Pfizerin mRNA-piikin kliiniset kokeet ”älytöntä sotkua”

Tietovuotajan paljastukset Pfizerin mRNA-piikkien kliinisiä kokeita suorittaneen yrityksen huonoista käytännöistä ja sääntelyviranomaisen reagoimattomuudesta ongelmista ilmoitettaessa eivät anna aihetta pitää Pfizerin koronapiikistään kertomaa tutkimustietoa ja näin ollen – pitkin maailmaa lapsillekin painostettua – piikkiäkään järin luotettavina.

Ratkaisevassa vaiheen III (faasi 3) kokeessa yritys väärensi dataa, purki sokkoutusta, palkkasi puuttellisesti koulutettuja rokottajia ja hidasteli ilmoitettujen haittavaikutusten tutkimusta. Laadunvalvontatarkastukset suorittanut henkilökunta oli häkeltynyt löytämiensä ongelmien määrästä, kertoo tutkiva toimittaja Paul D Thacker The British Medical Journalin (BMJ) 2. marraskuuta julkaistussa artikkelissa.

Tutkimusyritys Ventavia Research Groupin alueellisena johtajana syyskuussa 2020 pari viikkoa työskennellä ehtinyt Brook Jackson on toimittanut BMJ:lle tusinoittain Pfizerin aliurakoitsijayrityksen sisäisiä dokumentteja, kuvia, äänitteitä ja sähköpostiviestejä. Aloittaessaan yrityksen palkkalistoilla tarkastajaksi (auditor) koulutetulla Jacksonilla oli takanaan 15 vuoden kokemus kliinisten kokeiden organisoinnista ja hallinnoinnista.

Jackson kertoo huomauttaneensa esimiehilleen toistuvasti Pfizerin mRNA-piikin kliinisten kokeiden suorittamisessa havainnoimiaan ongelmia. Hän oli huolissaan muun muassa laboratorion huonosta johtamisesta, potilaiden turvallisuudesta ja tutkimustulosten oikeellisuudesta. Kun Ventavia ei reagoinut ongelmiin eikä tehnyt mitään niiden ratkaisemiseksi, ärsyyntynyt Jackson kuvasi eräänä iltana puhelimellaan joitain epäkohtia.

Ventavian johtajat kuulustelivat myöhemmin Jacksonia kuvaamisesta, kertoo Thacker.

Salattavat tiedot levällään, tarvittavat tiedot puuttuu

Artikkeli kuvailee parin kuvan sisältöä: neuloja on heitetty muoviseen biovaara-jätepussiin eikä viiltovaaran aiheuttaville roskille tarkoitettuun säiliöön, toisaalla taas ”rokotteiden” pakkaukset niihin merkattuine koehenkilöiden tunnistenumeroineen oli jätetty avoimesti näkyville. Sokkoutuksen purkautuminen on saattanut tapahtuma laajemmassakin mitassa, artikkelissa arvellaan. Sokkoutus tarkoittaa että tieto siitä, kuka koehenkilöistä saa lumelääkettä eli plaseboa ja kuka tutkittavaa lääkettä, pysyy salassa.

Ventavian tutkimussuunnitelman mukaan tuli vain pienellä osalla henkilöstöä olla pääsy tähän tietoon, ja päätutkijaa myöten muun henkilökunnan pysyä sokkoutettuina. Käytännössä lääkemääritykset olivat koko henkilöstön saatavilla koehenkilöiden tiedostoissa. Vasta pari kuukautta kokeen alkamisesta, noin tuhannen koehenkilön rekrytoimisen jälkeen, laadunvarmistus-ohjeistukseen henkilöstölle lisättiin kehotus poistaa tiedot näkyvistä. BMJ ei kerro, korjattiinko asia syyskuussa Jacksonin painostuksesta.

Thacker kertoo sähköpostista ICONilta – toinen sopimusfirma, joka suoritti Pfizerin mRNA-piikin kliinisiä kokeita – joka tuo ilmi, ettei Ventavialla pysytty ajan tasalla tiedonsyöttökyselyissä. Syyskuussa 2020 ICON muistuttaa, että kaikki tutkimukseen liittyvät kyselyt tulisi käsitellä vuorokauden kuluessa, ja osoittaa sata yli 3 päivää vanhaa, käsittelemätöntä kyselyä. Näiden muassa on esimerkiksi kaksi tapausta, joissa ”koehenkilö on ilmoittanut saaneensa vakavia oireita/reaktioita”.

ICON huomauttaa, että tutkimusprotokollan mukaan tason 3 paikallisreaktioita saaneisiin koehenkilöihin olisi kuulunut olla puhelinkontaktissa lisätietojen saamiseksi ja tarpeen paikan päällä käyntiin arvioimiseksi. Myöhemmässä yhteydenotossaan valvontaviranomaiseen Jackson toi ilmi myös huolensa siitä, että piikittämisen jälkeen Ventavian koehenkilöitä ohjattiin oleskelemaan käytävälle, kliinisen henkilökunnan valvonnan ulottumattomiin, BMJn artikkeli kertoo.

Thacker on haastatellut nimettöminä pysyvää kahta muuta kokeen parissa Ventavialla työskennellyttä henkilöä, jotka vahvistavat Jacksonin kertoman. Toinen kertoo myös, että ”työntekijävajeen vuoksi” monilta COVID-19-oireista ilmoittaneilta koehenkilöiltä ei testattu tartuntaa. Ventavia ei ollut tässä yksin: viranomaisraportin mukaan COVID-19-rokotteeksi tarkoitetun Pfizerin mRNA-piikin kokeessa jätettiin testaamatta 477 COVID-19-oireita osoittavaa koehenkilöä.

BMJn artikkelin mukaan koko kokeeseen (NCT04368728) osallistui noin 44 000 koehenkilöä 153 toimipaikassa, ja sen tutkimuksia suoritti Ventavian lisäksi useita kaupallisia yrityksiä sekä akateemisia keskuksia. Ventavia oli syyskuun 2020 lopulla ilmoittanut mukaan yli 1000 koehenkilöä kolmessa toimipaikassa.

Johdon asiattomat ohjeistukset

BMJn saama asiakirja, Ventavian johtajilla elokuun alussa – ennen Brook Jacksonin palkkaamista yritykseen – kiertänyt toimenpidelista, viittaa Pfizerin mRNA-piikin kliinisten kokeiden tulosten olevan ainakin osittain täyttä huuhaata. Listalla mainitaan kolmen työntekijän yhteydessä muistutus: ”Käy läpi e-päiväkirja/datan väärentäminen jne.” Erästä oli ”suullisesti neuvottu muuttamaan tietoja ja olemaan huomioimatta myöhästymiskirjausta”.

”Go over e-diary issue/falsifying data, etc” ”verbally counseled for changing data and not noting late entry”

Samoin tallenne Jacksonin ja kahden johtajan kokouksesta 24. syyskuuta 2020 osoittaa Ventavian johtajan olleen täysin tietoinen kokeen monista ongelmista. Thacker kuvailee hänen selittävän, kuinka firma ei pysty edes määrittelemään laadunvalvonta-dokumenttien tarkastelussa ilmenneiden virheiden tyyppiä ja määrää. ”Nähdäkseni jotain uutta joka päivä”, johtaja sanoo ja lisää vielä: ”Tiedämme, että se on merkittävää.”

Toinen nimettömänä BMJ:lle puhuneista, Pfizerin mRNA-piikin kliinisissä kokeissa Ventavialla työskennelleistä tutkijoista kertoi uransa aikana työskennelleensä liki 50 kliinisessä tutkimuksessa, monessa suuressakin. Kuitenkaan hän ei sanojensa mukaan ollut koskaan aiemmin kokenut samanmoisesti sekasortoista (helter skelter) työympäristöä, eikä hän usko Ventavian tuottamien tulosten olevan hyvää tiedettä, päinvastoin: ”Se on älytön sotku.”

”I’ve never had to do what they were asking me to do, ever” ”It just seemed like something a little different from normal — the things that were allowed and expected.” ”I don’t think it was good clean data” ”It’s a crazy mess.”

Tämän tutkijan oletuksen tuotetun datan korruptoituneisuudesta ymmärtää: hän koki Ventavian työntekijänä saamansa ohjeistukset ja käskyt epäilyttävinä. Tämä nyt jo Ventavialta eronnut henkilö kertoo BMJ:lle, ettei hänen ”ole koskaan tarvinnut tehdä sitä, mitä he pyysivät minua tekemään”. Thackerin olisi toivonut tarkemmin selvittävän, mitä työntekijä tarkoitti kertoessaan, että ”se tuntui normaalista poikkeavalta – ne asiat, jotka olivat sallittuja ja joita odotettiin”.

On valvontaa ja sitten on… FDA

Lääkesääntelystä – mukaan lukien uusien tuotteiden kuten Pfizerin mRNA-piikkien käyttölupien myöntämisestä tai epäämisestä – on Yhdysvalloissa vastuussa elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration, FDA). Syyskuun lopun kokouksessa, johon Jackson osallistui, Ventavian johtajien keskustelu viraston mahdollisesta tarkastuksesta toi ilmi asiattomuutta FDAn toiminnassa, Thacker kertoo.

Vaikka lääkesääntelyn valvontatarkastusten tulisi tapahtua ikään kuin pistokokeina, Ventavian johtajat omien sanojensa mukaan tietäisivät etukäteen, milloin toimipaikkaa tultaisiin tarkastamaan. Tosin tällaista tarkastusta ei koskaan Ventavian Pfizer-piikin kliinisiä kokeita tekevässä kolmessa sijainnissa edes tehty. BMJn artikkelin mukaan virasto tarkasti itse asiassa koko kokeen kaikista 153 toimipaikasta vain yhdeksän.

Thacker huomauttaa, että elokuussa 2021, kun Pfizerin mRNA-piikin käyttölupa oli jo ”täysi” – korvaten koronapiikeille sutjakkaasti, kesken kliinisten kokeiden annetun hätäkäyttöluvan (Emergency Use Authorization, EUA) – julkaistu FDAn kertomus kokeen tarkastuksista tuo ilmi, ettei aikuisia koehenkilöitä rekrytoineilla toimipaikoilla tehty tarkastuksia lainkaan joulukuussa 2020 annetun EUA-valtuutuksen jälkeen.

BIMO-tarkastusten tietojen eheys ja varmennusosuus olivat rajallisia, koska tutkimus oli käynnissä, eikä todentamista ja vertailua varten tarvittavat tiedot vielä olleet saatavilla IND:hen

FDAn tarkastusviranomainen (BMJn artikkelin mukaan)

BIMO (Bioresearch Monitoring) on FDAn biotutkimuksen ”kokonaisvaltainen” seurantaohjelma, johon kuuluu tutkimuspaikoilla tehtävät tarkastukset ja tutkimusdatan seulominen
IND (Investigational New Drug) viittaa FDA:lle tehtävään lupa-anomukseen tutkimusvaiheessa olevan uuden lääkkeen tai biologisen tuotteen antamisesta ihmisille.

Seuraavana aamuna osallistumisestaan kokoukseen Ventavian johtajien kanssa Brook Jackson ilmoitti puhelimitse ja sähköpostitse FDA:lle huomioimistaan asiattomista käytännöistä Pfizerin mRNA-piikin kliinisessä tutkimuksessa Ventaviassa. Ja samana iltapäivänä, 25. syyskuuta, Ventavia erotti Jacksonin palveluksestaan ”epäsopivana”, kertoo Thacker ja lisää Jacksonin mainitsevan, ettei ollut koko 20-vuotisen tutkimusuransa aikana aiemmin saanut potkuja.

Hyvin häiritsevää on, että kun tutkija ammattietiikkansa säilyttäneenä ilmoittaa lääkevalvontaviranomaiselle ongelmista kaupallisen yrityksen suorittamassa lääke(turvallisuus)tutkimuksessa, ainoa näkyvä viranomaistoimi on kannella kyseisen firman johdolle rohkeasta työntekijästä, joka ongelmat on tuonut tietoon. Etenkin hälyyttävänä tällainen tapahtuma esiintyy kun voi olettaa, että FDA tiesi Pfizerin jo tuolloin tehneen globaaleja ennakkomyyntejä ”tutkittavasta” piikistään.

FDA:lle 25.9.2020 lähettämässään sähköpostissa Jackson toi edellä esiin nousseiden epäkohtien lisäksi muitakin huolenaiheitaan Ventavian toiminnasta Pfizerin mRNA-piikin kliinisten kokeiden toteuttamisessa, kertoo Thacker. Rokotteita ei säilytetty asianmukaisissa lämpötiloissa, mikä lienee aiheuttanut turvallisuusriskin koehenkilöiden terveydelle itsessään. Protokollapoikkeamista ei raportoitu, joten tuloksissa on mukana huonojen käytäntöjen luomat sattumanvaraisuudet.

Ironista kyllä, Jackson tuo hänelle välittömät potkut aiheuttaneessa viestissään FDA:lle esiin myös sen, että Ventavia kohtelee erottelevasti työntekijöitä, jotka raportoivat tämäntyyppisistä ongelmista. Virasto vastasi tunneissa Jacksonin sähköpostiin kiittäen ja ilmoitti, ettei voi kommentoida mahdollisia tutkimuksia. Muutaman päivän päästä FDA soitti hänelle keskustellakseen raportista, muttei ”voinut” antaa lisätietoja. Sen koommin ei Jackson asiasta kuullut, kertoo BMJ.

On (kai) vastuullisia lääkevalmistajia, sitten on… Pfizer

BMJn nimettöminä haastattelemista Ventavian ex-työntekijöistä toinen kertoi, että pian Ventavian annettua rohkealle Brook Jacksonille potkut, Pfizerille ilmoitettiin Ventavian ongelmista sen mRNA-piikin kliinisissä kokeissa. Pfizer ei suinkaan jättänyt asiaa huomiotta, vaan toimeenpani tarkastuksen.

Thacker kuitenkin huomauttaa, että FDA:n neuvoa-antavan komitean 10.12.2020 pidettyyn kokoukseen – jossa keskusteltiin hätäkäyttöluvan myöntämisestä Pfizerin piikille – toimittamassaan tiedotteessa Pfizer ei maininnut mitään ongelmista Ventavian toiminnassa. Ja mRNA-piikki sai EUAnsa seuraavana päivänä.

BMJ kertoo Pfizerin syksyn 2020 jälkeen palkanneen Ventavian tekijäksi vielä neljään piikkitutkimukseensa, RSV-rokotetutkimukseen (NCT05035212) sekä peräti kolmeen COVID-19:ä – tai, jos kriittisimmät äänet ovat oikeassa, globaalia kansanterveyttä – vastaan suunnatun mRNA-piikin tutkimukseen:

 • lapsille ja nuorille aikuisille (NCT04816643)
 • raskaana oleville naisille (NCT04754594)
 • tehosteannos (NCT04955626)
Pfizer-piikkejä kaikille, muksuille myös!

Maailmalla on ilmoitettu ennätyksellinen määrä haittavaikutuksia hätätilakäyttölupien nojalla markkinoiduista ja jaelluista koronarokotteista, mukaan lukien Pfizerin mRNA-piikki.
(katso AvoinMedian artikkelit aiheesta ”rokoteturvallisuus”).

Kuitenkin FDA myönsi 23. elokuuta 2021 Pfizer-piikille pysyvän käyttöluvan 16-vuotiaille ja vanhemmille. Joulukuusta 2020 asti Pfizer-piikityksiä on siis tehty hätätilakäyttöluvalla (EUA), jonka perusteella myös 12–15-vuotiaita on toukokuusta 2021 asti Pfizer-piikitetty ja edelleen piikitetään.

Vaikka muksuille COVID-19 ei muodosta suurtakaan vaaraa (esim. Suomessa 26.10.2021 mennessä ei ollut kuollut ainoatakaan alle 30-vuotiasta koronan kanssa-kaan), 29. lokakuuta 2021 FDA laajensi Pfizerin mRNA-piikin hätäkäyttölupaa jopa 5–11-vuotiaisiin lapsiin.

Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) allekirjoitti suosituksen jakaa Pfizer-piikkiä 5–11-vuotiaille. CDCn neuvoa-antava komitea oli vahvasti suosituksen kannalla – eräs komitean jäsenistä lausui:

Ratkaiseva seikka on täällä tänään esitetty
[mm. Ventavian tuottama] data,
joka kertoo että rokote on turvallinen.

Dr. Oliver Brooks / Watts HealthCare Corporation

Myös Euroopan (unionin) lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA) – jonka koronasuosituksia ja piikkivalintoja Suomessakin vaikutetaan sokeasti seuraavan – ilmoitti 18. lokakuuta aloittavansa arvioinnin Pfizerin mRNA-piikin käyttöluvan laajentamisesta pikkumuksuihin.

(Lue myös: Mikä kiire niillä on k-piikittää lapsia? / AvoinMedia 16.8.2021)


Lähde

Thacker, Paul D | British Medical Journal (2.11.2021): Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial

Kuva AvoinMedian lukijan lähettämästä kollaasista, alkuperä internetissä jossain. Suomentanut Johanna L

11 comments

 1. Kiitos kaikesta erittäin hyvästä ammattitaitoisesta kirjoittelusta tästä maailman laajuisesta ja ennen kaikkea kansaamme kohtaan suunnatusta koronnakusetuksesta, mutta se on jo ympäri kaluttu aihe joka on kaikkien tiedossa jokaisen itsensä omaksumalla tavalla.

  Tärkeintä tässä hetkessä olisi suunnata tietoisuutta enemmän siihen mistä juontuu kansamme alistaminen tämän NWO-kultin ”rakennusaineeksi” (johonka tämä koronnakusetus on laastina) ja ennen kaikkea mitenkä päästään irti siittä ”lukinseitistä” johonka meidät on kiedottu, elikkä tuoda esiin nämä ”maanpetturilukit” jotka ovat tätä verkkoa punoneet perustuslakiamme halveksien.

  Tällä hetkellä on meneillään nälkälakko kansamme oikeuksien palauttamiseksi tuomari Jaana Kavoniuksen johdolla suoraan sylttytehtaan porteilla ja hän on uskaltanut nimetä julkisesti perus-syylliset maamme alennustilaan tukeutuen syytöksissään lakeihimme ja ennen kaikkea Perustuslakiimme, mutta mitä tekee verorahoillamme kustannettu Yleisradio…, se vaikenee, vaikka pitäisi olla pääuutinen jos joku syyttää maamme johtoa ja presidenttiä maanpetoksellisesta toiminnasta, tämä juuri näyttää sen, että Jaana Kavonius on oikeassa.

  MUTTA on ymmärrettävä se että meidän kaikkien on nyt annettava tukemme Jaana Kavoniukselle, sillä jos emme yhdisty, niin ITSENÄISYYTEMME on kohta historian muisteloissa, nyt on todellakin viimmeiset hetket!
  Kehoitan kaikkia suuntaamaan huomionsa syihin eikä seuraamuksiin, sillä jos tämä saa jatkua näin, niin kohta ei enään kirjoitellakaan edes tämän vertaa mitä nyt sallitaan esiintyä ”näykkivinä koirina”.

  Nyt on yhdistydyttävä ITSENÄISYYTEMME palauttamiseksi, ei sen esteenä saa olla nurkkakuntaiset itsekeskeiset tavoitteet ja henkilökemiat.

  Tykkää

 2. onko mikään lääkeyhtiö saanut yhtä paljon sakkoja kuin pfizer.ja silti,suomenkin mediat julkaisee näitä pfizerin ”tutkimuksia”…tai tarinoita faktoina.
  ja olikos sen FDA:n asiantuntijapaneelin jäsenillä taloudellisia kytköksiä näihin ”rokote”firmoihin,jotka nyt äänestivät 5-11 vuotiaidenkin piikitysten puolesta…ja taisikos ”brandonin” hallinto osata tilata ne rokotteet,jo viikkoa ennen äänestystä.
  mutta näinhän se suomessakin media osaa kertoa jo ajoissa tulevista päätöksistä,joita ei vielä ”oltu” tehty

  Tykkää

  • Tässa 1 J…loisen johtaman yrityksen ulkoistamassa tutkimuksessa (vastuusta) se täälläkin kommenteissa mainittu 13 v tyttö joka istuu tällä hetkellä pyörätuolissa halvaantuneena…Oli tässä Pfzier tutkimukseesa merkitty Hänen haittavaikutukseks….Vatsakipua

   Tykkää

 3. Laatujulkaisuna voisittekin selvittää muutaman yksityiskohdan, joka valemedioilta jäi selvittämättä: Iltalehti tai Iltasanomat julkaisi 5.11 varsin merkittävän tiedon, että HUS:n aluella sairaalahoudossa olevista potilaista yli kolmasosa on kahdesti rokotettuja. Siis jos tuo ei ole valeuutinen… jutussa kävi ilmi, että jos toisesta rokotuksesta on alle viikko, niin henkilö ei olekaan kahdesti rokotettu… Minulle heräsi kyllä tarve tietää aivan tarkalleen kuinka monta potilasta on täysin rokottamattomia, yhdellä alle viikon rokotuksella, yhdellä yli viikon rokotuksella, kahdella rokotuksella ennen tuota jälkimmäisen rokotuksen viikon odottelua ja ihan kahdella rokotuksella sen viikon odottelun kanssa. Tässä on nyt tällaista piilottelun makua ja jakoa kahteen osaan, rokotetut ja rokottamattomat, vaikka noita kategorioita tuntuu leikissä olevan enemmän ja vähemmän. Varsinkin, kun kohta on kolmannet ja neljännetkin piikit tökitty…

  Tykkää

 4. Näinä Woke- aikoina on pidetty tärkeänä että jokainen saa olla mikä itse haluaa. Rotu, sukupuoli ja varmaan ikäkin voidaan itse päättää.

  Luulen että jos me kaikki julistaisimme itse aidossa punavihreässä Woke-hengessä vaikkapa villi-eläimiksi niin näiden epämääräisten kokeellisten hämärämömmöjen tuputtaminen olisi huomattavasti hankalampaa ja tarkempaa.

  Tykkää

 5. Oxford-AstraZenecan rokotteeseen liittyvä koagulopatia ja trombosytopenia ilman tromboosia nuorella naisella:
  Ryan E, Benjamin D, McDonald I, Barrett A, McHugh J, Ryan K, Enright H. AZD1222 vaccine-related coagulopathy and thrombocytopenia without thrombosis in a young female. Br J Haematol. 2021 Aug;194(3):553-556. doi: 10.1111/bjh.17530. Epub 2021 May 25. PMID: 34036570; PMCID: PMC8239588.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34036570/

  Rokotteiden aiheuttama immuunitromboottinen trombosytopenia:
  Lavin M, Elder PT, O’Keeffe D, Enright H, Ryan E, Kelly A, El Hassadi E, McNicholl FP, Benson G, Le GN, Byrne M, Ryan K, O’Connell NM, O’Donnell JS. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) – a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations. Br J Haematol. 2021 Jun 22:10.1111/bjh.17613. doi: 10.1111/bjh.17613. Epub ahead of print. PMID: 34159588; PMCID: PMC8444927.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34159588/

  Oxford-AstraZenecan koronarokotteen jälkeen ilmaantuneen laskimotromboosin onnistunut hoito:
  Umbrello M, Brena N, Vercelli R, Foa RA, Femia M, Rossi U, Podda GM, Cortellaro F, Muttini S. Successful treatment of acute spleno-porto-mesenteric vein thrombosis after ChAdOx1 nCoV-19 vaccine. A case report. J Crit Care. 2021 Jun 4;65:72-75. doi: 10.1016/j.jcrc.2021.05.021. Epub ahead of print. PMID: 34111682.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34111682/

  Trombosytopenia ja kallonsisäinen laskimotulehdus AstraZenecan koronarokotteen jälkeen:
  Wolf ME, Luz B, Niehaus L, Bhogal P, Bäzner H, Henkes H. Thrombocytopenia and Intracranial Venous Sinus Thrombosis after ”COVID-19 Vaccine AstraZeneca” Exposure. J Clin Med. 2021 Apr 9;10(8):1599. doi: 10.3390/jcm10081599. PMID: 33918932; PMCID: PMC8069989.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/

  Johnson & Johnsonin koronarokotteiden jälkeen ilmaantuneiden harvinaisten ja vakavien haittavaikutusten arviointia:
  Karron RA, Key NS, Sharfstein JM. Assessing a Rare and Serious Adverse Event Following Administration of the Ad26.COV2.S Vaccine. JAMA. 2021 Jun 22;325(24):2445-2447. doi: 10.1001/jama.2021.7637. PMID: 33929484.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929484/

  Koronarokotteiden harvinaiset haittavaikutukset: Yliherkkyysreaktioista tromboosiin ja trombosytopeniaaan:
  Novak N, Tordesillas L, Cabanillas B. Adverse rare events to vaccines for COVID-19: From hypersensitivity reactions to thrombosis and thrombocytopenia. Int Rev Immunol. 2021 Jul 12:1-10. doi: 10.1080/08830185.2021.1939696. Epub ahead of print. PMID: 34251972; PMCID: PMC8290371.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251972/

  Viivästynyt päänsärky COVID-19-rokotuksen jälkeen: varoitus rokotteen aiheuttamasta aivojen laskimotukoksesta.
  García-Azorín D, Do TP, Gantenbein AR, Hansen JM, Souza MNP, Obermann M, Pohl H, Schankin CJ, Schytz HW, Sinclair A, Schoonman GG, Kristoffersen ES. Delayed headache after COVID-19 vaccination: a red flag for vaccine induced cerebral venous thrombosis. J Headache Pain. 2021 Sep 17;22(1):108. doi: 10.1186/s10194-021-01324-5. PMID: 34535076; PMCID: PMC8446734.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34535076/

  Rokotteen aiheuttaman immuunitromboottisen trombosytopenian hoitoa immunoglobuliini-hoidolla:
  Lentz SR. Cooling down VITT with IVIG. Blood. 2021 Sep 16;138(11):921-922. doi: 10.1182/blood.2021012819. PMID: 34529019; PMCID: PMC8444694.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34529019/

  Koronarokotteen aiheuttama tromboottinen trombosytopenia: tapaussarja.
  Alalwan AA, Abou Trabeh A, Premchandran D, Razeem M. COVID-19 Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia: A Case Series. Cureus. 2021 Sep 10;13(9):e17862. doi: 10.7759/cureus.17862. PMID: 34527501; PMCID: PMC8432416.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34527501/

  Tromboottisten tapahtumien autoimmuuniset juuret COVID-19-rokotusten jälkeen:
  Elrashdy F, Tambuwala MM, Hassan SS, Adadi P, Seyran M, Abd El-Aziz TM, Rezaei N, Lal A, Aljabali AAA, Kandimalla R, Bazan NG, Azad GK, Sherchan SP, Choudhury PP, Serrano-Aroca Á, Takayama K, Chauhan G, Pizzol D, Barh D, Panda PK, Mishra YK, Palù G, Lundstrom K, Redwan EM, Uversky VN. Autoimmunity roots of the thrombotic events after COVID-19 vaccination. Autoimmun Rev. 2021 Sep 9:102941. doi: 10.1016/j.autrev.2021.102941. Epub ahead of print. PMID: 34508917; PMCID: PMC8426137.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34508917/

  Tykkää

 6. Tuossa jutussahan ei varsinaisesti käsitelty sitä, miten lääkejätit huijaavat koeasetelmilla, tilastokikkailulla ja muilla tutkimustulosten vääristelyillä. Prof. Peter C. Götzsche on tehnyt hyvän yhteenvedon asiasta (Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus).Lyhyesti sanottuna medisiina on läpeensä korruptoitunut ja hyvin harvat hyötyvät lääkkeistä, kuten kirjoittaja toteaa. Toki tämä koskee myös esim. traumatologiaa ja kirurgiaa yleensä, mutta ei samassa määrin. Ja oikeitakin lääkkeitä on, kuten insuliini vaikeaa diabetesta sairastavalle.

  Tykkää

 7. Jani Kaaro Seurassa 12.11.2021: Sähläsikö Pfizerin alihankkija koronarokotteen testauksessa? Miksi tästä ei tullut skandaalia? https://seura.fi/asiat/tutkivat/sahlasiko-pfizerin-alihankkija-koronarokotteen-testauksessa/

  ”Lääkeyhtiö Pfizerin alihankkija vetäisi koronarokotteen testeissä mutkia suoriksi, kertoo British Medical Journal. Normaalioloissa laiminlyönneistä nousisi iso skandaali, mutta varovatko media ja viranomaiset nyt rokotevastajien reaktioita? […]

  Kun siis viimeisen vuoden aikana olemme kuulleet hämmästyttäviä tuloksia eri koronarokotteiden tehosta, on hyvä pitää mielessä, että kaikki nämä tutkimukset ovat lääkeyhtiöiden itsensä tekemiä. Niistä on usein uutisoitu alustavien tietojen varassa.

  Kun ottaa huomioon lääkeyhtiöiden pitkän historian tulosten kaunistelussa, sopii kysyä, voiko koviin tehokkuuslukuihin täysin luottaa.

  En tässä koeta sanoa, että lääkeyhtiöt väärentäisivät tutkimustuloksia, vaan kysymys on tulosten kaunistelusta.

  Sille taas on useita menetelmiä: valitaan vertailukappaleeksi heikoksi tiedetty lääke; valitaan tilastollinen analyysimenetelmä joka antaa parhaan tuloksen; raportoidaan vain positiiviset tulokset tai jätetään negatiiviset tutkimukset kokonaan julkaisematta.

  Vaikka tutkimukset lopulta julkaistaan vertaisarvioiduissa sarjoissa ja viranomaiset saavat nähtäväkseen pyytämänsä aineiston, tämä ei ole poistanut tulosten kaunistelun ongelmaa lääkkeidenkään kohdalla.

  Ongelma on läpinäkymättömyys; lääkeyhtiöt ovat oman aineistonsa omistajia eivätkä luovuta sitä ulkopuolisille analysoitavaksi. […]

  Tietovuotaja Brook Jackson, jolla on viidentoista vuoden kokemus kliinisistä tutkimuksista, kertoi BMJ:n toimittajalle Paul Thackerillle lukuisista ongelmista Ventavian toiminnassa. […]

  Jackson teki Ventaviasta ilmoituksen Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirastolle FDA:lle.

  Virasto ei reagoinut ilmoitukseen, mutta Ventavia antoi samana päivänä ilmiantajalle potkut.

  Erikoisinta on, että myöskään media ei ole reagoinut paljastukseen juuri mitenkään.

  British Medical Journal on erittäin luotettava lähde, mutta lääketeollisuuden aiempia outouksia penkoneet New York Times, Washington Post ja jopa Guardian ovat olleet tapauksesta hiljaa.

  Rokotevastustajien omat sivustot ja kaikkialla salaliittoja näkevät valeuutislähteet ovat kyllä mekastaneet asialla.

  Kun perinteinen media ei reagoi asiaan, myös Pfizer on voinut olla kommentoimatta jupakkaa. Ventavia on kiistänyt kaikki laiminlyönnit.

  Suomessa paljastuksesta on kertonut Lääkärilehti uutisjutussaan. […] (HUOM: 2 päivää AvoinMedian jälkeen ja puolustellen https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/rokotetutkijat-kyseenalaistavat-pfizergaten/ )

  Jos joku hakee lohdutusta siitä ajatuksesta, että Euroopan lääkevirasto arvioi rokotteiden ja lääkkeiden myyntilupahakemukset puolueettomasti, tämänkin ajatuksen yllä on melkoisen mustia pilviä.

  Yli 80 prosenttia EMA:n rahoituksesta tulee lääkeyhtiöiltä. EMA:n pitäisi siis samalla olla rahoittajiensa valpas vahtikoira ja samalla auttaa heitä tuomaan tuotteitaan markkinoille.

  Viime vuosina yhä useammat tutkijat ovat törmänneet EMA:n kanssa muuriin, joka kertonee EMA:n hankalasta kaksoisroolista.

  Kun he ovat koettaneet saada EMA:sta jotakin lääkettä tai lääketieteellistä tuotetta koskevia kliinisiä tutkimusraportteja, EMA on kieltäytynyt toimittamasta niitä. […]”

  Tykkää

 8. Olli-Pekka Tuikkala fb:ssa

  Ruotsissa lääkärit kovana: ”Vahva epäilys siitä, että osia Pfizerin rokotteen kliinisestä tutkimuksesta ei suoritettu tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla ja joissa tutkimustuloksia ei voida pitää luotettavina, yhdistettynä suuriin raportoituihin epäiltyihin sivuvaikutuksiin rokotuksen jälkeen, joista monet ovat luonteeltaan vakavia, saa meidät lääkäreinä, tutkijoina ja immunologeina syvästi huolestumaan.”

  http://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s