Sairaanhoitajan kirje kansanedustajille tartuntatautilain rokotepakosta

Sairaanhoitaja Marja Koivula, 25 vuotta alalla ollut, on lähettänyt kansanedustajille avoimen kirjeen, jossa hän varoittaa Sanna Marinin (sdp/WEF) hallituksen haluaman sote-alan työntekijöiden rokotepakon todennäköisistä seurauksista. Rokotepakko saa monet hoitoalalla olevat irtisanoutumaan; terveydenhuoltoalalla on nähty massarokotusten seurauksia sekä henkilökunnassa että asiakkaissa.

Pakkoa vastustetaan alalla laajasti. Koivula ei ole ainoa sotelainen, joka on lähestynyt kansanedustajia kirjeellä. Vastauksia asiallisiin kirjeisiin ei eduskunnalta kuitenkaan ole saatu.

Koivula arvioi aivan oikein, että rokotepakon taustalla on hallituksen halu (pakko?) toteuttaa ulkoa esitettyjä vaatimuksia laajennetun ”koronapassin” käyttöönotosta.

Marja Koivula

Hyvät hyvinvointikansamme edustajat!

Lähestyn teitä jälleen äärimmäisen huolestuneena kansalaisena sekä hoitoalan ammattilaisena.

Perustuslakivaliokunta yksimielisesti on esittänyt lausuntonsa tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, joka oikeuttaisi tällä hetkellä sote-alan henkilöstön välttämättömiin rokotuksiin kokeellisella tuotteella.

Tavoitteena on suojata Covid-19 -taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

Toistaiseksi rokotusten ei ole havaittu helpottavan terveydenhuollon kuormitusta saatikka tartuntojen vähenemistä. Mihin siis esitys todella perustuu? Onko kyse rokotuksista vaiko passin käyttöönotosta?

Lainsäädännön mukaan jokaisella asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen ja hyvään hoitoon. Millä hoitajamitoituksella pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laadukkaasti ja turvallisesti?

Väittäisin, että tämän esityksen toimeenpanon myötä kaikki nämä oikeudet jäävät täyttymättä ja entisestään huojuvan tornin syndroomasta kärsivä terveydenhuolto romahtaa. Kuka on tässä mielestäsi voittaja?

Työturvallisuuslaki puolestaan määrää, että työ tulee suunnitella siten, ettei se aiheuta työntekijälle haittaa tai vaaraa psyykkisesti tai fyysisesti. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta työssä. Tämä koskee myös työssä kuormittumista.

Helpottuuko työn kuormitus mielestäsi tämän esityksen myötä? Miten käy tähänastisen hyvinvointiyhteiskuntamme terveydenhuoltojärjestelmän, mikäli tämä esitys hyväksytään? Kuka on siitä vastuussa?

Mielestäni siitä olet vastuussa Sinä, Hyvä kansamme edustaja. Sinä, joka olet äänemme turvin päässyt huolehtimaan kansamme parhaasta, voit nyt antaa oman äänesi huolehtiaksesi tehtävästäsi!

Huolestunein terveisin,

Marja Koivula

Sairaanhoitaja, joka 25 vuoden ajan on kunnian ja omantunnon kautta auttanut lähimmäistään, tervettä ja sairasta, kaikissa niissä toiminnoissa, jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen ja sen saavuttamiseen, ihmisyyttä kunnioittaen, rotuun, uskontoon ja asemaan katsomatta, vaitiolovelvollisuutta unohtamatta.

Marja Koivula
Via Twitter. Hoitajapula vaikuttaa johtuvan pikemminkin rokotuksista kuin liian vähästä rokottamisesta.

Sata rokotettua, koronapassillista teho-osaston hoitajaa joudutaan laittamaan karanteeniin heidän saatuaan koronatartunnan, jota vastaan heidät oli rokotteilla ja koronapasseilla ”täysin suojattu”.

Työkielto on annettava, jotta he eivät tartuttaisi hoidettaviaan ja rokotettuja riskiryhmäläisiä.

Koivula lähestyi eduskuntaa kirjeitse myös 9.12.2021. Hän kertoo eduskunnalle sairastuvuuden lisääntyneen koronapiikitysten alettua, ja kysyy ”Missä on näyttö kokeellisten rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta? Passin hyödyistä?”

Tervehdys Pohojammaalta!

Huolestuneena perusterveydenhuollon ruohonjuuritason ammattilaisena kirjoitan teille, arvoisat kansamme edustajat.

Tulette piakkoin äänestämään sote-alan henkilöstön pakkorokotuksista koskien tartuntatautilain lisättyä pykälää 48 a. Pyydänkin teitä kaikkia perusteellisesti tutustumaan tilastoihin ja faktoihin ennen äänestystänne.

Onko meillä oikeasti lukujen valossa epidemia/pandemia? Onko terveydenhuollon kantokyky vaarassa viruksen vaiko kenties hoitohenkilökunnan vähyyden vuoksi?

Missä on hoitajan itsemääräämisoikeus ja vapaus?

Missä on näyttö kokeellisten rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta?

Passin hyödyistä?

Itse en ole työssäni nähnyt yhtäkään positiivista tautitapausta, mutta mystisesti sairastuvuus on lisääntynyt rokotusten aloitusten jälkeen, niin asiakkaissa kuin hoitohenkilökunnassa.

Tämä puolestaan on johtanut hoitohenkilökunnan uupumiseen ja vähenemiseen, jo ennestään niukoista resursseista.

PotilasTURVALLISUUS vaarantuu henkilökunnan vähyyden vuoksi. Kenen on vastuu??

Jo pelkästään työnantajani alueella tiedän hoitajia, jotka ovat valmiina jättämään rakastamansa työn tämän pakon edessä.

Omalta osaltaltanne te, hyvät päättäjät, olette nyt vastuussa terveydenhuollon kantokyvystä sekä potilasturvallisuudesta. Toivon, että teette päätöksenne tässä asiassa näyttöön perustuen sekä puhtain sydämin.

Marja Koivula eduskunnalle lähettämässään kirjeessä 9.12.2021

Artikkelikuva via Twitter

Lisäys 25.12.2021 klo 11:03

Aiheeseen liittyy:

BMJ:ssa arvostellaan rokotepakkoa huonosti perustelluksi

Sotelaiset järjestäytyvät vastustamaan rokotepakkoa — Anna tukesi

8 comments

 1. ”Koivula ei ole ainoa sotelainen, joka on lähestynyt kansanedustajia kirjeellä. Vastauksia asiallisiin kirjeisiin ei eduskunnalta kuitenkaan ole saatu.

  Koivula arvioi aivan oikein, että rokotepakon taustalla on hallituksen halu (pakko?) toteuttaa ulkoa esitettyjä vaatimuksia laajennetun ”koronapassin” käyttöönotosta.”

  Kaikkialla on huomattavissa sama. Kansanedustajat agendan taka eivät vastaa mihinkään, tai reagoi mihinkään. Agendan tappavuuskin tiedetään, silti jatketaan.

  Parlamentaariset keinot on tulleet tiensä päähän, niistä ei ole enää apua asioiden suunnan muuttamisessa, se ainakin on nyt nähtävissä.

  Tykkää

 2. Omasta elämästä todettua..
  Nyt kun on passit ja ties kuinka monet rokotteet? Niin metrossa ja kaupoissa vanhat ihmiset änkeää ihan iholle kiinni.
  Enkä mä heitä syytä vaan syytän mediaa ja ”asiantuntijoita” jotka valehtelee että kun on ”rokotteet” niin voit tehdä mitä haluat.

  Tykkää

 3. Meidän hallitus ei tuollaistista kirjeistä välitä eikä myöskään eduskunnan enemmistö. Hyvä ajatus on julkaista tämäntapaisia kirjeitä somemediassa, jota vähitellen yhä useampi kansalinen seuraa. Tulos näkyy sitten seuraavissa vaaleissa. Somemediaa lukisi vielä suurempi joukko, kun mitäänsanomattomat ja pilkkaavat kommentoinnit sensuroitaisiin, jotka eivät suurinta osaa kansalaisia kinnosta.

  Tykkää

 4. Olen kansalainen, joka on seurannut koronaan kuolleitten lukumäärää. Suomikin julkaisi vielä viime vuonna tilastoja ikäluokittain. Nyt THL salaa tilastot pimittääkseen kansalaisia näkemästä tosiasioita ja suojellakseen hallituksen suuria virheitä, jotka ovat tulleet kalliiksi ja suureksi kiusaksi kansalaisille.
  Ruotsi julkaisee tarkat tilasto, koska ne tukevat hallituksen onnistumista koronaongelmassa. Alle 40 ikäisistä yksikään ei ole kuollut koronaan ja 40-50 ikäisistä on kuollut 0,08%. Siinä ruotsin hallitus epäonnistui, että yli 80 ikäisiä kuoli enemmän kuin 10000. Moni epäilee tämän johtuvan hoitohenkilökunnan taitamattomuudesta estää tartuntojam, minkä Ruotsin hallitus ja viranomaiset salasivat.
  Suomen tilastoja on vaikea käsitellä, koska on vain kokonaiskuolleisuus. Koronaan kuolleitten määrissä ei ole ikäjakoa. Koronaepidemioissa kuolleitten määrä on kuitenkin tämän vuoden lopulla ollut kaksinkertainen ja aktiivisten tapausten määrä myös kaksinkertainen verrattuna kevään epidemioihin. Mistä muusta se voisi johtua kuin rokotteen kelvottomuudesta, koska kahteen kertaan rokotettuja on loppuvuoden epidemiassa ollut jo yli 65%. Keväästä alkaen hyvin Suomen tapaisen maan, Ruotsin, aktiiviset tapaukset ovat päinvastoin pudonneet 1/3 osaan, mikä lisää epäilyjä Suomen rokotusten tarpeettomuudesta tai jopa haitallisuudesta.

  Tykkää

  • Ikäjakokin löytyy tuolta sairaalahoidon osalta.

   THL:n tietokantaraporttien koronakuolleisuustilastot rokotussuojan mukaan.

   Ajalta 1.5.-31.8.2021
   koronaan menehtyneitä rokottamattomia oli 50 kpl,
   osittainen rokotussuoja oli 39 kpl,
   täysi rokotussuoja 32 kpl.
   Rokotettuja yhteensä 71 kpl.
   Yhteensä koronaan kuolleita 121 kpl.

   Rokottamattomien osuus koronaan kuolleista 41,32% ja rokotettujen osuus 58,68%.

   Ajalta 1.9.-31.10.2021 koronaan menehtyineitä
   rokottamattomia 65 kpl,
   osittainen rokotussuoja 17 kpl,
   täysi rokotussuoja 98 kpl.
   Rokotettuja yhteensä 115 kpl. Yhteensä koronaan kuolleita 180 kpl.

   Rokottamattomien osuus 36,11% ja rokotettujen osuus 63,89%.

   1.9.-30.11.2021
   Ei rokotussuojaa 129,
   osittainen suoja 32,
   täysi rokotussarja 199,
   rokotettuja 231.

   Kuolleita yht. 360, rokottamattomia 35,83% ja rokotettuja 64,17%

   https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19inci/fact_epirapo_covid19inci#

   Voi verrata Tilastokeskuksen statseihin kuolleiden ikäjakaumasta kun 2021 tiedot julkaistaan.

   Tykkää

 5. Olen tämän vuoden aikana lähettänyt joka ikiselle perustuslakivaliokunnan jäsenelle, ministerille, heidän avustajille, muutamalle muulle kansanedustajalle ja jopa presidentille sähköpostia aiheesta vakavat covid-rokotehaitat vs. passin lääketieteellinen perustelu. On kuin tyhjille seinille huutelisi. Elämme vallankaappauksen aikaa. Sen kun sisäistää ja yhdistyy ruohonjuuritasolla, niin ei turhaudu liiaksi. Demokratian on korvannut ”uusi normaali” aate. Kaikki kansalaisaloitteet, yhteydenotot, vetoomukset jne. on aivan turhia. Nyt järjestäydytään ja aloitetaan lakitaistelut yhdessä: turha yksittäisinä ihmisinä enää yrittää mitään. Meitä on jo yli 6000 muutokseen valmista ihmistä järjestäytymässä tätä hulluutta vastaan.

  Tykkää

 6. Ihmisten ois syytä ymmärtää myös että tällä ihmisten jakamisella on ihan muut syyt kun kenenkään terveys.

  Minä en suostu tähän koronapelleilyyn osallistumaan hetkeäkään.
  Sairastin sen koronan olen varmasti turvallisempaa seuraa kun yksikään ”rokotettu”
  Älkää kukaan suostuko tähän täysin älyttömään pelleilyyn, jos suoraa sanotaan ni tunkekoon passinsa pesuksiinsa.

  Tykkää

 7. Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s