Kannabiksen laillistaminen realisoitumassa Sveitsissä

Sveitsissä ollaan tekemässä lakiesitystä kannabiksen käytön laillistamisesta. Parlamentaarisen aloitteen teki Bernin keskusvaltuutettu Heinz Siegenthaler, ja ”kannabismarkkinoiden sääntelyä nuoriso- ja kuluttajansuojan parantamiseksi” vaatineen aloitteen allekirjoitti 40 kansallisneuvoston jäsentä, kaikista poliittisista ryhmistä.

Nyt myös valtioneuvoston sosiaaliturva- ja terveyskomissio (SGK-S) on päättänyt äänin 9–2, ettei kannabiksen tuotantoa, viljelyä, kauppaa ja kulutusta – myöskään virkistyskäyttöä – pitäisi enää kieltää vaan säännellä. Lakiesityksellä halutaan hävittää kannabiskauppa mustasta pörssistä sekä tuoda se kuluttajansuojan ja verotuksen piiriin.

Tämä edellyttää erityisesti THC:tä sisältävän kannabiksen viljelyn, tuotannon, kaupan ja kulutuksen uudelleenorganisointia liittovaltion riippuvuuskomitean (EKSF) suositusten mukaisesti eli siis keskittyä haittojen vähentämiseen ja terveyden edistämiseen raittiusvaatimuksen – eli kieltolain – sijaan. Valtion elimet valvoisi tuotantoa ja kauppaa.

Vielä huumaava kannabis on Sveitsissä yleisesti kielletty, ja sen käytöstä voi saada 100 frangin (94,46 euron) sakon. Enintään 10 gramman hallussapitoa täysi-ikäisen henkilökohtaiseen käyttöön laki ei pidä rikoksena, ja alle prosentin THC-pitoisuuden ”tupakointiin tarkoitettuja kannabiksen kukkia” saa myydä ja ostaa laillisesti jo nykyisin.

Kansan polttava tahto

Sveitsin 8,6 miljoonan väestöstä kolmanneksen kerrotaan ”polttaneen marihuanaa” ainakin joskus, ja noin 200 000 sveitsiläistä käyttää kannabista säännöllisesti. Vuonna 2008 puolisen miljoonaa maan asukasta ilmoitti käyttävänsä kannabista ”silloin tällöin tai säännöllisesti”.

Heinäkuun alussa julkaistun kyselyn mukaan suurin osa sveitsiläisistä hyväksyy ajatuksen kannabiksen laillistamisesta virkistystarkoitukseen edellyttäen, että laillistamiseen kuuluu alaikäisiä suojelevat säännöt. Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista haluaa, että alaikärajaksi asetetaan 18 vuotta, kertoo liittovaltion kansanterveysvirasto (Bundesamt für Gesundheit, BAG). Sotomo-instituutti tammi–huhtikuussa tekemän kyselyn otanta oli 3166 Sveitsissä asuvaa aikuista.

Suunnitelma kannabiksen dekriminalisoimiseksi henkilökohtaiseen käyttöön oli Sveitsissä esillä viimeksi vuonna 2008, jolloin se hylättiin kansanäänestyksessä 63 prosentin enemmistöllä. Keskusvasemmiston ja joidenkin keskustaoikeiston poliitikkojen sekä huumeasiantuntijoiden tukema aloite käynnistettiin, kun parlamentti vuonna 2004 kieltäytyi mukauttamasta lainsäädäntöä laajalle levinneeseen käytäntöön.

Lakimuutokset alkuun syksyllä 2020

Parlamentti hyväksyi 23.9.2020 Sveitsin huumausainelakiin muutoksen, joka mahdollisti kannabiksen laajemman saatavuuden lääkinnälliseen käyttöön ja tieteellisten tutkimusprojektien aloittamisen kannabiksen valvotun virkistyskäytön vaikutuksista.

Keskustelua käytiin muun muassa käyttäjille jaettavan kannabiksen olla alkuperästä. Oikeistolainen Sveitsin kansanpuolue näki lainmuutoksen mahdollisuutena tukea maan maataloussektoria, ja parlamentti päättikin, että kotimaista, luomulaatuista kannabista tulisi käyttää mahdollisimman paljon.

Kannabiksen laillistaminen myös virkistyskäyttöön nähdään mahdollisuutena torjua laitonta kauppaa.

Lääkekäyttöä helpotettiin jo maaliskuussa

Maaliskuussa Sveitsissä tehtiin toukokuun puolivälissä voimaan tullut lakimuutos, joka sallii kannabiksen viljelyn, maahantuonnin, tuotannon ja markkinoille saattamisen lääketieteelliseen käyttöön.

Lakimuutoksen jälkeen kannabiksen lääkkeeksi määräämisestä päättää yksinomaan hoitava lääkäri, kun tähän asti reseptiin tarvittiin poikkeuslupa liittovaltion kansanterveysvirastolta. Vuonna 2019 poikkeuslupia myönnettiin kolme tuhatta.

Lääkäreiden on kerättävä anonyymia tietoa kannabishoidosta, ja kansanterveysviraston tulee pitää tiedoista rekisteriä tieteellistä arviointia ja tilastollisia tarkoituksia varten.

Virkistyskäyttöä valvotusti

Myös maaliskuussa Sveitsin hallitus hyväksyi asetuksen, jossa määritellään vaatimukset pilottihankkeille, joissa tutkitaan tieteellisissä puitteissa kannabiksen valvotun, ei-lääketieteelliseen käyttöön jakelun yhteiskunnallisia käytännön vaikutuksia.

Tarkoituksena on testata ja dokumentoida seurauksia käyttäjien fyysiseen ja henkiseen terveyteen, suorituskykyyn sekä dokumentoida näiden kulutustottumuksia ja sosioekonomisia ominaispiirteitä. Myös vaikutuksia laittomiin huumemarkkinoihin, nuorten suojeluun sekä yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen mitataan.

Pilottihankkeissa tulee käyttää kotimaista alkuperää olevia ja Sveitsin luomuviljelyä koskevien sääntöjen mukaisia kannabistuotteita, joita saa myydä vain pätevä henkilöstö. Kannabistuotteiden mainonta on kiellettyä, eikä osallistujille saa jakaa niitä ilmaiseksi. Hinnassa tulee ottaa huomioon tehoainepitoisuus ja paikallinen mustan pörssin hinta.

Pilottihankkeiden kesto on rajoitettu viiteen vuoteen, ja yhden tutkimuksen osallistujamäärä enintään viiteen tuhanteen. Osallistujien tulee todistaa, että he ovat aiemmin nauttineet kannabista ja antaa osallistumiseen kirjallinen suostumus. Osallistujan tulee asua siinä kantonissa (osavaltiossa), jossa kyseinen pilottihanke toteutetaan.

Pilottihankkeesta vastaavan yrityksen on päivitettävä liittovaltion kansanterveysvirastolle vuosittain pilottihankkeen edistyminen tutkimusraportissa, ja kansanterveysviraston on tiedotettava yleisölle säännöllisesti edistymisestä.

Sveitsin suurin kaupunki Zürich yhdessä Zürichin yliopiston psykiatrisen klinikan kanssa ilmoitti syyskuussa 2021 käynnistävänsä ”Züri Can – kannabista vastuullisesti” -pilottihankkeen, jossa tutkitaan kolmen ja puolen vuoden ajan säännellyn kannabiksen käytön vaikutuksia.

Tutkimus alkaa syksyllä 2022 tuoden saataville erilaisia ​​kannabistuotteita, joista jokaisella on erilainen THC/CBD-pitoisuus. Laatustandardien takaamiseksi paikallisilla valmistajilla on oltava liittovaltion kansanterveysviraston myöntämä tuotantolupa.

Tutkimuksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä, ylläpitää yleistä turvallisuutta ja tukea alaikäisten suojelua. Lisäksi tutkimuksen on tarkoitus relevanttia tietoa kannabiksen parhaasta mahdollisesta käytöstä tarjoamalla luoda pohjaa liittovaltion kannabislainsäädännölle tulevaisuudessa.

Tutkimukseen osallistujat voivat hankkia tutkimuskannabiksen apteekeista ja sosiaalisista kerhoista. Erilaiset ostovaihtoehdot mahdollistavat arvokkaiden johtopäätösten tekemisen eri kuluttajaryhmistä. Viitepisteille tulisi antaa paljon liikkumavaraa, jotta voidaan tutkia realistisimpia kannabiksen säännellyn saatavuuden muotoja. Zürichin yliopiston psykiatrinen klinikka selvittää, millä myyntipisteillä voidaan saavuttaa pitkän aikavälin tavoite edistää ihmisten ja yksilöiden terveyttä ja turvallisuutta. Kaikissa ostopisteissä arvostetaan henkilökohtaisia ​​ja terveyttä edistäviä neuvoja sekä yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tavoitteena on aina pitää kuluttajien terveysriskit mahdollisimman pieninä. Lisäksi osallistujilla on vapaa pääsy hankelääkärin vastaanotolle milloin tahansa.

Tutkimuskannabiksen tuottajilla on oltava tuotantolupa liittovaltion kansanterveysvirastolta. Tuotetaan vain korkeat laatuvaatimukset täyttävää kannabista. Tavoitteena on luomulaatu ja paikallinen tuotanto. Tutkimuksessa tarjotaan erilaisia ​​kannabistuotteita, joista jokaisella on erilainen THC/CBD-pitoisuus. Tämä mahdollistaa siirtymisen alhaisemman riskin tuotteisiin kokeilun aikana. Osallistujat voivat kuluttaa kannabista terveystietoisemmin ja vastuullisemmin, koska tuotteiden ainesosat ovat moitteetonta laatua ja ilmoitettu läpinäkyvästi. Terveydellisen ja sosiaalisen tilanteen ja sen kehityksen tallentamiseksi osallistujia haastatellaan säännöllisin väliajoin.

Zürichin kaupunki, Zürichin yliopiston psykiatrinen klinikka ja Zürichin apteekkiverkosto:
Tiedote 14.9.2021

Lähteet

The Local (19.10.2021): Switzerland to legalise recreational and medical cannabis usage

Blick (19.10.2021): Kommissionen im Parlament geben grünes Licht für Cannabis-Legalisierung

Stadt Zürich / Gesundheit- und Umweltdepartement (14.9.2021): Regulierter Cannabisverkauf: Die Zürcher Studie

SWI swissinfo.ch (1.7.2021): Majority of Swiss support the legalisation of cannabis

U.S. Library of Congress (22.4.2021): Switzerland: Access to Medical Cannabis Broadened, Pilot Projects for Nonmedical Cannabis to Be Launched

SWI swissinfo.ch (23.9.2020): Swiss cities authorised to distribute cannabis for scientific studies

Bundesamt für Gesundheit BAG (11.9.2019): Medienmitteilung der Eidgenössischen Kommision für Suchtfragen – 10 Jahre Betäubungsmittelgesetz BetmG, Überlegungen für die Zukunft: Eine Analyse der EKSF

SWI swissinfo.ch (30.11.2008): Voters back drugs policy, tough on child abuse

Kuva: Kurious via Pixabay; Oren neu dag (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons. Kuvanmuokkaus Johanna L

14 comments

 1. Kannabis oli 1800-luvulla patentoitu lääke Yhdysvalloissa ja se mainittiin myös Yhdysvaltain farmakopeassa. Lääkeyhtiöt tiesivät 1930-luvulla, että kannabis on kaikkien syöpälääkkeiden syöpälääke. Niinpä sen saantia pitikin sitten hankaloittaa erityisellä verolailla, joka käytännössä teki kannabiksen hallussapidon rangaistavaksi. Kannabiksen polttaminen ei ole välttämättä niin tehokas lääke kuin kannabiksen THC-öljy tai täyden spektrin kannabisöljy. Samoin kannabiksen mehustaminen mehulingossa voi olla tehokas tapa saada kannabiksen lääkinnällisiä ominaisuuksia kehoon. Mehustamisessa siihen ei muodostu päihdyttäviä vaikutuksia, koska sitä ei kuumenneta.

  Verma R, Hoda F, Arshad M, Iqubal A, Siddiqui AN, Khan MA, Haque SE, Akhtar M, Najmi AK. Cannabis, a Miracle Drug with Polyvalent Therapeutic Utility: Preclinical and Clinical-Based Evidence. Med Cannabis Cannabinoids. 2021 May 21;4(1):43-60. doi: 10.1159/000515042. PMID: 34676349; PMCID: PMC8525216.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34676349/

  Tykkää

 2. Kahdella lapsella aivokasvaimet menivät regressioon kannabiksella:
  Foroughi M, Hendson G, Sargent MA, Steinbok P. Spontaneous regression of septum pellucidum/forniceal pilocytic astrocytomas–possible role of Cannabis inhalation. Childs Nerv Syst. 2011 Apr;27(4):671-9. doi: 10.1007/s00381-011-1410-4. Epub 2011 Feb 20. PMID: 21336992.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21336992/

  Tykkää

 3. Yhdysvaltain terveysvirasto yritti 1970-luvulla todistaa, että marihuana vahingoittaa immuunijärjestelmää. Sen sijaan Virgian lääketieteellisen korkeakoulun tutkimus osoitti, että THC hidasti keuhkosyövän, rintasyövän ja leukemian kasvua hiirillä. Tämän jälkeen Yhdysvaltain huumevirasto lopetti kyseisen tutkimuksen ja kaikki tulevat kannabiksen syöpään liittyvät tutkimukset:

  Munson AE, Harris LS, Friedman MA, Dewey WL, Carchman RA. Antineoplastic activity of cannabinoids. J Natl Cancer Inst. 1975 Sep;55(3):597-602. doi: 10.1093/jnci/55.3.597. PMID: 1159836.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1159836/

  Tykkää

 4. Miehen keuhkosyöpä pieneni CBD-öljyllä:
  Sulé-Suso J, Watson NA, van Pittius DG, Jegannathen A. Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review. SAGE Open Med Case Rep. 2019 Feb 21;7:2050313X19832160. doi: 10.1177/2050313X19832160. PMID: 30815264; PMCID: PMC6385325.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30815264/

  Tykkää

 5. 81-vuotiaan miehen keuhkosyöpä pieneni CBD-öljyllä:
  Sulé-Suso J, Watson NA, van Pittius DG, Jegannathen A. Striking lung cancer response to self-administration of cannabidiol: A case report and literature review. SAGE Open Med Case Rep. 2019 Feb 21;7:2050313X19832160. doi: 10.1177/2050313X19832160. PMID: 30815264; PMCID: PMC6385325.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30815264/

  Tykkää

  • Kannabis kieltolaki tuli USA:ssa voimaan pyrolisoidun hampun uhattua polttoaineena maaöljyä(Rockefeller), haastettua kemiallisen lääketeollisuuden(Rockefeller) ja uhattua puuvillateollisuutta.(Ensimmäiset ”Levikset” olivat hamppukangasta)
   Kieltolain voidaankin katsoa olevan pikemminkin teollisen kilpailun ja korruption ilmentymä, kuin kansanterveydellinen kysymys kansalaisten suojelemisen näkökulmasta.

   Liked by 1 henkilö

 6. Täällä sekoitetaan oikein mukavasti lääke käytössä oleva, ja sitten pelkästään kotikäytössä oleva ainostaan huumeeksi luokiteltava, koukkuun jättävä.
  Muuttakaa ihmeessä hourujen maahan, minun kaveri sattui olemaan tuon rehun käyttäjä joka kärsi, kärsi ja kärsi ja lopulta kuoli yliannostukseen.

  Tykkää

  • Kun syyttää asioiden sekoittamista toista tahoa, kannattaa ensin tarkastaa, onko omissa ”tiedoissa” päätä tahi häntääkään. Kannabiksen yliannostukseen tarvittaisiin sen verran iso satsi, ettei ihmisen fysiikalla taida onnistua… vai liekö täällä takana taas trendikäs tarina jostain ikkunasta hyppäämisestä.

   THC on yksi kannabiksen lääkinnällisistä aineista siinä missä muutkin kannabioidit. Bedrocan esim. sisältää melkoisen suuren pitoisuuden. On täysin virheellistä puhua lääkekannabiksesta ja virkistyskäytön kannabiksesta eri asioina – eroa ei ole kuin käyttötarkoitus. (CBD-lajikkeita voi myös poltella virkityksekseen, ja epäilemättä tällaiseen tapaan voi myös addiktoitua…)

   Tykkää

   • Niin, tuohon jää koukkuun ja pian tarvittee kovempia aineita, olisi varmaan pitänyt se kertoa, mutta pääsyy kaverin kuolemaan oli tuo perkeleen marihuana ilman tuota kaverini olisi vieläkin elossa.
    Mutta kun hän kuunteli kaltaisiasi huumeiden suosioita ja meni sitten kokeilemaan ja sille tielle jäi.
    Varmaan ylpeä ja hieno olo siellä, luuletko että sinun nilitys että muka mitään ei ole tapahtunut pyyhkii kuoleman pois?
    Olette samanlaisia kun suomen pirihallitus joka haluaa jhuumeet vapautta.

    Tykkää

  • ”Ystäväsi” vaikuttaa olevan tyypillinen päihdehakuinen nuori ihminen, joka teki arviointivirheen uskoessaan, että kaikki päihdevalistus on yhtä epärehellisellä pohjalla, kuin kannabiksessa perinteisesti. On myös huomattava, että ihmiset joilla on paha olla tuppaavat hakemaan helpotusta ”keinolla millä hyvänsä”. Olisiko ystäväsi päihdeongelmaan ollut helpompi ympäristön reagoida, mikäli ”vasikoiminen” ei olisi automaattisesti katkaissut ihmissuhdetta luottamuksen tuhoten? Auttoiko viranomaiskierteeseen joutuminen ”ystävääsi”, vai ehkäisikö sen pelko elämänhallintaan tähtääviä toimenpiteitä? Olisiko kaikille ollut parempi, jos ystäväsi olisi ryypännyt itsensä hengiltä? Tänä päivänä jokainen voi hankkia huumeita, laillisia tai kriminalisoituja. Päänsekoittajalla on suorastaan runsaudenpulaa. Ankarimmillakaan kieltolaeilla ei tunnu olevan vaikutusta siihen, tunteeko ihminen vastuuntuntoa elämästään. YK: alainen WHO suoritti taannoin pitkäaikaistutkimuksen kannabiksen käyttäjistä, jota ei julkaistu poliittisista syistä. Toisin kuin muiden laittomien huumeiden kohdalla kannabiksen käyttäjien elinikäennuste ylitti raivo-raittiiden ennusteen vuosilla. Kuka se sinä sääntöjesi kanssa olet puppu-puheillasi ajamaan ihmisiä ennenaikaiseen kuolemaan?

   Liked by 1 henkilö

   • Kaverisi kuolema on tietenkin valitettava asia..Mutta samalla logiikalla Sinun olisi heti kiellettävä myös 1000 muutakin asiaa Meidän yhteiskunnassa..jopa pyörän…koska kun vauhdin huuma ottaa lopulta ylivallan..Se päätyy lopulta kuolemaan…Ja silloin valitettavan usein jonkun muun kuin itse ”pääkäyttäjän”…

    Se että kannabis on Erinomainen lääkekasvi…on todistettu Fakta…Jota ne Myrkkylääke valmistajat haluavat pois markkinoilta tuhoamasta niitten Rahantekoa..

    Niitten myrkkypillerit ovat 3 Suurin tappaja Maailmassa…Syövän ja Sydän ja verisuonitautien jälkeen…Joihin sillä lääkekannabiksella on saatu hyviä hoitotuloksia…btw

    Joten siihen asiaan on saatava muutos…

    Se Ehdoton poteroihin kaivautuminen ei tässä edistä lopulta Kenenkään hyvinvointia..

    Liked by 1 henkilö

 7. Ei höpöheinään kukaan kuole kaikille se ei vain sovi .kukkaa ja läpyskää kansalle joka pimeydessä vaeltaa ja isommat piiput.ugh,olen puhunut.

  Tykkää

  • mikään ei sovi kaikille ja vedelläkin kait onnistuu itsensä hengiltä saamaan, josjakun oikein pölhöilee… tai saunomalla (ja suomalaiset ittensä sairaalaan). notta ei se mikään syy kieltää kaikkia saunomasta ole, jos jollakulla menee öövermanniks tai muuten vaan päin katajaa. ugh.

   Tykkää

   • Monet ihmiset ynnää kaikki laittomat päihteet samaan syssyyn.

    • THC tekee iloiseksi tai rauhalliseksi, riipuen laadusta.
    • Amfetamiinit piristävät.
    • Opioidit nuokuttavat väärinkäytettyinä ja muuten poistavat kivut.
    • Hallusinogeenit, kuten sienet tai LSD aiheuttavat hallusinaatioita,
    • Imppaaminen aiheuttaa hallusinaatioita.
    • Alkoholi aiheuttaa estojen poistumista.
    • Rauhoittavat lääkkeet aiheuttavat estojen poistumista.

    Näitä kaikkia voi käyttää sekaisin, mutta addikti addiktoituu yleensä pariin aineeseen.

    Todellisuus on se, että Suomessakin kasvatetaan pilveä ja sen haistaa monesti iltalenkillä. Todellisuus on myös sitä, että amfetamiineja on alettu valmistaa Suomessa.

    En laita lähteitä.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s