Olisit uskonut salaliittoanalyytikkoja: digitaalinen identiteetti tulee

Euroopan komissio julkaisi 21.4.2021 tiedonannon eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn. Ensimmäisen tekoälyn koordinoidun toimintasuunnitelman komissio julkaisi vuonna 2018.

”Suomi kannattaa komission ihmiskeskeistä ja luottamusta korostavaa lähestymistapaa tekoälyyn, jossa eurooppalainen tekoäly perustuu vapauden, ihmisarvon ja yksityisyyden suojan arvoihin. Digitaalisten ratkaisujen, tekoälyn ja algoritmipohjaisen päätöksenteon tuen kehittämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen.”

Kenties saman tapaista syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta kuin koronapassilla erottelu?

Valtioneuvoston U-kirjelmä U 28/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Komissio on antaanut tekoälyä koskevan asetusehdotuksen yhteydessä ehdotuksen koneasetukseksi (KOM(2021) 202 lopullinen). Tekoälyasetuksella puututaan tekoälyjärjestelmien turvallisuusriskeihin, kun taas koneasetuksella varmistetaan tekoälyjärjestelmien turvallinen integrointi koneisiin.

Älykahvinkeitin, äly-wc, älypesukone… äly hoi!

Puhu robotille

U 28/2021 vp: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act) antaa tietää, että EU:n digitalisaatiohanke tarkoittaa myös reaaliaikaista ja jälkikäteen tapahtuvaa biometristä tunnistamista, koska komissio esittää näiden välille erottelua, joka vaatii sääntelyä. ”Asetusehdotuksen maininnasta sotilaallisiin tarkoituksiin kehitettyjen ja käytettyjen tekoälyjärjestelmien rajautumisesta soveltamisalan ulkopuolelle valtioneuvosto toteaa kannassaan, että jatkovalmisteluissa tulisi täsmentää huomioimaan vastaavalla tavalla erikseen sisältyvin osin myös kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseen sisältyvät tarkoitukset.”

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kuva-131.png
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 28/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Rauhannobelisti EU:n digitalisaatio-hankkeissa on siis sotilaallinenkin ulottuvuus. Kansallinen turvallisuus puolestaan on perinteisesti laajennettu tarkoittamaan myös väestön seurantaa ja kontrollointia, vaikka ehdotuksessa määritelläänkin, että tekoälyn kiellettyihin käyttötarkoituksiin kuuluu ”reaaliaikaisten biometristen etätunnistusjärjestelmien käyttö lainvalvontatarkoituksiin julkisesti käytettävissä olevissa tiloissa, lukuun ottamatta tietyissä tilanteissa rikoksen uhrien (esimerkiksi kadonneiden lasten), kohdennettu etsiminen, luonnollisten henkilöiden elämään tai fyysiseen turvallisuuteen kohdistuvan erityisen, merkittävän ja välittömän uhan tai terrori-iskun estäminen tai rikoksentekijän tai epäillyn rikoksentekijän paikantamiseksi.”

Etätunnistusjärjestelmän jatkuvaa valvontakäyttöä saatetaan ehkä rajata, porsaanreikiä riittää silti.

Dataa moneen käyttöön

E 86/2021 vp: Ennakkovaikuttaminen: Euroopan unionin datasäädös -osio paljastaa ”Euroopan unionin datataloutta” edistämään pyrkivän komission ehdottavan mm. yritysten välisen datan yhteiskäyttöä, datan jakamista yrityksiltä viranomaisille yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin sekä teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän arviointia datan saatavuuden ja käytön tehostamiseksi. ”Kunnianhimoisilla datapolitiikan toimilla edistetään datan jakamista ja käyttöoikeuksien määrittelyä, luodaan yhteentoimivia tiedonvaihtoratkaisuja sekä mahdollistetaan uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottoa.” ”Laadukkaan ja runsaan datan saatavuus on välttämätöntä digitalisaation ja tekoälyn potentiaalin hyödyntämiseksi.”

Asetusehdotuksen liitteessä III on lueteltu korkean riskin kategoriaan kuuluvia tekoälyjärjestelmiä. Näihin luetaan tekoälyjärjestelmien käyttö tietyin ehdoin muun muassa luonnollisten henkilöiden biometrisessä tunnistamisessa ja luokittelussa, kriittisen infrastruktuurin hallinnassa ja käytössä, valinnassa koulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen, rekrytoinnissa tai työsuhteeseen liittyvässä päätöksenteossa, keskeisten palvelujen ja etujen saatavuuden määrittelyssä, luonnollisen henkilön luottokelpoisuuden arvioinnissa, ensiapupalvelujen lähettämisessä, lainvalvontaviranomaisten luonnollisten henkilöiden riskinarvioinneissa, muuttoliike-, turvapaikka- ja rajavalvontahallinnossa sekä oikeuslaitoksissa.

Suomen hallituksen mielestä ”eurooppalaisilla yrityksillä ja kansalaisilla tulee olla mahdollisuus määrätä oman datansa hallinnasta”. Se käy kuitenkin mahdottomaksi, jos esimerkiksi yritykset jakavat kansalaisten identifioitavat ostotapahtumat ja asiakaskäynnit viranomaisille. Tai jos tekolyä käytetään ”tietyin ehdoin luonnollisten henkilöiden tunnistamiseen ja luokitteluun.” Perusoikeudet eivät voi toteutua.

Digitaalinen identiteetti

Digitaalista identiteettiä promotoi BigTech-edunsaajaryhmä yhteistyössä erilaisten vaikuttajaverkostojen ja -tahojen – Maailmanpankki World Bank, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, WallStreet jne – kanssa, joista näkyvin ja äänekkäin on Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF). Koronapassihanke on toiminut vain tien avaajana varsinaiselle tavoitteelle, digitaaliselle identiteettitodistukselle. Versioita on jo useita, mm. Known Traveller Digital Identity, The Commons Project (CommonPass) ja Vaccination Credential Initiative (VCI).

PÄIVITYS 23.12.2021 Rokoteostoista päättänyt, vaaleila valitsematon pääkomissaari Ursula von der Leyen on WEFin sivujen mukaan WEFin johtokunnan jäsen.

Euroopan unionin digitaalisen identiteetin kehikko on eräs laajimmista osahankkeista. Tavoite on siirtyä vaiheittain digitaaliseen keskuspankkirahaan (Central Bank Digital Currency, CBDB), hankkiutua eroon käteisen käytöstä, ja yhdistää tilit digitaaliseen identiteettiin.

EU:n hanke puolestaan yhdistetään aikanaan rakenteilla olevaan globaaliin järjestelmään.

Sama äänen kanssa. Krista Kiuru puhuu siitä salaliittoanalyytikkojen aikaa sitten kertomasta:
koronapassi on vain tienavaaja digitaaliselle identiteetille.

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä ovat mukana valtavia energia- ja raaka-aineresursseja vaativissa digitalisoimis-hankkeissa: ”Digitaalisuuden ja datan hallinnan systemaattinen kehittäminen ovat perusedellytyksiä myös yhteiskunnan vähähiilisyystavoitteessa (ns. kaksoissiirtymä).”

Digitaalisen identiteetin hankkeet on siis sidottu YK:n Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs). Luottokorttiyhtiö Mastercard on jo tuonut markkinoille Mastercard hiilijalanjälkilaskimen. Yhdessä YK:n kanssa suunniteltu hiilijalanjälkeä monitoroiva luottokortti seuraa kulutustasi ja varoittaa, kun lähestyt sinulle sallittua rajaa. On vain poliittisten päätösten päässä, suljetaanko tilisi siihen asti että olet hyvittänyt ilmastorikoksesi, jos ylität sinulle sallitun hiilijalanjälkirajan. Käteisen poistuminen vie taloudellisen ja poliittisen vallan pois sinulta.

Kommentti

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 27.8.2021 raportin nimeltään ”Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status: technical specifications and implementation guidance”, jossa ohjeistetaan hallituksia ja yrityskumppaneita globaalin rokotuspassin käyttöönoton teknisissä vaatimuksissa. Käyttöä voidaan myöhemmin laajentaa. Krista Kiuru (sdp) on kertonut Suomen hallituksen olevan tätä tekemässä.

Pohjimmainen kysymys on: kun tällainen digitaalinen 24/7 -valvonnan mahdollistava infrastruktuuri kerran on rakennettu, luotatteko 100% siihen, että sitä ei koskaan, missään olosuhteissa, kenenkään toimesta käytetä väestön valvontaan ja alistamiseen?

Älykaupungeista voi tulla käytännössä avovankiloita, jossa ehdonalaisvangit (”vapaat kansalaiset”) liikkuvat seurantalaitteensa (älypuhelin + digitaalinen identiteetti) kanssa sallitulla alueella, valmiina todistamaan henkilöllisyytensä — ja rokotusstatuksensa — kysyttäessä.

Kun digitaalinen identiteetti -järjestelmä on käytössä globaalisti, avovankila on planeetan suuruinen.

Sitäkin on digitaalinen kansalaisuus: ”kaikkien yhdenvertaisuus ja yhdenvertainen osallistuminen digitaaliseen muutokseen.”

Artikkelikuvan lähde: Eduskunta, Valiokunnan lausunto TuVL 9/2021 vp

PÄIVITYS 21.12.2021 klo 20:03

Aiheeseen liittyy:

#Shadowgate – Mitä sinun ei haluta tietävän

Suomeen rokotuspassit – syy ”ei vielä päätetty”

Avaako vai sulkeeko terveyspassi yhteiskunnan?

Suuri nollaus – lopun alku

Keskuspankkiirien koronaharhautus

EU uhkaa yksityisyyttämme

28 comments

  • Tykkää

   • Niin…

    ”Jutun pääkuva ja kuvateksti vaihdettu 17.12. klo 9.15: aiemmasta pääkuvasta ja kuvatekstistä saattoi saada käsityksen, että koronapassia tarvitsee jatkossa ruokakaupassa asioidessa. Ruokakaupat eivät voi edellyttää koronapassia.”

    Tykkää

   • Hallintolain mukaan viranomaistoiminnan tulee olla ennakoitavaa, johdonmukaista ja tasapuolista.
    Ei koske Brysselin vaaleilla valitsematonta komissiota:

    Tykkää

 1. ”salaliittoteoria” on sana jolla toinen leimataan hulluksi.
  Tässä 2-vuoden aikana kaikki salaliittoteosiaksi leimatut asiat on osoittautunu todeksi, mutta eipä niistä sitten enää puhuta mitää.
  Mä oon aika vahva ihminen ja kestän paljon, mutta pakko sanoa et alkaa käymää raskaaks tää elämä.

  Tykkää

 2. Tommosia digipasseja ei ikinä saada kaikkien käyttöön. Kokoajan on enemmän ja enemmån ihmisiä, jotka eivät halua mitään ”älylaitteita” käyttöönsä. Mielenkiinnolla odotan kuitenkin koska tekoäly tulee korvaamaan päättäjät. Jäisi korruptio, viha alamaisiaan kohtaan sekä kateus ja pahansuopaisuus vähemmälle huomiolle yhteiskunnassa.

  Tykkää

 3. Pöh ilmaisi asian hyvin, vaikka olisi vahva ihminen niin raskaat ajat.
  Kuinka paljon pääkaupunkiseudulla korona potilaita jos sairaanhoito ”sotatila” valmiudessa?
  Sitä ihmettelen kuinka paljon niitä joilla ei ole silmät auenneet, ettei kaikki ole OK. Ovatko siinä uskossa että kun kaikki saa piikin, niin asiat on kuin ennen?

  Tykkää

 4. ”sitoutumattoman italialainen europarlamentaarikko Francesca Donaton tuoreehko tiedote Twitterissä:

  Kerron teille nyt: vihreästä passista tehdään pysyvä ”ennaltaehkäisevänä” toimenpiteenä, ja rokottamattomia vainotaan ja eristetään kaikin keinoin, myös väkivaltaisin keinoin. Kaikki asiaankuuluvat tietomme (mukaan lukien vero- ja sosiaaliturvatiedot) sisällytetään passiin.

  Kaikenlainen toisinajattelu tukahdutetaan tai vaietaan. Vapautemme edellytyksenä on, että noudatamme täysimääräisesti alentavia sääntöjä ja yhä läpitunkevampaa valvontaa. Hallitus saa oligarkkisen, räikeän absolutistisen ja totalitaarisen muodon.

  Täydellinen ja rauhallinen elämä taataan vain pienelle joukolle etuoikeutettuja ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään mitä tahansa pysyäkseen siinä. Kaikki eettiset rajat pyyhkäistään pois. Viestintä supistuu propagandaksi, ja tiede on yhtä alisteinen eliitille kuin politiikka.

  Jos emme ole valmiita taistelemaan kaikin voimin tämän hankkeen pysäyttämiseksi, siitä tulee todellisuutta nopeammin kuin voitte kuvitellakaan, ja silloin on liian myöhäistä korjata sitä. Jopa ne, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi tänään, menettävät oikeutensa. Siksi meidän on reagoitava nyt. Meidän kaikkien.”

  Näin. Tässä se kiurun kiire nyt sitten oli.

  Liked by 1 henkilö

 5. Ja ne jotka hyväsyy ja osa jopa haluaa jotain stanan konapasseja.
  Se vtun passi ei tule jäämään mihkään koronaan.
  Nää saatanan päättäjät voi täysin mielivaltasesti sanoa että vaikka vasenkätiset ei saa tänään käydä kaupassa.
  Tää maailma jossa eletään on oikeesti aivan sairas.

  Tykkää

  • Keskustelupalstalta poimittu kirjoitus:

   Lähes jokainen tyrannia on noussut orjamentaliteetin avulla, jossa kansa käyttää mielen akrobatiaa kieltämään ympärillään tapahtuvan todellisuuden. Hyvin orjamentaliteetin oppineet käyttävät kaikki keinonsa ylläpitää ”orjanormaliteettia” ja kaikki sitä vastoin oleva kielletään jyrkästi kaikin mahdollisin keinoin. Yksi yleisemmin käytetyistä keinoista on asettaa omalle todellisuuskuvalleen epämiellyttävät asiat naurunalaisiksi. Toinen on yksinkertaisesti kieltää ne, vaikka naaman eteen ladottaisiin selkeitä ja pitäviä todisteita.

   Orjamentaliteetin omaava haluaa asioiden tulevan ylhäältä saneltuna ja mielellään lisäalistuskeinojen kanssa, kuten nyt vaikka ”koronapassi”. Orjalle ihmiset ovat yhteiskunnan ja mestarien palvelemista varten, eikä suinkaan yhteiskunta ihmistä varten. Orjamentaliteetin omaavaa myös kovasti pelottaa asiat, kuten vapauden tuoma vastuu ja saavutusten eteen vaadittu työnteko.

   Nimelliset etuoikeudet, kuten vaikka ”koronapassilla” sisäänpääsy johonkin paikkaan, ovat orjalle mielenrauhaa tuottava kapistus. Orjamentaliteetin omaavan mielestä myös kaikkien muiden tulisi olla orjamentaliteetilla varustettuja. Kaikki muu ärsyttää, hämmentää ja vihastuttaa heitä. Orja etsii jatkuvasti hyväksyntää muilta, johon kuuluu identtinen maailmankuva. Niin kauan kuin orja tuntee olevansa osa ”konetta” ja ryhmän, yleensä enemmistön, hyväksymä, hän ei välitä mitä muille tapahtuu.

   Todellinen orja ei halua edes kuvitella maailmaa, jossa joku muu ei päättäisi hänen puolestaan suuressa osassa asioita. Todellinen orja jopa nauttii jollain tasolla alistetusta asemastaan, ja on valmis taistelemaan sen säilyttämisen puolesta.

   Heitetään nyt vielä perään Orwellia:
   ”Ihmiset uskovat sen, mitä media kertoo heidän uskovan.”

   Liked by 1 henkilö

 6. Tarvitsemme ensi eduskuntavaaleihin puoluerajat ylittävän ”Nuremberg-ryhmän”, jonka jäsenet sitoutuvat asioiden perusteelliseen selvittämiseen Nuremberg-menettelyn mukaisesti. Näin meneteltäessä eri poliittisia näkökantoja edustavat ryhmät voivat löytää yhteisen sävelen ja tehdä kätyreilleen tilaa virastoissa hirttämällä velvollisuutensa unohtaneet nykypäättäjät ja holtittomaksi heittäytyneet virkamiehet. (Poliittinen porkkana)
  Vaikka hirttäjäisiä ei saataisikaan, toimisi jo ryhmän olemassaolo poliittisena varoituksena.

  Liked by 1 henkilö

  • Ei hassumpi ajatus. Ajattelen, että joku suomalainen tekee jo yhteistyötä Saksan ryhmän kanssa.
   Saatan tietysti olla väärässä.

   Tykkää

  • Pahaa pelkään että tässä käy vielä ohraisesti näiden globalistien NWO-suunnitelmien toteutuksen kannsa. Globalistien kanssa marjassa pyörineitä hyväuskoisia sinisilmäisiä hölmölän herroja on tunnetusti helppo paatuneempien rikollisten huijata.

   Jos saa arvata niin paljastuu että koko tämä painajaismaisessa maantieteellisessä motissa töröttävä hölmölänniemi onkin jo aikoja sitten salaisissa sopimuksissa kaupattu jonkun isomman diilin yhteydessä jollekkin naapurimaan CCCP- paita päällä uhoavalla despootolle, hyvityksenä jostakin suuremmasta Nuorille johtajille tarjotusta WEF-diilistä.

   Halvalla meni mutta ei EU:herroja yksi myyty hölmölänniemi haittaa. Jos tuo skenario toteutuu niin ei ole kovin kaukaa haettua ajatella että joudumme katselemaan telkkarista kun näiden Covid-19 rokotelurjuksien kolttosia käsitellään jossakin sosialististen neuvostotasavaltojen CCCP- toverituomioistuimessa ja näytösoikeudenkäyntien jälkeen koko tämä ihmisoikeusrikoksiin syyllistynyt rosvojoukko löytää itsensä joko hirttolavalta tai telotuskomppanian edestä rahvaan seuratessa toimitusta suorana lähetyksenä televisiosta.

   Tykkää

 7. rokotettuja voisi kiinnostaa
  mistä he voivat tietää
  mikä heidän korona 2 piikin teho on tällä hetkellä
  ja miten sen saisi selville

  miten se mitataan teho-hoidossako

  ei sitä ainakaan sanomakonsernin jutuista saa selville

  vaan luottamusta herättävää säpinää esim

  Rämeen porinoiden totuudenmukaisuudesta

  Rokotetutkimus­keskuksen perustajalle syytteet törkeistä petoksista
  Rokotetutkimuskeskuksen perustajaa ja entistä johtajaa Timo Vesikaria vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä petoksesta,

  Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi joulukuun alussa Vesikarin ja hänen johtamansa Nordic Research Network -yhtiön omaisuutta yhteisvastuullisesti vakuustakavarikkoon
  enintään 3,15 miljoonan euron edestä.
  IS
  kaksi Pfizer-annosta antaa hyvän suojan sairaalahoitoon joutumiselta.

  Nykyisillä rokotteilla tullaan toimeen omikronia vastaan, sanoo Mika Rämet.
  Samalla kolmannen rokoteannoksen
  merkitys korostuu entisestään.
  ja Rämetille kilahtaa Pfizer 4 Miliä

  Tykkää

 8. STM pyytää lausuntoja koronapassin käytön laajentamisesta

  Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö – eli koronapassin käyttö – olisi lain nojalla mahdollista myös silloin, kun rajoituksia ei olisi voimassa.

  Lisäksi hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että tartuntatautilain mukaisia viranomaispäätöksiä tekevät kunnat ja aluehallintovirastot voisivat päätöksellään tietyissä tilanteissa velvoittaa toimijoita edellyttämään koronapassin esittämistä. Valtioneuvosto voisi vastaavasti säätää asetuksen, joka velvoittaisi ravintoloita edellyttämään koronapassin esittämistä. Käytännössä siis kunnat ja aluehallintoviranomaiset sekä valtioneuvosto ravintoloiden osalta voisivat määrätä koronapassin pakolliseksi tietyille toimijoille ja tietyissä tilanteissa.

  Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 17.1.2022 saakka

  https://stm.fi/-/stm-pyytaa-lausuntoja-koronapassin-kayton-laajentamisesta

  Perusoikeuksien rajoittamisen tulisi täyttää mm. välttämättömyyden, täsmällisyyden, tarkkarajaisuuden ja suhteellisuuden vaatimukset.

  Kun tiedetään ja myönnetään että passi ei estä tartuntoja (koska rokote ei estä tartuntoja eikä levittämistä) niin passille ei ole mitään perustetta! Rokotepassi rikkoo kaikkia mahdollisia lakeja.

  Liked by 1 henkilö

  • Lakies Onni Rostila Twitterissä: ”3. rokotteen suomat oikeudet ovat ”Uusimman linjauksen mukaan [..] voimassa toistaiseksi.” Jutussa tai komission tiedotteessa ei sanota MITÄÄN järjestelmän kestosta. Eli tervehdi pysyvää valvontayhteiskuntaa. Kukaan ei voi sanoa, etteikö olisi varoitettu.”

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s