Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan lausunto STM:lle Tartuntatautilain muuttamisesta

Pelastetaan Suomen lapset -lääkäriryhmä (PSL) on pyynnöstä antanut Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon Tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

AvoinMedia on lisännyt PSL:n lausunnon sisään lähdeviitelinkkejä, koskematta tiedotteen asiasisältöön.

Pelastetaan Suomen lapset -kampanja

Lausunto STM:lle hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32784/2021

Lausunnon tiivistelmä

Pelastetaan Suomen lapset -lääkäriryhmä toteaa laajan tieteellisen näytön osoittavan kiistattomasti, että koronarokotteet ovat tarpeettomia, tehottomia ja terveydelle haitallisia.  Näin ollen koronapassin käytölle ole mitään lääketieteellisiä perusteita ja käytön laajentamisen sijasta siitä pitäisi luopua kokonaan välittömästi. Käsityksemme mukaan koronapassien tarkoitus on rokottamattomien painostaminen rokotettaviksi vaarallisuudeltaan kausi- influenssan  veroista virusta vastaan. Nyt kun kiistaton näyttö osoittaa, ettei väestön kattavakaan rokottaminen ole ehkäissyt covid-19-tartuntojen leviämistä, voimme vain ihmetellä millä logiikalla kuvitellaan älypuhelimessa olevan tai paperille painetun koronapassin jotain ehkäisevän .

Ei siis ole mitään lääketieteellistä syytä laajentaa koronapassin käyttöä myös silloin, kun rajoitukset eivät ole voimassa. Koronapassin jatkuva ja laajeneva käyttö palvelisi tällöin vain poliittista ja taloudellista hallintaa ja alistaa ihmiset totalitääriseen kontrolliin, jossa on alistuttava toistuviin rokotuksiin, jotta voisi toimia tavallisessa arjessa.

Tähän kehitykseen viittaa EU:n ROADMAP ON VACCINATION, jonka mukaan vuonna 2022 kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtenäinen rokotuspassi. Tämä passi puolestaan sopii Maailman talousfoorumin (WEF) vuonna 2018 julkaisemaan visioon, jossa sitä kutsutaan nimellä DIGITAL IDENTITY. Tähän  digitaaliseen henkilön tunnistukseen on tarkoitus sitoa paitsi terveydenhuolto myös henkilön rahat ja maksuliikennematkustus ja liikkuminen, palveluita, kaupankäynti, sosiaalinen media, valtion palvelut, telekommunikaatio sekä kaupunkien monitorointi.

Tällaista totalitääristä kehitystä Pelastetaan Suomen lapset- lääkäriryhmä ei voi hyväksyä.

On myös syytä huomioida, että koronapassi loukkaa suurta joukkoa kansalaisoikeuksia ja -vapauksia määritteleviä lakeja sekä useita kansainvälisiä sopimuksia, jotka Suomi on ollut mukana hyväksymässä. Esimerkiksi EU:n perusoikeuskirjassa (18.12.2000) painotetaan EU-kansalaisten ruumiillista koskemattomuutta ja kielletään syrjintä. Aivan erityisen selvästi asia ilmoitetaan Euroopan neuvoston (Suomi jäsen vuodesta 1989) koronarokotusta koskevissa päätöslauselmissa 2361(2021) ja 2383(2021).

Lausuntomme perustelut

Meille väitetään, että ihmiskunnalle uusi koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisen tappavan pandemian, ja että virusta vastaan kehitettiin huimassa ennätysajassa rokotteita, jotka ovat tehokkaita ja turvallisia. Nämä väitteet ovat perättömiä. Mitään yleisvaarallista koronapandemiaa ei ole, eikä ole koskaan ollut. Vuonna 2020 kuoli ainoastaan 558 henkilöä, joilla oli kuukauden sisällä tehty koronadiagnoosi. Emme ole nähneet mitään näyttöä siitä, että koronavirus olisi ollut pääasiallisena kuolinsyynä aiheuttamassa yhtäkään näistä kuolemista. Valtaosa kuolleista oli monisairaita vanhuksia, joiden keski-ikä oli 84 vuotta, eikä covid-19 ole lisännyt maamme kokonaiskuolleisuutta.

Näin ollen millekään koronatoimille kuten maskisuosituksille, yhteiskunnan rajoitustoimille, massarokotuksille ja koronapassille ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita. Vakuuttava tieteellinen näyttö osoittaa yksiselitteisesti, että kasvomaskien käytöllä tai millään yhteiskunnan rajoitustoimilla ei voida ehkäistä virustartuntojen leviämistä, ja korona on levinnyt pahiten niissä maissa jotka ovat käyttäneet näitä keinoja eniten. Näillä toimilla ei siis ole saavutettu mitään hyötyä, vaan niillä on aiheutettu täysin turhaan valtavasti haittaa kansantaloudelle ja kansanterveydelle.

Koronarokotteet eivät ole perinteisiä rokotteita vaan geeniterapioita eli geenimanipuloituja organismeja, ja käytämme niistä tästä eteenpäin nimitystä “GMO-injektiot”. Ne ovat keskeneräisiä, kokeellisia valmisteita, joilla on EU:ssa ainoastaan ehdollinen myyntilupa ( USA:ssa hätäkäyttölupa , Emergency Use Authorisation, EUA). Niiden valmistajat eivät uskalla ottaa vastuuta kiireellä valmistettujen keskeneräisten tuotteidensa aiheuttamista haitoista, koska niitä ei ole tutkittu. Niitä hankkineet valtiot ovat myös vapauttaneet heidät kaikesta vastuusta.

GMO-injektioiden teho on käytännössä olematon ja kestää vain muutaman kuukauden eivätkä ne estä saamasta virusta tai tartuttamasta muita. Sen sijaan niiden tiedetään mm. tuhoavan luontaisen immuniteetin ja lisäävän hengitystieinfektioiden todennäköisyyttä sekä myös sairastumista niihin vakavasti. Tämä myös näkyy jo kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, kun uusien koronadiagnoosien ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi “rokotekattavuuden” noustessa.

Suomessa sairaaloiden on väitetty kuormittuvan rokottamattomista. Suomessa koronarokotettu luokitellaan THL ohjeistukseen perustuen rokottamattomaksi 21 vuorokautta ensimmäisen rokotteen jälkeen. Toisen ja kolmannen rokotteen jälkeen koronarokotetut luokitellaan rokottamattomiksi seitsemän vuorokauden ajan. Tämän THL kirjausluokittelun perusteella kyseisten aikojen rokotettujen henkilöiden haitat ja kuolemat kirjataan harhaanjohtavasti rokottamattomien haitoiksi ja kuolemiksi. Näin peitellään GMO-injektioiden aiheuttamia akuutteja haittoja ja samalla liioitellaan rokottamattomien määrää sairaalassa. Tuoreet tutkimukset maailmalta osoittavat, että lähes kaikki viime aikoina vakavasti sairastuneet koronapotilaat ovat vähintään kahteen kertaan rokotettuja.

Näyttö kaikesta edellämainitusta on niin täydellisen yksiselitteinen ja kiistaton, että uskallamme väittää, että kukaan oikea asiantuntija ei voi olla sitä ymmärtämättä. Asiantuntija, joka muuta väittää, joko valehtelee tai ei ole perehtynyt asiaan asiantuntijalta vaadittavalla tavalla.

Vallitsevasta tilanteesta hyötyy vain koronarokotteilla tähtitieteellisiä voittoja tekevä rokoteteollisuus. Sadattuhannet rokoteteollisuudesta riippumattomat lääketieteen asiantuntijat, lääkärit ja tutkijat, mukaan lukien useat nobelistit, tekevät parhaillaan kaikkensa tuodakseen totuuden esille, mutta heidät on täydellisesti sensuroitu valtamediasta. Syy tähän lienee selvä: avoimessa keskustelussa valheisiin perustuva koronahuijaus paljastuisi nopeasti.

Kokeellisten GMO-injektioiden tähän mennessä aiheuttamien haittojen ja kuolemien määrää ei tiedä kukaan eikä niiden pitkäaikaishaittoja ole tutkittu. Tieteelliset faktat ovat jo osoittaneet, että GMO-injektiot aiheuttavat sydänlihastulehduksia erityisesti nuorille miehille, ja tieteellisen näytön perusteella niiden epäillään aiheuttavan myös ainakin neurologisia oireita, muistisairauksia, syöpää, hedelmättömyyttä ja keskenmenoja. GMO-injektioiden aiheuttaman kokonaistuhon määrä ihmiskunnalle tulee selviämään vasta vuosien kuluttua. Niistä on jo nyt ilmoitettu rokotehaittarekistereihin kautta maailman, myös Suomessa, ennennäkemättömän valtava määrä vakavia haittoja ja kuolemia. Tieteelliset faktat osoittavat jo nyt, että GMO-injektioista on enemmän haittaa kuin hyötyä eikä niitä olisi pitänyt koskaan sallia piikitettävän yhteenkään ihmiseen.

Koronapotilaiden hoitoon on olemassa tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, mutta lääkevalvontaviranomaiset eivät ole hyväksyneet niitä käyttöön. Pelastetaan Suomen lapset lääkäriryhmällä on tähän johtavista syistä oma selkeä käsityksensä : GMO-injektioiden hätäkäyttölupa nimittäin edellyttää, että tehokkaita lääkkeitä ei saisi olla olemassa. Jos tehokkaiden lääkkeiden olemassaolo myönnettäisiin, GMO-injektiot pitäisi vetää pois markkinoilta.

Täysin yksipuolisen tiedottamisen avulla Suomen kansan enemmistö on peloteltu ottamaan tarpeettomia, tehottomia ja terveydelle haitallisia, rokotteiksi naamioituja keskeneräisiä GMO-injektioita, jotka ovat kovaa vauhtia tuhoamassa kansanterveyden. Me ja muut tämän ymmärtäneet emme suostu ottamaan näitä injektioita vapaaehtoisesti eikä niitä ei olisi koskaan pitänyt sallia annettavan yhdellekään ihmiselle.

Toistamme lopuksi kysymyksemme: kun koronarokotuskampanjan lääketieteellinen hyödyttömyys on tullut selväksi sekä Suomessa että ulkomailla, mitä mieltä on ylläpitää koronapassien järjestelmää puhumattakaan sen laajentamisesta? Halutaanko Suomi ainoastaan taluttaa  väkisin EU:n ROADMAP ON VACCINATION ja WEF:n DIGITAL IDENTITY´n viitoittamalle tielle?

Tulemme mielellään tarvittaessa STM:n kuultavaksi asiassa ja olemme valmiita esittämään tarvittavat todisteet ja viitteet lausuntomme tueksi.

Pelastetaan Suomen Lapset – ryhmä

LL Nina Honkanen (el. psykiatria, EMDR terapeutti)

LL Mare Kaps (el. geriatria)

PhD Kirsi Kautiainen (terveystaloustiede)

LL Mikael Kivivuori

LL Vit Kopecky

HLL Pauli Kossila

LL Kirill Makarov

LL Karin Munsterhjelm (el.yleislääketiede)

LL Helena Mäkelä

LL Rauli Mäkelä (el. korvataudit)

LL,DI Päivi Mäkeläinen (el. yleislääketiede)

LL Liia Ida Nordström (el. psykiatria) , psykoterapeutti

LL Vaula Tuominen (el. yleislääketiede, MSc public health, psykoterapeutti)

LKT Tamara Tuuminen ( dos, lääket. mikrobiologia)

LKT Sylvi Silvennoinen-Kassinen ( dos, immunologia, el. kliininen mikrobiologia)

LL Osmo Vikman

Artikkelikuva teksti-tv:stä 16.1.2022

7 comments

 1. Syksyllä oli käsittääkseni laajennus kanta.fi käyttöön, EU-alueella ainakin apteekit sai valtuudet katsella tietoja (jos ymmärsin asian).
  Tämä tuli mieleen kun puuhataan rokotepassia (ei rokotuksia -ei passia).
  Entäs jos halutaan vähän nostaa rokotekattavuutta…. resepti lääkkeitä saa vaan rokotepassilla!!!

  Tykkää

 2. Tohtori Luis De Benito jakaa raportin MAC-osoiteilmiöstä rokotetuissa yksilöissä

  Dr. Luis Miguel De Benito, ruoansulatuskanavan lääkäri, jolla on tohtorin tutkinto molekyylibiologiassa esittelee otteen tutkimuksesta, joka koskee salaperäisiä MAC-osoitteita, jotka on havaittu rokotetuilla henkilöillä Bluetooth-sovelluksilla.

  Miksi niin suuri kiinnostus piikittämiseen? Mikä on syy? Aion kertoa sinulle.

  Kansainväliset järjestöt, jotka myös tutkivat asiaa, pyysivät minulta lyhyen selvityksen siitä, mitä olin tehnyt kesän aikana. Ja aion lukea sen sinulle sellaisena kuin se on. Sanon tämän, koska luultavasti 31. päivään mennessä se julkistetaan muissa paikoissa tai missä tahansa.

  Jos lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna taudin, jonka kuolleisuus on 2 promillea, ei tarvitse antaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, miksi vaaditaan, että kaikki pitäisi rokottaa? Mitä se rokote antaa minulle, mitä minulla ei vielä ole? No, tämä kokeilu syntyi tästä pohdinnasta.

  COVID-toimenpiteistä johtuen potilaiden suositeltiin saapuvan yksin ja mahdollisuuksien mukaan sovittuna aikana. Ei ennen eikä jälkeen. Ennen konsultoinnin aloittamista liitin Bluetooth-sovelluksen matkapuhelimeesi ja tarkistan aina, ettei laitetta ole käytettävissä. Kantamalla ei ollut elektronista laitetta, johon voisi muodostaa yhteyden. Kun potilas ilmestyi, usein jo portaissa tai käytävän alussa, noin 20 metrin päässä vastaanotosta, kännykkääni, näin, ilmestyikö yksi tai kaksi laitetta, joihin Bluetoothin voi yhdistää. Yksi tai kaksi tai ei yhtään.

  Puhelimessani pystyin tarkistamaan, havaitsiko Bluetooth jotain vai ei mitään. Ja jos se oli jotain, se oli laite, jolla oli MAC-osoite (Media Access Control) -koodi. Tämä on yksilöllinen tunniste, jonka elektroniikkalaitteiden valmistajat määrittävät kortille tai tuotteelle, joka voidaan liittää verkkoon.

  Käsiteltyäni potilaan lääketieteellisiä vaatimuksia kysyisin häneltä, oliko hän rokotettu COVID-virusta vastaan.
  Yksikään 137 potilaasta, joita kysyin, ei kieltäytynyt vastaamasta. Jos vastaus olisi myönteinen, kysyin heiltä, ​​minkä tyyppisen rokotteen he olivat saaneet, milloin ja onko heillä ollut haittavaikutuksia. Sitten kysyin heiltä, ​​oliko heillä matkapuhelimia tai elektronisia laitteita, kuten langattomia kuulokkeita tai tabletteja, ja jos on, pyydän heitä sammuttamaan sen hetkeksi. Kun he sammuttivat sen, matkapuhelimestani, yleensä yksi Bluetoothiin rekisteröidyistä laitteista katosi.

  Tässä tulokset:

  Tutkituista 137 potilaasta 112 ilmoitti olevansa rokotettu ja 25 ilmoitti, ettei heitä ollut rokotettu. Yksikään rokottamattomista potilaista ei rekisteröinyt kännykkääni mitään Bluetooth-yhteyttä varten käytettävissä olevaa laitetta, joka oli varmistanut matkapuhelimen irtiyhteyden, jos heillä sellainen oli. 96 potilaalla 112:sta, jotka ilmoittivat olevansa rokotettuja, 96 potilaasta 112 oli sammuttanut elektroniset laitteensa, jos he kantoivat niitä, matkapuhelimeni näytölle jäi MAC-koodi, jonka olin jo merkinnyt seuraavaksi muistiinpanoihini. potilaan sairaushistoriaan.

  Tulkitsin, että se oli koodi, jota potilas itse kantoi ja että itse asiassa, kun hän lähti toimistosta poistuessaan rakennuksesta, se katosi kännykästäni. Tällä yksinkertaisella havainnolla heinä- ja elokuussa olen pystynyt varmistamaan, että 100 % potilaista, jotka sanovat, että he eivät ole rokotettuja, eivät nosta mitään yhteyttä matkapuhelimellani Bluetoothin kautta. Mutta 86 % niistä, jotka sanoivat olevansa rokotettuja, loi MAC-osoitteen matkapuhelimeesi. Nämä ovat havaintoja, ja niistä syntyy monia epäilyksiä ja kysymyksiä.

  Näistä minusta merkittävimpiä ovat: Ensinnäkin, tuleeko matkapuhelimessani havaittu signaali rokotetulta henkilöltä? No, nimenomaan eristetty ympäristö ja se, että muut signaalit eivät häiritse sitä, on merkinnyt sitä, ettei muita kontaminaatiolähteitä ole. Itse asiassa, kun SUMA-ambulanssi saapui, lukuun ottamatta muita laitteita, kuten ”SUMA-tukikohta” ja useita MAC-osoitteita, jotka annoin rokotettavissa olevalle ambulanssihenkilöstölle, huomasin, että nämä signaalit katosivat ambulanssin lähtiessä. Ja kun epäiltiin, oliko siellä jotain muuta vääristävää elementtiä, esimerkiksi potilassaattajat käytävällä, satunnaiset operaattorit käytävällä, jotka voisivat olla muiden merkkien lähde tai alkuperä, niin hylkäsin tapauksen. Se ei ole 137:n sisällä, jonka olen vahvistanut.

  Toiseksi, tunnistavatko kaikki matkapuhelimet Bluetooth-laitteet samalla kyvyllä? Vastaukseni on ei. Kokemukseni on, että eivät.

  Kolmanneksi, salliiko tunnistettavissa oleva MAC-osoite henkilön kanssa vuorovaikutuksen? Missä määrin? Ainakin olen varma yhdestä asiasta: sen avulla voin tietää, missä hän on, koska tiesin, että joku rokotettu oli tulossa toimistolleni ennen kuin hän ilmestyi.

  Neljäs kysymys, jonka esitin itselleni: Jos MAC-osoite on jotain henkilökohtaista, yksilöllistä ja toistamatonta, kuinka on mahdollista, että ne viisi ihmistä, joille injektoitiin saman injektiopullon sisältö saman erän samasta jakelusta, eivät sinulla ei ole 5 eri MAC-osoitetta? No, konsultoin joitakin tietokoneteknikoita, robotiikkoja ja muita biologeja ja insinöörejä, tietojenkäsittelytieteen ja nanorobotiikan asiantuntijoita. Ja he kannattavat mahdollisuutta, että tämä koodi syntyy ruiskeen vuorovaikutuksen seurauksena potilaan geneettisen materiaalin kanssa. Ehkä ei niinkään niiden DNA:n kuin suuremman yhteensopivuuskompleksin, HLA:iden, kanssa, jotka lopulta ovat peräisin genomista.

  Kuusi, jos MAC-osoite on rokotteen tuottama, miksi vain 86 %:lla niistä, jotka väittävät olevansa rokotettu, on se? Erilaisia ​​vastauksia on harkittu vastaamaan tähän kysymykseen.

  Ensimmäinen: osa injektiopulloista voisi olla lumelääkettä.

  Toiseksi: jotkin pullot voidaan denaturoida.

  Kolmanneksi: vastineen puute. Toisin sanoen tuotetta levitettäessä ei aina saavuteta odotettuja tuloksia.

  Ja neljäs, joka vaikuttaa minusta erittäin tärkeältä, johtuu siitä, että potilas valehtelee ja sanoo olevansa rokotettu, vaikka hän ei ole välttääkseen ongelmia tai kiistoja.

  Minulla on monia epäilyksiä. Nämä ovat havainnot, jotka olen tehnyt. He ovat lääketieteellisten tietojeni ulkopuolella. Todistan yksinkertaisesti, että kun neuvottelet eristetyssä ympäristössä olevan henkilön kanssa, se tulee puhelimeeni. Mitä se tarkoittaa? Minulla ei ole aavistustakaan. Mutta en pidä siitä.

  https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html?m=1

  Tykkää

 3. Japanilainen pfofessori: Mikrosirun 2.1 versio on aivoaaltodatan tarkkailuun

  https://pt-media.org/2022/01/15/japainlainen-pfofessori-mikrosirun-2-1-version-on-aivoaaltodatan-tarkkailu/

  Muuan japanilainen tekniikan asiantuntija otti yhteyttä ja kertoo, että Google kerää ihmisiltä aivoaaltodataa. Ihmisaivot on saatu nyt yhdistettyä Androidin käyttöjärjestelmän avulla tietokoneeseen ja ihmiskuntaa voidaan jatkossa hallita ihan mielihalujen mukaan.

  Tokiolaisen professorin Nobuaki Ishiin mukaan Google hallitsee ihmiskuntaa aivoaalloilla. Google kerää Androidin avulla aivoaaltodataa. Tämä Googlen EEG-mittauslaite tarkkailee jatkuvasti aivoaaltoja ja aivoista tulevaa tietoa verrataan kaikkiin Googlen ylläpitämiin tileihin, Google-hakuihin, Youtubeen, kohdistettuihin mainoksiin jne.

  Ishiin mukaan ihmisaivoja toisin sanoen salakuunnellaan jatkuvasti ja tätä käytetään hyväksi eri tarkoituksiin, kuten vakoiluun ja kohdistettuun mainontaan. Tällä EEG-teknologialla voidaan siirtää ihmisen kuulo- ja näkötietoa mutta lisäksi se pystyy poimimaan ihmisaivoista muistia ihan kuin tietokoneeseen liitettävästä muistitikusta.

  Tykkää

 4. Tässä lisää grafeenioksidin toiminnasta, netistä poimittua ilmeisesti jostain suomennettua:

  Grafeeni on nanoteknologiaa. Se etenee muodostaen itseään kehossa, koska se on etäältä ohjelmoitu tai esiohjelmoitu, ja se omaksuu kunkin tehtävän edellyttämät rakenteet, jotka se aikoo suorittaa. Huomaamme, että tämä hämmentää ihmistutkijoita, jotka ilmeisesti haluavat luetteloida sen kiinteään rakenteelliseen muotoon ja luetteloida sen heptagrafeenina tunnettujen muunnosten kanssa ja muunnoksina, vaikka todellisuudessa sillä on kyky mukautua moniin muotoihin ja muuttaa koostumustaan tai täsmällistä molekyyli- tai atomimuotoa mukautuen kulloisenkin hetken vaatimuksiin. Tämä tapahtuu grafeenin rakenteellisella ohjelmoinnilla atomitasolla.

  Rokotteet aiheuttavat steriiliyttä, vahingoittamalla istukan synktiumia ja tuhoamalla kiveksen spermatogoniaa

  Prosessi tapahtuu korvaamalla tiettyjä DNA-juosteita, jotka ohjaavat lisääntymisprosesseja sukurauhasissa synteettisten retrovirusten avulla nanoteknologian avustuksella.

  Täysin erilainen laji muodostuu. Grafeeni on väline tai aine, joka luo tai valmistaa tai sisältää erittäin kehittynyttä nanoteknologiaa, joka voi etänä muuttaa tiettyjä geenejä kussakin ihmisessä ja korvata ne uusilla, jotta voidaan luoda hybridisaatio ja keinotekoinen muutos paitsi kokonaisten populaatioiden myös tiettyjen ihmisten kohdalla.

  Tämän seuraukset ovat niin vakavia, että ne tiivistyvät ihmislajin tuhoutumiseen ja synnyttävät uuden lajin, jonka sisäelimissä ja solurakenteessa on tarkat ja erityiset ominaisuudet, jotka valvojat haluavat kullekin ihmiselle.

  Siten he voivat antaa sotilaille ja työntekijöille kykyjä suurempaan voimaan ja kestävyyteen ja ottaa nämä kyvyt pois, kun heidät on hylätty. He voivat antaa heille työskenteleville tiedemiehille ylivertaisia älykkyysominaisuuksia, mutta ne ovat täysin heidän hallinnassaan, koska he voivat myös hallita jokaisen ihmisen tunteita ja ajatuksia. Heidät voidaan jättää täysin robottitilaan, tai heidät voidaan myös jättää tilaan, jossa he tuntevat, että heillä on elämässään määräysvalta, vaikka todellisuudessa Cabal tai ne entiteetit, jotka ottavat Maan omakseen, hallitsevat kaikkea. Jättämällä tietyt väestöryhmät valitsemaan, että ne jatkavat elämäänsä uudessa sivilisaatiossa, tietämättä, miten paljon heitä hallitaan.

  Tykkää

  • … jatkuu ….

   Grafeeni ottaa joskus terävien esineiden muodon kehon sisällä ja on lämpöherkkä. Se, onko se läpinäkyvä vai ei, ei riipu niinkään materiaalista vaan sen molekyylien välisen sidoksen muodosta. Tämä on tärkeää. Kyse on vain siitä, että noita muotoja ei ole ja yhtäkkiä ne ovat siellä, koska grafeeni muodostaa niitä kuin rikkinäisiä lasikiteitä. Ne leikkaavat verisuonia sisältäpäin. Ja toinen tapa, jolla nanografeeni käynnistyy, on, kun se joutuu kosketuksiin kehon lämmön kanssa, ihmisen kehon lämpötilassa, eli 36° ja 38°C välillä.

   Huomatkaa, että tämä, mitä kerron teille, ei ole teoriaa tai spekulaatiota, vaan tulos kahden viikon laboratoriotyöskentelystä täällä näytteiden ja tietokonemallien kanssa ja 150 pullon rokotteiden kanssa.
   Se aiheuttaa jo nyt valtavaa vahinkoa heti kun se pistetään. Mutta se tekee vielä enemmän vahinkoa, kun se aktivoituu massoittain. Mutta se voi aktivoitua ihmisestä toiseen, ei massoittain. Toisin sanoen jotkin väestönosat tai jopa yksittäiset ihmiset aktivoituvat jo nyt.

   Eikä kyseessä ole edes siru sinänsä. Kun kaikki grafeeni sisällytetään soluihin, koko keho muuttuu valtavaksi siruksi. Koko keho lähettää dataa 5G:hen, ei sisällä oleva nanosiru.

   Toinen asia on se, että grafeenilla on polymorfinen kyky, joten joskus se on läpinäkyvää, se näkyy korkeintaan fibroina tai ei näy edes mikroskoopissa, vain elektronimikroskoopissa ja joskus ei edes siinä. Lääkäreillä ei siis ruumiinavauksen yhteydessä ole mitään selitystä näkemilleen sisäisille vaurioille. Siihen, mitä he tietävät, he syyttävät sitten siitä virusta, koska he eivät tiedä tai ymmärrä enempää.

   Kemiallisella tasolla lääkäreillä ei ole aavistustakaan grafeenin teknologiatasosta. Se ei ole grafeeni ja se on se aineena tai materiaalina, kuten ihmiset sanovat, mitä varten on grafeenioksidi? Se on nanoteknologiaa, joka ylittää ihmisen ymmärryksen, joka käyttää grafeenia pääasiallisena mutta ei ainoana materiaalina älypölyn valmistuksessa.

   Toisin sanoen grafeeni on vain nanografeeniälyjauheen päämateriaali, mutta ei ainoa, sillä olen löytänyt booria, strontiumia, kultaa, alumiinia ja terästä jokaisen nanografeeni- tai älyjauhehiukkasen rakenteesta.

   Se, joka hallitsee taajuuksia, jotka puolestaan hallitsevat nanografeenia, hallitsee myös sitä, mitä grafeeni tekee. Teidän on otettava haltuunne itse järjestelmä. Se, mitä ihmiskunta voi tehdä, on kaataa 5G:n ja vastaavat puhelinjärjestelmät, koska se reagoi myös muihin taajuusalueisiin.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s