa 2020 senaattori Charles Grassleylle (rep) 11-sivuisen muistion, jossa käsitellään valtion projektirahoituksen ohjaamista terrorismikytköksiä omaavalle järjestölle:

Helmikuussa 2019 edellä finanssikomitea alkoi tutkia evankelista World Vision -järjestöä koskevia epäselvyyksiä. Oli aihetta uskoa, että Yhdysvaltain hallituksen antamia avustusrahoja kulki kiertotietä World Visionin kautta valtiovarainministeriöön kuuluvan, USAn kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan tueksi kauppapakotteita hallinnoivan ja valvovan viraston (Office of Foreign Assets Control, OFAC) pakotteiden alaiseksi listaamalle, islamilaiselle järjestölle [Islamic American (aiemmin African) Relief Agency, IARA / Islamic Relief Agency, ISRA].

Grassleylle jätetty muistio kertoo (s3), että ISRAlla on maailmalla 40 toimistoa – päämaja on Khartumissa, Sudanissa. Yhdysvaltain, tarkemmin George W. Bushin nuoremman hallitus asetti pakotteet ISRA:lle vuonna 2004 sen jälkeen, kun ISRA oli ohjannut arviolta 5 miljoonaa dollaria al-Qaidan edeltäjälle, Maktab Al-Khidamatille. ISRAn johto osallistui mm. keskusteluihin uuden turvapaikan löytämiseksi Osama bin Ladenille. Valtiovarainministeriön mukaan ISRA:lla oli kaksi ”keräyslaatikkoa” merkinnöillä ”Allah” ja ”Israel”, joka merkitsi että rahat käytettäisiin hyökkäyksiin Israelia vastaan.

World Vision solmi kumppanuuden ISRAn kanssa tietoisena siihen kohdistetuista pakotteista ja niiden syistä – kytkökset terroristijärjestöihin. World Vision väitti, ettei sillä ollut tietoa asiasta – ja että OFACin hakutyökalu, jolla asiaa olisi voinut selvittää, oli hankala. USAn valtiovarainministeriön sivuilta tietoa ei ollut kovin haastava löytää, tuolloinkaan:

KUVAKAAPPAUS 16.11.2013 otetusta verkkotallenteesta U.S. Department of the Treasuryn sivulta
(Home » Resource Center » Terrorism and Illicit Finance ») Protecting Charitable Organizations – I.

For Additional Information: http://www.treas.gov/press/releases/js2025.htm

21. tammikuuta 2014 World Vision USA, kansainvälisen järjestön (World Vision International, WVI) alajaosto jätti Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirastolle (USAID) avustushakemuksen Blue Nile Recovery Program -avustusohjelmaa varten. USAID myönsi 723 405 dollaria sanitaatioon, terveydenhuoltoon ja ruoka-apuun. Helmikuun 1. päivänä 2014 World Vision solmi kumppanuuden ISRAn kanssa. ISRAn oli määrä toimittaa humatäärinen apu Sudaniin World Visionin puolesta.

Blue Nile Recovery Program -ohjelman ollessa käynnissä World Vision aloitti neuvottelut Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (International Organization for Migration, IOM) kanssa yhteistyöstä apuprojektien kanssa. IOM tutki World Visionin ja sen yhteistyökumppanit havaiten, että World Vision toimii OFACin ”erityismääriteltyjen” pakotelistalla (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List, SDN) olevan ISRAn kanssa.

IOM tarkisti OFAC:ilta ISRAn tilanteen hyläten sen jälkeen yhteistyön World Visionin kanssa. Syyskuussa 2014 World Visionin lakiosastolle ilmoitettiin ISRAn olosta pakotelistalla, jolloin järjestö lakkautti maksunsa ISRA:lle. World Visionin Sudanin kenttätoimisto ilmoitti ISRAn ja Sudanin hallituksen painostavan sitä vaatien rahaa suoritetuista palveluista. Tammikuussa 2015 World Vision pyysi lupaa jatkaa yhteistyötä ISRAn kanssa, minkä OFAC eväsi.

Helmikuussa World Vision pyysi uudelleen lupaa maksaa ISRA:lle 125 000 dollaria suoritetuista palveluksista. Toukokuun kolmas Yhdysvaltain ulkoministeriö suositteli, että OFAC suostuu World Visionin pyyntöön maksaa ISRA:lle. Seuraavana päivänä OFAC myönsi erityisluvan summan maksuun. Viikkoa myöhemmin OFAC lähetti World Visionille varoituskirjeen huomauttaen, että sen transaktiot ISRAn kanssa vaikuttivat rikkovan terrorismia koskevaa lainsäädäntöä.

Toimitus kysyy * Miksi ihmeessä Yhdysvaltain – tarkemmin Barack Obaman (dem) – hallinnosta suositellaan suuren rahasumman maksamista taholle, joka tunnetusti toimii terrorismia – uhkaa Yhdysvaltain ”kansalliselle turvallisuudelle” – tukien? *

World Vision on kertonut tutkimuskomitealle käyttäneensä Watchdog-nimistä ohjelmaa (software program) tarkistaakseen ISRAn statuksen. Watchdog tarkistaa useita tietokantoja, mukaan lukien OFAC:in pakotelista. World Vision näki ISRAn pakotelistalla, mutta hylkäsi tiedon koska ”OFAC:in SDN-lista identifioi ISRAn sijainnin [Yhdysvaltoihin] Missouriin Khartumin, Sudanin sijaan.” OFAC:in sivuilla kuitenkin kerrotaan pakotteiden koskevan kaikkia ISRAn toimistoja:

KUVAKAAPPAUS U.S. Department of the Treasuryn / OFACin pakotelista -hakutuloksesta:
Islamic African Relief Agency

World Vision kertoi uskoneensa, että USAIDin hyväksyntä Blue Nile Project -ohjelmalle – jossa ISRA on listattu osa-avustuksen saajana – osoitti, ettei ISRA ollut sanktioitu. USAIDin ja OFACin avustushakemuslomakkeissa kuitenkin alleviivataan olevan hakijan vastuulla tarkistaa yhteistyökumppaneidensa status, minkä vuoksi kumpikaan ei erikseen tarkistanut yhteistyökumppaniksi merkittyä ISRAa.

Kongressin tutkimuksen jälkeen World Vision on luonut uusia tarkistusmenettelyjä yhteistyökumppaniensa taustan tarkistamiseen.

Hyväntekeväisyydellä terrorismia

Islamic American Relief Agency (IARA), Missourista käsin toiminut ISRAn Yhdysvaltain toimiston johto tuomittiin vuonna 2016 veronkierrosta, rahanpesusta ja laittomista rahansiirroista terrorismin rahoittamiseksi. Toimipiste on lakkautettu.

Suurta – toimistoja 40 maassa – kansainvälistä kattojärjestöä (Islamic Relief Worldwide, IRW) rahoittavat Euroopan unionin ohella mm. Sveitsi, Iso-Britannia, Kanada, Saksa, Ruotsi, Katolinen ulkomaanapu CAFOD, suomalainen Kirkon ulkomaanapu, CARE International, Oxfam, Secours Islamique France, Islamic Development Bank, World Vision, Qatar Charity (jota Osama bin Laden kutsui al-Qaidan pankkiiriksi), Action Aid sekä YKn lastenrahasto (United Nations International Children’s Emergency Fund, UNICEF) ja kehitysohjelma (United Nations Development Programme, UNDP).

Moni IRW:ta rahoittavista järjestöistä saa itse rahoitusta valtioilta, säätiöiltä ja toisilta järjestöiltä, mikä tekee rahaliikenteestä hankalasti seurattavaa.

Vuonna 2018 julkaistu yhdysvaltalaisen ajatushautomon, Middle East Forumin (MEF) raportti ”Islamic Relief: hyväntekeväisyyttä, ääriliikkeitä ja terrorismia” kertoo IRW:n johdossa olevan jihadia kannattavia sekä homoseksuaaleja ja juutalaisia vihaavia islamisti-operatiiveja, joilla on kytköksiä Muslimiveljeskuntaan, Hamasiin ja muihin terroristijärjestöihin:

KUVAKAAPPAUS MEFn raporista (s1–2)
Islamic Relief: Charity, Extremism, Terrorism

Yhdysvallat, EU, Israel, Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ja Kanada ovat nimenneet Hamasin terroristijärjestöksi, mutta mahdollistavat Hamasin ja muiden terroristijärjestöiksi nimeämiensä tahojen rahoittamisen IRW:n kautta.

Venäjän pysyvä YK-edustaja, edesmennyt Vitali Tšurkin (Vitaly Churkin) jätti vuonna 2016 YK:n turvallisuusneuvostolle kirjeen, joka kuvaa laajemmin terroristien ja valtioiden tiedustelupalvelujen kumppanuutta sekä hyväntekeväisyysjärjestöjen osuutta. Kirjeessä kerrotaan terroristijärjestö Daeshin (ISIS/ISIL) jäsenten luoneen Turkin tiedustelupalvelun avustuksella Turkin Antalyaan laajan verkoston, joka rekrytoi entisistä neuvostotasavalloista laittomasti Turkkiin saapuneita ja pidätettyjä henkilöitä taistelijoiksi Syyrian sotaan.

Toimitus huomauttaa * Vuonna 2017 BBC raportoi satojen ISIS-terroristijärjestön taistelijoiden läheisineen paenneen Yhdysvaltain ja Iso-Britannian johtaman koalition suojissa syyrialaisesta Raqqan kaupungista – ISISin ex-”pääkaupungista”. Kurdijohtoisten ”Syyrian demokraattisten voimien” (Syrian Democratic Forces, SDF) kerrottiin ”puhdistaneen” – siis tyhjentäneen – kaupungin medioista, jottei taistelijoiden pako paljastuisi. *

Syyrian niin kutsutun opposition edustajat (vallanmediassa usein ”maltilliset kapinalliset”, toim.huom), jotka olivat saaneet sotilaskoulutusta leirillä Kırşehirissa, Turkissa, toimittivat aseita Jabhat al-Nusralle. Asetoimituksissa hyödynnetään eräiden Turkissa toimivien ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen [İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH), İmkander ja Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği] resursseja. IHH kuuluu noin viidenkymmenen islamilaisen järjestön muodostamaan kattojärjestöön, Jumalan liittoon, joka on terroristijärjestölistalla:

KUVAKAAPPAUS U.S. Department of the Treasuryn lehdistötiedotteesta 12.11.2008
Treasury Designates the Union of Good

Aseet, ammukset ja sotilaskalusto kulkevat turkkilaisen Iskenderunin sataman kautta. Satamasta kalusto kuljetetaan Hatayn maakunnassa sijaitsevan Öncüpinarin rajanylityspaikan kautta Aleppoon ja Idlibiin Syyriassa. Kuljetuksessa käytetään edellä mainittujen humanitääristen järjestöjen kulkuneuvoja. Tšurkinin kirjeessä mainitaan jopa ajoneuvojen rekisteritunnukset. Aseiden saavuttua Syyriaan ne jaetaan turkmeeni-jengeille ja Jabhat al-Nusran taisteluyksiköille.

Lopuksi Tšurkin kertoo turkkilaisen avustusjärjestön edustajien toimittaneen aseita ja lääkintätarpeita Syyriaan ISIL-taistelijoille. Hänen mukaansa kuljetusreitti kulki Bursan kaupungista Reyhanlin alueella olevan Ceylanpınarin rajanylityspaikan kautta. Asekuljetusta saattoi Turkin puolella turvallisuuspalvelun kulkuneuvo.


Kommentti

Väitän, että valtioiden hallinnossa ollaan täysin selvillä siitä, että hyväntekeväisyysjärjestöjä käytetään kauttakulkurahastoina rikollisen toiminnan rahoittamiseen. Väitän, että ”hyväntekeväisyysjärjestöjä” jopa perustetaan valtioiden avulla tähän tarkoitukseen. Terrorismi näkyy olevan ok silloin, kun sitä harjoittavat ”omat terroristit” vieraiden valtioiden alueella.

RS

Lähteet

Oversight and Investigations Unit | Finance Committee (22.12.2021): Memorandum – World Vision Financial Transactions. https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Oversight,%2012-23-20,%20Memo%20on%20World%20Vision%20Investigation.pdf

Churkin, Vitaly | United Nations (10.2.2016): Letter dated 10 February 2016 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the President of the Security Council. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/038/43/PDF/N1603843.pdf

Kuva (CC0): Pxhere (CC0), Pixy 1 & 2 (CC BY-NC-ND 4.0), Combined Military Service Digital Photographic Files (CC0) via Picryl, Wikimedia Commons (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

LISÄTTY 19.1.2021 klo 06:57 molemmat nimen kirjoitusasut, Vitaly Churkin ja Vitali Tšurkin

5 comments

 1. ei latiakaan millekkään ”hyväntekeväisyysjärjestolle” ole mennt täältä, eikä tule menemään, ja vuosi vuodelta vielä vähemmän verovaroina vitun juutalaispaskat

  Tykkää

 2. Norja lienee Qatarin ja ehkä Saudiarabian jälkeen suurin islamiterrorismin tukija per capita laskien, nimenomaan Syyrian kohdalla. Norjalainen Eva Thomassen on vuosikausia seurannut Norjan ”avustusrahojen” virtaa ja tiedustellut näistä sekä valtion että järjestöjen edustajilta. Norjan valtion rahoitus lienee tällä hetkellä yhteensä noin 15 miljardia (luitte oikein:miljardia) kruunua. Valtio ei jaa rahoitusta suoraan vaan nimenomaan avustusjärjestöjen kautta, joita on useita mm. Norsk folkehjelp. Pyytäessään täsmentäviä tietoja rahojen saajista ja käyttökohteista mitään järkevää tietoa ei ole saatavilla koska rahat päätyvät välikäsille eli islamistien edustajille sekä heidän lisäkseen myös kurdialueille, joita Norja kuten Suomikin kohtelee kuten olisivat he maan virallisia edustajia.

  Norjan rahoista äyriäkään ei ole jeaettu sinne missä maan väestön enemmistö asuu, eli maan hallituksen valvomille alueille. Eva Thomassenin raportteja on julkaissut mm. steigan.no.

  Toimitus kysyy miksi terroristeille jaetaan rahaa vaikka he voivat olla uhkana omalle turvallisuudelle. Nykyterrorismin käyttäminen valtapolitiikan välineenä alkoi 80-luvulla kun USA ei kyennyt omin joukoin puuttumaan Neuvostovenäjän toimiin Afganistanissa. Joukkoja muodostettiin radikaaliryhmistä kautta islaminuskoisen maailman. Sodan päätyttyä nämä joukot olivat kasvaneet niin mittaviksi, että ne alkoivat elää itsenäistä elämäänsä, sotivina joukkoina jotka puuttuivat sekä lähtömaidensa että rahoittajamaidensa elämään terrorismin keinoin. Kun suunnitelman arkkitehtia Zbigniew Brzezinskiä moitittiin siitä, että hän oli edesauttanut terrorismin syntyä, Brzezinski hymähti (90-luvulla WTC:n kellaripommin sekä Kenian ja Tansanian lähetystöpommien aikaan), että pikkumurhe siihen nähden, että Neuvostovenäjä voitettiin.

  Tätä samaa konseptia on jatkettu ent. Jugoslaviassa, Irakissa, Libyassa ja Syyriassa. Kun omia maajoukkoja ei ole haluttu tai voitu lähettää sotaan, on käytetty islamistijoukkoja interventiopolitiikan välikäsinä, täysin piittaamatta sekä kohdemaan omasta väestöstä kuten myöskään siitä, että nämä välikädet ulottavat tuhotoimensa myös Eurooppaan, aiheuttaen lisäksi hallitsemattomia pakolaisvirtoja. Brown University julkaisi syksyllä arvionsa, jonka mukaan USA:n sodat 1991 alkaen ovat johtaneet noin 40-60 miljoonan suuruiseen pakolaismäärään.

  Liked by 1 henkilö

  • Vaeltava terroristi on hyvin kätevä kun tarvitaan proxy-taistelijoita tai ”humanitääriselle” kalskahtava tekosyy sekaantua vieraan valtion asioihin. Libyassa tätä menetelmää käytettiin, ja nyt Syyriassa.

   Tykkää

 3. ”Documents obtained by Anadolu Agency revealed that the cement giant Lafarge constantly informed the French intelligence agencies about its ties with the Daesh/ISIS terror group.

  The documents unveiled that Lafarge, which was charged with “complicity in a crime against humanity” over funding Daesh/ISIS terror group to operate in Syria, ran a relationship with the Daesh/ISIS and the French intelligence was aware of it. […]

  In the records, the intelligence officer did not exclude Daesh/ISIS, saying Lafarge sent cement to all armed groups in Syria (including the al-Nusra Front) in 2012-2014.

  “We approached the situation purely opportunistically, taking advantage of Lafarge’s continued work,” the intelligence officer said in the court. […]

  Some documents reached by Anadolu Agency indicate that there were more than 30 meetings between Lafarge and the French domestic, foreign, and military intelligence services between 2013 and 2014 alone.

  With the supplied cement, Daesh/ISIS is known to have constructed fortified shelters and tunnel networks against the Coalition powers led by the US.

  Lafarge conveyed field information to French intelligence […]”

  France finances ISIS but votes against Pakistan in FATF — World remains silent as on one hand French companies are involved in financing the most feared organisation, the ISIS, while on the other hand France voted against Pakistan for terror financing under FATF.
  https://www.globalvillagespace.com/france-finances-isis-but-votes-against-pakistan-in-fatf/

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s