Tänään on muuten saamelaisten kansallispäivä

6. helmikuuta vietetään valtiottoman kansan kansallispäivää. Lienee aika jättää omaan arvoonsa nunnukanunnukaloiloiloi-stereotypia viinaa kittaavista resupekoista neljän tuulen hatuissa ja ottaa selvää, keitä saamelaiset oikeastaan ovat.

Saamelaisten tilanne muistuttaa Lähi-idän ja Kaukaasian raja-alueita asuttavien kurdien tilannetta: Molemmat kansat ovat eläneet nykyisillä sijoillaan oikeastaan niin kauan kuin muistetaan, mutta ovat jääneet ilman omaa valtiota tai edes autonomiaa.

Molemmat kansat elävät neljän valtion alueella toisten kansojen hallinnon alla. Kuten esimerkiksi Turkissa kurdeja, etenkin Ruotsissa mutta myös Suomessa saamelaisia on kohdeltu ja kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Saamelaisten oikeus kotimaahansa on painettu holhoavuuden tai silkan syrjinnän keinoin villaisella.

Saamenmaa eli Sápmi

Nykysaamelaisia on noin 60 000, ja he asuvat Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän valtioiden alueella. Suurin osa saamelaisista asuu Norjassa, missä alkuperäiskansan oikeuksien kunnioittaminen toteutuu neljästä maasta parhaiten. Saamenmaa ulottuu Keski-Norjasta Keski-Ruotsin ja Pohjois-Suomen kautta Kuolan niemimaalle.

Saamen lippu on saamelaisten kansallisuuden tunnus, joka virallistettiin vuonna 1986.

Ympyrän sininen osa kuvaa kuuta ja punainen osa aurinkoa.

Saamelaisasutus oli laajimmillaan ajanlaskun ensimmäisinä tuhantena vuotena, jolloin se ulottui Laatokalta Jäämerelle ja Kölivuorilta Vienanmerelle. Tähän mennessä suomi ja saame olivat jo eriytyneet yhteisestä kantakielestään ja kansat alueellisesti toisistaan. Keskiajan kuluessa saamelaisten maat jaettiin silloisten alueen valtakeskusten Norjan, Ruotsin ja Novgorodin (Venäjän) välisillä sopimuksilla.

Ruotsi-Suomen Lapinmaan mukana alueen saamelaiset kuuluivat Ruotsin hallinnon ja kirkon piiriin. Puolentoista vuosisadan ajan saamelaisilla oli valtiopäiväedustus, joka lopetettiin 1700-luvun puolivälissä. Jo 1600-luvulla yksittäisillä saamelaisilla oli maaomistuksia, joista todistavat keskinäiset käräjöinnit.

Saamelaisten perinteinen elämäntapa luonnollisine elinkeinoineen (kalastus, metsästys ja poronhoito) ja 1800- ja 1900-lukujen systemaattinen kolonisaatio ja assimilaatiopolitiikka (eli valtaväestöön sulauttaminen) ovat luoneet käsityksen, että ajan saamelaiset olivat ”sivistyksestä” (eli omistuksesta) tietämätön metsäkansa, jonka asuttamat maat olivat valtiaiden vapaasti uudelleen jaettavissa.

Euroopan alkuperäisasukkaat

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa tunnustettu alkuperäiskansa. Termi tuo kenties mieleen ”alkuasukkaat”, Amerikoiden natiivit tai hutut ja tutsit – kolonialistisen Euroopan kielellä siis villi-ihmiset. Ne valkoisen uudisväestön kasvun ”välttämättömät uhrit”, se surullinen juttu, joka kuuluu historiaan. Niin saamelaisten, ”intiaanien” kuin hutujen ja tutsienkin tapauksessa mielikuva on tarkoituksellisen päälaellinen. Ainoastaan oma historiankirjoituksemme tunnustaa latinalaisilla aakkosilla sotketun paperinpalan vallan yli sukupolvien mittaisen symbioosin ympäristön kanssa.

Edellinen vuosituhat oli saamelaisten – ja monien muiden alkuperäiskansojen – kannalta karmea. Valkoiset eurooppalaiset kahmivat valtansa alle maita ja luonnonvaroja ja tuhosivat samalla lukemattomia kulttuuriperintöjä, kansoja ja kieliä olemattomiin. Saamelaisiakin on esitelty eurooppalaisten sirkusten vetonauloina, kielletty puhumasta omaa kieltään julkisesti, pakotettu muuttamaan elinkeinoaan keinotekoisten rajojen mukaan ja käytetään edelleen amuriikasta omaksutun muovikulttuurimme synnyttämän eksotiikankaipuun täyttämiseen – ja maksavan turistin viihdykkeenä.

Samoin edelleen saamelaiset joutuvat elämään vieraan kansan hallinnon alla. Vaikka 1900-luvun loppupuoliskolla saamelaiset alkoivat Suomessakin järjestäytyä ja taistella kansallisen olemassaolonsa puolesta, edelleen vain noin puolet saamelaisista puhuu äidinkielenään saamea. 1900-luvun alkupuolen suomalaistaminen muun muassa koulukotijärjestelmän avulla vieraannutti saamelaislapsia omasta kulttuuristaan, perheestään ja kielestään sekä aiheutti edelleen vaikuttavan syvän epäluottamuksen etelän alistajakansaa kohtaan.

Suomessa on vuodesta 1996 toiminut erillisellä lailla perustettu saamelaisten itsehallintoelin, saamelaiskäräjät, vuodesta 1973 toimineen saamelaisvaltuuskunnan seuraaja. Vastaavat laitokset löytyvät Norjasta ja Ruotsista, mutta Venäjän saamelaiskäräjien asemaa ei tunnusta maan hallinto eikä lainsäädäntö (ainakaan vuonna 2017, toim.huom). Suomen saamelaisnuorien infon mukaan termi ”itsehallinto” on kuitenkin Suomessa reilusti liioiteltu kuvaus, sillä ”itsehallinto ylettyy siis käytännössä yhtä kauas kuin yksimielisyys eri [Suomen valtion] viranomaisten kanssa”.

Merkityksellisin asia nykypäivän saamelaispolitiikassa lienee ILO 169,  kansainvälinen ratifiointisopimus, jolla pyritään takaamaan alkuperäiskansoille nykyistä paremmat edellytykset harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan sekä ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Nykyiseen hallitusohjelmaankin tavoitteena kuuluvaa ratifioimista vastustaa muun muassa herra tasavallan presidentti. Löytyisikö syy vastenmielisyyteen Pohjois-Suomen maankäyttöoikeuksiin vaikuttavaa sopimusta kohtaan maamme päättäjien suunnittelemasta tai ehkä jo lupaamasta antautumisesta ylikansallisen kaivosteollisuuden lypsylehmäksi?

Kun ei kumarra ei tarvi pyllistää

Viiskytluvulta alkaen saamelaisten identiteetti ja kulttuuri ovat alkaneet hiljalleen vahvistua huolimatta Saamen kansan heikosta laillisesta asemasta Suomen valtiossa. Nykyään saamen kieltä kuulee suomalaisessa mediassa, popkulttuurissa ja vastakulttuurissa. Yksi näkyvimmistä saamelaisen vastakulttuurin toimijoista on ollut komeasti itsensä nimittänyt anonyymi taiteilijaryhmä Suohpanterror, joka muistetaan muun muassa Marskin patsaan pukemisesta Saamen lippuun.

Jos joku nyt meinasi rykäistä aamupullan väärän kurkkuun ”isänmaan pilkan” vuoksi, kannattaa hulauttaa reilusti kahvia perään ja rauhoittua miettimään, mitä (alkujaan tsaarin uskollisen venäläisupseerin, toim.huom) Mannerheimin hahmo suomalaisena sotapäällikkönä merkitsee Suomen sata vuotta alistamalle kansalle.

Edelleenkään saamelaiset eivät ole kuulleet anteeksipyyntöä, puhumattakaan että edelleenkään saamelaisten oikeudet toteutuisivat modernissa, (uus)liberaalissa maassamme. Tai siis, ei ”meidän” vaan Saamenmaassa.


Kirjoitus on julkaistu alunperin Vastavalkeassa 7.2.2017 otsikolla ”Eilen oli muuten saamelaisten kansallispäivä”.

Lähteet

Saamelaiskäräjät. https://www.samediggi.fi

Suoma Sámi Nuorat – Suomen saamelaisnuoret. https://ssn.fi

Kylli, Ritva | Ennen ja nyt (9.9.2007): Saamelaisten maaoikeustutkimus – kun historia kohtaa politiikan. http://www.ennenjanyt.net/2007/09/saamelaisten-maaoikeustutkimus-kun-historia-kohtaa-politiikan/

Heikkinen, Mikko-Pekka | Helsingin Sanomat (30.10.2016): ”Saamelaisalue on Suomen siirtomaa”, ja siksi saamelaiset pahastuvat, kun suomalaiset käyttävät heidän pukuaan. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002927838.html

7 comments

 1. Monet mainitut asiat ovat toteutuneet suomalaistenkin kohdalla neljässä maassa.

  Harvalukuiset kansat eivät pysty pitämään yllä omaa valtiota, koska ei ole voimavaroja. Sen sijaan on mahdollista elää jonkinasteisessa autonomiassa joiltain osin.

  Mitä tulee maa-alueen omistamiseen tai hallitsemiseen, on myös kysyttävä, että miten oikeus maahan määritellään. Voiko jonkin maa-alueen jokin pienikin porukka pitää ikuisesti omanaan vain siksi, että he tulivat sinne ensimmäisinä? Suomalaiset eivät saaneet pitää niitä laajoja alueita, joilla suomalaiset heimot asuivat. Nykyinen Suomi on vain pieni osa niistä.

  Lapin alueiden ei voi katsoa automaattisesti kuuluvan saamelaisille, sillä perusteella, että heidän oletetaan olleen siellä ensimmäisinä. Eivät tainneet olla, mutta kuka siellä oli ennen heitä on ihan oma kysymyksensä.

  Perinteisten elinkeinojen suojelu alkuperäiskansan oikeutena ei ole sen perustellumpaa kuin, että suomalaisten oikeutta perinteisiin elinkeinoihin suojeltaisiin, siis metsästykseen ja kalastukseen. Ajan kanssa ne elinkeinot ovat tosiasioiden vuoksi käyneet riittämättömiksi ja siksi ne ovat kutistuneet kokolailla harrastussarjaan.

  Eivät suomalaiset ole yhtään nuorempi asukki maassaan kuin saamelaisetkaan pohjoisessa. Suomalaisia on ollut pohjoisessakin iät ja ajat. Onko se pohjoinenkaan ollut koskaan yksin saamelaisten?

  Saamelaiset toki haluavat itselleen kaikki edut millä syillä vaan, kunhan saavat.

  Planeettamme normaali on kuitenkin aina ollut, että kehittyneemmät kansat ovat ottaneet johtavan aseman ja asuttaneet heikolla hyötytasolla käytetyt maat hyödyllisempään käyttöön ihmiskunnan kannalta katsoen.

  Saamelaisten tai muidenkaan syrjiminen ei ole hyvä asia, mutta pääasiallinen vastuu kullakin kansalla on rakentaa itse oma toimiva yhteiskuntansa, ei elää toisten kansojen avustusten varassa. Näin ovat suomalaisetkin tehneet, vaikka tie onkin ollut kivinen, suuret alueet on vallattu toisten kansojen toimesta ja suomen kieltäkin on rumalla tavalla alistettu ja jopa koetettu hävittää.

  Yksisilmäisyys alkuperäiskansojen kohdalla vääristää koko kuvaa. Menneisyyden vääryyksiä ei suomalaisillekaan ole kukaan hyvittänyt, eikä kukaan aiokaan hyvittää. Alkuperäiskansojen kohtalo on sitä samaa kuin mikä on millä tahansa pienehköllä kansalla ollut historiansa aikana. Vastuu omasta kansasta tulee ottaa itse ja rakentaa omalla voimalla oma kohtalonsa. Vain se tekee kansasta kypsän säilymään ja kehittymään. Paikalleen jääminen ja kehittymättömyys sekä uhriutumisella eläminen eivät johda kypsyyteen. Sillä saavutetaan enintään avustuksilla elelevä muinaismuistoasema ja turismin houkutuslintuna olemisen tila.

  Tykkää

  • ”Kehittyneemmät kansat” …jaa niin me lännen rakkikoirat, jotka kysyvät lupaa etelästä jo pierasemiseenkin?

   ”Haluavat kaikki edut” …omalla maallaan, epäilemättä jokainen haluaa…

   ”Pitäisi pärjätä omillaan” kuten ruotsalaisten ja suomalaistenkin olisi pitänyt pysyä pärjäämässä omillaan eikä tulla viemään viereiseltä… etenkin ruåtsalaiset, jotka ovat suurimmalti osin vastuussa saamelaisten hallinnollisesta alistamisesta suomessakin, kuten myös suomalaisten..

   Suomalaiset ovat alueella ihan samalla tavoin alkuperäisasukkaita, erona on karjalaisuudesta ym. ”kansallisromanttisesta” suokuokkajussista (suomalaiset olivat nomadeja, ei kuokkijoita…) innostuneet fennomaanit, siis ruotsalaiset jotka muuttivat nimensä ”suomalaisiksi” ja aloittivat kulttuurillisen omimisen oikein tosissaan…

   Siihen koko kuvaan luulisi rehellisen ja suoraselkäisen suoma(a)laisen kulttuurin mukaan laskettavan myös ne omat virheet ja mätäkasat takapihalla, muuten menee samanlaiseksi jeesusteluksi kuin etelän papin kaavun taakse piiloutuvilla ”sivistys”kansoilla.

   Tykkää

  • Kyllä ovat monet agressiivisia ja vallanhimoisia orjuuttajia. Monet kansat ovat tosin levinneet ilman isompaa väkivaltaa vähitellen nykyisille alueilleen. Kuten slaavit levisivät suomalaisille alueille pitkin pohjoista Euroopan puoleista osaa nykyisestä Venäjästä. Sinne ne sekoittuivat, mutta suomalaiset heimot sulautuivat aika paljon slaaveihin ja siksi nykyisssä venäläisissä on paljon niin sanoaksemme suomalaista verta.

   Myöhemmin kun Moskovan suuriruhtinaskunta kasvoi Venäjän keisarikunnaksi väkivalloin.

   Monet historian ”suurmiehet” olivat vallanhimoisia ja raakoja valloittajia. Siksipä on hieman ihme, että niitä pidetään arvossa aika yleisesti. Onko se raaka voima jotenkin arvostettavaa monein mielestä.

   Jos ajatellaan suomalaisten ja saameleisten suhdetta, niin se oli pitkään ihan normaalia sekoittumista ja sulautumista. Vasta sitten, kun keksittiin ”veronkanto-oikeudet” alkoi alistava linja. Nämä ”sivistyksen” tuomat ”veronkanto-oikeudet” olivatkin raakaa varastamista. Tiedä sitten kuinka raa’alla tavalla saamelaisia verotettiin, mutta esim. ruotsalaiset verottivat suomalaisia hyvikin raa’alla tavalla.

   Ihmisen historia on täynnä kaikenlaista sellaista, mikä nykysilmin vaikuttaa hyvinkin epäoikeudenmukaiselta, mutta sen voi myös nähdä kehityksenä, jota aikoinaan harrastettiin sen aikaisten arvojen ja käsitysten mukaan. Kehitys olisi tietysti voinut olla toisenlainenkin, mutta vallanhimoiset raakalaiset olivat kehityksen johdossa, kuten ovat edelleen.

   Tykkää

 2. Jos tämän maailman ”alkuperäiskansoilla” olisi himoja tai rahkeita perustaa valtioita, kaipa he olisivat sen jo tehneet. En yhtään panisi pahakseni jos Pohjoismaat lohkaisisivat osan Lapista saamelaisille omaksi valtiokseen, mielenkiinnolla seuraisin minkalaisen yhteiskunnan saisivat aikaiseksi, oletuksena että rakentaisivat sen omien voimavarojensa ja resurssiensa puitteissa.
  Tällä hetkellä Suomi mahdollistaa verovaroin että saamelaiset ja romanit voivat harjoittaa omaa ”kulttuuriaan”, somaleista ollaan ilmeisesti pykäämässä uutta ryhmää joukon jatkoksi. Kahdella ensimmäisellä ryhmällä ei ole kotimaata(eivät ole sitä kaivanneetkaan) kolmas voisi koska tahansa palata kotimaahansa.
  Maailma on täynnä pieniä ihmisryhmiä jotka elävät enemmän tai vähemmän niinkuin ovat aina eläneet, ”raakalaisten” perustamissa valtioissa eläminen perinteisin ja muusta yhteiskunnasta poikkeavin käytännöin muodostuu tietysti hankalaksi.
  Läpi historian vahvemmat ovat aina riistäneet ja tuhonneet heikompiaan, tästä eivät ”jalot villit” muodosta poikkeusta yhtä lailla vähäisemmät naapurit ovat saaneet osansa, kunnes valkoisen raakalaisen rautainen saapas on alistanut kaikki. Tämä tulee jatkumaan maailman tappiin, elleivät ihmiset kautta maailman kykene nostamaan tietoisuuttaan. Meidän aivomme toimivat edelleenkin lähestulkoon samoin kuin luolassa asuneilla esi-isillämme, jatkuva kilpailu resursseista ohjaa toimintaamme kauniista sanoista ja sivistyksen pintakiillosta huolimatta.
  Vasta kun ymmärrämme kaikkien olevan samassa veneessä ja kaiken vaikuttavan kaikkeen kykenisimme muovaamaan maailmastamme ja kohtalostamme jotain kaikkia ihmisiä palvelevaa. En kyllä pidättele hengitystäni odotellessa, nykyisin meininki näyttää kulkevan täysin vastakkaiseen suuntaan, ihmiset separoidaan yhä pienempiin keskenään kinasteleviin ryhmiin joita voidaan helposti hallita ylhäältäpäin.
  Kun meitä kaikkia on pyöritelty vihassa pelossa ja epävarmuudessa marinointiin tarvittava aika, ylhäältä ja ulkopuolelta meille markkinoidaan valheellinen yhteisöllisyys ja me palvomme näitä samoja saatanoita jotka sotkivat kaiken Jumalinamme.

  Tykkää

  • ”En yhtään panisi pahakseni jos Pohjoismaat lohkaisisivat osan Lapista saamelaisille omaksi valtiokseen, mielenkiinnolla seuraisin minkalaisen yhteiskunnan saisivat aikaiseksi, oletuksena että rakentaisivat sen omien voimavarojensa ja resurssiensa puitteissa.”

   Samoin ajattelen. Olisi ainakin annettava mahdollisuus heille, edes autonomia, päättää alueestaan ettei yksistänsä viljeltäisi korulauseita alkuperäiskansan oikeuksien kunnioittamisesta, vaikka samalla käytännössä vanhat hidaskasvuiset metsät tuhotaan jotka juuri ovat poronhoidon-, marjastuksen-, ym., luontaiselinkeinon perusta, puhumattakaan kaivostoiminnan tuottamista kiroista.
   Myös suuri haitta poronhoidolle on kasvava turismi moninaisien rakentamisien ja kelkkailujen, sekä tieverkostojen muodossa, myös Inarinjärvi on hyvää vauhtia muuttumassa etelän rahan rymypaikaksi ja juuri syksyllä oli kirjoituksia kuinka se on troolattu esim. muikuista tyhjäksi elikkä on suoritettu ryöstökalastusta valtion viranomaisten suosituksesta.
   Tätä kaikkea hallitaan epäsopua viljelemällä Saamelaisten keskuuteen, aivan samaa metodia käyttäen millä on saatu koko kansa pysymään valehtelevan globalisti-mielisen vähemmistön hallinnassa lisääntyvän EU-kuorman iestyksessä huolimatta.

   Tykkää

 3. Hyvä muistutus tämä blogi mutta satojen vuosien perspektiivejä on niin vaikea hahmottaa. Mahdoton hahmottaa edes sellaista pahaa miestä kuin 200 vuotta sitten kuollut oululainen tervaporvari (vrt. orjalaivat). Noin pohjoisessa paitsi kuoltiin myös kadottiin historiasta. Ehkä sama asia toisin sanoin: Marx olisi ”dissannut” tämän blogin totaalisesti. Parta-Kallella ei ollut aikaa villi-ihmisille, eikä paljon landepaukuillekaan. Eli vasemmistolaisena esiintyminen ei auta edes alkuun, liikkuvia osia on niin paljon.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s