Hallitus esittää: lasten tahdonvastainen eristäminen mahdolliseksi

Eduskunta käsittelee tänään 5. helmikuuta 2021 Sanna Marinin (sdp) hallituksen esitystä Tartuntatautilain uudistamisesta (HE 245/2020 vp).

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä (StVM 1/2021 vp) selviää, että koronaepäilty lapsi voidaan eristää vanhemmistaan kahden kuukauden ajaksi kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä. Eristämisellä ko. lakiesityksessä tarkoitetaan sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön hoitamista tai terveydentilan seurantaa muista erillään siten, että tartunnan leviäminen estyy. 

Lakiehdotuksessa (HE 245/2020 vp) myös laajennetaan sääntelyä siitä, missä paikoissa karanteeni tai eristäminen voidaan toteuttaa. Sääntely mahdollistaa tietyin edellytyksin lapsen eristämisen tai karanteenin toteuttamisen myös ympärivuorokautisia asumispalveluja tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, perhekodissa, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa tai muussa karanteeni- tai eristämispäätöksen tekijän hyväksymässä ja osoittamassa paikassa.

Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle tai hän asuu vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä. Myös tahdonvastainen karanteeni tai eristäminen on näissä yksiköissä mahdollinen. ”Valiokunta toteaa, että karanteeni ja eristäminen toteutetaan nykykäytännön mukaisesti lähtökohtaisesti kotona silloin, kun se on lapsen edun mukaista.” (StVM 1/2021 vp)

KUVAKAAPPAUS Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä (StVM 1/2021 vp)
hallituksen esitykseen tartuntautilain uudistamisesta (HE 245/2020 vp)

hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ole otettu kantaa siihen, millä tavoin lapsen yhteydenpito hänen läheisiinsä karanteeni- tai eristämistilanteissa varmistetaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin tai eristettäväksi kodin ulkopuolelle.

Esityksestä ei käy ilmi, miten näissä tilanteissa olevan lapsen yhteydenpito ja tapaamiset omien läheisten kanssa tulisi käytännössä järjestää.

StVM 1/2021 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa edellä todettujen hallituksen esityksestä ilmenevien lapsen oikeuksiin liittyvien vaatimusten merkitystä ja toteaa, että sekä päätettäessä karanteenista tai eristämisestä että näiden toimenpiteiden toteutustavasta, tulee aina ottaa ensisijaisesti huomioon kyseisen lapsen etu. Oikeus yhteydenpitoon läheisiin sekä tarvittava valvonta ja muu hoito ja huolenpito koskee kaikkia lapsia, jotka joudutaan eristämään tai määräämään karanteeniin, riippumatta toteutuspaikasta.  

Valiokunta painottaa, että jos karanteeni tai eristäminen toteutetaan ympärivuorokautisia asumispalveluja tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, perhekodissa, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa tai muussa karanteeni- tai eristämispäätöksen tekijän hyväksymässä ja osoittamassa paikassa, tulee tällöin varmistaa lapsen ja hänen läheistensä tapaamiset, yhteydenpito sekä ulkoilumahdollisuudet terveysturvallisesti. Kyseisessä paikassa tulee olla sellaiset tilat ja suojavarusteet, joiden avulla voidaan sallia lapsen ja hänen vanhempiensa tai huoltajiensa sekä mahdollisesti sisarusten tapaaminen turvallisesti.

Sopivia tiloja arvioitaessa ja järjestettäessä on otettava huomioon, että ne mahdollistavat eristämisen aikana myös lapsen hoidon. Henkilökunnalla tulee olla riittävä koulutus ja osaaminen sekä eristämis- ja karanteeniolosuhteissa toimimisesta että lasten tukemisesta näissä haastavissa tilanteissa. On huomattava, että muissa kuin terveydenhuollon yksiköissä ei henkilökunnalla välttämättä nykyisin ole osaamista tartuntatautien torjunnasta tai tartuntatautiin sairastuneen hoitamisesta ja muista terveydenhuollon osaamiseen liittyvistä seikoista, joten lapsen eristämisen ja karanteenin toteuttamista niissä tulee harkita huolellisesti huomioiden myös edellä todetut seikat.

StVM 1/2021 vp
KUVAKAAPPAUS Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä (StVM 1/2021 vp)
hallituksen esitykseen tartuntautilain uudistamisesta (HE 245/2020 vp)

Lain voimaantulosta hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lakiehdotukseen sisältyvät koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitussäännökset olisivat voimassa vuoden 2021 loppuun.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 44/2020 vp, s6) sanotaan, että on selvää, että ei ole mahdollista luotettavasti arvioida koronaepidemian tilannetta ja siten ehdotettujen rajoitustoimenpiteiden välttämättömyyttä näin pitkälle aikavälille. Perustuslakivaliokunnan mielestä määräaikaisiksi ehdotettujen säännösten voimassaoloa on lyhennettävä siten, että ne ovat voimassa enintään 30. päivään kesäkuuta 2021. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että säännösten voimassaoloa muutetaan perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantain koronakatsaus kertoo, ettei tilanne ole hälyttävä:

Tartuntatautirekisteriin on tähän mennessä kertynyt tietoa 678 kuolleesta, ja näistä on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 50 prosenttia on miehiä ja 50 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja tartuntatautirekisteristä, valtaosalla (yli 95 prosenttia) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.


Kommentti: BigPharman mies valiokuntia asiantuntijoimassa

Kuka tahansa voi – ja saattoi samoin joulukuun puolivälissäkin – tarkastella THLn tilannekatsausta ja huomata, että koronatilanne ei ole ainakaan Suomessa järin uhkaava eikä pitäisi aiheuttaa terveellisjärjellisessä, vastustuskykyynsä jotakuinkin luottavassa ihmisessä sen suurempia kauhuja tai huolia.

Kuitenkin suoraan lääketeollisuuden leivistä vuonna 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkäriksi ja kansallisen rokotusasiantuntijatyöryhmän (KRAR) jäseneksi ja parin vuoden päästä THLn ”rokotepäälliköksi” noussut Taneli Puumalainen kylvää k-kauhua sosiaali- ja terveysvaliokuntaan asiantuntijalausunnossaan 15. joulukuuta:

KUVAKAAPPAUS Taneli Puumalaisen lausunnosta (15.12.2021) sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
hallituksen esitykseen tartuntautilain uudistamisesta (HE 245/2020 vp)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2020-AK-342660.pdf

Puumalainen, jättilääkeyhtiö GlaxoSmithKlinen entinen lääketieteellisten asioiden johtaja (Head of Medical Affairs) haluaa viranomaisten – epäilemättä mukaanlukien hänen omansa – toimi(mieli)vallan kasvattamista nykyisestä kunnes rokotukset tulevat ja pelastavat… Taneli kertoo ”maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian jatkuvan vaikeana” perustellen näkemystään WHOn 14.12.2020 ilmoittamilla tartunta- ja kuolleisuusluvuilla.

”Syksyn 2020 aikana pandemia on levinnyt erityisen nopeasti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa”, Taneli jatkaa. BigPharmalainen kertoo valiokunnalle suurimman osan EU-maista ”joutuneen ottamaan käyttöön erittäin vahvoja rajoitustoimia estääkseen sairaala- ja erityisesti teho-osastojen ylikuormittumisen”. Puumalaisen mukaan nämä vahvat toimet olivat ”monissa maissa vähentäneet Covid-19 -ilmaantuvuutta”. Epäilen.

Johanna / AM

Lähteet

Valtioneuvosto (10.12.2020): Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp). https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_245+2020.aspx

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (5.2.2021): Valiokunnan mietintö StVM 1/2021 vp > Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp). https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_1+2021.aspx

Perustuslakivaliokunta (1.2.2021): Valiokunnan lausunto PeVL 44/2020 vp > Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp). https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_44+2020.aspx

THL päiv (4.2.2021): Tilannekatsaus koronaviruksesta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Kuva: 🎄 Merry Christmas 🎄, Ewa Urban via Pixabay

25 comments

 1. En edes halua arvata puumalaisen tai kenenkään muunkaan motiiveja eristää lapset vanhemmistaan, etenkään kun lasten ja nuorten keskuudessa tauti ei ole aiheuttanut juurikaan vakavaksi luokiteltavaa taudinkuvaa.

  Tykkää

  • Joskus 1940-50 tulirokko riehui lasten keskuudessa. Minulla se puhkesi kukkaan ja minut ERISTETTIIN kaupunginsairaalaan kulkutautiosastolle ainakin viikon ajaksi. Olin ekaluokkalainen. Lasin takaa sain nähdä äitiäni ehkä isääkin.
   Siinä ei keneltäkään kysytty saako, piääkö??? Oli pakko.

   Tykkää

   • Tulirokon tai isorokon suhteen asian ymmärtää, samoin ruton ja koleran. Koronan suhteen ihan ei, varsinkaan ei enää.

    Tykkää

 2. Yksilönvapaus on nyt uhattuna länsimaissa. Globalistien uutta maailmanjärjestystä ajetaan koronan varjolla. Vain viivakoodilla ulkomaille? Mitä seuraavaksi…

  Tykkää

 3. Ainahan sitä flunssaa tai influenssaa on liikkeellä ja ihmisillä, varsinkin jos testaamaan ryhdytään.

  Yleisvaarallinen tartuntatauti.

  Jonka nojalla olevinaan välttämätöntä säätää lakeja ja rikkoa perustuslakia.

  Eduskunnalta on vieläkin perustelematta taannoinen ”välttämättömyys” valmiuslakiin, enää ei voida vedota siihen että ”emme tiedä emmekä tunne tätä virusta”.

  Tykkää

 4. Hallitus on nuori ja kyvytön hallitsemaan Suomen tilanteita yhdessäkään tapauksessa. Taitaa olla kuitenkin riittävän kyvykäs tekemään idioottimaisia lakeja

  Miten on muka selvitty tähän päivään saakka silloinkin, kun lääketiede oli nykyistä kyvyttömämpää huolehtimaan kansalaisten terveydestä?
  Miten taloudellisista ongelmista selvittiin aikana, kun rahoittajlle (nyt EUlle) ei tarvinnut maksaa 6 markkaa, jotta saisi pari markkaa käyttöön.

  Tykkää

 5. Natsi-Saksan tunnetuin ihmiskoelääkäri, Joseph Mengele, kummittelee taas. SS-upseeri, Hauptsturmfuerer, kuolemanenkeliksikin kutsuttu.

  Tykkää

 6. Hallitus kaavailee varmaanki pedofiilileirejä ihmisille joille se kuuluu uskonrauhaan.

  Eihän sitä enää kannata itseään enää edes räjäuttää päästäkseen paratiisiin raiskaamaan neitsyitä, kun suomen hallitus tuo paratiisiin pääsyn mahdolliseksi ilman turhaa askartelua

  Tykkää

  • Onko Yle tai muu ns. vastuullisen journalismin vallanmedia uutisoinut? Jos ei, niin useimmat eivät tiedä koko asiasta eivätkä herää.

   Tykkää

 7. Poliitikot (aivan kaikki), valtiomuodot, fiat-raha, sekä vallan vaikutukset ovat uhka jokaiselle joka haluaa luodaa itse omaa elämäänsä. Tulkitsen kaikki suoranaiseksi uhaksi elämiselleni. Kaikki edellämainitut asiat personoituvat aina yhteen tai useampaan henkilöön kerrallaan, mutta kukaan yksittäinen henkilö ei edusta yksin näitä abstraktioita – käsitteitä.

  Käsite ei voi uhata minua tai perhettäni, mutta ihminen joka edustaa jotain niistä voi. Ei ole missään, milloinkaan määritelty tyhjentävästi että esim. demokratia olisi parempi kuin despotismi, tai että toisen posken kääntäminen olisi rakentavampaa kuin uhkaajan välitön vaarattomaksi tekeminen.
  Kuitenkin on aivan selvää että osaa käsitteistä ajetaan suurella rahalla, kun taas toisia ohitetaan heleästi naurahtamalla, ikäänkuin se olisi niin typerän, herttaisen naivi ajatuskin ettei siitä tarvitse todella keskustella.

  Media on aina ollut ostettavissa, kunhan ensin median käsite vakiintui. Ennen sitäkin oli valheita ja totuuksia. Osaa ratkottiin keskustelulla ja toisia kaksintaisteluin. Nykymedia ei kuitenkaan sisällä mitään viitteitäkään puolueettomuudesta tai mahdollisuudesta aidosti haastaa näkemyksiä joita sieltäkäsin meille tarjoillaan.

  Henkilökohtaisesti minua ihmetyttää eniten tämä nykymaailman kaksinaamaisuus. Voisihan siitä paljonkin arvailuita esittää, mutta mikä tarve millään taholla on enää saada ihmisiä ”puolelleen” ennen agendansa ajoa? Miksi esim. Yhdysvalloissa oli tarve edes esittää vaaleja, kun kuitenkin lopputulema on taydellinen ylikävely? Miksi meillä piti lässyttää EU:sta, eurosta, Natosta, sananvapaudesta tai tasa-arvosta, kun lopulta kaiken tuon yli on kävelty niin että tuntuu äärimmäisen typerältä edes käyttää niitä sanoja?

  On kuin sanomalla mitään, ajaisin vain suuruudenhullujen sairasmielisten elitistien etuja. En silti aio purkaa huoltani polttamalla paikallista suutarinliikettä tai rikkomalla ambulanssia. Olisi huojentavaa voida uskoa että planeetallamme on salainen liskoihmisten veljeskunta, joka vetelee naruista, koska senkaltainen uhka olisi paljastuessaan selkeä kaikille ihmisille. Valitettavasti nykymaailma ei tarvitse liskoihmisiä, ollakseen niin vinoutunut kuin se on nyt. Eniten se tarvitsee sokeaa uskoa järjestelmään joka meidät on ”kasvattanut”. Sama järjestelmä esiintyy meidän ”suojelijanamme”, kertoo mikä milloinkin on meille uhka, ja mitä uutuuksia voimme syleillen vastaanottaa ihmiskunnan edistäjinä.

  ”Kaikkien parhaaksi” on valhe. Kaikkien parhaaksi, ei ole kenenkään paras. Jostain aina löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka esiintyvät ajamaan jotain kaikkien parhaaksi. Kyse ei ole siitä mitä saat tai mitä et, vaan siitä että luovutat vallan jollekkin toimia mielivaltaisesti, samalla kun luovut siitä mikä olisi ollut sinulle parasta. Mikäli todella halusit jonkun tekevä kaikki ratkaisusi puolestasi, miksi edes yrität aamulla ylös sängystä? Jos THL, Nato, EU, Isis tai Niinistöt ovat tervetulleita ottamaan sinunkin ”valtakirjan” teidän itsenne parhaaksi, kuinka voit luottaa siihenkään että tiedät itse milloin olisi parasta syödä, ulostaa tai nousta sängystä?

  Kaikki te jotka lopulta haluatte mennä ”piikille”; Lopettakaa lässytys ja menkää. Pelkurit ja valehtelijat tarvitsevat muita toteuttamaan sen minkä heidän itsensä pitäisi tehdä. Pelkurit ja valehtelijat pelkäävät sekä totuutta että itsenäisesti ajattelevia. Olemme (jälleen) ajautuneet pisteeseen missä ”ei-niin-itsenäisesti” ajattelevat valjastetaan vauhkoamaan muille asioista joista vauhkoajat itse vähiten tietävät.

  Välillä vihaan ihmiskuntaa. Häiritsevää on etten tiedä mihin sen vihan kohdistaisin. Olisin kuitenkin vain terroristi, mikäli toimisin sen pohjalta. Näen ihmiskunnan yhtenä suurena uhrina. Toiset ovat toisten valheiden ja manipulaation uhreja, toiset omien valheidensa. Suurin osa meistä on abstraktien käsitteiden uhreja jo ties kuinka monennessa sukupolvessa.

  Nyt olemme niin pitkällä, että myös sinun lapsesi parasta on ajateltu sinun puolestasi. Oikein hyvä! Tervetuloa vain ihan täältä kodistamme hakemaan lapsemme eristettäväksi. Onhan se kuitenkin meidän parhaaksi?

  ps. Riikka Soyring, pidän siitä mitä mielestäsi paljastat. Voisin jopa sanoa rakastuneeni mieleesi. Itse olen valinnut individualismin tien, koska en halua pelata peliä missä osalla pelaajista on eri säännöt. Se mitä sinä teet, on aidosti tärkeää. Onko se kaikki 100% totta tai ”kaikkien parhaaksi” 😉 , en tiedä, kuten et sinäkään, mutta kirjoituksesi paljastavat sinun olevan uskollinen periaatteillesi, ja ajattelevan itsenäisesti. Kiitos siitä.
  Otan vapauden saada sinusta voimaa uskoa ihmiskuntaan.

  Tykkää

  • Ymmärrän turhautumisesi ja vihan tunteet. Ajoittain jaan ne, hetkellisesti. Hetkellisesti, koska en voi vihata ihmiskuntaa sen ihmisyyden, ihmisyyteen kuuluvien heikkouksien, turhamaisuuden ja hupsun ylpeyden takia; juuri heikkoudet palauttavat myötätuntoisen katseen. Viimeistään siinä vaiheessa, kun muistaa että itsekin on kaukana täydellisyydestä ja ettei kenelläkään ole totuuden monopolia hallussaan.

   Itsenäisyyspuolueen edesmenneellä puheenjohtajalla Antti Pesosella oli tapana muistuttaa, että vain itsenäinen voi olla todella vapaa. Siihen sisältyy taloudellinen, henkinen ja fyysinen itsenäisyys, niin henkilöiden kuin kansojen/kansallisvaltioidenkin kohdalla. Antin kaltaisia henkilöitä soisi olevan poliitikoissa enemmänkin.

   Olen iloinen, että otat vapauden uskoa ihmiskuntaan, ja että olen antanut aihetta tuohon myönteiseen tunteeseen. Monissa herätän suurta ärtymystä mainitsemistasi syistä 😀

   ”Olemme (jälleen) ajautuneet pisteeseen missä ”ei-niin-itsenäisesti” ajattelevat valjastetaan vauhkoamaan muille asioista joista vauhkoajat itse vähiten tietävät.”

   Traaginen puoli tuossa on, että monille uusi näkökulma aukeaa vasta henkilökohtaisen tai läheisesti koskettavan tragedian kautta. Toisinaan on vaikea elää sen kanssa, ettei heitä voi auttaa kuin jälkikäteen.

   Tykkää

 8. Ps. Se, mikä minua on ilahduttanut AvoinMedian kanssa, on että lukijat ovat lähettäneet oikaisu- ja täsmennyshuomautuksia, jos ovat huomanneet virheen tai vajavaisuuden artikkeleissa. Se kertoo, että he ovat vaivautuneet etsimään ja tutkimaan, ja että he välittävät.

  Toivon, että sama suunta jatkuu!

  Tykkää

 9. Saatanan valtakuntaa rakennetaan maailmaan kohta saapuu antikristus, Raamattu sen ilmoittaa ja nykyiset päättäjät tekevät hänen tulolleen kulisseja. Antikristus hallitsee maailmaa 7 vuotta. Ihmisiin laitetaan pedonmerkki, ilman sitä et voi ostaa etkä myydä.

  Tykkää

  • Puhut Pirjo tanakkaa asiaa. Lisäksi S-Marketin bonuskortille laitetaan salainen siru, jonka avulla S-ryhmän äärikeskustalaiset liskoihmiset voivat seurata, laitatko ostoksilla koriisi Rainbowin muroja vaiko Corn Flakeseja, ja punnitsetko salaa kalliit luomuomenat halvempina Ida redeinä.

   Lopunaikojen eittämättömin merkki on, kun Lidl ja K-market yhdistyvät, kuin eläisi siinä ikään pantteri vohlan rinnalla sulassa sovussa. Tosiasiassa molempien konsernien johtajat salaliitossa ajavat tuota suurinta perkelettä, Paavo Väyrystä, Suomen kenraalikuvernööriksi. Sitten soivatkin jo seitsemän pasuunaa ja Stalinin urut pauhaavat.

   Tykkää

   • Jos, ei kun,
    kaikissa korteissa on jo siru, samoin seteleissä, ja niiden liikkeitä+ostokäyttäytymistä seurataan. Tiedonkeruun avulla mm. tuotevalkoimaa päivitetään.

    En minä kovasti hämmästyisi, jos saksalainen Lidl ostaisi K-ryhmän 😀

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s