THL ja STM suhtautuvat välinpitämättömästi koronarokotteiden mahdolliseen turvallisuusriskiin

Valta kuuluu kansalle -puolueen (VKK) puheenjohtaja, kansanedustaja Ano Turtiainen on jättänyt 21.10.2021 eduskunnassa kaksi koronarokotteisiin liittyvää kirjallista kysymystä. Toinen koskee sairaustilastoja ja toinen koronarokotteiden puhtaustestejä. Turtiaisen mukaan THL ja STM suhtautuvat välinpitämättömästi koronarokotteiden mahdolliseen turvallisuusriskiin.

Valta kuuluu kansalle (VKK)

Kirjallinen kysymys koronarokotteiden puhtaustesteistä

Eduskunnan puhemiehelle

Koska ministeri ei täsmällisesti vastannut kirjallisessa kysymyksessä (KK 509/2021 vp) esitettyyn kysymykseen koronarokotteiden puhtaudesta, on ollut välttämätöntä laatia tämä jatkokysymys.

Taustatietoa koronarokotteiden testaamisesta:

Euroopan Neuvoston yhteistyöelimen EDQM keskitetyssä laadunvalvonnassa testit tehdään tuotantoeriin ns. otostarkistuksina, eli vain murto-osa testataan, tehdyt testit ovat salaisia, saadut testitulokset ovat salaisia, testit suorittanut testilaboratorio on salainen, ja vain Fimea tietää Suomessa eriin tehtyjen testien perusteella myyntiin vapautettujen tuote-erien numerot ja vapautustodistukset, eikä kerro numeroita kuin kysyttäessä.

Niin ollen Fimea ei ole itse testannut tai teettänyt mitään testejä ja uskoo sokeasti EDQM:n testituloksiin, se ei suostu tekemään ulkopuolista testipyyntöä asiasta Suomen johtaville laboratorioille, vaikka Japanissa on vedetty pois lähes kolme miljoonaa saastunutta Pfizerin ja Modernan rokotetta, jotka olivat jo sitä ennen erätestattuja ja siten Japanissa jo hyväksyttyjä.

Fimea uskoo, että EU-tason lääkehyväksyntäviranomainen EMA selvittää asian valmistajien kanssa. Tästä syntyy vaikutelma riippumattomuuden kyseenalaisuudesta ja jopa aavistus eturistiriidasta. Lisäksi mRNA-sekvenssin oikeellisuutta ja kapsuloitumista Pfizer/Moderna -rokotteissa valmistajan kuvaamien määritysten mukaisesti ei ole testattu ja tuloksia julkistettu. Niin ollen kukaan ei varmuudella tiedä tuotteiden mRNA:n turvallisuutta näissä tuote-erissä, koska testejä ei ole tehty.

Biologisen puhtauden suhteen (bakteerit, virukset, muut taudinaiheuttajat) valmistajien määrittämät laadunvalvontatestit ovat karkeita ja riittämättömiä varmuudella takaamaan tuotteiden biologinen puhtaus. Niissä ei ole määritelty esimerkiksi paraditologisia tai nanokoon epäpuhtauksia mittaavia testejä, joten on syytä epäillä, että niitä ei ole myöskään EDQM:n puolesta tehty. Näyttää siltä, että Fimea ja ministeriö haluavat vain pestä kätensä sanomalla, että on muiden vastuulla testata Suomeen tuotavat rokote-erät, ja siihen Suomi sokeasti luottaa. Näiltä pohjilta nousee luonnollisesti kysymys myös siitä, miksi muissa maissa koronarokotteita on tutkittu, esimerkiksi juuri Japanissa.

Kiteytetysti kyse on tästä:
 1. Erätestaus on osoittautunut riittämättömäksi.
 2. Käyttöön on päässyt saastuneita tuote-eriä.
 3. Suomeen on tuotu tuote-eriä samalta Rovin Espanjan tehtaalta (Modernan alihankkija) mistä osa Japanin saastuneista tuote-eristä on peräisin, ja numerotunnisteeltaan rokote-erät ovat hyvin lähellä toisiaan: Japanissa on vedetty pois Moderna Spikevax -rokotteen eränumero 3004667, Suomeen on tuotu tuotantoerä 3004670.
 4. Pfizerin kohdalla eränumeroja ei voi verrata, joten pitäisi tietää mistä Suomen erät ovat tulleet.
 5. Erätestauksen riittämättömyys on vakava ja kiireellinen peruste omalle ja riippumattomalle testaukselle.
 6. Fimea ja STM kieltäytyvät testauksista ja vetäytyvät riittämättömien otostarkistusten taakse, vedoten asian olevan muiden vastuulla, joten nuo tahot epäonnistuvat suomalaisten suojelemisessa.
 7. Fimea ja STM ilmoittavat, että on olemassa ”riittävä tieto” näiden rokotteiden turvallisuudesta erätestauksin, vaikka Japanin tapaus osoittaa, että näin ei ole.
 8. On ilmeistä, että Fimean/STM:n määritelmä ”riittävästä turvallisuudesta” etenkin nuorten ja lasten kohdalla on erilainen kuin suurella osalla suomalaisia.

Koska ei ministeri eikä lääkeviranomainen, eivätkä yliopistot, eivätkä laboratoriot, eikä KRP suostu tutkimaan mitä näissä rokotteissa on, on olettava, että kukaan Suomessa ei tiedä näiden injektioiden sisällöstä mitään. Veripalvelun mukaan rokotteiden tehoaineita kuten koronarokotteen piikkiproteiinia voi siirtyä jossakin määrin myös verenkiertoon. Verenluovutuksien suhteen tämä asia olisi huomioitava, ja kansallisen turvallisuuden vuoksi rokotettujen ja rokottamattomien luovutettu veri olisi syytä pitää erillään toisistaan, kunnes rokotteiden puhtaudesta ja turvallisuudesta on saatu kansallisen testaamisen ja seurannan kautta varmuus.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aiotteko toteuttaa koronarokotteiden puhtautta koskevan testauksen ja seurannan Suomessa suomalaisten terveysturvallisuuden varmistamiseksi, ja aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin rokotettujen ja rokottamattomien veren pitämiseksi erossa toisistaan, kunnes rokotteiden puhtaudesta ja turvallisuudesta on saatu varmuus?

Helsingissä 21.10.2021
Ano Turtiainen vkk

Kirjallinen kysymys sairaustilastoista

Eduskunnan puhemiehelle

Terveystietoraporttien ja kansainvälisen uutisoinnin pohjalta on ilmennyt, että koronarokotteet aiheuttavat joidenkin sairauksien lisääntymistä. Mekanismi olisi mahdollisesti väliaikainen tai pysyvä immuniteetin lasku tai koronarokotteiden välitön vaikutus. Tilastointi näissä asioissa ei välttämättä ole valtakunnallisesti ehkä kattavaa, mutta tietoja on varmasti nähtävissä sairaanhoitopiirien tai vastaavien tietojärjestelmistä, ja niistä voidaan haarukoida nopeasti, onko muutoksia havaittavissa verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Korona-ajasta ja -toimista ja niiden vaikutuksista on tehtävä kattava, selkeä ja rehellinen tutkimus ja siitä avoimesti tiedotettava kansalaisille. Jo nyt pitäisi olla tilastojen pohjalta tiedossa, onko esimerkiksi seuraaviin sairauksiin ja missä määrin ilmaantunut lisääntymistä korona-aikana: aivoverenkiertohäiriöt ja veritulpat, sydämen verenkiertohäiriöt, esimerkiksi myokardiitti ja muut sydäntapahtumat, jalkalaskimotukokset, keuhkoveritulpat, muut verihyytymät, verenpaineen äkilliset nousut, syövät, esimerkiksi munasarjasyöpä tai muut syövät. Lisäksi kasvomaskien haittoja on aiheellista tutkia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko Suomessa havaittu edellä mainittujen tai muiden sairauksien lisääntymistä vuonna 2021 verrattuna aikaisempiin vuosiin, ja onko sairaus- ja kuolleisuustilastoissa nähtävissä muita koronarokotteista johtuvia merkittäviä muutoksia, ja onko kasvomaskien käytöstä todettu jo syntyneen koronaan liittymättömiä hengitystietulehduksia?

Helsingissä 21.10.2021
Ano Turtiainen vkk


Artikkelikuvan värityskynäily ja linkkien lisäys VKK:n materiaaliin RS.

Kommentti (RS)

VKK esittää aiheellisia kysymyksiä, joihin moni haluaa vastauksen – niin rokotettu kuin rokottamatonkin.

Täsmätiedon puutteessa suuntaa antavaa tietoa kuitenkin löytyy, joka kokonaiskuvaa muodosteltaessa on hyvä huomioida.

KYS. Kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto: Tehohoidon tilannekuva:
COVID-19 teho-osastoilla, Raportti 15.9.2021

Tehohoito- ja sairaalajaksojen määrä nousi rokotusten alettua vuonna 2020. Vuonna 2021 koronatukimedia lanseerasi eturistiriitaisia asiantuntijoita apuna käyttäen ”rokottamattomien pandemia” -väitteen.

”Rokottamaton” on kuitenkin uudelleen määritelty, ja tarkoittaa nykyään tilastoissa henkilöä, joka on rokotettu mutta jonka 1. piikistä ei ole vielä 21 vrk, ja jonka 2. piikistä on alle 7 vrk. Uudelleen määrittelyä on tehty muuallakin kuin Suomessa. Sairaalapotilaista lasketaan koronapotilaiksi ne, jotka ovat sairaalassa syystä mistä tahansa, mutta heiltä on saatu positiivinen näyte. Koronapotilas ei siis tarkoita henkilöä, jonka sairaalassa olon syy ehdottomasti johtuu vain ja ainoastaan koronasta.

Rokotuskattavuus ei vaikuta epidemian tasoon, mutta on mm. nostanut kuolleisuutta sydämenpysähdyksiin (1), lisännyt aivoinfarkteja ja verenkierron häiriöitä (2), kuolleisuutta (3,5) ja kuukautishäiriöitä (4); ylikuolleisuutta esiintyy.

Euromomo: kuolleisuus vk 42/2021. 29 vertailumaan (ml. Suomi) kuolleisuus. Sininen = yhteenlaskettu kuolleisuus, harmaa = normaali vaihteluväli, musta katkoviiva = perustaso, punainen katkoviiva = merkittävä lisäys (0-14 vuotiaiden kohdalla! ja yli 80-vuotiailla – joista enemmistö on THL:n mukaan tuplapiikitetty.)

Lääkevalvontavirasto EMAn rahoitus (n. 86%) tulee valvottavilta, se perii lääkeyhtiöiltä valvonta- ja palvelumaksuja oman toimintansa rahoittamiseksi. EMAa johtava Emer Cooke työskenteli aiemmin lobbausjärjestössä, Euroopan lääketeollisuuden ja yhdistysten federaatiossa (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA.

EMA, About Us, Funding 20.10.2021

Sijoitusrahastot Vanguard Group Inc ja Blackrock Inc. omistavat paitsi toisiaan ja mediaa (Suomessakin) sekä sosiaalista mediaa, myös EMAn rahoittajia Pfizeria, AstraZenecaa, Modernaa, Johnson & Johnsonia, Merckia, GlaxoSmithKlinea (GSK) jne. Vanguard omistaa myös Novartista. Blackrock on rokotepasseja ja pakkorokotuksia lobbaavan WEF:in yhteistyökumppani. Rokotepassi ei ole hillinnyt epidemiaa; rokotetut voivat saada tartunnan ja tartuttaa muita.

Erinäisistä eturistiriitakytköksistä on esitetty europarlamentissa kysymys, ja EU:n ”oikeusasiamies” (ombudsman) Emily O’Reilly on kysellyt koronapiikkihankinnoista viime kädessä vastaavalta pääkomissaari Ursula von der Leyenilta hänen Pfizerin kanssa käymänsä salatun viestinnän sisällöistä; ombudsman on aloittanut tutkimuksen siitä, miksi komissio ei julkista viesteilyä. Von der Leyenin puoliso Heiko von der Leyen työskentelee rokotekehittelyä tekevässä, verokeitaiseen sijoittuneessa bioteknologia-yrityksessä, Orgenesiksessa.

European parliament

Itse tauti ei ole erityisen vaarallinen enemmistölle. Riskiä lisääviä tekijöitä ovat mm. ylipaino, diabetes ja muut perussairaudet, lääkitys sekä ikä.

via Twitter

Artikkelikuva via Twitter, brittiläisen piikityspisteen ulkopuolella oleva tiedo(s)tuskyltti: Haittavaikutuksiin kuuluvat päänsärky, kuukautishäiriöt, kasvohalvaus, sydänkohtaus, aivoinfarkti, veritulpat ja äkkikuolema. ”Kiitos kaikille piikin ottaneille, jotka osallistuvat yhteisön turvallisena pitämiseen.”

RS

Aiheeseen liittyy

WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa
CDC:n muuttuvat määritelmät
Miksi koronarokotteet ovat riski koko ihmiskunnalle
Lääketeollisuuden piilotettu vaikutus politiikkaan
Patenttien jälki – Pandemia rahastusoperaationa?

Palautettu 22.10.2021 klo 13:07 editoinnissa pudonnut linkki paikalleen.

22 comments

 1. ” ja onko sairaus- ja kuolleisuustilastoissa nähtävissä muita koronarokotteista johtuvia merkittäviä muutoksia”

  Todennäköisesti ei ole nähtävissä, koska ne kaikki varmaan tilastoidaan koronaksi.
  Niinhän nuo itsekin myöntävät että maailman laajuisesti koronaksi tilastoidaan lähes mitä vain, USA:ssa jopa kun mies ammuttiin kadulle kuoliaaksi, niin olikin tilastoissa koronaan kuollut.
  Rokotteissa varmaan vielä herkemmin tilastoidaan koronaksi, koska eihän rokotteisiin kuolemista myönnetä.
  Kaikilla tasoilla politiikka, media ja terveydenhuolto on tällä hetkellä aivan läpimätä.

  Tykkää

  • onhan niitä listattu koronaan kuolleeksi,erilaisissa onnettomuuksissa kuolleita, itsemurhia,murha+itsemurha,jopa eläviä sinne onnistuttu listaan.ainakin briteissä oli viime vuonna valtava kiire polttohaudata,ilman ruumiinavauksia,”oletetusti” koronaan kuolleita

   Tykkää

   • George Floydillahan oli muuten korona tartunta todettu kuollessaan.
    Puolustuksen olisi ehdottomasti pitänyt sanoa että kuoli koronaan.
    Sieltä sitten ottaa esimerkkitapauksia miten mikä tahansa kuolema johtuu koronasta, jos on positiiviseksi testattu.

    Tykkää

   • näin se vallanmedia saa vapaasti valeuutisoida,onko ikinä oikastu uutista?ja vaikka olisi,niin todella väärin tehdään niitä oikaisuja,kun tehdään lisäyksenä samaan vanhaan uutiseen,jolloin se vanha ”totuus” jää lukijoille,kun kuka sitä uudestaan menee lukeen samaa juttua…tuskin monikaan.mutta se varmaan tarkoituskin,ettei ”oikaisut” tavoita ketään.
    kyllä ne oikaisut pitäisi tehdä omana uutena juttuja,ja VÄHINTÄÄNKIN yhtä näkyvästi,kuin se VALEUUTINEN

    Tykkää

 2. Tuttuni joka on ruumihuoneella vastaavana, on kertonut että kuolleita vanhuksia virtaa enemmän kun koskaan viruksen oloaikana, vainaita alkoi kerääntymään heti sen jälkeen kun koronapiikitykset alkoi, hän myös kertoi että ruummiinaukaisuissa näkyi lähes heti kehon omituinen tila, hän suoraan sanoi että ei koko 40 vuotisen uransa aikana ole nähnyt samaa mitä nyt rokoteaikana.
  Se mitä hän kertoi oli kyllä karua kuultavaa, kaikki vanhukset menee suoraan polttouuniin eikä hänell’ ole mitään valtaa puuttua siihen.
  Ja meitä kutsutaan helvetti rokotevastaisiksi, vaikka lähipiiristä tiedetään erittäin hyvin mitä nuo geenipiikit ihmiselle tekee, alkaa kyllä ohimosuonet räjähtelemään.

  Tykkää

  • En ensisijaisesti kyseenalaista kertomaasi, mutta onko siis niin että kuolleet vanhukset ovat automaattisesti polttohaudattavia ilman omaisten sanaa? Äkkiseltään kuulostaa siltä että jokin olennainen asia on jäänyt pois tuosta kommentistasi. Voitko avata mitenkään enemmän aihetta? Esim. onko kyseessä oikeuspatologinen tms. byrokraattinen yksikkö, tai esim vain omaisettomien vainajien – onko senlaisia – ruumishuone?
   Sinänsä kuulostaa juuri siltä miten esim. Pisszer tekisi, jos saisi päättää…
   Patologi ei tee koskaan päätöksiä ruumiiden ”loppusijoituksesta”, – anteeksi kylmä ilmaisu – mutta raportoi löydöksensä aina tietokantaan. En tiedä muita syitä kuin oikeudellinen, epäselvä kuolinsyy, ja se marginaalinen porukka jonka hoitotahto antaa ruuminsa lääketieteen tarpeisiin.

   Tykkää

   • en tiedä miten suomessa…mutta briteissä poltettiin kyllä ”ilman omaisten sanaa”,mutta se siis ennen näitä ”rokotuksia”,nyt en tiedä onko käytännöt siellä muuttunut.
    mutta ainakin suomessa käytäntö,että jos sairaalassa kuolee,ja tiedetään potilaan sairaudet,ja tila,niin ei tarvitse tehdä ruumiinavausta,en tiedä koskeeko sama hoitokoteja,että siinä mielessä kertomus ”ruumiinavauksissa kehon omituinen tila” hiukan erikoinen,kun ei niitä avauksia kaikille tehdä,etenkään vanhuksille,joiden tila yleensä tiedossa jo hoidossa ollessaan…no,en tiedä,mutta kuulostaa tuo ”koko 40 vuotisen uran aikana”,hiukan samalta,mitä joku patologi sanoi jossain ulkomailla…

    Tykkää

 3. Bile-Sanna, STM ja THL eivät ole kiinnostuneita Pfizerin GRAFEENIOKSIDISTA joka on MYRKYLLISTÄ. Puhumattakaan että se pystyy muodostamaan VIRTAPIIREJÄ ja ANTENNIN! Tämä toiminta viranomaisten taholta on enemmän kuin RIKOLLISTA. Koronavirus on puhtaasti POLIITTINEN FIKTIO. PCR-testi on terveydelle VAARALLINEN. Se on osa Agenda 2030 -DEPOPULAATIOPROJEKTIA. Myös MASKIT ja KÄSIDESI ovat HAITALLISIA. ”Rokotukset” on lopetettava VÄLITTÖMÄSTI ja lapsia ja nuoria EI saa missään nimessä piikittää myrkyillä. WHO on sama asia kuin CCP. Pfizerin grafeenipiikki ei TOIMI ja tästä syytetään ROKOTTAMATTOMIA sen sijaan että vaadittaisiin KUNNOLLISTA rokotetta. Pfizer-narkkarit joutuvat ottamaan 7 piikkiä. Moderna kehittää mRNA-geeniteknologiaa myös muihin tauteihin. Piikittäminen ei lopu koskaan koska TRANSHUMANISMI.

  Tykkää

 4. ”on olettava, että kukaan Suomessa ei tiedä näiden injektioiden sisällöstä mitään”

  Sikäli kuin noin on syytä olettaa, THL:n voi todeta laiminlyövän lakissääteisiä tehtäviään näiltä osin:

  Lakien tai asetusten tarkemmin määrittelemiä tehtäviä ovat muun muassa:
  – tutkia, seurata ja edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää ongelmia
  – tukea asiantuntijatiedolla hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintatapoja, käytäntöjä ja politiikkaa
  – huolehtia Suomen rokotehuollosta ja valvoa maassa käytettävien rokotteiden ja vastaavien valmisteiden laatua

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Terveyden_ja_hyvinvoinnin_laitos#Lakis%C3%A4%C3%A4teiset_teht%C3%A4v%C3%A4t

  Tykkää

 5. Tuo freshwater hydra, eli makean veden hydra-eliö jonka tutkijat ovat löytäneet ja joka elää ikuisesti ja kokoontuu takaisin vaikka kuinka pilkottaisiin, niin jos sitä yhdistetään ihmisen dna:han ja kasvatetaan ihmisiä labrassa, niinkuin nuo tutkijat suunnittelevat, niin tuosta transhumaanista ihmisestä tulisi kuolematon.

  Joku kirjoittikin että: Siinä oltaisiin ehkä ilmestyskirjan kohdassa?
  ilm. 9:6
  6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.

  Tykkää

 6. Maailman Terveysjärjestö (WHO) puoltaa ihmisten geneettistä manipulaatiota ”kansanterveyden edistämiseksi”

  Kokeellisten mRNA-geenimanipulaation piikitysten levitessä katseet ovat kääntyneet erityisesti globalistieliitin agendoihin ja järjestöihin, jotka ovat antaneet tälle tukensa. Niihin lukeutuu nyt myös lääkejäteiltä runsaasti vastaanottava Maailman Terveysjärjestö WHO.

  https://mvlehti.net/2021/10/20/maailman-terveysjarjesto-who-puoltaa-ihmisten-geneettista-manipulaatiota-kansanterveyden-edistamiseksi/

  Tykkää

 7. Tänään 23.10.21 siis maailman rahaeliitti kokoontuu Vatikaanissa edistämään transhumanismin agendaa – ”The Code”. Samaan aikaan Helsingin piispa Teemu Laajasalo kuuluttaa geenimuokkauksen mRNA-piikityksiä pakollisiksi.

  https://mvlehti.net/2021/10/18/the-code-globalistieliitti-julistaa-vatikaanissa-piispa-pakottaa-geenipiikityksia-helsingissa/

  Järkyttäviä rikoksia ihmiskuntaa vastaan, ihmiset ovat tietämättään osallistuneet transhumanismikokeeseen ottaessaan koronapiikin.

  Tykkää

 8. Osui silmiin forumeilla:

  Weimarin kaupunki saksanmaalla kieltäytyy tästä alkaen julkaisemasta tietoja sairaaloissaan hoidettavana olevista k-tautipotilaista joilla on täysi rokotussarja.

  https://stadt.weimar.de/aktuell/coronavirus/

  Tulkkasin sakeaa saksankieltä tämän verran:

  Sairaalahoidossa olevien täyden rokotussuojan omaavien potilaiden lukumääriä ei jatkossa julkaista. Oberbürgermeister Kleine tekee asian täysin selväksi: ”Haluamme että ilmoittamamme tiedot ovat niin läpinäkyviä kuin mahdollista. On kuitenkin niin, että tiedot vastaanotoilla hoidettavista rokotetuista selvästi vääristävät kuvaa todellisuudesta ja pelaavat k-taudinkieltäjien ja rokotevastaisten pussiin…”

  Järjennyrjäyttävää logiikkaa Weimarissa.

  Itse laittelin jo transhumanismin hengessä aivoni ajukopassa magneettikelluntaan. Eivät nyrjähdä lainka nin helposti tämmösiä lukiessa, kas ku kelluvat aina oikeinpäin!

  Weimarin kaupunki on semmoset 160 km Nürnbergistä pohjoiseen, jos nyt vanhoja kaupunkinimiä haluttais muistella.

  Tykkää

  • erittäin läpinäkyvää on,vaikkakin toisin,kuin haluaisivat asian ymmärrettävän,,,,,se vaan näkyy läpi.
   varmaan läpinäkyvyyden hengessä,aletaan kohta räätälöimään syytesuojia petokseen osallistuneille…mikään ei puhu enempää läpinäkyvyyden puolesta,kuin syytesuojat,ja muut immuniteetit,vaikka joku ”foliohattu salaliittoteoreetikko” saattaakin niitä juuri päinvastaisina pitää

   Tykkää

   • Kyllä tämmöistä läpinäkyvää tiedottamista kaivattaisiin täälläkin. Nythän meillä kaikenmaailman näkyjärvet ja muut wannabe-Fergusonit kattelee kristallipallosta tilanteita. Enkä tarkoita mitään Masseyta. Palloon raapustellaan sotkuisia numeroita potilasaineksesta, milloin on 7 päivää milloin 14 päivää piikin jälkeen vielä ”rokottamatoin”. Mikä niistä selvän ottaa. Osa merkinnöistä permanent markkerilla jos toivovat vakaampaa tulevaisuutta. Pilallehan se pallo menee.

    Mutta jos ennustepallomme olisi hienointa weimarilaista kristallia… sileäksi hiottua terveysturvallisuusklasia, ei tartu tussikynä eikä siihen tartte mitään kirjottaa. Ei kerrota mitään!! Ihan varmasti näkyy läpi!

    Olisi kova homma kouluttaa tiedottajasakki meillä preussilaiseen kristallimalliin. Meillä on kahdeksansataatuhattakaukonen, on PET-kammioista mönkineitä PCR-uskovia, ”ihan-älytöntä”-hanna eli ”hei-me-lennetään”-hanna, eikä parane unohtaa pinssiprinssi ”ihan-siis-valheita”-salmista. Koulutus olisi haasteellista.

    Tykkää

 9. Israelilaiset kertovat rokotehaitoistaan itse tässä videossa kohdasta 5h13min alkaen. Moni sanoo ettei kolmatta piikkiä enää ota, vaikka tulisi mitä rajoituksia. Veritulppia sydänvaurioita, neurologisia ongelmia jnejne. jäi kehoon heille näistä lääketieteen kokeiluista. Tämä lääketeollisuuden avulla toteutettu vallankaappaus ajanjakso ylittää törkeydessään oman inhimillisyyteen perustuvan käsityskyvyn.

  https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-75-A-Thousand-Bars-And-No-World-Beyond:5

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s