MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä — K-piikityksistä haittavaikutuksena uusi sairaus?

Mikä on MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim kuvailee MIS-C:n COVID-19-infektioon liittyväksi lasten hyperinflammatoriseksi oireyhtymäksi.

KUVAKAAPPAUS 11.8.2021 Duodecimin sivulta

Duodecimin mukaan MIS-C oireyhtymä on uusi, lapsilla havaittu oirekokonaisuus, jolla on ajallinen yhteys SARS-Cov-2:n aiheuttamaan koronaan.

Oireyhtymässä saattaa tulehtua yhtä aikaa aivot, maksa, haima, silmät, iho, sukuelimet jne. MIS-C:ta voisi kuvata ylikierroksilla toimivan immuunijärjestelmän useissa elimissä ilmeneväksi tulehdustilaksi.

Epäiltynä koronapiikki

Amerikkalaislähteistä saatavan tiedon perusteella MIS-C:lla on ajallinen yhteys myös koronapiikkeihin, ja sitä osattiin ennakoida. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n Covid-19 rokoteturvallisuusryhmän (COVID-19 Vaccine Task Force Vaccine Safety Team) Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBACDC, piti 30. lokakuuta 2020 presentaation, jossa MIS-C määritettiin erityisesti seurattavien koronapiikkihaittavaikutuksiin.

Erityinen alustava lista rokoteturvallisuuslistalla (Vaccine Safety Datalink, VSD) seurattavista samoin kuin VAERSin (Vaccine Adverse Event Reportin System) kautta ilmoitetuista, erityisen kiinnostuksen kohteena olevista haittavaikutuksista (Adverse Events, AEs, of special interest) oli esillä tilaisuudessa.

Luetellut, odotetut ja seurattaviksi määritellyt haittavaikutukset ovat samoja, jotka esiintyvät mm. Euroopassa koronapiikistä seuranneiksi ilmoitettujen haittavaikutusten luettelossa, mikä kertoo että tällaisia haittavaikutuksia tiedettiin odottaa ilmenevän massapiikitysten alettua.

National Center for Immunization & Respiratory Diseases: CDC post-authorization/post-licensure safety
monitoring of COVID-19 vaccines
30. lokakuuta 2020. Kuvakaappaus 11.8.2021
National Center for Immunization & Respiratory Diseases: CDC post-authorization/post-licensure safety
monitoring of COVID-19 vaccines
30. lokakuuta 2020. Kuvakaappaus 11.8.2021

Vanhemmille annetussa ohjeistuksessa CDC ilmoittaa, ettei tiedetä, mikä MIS-C:n aiheuttaa. CDC:n omassa Emerging Infectious Diseases -osiossa julkaistussa ”Multisystem Inflammatory Syndrome after SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Vaccination” heinäkuulta 2021 todetaan ajallisen yhteyden koronarokotuksiin olevan huomioon otettava seikka, ja että MIS-C:n ilmenemisen seuraaminen on perusteltua sekä infektion että koronapiikin jälkeen.

MIS-C mainitaan myös Pfizerin Yhdysvaltain lääkevalvontavirastolle FDA:lle viime vuoden lokakuussa pitämässä selvityksessä mahdollisena koronapiikin haittavaikutuksena. MIS-C mahdollisesti ilmaantuvana haittavaikutuksena oli siten selvillä jo pari kuukautta ennen joulukuussa 2020 aloitettuja koronapiikityksiä.

30. heinäkuuta 2021 mennessä CDC on ilmoittanut 4404 MIS-C -tapauksesta, joista 37 kuolemaa, ja että uusia tapauksia on tutkinnan alla. CDC ei kuitenkaan täsmennä, moniko tapauksista on ottanut koronapiikin.

Jos lapsella on alavatsakipua, rintakipuja tai ahdistuksen tunne rinnassa, ripulia, päänsärkyä, alhainen verenpaine, verestävät silmät, niskasärkyä, ihottumaa ja lapsi valittaa olevansa erityisen väsynyt, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Lapsella saattaa olla koronan aiheuttama MIS-C tai MIS-C vakavana koronapiikin aiheuttamana haittana.

Voisiko MIS-C olla ADE-ilmiöön liittyvä tai ADE eri nimellä? ADE = vasta-aineriippuvainen immuunipuolustuksen ylivirittyminen, missä rokotetun immuunivaste kaikkien odotusten vastaisesti tekeekin ihmisen alttiimmaksi – ei vähemmän alttiiksi – sairastumiselle, kun hän kohtaa viruksen uudestaan. Covid-19-tautia vastaan rokotetulle tällainen vaarallinen virus voi olla joku koronavirus, dengue- tai jopa influenssavirus, kuvailee Rob Verkerk (suomennos Elina Hytönen).

Sekä että?

Se, että MIS-C voi tulla sekä koronapiikeistä että (harvinaisena) koronavirusinfektiosta voisi selittyä sillä, että käytössä olevat kokeelliset, testivaiheessa olevat mRNA-geeniteknologian koronapiikit käyttävät ”vaikuttavana aineena” patogeeniksi tunnetun piikkiproteiinin synteettistä versiota, joka muuntaa ihmissolut piikkiproteiinitehtaiksi.

Toinen todennäköinen vaikuttava tekijä on, että Suomessakin käytössä olevaa Pfizerin mRNA-piikin biokulkeutumista (biodistribution) koskevissa omissa koeselostuksissa todetaan, ettei koronapiikki jää pistoskohtaan vaan kulkeutuu muualle elimistöön. Koska ko. koronapiikki sisältää synteettistä piikkiproteiinia, se voisi aiheuttaa MIS-C -oireyhtymän kulkeutuessaan eri puolille elimistöä.

Tarvitsevatko lapset koronapiikkiä?

Asiantuntijatiedon perusteella eivät tarvitse. Lapset sairastavat yleensä oireettomana, eivätkä oireettomat yleensä tartuta. Lapset eivät myöskään sairastu helpolla. The Lancetissa julkaistun, seitsemää maata vertailevan tutkimuksen mukaan Covid-19 -kuolleisuus lapsilla ja nuorilla aikuisilla on häviävän pieni, alle 2 lasta ja nuorta per miljoona henkilöä.

Kommentti:

Sanna Marinin (sdp) hallitus hyväksyi asetuksen 12-15 vuotiaiden lasten rokottamisesta. Asetus tuli voimaan 9.8.2021. Lapset on tarkoitus piikittää kokeellisella, testivaiheessa olevalla Pfizer/BioNtechin mRNA-geeniteknologiapiikillä, jota Euroopan lääkevalvontavirasto EMA sen enempää kuin Yhdysvaltain virastotkaan eivät lue rokotteisiin vaan geeniterapiatuotteisiin.

Pfizerin valmisteella on eräkohtainen, väliaikainen hätätilakäyttölupa. Kliiniset kokeet valmistuvat joulukuussa 2023.

Marinin hallituksen antaman uuden asetuksen mukaan vanhempien/huoltajien suostumusta ei tarvitse kysyä. ”Alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan.

Pystyykö todella? Ymmärtääkö lapsi, että koronapiikki on vapaaehtoinen, eikä sen ottamiseen saa painostaa opettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri eikä vanhempi?

Yle uutisoi koronapiikin ottaneesta 12-vuotiaasta Nooa Kaukisesta. ”Mitä kaikkea tuossa tapahtui ennen kuin sait piikin?” Ylen toimittaja Petteri Juuti kysyy tirskahdellen ja jatkaa. ”Se ei ollut mitenkään – istutaan ja piikki lihaan – vaan siinä oli paljon muutakin. Muistatko enää, että mitä siellä tapahtui?”

Nooa vastaa: ”Siinä piti jotain lukea. Jotain juttuja, ja sit allekirjoittaa ne… Jotain sellaisia lappusia missä kerrottiin niistä oireista”

Todennäköisesti Nooan ”jossain lappusissa” on ollut kuvaus mahdollisista haittavaikutuksista, ehkä Fimean uudistettu versio vakavista haitoista jossa sairaalahoitoa vaativa haitta ja kuolema ovat muuttuneet päänsäryksi, ehkä rehellisempi versio — mutta myös suostumus osallistumisesta rokotekokeiluun sekä vakuutus siitä, että haitan ilmetessä koronapiikin valmistaja ei ole vastuussa; vakuutuksen allekirjoittaja — tässä tapauksessa 12-vuotias nuori — myöntää saaneensa selvityksen siitä, että saattaa vammautua tai kuolla piikin seurauksena, ja että ottaa tietoisen riskin.

Suostumuksia ja vakuutuksia pyydetään, koska Suomi on sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa ihmiskokeeseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista, siihen ei saa pakottaa, huijata tai harhaanjohtaa.

Suomalaislasten koronapiikittäminen on de facto lääketieteellinen koe. Se on ilmoitettu julkisesti. Koska kaikki aikuisetkaan eivät ole kohta kaksi vuotta jatkuneesta koronauutisoinnista huolimatta ymmärtäneet, että kaikki Euroopassa käytössä olevat koronapiikit ovat kokeellisia, testivaiheessa olevia mRNA-geeniteknologiapiikkejä (eivät rokotteita), joiden tehosta ja turvallisuudesta, saati sitten keskipitkän ja pitkän aikavälin haittavaikutuksista ei ole tietoa edes valmistajalla, kuinka voi olettaa lasten ymmärtäneen?

Toistan: Lapsiin pistettävän Pfizer/BioNtechin mRNA-geeniteknologia-piikin kliiniset kokeet päättyvät joulukuussa 2023, puolentoista vuoden päästä. Toisin sanoen jokainen koronapiikin ottanut suomalainen lapsi on de facto lääkeyhtiön koe-eläin.

Nürnbergin säännöstössä on kymmenen normia, joita lääkärien on noudatettava suorittaessaan ihmisiin kohdistuvia kokeita. Tässä tapauksessa myös lapsiin.

KUVAKAAPPAUS Lääkäriliiton sivuilta 11.8.2021

Minulla on kolme poikaa. Näin äidin näkökulmasta katsottuna Nooaa pyydettiin allekirjoittamaan ”jotain lappusia” koska lapsilla koronapiikkitutkimusta tekevät tahot haluavat turvata selustansa mahdollisten vastuu- ja korvauskysymysten varalta.

Tähän velvoittavat myös lääkeyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset, mikäli mitään on päätteleminen vuotaneiden tietojen perusteella: ”Ostaja[valtio] myöntää, että rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ja tehokkuutta ei tunneta, ja että rokotteet saattavat aiheuttaa toistaiseksi tuntemattomia haittavaikutuksia” mutta ostajan on puolustettava valmistajaa mahdollisia syytöksiä vastaan sekä korvattava valmistajalle apureineen kaikki mahdolliset kulut.

Aiheeseen liittyy:

HE49/2021 vp, joka tuli voimaan kesäkuussa 2021. Lue ja kauhistu.

Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan (AM 8.7.2021)

Artikkelikuva: CDC:n rahoittajat, tuntematon some-taiteilija

LISÄTTY 11.8.2021 klo 17:49 lause ” Ymmärtääkö lapsi, että koronapiikki on vapaaehtoinen, eikä sen ottamiseen saa painostaa opettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri eikä vanhempi?”

43 comments

 1. Itse korona ei ole vaarallinen juuri yhdellekään lapselle.
  Mutta jos olet huolestunut kokeellisten piikkien mahdollisista haitoista lapsille, niin olet rokotevastainen, kulkutautimyönteinen ja suorastaan saatanasta seuraava. Tässä näkee nyt jokainen kuinka media hallitsee ihmisiä. Itselle se on ollut selvää jo vuosia, mutta ei olisi ikinä uskonut että näin hulluksi tämä menee.

  Liked by 1 henkilö

   • Koronatrollit aka. rokotehaittamyönteiset aloittikin informaatio-operaationsa valmistelun jo pari vuotta ennen koronan puhkeamsita. Sen huomasi siitä, että tietyillä harrastepalstoilla monella koronatrollilla oli noin kaksi vuotta aiemmin avattu tili, jolla melko keinotekoisen oloinen keskusteluhistoria.

    2019 lopulla alkoi ilmestyä osakesijoittamiseen ylllyttäviä keskusteluja paikkoihin, joissa niitä ei ollut koskaan ennen ollut. Kun sulkutilojen aiheuttama pörssiromahdus 2020 talvella oli käsillä, nämä sijoitusgurut edelleen jakoi auliisiti neuvoja, että vain pieni ehkä 10 % notkahdus tulee ja kannattaa jatkaa sijoittamista. Samaa viestä levitettiin opiskelijapiireissä. No tuli 35 % notkahdus. Minusta kyse oli ennakkotiedosta ja tarkoitukseen valmistellusta keinosta siirtää romahduksen tappioita kokemattomille piensijoittajille.

    Itse epäilin koronan tarkoitusperiä heti alusta asti ja sain agressiiviset koronatrollit kimppuun aivan heti. Tunnistitn tietysti eri tekniikat, joita trollaamisen ammatilaiset aina käyttää. Erityisesti jäi mieleen tyyppi, joka halusi tietää kovasti missä olen töissä. Tyyli oli sellainen, että oletin hänen pyrkivän työnantajan kautta hankkimaan potkut tai jonkun muun ukaasin. Sain myös vaikutelman, että hänellä oli pääsy johonkin tietokantaan, josta työpaikkani olisi pitänyt selvitä ja tiedon puute oli jonkin sortin kriisi heille.

    Nämä sloganit, kuten ”kulkutautimyönteinen” kuulostaa juurikin jonkun markkinointifirman pähkäilemältä leimakirveeltä, jota huutamalla on helppo tukahduttaa keskustelua.

    Koronatrollit ovat myös nopeita ja yleenssä Ylenkin palstalla heidän näkemyksiä on koko sivu täynnä minuuteissa ja heti perään peukutetaan omia viestejä kymmenen kertaa enemmän kuin mitään muuta.

    Viesteihin sisältyvät tahalliset epällogiset johtopäätökest ovat aika uusi ja erikoinen ilmiö. Alkuun kirjoitetaan epäkohtia, joita rokotevastainenkin käyttäisi perusteluna, mutta ongelman ratkaisu on aina lisää maskeja, sulkuja,rokotteita ja passeja. Tällaiseen järjettömyyteen ei tietenkään pysty vastaaman loogisella argumentoinilla vaan juttu alkaa heti näyttää juupas-eipäs jänkkäykselle.

    Liked by 1 henkilö

 2. Hasbarisitit pantu hommiin, otaksun.

  Mielleyhtymä Israeliin hasbarasta. Näin aamusella erään israelilaisen miehen kommentin Twitterissä, jossa hän ihmetteli että vuosi sitten tähän aikaan huudettiin salaliittoteoreetikoksi, jos mainitsi rokotepassit — ja nyt samat huutajat ovat kovaan ääneen vaatimassa rokotepasseja. Huomaamatta mitään erikoista omassa toiminnassaan.

  Samaa olen itse ihmetellyt.

  Liked by 1 henkilö

  • Toteuttavat ennalta suunniteltua viestintästrategiaa. Moni askel tässä vallankumouksessan on pienestä tönimisestä kiinni. Esim. kun hallitus on kahden vaiheilla tarvitaanko toinen poikkeustila, julkaistaan kokousta edeltävänä päivänä uutinen, että Suomesta on löytynt uusi koronavariantti. Epävarmuus ja pelko saa päättäjät ottamaan varmanpäälle. Kun joku lainvoimainen paperi on tehty, ei se lakkaa olemasta, vaikka seuraavana päivänä myönnetään, ettei se itse asiassa olekkaan Suomessa alunperin löytynyt variantti.

   Samalla tyylillä Airiston helmen ratsauksella sysättiin perustuslain muutos läpi vakoilun sallimiseksi. Perustuslain palauttaminen on lähes mahdotonta vaikka Airiston Helmi kuivuikin rusinaksi.

   Onko muuten mitään sellaista ilmennyt, jonka perusteella nettivakoilun salliminen kiireellisenä oli perusteltua? Jos kerran oli kiire, niin kyllä sen syyn olisi pitänyt tulla tähän mennessä ilmeiseksi.

   Nyt pitäisi itseasiassa tietää onko jotain laillista mekanismia saada keskeytettyä hallituksen asetus lapsikokeista. Ilmeisen laiton asteushan edellyttää välitöntä toimintaa vahingon estämiseksi. mRNA-injektioiden keskeytyksestä ei voi seurata mitään haittaa, koska sitä ei ole tähänkään mennessä ollut. Koska injektio aiheuttaa myös välittömän kuoleman vaaran, hätävarjelun perusteella pitäsi olla oikeus käyttää riittävästi voimaa uhan neutraloimiseksi.

   Tykkää

   • Vähän toivoin, että Riikka tai joku muu olisi ehdottanut, mikä voisi voinut olla tuo perustuslain muutoksen 5.10.2018 kiireellisyysperuste.

    Oma näkemys on, että korona ja kaikki tämä mitä siitä on johdettu, olisi sopinut parhaiten kiireellisyysperusteeksi. Valkovenäjän levottomuudet ehkä seuraavana. Molemmissa ongelmaksi tulee ennakkotieto. Valkovenäjän tapahtumat oli sentään mahdollista suunnitella etukäteen, mutta ei sitä, että virus hyppää lepakosta kiinalaisiin… tai että gain of function labrassa tapahtuu vuoto.

    Tykkää

 3. Brechtin ”Pakolaiskeskusteluissa” – siis Helsingin asemaravintolassa – vähän väkinäistä vitsailua että ”passi” on ihmisen tärkein ruumiinosa. Koronapassilla voisi kai kohta päivittää mutta älypuhelin on ylivoimainen voittaja. Siihen ihminen rakastui ja ilman sitä hän ei ole mitään. – – – Tältä näyttää nyt vaikka tällaista ”argumentin ihmistä” ei mistään löytyisikään. Kuten ei löydy Helsingin Asemaravintolakaan.

  Tykkää

 4. Yle 25.10.2013: THL: 12-vuotias ei ole valmis päättämään omista rokotuksistaan https://yle.fi/uutiset/3-6899706

  ”Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistuksen mukaan rokotteiden antaminen alaikäiselle, joka ei kykene itse päättämään hoidostaan, edellyttää yhden huoltajan suostumusta. Rutiininomaisissa toimenpiteissä molempien vanhempien suostumus ei ole tarpeellinen.

  THL:n rokoteyksikön ylilääkäri Hanna Nohynek korostaa, että rokotteiden antamisessa painotetaan aina rokotettavan omaa kypsyyttä ja oikeustoimikelpoisuutta. Papilloomavirusta vastaan annettava HPV-rokotus on aiheuttanut keskustelua siitä, onko 12-vuotias valmis päättämään omista rokotteistaan.

  – Tätä ei voi linjata ykskantaan, vaan pitää toimia lakien ja ohjeistusten puitteissa. Potilasta hoidetaan kuitenkin yhteistuumin vanhempien, lasten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

  Nohynekin mukaan psykologit ja kouluterveydenhoitajat ovat kyvykkäitä arvioimaan lapsen tai nuoren kypsyyttä tehdä suuriakin päätöksiä.

  – Suomenssa neuvolan ja kouluterveydenhuollon rokottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.Jos lapsi ei rokotetta halua, vanhemman ei tule häntä pakottaa.[…]”

  Tykkää

 5. Aiemmin kaavailtu 70%:n rokotekattavuus muuttui Saarikon ilmoituksella 90%:n kattavuudeksi tänään. Näin tämä kiristyspeli viedään loppuun asti hallituksen toimesta. Kohta täälläkin ilmoitetaan, että tavoite on 0 koronatartuntaa, mikä ei koskaan tule toteutumaan. Totalitarismia ja rokotebisneksen rahoittamista voidaan näillä ”säännöillä” jatkaa loputtomiin. Hallitus vaihtoon. Macronin malli tuli sitten tänne myös.

  Liked by 1 henkilö

  • Kun 90 % on rokotettu, rokotuspassin vastustus lienee arvioitu tarpeeksi heikoksi, että systeemi saadaan käyntiin. Sen jälkeen passiin lisätään ominaisuuksia, rajoituksia ja valvontaa samalla tavalla kuin muitakin koronajuttuja, eli vähän kerrallaan. Hetken päästä huomaamme, että tuo digitaalinen kaulapanta on niin tiukalla, että mitään omia oikeuksia tai vapauksia ei enää ole jäljellä. Eikä niitä kyllä ole ollut nytkään maissa, joissa on ollut pahimmat rajoitukset.

   Liked by 1 henkilö

   • Tuossa 90 % rokotuskattavuudessa on sellainen looginen ongelma, että sen kohdalla kaikki nykyiset perustelut passin tarpeellisuudesta ovat poistuneet. Siis jos rokote toimii, niin 10 % rokottamattomia ei voi mitenkään uhata yhteiskuntaa. Saa nähdä miten koronatrollit meinaa tässä takkinsa kääntää.

    Missä Henna-Marian puhe on?

    Tykkää

   • Ja muutama minuutti myöhemmin tuli netissä vastaan vertailevaa tietoa Israelista

    Tykkää

 6. En ole facessa joten kehun Henna-Marian puhetta tässä. Liikaa ei voi korostaa ettei totalitaariseen meininkiin siirtyminen pahaa tahtoa vaadi. Hyvä tahto on paljon tehokkaampi väline. Ja hyvää tahtoahan meille periaatteessa opetetaan kehdosta hautaan. Hienon puheen täytyikin päättyä sanaan ”EI”.

  Tykkää

 7. Yleensä en kommentoi vastaavia kirjoituksia, mutta nyt on PAKKO puuttua. Tämän kirjoituksen sisältö on täyttä soopaa! Olen valitettavan läheltä joutunut olla todistamassa millainen tauti on hyperinflammatorinen oireyhtymä (MIS-C) ja miten se kehittyy. Tämän aikana olen lukenut lukuisia tutkimuksia mitä aiheesta on kirjoitettu maailmalla. Näissä KAIKISSA yksimielinen konsensus on, että hyperinflammatorisessa oireyhtymä on ajallinen yhteys (n 4-6vko) yleensä lievänä sairastettuun COVID-19 infektioon. Esim. eräässä tutkimuksessa 220 tautiin sairastuneesta potilaasta 97% oli täysin rokottamattomia. Toisessa tutkimuksessa yksikään vaativaa ECMO-hoitoa saaneista ei ollut rokotettu.

  Tässä @riikkasoyring kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että hyperinflammatorinen oireyhtymä aiheutuisi etupäässä koronarokotteesta. Näin ei ole! Päinvastoin, koronarokote antaa alustavien tutkimusten mukaan yli 90% suojan tautia vastaan. Tauti on verrattain harvinainen ja aineistoa on vielä niukalti saatavilla, mutta näyttö on kiistaton!

  Itse en ole rokotemyönteinen, enkä -vastainen. Jokainen päättäköön itse ottaako rokotteen itselle/lapselleen vai ei, mutta tällaisen väärän tiedon levittäminen on täysin väärin ja vastuutonta!!

  Tykkää

  • Artikkelissa kerrotaan että: ”Se, että MIS-C voi tulla sekä koronapiikeistä että (harvinaisena) koronavirusinfektiosta voisi selittyä sillä, että käytössä olevat kokeelliset, testivaiheessa olevat mRNA-geeniteknologian koronapiikit käyttävät ”vaikuttavana aineena” patogeeniksi tunnetun piikkiproteiinin synteettistä versiota, joka muuntaa ihmissolut piikkiproteiinitehtaiksi.

   Toinen todennäköinen vaikuttava tekijä on, että Suomessakin käytössä olevaa Pfizerin mRNA-piikin biokulkeutumista (biodistribution) koskevissa omissa koeselostuksissa todetaan, ettei koronapiikki jää pistoskohtaan vaan kulkeutuu muualle elimistöön. Koska ko. koronapiikki sisältää synteettistä piikkiproteiinia, se voisi aiheuttaa MIS-C -oireyhtymän kulkeutuessaan eri puolille elimistöä.

   Tarvitsevatko lapset koronapiikkiä?

   Asiantuntijatiedon perusteella eivät tarvitse. Lapset sairastavat yleensä oireettomana, eivätkä oireettomat yleensä tartuta. Lapset eivät myöskään sairastu helpolla. The Lancetissa julkaistun, seitsemää maata vertailevan tutkimuksen mukaan Covid-19 -kuolleisuus lapsilla ja nuorilla aikuisilla on häviävän pieni, alle 2 lasta ja nuorta per miljoona henkilöä.”

   Itseasiassa Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mikä Rämetkin myöntää, että k-piikkien absoluuttinen suojateho on 1% https://avoin.media/2022/01/05/ramet-absoluuttinen-vai-suhteellinen-rokotussuoja/

   Tuon jälkeen Rämet on kertonut että k-piikkien suhteellinen suojateho (kuuluisa 95%) puolittuu kuukausittain eli suojateho häviää, ja että jatkuva boosterointi ei toimi (kansantaloudellisestikaan).

   WHO:n Soumiya Swaminathan on saatu taltioitua lausumassa, että ”…there’s no evidence right now that healthy children, or healthy adolescents, need boosters. No evidence at all.”

   Tykkää

   • Nimenomaan tämä ”MIS-C voi tulla sekä koronapiikeistä että (harvinaisena) koronavirusinfektiosta” on täysin harhaanjohtava! Annat tuossa ymmärtää, että suurin osa MIS-C tapauksista aiheutuisi koronapiikeistä. Näin ei ole!! Valtaosa tautiin sairastuneista ovat olleet täysin rokottamattomia (kuten
    oli myös tuntemani läheinen).

    Sitä ei vielä tiedetä, voiko rokote aiheuttaa taudin. Tästä ei ole riittävästi näyttöä suuntaan, eikä toiseen.

    Ole hyvä ja korjaa virheellinen tieto!

    Tykkää

   • ps. ”hyperinflammatorisessa oireyhtymä on ajallinen yhteys (n 4-6vko) yleensä lievänä sairastettuun COVID-19 infektioon”

    Jäin tuota miettimään. Rokotteiden tarkoitushan on aiheuttaa ikään kuin lievä infektio, ja saada keho tuottamaan vasta-aineita.

    Vasta-aineiden muodostumisen aika samoin kuin haittareaktion ilmenemisen aika on yksilöllinen. Joka tapauksessa koronapiikitetyt lasketaan rokottamattomiksi 21 vrk ekan piikin jälkeen (”immuunisuojan kypsyminen”) joten jos MIS-C olisi piikitetyllä puhjennut 3 viikon aikana piikin ottamisesta, henkilö olisi laskennallinen rokottamaton. Ajallinen yhteys piikkiin ei näkyisi ilman erillistä selvitystä.

    Tykkää

   • Luet oudosti. Tuossahan sanotaan, että MIS-C ei ole yleinen seuraus taudista, se on harvinainen, mutta sen voi saada myös koronapiikistä.

    Tykkää

   • MIS-C näyttäisi puhkeavan n. 4-6vko nimenomaan lievänä tai oireettomana sairastetun koronan jälkeen. Juuri näin kävi myös tuntemassani tapauksessa. (EI ollut saanut koskaan yhtään koronarokotetta!!)

    Teet erittän karkean oletuksen, että rokote voisi aiheuttaa tämän, koska siinä ikäänkuin aiheutetaan lievä infektio. Älä oleta! Näin ei näyttäisi olevan. Päinvastoin rokote näyttäisi antavan suojan myös MIS-C:tä vastaan varsin hyvin!

    Tykkää

   • Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC on antanut heinäkuussa 2021 suosituksen tarkkailla MIS-C -tapauksia k-piikin ottaneissa: ”MIS-C/A is listed as a postvaccination adverse event of special interest (5) and should be reported to VAERS (6).”

    Löytyy Multisystem Inflammatory Syndrome after SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Vaccination
    https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/7/21-0594_article

    Tykkää

   • Näin on ja ilman muuta tuleekin tarkkailla. Mutta niinkuin linkkaamassasi (vanhahkossa) artikkelissakin sanotaan, rokotteella on TEORETTINEN mahdollisuus laukaista tauti. Tästä EI ole näyttöä toisin kuin yrität väittää. Toistaiseksi KAIKILLA (myös tässä jutussa) oli takana sairastettu tauti!

    Tässä suora lainaus yo. artikkelista:

    ”We believe the temporal association after SARS-CoV-2 immunization is worth noting, given the theoretical concern of MIS-C/A after vaccination (3). We did not identify any patients with MIS after vaccination who did not have recent SARS-CoV-2 infection.”

    Voitko jo myöntää, tämä sinun kirjoittama juttu on täyttä paskaa!!?? Täynnä oletuksia ja väärää totuutta.

    Tykkää

  • Hyvä, että tehdään tutkimusta haittavaikutuksista. Tässä ei ole sanallakaan mainittu haittavaikutuksena MIS-C oireyhtymää.

   Tykkää

 8. ”Laskennallisesti rokottamaton”. Höpö höpö! Täysin rokottamaton on täysin rokottamaton!!

  MIS-C on yleinen seuraus sairastetusta koronasta! Älä vänkää, tästä on selkeä näyttöä.

  Voiko sen saada piikistä? tästä EI OLE näyttöä. Tämän hetkisen tiedon valossa se on mahdollista, mutta epätodennäköistä.

  Tykkää

   • Tällä ei ole mitään tekemistä sinun väärän totuuden julistamisen kanssa!! Valtaosalla, siis lähes kaikilla (ehkä kaikilla), MIS-C taudin saaneilla on takana sairastettu korona. Hyvin pieni osa näistä oli saanut rokotteen, ja kyllä joukossa voi olla jokunen rokotettu mutta ”laskennallisesti” rokottamaton. Täyttä paskan jauhantaa puhua tässä kontekstissa ”laskennallisesti” rokottamattomista.

    Olen kyllä valitettavasti törmännyt samaan termiin rokotevastaisten hihhulien keskuudessa aiemminkin. Täysin absurdi argumentti kietoutua ”laskennallisesti rokottamaton” termin taakse jos tilastomatematiikasta ymmärtää edes alkeita.

    Saarnatkaa vapaasti rokotteita vastaan, mutta älkää vääristäkö totuutta vakavan asian kanssa.

    Tykkää

   • Uuden mallin laskennallisia. Aika nollaa otetut piikit. Nyt ei enää puhuta täydestä rokotussarjasta (1 > 2 > 3 > 4 > x-määrä piikkejä) vaan ajantasalla olevasta rokotussuojasta.

    Tykkää

  • Tämän juttusi aihe on ” MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä — K-piikityksistä haittavaikutuksena uusi sairaus?”. Miksi ihmeessä linkkaat ja vänkäät kaikkea muuta tutkimusta haittavaikutuksista? Lueppa tarkasti linkkaamani juttu! Jos ymmärrät tilastomatematiikasta edes hiukan alkeita, saatat ymmärtää että MIS-C Ei todistetusti ole rokotteen aiheuttama käytännössä koskan. Piste.

   Tykkää

 9. Ymmärän, että epäkohteliaan viestintäsi takana on aito huoli.

  Tilastot valehtelevat kyllä. Nyt, kun eri valtiot ovat alkaneet tarkistaa (Iso-Britannia, Tanska, Italia jne) esim. koronakuolematilastoja, on havaittu että joukossa on rutokseltaan ilmaa, muista syistä kuolleita.
  Tilastovääristymät voinee jäljittää esim. WHO:n antamaan kirjausohjeistukseen.

  ”Tapaus”määrätilastovääristymät taas menevät paljolti epäluotettavan PCR-testin piikkiin. Millaisia tilastoja tulemmekaan saamaan, kun nyt uusimman ohjeistuksen mukaan siirrytään itsediagnosointiin! Palkallinen karanteeniloma saattaa osoittautua vastustamattomaksi kiusaukseksi joillekin.

  Rokotteen hyöty-haittasuhteestakaan ei ole luotettavaa tietoa, koska vain 1-10% rokotehaitoista ilmoitetaan. Kaikki lääkärit eivät tunnista rokotehaittoja, toiset eivät ehdi tai viitsi tehdä haittakirjauksia, ja jotkut eivät edes usko, että rokotteista voisi tulla haittoja (koska ”rokotehaitat ovat salaliittoteoriaa.”). Moni ns. tavis taas ei tiedä, että ilmoituksen voi tehdä itsekin.

  Koronapiikkien kliiniset tutkimukset päättyvät 2023, ja osa vasta 2026.

  Odotan siihen asti ennen kuin muodostan lopullisen mielipiteeni.

  Tykkää

 10. Fimea näkyy päivittäneen sivuilleen koronapiikkien tuotetietoihin lisättyjä haittavaroituksia.
  https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

  Uusia haittoja on lisätty 1-3 kuukauden välein sekä Pfizerille että Modernalle. Tarkoittaa mm. sitä, että ”tutkitusti turvalliset ja tehokkaat”, määräaikaisella myyntiluvalla käytössä olevat, edelleen testivaiheessa olevat koronapiikit kasvattavat haittaprofiiliaan.

  On myös kerrottu jo julkisesti, että suojateho laskee nopeasti (siksi piikkeihin luottaneet tarvitsevat tehosteita).

  Eli hyöty-haittasuhdeprofiili on muuttunut kehnommaksi..

  Huomasin myös, että viikottaisten haittavaikutusilmoitusten päivitysaika on venynyt yli kuukauteen (Päivitys 13.1.2022, seuraava päivitys 17.2.2022)

  Tykkää

 11. Menee näköjään minun kommentit välillä väärään väliin, sori.

  Minun pointti tässä on se, mikä on rokotteen mahdollinen haitta vs. hyöty MIS-C syntyyn. Sitähän artikkelisi pitäisi käsittääkseni käsitellä – ei yleisiä rokotteen haittavaikutuksia. En ole kiistämässä etteikö rokotteesta olisi haittavaikutuksia yleisesti ottaen.

  Tykkää

 12. Kappas kappas. Duodecim kertoo artikkelissa ”COVID-19-infektioon liittyvä lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä” (MIS-C) että on hoidettu immunoglobuliineilla. https://www.duodecimlehti.fi/duo15880

  ”Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että tiettyjen immunoglobuliinia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevarastot saavat alittaa normaalin kuuden (6) kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavan määrän. Päätös tulee voimaan 1.2.2022. Päätös koskee valmisteiden maahantuojia ja terveydenhuollon yksiköitä.”
  https://www.fimea.fi/-/stm-paatti-immunoglobuliinia-sisaltavien-laakkeiden-velvoitevarastoinnin-alituksesta-1

  Eli saa varastoida vähemmän kuin on tarve. Erikoiselle tuntuu. Vai onko tämä jokin ”lapsia ei voi rokottaa jos saatavilla on vaihtoehtoinen hoitomuoto” -juttu?

  Tykkää

  • Kuulostaa enemmän siltä, että lääkettä tarvitaan enemmän kuin maailmanmarkkinoilta on saatavissa. Eli varmuusvarastoa saa nyt käyttää sen pahan päivän takia, mihin se varasto oli alunperin tarkoitettukkin.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s