EU: Yli satatuhatta k-rokotehaittaa ilmoitettu

Fimean koronarokotehaittavaikutusilmoituksien päivittyvä taulukointi kertoo, että Suomessa haittailmoituksissa on tullut nousua muutamassa vuorokaudessa 55:n ilmoituksen verran (nousua 7,15% edelliseen lukemaan verrattuna). Vakavia haittoja on ilmoitettu nyt 283 (nousua 9,68% edelliseen lukemaan verrattuna).

KUVAKAAPPAUKSET (4.3.201) Fimean koronarokotehaittavaikutusilmoituksista

KUVAKAAPPAUS (8.3.2021) Fimean sivuilta.

Kuten taulukoinneista näkyy, viikonlopun aikana on ilmoitettu 20 haittavaikutusta lisää. Näistä puolet (50%) on vakavia. 1. maaliskuuta mennessä ilmoitettuihin kokonaislukemiin verrattuna nousua on viikossa 12,53%, ja vakavien haittojen osalta 17,20%.

Haittavaikutusilmoitusten ikäjakauma kertoo eniten ilmoituksia tulleen 20–59-vuotiaiden ryhmissä eli työikäisissä. Tämä selittynee osittain terveydenhuoltohenkilökunnan rokotuksilla, joka on muuallakin maailmassa johtanut sairaspoissaoloihin koronarokotteiden aiheuttamien haittavaikutusten takia.

Vaikka maailmalla ja kotimaassa kieltäytyjiäkin hoitohenkilökunnassa ja etnisissä ryhmissä on paljon, on mahdollista, että rokoteperäisten koronatartuntojenrokotetut levittävät enemmän viruksia – ja haittavaikutusten yhdistelmä johtaa Suomessakin pelättyyn terveydenhuollon ruuhkautumiseen.

Suomessa ilmoitetut haittavaikutukset ikäryhmittäin ovat yhtenevät Euroopan unionissa ilmoitetun kanssa. Vanhusten suhteellisen vähäinen osuus haittavaikutusilmoituksissa saattaa johtua siitä, että hoivakotien, palvelutalojen ja saattohoitolaitosten henkilökunta, joka vanhukset on rokottanut, ei tee haittavaikutusilmoituksia. Omaiset eivät ehkä edes tiedä rokotuksista eivätkä siten ymmärrä ilmoittaa.

Hyvin harvinaiset haitat havaitaan laajassa käytössä – jos ilmoituksia tehdään. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen rokotevalmisteen käyttöä seurataan tiiviisti IV-vaiheen tutkimuksissa. IV-vaiheen eli faasi4:n tutkimukset tarkoittavat sitä, että jokainen rokotteen ottaja on osa koetta. Faasi4-seurannassa havainnoidaan mahdollisia uusia ominaisuuksia tai harvinaisia haittavaikutuksia, jotka ilmenevät laajemmassa käytössä. Koronarokotteilla ei ole myyntilupaa, niillä on eräkohtainen hätätilakäyttölupa.

2.3.2021 mennessä on THL:n mukaan koko maassa ensimmäisen annoksen saanut 384 476 ja toisen annoksen 82 062 henkilöä. 2.3.2021 mennessä käsitellyt haittavaikutusilmoitukset ovat koskeneet mRNA-rokotteita (Comirnaty ja COVID-19 Vaccine Moderna) sekä AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta (COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Suomessa eri valmistajien koronavirusrokotteita on käytössä eri määriä. Niistä rokotteista, joita annetaan eniten, tulee myös eniten ilmoituksia. Haittavaikutusilmoitusten lukumäärän perusteella ei voi vertailla eri rokotteiden turvallisuutta keskenään.

Fimean ilmoitusjärjestelmän päätarkoitus on havaita signaaleja mahdollisista uusista haittavaikutuksista. Ilmoitusjärjestelmän tarkoitus ei ole tilastoida haittojen yleisyyttä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa kuvattujen haittojen yleisyys on tiedossa kliinisten tutkimusten perusteella. Niitä ei ole välttämätöntä ilmoittaa, koska ne eivät enää anna signaalia mahdollisesta uudesta haittavaikutuksesta. Haittavaikutusilmoitusjärjestelmän tarkoitus on havaita uusia haittavaikutuksia, eikä sen avulla pyritä, eikä pystytä tilastoimaan kaikkia haittavaikutuksia.

Fimea

Haittavaikutusilmoitustilastot ovat siten viranomaisten toiveesta epätäydellisiä, eivätkä anna kokonaisvaltaista kuvaa haittavaikutusten yleisyydestä – vaikka tieto olisi tarpeen, koska rokotekokeet ovat edelleen kesken ja meneillään. Rokotepakkauselosteiden tiedot haittavaikutusten yleisyydestä eivät pidä paikkaansa, koska tietoa ei kerätä järjestelmällisesti.

EU:n rokotepolitiikan pysyvät haitat

Euroopan unionin yhteinen rokotepolitiikka sekä Euroopan lääkevalvontavirastoon (European Medicines Agency, EMA) EU-komission taholta kohdistettu painostus kokeellisten, edelleen testivaiheessa olevien koronarokotteiden hyväksymiseksi näkyy alati kasvavina haittavaikutusmäärinä.

Yhteensä haittavaikutuksia on Euroopassa ilmoitettu yli satatuhatta. Euroopan talousalueen haittavaikutustilanne per rokote seuraavissa kuvissa:

KUVAKAAPPAUS (7.3.2021) EMAn sivuilta / Modernan rokote (CX-024414)

18-64 vuotiaiden ryhmässä 2634 ilmoitusta Euroopan talousalueella (EEA) ja 1861 talousalueen ulkopuolelta, yhteensä 4 495 kpl.
KUVAKAAPPAUS (7.3.2021) EMAn sivuilta / AstraZenecan rokote (CHADOX1 NCOV-19)

18-64 vuotiaiden ryhmässä 7 792 ilmoitusta EEA-alueella ja 13 380 EEA:n ulkopuolelta, yhteensä 21 172 ilmoitusta
KUVAKAAPPAUS (7.3.2021) EMAn sivuilta / Pfizer/BioNTechin rokote TOZINAMERAN, kauppanimi Comirnaty

18-64 vuotiaiden ryhmässä 73 984 ilmoitusta EEA-alueelta ja EEA:n ulkopuolelta 15 255 ilmoitusta, yhteensä 89 239 ilmoitettua haittavaikutusta.

Yhdysvaltain VAERS-järjestelmän ja Ison-Britannian lääke- ja tuotevalvontaviraston (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) datan perusteella koronarokotekuolemat olisi syytä lisätä pakkausselosteisiin mahdollisina haittavaikutuksina.

Ajalle 14. joulukuuta 2020–19. helmikuuta 2021 VAERSiin on ilmoitettu 966 rokotekuolemaa. Ilmoitetuista 86 (8,9%) kuoli samana päivänä, jona rokote heille annettiin. 129 henkilöä (13,4%) kuoli vuorokauden sisällä koronarokotteesta, 97 henkilöä (10,04%) kuoli 2 vuorokauden sisällä koronarokotteesta ja 61 henkilöä (6,31%) kolmen vuorokauden sisällä koronarokotteesta.

Toisella tapaa ilmoitettuna: 514 henkilöä (53,2%) kuoli viikon sisällä rokotteesta, 173 henkilöä (17,91%) kuoli 7–13 vrk:n sisällä koronarokotteesta ja 106 henkilöä (10,97%) kuoli 14–20 vuorokauden sisällä koronarokotteesta.

Vain noin 1% kaikista haittavaikutuksista ilmoitetaan. Nyt ilmoitetut haitat ovat lyhyellä aikavälillä näkyviä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä näkyvistä haitoista ei ole tietoa, sillä koronarokotekokeet ovat edelleen meneillään.

Euroopan unionia laajemman – 47 jäsenvaltiosta yksi on Venäjä – eurooppalaisten valtioiden yhteistyöelimen, Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) antoi 27. tammikuuta päätöslauselman (Resolution) 2361 (2021), jossa todetaan selkeästi, että sen lisäksi että koronarokotusten on oltava kansalaisille vapaaehtoisia, ketään ei myöskään saa ”poliittisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin painostaa rokotuksen ottamiseen vastoin tahtoaan”.

Lisäksi päätöslauselmassa (7.3.1) sanotaan, että kansalaisten täytyy olla informoituja koronarokotusten ottamisen vapaaehtoisuudesta.

PÄIVITYS 10.3.2021 klo 17:32

KUVAKAAPPAUS (10.3.2021)

Fimealle tehdyt haittavaikutusilmoitukset ovat nousseet lähelle yhdeksääsataa. Vakavia haittoja on ilmoitettu 300 kpl, joista kuolemantapauksia 37 henkilöä.

”Yksi potilaista oli saanut Modernan, yksi AstraZenecan ja muut Comirnaty -rokotteen. Yksi ilmoitus koski työikäistä potilasta, jolla oli kuoleman selittävä sairaus jo ennen rokottamista.  Lopuista 36:stä potilaasta viisi oli alle 80-vuotiaita, yhdeksäntoista 80-90-vuotiaita ja kaksitoista yli 90-vuotiaita. Heillä kaikilla on ollut pitkälle edenneitä perussairauksia.

Potilaista seitsemällätoista ei ilmennyt rokottamisen jälkeen selkeitä oireita, ja menehtymisen arvioitiin liittyvän muihin sairauksiin. Yhdeksälletoista potilaista nousi kuume tai yleisvointi lähti laskuun rokottamista seuraavina vuorokausina. Vaikka heidän katsotaan menehtyneen pitkälle edenneisiin perussairauksiin, rokotteen mahdollista myötävaikuttavaa roolia ei voida täysin poissulkea.”


Kuva: Ray Shrewsberry, Ewa Urban via PixabayPxhere (CC0), tuntematon taiteilija (/ Pfizer). Kuvanmuokkaus: Johanna L

PÄIVITYS 8.3.2021 klo 21:07: Kuvatietoihin lisätty uupumaan jäänyt lähdetieto ”Ewa Urban”.

10 comments

 1. SYYT mRNA KORONAROKOTEVAURIOIHIN JA -KUOLEMIIN ON TUNNETTU 20 VUOTTA

  Saksalainen solubiologi Tri. Vanessa Schmidt-Krüger on analysoinut Euroopan Lääkeviraston BioNtechin koronarokotteen Open Assessment Report eli Avoimen Arviointiraportin. Hän selosti ja tulkitsi sitä ja antoi asiaan liittyviä taustatietoja Reiner Fuellmichin vetämälle juristiryhmälle Stiftung Korona Aussschuss’in, Säätiö Korona Valiokunta 2 ½ tunnin haastattelussa 30 tammikuuta sen istunnossa #37. Juristien epäuskoiset lausahdukset ”Du meine Güter”, ”Herranjestas” ja ”Das ist ja kriminell”, ”Tämähän on rikollista!” sekä Tri. Schmidt-Krüger vinot hymyt, kertovat mitä he ajattelevat koko touhusta.

  Video haastattelusta löytyy https://corona-ausschuss.de/sitzungen/.
  Se on myös kirjallisena englanniksi ja saksaksi. Asiakirja, joka täyttää 33 A4, löytyy hakusanalla ”Interview with Dr. Vanessa Schmidt-Kruger”.

  Alla pelkistetty yhteenvetoni asioista, jotka Tri. Schmidt-Krüger selosti molekyylitasolle saakka.

  ONGELMA 1: KATIONISET LIPIDIT
  Kun mRNA koronarokotteen nanopartikkelit hajoavat solussa, vapautuu kationisia eli sähköisesti + varattuja lipidejä. Ne reagoivat herkästi solun anionisten eli sähköisesti – varattujen rakenneosien kanssa, pistäen solun systeemit sekaisin, eli ne ovat myrkyllisiä.
  Tätä ominaisuutta hyödynnetään syövän hoidossa, jossa nanopartikkelit ohjelmoidaan hakeutumaan syöpäsoluihin, jossa kationiset lipidit tappavat ne, mutta eivät terveitä soluja.
  mRNA rokotteiden nanopartikkelit menevät sen sijaan joka paikkaan ja niiden myrkyllisyys on ratkaisematon ongelma. Toiset rokotetut selviävät siitä, toiset eivät.
  bioNtech julkaisi joulukuun puolivälissä tulokset mRNA rokotteensa ensimmäisistä eläinkokeista. Rokotetuissa eläimissä havaittiin mm. lihaskudoksen arpeutumista, maksavaurioita, hermotulehdusta, niveltulehdusta, voimakkaasti vähentyneet punaiset verisolut eli anemia jne. Kationisten lipidien myrkyllisyys selittää pitkälle nämä kudosvauriot, samoin kuin rokotevauriot ja -kuolemat, jotka laitetaan koronan tai sattuman piikkiin.

  ONGELMA 2: POLYETYLEENIGLYKOLI
  Nanopartikkelista irtoava PEG eli polietyleeniglykoli voi aiheuttaa allergisen reaktion aina anafylaktiseen shokkiin ja kuolemaan.

  ONGELMA 3: EPÄPUHTAUDET
  Epäpuhtaudet, joita ei vielä ole saatu hallintaan. Euroopan Lääkintävirasto toteaa lupapaperissaan, että niiden mallinnuksen mukaan ei pitäisi olla vaaraksi ihmiselle. Tri. Schmidt-Krüger kommentoi ironisesti, että potilasturvallisuus ennen varmistettiin koeilla eikä tietokonemalleilla.

  ONGELMA 4: ADE
  ADE, Antibody Dependent Enhancement, eli vasta-aineperäinen kiihdytys, jossa rokotettu saa rokottamatonta paljon voimakkaammat, jopa tappavat oireet virustartunnasta kuin rokottamaton. ADE on kaatanut kaikki aiemmat yritykset kehittää koronavirusrokotteen kun rokotetut koe-eläimet kuolivat.

  JATKOA SEURAA
  Paljon on vielä selvittämättä, mm. rokotteen vaikutus lisääntymiskykyyn ja sen ympäristövaikutukset sekä kuinka iso ongelma ADE tulee olemaan tulevina vuosina.
  Korona paranee ja sen leviäminen estyy turvallisilla ja edullisilla pillereillä, jotka ovat olleet laajassa käytössä vuosikymmeniä. Niiden nimet ovat kuitenkin kiellettyjä sanoja valtamediassa.

  Liked by 1 henkilö

 2. aamun uutisissa:” meillä on talvi ja kaikkia ei ole rokotettu” ja ” syksyyn mennessä pitäisi saada kaikki rokotettttua” .9.3.2021 asiantuntijan lausunto, mitä voimme päätellä siitä—muuta kuin että Euoopan neuvoston päätöksillä ei ole THL: ssä mitään virkaa—-KAIKKI on saatava piikille ja jos meikäläinen on maksumiehenä niin kysyn:MIKSI JA KUKA SEN MÄÄRÄÄ?

  Tykkää

  • Liittyy EU-komission päätöksiin, sieltä se syksy-määräaika tulee:

   ”Von der Leyen on antanut ymmärtää, ettei EU avaudu kansainväliselle matkustamiselle ennen kuin 70% väestöstä on rokotettu, mikä on tarkoitus saavuttaa 21. syyskuuta mennessä.

   Vastarinnasta huolimatta von de Leyen on kirjoittanut jäsenmaiden hallituksille kertoen aikovansa julkistaa suunnitelmat joka tapauksessa 17. maaliskuuta 2021.” https://avoin.media/2021/03/09/eun-vapauspassi-vastatuulessa/

   Tykkää

 3. Kiitos jälleen hyvästä tiedosta, itsellä on D2 ja kieltäydyin rokotteesta. Olen ajatellut rokotteesta haitat ovat suuremmat kuin mahdollinen tartunta. Jutussa mainitut maksaongelmilla pååsisi D2 sta D1 seen sen myötä olisin lääketeollisuudelle tuottavampi yksilö.
  Olemme eläneet pitkään clopaalia nenä päivää, pitäisi alkaa piruttaan käyttää nenäpäivä nenää. Olen seurannut alusta alkaen ja näissä ei ole ollut joukko kuolemia joten en ole huolissani.

  Tykkää

  • Koronarokotteet ovat tosiaan aiheuttaneet suhteessa enemmän haittoja ja kuolemia kuin itse tauti — sen ohella että toistuvasti kerrotaan ettei koronarokotteiden suojatehosta ja/tai suojan kestosta ole varmaa tietoa.

   Suosittelen jokaiselle lisää vitamiineja, ne eivät ainakaan vahingoita auttamisen sijaan.

   Tykkää

 4. Rokotuksen saanut voi levittää koronavirusta eteenpäin, vaikka olisi itse oireeton – rokotetut eivät voi palata normaaliin elämään, näin nyt on syytä toimia

  Rokotettujen tulee toistaiseksi noudattaa samoja sääntöjä kuin kaikkien muidenkin, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

  (HS 2020-03-10 keskiviikko) https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007851762.html

  Joutuu kysymään, missä on koko homman järki?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s