Virologian kulissit kaatuu

Jussi Siitarinen

Artikkelissa CDC NOW Admits NO ’Gold Standard’ for the Isolation for ANY Virus (CDC myöntää: ei kulta-standardia minkään viruksn eristämiselle) tutkija tri Robert Young sanoo: Kukaan ei ole koskaan eristänyt, puhdistanut ja/tai tieteellisesti vahvistanut ja todistanut MINKÄÄN viruksen olemasaoloa MISSÄÄN maailmassa KOSKAAN!

Postulaatit

Kochin ja Riversin postulaattien mukaan mikro-organismi on löydyttävä sairaasta mutta ei terveestä, mikro-organismi pitää eristää sairaasta organismista ja kasvattaa puhtaassa viljelmässä tai isännässä, sen on aiheutettava sama sairaus ja se on kyettävä eristämään uudelleen.

Sanakirjan määritelmä eristämisestä

Eristää: erottaa toisesta aineesta puhtauden tai vapaan tilan saavuttamiseksi

Miten virologit väittävät eristävänsä viruksia

Vuodesta 1954 virologit ovat käyttäneet soluviljelmiä väitettyjen virusten väitettyyn eristämiseen. Sairaasta ihmisestä otettu näyte on laitettu muuta geneettistä materiaalia (apinoiden munuaissoluja, naudan sikiöseerumia) sisältävien soluviljelmien joukkoon. Soluviljelmän ravinnonsaantia on vähennetty ja siihen on lisätty myrkyllisiä antibiootteja. Soluviljelmät hajoavat. Virologit väittävät sitä todisteeksi virusten olemassaololle. Näiden seosten sisältämistä lyhyistä geenisekvenssipätkistä virologit keinotekoisesti kyhäävät kuvitteellisen viruksen teoreettisen genomin (jollaista ei todellisuudessa ole olemassa). Näistä seoksista virologit ottavat elektronimikroskooppikuvia ja väittävät niissä näkyvän viruksia.

Kontrollikokeet kumoavat virologien väitteet

Kontrollikokeissa, joissa soluviljelmiin ei ole lisätty oletettua virusta sisältävää potilasnäytettä, soluviljelmät hajoavat samalla tavalla. Soluviljelmät hajoavat näännyttämisestä ja myrkyttämisestä johtuen, eivätkä mistään viruksesta.

Miten eristäminen kuuluu tehdä

Näyte maseroidaan, suodatetaan ja ultrasentrifugoidaan tutkittavavan kohteen erottamiseksi muista asioista.

Valtion virastot velvollisia antamaan tietoja kansalaisille

CDC:n tiedonvapaus asetus -sivulla sanotaan: ”Tervetuloa CDC:n tiedonvapaus asetus (FOIA) sivulle. CDC on valtion johtava terveysvirasto joka on tarkoitettu henkien pelastamiseksi ja amerikkalaisten terveyden suojelemiseksi. CDC takaa että sen tiede ja tutkimustoimet ja sen työntekijät noudattavat liittovaltion lakeja, sääntöjä ja menettelytapoja toteuttaakseen korkeinta tieteellistä tinkimättömyyttä.

Tämän tehtävän ytimessä on tiedon jakaminen – ei vain terveystiedon ja sairauksien tutkimustulosten, vaan tiedon jota CDC kerää osana tiedon käyttämisen jatkuvaa prosessia. Yhdysvaltojen veronmaksajien rahoittamana virastona CDC on sitoutunut avoimuuteen ja luotettavuuteen. Kuten kaikilta liittovaltion virastoilta, CDC:ltä vaaditaan tiedon julkaisemista kenen tahansa henkilön kirjallisesta pyynnöstä, ellei tiedot (tai osa tiedoista) ole suojattu millään yhdeksällä laissa olevalla poikkeuksella. Tämä sivu antaa tietoa CDC:n FOIA Toimisto-ohjelmasta ja kuinka päästä CDC:n tietoihin.”

Kansalaisten tietopyynnöt terveysvirastoille ”virusten” eristämisestä

Viimeisten kuukausien ajan olemme pyytäneet CDC:ltä todisteita virusten eristämisestä ja olemassaolosta mukaanlukien SARS-CoV-2, 2019-nCoV, MERS, influenssa, polio, tuhkarokko, HIV, XMRV, HTLV-1, HTLV-III/LAV, HPV, ebola ja zika muutamia niin sanottuja viruksia mainitaksemme tiedonvapausasetuksen (Freedom Of Information Act, FOIA) mukaisesti.

Christine Massey teki nämä kirjalliset pyynnöt minkä tahansa ”viruksen” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä maseroimalla, suodattamalla ja/tai käyttämällä ultrasentrifugiointia, tai mitä sanotaan kulta-strandardiksi patogeenisen mikro- tai nano-organismin eristämiseksi ja tunnistamiseksi (kenen tahansa tekemänä milloin ja missä tahansa maailmassa) CDC:n / ATSDR:n johtaja Robert Andohille.

Tietopyynnöissä esiintyvä yleinen sisältö:

Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit ”viruksen” puhdistamisesta (maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia käyttämällä, jota sanotaan myös ”eristämiseksi”) suoraan sairaasta ihmisestä otetusta näytteestä, jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen materiaalin (kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin) kanssa.

Huomatkaa että en pyydä tutkimuksia/raportteja jossa tutkijat epäonnistuivat epäillyn ”viruksen” puhdistamisessa kuten:

 • viljelivät puhdistamattoman näytteen tai muun puhdistamattoman aineen
 • tekivät vahvistamistestin (kuten PCR-testin) kaikesta potilasnäytteen RNA:sta tai soluviljelmästä, tai minkä tahansa puhdistamattoman aineen geneettisestä materiaalista
 • sekvensoivat RNA-summan potilasnäytteestä tai soluviljelmästä tai mistä tahansa puhdistamattomasta aineesta
 • tuottivat elektronimikroskooppikuvia puhdistamattomista asioista

Pyydän yksinkertaisesti tietoja jotka kuvailevat puhdistamisen (erottamisen kaikesta muusta potilasnäytteessä kuten muidenkin pienten asioiden puhdistamisessa laboratoriokäytäntöjen standardien mukaisesti).

Huomatkaa myös että pyyntöni ei rajoitu tietoihin jotka ovat CDC:n tai ATSDR:n tekemiä tai liittyvät CDC:n tai ATSDR:n tekemään työhön. Pyyntöni sisältää minkä tahansa tiedon joka sopii yllämainituun kuvaukseen. Esimerkiksi (mutta ei siihen rajoitettuna) mikä tahansa, kenen tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa tehty vertaisarvioitu tutkimus, joka on CDC:n tai ATSDR:n tallentama tai tulostama, ja johon on mahdollisesti (mutta ei välttämättä) luotettu todisteena sairautta aiheuttavasta ”viruksesta”.

Suorat vastaukset CDC:lta

Ei ole minkäänlaisia tietoja millekään virukselle. CDC:n FOIA johtaja toimitti suorat vastaukset kaikkiin pyyntöihimme myöntäen, että heillä ei ole mitään tietoja millekään niin sanotulle haamu ”virukselle” mukaan lukien SARS CoV-2, 2019-nCoV, HIV, HPV, XMRV, HTMV-1, HTMV-III/LAV, tuhkarokko , influenssa, MERS, ebola, zika tai polio!


Miksi ei mitään tietoja millekään virukselle?

Kaikki hallitukset ja niiden terveysviranomaiset ja instituutiot ovat nojanneet julkaistuun tutkimukseen ”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) by Real-Time RT-PCR.

Kuvat saa isommaksi kun klikkaa toisella hiiren painikkeella ja valitsee (View image / Save image)

Jos luet tutkimuksen tavoitteen näet, että he eivät ole eristäneet virusta Kochin tai Riversin postulaattien mukaisesti. Heidän niin sanotussa tutkimuksessaan he toteavat ”tavoitteessaan” ja ”menetelmissään” seuraavaa:

Tavoite: ”Pyrimme kehittämään vakaan diagnostisen menetelmän käytettäväksi julkisissa terveydenhuollon laboratorio-ympäristöissä ilman että meillä oli virusmateriaalia käytettävissä.”

Menetelmät: ”Tässä esitämme vahvistetun diagnostisen työnkulun 2019 nCoV:ille, sen suunnittelu riippuu 2019 nCoV:n läheisestä suhteesta SARS-koronavirukseen, käyttämällä synteettistä nukleiinihappoteknologiaa.”

Tutkimuksen kirjoittajat tuomitsevat itse itsensä toteamalla omin sanoin että he eivät ole eristäneet nCoV-19:ta, joten he loivat viruksen ja menetelmän sen testaamiseen ”läheisestä geneettisestä suhteesta” oman mielensä ja toisten tietokoneohjelmien algoritmien tuotoksella.

Tri Robert Young on jo vuosien ajan sanonut, että virukset ovat olemassa vain tutkimuspapereissa, ja on julkaissut tutkimuksen: ”The Virus Is A Concept That Only Exists On A Piece of Paper.”

CDC:n vastauksia tietopyyntöihin virusten eristämisestä ja puhdistamisesta

7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää, että heillä ei ole mitään ”SARS CoV-2 tai nCoV-19 -virusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan:

Kirjeessä sanotaan:

Tämä kirje on vastaus 16. huhtikuuta 2021 lähettämäänne tiedonvapaus-asetus pyyntöön CDC:lle ja ATSDR:lle seuraavasta:

Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit minkä tahansa ”Covid-19 viruksen” (mukaanlukien ”B.1.1.7”, ”B.1.351”, ”P.1” ja mikä tahansa muu ”variantti”) puhdistamisesta (maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia käyttämällä jota sanotaan myös ”eristämiseksi”) suoraan sairaasta ihmisestä otetusta näytteestä, jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen materiaalin (kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin) kanssa. Huomatkaa, että en pyydä tutkimuksia/raportteja, jossa tutkijat epäonnistuivat epäillyn ”viruksen” puhdistamisessa kuten: *viljelivät puhdistamattoman näytteen tai muun puhdistamattoman aineen, ja/tai *tekivät vahvistamistestin (kuten PCR-testin) kaikesta potilasnäytteen RNA:sta tai soluviljelmästä, tai minkä tahansa puhdistamattoman aineen geneettisestä materiaalista, ja/tai *sekvensoivat RNA summan potilasnäytteestä tai soluviljelmästä tai mistä tahansa puhdistamattomasta aineesta, ja/tai *tuottivat elektronimikroskooppikuvia puhdistamattomista asioista.

Tiedostojemme etsintä ei paljastanut yhtään tietopyyntöönne liittyvää dokumenttia. National Center for Immunization and Respiratory Diseases ilmoittaa että CDC ei puhdista tai eristä mitään COVID-19 virusta tavalla, jota tietopyynnön tekijä kuvailee.

7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”HPV-virusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan.7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”tuhkarokkovirusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan! Ei eristystä, ei puhdistusta eikä tuhkarokkoviruksen tunnistamista!Kirje CDC:ltä koskien lasten ja aikuisten ”immunisaatio-aikataulua”:

Kirjeessä sanotaan:

Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit minkä tahansa rokotteeseen tai lasten tai aikuisten immunisaatio-aikatauluun liittyvän ”viruksen” puhdistamisesta [maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia käyttämällä, jota sanotaan myös ”eristämiseksi”] suoraan sairaasta ihmisestä otetusta näytteestä, jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen materiaalin [kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin] kanssa.

Tiedostojemme etsintä ei paljastanut yhtään tietopyyntöönne liittyvää dokumenttia. National Center for Immunization and Respiratory Diseases ilmoittaa että CDC ei puhdista tai eristä mitään ”virusta” liittyen mihinkään Yhdysvaltojen lasten tai aikuisten ”immunisaati-aikatauluun” liittyvään rokotteeseen tavalla, jota tietopyynnön tekijä kuvailee.

10. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”MERS -virusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan:11. kesäkuuta 2021 CDC myöntää että heillä ei ole mitään ”poliovirusta” puhdistettuna potilaasta maseroimalla, suodattamalla ja käyttämällä ultrasentrifugia kenenkään toteuttamana, missään, koskaan:15. maaliskuuta 2021 CDC:n vastaus: Ei tietoja minkään ”ebolaviruksen” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.19. maaliskuuta CDC myöntää että heillä ei ole tietoja minkään ”zikaviruksen” eristämisestä tai puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.23. maaliskuuta CDC myönsi että heillä ei ole tietoja minkään ”HIV -viruksen”, ”hepatiittiviruksen”, ”sukupuoliteitse leviävän viruksen” ja ”TB basilli bakteerin” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.7. huhtikuuta CDC myönsi, että heillä ei ole tietoja minkään ”HIV-viruksen”, ”hepatiittiviruksen”, ”sukupuoliteitse leviävän viruksen” ja ”TB basilli bakteerin” eristämisestä ja puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.12. huhtikuuta 2021 CDC toteaa, että heillä ei ole tietoja minkään ”influenssaviruksen” eristämisestä tai puhdistamisesta potilasnäytteestä kenenkään toteuttamana missään, koskaan.


Ympäri maailmaa on tehty tietopyyntöjä yli 40 eri valtion terveysviranomaisille väitetyn SARS CoV-2:n olemassaolosta. Yhdelläkään niistä ei ole MITÄÄN oikeita todisteita MINKÄÄN ”sairautta aiheuttavan viruksen” olemassaolosta!

VIDEO: Tri Jane Ruby kertoo että virusta ei ole oikeasti olemassa ja rokotteet tappavat ja vammauttavat ihmisiä.COVID-19 Umbrella Term to Operate a Fake Pandemic: Not 1 Disease, Not 1 Cause
CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel
Freedom of Information Responses on CoV – 2 Now Called CoV – 19
Health Canada Access to Information Act Response About Isolation of SARS CoV-2AIHEESEEN LIITTYVÄÄ:
Sairauksien todelliset aiheuttajat
7 virologian kumoavaa faktaa
Lausunto viruksen eristämisestä
Virushuijaus lyhyesti

Julkaistu aiemmin Olennaisia faktoja-blogissa 20.8.2021

12 comments

 1. ja kaikesta huolimatta…..jos tarkoitus on tätä covid huijausta paljastaa,niin ei toimi nää jutut,kannattais käyttää energia selviin epäkohtiin,tai todisteihin.
  kuitenkin joku se on joka aiheuttaa ne oireet SAMANLAISINA monissa taudeissa KAIKILLE sairastuneille.mikään myrkytys tai japaniin pudotetut ydinpommit ei voi olla syyllinen.
  ei atomienkaan olemassaoloa voitu aikoinaan todistaa,vaikka semmosia pitkään ennen todisteita epäiltiin olevan olemassa,ja sittemmin on jo paljastunut niidenkin pienempiä osia….
  gravitaatiota ei oikein tunneta,eikä ole löydetty sille mitään hiukkasta,mutta kyllä senkin olemassaolo hyväksytään ja havaitaan.
  ja samoin sitten mustiaaukkoja voi havaita vain ympäristöstä,miten ne vaikuttaa siihen…..ja kaiketi niitäkin on olemassa,vaikkei niitä voi nähdä

  Tykkää

  • Siis painovoima on tunnettu niin pitkälle, että sen tiedetään olevan suhteessa sen tuottavan kappaleen massaan. Painovoiman murtaminen vaatii nopeutta, esim maapallon painovoiman vaikutusalueelta poistuminen vaatii 11km sekuntinopeudella. Einsteinin suhteellisuusteoria perustuu tähän. Herrahan itse kuoli siinä uskossa ettei teoria pidä paikkansa, joka todistettiin olleen siinä mielessä aivan oikein. Mustan aukon painovoima on niin suuri, ettei valon nopeus riitä poistumaan sen vaikutusalueelta. Eli valo(protonit) joka fysiikassa opetetaan olevan vailla massaa, ei kykene pakenemaan lähteestään(tähdestä). Tämä kumoaa yksiselitteisesti suhteellisuusteorian. Paineen kasvaessa hajoavat atomit, ja hajotessaan atomit tuottavat energiaa, ja mustassa aukossahan niitä on aika paljon. Silloin paukkuu aika hyvin.

   Tykkää

   • en tiedä nyt mitä kantaa kannatat,vai muutenko vaan kommentoit.mutta itse tarkoitin tuolla sitä,että vaikkei kaikkea voida ”nähdä”,niin ne voivat silti olla olemassa,ja havaittavissa vaikutuksistaan ympäristöönsä.
    ja siis painovoimalle välittäjää ei olla löydetty….nopeudenhan kerrotaan kasvattavan massaa….että onko sitten suhteessa massaan painovoima,jos se muuttuu nopeuden mukaan,vai onko massa sitten riippuvainen liikkeestä…
    ja tarkoitit varmaan tuolla ”valo(protonit)”,kuitenkin fotonia.
    ja onhan tuota fuusioenergiaakin,ettei pelkästään fissiosta sitä energiaa tule

    Tykkää

  • ”The new analysis relies on the database of Maccabi Healthcare Services, which enrolls about 2.5 million Israelis. The study, led by Tal Patalon and Sivan Gazit at KSM, the system’s research and innovation arm, found in two analyses that people who were vaccinated in January and February were, in June, July, and the first half of August, six to 13 times more likely to get infected than unvaccinated people who were previously infected with the coronavirus. In one analysis, comparing more than 32,000 people in the health system, the risk of developing symptomatic COVID-19 was 27 times higher among the vaccinated, and the risk of hospitalization eight times higher.”

   https://www.sciencemag.org/news/2021/08/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-no-infection-parties

   THL:n tällä(kään) tiedolla ei takuulla ole vaikutusta.

   Tykkää

 2. TRANSHUMANISTINEN globalistieliitti haluaa luoda rokotuksilla SYNTEETTISEN SUKUPUOLETTOMAN ihmisen. Siksi myös TRANSAGENDA.

  Tykkää

  • Suomeksi sanottuna eliitti tarvitsee lisääntymiskyvyttömiä säyseitä kädellisiä orjiksi. Montakohan suomalaista oikeasti kuuluu tuohon eliittiin?

   Tykkää

   • Ydinryhmä suomalaisista koostuu POLIITIKOISTA, HUIPPUJOHTAJISTA ja ASIANTUNTIJOISTA jotka käyvät BILDERBERG- ja TRILATERAALINEN KOMISSIO-kokouksissa ja DAVOSISSA. Yhteydet KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄÄN ja YK:hon ovat myös etusijalla. Globaalin eliitin koko on noin 10 000. Mukana myös Vatikaani, Euroopan kuninkaalliset ja tietyt vanhat suvut rapakon molemmin puolin.

    Tykkää

 3. Saattaa jotkut kuulua. Lopuksi heidät hävitetään ettei vaan kukaan heistä keksisi käyttää tietämystään lietsoakseen kansanjoukkoja isäntiänsä vastaan. Se on se klassinen hyödyllisen idiootin tarun loppu.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s