MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä — K-piikityksistä haittavaikutuksena uusi sairaus?

Mikä on MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim kuvailee MIS-C:n COVID-19-infektioon liittyväksi lasten hyperinflammatoriseksi oireyhtymäksi.

KUVAKAAPPAUS 11.8.2021 Duodecimin sivulta

Duodecimin mukaan MIS-C oireyhtymä on uusi, lapsilla havaittu oirekokonaisuus, jolla on ajallinen yhteys SARS-Cov-2:n aiheuttamaan koronaan.

Oireyhtymässä saattaa tulehtua yhtä aikaa aivot, maksa, haima, silmät, iho, sukuelimet jne. MIS-C:ta voisi kuvata ylikierroksilla toimivan immuunijärjestelmän useissa elimissä ilmeneväksi tulehdustilaksi.

Epäiltynä koronapiikki

Amerikkalaislähteistä saatavan tiedon perusteella MIS-C:lla on ajallinen yhteys myös koronapiikkeihin, ja sitä osattiin ennakoida. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n Covid-19 rokoteturvallisuusryhmän (COVID-19 Vaccine Task Force Vaccine Safety Team) Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBACDC, piti 30. lokakuuta 2020 presentaation, jossa MIS-C määritettiin erityisesti seurattavien koronapiikkihaittavaikutuksiin.

Erityinen alustava lista rokoteturvallisuuslistalla (Vaccine Safety Datalink, VSD) seurattavista samoin kuin VAERSin (Vaccine Adverse Event Reportin System) kautta ilmoitetuista, erityisen kiinnostuksen kohteena olevista haittavaikutuksista (Adverse Events, AEs, of special interest) oli esillä tilaisuudessa.

Luetellut, odotetut ja seurattaviksi määritellyt haittavaikutukset ovat samoja, jotka esiintyvät mm. Euroopassa koronapiikistä seuranneiksi ilmoitettujen haittavaikutusten luettelossa, mikä kertoo että tällaisia haittavaikutuksia tiedettiin odottaa ilmenevän massapiikitysten alettua.

National Center for Immunization & Respiratory Diseases: CDC post-authorization/post-licensure safety
monitoring of COVID-19 vaccines
30. lokakuuta 2020. Kuvakaappaus 11.8.2021
National Center for Immunization & Respiratory Diseases: CDC post-authorization/post-licensure safety
monitoring of COVID-19 vaccines
30. lokakuuta 2020. Kuvakaappaus 11.8.2021

Vanhemmille annetussa ohjeistuksessa CDC ilmoittaa, ettei tiedetä, mikä MIS-C:n aiheuttaa. CDC:n omassa Emerging Infectious Diseases -osiossa julkaistussa ”Multisystem Inflammatory Syndrome after SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Vaccination” heinäkuulta 2021 todetaan ajallisen yhteyden koronarokotuksiin olevan huomioon otettava seikka, ja että MIS-C:n ilmenemisen seuraaminen on perusteltua sekä infektion että koronapiikin jälkeen.

MIS-C mainitaan myös Pfizerin Yhdysvaltain lääkevalvontavirastolle FDA:lle viime vuoden lokakuussa pitämässä selvityksessä mahdollisena koronapiikin haittavaikutuksena. MIS-C mahdollisesti ilmaantuvana haittavaikutuksena oli siten selvillä jo pari kuukautta ennen joulukuussa 2020 aloitettuja koronapiikityksiä.

30. heinäkuuta 2021 mennessä CDC on ilmoittanut 4404 MIS-C -tapauksesta, joista 37 kuolemaa, ja että uusia tapauksia on tutkinnan alla. CDC ei kuitenkaan täsmennä, moniko tapauksista on ottanut koronapiikin.

Jos lapsella on alavatsakipua, rintakipuja tai ahdistuksen tunne rinnassa, ripulia, päänsärkyä, alhainen verenpaine, verestävät silmät, niskasärkyä, ihottumaa ja lapsi valittaa olevansa erityisen väsynyt, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Lapsella saattaa olla koronan aiheuttama MIS-C tai MIS-C vakavana koronapiikin aiheuttamana haittana.

Voisiko MIS-C olla ADE-ilmiöön liittyvä tai ADE eri nimellä? ADE = vasta-aineriippuvainen immuunipuolustuksen ylivirittyminen, missä rokotetun immuunivaste kaikkien odotusten vastaisesti tekeekin ihmisen alttiimmaksi – ei vähemmän alttiiksi – sairastumiselle, kun hän kohtaa viruksen uudestaan. Covid-19-tautia vastaan rokotetulle tällainen vaarallinen virus voi olla joku koronavirus, dengue- tai jopa influenssavirus, kuvailee Rob Verkerk (suomennos Elina Hytönen).

Sekä että?

Se, että MIS-C voi tulla sekä koronapiikeistä että (harvinaisena) koronavirusinfektiosta voisi selittyä sillä, että käytössä olevat kokeelliset, testivaiheessa olevat mRNA-geeniteknologian koronapiikit käyttävät ”vaikuttavana aineena” patogeeniksi tunnetun piikkiproteiinin synteettistä versiota, joka muuntaa ihmissolut piikkiproteiinitehtaiksi.

Toinen todennäköinen vaikuttava tekijä on, että Suomessakin käytössä olevaa Pfizerin mRNA-piikin biokulkeutumista (biodistribution) koskevissa omissa koeselostuksissa todetaan, ettei koronapiikki jää pistoskohtaan vaan kulkeutuu muualle elimistöön. Koska ko. koronapiikki sisältää synteettistä piikkiproteiinia, se voisi aiheuttaa MIS-C -oireyhtymän kulkeutuessaan eri puolille elimistöä.

Tarvitsevatko lapset koronapiikkiä?

Asiantuntijatiedon perusteella eivät tarvitse. Lapset sairastavat yleensä oireettomana, eivätkä oireettomat yleensä tartuta. Lapset eivät myöskään sairastu helpolla. The Lancetissa julkaistun, seitsemää maata vertailevan tutkimuksen mukaan Covid-19 -kuolleisuus lapsilla ja nuorilla aikuisilla on häviävän pieni, alle 2 lasta ja nuorta per miljoona henkilöä.

Kommentti:

Sanna Marinin (sdp) hallitus hyväksyi asetuksen 12-15 vuotiaiden lasten rokottamisesta. Asetus tuli voimaan 9.8.2021. Lapset on tarkoitus piikittää kokeellisella, testivaiheessa olevalla Pfizer/BioNtechin mRNA-geeniteknologiapiikillä, jota Euroopan lääkevalvontavirasto EMA sen enempää kuin Yhdysvaltain virastotkaan eivät lue rokotteisiin vaan geeniterapiatuotteisiin.

Pfizerin valmisteella on eräkohtainen, väliaikainen hätätilakäyttölupa. Kliiniset kokeet valmistuvat joulukuussa 2023.

Marinin hallituksen antaman uuden asetuksen mukaan vanhempien/huoltajien suostumusta ei tarvitse kysyä. ”Alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan.

Pystyykö todella? Ymmärtääkö lapsi, että koronapiikki on vapaaehtoinen, eikä sen ottamiseen saa painostaa opettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri eikä vanhempi?

Yle uutisoi koronapiikin ottaneesta 12-vuotiaasta Nooa Kaukisesta. ”Mitä kaikkea tuossa tapahtui ennen kuin sait piikin?” Ylen toimittaja Petteri Juuti kysyy tirskahdellen ja jatkaa. ”Se ei ollut mitenkään – istutaan ja piikki lihaan – vaan siinä oli paljon muutakin. Muistatko enää, että mitä siellä tapahtui?”

Nooa vastaa: ”Siinä piti jotain lukea. Jotain juttuja, ja sit allekirjoittaa ne… Jotain sellaisia lappusia missä kerrottiin niistä oireista”

Todennäköisesti Nooan ”jossain lappusissa” on ollut kuvaus mahdollisista haittavaikutuksista, ehkä Fimean uudistettu versio vakavista haitoista jossa sairaalahoitoa vaativa haitta ja kuolema ovat muuttuneet päänsäryksi, ehkä rehellisempi versio — mutta myös suostumus osallistumisesta rokotekokeiluun sekä vakuutus siitä, että haitan ilmetessä koronapiikin valmistaja ei ole vastuussa; vakuutuksen allekirjoittaja — tässä tapauksessa 12-vuotias nuori — myöntää saaneensa selvityksen siitä, että saattaa vammautua tai kuolla piikin seurauksena, ja että ottaa tietoisen riskin.

Suostumuksia ja vakuutuksia pyydetään, koska Suomi on sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa ihmiskokeeseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista, siihen ei saa pakottaa, huijata tai harhaanjohtaa.

Suomalaislasten koronapiikittäminen on de facto lääketieteellinen koe. Se on ilmoitettu julkisesti. Koska kaikki aikuisetkaan eivät ole kohta kaksi vuotta jatkuneesta koronauutisoinnista huolimatta ymmärtäneet, että kaikki Euroopassa käytössä olevat koronapiikit ovat kokeellisia, testivaiheessa olevia mRNA-geeniteknologiapiikkejä (eivät rokotteita), joiden tehosta ja turvallisuudesta, saati sitten keskipitkän ja pitkän aikavälin haittavaikutuksista ei ole tietoa edes valmistajalla, kuinka voi olettaa lasten ymmärtäneen?

Toistan: Lapsiin pistettävän Pfizer/BioNtechin mRNA-geeniteknologia-piikin kliiniset kokeet päättyvät joulukuussa 2023, puolentoista vuoden päästä. Toisin sanoen jokainen koronapiikin ottanut suomalainen lapsi on de facto lääkeyhtiön koe-eläin.

Nürnbergin säännöstössä on kymmenen normia, joita lääkärien on noudatettava suorittaessaan ihmisiin kohdistuvia kokeita. Tässä tapauksessa myös lapsiin.

KUVAKAAPPAUS Lääkäriliiton sivuilta 11.8.2021

Minulla on kolme poikaa. Näin äidin näkökulmasta katsottuna Nooaa pyydettiin allekirjoittamaan ”jotain lappusia” koska lapsilla koronapiikkitutkimusta tekevät tahot haluavat turvata selustansa mahdollisten vastuu- ja korvauskysymysten varalta.

Tähän velvoittavat myös lääkeyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset, mikäli mitään on päätteleminen vuotaneiden tietojen perusteella: ”Ostaja[valtio] myöntää, että rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ja tehokkuutta ei tunneta, ja että rokotteet saattavat aiheuttaa toistaiseksi tuntemattomia haittavaikutuksia” mutta ostajan on puolustettava valmistajaa mahdollisia syytöksiä vastaan sekä korvattava valmistajalle apureineen kaikki mahdolliset kulut.

Aiheeseen liittyy:

HE49/2021 vp, joka tuli voimaan kesäkuussa 2021. Lue ja kauhistu.

Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan (AM 8.7.2021)

Artikkelikuva: CDC:n rahoittajat, tuntematon some-taiteilija

LISÄTTY 11.8.2021 klo 17:49 lause ” Ymmärtääkö lapsi, että koronapiikki on vapaaehtoinen, eikä sen ottamiseen saa painostaa opettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri eikä vanhempi?”

19 comments

 1. Itse korona ei ole vaarallinen juuri yhdellekään lapselle.
  Mutta jos olet huolestunut kokeellisten piikkien mahdollisista haitoista lapsille, niin olet rokotevastainen, kulkutautimyönteinen ja suorastaan saatanasta seuraava. Tässä näkee nyt jokainen kuinka media hallitsee ihmisiä. Itselle se on ollut selvää jo vuosia, mutta ei olisi ikinä uskonut että näin hulluksi tämä menee.

  Liked by 1 henkilö

   • Koronatrollit aka. rokotehaittamyönteiset aloittikin informaatio-operaationsa valmistelun jo pari vuotta ennen koronan puhkeamsita. Sen huomasi siitä, että tietyillä harrastepalstoilla monella koronatrollilla oli noin kaksi vuotta aiemmin avattu tili, jolla melko keinotekoisen oloinen keskusteluhistoria.

    2019 lopulla alkoi ilmestyä osakesijoittamiseen ylllyttäviä keskusteluja paikkoihin, joissa niitä ei ollut koskaan ennen ollut. Kun sulkutilojen aiheuttama pörssiromahdus 2020 talvella oli käsillä, nämä sijoitusgurut edelleen jakoi auliisiti neuvoja, että vain pieni ehkä 10 % notkahdus tulee ja kannattaa jatkaa sijoittamista. Samaa viestä levitettiin opiskelijapiireissä. No tuli 35 % notkahdus. Minusta kyse oli ennakkotiedosta ja tarkoitukseen valmistellusta keinosta siirtää romahduksen tappioita kokemattomille piensijoittajille.

    Itse epäilin koronan tarkoitusperiä heti alusta asti ja sain agressiiviset koronatrollit kimppuun aivan heti. Tunnistitn tietysti eri tekniikat, joita trollaamisen ammatilaiset aina käyttää. Erityisesti jäi mieleen tyyppi, joka halusi tietää kovasti missä olen töissä. Tyyli oli sellainen, että oletin hänen pyrkivän työnantajan kautta hankkimaan potkut tai jonkun muun ukaasin. Sain myös vaikutelman, että hänellä oli pääsy johonkin tietokantaan, josta työpaikkani olisi pitänyt selvitä ja tiedon puute oli jonkin sortin kriisi heille.

    Nämä sloganit, kuten ”kulkutautimyönteinen” kuulostaa juurikin jonkun markkinointifirman pähkäilemältä leimakirveeltä, jota huutamalla on helppo tukahduttaa keskustelua.

    Koronatrollit ovat myös nopeita ja yleenssä Ylenkin palstalla heidän näkemyksiä on koko sivu täynnä minuuteissa ja heti perään peukutetaan omia viestejä kymmenen kertaa enemmän kuin mitään muuta.

    Viesteihin sisältyvät tahalliset epällogiset johtopäätökest ovat aika uusi ja erikoinen ilmiö. Alkuun kirjoitetaan epäkohtia, joita rokotevastainenkin käyttäisi perusteluna, mutta ongelman ratkaisu on aina lisää maskeja, sulkuja,rokotteita ja passeja. Tällaiseen järjettömyyteen ei tietenkään pysty vastaaman loogisella argumentoinilla vaan juttu alkaa heti näyttää juupas-eipäs jänkkäykselle.

    Liked by 1 henkilö

 2. Hasbarisitit pantu hommiin, otaksun.

  Mielleyhtymä Israeliin hasbarasta. Näin aamusella erään israelilaisen miehen kommentin Twitterissä, jossa hän ihmetteli että vuosi sitten tähän aikaan huudettiin salaliittoteoreetikoksi, jos mainitsi rokotepassit — ja nyt samat huutajat ovat kovaan ääneen vaatimassa rokotepasseja. Huomaamatta mitään erikoista omassa toiminnassaan.

  Samaa olen itse ihmetellyt.

  Liked by 1 henkilö

  • Toteuttavat ennalta suunniteltua viestintästrategiaa. Moni askel tässä vallankumouksessan on pienestä tönimisestä kiinni. Esim. kun hallitus on kahden vaiheilla tarvitaanko toinen poikkeustila, julkaistaan kokousta edeltävänä päivänä uutinen, että Suomesta on löytynt uusi koronavariantti. Epävarmuus ja pelko saa päättäjät ottamaan varmanpäälle. Kun joku lainvoimainen paperi on tehty, ei se lakkaa olemasta, vaikka seuraavana päivänä myönnetään, ettei se itse asiassa olekkaan Suomessa alunperin löytynyt variantti.

   Samalla tyylillä Airiston helmen ratsauksella sysättiin perustuslain muutos läpi vakoilun sallimiseksi. Perustuslain palauttaminen on lähes mahdotonta vaikka Airiston Helmi kuivuikin rusinaksi.

   Onko muuten mitään sellaista ilmennyt, jonka perusteella nettivakoilun salliminen kiireellisenä oli perusteltua? Jos kerran oli kiire, niin kyllä sen syyn olisi pitänyt tulla tähän mennessä ilmeiseksi.

   Nyt pitäisi itseasiassa tietää onko jotain laillista mekanismia saada keskeytettyä hallituksen asetus lapsikokeista. Ilmeisen laiton asteushan edellyttää välitöntä toimintaa vahingon estämiseksi. mRNA-injektioiden keskeytyksestä ei voi seurata mitään haittaa, koska sitä ei ole tähänkään mennessä ollut. Koska injektio aiheuttaa myös välittömän kuoleman vaaran, hätävarjelun perusteella pitäsi olla oikeus käyttää riittävästi voimaa uhan neutraloimiseksi.

   Tykkää

   • Vähän toivoin, että Riikka tai joku muu olisi ehdottanut, mikä voisi voinut olla tuo perustuslain muutoksen 5.10.2018 kiireellisyysperuste.

    Oma näkemys on, että korona ja kaikki tämä mitä siitä on johdettu, olisi sopinut parhaiten kiireellisyysperusteeksi. Valkovenäjän levottomuudet ehkä seuraavana. Molemmissa ongelmaksi tulee ennakkotieto. Valkovenäjän tapahtumat oli sentään mahdollista suunnitella etukäteen, mutta ei sitä, että virus hyppää lepakosta kiinalaisiin… tai että gain of function labrassa tapahtuu vuoto.

    Tykkää

 3. Brechtin ”Pakolaiskeskusteluissa” – siis Helsingin asemaravintolassa – vähän väkinäistä vitsailua että ”passi” on ihmisen tärkein ruumiinosa. Koronapassilla voisi kai kohta päivittää mutta älypuhelin on ylivoimainen voittaja. Siihen ihminen rakastui ja ilman sitä hän ei ole mitään. – – – Tältä näyttää nyt vaikka tällaista ”argumentin ihmistä” ei mistään löytyisikään. Kuten ei löydy Helsingin Asemaravintolakaan.

  Tykkää

 4. Yle 25.10.2013: THL: 12-vuotias ei ole valmis päättämään omista rokotuksistaan https://yle.fi/uutiset/3-6899706

  ”Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistuksen mukaan rokotteiden antaminen alaikäiselle, joka ei kykene itse päättämään hoidostaan, edellyttää yhden huoltajan suostumusta. Rutiininomaisissa toimenpiteissä molempien vanhempien suostumus ei ole tarpeellinen.

  THL:n rokoteyksikön ylilääkäri Hanna Nohynek korostaa, että rokotteiden antamisessa painotetaan aina rokotettavan omaa kypsyyttä ja oikeustoimikelpoisuutta. Papilloomavirusta vastaan annettava HPV-rokotus on aiheuttanut keskustelua siitä, onko 12-vuotias valmis päättämään omista rokotteistaan.

  – Tätä ei voi linjata ykskantaan, vaan pitää toimia lakien ja ohjeistusten puitteissa. Potilasta hoidetaan kuitenkin yhteistuumin vanhempien, lasten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

  Nohynekin mukaan psykologit ja kouluterveydenhoitajat ovat kyvykkäitä arvioimaan lapsen tai nuoren kypsyyttä tehdä suuriakin päätöksiä.

  – Suomenssa neuvolan ja kouluterveydenhuollon rokottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.Jos lapsi ei rokotetta halua, vanhemman ei tule häntä pakottaa.[…]”

  Tykkää

 5. Aiemmin kaavailtu 70%:n rokotekattavuus muuttui Saarikon ilmoituksella 90%:n kattavuudeksi tänään. Näin tämä kiristyspeli viedään loppuun asti hallituksen toimesta. Kohta täälläkin ilmoitetaan, että tavoite on 0 koronatartuntaa, mikä ei koskaan tule toteutumaan. Totalitarismia ja rokotebisneksen rahoittamista voidaan näillä ”säännöillä” jatkaa loputtomiin. Hallitus vaihtoon. Macronin malli tuli sitten tänne myös.

  Liked by 1 henkilö

  • Kun 90 % on rokotettu, rokotuspassin vastustus lienee arvioitu tarpeeksi heikoksi, että systeemi saadaan käyntiin. Sen jälkeen passiin lisätään ominaisuuksia, rajoituksia ja valvontaa samalla tavalla kuin muitakin koronajuttuja, eli vähän kerrallaan. Hetken päästä huomaamme, että tuo digitaalinen kaulapanta on niin tiukalla, että mitään omia oikeuksia tai vapauksia ei enää ole jäljellä. Eikä niitä kyllä ole ollut nytkään maissa, joissa on ollut pahimmat rajoitukset.

   Liked by 1 henkilö

   • Tuossa 90 % rokotuskattavuudessa on sellainen looginen ongelma, että sen kohdalla kaikki nykyiset perustelut passin tarpeellisuudesta ovat poistuneet. Siis jos rokote toimii, niin 10 % rokottamattomia ei voi mitenkään uhata yhteiskuntaa. Saa nähdä miten koronatrollit meinaa tässä takkinsa kääntää.

    Missä Henna-Marian puhe on?

    Tykkää

   • Ja muutama minuutti myöhemmin tuli netissä vastaan vertailevaa tietoa Israelista

    Tykkää

 6. En ole facessa joten kehun Henna-Marian puhetta tässä. Liikaa ei voi korostaa ettei totalitaariseen meininkiin siirtyminen pahaa tahtoa vaadi. Hyvä tahto on paljon tehokkaampi väline. Ja hyvää tahtoahan meille periaatteessa opetetaan kehdosta hautaan. Hienon puheen täytyikin päättyä sanaan ”EI”.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s