Suomi valmistautuu universaalin digitaalisen identiteetin käyttöönottoon

Suomi ja Saksa ovat allekirjoittaneet syyskuussa 2021 yhteistyöjulistuksen, jonka taustalla on maiden yhteinen halu tukea eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä annetun asetusehdotuksen etenemistä ja vauhdittaa siihen perustuvien yhteiseurooppalaisten ratkaisujen kehittämistä. Suomen lisäksi Espanja ja Alankomaat ovat allekirjoittaneet yhteistyöjulistuksen Saksan kanssa.

Yhteistyöjulistus liittyy EU:n vaaleilla valitsemattoman komission 3. kesäkuuta 2021 antamaan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta (COM (2021) 281 final). Tavoitteena on muun muassa digitaalisen kansalaisuuden luominen; kansalaisilla tulisi olla pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin universaalin digitaalisen identiteetin avulla. — Siis sen maailmanlaajuisen digitaalinen identiteetti -hankkeen, joka leimattiin salaliittoteoriaksi, kun siitä vuonna 2020 ja sitä ennen puhui.

”Komission mukaan uudelleenarvioinnissa ilmeni, että kysyntä sähköisten identiteettien hallintaan ja käyttöön liittyville ratkaisuille on kasvanut markkinoilla. Enää ei ole riittävää, että voidaan osoittaa henkilöllisyys luotettavasti, vaan lisäksi olisi tarpeen pystyä osoittamaan muita henkilön identiteettiin liittyviä tietoja, kuten tieto tutkinnon suorittamisesta tai ajo-oikeudesta.”

Mitä henkilökohtaisia tietoja?

Maailman terveysjärjestö WHO:n 27. elokuuta 2021 julkaistu ”Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status: technical specifications and implementation guidance”, jossa opastetaan maailman hallituksia ja yrityskumppaneita globaalin ”rokotuspassin” käyttöönoton teknisissä vaatimuksissa, kertoo tarkemmin, mitä muita henkilön identiteettiin liittyviä tietoja.

Digitaaliseen identiteetti -todistukseen tallennattavasta datasta kerrotaan terveysdatan olevan henkilökohtaista dataa, joka liittyy fyysiseen tai mielenterveyteen sekä näihin liittyviin terveyspalveluihin kuten testauksiin ja tutkimuksiin mukaan lukien geneettinen data ja biologiset näytteet. Henkilökohtainen data on mitä tahansa yksilöön liittyvää tietoa, jonka avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti identifioida. Henkilökohtaista dataa on nimi, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, alkuperämaa, asuinmaa, sosiaaliturvatunnus, ammatti, uskonto ja etnisyys mutta myös biometrinen data kuten valokuva, sormenjäljet, kasvo- ja iiristunnistus, terveystiedot sekä mitkä tahansa mielipiteet yksilöstä kuten arviot terveydentilasta ja erityistarpeista.

Sky News: koronapiikkien teho 20 viikkoa toisesta annoksesta. Otettujen koronapiikkien määrää seurataan rokotuspassilla. Montako koronapiikkiä joudut loppuikäsi ottamaan, kun suojateho laskee alle rokotteilta vaaditun 50% suojatehon alle 20 viikon välein?

Sivulla 11 WHO kertoo kyseessä olevan sisäinen ohjeistus pandemiatilanteessa oleville maille, mutta että ”lähestymistapa voidaan myöhemmin laajentaa rokotestatuksen osalta koskemaan myös muita sairauksia.”

Yksilöltä ei voida vaatia älypuhelimen tai tietokoneen omistajuutta; tällaisissa tapauksissa voidaan turvautua luomalla paperisen todistuksen ja digitaalisen välille viiva- tai QR-koodi, joka näkyy paperissa painettuna (s. 12). ”Rokotustodistus voi toimia todistuksena rokotusstatuksesta sellaisissa tarkoituksissa, jotka eivät liity terveydenhuoltoon” kuten työ, yliopistokoulutus ja kansainvälinen matkustaminen. Jäsenvaltio voi lisätä lisävaatimuksia todistukseen kuten passin numeron (Section 1, s. 3), WHO opastaa.

”Luottamuspalvelut”

EU tavoittelee tilannetta, jossa ”vuoteen 2030 mennessä kansalaisista 80 %:lla tulisi olla mahdollisuus käyttää sähköistä tunnistautumista.” Tässä tarkoituksessa halutaan muuttaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annettua EU-asetusta (myöhemmin eIDAS-asetus).

”eIDAS-asetuksen nykyisellä sääntelyllä ei pystytä enää vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. Ehdotuksessa luodaan yhteinen lainsäädäntökehikko eurooppalaiselle digitaalisen identiteetin lompakkosovellukselle (myöhemmin lompakkosovellus).” ”Lompakkosovellus toimisi osana sähköisen tunnistamisen järjestelmää. Se voisi olla julkisen sektorin tai myös yksityisen sektorin tuottama. Lompakkosovellusten määrää ei ole rajoitettu, mutta ehdotuksen mukaan jokaisen jäsenvaltion olisi tarjottava vähintään yksi asetuksen mukainen lompakkosovellus. Sovellus olisi tarjottava jäsenvaltion kansalaisten, asukkaiden sekä oikeushenkilöiden käyttöön.”

Jäsenvaltioiden valmistelevat yhteistyössä komission kanssa eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lainsäädäntökehikon keinovalikoiman (Toolbox). Keinovalikoiman on määrä kattaa neljä osa-aluetta: sähköisten henkilötietojen tarjonnan ja tietojen vaihtamisen, lompakkosovelluksen toiminnan ja turvallisuuden, lompakkosovellukseen luottaminen mukaan lukien yksilöintitietojen yhdistäminen sekä lompakkosovelluksen hallinnointi. ”Yksilöllisellä tunnistamisella tarkoitetaan ehdotuksessa sitä, että henkilön tunnistetieto yhdistetään tai linkitetään tunnistusta vastaan otettaessa henkilön jo olemassa olevaan tiliin tai henkilöstä jo olemassa oleviin tietoihin (nk. identity matching tai record matching).”

Henkilötietoja ja muuta varmennettua tietoa välittäville EU:n digitaalisille lompakoille on annettu uuspuhe-nimi ”itsehallittava identiteetti” (self-sovereign identity, SSI).

Sentään ”ehdotuksen mukaan sovelluksen käyttö olisi käyttäjälle vapaaehtoista” mutta ilman oleminen pyrittäneen ajan mittaan tekemään mahdottomaksi.

Muuta huomionarvoista

Suomessa parhaillaan valmistelussa olevassa digitaalisen identiteetin kehittämisen hankkeessa on arvioitu komission ehdotusta suppeamman lompakkosovelluksen toteuttamisen kertaluonteisten kustannusten olevan noin 16 miljoonaa euroa ja vuotuisten kustannusten olevan arviolta noin 6 miljoonaa euroa. Asetuksen ehdotuksilla voi olla muitakin taloudellisia vaikutuksia muun muassa viranomaisiin, julkisen ja yksityisen sektorin asiointipalvelujen tarjoajiin. Niiden määrää on tässä vaiheessa vaikea arvioida, Suomessa päätellään. Lisäkuluja arvioidaan tulevan ainakin yritys- ja yksityissektorin tarvitsemasta käyttäjäneuvonnasta.

Komissio esittää myös toimivallan lisäsiirtoa itselleen.

Ehdotus digitaalisesta identiteetistä ei ole läpeensä paha, tietyllä tavalla siinä on järkeä. Jäsenmaiden kirjavien tunnistuskäytäntöjen yhteensovittaminen eittämättä hyödyttäisi yksilöiden ja yritysten kaupankäyntiä sisämarkkina-alueella.

Twitter. Rokotus- eli koronapassilla, EU:n digitaalinen identeetti -hankkeella ja Kiinan sosiaalisen pistetytyksen mallilla on jo nyt paljon yhteistä.

Toisaalta taas hanke on selvästi liitännäinen — se kerrotaan toteamalla, että ”kansalaisilla tulisi olla pääsy digitaalisiin julkisiin palveluihin universaalin digitaalisen identiteetin avulla” — muihin, vähemmän miellyttäviin hankkeisiin. Global ID / ID2020 on hanke, jossa digitaalinen identiteetti tulee sisältämään henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot jokaisen koulutuksesta, terveyshistoriasta, talousasioista ja ostotoiminnasta. Globaali digitaalinen ID puolestaan kytkeytyy tiiviisti YK:n Agenda2030 -tavoitteisiin, joten odotettavissa on ID:n liitettävä hiilijalanjälkipisteytys.

Lyhyesti ilmaistuna Global ID -hanke, universaali digitaalinen identiteetti, voi johtaa Kiinan mallin mukaisen sosiaalisen krediitin pisteytysjärjestelmän maailmanlaajuiseen käyttöönottoon, jossa järjestelmälle kuuliainen saa etuja ja tottelematon miinusta, kunnes suljetaan ulkopuolelle. Hinta, korkojen kanssa, on henkilökohtainen vapaus.

Joku sillä kyllä tienaa. Asia Times uutisoi marraskuun 2021 lopulla artikkelissa ”China hopes to launch data as new asset class — Beijing leadership hopes data trading will propel the Fourth Industrial Revolution” datan olevan ”tulevaisuuden öljy”, josta tulee oma tuotantoalansa, vaihtokaupan väline ja varallisuuden tuoja; nyt on perustettu Shanghai Data Exchange -pörssi, jossa kerätyn ja talletetun BigDatan hinnoittelua tehdään ja kauppaa käydään. Kiina pyrkii Sanna Marinin (sdp/WEF) mentorin Klaus Schwabin havitteleman, ns. neljännen teollisen vallankumouksen (4IR) johtoon.

On ymmärrettävää, että monikaan ei halua uskoa tällaiseen mahdollisuuteen. Onhan Suomi länsimaisten arvojen demokratia (jossa tosin vaaleilla valitsematon komissio antaa lakiesitykset toteutettaviksi…).

Mieti hetki silti. Luotatko siihen, että kerättyä ja talletettua dataa ei käytetä alistamiseesi? Oletko valmis ottamaan riskin?

Lähteitä:

Eduskunta (27.11.2021): Valtioneuvoston U-kirjelmä U 41/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

Valtiovarainministeriö (22.9.2021): Suomi ja Saksa tiivistävät digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä

Työryhmä valmistelee työelämän koronapassia

WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa

Olisit uskonut salaliittoanalyytikkoja: digitaalinen identiteetti tulee

Antton Mäntyvaara: Rakas terveyspassin kannattaja. Muuttaisitko mielesi jos…?

Artikkelikuva via Twitter. Selosteen mukaan filmi, josta artikkelikuva kuvakaappauksilla on koostettu, esittää koronasääntöjä rikkoneiden julkista häpäisemistä Kiinan hallituksen toimesta.

14 comments

 1. https://newsvoice.se/2022/01/jon-rappoport-covid-scam-falls-apart/

  CDC:n johtaja Rochelle Walewski myönsi Valkoisen talon pressitilaisuudessa 29.12, että PCR-testi osoittaa positiivista vielä 12 vk tartunnan jälkeenkin. PCR-testillä tiedetään olevan lukuisia muitakin virhelähteitä. Mutta nyt CDC:n johtaja myöntää, että se näyttää positiivista vielä kolmisen kuukautta sen jälkeen kun tilanne on ollut päällä.

  Mitä tapahtui sen jälkeen Valkoisen talon salissa ? Toimittaja John: ”Karmea kankkunen tänään, pääsis jo pois täältä”. Liz: ”Pitää muistaa ostaa parsaa kotimatkalla, Carlsonit tulevat kylään”. Rick: ”Kokkeli on loppu, pitää jostain hakea illaksi.” Margaret: ”Kuka on tuo komis punaisessa solmiossa, uusi täällä, taidan pyytää drinkille.” Edward: ”Ei hassumman näköinen tuo Rochelle ikäisekseen”. Jennifer: ”Olen varma, että Paul salaa jotain, illalla hän saa kuulla kunniansa.”

  Siis toimittajat eivät noteeranneet asiaa mitenkään, ei kysymyksiä, ei raivonpurkauksia, ei mitään. Kaikki hyvin. Kuitenkin PCR-testin hatusta vedetyt luvut ovat olleet pelottelukampanjan keskeinen voimanlähde kaksi vuotta, aina siitä kun valetohtori Drosten nyhjäisi pikaversionsa jonka tekotavasta alan tutkijat välittömästi protestoivat.

  Mutta mitä digi-identiteettiin tulee on se viimeinen niitti polulla jossa valtaa pitävät tietävät kansalaisista kaiken ja nämä eivät tiedä asioiden taustoista mitään. Sitä tullaan markkinoimaan asioinnin helpottumisella kun se käytännössä merkitsee ohjailun ja kontrollin täydellistymistä.

  On Suomen perustuslain täysremontin aika. Valtaa pitävien oikeuksia pitää karsia, ja rajusti. Läpinäkyvyyttä, tarkastuksia ja arvioita heidän toimistaan pitää suorittaa jatkuvasti ja pakollisina toimina. Julkiset asiat julkisiksi, yksityiset yksityisiksi. Nyt suunta on täysin väärä ja vaarallinen.

  Liked by 2 people

 2. intiassahan on ollut kokeilussa 2018 lähtien Gatesin aadhaar-kokeilu, tosin India timesissa joku kyllääntynyt ilmoitti mielipiteenään, että jos se on niin mainio, niin miksei gates kokeile sitä kotimaassaan ?ehkä EU-versio onkin aadhaar2?

  Tykkää

 3. Laittoiko kukaan merkille, että 6. Heinäkuuta 2022 jälkeen kaikissa EU alueella myytävissä uusissa henkilöautoissa on oltava ”teknistä tietoa” tallentava ”black box”?
  Suomalaisessa laatumediassa ei löydy pihaustakaan…
  https://www.zerohedge.com/political/all-new-cars-sold-eu-be-fitted-data-recording-black-box
  Nyt sanaa kiertämään ”siskot ja veljet”, tyrannia on konkretisoitumassa. Luuleeko joku, ettemme ole matkalla kohti tyranniaa?

  Liked by 1 henkilö

 4. Tiesin että on suunnitteilla, mutta en ole seurannut.

  Suomaassa on EU:n vanhinta autokantaa. Tuskin niihin blackboxeja kehdataan vaatia kuitenkaan.

  Tykkää

  • Luulenpa, että laadukkaammat vanhat autot nostavat arvoaan arvaamattomammalla tavalla. Itse en huolisi ”orjabiiliä” edes ilmaiseksi, ellen osaisi purkaa vanhasta mikroaaltouunista magnetronia jolla säteilyttää nykyiset flashdrivet(magneetit toimii vain vanhoissa kovalevyissä/disketeissä). Kohtuullisen pienellä vaivalla siis sitoisi rautalangalla palikan kiinni ja yhdistäisi piuhat auton sähköjärjestelmään seurauksella joka pyyhkisi reaaliaikaisesti muistin auton ollessa käynnissä/sähköjen ollessa päällä. Wink,Wink…

   Tykkää

   • Konkarin vinkin pitäisi kiinnostaa niitä paljon ajavia joilla ei ole ”mitään salattavaa”. Myös niitä optimisteja joilla työkalu ei pysy kädessä. Jossain vaiheessa bensa ehkä ostetaan ”koronapassin” tapaisella, tai ei osteta. – – – Toinen pointti että kaikenlainen kontrolli on joissakin olosuhteissa pakko hyväksyä. Mutta covid-vetoinen kontrolli on epärehellistä, falskia ja naurettavaa. Kontrollia älyllisenä konkurssina. Ei jatkoon.

    Tykkää

   • StartUp-bisnesidea, jolle ei takuulla saa EU-tukea, vaikka EU hehkuttaakin tukevansa innovaatioita. Ja tuossa on elementit — kierrätys ja innovatiivisuus, ekologisuus — kunnossa. 😀

    Tykkää

 5. Kansalaisista lisää tietoa usealle eri taholle. Mutta esimerkiksi saiko vai yrittikö saada eräs suuri lääkefirma USAssa tietoja rokotteesta salattavaksi 70 vuodeksi?
  Sinun tiedot pitäisi olla saatavilla, mutta et voi laittaa omia mielipiteitä tms minne vaan (bannit Twitter, Juutuuppi, naamakirja jne).

  Liked by 1 henkilö

 6. Taannoin ihmettelin kun Kela hääti asiakkaat konttoreista pois. Nyt sitten netin kautta hoidellaan, mutta entä ne jotka ei osaa tai ei ole nettiä?
  Nyt ollaan poistamassa kela-kortti, jatkossa vissiin kännykkään, kunhan digilompakko.
  Entä ne joilla ei älykännykkää? Lapset? Ostaako valtio näille älykännykät?

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s