Hyvistä ja huonoista salaliitoista

Antti Kukkonen

Tänään satuin lukemaan Helsingin Sanomista jutun, joka noudattaa vanhaa tuttua kaavaa. Artikkeli tarjoaa absoluuttisesti ei-mitään näyttöä otsikon lupaamasta teesistä eli siitä, miten Venäjä kampanjoi länsimaisia rokotteita vastaan aivan tietyissä EU-maissa.

Kyseessä on puhdas oletus, jonka mukaan mitään muuta järkevää selitystä ei ole löydettävissä sille, että rokotuskattavuus on tietyissä maissa alhainen tai että kansanedustajien sähköposteihin meilläkin tulvii rokotevastaisia viestejä. Toiminta näyttää organisoidulta, josta päätellään, että se myös on sitä.

Tästä taas päätellään, että taustalla on Venäjä.

Täsmälleen samaan oletukseen – jälleen vailla varteenotettavaa näyttöä – päätyi myös kansanedustaja Satu Hassi väitellessään rokoteturvallisuudesta kansalaisten kanssa Facebook-sivuillaan. (Tähän keskusteluun kehotan tutustumaan, sillä se opettaa meille paljon siitä, miten poliittinen eliitti kohtaa nykyään kansalaisia.)

Tässä samaan aikaan sekä valitetaan päättäjiin, viranomaisiin ja asiantuntijoihin kohdistuvasta epäluottamuksesta että väitetään tämän epäluottamuksen johtuvan Venäjän manipuloinnista. Venäjää tarvitaan, jotta vältymme kysymästä, onko tälle epäluottamukselle edes osittain rationaalisia perusteita.

Kansalta siis vaaditaan luottamusta päättäjiin, mutta toiseen suuntaan luottamuspula ei näytä olevan minkään sortin ongelma. Teesi on hyvin yksinkertainen: jos et luota meihin, olet Venäjän ohjauksessa. Me emme luota, että olisit päätynyt kantaasi minkäänlaisen järkevän harkinnan tuloksena, on viesti toisinajattelevalle rahvaalle. Oletettu Venäjän ohjaus koetaan sinänsä toki ongelmaksi, mutta kansalaisiin kohdistuva epäluottamus ei, vaikka nämä ilmiselvästi kulkevat käsi kädessä.

Vaikea nähdä, miksi tässä ei olisi kyse samanlaisesta luottamuspulasta tai miksi se ei olisi millään tavalla ongelma toisin kuin päättäjiin kohdistuva luottamuksen puute. Jos kansalaisilta vaaditaan luottamusta, voisi kuvitella, että luottamuksen kasvattaminen on VUOROVAIKUTTEISTA, joka alkaa OMIEN asenteiden kriittisestä analyysistä. Jos vaadin sinua luottamaan minuun, voisin aloittaa luottamalla sinuun. Nyt vain ”heiltä” vaaditaan luottamusta, ”meiltä” ei.

Luottamuspulasta myös puhutaan eri käsittein riippuen siitä, kehen se kohdistuu.

Kun kansalainen epäilee koronan kuolleisuuslukuja oleellisesti ja tietoisesti manipuloiduiksi (esim. koronan KANSSA kuolleet luokitellaan koronan TAKIA kuolleiksi), kyse on salaliittoteoriasta, joka tiedetään valheelliseksi jo asiaa tutkimatta, sillä eihän salaliittoteoriat voi olla totta.

Kun puolestaan eliitti ja media kertovat rokotevastaisuuden johtuvan Venäjän manipuloinnista, kyse on jostain täysin muusta, vaikka teknisesti kyse on täysin samanlaisesta selityksestä.

Teesi on tosiasiassa varsin banaali: kansan epäluottamus ei johdu ”orgaanisista”, yhteiskunnan sisäisistä tekijöistä, vaan ulkopuolisten toimijoiden manipuloinnista eli tietysti Venäjältä ohjatusta salaliitosta – ja kohta, maan korvatessa yhä suuremmassa määrin Venäjän ”vapaan maailman” ykkösvihollisena, kiinalaisesta salaliitosta.

Otetaan eräs historiallinen vertailukohta. Konservatiivipiirit Venäjällä kuten myös osittain meillä näkevät vuoden 1917 bolševikkivallankumouksen juutalaisten rahoittamana ja johtamana salaliittona. Vallankumous ei johtunut siitä, että proletariaatin ja pienviljelijöiden asema oli kehno, eikä sen muutokseen nähty laillisia keinoja. Ei, vaan tsaarin hallinto oli lähes ideaalinen, jonka takia vain juutalaisten manipulaatio selittää sen tuhon.

Tässä selitysmallissa oleellista ei ole vain se, mitä se (väitetysti) selittää, vaan myös se, mitä se ei selitä. Tsaarin hallinnon ideaalisuutta ei todistella (joka olisikin varsin vaikea tehtävä), vaan se OLETETAAN. Ulkopuolisena pahana juutalaisilla on tietysti vapaamuurarien ohella klassinen ja vakiintunut asema tämän tyyppisissä salaliitoissa.

Salaliittoteoriat näyttävätkin olevan ”kiellettyjä” vain, mikäli niillä selitetään oman eliitin toimintaa. Rahvaan toimintaa, asenteita ja ajattelua selitettäessä ne tuntuvat olevan täysin legitiimejä, vaikka minkäänlaista varteenotettavaa näyttöä asiassa ei esitettäisi.

Rahvaan selän takaa toki löytyy aina oletetusti vihamielinen Venäjän kaltainen toimija, jonka manipuloimien salaliittojen epäily puolestaan antaa perusteen epäillä epäilijää vähintään putinistiksi, ellei isänmaanpetturiksi.

Näin ollen salaliittoihin joko ei saa uskoa lainkaan tai sitten niitä ei saa epäillä lainkaan – riippuen siitä kehen epäily kohdistuu. Salaliittokulttuuri tuleekin nähdä monisävyisemmin kuin yksipuolisen tuomitsemisen kautta, kuten usein tehdään.

Elämme siis varsin absurdissa maailmassa. Yhtäältä saamme lukea mitä erinäisimpiä selityksiä ja valituksia siitä, miten salaliittoteoriat ovat syrjäytyneiden ihmisten maailmanselitysoppeja, jotka tuhoavat demokratian, sillä demokratia toimiakseen vaatii tietynasteisen yksimielisyyden ainakin faktoista, jos ei muusta.

Toisaalta samaan aikaan yhteiskunnassamme kiistattomasti vallitsevaa luottamuspulaa päättäjiä kohtaan selitetään päivästä toiseen salaliittoteorian – joka on täysin samankaltainen mallille, jossa syntipukin osaa näyttelevät juutalaiset tai vapaamuurarit – avulla, jotta huomio voitaisiin suunnata pois oman yhteiskunnan vakavista ongelmista.

Uskon kuitenkin, että Satu Hassi ja kumppanit ovat ihan tosissaan esittäessään, että koronarokotevastaisuus on Kremlistä ohjattu salaliitto, sillä poliittista eliittiämme ei tunnu enää kiinnostavan, mitä kansa todellisuudessa ajattelee.

He ovat yksipuolisen tiedonvälityksen armoilla ja tätä yksipuolisuutta selittää se, että kaikki siitä perustavanlaatuisesti poikkeavat kannat leimataan salaliittoteorioiksi, Kremlin ohjaukseksi tai Youtuben nykypolitiikkaa siteeratakseni: ”wrong medical informationiksi”.

Me kaikki toki olemme lähtökohtaisesti puutteellisen tiedonvälityksen armoilla, mutta juuri siksi meidän tulee olla avoimia sille, mitä muut ajattelevat, ainakin jos haluamme elää demokratiassa.

Tuntuu, että mitkä tahansa epätoivoiset yllä mainitun kaltaiset defenssimekanismit kelpaavat, jotta tätä erimielisyyttä ei joutuisi aidosti kohtaamaan, vaan sen voisi poisselittää poistumatta liiaksi omalta mukavuusalueeltaan.

Toisin kuin monet, jotka näkevät salaliittoteoriat demokratian uhkana, itse näen uhkana enemmän kiinnostumattomuuden sitä kohtaan, mitä ja miten ihmiset ajattelevat. 

Mitä ikinä ajattelemmekin Donald Trumpista sinänsä, tunnettu yhdysvaltalainen historioitsija Stephen Kotkin – joka ei kuulu Trumpin kannattajiin – osui naulan kantaan korostaessaan, että eräässä suhteessa Trumpin meriitit ovat varsin mittavat: hänen ansiostaan tulimme tietoisiksi siitä, mitä valtava määrä amerikkalaisista todellisuudessa politiikasta ajattelee. Ihmiset, jotka ennen oli pidetty hiljaisina, poissa forumeilta, pääsivät nyt Trumpin kautta ääneen.

Kotkinille voisimme tosin huomauttaa takaisin, ettei kestänyt kovinkaan pitkään, ennen kuin kaikki tämä ajattelu leimattiin Kremlistä käsin ohjatuksi salaliitoksi. Vihaa ei synnyttänyt edes ensisijaisesti se, mitä trumpilaiset ajattelivat, vaan se, että he pääsivät ajatuksineen ääneen. Trumpismia kohtaan koettu viha edustaa näin ymmärrettynä vihaa demokratiaa kohtaan.

Salaliittoja tosiaan on moneen junaan!


Kuva: succo, Grégory ROOSE via Pixabay; Clipart Station

10 comments

 1. Joopa joo. Sen on ilman muuta oltava Venäjämielinen Putinisti joka ei ymmärrä että hyväähän nämä vaan tarkoittavat kun ihmisille epämääräisiä kokeellisia mömmöjä tuputtavat!

  Terveysperusteinen apartheid edustaa länsimaisia arvoja! Samoja ihailtavia arvoja joista länsimaat on aina tunnettu!

  Mitä salaliittoihin tulee: What is the difference between truth and conspiracy ? Six to nine months!

  Tykkää

 2. > Mitä ikinä ajattelemmekin Donald Trumpista sinänsä, tunnettu yhdysvaltalainen historioitsija Stephen Kotkin – joka ei kuulu Trumpin kannattajiin – osui naulan kantaan korostaessaan, että eräässä suhteessa Trumpin meriitit ovat varsin mittavat: hänen ansiostaan tulimme tietoisiksi siitä, mitä valtava määrä amerikkalaisista todellisuudessa politiikasta ajattelee. Ihmiset, jotka ennen oli pidetty hiljaisina, poissa forumeilta, pääsivät nyt Trumpin kautta ääneen. >

  Niinpä… suuret massat ovat heränneet epäilemään ja nousemaan kapinaan, joten mitä se kertoo meille AGENDASTA? Sehän on selvää, että Trump ja hänen upporikkaat eliitti-veljensä, sleepy-Joe mukaan lukien, saa leipänsä rahaa hallitsevan Kummisedän kädestä, eli kyseinen vastakkainasettelu on tarkoituksella luotu. Trump ei ole sen enempää rahvaan ystävä kuin kukaan muukaan poliittisella huipulla, hän on näyttelijä, ja näyttelijöitä ovat kaikki korkean paikan viranhaltijat valtion nimestä riippumatta.

  Ainut asia, joka voisi Suomen valtion pelastaa olisi se, että hallinto ja kansa asettuisivat YHDESSÄ Kummisetää vastaan. Sitä ei tule tapahtumaan, joten kansallisvaltioiden hallinnot tulevat romahtamaan maailmanlaajuisesti. Kyseiseen tuhotyöhön Kummisetä käyttää – nerokkaasti – kansalaisten kasvavaa raivoa (eli vastakkainasettelua) oman valtionsa hallintoa vastaan ja tarkoituksella kasvatettua valtiovelkaa.

  Mikään ei ole sitä miltä se päälle päin näyttää – kaikki mitä ”laatumedia” politiikasta ja taloudesta meille syöttää on valhetta ja teatteria!

  Tykkää

 3. Belgialainen kliinisen psykologian professori Mattias Desmet tuli jo 2020 tunnetuksi omassa maassaan siitä, että hän varoitti koronatoimenpiteiden aiheuttavan paljon suurempia vahinkoja kuin ne ratkaisevat. Desmet on myös tilastotieteilijä ja tämä jälkimmäinen kompetenssi sai hänet varhain havaitsemaan, että luvut eivät olleet suhteessa rummutettuun hysteriaan. Vasta sen jälkeen hän alkoi pohtia miksi niin monet olivat alttiita tälle kampanjalle, jossa pelko ja uhrimieli löivät kättä. Yksityiskohdissa voi olla eri mieltä hänen painotuksistaan, mutta kokonaisuutena kuvaus on varsin osuva. Videolla häntä haastattelee brittiläinen Childrens’ Union.

  Antti Kukkosen kuvaus on osuva. Trumpin kohdalla on juurikin niin, että vaikka Trump on kultapossukerhon jäsen, hän ei kuulu sen sisäpiiriin. Hän tuli sekoittamaan pakkaa tavalla joka oli torjuttava. Vaikka Trumpin käytännön politiikka oli sekavaa ja epäjohdonmukaista, Trumpin hahmo pisti seisovat vedet liikkeelle mikä nyt näkyy vastarinnassa eri puolilla maata, sekä osavaltiotasolla että kansalaistoiminnassa.

  Hölmöistä salaliittoteorioista hölmöimpiä oli väite, että Venäjä auttoi Trumpin valtaan. Tätä USA:n media tuuttasi kolme vuotta putkeen pääuutisena. Edes ihanneolosuhteissa Venäjällä ei olisi ollut mitään saumaa moisen operaation läpivientiin, joka vaatisi miljardien satsauksen. Ja mitä enemmän rahaa satsattaisiin, sitä varmempi olisi epäonnistuminen koska äänestäjien kapina olisi taattu. Täysin mielikuvituksellinen juttu jonka tarkoituksena oli Trumpin hallinnon lamaannuttaminen, jossa pitkälti onnistuttiinkin. Ja sivumennen sanoen, juuri näinä päivinä USA:ssa on pidätetty RussiaGate-tarinan päälähde, venäläinen heppu, joka nettosi sievoisesti, kertomalla Trumpista mitä pyydettiin, pissaleikeistä alkaen. Kaveri on posessa ja asian käsittely etenee. Valtamedia ei tästä tule kertomaan mitään, koko kampanja on jo unohdettu.

  Suomessa, missä Päivi Räsästä jahdataan ”vihapuheesta”, vihapuhe on kielletty, paitsi jos se kohdistuu Venäjään jolloin se ei ainoastaan ole sallittua vaan pakollista. K-A Fagerholm valitti muistelmissaan sitä, että Suomi ei kyennyt neuvottelemaan Venäjän kanssa hyvissä ajoin ennen Toisen maailmansodan alkua. Fagerholm toteaa karusti, että viljelty venäjäviha oli uponnut kansaan siinä määrin, ettei ulospääsyä ollut. Suomen päättäjät ovat palanneet sata vuotta taaksepäin ja tuputtavat samaa vihakorttia. Isäntämaasopimuksella Suomi on tehnyt saman siirron kuin ennen sotia. Venäjän luottamus on menetetty ja Suomi on varma maalitaulu jos Euroopassa puhkeaa aseellinen konflikti. Kuka vielä uskoo satua, että Setä Samuli pelastaa, Setä Samuli jonka ”huipputeknologia” joutui väistymään kun vastaan tulivat Toyotan kuljettamat kalashnikov-soturit.

  Tykkää

 4. Hankittu tromboottinen trombosytopeeninen purppura: harvinainen sairaus yhdistetty BioNTech-Pfizerin rokotteeseen:
  Maayan H, Kirgner I, Gutwein O, Herzog-Tzarfati K, Rahimi-Levene N, Koren-Michowitz M, Blickstein D. Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura: A rare disease associated with BNT162b2 vaccine. J Thromb Haemost. 2021 Sep;19(9):2314-2317. doi: 10.1111/jth.15420. Epub 2021 Jul 7. PMID: 34105247; PMCID: PMC8237075.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105247/

  Ensimmäinen raportti, jossa de novo immuunivälitteinen tromboottinen trombosytopeeninen purppura on yhdistetty mRNA-pohjaiseen COVID-19-rokotukseen:
  de Bruijn S, Maes MB, De Waele L, Vanhoorelbeke K, Gadisseur A. First report of a de novo iTTP episode associated with an mRNA-based anti-COVID-19 vaccination. J Thromb Haemost. 2021 Aug;19(8):2014-2018. doi: 10.1111/jth.15418. Epub 2021 Jul 5. PMID: 34105244; PMCID: PMC8236927.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34105244/

  Aivojen laskimotukos COVID-19-rokotuksen jälkeen:
  Gürtler L, Seitz R, Schramm W. Cerebral venous thrombosis after COVID-19 vaccination: is the risk of thrombosis increased by intravascular application of the vaccine? Infection. 2021 Jul 21:1–4. doi: 10.1007/s15010-021-01658-x. Epub ahead of print. PMID: 34286453; PMCID: PMC8294245.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286453/

  Tromboottinen trombosytopeeninen purppura väliaikaisesti yhdistettyBioNTech-Pfizerin rokotukseen nuorella, joka hoidettiin onnistuneesti kaplasitsumabilla:
  Kirpalani A, Garabon J, Amos K, Patel S, Sharma AP, Ganesan SL, Barton M, Cacciotti C, Leppington S, Bakovic L, Huang SS, Knauer MJ, Tole S. Thrombotic thrombocytopenic purpura temporally associated with BNT162b2 vaccination in an adolescent successfully treated with caplacizumab. Br J Haematol. 2021 Aug 17:10.1111/bjh.17782. doi: 10.1111/bjh.17782. Epub ahead of print. PMID: 34405400; PMCID: PMC8444813.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34405400/

  Koronarokotteet voivat aiheuttaa tromboottista trombosytopeniaa:
  Dotan A, Shoenfeld Y. Perspectives on vaccine induced thrombotic thrombocytopenia. J Autoimmun. 2021 Jul;121:102663. doi: 10.1016/j.jaut.2021.102663. Epub 2021 May 18. PMID: 34020254; PMCID: PMC8129886.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020254/

  Toissijainen immuunitrombosytopenia yhdistetty ChAdOx1 Covid-19-rokotukseen – Tapausraportti:
  Koch M, Fuld S, Middeke JM, Fantana J, von Bonin S, Beyer-Westendorf J. Secondary Immune Thrombocytopenia (ITP) Associated with ChAdOx1 Covid-19 Vaccination – A Case Report. TH Open. 2021 Jul 30;5(3):e315-e318. doi: 10.1055/s-0041-1731774. PMID: 34377889; PMCID: PMC8324423.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377889/

  Tromboosi ja trombosytopeniaoireyhtymä AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19-rokotuksen jälkeen – Riski-hyötyanalyysi alle 60-vuotiaille ihmisille Australiassa:
  MacIntyre CR, Veness B, Berger D, Hamad N, Bari N. Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS) following AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) COVID-19 vaccination – A risk-benefit analysis for people < 60 years in Australia. Vaccine. 2021 Aug 9;39(34):4784-4787. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.07.013. Epub 2021 Jul 10. PMID: 34272095; PMCID: PMC8270740.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/

  Aivojen laskimotukos BioNTech-Pfizerin mRNA SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen: Musta joutsen tapahtuma.
  Fan BE, Shen JY, Lim XR, Tu TM, Chang CCR, Khin HSW, Koh JS, Rao JP, Lau SL, Tan GB, Chia YW, Tay KY, Hameed S, Umapathi T, Ong KH, Prasad BMRV. Cerebral venous thrombosis post BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2 vaccination: A black swan event. Am J Hematol. 2021 Sep 1;96(9):E357-E361. doi: 10.1002/ajh.26272. Epub 2021 Jun 26. PMID: 34133027; PMCID: PMC8420211.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133027/

  COVID-19-rokotusten jälkeinen tromboosi: Mahdollinen yhteys ACE-reitteihin.
  Dalan R, Boehm BO. Thrombosis post COVID-19 vaccinations: Potential link to ACE pathways. Thromb Res. 2021 Oct;206:137-138. doi: 10.1016/j.thromres.2021.08.018. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34479129; PMCID: PMC8397505.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34479129/

  Laaja tromboosi COVID-19-rokotteen jälkeen: syy vai sattuma?
  Graça LL, Amaral MJ, Serôdio M, Costa B. Extensive thrombosis after COVID-19 vaccine: cause or coincidence? BMJ Case Rep. 2021 Aug 16;14(8):e244878. doi: 10.1136/bcr-2021-244878. PMID: 34400433; PMCID: PMC8370539.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34400433/

  Tykkää

 5. Tämä on jutku sivusto turhaa lässytystä jos ei pyhyta juutalaisista kaikki rokote yhtiöt omistaa juutalaiset! Ihme kontrolloitu oppositio sivusto!

  Tykkää

 6. Hyvä kirjoitus, jotain tuon tapaista olen minäkin tullut ajatelleeksi. Suuri osa viittauksista Venäjän trolleihin ovat vain niin absurdeja. Vallanpitäjän valehtelu räikenee räikenemustään, tai sitten joku Putin-vastainen kuvittelee Venäjän jotenkin hyötyvän koronasta. Omat oikeusvaltion räikeät rikokset eivät ole mitään vaan niistäkin haukutaan Venäjää. Miksiköhän Venäjä kehitti Sputnikin ja tarjosi sitä muillekin? Muistan, että Venäjä ilmoitti ensimmäisenä kehittäneensä rokotteen tautiin, ja tarjosi sitä myöhemmin muillekin. Länsimaissa karsastettiin Sputnikia, ja myöhemmin ilmoitettiinkin, että lännessä rokote olikin kehitetty oikeastaan jo aiemmin. Valhepropagandaako? En väitä, että Venäjä olisi ongelmaton, mutta kyllä se oli länsi, jossa ensimmäisenä haukuttiin Venäjän Sputnik. Nyt ei olla kuitenkaan huolissaan siitä, että venäläiset eivät epäluottamuksesta ota omaa rokotettaan. Länsikö ei ole yhtään siihen syypää, mutta Venäjä on siihen, että Suomessa ei jotkut luota näihin tarjottuihin rokotteisiin? Tuntuu siltä, että he eivät tahdo totuutta, vain omanlaistaan totuutta. Silläkö ei ole mitään vaikutusta, että asiantuntijat, päättäjät ja vallanpitäjät ovat alusta alkaen puhuneet ristiriitaisesti, epäammattimaiaeati ja jopa suoranaisia valheita?

  Tykkää

 7. Mitä salaliittoihin tulee, pitäisin EU:n komissiota yhtenä merkittävimmistä tänä päivänä. Raha ja valta yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tässä demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevassa salaseurassa, jonka toimista emme saa tietää juuri mitään, vaikka se päättää asioistamme.

  Sen sijaan Ylekin huolehtii pieteetillä siitä, että erityisesti Yhdysvaltojen tapahtumat tulevat tietoomme. Ei tarvitse olla kummoinen asia kun se ylittää uutiskynnyksen. Brysselin suuntaan taas vallitsee lähes radiohiljaisuus. Onnetonta menoa!

  Luottamus päättäjiin ja koko järjestelmään alkaa mennä. Kun tämä ”pääomien pääoma” menetetään, mitään ei oikeastaan jää jäljelle. Ehkä niin pitää käydäkin, jotta uutta voitaisiin rakentaa. Tosin se toinen vaihtoehto on paluu autoritaariseen järjestelmään, diktatuuriin, jota kohti olemmekin liukumassa.

  Tykkää

  • ei aina pidä huolta yle,että yhdysvaltojen tapahtumat tulee tietoon….taitaa useemmin pitää huolen myös siitä,että ei tule tietoon.
   nyt yle jälleen levittää salaliittoteoriaa,kun puolan pääministerin mielestä putin on syyllinen valkovenäjän pakolaisiin…..mutta esim. täysin jäi pimentoon ylellä cia:n assangen kidnappaus ja jopa salamurhan suunnitelmat,joka nyt vakuuttavammin tosiasia,kuin puolan PM:n kertoma.
   sitten samat tahot mediassa ja politiikassa,piti meteliä trumpin muurista,nyt valkovenäjän rajalle samaisessa asiassa kannatetaan.
   välimereltä tulevia pakolaisia jos ei päästetä maahan,syytetään kyseisiä maita rikoksista,valkovenäjältä tulevat,niin rikollisia onkin valkovenäjä…ja yllätysyllätys,jo venäjäkin…sama jos välimerellä kuolee tulijoita,niin otsikoissa heti,valkovenäjän rajalla kuolevat vaietaan…..kuoliaaksi.
   ja syy,että nyt valkovenäjän kautta pakolaisia tulee,niin varmaan ainakin osittain moonofalabaman analyysin mukaan,on se,että belavialta estettiin(täysin valheellisin perustein)lennot euroopassa,ja nyt saa maksavia asiakkaita,lähi-idästä,ja pohjois-afrikasta.

   korona petoksesta vielä,kun rokotteita ja muuta sontaa tyrkytetään ”luottakaa tieteeseen” kerronnalla….niin pitäiskös sitten sairastuneiden rokotteen ottaneiden vaan ”luottaa tieteeseen”,ja olla hakeutumatta sairaalaan…kuormittamaan sitä,ja potea vain kiltisti kotona ”lievät” oireensa….todellisuudessa pitäisi kyllä alkaa rapautua usko tieteeseen,ja etenkin semmoista toistaviin tahoihin

   Tykkää

   • …ja vielä tuohon ”luottakaa tieteeseen”,niin eikös siitä ääntä pitävien pitäisi kieltää sairaalahoito mieluummin ”rokotetuilta”,hehän eivät tautia voi saada….no,nykyään siis lievänä…ei kun pian varmaan kolmannen piikin jälkeen.no,ainakin saisivat tilastoihin vain haluamansa kaltaista potilasta,moisen kiellon jälkeen.ihan vinkkinä vaan vaikka ”tiede”ministeri kurviselle

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s