Katolinen arkkipiispa ehdottaa antiglobalistista maailmanliittoa

Italialaisen arkkipiispan videomanifestin sisällöstä AvoinMedian lukijoille kertoo yli 20 vuotta media-alalla ollut, myös päällikkötason tehtäviä hoitanut kirjoittaja nimimerkillä.

Mere Laine

Arkkipiispa Carlo Maria Viganò on 21. marraskuuta julkaissut englanninkielisen videomanifestin maailmanlaajuisen antiglobalistisen liiton perustamiseksi. Esitys osuu ajankohtaan, jossa ihmisten vastarinta koronarajoituksia ja pakkorokotuksia vastaan purkautuu viikonloppuisin miljoonien osallistujien mielenosoituksiin, mutta jossa varsinaista muuta organisoitua vaikuttamiskanavaa ei juurikaan ole tarjolla. Globaali totalitarismi on arkkipiispan mukaan pysäytettävissä vain laajalla vastarintarintaliikkeellä, ja nyt on jo sille kiire.

Kohta kaksi vuotta jatkunutta maailmanlaajuista vallankaappausta Viganò luonnehtii globaalin diktatuurin luomiseksi, jossa maailman taloudellinen ja ideologinen eliitti on onnistunut ottamaan hallintaansa kansalliset hallitukset, julkiset ja yksityiset instituutiot, tiedotusvälineet, oikeuslaitoksen, poliitikot ja uskonnolliset johtajat. Samalla aiemmat perusoikeudet on tallattu olemattomiin pandemiaan kytketyn hätätilan varjolla. Kansainväliset järjestöt, jotka suurelta osin rahoittavat tämän kaappauksen, puuttuvat kansallisten hallitusten toimintaan ja miljardien ihmisten elämään.

Kansalaisiin kohdistuvia rikollisia hyökkäyksiä tapahtuu kaikkialla maailmassa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Se on maailmansota, jossa vihollisia olemme me kaikki, myös ne, jotka vielä eivät ole ymmärtäneet tämän kehityksen merkitystä. Se on sota, jota ei käydä asein vaan laittomilla säännöillä, julmalla talouspolitiikalla ja oikeuksien rajoituksilla

Viganòlla ei ole harhaluuloja hankkeen tavoitteista:

Tämä on Maailman talousfoorumin [World Economic Forum, WEF] ja Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 -hanke, Great Reset. Se on suunnitelma uudesta maailmanjärjestyksestä, jossa kaikenkattava globaali hallinto orjuuttaa jokaisen.

Vastarinta organisoitava, maat yhteistoimintaan

Globaalin vallankaappauksen edetessä on välttämätöntä perustaa kansainvälinen antiglobalistinen liitto, joka kokoaa yhteen kaikki ne, jotka haluavat vastustaa tätä diktatuuria ja jotka eivät halua joutua kasvottoman hallinnon orjiksi. ”Hyökkäys on globaali, joten puolustuksenkin on oltava globaalia”, sanoo Viganò.

Hän kutsuu kaikkia hallitsijoita, poliittisia ja uskonnollisia johtajia, intellektuelleja ja muita kansalaisia mukaan tähän liittoon, joka tarjoaisi konkreettisen poliittisen agendan yhteiseen toimintaan. Perustana olisivat yleinen hyvinvointi, kristillinen moraali, perinteiset arvot, elämän ja perheen suojelu, elinkeinoelämän ja työn suojelu, koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä luonnon kunnioittaminen. 

Liiton perustamiseksi on tarkoituksena koota eri maiden edustajat mahdollisimman pian pidettävään kansainväliseen foorumiin, jossa tavoitteena on vakavan, konkreettisen ja selkeän yhteisen ohjelman luominen. Viganò pitää tärkeänä myös perinteisen politiikan täydellistä uudistamista.

Vetoan poliittisiin johtajiin ja hallitsijoihin, jotka välittävät kansansa hyvinvoinnista, jättämään syrjään vanhan poliittisten puolueiden järjestelmän sekä rahan ja vallan orjuuttavan logiikan. Kutsun koolle kristityt idästä länteen, kutsun johtajia ja terveitä voimia instituutioista, taloudesta, ammattiliitoista, yliopistoista, terveydenhuollosta ja informaatioalalta liittymään yhteiseen projektiimme. Meidän on hajotettava vanhat järjestelmät ja hylättävä meitä jakavat erimielisyydet, joita ihmiskunnan viholliset kylvävät hajota ja hallitse -periaatteella.  

Eliitti vastuuseen rikoksista, vapausryhmät toimintaan

Globalistisen eliitin Viganò haluaa vastuuseen rikoksistaan. Syylliset on yksilöitävä, saatettava kansainvälisen tuomioistuimen eteen ja heidän valtaansa on rajoitettava. Samoin on myös lobbaajien vaikutusvaltaa rajoitettava, ja on taisteltava virkamiesten ja tietotyöntekijöiden korruptiota vastaan.

Antiglobalistisen liiton on tuotava yhteen ne maat, jotka haluavat murtaa helvetillisen tyrannian ja vahvistaa suvereniteettiaan tekemällä sopimuksia niiden kansojen ja ihmisten kanssa, joita yhdistää sama periaate ja kaipuu vapauteen, oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen. 

Niissä valtioissa, joissa hallitus on alistunut globaalille eliitille, on perustettava kansallinen vastarintaliike ja kansallisen vapautumisen yhteisöjä, joihin osallistuisi kaikkien yhteiskuntaryhmien edustajia. Tavoitteena on luoda suunnitelma radikaalista politiikan uudistamisesta yhteisen hyvän pohjalta ja vastustaa jyrkästi globalistien agendaa.

Perustakaamme siis antiglobalistinen liitto. Tehdään sille yksinkertainen ja selkeä ohjelma, ja vapautetaan ihmiskunta totalitaariselta hallinnolta, jonka kauhut ovat kuin kaikkien aikojen pahimmista diktatuureista. Jos jatkamme viivyttelyä, jos emme ymmärrä meitä kaikkia uhkaavaa vaaraa, jos emme järjestäydy määrätietoiseksi rohkeaksi vastarintaliikkeeksi, mikään ei estä tätä helvetillistä hallintoa vakiintumasta kaikkialla.

Viganò päättää puheensa ammattiinsa kuuluvalla tavalla:
Kaikkivaltias jumala auttakoon ja varjelkoon meitä!”

Kuka?

Carlo Maria Viganò (s. 1941) on työskennellyt pitkään katolisen kirkon ja Vatikaanin palveluksessa ja tullut tunnetuksi eettisistä toiminnastaan kuten Vatikaanin taloudellisen korruption paljastamisesta vuonna 2012 ja katolisessa kirkossa tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön paljastamisesta vuonna 2018. Koronapandemian aikana hän on kritisoinut voimakkaasti sekä pappien pakkorokotuksia että kokeellisia koronarokotteita ja niihin liittyvää globalisaatioprosessia.

Suomalainen näkökulma

Voisiko vastarintaliike syntyä?

Suunnitelmallisen globalisaation eteneminen on koronapandemian aikana ollut vauhdikasta. Maailman talousfoorumi ja Maailman terveysjärjestö eivät ole peitelleet aikeitaan, mutta valtamedia sen sijaan on kätkenyt ja ignoroinut ne hyvin tehokkaasti, globaalieliitin ja sitä myötäilevän kotimaan valtaeliitin eduksi.

AvoinMedia julkaisi jutun WHO:n digipassihankkeesta hetimmiten sen ilmestyttyä 27.8.2021, se jäi ilmeisesti ainoaksi artikkeliksi aiheesta, joka tällä hetkellä koskettaa konkreettisesti kaikkia suomalaisia. Vain runsas pari kuukautta tämän globaalisen kulunvalvonta- ja kontrollijärjestelmän hankesuunnitelman avoimesta julkaisemisesta passit onkin jo saatu näyttämään ja tuntumaan etuoikeudelta, rokotusten tuomalta turva- ja vapauskortilta.

Carlo Maria Viganòn mainitsema divide et impera eli ”hajota ja hallitse” -propagointi on Suomessa myös onnistunut sen lobbaajien kannalta erinomaisesti. Rokottamaton-sana on saanut uuden merkityksen: sairas. Ennen pandemiaa sairas oli sellainen, jolla oli jotain oireita. Jokainen siis itse tiesi, milloin oli sairas.

Nyt rokottamattomista on tullut pelon ja syrjinnän kohde, ja kansa on henkisesti jaettu kahtia. Rokotukset ovat edenneet kitkatta, ja kolmatta piikkiä on alettu jo jakaa, joten vastarintaa on ollut hyvin vähän, mikä selittyy pitkälti valtamedian puskemalla myönteisellä rokoteinformaatiolla. 

Voisiko siis antiglobalistinen liitto saada jalansijaa Suomessa?

Minkä suuruinen olisi se porukka, joka lähtisi siihen mukaan?

Kansalaisaloite ”Ei koronapassia työpaikoille” on kerännyt 23.11. mennessä 58 677 kannattajaa. Jos ajatellaan äänimäärää missä tahansa vaaleissa, niin tässä on iso potentiaali. Mutta työllisten määrä Suomessa oli heinä–syyskuussa 2 580 000, joten aloitetta on kannattanut 2,27 % työllisestä työvoimasta. Tosin, 50 000 kannatusilmoitusta riittää aloitteen eduskuntaan pääsyyn, joten kannattamista ei ehkä enää koeta ajankohtaiseksi.

Toisena arviointimittarina voisi käyttää myös koronarajoituksia ja rokotepakkoa vastustavien mielenosoitusten osallistujamääriä, mutta niiden tarkkaa lukua ei ole saatavilla. Valtamedia vähättelee osallistumisia, ja mukana olleet ilmoittavat pyöristettyjä lukuja kuten ”tuhansia”.

Summa summarum

Some on todennäköisesti muuttanut vaikuttamisen käsitettä lähemmäksi ilmaisun käsitettä. Kun samanmieliset twiittailevat ja postailevat toisilleen ei asioiden edistämisen kanssa tapahdu hirveästi mitään, vaikka siellä pyörisi paljon porukkaa. Se on silti vain ilmaisua.

Sen sijaan perinteinen pohjoismainen demokratia on ollut yhdistysvetoista kokoustekniikan, neuvottelutaitojen, kompromissien ja enemmistöpäätösten kulttuuria ja keskustelua kasvotusten. Sillä tavalla pyörii länsimainen edustuksellinen demokratia, jossa viedään eteenpäin ideoita päätöksenteon kautta. Siihen opitaan olemalla mukana jossakin yhdistyksessä, oli se sitten urheiluseura, poliittinen puolueosasto tai muu rekisteröity yhteisö, joka tarjoaa ihmisille toimintaympäristön jonkin tarkoituksen mukaisesti.

Vastarintaliike on määritelmän mukaan maan tai alueen ulkomaista tai ulkopuolista miehittäjää aseellisella toiminnalla vastustava liike. Voisiko Australian, Itävallan ja monien muiden maiden kokemaa oikeusvaltion alasajoa jo kutsua globalistihallinnon suorittamaksi miehitykseksi? Miten vastarintaliike kehittyy, kun poliisi kääntyy asein kansalaisia vastaan, kuten Hollannissa? 

Miten luodaan vastarinta, kun pakkorokotukset toteutetaan? Vai luodaanko ylipäätään? Miten toimitaan, kun omia lapsia vaaditaan rokotuksiin? Miten toimitaan, kun työhön pääsy estetään rokottamattomuuden vuoksi? Kuka auttaa? Auttaako kukaan?

Jotta nykyiset kansalaisoikeudet ja perustuslain takaamat ihmisoikeudet voidaan säilyttää, tarvittaisiin todellakin laajaa kaikki kansalaisryhmät tavoittavaa antiglobalistista kansanliikettä.

Tulevissa eduskuntavaaleissa on ehdokkailta vaadittava avoin kanta näihin kysymyksiin, ja Suomen tulevaisuus toivottavasti ratkaistaan muun kuin aseellisen vastarinnan kautta. Mutta ennen vaaleja edessä on todennäköisesti yhä kiristyvien vakavien tunnelmien vuosi. 


Kuva: Piqsels (CC0). Kuvanmuokkaus Johanna L

6 comments

 1. Tyyppi puhuu täysin asiaa.
  Ikävämpi homma on ettei tämä muutu kuin sodalla / täydellä rähinällä.
  Muistetaan että tämä meidän hallitus alkoi myös viime vuonna rahoittamaan verorahoista meidän aivan läpimätää mediaa, koronan varjolla tietenkin..

  Tykkää

 2. Italialainen arkkipiispa haastaa paavin. Vaikka nostan hattua niin se ei valitettavasti ole kardinaalin hattu. Toivottavasti globalistien agendan katastrofaalisuus paljastuisi mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle, ”tyrannimaisuus” ei riitä kuin saduissa ja sarjakuvissa. – – – Sarjakuvan rytmiin: mitä synnytti ihmisoikeuspuheen loistoaika 1945-2020? Uuden ideaalityypin, sellaisen joka kannattaa kiihkeästi ihmisoikeuksia eikä rakasta edes laimeasti yhtäkään ihmistä.

  Tykkää

 3. BIS-pohjainen KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄ ja tutut GLOBALISTIPANKKIIRIT löytyvät AGENDOJEN taustalta. Davosissa (WEF) tuodaan julki hankkeet joita Bilderberg, Trilateraalinen komissio ja Council on Foreign Relations suunnittelevat SALASSA. Vanguard, BlackRock, State Street ja Fidelity/Geode hoitevat omistamansa MEDIAN. VATIKAANI on luonnollisesti kiinteä osa ONE WORLD -suunnitelmaa. Talousromahduksen jälkeen tulee DIGIVALUUTTA, SIDOSRYHMÄTALOUS ja SIRUTUS. Ja kun hätä on suurin apu näyttää saapuvan AVARUUDESTA…

  Tykkää

 4. Koronapassia vastustava kansalaisaloite on saanut jo yli 58000 allekirjoitusta. Uuden puolueen perustamiseen saataisiin jo näistä allekirjoittaneista vankka pohja.

  Ehdotankin uuden yli kaikkien aiempien puoluerajojen toimivan Suomen Kansanterveys, Hyvinvointi ja Omavaraisuuspuolueen perustamista.

  Puolueelle olisivat puolueen nimen mukaisten arvojen lisäksi tärkeitä myös kansalaisten perusoikeudet ja tasa-arvo, omien kansalaisten työllistäminen, laadukas koulutus, puhdas luonto & vesistö, maaseutu ja kotimaamme maatalous ravintoaittanamme.

  Toivon ahkerien ja ihanien Avoinmedian, MKRn, Koronarealistien ym. lukuisien eettisesti ja rehellisesti ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, terveyteen ja terveysturvallisuuteen toimillaan pyrkivien tahojen yhdistävän pikaisesti mahtavien asiantuntijajoukkojen voimansa yhteisen hyvän eteen. TerveysSummit yritysyhteisöstä löytyy varmasti samanhenkistä hyväntahtoista rehellistä tolkkua väkeä lisää. Ja varmasti löytyy myös muita yhteistä hyvää ajavia tahoja, yhdistyksiä jne. Aikaa ei ole paljoa, joten on toimittava säpäkästi, tehokkaasti ja tietysti lakien puitteissa.

  Puolueen kautta pystymme kaikki yhdessä vaikuttamaan maamme asioihin ja saamme näkyvyyttä, julkisuutta sekä runsain määrin uusia kannattajia.

  Itselläni ei ole harmikseni kykyä, eikä ammattitaitoa tämän hankkeen alullepanoon, mutta jäseneksi, kannattajaksi sekä puolestapuhujaksi liittyisin heti.

  Puolueessa tulisi olla ensisijaisena pyrkimyksenä kaikenlaisen syrjinnän (passeilla ym.) estäminen ja eettinen sekä ennaltaehkäisevä kaikkien suomalaisten kansanterveyden hoito sekä pikainen globalistien vastuuseensaattaminen.

  Kaikenlainen provosointi, polarisointi ja riitely, niin puolueen sisällä kuin muihin puolueisiin nähden olisivat täysin poissuljettuja, koska ne tekisivät puolueemme tavoitteelle vain haittaa ja hyöty riidoista sataisi muiden puolueiden laariin. Ihmisten taustojen, ammattien ja persoonien erilaisuus olisivat puolueessamme suuri rikkaus, josta ammentaa yhteisen hyvän eteen.

  Asiallisesti ja asiantuntevasti faktoihin perustuen asioita hoitamalla puolueemme olisi menestys.

  Tykkää

 5. Vigano kehottaa jättämään puolueisiin perustuvan järjestelmän kokonaan(korruptio)!

  Mikä mahtaisi olla vastarintaideaali tässä koronahulluudessa?

  Kaikki meillä käytetyt korona”piikit”( -rokotteet) ovat kokeellisia. Kysymystä siitä, kuka meillä Suomessa on vastuussa kansalaisten kokeellisten rokotteiden piikityksistä, on mielestäni kysyttävä aina uudestaan ?Kansalaisetko vaan itse? Olisiko mahdollista nostaa kanne Suomessa tiettyjä tahoja vastaan jollakin rikosnimikkeellä? Eihän tähän hulluuteen tule muutosta ellei löydy mitään lakiinperustuvaa keinoa puolustautua.Ihmiset saadaan pelkokerrointa lisäämään unohtamaan koronarokotteiden kokeellisuus.

  Elokuvatkaan Omicronista ( 1964, 2014) eivät avaa rokotettujen silmiä millään tavalla. Rokottamattomia nuo elokuvat voisivat auttaa ehkä hieman ” ajattelullisesti” eteenpäin.

  https://www.omdb.org/movie/68383-omicron

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s