Lasten k-piikitykset ja Delta-varianttijengin kehäpäätelmät

Koronatukimedian Päivän pelko-otsikoissa keskustelutetaan Delta-variantista (B.1.617.2, AY.1 ja AY.2 eli ”intialainen”) kertomalla levinneisyydestä (90 maata) ja tartuntamääristä — mikä toimii johdantona varsinaiseen viestiin: Ota rokote!

Onko pelkoon aihetta? Kannattaako koronapiikki ottaa?

Iltalehden artikkelissa ”Näin meidän käy delta-variantin kanssa – asiantuntijoilta viesti rokotetuille: Koronarokotteet kannattaa ottaa, sillä ne antavat suojaa koronaviruksen delta-variantin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan” päästetään ääneen vakioasiantuntijat: THL:n ylilääkäri, rokotelobby WHO:n pandemianeuvonantajaryhmä SAGEn jäsen Hanna Nohynek, HUS:in rokotetutkimusyksikkö MeVac:in johtaja Anu Kantele ja lääkeyhtiöille kaupallista rokotetutkimusta tekevän, Tampereen korkeakoulusäätiön omistaman Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Artikkeli esittää eri asiantuntijoiden keskenään ristiriitaisia väitteitä. Tarkkaavaiselle lukijalle tulee selväksi, ettei varmaa tietoa ole: ”koronaviruksen delta-variantti on niin uusi tulokas, että suomalaistutkimus ei ole ehtinyt vielä sitä kattaa”; ”voi antaa suojaa”, ”odotetaan antavan suojaa”, ”voi suojata” — mutta ”koronarokotteen kaksi annosta kannattaa ottaa”. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetkin suosittaa ottamaan rokotteet, vaikka ”delta-variantti ei lopulta ole kovin dramaattinen virusmuunnos.”

Ison-Britannian kansanterveyslaitoksen (Public Health England, PHE) uusin, 25. kesäkuuta 2021 päivätty tekninen esikatsaus käy läpi Ison-Britannian tilannetta. Rokottamattomilla uusia tapauksia on löytynyt enemmän, mutta kohtalokkaita seurauksia on ollut suhteessa huomattavasti vähemmän. Lähes kolmannes Delta-varianttiin kuolleista, on ollut rokottamattomia yli 50-vuotiaita mutta 2 annosta (”täysin suojattu”) ottaneiden osuus kuolleissa on rokottamattomien osuutta suurempi (s. 13-14).

Lapset piikille

Sekä MeVac että Rokotetutkimuskeskus hakevat Suomessa lapsia koronapiikkien koehenkilöiksi, jotta saataisiin selvitettyä sopiiko koronapiikki lapsille.

Näin maallikkona ja äitinä ajattelen, että sitä ennen olisi syytä selvittää, tarvitsevatko lapset koronapiikkiä ylipäänsä.

Asiantuntijatiedon perusteella eivät tarvitse. Lapset sairastavat yleensä oireettomana, eivätkä oireettomat yleensä tartuta. Lapset eivät myöskään sairastu helpolla. The Lancetissa julkaistun, seitsemää maata vertailevan tutkimuksen mukaan Covid-19 -kuolleisuus lapsilla ja nuorilla aikuisilla on häviävän pieni, alle 2 lasta ja nuorta per miljoona henkilöä.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n viikottainen MMWR-raportti ilmoittaa, että Yhdysvalloissa oli 24. huhtikuuta 2021 mennessä joutunut 204 lasta ja nuorta sairaalaan ”todennäköisesti pääasiallisesti Covidin takia”, kuolleita nolla.

WHO poisti 22. kesäkuuta 2021 koronarokotuksia käsittelevältä sivultaan lihavoinnilla korostetun lauseen ”Children should not be vaccinated for the moment” eli ”lapsia ei toistaiseksi pitäisi rokottaa”.

Muutoksen voi itse tarkistaa nettiarkistosta vertaamalla klo 20:17 ja klo 23:43 arkistoituja versioita.

Edelleen WHO kertoo, että ”tauti on lapsilla ja nuorilla aikuisilla lievempi.” ”Tarvitaan enemmän aineistoa eri koronarokotteista lapsilla ennen kuin voidaan tehdä yleisiä suosituksia lasten rokottamisesta Covid-19 -tautia vastaan.”

Hospital Pediatrics -lehdessä julkaistujen kahden uuden tutkimuksen mukaan lasten Covid-19 -tapaukset on ylilaskettu; lasten Covid-19-sairastuvuustilastoissa on ainakin 40% liikaa tapauksia, raportoi The Intelligencer. Mukaan oli laskettu syöpä- ja kirurgisia hoitoja, psykiatrinen tapaus jne.

Suomessa ei ole kuollut yhtään lasta ja nuorta Covidiin. Aiemmin tieto oli nähtävillä THL:n sivuilla, mutta rokotetutkimusvärväyksen alettua tieto on poistettu päivitettävästä tilannekatsaus-yhteenvedosta. Jopa rokotelobby WHO suositteli aiemmin, ettei lapsia ole syytä rokottaa kokeellisella, testivaiheessa olevalla koronapiikillä.

Lasten suojelemiseksi lasten rokottaminen ei siten vaikuta tarpeelliselle.

Auttakaa aikuisia, lapset — henkenne kaupalla

Lasten rokottamista testivaiheessa olevilla, kokeellisilla koronapiikeillä on perusteltu aikuisten suojelemisella tartunnoilta.

Tri Joseph Mercola käy läpi lähdeviitatussa artikkelissaan British Medical Journalin (BMJ) vanhemman toimittajan, Marylandin yliopiston farmasian osaston apulaisprofessori Peter Doshin kommentteja Yhdysvaltain lääkevalvontavirastolle (FDA) rokotteiden ja niihin liittyvien biologisten tuotteiden neuvoa antavan komitean julkisessa kuulemisessa 10. kesäkuuta 2021 (Doshin jälkeen puheenvuoron saa Modernalla työskentelevä lastenlääkäri Jacqueline Miller).

Doshi siteeraa kuulemisessa Pfizer/BioNTechin mRNA-geeniterapiapiikin kliinisen tutkimuksen — sama, jolla oikeutettiin ko. piikin hätätilakäyttölupa — kertomaa: 12-15 vuotiaiden ikäryhmässä 75,5% sai monenlaisia ”normaaleja” haittavaikutuksia kuten päänsärkyä, ja 2,4% sai vakavia haittavaikutuksia.

18. kesäkuuta 2021 mennessä Yhdysvalloissa on ilmoitettu koronapiikkien haittavaikutuksina 12-17 vuotiailla ainakin 6 koronapiikkikuolemaa, 435 vakavaa haittavaikutusta, 1164 anafylaktista reaktiota, 29 veren hyytymishäiriötä ja 171 myo- ja perikardiittia. Ja nämä ovat vasta lyhyellä aikavälillä näkyvät haittavaikutukset. Keskipitkän ja pitkän aikavälin haitoista ei ole tietoa edes koronapiikkien valmistajilla, koska kokeet ovat edelleen kesken. Doshi huomauttaakin, että sikainfluenssan aikana narkolepsia tuli näkyviin vasta 9 kuukauden kuluttua rokotusten aloittamisesta, ja että Israelissa poikien ja nuorten miesten haittavaikutuksena saamat sydänvauriot huomattiin vasta 4 kuukautta rokotuskampanjan aloittamisen jälkeen.

VAERS

Pfizer/BioNTech on kerskunut mRNA-geeniterapiapiikkinsä olevan jopa sataprosenttisen tehokas. Väite perustuu Doshin mukaan siihen, että plasebo-ryhmässä ilmeni 16 tapausta, ja rokotettujen ryhmässä ei ollut yhtään. Plasebo-ryhmässä oli 1000 lasta ja nuorta, mikä tarkoittaa että alle 2% plasebo-ryhmäläisistä antoi positiivisen koronatestinäytteen.

2% täysin rokotetuista lapsista vältti Covid-19 -taudin; 98% rokotetuista lapsista ei olisi saanut sitä muutenkaan… joten hyöty on todella pieni.

— Peter Doshi

Koronapiikkien absoluuttinen teho on alle kahden prosentin luokkaa (suomeksi tietoa täältä) kun taas lääkeyhtiöt (ja THL:n markkinointivaksinologit) kumppanimedioidensa välityksellä puhuvat koronapiikkien suhteellisesta tehosta, minkä Doshi on tuonut aiemminkin esiin monessa yhteydessä.

Doshi huomauttaa myös, että Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n oman datan perusteella lapsille on kehittynyt ilman rokotettakin kestävä, luontainen immuniteetti. Luontainen immuniteetti saattaa kestää 9-17 vuotta. Kerran infektion läpäissyt ei hyödy rokotteesta.

Lasten rokottaminen ei Doshin mukaan välttämättä hyödyttäisi aikuisia, ”cocooning” -teoriaa ei ole koskaan todistettu, toistaiseksi se on vain hypoteettinen hyöty.

Mercola alleviivaa, että vaikka lasten rokottamisen osoitettaisiinkin hyödyttävän — mitä vielä ei ole voitu osoittaa — aikuisia, lapsia ei silti välttämättä pystyttäisi koronapiikittämään, ja tämä johtuu siitä, että Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto FDA voi auktorisoida jonkin lääkevalmisteen käytön vain, mikäli sen on osoitettu hyödyttävän kohdepopulaatiota. — Vaikka aikuisten osoitettaisiinkin hyötyvän lasten rokottamisesta, mutta hyöty lapsille jäisi pieneksi, koronapiikkiä ei voida määrätä lapsille; lääkevalmistetta ei voi määrärä ryhmälle, joka ei hyödy siitä.

Doshi sanoo, ettei FDA:lla ole perusteita myöntää hätätilakäyttölupaa lasten koronapiikityksille, koska Covid-19 ei ole lapsille mikään uhka, lapsilla ei ole hätää. Lisäksi haitat ylittävät hyödyt moninkertaisesti.

Harald Walach, Rainer J. Klement ja Wouter Aukema ovat laskeneet saatavissa olevan datan pohjalta, että ”meidän pitäisi hyväksyä 4 [rokote]kuolemaa ja 16 vakavaa [rokote]haittavaikutusta per 100 000 rokotettua voidaksemme pelastaa 2-11 henkilöä […]”

The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy

Kuolleisuus (Infection Fatality Rate, IFR) Covidiin on 0,23% …yli 80-vuotiailla. Alle 70-vuotiailla se on 0,05%, laski John P. Ioannidis vuonna 2020. Ioannidis on maailman tunnetuimpiin kuuluva lääketieteen ja epidemiologian professori, lääketieteelliseen metadataan erikoistunut tutkija.

America´s Frontline Doctors -järjestö (AFLDS) raportoi Portugalin kuolleisuusluvuista. Tiedonsaantipyynnön (FOIA) avulla Lissabonin korkein oikeus on laitettu toimimaan ja hankkimaan todelliset Covid-19 -kuolleisuusluvut tammikuun 2020 ja huhtikuun 2021 väliseltä ajalta.

Kaikista 17 000 Covid-kuolleeksi ilmoitetusta pääosa kuoli Covidin kanssa so. olivat antaneet positiivisen testituloksen vaikka kuolinsyy oli jokin muu kuin Covid-19. Covid-19 ainoana kuolinsyynä löytyi ainoastaan 152 henkilöä. Vain 0,9% ”vahvistetuista tapauksista” kuoli Covidiin.

Kriitikot ovatkin arvostelleet koronaa median ylläpitämäksi testipandemiaksi.

AFLDS:n sivuilla on luettavissa Lissabonin korkeimman oikeuden päätös
VAERS 18.6.2021: Yhdysvalloissa koronarokotteista on ilmoitettu seuranneen 6113 kuolemaa, 5172 pysyvää vammaa, 6435 elämää uhkaavaa vammaa, 72 564 lääkärikäyntiä, yli 51 000 päivystyskäyntiä, sairaalapäiviä, syntymävammoja…

Turvallisuus ennen kaikkea…muka.

Tehokkuutta koronapiikeistä ei juuri löytynyt. Miten on on turvallisuuden laita sen pohjalta, mitä tähän mennessä tiedetään?

Pfizerin oma, luottamukselliseksi luokiteltu biokulkeutumista (biodistribution) koskeva asiakirja osoittaa, että testivaiheessa olevien mRNA-geeniterapiapiikkien synteettinen virusproteiini ei pysy pistoskohdassa vaan kulkeutuu muualle elimistöön kuten munasarjoihin ja kiveksiin, tuntien sisällä pistoksesta. Eniten päätyy maksaan.

s. 10

Kyseinen Pfizerin asiakirja on saatu kanadalaisten, koronarokotteiden turvallisuudesta huolta tuntevien lääkärien tekemällä tiedonsaantipyynnöllä (Freedom of Information Act, FOIA).

TrialSiteNews kirjoittaa Pfizerin Euroopan lääkevalvontavirastolle (European Medicines Agency, EMA) hätätilakäyttölupaa varten jättämien asiakirjojen perusteella, ettei Pfizer vaikuta noudattaneen vaadittuja standardeja koronapiikkien prekliinisten toksikologia-tutkimusten aikana. Myös osa genotoksisista tutkimuksista puuttuu. Genotoksinen tarkoittaa DNA:ta vahingoittavaa, perimämyrkyllistä, mutaatioita aiheuttavaa.

Pfizerin Covid-mRNA-rokotteen tapauksessa nyt esiin tulleet asiakirjat herättävät lisäkysymyksiä sekä tuotteen genotoksisuudesta että riskeistä hedelmällisyydelle. Standarditutkimuksia, jotka on on suunniteltu riskien arviointiin, ei tehty, mikä on vastoin hyväksyttyjä empiirisiä tutkimusstandardeja.

Kaiken lisäksi avaintutkimuksissa, joiden tarkoitus on selvittää, jääkö rokote pistoskohtaan vai kulkeutuuko se muualle elimistöön, Pfizer ei edes käyttänyt omaa rokotettaan (BNT162b2) vaan turvautui sen sijaan sijais-mRNA:han tuottamaan lusiferaasi-proteiinia.

TrialSiteNews

Pfizer käytti sijaistuotetta (s. 3, 11-), ei sitä, joka päästettiin myyntiin; suomalaisten asiantuntijoiden vakuutus Pfizerin Comirnaty-koronapiikin turvallisuudesta lepää siltä osin tyhjän päällä.

EMAn asiakirjoissa todetaan useiden alan kirjallisuuteen kuuluvien, biokulkeutumista käsittelevien raporttien viittaavan siihen, että ”LNP-formuloidut RNA:t voivat kulkeutua useisiin elimiin kuten haima, sydän, munuaiset, keuhkot ja aivot. Yhtäpitävästi tämän kanssa uusi tutkimus 185350 viittaa laajempaan kulkeutumiseen”, mikä, huomauttaa TrialSiteNews, sopii yhteen koronarokotteista tehtyjen haittavaikutusilmoitusten sisällön kanssa.

Yhdysvaltain hallituksen käyttämä markkinointi-slogan ”Kukaan ei ole turvassa ennen kuin jokainen on rokotettu” on yksinkertaisesti valetta, toteaa Mercola.

Delta-varianttijengin kehäpäätelmät

National News -median artikkeli ”Covid-19 Delta variant forces Australia and Israel to take evasive action” kuvastelee Delta-varianttijengin — kansanterveyslaitokset, hallitukset ja instituutiot kumppanimedioineen eri puolilla maailmaa — oudoksuttavia ajatuskulkuja.

Artikkeli aloittaa kuvailemalla kuinka tiukkojen sulkutoimien maat, Australia ja rokotuskattavuudeltaan suurimpiin kuuluva Israel, ovat ottaneet rajoitukset ja maskien käytön sisätiloissa uudelleen käyttöön (ei-niin-dramaattisen) Delta-variantin leviämisen takia.

Seuraavaksi kerrotaan massarokotusten auttaneen estämään infektioiden leviämistä — vaikka juuri on kerrottu infektioiden alkaneen levitä suuren rokotuskattavuuden Israelissa. Afrikka, jossa ei juurikaan ole rokoteltu — 1% väestöstä on rokotettu — on tähän asti säästynyt pahimmalta pandemian kanssa, vaikka siellä tartunnat nyt leviävätkin, National News tiedottaa päätyen antamiensa tietojen kanssa ristiriitaiseen johtopäätökseen: ratkaisu yhteiskunnan avaamiseen ovat rokotteet.

Suomessa hallitus suunnittelee jälleen muutoksia tartuntatautilakiin. Muutoksilla säädetään maahantulosta ja virka-avusta (poliisi, rajavartiolaitos, tulli) maahantulevien testaamisessa, koronatodistusten tarkastamisessa sekä testistä kieltäytyvien sakottamisesta.

Hallitus antaa lakimuutokselle taustatietoja, jotka eivät ole riidattomia: ”Covid-19-tautia aiheuttava SARS-CoV-2-virus on ihmiselle uusi taudinaiheuttaja, minkä vuoksi väestöllä ei ole sille aiempien tartuntojen tuomaa spesifiä immunologista vastustuskykyä. Tauti on levinnyt joka puolelle maailmaa. Globaalisti SARS-CoV2-viruksen aiheuttamia covid-19-tautitapauksia oli toukokuussa 2021 todettu jo yli 170 miljoonaa ja tautiin oli menehtynyt 3,7 miljoonaa ihmistä. Suomessa laboratoriovarmistettuja tautitapauksia oli todettu yli 94 000 ja tautiin liittyviä kuolemia yli 900.

(Sivuhuomautus: Kuinka aiheellista hysteria on? 3,7 miljoonaa vainajaa 170 miljoonasta tapauksesta on 2,18%. Maailman väkiluku on noin 7, 8 miljardia. Yksi miljardi on tuhat miljoonaa. 3,7 miljoonaa vainajaa 7,8 miljardista on 0,05%. Suomen 900 liittyvää kuolemaa — korona ei ole ainoa kuolinsyy — 94 000:sta tapauksesta on 0, 96%. Suomen väkiluku on 5,53 miljoonaa. 900 henkilöä 5,53 miljoonasta on 0,02%.

PÄIVITYS 4.7.2021 klo 06:07 Mediuutiset kertoo THL:n poistavan tartuntatautirekisteristä 50 kuolemaa: ”Jos lääkärin arvion mukaan potilas ei menehtynyt Covid-19-tautiin, tämä huomioidaan vastedes myös tilastoinnissa.” Tähän asti kuolema on tilastoitu ”tartuntatautirekisterissä koronavirusinfektioon ja Covid-19-tautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta” varsinaisesta kuolinsyystä riippumatta.)

Rokotteiden turvallisuudesta hallituksen esitys ilmoittaa: ”EMA:n ja WHO:n hyväksyttyjen rokotteiden listoilla olevien [EMAlta ehdollisen myyntiluvan saaneiden] rokotteiden voidaan olettaa käyneen läpi tehon ja turvallisuuden kannalta riittävän tieteellisen arvioinnin.

Peter Doshi toteaa aiheellisesti em. FDA:n julkisessa kuulemisessa: ”Tarvitaan tietoja, ei olettamuksia.”

Arvoisa puhemies! Lainaan hallituksen esitystä: ”Väestön covid-19-rokotukset etenevät, ja rokotusten on havaittu myös estävän tartuntoja ja vähentävän tartuttavuutta, minkä vuoksi terveysviranomaiset ovat suositelleet, että matkustajien testaus- ja karanteenisuosituksista voitaisiin luopua rokotettujen henkilöiden kohdalla.”

Ranskalainen Nobel-palkittu virologi, professori Luc Montagnier sanoo, että uudet variantit ovat rokotusten seurausta. Hän sanoo, että joka maassa rokotemäärien kehityskäyrää seuraa kuolemien kehityskäyrä. Hän tutki potilaita, jotka ovat saaneet rokotuksen, ja hän toteaa, että rokotetut luovat nyt variantteja, joilla on vastustuskyky rokotuksille. Eli toisin sanoen rokotetuista on tullut nyt varianttiviruslinkoja.

[…] miten eduskunta katsoo noudattavansa seuraavaa hallituksen esityksen kirjausta: ”Esitys toisaalta turvaisi perustuslain 7 §:ssä turvattua oikeutta elämään ja terveyteen.” Hyvä hallitus, miten te voitte sanoa, että tällä esityksellä turvataan oikeutta terveyteen, kun myrkyillä rokotetut ihmiset päästetään vapaasti levittämään variantteja Suomeen?

— Ano Turtiainen, Valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmä (VKK)

Montagnierin väite siitä, että variantit ovat rokotusten seurausta, on looginen. Virukset todella muuntautuvat vastauksena rokotteisiin ja saavutettuun luontaiseen immuniteettiin selviytyäkseen. Tämä tiedetään myös polio- ja tuhkarokkorokotusten osalta; maailmalla kiertävät kannat ovat valtaosin rokoteperäisiä, ja rokotetut voivat sairastua.

Lääkärit aktivoituneet

Potilasturvasta huolta kantavat, vastuunsa tuntevat lääkärit eri puolilla maailmaa ovat aktivoituneet haastamaan virallista koronanarratiivia ja koronatoimien oikeasuhtaisuutta ja hyötyjä. Palkka vastuullisesta toiminnasta on ollut usein BigTechin sensuurin kohteeksi joutuminen, Wikipedia-tietojen muokkaaminen tai tuhoaminen sekä koronatukimedian suorittama salaliittoteoreetikoiksi ja kulkutautimyönteisiksi leimaaminen.

Myös Suomessa lääkärit ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat aloittaneet vastarintaa. Viimeisin on Pelastetaan lapset -kampanja, jossa alan ammattilaiset vetoavat lasten jättämiseksi koronarokotusten ulkopuolelle.

Kommentti:

Huhtikuussa 2020 mietiskelin geenimuuntelevien mRNA-koronapiikkien aiheuttamaa latenttia patenttipulmaa so. kuka omistaa mRNA-geeniterapiapiikitetyn henkilön mRNA-geeniterapiapiikin muuntamat geenit.

Ennakkotapaus on olemassa. Vuonna 2013 ratkaistiin Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa tapaus, jossa Molecular Pathology -liitto yhdessä muiden yhdistysten, lääkärien ja potilaiden kanssa haastoi Yhdysvaltain patenttiviraston (US Patent and Trademark Office, USPTO) ja Myriad Genetics Inc.:in patenttikiistassa.

Meitä kiinnostava kysymys — yksinkertaistettuna — on kiistan osa: onko luonnollisesta geenistä laboratoriossa eristetty ja sittemmin muokattu osanen muokkaajan patentoitavissa. Vielä kiinnostavammaksi asian tekee, että eräs geeninmuokkaustekniikka hyödyntää prosessissa mRNA:ta.

Korkein oikeus päätti ratkaisussaan, että luonnolliset geenit eivät ole patentoitavissa; luonnollisen geenin eristäminen ja geenisekvenssin identifioiminen ei riitä patenttioikeuteen. Muokatut geenit — synteettinen DNA — ovat kuitenkin ”uusi tuote” ja patentoitavissa. Tästä seuraa, että muokatut geenit kuuluvat patentin haltijalle.

Jos parhaillaan meneillään olevan ihmiskokeen (”koronarokotukset”) jälkipuinneissa osoittautuu, että mRNA-geeniterapiapiikit ovat muokanneet ottajiensa (”rokotettujen”) DNA:ta, katsotaanko mRNA-geeniterapiapiikin ottaneet/”rokotetut” patentoitaviksi ”uusiksi tuotteiksi”? Onko muuntuneen geenin ”uusi tuote” enää ihminen vai onko hän GMO, geenimuunneltu organismi, jonka jokin yhtiö omistaa?

Olisi kiinnostavaa kuulla Suomen oikeusoppineiden kanta tähän.

Lähteitä:

Bhopal, S. Sunit et al. | The Lancet (10.3.2021): Children and young people remain at low risk of COVID-19 mortality

Centers for Disease Control & Prevention, CDC — Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR): Hospitalization of Adolescents Aged 12–17 Years with Laboratory-Confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 States, MarcE h 1, 2020–April 24, 2021

Pfizer: SARS-COV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4, Overview of Pharmacokinetic Test

TrialSiteNews (28.5.2021): Did Pfizer Fail to Perform industry Standard Animal Testing Prior to Initiation of mRNA Clinical Trials?

Zweig, David | Intelligencer (19.5.2021): New Research Suggests Number of Kids Hospitalized for COVID Is Overcounted

Walach, Harald et al. | MDPI (24.6.2021): The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy : ”Tämän hetkinen arviomme on, että meidän pitäisi hyväksyä 4 kuolemaa ja 16 vakavaa haittavaikutusta per 100 000 rokotettua voidaksemme pelastaa 2-11 henkilöä […]”

Acewedo-Whitehouse, Karina et al. | ResearchGate: SARS-CoV-2 mass vaccination: Urgent questions on vaccine safety that demand answers from international health agencies, regulatory authorities, governments and vaccine developers

Salonen, Heljä | Iltalehti (28.6.2021): Näin meidän käy delta-variantin kanssa – asiantuntijoilta viesti rokotetuille

Mercola, Joseph (29.6.2021): Why Children Should Not Receive the COVID Shot

Edilex: HE 105/2021, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Eduskunta: Asian käsittelytiedot HE 105/2021 vp

Kuntaliitto: Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 21.6.2021 (701/03.01.01/2021), Sari Raassina, HE 105/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle (VKK), Ano Turtiainen, puheenvuoro: ”Hallitus ja eduskunta pyyhkii jälleen Suomen perustuslailla lattiaa.”

Aiheeseen liittyy:

Science with Dr. Doug [Corrigan] -sivusto (1.8.2020): Is a Coronavirus Vaccine a Ticking Time Bomb?

USA: Yli 10 000 täysin k-piikitettyä saanut koronatartunnan (AM 23.6.2021)

Iso-Britannia: k-piikkikuolleisuus ohitti k-kuolleisuuden (AM 23.6.2021)

Eturistiriitakytkökset, faktat ja faktantarkistus = ”fakta” (AM 23.6.2021)

Marinin hallituksen mielikuvaohjaillut koronatoimet (AM 23.6.2021): ”Uuteen normaaliin sopeutuminen vaikeutuu, jos välillä annetaan mahdollisuus kuvitella paluusta vanhaan normaaliin, puhumattakaan mahdollisuudesta toimia jälleen vanhan normaalin tavoin.” (s. 23)”

EU: puolentoista miljoonan k-piikkihaitan raja rikki (AM 27.6.2021)

Sensuuri somessa globaali operaatio (AM 23.6.2021)

Artikkelikuva John Landisin elokuvasta Delta-jengi (1978), National Lampoon´s Animal House, päälle raapustelu RS

LIsätty 2.7.2021 klo 01:27 sanat ”onko hän” lauseeseen ”…enää ihminen vai onko hän GMO, geenimuunneltu organismi…”

Lisätty 3.7.2021 klo 09:08 puuttuvat kirjaimet ”[…]katsotaanko mRNA-geeniterapiikin ottaneet/”rokotetut”[…]” > ”[…]katsotaanko mRNA-geeniterapiapiikin ottaneet/”rokotetut”[…]” + 1 puuttunut e-kirjain

37 comments

 1. Mediuutiset 18.6.2021: Mielipide: Aspiroinnin ohittaminen on covid-19-rokotustekniikan virhe
  https://www.mediuutiset.fi/debatti/mielipide-aspiroinnin-ohittaminen-on-covid-19-rokotustekniikan-virhe/652c846c-a1d0-4bd6-8c06-e8dd771c00f1

  ”[…] Veri voi pilata rokoteannoksen, mutta se on mitätön menetys siihen verrattuna, että rokote ”hukataan” verenkiertoon aiheuttamaan terveyttä uhkaavia, hoitotarvetta lisääviä seurauksia: komplikaatioita ja heikkoa immuunivastetta.

  Aspirointi on aina ohjeistettava varotoimenpiteeksi rokotustekniikkaan, kun tieteen näytöt herättävät pienenkin epäilyn rokotteen haittavaikutuksista verenkierrossa. Aspirointi lisää olennaisesti rokotusmyönteisyyttä tukevaa rokotusturvallisuutta.

  Rokotusturvallisuutta korostava päätöksenteko ei ole toteutunut covid-19-rokotustekniikan virallisessa ohjeistuksessa (THL). Edelleen ylläpidetään vanhaa perinteisten rokotteiden ohjeistusta (Plotkin 2004: ”Rokotuksissa aspirointia ei tarvita”), joka on covid-19-rokotuksiin soveltumaton ohje.

  Nyt olisi nopeasti Tanskan ja Ruotsin tapaan korjattava myös Suomen rokotustekniikka vastaamaan uudentyyppisten covid-19-rokotteiden asettamia vaatimuksia ja rokotevalmistajien ohjeita: ”IM only, not IV,SC,ID”.

  Perinteiset rokotteet sisältävät etukäteen valmistettuja antigeeneja (esimerkiksi tapettuja taudinaiheuttajia tai niiden osia), joten ne eroavat täysin uuden teknologian covid-19-rokotteista, jotka sisältävät geenitiedon eli ohjeen antigeenin (koronaviruksen piikkiproteiinin) muodostamiselle. Piikkiproteiinin geenitieto on joko DNA:ta (adenovirusrokotteet) tai mRNA:ta (RNA-rokotteet). Pistoskohdan solujen pinnasta piikkiproteiinin tunnistavat immuunivasteen synnystä vastaavat solut.

  HUOM!!! […] Rokotekomponentit kulkeutuvat verenkierrossa muodostamaan piikkiproteiinin tuottopesäkkeitä elimistöön, jolloin erityisessä vaarassa ovat ylläpitoelimet aivot, sydän, perna, haima, maksa ja munuaiset. Piikkiproteiinin yksinään on todettu sitoutuvan solujen pinnalla oleviin ACE2-reseptoreihin ja Hepariinisulfaatti-ryhmiin, jolloin aktivoituvat muun muassa komplementtikaskadit ja muut rajut, soluja tuhoavat puolustusreaktiot, jolloin myös toivotun immuunivasteen muodostuminen estyy. HUOM!!!!

  Aspiroinnin ohittavasta covid-19-rokotustekniikasta ovat huolestuneet alan kokeneet tutkijat Euroopassa. Heidän mukaansa aspirointi pitäisi olla vaatimus – pelkkä suositus ei riitä, sillä HUOM!!! tutkimusnäyttöjä haittamekanismeista on runsaasti: trombosytopenia+tromboosi-ilmiö, neutrofiiliverkot (NET), vaskuliitit, ACE2-reseptorihäiriöt, kudostuhot, vuotohäiriöt, epäspesifiset immuunireaktiot (DIC) sekä tavoitteen mukaisen immuunivasteen estyminen.” HUOM!!!

  Kirjoittaja: Helena Torkkeli, FT (geeniteknologia), MBA, sairaalakemistin pätevyys. Eläkkeellä yliopistonlehtorin työstä.

  Tykkää

 2. ”TARTUNTATAUTI­REKISTERISSÄ kuolema tilastoidaan koronavirustautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta, eikä lääkäri ole erikseen ilmoittanut, että kuolema ei liity koronavirukseen”

  ”Kuolinpäivätiedot haetaan päivittäin väestötieto­järjestelmästä. Ne yhdistetään tartuntarekisterin ilmoituksiin, joissa kuolema on tapahtunut 30 päivän sisällä näytteenottopäivästä.”

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008092050.html

  Tykkää

 3. Kun mietin sitä, että VAERSin ja EMA:n sekä UK:n yellow card:n tilastot näyttävät miljoonia sivuvaikutuksia ja kymmeniä tuhansia kuolleita, niin minule syntyy kuva, että tässä on kyse todellakin ihmiskunnan tuhosta Club of Rom, WEF:n ja Bill Gatesin suunnitelmien mukaan. Suunnitelmissa on tarkoitus tuhota 2-4 miljardia ihmistä. Nyt on jo mRNA rokotettu 3 miljarida. Miksi muuten ei rokottamista heti lopeteta ?

  Tykkää

  • Sitä tulee itsekin lähes päivittäin mietittyä: miksi näin suurilla haittavaikutusmäärillä eivät vastuunkantajat tee muuta kuin lisää uuden varoituskohdan ja mustan kolmion pakkausselosteisiin?

   Yksi mahdollinen selitys on, että tähän on sidottu niin paljon poliittista pääomaa että mitään virheitä ei yksinkertaisesti myönnetä tapahtuneeksi. Media komppaa koska on levittänyt hömppää nonstop jo yli vuoden; eivät myönnä hekään että kaikenlaista julkaistiin sellaisenaan, tarkistamatta, ja otettiin kiitoksena koronatuet vastaan.

   WHO on instituutio, joka haluaa säilyttää itsensä joten sekään ei myönnä mitään.

   Toinen selitys on, että ko. kööri on ryhmähuumassa eikä oikeasti tajua mitään; ”me olemme nyt avainasemassa, nyt tehdään tärkeitä päätöksiä!” ja jatkaajatkaajatkaa toisiaan lietsoen.

   Ja toki on mahdollista, että kaikki menee suunnitelmien mukaan ja siksi rokotuksia ei lopeteta.

   Tykkää

   • Kuuntelin taas yhtä Infowars podcastia, jossa kerrottiin että Pfizer oli tehnyt hiirillä tutkimuksen, jossa totesivat että piikkiproteiinit menevät aivoihin, aiheuttaen neurologisia vaurioita, sekä ympäri kehoa aiheuttaen mm. sydänkohtauksia, joten ihan tahallisesti ovat laittaneet markkinoille tällaisen tuotteen.

    Tykkää

   • https://t.me/mrn_death/8768

    NWO voisi olla syy siihen. Kaikki mRNA rokotteen ottaneet tullaan eliminoimaan. Jäljelle jää vain alta 1 miljardia ihmistä.
    Miksi USA:ssa on varattu 200 miljoonaa arkkua 800 FEMA Campissä? Miksi Itävalta rakentaa 21 FEMA Campiä, miksi UK tekee samaa ja Lontoo varaa 6 miljoonalle kuolleelle väliaikaisen varastoinnin ? Miksi Suomessa sairaalat ja puolustusvoimat ovat saaneet suuren määrän ruumispusseja? Miksi Bill Gatesin WHO haluaa 11 miljardia piikkiä ?
    Ihmisten kusettamien jatkuu medioiden kautta. Faktenchek ja Mediat ovat Bill Gatesin ja leeviläisten hallinnassa yli 80 %.
    Bill Gates on myös J&J, Modernan ja Pfizerin rahoittaja.

    Tykkää

  • Plandemic-19 toisena päätarkoituksena…Great reseptin lisäksi…On Maailman väestömäärän raju alentaminen…Siitä syystä tuo Bill and Mentallyill Gates toimi taustapiruna alusta lähtien…

   Tykkää

   • https://www.bitchute.com/video/F1dXQ1szMdXl/

    Bill Gates, G.Soros ja Rockefeller on etulinjassa , mutta loxismit eli juutalaisten ydinryhmä ns. leeviläiset ovat takana olevat rahoittajat. mRNA piikityksen tarkoitus on saada 1000 kertainen Holocaust maapallolle. Arvioni ovat, että Bill pääsee noin 500-750 kertaiseen holocaustiin eli 4-5 miljardiin kuolleeseen.

    Tykkää

 4. En tiedä, onko tästä ollut puhetta täällä. Tämän analyysin mukaan koronan todellinen syy on grafeenioksidi, jota on piilotettu kasvomaskeihin, nenätikkuihin, koronapiikkeihin ja influenssarokotteisiin:
  Blackwood Chris. URGENT ANNOUNCEMENT: COVID-19 IS CAUSED BY GRAPHENE OXIDE INTRODUCED BY SEVERAL WAYS INTO THE BODY. Blacky’s Burrow, June 28, 2021,
  https://blackysburrow.com/2021/06/urgent-announcement-covid-19-is-caused-by-graphene-oxide-introduced-by-several-ways-into-the-body/

  La Quinta Columna: Analysis of vaccination vial confirms presence of graphene nanoparticles. Orwell City, JUNE 24, 2021,
  https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-vaccination-vials.html

  Kuten tuosta raportista tulee ilmi, glutationi poistaa grafeenioksidia elimistöstä. Glutationi on antioksidantti, jota on luonnostaan soluissa. Glutationin määrä elimistössä voi lisätä syömällä esim. ristikukkaisia kasveja (mm. kukkakaali, parsakaali, nauris, vesikrassi, maca), rikkipitoisia kasveja (mm. sipuli ja valkosipuli) C-vitamiinipitoisia kasveja, maitotuotteita, jotka sisältävät A2-beta-kaseiinia, sieniä, pinaattia, parsaa, okraa, avokadoa, maarianohdaketta ja heraproteiinia. Myös liikunta lisää glutationin määrää. Glutationia myydään myös lisäravinteena. Lisäksi lisäravinteena myytävää N-asetyylikysteiini (NAC) on käytetty lisäämään glutationin määrää kehossa.

  Jos teoria grafeenioksisista pitää paikkansa, ehkä se selittää sen miksi glutationista vaikuttaa olevan hyötyä koronan hoidossa:
  Horowitz RI, Freeman PR, Bruzzese J. Efficacy of glutathione therapy in relieving dyspnea associated with COVID-19 pneumonia: A report of 2 cases [published online ahead of print, 2020 Apr 21]. Respir Med Case Rep. 2020;30:101063. doi:10.1016/j.rmcr.2020.101063
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322478/

  Guloyan V, Oganesian B, Baghdasaryan N, Yeh C, Singh M, Guilford F, Ting YS, Venketaraman V. Glutathione Supplementation as an Adjunctive Therapy in COVID-19. Antioxidants (Basel). 2020 Sep 25;9(10):914. doi: 10.3390/antiox9100914. PMID: 32992775; PMCID: PMC7601802.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32992775/

  Jorge‐Aarón RM, Rosa‐Ester MP. N‐acetylcysteine as a potential treatment for novel coronavirus disease 2019 [published online ahead of print, 2020 Jul 14]. Future Microbiol. 2020. 10.2217/fmb-2020-0074.
  https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/fmb-2020-0074

  Poe FL, Corn J. N-Acetylcysteine: A potential therapeutic agent for SARS-CoV-2. Med Hypotheses. 2020 Oct;143:109862. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109862. Epub 2020 May 30. PMID: 32504923; PMCID: PMC7261085.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32504923/

  Ja tietenkin C-vitamiini:
  Huang L, Wang L, Tan J, Liu H, Ni Y. High-dose vitamin C intravenous infusion in the treatment of patients with COVID-19: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2021 May 14;100(19):e25876. doi: 10.1097/MD.0000000000025876. PMID: 34106642; PMCID: PMC8133047.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34106642/

  Tykkää

  • Sinulla oli niin monta (kiinnostavaa, kiitos niistä!) linkkiä kommentissasi, että se oli jäänyt odottamaan manuaalista hyväksyntää.

   Muistelin, että grafeeni on hiilipohjainen pinnoitusaine. Piti ihan tarkistaa, ja kyllä se sitä on. Grafeeni johtaa lämpöä ja sähköä ja on valoaläpäisevää. Siitä haaveillaan teollisuusmittakaavan pinnoitetta eri kohteisiin.

   Wikipedia mainitsee grafeenia ehdotetun ”materiaaliksi, josta alettaisiin kehittää nopeita ja tehokkaita biosähköllä toimivia tunnistinlaitteita, jotka kykenevät tarkkailemaan mm. glukoositasoja, hemoglobiininia, kolesterolia ja jopa DNA-jaksotusta” mikä antaa ajatuksia siitä mahdollisuudesta, että grafeenia olisi rokotteissa ja miksi. Eli esim. ihmisen elintoimintojen biosähkö olisi käyttövoima, joka pyörittää rokotteiden mukana tulevaa grafeenipohjaista tunnistinjärjestelmää.

   Joka arvelee, että eihän sellaista nyt tehtäisi ihmisiltä kysymättä, miettiköön uudelleen.

   Grafeenia tutkitaan myös Suomessa.

   Tykkää

 5. WHO sai siis jossain vaiheessa vinkkiä että Intian voisi mainita harvemminkin. Delhin tai Deltan suunnalta? Huorahtavana eli kansainvälisenä järjestönä WHO kuunteli herkällä korvalla, sikäli turhaan että Delta-variantille voisi tehdä oikeutta vain Delta Rhythm Boys. Eivätkä he ole tähän hätään tekemässä come backiä, koska pandemia.

  Tykkää

  • Ei kun kokoonpano on muuttunut. Deltan rytmiä seuraavat nyt asiantuntijat, instituutiot ja hallitukset. Haluavat KAIKKIEN kuuntelevan pandemia-lauluja 😀

   Tykkää

 6. PSEUDOPANDEMIASSA on kyse vallankaappauksesta. Pseudopandemia on PSYKOLOGINEN OPERAATIO. Sen tarkoitus on TOTUTTAA ihmiset BIOTURVALLISEN valtion ALISTAMISMEKANISMEIHIN. Maskien ja lockdownien tarkoitus on luoda KUVITELMA siitä että on jokin ”PANDEMIA”. Todellisuudessa on tarkoitus rakentaa TRANSHUMANISMIIN perustuva TEKNOKRATIA kestävän kehityksen nimissä. TALOUSJÄRJESTELMÄKSI tulee SIDOSRYHMÄTALOUS. Eliitti ottaa hallintaansa maailman kaikki RESURSSIT. Syntyy DIGITAALINEN KESKUSPANKKIRAHA ja PERUSTULO. AI-systeemit valvovat kaikkea.

  Tykkää

 7. Maailma olis hienosti kohdallaan kun tätä keskustelua käytäisi valtamediassa. Sanomattakin selvää vaan hyvin kirjoitettua settiä taas. Kiitos.

  Tykkää

  • Kyllä keskustelua käydään vallanmediassa, mutta viiveellä. Välillä tuntuu, että sitten kun jokin tieto on jo levinnyt niin laajalle somessa ja vapaamediassa, että siitä on vallanmedian uskottavuuden säilyttämiseksi pakko alkaa keskustella vallanmediassakin.

   Kiitos kiitoksista.

   Tykkää

 8. Tuossa joku viikko sitten duunasin nettiohjeilla HCQ ta (en taiststele suomennoksen kanssa). Eli kolmen sitruunan ja parin greipin kuoret kattilaan ja pari litraa vettä päälle. Sitte kehiteltiin kannen alla kolmisen tuntia ja annettiin jäähtyä tiiviissä astiassa. Sitä olen sitte tujauksen ottanut päivittäin.

  No männä viikolla päästiin tositoimiin, kun ipanalla tuli kurkku kipeäksi. Illalla hän veti sitten snapsin sitä. Ammulla oli vielä kurkku kipeä ja nenä vuosi, yskääkin. No, sitten otettiin parin tunnin välein huikka ja kas kummaa, illalla oltiin jo pallokentällä.

  Kysymys kuuluukin, onko tämä oikeasti sitä ainetta, mitä ilmeisesti malarialääkkeesäkin, vai onko se pelkkä usko siihen aineeseen, mikä paransi?

  Tykkää

  • Eikös tuossa ollut kyse vaan sen kiniini osan erottamisesta niistä kuorista…Joka löytyy myös Tonic vedestä…

   Tästä mielenkiintoisesta pätkästä löytyy myös maininta siitä kiniinistä jos muisti ei petä..

   Tykkää

 9. Tässä ohje piikkiproteiinin välttämiseen itse Judy Mikovitsilta. Mikovits arvelee että 50 miljoonaa amerikkalaista tulee kuolemaan näihin piikkeihin. Hän työskenteli aiemmin Faucin alaisuudessa eikä suostunut peittelemään häiritsevää tietoa vaikka Fauci uhkaili, kiristi ja painosti, vaan meni mieluummin vankilaan. Hänet vapautettiin 7 kk:n kuluttua koska syytteeseen ei löytynyt perusteita. Hän on kirjoittanut kirjan lääketeollisuuden korruptiosta, julkaistiin tänä vuonna.

  Molekyylibiologian ja biokemian tohtori Judy Mikovits mainitsi vastalääkkeen Suramiinin, joka on mahdollinen vastalääke bioasetta (piikkiproteiini) ja tartuntaa (tarttuminen rokotetuilta) vastaan. Suramiinia on tarpeeksi männyneulasteessä (mänty, kuusi, sypressi ja pihta).

  Resepti: esim. 1-3 tl männyn- ja kuusenneulasia kuppia kohden. Kuumennetaan vesi kiuhuvaksi, otetaan pois liedeltä ja lisätään neulaset ja välittömästi laitetaan kansi päälle, jonka jälkeen laitetaan takaisin eri liedelle, joka on pienellä lämmöllä. Annetaan hautua 15-20 minuuttia. Kannen annetaan olla päällä vielä 3 minuutin ajan, kun on siirretty pois liedeltä.

  Männynneulastee on turvallista kaikille (odottavien äitien pitää varoa, että ei juo liikaa tai liian väkevää männynneulasteetä välttääkseen liiallista kehon puhdistus prosessia) kohtuudella nautittina ja antaa valtavan avun immuunijärjestelmälle, parantaa mielialaa ja lisää energiaa.
  Koska olemme bioaseiskun kohteena juoman suositusmäärä on 3-6 kuppia männynneulasteetä joka päivä. Jos tulee voimakas puhdistusreaktio, annosta tulee pienentää.

  Estää siis veritulppien syntyä sekä RNA- ja DNA-muutoksia.

  It was also unanimous consensus of medical experts that the vaxxed should be quarantined because transmission is believed to be airborne.
  Dr. Judy Mikovits mentioned the antidote in a video titled “Suramin” is the antidote to the bioweapons and transmission. You can obtain enough from pine needle tea (pine, spruce, cedar and fir)“.
  The possible antidote to transmission is called Suramin. But Suramin is the pharmaceutical version of Shikimic Acid called Shikimate. It’s found in Pine, Spruce, Fir and Cedar needles, according to Dr. Mikovits. She explained in this censored interview that you can get enough of the *antidote* by drinking pine tea.
  Pine needle tea offers an inhibitory effect against components of the coagulation cascade and against the inappropriate replication and modification of RNA and DNA. It also offers an inhibitory effects against blood platelet aggregation and clotting.

  https://www.news-medical.net/news/20201012/Suramin-shows-promise-as-COVID-19-treatment.aspx

  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Suramin

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/92362/

  Tykkää

   • Suuri osa lääkkeistäkin on luonnosta peräisin. Esim. sydänlääke tehdään digitalis-kukasta. Tein eilen havunneulasteetä männynhavusista, se olikin hyvää vaikka oletin että olisi pahaa, en laittanut edes sokeria ettei vähennä vaikutusta. Vaikeuksia oli löytää mäntyjä, kaikki metsät täällä on kuusta, ja muutamat männyt niin korkeita että alimmat oksat jossain 10 metrissä. Tien vieressä olisi ollut matalia mäntyjä, mutten halua polttoaineiden myrkkyjä sekään.

    Tykkää

 10. MIT tutkija tohtori Stephanie Seneff kertoo tässä 2.7.21 päivätyssä artikkelissa että rokotteet aiheuttavat aivorappeumatauteja mm.

  Alpha-synuclein misfolding goes with Parkinson’s disease
  Amyloid-beta goes with Alzheimer’s
  TDP43 goes with ALS

  Tässä tutkimus aiheesta: Hoito pahempi kuin itse tauti.
  https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/51

  Tässä koko artikkeli aiheesta, sisältää videohaastattelun:
  https://rairfoundation.com/mit-scientist-covid-vaccines-may-cause-diseases-in-10-to-15-years-exclusive-video/

  Tykkää

 11. Last american vagabondin tutkivan journalistin ja juristi Reiner Fuellmichin palaveri rokotteista.

  Melkoinen sekasoppa taustalla. Kuten jo tiedettiin että Gates ja Epstein halusivat tehdä rokotteen jossa Epsteinin DNA:ta, Epstein halusi luoda oman Epstein-rodun. Schwab haluaa tehdä ihmisrobotteleja palvelijoiksi kuten jo v. 2016 haastattelussa epäsuorasti kertoi, hackable animals, eli hakkeroitavia eläimiä joita on helppo ohjailla:

  https://brandnewtube.com/watch/dr-reiner-fuellmich-interviews-whitney-webb-berlin-corona-investigative-committee_8GDdr3Gfl3inRJa.html

  Tykkää

  • Damn…Olin juuri jakamassa tuota samaa.. https://bit.ly/3wjnX8u ..Ehdotan (vaadin) tuon videon tallentamista Omalle koneelle jälkipolville…Ne joka jää siis eloon…

   https: //bit.ly/3wlRxKG

   Usan…Oma Riikka Söyring ei koskaan petä..Ei ihme että Hän on kärsinyt Burnoutista äskettäin…

   Tykkää

 12. Tästähän uhkaa muodostua epidemia! Kehäpäättelystä nimittäin.

  HS 2.7.2021: Suomessa raportoitu yksittäisiä sydän­tulehduksia, jotka voivat liittyä korona­rokotteeseen – Nuorten miesten tulehdusten mahdollista yhteyttä rokotteisiin tutkitaan EU:ssa
  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008097701.html

  ______

  On tehty paljon haittavaikutusilmoituksia, mutta rokote kannattaa ottaa koska haittavaikutukset ovat pääosin lieviä. Rokote kannattaa ottaa, vaikka tautikin on lievä, ja se kannattaa ottaa vaikka olisi jo sairastanut taudin.

  FictionScience.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s