Uusi Suomi vai Totuusministeriö? Lääkäri sensuuriin koronapassin ja pakkorokotusten kritisoimisesta

Kirurgian erikoislääkäri ja kunnanvaltuutettu joutui taas Uuden Suomen sensuurin kohteeksi – perusteltuaan koronapiikkien kansalaisille pakottamista VASTUSTAVAn näkökantansa.

Olet saanut varoituksen asiattomasta sisällöstä Uuden Suomen blogipalvelussa.
Varoitus koskee sisältöäsi: Miksi vastustan koronapassia ja pakkorokotuksia?

Se on rikkonut keskustelun sääntöjä ja on poistettu.
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ohjeita-ja-tietoa-blogipalvelusta/

Kirjoitusoikeutesi on poistettu 10-11-2021 asti.

LISÄTIETOJA: Säännöissämme lukee muun muassa: ”Valheellisen tai perättömän tiedon ja haitallisten huhujen levittäminen on kiellettyä.”

Terveisin

US Ylläpito

Uuden Suomen sensuuriroviot loimuavat: ekonomisti Tuomas Malisen kanssa käytetty puheenvuoro (AM-julkaisuna alla) ehti olla kirjoituksen sivuillaan säilöneen Ossi Tiihosen mukaan vain 40 minuuttia US Puheenvuorossa, ennen kuin se poistettiin. Tällaisessa maailmassa me nyt elämme…


Miksi vastustan koronapassia ja pakkorokotusta?

Ville-Veikko Elomaa

Olen työssäni lääkärinä yli kahden vuosikymmenen ajan oppinut kunnioittamaan ihmisten yksilönsuojaa ja potilassalaisuuksia ja potilaan vapautta elää haluamaansa elämää, vaikka se on selkeästi hänen omalle terveydelleen haitallista. Tällä en tarkoita pelkästään ääri-ilmiöitä, kuten alkoholismia ja narkomaniaa tai tupakointia, vaan kaikkia tekemiämme valintoja.

Huomattavimpia yhteiskuntaamme rasittavia omia valintoja on ylipaino. Terveydenhuoltoamme kuormittaa myös ikääntyvä väestö, koska tilastojen valossa suomalaisia yli 70-vuotiaita on jo yli 900 000 eli noin kuudesosa suomalaisista. Minut on koulutettu ja olen oppinut pitkän ajan kuluessa ymmärtämään ja hyväksymään ihmisen tekemät valinnat ja olen auttanut jokaista parhaan kykyni mukaan heidän ideologiastaan ja valinnastaan huolimatta.

Lääketieteen etiikan mukaista on ollut kunnioittaa ihmiselämää ja ihmisen vapautta. Lääkärinä minun tehtäväni on ollut auttaa elämän taisteluissa kaikkia osapuolia tasapuolisesti – moralisoimatta ketään, painostamatta ketään. Elämässä on aina riskejä. On riskejä, joihin voimme vaikuttaa ja on riskejä, joihin emme voi. On myös riskejä, joista emme vielä tiedä tarpeeksi.

Meillä on oltava oikeus omaan kehoomme

Henkilökohtaisesti en kannata ihmisten pakottamista tai painostamista rokottautumaan – varsinkaan tällä uudella mRNA- tekniikalla – vastoin heidän omaa tahtoaan. En myöskään koe lääketieteen etiikan mukaista olevan, että lääkärinä olisin mukana painostamassa hyvesignaloinnilla asiassa, joka on hyvinkin henkilökohtainen ja koskee ihmisen yksilönvapautta ja koskemattomuutta.

Perustuslain toisen luvun kuudennen ja seitsemännen pykälän mukaan ihmisiä tulee kohdella tasavertaisesti:

2 luku Perusoikeudet

6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731

Perustuslakivaliokunta antoi vihreää valoa 7.10.2021 koronapassille.
Päätös on mielestäni ristiriidassa lääketieteellisten tutkimusten valossa.

Kuka kuormittaa terveydenhuoltoa?

Kuka kuormittaa teho-osastoja? Valtamediaan asti on tihkunut tietoja siitä miten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa teho-osastoja kuormittavat näissä maissa olevat ”vieraskieliset”. Vastikään uutisoitiin Varsinais-Suomessa jopa 70% koronapotilaista olevan vieraskielisiä. Ilta-Sanomien jutussa (8.10.2021) kerrotaan rokottamattomuuden olevan syy, mutta miksi jo ennen rokotuksia sama ilmiö raportoitiin keväällä 2020 Ruotsissa ja myös kevättalvella 2021 Suomessa teho-osastoilla?

Tämä korreloi Ruotsissa myös kuolleisuuteen. Valtaosa kuolleista oli monisairaita ja toinen yliedustettu ryhmä oli vieraskieliset, jotka eivät olleet integroituneet yhteiskuntaan. Ruotsin lääkäriliiton Läkartidningen-lehdessä julkaistu tutkimusartikkeli kertoo olleen ”suuria eroja kuolleisuusluvuissa syntymämaan mukaan maalis–toukokuussa 2020”. Toisaalta on tuotu esiin näiden henkilöiden matala D-vitamiinitaso, joka myös merkittävä riskitekijä vakavampaan sairastuvuuteen.
*Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness

Riskitekijöitä koronakuolleisuuteen ovat erityisesti korkea ikä ja krooniset sairaudet ja ylipaino.
*Risk Factors for Intensive Care Unit Admission and In-hospital Mortality Among Hospitalized Adults Identified through the US Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET)
*Koronaviruspandemiaan liittynyt tehohoidon tarve ja hoitotulokset Suomessa kevään ja kesän 2020 aikana

Tältä pohjalta – koska tiedämme riskitekijät – voidaan kysyä: Onko sellainen henkilö vastuuton suhteessa omaan terveyteensä, joka ei edusta korona-taudin riskiryhmää, ollessaan ottamatta rokotetta? Eikö henkilö, joka on huolehtinut omasta terveydestään kuntoilemalla, syömällä terveellisesti ja välttänyt riskikäyttäytymistä, ole oikeutettu tekemään päätöksen rokottamattomuudestaan?
*The under-reported role of toxic substance exposures in the COVID-19 pandemic

Tälläinen henkilö ei suurella todennäköisyydellä kuormita rokottamattomuudellaan terveydenhuoltoa sen enempää kuin oli kuormittanut tähänkään mennessä. Normaalistikin riski saada tauti on pieni ja ei-riskiryhmäläiselle taudista toipumisen todennäköisyys ilman jälkiseuraamuksia erittäin suuri. Oman riskinsä sairastua voi laskea esim. tällä (englanninkielisellä) laskurilla: QCovid risk calculator.

Rokote ja taudin leviäminen

Estääkö rokottaminen taudin leviämistä? Vastikään julkaistun korkea-arvoisen lehden julkaisu ei tue tätä väitettä. Tutkimuksessa käytiin läpi 68 valtiota ja 2947 maakuntaa Yhdysvalloissa eikä rokote näytä estävän koronan leviämistä. Tämäkään ei näytä olevan peruste rokotteeseen pakottamiselle.

On ajateltu, että rokotettu levittäisi tautia lyhyemmän aikaa, mutta tutkimus ei ainakaan osoita sillä olevan epidemiologisesti merkitystä.

On raportoitu, että viime aikoina levinneen deltavariantin virusmäärä voi rokotetuilla olla suurimmillaan samansuuruinen kuin rokottamattomilla, mutta rokotettujen virusmäärä pienenee nopeammin.

Rokotevaikutus heikkenee ajan myötä, eikä tarkkaa käsitystä suojan kestosta toistaiseksi ole. Kohtuullisen, vaikealta taudilta suojaavan vaikutuksen voidaan yleensä arvioida kestävän vähintään vuoden ajan.

Meri, Seppo | Duodecim (2021):
Läpäisyinfektiot – miksi rokotetutkin voivat saada koronavirustartunnan?

Tuhkarokko ja korona

Koronataudin riskiä näyttää vähentävän myös aiempi tuhkarokkorokotus ja tätä kautta voidaan ajatella sairastetun tuhkarokon myös suojaavan koronalta.
*Efficacy of the measles-mumps-rubella (MMR) vaccine in the reducing the severity of COVID-19: An Interim analysis of a randomised controlled clinical trial

Luontainen immuniteetti

Epävarmuuksia on myös siinä, pitääkö taudin sairastanut rokottaa. Luontainen immuniteetti saattaa olla riittävä jopa yli vuoden ajan. Antaako rokote paremman suojan?
*Vaccinating people who have had covid-19: why doesn’t natural immunity count in the US?
*Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime

Vanhan määritelmän mukaan laumasuoja on epäsuora suoja infektiotaudeilta, joka muodostuu riittävän prosentin väestöstä tultua immuuniksi infektiolle joko rokotuksen tai aiemman infektion kautta. Tämä vähentää riskiä sairastua niiltä, joilta immuniteetti vielä puuttuu. Immuunit yksilöt eivät todennäköisesti osallistu taudin leviämiseen, koska he häiritsevät infektioketjua tavalla, joka hidastaa tai pysäyttää taudin leviämisen, vanhassa määritelmässä kuvaillaan.

The third and possibly the most consequential suppression of science relates to the narrative that people do not develop immunity following a Covid infection. We know that immunity to SARS-CoV-1 is very durable, persisting for at least 12-17 years [8-10]. Immunologists know that immunity to SARS-Cov-2 is no different. This is confirmed by many eminent scientists including…

King, Eshani M (17.11.2020):
Rapid Response [to article] ”Covid-19: Science, Conflicts and the Elephant in the Room

Kun kaikki resurssit työnnetään yhteen sairauteen

Yhteen sairauteen resurssien keskittäminen on myös haitallista, mistä maailmalla, esim. Britanniassa on huomattu seurauksena olleen selittämätön kesäkuolleisuuden lisääntyminen tänä vuonna (2021).
*Thousands more people than usual are dying … but it’s not from Covid

Auttaako koronapassi?

Jos perusterve ja vieläpä iältään ja biologialtaan nuori yksilö päättää olla rokottamaton koronan osalta, aiheuttaako hän tällä vaaraa muille enemmän kuin rokotettu? Olisiko tältä pohjalta rokotepassista hyötyä? Valitettavasti tutkimusten mukaan myös rokotettu levittää tautia. Ei voida väittää rokottamattoman olevan tältäkään osin vastuuttomampi.
*Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination

Long COVID

Paljon on peloteltu myös lasten long covidilla. Tälle pelottelulle ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa tieteellisiä perusteluja eikä rokotepakkoa tai painostamista voida siihen perustaa lasten osalta.
*How Common Is Long COVID in Children and Adolescents?

Koronakuolleisuudesta

Korona on varmasti vaarallinen tauti. Kuolleisuutta on ulkomaisen tiedon pohjalta kuitenkin vaikea todentaa johtuen tilastointitapojen ja kulttuurien eroista. Voimme kuitenkin todeta, että Suomessa ja muissa pohjoismaissa, jopa Ruotsissa, kuolleisuus on ollut kansainvälisesti mitaten matala.
*Over- and under-estimation of COVID-19 deaths
*Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

Mietitäänpä, ketkä Suomessa ovat viime vuoden 2020 aikana kuolleet koronaan: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo sivuillaan 5. tammikuuta mennessä koronan kanssa – ei välttämättä siitä johtuen – kuolleita olleen 576. Näistä 23% kuoli erikoissairaanhoidossa, 41% perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksen vuodeosastoilla, 35% sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1% kotona tai muualla.

Suomessa kuolleiden mediaani-ikä – eli jos kuolleet pistetään ikäjärjestykseen, keskimmäisen ikä – on 84 vuotta. Jos ihmisten odotettavissa oleva ikä on tuota luokkaa, kuten Suomessa on (miehet 79,2 ja naiset 84,5 vuotta), niin suuri osa koronan kanssa kuolleista on elänyt jo pidempään kuin mihin suomalainen nainen tai mies keskimäärin yltää.

THL ilmoittaa myös, että valtaosalla kuolleista – 95 kuolleella sadasta – oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Lopuksi THL vielä toteaa: ”Koronavirusepidemia EI OLE lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia. Lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

Vertailuna sanottakoon, että pelkästään imeväisikäisiä lapsia kuoli vuonna 2020 muusta kuin koronaan liittyvistä syistä 83 kpl ja tämä oli historiallisen matala luku. Koronaan ei vuonna 2020 kuollut yhtäkään alle 30-vuotiasta henkilöä. Me unohdamme, että Suomessa kuolee päivittäin noin 150 henkilöä eli vuositasolla noin 55 000 henkilöä.

Kuolleisuus tulee lähivuosina kaksinkertaistumaan, koska sodanjälkeisinä vuosina Suomessa syntyi noin 100 000 lasta useiden vuosien ajan, ja heidän ikänsä alkaa lähestyä suomalaisten kuolleisuuden mediaani-ikää.

Se, kuoleeko ihminen normaalissa kuoliniässään koronadiagnoosiin tai johonkin muuhun infektiotautiin, ei ainakaan Suomessa ole näkynyt ylikuolleisuutena missään ikäryhmässä, vaikka koronakuolleeksi on merkitty enimmäkseen iäkkäitä. Onneksi osalla, ehkä suurehkollakin osalla väestössä on myös jo vastustuskykyä koronaa vastaan.
*Covid-19: Do many people have pre-existing immunity?

Rokottamattomuudella on riskinsä. Suomessa on vajaan kahden vuoden aikana, 26.10.2021 mennessä (lähde: THL) kuollut ihmisiä koronan kanssa seuraavasti:

 • 0 alle 30-vuotiasta
 • 9 ikäryhmässä 30–40-vuotiaat
 • 17 ikäryhmässä 40–49-vuotiaat
 • 52 ikäryhmässä 50–59-vuotiaat
 • 101 ikäryhmässä 60–69-vuotiaat
 • 282 ikäryhmässä 70–79-vuotiaat
 • 685 yli 80-vuotiasta

Muusta kuolleisuudesta

Vertailuna on todettava, että pelkästään 0–14-vuotiaita lapsia vuonna 2019 kuoli erinäisiin syihin 165 henkilöä, joista erilaisiin infektioihin kuolleita oli 12 henkilöä (yksi influenssa!). Vuonna 2019 pelkästään alkoholiin liittyviin sairauksiin 15–64-vuotiaita kuoli 1002 henkilöä. Itsemurhakuolemia oli 15–64-vuotiaissa 573, alle 14-vuotiaissakin 4.

Koronakuolemat näyttelevät vuoden 2020 tilastoissa siis vaatimatonta roolia nuoressa ikäryhmässä.

mRNA-rokotteiden riskit

Rokottamattomuus on toki riski niin itselle kuin muille – vaikkakin tilastojen valossa häviävän pieni riski, jos rokottamaton on perusterve. Onko rokotteissa sitten riskejä? Jokainen voi miettiä tätä tykönään.

Alkuun riskittömiksi mainostettuja rokotteita on kuitenkin riskien vuoksi varovaisuusperiaatteella vedetty yksi toisensa jälkeen markkinoilta. Näin kävi heti alkuun Johnson & Johnsonin ja Astra Zenecan rokotteen kanssa.

Nyt näin kävi Modernan kanssa, kun Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sekä Suomessa nuorten rokotuksia on keskeytetty. MTV kertoo 8.10.2021, että Islanti keskeyttää Modernan rokotteen käytön kokonaan. Vain vähän ennen poisvetoa lehtiuutisissa ihmeteltiin suurin otsikoin siitä kieltäytyviä:

Kieltäytymiset Modernan rokotteesta ihmetyttävät Suomessa
– ”Se on samanlainen rokote kuin Pfizerin”

Keväällä moni empi AstraZenecan koronarokotteen ottamista, nyt pelkoja aiheuttaa Modernan rokote – täysin turhaan, sanoo asiantuntija.

Ilta-Sanomat 10.8.2021

Rokotteisiin ajallisesti – ei välttämättä kausaalisesti – liittyviä haittoja on raportoitu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan 7.10.2021 mennessä yhteensä yli 18 000 kappaletta, joista käsitelty 4360 – näistä vakaviksi haitoiksi on tulkittu ilmoituksen mukaan 2982 kappaletta. Käsittelemättömiä haittailmoituksia on odottamassa 13800 kappaletta. Kuolemia rokotteisiin liittyen on ilmoitettu epäiltävän ainakin 110 kappaletta, joista 11 kpl alle 50-vuotiailla.
*Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista

Muistutettakoon, että ennen rokotteiden aloittamista vuonna 2020 alle 50-vuotiaita on epäilty kuolleen koronaan samaa luokkaa: Jopa 20–30-vuotiaita kuollut koronaan Suomessa – tämä koronakuolemista tiedetään nyt. Tarkoituksellisesti viitteenä tässä on Ilta-Sanomien tyypillinen uutisotsikko, jossa annetaan ymmärtää suuria kuolinlukuja nuorillakin. Sittemmin THL:n tilasto paljastaa karun totuuden: ei yhtäkään kuollutta alle 30-vuotiaissa, toistaiseksi.

Nämä Fimeaan tehdyt haittailmoitukset herättävät huoleni siksi, että ne ovat moninkertaiset aiempiin rokotteisiin verrattuna. Sama havainto on niin Suomesta kuin ulkomailta. Kumpi siis on suurempi riski? Rokote vai rokottamattomuus? Toki kyseessä on vain yksi päätemuuttuja (kuolema) eikä suora syy-seuraussuhde, mutta tämä korrelaatio saa mietteliääksi.

Mikä on omakohtainen kokemukseni? Voin kertoa, että ajallisia sattumia en ole aiemmin rokotteisiin liittyen omassa työssäni kohdannut. En edes sikainfluenssan aikana, vaikka tiedetään ainakin 235 lapsen ja nuoren Suomessa sairastuneen narkolepsiaan rokotekampanjan aikana 2009–10.
*Sikainfluenssa-pandemia 2009–2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia

Haluan huomauttaa, etten hoida tyypillisesti infektiotautipotilaita vaan ortopedisia potilaita. En myöskään työssäni hoida keskitetysti rokotevastaisia ihmisiä enkä ole esiintynyt rokotevastaisena, kuten en nyt tässäkään kirjoituksessani. Mutta haluan sanoa, että olen työssäni ja lähipiirissäni kohdannut muutamia ajallisia sattumia koronarokotteisiin liittyen, jotka eivät ole tavanomaisia kuumereaktioita. Vastaaviin en ole aiemmin törmännyt rokotetuilla.

mRNA-rokotteeseen liittyy toksikologisia ongelmia. Rokotetta on myös moitittu siitä, että se lähinnä lieventää oireita ja toki vakaviakin tautimuotoja, mutta se ei estä saamasta tartuntaa eikä estä levittämästä tautia. Englanninkielinen, kattava toksikologian alan julkaisu aiheesta: Why are we vaccinating children against COVID-19?

Meillä on oltava vapaus valita
ja päättää omasta kehostamme

Suurin osa rokotetuista on pärjännyt hyvin ja ilman komplikaatioita lyhyellä aikavälillä. Etukäteen emme valitettavasti tiedä, miten yksilön keho reagoi pitkällä ajanjaksolla, ja varsinkin toistettujen injektioiden jälkeen. Siksi on tärkeää, että yksilöllä on oikeus omaan kehoonsa ja siihen riskiin, jonka haluaa omalla kohdallaan kantaa.

Meillä on oltava oikeus avoimeen keskusteluun ja kritiikkiin yhteiskunnassa myös rokotteiden suhteen. Meillä on oltava myös vapaa mahdollisuus päättää omasta kehostamme. Siihen meillä tulee säilyttää inhimillinen, kristillinen, lääketieteellis-eettinen ja perustuslaillinen oikeus. Vain silloin voimme kutsua maatamme aidosti tasa-arvoiseksi ja demokraattiseksi valtioksi.

*Why we petitioned the FDA to refrain from fully approving any covid-19 vaccine this year

Kansainväliset sopimukset ja julistukset
eivät myöskään puolla pakkorokotuksia eivätkä koronapassia

Nämä sopimukset ja julistukset on tehty suojaamaan yksilöä tyranniaa ja manipulaatiota vastaan suojaten meitä historiasta tutuilta mielivaltaisuuksilta. Erään kansalaisaktivistin blogia lainatakseni:

Syrjintä on kielletty Suomen perustuslain, Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten (Oviedon sopimus, Unescon sopimus), Euroopan neuvoston tammikuussa tekemän päätöksen, sekä lääkärien Nürnbergin säännöstön mukaan.

Syrjintä on Suomen laissa kielletty vielä erikseen yhdenvertaisuuslaissa mm. terveydentilan perusteella. Nämä syrjinnän kiellot koskevat myös yrityksiä.

Terveydentilatiedot ovat lakien vahvasti suojaamia, mm. tietosuojalaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Terveystietoja ei pidä paljastaa ilman asianomaisen lupaa, eikä niiden paljastamista pidä asettaa yhteiskuntaan osallistumisen vaatimukseksi.


Kirjoitus on julkaistu alunperin kirjoittajan omilla sivuilla 27.10.2021.
Toimitus tehnyt pienimuotoista kielenhuoltoa sekä lisännyt linkkejä ja kuvitusta.

Kuva: United Nations (CC BY-NC-ND 2.0) via Flickr

11 comments

 1. Meillä on käsissä ”PANDEMIA” joka ei täytä pandemian määritelmää, ainakaan sosiaali-ja terveysministeriön sellaista. Big pharman rahoittama ja ohjaama thl kertoo seuraavaa:

  ”Suomessa on kaiken kaikkiaan ilmoitettu 131 686 koronatapausta (THL 8.9.2021). Tämä on n. 2,4% koko väestöstä (Tilastokeskus: Suomen väkiluku 5.543.659 24.8.2021). Näistäkin valtaosa on ollut oireiltaan hyvin lieviä, eivätkä ole johtaneet sairaalahoidon tarpeeseen. Tauti ei ole mitenkään herkästi tarttuva tai vakava (alle 70-vuotiaille perusterveille, lähde: THL).

  Kuitenkin viranomaisemme ovat etsineet sairastuneita jo 6886900 testauksella (lähde:THL), jotka ovat tulleet maksamaan suorina kuluina lähes kaksi miljardia euroa. Lisäksi seurannaiskustannukset ovat varmasti vieläkin suuremmat.

  Koronaan liittyviä kuolemia on tilastoitu 1051 (THL: 15.9.2021), kuolleiden mediaani-ikä 82 vuotta. Menehtyneistä miehiä on ollut 54% ja naisia 46%. Lisäksi 95%:lla menehtyneistä on ollut yksi tai useampi pitkäaikaissairaus (Lähde: THL).”

  Väittävät vielä mediassa että koronarajoitukset syynä pieniin tartunta ja kuolintilastoihin, vaikka mitään perusteita näillekään väitteille ei ole ollut esittää. Varsinkin kun maskitkin on jo todettu hyödyttömäksi, desinfiointiaineiden tuhoavan senkin terveellisen bakteeriston sekä sosiaalisen eristämisen olevan haitaksi jopa lasten kehitykselle. Ja vielä, aiheesta keskustelu ja sen kritisointi sensuroidaan ja julistetaan ”disinformaatioksi” ja valtamediassa sallitaan vain yksi totuus dystooppisesta ”pandemiasta”.

  Näyttääkin pelkästään siltä että ”pandemia” on globalistien valhe, jota pidetään yllä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Siitä voi miettiä minkälaisissa käsissä ovat tämän maan asiat, ja mitkä ovat nämä päämäärät.

  Tykkää

  • hyvin sanottu…ja varsinkin,että ovat ETSINEET sairastuneita,ja kuinkahan suuri ollut siivu noista testauksista niille yksityisille…jotka herkästi erottaneet koronatoimia mitenkään kritisoivia lääkäreitä,ja taitaa tuototkin mennä niissä veroparasiitteihin…vai oliko se nyt paratiiseihin

   Tykkää

 2. Kunnianarvoisan Uuden Suomen nimi on vedetty LOKAAN. Samoin SANANVAPAUS Suomessa. TIEDE on politisoitunut ja on SUURYRITYSTEN hallussa. Vain HALLINTO ”tietää” mikä on TOTTA. Alma Media omistaa verkkolehti Usarin. Alman hallituksen puheenjohtaja JORMA OLLILA on maailmanmittaluokan GLOBALISTI ja aivan BILDERBERGIN ytimessä. Ryhmä väittää että sen ainoa toiminta on vuosittainen kokous. Tämä ei pidä paikkaansa. Esim. ohjauskomitea kokoontuu säännöllisesti ja samoin tavataan pienemmissä porukoissa. Alman suurimmat omistajat ovat Reenpäiden Otava 29% ja Heikki Herlinin Mariatrop. Mariatropin edustajana Alman hallituksessa toimii Peter Immonen. TIEDONSAANNIN rajoittaminen on yksi MIELENHALLINNAN osa-alue. Alkoholi, tupakka ja ylipaino ovat kansanterveydellisiä ongelmia Suomessa. KORONA EI OLE. Silti MEDIA jauhaa siitä yötä päivää. Eli on AGENDA.

  Tykkää

 3. https://www.globalresearch.ca/kary-b-mullis-no-infection-illness-can-accurately-diagnosed-pcr/5757224

  Kary Mullis, nobelisti ja PCR-testin kehittäjä haastattelussa 1996. Senaattori Rand Paul sanoi tällä viikolla, että NIH ja laitosta vuosikymmeniä johtanut tri Fauci pitäisi asettaa rikostutkinnan kohteeksi. Jos Mullis olisi elossa, hän epäilemättä yhtyisi Paulin vaatimukseen. Mullis sanoo nimittäin n. 40min jälkeen videolla, että Fauci ei tiedä eikä ymmärrä mitään mistään. Ja tämä on siis todettu 25 vuotta sitten.

  Koko koronahumppa on pyörinyt PCR-testin varassa, josta Mullis on todennut, ettei se sovellu diagnostisiin tarkoituksiin. Jos maailmassa olisi joku henkilö jonka tri Fauci olisi toivonut kadotettavaksi maan päältä ennen v. 2020 alkua, se olisi epäilemättä ollut Mullis. Ja kuinka ollakaan Faucin salainen toive toteutui, syksyllä 2019 Mullis kuoli. Mutta korrelaatio ei ole sama kuin kausaatio, eikä tässä väitetä Faucin olleen takana. Ellei toisin todisteta.

  Keskustelussa Mullis tuo esille tieteen rapautumisen jonka taustalla on sen muuttuminen rahoituksen kautta rahanteon välineeksi ja sitä kautta nipuksi uskomusjärjestelmiä. Tieteestä on tullut anti-tiedettä jota markkinoidaan uskomuksina, jotka hyödyttävät sekä rahoittajia että tieteen tekijöitä. Oikean tieteen olemus on kadotettu.

  Tykkää

 4. Maalimalla ja meillä on kielletty tomivien lääkkeiden käyttö koronan hoitoon, eli ivermektini ja hydroksiklorokiini ovat pannassa. Muualla paitsi Japanissa. Ja Intiassakin saivat ko. lääkkeillä hyviä tuloksia ja koronan aisoihin. Niistä ei vain lännen mediat kerro, kas kun se ei sovi myrkkypiikkiagendaan. Jos tauti on niin paha kuin väitetään, niin miksi oi miksi ei käytetä kaikkia mahdollisa toimiviksi todettuja lääkkeitä sen parantamiseen?
  Kuten meillä ei valtiolta löytynyt rahaa kotimaisen vaihtoehtoisen ”rokotteen” eli nenäsumutteen kehittämiseen ja testaamiseen. Kun eu.n syöttiläät ja suuret rahantekokoneet kieltivät.
  Oma kansa ensin on rasismia sanoopi tappuraisen tytti. Ja ruåttalaiset sanoo että fy fan.

  Tykkää

 5. Rupea kirjoittamaan juutalaisista ilman heidän mainitsrmistaan tämä avoin media on ihan turha! Samaa sönkötystä. Mitään korona virusta ei ole olemassakaan! Juutalainen huijausta niinkuin Maapallot suhteellisuus teoriat dinosaurukset ym ym!

  Tykkää

  • …siellä tyylipuhdas rölläys. (kiitos näytteestä)

   miten tehdä koronahysteriasta uskottavampaa? vastaus: sekoittaa sen äärimmäistetty kritiikki kaikkiin villeimpiin salaliittoteorioihin, mitä maailman verkkoihin on pistetty liikkumaan …ehkäpä peräti omasta toimesta.

   Tykkää

  • Epäilisin, että ”joku näsäviisas J.L.” saattaa olla minä, ja siinäpä sitten olikin se selkein osuus tästä viestistä (kuten esim. mitä nämä asiat ikinä olivatkaan…) Niin tai näin, hyvää talven odottelua sinullekin!

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s