Koronapiikki häiritsee solujen uusiutumista ja heikentää immuniteettijärjestelmää

Tamara Tuuminen

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) -sarjaan kuuluvassa Viruses-lehdessä on vastikään julkaistu artikkeli SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro.

Pelastetaan Suomen Lapset –kampanja haluaa kertoa tästä tärkeästä artikkelista. Kampanjaamme on toistamiseen syytetty väärän tiedon levittämisestä, mutta meidän vastustajamme eivät kuitenkaan koskaan ole pystyneet osoittamaan, mikä tieto olisi väärää. Sen sijaan he väittävät kiven kovaa, että mRNA-teknologiaan pohjautuvat rokotteet ovat turvallisia, koska ne ovat EMA:n ja WHO/FDA/CDC:n hyväksymiä.

(EMAsta ja sen korruptoituneisuudesta/kyvyttömyydestä, katso ”Lääketeollisuuden korruptio maan(osan) tapa EU(-Suome)ssa”. FDAsta ja sen kyvyttömyydestä/korruptoituneisuudesta, katso ”Pfizerin mRNA-piikin kliiniset kokeet ’älytöntä sotkua’” ja sen lähdeartikkeli, British Medical Journalin ”Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial”, toim.huom)

SARS–CoV–2-piikki heikentää DNA-vaurioiden korjaamista ja estää V(D)J-rekombinaatiota in vitro

Vaikea akuutti hengitystieoireyhtymä koronavirus 2 (SARS-CoV-2) on johtanut COVID-19 -pandemiaan, joka vaikuttaa kansanterveyteen ja maailmantalouteen.

Adaptiivisella immuniteetilla on ratkaiseva rooli taistelussa SARS-CoV-2-infektiota vastaan ​​ja se vaikuttaa taudin kliiniseen kuvaan. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilailla, joilla on vaikea COVID-19 adaptiivinen immuunivaste on viivästynyt ja heikko. Kuitenkin mekanismit, joilla SARS-CoV-2 estää adaptiivisen immuniteetin, jää epäselväksi. Käyttämällä in vitro -solulinjaa raportoimme tässä, että SARS-CoV-2-piikkiproteiini estää merkittävästi DNA-vaurioiden korjaamista, jota tarvitaan tehokkaaseen V(D)J-rekombinaatioon adaptiivisessa immuniteetissa.

Havaitsimme, että piikkiproteiini lokalisoituu tumaan ja estää DNA-vaurion korjautumista estämällä DNA:takorjaavien BRCA1- ja 53BP1-proteiinien värväytymistä vauriokohtaan. Löytömme paljastaa potentiaalinmolekyylimekanismin, jolla piikkiproteiini saattaa haitata adaptiivista immuniteettia ja luo pohjan ymmärtää täyspitkien rokotteiden piikkiproteiinien mahdollisia sivuvaikutuksia.

Lainaus yllä em. Viruses-artikkelista. Tiivistelmä vaatii selityksen niille, joille käytetty terminologia on vieras.

Jokaisen ihmissolun kaksisäikeinen geneettinen DNA-koodi voi vaurioitua esim. ionisoivan säteilyn tai ympäristömyrkkyjen seurauksena, solun kohdatessa oksidatiivista stressiä sekä muista lukuisista syistä. Ennen jakautumista geneettinen matriisi pitää korjata niin, että tytärsolut saavat samanlaisen ja virheettömän koodin. Korjaus tapahtuu tumassa, sisäänrakennettujen korjaustyökalujen avulla. Kyseiset BRCA1- ja 53BP1-proteiinit ovat välttämättömiä korjauksessa, muuten endonukleaasi- ja polymeraasientsyymit eivät pysty tekemään parsimistyötä.

Tutkijat ovat siis pystyneet osoittamaan solulinjoilla, että kokonainen piikkiproteiini tunkeutuu tumaan ja häiritsee kyseisten proteiinien toimintaa. Tämän seurauksena  katkaistu DNA jää korjaantumatta. On ymmärrettävää, että rikkinäistä DNA:ta sisältävät solut eivät ole toiminnallisia: ne joko kuolevat pois tai ryhtyvät jakautumaan hallitsemattomasti. Tämä prosessi voi johtaa ylimääräisen soluroskan muodostumiseen, jolloin kerääntyvät ns. neoantigeenit, mikä taas voi johtaa autoimmuunitautien nousuun. Vastaavasti kontrolloimaton solujen jakautuminen voi johtaa syöpiin.

Tässä yhteydessä on tärkeätä korostaa, että vain täyspitkillä piikkiproteiineilla on tällainen ominaisuus, mutta sen osilla S1 ja S2, jotka vapautuvat luonnollisessa infektiossa, tällaiset ominaisuudet ovat hyvin heikkoja. Korostaisin vielä, että ns. rokotteiden koodittama piikkiproteiini on stabiloitu sen hajoamisen S1- ja S2-yksiköiksi estämiseksi. Toisin sanoen rokotuksen seurauksena elimistö valmistaa täyspitkiä piikkiproteiinejä, jotka voivat kiertää elimistössä kauan. Yhteenvetona voidaan siis tehdä johtopäätös, että ns. rokotteiden piikkiproteiini, jota syntetisoidaan soluissa on solun toiminnan kannalta hyvin haitallinen.

Toinen mielenkiintoinen ja tärkeä aspekti on se, että täyspitkä piikkiproteiini häiritsee V(D)J-rekombinaatiota, jota tarvitaan hankitussa immuniteetissa. Hankittu immuniteetti on B- ja T-lymfosyyteista koostuva elimistön puolustus infektioita vastaan, puolustus jolla on immunologinen muisti. B-lymfosyytit, mikäli aktivoituvat, muuttuvat plasmasoluiksi ja tuottavat sitten erilaisia vasta-aineita eli immunoglobuliineja. Nämä ovat antigeeni-spesifisiä. T-lymfosyytit auttavat B-lymfosyytteja ja jakautuvat myös infektion seurauksena. Niiden pinnalla on reseptoreita, jotka ovat immunoglobuliinien kaltaisia ja myös antigeeni-spesifisiä.

Jotta elimistö pystyy käyttämään aseinaan immunoglobuliineja ja T-lymfosyytteja sodassa monenlaisia tunkeilijoita vastaan, sen pitää valmistaa jokaiselle tunkeilijalle omanlaisia aseita – toisin sanoen immunoglobuliinien ja reseptoreiden täytyy olla jokaiselle tunkeilijalle sopivat. Tämä sopivuus tapahtuu rekombinaatioprosessin kautta. Rekombinaatio tapahtuu niin, että tiettyjä emäs-sekvenssejä valitaan geenialueelta D, tiettyjä alueelta J ja alueelta V. Kun satunnaisesti pakasta D, J ja V valitaan joitakin kortteja, vaihtoehtoja on hyvin paljon. Tämä paljous takaa, että käytännössä jokaiselle (antigeeni)avaimelle elimistö pystyy valmistamaan omanlaisensa lukon.

Infektioiden kannalta tämä tarkoittaa, että elimistö pystyy valmistamaan immunoglobuliinien ja reseptoreiden antigeeniin sitoutumiskohdat hyvin spesifisesti. Jos tämä mekanismi häiriintyy, elimistö ei pysty vastaamaan jokaiseen tunkeilijaan omalla aseellaan. Tällöin tunkeilijoiden armeija voittaa ja taudista kehittyy hyvin vaikea, jopa kuolemaan johtava. Mainittakoon, että vanhetessa tämä rekombinaatioprosessi heikkenee. Tämä on eräs syy, miksi vanhukset usein menehtyvät tavallisiin infektioihin. Immuunijärjestelmän vanhenemisesta käytetään englannin kielistä termiä ”immuno senescence”.

Piikkiproteiini voi siis aikaansaada immuunipuolustuksen ennenaikaisen vanhenemisen.

Kriitikot voivat väittää, että kyseisen in vitro -tutkimuksen löydöksiä ei ole osoitettu eläimillä tai ihmisillä tai ettei SARS-CoV-2 infektoi lymfosyyttejä.  Molemmat väitteet ovat oikeita. Mutta tänä päivänä monet toksikologiset tutkimukset tehdään juuri solulinjoilla ja koe-eläinten käyttöä pyritään vähentämään. Solulinjoissa piikkiproteiini voi siirtyä solujen välillä eksosomien kautta. Näitä pieniä pisaroita solut voivat työntää solumembraanin lävitse ympäristöön.

Nämä perustutkimustulokset ovat hyvin hälyttäviä ja lisäävät todisteita sille, ettei ”rokotteiden” koodittama täyspitkä piikkiproteiini ole elimistölle neutraali vaan myrkyllinen ja että sillä on useita vaikutusmekanismeja. Vaikutus immunologiseen järjestelmään ansaitsee perusteellisen selvittelyn palauttamattomien seurauksien estämiseksi.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Tamara Tuuminen
info@pelastetaansuomenlapset.fi


Kirjoitus on julkaistu alunperin 24.11.2021 Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan sivustolla otsikolla ”Viruses-lehti: SARS–CoV–2-piikki heikentää DNA-vaurioiden korjaamista ja immuniteettia. Toimitus on yksinkertaistanut otsikointia ja tehnyt tekstiin kielenhuoltoa.

Tieteellisiä faktoja 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotuksista – kumoamisesta luvattu miljoonan dollarin palkkio!

Pelastetaan Suomen Lapset

Tieteelliset faktat ja lahjomattomat tilastot osoittavat, että koronarokotteet eivät vähennä koronavirusinfektioita, tartuntoja, sairaalaan joutumisia tai kuolemia, vaan rokotteet tappavat enemmän ihmisiä kuin pelastavat.1,2,3

Asia on niin päivänselvä, että Yhdysvaltalainen huippututkija Steve Kirsch on luvannut miljoonan dollarin palkkion sille, joka osoittaa edellämainitun vääräksi.4 Terveysviranomaiset ympäri maailman, myös Suomessa, väittävät kuitenkin edelleen silmät kirkkaina rokotteiden olevan tehokkaita ja turvallisia, ummistaen täydellisesti silmänsä kiistattomille faktoille.

Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä on erittäin huolissaan siitä, että edellämainitusta huolimatta Suomessakin suunnitellaan rokotusten keskeyttämisen sijaan 5–11-vuotiaiden lastenkin koronarokotusten aloittamista. Korona ei ole lainkaan vaarallinen tämänkään ikäisille lapsille, mutta rokotukset tulevat aiheuttamaan heillekin runsaasti vakavia haittoja ja kuolemia.

Kirschin kollegoineen tekemien laskelmien mukaan yhden 5–11-vuotiaan lapsen koronakuoleman estämiseksi on rokotettava 630 775 lasta, ja estäessään tuon yhden koronakuoleman rokotteet tappavat 117 lasta.5,6,7 Laskelma perustuu varsin konservatiiviseen arvioon, jonka mukaan joka 41. rokotehaitta ilmoitetaan rekistereihin.8

Nuorten ja lasten rokotehaitoista erityisen suuri huoli liittyy sydänlihastulehdukseen (myokardiitti) ja sydänpussin tulehdukseen (perikardiitti), joiden odotetut esiintymismäärät ja viikon sisällä toisesta koronarokotuksesta todetut määrät Yhdysvalloissa on esitetty seuraavassa maan tautikeskuksen (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) laatimassa taulukossa:9

Näitä sydänvaivoja esiintyy siis merkittävästi normaalia enemmän alle 30-vuotiailla tytöillä ja naisilla sekä alle 50-vuotiailla pojilla ja miehillä. Erityisen hälyttävää on niiden esiintyminen alle 25-vuotiailla pojilla ja miehillä, joilla rokote näyttää lähes satakertaistavan riskin. Olennaista on, että 5–11-vuotiailla lapsilla näiden sydänvaivojen yhteyttä koronarokotuksiin ei ole edes tutkittu.10

CDC:n havaintoja tukee elävästä elämästä kantautuneet erittäin huolestuttavat tiedot näiden sydänvaivojen yleisyydestä urheilevilla nuorilla. Koronarokotusten aloittamisen jälkeen huippu-urheilijat kärsivät 4 kuukauden aikana enemmän vakavista sydänvaivoista kuin aiemman 20 vuoden aikana yhteensä. Tämä tarkoittaa, että tapausmäärät ovat kasvaneet yli 60-kertaisesti.11

Edellämainittuun nojaten, olisi edesvastuutonta alkaa rokottaa 5–11-vuotiaita rokotteella, jonka odotetaan tappavan heistä 117 jokaista yhtä estettyä koronakuolemaa kohti. Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmä vaatii, ettei näiden lasten rokottamista aloiteta. Lisäksi vaadimme tehottomien ja terveydelle haitallisten koronarokotusten välitöntä keskeyttämistä kaikissa ikäryhmissä.

Kehotamme jokaista, joka väittää tämän kirjoituksen sisältävän valheellista tietoa, vastaamaan Steve Kirschin miljoonan dollarin haasteeseen ja hakemaan häneltä ”helpon miljoonan” pois. Haasteen tekemiseen löytyy ohjeet viitteen 4 takaa. Jokainen, joka ei tätä tee ja silti väittää Kirschin olevan väärässä, menettää täydellisesti uskottavuutensa.


Kirjoitus on julkaistu alunperin 23.11.2021 Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan sivuilla.
Toimitus on tehnyt tekstiin kielenhuoltoa.

Viitteet

1 Koronarealistit (30.8.2021): Tiedeuutinen: Rokotetuilla on 251-kertainen viruskuorma rokottamattomiin verrattuna

2 Subramanian, S.V. & Kumar, Akhil | European Journal of Epidemiology (30.9.2021): Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States

3 Rogers, Toby | Substack (12.11.2021): All-cause mortality skyrockets in 2021

4 Kirsch, Steve (revised 22.11.2021): $1M vaccine safety bet term sheet

5 Rogers, Toby | Substack (1.11.2021): What is the Number Needed to Vaccinate (NNTV) to prevent a single COVID-19 fatality in kids 5 to 11 based on the Pfizer EUA application?

6 Kirsch, Steve (4.11.2021): We will kill 117 kids to save one child from dying from COVID in the 5 to 11 age range

7 Laakso, Mikko | AvoinMedia (11.11.2021): Pfizer-piikillä jokseenkin huono hyöty-haittasuhde?

8 Kirsch, Steve & Rose, Jessica & Crawford, Mathew (last update 8.10.2021): Estimating the number of COVID vaccine deaths in America

9 Su, John R | CDC (30.8.2021): Myopericarditis following COVID-19 vaccination : Updates from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

10 Söyring, Riikka (17.11.2021): Pfizer: Ei tutkimustietoa sydänlihastulehdusriskistä 5–12-vuotiailla koronarokotetuilla

11 Kirsch, Steve (13.11.2021): Over a 60X increase in pro sports adverse events since the vaccines rolled out

Kuva: Colin Behrens, ds_30 via Pixabay; Jennifer A. Villalovos (CC0), Jordon R Beesley (CC0) / U.S. Navy / The U.S. National Archives via Picryl. Kuvanmuokkaus Johanna L

3 comments

 1. hmm,olis kyllä käyttöä ”helpolle” miljuunalle,mutta taitaa jäädä nostamatta keneltäkään.niin on hepposia väitteet ”rokoteiden” toimivuudestakin,kun rokote&passi fanaatikot,kertoilee ”todisteena”,kun saavat kaikesta suojasta huolimatta taudin jolta olivat suojattu,että ilman piikkiä olisi ollut paljon pahempi se tauti,josta siis pitäisi päätellä,että tauti on enemmistöllä AINA paha,,,ellei kuolemaksi.
  sitten kun nyt sairaaloissa onkin enemmän ”rokotettuja”,kerrotaan syyksi,että ”rokotevastaiset” jättää huomioimatta,että enemmistö rokottamatomista on nuorempaa porukkaa,ja siksi siis tämmöinen ”tilastoharha”…mutta rokotefanaatikot sitten jättää huomioimatta,että näinhän se on aina flunssien kanssa,vanhukset siinä riskiryhmänä ylivoimainen enemmistö ollut,ja on,ettei todista tuokaan väite muuta,kuin ehkä väittäjän surkeasta omaan ajatteluun kykenemisestä,tai tekee työtä käskettyä

  Tykkää

  • ..ja kun on toi ajatus paljon nopeampi,kuin kaksi sormea,niin tilastoharhaan piti tulla myös,että jos ”rokotteet” toimisivat,pitäisi olla huomattavasti vähemmän sairaalassa niitä vanhuksiakin,etenkin niitä ”suojattuja”

   Tykkää

 2. Luvat pitäisi ottaa pois tuollaiaselta lääkäriltä. Ensinnäkin kyseessä on in vitro tutkimus ja siinä on käytetty eristettyä piikkiproteiinia sellaisenaan. Tämä ei korreloi millään tapaa sen kanssa miten rokote käyttäytyy in vivo.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s