Miksi en toistaiseksi ota koronarokotetta?

Vapaasana -blogia yksinäisenä sutena riippumattomasti kynäilevä Markku Laatikainen avaa 1.9 päivitetyssä, jatkuvasti päivittyvässä kirjoituksessaan, miksi ei toistaiseksi aio ottaa koronapiikkiä. ”Miksi en toistaiseksi ota koronarokotetta?” on oikeastaan itsetutkiskeleva matka päätöksentekoprosessiin asiassa, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen; tuntemattomia tekijöitä on paljon ja niitä on syytä tutkiskella joka puolelta.

Laatikainen selittää tieteeseen ja viranomaistietoon tukevasti nojaten omaa riskiarviotaan, ja kirjaa sen ylös muidenkin nähtäväksi. Laatikainen kertoo, että vaikka hänen kantansa onkin pakkasen puolella, palaute on silti tervetullutta, ja hän haluaa kutsua erityisesti lääkärit ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajat osoittamaan mahdollisia virheitä artikkelistaan.

”En nimittäin missään nimessä halua virheellistä tietoa olla jakamassa. Artikkelin muokkaaminen uuden ja paremman tiedon myötä on myös järkevää, koska koronapandemian edetessä tietoa on tullut niin valtavasti lisää, ja meidän viranomaisten linjaukset ja perusteet ovat vaihdelleet nopeaan tahtiin (maskikäytäntö, vaadittava laumasuoja %, tarvittavien rokotteiden määrä… ). Tämä on itselleni samalla yksi syy lisää alla listattujen seuraksi olla hosumatta asian suhteen”, Laatikainen kirjoittaa. Alla Laatikaisen kirjoituksesta poimittuja havaintoja.

ROKOTTEIDEN SUOJA UUSIA VARIANTTEJA VASTAAN HEIKKO, HEIKKENEE, EI TOIMI

Vaikka rokotteet estävät tämän hetken terävimmän tutkimustiedon mukaan tehokkaasti itse rokotettua taudin vakavalta muodolta, niin sairastumista tai taudin edelleen levittämistä rokotteet eivät kuitenkaan estä. Nämä ovat tämän hetken tieteellisen tutkimuksen hyväksyttyjä tosiasioita. Rokottamaton ottaa siis henkilökohtaisen riskin jättäessään rokotteen ottamatta, Laatikainen pohtii huomauttaen tunnustetusta riskistä, että tuplarokotetustakin voi tulla tartuttaja.

Laatikainen arvostelee rokote-/koronapassin tieteellisten perusteiden ontuvan, sittenkin vaikka koronatukimedia uutisoi lääketeollisuusmyönteisesti kehottaen kiinnittämään huomiota siihen, miten hämäävästi asiat esitetään. Tv-tohtorit puhuvat tehosta taudin vakavaa muotoa vastaan tavalla, joka johtaa luulemaan rokotteen tehoavan tartuntaa vastaan. Samankaltaista hämäystä on suhteellisen suojatehon (RRR) korostaminen, vaikka absoluuttinen teho (ARR) — joka koronapiikkien kohdalla on 1% — on se, millä on merkitystä.

Hehkutettu 95% teho on laskenut kolmessa kuukaudessa. Pfizer/BioNTechin teho variantteja vastaan on viimeisimpien arvioiden mukaan 39%42% ja terveydenhuolto-organisaatiot ovat joutuneet julkisesti arvioimaan sekä rokotettujen että rokottamattomien saavan tartunnan, Laatikainen aprikoi. Neljättä tehostepiikkiä ehdotellaan vaikka uusien varianttien myötä myös täysin rokotettuja on joutunut sairaalaan tai kuollut suhteessa aiempaa enemmän, Laatikainen miettii todeten olevan aihetta alkaa kysellä, mikä on rokotteiden tarjoama todellinen suoja ja mihin suuntaan se näyttäisi kehittyvän?

Tauti on vaarattomampi kuin ANNETAAN YMMÄRTÄÄ

Laatikainen muistuttaa THL:n linjanneen helmikuussa lasten rokottamiselle neljä ehtoa: koronaviruksen aiheuttama tauti ilmenee lapsilla vakavammassa muodossa; rokote estää hyvin tartuttavuutta; rokotteen tarjoama suoja on pitkäaikainen ja että rokote osoitetaan turvalliseksi. Mikään ehdoista ei täyty. THL:n tilastojen mukaan Suomessa ei ole kuollut yhtään alle 29-vuotiasta koko ”pandemian” aikana koronaan.

Yhdysvaltain tartuntatautikeskuksen, CDC:n datan mukaan lasten COVID-19 riski joutua sairaalahoitoon tai kuolla on alhaisempi kuin aikuisten ja reilusti alhaisempi kuin ikäihmisten.

Ikäihmisiä on kuollut, mutta heidän kuolemanriskinsä mihin tahansa on noin 250-kertainen nuoreen aikuisväestöön verrattuna, Laatikainen huomauttaa. Kuten AvoinMediakin on toistellut, koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta, jokseenkin sama kuin keskimääräinen elinikä muutoinkin, ja noin 95% kuolleista on ollut yksi tai useampia perussairauksia.

Laatikainen käyttää verrokkina Yhdysvaltain vuoden 2018 kuolintilastotaulukkoa, josta näkee 1-4 vuotiaiden kuolleisuusasteen (death rate) olevan pojilla 27,5 ja tytöillä 20,4 per satatuhatta. Kuolleisuusaste 5-14 vuotiailla on vielä pienempi alkaen sitten kohota kunnes yli 75-vuotiailla riski miehillä on 5,155 ja naisilla 3,788. Yli 85-vuotiailla miehillä riski on 14,504 per satatuhatta ja naisilla 12, 870. Ikä lisää riskiä.

Tutkimusten valossa Delta-variantti ei ole merkittävästi vaarallisempi kuin muutkaan variantit jos kohta näyttöä on toiseenkin suuntaan. Laatikainen päätyy siihen, ettei aiheesta voi vielä sanoa mitään varmaa.

Laatikainen moittii koronatukimedian tapaa luoda mielikuvia taudin vaarallisuudesta vastoin tieteellistä todistusaineistoa todeten mediaa syytetyn avoimestikin tarpeettomasta pelonlietsonnasta. Erityisen moitittavaa median toiminta on, koska lapsille on syntynyt vääriä käsityksiä koronan vaarallisuudesta. Kuolintilastotkaan eivät tue pandemialuokitusta saati sitten koronatoimien laajuutta ja rajuutta, arvioi Laatikainen.

”Koronakuolintilastointiin liittyy myös useita epäselvyyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia, joiden perusteella on aihetta epäillä, että merkittävä osa koronakuolemiksi merkityistä kuolemista onkin todellisuudessa voinut johtua ensisijaisesti myös pitkälle edenneistä perussairauksista. Huomioitava on, että Suomessakin THL on korjannut koronatapaus/sairaalahoito/kuolintilastojaan alaspäin kaikessa hiljaisuudessa jo useaan kertaan,” Laatikainen alleviivaa blogiartikkelissaan peräten asioiden asettamista oikeisiin mittasuhteisiin. Suomessa kuolee normaalioloissakin noin 150 henkilöä päivää kohden.

Lihavuus on merkittävä riskitekijä monessa taudissa, myös koronassa, mutta ei sen takia makeismyyntiä kielletä, Laatikainen havainnoi.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n arviointia selviytymisprosenteista ikäryhmittäin

Sairastamalla saatu immuunisuoja on useiden tutkimuksien perusteella koronapiikin antamaa spesifiä suojaa laaja-alaisempi ja pitkäkestoisempi. Tämä selittänee sen, miksi variantit vievät koronapiikin ottaneita sairaalaan. Long Covidin oireet ovat laadultaan sellaisia, että niiden pohjalta diagnosoitaessa joka ainoalla ihmisellä maailmassa on ollut jossain vaiheessa Long Covid.

ROKOTTEIDEN NOPEUTETUT HYVÄKSYNTÄPROSESSIT

Koronapiikeillä on Euroopan lääkevalvontavirasto EMA:n ja Yhdysvaltain lääkevalvontavirasto FDA:n ehdolliset, määräaikaiset, eräkohtaiset hätätilalla perustellut väliaikaiset luvat. Ehtoina luvalle oli mm. rokotteiden yli 50% teho ja ettei muita toimivia lääkkeitä ole. Tutkimusiaineisto viittaa siihen, että kumpikaan ehto ei ole täyttynyt, Laatikainen toteaa jatkaen pitkäaikaishaittavaikutusten arvioinnin olevan vielä tekemättä.

Kliiniset tutkimukset päättyvät Pfizerin osalta joulukuussa 2023, Modernalla kesäkuussa 2025, AstraZenecalla maaliskuussa 2024 ja Johnson&Johnsonin Janssen-piikillä joulukuussa 2023.

Päivittyvään tekstiinsä 1.9 tekemässään merkinnässä Laatikainen tarttuu lääketeollisuuden ja valvontaviranomaisten välisiin kytköksiin ja pyöröovikäytäntöihin, jotka ovat antaneet aihetta epäillä hyväksyntäprosessia.

Esimerkiksi Yhdysvaltain koronanyrkin, Anthony Faucin, puoliso Christine Grady johtaa eettistä komiteaa, joka antaa eettiset ohjeet hyväksyttävien lääkkeiden ja -teknologioiden suhteen. Rokotevalmistaja Pfizerin toimitusjohtaja Scott Gottlieb on työskennellyt pariinkiin otteeseen lääkevalvontavirasto FDA:ssa, joka hyväksyy lääkkeet ja rokotteet.

SUOMESSA ENNENNÄKEMÄTÖN MÄÄRÄ VAKAVIA ROKOTEHAITTOJA

Fimealle on ilmoitettu Suomessa paljon koronarokotteista aiheutuneita haittavaikutuksia, joista suurin osa (n. 11 000 kpl) on vielä Fimean ruuhkautumisen vuoksi käsittelemättä. Käsitellyistä (hieman yli 3000) haittavaikutusilmoituksista yli puolet on vakavia haittoja, kuolemantapauksia on yli sata.

Myös Laatikainen on kiinnittänyt huomiota haittavaikutusilmoitusten suureen määrään todeten Fimean vähättelevän räikeästi heille raportoituja vakavia haittailmoituksia. Ilmoituksia tekevät rokotettujen ohella terveydenhuollon ammattilaiset, ja yksi ilmoitus sisältää keskimäärin viisi haittaa, joista yksi on ”päähaitta”. Haitan vahvistaminen vaatii erillisen tutkimuksen ja tutkimukset vaativat henkilöresursseja. Fimean ruuhkautuminen haittavaikutusilmoitusten takia ja lasten rokottaminen sillä, mistä haittailmoituksia on tehty, pitäisi herättää huolta niin terveydenhuoltohenkilöstössä kuin päättäjissäkin, uskoo Laatikainen.

UUSIA ERILAISIA ROKOTEHAITTOJA ILMAANTUU

EU27: Uusia k-piikkihaittoja yli 50 000 viikkovauhtia, 2,2 miljoonaa ylitetty

VITT – k-rokotteista uusi autoimmuunitauti?

MIS-C, lasten hyperinflammatorinen oireyhtymä — K-piikityksistä haittavaikutuksena uusi sairaus?

Euroopan unionin lääkevalvontavirasto EMA tutkii parhaillaan uusia koronapiikkihaittoja kuten kuukautishäiriöt, allergiset ihoreaktiot (monimuotoinen punavihoittuma erythema multiforme), munuaiskerästulehdus (glomerulonefriitti), munuaistulehdus ja munuaishäiriö, jossa virtsatessa poistuu suuria määriä proteiineja (valkuaisvirtsaisuus, proteinuria).

HEIKOT ROKOTTEET UUSIEN VARIANTTIEN TAUSTALLA JA IHMISEN OMAN ELIMISTÖN MAHDOLLINEN TOIMINTA ITSEÄÄN VASTAAN

Yli vuoden ajan moni maailman johtava virologi, epidemiologi ja lääketutkija ovat varoittaneet viruksen muuntumisesta vaarallisemmaksi koronapiikitysten takia. Heitä ovat RNA-rokotteen kehittäjä tri Robert Malone; nobelisti, professori Luc Montagnier; Pfizerin tutkimusyksikön entinen johtaja tri Mike Yeadon, tri Wolfgang Wodarg; Ranskan entinen rokotusjohtaja Christian Perronne, joka varoitti rokotuksilla luotavan riskiryhmää; Geert van den Bossche ja koko joukko muita.

ROKOTTEESTA JOHTUVIEN VIRUSMUUNNOSTEN SELITYS eli patogeenien rokotteista johtuva evoluutio. On näkyvissä merkkejä siitä, että rokotteet kiihdyttävät varianttien syntyä opettaen virusta väistämään rokotesuojaa. Virus sisältää taudinaiheuttajia eli patogeenejä (pallot ja kolmio). Ensimmäinen rokoteannos toimii spesifisti tunnistamiaan patogeenejä (pallot) vastaan, mutta jättää sille tuntemattoman kolmiopatogeenin neutraloimatta. Satunnaiset mutaatiot patogeeneissa muuttavat niiden antigeenejä. Ajan myötä virus leviää ja pallot sekä kolmiot monistuvat . Kun taas annetaan rokote, toimii se edelleen palloja vastaan, mutta monistuneet kolmiot jäävät edelleen neutraloimatta. Kolmiopatogeeneistä on tullut vallitseva osa virusta, eikä rokote enää toimi ja ihminen sairastuu.

Laatikainen käyttää blogitekstissään ylläolevaa kuvaa auttaakseen ymmärtämään, miksi niin moni asiantuntija on varoittanut epidemian aikaisen rokottamisen saattavan synnyttää ketjureaktion, jossa lopputuloksena on supervirus. — uransa tuhoamisen riskilläkin; varoittajat ovat joutuneet koronatukimedian mustamaalauksen kohteiksi asetuttuaan vastustamaan koronatomia kokemukseensa ja osaamiseensa nojaten. Heidän asiantuntijuutensa muuttui nollan arvoiseksi saman tien.


Ikään kuin mRNA-rokotteiden suorat haittavaikutukset eivät olisi kyllin vakavia, mRNA-koronapiikit luovat myös ADE-reaktion (Antibody-dependent Enhancement) riskin. ADE-reaktio on ilmiö, jossa ihmisen elimistö alkaa taistella itseään vastaan. Laatikainen kirjoittaa Israelin olevan todennäköisimpiä paikkoja, joissa ADE realisoituu näkyvästi Israelin suuren rokotuskattavuuden takia.

KRITIIKIN SENSUURI JA HUOLTEN VÄHÄTTELY AIHEUTTAVAT TARPEETONTA PELKOA JA LISÄÄVÄT EPÄLUULOJA VIRANOMAISIA SEKÄ MEDIAA KOHTAAN

Keskustelun ja kriittisten äänien vaientaminen, terveydenhuollon asiantuntijoiden rooli rokotemainostajina, median yksipuolinen kirjoittelu ja BigTechin harrastama sensuuri ovat saaneet Laatikaisen mietteliääksi. Rokotekriittiset kommentit tyrmätään ja vastalauseita esittävien asiantuntijoiden sosiaalisen median tilejä suljetaan, heidän asiantuntija-artikkeleitaan ei julkaista. Kuinka voisi luottaa siihen, että saisimme rehellistä tietoa, jos jokin menee pieleen, Laatikainen aprikoi ja suosittelee tutustumaan ajatuksen kerta artikkeliin ”Covid-19 and the Shadowy ”Trusted News Initiative”.

Laatikainen vertaa tiedonkulun ja kritiikin estämistä patterien poistamiseen palovaroittimesta kehottaen huomioimaan senkin, että kaikkein kriittisimmin koronarokotteisiin suhtautuva ihmisryhmä on kaikkein korkeimmin koulutetut, tohtoritason henkilöt.

MUITA HOITOJA KORONAAN ON OLEMASSA

Ivermektiinista on olemassa 63 tutkimusta, teho koronahoitona on erinomainen, kirjoittaa Laatikainen ja viittaa meta-analyysiin nimeltään Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 63 studies.

Laatikainen pitää kummallisena, että virallinen viestintä tuo esiin yksipuolisesti vain kaksi laajalti kritisoitua metatutkimusta, tri Andrew Hillin ja Cochrane Collaborationin meta-analyysit, joissa ivermektiinin hyödyt ovat jääneet olemattomiksi. Käyttökokemuksia ivermektiinin tehosta on mm. Intiasta, Meksikosta ja Slovakiasta. Hydroksiklorokiinin suhteen virallinen viestintä esittelee The Lancetin julkaisemaa tutkimusta, jossa hydroksiklorokiini leimattiin vaaralliseksi. Tieto on sittemmin oikaistu.

D- ja C-vitamiinin, kurkumiinin sekä sinkin antama ennaltaehkäisevä ja toipumista tukeva apu alkaa tulla tunnustetuksi, Laatikainen mainitsee.

ILMOITUS: KOKO ARTIKKELI ON KIRJOITETTU UUDELLEEN, AUKI JA REIPPAASTI LYHENTÄEN 10.9.2021 — SILLÄ AJATUKSELLA, ETTÄ LUKIJA KIINNOSTUISI VIERAILEMAAN LAATIKAISEN VAPAASANA-BLOGISSA LUKEMASSA ALKUPERÄISEN, PITEMMÄN JA KUVITETUN TEKSTIN.

Artikkelikuva via Pfizer. Kuvassa Pfizerin johtoon kuuluva James C. Smith, joka on myös entinen uutistoimisto Reuters -johtaja, nykyinen Thomson Reuters -säätiön puheenjohtaja. Thomson Reuters on osallisena Markku Laatikaisen artikkelissaan mainitsemassa Trusted News Initiative -hankkeessa (TNI). TNI hoitaa ”luotettavaa koronauutisointia” BigTechin sensuuriryhmän tuella virallistahojen ja edunsaajaryhmien puolesta. Artikkelikuvan valinta RS/AM.

27 comments

 1. Niin tärkeä asia, en minäkään halua olla väärää tietoa kellekään jakamassa. Kuitenkin pidän itselläni oikeuden ajatella ja tutkia aioita omilla aivoillani.
  Ja siksi saan jatkuvasti kuulla olevani rokotevastainen ja kulkutautimyönteinen

  Tykkää

   • Löysin spc fimea glysiini -haulla monta valmistetta, joissa on glysiiniä, joka ei ole välttämätön kenellekään ja tehohoidossa käytetään niitä.

    Yksi valmiste niistä puuttui kokonaan pharmacafennica sta eikä sen hakutoiminto löydä apuaineita ollenkaan!

    Tykkää

   • Kuolemat voivat johtua glysiinistä tehohoidosta ja kun lasketaan yhteen se mitä menee nenämahaletkussa vatsaan ja mitä liukenee varastoituneesta rasvakudoksesta.
    Monissa näyttää olevan soijaa ja e- vita.iinikin on sitä.
    Ja glycine max on juuri se gm-soija jossa on glyfosaattijäämiä runsaasti. Siihen liittyy myös uutinen:
    https://yle.fi/uutiset/3-10065011

    yks seikka liittyy Bayerin käyttämään puuvillansiemenöljy joka sisältää aldicarbjäämiä mutta kukaan ei tiedä missä sitä nyt on kun soijankin kasvatuksessa on käytetty sitä. SEMPERIN keskusteluissa 2+ ei mene mikään läpi joten ongelma on valtava! Aldicarbjäämiä kuitenkin löytyy jätevesistä. Silloin niitä on myös hanavesissä!

    Tykkää

   • http://spc.fimea.fi/indox/nam/humspc.jsp?query=glysiini+&start=1

    Se valmiste cuvitru siis puuttuu pharmacafennica.fi sta mutta on se käytössä silti kun on tuolla ja apuaineena glysiini. Vanhusten ruoassa on usein soijaa ja maissia ym muu togeenistä.. Yhteenlaskuun on siis lisättävä myös ne. Riskiryhmäläisyys muodostuu siitä joka käyttää niiden vastavaikuttaja kuten memantiini on glutamaattien (glysiini on yksi niistä monista) sellainen, jota määrätään käytöshäiriöisille asiakkaille. Sitä ennen määrätään Donepetsiiliä, joka saa aikaan niitä/tekee ihmisestä ilkeän! Missään vaiheessa kukaan ei edes pyynnöstä vähennä lääkkeitä joten tehohoidon o gelmat lähtevät tuosta. Keppran voisi poistaa kokonaan koska se vie lihasvoimat eikä ihminen pysy enää pystyssä. Sitä määrätään kaikkiin myrkytysoireisiin eikä riskiryhmäläisyys pysty valittamaan mihinkään. Koliini in puutos on vanhuksilla valtava kun ei kananmunaa koskaan ole ruoassa. Sen korvike E904 saa aikaan puheen muodostamisen vaikeuden ja tulkitaan epilepsiaksi, vaikka se lamaa poikkijuovaiset lihakset – nielussa esim on yksi sellainen ja varmasti muuallakin. Vaatii 2 hoitajaa aina.

    Tykkää

 2. 2 geenipiikkiä ei vaan toimi, mikä on israelissa tullut todistettua (kts taulukko linkissä) siksi israel on aloittanut kolmannen geenipiikityksen ja neljännestäkin jo höpötetään

  https://www.clarkcountytoday.com/news/battle-over-vaccine-mandates-continues-as-workers-suspended-face-termination/

  Joten on aika lopettaa paskan jauhanta ja pään seinään lyöminen geenipiikkien kanssa.

  ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen” J. K. Paasikivi

  Muut lääkkeet ja hoitomuodot tyrmätään.. koska korruptio. Systeemi on paljastunut siis läpimädäksi.

  Totuus eli vaihtoehtoiset lääkkeet/hoitomuodot kulkevat läpi ne kolme vaihetta
  1 ensin ne tehdään naurunalaisiksi
  2 toiseksi totuutta vastustetaan raivolla
  3 lopulta totuus hyväksytään

  Kanssaihmisille täytyy vaan antaa aikaa.. toiset ymmärtävät heti. jotkut ekan piikin jälkeen, hitaammat toisen piikin jälkeen ja muut vähän hoksottimien mukaan myöhäisemmässä vaiheessa..

  Tykkää

  • 7.9.2021 klo 18:36

   Aivan hirveä dystopia. Avaa tien ihmisten elämän mikromanagerointiin. Hyvin pieni joukko päättäjiä pystyy automaation avulla valvomaan ja rankaisemaan kokonaisia kansakuntia yksilötasolle asti. Eikä valvonta taatusti jää vain koronan seurantaan, eikä järjestelmän hallinta tule pysymään Suomalaisissa käsissä.

   Minkään näköistä passia ei pidä ottaa käyttöön.

   7.9.2021 klo 19:17

   Koronapassiyhteiskunta on aivan hirveä. Rokottamattomien terveiden ihmisten syrjintä on täysin sietämätön ajatus. Järjestelmän uhkakuvia ei voi täällä edes luetella.

   Minkään näköistä passia ei pidä ottaa käyttöön mistään hinnasta.

   Liked by 1 henkilö

   • Ajattelin spray maalata sirpin ja vasaran, joka rakennuksen seinään, jossa proopuskaa kysytään.

    Aikoinaan Neuvostoliiton matkalla ostin Lenin-rintamerkin.. nyt sille löytyy käyttöä. Merkki rintaan niin ovet aukenevat.

    Tykkää

  • Myös nämä kommentit olivat poistuneet Ylen kommentoinnista ehkä tunti julkaisun jälkeen: Jälkimmäinen oli vastaus koronatrollin kysymykseen:
   https://yle.fi/uutiset/3-12089122

   7.9.2021 klo 17:17

   Ensin piti kaksi viikkoa riittää, sitten riskiryhmien rokotukset piti riittää, nyt maalitolppa on jo 80 % tuplarokotetun kohdalla. Ei ole vaikea ennustaa, että kolmas ja neljäskin boosteripiikki vaaditaan, että pysyy ”täysin rokotettuna”. Koronapassin ehdot ovat sellaiset, että se käytännössä tarkoittaa kaikkien pakkorokottamista. Syrjintä on laitonta, joten jo koronapassin valmistelu on rikoksen valmistelua.

   Ite en ole koskaan edes kokeillut koronavilkkua, maskia en käytä, kävin festareilla ja blokkaan testaajat ja jäljittäjät, eikä piikki eikä passi kelpaa.


   7.9.2021 klo 19:08

   @PekkaaPahempi On täysin mahdotonta, että jonkun nenä kestäisi testipuikolla kairaamista kahden päivän välein loppuelämän. Vaikka testi olisi kevyempi, ei siihen käytettyä aikaa ja rahaa pysty mitenkään korvaamaan.
   Samoin airastamalla hankittu luonnollinen immuniteetti kelpaa vain 6 kk. Uutta koronatartuntaa tuskin pystyy hankkimaan, koska tehokas immuunipuolustus estää sen.
   Ilman passia ei pääse liikkumaan mihinkään, ei pääse töihin, eikä ruokakauppaan. Naivia uskoa, että Suomen koronapassi koskisi vain baareja, lätkämatseja ja festivaaleja. Tai voi se aluksi lievältä näyttää hivutustaktiikan vuoksi, mutta kiristyy myöhemmin.
   Kolmanneksi siinä puhutaan täydestä rokotussarjasta, joka ei ole sama kuin kaksi piikkiä. Tulossa on loputon sarja piikkejä ja nyt jo puhutaan 4 – 6 kuukauden piikitysväleistä. Ei kiitos.

   Liked by 1 henkilö

   • Kirjoittamasi on niin totta. Siksi se sensuroitiin.

    Tämä oli nähtävissä.. kun 66,6 % kansasta oli rokotettu alkoi globalistisen koronapassin lobbaus.

    Prolem-reaction-solution.. eli kaiken tämän agilityn tarkoitus on ollut globaali orwellilainen orjayhteiskunta

    Mutta suurin osa suomaalaisista haluaa olla orjia eikä vapaita

    Tykkää

 3. ITSE en ota KORONA”ROKOTETTA”, ROKOTEPASSIA enkä MIKROSIRUA. DIGITAALISTA ID:tä pukkaavat mm. keskuspankit, suurpankit, ystävämme BlackRock ja Vanguard, IBM, Amazon, ID2020, Microsoft, Oracle, Salesforce, EU eIDAS, Linux Foundation, WHO=Kiinan kommunistinen puolue/Gates Foundation, WEF, Bill Gates ja Rockefeller Foundation. Vapauden sijaan tulee SOSIAALINEN PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ joka sidotaan KRYPTOVALUUTTAAN. PCR-testi on kaikkien HUIJAUKSIEN HUIPPU! Jaksakaa vielä vuoteen 2030 saakka! Silloin et OMISTA mitään ja elät SIDOSRYHMÄTALOUDESSA. WHO on ROCKEFELLEREIDEN depopulaatioluomus jonka Gates ja Kiina omistavat. PASSI on WEF:n kontrollisysteemi.

  Tykkää

 4. – As the corrupt J. Edgar Hoover once said, the average person is handicapped when coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. –

  Tämä menossa oleva – ihmiskunnan Covid-19 massamurha – on vain osa Kummisedän DEPOPULATION ohjelmaa. Samaan genreen kuuluu feikki ilmastonmuutoksen varjolla toteutettu WeatherWar, jota toteutetaan täydellä teholla ympäri maailmaa. Hurrikaanit, vedenpaisumukset, maanjäristykset, tulipalot, etc. Meitä ei siten myrkytetä ainoastaan rokotteilla, lääkkeillä, fluorivedellä ja gmo ravinnolla, vaan se tapahtuu myös ilmasta käsin. Tsekkaa tämä lyhyt viiden minuutin – 11 vuotta sitten tehty video:

  Weather Modification And The U.S. Military:

  Ja…..

  ”California’s massive wildfires are doing something no wildfire has ever done before;
  Raging California wildfires jumped across the oft-snowy Sierra for the first time in recorded history”

  https://www.salon.com/2021/09/02/caldor-dixie-fire-jump-sierras/

  Ja tämä, johon liitetyt kuvat kertovat surullisesta tilanteesta enemmän kuin tuhat sanaa:

  ”Yes, DEW and Laser Weapons are Being Used Against the American People”:

  https://thefreedomarticles.com/dew-laser-weapons-used-against-people/

  Tykkää

  • Todellakin nämä kemikaalisumutukset ovat pitkäaikainen projekti jonka pitäisi jokaisen näkevän jos katselee virtytettyä ja juovaista taivasta, mutta nämä auktoriteettiuskovaiset vaan ei omia silmiään voi uskoa, koska virallisesti tätä ei tapahdu ja HAARP (lyhenne sanoista High Frequency Active Auroral Research Program) jolla kontroloidaan ionosfäärissä tapahtuvia sähkömagneettisia prosesseja, pystytään vaikutetaan säähän ym. maapallon vakauteen vaikuttaviin tekijöihin, kuitataan myös foliohattujen sepitelmäksi.

   https://vartiopaikka.blogspot.com/2014/08/ilmastonmuokkaus-sita-tehdaan-jo.html

   Tykkää

 5. Miksi tuolla tietämyksellä on ottanut ensimmäistäkään piikkiä? Tyhmä , lammas vai auktoriteettiuskovainen tyhmä lammas ?

  Tykkää

 6. USA:ssa nousi skandaali, kun FDA(paikallinen Fimea) joutui pakon edessä myöntämään ettei PCR testi kykene erottelemaan eri influenssaviruksia toisistaan. Tämä siis tarkoittaa, ettei meillä ole käytännössä mitään tilastollista tietoa Koronan esiintymisestä maassamme. Jotain pöpä on liikkeellä…
  https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
  Toinen, vielä vakavampi ja raskauttavampi asia on se, että EU:ssa mRNA rokotteiden tilapäisen käyttöluvan ehtona on, ettei tautiin ole muuta lääkitystä. Nyt kun vertaisarvioitua tietoa jo on, miksi ihmeessä mielisairas hallituksemme antaa rokoteohjelman ylipäätään jatkua? Tätä sekoilua seuratessa on kyllä mennyt viimeinenkin usko sekä viranomaisten ammattitaitoon, sekä rehellisyyteen.
  Onko enää oikein muuta loogista selitystä, kuin se hirvittävin? -Eli lapset on tapettava, etteivät vaan kosta kuoliaaksi huijattuja vanhempiaan. Muutenhan hallinnon hinkua hysterisoida lapsiperheet on vaikea selittää.
  Raha ei ilmeisesti voi olla kyseessä, koska rokotteet on maksettu etukäteen. Täydellä vastuuvapaudella.

  Tykkää

  • * Maksettu veronmaksajien piikkiin otetulla velkarahalla tahoilta (Blackrock, Vanguard et al) jotka omistavat pankit, rokotevalmistajat, mediaa ymv.

   * Entäs jos lapset, vanhemmat + vanhukset ja vammaiset (ks. https://avoin.media/2021/09/08/havittaako-brittihallinto-vanhuksia-ja-vammaisia-koronan-varjoissa/ ) tapetaan ilmastohätätilan nimissä: paratiisi jää vain ns. eliitille nyt kun rahvaalla on rahoitettu myös rokotiikan kehittely?

   * Yhä useammin somessa tulee vastaan ”ennen en vihannut hallitusta” -tyylisiä kommentteja eli ei ole ainoa kenellä on viranomaisuusluottamus kadonnut — ihan muista syistä kuin trumpistien, putinistien, qanonistien, foliohattujen, rokottamattomattomien ja mitä näitä näitä kansanvihollisiksi julistettuja nyt olikaan, takia.

   Tykkää

 7. Mulla olis ollut lääketieteellinen tutkimusaika varattuna sairaalassa. Maskia olis kuulemma pitänyt käyttää 24/7 tutkimuksen aikana, siis yölläkin !
  Peruin tutkimuksen, kun ei ole hengenvaarallinen asia, niin mieluummin odotan järjen palaamista hoitajien päähän.

  Tykkää

  • Itse onnistuin tarkkaavaisena herrasmiehenä istumaan lukulasieni päälle ja vieläpä selvinpäin. No, eikun Specsaversille, jossa selvisi, että pitävät kuonokoppaa ”työturvallisuusasiana”. Ostin muodikkaat lukulasit huoltoasemalta 5:llä eurolla ja odottelen itsekin milloin taas yrityksille raha kelpaa.

   Tykkää

 8. THLn sikatuntija.. hmm.. niitäkin tarvitaan.. kenties sikaflunssan aikaan palkattua henkilöstöä

  ”Suosittelen ottamaan rokotteen, vaikka olisi tullut ensimmäisestä rokotteesta reaktioita, THL:n johtava siantuntija Mia Kontio sanoi tiedotustilaisuudessa.”

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksi-kuva-nayttaa-miten-valtavasti-korona-leviaa-rokottamattomien-keskuudessa/8231000#gs.axicj1

  Lepakontuntijan lausunto voisi olla luotettavampi, kun lepakkoflunssasta puhutaan.

  Tykkää

 9. Aivan sairasta touhua: Kerrotaan että rokotteet tuhoavat immuniteetin, ja sitten kehotetaan ihmisiä ottamaan rokote:

  https://mvlehti.net/2021/09/08/suomessakin-lupaillaan-vapauspaivaa-nytko-hallitus-on-sinun-ystavasi-umv-raportti/

  Sama tilanne Israelissa, kahdesti rokotetut katsotaan rokottamattomiksi koska immuniteetti kadonnut. Kun flunssakausi alkaa, rokotetut ovat hengenvaarassa koska harmittomatkin virukset ovat heille jopa tappavia. Ja sitten joku idiootti lääkäri itkee kun ihmiset ei ota myrkkypiikkiä.

  Ja lammaskansa odottaa Teurastus- ja Lahtauslaitokselta lupaa milloin saa riisua orjamaskin.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s