Lakimies: Pfizer tiesi k-piikin haittavaikutuksista

AvoinMedia uutisoi marraskuussa 2021 Yhdysvaltain lääkevalvontaviraston (Food and Drug Administration, FDA) saaneen haasteen Pfizerin mRNA-koronapiikin tietojen pimittämisestä.

Haasteessa on kyse siitä, että lääketieteen ammattilaisista, tieteilijöistä ja journalisteista koostuva yhdysvaltalainen ryhmä ”Kansanterveyden ja lääketieteen ammattilaiset avoimuuden puolesta” (Public Health and Medical Professionals for Transparency, PHMPT) pyysi 27. elokuuta tiedonvapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) perusteella FDA:lta Pfizerin mRNA-piikistä kaikki tiedot, jotka luetellaan liittovaltion asetuksissa, luvussa (title) 21, pykälässä 601.51: ”Biologisten lisenssihakemusten datan ja tietojen luottamuksellisuus” poislukien rokotehaittarekisterin (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS) julkiset raportit.

21 C.F.R. § 601.51(e) kertoo, että kun biologinen tuote on saanut pysyvän käyttöluvan, seuraavat tiedot tulee tuoda välittömästi julkisesti saataville poikkeavien olosuhteiden puuttuessa: ”(1) kaikki data ja tiedot turvallisuudesta ja tehokkuudesta (2) koe- tai tutkimusprotokolla . . . . (3) haittavaikutusilmoitukset, tuotteen kokemusraportit, kuluttajavalitukset ja muun vastaavankaltaiset tiedot ja data. . . . (4) lista kaikista aktiivisista sekä passiivisista ainesosista . . . . (5) testi- tai muu analyysimenetelmä . . . . (6) kaikki kirjeenvaihto ja kirjalliset yhteenvedot suullisista keskusteluista koskien biologisen tuotteen rekisteritiedostoa . . . . (7) kaikki valmistajan tietyn erän testaamista koskevat arkistot . . . . (8) kaikki FDAn tietyn erän testaamista ja toimenpiteitä koskevat arkistot”

PHMPT tietopyynnössään 27.8.2021

Kun FDA ei suostunut luovuttamaan pyydettyjä tietoja tarpeeksi rivakasti, PHMPT haastoi 16. syyskuuta viraston asiasta liittovaltion oikeuteen. FDA pyysi tuomaria salaamaan tiedot vuoteen 2076 asti eli 55 vuoden ajaksi. Tuomari kieltäytyi, ja määräsi FDA:n julkistamaan tietoja 500 sivun kuukausivauhdilla.

Pfizer tiesi

PHMPT-ryhmän lakimiehenä asiassa toimiva Aaron Siri ilmoittaa saaneensa nyt ensimmäiset 91+ sivua pyydetyistä asiakirjoista, joita FDA käytti hyväksyessään Pfizer/BioNTechin kokeellisen koronapiikin käyttöön.

Siri kirjoittaa, että vaikka on tutkijoiden asia analysoida saatu materiaali, hän haluaa jakaa erään tiedon, joka löytyy asiakirjasta ”kumulatiivinen analyysi myyntiluvan jälkeen [koronapiikistä] tehdyistä haittavaikutusilmoituksista” (Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of [the Vaccine] Received Through 28-Feb-2021).

Voit ladata ”Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of [the Vaccine] Received Through 28-Feb-2021” -asiakirjan menemällä linkistä sivustolle ja näpäyttämällä ”Download” keltaisella merkityn tiedoston kohdalla.

Kyseinen asiakirja sisältää tietoja kaksi ja puoli kuukautta hätätilakäyttöluvan (Emergency Use Authorization, EUA) saamisen jälkeen tehdyistä haittavaikutusilmoituksista. Tuossa lyhyessä ajassa haittavaikutusilmoituksia oli tehty jo 42 086 kappaletta, ja niissä mainitaan 158 893 haittatapahtumaa. Osa haittailmoituksista koskee alle 12-vuotiaita, suurin osa kuitenkin naisia. Haitoista 25 957 on luokiteltu hermostojärjestelmän haitoiksi eli neurologisiksi sairauksiksi (nervous system disorders).

Kuolemaan johtaneita haittoja on ilmoitettu 1223 henkilön kohdalla.

(sivu 7)

Asiakirjasta, johon Siri viittaa, löytyy myös tieto siitä, että ilmoitettujen haittojen joukossa ovat keskenmenot, sikiökuolemat sekä koronapiikin sisältämän synteettisen piikkiproteiini-koodin siirtyminen rintaruokinnassa imetettävään lapseen, joka on sitten saanut koronapiikkihaittoja.

Sekin on datan perusteella tiedossa sekä Pfizerillä että FDA:lla, että suojateho saattaa jäädä syntymättä. ”Tapaukset, joissa suojatehon puute on raportoitu 1. tai 2. annoksen jälkeen, raportoidut merkit ja oireet saattavat kuvastaa [kokeen] keskeyttävää tai diagnosoimatonta Covid-19-infektiota tai infektiota henkilössä, joka ei ollut täysin rokotettu, pikemminkin kuin rokotteen tehottomuutta.” (s. 14–15)

Pfizer kertoo asiakirjassa palkanneensa lisää henkilökuntaa käsittelemään haittavaikutusilmoituksia niiden suuren määrän takia sekä lisänneensä tietokantaan lisää haittakategorioita. (”Due to the large numbers of spontaneous adverse event reports received for the product, [Pfizer] has prioritised the processing of serious cases…”, s. 6)

Pfizerin johtopäätös haittavaikutusilmoitusten suuresta määrästä on, että ne ovat yhtäpitäviä koronapiikin tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa. (”The findings of these signal detection analyses are consistent with the known safety profile of the vaccine.”)

Jos he kerran tiesivät odottaa näin suuria määriä haittavaikutusilmoituksia, miksi heillä ei ollut valmiina kylliksi henkilökuntaa prosessoimaan ilmoituksia? Siri kysyy.

Loppupäätelmänä Pfizer ilmoittaa FDA:lle, ettei data paljasta mitään uusia turvallisuushuolia ja riskejä, jotka vaatisivat merkintämuutoksia, päinvastoin data painottuu hyöty-haitta-arvioinnissa hyödyn puolelle. (“The data do not reveal any novel safety concerns or risks requiring label changes and support a favorable benefit risk profile of to the BNT162b2 vaccine.”)

Neurologisia sairauksia koronapiikistä saaneet tuskin ovat samaa mieltä, Siri arvioi.

Terveysviranomainen tietää, ettei k-piikki
vedä vertaa luonnolliselle immuniteetille

Aaron Siri avustaa myös Informed Consent Action Network -ryhmää (ICAN), jonka puolesta Siri jätti Yhdysvaltain tartuntatautivirastolle (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) tiedonsaantioikeus-pyynnön (FOIA). Vastauksessaan CDC myöntää, ettei sillä ole todisteita siitä, että luonnollisen immuniteetin koronavirusta vastaan omaava henkilö levittäisi virusta.

Siri pyysi CDC:lta asiakirjoja/tapausselostuksia 1) henkilöistä, jotka eivät ole koskaan ottaneet koronarokotetta, 2) ovat saaneet tartunnan ja siitä toivuttuaan olisivat saaneet uuden tartunnan ja 3) sen jälkeen tartuttaneet jonkun muun.

Vastauksen perusteella CDC:lla ei ole tietoa, että sellaista olisi koskaan tapahtunut.

”Siitä huolimatta luonnollisen immuniteetin omaavat henkilöt suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, kun taas tartuntoja levittävät rokotetut saavat liikkua vapaasti”, Siri ihmettelee.

PÄIVITYS 10.12.2021 klo 08:06

Lääkevalvontavirasto FDA on jättänyt oikeudelle hakemuksen, jossa se esittelee uuden aikataulun asiakirjojen julkaisemiselle. Uuden aikataulun mukaan FDA ilmoittaa tarvitsevansa 55 vuoden sijaan 75 vuotta tiedonsaantioikeus-lain piiriin kuuluvien asiakirjojen julkaisemiseen, Aaron Siri kertoo tiedotteessa ”FDA Doubles Down: Asks Federal Judge to Grant it Until at Least the Year 2096 to Fully Release Pfizer’s COVID-19 Vaccine Data.

PÄIVITYS 11.12.2021 klo 19:30

Uuden Seelannin Daily Telegraph kirjoittaa tässä artikkelissa esitellystä Pfizerin asiakirjasta jutussaan ”Guy Hatchard: Pfizer document concedes that there is a large increase in types of adverse event reaction to its vaccine” uusiseelantilaisesta näkökulmasta.

Uuden Seelannin lääkäreille ja sairaaloihin jaetussa Pfizerin faktalehtisessä mainitaan 21 mahdollista koronarokotehaittaa, lähes kaikki lieviä. Seurauksena haittoja saaneet uusiseelantilaiset on lähetetty kotiin, kehotettu ottamaan aspiriinia ja lepäämään. Joillekin on sanottu, etteivät heidän oireensa todennäköisesti johdu rokotteesta.

Nojaten Pfizerin ns. faktalehtiseen, Uuden Seelannin lääketurvallisuusvirasto Medsafe on hyväksynyt yli sadasta kuolemantapauksesta vain yhden rokotteen aiheuttamaksi. Jopa kaksi kolmannesta terveydenhuoltohenkilökunnalle osoitettua, potilaan tekemää rokotehaittoja koskevaa tiedustelua on jätetty raportoimatta CARM:iin, Uuden Seelannin haittavaikutusrekisteriin. Medsafe itse arvioi, että vain noin 5% haitoista ilmoitetaan.

NZ Health Forum ja joukko muita ryhmiä on koonnut epävirallisia raportteja haittavaikutuksista ja kuolemista. Yli 670 rokotekuolemaksi epäillystä tapauksesta on 270 tutkittu ammattilaisten toimesta ja kytketty rokotteeseen. Pfizerin oman asiakirjan sisällön tultua tiedonsaantioikeus-pyynnön avulla julki, lisää tapauksia tullaan kytkemään rokotteeseen, NZ Daily Telegraph arvioi.

Pitkäkestoisia ja elinikäisiä haittavaikutuksia luetellaan asiakirjassa yli sata. Näitä ovat mm. aivosumu, takykardia, halvaukset, sydänkohtaukset, ääretön väsymys, neurologiset oireet, munuaisten ja maksan pettäminen, raskauskomplikaatiot, ihosairaudet, verihyytymät, autoimmuunisairaudet, sokeutuminen, epilepsia jne. Pitkän aikavälin rokotehaitoista ei vielä ole tietoa, nämä ovat heti ja lyhyen ajan kuluessa nähtyjä haittoja.

Lehti moittii Medsafea siitä, että yksityiskohtaista haittaraportointia ei määrätty pakolliseksi, vaikka koronarokote on kokeellinen, testivaiheessa oleva tuote. Hallitusta lehti moittii siitä, että ennen näkemättömän suuresta haittavaikutusten määrästä huolimatta hallitus aloitti pr-kampanjan antaen ymmärtää rokotteen olevan tehokas ja niin turvallinen, ettei haittoja edes ole — ei edes niitä, jotka Pfizer oli jo aiemmin myöntänyt. Hallitus on myös uhkaillut työpaikan menetyksellä henkilöitä, jotka eivät ota koronapiikkiä. Daily Telegraph läimii hallitusta niin lujasti, että sitä on suorastaan nautinto lukea: väestö on pidetty pimennossa tiedossa olleista riskeistä piittaamatta.

PÄIVITYS 7.1.2022 klo 19:30

Liittovaltion tuomari Mark Pittman on määrännyt FDA:n toimittamaan 30 päivän välein 55 000 Pfizerin koronapiikin turvallisuutta koskevaa asiakirjaa kunnes kaikki on julkaistu.


AIHEESEEN LIITTYY

Lähteet

Siri, Aaron | Injecting Freedom / Substack (20.11.2021): FDA Produces the First 91+ pages of Documents from Pfizer’s COVID-19 Vaccine File

Siri, Aaron | Injecting Freedom / Substack (11.11.2021): CDC Admits Crushing Rights of Naturally Immune Without Proof They Transmit the Virus

Kuva: World Economic Forum via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0). Kuvanmuokkaus (tekstit) Johanna L
Kuvan innoitus Helsingin Sanomien maksumuurillisen artikkelin (4.5.2021) otsikot: ”Rokotevalmistaja Pfizer nosti tulos­ennustettaan merkittävästi, korona­rokotteesta suunnitellaan pysyvää tulovirtaa – Pfizer arvioi nyt, että rokotteet nostavat yhtiön tulosta tänä vuonna 26 miljardilla dollarilla.”

KORJATTU 2.12.2021 klo 21:12 typoja ja lisätty linkki

36 comments

 1. Tätä voisivat jotkut lakimiehet tutkia myös Suomessa. Vaikea uskoa ettei THLn ja STMn virkamiehet olisi olleet tietoisia asioista. Onhan ne tienneet injektioiden olevan ”tutkittuja, tehokkaita ja turvallisia”. Tai sitten he ovat valehdelleet.

  Tykkää

 2. Ja samaan aikaan EU:ssa kyhätään kovaa vauhtia pakkorokotuksia. Epäilen että meidänkin hallituksen puuhatytytöt valmistelee jotain vastaavaa ja salassa! Ei ole kovin läpinäkyvää tää meidän hallinto, kun lähes kaikki valmistellaan salassa.

  Vastaavaa salailua oli 1900 -luvun kommunistisissa kurimusyhteiskunnissa.

  Tykkää

 3. ”Siitä huolimatta luonnollisen immuniteetin omaavat henkilöt suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, kun taas tartuntoja levittävät rokotetut saavat liikkua vapaasti”, Siri ihmettelee.”

  tuossa mitään ihmettelemistä pitäisi olla,siinähän se lukee lukee lopussa,myydään vietyjä vapauksia ”vapautena”,siirtymällä passien taikamaailmaan,jossa ei enään sairastuta,ja tuskin kuollaankaan….paitsi kun jos se järjestelmä saadaan runnottua läpi,ei kukaan ole vapaa,eikä voi enään edes nyt ”rokotetut” tuntea ylpeyttä,ja paremmuutta,eikä varsinkaan ole enään ”vapaampia”

  Tykkää

 4. Lukeeko asiasta ikinä missään valtamediassa? Ei lue koska samat tyypit jotka omitaa phizerit ja kaiken, omistaa myös sen valevaltamedian.

  Tykkää

 5. PS Verkko julkaisu sensuroi tämän ihmetyksen

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että hyväkään rokotekattavuus ei estä koronaviruksen leviämistä ihmisten keskuudessa. Hän muistuttaa, että monet rokotteet tarjoavat noin 80 prosentin suojan virusta vastaan, mistä seuraa, että osa rokotetuista voi edelleen levittää virusta.

  IS

  Lasten korona­rokotteita saapumassa Suomeen joulua edeltävällä viikolla – THL kertoi uudesta suosituksesta
  THL suosittelee koronarokotusta 5-11-vuotiaille riskiryhmäläisille ja lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä.

  VS

  WHO:n asiantuntija: Lasten rokottaminen ei ole perusteltua tautitaakan vähentämisen näkökulmasta

  SITTEN IHMETELÄÄN MUKA ILMAN SYYTTÄ

  TÄMÄN KORONA PIIKITYS FAKTOJEN SEKAVUTTA SUOMESSA

  Liked by 1 henkilö

  • THL:n Mika Salminen A-studiossa 2.12.2021 5-11 vuotiaiden lasten rokotuksiin liittyen: ”Tässä on ongelmana se, että nää ovat uusia rokotteita ja meillä ei ole vielä tietoa siitä. että onko aivan varmasti niin että haitat, mahdolliset haitat eivät olisikaan isompia kuin hyödyt.Tähän tulee kyllä talven tai syystalven aikana tietoa USAsta. Täytyy muistaa, että meillä on tässä maassa...”

   Vuosi piikitetty aikuisia, eikä tietoa vielä ole? Vaikka haittoja on ilmoitettu ennätyspaljon.

   Liked by 1 henkilö

 6. Itävaltalaiset ovat olleet totalitarismin sisään ajajia ennenkin ja niinpä Klasu oli ilmeisesti ajatellut, että rooli sopisi parhaiten heille. Nyt alkaa bunkkerissa kuitenkin olla entistä tukalammat olot. Ensin lähti Kurz ja nyt lähtee hänen seuraajansa Schallenberg.

  Olisiko kansan suunnalta tullut viestiä siitä, että bunkkeriin tullaan, hyvällä tai pahalla. Tähän sopisi Bruno Ganzin versio viimeisistä päivistä bunkkerissa.

  Tykkää

 7. uutisointia yleltä,alle 40 vuotiaiden tehohoitoa tarvinneiden määrä on kaksinkertaistunut syksyllä 2021 aiemmasta…eli koska asia ilmaistaan noin,on varmaan kyseessä todella pieni luku…että jos viime vuonna oli vaikka 1,niin nyt on….oottakaas….tarvii ottaa sormet mukaan….joo,2.jos luku olisi joku suuri,niin silloin ilmoitettaisiin varmasti se luku,ei näin,että on kaksinkertaistunut.
  kikkailua nääkin,kun vaikka itävalta aloittaa pakkorokotukset,talven lopulla,niin sitten voidaan kevväämmällä ”todeta”,että huomaatteko kuinka toimii….sitten taas syksyllä voidaan vaatia buustaus piikkejä.sama nyt lietsottava paniikki TAAS,kun ollaan normaalilla flunssakaudella,järjestetään sulkuja ja muita toimia,ja kerrotaan keväällä kuinka juuri ne toimet katkaisivat tartunnat

  Tykkää

  • Sairaaloissa koronapotilaat jaotellaan näin:

   THL:

   – Rokottamaton = 1) henkilö, jolla ei ole rokotetta ollenkaan, 2) henkilö, jonka ensimmäisen rokotteen saamisesta on kulunut alle 21 vuorokautta.

   – Kerran rokotettu = 1) henkilö, jonka ensimmäisestä rokotteen saamisesta on kulunut vähintään 21 vuorokautta, 2) henkilö, jonka toisesta rokotteen saamisesta on kulunut alle seitsemän vuorokautta.

   – Kaksi kertaa rokotettu = henkilö, jonka toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään seitsemän vuorokautta.

   Lähde: https://twitter.com/mirkhe/status/1450848312102424576

   Suomeksi: nämä ovat kaikki rokotehaittapotilaita jotka täyttävät sairaalat. Myös nekin jotka eivät ole itse ottaneet rokotetta, mutta ovat altistuneet rokotettujen levittämälle piikkiproteiinille ja sairastuneet.

   Tällaista tilastovalehtelua harrastetaan jotta saataisiin peiteltyä valtavat rokotehaittamäärät!

   Liked by 2 people

 8. Ei taida löytyä mitään mainintaa tohtori Andreas Noackin havaitsemista mystisistä verisuonia sisältäpäin tuhoavista grafeenihydroksidisistä nanokokoluokan ’partakoneen teristä’?

  https://strangerinajewishworld.com/2021/11/28/dr-andreas-noack/

  Edesmenneen tohtori Andreas Noackin mukaan:

  ”Grafeenihydroksidia löydettiin kaikista tutkituista rokotteista. Grafeenioksidi muodostaa verenkiertoon noin 50 nm leveitä ja 0,1 nm paksuja rakenteita. Ne ovat erittäin ohuita, mutta erittäin vahvoja. Ne toimivat kuin pieniä partakoneen teriä verenkierrossa, jotka voivat leikata verisuonia. Ne eivät hajoa. Kerran verenkiertoon ne ovat siellä ikuisesti ( ennen kuin henkilö saa verensiirron niiden poistamiseksi ). Niiden vaikutus verisuoniin on kumulatiivinen. Mitä kauemmin ne pysyvät verenkierrossa, sitä enemmän vaurioita verisuonille tapahtuu ajan myötä. Tämä aiheuttaa kehon laajuisia verenvuoto-ongelmia.”

  ”Se, mitä tämä saksalainen lääkäri sanoo grafeenihydroksidista videossa, joka selittää urheilijakuolemien epätavallisen suuren määrän, on järkevää. Hänen mukaansa korkeampi verenkierto (urheilijoiden rasittavan fyysisen toiminnan seurauksena) johtaisi grafeenihydroksidin aiheuttamiin suurempiin verisuonivaurioihin ja selittäisi siten urheilijoiden kuolemia ruiskeen saaneiden keskuudessa. ”

  Tohtori Noackin tekemät merkittävät lainaukset: ”Seuraavat ovat tärkeitä tohtori Noackin lainauksia: Vaxin saaminen on kuin pelaaisi venäläistä rulettia. Ihmiset, jotka kuolevat välittömästi tai pian vamman saamisen jälkeen, ovat kuin venäläisen ruletin uhreja. Kun grafeenioksidi osuu välittömästi verisuonen seinämään, se aiheuttaa kuoleman tai romahtaa heti vaxin saamisen jälkeen. Vaxin uhreille ruumiinavauksia suorittavat lääkärit eivät löydä mitään. Nämä lääkärit etsivät jotain biologista kuolinsyynä, mutta grafeenihydroksidi ei ole biologista, joten se ei näy heidän testeissään. Siellä on kuvia, joissa nenästä tulee koaguloitunutta verta. Ihmiset vuotavat verta sisältäpäin. Varsinkin kuolleiden huippu-urheilijoiden veri virtaa nopeasti. Mitä nopeammin veri virtaa, sitä enemmän vahinkoa parranajokoneet tekevät. ”

  ”Kemistinä, jos ruiskutat tämän vereen, olet murhaaja. Kysymys rokotteiden tuottajilta ja poliitikoilta on seuraava: MIKSI NÄMÄ PARATAVAN TERÄT OVAT ROKOTTEISSA? Miten he voivat perustella olevansa rokotteiden sisällä? Ja nyt he haluavat pakottaa rokottamaan 5‑vuotiaat lapset tällä kauhealla jutulla! ”

  Tuskin siellä on mainintaa korruptiosta joka selittäisi viranomaisten potemaa piikityskiimaa?

  Zäh wie Leder

  Romaniankielinen artikkeli joka sensuroitiin äkkiä:

  https://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/efect-advers-pfizer-cenzurat-jurnalistului-adrian-onciu-i-a-fost-tears-dezv-luirea-mu-amalizarea-dosarului-pfizer-ursula-antaj-de-36-miliarde-dolari-1566902

  pieni lainaus (kääntäjällä):

  ”Tämän tutkimuksen tulokset ovat todella räjähdysherkkiä. Ne osoittavat yksiselitteisesti EU:n huippupoliitikkojen ja Big Pharma ‑mafian likaisen yhdistelmän. Suuri potti on noin 36 miljardia dollaria. Se on 1,8 miljardia annosta Pfizer-rokotea, joista neuvotteli Euroopan unionin johtaja. Komissio neuvotteli lääkeyhtiön johtajan Albert Bourlan kanssa täysin läpinäkymättömästi, kuten huomautin aiemmissa artikkeleissa.”

  Liked by 1 henkilö

 9. ”Loistavasisältöisen” tutkintapyynnön käsittelyä mietin. ”Hyllytetäänkö” se ja rokottaako Suomi 5- 11 vuotiaat? Mitä kautta asian voisi saada yleiseen tietoon?

  Pfizer sai amerikkalaisilta viranomaisilta luvan rokotteeseensa liittyvien dokumenttien salaamiseen 50 vuodeksi , taisi olla vuoteen 2074 asti. Vain 90 sivua Pfizer on tähän mennessä niistä julkaissut,suurin osa tutkimustuloksista on nyt kuitenkin salassapidon alaisia.

  Tykkää

 10. Minä olen saanut 2 Pfizerin rokotetta, toukokuu ja elokuu 2021, mitään sivuoireita en saanut kummastakaan mutta katsotaan ajan kanssa mitä tulemaan pitää.

  Tykkää

  • Osa ”rokotteista” on (onneksi!) ainakin aiemmin ollut plaseboa eli keittosuolaliuosta tmv., joten siksi kaikille ei tule haittoja.
   Oletan, että reumapotilaat, joilla Oxikloron (hydroksiklorokiini) lääkitys, saavat sen avulla suojaa ainakin koronataudilta, ehkä myös osalta piikin piikkiproteiineista.
   ”Rokotteiden” Grafeenihydroksidiin/-oksidiin ei kyllä ole siitkään apua. Muutakin moskaa, taudinaiheuttajia mm. RS virusta, loisia ym. on spektrometrillä ”rokote” näytteistä löytynyt, kun eri tutkijat ovat niitä tutkineet.

   Jäin pohtimaan, miten Omikronia löytyi heti Australiasta, Uudesta-Seelannista, joihin on melkoisen vaikea päästä? Ja olivatko mahdollisesti jo saaneet 3. rokotteet, mutta laskettiin kahdesti rokotetuiksi? Ja Islannissakin ilmeisesti kolmesti rokotetulla, joka ei ole käynyt missään. Voisiko kolmas rokote olla yhteydessä Omikroniin? Nämä siis pohdintaa.

   ”Delta Omicron -> Media Control…”

   (osuva anagrammi lainattu erään ulkomaisen sivuston kommentista)

   Tykkää

   • Koronavirus-kantoja kiertää joka vuosi. Nyt ne löytyvät, koska niitä etsitään.
    Ehkä ero aiempaan on vain siinä, että nyt ne nimetään ja niistä uutisoidaan isoin otsikoin joka päivä joka mediassa.
    .

    Tykkää

   • Grafeenioksidia saa poistettua mm. glutationilla. Sen kauppanimike on NAC, suositellaan vahvoja annoksia, 600 mg päivässä tai enemmän jos on ottanut rokotteen. Ostin sitä itsekin ihan sen takia jos rokotettujen levittämä piikkiproteiini sisältää grafeenioksidia.

    Tykkää

   • Ennalta suunniteltu plandemia ja ennalta nimetyt ”variantit” aikatauluineen by Johns Hoskins yliopisto joka oli mukana pandemiaharjoituksessa Event201, joka pidettiin lokakuussa 2019, siitä kuukausi niin vapauttivat Wuhanin viruksen. Omicronin piti tulla vasta toukokuussa, ovat vähän etuajassa agendansa kanssa.

    Ministeri Saarikkohan tiesi jo lokakuussa eduskunnassa kertoa että poikkeusolot päättyvät vuoden 2022 lopussa, eli plandemian aikataulua on kiirehditty.

    Liked by 1 henkilö

 11. Francis Boulle tviittaa FDA:n rokoteturvallisuuskomitean syyskuisen kokouksen nauhoituksen saatteella ”Meitä johdettiin harhaan [Pfizerin taholta] koronapiikin turvallisuuden suhteen… sydänkohtaukset ovat 71 kertaa yleisempiä piikitetyillä kuin muiden rokotteiden kohdalla… nämä koronapiikit tappavat kaksi jokaista pelastettua elämää kohti…” kohdasta 4 h 20 min eteenpäin

  (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee – 9/17/2021 https://www.youtube.com/watch?v=WFph7-6t34M )

  Tykkää

 12. avoin.median kannattais keskittyä tällaisiin tämän artikkelin edustamiin tärkeisiin aiheisiin, jotka osoittavat, miten ylivoimaisesti suurin länsimainen C19-piikkivalmistaja Pfizer on yksi pahimmista lääkejäteistä ja miten se ja monet muut lääkejätit ovat kärjistäneet kaikkia lääketeollisuuden aiempinakin vuosisatoina käyttämiä, mutta 1900-luvun lopulla nykymuotoonsa tulleita huijauskeinoja, negatiivisia megatrendejä.

  Eräs on se, että oleellinen data hukutetaan satoihin tuhansiin liuskoihin, tässä tapauksessa 329 000:een.

  Onnistuukohan se, että data vapautettaisiin 108 vuorokaudessa, kuten USA:n Kongressin edustaja vaatii?

  Congressman Introduces Bill to Force FDA to Release Pfizer Documents Within 100 Days, Instead of 55 Years
  (3.12.21)
  https://childrenshealthdefense.org/defender/ralph-norman-fda-pfizer-covid-vaccine-records/

  Liked by 1 henkilö

 13. Tosiaan, katsoin stew peters tv:ssa jakson jossa oli vieraana pariskunta joka oli altistunut äskettäin rokotetuille, ja he olivat tulleet magneettisiksi (eli grafeenioksidia ilmeisesti kehossa).

  Tein sitten mielenkiinnosta testin, ja huomasin että pienemmät kolikot tarttuvat otsaan, rintaan ja kyynärtaipeeseen, vanha markan kolikko pysyy parhaiten. Sen takia sitten ostin tuota glutationia (Vida NAC 650 mg), ja suosittelen muitakin testaamaan tuota magneettisuutta. Grafeenioksidi voi muuttua elimistössä partateriksi jotka katkovat verisuonia.

  Tykkää

  • Hurjaa on. Ennen vanhaan oli huoli avainlapsista — siis lapsista, joilla ei ollut ketään kotona, kun he tulivat koulusta koska molemmat vanhemmat kävivät työssä.

   Uusi versio avainlapsista ilmeisesti on, että avaimen ”voi ripustaa” piikkien magnetisoimaan kehoon vaikka otsaan, ja LaSulla on huoli, koska toinen vanhemmista tai jopa molemmat ovat kotona työttöminä.

   Tykkää

 14. Hyödyttömiä nämä sähköpostien lähettelyt valtiovallan edustajille, mutta laitoinpa kuitenkin seuraavanlaisen postin eteenpäin, nyt kun tiimi Marin&Kiuru runnoo läpi väkisin pakkorokotuksia toimeentulon menettämisen uhalla:

  Autoritäärisen henkisen ja fyysisen väkivallan kriteerit täyttyvät näinä aikoina huolestuttavalla vauhdilla globaalisti. Kiristäminen mafiamaiseen tyyliin käyttämään terveydelle haitallista tuotetta jatkuvasti, lääketieteellisen tiedon ja haittakokemusten laiminlyönti sensurointiyrityksineen sekä lääkärien hiljentäminen globaalissa mittakaavassa eivät kuulu demokratiaan.

  Lakiin ollaan sisällyttämässä sellaisen terveydelle haitallisen ja jopa vaarallisen tuotteen pakkomarkkinointia, jonka tutkimustulosten keruu ja analysointi on ollut petoksellista ja aiheeseen liittyviä asiakirjoja pyritään jopa salaamaan (3) . Suomalaisia ei voi myydä lääketeollisuudelle näillä ehdoilla ja näillä seurauksilla (1, 2 ja 3)

  1
  Tuleva rokotehaitta epidemia:
  https://rokotehaitat.fi/

  2
  https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset

  3
  Pfizerin tutkimuspetos, 1200 Dead in First 90 Days:

  Sydänkohtausten normalisoiminen globaalin mediakampanjoinnin välityksellä on myös täysin epäeettistä. Tiedetään, mutta kiistetään, lisääntyvien sydänsairauksien ja elinvaurioiden, vakavien allergisten reaktioiden, neurologisten häiriöiden, autoimmuunitautien ja veritulppien olevan seurausta Covid-rokotteista (1 ja 2).

  Tilannetta ei yhtään paranna se, että Pfizerin rokotteen tutkimusvaiheessa tiedon (haittojen ja kuolemien) keräämis- ja analysointiprosessi oli epäeettistä ja täysin pielessä (3).

  Meillä on alkanut covid-rokotehaittaepidemia. Heikkojen suojeleminen rokotetuotteella, joka pitää yllä Covid-tartuntojen etenemistä ja saattaa kumulatiivisesti kehoon keräytyessään aiheuttaa vakavia haittoja (joista ei ole vielä riittävää tutkimustietoa) on Krista Kiurulle ja Sanna Marinille niin tärkeä puolustettava ideologia, että voidaan pakottaa ottamaan rokotetuote, jonka aiheuttamiin komplikaatioihin voi kuolla. Vaihtoehtona on olla covid-rokotettuna elossa loppuelämä sydänvikaisena ja työkyvyttömänä, kroonisesti sairaana. Se, miten keho covid- rokotteeseen reagoi yksilöllisesti on täysi arvoitus.

  Globaalissa mittakaavassa pandemiarokoteagendan politiikassa on toki myös muita vaihtoehtoja tällä hetkellä: olla työtön, saada sakkoja, joutua vankilaan tai eristysleirille. (Mm. Australia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia jne.)

  Jatkuu…..

  Liked by 1 henkilö

 15. Jatkoa….

  Valtiovallan kriteerit lain muokkaamiseksi ovat nyt hataralla pohjalla covid-rokotteiden markkinointikampanjassa:
  https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/67061353/Hallituksen_esitys48apyk%C3%A4l%C3%A4.pdf/7fe26b4b-4e5a-08b8-2207-42790fa27818/Hallituksen_esitys48apyk%C3%A4l%C3%A4.pdf?t=1638967953293

  Totalitarismi ja valtion terveysterrori alkaa tästä linjauksesta. Pienten lasten pakkorokottaminen ei myöskään ole lääketieteellisesti perusteltavissa. Vastuun ottaminen rokotehaitoista on sattumanvaraista, koska lääkärit usein systemaattisesti kiistävät covid-rokotteen vakavan haitan tai kuoleman syy-seuraussuhteen (Pfizerin tutkimuspetoksen harhaanjohtavuuden vuoksi kenties?). Lääkevahinkovakuutuksen korvauskäsittely tulee olemaan ruuhkautunut niin kauan kuin pakkorokotuksia markkinoidaan.

  Järkyttävän huonoa ja edesvastuutonta päätöksentekoa tai sitten tietoista kansalaisten vahingoittamista on nyt globaalisti saatu pakolla läpivietyä monessa maassa. Kuka painostaa tähän järjettömyyteen?

  Meitä, joilla lähipiirissä on covid-rokotteen johdosta lähtenyt ystäviltä, perheenjäseniltä, sukulaisilta tai työkavereilta henki tai terveys on jo Suomessa liikaa. Rokotuspassien kieltämiseen liittyvät kansalaisaloitteet antavat lukumäärällistä viitettä siitä, paljonko meitä Pfizerin epäeettisen toiminnan tiedostavia ja vakavia rokotehaittoja läheltä nähneitä Suomessa jo on: kiitos riippumattoman journalismin, tietovuotajien moraalisen kompassin sekä laajan globaalin viestinvaihdon: rokotehaitoista, sulku/eristystoimista ja muista valtioiden ihmisoikeusrikkomusten seurauksista kärsivät ihmiset eivät ole yksin tällä hetkellä.

  Petoksella myyntiluvan saaneita vaarallisia rokotteita ei voi alkaa työpaikan menettämisen uhalla vaatia ihmisiä ottamaan. Saako lääketeollisuus todella jatkaa tätä painajaisen toteuttamista meille? Tämä ei ole normaalia edes poikkeustilaan vedoten.

  Covid-rokotteen (Astra Zeneca) haittoihin kuolleen läheisen muistoa kunnioittaen

  Tykkää

  • Ensin oli PCR-pandemia, nyt on rokotepandemia.

   PCR-testi on huijausta, älkää menkö niihin!

   Mitä se testi edes tulkitsee?
   Kun koko maailmassa ei ole pystytty eristämään tätä koronavirusta, testit on kalibroitu tavallisille flunssaviruksille, ja tämän myöntää mm. CDC, FDA ja STM.

   CDC totesi jo kesällä että testi on kelvoton, ja ottavat 1.1.22 käyttöön uuden testi. Silti tuota kelvotonta testiä käytetään, ja määrätään sen perusteella rajoituksia. Espanjan korkein oikeus onkin jo 6/2021 todennut kaikki koronasulut perustuslain vastaisiksi, ja rikesakkoja saaneille on maksettu sakot takaisin.

   Testi löytää sekä eläviä että kuolleita viruksen tai bakteerin palasia, ja tarpeeksi isolla monistussyklillä jopa kokiksesta saa positiivisen tuloksen, kuten on huomattu. Se ei kerro onko testattu sairas tai terve, sen perusteella ei saa tehdä mitään johtopäätöksiä, näin sanoi sen kehittäjä tri Mullis. Tikuissa on grafeenioksidia sekä myrkyllinen määrä syöpää aiheuttavaa etyleenioksidia.

   Koronan aiheuttaja ei ole biologinen, vaan kemiallinen! Rokotukset aiheuttavat ”koronatautia” jotka ovat siis oikeasti rokotehaittoja. Rokotteen piikkiproteiini on patentoitu bioaseeksi v. 2005, tästä kertoo Dr. David Martin.

   Rokotteen grafeenioksidi aiheuttaa koronataudin. Espanjalainen tutkijaryhmä joka löysi kesällä rokotteista grafeenioksidin, kertoo:

   https://www.dropbox.com/s/4j0miwyk3ovdqdc/Infografia inglés.pdf?dl=0

   Tykkää

 16. Spostiini tullut viesti:

  ”Lyijykynästä lääkkeen annostelun välineeksi – Grafeeni farmasian ja
  lääketieteen näkökulmasta”

  ”Grafeenioksidia on kaavailtu tämän ominaisuuden takia rokotteiden
  adjuvantiksi (Zhi ym. 2013). Rokotteiden perinteiset tehosteaineet ovat
  aiheuttaneet kohua (esimerkiksi sikainfluenssarokotteen
  AS03-tehosteaine), ja uudet ratkaisut ovat kaivattuja varmasti myös
  rokoteteknologiaan.

  Suonensisäisesti annosteltuna grafeenioksidi voi kertyä keuhkoihin
  (Bianco 2013). Annos 20 mg/kg grafeenioksidia suonensisäisesti ei
  useimmissa tutkimuksissa veren hemo- ja biomarkkerein mitattuna ole
  aiheuttanut toksisia vaikutuksia tai elimissä merkittäviä histologisia
  muutoksia kolmen kuukauden seuranta-ajan aikana (Yang ym. 2011).
  Maksassa ja pernassa on havaittu värimuutoksia johtuen ruskean
  grafeenioksidin kertymisestä, mutta muutoksia ei pidetä kliinisesti
  merkittävänä.

  On tutkimusnäyttöä toisaalta, että suonensisäisen annostelun jälkeen
  kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin muita antoreittejä
  käytettäessä (Pinto ym. 2011). Eräässä tutkimuksessa jopa puolet
  hiiripopulaatiosta menehtyi 1 7 päivää häntäsuoneen pistetyn GO:n
  kerta-annoksen (0,4 mg) jälkeen (Wang K ym. 2011). Kuolleiden hiirten
  ilmateissä oli grafeenioksiditukkeumia, joiden arvellaan aiheutuneen
  immuunireaktion ja keuhkosolujen yhteistoiminnan takia.

  Myös maksan toimintahäiriöiden arvellaan 71 63 vaikuttaneen
  kuolleisuuteen. Annoksilla 0,1 mg tai 0,25 mg ei havaittu
  haittavaikutuksia. Veri-aivoesteen läpäisystä ei ole varmaa tietoa,
  mutta käsitys on, että ainakaan kaikki grafeenimuodot eivät sitä läpäise
  (Hu ja Zhou 2013). Joissain tutkimuksissa kuitenkin aivoistakin on
  löydetty grafeenia.”

  Artikkeli:
  https://docplayer.fi/44674697-Lyijykynasta-laakkeen-annostelun-valineeksi-grafeeni-farmasian-ja-laaketieteen-nakokulmasta.html

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s