EU:n digitaalista k-todistusta esitetään kumottavaksi

Kansanedustajat Juha Mäenpää (ps) ja Jani Mäkelä (ps) ovat tehneet lakialoitteen, jossa esitetään kumottavaksi tartuntatautilakiin lisätty väliaikainen 58 i § ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö” ja poistettavaksi siihen tehdyt viittaukset muualta laista.

Lakialoite laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lakialoitteen perusteluissa vedotaan mm. valtiosääntöasiantuntijan, Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiaisen selvitykseen siitä, ettei perusoikeusrajoituksen hyväksyttävyys täyty. Rautiainen on aiemmin arvostellut perustuslakivaliokuntaa sen tavasta käsitellä Tartuntatautilain muutoksia: vaikka perustuslakivaliokunta näki perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia, se ei estänyt lakitorson etenemistä.

[…] säännöksen avulla ihmistä estetään elättämästä itseään työllä (työsuhde ei katkea vaan vain palkanmaksu) ja työnteon näin estyessä työntekijän toimeentuloa ei turvattaisi työttömyysturvalain mukaisilla etuuksilla.

Hänestä ei tule palkanmaksun keskeytyessä työtöntä tai työkyvytöntä, jolloin hän sinkoutuu perustuslain 19.2 §:ään kiinnittyvän perusturvajärjestelmän läpi suoraan perustuslain 19.1 §:ään kiinnittyvälle vähimmäisturvaetuudelle eli toimeentulotuelle, joka on kuten hallituksen esityksessä todetaan viimesijaisena turvana sille säädettyjen edellytysten täyttyessä käytettävissä.

Näihin edellytyksiin kuuluu se, ettei toimeentulotukilaskelmassa huomioitavat varat riitä elämiseen. Toisin sanoen ihmisen on ensin kulutettava oma varallisuutensa itsensä elättämiseen ennen kuin toimeentulotukihana avautuu.

Onko todella niin, että työsuhteisessa työssä itsensä elättävän ihmisen tiputtaminen tällä tavoin perusturvajärjestelmän läpi toimeentulotuelle ei nosta esiin ainuttakaan perusoikeuskysymystä?

Vai onko niin, että perustuslakivaliokunta on epäonnistunut tehtävässään ja jättänyt arvioimatta mitä merkittävimmän perusoikeuskysymyksen, joka on ollut aivan sen nenän edessä? […]

Pauli Rautiainen

Myös lakimies, oikeustieteen maisteri Onni Rostila (ps) tyrmää hallituksen koronapassihankkeet.

Mtv kertoi joulukuussa 2021 hallituksen ehdottavan, että että koronapassin käyttö olisi lain nojalla mahdollista myös, kun rajoituksia ei ole voimassa. Terveysturvallisuudesta ei siten ole kyse. Kansalaisaloite ottaa esiin sen, että ”koronarokote on edelleen testiluontoinen ja siksi ehdollisella myyntiluvalla vuoteen 2023 asti, eikä testausvaiheessa olevan rokotteen ottamiseen voida velvoittaa ihmisiä toimeentulon tai tasavertaisten oikeuksien menettämisen uhalla.”

Järjen ääni ry huomauttaa, ettei 16.10.2021 käyttöönotettu koronapassi ”toiminut suunnitellulla tavalla, vaan tartunnat nousivat tasaisesti passin käytöstä huolimatta ja räjähtivät käsiin joulukuussa. Tämän seurauksena koronapassin käyttö vaihtoehtona rajoituksille kiellettiin ravintoloissa 28.12.2021 ja yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa 30.12.2021 lukien.” Koronapassi ei toiminut.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi tammikuussa 2022 Sanna Marinin (sdp/WEF) hallituksen koronapassin käyttöä laajentavan lakiehdotuksen ”sekavaksi, keskeneräiseksi ja puutteelliseksi.” ”Lakiehdotuksen mukaan lain nojalla annettavien säännösten ja päätösten sisällössä olisi aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja. Tämä voi periaatteessa parantaa oikeasuhtaisuuden varmistamista. Ehdotetusta sääntelystä tai sen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, millä edellytyksillä ja missä tilanteessa erityisesti uusia vaihtoehtoja käytettäisiin ja miten vältettäisiin epäselvyydet samaa toimintaa mahdollisesti koskevissa eri tahojen asettamissa velvoitteissa.” ”Esityksen suhdetta perustuslakiin koskevat perustelut ovat niin puutteelliset, että niiden voidaan sanoa puuttuvan kokonaan. […] Lakiehdotus on vielä niin keskeneräinen ja perustelut kokonaisuutena niin puutteelliset, että hallituksen esitys ei tässä vaiheessa täytä eduskunnalle annettavan esityksen vaatimuksia.”

Marin kertoi tammikuussa 2022, että hallituksen tarkoituksena on ottaa koronapassi jälleen käyttöön helmikuun puolivälin jälkeen.”Tavoitteena on siirtyä sellaiseen malliin, jossa koronapassi olisi itsenäinen työkalu eikä vaihtoehto rajoituksille.” Itsenäisellä työkalulla, joka sekin on rajoitustoimiluonteinen ja syrjivä, Marin tarkoittaa hallituksen luonnostelemia työelämän passia sekä EU:n tavoittelemaa digitaalinen identiteetti-todistusta.

Digitaalinen identiteetti on biometrinen tunniste, johon halutaan kytkettäväksi myös pankkitiedot ja digitaalinen raha. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi elokuussa 2021 ohjeet hallituksille globaalin rokotuspassin implementoinnin teknisistä vaatimuksista. ”Koronapassi” on ”laajennettujen käyttötarkoitusten” passin alkumarkkinointivaihe. Lopullinen kokonaisuus mahdollistaa yksilön 24/7 seurannan tekoälyn avulla.

Mitä digitaalisen identiteetin ja digitaalisen rahan käyttöönotosta voi seurata, näkyy nyt ennakkoon Kanadassa, jossa Justin Trudeau (liberaalipuolue/WEF) julisti 14.2.2022 maanlaajuisten rokotepakkoa ja koronapassia vastustavien mielenilmausten takia hätätilalain voimaan, ja varapääministeri Crystia Freeland (liberaalipuolue/WEFin johtokunnan jäsen) ilmoitti pankkien ja joukkorahoitusalustojen — mielenosoittajat käyttävät GoFundMe- ja GiveSendGo -alustoja — voivan jäädyttää Freedom Convoy-mielenilmausten kanssa tekemisissä olevien tilit ilman varoitusta.

Trudeau on ensimmäinen Kanadan pääministeri, joka on ottanut Emergencies Act -hätätilalain käyttöön. Marinin hallitus on sekin ottanut sota-ajan lain, valmiuslain käyttöön.

Standardisoinnin keskusjärjestö SFS ry vahvistaa salaliittoanalyytikoiden jo aikaa sitten kertoman tulevaisuuden: ”EU:n digitaalinen identiteettilompakko tulee – standardisointityö alkaa”. Suomessa identiteettilompakon standardisointityötä seurataan ryhmässä SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit.”

Kommentti

Lausuntopalvelussa Tartuntatautilain toistuvaa muuttelua on perusteltu viimeksi näin (vastausaika meni umpeen 17.1.2022):

Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä. Samoin tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. 

Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön.

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Asiakaspalautetta koronapassi-lakialoite on saanut 2614:ltä henkilöltä ja järjestöltä, joukossa sekä ns. taviksia että asiantuntijoita. Jos lausuntojen joukossa oli jokin myönteinen, se vältti katseeni.

Lausuntojen antajat kiinnittävät hallituksen huomiota siihen, että hallituksen perusteluissaan esittämät luvut eivät tue esitettyä tavoitetta — ehkäistä tartuntoja ja turvata terveyttä — vaan päinvastoin osoittavat, että toimet ovat todennäköisesti pahentaneet tilannetta. Samoin on huomattu, että koronapassin käyttöä yritetään jatkaa ja käyttötarkoituksia laajentaa (työelämän passi, digitaalinen identiteetti) vaikka perusteet poistuisivat. Koronapassihankkeen perustuslain, perus- ja ihmisoikeuksien vastaisuus sekä syrjivyys toistuvat lausunnoissa. Hankkeen heikot kohdat ja heikot perustelut on havaittu. Lausuntojen lukeminen oli nautinto.

Iltalehti pyrki raportoimaan koronarajoitusten purkamisen seurauksia artikkelissa ”Näin kävi, kun koronarajoitukset purettiin”. Tärkein tieto on jutun lopussa, korjauksessa: Artikkelia korjattu 12.2.2022 kello 12.45: Jutussa kerrottiin aiemmin, että sairaalalukemat kuvaisivat koronaviruksen takia hoidossa olevia henkilöitä. Lukemat kuvaavat sairaalapotilaita, joilla on todettu koronavirustartunta.

Eli koronapotilaiksi tilastoidut ovat sairaalassa muusta syystä kuin koronan takia. Nousu saattaisi johtua vaikka rokotehaitoista ja koronatoimien aiheuttamasta hoitovelasta. Koronapassista luopuminen ei ole syy tartuntojen, sairaalassaolon tai kuolleisuuden kasvuun.

Aiheesta lisää:

Demokraatti: Oikeusasiantuntija koronapassista – hyväksyttävyys rajoitusten vaihtoehtona tuntuu murentuneen

Heikelä & Koskelon haastateltavana julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen – epäjohdonmukaisesta logiikasta koronapassin ja rajoitusten suhteen. 

Järjen ääni. Koronapassisääntely on kumottava.

Kansalaisaloite: Koronapassista sekä sen laajentamisesta luovuttava perustuslain sekä ihmisoikeuksien vastaisena

Artikkelikuva via Wikimedia + MKR. Kuvanmuokkaus RS.

Alustava sidosilmoitus: Jätin tänään 16.2.2022 jäsenhakemuksen Järjen ääni ry:lle.

32 comments

 1. Fixit – EU ero on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

  Äänestäkää hyvät ihmiset 2023 eduskuntavaaleissa puolueita jotka ovat EU eron kannalla.

  Tykkää

 2. Onko noita EU-vastaisia puolueita enää muita kuin VKK? Perussuomalaisetkin ovat nykyään täysiä NATOn ja EU-integraation lobbaajia kun ovat menneet ylikansallisen sekoomuksen kanssa sänkyyn…

  Tykkää

  • Melko lailla turhaa tehdä listaa, sovelluksia voi lisätä mielin määrin digilompakkoon, mitä vain keksitään: pankkitilistä ja terveystiedoista hiilijalanjälkeen, tuttavapiiristä tukiopetukseen ja äänioikeuteen.

   Tykkää

   • Katsoin valtioinvarainministeriön virkamiesten toimittamaa videoesitystä ja kyllä kaikki tiedot mitä henkilön täydelliseen digitaaliseen sortamiseen tarvitaan kaavaillaan tähän digi-identiteettiin.
    Nämä kasvottomat virkemiehet ovat ihmisen ja ihmisyyden korkeapalkkaisia vihollisia.
    silmiinpistävää oli se millä intesiteetillä asiaa esiteltiin ja asiaa on toimitettu vuosia.
    Kunniahimoinen tavoite on suunniteltu v.2024 olevan toiminnassa.
    Nyt kuvitellaan että on palattu normaaliin vaikka tämä mennyt on ollut vain kevyt harjoitus tulevaisuuden dystopiaan!

    Tykkää

  • Taannoin näin videon väitetysti maailmanpankin edustajasta visioimassa digi-rahan mahdollisuuksia. Siinä rahaan voisi liittää lisämääreitä, esim. mitä rahalla saa ostaa (lihaa vaiko kasviksia), kuinka kaukana kotoa raha toimii, rahan viimeinen käyttöpäivä, eli raha lakkaa toimimsta, jos sitä ei käytä määrätyssä ajassa jne. Aika dystopinen suunnitelma kontrolloida työläisiä, mutta niinhän se menee jo nykyisin. Raha on etunenässä laatimassa talouspakotteita valtioita vastaan ja nyt myös Kanadan rekka-convoyn tukikeräkyksien varojen varastaminen.

   Tykkää

 3. Lähinnä sen takia että pohdittavaksi. Luulen että suuri osa kansaa nukkuu ruususenunta.
  Kanadan tilanne esimerkki mihin pystytään, ei saa rahaa omalta tililtä. Avustusrahat jäissä.
  Ja minkä takia. Rokotetodistus rajalla tai 2vk karanteeni. Ja omicron joka tarttuu rokotettuihin varmemmin.

  Tykkää

 4. Kansannousu Kanadan tapaan lienee ainoa pelastus – kansa kaduille suorastaan asumaan vaihtovuoroilla. Päättäjät ovat muuten jo ehkäpä menettäneet järkensä viimeiset rippeet piikitettyinä. Voivatko olla kauko – ohjauksessa sisällään olevien rokotepiirilevyjen kautta ?

  Tykkää

 5. Saksassa Ihmiset tekevät maanantaikävelyjä viikottain protestina koronatoimenpiteille. Siitä on tullut jo vakiintunut tapa pienemmilläkin paikkakunnilla. Torstaisin kokoonnutaan Tallinnassa ulos parlamentin eteen. Suomessa Convoy – ilmiö on alkuvaiheessaan ja mielenosoituksia on tulossa lisää, Save sote lauantaisin helmikuussa Helsingissä.

  Tykkää

 6. Käteisen poistoa pitäisi vastustaa. Jos kaikki raha mitä sulla on, on digirahaa ja sinulla on vääriä mielipiteitä, olet käytännössä puilla paljailla jos hallinto haluaa.

  Tykkää

  • Jep, varattomaksi tekeminen johtaa nälkäkuolemaan. Joku voi vähän aikaa pärjätä, jos suku/kaverit pystyy salaa auttamaan, mutta siinä on riski, että auttajaltakin menee digilompakko lukkoon.

   Tykkää

 7. Myokardiittien määrä koronarokotusten jälkeen on paljon suurempi kuin mitä Yhdysvaltain hallitus raportoi:
  Oster ME, Shay DK, Su JR, Gee J, Creech CB, Broder KR, Edwards K, Soslow JH, Dendy JM, Schlaudecker E, Lang SM, Barnett ED, Ruberg FL, Smith MJ, Campbell MJ, Lopes RD, Sperling LS, Baumblatt JA, Thompson DL, Marquez PL, Strid P, Woo J, Pugsley R, Reagan-Steiner S, DeStefano F, Shimabukuro TT. Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021. JAMA. 2022 Jan 25;327(4):331-340. doi: 10.1001/jama.2021.24110. PMID: 35076665; PMCID: PMC8790664.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35076665/

  Tykkää

 8. Yhteys myokardiitin ja Pfizer-BioNTechin mRNA COVID-19-rokotteen välillä lapsilla:
  Dionne A, Sperotto F, Chamberlain S, Baker AL, Powell AJ, Prakash A, Castellanos DA, Saleeb SF, de Ferranti SD, Newburger JW, Friedman KG. Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children. JAMA Cardiol. 2021 Dec 1;6(12):1446-1450. doi: 10.1001/jamacardio.2021.3471. PMID: 34374740; PMCID: PMC8356143.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/

  Tykkää

 9. Sydämen komplikaatiot mRNA COVID-19-rokotteiden jälkeen: Tapausraporttien ja tapaussarjojen järjestelmällinen tarkastelu.
  Fazlollahi A, Zahmatyar M, Noori M, Nejadghaderi SA, Sullman MJM, Shekarriz-Foumani R, Kolahi AA, Singh K, Safiri S. Cardiac complications following mRNA COVID-19 vaccines: A systematic review of case reports and case series. Rev Med Virol. 2021 Dec 17:e2318. doi: 10.1002/rmv.2318. Epub ahead of print. PMID: 34921468.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34921468/

  Tykkää

 10. Kuulin vasta tutulta…. oli käynyt pankissa nostamassa rahaa, ihan tiskiltä.
  Oli pitänyt täyttää lomake jossa kysyttiin mihin tarkoitukseen käytät rahat?
  Ja toinen kysymys…miksi haluat käteistä, siihen ei ollut riittänyt vastaukseksi että laillinen maksuväline.
  Ja lisäksi allekirjoitus päiväyksineen.

  Tykkää

  • Jo 1990-luvulla Yhdysvalloissa näytti olevan vallalla ajatus, että käteisen käyttäjät ovat todennäköisesti terroristeja. Monissa paikoissa käteistä ei edes huolittu. Nyt tuota tuodaan tännekin harmaan talouden, terrorismin, rahanpesun ja verokeidastelun torjunnan varjolla.

   Tykkää

 11. Kanadan juttu pitäisi olla asia joka saa kellot kilkattamaan. Jos nyt päästään tilitietoihin kiinni ja lyhtypylväisiin kaupungilla lista jossa nimet kuka on antanut rahaa lahjaksi. Tai peräti lahjoittamisesta erotetaan. Niin paljon kun sinne digilompakkoon on tietoa tulossa.
  Halutaanko me kaikki ajatella samalla lailla? Onko meillä kaikilla samat mielipiteet kuin Hesarin toimittajilla?
  Jos nyt ollaan rokotettuja ja parempia kansalaisia, niin ens vuonna voi ollakin toinen jakolinja…

  Tykkää

 12. Ylen Teksti-TV…”Työnantajille ehkä koronarokotustiedot” …
  Ehdotus lausuntokierroksella…. sitten hallituksen käsittelyyn ja mahdollisesti eduskuntaan.
  Jotenkin logiikka pettää … tiedetään että rokotus ei suojaa….rokotettu levittää myös tautia…. mitä sillä saavutetaan että työntekijän rokotetiedot työnantajan saatavilla….🤔

  Tykkää

  • Sillä saavutetaan se, että tuo tarvitaan rokotuspassin käyttöönottamiseksi. Ei ko. lakiesityksellä mitään tekemistä terveyden kanssa ole. Tarkoitus on murtaa yksityisyydensuojaa. Toisiolaki, joka mahdollistaa datan myymisen tuli jo Sipilän aikana,

   Tykkää

 13. Jos joku vielä luuli että plandemia on ohi, niin väärin luultu. Kohta mennään taas syviin vesiin. Logiikalla ei taida sinänsä olla mitään virkaa tässä projektissa. Oiskohan tässäkin sama, että asiat harvemmin menee ihan suunnitelmien mukaan, ja joskus joutuu vähän improvisoimaan ja vetään lonkaltakin. Eli mitä näistä piikityksistä on jäänyt käteen, tukku sairauksia, kuolemia ja kaikkea pahaa, no ehkä ne jonkun tartunnakin on estänyt. Mutta suurin voima on tässä lienee psykologinen. Ehdollistaminen. Kun olet riskeerannut itsesi ja läheisesi hengen ja terveyden ottamalla ruiskeen tuntemattomaksi jäänyttä ainetta, kuulut nyt meidän joukkoomme, globaalisiin hyviksiin. Ja nyt sinun kuuluu seuraavaksi tuhota kaikki jotka ajattelevat ja toimivat itsenäisesti ja sitten naapurisi, sitten veljesi ja siskosi ja lapsesi ja sitten..itsesi.

  Tykkää

 14. ..ja sitten jos jollekkin jäänyt epäselväksi, niin Venäjävastainen klikki on lähes poikkeuksetta samaa väkeä kuin koronafanaatikot olivat ympäri maailman, Kanada ja Australia nyt etunenässä. Kotimaassa yritysten valjastaminen taistelurintamaan tapahtuu some,woke ja muun hömppäväen toimesta. Ja ilmeisesti Blackrock- rahoitteiset firmat eturintamassa, oma työnantajakin siinä kiihkeästi mukana. Harmi etteivät yritysjohtajat ymmärrä olla sekaantumatta tohon toimintaan, vaan lyhytnäköisesti yritetään hyvesignaloida jotain epämäärästä sekavaa, itelläkin alkaa olla täisipäiväinen työ laittaa firmoja ja kauppoja boikottiin…

  Tykkää

 15. Käteisen käytöstä näin jossain vasta mielipiteen varmaankin tämän Ukrainan tilanteen kirvoittamana, että pitäisi olla käteisen käyttö mahdollisuus jatkossakin, kun ei voi tietää mitä tulossa.
  Toinen juttu käteisestä…tutun kans juttelin…sanoi että hänen muutama isokenkäinen tuttava käyttää reissatessa käteistä….siitäpä sitten ajattelin että jos isokenkäset tarvii käteistä niin ei sitä noin vain poisteta käytöstä 😄

  Tykkää

 16. Nyt on kiiru. Melkein jo saatu isompi sota aikaan, kuulemani mukaan pressakin on ollut ahkerana sillä saralla, saas nähdä miten käy, siinä taisi mennä aika iso osa kotimaista puolueettomuuden havittelun historiaa romukoppaan kertaheitolla. Saisi tuo toimitsija kyllä pysyä kotona, ja pääministerille sama protokolla. Itse keräisin niiltä puhelimetkin pois. Mutta nyt tarttis todella toimia. ”Suomi on sähköisen asioinnin edelläkävijä”, tuttu slogan? Noh tiedä siitä sitten mutta kyllä meidän pitäisi edetä myös sähköisessä kolikoinnissa, muuten on kohta liian myöhäistä – britit nimittäin meinaa ehtiä ENSIN! Tekeillä on nähkääs… tadaa:

  ·········· Britcoin! ··········

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9821855/Rishi-Sunak-plans-replace-cash-official-digital-currency.html

  Hah! Oravannahat historiaan:
  ·· ”…a direct digital equivalent to physical money…”

  Saarivaltion uudet oravannahat olisi täydellisesti valtion hallinnassa ja ohjailussa:
  ·· ”…take control of it in the same way as sterling…”

  Brittikansleri Sunakin haaveissa ei ny ihan ole kultakantaan paluu, mutta ei paljon puutu:
  ·· ”Unlike Bitcoin and other cryptocurrencies, Britcoin would be
  ·· ”linked to the value of the pound…”

  Sidottaisiin punnan arvoon. Pounds feckin’ Sterling, lähes Fort Knox!

  Vähä muutakin tarvitaan siis kotomaassa, jotta päästäis samalle viivalle pahaisten brittien kans, pitäis hetimiten erota eurosta ja kaivaa markka takaisin:

  ·· Meanwhile, other countries are racing to develop their own digital currencies.
  ·· China has been testing a digital yuan; US Treasury secretary Janet Yellen has
  ·· hinted that a digital dollar could be created; and the European Central Bank
  ·· is investigating plans for a digital euro.

  Kiina jo testailee digitaalista yuania, US Treasuryn sihteeri on väläytellyt digidollaria, ja Euroopan Keskuspankkihan havittelee digieuroa.

  Omat oravannahat historiasta pitää saada perustaksi! Euro, pläähh…

  Kheh… juttu jättää mainiosti mainitsematta yksilön pankkitilin mahdolliset rajoittamiset, esim sosiaalisen krediitin mennessä miinukselle tai jos vaikkapa sattuu olemaan eri mieltä hallinnon pikkutakkidaamien kans Uudenmaan eristyksistä tms. Sen sijaan painotetaan kuinka HELPPOA olisi ystävällisen valtionvirkahenkilöstön siirrellä vaikkapa HELIKOPTERIRAHAA kansalaisen tilille! Oi auvoa! Ilmaista digivaurautta!

  Saarelaisilla on jo jutun kimpussa ”taskforce”. Kyllä nyt komitea tarvittaisiin meilläkin-

  Tykkää

  • Mietippä kun kulkulupa ja digiraha on samassa sirussa. WEF:in styranki voi tuosta vaan naputella sadalle miljoonalle Afrikan isomulkulle raiskausreissun Eurooppaan.

   Tykkää

 17. Pankkitilien jäädyttäminen oli helposti toteutettava konsti Kanadassa.
  Tässä eläinsuojelu-ja huoltovarmuusväelle pohdittavaa, entä jos maajussi ei ole tarpeeksi kiltti ja tili pistetään jäihin…. miten ostetaan rehua eläimille, polttoaine ja varaosat työkoneisiin…jne.

  Tykkää

 18. Suomi kuulemma kiltti pilotti maa kokeilemaan digipassia. Esim. saksalaisilla ei ole henkilötunnusta. Ja monessako maassa on?
  Paljonko rahaa laitettu digilompakon tekoon? Miten käy EU alueen huono-osaisten (kaikki ei pysty ottamaan digiloikkaa)? Miten menetellään EU:n ulkopuolelta tulevien kanssa?

  Tykkää

  • Samoin kuin ennenkin: syrjäytetään ja pidetään puhe sisällyttävästä yhteiskunnasta.

   Leipäjonolaisille asetetaan passipakko.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s