Pisteliäitä huomautuksia koronapolitiikasta

AvoinMedian toimittaja Riikka Söyring purkaa – perustellen ja lähteistäen – COVID-19-virus keppihevosena tehtyjen päätösten ja toimien mielekkyyttä eli mielettömyyttä.
Jääkö 2020 historiankirjoihin vuotena, kun lääketiede virallisesti vaihtoi primum non nocere -ohjeensa bisneksen ja politiikan tekoon, kuten vallanmedia on vaihtanut ison rahan korruption tutkimisesta sen valkopesuun?

Suomen koronatilanne sunnuntaina 17. tammikuuta 2021 on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoinnin mukaan seuraava:

KUVAKAAPPAUS (15.1.2021 klo 16:50) THLn sivulta
Tilannekatsaus koronaviruksesta

Sairaaloissa tehohoidossa on 28 henkilöä. Tehohoitopaikkoja Suomessa on normaalisti noin 300, mutta nyt niitä on kasvatettu ”hätätilan” takia 400 paikkaan. Sairaalapaikkoja on noin 11 000, joista 60 on tällä hetkellä koronapotilaiden käytössä – ylikuormittumisen vaaraa ei tunnu olevan.

Kaikista sairaanhoitopiireistä raportoiduista 618 henkilöstä menehtyneistä 24 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 40 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 34 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 2 prosenttia kotona tai muualla.

Perjantaihin 15.1. 2021 mennessä tartuntatautirekisteriin on kertynyt tietoa 605 kuolleesta ja näistä on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 50 prosenttia on miehiä ja 50 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla (yli 95 prosenttia) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.

THL 15.1.2021
Tilannekatsaus koronaviruksesta

Voimme laskea THL:n antamista tiedoista, että testatuista (2 626 000) löytyi ”tapauksia”, siis koronapositiivisia, 39 911 henkilöä; prosentteina 1,52%. Tarttuvuus ei ole suurta.

Voisi sanoa, että perusteita globaalin pandemian julistamiselle ja sulkutoimille ei ole ollut.

Näemme, että ”tapauksista” (39 911) on johtunut 618 koronaan liittyvää kuolemaa, prosentteina 1,55%. ”Liittyvä” kuolema tarkoittaa, että kuolleella on ollut korona, mutta se ei ole ollut varsinainen tai ainoa kuolinsyy.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC arvioi koronan olevan ainoa kuolinsyy noin kuudella prosentilla ”koronaan liittyvistä kuolemista”. Kuusi prosenttia 618:sta Suomessa koronaan liittyväksi ilmoitetusta kuolemasta olisi noin 37 henkilöä.

Suomen hallitus on romuttanut kansantalouden ja pk-sektorin suojellakseen koronakuolemalta vajaata 38 senioria – kuolleiden mediaani-ikä (eli jos kuolleet pistetään ikäjärjestykseen, keskimmäisen ikä) – on 84 vuotta). Keskimääräinen elinajanodote on Suomessa noin 80 vuotta.

Arvosteluni ei tarkoita, etteikö senioreita pitäisi suojella. Kritiikki kohdistuu siihen, että terveet ja koko yhteiskunta on laitettu karanteeniin ja sulkutilaan, vaikka karanteeni tarkoittaa sairaiksi epäiltyjen ja todettujen eristämistä terveistä siihen asti, että he ovat toipuneet. Nyt on eristetty terveet terveistä ja tapettu sivussa talous, josta terveet saavat elantonsa.

Rokotukset alkoivat…

Suomeen on tullut 50 000 rokoteannosta viikossa joulukuun loppupuolelta 2020 alkaen.

KUVAKAAPPAUS (17.1.2021) THLn sivulta
Tilannekatsaus koronaviruksesta

Ensimmäisestä 50 000 kappaleen rokote-erästä on jaettu 43 134 annosta, eniten (13 167 annosta) Uudellamaalla (HYKS-erva) ja vähiten Tampereen seudulla (TAYS-erva) sekä Turun seudulla (TYKS-erva + Ahvenanmaa). Rokotukset aloitettiin terveydenhuoltohenkilökunnasta ja vanhuksista – vaikka Suomessa käytössä olevan Comirnaty-rokotteen valmistajan, Pfizer/BioNTechin ilmoituksen mukaan geeninanorokotetta on tutkittu käytännössä vain terveillä, nuorilla ihmisillä.

Koronarokotteen yhteydessä rokotteesta puhuminen on itseasiassa harhaanjohtavaa, koska teknologia on aivan uudenlainen, eikä sitä ole ihmisillä aiemmin testattu. Epäluuloinen miettii, onko rokote-nimityksen käyttäminen tarkoituksellista harhauttamista.

KUVAKAAPPAUS Modernan sivulta
mRNA Platform: Enabling Drug Discovery & Development

mRNA-teknologia-alusta toimii kuin tietokoneen software: DNA ”ohjelmoidaan uudelleen”

Kalifornia on keskeyttänyt koronarokotukset Modernan rokotteella usean ihmisen saatua niistä haittavaikutuksia. Terveysviranomaiset kuvailevat haittavaikutuksia vakaviksi.

Ruotsin lääkevirasto raportoi Ruotsissa ilmoitetuista, epäillyistä koronarokotehaitoista ja -kuolemista (ajalta 27.12.2020–19.1.2021). Haittavaikutusten kirjo on moninainen. Ruotsissa on käytössä Pfizer/BioNTechin ja Modernan geeninano-mRNArokotteet, kuten Suomessa – ja Norjassa, missä tutkitaan kymmeniä rokotteiden jälkeisiä kuolemia.

Ranskalainen Le Monde uutisoi hakkeroituihin, vuodettuihin sähköposteihin nojaten EU-komission – pääkomissaari Ursula von der Leyenin johdolla – painostaneen Euroopan lääkevirastoa (European Medicines Agency, EMA) hyväksymään Suomessakin käytössä olevat Pfizer/BioNTechin ja Modernan koronarokotteet nopeutetussa menettelyssä. EMA katsoi tarvittavia tietoja puuttuvan, ja rokotteiden turvallisuudesta oli suuri huoli, kertoo venäläinen RT.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on sen verran rehellinen, että tiedottaa jo otsikossa rokotteen olevan kehitteillä:

KUVAKAAPPAUS STMn sivulta (päivitetty 8.1.2021)
Koronavirus ja kehitteillä olevat rokotteet
Suomen koronastrategia lupaa rokotteen olevan vapaaehtoinen.

Edelleen tiedote kertoo rokotteen voivan ”saada myyntiluvan, kun se on osoitettu riittävän turvalliseksi ja tehokkaaksi ja valmisteen laatu on hyväksyttävä” jatkaen jäljempänä Suomessa jaossa olevan Comirnatyn saaneen ehdollisen myyntiluvan. Tällainen väliaikainen myyntilupa tarkoittaa muun muassa sitä, että koronarokotteen ottavat ovat osallisia faasi4 -kokeeseen – vaikka eivät välttämättä tiedäkään osallisuudestaan.

Lohdullista on, että Suomessa viranomaiset julkisesti lupaavat rokotteen olevan vapaaehtoinen. Yhdysvalloissa taas ehkä-presidentti Joe Biden (dem) on ilmoittanut aktivoivansa maan hätätilaviraston (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ja kansalliskaartin rokottamaan amerikkalaisia.

…ja tartunnat lisääntyivät

Yle kertoo 11. tammikuuta Tampereen Rauhaniemen sairaalassa aloitetuista rokotuksista:

Vanhainkotiosastojen asukkaiden rokotukset alkoivat tänään maanantaina. Hoitohenkilökuntaa alettiin rokottaa joulupyhien jälkeen.

Rauhaniemen sairaalan epidemian pitkä kesto on ihmetyttänyt asiantuntijoita. Erityisesti työntekijöiden uudet tartunnat ihmetyttävät infektiolääkäreitä.

Tamperelainen tiedottaa pari päivää myöhemmin: ”Rauhaniemen sairaalassa kaksi ensimmäisen koronarokotteen saanutta on sairastunut koronaan.”

Kajaanissa ”iso osa Samoojan kuntoutuskodin työntekijöistä ja asukkaista on sairastunut, vaikka henkilökunta on suojautunut virusta vastaan”. Ylen artikkeli (11.1.2021) ei kerro, miten henkilökunta on suojautunut – vaikka esimerkiksi tieto, oliko heidät ja asukkaat rokotettu, olisi oleellinen ihmisten tehdessä rokotuspäätöstä omalla kohdallaan.

Kainuun Sanomista selviää, että rokotukset aloitettiin Kainuun sote-alueella 5.1.2021, ja että ”Kainuun keskussairaalassa käynnistetyissä rokotuksissa ensimmäisinä rokotetaan päivystyspotilaita hoitavat, näytteenottajat sekä teho- ja valvonta-osaston henkilökunta. Seuraavissa vaiheissa rokotukset ulotetaan kuntien vastaanottojen, kotihoidon ja hoivayksiköiden sekä osastohoidon henkilökuntaan.”

Kuusankoskella Kouvolassa, Lauttarannan kotiutusyksikössä on todettu 33 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on ollut sekä asiakkailla että henkilökunnalla. Kolme on kuollut. Pari viikkoa myöhemmin tartuntoja on nelisenkymmentä. Kymsoten alueeseen kuuluvalla alueella rokotukset aloitettiin koronapotilaita hoitavasta henkilöstöstä sekä hoitokotien työntekijöistä 29. joulukuuta 2020.

Maailmalta kuuluu vastaavaa. Auburnissa sijaitsevassa St. Anthonyn hoivakodissa ei ollut yhtään koronatapausta tai -kuolemaa 29.12.2020 mennessä. Rokotukset alkoivat 22. joulukuuta. Seitsemän vuorokautta myöhemmin 24 henkilöä kolmestasadasta asukkaasta oli kuollut koronaan. 137 henkilöä oli saanut tartunnan, raportoi Syracuse-sivusto, mainiten että hoivakodin ”tähtiluokitus” kattaa vain tyydyttävän tason.

Israelissa oli tammikuun alussa rokotettu noin 12% väestöstä (eli noin miljoona henkilöä) Pfizer/BioNTechin rokotteella. ”Vain muutama [likainen?] tusina” tarvitsi haittavaikutusten takia lääkärinapua. Noin kaksisataaneljäkymmentä sai koronan, ehkä rokotteesta tai rokotteesta huolimatta. Neljä kuollutta, mikä Israelin terveysministeriön mukaan ei johdu rokotteista, venäläinen RT uutisoi.

Ajallinen yhteys rokotteen jakelun ja (mahdollisesti rokoteperäisten) lisätartuntojen – samoin kuin kuolemien – välillä on olemassa.

Rokote ei suojaa

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo (8.1.2021) sivuillaan, että ”uuteen koronavirukseen (SARS-CoV-2) ei toistaiseksi ole olemassa suojaavaa tai ennaltaehkäisevää, myyntiluvallista rokotetta.” Tieto pitää yhtä WHO:n erään päätieteilijän, tri Soumya Swaminathanin lausunnon kanssa – hän kertoi virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa, ettei ole todisteita siitä, että rokotteet suojaisivat tartunnalta tai estäisivät rokotettuja tartuttamasta muita. Matkustavat rokotteen ottaneet joutunevat siis turvautumaan samoihin suojatoimiin (maskit, etäisyys, karanteenit) kuin tähänkin asti.

Näitä ei suojaavia, tartuntaa estämättömiä DNA:n muokkaajia tulee Suomeen 50 000 annoksen viikkovauhtia.

Lääkevahinkovakuutusyhtiö ei ole saanut markkinoilta jälleenvakuutusta, joka korvaisi covid-19-rokotteeseen liittyvät vahingot, koska riski rokotteen osalta on liian tuntematon.

Eduskunta 5.11.2020Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020)

Rokotevalmistajat on vapautettu vastuusta tuotteensa terveydelle tuomien tuhojen suhteen.

Modernan pääjohtaja Stéphane Bancel julistaa: ”Me Modernalla uskomme, että tulemme elämään tämän viruksen kanssa ikuisesti. SARS-CoV-2 ei ole menossa minnekään”, minkä takia ”terveysviranomaisten tulee jatkuvasti etsiä tämän viruksen uusia muotoja väestöstä, jotta tieteilijät voivat tuottaa rokotteita niitä vastaan”.

Toimitus huomauttaa * Selkokielellä Bancel sanoo, että viranomaisten tulee jatkuvasti etsiä Modernalle uusia asiakkaita etsimällä viruksen uusia muotoja, joihin Bancelin osaomistama Moderna voi myydä ns. rokotteita – ikuisesti. *

Miksi ostamme ei-suojaavia, tartuntaa estämättömiä ”rokotteita” tavoitteena rokottaa koko Suomi? Rokotteita, joista koituvat haittavaikutukset – ei suinkaan tuotteen valmistaja, vaan – valtio valmistautuu korvaamaan. Rahankäytön järkevyydestä olisi syytä keskustella julkisesti paljon laajemmin kuin nyt tapahtuu.

Haittatiedon puute

The Epoch Times tiedottaa Yhdysvaltain haittavaikutusrekisteriin (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) ilmoitetun 55 kuolemantapausta koronarokotuksen saamisen jälkeen. Kuolemantapausten ohella on ilmoitettu 96 henkeä uhkaavaa tapausta, 24 pysyvää vammaa, 225 sairaalajaksoa ja 1388 päivystyskäyntiä.

Ilmoitetut haittavaikutukset Pfizer/BioNTechin ja Modernan koronarokotteista vaihtelevat sydänkohtauksista aivojen ja selkäytimen tulehdukseen, anafylaktisesta shokista vakaviin allergisiin reaktioihin ja ”koko kehon järjestelmän tulehdukseen”. Joulukuun aikana tehdyistä ilmoituksista yli puolet (53%) koski 17–44 vuotiaita.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:lla on käytössään v-safe -sovellus, jolla rokotteen ottaneet voivat ilmoittaa CDC:lle mRNA-koronarokotteiden haittavaikutuksista. Vuodenvaihteen 2020 mennessä sovellus oli käytössä 215 362:lla rokotteen ottaneella. Haittavaikutusilmoituksia oli v-safeen tehnyt 3150 henkilöä ja muita reittejä 4393 henkilöä.

VAERS edustaa, sivuston oman ilmoituksen mukaan, vain ”murto-osaa kaikista tosiasiallista haittavaikutuksista.” VAERS on passiivinen järjestelmä eli se ei kerää automaattisesti tietoa haittavaikutuksista, vaan ilmoitukset täytyy syöttää järjestelmään. Ilmoituksen voi tehdä potilas, potilaan perheenjäsen tai terveydenhuoltohenkilökunta. Kaikki eivät kuitenkaan tee. Ilmoitus ei tarkoita, että syy-yhteys on todett,u vaan että ilmoitus on tehty – sikäli VAERS on vain suuntaa antava.

Yhdysvaltain sosiaali‑ ja terveysministeriön (Department of Health and Human Services, HHS) alaisen terveydenhuollon valvontaviraston (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ) julkaisema, VAERSin toimivuutta tutkinut raportti kertookin, että rokotehaitat ovat yleisiä ja vain alle 1% haittavaikutuksista raportoidaan lääke- ja elintarviketurvallisuusvirastolle (Food and Drug Administration, FDA).

Kärjistäen: viranomaisten ja median vakuutellessa rokotteiden olevan turvallisia ja tehokkaita, virhemarginaali on ~99%.

Koronatoimet eivät ole missään suhteessa taudin vaarallisuuteen nähden.

Koronatoimien aiheuttama yhteiskunnallinen, laajamittainen tuho on – ja varsinkin tulee olemaan – huomattavasti suurempi kuin itse taudin aiheuttama tuho.

Tammikuussa 2020 Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti, että kiinalaisviranomaisten alustavien tutkimusten perusteella koronavirus nCov-19 ei tartu ihmisestä ihmiseen. (Twiitti varmuuden vuoksi tallennettu kuvakaappauksena.)

Jos – jos, koska luottamukseni kiinalaisviranomaisiin on yhtä pieni kuin luottamukseni WHOhon – korona ei tartu ihmisestä ihmiseen, koko pandemiasirkus maskeineen ja sulkuineen on ollut turha.

Miksi se aloitettiin? Miksi WHO julisti pandemian 15 vrk sen jälkeen, kun se oli ilmoittanut, ettei virus tartu ihmisestä ihmiseen? Kun koko maailmassa oli 59 koronaksi arveltua tapausta… Painostivatko rahoittajat?

Vuosi pandemiaa, eivätkä tartuntamäärät ole maailman väkilukuun (7,7 mrd) nähden hälyttäviä, sairastuneiden määrät vielä vähemmän. Tämä vaikuttaisi tukevan sitä, että virus ei tartu erityisen helposti ja sairastuttaa pääasiassa ennestään huonokuntoisia.

Koronatoimet joutuvat vielä absurdimpaan valoon WHO:n julkaistessa 20.1.2021 ilmoituksen siitä, että koronan varmistamiseen käytetty PCR-testi ei osoita, että henkilöllä todella olisi korona.

Testituloksia on käytetty vuoden ajan taloustuhoa aiheuttaneiden koronatoimien perusteluna – sen osoittamiseksi, että karmea pandemia jyllää. Epäilijät – vallanmedian puheenparressa Qanonistit, foliohatut ja salaliittoteoreetikot – sanoivat alusta asti, että PCR-testi ei sovellu COVID-19diagnosointiin, että tulokset ovat mitä sattuu, ja että testillä on inflatoitu ”tapaus”lukemia.

Poliittisten kasvojen menetys estää hallituksia tunnustamasta, että ovat pieleen menneillä päätöksillään olleet yhteiskunnallisen tuhon alulle panijoita. Pelkoa lietsonut vallanmedia – kanssasyyllinen – ei myöskään tule myöntämään osallisuuttaan. Syyttävätkö kanssatunarit WHO:ta – aiheellisestikin – epäpätevyydestä vai teeskentelevätkö, että koronatoimet purivat?

Alkaako hitainkin ymmärtää nyt, että
silmillenne on pissitty ja sanottu sen olevan sadetta?

Kommentti

Postasin someen – tarkemmin veisbuukki-seinälleni ja Avoin Tilannehuone -ryhmään – syyskuussa seuraavan kuvan suomennoksineen.

Koronarokotteet pitää testata poliitikoilla ja byrokraateilla

…ja jos he selviävät, rokote on turvallinen.

Jos he eivät selviä, yhteiskunta on turvallinen.”

Omalla seinälläni ollut jako keräsi kymmeniä peukutuksia, ja kuvaa jaettiinkin melkoisesti. Ihmekös tuo, silkkaa tervettä järkeä ja reilua meininkiä täynnään koko ”vitsi”.

No, tällaisen epäsäädyllisyyden postaamisesta naamakirjan yhteisönormien alaisuuteen tuottikin sitten allekirjoittaneelle 3 päivän postauskiellon eli bännin eli banaanin (joka tosin jäi toteutumatta, bugi?). Avoin Th:ssa ollut jako on saanut olla rauhassa ”yhteisönormien puolustajilta” (eli ilmiantajilta eli vasikoilta).

Hyvä Facebook, onko yhteiskunnan päättäjien vastuuttaminen kansalaisten turvallisuutta koskevista päätöksistään todella yhteisönormienne vastaista? Miksi?

Johanna / AM

Aiheesta toisaalla (eng)

Vaccine-associated hypersensitivity
McNeil, Michael M. & DeStefano, Frank | U.S. National Library of Medicine / NCBI (02/2018) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6602527

An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 – preliminary report

Adverse events that occurred in more than half the participants included fatigue, chills, headache, myalgia, and pain at the injection site. Systemic adverse events were more common after the second vaccination, particularly with the highest dose. Three participants (21%) in the 250-μg dose group reported one or more severe adverse events.

Jackson, Lisa A. & … | New England Journal of Medicine (12.11.2020)
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483

U.K. warns against giving Pfizer vaccine to people prone to severe allergic reactions

The warning came after two health care workers who got the vaccine … suffered adverse reactions. NHS England said in a statement that both of the medical workers … experienced anaphylactoid reactions to the Pfizer vaccine. [The CDC] has recommended that the vaccine be administered in settings that have supplies, including oxygen and epinephrine, to manage anaphylactic reactions.

Reals, Tucker | CBS (9.12.2020)
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-pfizer-shot-uk-warning-people-with-history-of-significant-allergic-reactions

2 Alaska Health Workers Got Emergency Treatment After Receiving Pfizer’s Vaccine

Two health care workers at the same hospital in Alaska developed concerning reactions just minutes after receiving Pfizer’s coronavirus vaccine this week, including one staff member who was to remain hospitalized until Thursday. The first worker, a middle-aged woman who had no history of allergies, had an anaphylactic reaction that began 10 minutes after receiving the vaccine. The woman was moved to the intensive care unit.

Editorial note * CNN reports a third was hospitalized two days later with anaphylactic shock. She had no history of allergies. *

New York Times (16.12.2020)
https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html

FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

Ongoing phase 3 randomized, double-blinded and placebo-controlled trial of BNT162b2 in approximately 44,000 participants. … The most common solicited adverse reactions were injection site reactions (84.1%), fatigue (62.9%), headache (55.1%), muscle pain (38.3%), chills (31.9%), joint pain (23.6%), fever (14.2%); severe adverse reactions occurred in 0.0% to 4.6% of participants. 

Editorial note * 4.6% means that 1 in 21 people had severe reactions! *

FDA for Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting (10.12.2020)
https://www.fda.gov/media/144245/download (.pdf/s6)

Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s COVID-19 vaccine trigger rare allergic reactions

Pfizer’s and Moderna’s clinical trials of the vaccines, which involved tens of thousands of people, did not find serious adverse events caused by the vaccine. But both studies excluded people with a history of allergies to components of the COVID-19 vaccines; Pfizer also excluded those who previously had a severe adverse reaction from any vaccine. People with previous allergic reactions to food or drugs were not excluded, but may have been underrepresented.

de Vrieze, Jop | Science Magazine (21.12.2020)
https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions

Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
— United States, December 14–23, 2020
CDC COVID-19 Response Team & FDA | CDC (15.1.2021)
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e1.htm

Lähteet

THL (päiv. 17.1.2021): Tilannekatsaus koronaviruksesta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

CDC (päiv. 15.1.2021) | Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) / Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine — United States, December 14–23, 2020

FDA (12/2020): Fact Sheet for Healthcare Providers administering Vaccine: Emergency use authorisation (EUE) of the Pfizer/BionTech COVID-19 Vaccine to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19). https://www.fda.gov/media/144413/download

Söyring, Riikka | AvoinMedia (19.1.2021): Kalifornia keskeyttää koronarokotuksia. https://avoin.media/2021/01/19/kalifornia-keskeyttaa-rokotukset-toistaiseksi

Söyring, Riikka | AvoinMedia (21.1.2021): Ruotsi ilmoittaa k-rokotehaittalukunsa. https://avoin.media/2021/01/21/ruotsi-ilmoittaa-k-rokotehaittalukunsa

Söyring, Riikka | AvoinMedia (15.1.2021): Norjassa 23 epäiltyä koronarokotekuolemaa. https://avoin.media/2021/01/15/norjassa-23-epailtya-koronarokotekuolemaa

Söyring, Riikka | AvoinMedia (19.1.2021): EU-johtaja haluaa ”vapaus”passeja. https://avoin.media/2021/01/19/eu-johtaja-haluaa-vapauspasseja

Barnéoud, Lisa | Le Monde (16.1.2021): Ce que disent les documents sur les vaccins anti-Covid-19 volés à l’Agence européenne des médicaments https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/16/vaccins-ce-que-disent-les-documents-voles-a-l-agence-europeenne-des-medicaments_6066502_3244.html

RT (18.1.2021) | Hacked emails allegedly detail how EU drug regulator was pressured to approve Pfizer jab despite ‘problems’ with the vaccine https://www.rt.com/news/512844-eu-approval-pressure-pfizer-covid-vaccine

Sosiaali- ja terveysministeriö (päiv. 18.1.2021): Koronavirus ja kehitteillä olevat rokotteet. https://stm.fi/koronavirusrokotteet

Reardon, Marguerite | CNET (15.1.2021): Biden to activate FEMA and National Guard to vaccinate Americans. https://www.cnet.com/news/biden-to-activate-fema-and-national-guard-to-vaccinate-americans

Koskinen, Anu Leena | YLE (11.1.2021): Tampereen Rauhaniemen sairaalassa jo 11 vanhusta kuollut koronan seurauksena: Epidemia ollut mysteeri asiantuntijoillekin. https://yle.fi/uutiset/3-11731112

Haapala, Riina | Tamperelainen (13.1.2021): Rauhaniemessä menehtyi jälleen yksi koronaan sairastunut potilas – kaksi uutta sairastunutta, molemmat rokotettuja. https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/3227164

Heikkonen, Tanja & Kähkönen, Sanna | YLE (11.1.2021): Ärhäkkä korona leviää kajaanilaisessa kuntoutuskodissa – pandemiapäällikkö: ”Vastaavaa leviämistapaa ei ole tavattu ainakaan Pohjois-Suomessa”. https://yle.fi/uutiset/3-11731376

Keränen, Jukka & Pajala, Pekka | Kainuun Sanomat (5.1.2021): Kainuun koronarokotukset alkoivat Kajaanissa – koko maassa 299 uutta tartuntaa. https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/kainuun-koronarokotukset-alkoivat-kajaanissa-193696425

Tahkokorpi, Mirjam | YLE (11.1.2021): Kolme vanhusta kuollut kotiutusosastolla alkaneen tartuntaketjun seurauksena Kouvolassa – tartuntoja jo kymmeniä ja useat ovat sairaalahoidossa. https://yle.fi/uutiset/3-11731661

Koronainfo | Kymsote (päiv. 20.1.2021): Kymenlaakson koronavirustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. https://korona.kymsote.fi/tilannekuva/tiedotteet

Korhonen, Antti-Jussi & Ikävalko, Kiira | YLE (29.12.2020): Koronarokotukset käynnistyvät Kymenlaaksossa tänään – ensimmäisestä erästä rokotteen saa sata ihmistä. https://yle.fi/uutiset/3-11716489

Avoin Th-kuvakaappaukset:
Tamperelainen 20.1.2021 (skannaus paperilehdestä), AL (tilaajille) https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000007748227.html ja https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000007748482.html

Mulder, James T. | Syracuse (9.1.2021): Covid-19 outbreak at Auburn nursing home infects 137 residents, kills 24. https://www.syracuse.com/coronavirus/2021/01/covid-19-outbreak-at-auburn-nursing-home-infects-137-residents-kills-24.html

RT (1.1.2021): Hundreds of Israelis get infected with Covid-19 after receiving Pfizer/BioNTech vaccine – reports. https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer

Bourke, Latika | The Sydney Morning Herald (29.12.2020): WHO warns vaccinated travellers could still need to be quarantined. https://www.smh.com.au/world/europe/who-warns-vaccinated-travellers-could-still-need-to-be-quarantined-20201229-p56qk3.html

Niemi, Veikka | Tekniikan Maailma (15.1.2021): Koronarokotetta valmistavan Modernan pääjohtaja: Koronavirus on täällä ikuisesti. https://tekniikanmaailma.fi/koronarokotetta-valmistavan-modernan-paajohtaja-koronavirus-on-taalla-ikuisesti

Stieber, Zachary | The Epoch Times (16.1.2021): 55 People Have Died in US After Receiving COVID-19 Vaccines: Reporting System. https://www.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-vaccines-reporting-system_3659152.html

Torres, Noe | Reuters (2.1.2021): Mexican doctor hospitalized after receiving COVID-19 vaccine. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3

The Jewish Voice (01/2021): Young Man Develops ‘Rare life Threatening Syndrome’ after Covid-19 Vaccine. https://thejewishvoice.com/2021/01/young-man-develops-rare-life-threatening-syndrome-after-covid-19-vaccine

Lazarus, Ross | AHRQ (09/2010) | Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS). https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system (.pdf)

WHO (20.1.2021): WHO Information Notice for IVD Users 2020/05: Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Children’s Health Defense Team | The Defender (14.1.2021): Tip of the Iceberg? Thousands of COVID Vaccine Injuries and 13 U.S. Deaths Reported in December Alone. https://childrenshealthdefense.org/defender/thousands-covid-vaccine-injuries-13-deaths-reported-december

Kuva: Internet, EU. Kuvanmuokkaus: Johanna L

11 comments

  • Netistä poimittua: Lisa Barwise, Australia

   Hallituksen mukaan… Jos ottaisin ns. koronarokotteen itseeni:

   1. – Voinko lopettaa kasvomaskin käytön?
   Hallituksen vastaus – Et

   2. – Voivatko ravintolat, pubit, baarit jne. avautua jälleen ja jokainen tehdä töitä normaalisti?
   Hallituksen vastaus – Ei

   3. – Tulenko olemaan vastustuskykyinen covid-19 taudille?
   Hallituksen vastaus – Ehkä, mutta emme tiedä tarkkaan, se ei ehkä estä sinua saamasta sitä

   4. – Sentään en enää tartuta sitä muihin?
   Hallituksen vastaus – Ei, kyllä sinä voit edelleen tartuttaa muita, ehkä, kukaan ei tiedä

   5. – Jos rokotamme kaikki lapset, jatkavatko koulut normaalisti toimintaansa?
   Hallituksen vastaus – Ei

   6. – Jos olen rokotettu, voinko lopettaa sosiaalisen etäisyyden pitämisen?
   Hallituksen vastaus – Et

   7. – Jos olen rokotettu, voinko lopettaa käsieni desinfioimisen?
   Hallituksen vastaus – Et

   8. – Jos rokotutan itseni ja isoisäni, voimmeko halata toisiamme?
   Hallituksen vastaus – Ette

   9. – Avautuvatko elokuvateatterit, teatterit ja stadionit uudelleen rokotusten ansiosta?
   Hallituksen vastaus – Ei

   10. – Voivatko rokotetut kokoontua keskenään?
   Hallituksen vastaus – Ei

   11. – Mikä rokotuksen todellinen hyöty on?
   Hallituksen vastaus – Virus ei tapa sinua

   12. – Oletteko varmoja siitä, että ei tapa?
   Hallituksen vastaus – Emme

   13. – Jos tilastollisesti virus ei tapa minua muutenkaan (99.7 % selviytymisprosentti)… Miksi ottaisin rokotuksen?
   Hallituksen vastaus – Suojellaksesi muita

   14. – Jos siis otan rokotuksen, muut ovat 100 % turvassa minun tartuttavuudelta?
   Hallituksen vastaus – Ei

   15. – Voitteko taata, että en saa haitallisia oireita tai kuole rokotuksen seurauksena?
   Hallituksen vastaus – Emme

   16. – Kun kerran olette toimeksiantamassa tämän rokotuksen ja puhutte sakkojen antamisesta ihmisille, jotka eivät sitä ota sekä käyttämässä $24 miljoonaa veronkäyttäjien rahoja mainoskampanjoihin vakuuttaaksenne meidät ottamaan se – sitten, kun ihmiset saavat vakavia haittavaikutuksia tai kuolevat, kuten monet ovat saaneet… korvaatteko heille tai heidän perheilleen vahingot tai menetyksen?
   Ei – hallituksella tai valmistajilla on 100 % nollavastuu.

   Yhteenvetona, Covid19 rokote…

   Ei anna immuniteettia.
   Ei eliminoi virusta.
   Ei estä kuolemaa.
   Ei takaa, että et saisi sitä.
   Ei estä sinua saamasta sitä.
   Ei estä sinua levittämästä sitä edelleen.
   Ei eliminoi tarvetta matkustusrajoitteille.
   Ei eliminoi tarvetta liikeyritysten sulkemiselle.

   Ei eliminoi tarvetta toimintojen keskeyttämiselle ja kaiken sulkemiselle.

   Ei eliminoi tarvetta kasvomaskin pitämiseen.

   Ja kasvattaa riskiäsi sairastua kasvohalvaukseen (Bell’s palsy), HIV:n ja tulla hedelmättömäksi vain muutamia mainitakseni… sekä DNA:n muuttamisen mahdollisuus, josta maailman johtavat tiedemiehet meitä varoittavat.

   Tämä ei ole konspiraatio. Näin hallitus sanoo sinulle.

   Credit Lisa Barwise/Australia

   Tykkää

 1. Fakta: WHO julisti sen pandemian vasta 11.3.2020. (https://yle.fi/uutiset/3-11252573) Oli ollut vastahakoinen, mutta vuorokausi Bill Gatesin ”korvamerkityn” lahjoituksen jälkeen WHO noin toimi.

  NÄKEMYKSENI OSIA
  Pandemiajulistus oli sotilaallisesti toistavien valtamedioiden jne. tehokeino yksinkertaisiin massoihin (oikeastihan pandemian määritelmä on ollut laimea Sikapiikkiajasta alkaen).

  Pandemiajulistus oli eräs välttämätön mutta ei yksinään riittävä ehto sille, että suuri joukko maailman maita aloitti kohtuunopeasti lockdownin. (Argentiina, jonne natsit kai eniten pakenivat, ei ole sitten varmaan juuri taukoja pitänytkään.)

  Lisäksi tarvittiin mm. Faucin ”3,4% kuolee infektoituneista” -pelottelu, tiedemiesten outo moka ”raakadatan” tarkistamisessa (mikä paljastui massajulkisuudessa vasta lockdownien jälkeen ja Suomessa rehellisesti vain yhdessä yhden valtamedian jutussa: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/6f651282-83b3-4b25-8c3d-c1a95ebefa88) ja huomio, että virus näyttää leviävän monta kertaa normaalia influenssavirusta nopeammin ja siksi pelättiin että se olisi myös normaalia paljon vaarallisempi… Vaikka virukset ovat voimakkaimpia aina alussa ja alkuvaihe oli jo oikeastaan mennyt siinä vaiheessa. Virus aloitti 2019…

  Tykkää

  • Maailman valtioilla on WHO:n alainen IHR-sopimus, joka siirtää (vahvasti poliittisen toimijan) WHO:n terveysasioissa johtoasemaan kun WHO julistaa hätätilan. WHO pääsee sanelemaan toiminnan.

   Toisin sanoen maailman maat ovat sitoutuneet IHR-sopimuksen kautta tottelemaan WHO:n ohjeistusta.

   Viestintä siltä suunnalta on ollut kautta linjan sekavaa ja ristiriitaista. Pitäisi oikeastaan joskus kammata läpi WHO:n tiedotteet, tviitit ym. ja laittaa aikajanalle, mitä missäkin vaiheessa sanottiin.

   Tykkää

 2. eipä taida scamdemia vielä olla päässyt tavoitteisiinsa,eikä loppua näkyvissä.kun jatkuvasti muuttuu tarinointi,ja aina uusia ”uhkia” kohti.
  rokottamiset saatiin käyntiin…. ei nyt sitten suojaakkaan,kuitenkin niitä pitäisi ottaa.
  virus muunnoksia nyt sitten aletaan löytään,briteissäkin oliko peräti n. 50:llä todettu.erikoista sinänsä,että heti osasivat muunnoksen löytää,mutta vielä erikoisempaa se,että heti osasivat kertoa sen olevan paljon herkemmin tarttuva….ja rajoituksia tiukennettava.
  nythän marin on myös huolissaan muunnoksista,outoo,ettei nyt pysty havaitseen mitään erikoista tässä hysteriassa,kun jos sikainfluessassa vielä ihmetteli…no,ehkä on päässyt ”porukoihin”,ja olihan toi heti ”porukoiden” mukana samoin sanoituksin VAATIMASSA navalnyn vapautusta,eipä ole rouva vaatinut merkityksellisemmän herran,assangen vapauttamista…onko sanaakaan maininnut siitä.
  joskus,ja miksei yhäkin haluttiin naisia enemmän päätöksentekoon,ei kyllä näy eroa politiikassa miehiseen verrattuna.saman vallan ohjailemana toimivat.vihreetkin on kauas ajautunut niistä vaatimattomista nuhrusista villapaitaisista,joita alkuun olivat

  Tykkää

 3. Pertti Rönkkö Havaintoja Saksanmaalta https://www.facebook.com/pertti.ronkko/posts/10158302542528542

  ”Lähes kaikilla koronakuolleilla oli ennestään muu sairaus. Kuolevatko potilaat koronaan vai koronan kanssa, kysytään n-tv-uutiskanavan jutussa, jossa kerrotaan hampurilaisen yliopistoklinikan (Hamburg-Eppendorf) tutkimuksesta. Sen mukaan 99 prosenttia „koronakuolleista“ kärsi ennestään yhdestä tai useammasta muusta sairaudesta. Tutkimusaineisto koostui viime vuonna avatuista 735 vainajasta, joista 618 oli luokiteltu koronaan kuolleiksi. Pelkästään koronaan kuolleita oli todellisuudessa yksi prosentti.

  https://www.n-tv.de/wissen/Fast-alle-Corona-Toten-waren-vorerkrankt-article22371530.html

  = rokote on tautia vaarallisempi

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s