Kansanterveyslaitoksen kuolettavat kokeilut — korona sittenkin laboratoriosta?

Yhdysvaltain koronatsaari, tri Anthony Fauci on valehdellut toistuvasti väittäessään, että kansanterveyslaitos (NIH) tai hänen johtamansa, NIH:in alainen allergia- ja infektiotautien virasto NIAID eivät ole olleet osallisena kiinalaisen Wuhanin virologian instituutin (WIV) tekemässä Gain-of-Function -bioasetutkimuksessa (GoF).

Wuhan on paikka, josta ns. koronapandemian katsotaan alkaneen pari vuotta sitten. Teoriat pandemian laboratorio-alkuperästä lytättiin mediassa salaliittoteorioiksi.

Konservatiivien tutkivan journalismin projektin, Project Veritasin, haltuunsa saamat GoF-tutkimusta koskevat sotilasasiakirjat ovat ristiriidassa Faucin valaehtoisten todistusten kanssa. Asiakirjat tuovat lisävalaistusta Covid-19:n mahdolliseen alkuperään. Asiakirjat vahvistavat sen jo tiedossa olleen tosiasian, että NIAID jatkoi GoF-tutkimuksia Faucin johdolla Wuhanissa Kiinassa ja useissa paikoissa eri puolilla Yhdysvaltoja.

Yhdysvaltain hallitus on pyrkinyt salaamaan asiakirjat. (Toim.huom. Vaikutelmani on, että Yhdysvaltain hallitus ei ole ainoa asiakirjoja salaamaan pyrkinyt.)

Sotilastarkoituksiin soveltuvaa tutkimusta

Asiakirjojen mukaan Peter Daszakin johtama EcoHealth Alliance (EHA), joka välitti NIAIDilta tullutta tutkimusrahoitusta Wuhanin instituutille, lähestyi Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio DARPAa (Defense Advanced Research Projects Agency) maaliskuussa 2018 pyytääkseen rahoitusta lepakoiden levittämien koronavirusten toimintaa koskevaan GoF-tutkimukseen. DARPA on puolustusministeriön (DoD) alainen organisaatio, joka tutkii sotilastarkoituksiin soveltuvia teknologioita.

Project Defuse Full proposal. EcoHealth Alliancen DARPAlle lähettämässä ehdotuksessa kuvataan muokattujen piikkiproteiinien siirtämistä humanisoituihin hiiriin SARS:in kaltaisen taudin aiheuttamiskyvyn arvioimiseksi. (45 sivua)

NIH:in kirjastosta löytyy ”Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant”, jossa esitetään Omikronin mahdollisesti kehittyneen hiirissä ja siirtyneen hiiristä ihmisiin. Tämä antaa aiheen uhrata muutama ajatus sille, onko SARS-COV-2 -laboratorioalkuperälle kaksi eri reittiä.

DARPA hylkäsi EcoHealthAlliancen Project Defuse -nimisen ehdotuksen turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi, ja koska ehdotus rikkoi GoF-tutkimuksen kieltoa, jonka Valkoinen talo antoi vuonna 2014 useiden ”laboratorio-onnettomuuksien” jälkeen. Tuolloin keskeytettiin 21 MERS-, SARS- ja influenssavirustutkimusta, joissa viruksia muokataan tappavammiksi ja helpommin leviäviksi. NIH tosin purki kiellon vuonna 2017, ennen kuin kongressin lainsäätäjät olivat ottaneet lopullista kantaa GoF-tutkimusta koskeviin uusiin sääntöihin.

Executive Summary: Defuse

”Ehdotuksessa ei mainita tai arvioida mahdollisia riskejä, jotka liittyvät GoF-tutkimukseen”, on suora lainaus DARPAn antamasta hylkäävästä vastauksesta; DARPA luokitteli EcoHealthAlliancen ehdottaman tutkimuksen virusten toimintakyvyn parantamiseksi eli GoF-tutkimukseksi.

EcoHealth Alliancen ehdotusta koskeva pääraportti vuodettiin internetiin jo pari kuukautta sitten, mutta se on pysynyt tähän asti vahvistamattomana, Project Veritas kertoo jatkaen saaneensa haltuunsa puolustusministeriön ylitarkastajalta erillisen raportin, jonka on kirjoittanut Yhdysvaltain merijalkaväen majuri Joseph Murphy, entinen DARPAn tutkija.

Majuri Murphyn raportti

Majuri Murphyn asevoimien (DoD) ylitarkastajalle osoittamassa raportin saatekirjeessä kerrotaan Murphyn löytäneen lisätietoja sen jälkeen, kun The Intercept oli julkaissut em. viralliset asiakirjat, jotka kytkivät NIHin ja EcoHealthAlliancen Wuhanin virologian instituuttiin. Murphy kirjoittaa saatteessa pelkäävänsä, että raportin vastaanottajat eivät tunnu ymmärtäneen hänen välittämiensä tietojen merkitystä, koska koronapiikkejä koskevat päätökset ovat olleet mitä ovat.

”[…] SARS-COV-2 sopii yhteen niiden SARS-rokotteiden kanssa, joita NIH-EcoHealth -ohjelma teki Wuhanissa; että asevoimat (DoD) hylkäsi kyseisen [EcoHealthAlliancen tekemän] ohjelmaehdotuksen koska [korona]rokotteet olisivat tehottomia ja koska piikkiproteiinit, joita variantteihin [ohjelmassa] ympättiin, arvioitiin liian vaarallisiksi (Gain-of-Function); ja että asevoimat nyt määrää rokotepakon rokotteilla, jotka imitoivat aiemmin liian vaaralliseksi arvioitua piikkiproteiinia. […] Tämä tilanne täyttää no-go- ja keskeyttämiskriteerit mitä tulee [korona]rokotuksiin kunnes piikkiproteiinin toksisuus on tutkittu.”

Varsinainen raportti alkaa toteamuksella ”SARS-COV-2 on amerikkalais-valmisteinen rekombinaatio-lepakkorokote tai sitä edeltänyt muokattu virus, joka luotiin EcoHealthAlliancen ohjelmassa Wuhanin virologian instituutissa. […] Ohjelman yksityiskohdat on salattu pandemian alettua, mutta ne löytyvät DARPAn PREEMPT-ohjelman vastauksesta (BAA) HR00118S0017, päiväys maaliskuu 2018, EcoHealthAlliancen ehdotukseen.”

”SARS-COV-2, myöhemmin viitattuna SARSr-COV-WIV, on synteettinen piikkiproteiini-kimeeri. joka on muokattu tarttumaan ihmisen ACE-2 -reseptoreihin ja liitetty lepakon SARSr-COV -ankkuriin (”[…]inserted into a recombinant bat SARSr-COV backbone.”). Se on todennäköisesti elävä rokote, jota ei ole vielä rakennettu siihen heikennetympään tilaan, jota ohjelma pyrki luomaan lopullisena versiona.”

Murphy päättelee SARSr-COV-WIV:n päässeen vuotamaan ja lähteneen leviämään nopeasti, koska versio on ilmavälitteinen; se ei kuitenkaan vaikuta tarttuvan lepakoihin. Tauti on hämmentävä, koska aiheuttaja ei ole virus vaan viruksen ”kimppakyytiläinen, keinotekoinen piikkiproteiini”, ja että se karkasi laboratoriosta elokuussa 2019.

Eri tiedustelulähteistä kokoamiensa tietojen pohjalta Murphy päättelee, että EcoHealthAlliancen ohjelma lopetettiin vasta huhtikuussa 2020.

Murphy kuvaa Daszakin jättämää ohjelma-ehdotusta hyvin yksityiskohtaiseksi; ehdotus kuvaa vaihe vaiheelta, mitä GoF-ohjelmassa tehdään. Tämä yksityiskohtaisuus antaa samalla mahdollisuuden heruttaa tietoja siitä, miksi ”sellaiset ei-lääketieteelliset interventiot kuten maskit ja lääketieteelliset vastatoimet kuten mRNA-rokotteet eivät toimi hyvin.”

Murphyn raportti: Asiakirjat pyrittiin salaamaan
Murphyn raportti. Valitut SARSr-COV -kannat ovat vastuskykyisiä rokotteille. Koska ei ole käytännöllistä injektoida lepakoita suoraan, ja koska lepakot eivät voi saada pisaratartuntainfektioita, Wuhanin ryhmä kehitti ilmavälitteisen, suoraan lepakkojen asuttamiin luoliin suihkutettavan ”rokotteen”.

Daszakin ohjelma-ehdotuksessa mainitaan interferonien, remdesiviirin ja klorokiinifosfaatin (hydroksklorokiini) estävän viruksen replikoitumista.

Murphy kertoo saatekirjeessään, että asiakirjoissa on tietoa lääkeaineista, jotka ”hoitavat tehokkaasti ohjelman SARS-COV.2:n.” Aihe on esillä myös raportissa. ”Useat varhaisen hoidon protokollat, joita vastuuviranomaiset ovat hylkineet, toimivat koska ne estävät viruksen replikaatiota tai moduloivat kehon reaktiota piikkiproteiineihin; asetettuna EcoHealthAlliancen viruksenmuokkaus-ohjelman viitekehykseen, tässä on järkeä. Jotkut näistä hoitoprotokollista myös rajoittavat ja estävät muokatun piikkiproteiinin toimintaa.” Toimivina lääkeaineina Murhy mainitsee ivermektiinin ja hydroksiklorokiinin.

Geeni-koodatut eli mRNA-koronarokotteet toimivat Murphyn mukaan huonosti, koska ne ”ovat synteettisiä kopioita SARSr-COV-WIV:in synteettisestä piikkiproteiinista eikä niillä ole muita epitooppeja.” ”mRNA ohjeistaa soluja tuottamaan synteettisiä kopioita SARSr-COV-WIV:in synteettisestä piikkiproteiinista suoraan verenkiertoon, jossa ne leviävät ja tuottavat saman ACE2-immuunimyrskyn kuin koronarokotekin tuottaa. Useat lääkärit ovat havainneet, että rokotereaktioiden oireet ovat heijastekuva sairauden oireista, mikä sopii yksiin piikkiproteiinien synteettisen luonteen ja funktion kanssa.”

EcoHealthAlliancen ohjelma-ehdotuksessa itseasiassa kerrotaan, että ”rokote-lähestymistapa ei ole riittävä epitooppi-peittosuojan syntymiseksi koronaviruksen kvasi-lajeja [”variantti”] vastaan,” Murphy huomauttaa 24-sivuisessa raportissaan.

Murphyn raportti, s. 5

[EcoHealthAlliancen ohjelma-ehdotuksessa oleva tieto] antaa signaalin siitä, että vasta-aineriippuvainen taudin vaikeutuminen (antibody dependent enhancement, ADE), joka tekee rokotetusta alttiimman vaikeammalle tautimuodolle, on aivan todellinen koronarokotusten riski, johon olisi syytä kiinnittää huomiota, Murphy kirjoittaa jatkaen, että massarokotukset koronarokotteilla saattavat osoittautua näiden koronarokotteiden kanssa käytännön GoF:iksi; virus muuntautuu ihmiselle vaarallisemmaksi.

Murphyn raportissa todetaan myös, että tiedon tukahduttamiseen on hallituksen ohella osallistunut Trusted News Initiative (TNI), eräs näitä hämäräperäisiä ”oikealla asialla”-mediapooleja, joka oikoo ja siivoaa vääräksi luokiteltua tietoa internetista. Vääräksi tiedoksi luokittelua tekevät hallitus, vastuuviranomaiset ja TNI.


Project Veritas pyysi DARPAlta kommenttia tässä esitellyistä asiakirjoista. Viestintäpäällikkö Jared Adams kommentoi: ”Minusta se ei kuulosta normaalilta”, kun häneltä kysyttiin asiakirjojen piilottamistavasta (Murphyn raportissa on tästä kuvaus). 

Maanantai-iltana julkaistulla videolla Project Veritas -ptojektin toimitusjohtaja James O’Keefe kysyi DARPAlta ”Ketkä DARPAssa tekivät päätöksen alkuperäisen raportin hautaamisesta? He olisivat voineet varoittaa Pentagonia, Valkoista taloa tai kongressia, mikä olisi saattanut estää koko tämän pandemian, joka on johtanut 5,4 miljoonan ihmisen kuolemaan maailmanlaajuisesti ja aiheuttanut paljon tuskaa ja kärsimystä monille miljoonille muille.”

Fauci ei ole vastannut Project Veritasin kommentointipyyntöön.

PÄIVITYS 14.1.2022 klo 15:20

EcoHealthAlliance (EHA) on toiminut Yhdysvaltain hallituksen kanssa solmimansa sopimuksen vaatimusten vastaisesti, jonka takia NIH on lähettänyt kirjeen EHA:lle. Kirjeen julkistivat kongressin House Oversight Committee -komitean republikaanit.

National Institutes of Health, Department of Health & Human Services.

Kirjeen, jossa EHA:lta perätään puuttuvaa raportointia, on allekirjoittanut Michael S. Lauer.

Kirjeessä yksilöidään sopimuskohdat, joita EHA on rikkonut. EHA ei ole päästänyt NIH:ia näkemään Wuhanin laboratorion kirjauksia eikä tilinpäätöksiä; EHA on jättänyt raportoimatta Wuhanin laboratoriossa tehdyt keksinnöt; EHA ei ole varmistanut, että Wuhanissa tapahtunut toiminta on ollut Yhdysvaltain lakien ja säädösten mukaista, ja että myönnetyt varat on käytetty Yhdysvaltain lakien ja säädösten mukaisesti ja niin edelleen.

PÄIVITYS 14.1.2022 klo 22:00

Kongressin republikaanit ovat käyttäneet ns. Seven Member Rule -sääntöä hankkiakseen nähtäväkseen Faucin sähköposteja sensuroimattomina versioina. Sähköpostien perusteella on selvää, että samaan aikaan kun Fauci NIAID:in rahoittamien tutkijoiden avulla tarjoili ”luonnollinen alkuperä” -teoriaa Valkoiselle talolle ja maailmalle, Faucille oli — Mike Farzanin, Robert Garryn ja Kristian Andersenin — suulla yksityisesti kerrottu, että viruksen alkuperä on todennäköisesti laboratorio. Tämä päätelmä perustui viruksen poikkeukselliseen furiinin katkeamis-/katkaisukohtaan (furin cleavage site).

Garry ja Andersen puhuivat julkisuudessa muuta kuin yksityisesti. Kaikki kolme ovat saaneet rahoitusta joko NIH:ilta, NIAID:ilta tai molemmilta.

Wuhanin ”lepakkonainen” Shi Zhengli on myöntänyt, että ko. laboratorion bioturvallisuudessa on parantamisen varaa.

Sähköpostit kertovat, että todisteita laboratorioalkuperästä oli tiedossa jo 2. helmikuuta 2020, myös NASEM-kokouksen aikana. NASEM-kokouksesta tarkemmin AvoinMedian artikkelista ”Eturistiriitakytkökset, faktat ja faktantarkistus = ”fakta”

Katkelma Committee on Oversight and Reform-komitean ja Committee on the Judiciary -komitean kirjeestä Health and Human Services -viraston johtajalle Xavier Becerralle, päiväys 11.1.2022.

Nature julkaisi artikkelin ”In silico comparison of SARS-CoV-2 spike protein-ACE2 binding affinities across species and implications for virus origin” jossa kuvaillaan Covid-19:sta tarttuvan kaikista testatuista lajeista helpoimmin ihmiseen sitoutumalla ihmisen ACE2:een. (”exhibited the highest binding to human (h)ACE2 of all the species tested”) — mikä vaikuttaa oudolle, jos kyseessä on lepakkojen virus.

PÄIVITYS 16.1.2022 klo 06:42

Senattori Robert Marshall (rep) on hankkinut NIH:ilta Anthony Faucin kaksi viimeisintä, vuodet 2019-2020 kattavaa ilmoitusta taloudellisista kytköksistä. Fauci vaimonsa, bioeetikko Christine Gradyn, kanssa on sijoittanut mm. Vanguardiin.

Vanguard on sijoittanut lääkeyhtiöihin kuten Modernaan.

Muuta huomionarvoista

DARPA on toiminut Modernan mRNA-koronapiikin rahoittajana yhdessä Modernan osakkeita omistavan Bill & Melinda Gatesin säätiön ja biolääketieteen tutkimuskeskus BARDAn (Biomedical Advanced Research and Development Authority), selviää Modernan arvopaperikomissiolle antamassa selonteosta.

Rahoittajana toimivat myös Bill & Melinda Gates -säätiön rahoittama epidemiavalmius-innovaatioliittouma (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), lääkeyhtiöihin sijoittava säätiö Wellcome Trust ja Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF). Modernan osakkeenomistajille suuntaaman kirjeen mukaan Fauci kehui mRNA-teknologian mahdollisuuksia (lue: Modernan koronapiikkiä), jonka kehittelyä Faucin johtama NIAID rahoitti.

Moderna: Moderna 2019 Shareholder Letter
NIH 16.3.2020: NIH Clinical Trial of Investigational Vaccine for COVID-19 Begins
Study Enrolling Seattle-Based Healthy Adult Volunteers

Maaliskuussa 2020 NIH etsi terveitö aikuisia rahoittamaansa koronapiikkikokeeseen, jossa testataan kokeellista mRNA-teknologiaa.

PÄIVITYS 17.1.2022 klo 08:20

Vuodesta 2015 alkava, 153-sivuinen, ajoittain uudistettu luottamuksellinen sopimusnivaska NIH:in alaisen NIAID:in ja Modernan välillä määrittelee salattavat tiedot, salattavat patentit, tietojen vaihdossa mukana olevat tahot sekä vaihdettavat tiedot ja materiaalit kuten geenisekvenssit ja biologiset ainekset.

Confidential Disclosure Agreement

Moderna lähetti 12. joulukuuta 2019 mRNA-koronavirusrokotekandidaatteja Pohjois-Carolinan yliopistoon Chapel Hilliin. Allekirjoittajat ovat Ralph Baric (yliopisto) ja Jacqueline Quay, yliopiston lisenssi- ja innovaatio-osaston johtaja, NIAID:in puolesta Barney Graham ja Amy F. Petrik (s. 107). Modernan allekirjoittajat ovat Sunny Himansu ja Shaun Ryan (s. 108).

WHO antoi 31.12.2019 hälytyksen Wuhanin alueella leviävästä keuhkokuumeesta, jonka aiheuttaja oli ”tuntematon.” Koronaviruksesta alettiin puhua vasta 9. tammikuuta 2020.

Sopimuksen s.105. NIAID:in ja Modernan yhteisomistuksessa olevat koronavirusrokotekandidaatit; tutkimusmateriaalia ei saa käyttää ihmisiin.

NIH ja BARDA antoivat lausunnon FDA:lle Modernan koronarokotteesta hätätilakäyttölupaa varten18.12.2020. Lausunnossa kerrotaan, että Modernan ja NIAID:in tutkijat kehittivät ”tehokkaan ja turvallisen” koronarokotteen vuoden sisällä. Lausunnossa mainittu Scripps Research on laitos, jossa SARS-COV-2:ta laboratorio-lähtöiseksi epäilleet, NIAID:in rahoittamat Mike Farzan ja Kristian Andersen työskentelevät.

Statement from NIH and BARDA on the FDA Emergency Use Authorization of the Moderna COVID-19 Vaccine
PÄÄASIALLINEN Lähde:

Project Veritas (10.1.2022): Military Documents About Gain of Function Contradict Fauci Testimony Under Oath

Artikkelikuva via Project Veritas + Twitter. Kuvanmuokkaus RS.

LISÄTTY 14.1.2022 klo 20:23 kuvakaappaus Murphyn raportin sivulta 5.

20 comments

 1. Fauci on pääkokki tässä sopassa ja hänestä halutaan eroon, mutta senaattorien kuulustelut ym. eivät johda mihinkään. Läpeensä korruptoitunut Anthony, joka on parhaiten palkattu virkamies Yhdysvalloissa (menee Bidenin edelle), on taitava valehtelija ja selittelijä. Ainoa keino häntä vastaan on haastaa mies oikeuteen, mitä tietääkseni ei ole tehty. Rahamiehenä Fauci olisi siinäkin kova vastus, mutta todistajien kuuleminen paljastaisi kyllä kupletin juonen, jos maan oikeusjärjestelmä ei ole läpeensä mätä.

  Tykkää

 2. Niin hurjalta kuin tuo teksti tuntuukin niin huomattavasti uskottavammalta ja järkeenkäyvämmältä tämä lanka vaikuttaa kuin kaikki muu sekopäinen pateettinen virallinen urpoilu millä tätä plandemiaa on meille muita kautta tuputettu.

  Erityisen paljastavaksi tämän keskusjohtoisen uunotuksen voi kuka vain tajuta kun vähänkin miettii miten valmiiksi pureskeltua kaikki se meille joka helvetin välissä tuputettu ”Covid-19”- tieto ja aivopesu on ollut.

  Tykkää

 3. Olen jo pitempään kuullut monen asiantuntijan olevan sitä mieltä että kyseessä on laboratoriovirus kuten ilmeisesti sars-ykkönenkin oli. Mutta tässä tulee uutta täsmätietoa, joka jos se pitää paikkansa voisi selittää yhtä sun toista.

  USA:ssa on pitkään pidetty asevoimien miehistöä koekaniineina erilaisille lääkityksille. On kerrottu ”että teitä uhkaa tämä ja tämä mutta meillä on siihen valmis lääkitys”, usein piikin muodossa.

  Senaattori Rand Paul on pitkään hiillostanut Faucia senaatin komiteoissa gain of function -tutkimuksesta. Kun Fauci on jäänyt pussiin, hän on selitellyt, että hän ymmärtää käsitteen eri tavalla.

  Mitään järkevää selitystä sille miksi viruksia pitäisi terästää ylipäänsä, hän ei ole pystynyt uskottavasti antamaan. Tämä on bioaseen kehittelyä ja siksi sille annettiin väliaikainen kielto, mitä Fauci ei noudattanut.

  Vuoto selittäisi Reiner Füllmichin havainnon, että plandemia alkoi varkain, sitä oli kaavailtu mutta ei ihan vielä vaan jonkun vuoden päästä. Siksi Kiinan toimille aluksi naureskeltiin. Kunnes yhtäkkiä päätettiin hyödyntää tilaisuutta,

  Terästetyn viruksen käyttäytyminen hämmästytti Shankara Chettyä. Se oli outo. Hän pitää vakavampaa sairastumista allergisena reaktiona joka alkaa sen jälkeen kun keho on viikon päivät yrittänyt sitä torjua.

  Yllä olevasta käy myös ilmi, että sisäpiirillä on ollut tiedossa, että rokote on huono ratkaisu sekä että on olemassa perinteisiä lääkityksiä, joilla potilaat voidaan parantaa.

  Liked by 1 henkilö

  • Itse asiassa kun Fauci alkoi jäämään kiinni näistä valheistaan, hän muutti gain-of-function määritelmää! Tästähän senaattori Paul häntä hiillosti myös.

   Liked by 1 henkilö

 4. Juttu ei auennut vielä kokonaan, tässä on sulattelemista.
  Kiinnittyi huomio ”kimppakyytiläinen, keinotekoinen piikkiproteiini”. Joka taudin aiheuttaja. Jos ymmärsin oikein. Ja jos näin on, niin silloin ei syy lepakoissa.

  Tykkää

  • SALK-instituutti kertoi 1.5.21 että piikkiproteiini aiheuttaa sairauden oireet, on siis se patogeeni, ei tarvita koko virusta. Tästä löydöstä sitten BigPharma hyökkäsi SALK:n kimppuun väittäen että rokotteen piikkiproteiinit ovat erilaisia koska ne pysyvät pistoskohdassa, eli olkapäässä. Sitten japanilaiset todistivat tutkimuksellaan että näin ei ole, vaan ne menevät ympäri kehoa. Pfizer tosin tiesi tämän jo ennestään omien tutkimustensa perusteella, jotka paljastuivat myöhemmin. Esim. kahden tunnin päästä piikistä piikkiproteiinia kertyi erityisen paljon munasarjoihin ja sydämeen.

   Liked by 2 people

 5. Omalta osaltani omatuntoni on puhdas ja olen kertonut kaikille kuulemaan halukkaille, että Hydroksiklorokiinin luontaista muotoa Kiniiniä saa ilman reseptiä tilattua kotiinsa jos tauti huolestuttaa.

  Tykkää

 6. Muistaakohan kukaan enään tapausta, kun ennen joulua 2019 ja koronahössötyksiä Helsinki Vantaan lentoasemalla järjestettiin biouhkien harjoitus. Samaan aikaan Pekka Haavisto järjesteli aatetovereitaan isisleiriltä Suomeen ja jotenkin se koko tapaus sotkeutui muihin tapahtumiin ja jäi sitten unholaan. Sikäli tuo harjoituskin vain jäi mieleeni, kun en ole vastaavia harjoituksia tuossa mittakaavassa ennen nähnyt täällä..ja mistäköhän siihen harjoitukseen tuli niin äkillinen tarve/käsky/vihje?

  Tykkää

  • Kyllä muistan. Ja harjoituksesta huolimatta lentoasemaa ei saatu kontrolliin, kun operaation seuraava vaihe alkoi. Pakkohan sille virukselle oli järjestää uskottava maahantuloreitti. Muuten ei olisi saatu käyntiin kaikkia tyrannipassihankkeita ja sulkutioja. Kenenköhän käskyjä natsipelle homo toteuttaa?

   Tykkää

   • WEF:n tietysti, jossa mukana samat suvut jotka aloittivat WW1 ja WW2 eli Rockefellerit ja Rothschildit (Klaus Schwabin äiti on Rothschild).

    Gatesin omistama firma lahjoi aiemmin ivermektiinia puolustaneen professorin 40 miljoonalla dollarilla, jotta tämä sanoisi WHO:lle että ivermektiiniä ei voi käyttää koronan hoidossa. Olemassa olevia hoitoja ei saa olla ennestään, muuten ei anneta lupa kokeellisille hoidoille.

    Liked by 1 henkilö

 7. Ranskalaisen männyn kuoriuute Pycnogenol voi tehota koronaan:
  Weichmann F, Rohdewald P. Projected supportive effects of PycnogenolⓇ in patients suffering from multi-dimensional health impairments after a SARS-CoV2 infection. Int J Antimicrob Agents. 2020 Dec;56(6):106191. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106191. Epub 2020 Oct 9. PMID: 33045354; PMCID: PMC7546273.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33045354/

  Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että suomalaisessa männyn kuoressa on huomattavasti enemmän antioksidantteja kuin ranskalaisen männyn kuoressa. Suomalaista havupuu-uutetta valmistaa useampi yritys. Suomalaisia havupuu-uutetuotteita ovat esim. Karin havupuu-uutejuoma ja sama tuote Pinena Havupuu-uutetabletteina, Puhdistamo havupuu-uute ja havupuu-uutejuoma, Puhdas+ Vahva Rannikkomännyn kuoriuute ja Havupuu-uutejuoma, Luontaistukku havupuu-uute.

  Männyn kuoriuute ei sovi kaikille. Männyn kuori parantaa verenkiertoa, joten verenhyytymisongelmista ja verenohennuslääkkeitä käyttävien tulee ottaa selvää siitä, voiko tuotteita käyttää. Ei kannata samaan aikaan myöskään käyttää monia sellaisia tuotteita, jotka parantavat verenkiertoa ettei verestä tule liian juoksevaa. Jos harkitsee käyttävänsä lisäravinteita, kannattaa aina ottaa selvää onko olemassa lääketieteellistä estettä käytölle.

  Tykkää

 8. https://steigan.no/2022/01/professor-i-israel-helsedepartement-det-er-pa-tide-a-innromme-fiasko/

  Professori Ehud Qimron Tel Avivin yliopistosta lataa täyslaidallisen maansa koronapolitiikkaa vastaan, Kaikki on tehty väärin viimeisen kahden vuoden aikana, kaikki, Ja mikä oudointa on, että oikea tieto olisi ollut valmiina, eli perinteinen tapa hoitaa hengitystie-epidemioita olisi ollut se oikea. Ja tieto tästä oli paitsi valmiina myös perusteltuna, että miksi näin toimitaan.

  Professori Qimron on siis siirtynyt foliohattujen ja salaliittoteoreetikkojen leiriin. Tai on ilmeisesti ollut siellä alusta asti. Linkki menee norjan kielelle mutta ei hätää, alkuperäinen löytyy ja se on hepreaksi. Ehkä joku löytäisi muita käännöksiä.

  Qimron toteaa saarnansa lopuksi, errä totuuden julkituloa ei voi estää, se on jo alkanut. Israel on paradoksien maa, yksi näistä on lupa sanoa asiat suoraan, vaikka Qimron toteaakin, että sama sensuuri, maalittaminen ja irtisanominen on ollut käytäntönä Israelissakin.

  Qimronin esittämä puutelista on melko kattava, hassuna yksityiskohtana mainittakoon kuinka maailman hallituksilla on ollut merkillinen taito ohittaa paras asiantuntemus ja siirtää vastuu henkilöille joilta se puuttuu. Niinpä Saksasta löytyy pankinjohtajaa, eläinlääkäriä, hallinto.opin tohtoria ja valetohtoria. Puhumattakaan eräästä koodaajasta jonka pakkomielteenä on rokottaa koko maapallon väestö säännöllisin väliajoin tököteillä johon hän on sijoittanut rahojaan.

  Liked by 1 henkilö

 9. Mielestäni nämä piolokian laitokset pitäis panna erityistarkkailuun, muodostavat pahemman uhkan kuin ydinaseet. Pioaseet eivät tuoa infraa ja tee alueista asumiskelvottomia.
  Olempa miettinyt tällaistakin kun joku tekisi internet ydinpommin viirus kopioitusi kaikille tietokoneille ja tuhoaisi kaikki tietokoneet palattaisiin aikaan ennen tietokoneita joksikin aikaan

  Tykkää

  • Pitäisi panna gain of functonit kontrolliin, juu. Tämän on sanonut myös Robert Malone. Kaikki säännökset koskien näitä laboratorioita pitäisi laittaa uusiksi. WHOn Tedros on kyllä ollut uskomattoman surkea. Koko tämä soppa valheineen on kyllä ollut uskomatonta seurata. Ja että vielä Faucin taskusta ilmeisesti virus livahtanut. Kiinan kommunistipuolue tietänee totuuden, he voisivat auttaa Faucin kaatamista. He ei tosin koskaan puhu totuutta.

   Tykkää

  • Rumbessa on video ”Shadow Government: Databanks Expose Global Evil and Corruption Says French Billionaire”, jossa Philippe Argillier sanoo hallussaan olevan neljä tietokantaa, jotka osoittavat että varjohallituksessa olevat 38 yksilöä loivat Covid-19:sta jo vuosia sitten.

   Ainakin Faucin sopimukset Modernan kanssa ynnä EcoHealthAllianceen liittyvät asiakirjat antavat aihetta harkita tätäkin työhypoteesina muun todistusaineiston yhteydessä.

   https://rumble.com/vnlodz-shadow-government-databanks-expose-global-evil-and-corruption-says-french-b.html

   ps. Gatesin Miceosoftin virussuojassa löytynyt taas uusia aukkoja, huomasin eilen ulkomaan lehdistä.

   Tykkää

 10. Ovat kyllä uskomattoman ylimielistä porukkaa, nämä Faucit. Ei voi enää kauan jatkua tämä sirkus. Joku ajattelija on joskus kirjannut: Ylimielisyys on typeryyden alkeellisin ilmentymä.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s