Lääkärit: Lasten hyöty koronapiikeistä vähäinen suhteessa riskeihin

Ryhmä suomalaisia lääkäreitä on käynnistänyt Pelastetaan Lapset -kampanjan. Sen ytimessä on vetoomus lasten ja nuorten koronarokotusten estämiseksi. Taustalla on arvio lasten vähäisistä rokotehyödyistä suhteessa mahdollisiin riskeihin. 

Kampanjan lääkärit haluavat valistaa lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan. Lasten vähäisen koronataudin riskin vuoksi rokotteiden turvallisuudesta ei saisi tinkiä vähääkään.
”Koska vanhempien ikäluokkien koronarokotuksista on rekisteröity sekä EU:n Eudravigilance– että USA:n VAERS- rekistereihin ennen näkemättömiä määriä rokotusten haittavaikutuksia ja kuolemia, on mielestämme selvää, ettei lapsiin saa koskea edes rokotekokeilun muodossa”. 

Vetoomuksen suomalaiset lääkärit eivät ole yksin huoliensa kanssa. Lääkärijärjestöjen vetoomuksia lasten rokottamisen estämiseksi on perustettu mm. Tanskassa, USA:ssa, Iso-Britanniassa, Japanissa ja Israelissa. 

Lisätietoa osoitteessa www.PelastetaanLapset.fi 

VETOOMUS LASTEN JA NUORTEN KORONAROKOTUSTEN ESTÄMISEKSI

Suomalaisten lääkäreiden perustama Pelastetaan Lapset -kampanja tarjoaa mahdollisuuden suojella lapsia ja nuoria kokeellisilta geeniteknologisilta injektioilta.

Lisätietoja www.PelastetaanLapset.fi

Nyt voit vaikuttaa allekirjoittamalla tämä vetoomus!

Sars-Cov-2-virukseen ja Covid-19-tautiin liittyvää tiedeaineistoa tutkittuamme olemme erityisen huolissamme siitä, että julkisuudessa puhutaan nyt myös lasten rokottamisesta.

Lasten riski sairastua vakavaan koronatautiin tai kuolla siihen on erittäin vähäinen, joten rokotteella ei ole heille saavutettavissa hyötyä – ainoastaan haittoja.


Mieti alla olevaa tarkkaan ennen kuin viet lapsesi koronarokotukseen:

 • WHO:n tämänhetkinen kanta on, ettei lapsia tule rokottaa. (1)
 • Käytettävät koronarokotteet eivät ole virallisesti käyttöön hyväksyttyjä, vaan niillä on EU:ssa vain ehdollinen myyntilupa, USA:ssa hätämyyntilupa. Lopulliset hyödyt ja haitat selviävät vasta vuosien kuluttua.
 • Rokotteiden kliiniset turvallisuuskokeet ja lisensointi ovat kesken ja valmistuvat esimerkiksi Pfizerin rokotteen osalta vasta vuonna 2023.
 • Rokotteita ei ole tähän asti testattu lainkaan alle 16-vuotiailla (2), raskaana olevilla, monisairailla eikä Covid-19-taudin sairastaneilla. Nyt rokotetutkimukseen värvättävät lapset alistetaan mielestämme vaaralliseen kokeiluun.
 • Covid-19-taudin sairastaneilla on rokotusta parempi luontainen suoja koronavirustautia vastaan. He eivät siis tarvitse rokotusta. Sitä vastoin heillä on suurempi riski saada rokotuksesta haittavaikutuksia.
 • Rokotus ei anna pitävää suojaa Covid-19-taudin tartuntaa vastaan. Tämä havaittiin mm. Kanta-Hämeen keskussairaalan koronavirusepidemiassa toukokuussa 2021. Siellä havaittiin myös, että rokotetut voivat levittää tartuntaa. Maailmalta on raportoitu kymmeniä tuhansia tapauksia, joissa henkilö on sairastunut koronaan rokotuksesta huolimatta ja osa on jopa kuollut. 
 • Rokotettu voi saada vakavamman koronataudin liian suuresta immuunivasteesta johtuen, kirjoittaa ylilääkäri ja rokotetutkija Hanna Nohynek Suomen Lääkärilehden numerossa 21/2020.
 • USA:n VAERS-haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu yli 5000 koronarokotteisiin liittyvää kuolemaa. EU:n alueella kuolleita on yli 10 000. Myös useita lasten rokotuskuolemia on raportoitu.
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivulla on 15.6.2021 rekisteröity 91 rokotuksiin liittyvää kuolemantapausta. Koronarokotusten vakavia haittavaikutusilmoituksia on rekisteröity 1531, mikä tarkoittaa 42,8 kpl/100 000 rokoteannosta. Tarkempaa käsittelyä odottaa 4270 haittavaikutusilmoitusta. Sikainfluenssan rokotukset keskeytettiin 24.8.2010, kun vakavia haittavaikutuksia oli 9,2 kpl/100 000 rokoteannosta.
 • Nuorten sydänlihastulehdus on äskettäin havaittu erittäin vakava sairaus, jonka epäillään olevan yksi koronarokotteiden haittavaikutuksista. USA:ssa niitä on ilmoitettu jo yli 800. Viranomainen tutkii niistä lähemmin runsasta kahtasataa.


Miksi tämä rokotuskampanja halutaan viedä läpi hinnalla millä hyvänsä?

Miksi näistä kuolemista ja vakavista haittavaikutuksista ei puhuta meidän tiedotusvälineissämme?

Vielä maaliskuussa 2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n internetsivuilla oli tämä rauhoittava tieto:

”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

Häiritsikö tämä liikaa rokotuskampanjaa, koska kyseinen tieto on nyt poistettu THL:n sivuilta?
Kun rokotteiden tehoksi mainostetaan yli 90 %, puhutaan tarkoitushakuisesti suhteellisesta riskin vähenemisestä (RRR). Absoluuttisen riskin väheneminen (ARR), joka on kaikilla koronarokotteilla noin 1 %, antaa selvemmän kuvan rokotteen tehosta.


Allekirjoittajat

LL, FT Erkki Antila

ELL Zibelina Kirsi Armassalo

LL Mare Kaps (el. geriatria)

PhD (terveystaloustiede) Kirsi Kautiainen

LL Tiina Keldrima (el. psykiatria)

LL Mikael Kivivuori

LL Vit Kopecky

HLL Pauli Kossila

LL Karin Munsterhjelm (el. yleislääketiede)

LL Helena Mäkelä

LL Rauli Mäkelä (el. korvataudit)

DI , LL Päivi Mäkeläinen (el. yleislääketiede)

LKT, dos (immunologia) Sylvi Silvennoinen-Kassinen (el. kliininen mikrobiologia)

LL Sonja Tuomaala

LL Vaula Tuominen (el. yleislääketiede) MSc Public Health, psykoterapeutti

LKT, dos (lääket. mikrobiologia) Tamara Tuuminen

LL Liia Ida Nordström (el. psykiatria), psykoterapeutti

Vetoomuksen julkistamisen 23.6.2021 jälkeen siihen on yhtynyt lisää lääkäreitä sekä sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Päivitetyt allekirjoitustiedot löydät kotisivuiltamme www.pelastetaanlapset.fi


Miten yhtyä vetoomukseen?

Tämä vetoomus on tarkoitettu kaikille Pelastetaan Lapset -kampanjan tueksi.

Kaikki kansalaiset: voit allekirjoittaa vetoomuksen osoitteessa https://www.adressit.com/vetoomus_lasten_ja_nuorten_koronarokotusten_estamiseksi

.

Terveydenhuollon ammattilaiset: voit yhtyä vetoomukseen täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.pelastetaanlapset.fi/yhteystiedot Siinä yhteydessä pyydämme sinulta nimesi sekä tittelisi/ammattinimikkeesi. Halutessasi voit kannattaa vetoomusta myös anonyymisti.


Päivityksiä vetoomukseen:

(1) Kun tämä vetoomus kirjoitettiin, WHO:n kanta oli, ettei nykytilanteessa lapsia tule

rokottaa. WHO muutti kantaansa 22.6.2021 todeten, että lasten rokottaminen ”on vähemmän

kiireellistä”. Kukin voi itse päätellä, miltä taholta vaatimus suosituksen muuttamiseksi on tullut.

WHO poisti 22. kesäkuuta 2021 koronarokotuksia käsittelevältä sivultaan lihavoinnilla korostetun lauseen ”Children should not be vaccinated for the moment” eli ”lapsia ei toistaiseksi pitäisi rokottaa”. Muutoksen voi itse tarkistaa nettiarkistosta vertaamalla klo 20:17 (ylempi) ja klo 23:43 (alempi) arkistoituja versioita


(2) Koronan geeniteknologisten injektioiden pitkäaikaisturvallisuutta ei ole luonnollisesti päästy tutkimaan vielä lainkaan. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuudesta on noussut epäilyksiä, sillä esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestö ei ole saanut kokeiden dataa tutkittavaksi pyynnöistä huolimatta.

Kun tämä vetoomus kirjoitettiin, olimme samaa mieltä professori Mika Rämetin kanssa, joka pikkulasten vanhemmille osoitetussa rokotetutkimuksen mainoksessa totesi: ”Kyseistä (Comirnaty/Pfizer) rokotetta … ei ole vielä käytössä alle 16-vuotiailla lapsilla. ” 

Vetoomuksemme kirjoitettiin 10.12.2020 päivätyn Pfizer-rokotteen laajan esitteen pohjalta ja siinä tutkittavat olivat 16-vuotiaita ja sitä vanhempia. Mukana olleen 12–15-vuotiaiden ryhmän otoskoko ja seuranta-aika oli niin pieni, ettei tietoja liitetty hätätilan myyntilupa (EUA)-anomukseen.

Sen jälkeen on tehty tutkimus, jonka perusteella Euroopan lääkevirasto EMA laajensi 28.5.2021 Comirnaty (Pfizer) rokotteen ehdollista myyntilupaa myös 12–15-vuotiaille. Tutkimuksen mukaan rokotetuista 1005 lapsesta kukaan ei sairastunut Covid-19 tautiin. Rokottamattomista 978 lapsesta sairastui 1,6 prosenttia. Viranomainen kuitenkin toteaa, että tutkimuksen pienen koon takia harvinaisista haittavaikutuksista ei voida tehdä johtopäätöksiä.

Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

www.PelastetaanLapset.fi -sivuilta saat aina ajankohtaisimmat uutiset ja tieteelliset tutkimustulokset vetoomukseen liittyen – Lukeminen kannattaa aina!


– Nyt on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa siihen, pistetäänkö lapsiimme kokeellisia geeniteknologisia injektioita, joiden pitkäaikaisvaikutuksia kukaan ei tiedä

Tervetuloa mukaan!

Pelastetaan Lapset -tiimi

www.pelastetaanlapset.fi

info@pelastetaanlapset.fi

Aiheeseen liittyy:

Koronarealistit.com (7.7.2021): Tauti vaiko rokote isompi riski? Näkökulmia nuorten ja vanhempienkin rokotukseen (Linkki lisätty 8.7.2921 klo 07:46)

Artikkelikuva: Pelastetaan Lapset -kampanja

7 comments

 1. Olennainen pointti on ymmärtää että ROKOTUKSILLA ei ole mitään tekemistä TERVEYDEN kanssa – siis ainakaan POSITIIVISESSA mielessä. Koronassa, rokotteissa ja rokotepassissa on kyse TRANSHUMANISMISTA, VALLASTA ja KONTROLLISTA. Rokotteiden ja SIRUJEN kautta syntyy IHMINEN 2.0 joka on täysin ELIITIN ohjauksessa. Kehoon voidaan esim. laittaa ETÄOHJATTUJA nanosiruja. Rokotteiden avulla voidaan myös istuttaa MEKANISMI jolla vaikutetaan AJATTELUUN. ROKOTUSTEN tarkoitus on pakottaa kansalaiset ELIITIN AGENDAAN. Mikään määrä HAITTAVAIKUTUKSIA ei estä tätä projektia. Biologinen, fysiologinen ja digitaalinen YHDISTYVÄT. Tulee maailmanlaajuinen terveystodistus joka perustuu IMPLANTOITUVAAN mikrosiruun jne.

  Tykkää

 2. kriittinen itsenäinen ajattelija ja riikkasoyring väittävät rokotteessa olevan Grafeenia: oletteko sitä mieltä, että tämä ei ole tullut esille eri maiden tai EU:n testeissä. Olette varmaan sitä mieltä myös, että näiden väitteiden tultua julki, kukaan saman mielinen ei ole vaivautunut tarkastamaan yhtään rokoteannosta?

  Tykkää

  • Jos jossain alueella löytyy ylimääräisiä aineita rokotteesta, ei se tarkoita, että kaikissa on. Jo pelkästään THL:n röyhkeys teettää lapsikokeita Suomessa osoittaa lääkealan kykenevän mihin tahansa salaisiin rokotekokeihin. Myös suolaliuosvalerokotteita on paljastunut monessa paikassa.

   Tykkää

   • Suolaliuokset ovat vertailuryhmän piikkejä. Koronapiikitykset ovat osa meneillään olevaa laajan skaalan sokkoutettua ihmiskoetta.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s