Facebook/Zuckerbergin kahdet koronakasvot

BigTech on sopinut keskenään sensuurista, joka kohdistuu nk. rokotevastaisiin sekä koronatoimia arvosteleviin. Facebook aloitti kampanjoinnin koronaan liittyvää ”misinformaatiota vastaan” jo keväällä 2020 perustamalla oman informaatiokeskuksen ohjaamaan käyttäjiä ainoan oikean tiedon, viranomaislähteiden pariin.

”Väärään tietoon” – kuten ”rokoteturvallisuutta kyseenalaistaviin postauksiin” liimailtiin alkuun varoitusmerkintöjä, mutta pian siirryttiin poistamaan käyttäjien postauksia. Vuoden 2020 ensimmäisenä vuosineljänneksenä Facebook sensuroi yli 100 miljoonaa ”väärää koronatietoa” sisältänyttä postausta. Misinformaatiota ovat mm. väitteet koronarokotteiden DNA:ta muokkaavista vaikutuksista.

KUVAKAAPPAUS (17.2.2021) Project Veritasin videolta: Facebookin koronarokotteita koskevat säännöt

Project Veritasjonka tilin Twitter sulki – on nyt julkaissut tietovuotajalta saatua, salanauhoitettua materiaalia. Nauhalle on tarttunut Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertomassa heinäkuussa 2020 henkilökunnalleen, että ”meidän on nyt syytä olla varovaisia, koska emme tiedä, mitkä koronarokotteiden pitkäaikaiset DNA:ta ja RNA:ta muokkaavat vaikutukset ovat.” Zuckerberg sanoo, ettei tiedetä aiheuttavatko rokotteet mutaatioita ja muita riskejä, jotka saattaisivat periytyä.

Videon jakaminen Facebookissa saattaa tuoda jakajalleen bännit: Zuckerbergin puheet rikkovat Facebookin sallitulle koronakeskustelulle asettamia rajoja.

Projecct Veritas: Facebook CEO Mark Zuckerberg Takes ‘Anti-Vax’ Stance in Violation of His Own Platform’s New Policy
https://youtu.be/oXWREk7MVqQ

Lähteet

Pramod, Naga | Reclaim The Net (12.10.2020): Facebook to warn users before they share any coronavirus-related article

Rankovic, Didi | Reclain The Net (17.4.2020): Facebook will send you a warning if you’ve liked any “misinformation” but mainstream media goes unchecked

Parker, Tom | Reclaim The Net (21.10.2020): Facebook to automatically halt viral dissenting coronavirus content

Walker, Franz | Nanotechnology News (10/12/2020): DARPA funded implantable biochip can potentially be used to deploy Moderna’s mRNA vaccine

10 comments

 1. Facebookin totuusministeriöllä ei mene hyvin Australiassa. Big Government + Big Corporations. Ennen vanhaan tätä kutsuttiin fasismiksi.

  Tykkää

 2. Tässä nämä ohjeet lyhykäisyydessään,

  https://m.facebook.com/help/230764881494641

  COVID-19-virusta koskevan käytännön päivitykset ja suojaukset

  Tämä ennennäkemätön terveyskriisi koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa. Haluamme varmistaa, että käytäntömme suojaavat ihmisiä haitalliselta sisällöltä ja koronavirukseen sekä rokotuksiin liittyviltä uusilta väärinkäytön muodoilta.
  Poistamme koronavirusta koskevan sisällön, joka lisää riskiä sille, että aiheutuu todellisten vahinkoja. Sisällön poistaminen perustuu muun muassa käytäntöihimme, joissa kielletään vahingonteon koordinointi, testipakkausten ja niihin liittyvien tavaroiden myynti, vihapuhe, kiusaaminen, häirintä ja misinformaatio, joka aiheuttaa välittömän väkivallan tai fyysisten vahinkojen vaaran. Joidenkin käytäntöjen täytäntöönpanemiseksi tarvitaan lisäksi lisätietoja tai/ja enemmän tietoa asiayhteydestä. Tiedot näistä esitämme jäljempänä.
  Osa sisällöstä ei ole käytäntöjemme vastaista, mutta siinä saatetaan esittää harhaanjohtavaa tai sensaationhakuista tietoa rokotteista. Tällainen sisältö voi lietsoa rokotevastaisuutta, kuten kuvaillaan tarkemmin jäljempänä. Teemme pandemian aikana myös toimenpiteitä, joiden avulla pyrimme vähentämään tällaisen sisällön näkyvyyttä. Kuulemme toimenpiteitä varten terveysviestinnän ja tähän liittyvien alojen asiantuntijoita.
  Tilanteen kehittyessä tarkistamme yhä alustojemme sisältöjä, arvioimme keskustelutrendejä ja teemme yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO), terveysviranomaisten, palveluamme käyttävien sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme tarvittaessa myös muita käytäntöohjeistuksia, jotta yhteisömme jäsenet pysyvät turvassa tämän kriisin aikana.
  Kiellämmekoordinoitua vahingontekoa koskevan käytäntömme nojalla sisällön, jossa

  sinä tai kumppanisi ohjaatte aktiivisesti ja harkitusti tarttuvien tautien levittämistä, näytätte tai edistätte sitä tai myönnätte tekevänne sitä.
  Kiellämme myös seuraavat asiat, jos meillä on niiden tunnistamiseksi lisätietoja/enemmän tietoa niiden asiayhteydestä:

  sisältö, jolla koordinoidaan tapahtumia tai kerääntymisiä, jos niissä ihmiset tapaavat kasvotusten ja jos niihin osallistuvat koronavirusta sairastavat ihmiset tai tähän kannustetaan.

  sisältö, jolla koordinoidaan koronavirusrokotteen jakeluun sekaantumista.

  sisältö, jolla kehotetaan olemaan hankkimatta koronanrokotetta, puhutaan rokottamattomuuden puolesta tai edistetään tätä.
  Estämme säännöstellyt tuotteet -käytännön nojalla eri tavoin sitä, että kriisiä käytetään hyväksi taloudellisen edun tavoittelemiseksi, ja kiellämme jäljempänä olevan sisällön, mikäli meillä on lisätietoa ja/tai enemmän tietoa sen asiayhteydestä sen tunnistamiseksi:

  yritykset myydä koronavirukseen tarkoitettuja testipakkauksia. Tämä käytäntö ei koske maskilahjoitusten tarjoamista tai pyyntöjä tai maskeja, joita ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen tarkoitukseen.

  mainitsee lääketieteellisiä tuotteita ja koronaviruksen ja luo kiireellisyyden tunnetta tai esittää väitteitä ennaltaehkäisyn takaamisesta.
  Kiellämmevihapuhekäytännössämme jäljempänä luetellun sisällön, mikäli meillä on lisätietoa ja/tai enemmän tietoa sen asiayhteydestä sen tunnistamiseksi:

  esittää, että viruksen ovat kehittäneet tai että virusta levittävät ihmiset, joilla on suojattuja ominaisuuksia, kuten etninen alkuperä tai uskonto. Tämä ei koske väitteitä ihmisten kansallisesta alkuperästä, sillä haluamme sallia keskustelun, joka keskittyy maakohtaisiin toimintatapoihin ja vaikutuksiin (esimerkiksi ”X-määrällä italialaisia on koronavirustartunta”).

  pilkkaa koronavirustartunnan saamisen vuoksi ihmisiä, joilla on suojattuja ominaisuuksia, kuten etninen alkuperä tai uskonto.
  Kiellämme kiusaamista ja häirintää koskevassa käytännössämme jäljempänä luetellun, ihmisiin kohdistetun vahingollisen sisällön, mikäli meillä on lisätietoa ja/tai enemmän tietoa sen asiayhteydestä sen tunnistamiseksi:

  esittää, että tietyllä henkilöllä on koronavirustartunta, ellei ihminen ole itse kertonut asiasta tai tieto hänen terveydentilastaan on julkisesti saatavilla.
  Lisäksi poistamme yhteisönormiemme nojalla misinformaation, kun julkisen terveyshuollon viranomaiset toteavat, että tieto on valheellista ja voi todennäköisesti lisätä välittömän väkivallan tai fyysisten vahinkojen vaaraa. Siitä lähtien kun koronavirus julistettiin kansainväliseksi terveysuhaksi (PHEIC) vuoden 2020 tammikuussa, olemme soveltaneet tätä käytäntöä sellaisia väitteitä käsittävään sisältöön, jotka ovat julkisen terveydenhuollon viranomaisten mukaan (a) vääriä ja (b) voivat todennäköisesti aiheuttaa välittömiä fyysisiä vahinkoja (välittämiä fyysisiä vahinkoja ovat esimerkiksi lisääntynyt todennäköisyys virukselle altistumiselle ja sen tartuttamiselle tai haittavaikutukset julkisen terveydenhuollon kyvylle selvitä pandemiasta). Tämän käytännön tarkoituksena on vähentää ihmisille koituvia terveyshaittoja ja antaa ihmisille mahdollisuus keskustella koronaviruspandemiaan liittyvistä mielipiteistä, henkilökohtaisia kokemuksista, tieteestä ja uutisista. Tarkemmin sanottuna poistamme valheellisen tiedon, joka liittyy seuraaviin aiheisiin:

  Koronaviruksen olemassaolo tai vakavuus: Koronaviruksen olemassaolon ja sen vakavuuden ymmärtäminen on perusta, joka auttaa ihmisiä pysymään turvassa ja välittämään tietoa tämän terveysuhan vaaroista. Poistamme väitteet, jotka kiistävät taudin olemassaolon tai vähättelevät koronaviruksen vakavuutta. Tähän sisältyy:

  väitteet, jotka kieltävät koronavirussairauden tai -pandemian olemassaolon

  väitteet, jotka vähättelevät koronaviruksen vakavuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi

  väitteet, joiden mukaan koronavirus ei ole ihmisille vaarallisempi kuin influenssa tai flunssa

  väitteet, joiden mukaan kukaan ei ole kuollut koronavirukseen.

  väitteet, joiden mukaan koronaviruksen kuolleisuusaste vastaa kausi-influenssan kuolleisuusastetta tai että se on tätä matalampi.

  väitteet, joiden mukaan influenssarokote tappaa todennäköisemmin kuin koronavirus

  väitteet, joiden mukaan koronaviruksesta aiheutuvien kuolemien määrä on virallisissa tilastoissa esitettyä merkittävästi vähäisempi (tarvitaan lisätietoa ja/tai enemmän tietoa asiayhteydestä)

  väitteet koronaviruksen aiheuttajasta, jos ne liittyvät 5G-viestintäteknologiaan. Tällaisia väitteitä ovat esimerkiksi:

  väitteet, joiden mukaan sosiaalista etäisyyttä koskevat määräykset ovat vain tapa asentaa langattoman 5G-viestintäteknologian infrastruktuuria.

  väitteet, joiden mukaan koronaviruksen oireet aiheutuvat tosiasiassa 5G-viestintäteknologiasta.

  Esimerkiksi: ”Kukaan ei ole kuollut koronavirukseen”, ”Määräykset sosiaalisen etäisyyden pitämisestä ovat oikeasti vain tapa asentaa 5G-infrastruktuuria”, ”Koronavirusta ei ole olemassa!”

  Koronaviruksen tarttuminen ja immuniteetti: On tärkeää ymmärtää, miten koronavirus tarttuu ja kuka voi saada tartunnan, kun pyritään suojaamaan ihmisiä virukselta ja sen levittämiseltä. Julkisen terveydenhuollon viranomaisten mukaan koronavirus voi tarttua missä tahansa. Ensisijaisesti se tarttuu ihmisestä toiseen nenän ja suun pisaroiden välityksellä, joita lentää, kun koronavirustartunnan saanut henkilö yskii, aivastaa tai puhuu. Julkisen terveydenhuollon viranomaiset ovat myös yksimielisiä siitä, että kuka tahansa voi saada koronavirustartunnan iästä tai muista yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta. Poistamme valheelliset väitteet, jotka liittyvät siihen, miten ja missä koronavirus voi tarttua ja kuka voi saada tartunnan. Tähän sisältyy:

  väitteet, joiden mukaan jokin ryhmä on immuuni koronavirukselle tai ei voi menehtyä siihen tai joiden mukaan immuniteetin saa tietyillä toimilla tai tietyllä hoidolla

  väitteet, joiden mukaan koronavirus ei tartu ilmateitse, tietyissä ilmastoissa, sääolosuhteissa tai paikoissa

  väitteet, joiden mukaan koronavirus voi tarttua jollain muulla tavalla kuin ihmiseltä ihmiselle.Tällaisia väitteitä ovat esimerkiksi

  väitteet, joiden mukaan koronavirus aiheutuu 5G-teknologiasta tai että tämä levittää koronavirusta.

  väitteet, joiden mukaan influenssarokote levittää koronavirusta tai joiden mukaan ihmisillä on suurempi riski/todennäköisyys saada koronavirus, jos he ottavat influenssarokotteen

  väitteet, joiden mukaan banaanikärpäset tai hyttyset levittävät koronavirusta

  väitteet, joiden mukaan koronavirus aiheutuu koronavirusrokotteista tai joiden mukaan ne tartuttavat ihmisiin koronaa.

  Esimerkiksi: ”Iäkkäät ovat immuuneja koronavirukselle”, ”Koronavirus ei leviä trooppisissa ilmastoissa”, ”Koronavirusrokote aiheuttaa koronavirusta!”

  Lupaukset koronaviruksen parannus- tai ehkäisykeinoista: Julkisen terveydenhuollon viranomaiset, kuten WHO, toteavat, ettei tällä hetkellä mikään voi taata sitä, että keskivertoihminen paranee koronaviruksesta tai onnistuu välttymään siltä. Olemme myös kuulleet julkisen terveydenhuollon viranomaisilta, että jos ihmiset luulevat, että koronavirukseen on olemassa takuuvarma hoito- tai ehkäisykeino, se voi johtaa vääränlaisten turvatoimien toteuttamiseen, turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämiseen tai jopa haitallisiin itsensä lääkitsemisen yrityksiin. Tämän takia emme salli valheellisia väitteitä koronaviruksen parannus- tai ehkäisykeinoista. Tähän sisältyy:

  väitteet keinosta, jonka avulla keskivertoihminen voi välttää koronvirustartunnan täydellä varmuudella tai jonka avulla koronavirussairaus voidaan parantaa täydellä varmuudella ennen kuin tällainen parannus- tai ehkäisykeino on hyväksytty. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi

  tiettyjen asioiden syöminen tai sisäänhengittäminen

  lääke- tai rohdosvalmisteet

  valmisteet, joita käytetään kehoon tai ihoon ulkoisesti.

  Esimerkiksi: ”Ota c-vitamiinia, se parantaa koronaviruksen”, ”Jos käytät tätä rohdosvalmistetta, et saa koronavirustartuntaa”, ”Tämä trooppinen voide estää sinua saamasta koronaviruksen.”

  Hyvien terveyskäytäntöjen laiminlyömiseen kehottaminen Tässä on muutamia hyviä käytäntöjä, joita terveydenhuollon viranomaiset ohjeistavat ihmisiä noudattamaan, jotta he voivat suojata itseään koronaviruksen saamiselta tai levittämiseltä. Näitä toimia ovat maskin käyttäminen, sosiaalinen etäisyys, koronavirustestiin hakeutuminen ja viime aikoina myös koronavirusrokotteen ottaminen. Julkisen terveydenhoidon viranomaiset ovat myöntäneet useille koronavirusrokotteille hätäluvan, jonka takia emme salli maskeihin, sosiaaliseen etäisyyteen ja testaamiseen liittyvien valheellisten väitteiden lisäksi rokotteisiin tai rokotusohjelmiin liittyviä valheellisia väitteitä. Julkisen terveydenhoidon viranomaiset ovat ilmaisseet meille, että niiden seurauksena ihmiset voivat kieltäytyä koronavirusrokotteesta. Tällaisia väitteitä ovat muun muassa valheelliset väitteet rokotteen ja rokotusohjelman turvallisuudesta, tehokkuudesta, ainesosista, kehityksestä olemassaolosta ja rokotteeseen ja rokotusohjelmaan liittyvistä salaliitoista. Muutamme tämän käytännön sovellustapaa sen myötä, kun saadaan lisätietoa koronavirusrokotteista. Tähän sisältyy:

  kasvomaskien käyttöön liittyvät väitteet, mukaan lukien

  väitteet, joiden mukaan kasvomaskien käyttö ei auta ehkäisemään koronaviruksen leviämistä.

  väitteet, joiden mukaan kasvomaskit sisältävät 5G-teknologiaa tai joiden mukaan ne on kytketty 5G-teknologiaan tai joiden mukaan kasvomaskit sisältävät nanomatoja tai vaarallisia partikkeleita

  väitteet, joiden mukaan kasvomaskit voivat sairastuttaa niiden käyttäjät

  väitteet, joiden mukaan terveysviranomaiset eivät suosittele terveitä ihmisiä käyttämään hengityssuojaimia, kun tämä ei ole julkisen terveydenhuollon opastus (edellyttää lisätietoja ja/tai tietoja kontekstista).

  väitteet, joiden mukaan sosiaalinen tai fyysinen etäisyys eivät auta estämään koronaviruksen leviämistä

  väitteet, jotka voivat estää jotain henkilöä menemästä viranomaisten hyväksymään koronavirustestiin, mukaan lukien

  väitteet, joiden mukaan koronavirusta voidaan testata onnistuneesti ilman hyväksyttyä testiä

  väitteet, joiden mukaan koronavirustesteihin on lisätty itseasiassa etukäteen koronavirus tai joiden mukaan niistä voidaan saada koronavirustartunta

  väitteet, joiden mukaan julkisen terveydenhuollon viranomaisten hyväksymät testit eivät pysty havaitsemaan koronavirusta tai joiden mukaan PCR-testeillä ei pystytä erottamaan toisistaan koronavirusta ja flunssaa.

  väitteet, joiden mukaan koronavirustestit aiheuttavat syöpää

  väitteet, joiden mukaan koronavirustestit sisältävät haitallisia nanopartikkeleita tai nanomatoja

  väitteet, joiden mukaan koronavirustestejä käytetään ihmisten DNA:n keräämiseen

  väitteet, joiden seurauksena ihmiset voivat kieltäytyä koronavirusrokotteista, mukaan lukien

  koronavirusrokotteiden olemassaoloa tai saatavuutta koskevat väitteet, joita ovat erityisesti:

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteita ei ole olemassa tai joiden mukaan niitä ei olla hyväksytty

  väitteet, joiden mukaan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinto (FDA) ei ole hyväksynyt koronavirusrokotetta, tai että Pfizer/BioNTech-rokote ei ole saanut FDA:n täyttä hyväksyntää (tämä ei koske väitteitä 5–15 vuotiaille lapsille tarkoitetusta rokotteesta, jolle on myönnetty hätäkäyttölupa)

  väitteet, joiden mukaan FDA ei ole hyväksynyt koronavirusrokotetta, jos kyseisessä sisällössä annetaan lisäksi ymmärtää, että rokotteet ovat vaarallisia, tehottomia tai kokeellisia tai että niitä ei ole testattu asianmukaisesti. Muussa tapauksessa sallimme väitteet siitä, että FDA ei ole hyväksynyt rokotetta tai ilmaisemme selkeästi eron FDA:n täysimääräisen hyväksynnän ja käyttöä hätätilanteessa koskevan luvan välillä, kun konteksti tätä vaatii (esimerkiksi, kun eri tyyppiset koronavirusrokotteet erotellaan toisistaan).

  väitteet, joiden mukaan jotain muuta kuin koronavirusrokotetta voidaan käyttää koronaviruksen vastaisena rokotteena

  Väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet ovat kokeellisia, jos väitteen konteksti viittaa myös siihen, että rokotetut ihmiset osallistuvat lääketieteelliseen kokeeseen.

  väitteet, jotka koskevat koronarokotteen turvallisuutta tai vakavia sivuvaikutuksia, mukaan lukien

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet tappavat ihmisiä tai aiheuttavat heille vakavaa haittaa, jonka määrittelemme haitaksi, joka aiheuttaa jotakin seuraavista haitallisista sivuvaikutuksista:

  kuolema

  amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS)

  multippeliskleroosi eli MS-tauti

  koronavirus tai uusi koronaviruskanta

  autismi

  keskenmenot

  hedelmättömyys tai sterilisointi

  synnynnäiset epämuodostumat

  viruseritys

  DNA:n muutokset

  veritulpat (paitsi liittyen tiettyihin rokotteisiin, joiden osalta terveysviranomaiset ovat havainneet mahdollisia yhteyksiä tai tutkivat virallisesti tällaisia raportteja)

  Alzheimer

  prionitauti

  Bellin halvaus

  erektio-ongelmat

  magnetismi

  muut sivuvaikutukset, jotka ovat mahdottomia tai järjettömiä (esimerkiksi, että ihminen muuttuu apinaksi, jos hän ottaa rokotteen (vaatii lisätietoja ja/tai kontekstin)

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteiden tuottamat piikkiproteiinit ovat vaarallisia/myrkyllisiä soluille

  väitteet, joiden mukaan vastustuskyvyn kasvattaminen koronavirukselle on turvallisempaa kuin rokotteen ottaminen

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet eivät ole turvallisia kaikille tai tietylle ihmisryhmälle, jos kyseinen ryhmä perustuu suojattuihin erityispiirteisiin tai muihin ominaisuuksiin, jotka eivät suoraan liity heidän henkilökohtaiseen terveyteensä, ikäänsä tai vammoihin (esimerkiksi sosiaalinen asema, uskonto tai poliittiset kannat), tai että rokotteet ovat vaarallisia kuukautisten aikaan

  väitteet, joiden mukaan rokotettujen lähellä oleminen aiheuttaa haitallisia vaikutuksia rokottamattomille

  väitteet koronavirusrokotteen tehokkuudesta, mukaan lukien

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet eivät anna ihmisille immuniteettia

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet eivät suojaa tehokkaasti koronavirukselta

  väitteet, joiden mukaan rokotetuilla on suurempi riski sairastua koronavirukseen kuin rokottamattomilla

  väitteet siitä, miten koronavirusrokote on kehitetty, tai sen ainesosista. Tällaisia väitteitä ovat esimerkiksi

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet sisältävät myrkyllisiä, kiellettyjä tai vahingollisia ainesosia, mikrosiruja, eläinperäisiä tuotteita tai mitään muuta, jota ei ole rokotteen ainesosaluettelossa

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteita ei ole testattu

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteissa on pedon merkki

  väitteet, joiden mukaan ihmisiä on kuollut Pfizerin/BioNTechin koronavirusrokotteelle tehtyjen kliinisten tutkimusten seurauksena (huomaa: sallimme väitteet, joiden mukaan ihmisiä on kuollut Pfizerin/BioNTechin koronavirusrokotteelle tehtyjen kliinisten tutkimusten aikana) (vaatii lisätietoja ja/tai kontekstin)

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet sisältävät abortoitujen ihmissikiöiden kudosta tai joiden mukaan ne on tuotettu kyseisestä kudoksesta tai suunniteltu tämän avulla.

  väitteet, joihin liittyy koronavirusrokotetta tai rokotusohjelmaa koskevia salaliittoteorioita, mukaan lukien

  väitteet, joiden mukaan koronavirusrokotteet on suunniteltu tai kehitetty siten, että jotain väestönosaa voidaan hallita muita kuin yleiseen terveyteen liittyviä tarkoituksia varten

  väitteet, joiden mukaan tiettyjä väestönosia käytetään sen testaamiseen, kuinka turvallinen tai tehokas koronavirusrokote on tosiasiassa tai joiden mukaan tällaisiin väestönosiin kohdistetaan tätä varten toimia

  väitteet, joiden mukaan rokotteet ovat syy siihen, että on syntynyt koronaviruksen eri variantteja

  Seuraavassa on joitain esimerkkejä edellä mainittujen käytäntöjen vastaisista väitteistä: ”Käyttämällä kasvomaskia ei voida estää koronaviruksen leviämistä”, ”sosiaalinen etäisyys ei vähennä koronaviruksen esiintymistä yhteisössä”, ”koronavirustestiin on lisätty etukäteen koronavirustauti”, ”koronavirusrokote tappaa sinut”, ”koronavirusrokote sisältää mikrosirun”, ”koronavirusrokote ei anna immuniteettia”, ”koronavirusrokote aiheuttaa autismia!”

  Pääsy välttämättömiin terveysalan palveluihin: Julkinen terveydenhuolto on tärkeässä roolissa maailmanlaajuisessa kamppailussa koronavirusta vastaan. WHO:n ja muiden julkisen terveydenhuollon viranomaisten mukaan aiemmat tautiepidemiat ovat osoittaneet, että välttämättömien palvelujen keskeyttäminen voi aiheuttaa useampia kuolemantapauksia kuin epidemia itsessään, ja että välttämättömien palvelujen ylläpitämisen takaaminen on tehokkaan reagoinnin kulmakivi. Haittavaikutukset, jotka kohdistuvat julkisen terveydenhuollon kykyyn selvitä pandemiasta, voivat vaikuttaa suoraan ihmisten mahdollisuuteen pysyä terveenä tämän terveysuhan aikana. Poistamme sisällön, joka voi lisätä fyysisten vahinkojen vaaraa esittämällä virheellisiä väitteitä julkisen terveydenhuollon infrastruktuurin käytöstä ja saatavuudesta. Kiellämme myös seuraavat asiat, jos meillä on niiden tunnistamiseksi lisätietoja/enemmän tietoa niiden asiayhteydestä:

  virheelliset väitteet terveydenhuoltoon pääsystä, sen saatavuudesta tai oikeudesta käyttää sitä. Terveydenhuoltoa ovat esimerkiksi sairaalat, pelastushenkilökunta, ambulanssihenkilökunta, hoidot ja rokotteet.

  väitteet, joiden mukaan sairaalat on suljettu ja joiden mukaan ne eivät ota hoitoon tartunnan saaneita ihmisiä tai joiden mukaan jokin tietty sairaala on suljettu ja joiden mukaan se ei ota hoitoon tartunnan saaneita ihmisiä

  väitteet joiden mukaan vain tietyt ihmiset voivat saada koronavirukseen tarkoitettua terveydenhuoltoa.

  väitteet, joiden mukaan sairaalat tappavat ihmisiä, jotta ne voivat kasvattaa koronavirukseen kuolleiden määrää, jotta ne saavat lisää rahaa tai jotta ne voivat myydä ihmisten sisäelimiä

  Esimerkiksi: ”Sairaalat tappavat potilaita, jotta ne voivat kasvattaa koronaviruslukujaan ja saada enemmän rahaa!”

  Poistamme samaten julkisen terveydenhuollon hätätilan aikana sisältöä, jossa toistetaan muita, pääasiassa rokotteita koskevia virheellisiä terveysväittämiä, jotka useat johtavat terveysjärjestöt, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO) tai Yhdysvaltain tautikeskus (CDC), ovat kumonneet. Tämän käytännön tarkoituksena on torjua rokotteita ja tauteja koskevaa misinformaatiota, jonka uskotaan pienentävän rokotusastetta ja vahingoittavan yleistä terveyttä ja turvallisuutta. Tällaisiksi katsomme seuraavanlaiset väitteet:

  rokotteet aiheuttavat autismia

  Esimerkiksi: ”Tosi moni lapsi on nykyään autistinen, koska rokotteita annetaan enemmän.”

  Rokotteet aiheuttavat kätkytkuolemia

  Esimerkiksi: ”Etkö tiedä, että rokotteet aiheuttavat kätkytkuolemia?”

  Rokotteet aiheuttavat sairautta, jota vastaan niiden tarkoituksena on suojata, tai niiden myötä ihmisen riski saada kyseinen sairaus kasvaa

  Esimerkiksi: ”Jos otat rokotteen, sinulla on itse asiassa suurempi riski saada sairaus. Rokote nimittäin sisältää tautikannan. Varo!”

  rokotteet tai niiden ainesosat ovat tappavia, myrkyllisiä, vahingollisia tai vaarallisia

  Esimerkiksi: ”Voit toki ottaa rokotteen, jos sinua ei haittaa, että kehoosi laitetaan myrkkyä.”

  luontainen immuniteetti on turvallisempaa kuin rokotteilla saatu immuniteetti

  Esimerkiksi: ”On turvallisempaa saada sairaus kuin ottaa rokote.”

  on vaarallista saada lyhyen ajan sisällä usea rokote, vaikka ajoitus olisi lääketieteellisten suositusten mukainen

  Esimerkiksi: ”Älä ota koskaan useampaa kuin yhtä rokotetta samalla kertaa. Se on vaarallista. Minulle on aivan sama, mitä lääkärisi sanoo sinulle!”

  rokotteet eivät suojaa tehokkaasti sairauksilta, joilta niiden on tarkoituksena suojata

  Esimerkiksi: ”Rokotteet eivät kyllä oikeasti suojaa sinua yhtään sairaudelta.”

  ”Tuhkarokkoon ei voi kuolla (tarvitaan lisätietoja ja/tai enemmän tietoa asiayhteydestä)

  Esimerkiksi: ”Ei sinun tarvitse pelätä sairastuvasi tuhkarokkoon. Ei siihen kuole”

  C-vitamiini ehkäisee yhtä tehokkaasti sairauksia kuin niitä varten tarkoitetut rokotteet.

  Voimme rajoittaa sivuja, ryhmiä, profiileja ja Instagram-tilejä, jotka julkaisevat toistuvasti misinformaatiota koronaviruksesta, rokotteista ja terveydestä tai koordinoivat niihin liittyviä vahingontekoja (katso koordinoitua vahingontekoa koskevat käytäntömme, jotka esitetään tämän julkaisun alussa). Voimme esimerkiksi vähentää niiden näkyvyyttä tai poistaa ne suosituksista tai sivustoltamme. Jos jokin Instagram-tili julkaisee säännöllisesti sisältöä, joka on koronavirusta tai rokotteita koskevaa misinformaatiota koskevien käytäntöjemme vastaista, kyseisiä tilejä ei lisäksi enää välttämättä pysty merkitsemään tai mainitsemaan tai niille voidaan esittää ponnahdusikkunoita, joissa niitä pyydetään poistamaan tiettyjä käytäntöjemme vastaisia julkaisuja.
  Yleisesti esitettyjä kysymyksiä siitä, millaisiin toimiin ryhdymme koronavirusta ja terveyttä koskevaa misinformaatiota kohtaan
  A. Miten suhtaudumme huumoriin ja satiiriin?
  Sallimme sisällön, jota jaetaan nimenomaisesti huumori- tai satiiritarkoituksessa. Huumori ja satiiri ovat elintärkeitä ilmaisumuotoja, joiden avulla voimme välittää vaikeita ajatuksia, muodostaa yhteisöjä ja selvitä näistä vaikeista ajoista.
  B. Millaisiin toimiin ryhdymme, jos sisältöä jaetaan sen tuomitsemiseksi tai kumoamiseksi?
  Sallimme sisällön, jota jaetaan sen tuomitsemiseksi tai kumoamiseksi.
  C. Millaisiin toimiin ryhdymme, jos asia koskee henkilökohtaisia kokemuksia tai anekdootteja?
  Sallimme yleensä väitteet, joilla ilmaistaan henkilökohtaista kokemusta tai anekdoottia. Eräs arvoistamme on nimittäin, että annamme äänen ihmisille. Emme kuitenkaan salli sitä, että he edistävät väitteillään vahingollisia toimia tai puhuvat niiden puolesta.
  D. Millaisia vaihtoehtoja annamme käyttäjille, jotka ovat eri mieltä päätöksestämme?
  Saat lisätietoja (täältä) siitä, miten voit riitauttaa tekemiämme päätöksiä, jotka koskevat sisällön poistamista. Jos sisällön on arvioinut suoraan faktantarkistusta harjoittavat kumppanimme, voit valittaa suoraan niille. Katso lisätietoja faktantarkistusohjelmastamme (tästä.)
  E. Miten Facebook havaitsee koronavirukseen ja rokotteisiin liittyvää misinformaatiota?
  Käytämme ihmisten tekemiä tarkistuksia, teknologiaa ja käyttäjien ilmiantoja, jotta voimme löytää näiden käytäntöjen vastaista sisältöä ja ryhtyä niiden vastaisiin toimiin. Kehotamme lisäksi ihmisiä ilmiantamaan näkemäänsä sisältöä.
  Miten Facebook valvoo julkaisuja, jotka sisältävät linkkejä alustan ulkopuoliseen sääntöjen vastaiseen sisältöön?
  Poistamme erityistilanteissa myös sisällön, joka sisältää linkkejä alustan ulkopuoliseen sisältöön, jos meille on ilmoitettu, että palvelujamme käytetään väärin sääntöjen kiertämiseen tai liikenteen ohjaamiseen alustan ulkopuolisiin tietoihin, jotka rikkovat koronavirusta ja rokotteita koskevaan misinformaatioon liittyviä sääntöjämme.

  Esimerkiksi: käyttäjä julkaisee verkkosivuston, joka sisältää sääntöjen vastaista sisältöä, jossa käyttäjiä kannustetaan julkaisemaan Facebookissa siten, että sen avulla pyritään kiertämään sääntöjemme toimeenpano.

  Esimerkiksi: käyttäjä julkaisee verkkosivuston, jolla mainostetaan tuotetta, jonka kuvaus sisältää sääntöjemme vastaista sisältöä, kuten terveystuote, joka väittää valheellisesti torjuvansa koronavirusrokotteesta peräisin olevia myrkyllisiä kemikaaleja.

  Esimerkiksi: käyttäjä julkaisee verkkosivuston, joka sisältää sääntöjemme vastaista sisältöä Facebookista aiemmin koronavirusta ja rokotteita koskevaan misinformaatioon liittyvien käytäntöjemme vastaisen sisällön toistuvan julkaisemisen vuoksi poistetulta toimijalta.

  Esimerkiksi: käyttäjä julkaisee verkkosivuston, jolla koordinoidaan tapahtumaa tai toimea, jossa käytetään rekisteröitymislomaketta, joka sisältää sääntöjemme vastaista sisältöä.
  Muiden koronavirusta ja rokotteita koskevaan misinformaatioon liittyvien käytäntöjemme tavoin sivuille, ryhmille, profiileille ja Instagram-tileille, joilla julkaistaan tällaista sisältöä, voidaan määrätä seuraamuksia, joihin voi kuulua niiden jakelun supistaminen tai tilin poistaminen.
  G. Miten panemme sääntöjä toimeen, kun jokin taho yrittää välttää havaituksi tulemisen käyttämällä koodisanoja?
  Kun havaitsemme tällaista, poistamme sivut, ryhmät, tapahtumat ja Instagram-tilit, jotka
  (1) ovat rikkoneet koronavirusta ja rokotteita koskevia sääntöjämme ja jotka
  (2) ohjeistavat tai rohkaisevat käyttäjiä käyttämään koodisanoja keskustellessaan rokotteista tai koronaviruksesta, jotta emme havaitsisi tällaista keskustelua.
  H. Miten koronavirusta koskevia käytäntöjä sovelletaan erityisesti lapsiin liittyviin väitteisiin?
  Kaikki koronavirusrokotteeseen liittyvät väitteet koskevat vähintään viisivuotiaita paitsi, jos muuta todetaan. Teemme jatkossakin yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa, jotta voimme arvioida, ovatko lapsia ja rokotteita koskevat väitteet paikkansapitämättömiä. Päivitämme käytäntömme, jos kyseiset asiantuntijat vahvistavat niiden olevan paikkansapitämättömiä ja aiheuttavan todennäköisesti fyysistä vahinkoa.

  Tietynlaisen muun rokotteita koskevan sisällön näkyvyyden vähentäminen ja koronavirus- ja rokotekäytäntöjämme rikkovien ja rokotevastaisten sivujen, ryhmien ja Instagram-tilien poistaminen
  Pyrkimyksenämme on, että ihmiset näkisivät koronaviruspandemian aikana rokotteisiin ja terveyteen liittyvää sisältöä, joka on laadultaan yhä parempaa. Tämän vuoksi teemme Itsenäisten terveysasiantuntijoiden lausuntojen mukaisesti myös toimenpiteitä, joilla vähennämme tietynlaisen muun rokotteita koskevan sisällön näkyvyyttä, vaikka se onkin muilta osin edellä lueteltujen käytäntöjemme mukaista. Poistamme myös tiettyjä sivuja, ryhmiä ja Instagram-tilejä, jotka ovat jakaneet koronavirus- ja rokotekäytäntöjämme rikkovaa sisältöä ja joita käytetään rokotevastaisen tiedon jakamiseen alustan kautta.
  Ryhdymme erityisesti lisätoimiin tietyn sisällön jakelun rajoittamiseksi uutisissa alla kuvaillulla tavalla, ja rajoitamme tällaisen sisällön näkyvyyttä suosittelualustoillamme(lue lisää täältä). Tähän kuuluu alla kuvailtu sisältö, jossa käsitellään rokotteita sensaationhakuisella tai levottomuutta herättävällä tavalla tai jossa väheksytään ihmisiä heidän rokotteisiin liittyvien valintojensa perusteella. Pyrimme myös rajoittamaan näkyvyyttä tällaisen sekä sellaisen sisällön osalta, jossa edistetään rokotteista kieltäytymistä tai vaihtoehtoja rokotteille tai jaetaan järkyttäviä tai liioiteltuja tarinoita rokotteen ottamista seuraavista epäsuotuisista tapahtumista tai rokotteen jälkeisistä sivuvaikutuksista. Voimme myös vähentää sivujen, ryhmien ja Instagram-tilien näkyvyyttä, jos niiden keskeisenä tarkoituksena on lietsoa rokotevastaisuutta levittämällä tällaista sisältöä.
  Lisäksi sivuja, ryhmiä ja Instagram-tilejä voidaan poistaa, jos ne ovat jakaneet koronavirus- tai rokotekäytäntöjemme vastaista sisältöä ja jos ne keskittyvät lisäksi jakamaan muuta rokotevastaista tietoa alustalla. Tällaista sisältöä on erityisesti:
  1. Rokotteita koskeva sisältö, joka on sensaationhakuista tai levottomuutta herättävää:

  Sisältö, joka ei riko yllä mainittuja koronavirus- tai rokotekäytäntöjämme muuten kuin että siinä annetaan ymmärtää liioitellulla, salaliittoon viittaavalla tai sensaationhakuisella tavalla, että rokotteet ovat tehottomia, epäoleellisia, vaarallisia tai pyhäinhäväistystä. Tällaiseksi lasketaan myös sisältö, jossa tehdään liioiteltuja tai asiayhteydestä irrallaan olevia yleistyksiä rokotteiden hyödystä tai niiden aiheuttamista haitoista. Tällaista on myös sisältö, jossa rokotteet esitetään osana salaliittoa, johon liittyy tarkoituksellisesti salattu, laaja terveyteen liittyvä haitta, salaisuus tai totuus.

  Esimerkiksi: ”Seuraavaksi he koittavat antaa paholaisen pistoksen sinulle – maailman lampaiden on herättävä.”

  Esimerkiksi: ”Odotahan vain, kunnes näet näiden kauheiden pistosten todelliset seuraukset!”
  2. Rokotteen ottamista tai antamista koskevan päätöksen kritisointi:

  Sisältö, joka ei riko yllä mainittuja koronavirus- tai rokotekäytäntöjämme muuten kuin että siinä väheksytään muita sen perusteella, että he ovat päättäneet ottaa rokotteen tai rokottaa muita. Sisältö lasketaan tällaiseksi, jos siinä on esimerkiksi hyökkäävää kielenkäyttöä rokotettuja tai rokotteita antavia ihmisiä kohtaan tai jos siinä syytetään ihmisiä rokotteen ottamisen jälkeen aiheutuneesta epäonnesta.

  Esimerkiksi: ”Käytät lasta hyväksi, kun annat hänelle rokotteen.”

  Esimerkiksi: ”Vain täysin hullu ottaisi tämän rokotteen!”
  3. Rokotteista kieltäytymisen ja rokotteiden vaihtoehtojen edistäminen:

  Sisältö, joka ei riko yllä mainittuja koronavirus- tai rokotekäytäntöjämme muuten kuin että siinä lietsotaan epäsuoraan rokotevastaisuutta puhumalla vaihtoehtojen puolesta tai ylistämällä rokotteista kieltäytyviä Tällaiseksi lasketaan sisältö, jossa puhutaan vaihtoehtohoitojen tai luontaisen immuniteetin puolesta, ylistetään rokotteista kieltäytyviä ja kehotetaan kieltäytymään rokotteista antamatta lääketieteellisiä perusteluita tai ohjeita.

  Esimerkiksi: ”Pidän sankareinani sairaanhoitajia, jotka asettuvat vastarintaan ja kieltäytyvät tästä hyödyttömästä rokotteesta!”

  Esimerkiksi: ”Sara, mitä teetkin, älä anna heidän pistää sinua.”

  Esimerkiksi: ”Miksi minun kannattaisi kokeilla kokeellista rokotetta, kun tarjolla niin hyviä muita hoitokeinoja?”
  4. Järkyttävät tarinat:

  Sisältö, joka ei riko yllä mainittuja koronavirus- tai rokotekäytäntöjämme muuten kuin että niissä kerrotaan liioitellusti tai ilman asiayhteyttä terveyshuolia aiheuttavista erittäin epäsuotuisista tapahtumista (riippumatta siitä, pitävätkö ne tosiasiallisesti paikkaansa) ja että kyseiset tapahtumat esitetään kertojalle sattuneina tarinoina tai uutistapahtumina

  Esimerkiksi: ”Kaverini rokotettiin, ja nyt hänellä on Bellin halvaus. Varo!”

  Esimerkiksi: ”Paljastus: Katso 632 kertomusta ihmisistä, jotka kuolivat viikon sisällä siitä, kun he ottivat uuden koronavirusrokotteen.”
  Muut tavat, joilla Facebook torjuu COVID-19-virukseen liittyvää misinformaatiota
  Pyrimme myös koronaviruspandemian aikana hidastamaan joidenkin koronavirukseen liittyvien huijausten leviämistä, vaikka ne eivät riko edellä mainittuja käytäntöjämme. Tätä varten lisäämme varoituksia ja vähennämme sellaisten julkaisujen jakelua, joiden olemme tunnistaneet toistavan monien ulkopuolisten faktantarkistajien jo arvioimia väitteitä. Tämä tehdään nykyisen sellaisen tekniikan käytön lisäksi, jolla tunnistetaan ja heikennetään faktantarkistajien arvioiman sisällön lähes samanlaisten sisältöversioiden leviämistä. Nämä toimet tukevat faktantarkistajien tekemää työtä, jolloin he voivat keskittyä löytämään uusia misinformaatioesiintymiä jo aiemmin näkemänsä sisällön versioiden etsimisen sijaan. Tällaisiksi katsomme seuraavanlaiset väitteet:

  koronavirus on patentoitu (sen on esimerkiksi patentoinut jokin henkilö tai taho)

  Esimerkiksi: ”Tiesitkö, että koronavirus patentoitiin itse asiassa monta vuotta sitten?”

  koronavirus ennustettiin, mukaan lukien

  Event 201 -pandemiaharjoituksessa lokakuussa 2019

  Event 201 -pandemiasimulaatiossa lokakuussa 2019

  Pois lukien

  lokakuussa 2019 toteutetusta harjoituksesta/simulaatiosta käyty keskustelu, jos siinä ei nimenomaisesti väitetä, että tuolloin ennustettiin uuden koronaviruspandemian puhkeavan.

  väitteet muista mahdollisista ennusteista

  Esimerkiksi: ”Koronaviruspandemia ennustettiin Event 201 -pandemiaharjoituksessa lokakuussa 2019.”

  koronavirus ei ole uusi asia, mukaan lukien

  asian todistaa se, että koronavirukseen on eläimille tarkoitettuja rokotteita

  asian todistavat desinfiointiaineiden etiketit

  Esimerkiksi: ”Älä luule, että koronavirus olisi jokin uusi asia. On ollut olemassa jo vuosien ajan eläimille tarkoitettuja koronavirusrokotteita

  Liked by 1 henkilö

 3. Kielletään siten mm.

  vertaisarvioimattomat ja vertaisarvioidut lääketieteelliset julkaisut, lääkeyhtiöiden kliiniset kokeet, haittavaikutustilastot, omat kokemukset, havainnot lähipiirin kokemuksista, ”yhteensattumien” mainitseminen jne.

  Heille olisi ollut helpompi ilmoittaa, että tulevaisuudessa kelpuutamme vain kissavideot.

  Tykkää

  • paitsi,että joku jo ehti kissavideot luokitella valkoiseen ylivaltaan liittyviksi…olikohan joku NYT,tai joku muu ”järkeviä” kertoileva ”laatumedia”

   Tykkää

 4. Hmmm. Kaikki tietenkin liittyy kaikkeen… josta nyt sitten näemmä seuraa, että mistään ei saa sanoa mitään ellei mielipide ole ”oikeaoppinen” ja kaikin tavoin virallisen linjan mukainen.

  Sosiaalisen median hyöty käyttäjille on sen jälkeen se, että saa seurata sitä, mitä massamedia ja hallitukset ymv. sanovat kaikilla mahdollisilla muillakin kanavilla.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s