Kantelu THL:n ja valtioneuvoston asettamista poikkeusoloista

Markku Juutinen

Kohdistamme kantelun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Suomen valtioneuvoston toimista poikkeusolojen ja siihen liittyvien sulkutilojen asettamisen takia. Kantelu on lähetetty Suomen valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastoon.  

Kantelun kohteet  

Kohde 1

Viranomaiset, johon kantelu kohdistuu on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Suomen valtioneuvosto. Täsmennettynä kantelu kohdistuu THL:n johtoryhmään, ja siihen kuuluvaan Terveysturvaaja-osastoon.  

Johtoryhmän ylimmät johtajat ja viestintäjohtaja
Henkilöt, joiden menettelystä kantelussa on kyse, ovat THL:stä johtoryhmä, joka vastaa laitoksen kokonaisjohtamisesta: heitä ovat pääjohtaja Markku Tervahauta, tietoylijohtaja Pekka Rissanen, TKI-ylijohtaja Katja Tukiainen ja viestintäjohtaja Marjo Loisa.  

Terveysturvaajat  
Osaston johtaja ja tutkimusprofessori Mika Salminen ja johtava tutkija sekä tutkimusohjelmajohtaja Jaana Halonen.

Kohde 2

Tässä kantelun kohteena on Suomen valtioneuvosto, ja kantelu suuntautuu viranhaltijoihin, joita ovat pääministeri Sanna Marin,oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, sisäministeri Maria Ohisalo ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.1  

Menettely sekä päätökset  

Tässä yksilöidään menettelyt ja päätökset, joiden takia kantelu on tehty.  

Pääministeri Sanna Marin ja hänen johtamansa Suomen valtioneuvosto on (1.3.2021) yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa todennut poikkeusolot Suomeen.2, 1  

Yllä olevaan viitaten Suomeen on julistettu (8.3.2021) 3 viikon sulkutilat, joita perustellaan huonontuneella koronatilanteella. Sulkutilojen vaikutus riippuu siitä, millä alueella ihminen asuu Suomessa ja millaiseksi tautilanne kullakin alueella on määritetty.3  

Maa on jaettu leviämis-, kiihtymisvaiheeseen ja perustasoon. Suomi on käytännössä kokonaisuudessaan sulkutilassa lukuun ottamatta perustasoa, joka käsittää Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.  

Täten epäillään, että sekä THL että Suomen valtioneuvosto (ynnä näiden asiaa koskevat viranhaltijat) ovat syyllistyneet laittomuuteen vaikuttaessaan siihen, että Suomeen asetettiin poikkeustilat ja niitä välittömästi seuranneet sulkutilat.

Seuraavaksi esitämme perusteluja THL:n ja valtioneuvoston viranhaltioiden menettelyistä ja päätöksistä, mitkä ovat herättäneet epäilyksemme laittomuudesta viranhoidossa.  

THL:n tiedotukseen ja suositukseen perustuvat sekä valtioneuvoston päättämät leviämis- ja  kiihtymisvaiheen alueet johtaa ihmiset harhaan, sillä koronatartuntoja on näillä alueilla hyvin vähän. Tartuntoja on niin vaatimattomasti, että niiden perusteella mistään sulkutiloista ei olisi pitänyt päättää.

Kanteluasia: perusteluja sulkutilan tarpeettomuudesta  

Tässä kuvaamme asiaa, josta kantelussa on kysymys. Perustelemme millä tavoin menettely tai päätös oli mielestämme virheellinen. THL:n ja valtioneuvoston virheelliset päätökset johtuvat Covid-19-“pandemian” suunnattomasta liioittelusta. Koronatilanne ei ole niin vaarallinen kuin mainitut instituutiot valtamedia välityksellä ovat antaneet sen ymmärtää.  

Vaadimme, että oikeuskansleri ryhtyy juridisiin toimenpiteisiin THL:n ja valtioneuvoston ja näiden mainittujen viranhaltioiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi tässä asiakirjassa esitettyjen kanteluiden perusteella. 

Tartuntojen vähäisyyttä voidaan perustella seuraavalla:  

Koronalle altistuneisuus määritetään RT-PCR-testillä.  

Kiihtyvyysvaihe: Kyseisen vaiheen alarajana THL pitää vähintään kymmenen tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Positiivisten näytteiden osuus on tällöin suurempi kuin 1 prosentti.4  

Leviämisvaihe tarkoittaa sitä, että yli 18 henkilöä 100 000 asukasta kohden saa kahden viikon aikana positiivisen testituloksen. Positiivisten näytteiden osuus on suurempi kuin 2 prosenttia.4  

Lisää perusteita sulkutilojen tarpeettomuudesta:  

Testeistä yli 90 prosenttia on negatiivisia ja karanteenissa olleista alle 1 % sairastuu koronaan. Suurimmassa osassa sairaaloita on ollut vain joitakin koronapotilaita ja useissa sairaaloissa ei ole havaittu koronapotilaita ensinkään.5  

R0 eli tarttuvuusluku on Suomessa ollut noin 1–1,2 alueella, mikä kertoo siitä, että Covid-19 tartuttaa huonosti.6  

Maailmalla ja niin muodoin Suomessa on aikaisemmin esiintynyt todellisia pandemioita, kuten esimerkiksi hongkongilainen 1968. Tähän influenssaan sairastui yli miljardi ihmistä sekä kuoli ainakin miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Suomessa siihen kuoli noin 1 000 ihmistä, jotka olivat suurimmaksi osaksi nuoria ihmisiä. Virusinfektion luonnonmukainen läpimeno aika oli tuolloin marraskuusta helmikuuhun ja toinen lievempi aalto talvella 1969 samoin muutaman kuukauden.7, 8 Tuolloin ei käytetty sulkutiloja eikä rajoituksia. Ei ollut edes tehohoitoa.   

Nykyisin koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta ja THL ilmoittaa, että koronavirukseen menehtyneet vuoden 2020 puolella ovat lähes 90 prosenttisesti yli 70 vuotiaita ja että taustalla on jokin sairaus. THL:n joulukuun 12. 2020 julkaistujen tilastojen mukaan korona on vaatinut Suomessa vuonna 2020 ainakin 409 ihmisen hengen.9,10  

Ennen COVID-19-kautta Suomessa menehtyi vuosittain influenssaan arviolta 500–2000 ihmistä. Myös vakavia pandemioita on ollut ennenkin. Miksi yhteiskuntaa ei Suomessa ole aikaisemmin näissä tietyissä tapauksissa suljettu estämään kuolemaa influenssan kanssa?11

Yllä esitettyyn perusteluun viitaten on pääteltävissä, että koronataudin vaarallisuutta on hurjasti ylimitoitettu, sillä sehän ei ole Suomessa yhtä vaarallinen kuin mainitut influenssat. Koronassa jopa oireet ovat usein miedompia kuin jopa tavallisessa influenssassa.  

Yhteiskunnan sulkeutuminen aiheuttaa miljardiluokan kustannukset. Yrityksiä kuolee ja työttömyys kasvaa. Koska muiden sairauksien hoito viivästyy sairaaloiden jonojen kasvaessa, vaikuttaa se myös kuolemien lisääntymiseen. Yhteiskunnan alas ajaminen synnyttää yleistä huonovointisuutta.   


Kantelu on alunperin julkaistu 10.3.2021 Magneettimediassa.

Lähteet 

 1. viestintäosasto | Valtioneuvosto (25.2.2021): Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, hallitus valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön
 2. Talouselämä (3.3.2021): Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse
 3. Kykkänen, Valtteri | MTV Uutiset (7.3.2021): Kolmen viikon sulkutila alkaa – näin se rajoittaa elämää eri puolilla Suomea
 4. Eduskunta (1.3.2021): Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 22/2021 vp)
 5. (erikoislääkäri) Lehtinen, Jorma | Lempäälän Vesilahden Sanomat (25.2.2021): Realismia koronahysteriaan. Saatavina: Realismia koronahysteriaan
 6. Lehto, Essi | Uusi Suomi (13.8.2020): Koronavirus: Nyt tapahtui selvä käänne Suomessa – R0-luku nousi selvästi yli yhden
 7. Lindfors, Jukka | YLE (29.4.2009): Hongkongilainen influenssa 
 8. Linnanmäki, Eila | Duodecim (27.3.2020): Historian influenssapandemiat
 9. Tilastokeskus: Kuolemansyyt 2018
 10. tiedote | THL (8.5.2020). Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia on yli 70-vuotiaita – taustalla yleensä myös jokin perussairaus
 11. Lepistö, Joonas | MTV Uutiset (6.3.2020): Influenssakuolleisuus lähes kymmenkertaistui neljässä vuodessa, mistä se voi johtua? ”Todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin Tilastokeskuksen luvut kertovat”

Kuva: Sergei Tokmakov via Pixabay, Aake (CC0), Valtioneuvosto, THL. Kuvanmuokkaus Johanna L

18 comments

 1. Katri Kulmunin mukaan Great Reset on kuulemma salaliittoteoria. Varmaan Build Back Better ja neljäs teollinen vallankumous ovat myös. Ja YK:n Agendat 21 ja 2030, jota pääministeri Antti Rinne sanoi Suomen toteuttavan. Hohhoijaa! Koronassa on kyse siitä että globaalit oligarkit haluavat viruksen ja ilmastohumpan avulla muuttaa poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen ja hengellisen systeemin. Siis resetoida koko planeetan. Päämääränä on One World Government YK:n ja sen alaisten järjestöjen kuten WHO:n ja IMF:n alaisuudessa. Yhä useammat ihmiset näkevät koronahuuhaan läpi ja verkostoitumista on onneksi alkanut tapahtua. Termin New World Order kehitti Council on Foreign Realations, joka on Chatham Housen sisarorganisaatio. CFR julkaisee Foreign Affairs -lehteä. Joe Biden kirjoitti 23.4.1992 artikkelin How I Learned to Love the New World Order Wall Street Journaliin. Vanhempi Bush puhui NWO:sta. YK:n taustalta löytyvät CFR, Rockefellerit jotka lahjoittivat päämajan tontin Manhattanilta sekä Alger Hiss ynnä Harry Dexter White. Wall Street ja Silicon Valley ajavat teknokratiaa. Liikemies Maurice Strong on vaikuttanut YK:n ympäristölinjaan. AI, ronotiikka ja Internet of Things ovat keskeisellä sijalla tulevaisuudessa. Orwellilainen valvonta tulee. Kyse ei ole vain koronasta. Tulee mieleen Orwellin toinen kirja Eläinten vallankumous. Suomalaisia on alettu kohdella kuin muita eläimiä tässä teoksessa. United Nations Foundationin johdossa on toiminut Ted Turner (CNN-perustaja). Hän kannattaa huomattavaa depopulaatiota. Emma Rothschild on ollut säätiön hallituksessa. Kuten myös Maurice Strong.

  Tykkää

 2. Seko-Ollilla menee taas lujaa. Jos sinut ”resetoitaisiin”, siinä säästyisi maapallo kun tekemäsi miljardit googlehaut eivät enää tuottaisi turhia hiilidioksidipäästöjä.

  Tykkää

  • Minulle tultiin tänään kertomaan kaupassa maskittomuuteni tähden: Ajattele meitä muita! Vastasin: Omistin taannoin lääkesuunnittelu yrityksen ja tieteellinen tutkimus osoittaa kiistattomasti, ettei maskista ole mitään hyötyä, ellet yski, räi ja aivastele, jolloin maski kerää klimppejä. Muuten ilmassa leijailevat virukset menevät sekä maskin, että silmämuniesi lävitse elimistöösi. -No miksi lääkärit pitävät maskeja? Kirurgin maskit on suunniteltu estämään bakteerien kulkeutumista kirurgin suusta leikkaushaavaan, virukset ovat paljon pienempiä. -Olet varmaan Trumpin kannattaja? Amerikan presidentit eivät taida olla minun vaalipiiristäni…
   Mikäli jonkun aivokapasiteetti ja perustiesot eivät riitä ymmärtämään suuria kokonaisuuksia globaalisti lietsotun hysterian vallitessa, valtavaa velkaorjuutusta ”korona-elvytyksen” nimissä, EU:n liittovaltiokehitystä, kannattaisi ehkä ottaa asioista selvää ja todeta itselleenkin: Höpsistä. Huijaa minua kerran, häpeä on sinun. Huijaa minua jatkuvalla syötöllä ja häpeä on minun.

   Tykkää

 3. Tutkimus on nimenomaan osoittanut että virus välittyy hengityksen mukana aerosoleissa. Ja että riittävän tehokkaat maskit ehkäisevät infektioita ainakin jonkin verran. Ja anteeksi nyt vain ennakkoluulojani, mutta et vaikuta ihmiseltä jolla on riittävät henkiset edellytykset ”omistaa lääkesuunnitteluyritys”. Enemmänkin vaikutat syrjäytyneeltä joka pelaa kaikki päivät Call of Dutya äitinsä kellarissa ja trollaa toisinaan keskustelupalstoilla. Ja sitten tietysti vaihdat puheenaihetta saumattomasti EU:n liittovaltiokehitykseen… ei jatkoon.

  Tykkää

  • Vastataan nyt, vaikka ei taida mitään auttaa 😂
   Muutama kymmenen vuotta takana töitä jossa joutuu käyttämään suojaimia tilanteen mukaan ja aika monet kurssit käyty liittyen riskienhallintaan työterveyteen liittyen.
   Jos menen kohteeseen jossa on mahdollisuus altistua viruksille, en todellakaan mene sinne joku paperi tai kangasrätti naamalla, kyllä ne suojaimet ovat aivan eri kaliiberiä, voit kyllä itsekin ostaa vastaavat, muista myös pukeutua suojapukuun, -kenkiin ja -käsineisiin. Rakenna myös kotisi ulkopuolelle ns.tuulikaappi jossa vaihdat kontaminoituneet suojavarusteet normi vaatteisiin.
   Vaikka ei olisikaan mitään hajua hengityssuojaimista, paketin kyljestä löytyvä teksti”ei suojaa viruksilta” pitäisi tyhmemmänkin tajuta.
   En tiedä mitä ajat kommenteillasi takaa, mutta viihdearvo on 5/5, jatka samaan malliin🤣

   Tykkää

   • Unohdit mainita seuraavan kammion, jossa on ylipaine ja UV lamput joiden alla sterilisoida mahdollisesti kammiosta toiseen liikkuneet virukset.

    Tykkää

   • Niin, kyllä näissä käyttämissäni FFP2-maskeissa lukee: ”Suodatus: kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, öljy, pöly, siitepöly, bakteeri, VIRUS ja pisara.” Mutta sinä varmasti tiedät paremmin 🙂

    Tykkää

   • THL:n linja maskien suhteen kääntymässä?

    Kannattaa tutkia noiden taustat jos ei tiedä:

    Toki pääjohtaja sen THL:n linjan aina vetää. Mutta sitä vaan, että nykyisin kun ihmiset haluavat vaikuttaa työpaikkoihin, joissa maski”suosituksia” käännetään pakoiksi jopa asiakkaille eli THL:n piiriin kuuluville (THL toistaiseksi on vain suositellut maskeja, 8.1.21 alkaen myös 12-17-vuotiaille), niin tuossa Petri Raution julkaisussa on ennätyspitkä lista sellaisia auktoriteetteja, joihin paikallispäättäjät voisivat uskoakin.

    (Ajattelen siis, ettei se ole välttämättä lainkaan paikallispäättäjiin vaikuttavaa, että maallikkona valitsee kymmeniä parhaita maskitutkimuksia vuodesta 1942 alkaen ja vetoaa yli sadan vuoden kokemukseen ja maskitutkijoiden suuren enemmistön näkemykseen sekä maaliskuusta 2020 alkaen tulleiden eturistiriitaisten tahojen tekemien maskeja puoltavien tutkimusten suuriin heikkouksiin.)

    Tykkää

   • Voi ei mitä menit Höpsis tekemään, olen luottanut että olet järjen ääni täällä foliohattujen kansoittamalla sivustolla, nyt sitten paljastat suojainmafian ainakin kansallisen salaliiton, vuosikausia meille on myyty poskettoman kalliita ja epämukavia suojaimia ja totuus on että muutaman kympin kuonokoppa hoitaa saman asian, uskaltaisikohan asian ottaa työsuojeluvaltuutetun kanssa esille, vai saako sekin liskoilta rahaa😂

    Tykkää

  • Sherlock Holmesin luoja Arthur Conan Doyle totesi taannoin: Tarvitaan lahjakkuutta tunnistamaan nerou -. Keskinkertaisuus ei kykene tunnistamaan mitään itseään suurempaa. ”Tuntemuksiasi kunnioittaen”, omaa suomalaista unelmaani eläen.

   Tykkää

 4. Alexandr Duginin mukaan lännen globalismi on siirtymässä totalitaariseen vaiheeseen. Koronan varjolla Great Reset pyrkii dramaattisesti muokkaamaan koko maailman kontrollijärjestelmiä globalistieliitin hyväksi. Kannattaa lukea Markku Siiran juttu Koronakriisin kautta globalistien ihanneyhteiskuntaan. Ja UMV-lehden uusin juttu THL:n tilastonikkaroinnista. USA tulee häviämään Kiinalle ja Venäjälle. Suomen ei kannata sitoutua ainakaan häviäjän puolelle. Kuka muuten on nykyään USA:n presidentti? Ei ainakaan Biden…

  Tykkää

 5. Teknokratia tarkoittaa sitä että asiantuntijat käyttävät valtaa. Termi syntyi 1932 Columbian yliopistossa. 1973 Chase Manhattan -pankin johtaja David Rockefeller ja Zbigniew Brzezinski herättivät ajatuksen uudelleen eloon perustamalla Trilateraalisen komission. Mm. Jimmy Carter oli jäsen. Systeemissä kv. pankit ja suuryritykset ovat etusijalla. Kansallisvaltiot ovat out. Teknokratia tunnetaan myös nimillä sustainable development, green economy, smart growth, agenda 21, climate change etc. David Rockefellerin New World Order on yhtä kuin Great Reset. Kyse on totalitaarisesta utopiasta. Suomalaisia Trilateraalisen komission jäseniä:

  Krister Ahlström
  Esko Aho
  Martti Ahtisaari
  Aatos Erkko
  Gustav Hägglund
  Sirkka Hämäläinen
  Juhani Kaskeala
  Jyrki Katainen
  Lauri Kivinen
  Sixten Korkman
  Erkki Liikanen
  Vesa Vihriälä
  Antti Herlin
  Janne Virkkunen

  Tykkää

 6. Siinäpä listaa. Mitenkä heitä voisi oikein nimittää ? Suomen kansalaisen edulla ei ole heille mitään väliä. Oma rahapussi tulee ensin, senjälkeen hyvien veljien kanssa solmitut korruptiosopimukset, myös internationaalisesti. Tämän alemmas ei voi enää kukaan vajota. Aakkosissa ensimmäinen – suku on muuten kova sana presidentin käskyttäjänä.

  Tykkää

 7. Virukset menevät silmämunista läpi, joten maskin käytöstä aerosoleina liikkuvien viruksien ehkäisyyn voi olla lähtökohtaisesti vain marginaalinen hyöty. Kansainvälinen data ei nyt vaan osoita, että maskeista on mitään hyötyä, sillä ns. Vapaissa maissa ja ”maskimaissa” ei ole havaittu väestötasolla kummoisia eroja tartunnoissa. USA:n osavaltiossa tämä on tullut ilmi räikeimmin. Toiset ovat vain tuhonneet taloutensa ja sen seurauksena tullaan näkemään huomattavia haittoja väestön terveydessä pidemmällä aikajänteellä.

  Tykkää

 8. USA:ssa koronaan sairastuneista 80 % on maskinkäyttäjiä, sanotaan allaolevassa videossa.

  https://beforeitsnews.com/health/2021/02/dr-sherri-tenpenny-explains-how-the-depopulation-covid-vaccines-will-start-working-in-3-6-months-must-video-3037796.html

  Dr.Tenpenny sanookin että elleivät ihmiset pysty luopumaan maskeista, he ottavat myös mRNA- rokotuksen.

  Miten on mahdollista ettei Suomessa havahduta? Mitä keinoja Suomella on?

  USA: ssa koronassa taloudellisen vahingon kärsineitä on odottamassa instituutiohirviö CDC, josta edellisen videon mukaan on tullut ”lien holder”.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s