Lasten koronarokotukset huono idea

Tiivistelmän AvoinMedian lukijoille tarjoaa suomalainen tutkija, joka vallitsevan keskusteluilmapiirin ja kostotoimi-mentaliteetin vuoksi pysyttelee nimettömänä.

#Nonyymi

Perustelut lasten koronarokotteille

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet esittivät keväällä 5.2.2021 tehdyssä haastattelussa, että lasten rokotusten aloittamisen tulee täyttää 5 ehtoa:

1)      Lasten sairastuminen on yleisempää ja vakavampaa kuin se on nyt (helmikuussa 2021) (Nohynek)

2)      Rokote estää hyvin tarttuvuutta (Nohynek)

3)      Rokote estää lasten osuutta tartuntaketjuissa (Nohynek)

4)      Rokote antaa pitkäaikaisen suojan (Rämet)

5)      Rokote on turvallinen (Rämet)

”Rämetin mukaan alle 12-vuotiaiden rokotustutkimustuloksia olisi aikaisintaan saatavilla ehkä vuoden 2021 loppupuolella” (rokotukset aloitettiin kuitenkin syyskuussa 2021)

Mikään näistä ehdoista ei ole täyttynyt. Silti 12-17-vuotiaiden rokotukset aloitettiin syyskuussa 2021. 5-11-vuotiaiden rokotukset joulukuussa 2021.

Lasten koronaan sairastuminen ei ole vakavaa (edelleenkään)

Suomi. Yksikään alle 29-vuotias ei ole kuollut koronaan koko pandemian aikana. Lapsille koronan sairastaminen ei yleensä ole muutoinkaan vakavaa.

THL: Alle 12-vuotiaat lapset sairastavat THL:n mukaan koronan yleensä lievänä tai oireettomana.

Sairaaloiden vuodeosastoilla on hoidettu 21.11.2021 mennessä yhteensä 113 alle 12-vuotiasta lasta, heistä 56 prosenttia alle yksivuotiaita

Koronan vuoksi tehohoidossa oli lokakuun 2021 loppuun mennessä ollut koko maassa alle viisi alle 12-vuotiasta lasta. Samansuuntaisia tietoja kuuluu myös muista maista.

Saksa. Korona lapsilla on enimmäkseen lievä. 2/10 000 on joutunut tehohoitoon.

Risk of hospitalization, severe disease, and mortality due to COVID-19 and PIMS-TS in children with SARS-CoV-2 infection in Germany. AL Sorg, M Hufnagel, M Doeanhardt, N Diffloth, H Schroten, R v Kries, R Berner, J Armann. medRxiv 2021.11.30.21267048; doi: https://doi.org/10.1101/2021.11.30.21267048

“Overall, the SARS-CoV-2-associated burden of a severe disease course or death in children and adolescents is low. This seems particularly the case for 5-11-year-old children without comorbidities.”

Johtopäätös: Suomessa lasten rokotuksista saadut kokemukset, samoin kuin oheiset tiedot Saksan ja Kanadan tilanteesta osoittavat samaan suuntaan: Korona ei ole vakava sairaus lapsille, etenkään 5-11-vuotiaille.

Lasten merkitys koronan levittäjinä on vähäinen (rokottamattominakin)

THL:n lausunto STM:lle. THL/6517/4.00.00/2021, 20.12.2021

”Lasten rooli kotimaiseen koronaepidemiaan pohjautuvassa mallinnusanalyysissä koronatartuntojen levittäjinä on vähäinen, riippumatta siitä rokotettiinko tai rajoitettiinko heitä mallissa vaiko ei.” 

”…alle 10-vuotiailla alttius, ja siten myös kyky tartuttaa eteenpäin, ovat olleet vain noin puolet, joidenkin julkaisujen mukaan vain neljännes, aikuisten alttiudesta.”

Johtopäätös: Lasten rokottamisella ei ole merkitystä tartuntojen leviämiselle. Rokottamattakin lasten kyky tartuttaa virusta on 25-50 % aikuisten kyvystä tartuttaa virusta.

Lasten rooli epidemiassa on vähäinen (vakavissa sairastumisissa ja taudin levittämisessä)

THL:n lausunto STM:lle. THL/6517/4.00.00/2021, 20.12.2021

Lasten rooli epidemiassa on edelleen, vaikka virusmuunnokset ovat vaihtuneet toisiksi, aikuisia selvästi alempi. Tällä on vaikutusta sekä lasten sairaalahoitotarpeeseen, että siihen, kuinka paljon heidän rokotuksiaan tulee omikronin leviämisen valossa priorisoida.”

”Nyt meneillään olevan pandemian aikana lasten ja nuorten oma tautitaakka on ollut hyvin vähäinen aikuisten tai ikääntyneiden tautitaakkaan verrattuna. Sairaalahoitoja on ollut vähän, vaikka koulut ovat olleet auki kevättä 2020 lukuun ottamatta. Tätä tukee myös kansainvälinen kirjallisuus ja aineistot.”

”On kiistatonta, että omikron-variantti laajasti levitessään aiheuttaa myös lapsilla ja nuorilla merkittävän määrän tartuntoja, jotka ovat valtaosin vähäoireisia tai oireettomia. Heihin kohdistuvat rajoitustoimet ovat kuitenkin yllä mainituista syistä heikosti perusteltavissa, niin heitä itseään koskevan tautiriskin, kuin epidemian hallinnankaan keinona.”

”Alle 12-vuotiaiden lasten roolia pandemiassa on Suomessa hiljattain tarkasteltu mallintamisen keinoin käyttäen hyväksi niin kotimaista kansallisten rekisterien tietoa, kuin kansainvälistä kirjallisuus- ja julkaisutietoa käynnissä olevasta pandemiasta. Analyysi tehtiin 5-11-vuotiaiden lasten rokotusharkinnan pohjaksi. Kattava rokottaminen nuorimpiin 5-vuotiaisiin saakka tuottaisi mallinnuksen mukaan 3,1-4,4 %-yksikön laskun teholliseen R-lukuun, joka ei nykyisessä tartuntatilanteessa kuitenkaan laskennallisesti hidastaisi epidemian kulkua merkittävästi.”

Johtopäätös: THL tietää tutkimusten perusteella, että 5-11-vuotiaiden rokottamisella ei ole merkitystä myöskään epidemian hidastamiselle. Lisäksi voi kysyä, mikä merkitys koronarokotteilla ylipäänsä on ollut epidemian kululle? Mitä enemmän on rokotettu, sitä korkeammat koronatapausten luvut meillä on. Tähän saakka korkeimmalla koronarokotekattavuuden tasolla meillä on pandemian korkeimmat koronatapausten luvut. Näin oli jo ennen Omicron-muunnoksen maahantuloa.

Koronarokote ei ole turvallinen

Koronarokotteen käyttöä 5-11-vuotiaille lapsille perustellaan väliaikaisella hyväksynnällä ja myyntiluvalla. Käytännössä, jo muutamien kuukausien aikana havaitut vakavat rokotehaitat osoittavat rokotteen kaikkea muuta kuin turvalliseksi lapsille. Tämä on selvää, etenkin kun verrataan vakavien rokotehaittojen suhdetta kuolemaan tai tehohoitoon johtaneiden koronatapausten määrään.

Turvallisuutta puolustellaan sillä, että FDA myönsi 29.10.2021 Pfizerin kokeelliselle mRNA-rokotteelle hätätilaluvan (EUA) 5-11-vuotiaiden lasten rokottamiseksi COVID-19:ää vastaan. Päätökselle ei ole tieteellisiä, tilastollisia eikä kansanterveydellisiä perusteita.

Ei ole olemassa hätätilaa lasten koronaan sairastumisen suhteen. Pfizerin tutkimuksissa koronatautitapauksia pienten lasten kohdalla oli 0 ja kuolemia 0. COVID-19 ei ole uhka lasten terveydelle. Miljoonasta lapsesta harvempi kuin kaksi lasta oli kuollut pandemian aikana COVID:iin (Lancetin julkaisema, 7 maata käsittävä tutkimus, The Defender 22.6.2021). Kuten aiemmin todettu, Suomessa ei ole kuollut yhtään lasta koko pandemian aikana tässä ikäluokassa.

Vielä erikoisempaa on, että Pfizer ilmoitti FDA:n neuvoa-antavan komitean kokouksessa 29.10.21, että se oli muuttanut rokotteensa koostumusta. 5-11-vuotiaat saavat tätä muutettua rokotetta, jota ei ole tutkittu kliinisissä kokeissa! Muokattu rokote, jonka turvallisuutta ei ole tutkittu, hyväksyttiin silti.

USA.  Amerikkalaisessa VAERS-rokotehaittarekisterissä oli kertynyt  12-17-vuotiaiden kohdalla haittavaikutuksia 7 kk ajalta (toukokuusta marraskuulle 2021) 23 105, joista 1 429 oli vakavaa  ja rokotteista oli aiheutunut 30 kuolemaa (VAERS-CDC, 12.11.2021). 

Kanada. Yli 1000 lasta on saanut rokotehaittoja koronarokotteista. Kahdeksan 12-19 vuotiasta ja yksitoista alle 11 vuotiasta (Statista) lasta on kuollut koronaan. Tilasto ei kerro, oliko koronakuolleiksi tilastoiduilla lapsilla jokin perussairaus kuten syöpä. Hyötyjä ja haittoja verraten, on aivan ilmeistä, että riskit ovat lapsille suuremmat kuin hyödyt.

Päivityksessä näkyy 12-17-vuotiailla yli 1000 rokotehaittaa, lisäksi päivityksessä näkyy rokotehaittoja myös 5-11-vuotiailla (päivitetty, 24.12.2021, data kerätty 17.12.2021 saakka).

Ontarion alueen terveysviranomaisen tiedote (kuva alla) ilmoitettujen haittojen määrästä tukee ajatusta siitä, että ns. koronarokote on lapsille tautia vaarallisempi.

Public Health Ontario: Adverse Events Following Immunization (AEFIs)
for COVID-19 in Ontario
: December 13, 2020 to
December 19, 2021

Suomessa vakavia rokotehaittoja on tullut 12-vuotiaiden rokotusten aloituksen jälkeen FIMEAn rokotehaittarekisteriin jo 121 ikäluokasta 11-17-vuotiaat (14.12.2021).

Fimea 28.12.2021, Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista

Suhteessa siihen, että yhtään tämän ikäluokan nuorta ei ole kuollut koronaan, ja että tehohoidossa on ollut vain 5 lasta koko epidemian aikana, rokotehaittojen määrä, joita on ilmaantunut jo n. 4 kk aikana, on huomattavasti korkeampi kuin vakavan koronasta aiheutuvan hoidon tarpeen määrä.

Johtopäätös: Rokotehaittojen määrä suhteessa vakaviin koronatartuntoihin nähden on siis huomattava. Lisäksi koronarokotteiden haitat ylittävät hyödyt lapsille.

Kommentti / RS

Fimean sivuilla pyritään antamaan se käsitys, että haitat ovat yhtä kuin kipu pistoskohdassa, kuume tai muuta vastaavaa. Lasten ja nuorten kokemia haittavaikutuksia erillisestä pdf:sta selaava huomaa, että haitat ovat neurologisia, sydämeen, verisuoniin ja sukupuolielimiin liittyviä sekä immuunijärjestelmää vaurioittaneita haittoja. Vastaavaa haittakuvausta kuullaan joka puolelta maailmaa, missä lapsia ja nuoria on koronapiikitetty.

Haittavaikutusilmoitusten suhteen on hyvä huomioida, että vain 1-10% todellisista haittamääristä ilmoitetaan rekistereihin. THL ei kerää aktiivisesti ja järjestelmällisesti tietoja haitoista.

Aiheeseen liittyy:

Suomi suunnittelee 5–11-vuotiaiden k-piikityksiä testivaiheessa olevalla tuotteella

Lakimies: Pfizer tiesi k-piikin haittavaikutuksista

Pfizer: Ei tutkimustietoa sydänlihastulehdusriskistä 5–12-vuotiailla koronarokotetuilla

Pfizer-piikillä jokseenkin huono hyöty-haittasuhde?

Lapsi ei ole pätevä sopimuskumppani rokoteasioissa

Kansainväliset tutkijat tyrmäävät rokoteyhtiöiden väitteet: Koronarokote ei ole tarpeellinen, tehokas tai turvallinen lapsille

Lääkärit vetoavat: ei koronarokotteita lapsille

Kansanterveys kaupan — väestö edunsaajaryhmien pyöritettävänä

Artikkelikuva esittää kaikkia niitä rokotteita, joita 0-6 vuotiaalle pakotetaan Yhdysvalloissa. Rokotesuositustiedot poimittu tartuntatautivirasto CDC:n ohjeista. Kuvan tekijä tuntematon some-taiteilija.

LISÄTTY klo 11:34 otsikkoon sana ”korona” + klo 12:37 kirjoittajan pyynnöstä korostettu kohtaa ”Johtopäätös: Rokotehaittojen määrä suhteessa vakaviin koronatartuntoihin nähden on siis huomattava. Lisäksi koronarokotteiden haitat ylittävät hyödyt lapsille.”

MUOKATTU 31.12.2021 klo 06:48 kappaletta, joka alkaa ”Kanada. Yli 1000 lasta on saanut rokotehaittoja koronarokotteista. Kahdeksan 12-19 vuotiasta...” laajemmaksi sekä lisätty kappaleeseen Statistan linkki. Lisätty Public Health Ontarion sivuilta kuvakaappaus ja linkki.

15 comments

 1. Kuinkahan moni noista geeniropeloiduista myrkkypuoskareista jää miettimään sitä seikkaa, että noin ilmiselvästi valehtelemalla eivät tuhoa vain omaa uraansa ja mainettaan vaan samalla vetävät koko tieteenalansa viemäristä alas.

  Tykkää

 2. Yksikin vanhempi joka vie lapsensa ”rokotettavaksi” pitäs ottaa lapset pois, mutta taitaapi tässä sairaassa maailmassa mennnä toisinpäin.

  Tykkää

 3. Tilanne ei ole aivan järjetön, kun asiantuntija voi ilmaista mielipiteensä nimeään paljastamatta. Järjetön tilanne kuitenkin jo on, koska ei voi paljastaa nimeään. Cancel culttuuri on tuhonnut ihmisoikeudet.

  Tykkää

 4. juuri uutisoitiin,että new yorkissa lapsia joutunut nyt paljon koronan takia sairaalahoitoon…eikä varmaan ”rokotuksilla” osuutta asiaan,vaikka onkin lähes pakollinen siellä lapsillekkin,ja tänä vuonna niitä alettu piikittään.
  hiukan epäilyttää toinenkin uutinen,joka ylellä oli,että osalla suomalaisista on joku geeni,joka koronan kanssa aiheuttaa jotain verisuonille,ettei vaan olisi samaa osastoa,kuin ilmastonmuutos,ja moni muu ”järkevä” syy,joita alkanut JUURI….ja VASTA tänä vuonna ”löytymään” lisääntyneisiin sydänongelmiin

  Liked by 1 henkilö

 5. Vastahan tässä hiljattain uutisoitiin, että tampereelle perustetaan kansallinen rokotetutkimuskeskus. Sitä ei kerrottu että kuka puljua johtaa, eli pahaa pelkään, että tämä rämettynyt mika nimetään pomoksi. Eli se siitä tutkimisesta sitten.

  Tykkää

 6. Kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen julkaisi tämän videon 28.12. otsikolla viattomien lasten päivä. Juho Lyytikäinen käsittelee videolla mm. tilastokeskuksen tuoreita tilastoja koronakuolemien osalta, Fimean haittavaikutusilmoituksia ja WHO:n johtajan viikko sitten antamaa kohua herättänyttä lausuntoa: “Lasten tappaminen rokotteilla ei ole oikein.”

  “Tämä tieto on meidän kaikkien saatavilla, jos me vaan suostutaan katsomaan sitä. Mutta meidän valtamedia ei kerro sitä. Sikainfluenssan aikaan, kun laitettiin korvausvaatimuksia eteenpäin, niin nämä suuryritykset totesivat, että me olemme antaneet teille kaiken sen tiedon jo aikaisemmin, se on jo kerrottu teille. Ja tässä nyt tämä tieto kerrotaan kyllä meille.

  https://rapsodia.fi/viattomien-lasten-paiva-juho-lyytikainen-2/

  Eli WHO kertoo että rokotteet tappavat lapsia ja jos siitä huolimatta viet lapsesi piikille ja lapsi kuolee, syyllinen löytyy peilistä. Tietenkään meidän Teloitus- ja Lahtauslaitos ei kerro tätä, vaan suosittelevat lasten rokotuksia.

  Tykkää

 7. Belgiassa tuomioistuin keskeytti tiistaina muun muassa teattereita koskeneen kulttuuritilojen sulun.

  Sulkutoimi otettiin käyttöön viime viikolla koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen torjumiseksi.

  Belgian korkeimman hallinto-oikeuden mukaan viranomaiset eivät ole osoittaneet, millä tavalla viihdealan tapahtumapaikat olisivat erityisen vaarallisia terveydelle – leviääkö niissä niin paljon koronavirusta, että paikkojen sulkeminen olisi tarpeen.

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kulttuuritilojen-koronasulku-keskeytettiin-belgiassa-oikeus-paatyi-mielenosoittajia-miellyttavaan-ratkaisuun/8321990#gs.k4p6tw

  MaRa ilmeisesti uskoo hallituksen propagandan kelloa lukevasta viruksesta, jonka takia ravintolat täytyy sulkea klo 18.00, koska eivät ole alkaneet taistella alansa kurittamista vastaan. Jonkin kantelun olivat tehneet AVI:n rajoitustoimista jossain Länsi-Suomessa syksyllä. STM myöntää ettei heillä ole todisteita covid-19 viruksesta.

  Tykkää

 8. Murhan uhrien joukossa on lapsia:

  Erityisen traagista on nuorten tappaminen näillä rikollisesti annetuilla injektioilla. Nuorilla on tilastollisesti nolla riski vakavaan sairauteen tai kuolemaan koronavirukseen, mutta heidät varmasti tapetaan näillä heille pakotetuilla injektioilla.

  Tässä tarkastellaan vain kahtatoista monista VAERS-tapauksista, joissa lapsia ja nuoria tapettiin näillä injektioilla. Emme tunne heitä, heidän nimiään emmekä heidän perheitään; joten emme voi kertoa sinulle lapsista, heidän persoonallisuuksistaan, kyvyistään, unelmistaan ​​ja tarinoistaan. Emme myöskään voi kertoa sinulle yksityiskohtia heidän perheidensä surusta ja heidän sydämiinsä ja elämäänsä jääneistä aukoista.

  Tässä kuitenkin jaamme selkeällä kielellä joitain lääketieteellisiä yksityiskohtia siitä, kuinka he kärsivät ja kuolivat injektioiden jälkeen. Jokaisen kohdalla näkyy linkit, joiden avulla voit tarkastella heidän henkilökohtaista VAERS-raporttiaan. Tämä tietty ryhmä kuoli kaikki Pfizer-injektioon, mutta myös muut ruiskeet ovat tappavia.

  https://drtrozzi.org/2021/12/28/vaers-mass-murder-update-and-sad-details-of-children-killed/

  Tykkää

 9. Nanotekniikan asiantuntija Charles Lieber. Ensimmäinen korkean tason Covid-rikollinen tuomittu

  Tohtori Lieber: grafeeni, nanoteknologian vuorovaikutus ihmissolujen kanssa, kiinalaiset yhteydet… tuomittu!
  Charles Lieber (62), entinen professori ja Harvardin yliopiston kemian ja kemian biologian osastojen puheenjohtaja, on maailman johtava nanolankateknologian ja ihmisen biologian ja neurologian mikroskooppisen tason vuorovaikutuksen tutkija, ja hän on 50 patentin keksijä tällä alalla.

  https://drtrozzi.org/2021/12/30/nanotech-expert-charles-lieber-first-high-level-covid-criminal-convicted/

  Tykkää

 10. Twitter ei tykkää kun Dr.Malonella on asiaa.

  Tässä taitaa olla sitä sisältöä jonka jakamisesta twitteri potkaisi tohtorin pois.

  https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good-2/

  ”The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – VIDEO”

  video on n.39 min, onkin tiftiä yhteenvetoa. Hyvin selkeästi esitettynä mikä kaikki menikään pieleen Pfizerin sohlauksissa. Niissä sitä sotkua riittää. Pfizervaksiineista on enemmän haittaa kuin hyötyä, ja rohtojen turvallisuustestaukset aivan päin p:tä sekä koeasetelmien että toteutusten osalta.

  Videon (ja siihen liittyvän pdf-tiedoston) on viritellyt Canadian Covid Care Alliance.

  (Mahtavatko olla jonkin palvelunestohyökkäyksen kohteena, vai ovatko vaan muuten varovaisia, sivulle edetessä piti klikkailla captcha kuvahaaste…)

  Tykkää

 11. Youngsteripiikitykset jatkuu.

  Fimean viimeisin kooste 14.12.2021, seuraavan kerran kooste julkaistaan 13.1.2022.

  ”14.12.2021 mennessä 12-17-vuotiaista ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 290 804 ja toisen annoksen 257 716 nuorta”

  Click to access Nuoret.pdf

  ”Fimeaan on 14.12.2021 mennessä tullut 489 haittavaikutusilmoitusta 12-17-vuotiaista, joista 47 %on koskenut Comirnatya ja 53 % Spikevaxia. 73 % 356 näistä ilmoituksista koskee 12-15-vuotiaita, ja 27 % [133] 16-17-vuotiaita… Haitan on arvioitu olevanvakava 121 ilmoituksessa.”

  ·· 16.11.2021 101 vakavaa
  ·· 14.12.2021 121 vakavaa
  ·· ———–
  ·· + 20 neljässä viikossa, 5 kpl / viikko

  ·

  tuossa pdf-tiedostossa epämääräisen oloiset pylväsdiagrammit, mutta myös taulukot:
  16 vakavaa sydämeen liittyvää haittaa Pfizeristä + 4 edellisestä, 1 per viikko
  18 vakavaa sydämeen liittyvää haittaa Modernasta + 8 edellisestä, 2 per viikko

  yläsivulla näin, pylväsdiagrammista päätellen:
  <50 6 kuolemantapausta 28.7.2021 (tieto Wayback Machine tallennuksesta)
  <50 12 kuolemantapausta 14.12.2021 mennessä

  noista päätellen 6 kuolemantapausta alle 50-vuotiaissa youngsteripiikitysten aloittamisen jälkeen. Fimea on varonut kertomasta selvemmin minkä ikäisissä. Nyt tähän on tullut tarkennusta, virasto kertoo että:

  "16.12. … koosteessa oli tekninen virhe… nyt korjattu. Fimeaan ei ole tullut ilmoituksia 12-17-vuotiaista koronarokotteen saaneista, joiden olisi ilmoitettu menehtyneen."

  ·

  eli yhteenvetona:
  —————————————————–

  youngsterien piikitykset aloitettiin 9.8.2021

  piikityspäiviä tähän asti?
  9.8.2021 – 14.12.2021

  18 viikkoa 1 pvää, eli (18×7)+1= 127 pvää

  127 piikityspäivää, 121 vakavaa tapausta

  sillalailla.

  vakava haitta jollekulle youngsterille lähes joka päivä

  siinäpä mainiot arpajaiset !!!

  —————————————————–

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s