Mediarintaman yksipuolistettu Ukraina-kuva

Olette hybridisodankäynnin kohteita. Oletteko huomanneet asian?

Vastuullisen journalismin median Ukraina-uutisointi ei ole ihan niin objektiivista ja luotettavaa kuin olisi suotavaa. Ailsa Watson Stockdale on kerännyt Facebook-sivulleen videomateriaalia, josta voi opiskella kuinka konfliktiuutisointia tehdään.

Videokavalkadin voi aloittaa Stockdalen tallentamalla TikTok-klipillä, jossa iäkkäämpi neljännen polven kiovalaiseksi esittäytyvä mies sanoo kannattavansa 100% sitä, mitä Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin tekee nyt Ukrainassa. Mies kertoo olevansa läpeensä kyllästynyt Ukrainan korruptioon, ja toivovansa, että Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin korruptiobisnekset Ukrainassa loppuvat nyt. Mies ajattelee, että Putinin toiminta estää Bideneita viemästä enää enempiä miljoonia Ukrainasta. Tämä on median ulkopuolelta tuleva viesti. Se voi olla aito yksityinen mielipide tai se voi olla idän trolli. Emme tiedä, mutta se sopii suhteuttamaan median tarjoamaa kerrontaa. (Lukijalta saadun tiedon mukaan henkilö on Farley Malorrus, joka asuu Yhdysvalloissa, juuret voivat silti olla Ukrainassa.)

Seuraavaksi voi siirtyä klippiin, jossa väkijoukko kirkuu ja pakenee juosten ilmahälytyksen moikuessa taustalla. Ihminen on visuaalinen eläin, ja hahmottaa maailmaa näköaistin kautta. Siksi näköaistia käytetään hyödyksi, kun halutaan istuttaa mielikuva. Hälytysäänet virittävät kehossa Vaara!-signaalin, ja saavat adrenaliinin virtaamaan.

Katsottuaan pakokauhu-klipin on hyvä katsoa seuraava klippi, jossa näkyy miten uutiskuvaa valmistetaan. Joukkopakokauhukohtaus on ohjattu äänimaisemaa myöten. (Klippi on peräisin vuonna 2013 kuvatusta elokuvasta ”Kaleidoscope Man run for your life Birmingham”. Se sopii silti esimerkkinä tässä kohtaa, koska uutiskuvaa tehdään kuvittamaan uutisia.)

…And lights! Camera! Action!... Paikalla on ohjaaja, kuvaaja ja avustajat. Kun käsky käy, alkaa näytelmä joka taltioidaan ”uutiskuvaksi”

Seuraavaksi voi silmäillä SkyNewsin uutisklipin, jossa selostetaan tilannetta Kiovan keskustassa. Paikalla on sankarillisia, demokratiaa, vapautta ja väestöä suojelevia sotilaita. Venäjän joukkojen kerrotaan olevan noin 2 kilometrin päässä. Kaikki paikalla olleet eivät ole nähneet sankarillisia sotilaita, panikoivaa väestöä tai Venäjän armeijaa.

Stockdalella on enemmänkin materiaalia taltioituna, joka saattaa kiinnostaa. Huomaatte kuitenkin: uutiskuva tehdään, se ei ole ”aitoa tavaraa.”

Se tehdään, koska sen kautta vaikutetaan tunteisiinne. Tunnekuohussa oleva ihminen ei kykene ajattelemaan selkeästi. Kun tunnekuohu nostetaan massoissa, nostetaan joukkopsykoosi, joka alkaa ylläpitää itse itseään. Ei se niin vaikeaa ole, koronakerronta — kuolemalla pelottelu — upposi useimpiin.

Sodalle annetaan kasvot

Alla olevissa kuvissa on ”Ukrainan sodalle kasvot antanut” nainen, ”Olena Kurilo”. Olenan kerrotaan haavoittuneen Venäjän ohjushyökkäyksessä Itä-Ukrainassa Harkovan alueen Chugyievissa (Tšuhujiv) helmikuussa 2022. Olena näkyy lehtien kansissa kahdenlaisissa käärinliinoissa.

Toisessa kuvassa poskessa ei ole vammaa. Toisessa kuvassa poskessa on side. Myös suomalaislehdissä.

KUVAKAAPPAUS 28.2.2022 BBC:n artikkelista ”In pictures: Destruction and fear as war hits Ukraine
Vieressä seisovalla poliisilla on Harkovan poliisipataljoonan tunnus.

Kuva toistuu kaikissa länsimedioissa (ks. artikkelikuvan valikoimaa). Mainonnan luonteeseen kuuluu toisto, ja nyt myydään oikeutettua sotaa.

Sotakuvasto on suunnitelmallista. Naiset, lapset ja seniorit herättävät suojeluvaiston. Raaka tosiasia on, että jos ”sodan kasvoina” tarjoiltaisiin sateenkaarenkirjavaksi värjättyä muunsukupuolista henkilöä, toivottu vaikutus jäisi saamatta ja sotakiihko syntymättä. Uhrina esitettyyn täytyy voida samaistua, uhri-hahmon on herätettävä Me-tunne laukaistakseen tavoitteena olevat reaktiot.

Varsinaisen asian henkilöiminen — kasvojen antaminen — tuo asian lähemmäs, ja saa ihmiset omaksumaan halutun ajatuksen helpommin.

Me ja Ne

Virallisen sotakuvaston ja -narratiivin länsimainen sotilas on parraton, siisti, kurinalainen. Sankarillinen auttajasotilas jakamassa ruokaa naisille ja/tai lapsille, jotka ovat avuttomina, suojeltavina, kiitollisina hänen jaloissaan. Taistelukuntoinen urho reippailemassa toverien kanssa tai nauramassa taukotiloissa. Niitä ”oheisvahinkoja”, joita tämä sankari ampuu ja tappaa, ei kuvissa näy. Taikaluoti osuu aina vihollissotilaaseen. Länsimaiden sodissa siviilit eivät kärsi. Länsimainen sotilas on vapauttaja.

Me olemme vapauttajia.

Vastakkainasettelun tehostamiseksi vihollinen dehumanisoidaan. Vihollinen on hirviö. Raaka ja julma. Syntymäpaha. Vihollisvaltion johtaja on sotahullu . Mielenvikainen. Arvaamaton. Verenhimoinen. Tuhon ja kauhun advokaatti. Diktaattori. Hitler. Ja siksi aina väärässä.

Iltalehti 28.2.2022: ”Kansalaiset eri puolilla maailmaa vaativat maidensa johtajia pysäyttämään diktaattorin ja pelastamaan demokratian Euroopassa.”

Ne eivät oikeastaan ole ihmisiä lainkaan. Kukaan niistä. Niiden tappaminen on oikeastaan oikein ja hyväksi ihmiskunnalle. Meidän on toimittava tai me kuolemme kaikki!

Kansalaiset eri puolilla maailmaa vaativat maidensa johtajia pysäyttämään diktaattorin ja pelastamaan demokratian Euroopassa.” Johtajien on taivuttava kansan tahtoon, ja sodittava demokratian puolustamiseksi, se on demokraattista. Vain sotimalla voi saavuttaa rauhan.

Ukraina-narratiivi välttää huolella mainitsemasta sitä, että Ukraina ei ole demokratia. Ukraina-narratiivi välttää huolella mainitsemasta sitä, että Länsi-Ukraina on sotinut länsidemokratioiden toimittamalla aseistuksella ja taloudellisella tuella itäukrainalaisia, siis omiaan vastaan vuodesta 2014. Ukraina-narratiivi välttää huolella mainitsemasta sitä, että Länsi-Ukrainan aggressioiden pääasiallinen kohde on useampi miljoona Itä-Ukrainan etnistä venäläistä.

Länsimailla on ollut kahdeksan vuotta aikaa pelastaa itse itäukrainalaiset Länsi-Ukrainan aggressiolta. Nyt kun Venäjä tekee sitä, suojaa itäukrainalaisia, se toimii väärin? Toimiiko?

Ukraina-viestintä tarjoaa erittäin yksinkertaistetun vastakkainasettelun kautta uhkakuvan, tunteen vaarasta, pyrkien synnyttämään toimintatarpeen: ”Meidän täytyy vastata! Sodalla. Vaihtoehtoja ei ole, eikä koskaan ole ollutkaan.” Väistämättömyyden ja kohtalon tuntu leijailee kansakunnan yllä.

Sodankäynnissä ei ole usein oleellista, miten asiat ovat, vaan miltä ne näyttävät. Tehokkainta psykologinen vaikuttaminen on silloin, kun kohde ei itse ymmärrä olevansa manipulaation kohteena.

Hasbara-konsepti

Hasbaralla tarkoitetaan kerronnan kontrollointia ja informaation manipulointia modernin sodankäynnin välineenä.

Hasbaran tavoitteet ovat
1) valtion strategiset pyrkimykset luoda yhtenäisyyttä kotirintamalla
2) varmistaa liittolaisten tuki
3) murtaa yritykset muodostaa vastarintaa
4) päättää tavasta, jolla asiat esitetään ja määritellään mediassa, älymystön keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa
5) määritellä ne rajat ja suuntaviivat, joiden sisällä poliittisesti korrektin keskustelun annetaan tapahtua
6) viedä ”laillisuus” kriitikoilta ja heidän esittämiltään argumenteilta
7) muovata yleistä mielipidettä ja suuren yleisön tekemiä tulkintoja kansainvälisten neuvottelujen tuloksista.

Sensuurin, agitpropin ja propangandan tavoin hasbara on laskelmoitua kommunikointia, jonka tarkoitus on vaikuttaa kognitioon (havainnot, tieto, ajattelu, huomiointi) sekä käytökseen manipuloimalla käsityksiä ja havaintoja (perception) asioiden syistä sekä muovata kantaa ja mielipidettä (position) yksipuolisella argumentoinnilla, ennakkoasenteita sisältävällä aineistolla tai tunteisiin vetoamalla. Hasbara pyrkii myös aktiivisesti istuttamaan mieleen poliittisesti korrektia sanomaa niin kotimaassa kuin ulkomailla tavalla, joka edistää itsesensuuria. Hasbara toisinsanoen pyrkii minimoimaan suuren yleisön halua harkita sellaista tietoa, joka yhdistetään näkökulmiin, yksilöihin tai ryhmiin, jotka on määritelty poliittisesti ei-hyväksyttäviksi.

Tarinankerronta legitimisoi, laillistaa tietyt havainnot, ja tekee muista ”laittomia”. Tarinankerronnalla voidaan vahvistaa stereotypioita istuttamalla suosittavia tai vähätteleviä nimilappuja tietoon tai tietolähteeseen. Sellaiset nimilaput altistavat tiedon vastaanottajat hyväksymään jotkin asiat luotettavina, olemaan uskomatta muita ja näkemään muut niin tahriintuneina tai epäuskottavina että heidät voidaan – ja että heidät pitääkin – sulkea ulos ja jättää huomiotta.

”Oikean asian puolesta”

Oikean asian puolesta kaikki on mahdollista ja luvallista. Helsingin Sanomien antaman tiedon mukaan kannessa komeilee kiovalaisia Venäjän erikoisoperaation vastustajia. Kyltissä lukee ”Kunnia natseille,” Fb:ssa tulkitaan ja kiistellään.

Länsi-Ukrainalla todella on länsimaiden aseistamia ultranationalistisia, puolisotilaallisia äärioikeistopataljoonia Donetskin ja Luhanskin rintamalla armeijan kanssa. Länsi-Ukrainan uusnatseihin ovat juutalaisjärjestötkin ottaneet kantaa. Ukrainan uusnatsit eivät ole Putinin propagandaa, jolla Putin oikeuttaa erikoisoperaatiota, vaikka länsimediassa näin viittaillaankin.

Kunnia natseille
(Lukijan käännös: ”Kunnia kansakunnalle. Kuolema viholliselle.”)

Jopa Facebook joustaa Länsi-Ukrainan uusnatsien kohdalla nyt yhteisösäännöistään, ja sallii väliaikaisesti Azov-pataljoonasta ”tykkäämisen.” Olisiko Facebookin ”tiedustelupomo”, NATOn entinen lehdistösihteeri, Ison-Britannian valtiorahoitteeseen trolliverkostoon kuuluvassa Valtiotaidon instituutissa (Institute for Statecraft) ja sen alaisessa Integrity Initiative -hankkeessa toiminut Ben Nimmo vaikuttanut Facebookin politiikkamuutokseen?

Koska länsimedia on vuosia pelotellut Venäjän tukeman äärioikeiston nousulla Euroopassa, rakennettuun mielikuvaan tulisi ikävä särö, jos myönnettäisiin, että länsimaiden ja NATOn tukemassa Länsi-Ukrainassa uusnatsit terrorisoivat oman maansa hallintoa ja tappavat itäukrainalaisia länsimaiden varustamina. Niinpä asiasta ei puhuta tai se kuitataan Putinin propagandana.

Selvityäkseen informaatiosodasta selväjärkisenä, on ymmärrettävä, että kaikki valtiot tekevät sitä, ja kohdistavat sitä niin omiin kuin vieraisiin mielipideilmaston ohjailemiseksi. Kun Me teemme sitä, käymme informaatiosotaa, sitä kutsutaan strategiseksi viestinnäksi. Niiden tekemänä se on valetta ja propagandaa, ei viestintää tai dialogiyritys.

Kaksoisstandardit ovat ainoa mittakeppi.

— Vuonna 2020 ilmestyi dokumenttielokuva #Shadowgate – Mitä sinun ei haluta tietävän. Elokuva hahmottelee, minkälaisia menetelmiä käyttämällä tiedustelupalvelut ja niiden käyttämät alihankkijat ohjailevat mielipiteenmuodostusta pyrkien vaikuttamaan esimerkiksi vaalituloksiin. Kaikilla isommilla valtioilla ja NATOlla on oma trolliarmeijansa. Ylipäänsä ”vapaa internet” on samantapainen myytti kuin median ylläpitämä kertomus ”vapaasta mediasta.” —

Vihapuhe ja rasismi

Intian informaatioteknologiaministeri Rajeev Chandrasekhar on nostanut esiin länsimaiden ja länsimaisten toimittajien tekopyhyyden ja kaksoisstandardit. Eräässä Chandrasekharin esimerkkitapauksessa Länsi-Ukrainan apulaissyyttäjä David Sakvarelidze selittää Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin olevan hänelle hyvin tunteisiin käyvä, koska hän näkee ”vaaleatukkaisia ja sinisilmäisiä eurooppalaisia ihmisiä tapettavan.” BBC:n uutisankkuri myötäilee sanoen kunnioittavansa Sakvarelidzen tunnetta.

Toisessa esimerkissä CBS Newsin vanhempi toimittaja sanoo ettei ”Kiova ole sellainen paikka, kaikella kunnioituksella, kuin Irak tai Afganistan, joissa konfliktit ovat raivonneet vuosikymmeniä. Tämä [Kiova] on suhteellisen sivistynyt paikka, suhteellisen eurooppalainen…kaupunki, jossa ei odottaisi tällaista tapahtuvan.”

Brittiläisen ITV:n uutisankkuri piti kriisiä käsittämättömänä koska Ukraina ”ei ole kehittyvä, kolmannen maailman maa; Ukraina on Eurooppaa.”

Pakolaisten vastaanottamisesta kertova puolalainen toimittaja sanoo ”Suoraan sanottuna, nämä eivät ole pakolaisia Syyriasta, nämä ovat pakolaisia Ukrainasta… He ovat kristittyjä, he ovat valkoisia. He ovat hyvin samanlaisia kuin me.”

Chandrasekar antaa ylläkerrotun lisäksi muitakin esimerkkejä läntisistä asennevammoista.

Arabimaiden ja Lähi-Idän journalistien yhdistys AMEJA tuomitsee ja hylkää lausunnossaan kaikki tällaiset rasistiset ja orientalistiset viittaukset, jotka antavat ymmärtää jonkun kansan olevan sivistymätön; ”Tämän tyylinen kommentointi kuvastaa länsimaisen journalismin läpäisevää mentaliteettia, joka normalisoi tragedian milloin se tapahtuu Lähi-Idässä, Afrikassa, Etelä-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Asenne antaa ymmärtää sodan olevan näillä alueilla jotain jokseenkin normaalia ja odotettavissa olevaa, vähätellen siten alueen asukkaiden kokemusta sodasta.”

Suomessa vihapuhe ei ole vihapuhetta eikä rasismi rasismia kohdistuessaan venäläisiin. Suomessa laki takaa vähemmistöjen oikeudet, ne vain eivät koske Suomen venäläistä vähemmistöä. Venäläisiä saa nimitellä ja syyllistää vapaasti. Hallitus, eduskunta ja media antavat mallia vaatien kollektiivista rangaistusta. Se on nyt sopivaa, osa strategista viestintää, koska ”Putin on Hitler.”

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Twitterissä ennen tilin poistamista

Todellinen tavoite lienee pelästyttää Venäjän venäläiset niin, että he vaihtavat hallituksensa, ja länsimaat saavat työnnettyä tilalle jonkun Putinia taipuisamman valtionpään, jonkun länsimaiden saneluun alistuvan.

NATO-jäsenyyden tehomyynti

Suomen sotakauppiaat tarjoavat Ukrainan kytkykauppana NATO-jäsenyyttä. Suomen lakeja on muutettu NATO-yhteensopivaksi jo 1990-luvulta asti; Suomi on ollut NATO-yhteensopiva 1990-luvulta asti. Suomalaiset vain ovat vastustaneet jäsenyyttä. Uutisvirrasta näkee, että tätä vastustusta yritetään nyt murtaa.

Valtion virallinen ääni Yle todistelee, ettei mikään oikeastaan muuttuisi, Suomi osallistuu jo nyt NATOn sotilasoperaatioihin Suomen ulkopuolella. Suomen ilmatilasta sentään tulisi virallisesti NATOn ilmatila. Yle tarjoaa ”tunnustetaan vallitseva asiaintila, Suomi on jo käytännössä NATO-jäsen” -näkökulmaa.

Myyntiä tuetaan mielipidemittauksista uutisoimalla. Ihminen haluaa olla lauman jäsen: ”NATO-kannatus kasvaa Suomessa.” Hae oma ämpärisi ennen kuin ne loppuvat. NATO-jäsenyysmyyntiä tuetaan kertomalla isoin otsikoin, että Venäjä haluaa estää Suomen NATO-jäsenyyden — haussa on ”Meitähän ei määräillä! Liitytään ihan piruuttaan!” -reaktio.

*) ”Nyt on varmaan saavutettu sellainen kriittinen piste, että kansalaismielipide ei enää sinällään muodostaisi estettä Nato-jäsenyydelle, vaan nyt tämä on ennen kaikkea ulkopoliittisen johdon käsissä. Kansa alkaa olla pehmitelty Natolle, riemuitsee mielipidemittauksia tekevän Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen Mtv-uutisille.

Pää kylmänä nyt, suomalaiset, ja viileää harkintaa.

Aiheeseen liittyy:

Loppukevennyksenä uusi kirjaidea Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmelle, jonka tietokirjan ”Näin Suomi voitti koronan” julkaisua ensin viivytettiin, ja sitten kustantaja perui julkaisun kokonaan, kun kahden vuoden viivytystaistelun jälkeen korona, Deltalla vyörytettyään, miehitti koko Suomen Omikron-divisioonalla, ja Suomi hävisi taistelunsa. Kuvanmuokkaus RS.

Artikkelikuvassa valikoima länsimaisen vastuullisen journalismin medioiden kansikuvia. Rintamalinjat informaatio- ja hybridisodassa on vedetty. Viestintä on voimallista, yhdenmukaista ja tunteisiin vetoavaa. Eriäviä tarkastelukulmia ei sallita.

Uskotko, että tuona uutispäivänä Ukrainassa ei tapahtunut mitään muuta etusivulle kelpaavaa?

*) Lisätty 4.3.3022 klo 06:05

134 comments

 1. Erinomaista Riikka jälleen sillä länsimaiden sotapropaganda on pian ylittämässä jopa Suomen lehdistössä Toisen Maailmansodan ajalta Neuvostoliiton Ilja Ehrenburgin sotapropagandan. Erhrenburg kiihotti rintamajoukkoja: ”tapa saksalainen tapa joka päivä saksalainen” ja tuloksena olivat lukemattomat raiskaukset mitkä johtivat siihen,että Berliinissä jopa Charite-sairaalan synnytyspöydillä olevat äidit raiskattiin. Kaikki naiset 6-90 vuotta kelpasivat, tätä propagandaa tarjoaa samaan etniseen ryhmään kuuluva Zelenski ja jopa toimittaja Timo Haapala.

  Jugoslavian sodan oikeutusta haettiin väärennetyillä Hollywoodin tuottamilla propagandakuvilla ja realsitsilta vaikuttavilla elokuvilla tuettiin Naton sankarillista taistelua puolustaa ”viatonta” muslimiväestöä Jugoslaviassa. Edelleen on todettava, että suomalaisten keskuudessa on juuri nyt ”korona-plandemian” pelottelun avulla saatu kansa niin sekaisin, että toimittajien kiihotuksen seurauksena ryhdytään pian kutsumaan joukkoja ylimääräisiin kertausharjoituksiin marssille Vienan Karjalaa ja kohti Moskovaa.

  Risto E.J. Penttilä Etelärannasta oli muistaakseni ensimmäisiä tarjoamaan suomalsiten ampumaan risteilyohjuksia Moskovaan vaikka Pietari on paljon lähempänä. On hienoa antaa Ukrainan oligarkeille lisää taloudellista tukea ja aseita suomalaisten kärsiessä polttoaineiden ja maakaasun hinnan noususta. Ilmeisesti Alko on valmistamassa venäläisestä vodkasta polttopulloja, jotta kansanedustajat voivat niitä sitten heitellä kohti ”vihreitä miehiä”!

  Vauhtisokeus tuntuu vaivaavan Lindtrömin sukuun kuuluvaa valtiomme päämiestä!

  Runo K. Kurko .

  Tykkää

  • ”On hienoa antaa Ukrainan oligarkeille lisää taloudellista tukea ja aseita suomalaisten kärsiessä polttoaineiden ja maakaasun hinnan noususta. ”

   Näinpä.

   Sanktiot iskevät idässä ja lännessä pieni- ja keskituloisiin. Ei taideta saada viljaakaan tänä vuonna, koska kaasunhinnan nousu nostaa lannoitteiden hintoja.

   Tykkää

 2. Mahorkka haisee.
  Olen itse seurannut life lähetyksiä Ukrainasta, ihan muuta kautta kun valtamedian.
  Täytyy olla aika sairas pää jos kannattaa ryssän touhuja ko maassa.
  Onko esimerkiksi, asuinalueiden ja normaaleiden ihmisten murhaamien Ukrainan vaoautusta, tai yjksikin tapaus missä Ukrainalinen lapsiperhe ajoi pikkuautoa jonka päälle ajoi ryssät tankillaan ja koko perhe kuoli.
  Olen itse ilmittanut esikunnalle joka paikan mikä suoltaa mätää mahorkanhajuaan, tämä lähti nyt listalle.

  Tykkää

  • Mahorkka tuo mieleen muistoja. 1980-luvulla laitoin baarissa aina mahorkan tuhkakuppiin palamaan. Haju karkoitti röökin pummaajat.

   Tykkää

  • Oho.. oletpa tosiaan seurannut…. 😉 tuo mainitsemasi tapahtuma on ihan muuta… mutta näin helppoa se on. 2022 jatkuu samana, pestyin ruumiinosa ei ole kädet…

   Tykkää

  • ”Olen itse seurannut life lähetyksiä Ukrainasta… ”

   Mitä ne on?
   Suomi on kummallinen paikka, kun täällä voi käyttää reippaasti r-sanaa pääsemättä käräjille. Liekö ongelma poliisi- oikeuslaitoksessa vai laissa?

   Kuulostat kokoomusnuori Siitoiselta.

   Lukisit muutakin kuin iltapäivälehtiä.

   Ukrainan sota alkoi 2014.

   Siellä on poltettu elävältä ihmisiä, ehkä jopa raiskattu ensin ja sitten poltettu.

   Miten ymmärtäisit seuraavan?

   STRATETIC-CULTURE, February 23, 2022

   Ukraine Shrinks Again

   ….

   We saw from Feb. 17 onwards a determined, very threatening, but foolish attempt by Kiev’s armed forces along the line of contact, including the notorious Azov Battalion, to advance into and occupy Donbass, under the noses of the 130,000 Russian troops waiting for orders in nearby Russia.

   The Ukrainian government of President Volodymyr Zelensky and his American advisers like Victoria Nuland had convinced themselves that Putin would not now dare to invade Ukraine after all the Western warnings of wider retribution. How wrong they were: right that he would not try to occupy Kiev, but wrong that he would let Donbass fall, creating unacceptable high risks of brutal ethnic cleansing of up to 4 million Russian Ukrainians forced to flee Donbass into Russia. And what a political humiliation this would have been for Putin.
   ….

   STRATETIC-CULTURE
   The Odessa Massacre – What REALLY Happened (VIDEO)

   Consortiumnews, Ukraine 150 articles,, lukuintoa

   Tykkää

  • Satun tietämään tästä jotain vaikka en sitä ole vielä julkaissut missään.

   Kun tuo tankkiuutinen tuli ulos niin muistaakseni päivää myöhemmin Ruotsin medioissa kerrottiin:

   1. Tankki oli ukrainalainen
   2. Autossa oli yksi vanhempi mies
   3. Hänet saatiin elävänä ulos sieltä

   Mitä Suomen mediat kertoivat:
   1. Ensin oli Venäläinen tankki
   2. Sitten otsikoista putosi pois sana ”venäläinen”
   3. Mutta ei sen jälkeenkään mainittu sanaakaan, että tapahtuma oli ilmoitettu liikenneonnettomuudeksi ja tankki oli ukrainalainen

   Olen nähnyt videon ja siinä tosiaan tankki vaihtaa äkkiä kaistaa ja ajaa henkilöauton yli. Ihmiset tulevat paikalle auttamaan kuskin ulos.

   Huomaatteko kuinka nimimerkki ”Snif” panee omiaan tehostaakseen narratiiviaan?
   – lapsiperhe
   – pikkuauto
   – koko perhe kuoli

   Mistä hän on saanut tämän tiedon, kun videolla tapahtumat ovat selvästi nähtävissä?

   Muistatteko koulussa, kun opettaja halusi demonstroida miten huhu etenee väestössä ja pyysi ensimmäistä oppilasta kuiskaamaan jotain vieressä istuvalle ja häntä sitten jatkamaan seuraavalle ja lopulta viimeistä oppilasta kertomaan luokalle mitä oli kuullut?

   Oletan, että jokaisella on ollut tälläinen fiksu opettaja?

   Tykkää

   • ne on ne ”tehosteet” juuri,jotka yleensä paljastaa,kuten liian hyvät tunteisiin vetoavat kuvat,toistelut,ja tarpeettomat nyanssit..kuten joskus täällä jossain,joku kertoi kuinka tuntemansa läheinen sai koronan,se olisikin erikoinen läheinen,semmoinen tuntematon

    Tykkää

 3. Suomessa toimittajat ovat kirjoituksissaan käytännössä hyväksyneet ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan”, sillä erityisesti iltalehtien toimittajat, kuten Timo Haapala kehottaa kohdistamaan toimet myös Venäjän kansaa kohtaan. Vihata Putinia ja ilmoittaa hänen olevan tyranni, roisto ja diktaattori on törkeää ja ala-arvoista ilmaisua virallsien median lehdissä.

  Länsimaiden johtama propaganda on saavuttamassa sellaiset mittasuhteet, että on syytä pohtia sitä kuinka pian tulemme käyttämään kuuluisan Ilja Ehrenburgin ilmaisuja venäläisille joukoille Toisessa Maailmansodassa:”Tapa saksalainen, tapa joka päivä saksalainen”, propaganda tehosi niin hyvin että Berliinin valtauksen yhteydessä raiskattiin kaikki saksalaiset naiset 6-90 vuotta, jopa synnyttämässä olevat Charite-sairaalan sairasvuoteella tai synnytyspöydällä!

  Zelenskin on sukulaissielu Ehrenburgille, joten venäläisiä on odottanut sama kohtelu Luhanskissa ja Donetskissa, mutta EU:ta tämä ei ole kiinnostanut. Suomen suhde Natoon on jo niin vääristynyt, että Suomi on valmis vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia viemään sotaa käyvälle maalle sotamateriaalia. On ilmeistä, että venäläisestä vodkasta aikoo Alko valmistaa ”Molotovin koktaileja” kansanedustajien käyttöön, torjumaan ”vihreitä miehiä” ja jos niitä ei näy, niin voihan sitten ottaa voitonmaljoja!

  Runo K. Kurko

  Tykkää

 4. Kyllä se länsimedia on nykyään vähintään yhtä paha propagandatuutti kun venäjän media.
  Videoita tehtaillaan monikymmenpäisen toimittajajoukon kanssa, muka vaarallisessa paikassa keskellä sotaa seuraavat rauhassa keskellä tietä ja kuvaavat.
  Samoinhan ne turvapaikkakriisissä lavasti kuvia ja videoita. Espanjalaisia lapsiakin otettiin kuviin, kun ei löytynyt niitä lapsia turvapaikanhakijoista.
  Ei tässä mitään sotaa toivo minnekään, mutta media ja poliitikot lietsoo sitä niin, ettei se putin voi enää edes perääntyä kasvoja menettämättä.
  Kaikenmaailman hilavitkuttimia joista kukaan koskaan ole kuullukaan poistetaan kaupoista myynnistä, ikään kuin olisi jotain merkitystä..

  Tykkää

  • Rakentavaa kritiikkiäkin löytyy (ja se ilahduttaa):

   ”Pyrkiessämme vastaamaan menneisyyden lääkkeillä – sotilaallisen liittoutumisen korostuksella, uhkakuvapolitiikalla, ideologiseksi pahikseksi leimatun pelaajan patoamisella ja vanhojen jakolinjojen seuraamisella – tulevaisuuden haasteisiin, emme edes halua kriittisesti pohtia nykyistä maailmanjärjestystä sekä tulevia haasteita, joita muuttunut maailmanpoliittinen tilanne ja Venäjän toimillaan osoittama läntisen järjestelmän kyseenalaistaminen vaatii.

   Ehkä pelottavin aspekti keskustelussa Ukrainasta onkin ollut vain yhden, korostuneesti läntisen näkökulman salliminen. Tämä ei johda vain läntisen hegemonian puhtaan oikeellisuuden ja haastamattomuuden korostukseen vaan myös Venäjän edustaman nousevan maailmanpoliittisen blokin ja mahdollisen tulevaisuuden valtatekijän (mm. BRICS-maiden) demonisoimiseen ja ulossulkemiseen. Tämä asetelma on näkynyt voimakkaasti kotoisessa Ukrainan tilanteen mediaraportoinnissa sekä asiantuntijoiden kommenteissa.”

   https://politiikasta.fi/suomalaisen-ukraina-keskustelun-nato-jumi/

   Tykkää

 5. Niin kauan kuin yksilöt samaistuvat käsitteisiin hyvä ja paha, niin kauan löydämme itsemme taistelemasta pahuutta vastaan.

  Kun näemme pahan jossakin, se näkee pahan meissä.

  Ihmiskunta on suurelta osaltaan vielä tässä dualismin illuusiossa. Ulkoisessa maailmassa koetut kärsimykset herättävät tästä karman pyörästä. Pyörästä jossa taistellaan jatkuvasti ulkoista uhkaa vastaan. Virus, valtio, ilmasto, talousromahdus you name it.

  Minulla on koira. Se murisee jos menen lähelle sen luuta. Ei koira ole paha. Sen tietoisuus on tasolla jossa hän samaistuu vahvasti luuhunsa ja sen menettämiseen.

  Ihmiskunta on vielä monilta osin koirani tasolla.

  Mutta kaikki aikanaan. Herääminen, siis tietoisuuden nousu, eli erillisyyden (hyvä vs. paha) illuusion katoaminen on tällä hetkellä suuremmassa vauhdissa kuin koskaan aiemmin.

  Kaikissa muutostilanteissa on aina rytinää. Tämä on nyt sitä. Uusi tietoisuus pelottaa, siksi vanha maailma tekee kaikkensa pitääkseen itsensä hengissä.

  Mutta tietoisuudellakin on oma evoluutionsa. Tässä prosessissa ihmiskunnalla ei ole muuta kohtaloa kuin yhdistyä toisiinsa, sama elämä, sama universumi, sama voima.

  Yhteenvetona, kun ihminen löytää pahuuden itsestään se näkee hyvyyden muissa.

  Liked by 1 henkilö

  • Olipas hyvä kommentti, taidat nähdä metsän et vain puita.
   Oma koira ei kyllä murise vaikka vien luun suusta, oiskohan tietoisuuden kasvua myös nelijalkaisessa😂

   Tykkää

  • Jokaiseen meistä sisältyy valo ja pimeys, ja siihen kaikkeus (dualistinen Jumala) perustuu. Erillisyys on todellakin illuusio, ja samoin aika, sillä kaikkeus toteutuu NYT ajassa, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus on olemassa NYT ikuisesti. Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen, eli tietoisuus on se, joka määrittelee kunkin ihmisen toiminnan. Jokainen meistä – yhdessä ja erikseen – on tietoisuuden hologrammi.

   1 Moos 3:22 Ja Herra Jumala sanoi: “Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” 23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. 24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä”.

   Tykkää

   • ”Jokaiseen meistä sisältyy valo ja pimeys, ja siihen kaikkeus (dualistinen Jumala) perustuu.”

    Vastaus on tasapaino, ja sitä nyt yritetään horjuttaa, työntää pimeän puolelle.

    Tykkää

 6. Mahorkilla tekee kipeeää kun ryssäviha kasvaa.
  Ehkä oiket ihmiset ei katsele hyvällä kun idän diktaattori tekee sotarikoksia ukrainassa.
  Putinistit on yksiä helkkarin rabieskoiria jotka pitäsi lopettaa.

  Tykkää

   • Jos ei käyttäydy kuin ihminen, niin miksi edes kutsua ihmisiksi.
    Kansa joka kehuu johtajaansa ja viettää voiton päiviä, joutaa syvimpään helvettiin kärventymään.

    Tykkää

   • Haloo! Venäjä on federaatio, liittovaltio. Se koostuu jäsenmaista/osavaltioista samaan tapaan kuin EU.
    Siellä yhteisnimike on ”venäläinen” ja EU:ssa se on ”eurooppalainen”.

    Sinun yhteismitta-logiikallasi me kaikki olemme vastaavasti Italian mafiaa, Belgian pedofiilejä jne.

    Tykkää

 7. Spostiini tullutta:

  ”Sotakuvasto Ukrainasta onkin lainaa muualta. Kim Iversen
  debunks fake Russia-Ukraine war videos.

  Venäjän tilanteessa moninäkökulmainen ja maltillinen analyysi näyttää kadonneen.

  Sen tilalle on tullut joukkojen ajaminen yhden totuuden karsinaan aivan samaan tapaan kuin
  nähtiin pandemian hallinnassa.

  Tällä kertaa se on tapahtunut nopeammin. Median on paahtanut sotaa, kauhua, pelkoa ja ydinsodan
  kuvastoa viime viikkoina siinä määrin, että joditabletit on myyty loppuun apteekeista.

  Pandemian ajalta tuttu tapa toimia, yhden totuuden julkisen keskustelun ilmatila alkaa vakiintua näyttämöksi, kun mieli on valmisteltu tälle toimintamallille.

  Ei ihme, että median teettämät tutkimukset näyttävät Natokannatuksen nousseen yli 50 %.
  Voitaisiinko mitään uskottavaa akateeemista tutkimusta teettää niin, että tutkimusta edeltäisi laaja ja intensiivinen asiaan vaikuttava markkinointikampanja mediassa juuri ennen tutkimusta?”

  Tykkää

 8. ”Olette hybridisodankäynnin kohteita. Oletteko huomanneet asian?”

  Olipas hyvä artikkeli, joten nyt olen. Kiitos siitä Riikalle.

  On tässä sulateltavaa, mutta lähtihän laakista rähmät silmiltä. Pakko myöntää että tuota ”Hasbaraa” on tullut nieleskeltyä kaksin käsin niin innokkaasti että tuntuupa typerältä myöntää että minua on huijattu ja petetty. Nyt hävettää.

  Pitäisi varmaan onnitella tämän tuuban suunnittelijoita. Kaikki propaganda on uponnut kuin kuuma veitsi voihin. Kaikki on tullut vedettyä koukkuineen, syötteineen, siimoineen ja jopa vapoineen.

  Nyt pitäisi vaan saada oksenneltua kaikki tuo nielemäni ”Hasbara”.

  Tykkää

  • Turha hävetä. Itsekukin menee ajoittain vipuun. Myös minä. Kukaan ei ole immuuni.

   Siksi itse luen samasta aiheesta eri maanosien lehdistä, massamediasta ja vaihtoehtomediasta, ja jos mahdollista, alkuperäisistä asiapapereista. Sitten vertaan ja ajattelen.

   Tykkää

   • Ei tämmöisiin kusetuksiin ole aikuisilla varaa sotkeutua.

    Minulla ainakin on tapana soimata itseäni oikein kunnolla, mielikuvitukseni mahdollistaa sen että voin potkia itseäni perseelle ja moksutella nyrkillä itseäni pitkin korvia aina kun tajuan mokanneeni.

    Pakko tosin on myöntää että kovin montaa kertaa en ole huomannut tai ehkä vain tajunnut miten olen hölmöillyt, nyt kuitenkin tajuan ja pää ja perse on mustelmilla ja paukamilla.

    https://www.partisaani.com/opinion/2022/03/01/lukijan-kynasta-ukrainan-juutalainen-sota/

    Tykkää

   • Partisaanin maailmankuva on ajoittain melko yksiulotteinen, mutta artikkeliensa joukossa on myös mehevää paljastusjournalismia ja aiheellista kritiikkiä.

    Tykkää

 9. En tiedä, entosiaan tiedä, mutta minulle tuli jutusta ajatus, että VAIN länsimedia julkaisee pelkkää propakandaa, ei mitään muuta, pelkkää propakandaa. Taas ns. vapaa meia, siis neukuumyönteinen, siinä on vain ja ainoastaan totuus. PRAVDA?
  ”Pravda” ei ouhu mitään ns. omista tappioista, ja jos sivulauseessa mainitsee, ne ovat lännen natsi ym juoksupoikien uhreja. Etoo tuommoinen kaksinaamaisuus. Lieneekö lopultakaan pyssymiehnekään pussissa jauhot puhtaita. Vai onko hänenkin ainoa vikansa, että on kannattanut vääriä aatteita kuten hän väittää?
  Mitenkäs sitä ennen puhuttiin silmästä, tikusta jne?

  Tykkää

  • Kyllä minä kerron, että kaikki valtiot tekevät sitä, käyvät informaatiosotaa, ja kohdistavat sitä niin omiin kuin vieraisiin. Tämä sisältää lännen, Venäjän ja Ukrainat siinä kuin muutkin maailman maat ja sotaliitot.

   Tykkää

   • Sen takia näitä sinun juttujasi jaksaa lukea, vaan kommentoinnit, no ottiatuota. Kiitos, että olet olemassa Riikka. Muuten sinut pitäisi keksiä ja se ei taatusti olisi helppo homma tässä maailman ajassa.

    Tykkää

  • Tviittiketjusta:

   Suomi @nato ’on #kansalaisaloite (ei sisällä kansanäänestysvaatimusta).

   ——

   Eikös tähän periaatteessa pidä saada yli puolet suomalaisista allekirjoittamaan jotta olisi laillinen demokraattinen päätös? Toinen on että eikö tässä myös tule todistus vastuu hallitukselle(vai allekirjoittajille?) että NATO-jäsenyys edistää vakautta jne?

   ———–

   Suomessa on parlamentaarinen demokratia, jossa valtiosopimuksista päättää eduskunta hallituksen ja tasavallan presidentin ehdotuksesta. Tämä aloite laittaa asian vireille eduskunnassa, joka voi kehottaa ulkopoliittista johtoa ryhtymään asiassa toimeen.

   Ei tule.

   ———

   Eli näin saatetaan nyt veivata Suomi NATO jäseneksi noin 70 000 äänellä

   Tykkää

   • Kiitos Riikka mahtavasta pläjäyksestä 2020- luvun informaatiomaailmaan. Itse asiassa artikkeli on enemmänkin oppikirjamateriaalia ja tulisi olla kaikille uutisia seuraaville pakollinen. Makeaa antia oli myös toimittajaksi itseään tituleeravan äärirasisti Haapalan avautumiset twitterissä, toivottavasti joutuu vielä vastuuseen sanoistaan.

    Tykkää

   • Patiqqa, yritän tässä myydä sitä käsitystä, että tasapuolinen ja analysoiva uutisointi olisi hyvä asia, ja että kiihkoton keskustelu parantaisi mahdollisuuksia ratkaisujen ynnä sovun löytämiseen 😉

    Tykkää

 10. tuo ”neljännen polven kiovalainen” on syntynyt jenkeissä ja asuu jenkeissä, ja ilmeisesti on siellä koko / suurimman osan elämästään asunut, joten ei ehkä parhaimmat kokemukset ukrainalaisesta arjesta. googlaamalla löytyy infoa, Farley Malorrus.

  tuo juoksukohtaus missä mukamas lavastetaan ukrainassa jotain tilannetta, on myös höpöhöpöjuttuja, se on vuodelta 2013, englannista, elokuvan kuvauksista. youtubesta voi katsoa: watch?v=MEONOBOAkEM

  Tykkää

 11. Olin nuoren sukulaisnaisen kanssa yhteydessä viime torstaina. Kysyin kun vähän huoletti että onko hänen poikakaveri saanut ikävää palautetta? Poikaystävä on venäläinen. Ei ainakaan silloin vielä… mutta täytynee kysyä mikä nyt tilanne.
  Ounastelinkin että saattaa tulla jotain tällaista, mitä nyt esim. Timo Haapala tuonut ajatuksiaan julki.

  Tykkää

  • Ihmisillä on nyt tunteet pinnassa. Tunteet ovat hyvä asia, mutta niiden ei pidä antaa estää järjen toimintaa.

   En pidä hysterian lietsonnasta. Pikemminkin meillä pitäisi olla kansakuntana vahva tahtotila säilyttää oma tontti turvallisena, rauhallisena ja sopuisana.

   Tykkää

 12. Muistanko oikein, esittelit Riikka tämän hasbara-opin aikoinaan, vuosia sitten verkkomediassa. Eikös tämä hasbara ollut lähtöisin ”temppelivuorelta” Jersalaimista?

  PS Pääsin kikkailemalla näkemään RT:tä. Donbassin rinrtamalla Donetskin joukot ovat vihdoinkin lähteneet etenemään Mariupol on jääny edelleen Azovin joukkojen haltuun ja piiritetyksi.

  Tykkää

 13. Spostissani odotti linkki https://metallicman.com/2025-deagel-forecast-casualty-figures/

  jonka sisältö antaa ajattelemisen aihetta.

  Alkaa siitä, että Australia on solminut Yhdysvaltain kanssa sopimuksen: Australia rakentaa sotilastukikohtia amerikkalaiselle henkilökunnalle. Yhdysvallat ja britit säilövät niissä ydinsukellusveneitään kunnes Australia tuottaa omia. Eli ainakin vuoteen 2040 — ja ohi, koska minne on pesitty, sieltä ei lähdetä.

  Tämä liittyy https://avoin.media/2022/02/23/ukrainan-kriisi-valikoima-poliittisia-palasia-ja-nakokulmia/ -jutussa mainitsemaani Yhdysvaltain uuteen indopasifiseen strategiaan eli Kiinan vastaisen liittouman rakentamiseen. (AUKUS)

  Kiinalla on tähän asti ollut ”Kiina ei tee ensi-iskua” -strategia. Nyt strategia on uudelleen harkinnassa.

  Iran on liittynyt SCO:n ja SCO:lla on ollut iso kokous. Karttakuva jäsenmaista https://www.mapsofworld.com/country-grouping/sco.html

  (Nyt jos Suomi lähtee NATOon, ja Yhdysvallat/NATO alkaa haastaa riitaa Kiinan kanssa, me vielä kaipaamme Ukrainan tilannetta.)

  Teksti kiertyy Deagelin päivitettyihin ennusteisiin, joissa Yhdysvallat ja EU ovat samaa blokkia, ja samalla itsetuhon tiellä. Osittain syynä on vääriin arvioihin perustuva moraalinen ylemmyydentunto, joka estää rationaalisen ajattelun.

  Amerikka on jo valmiiksi balkanisoitu, ja se on tehnyt sen itse.

  Pohdunta on pitkä ja polveileva, mutta se kannatti silti lukea.

  Tykkää

 14. Spostiini tullut kommentti:

  ”Tämä Ukrainan lehdistötilaisuus Joe Bidenista. Tämä kiertää nyt ahkeraan netissä, on ollut aiemminkin netissä noin 1,5 vuotta sitten, mutta nyt erittäin ajankohtainen”

  https://www.bitchute.com/video/B7sQCDRKpN1O/

  ———–
  Samalta henkilöltä jatkokommentti:

  ”Suoraa puhetta Usan armeijan eläkkeellä olevalta everstiltä ja hallituksen virkamieheltä, Col. Douglas Abbott Macgregorilta.

  En tiedä, kuulinko kaikkea oikein, mutta hän kertoo siitä, kuinka Putin on demonisoitu, vaikka hän on puhunut tästä jo vuosikausia, Macgregor sanoo myös, että Ukraina ei ole mikään demokratia (vaikka länsimedia tällaista väittääkin).

  Hän sanoo, että Putin ei ole kiinnostunut valloittamaan Länsi-Ukrainaa. Hän sanoo, että Putin on varoittanut vähintään 15 vuoden ajan, ettei se hyväksy rajoillaan ulkomaisia sotajoukkoja tai aseita (yhtälailla kun Usa ei hyväksy Kuuban rajoilla venäläisjoukkoja). Hän on varoittanut asiasta, mutta hänet on ignoorattu. Putin ei missään nimessä tule hyväksymään, että Ukraina liittyy Natoon.

  Hän sanoo, että tämä Venäjän invaasio on kohta ohi. The game is over, Ukrainan joukot on saarrettu, ja sen takia Zelenskyn täytyy neuvotella nyt mahdollisimman hyvä sopimus. Historiallisesti Itä-Ukraina on osa Venäjää, ja jää nähtäväksi, mitä Venäjä tekee sen kanssa. Mutta Länsi-Ukraina on neutraali, se ei kiinnosta Putinia, eikä Venäjällä ole resursseja sitä vallatakaan. Kyseessä ei ole myöskään mikään demokraattisen maan vapauttaminen, Ukraina on korruptoitunut maa.

  Macgregor toteaa, että sekä Amerikan että Euroopan on syytä pysyä erossa tästä, ukrainalaislle ei pidä viedä aseita, koska sitten he vain kuolevat turhaan. Puuttumalla asiaan, luomme vain suuremman humanitaarisen kriisin. Ex- puolustusministeri ei suosittele pakotteita Venäjälle eikä sotilaallista avustusta Ukrainaan.”

  [video src="https://media.gab.com/system/media_attachments/files/100/241/014/original/0366ff14f292c75f.mp4" /]

  https://gab.com/Ghallagher297/posts/107879794542637488

  Tykkää

 15. vaikka siellä varmasti on siviiliuhreja,ja tuskaa ja hätää,niin tulee kyllä mieleen tuosta naisesta uutiskuvissa,se syyrian pikkutyttö,joka ainakin kolmeenkertaan pelastettiin whte helmettien toimesta,mahtaako olla sama meikkaja asialla.
  enkä ymmärrä,miksi käytetään samaa henkilöä useaan kertaan,etenkin paljon näkyvyyttä saavissa kuvissa,no,sensuuri ja kontrolli toki mediassa sillä tasolla,että onko väliä,kaiken voi selittää kaikesta mieleisekseen.sopivat puhujat kun valikoidaan ”moniääniseen” mediaan

  Tykkää

  • Guardianin mukaan ”tuo nainen” seisoi sairaalan ulkopuolella (”outside a hospital after bombing”)..

   Miksi ihmeessä eivät pesseet verta pois ennen kuin sitoivat hänet (kahdella eri tyylillä)…

   —-
   No, Osama bin Ladenkin kuoli ja ylösnousi laskujeni mukaan ainakin tusinan kertaa.

   Tykkää

   • näitä kaksoishenkilöllisyyksiä erityisen paljon sandy hookin tapauksessa,muutama esimerkki,rehtori koulusta,kuoli uudestaan bostonissa,sama kuva mediassa,eri nimi.alex israel joka ainoana muisti ammuskelijan kouluajalta,myöhemmin isisin teloittaman james foleyn,sisar karie foley.
    jopa ensimmäinen teini joka kuoli koronaan,kuoli portugalissa,ja englannissa,eri ikäisenä,eri nimillä,samalla kuvalla.
    mutta ehkä tuo nainen päätyy samaan osastoon,kuin se eräskin mormooni,joka kolmessa ”terrori-iskussa” sattui oleen paikalla,tais olla wtc,boston,brysseli…että hyvä onninen,huono onninen…

    Tykkää

   • Sitten on vielä se Bostonin maratonin iskussa jalkansa toiseen kertaan menettänyt ja mitä näitä kaikkia onkaan. Crisis Actors -killalla menee hyvin.

    Tykkää

 16. Erinomaista mahorkan haistelijoilta tulla tänne kommentoimaan. Usein mahorkan haistelijoiden taustaa tarkastellessa huomaan näiden henkilöiden isoisän tai isoisän isän olleen Vpaussotamme 1918 tuomittuja punakaartilaisia ja näistä on sitten kasvanut uusi sukupolvi Nato-kiimaisia. Olen ylpeä siitä, että isäni taisteli neljän maan Suomen. Viron Latvian ja Puolan vapaussodissa, sekä Venäjän valkoisessa armeijassa juuri sitä kasaarimafian edustaama joukkoa vastaan jonka johtajina toimivat Neuvosto-Venäjän armeijan luoja Leon Trotski, todelliselta nimeltään Leon Bronstein.

  Sama kasaarimafian johtama ryhmä on Ukrainan johdossa, edellinen presidentti Poroshenko oli pikkurikollinen Neuvostoliiton aikana ja Zelenski koomikko! Mahorkan haistelijoiden olematon historian tuntemus on suorastaan liikuttavaa sillä Vladimir Putin on johdonmukaisesti toiminnallaan pyrkinyt estämään ja korjjaamaan kasaarimafian aiheuttamat tuhot Venäjän kansalle. Romanovien suku pystyi pitämään Rotschildien kasaarimafian pois Venäjältä, mutta Jeltsinin aikana Bill Browder pyrki valtaamaan Venäjän Valtionpankin Rotschildien omistukseen..

  Pahimmat bolshevikkien johtajat olivat kaikki kasaarimafiasta paitsi Josef Stalin, joten mahorkan haistelijoiden kannattaa myös haistella niitä metaanikaasuja joita vanhuuden höperö presidentti Joe Biden päästelee, kuten viimeksi Glasgovin ilmastokonferenssin tärkeimpänä kutsuvieraana. USA:n hallinto on täydellsiesti kasaarimafian käsissä ja mikäli halutaan tarkistaa tosiasiat, niin käsittämättömän moni merkittävä vaikuttaja on kotoisin alkujaan Ukrainan alueelta, esim. John Kerry ja Victoria Nuland.

  Mahorkan haistelijoiden kannattaa nyt otattaa rk käteen ja Kevlar kypärä päähän ja osoittaa iltalehdissä solidaarisuutta Zelenskin kasaariveljille ja mahdollisimman pian lähetä taistelemaan Ukrainaan. Olisi myös hyvä tarkistaa hieman kartasta missä Ukraina sijaitsee jotta ei erehdy kuten useimmat amerikkalaiset joilta kysyttäessä Ukrainan sijaintia selviää etteivät edes tiedä missä maanosassa kyseinen valtio sijaitsee!

  Epäilen syvästi, että mahorkan haistelijat liittyvät siihen joukkoon joille todelllnen sota ja veriset vaatteet ovat lähinnä Hollywoodin kasaarimafian rahoittamissa elokuvissa. Sota on paljon julmempaa kuin osaatte kuvitella!

  Runo K. Kurko.

  Tykkää

 17. yleisradio ”taistelee” ukrainan puolesta,nyt jättänyt jopa khl pelien tulospalvelun pois…mitähän seuraavana,varmaan säätiedotuksessa puuttuu venäjän kokonen osa kartasta..
  myös nyt kaikki urheilijoihin ja joukkueisiin kohdistuvat estot,pelkkää politiikkaa,silti kehdataan puhua urheilun ja politiikan pitämisestä erillään,kun se on poliittisesti sopivaa,kyseessä on kuitenkin työ niille urheilijoille.
  venäläisiä taiteilijoita jopa on nyt erotettu,kun eivät ole tuominneet sotaa,siinä sitä läntistä taiteellista vapautta,ja sananvapautta.
  veikkauskin on poistanut venäjän kohteet peleistään,,, kuitenkin on hyväksyttyä sanoa,että raha ei tunne moraalia,kun vaikka eläkerahastoista sijoitetaan sotateollisuuteen….joka nyt varmaan kyllä kokenut huimaa nousua.pistäisin kyllä nuo asiat silti,ihan eri viivoille.

  Tykkää

  • Naamioita riisutaan siellä ja täällä. Myrkkypiikeillä ehdollistetut joukot tekevät uskontunnustuksia mestareilleen. Irvokasta, mutta niin välttämätöntä. Osa voi jo aavistaa mihin he ennenpitkää päätyvät, suurin osa ei fanaattisuuttaan ymmärrä eikä välitä, mutta pääasia on, kukaan ei kuuntele eikä näe mitään.

   Tykkää

   • Jos on mahdollisuus ohittaa suurin osa hysteriasta niin velvollisuus pariin hajamietteiseen. Helpotuksen tunnetta nyt molemmilla puolilla koronarintamaa kun ilmestyivät Kiovan ja Donetskin rintamat? Veikkaan että helpotus ja hysteria ovat suurempia sillä puolella jolle rokotuspassi on OK. Myös pettymys tulee olemaan suurempi. Vaikka tämä sota jatkuisi pitkään – vaikea nähdä missä aktiivisessa muodossa se jatkuisi vuosia – niin koronahysterian ja rokotusfiaskon käsittelyt jatkuvat paljon kauemmin.

    Tykkää

  • Näin se maailmankylä ja univeraali tasa-arvo rakentuu…

   Koronaluvut olivat tämän sodan ensimmäinen mediauhri. Sitä sentään voinee pitää hyvänä asiana 😀

   Tykkää

  • Yle on taistellut aktiivisesti suomalaisten hävittämisen puolesta. Halla-aho sen sanoi mitä muut eivät vielä tiedä:
   Kolmas maailmansota. Halla-aho on III maailmansodan puolesta. Niinistö aprikoi väärin,ettei Suomi ole sodan osapuoli. Kyllä Suomi on.
   Aseiden toimittaminen sotaa käyvälle osapuolelle tekee Suomesta sodan osapuolen. Suomesta tuli III maailmansodan osapuoli. Yhdysvallat järjesti taitavasti tämän. Sopiva maailmankolkka löytyi Ukrainasta. CIA:n pelikirjan mukaan menee..

   Ydinasenappi, tuskin Venäjän tarvitsee edes kovin paljon miettiä käyttääkö vai ei.
   Läheltäkin löytyy niin tyhmää valtiojohtoa, ettei niille kannata jättää elinmahdollisuutta.

   Toivottavasti nyt vielä järkeä jostakin sen verran löytyy, että länsi vetäytyy. Von der Leyen piiskasi kättä ja tärisi kuin Hitler aikonaan puhuessaaan. Kannattaa katsoa hänen puhetyyliään. Aitoa aadolfia.

   Rahaa mätetään edelleen Ukrainalla siihen tyyliin, että sitä ei pidetä menetettynä mahdollisuutena. Maailmanpankilta 3 miljardia. Rahalla saa — aseita.

   Ne siviilit, jotka siellä kuolevat ovat näitä ”nationalisteja” joilla on halu kuolla maansa puolesta polttopullo toisessa ja pistooli toisessa kädessä kahden illan asekoulutuksen jälkeen.

   Jos sieltä 30 miljoonaa lähtee EU:hun, niin sekin sellainen katastrofi, ettei siitä EU selviä 20 vuoteeen.
   Kaikkinainen sodan pitkittäminen pahentaa siviilikriisiä ja pakolaisvyöryä. Te typerät Suomen poliitikot olette olleeet aiheuttamassa Ukrainan kriisiä, ja nyt lietsotte kolmatta maailmansotaa ja Suomenkin tuhoa.
   Olisitte lopettaneet 8 vuotisen sodan aiemmin vastoin Nato-isäntänne tahtoa.

   Suomi ei ole enää mikään neutraali lintukoto

   Tykkää

   • ”Rahaa mätetään edelleen Ukrainalla siihen tyyliin, että sitä ei pidetä menetettynä mahdollisuutena. Maailmanpankilta 3 miljardia. Rahalla saa — aseita.”

    Miksi ostaa aseita kun rahan voi siirtää verokeitaaseen käytettäväksi oman Ukrainasta paon jälkeen?

    Suomi on sitoutunut NATO-jäsenmaiden EU:n ”yhteiseen ulkopolitiikkaan”, olemme tiukasti mukana, on se Suomelle hyväksi eli ei.

    Tykkää

 18. Ei mitään uutta auringon alla, sillä artikkelissa esille tuodut lavastetut kuvat ovat täsmälleen samalla kaavalla tehty, jolla ns. ”terroristi-iskut” on valtamediassa kautta aikojen hoidettu. Ne toteutetaan kriisinäyttelijöillä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainitaTurun puukkoisku, joka toteutettiin – minkäs muun kuin kansainvälisten kriisinäyttelijöiden ja Supon avustuksella. Supo kuuluu CIAn verkostoon, niin kuin kaikkien muidenkin valtioiden suojelupoliisit, kuten myös Kiinan ja Venäjän. Näin sitä kansainvälistä huumekauppaa (ns. luukut) ja rikollisuutta pyöritetään.

  Tykkää

 19. ”Länsimailla on ollut kahdeksan vuotta aikaa pelastaa itse itäukrainalaiset Länsi-Ukrainan aggressiolta. Nyt kun Venäjä tekee sitä, suojaa itäukrainalaisia, se toimii väärin? Toimiiko?”

  No, Venäjän mukaan toimii. Heidän yksi suurimmista motiiveista oli pelasta donbassilaiset jatkuvilta pommituksilta, jatkuvalta sodalta, saattaa rikolliset, natsit oikeuteeen.

  Mutta siviileille hinta alkaa olemaan mieletön, jos Venäjä päättää tuhota voimalaitokset:Lämpö ja sähkö.
  Tuolta alueelta ei oikein saa mitään oikeaa tietoa. Mutta jos olettaisi, että Ukraina valmentaa siviilejä sotaan ja ”agressiivisia tai sotaisia siviilejä” olisi Venäjän armeijan sietokyvylle liikaa, kynnys voimalaitosten tuhoamiseen vähenee. Sillä tavalla siviilit saadaan liikeelle kohti ”Länttä. Kaupungit tyhjenevät. Jo nyt Venäjän armeija on antanut poistumiskäskyjä siviileille strategisten kohteiden läheltä. Siviilit ovat sodan jaloissa ja hankaloittavat operaatioita.

  Sieltä lähtevät kaikki jos sähkölaitokset tuhotaan. Se on valtava katastrofi. 40 miljoonaako tuolla asuu?

  Ei ehkä ole kovinkaan hyvä idea kouluttaa kaikenkarvaisia maanpuolustushenkisiä ääliöitä kiusaamaan ammattiarmeijoita??

  Satelliittikuvat suuresta kolonnasta saattavat olla myös osittain feikkejä.Kuitenkin niin vesikielellä lännen sotilasasiantuntijat kolonnaa katselevat, ettei olisi yhtään ihme vaikka se kummasti häipyisi. Se voidaan helposti tuhota Naton lennokeilla (jos se on oikea) .Myös voidaan yhtäkkiä kertoa, että nyt siitä on tuhottu puolet, ja näytetään feikki satelliittikuvia kolonnasta joka on puolet entisisestä. Tällä pyrittäisiin vaikuttamaan Putinin suosioon ja sotilasoperaation suosioon yleensäkin.

  Näitäkin leikkeitä, yllä kun katsoo, tulee kyllä siihen tulokseen, että sotaa on suunniteltu pitkäksi. Ehkä Ukrainan siviilit aavistavat tämän /tai tietävät ja pakenevat jo kaikki tai ovat lähes kaikki olleet lähdossä.

  Ikävää todella jos Ukrainasta aioataan tehdä pikku Donbass. Seuraavat 8 vuotta Länsi-Ukrainan sotaa.
  Meille todennäköisesti valehdeltiin, että Venäjä ylläpitää Donbassin konfliktia, ettei Ukraina pääse Natoon/EU:hun.
  Näin ei oikein voi loogisesti olla.
  Ilmeisesti pyritiin kuitenkin Venäjän resurssien(varojen) sitomiseen Donbassin sotaan ja sitä kautta samaan kuin
  nyt näillä uusilla pakotteilla. Eli tämä on toisinto: Nyt uudet pakotteet ja uusi sota Venäjälle, vieläkin laajempi.

  Venäjää ei siis saisi päästää irtautumaan Ukrainasta. Miten se tehtäisiin?

  Tälläisessä sotamoodissa näyttäisivät olevan ainakin Niinistö, Marin ja muutama muu. Siksi myös aseita päätettiin viedä.
  Toimiiko? Aika näyttää? Siksikö täällä pelästyttiin kun Putin muistutti ydinaseista?? Se ei ollut lännen pelikirjassa!!
  Luulen, että Putin tai Shoigu tajusivat jotain sellaista, mikä sai heidät kaivelemaan ydinasenappia!! Jonkinlainen ansa??

  Tykkää

  • ”Tuolta alueelta ei oikein saa mitään oikeaa tietoa. Mutta jos olettaisi, että Ukraina valmentaa siviilejä sotaan ja ”agressiivisia tai sotaisia siviilejä” olisi Venäjän armeijan sietokyvylle liikaa”

   Ja niiden ”siviilien” joukkoon on helppo sujauttaa Academin ynnä muiden alihankkijoiden ammattisotilaat ”vapaaehtoisiksi” naamioituina.

   —-

   Todennäkäisesti pyrkivät sitomaan Venäjän samaan tapaan kuin aikoinaan Afganistanissa.

   —-

   Putin saattoi muistuttaa ydinaseista ihan siksi, että Yhdysvallat/NATO älyää jättää väliin jo perinteeksi muodostuneet ”ennaltaehkäisevät ensi-iskunsa”.

   Aivan varmasti sotaa on suunniteltu pitkään. Siviiliuhreista ei tarvitse välittää, koska ne kaikki työnnetään media”tiedotuksella” Venäjän viaksi.

   Tykkää

   • Tuo taktiikka mitä ukropit ja azovilaiset käyttää nähtiin jo Syyriassa; käytetään siviilejä ihmiskilpinä, sotilaat toimivat siviilien keskuudessa siviilivaatteissa, kuten ISIS teki jne.

    Mitä tämä kaikki kertoo Zelenskistä ja hänen hallinnostaan? Näyttää siltä, että Zelensky kenraaleineen on valmis uhraamaan koko ukrainan kansan globalistiselle agendalleen.

    Tykkää

   • suunnitellun puolesta puhuu jo sekin,kun alettiin kuin yhteisestä käsikirjoituksesta toisteleen,että ”täysin provosoimaton oli hyökkäys”,että vaikkei olisi merkkejä provosoinnista muutenkin,niin tommonen pelkästään saisi ajatteleen,että toistelulla nyt halutaan peitellä jotain.provosoinnista kuitenkin monet tahot puhuneet,tosin jos jossain virassa oleva sattuu puhuun käsikirjoitusta vastaan,niin potkut tulee heti..ihan kuin koronassa..

    sitten näiden laittomien pakotteiden kanssa,kertoillaan,että kansalaiset ansaitsevat ne,koska ovat valinneet putinin,ongelma tossakin,että samat tahot taas kuitenkin väittäneet vaaleja järjestetyiksi,että edes sillä logiikalla ei ansaitse.
    pakotteet varmaan ihan olisi hyviä olla käytössä,ei nyt ihan näin kun nyt tehdään,mutta pitäisi sitten olla samat toimet sitten kaikille,ehkä tääkin sota olis jäänyt syntymättä,kuten niin monet muut,jos olisi samat säännöt kaikille.
    voiko törkeemmin vääristellä,ja väärennellä asioita,ja päin naamaa valehdella,kuin irakin sodassa,ja jäädä kiinni niistä..silti jätetään täysin tuomitsematta.
    ja miehittää se USA tälläkin hetkellä osaa syyriaa,ja varastaa öljyä sieltä,eikä kyllä näy keräyksiä jemenin lapsille,vaikka satojatuhansia lapsia kuollut siellä,ja on hädässä,ja vaarassa kuollla

    natookin muilutetaan nyt takaoven kautta koko eu:lle.
    että kyllä ne vihreet,ja muut ilmastonmuutos väki saattaa saada pian ilmastonmuutoksen,suunta vaan voi olla toinen,mitä kauhukuvissa maalailtu,eli ydintalvi

    Tykkää

 20. Hämmästyin sitä miksi Suomesta viedään aseita Ukrainaan. Liekö Ursula määrännyt.
  Eilen katsoin jonkun aikaa juutuupista Johan Backmanin juttua, joka tuumas aseista että vanhentunutta kalustoa.

  Tykkää

  • Saksassa on jo vanhaa, mutta ei vanhentunutta tietoa Ursula von der Layenin natsisuvusta.- Samalle viivalla ovat nyt Urainasssa Selenskin hallituksen hyväksynnän saaneet Banderan perilliset, Azov- natsit.

   Kansainvälisten lakien mukaan kaikki tappoaseita vieneet EU- maat tekevät rikoksen. USA: n mukaan ei myöskään hävittäjien lähettäminen Ukrainaan ole heidän ( globaalisti voimassa olevien) sääntöjensä vastaista.Venäjä tulee perustamaan kaikki vaatimuksensa lakiin ja siksi Ukrainaan aseita lähettäneet EU- maat tullaan Venäjän mukaan panemaan vastuuseen.

   Mannerlaattojen jylistellessä Suomen Ylen esittämille Ukrainan ylistyslauluille voi sentään nauraa.

   Kokoomus johtaa Suomen Natoon presidentti Niinistön johdolla. Älkää vaivautuko ajattelemaa itse ! Hurratkaa meille twiittejä ja peukkuja lähettämällä ( rakkaat hölmöläiset ).

   Suomalaisten enemmistö on infantiileja, koulutettu tyhmiksi,sanoi jo Uudessa Suomessa Pasi SIllanpää.

   Tämän aamun jälkidigin mukaanUkraina on voittanut kaikkien sydämet. Katsoja ihailevat Ukrainaa , -mikä nautinto nauruhermoilleni! TIK TOK TIK TOK. Kotivara suklaa lohduksi , jolla korkeasti koulutetut suomalaiset pärjäävät oikean sodan kuvien edessä.

   Tykkää

  • Pitäähän sitä humanitäärista apua hädässä oleville… (sarkasmivaroitus)

   Suomen hallitus asettuu näin muiden proxyja käyttävien hallitusten kanssa samaan rintamaan. On kätevää sotia Venäjää vastaan ukrainalaisten kautta. Ei joudu selittelemään kotimaassa, jossa enemmistö varmasti vastustaisi suomalaisten sotilaiden lähettämistä NATOn sotiin.

   Tykkää

 21. Peittely operaatio aivan sama heille kuinka paljon tulee vielä siviili uhreja.
  ”Ydinsota on käyty myrkkypiikeillä” joka säilyttää infran, rokotepakot ja passit olivat jo kaatamassa hallituksia. Paideninkin suosio on lähtenyt nousuun tämän järjästetyn kriisin myötä.
  Kaiken takana on nainen ei kun juutalainen, tämä on kipalakkien syytä ja suunitelma johon Putinkin kuuluu.
  Aina on todelliset voittajat olleet duunarin seläntakana olevat. Hysteria on muuttunut joukko hysteriaksi kyllä pelkään tulevia suunnitelmien toteutumisia näin rokottamattomana millaisessa tyranniassa joudumme vielä elämään. Taisimme hävitä tämän juutalaisten suunitelmille.
  Jokohan kunnon käsiaseen saa ostaa vetoamalla itsepuolustukseen ,tämä Suomen aselainmuutoskin oli pitkän ajan suunitelmiin kuuluva.

  Tykkää

  • Venäjä on jo Ukrainassa. Kolmas maailman sota alkaa jos Venäjää alkaa ajamaan sieltä pois. Itse he ilmoittivat lähtevänsä ”erikoisoperaation” jälkeen. Kuitenkin joutuvat ilmeisesti jättämään pienet miehitysjoukot. Tosin kukaan ei tiedä mitä tapahtuu. Ehkä jakavat Ukrainan vielä kahteen ja jättävät toisen puolen lännelle.

   Ukraina on kyllä aivan erilainen tapaus, eikä Suomi ole mitenkään samalla viivalla:

   1) 2014- 2021 Ukrainassa on tapahtunut hirveitä rikoksia venäjänkielistä väestöä kohtaan
   2) Siellä on ollut käynnissä lähes jatkuva sota vuodesta 2014.
   3) Minskin sopimusta ei Ukrainan parlamentti vahvistanut koskaan
   4) USA on Venäjän näkökannalta tunkeutunut sen reviirille Ukrainan kautta, ja tarkkaan ottaen emme tiedä minkälaisia ase-vakoilujärjestelmiä siellä on/oli tai mitä USA on aikonut sinne toimittaa/Ukraina tilata

   5)Ukrainan johto on käyttäytynyt täysin edesvastuuttomasti. He ovat myös varastaneet maakaasua, ilmeisesti aivan todistetusti.

   Suomessa taivastellaan Venäjän erikoisoperaation laajuutta. Ehkä se on vähän niin, että jos Kiina suorittaisi erikoisoperaation Suomessa, Suomeen lähetettäisiin miljoona sotilasta. Venäjän armeija on ehkä paljon pahempi ja isompi kuin mitä meille on kerrottu. Siitä antoi hiukan vihjeitä Syyrian pommitukset. He kun pommittivat siellä välillä melkein non stop.

   Se on aika yllättävää, että Venäjä pyrkii ilmeisesti saartamaan useat kaupungit, jopa Kiovan. Siinä koko operaatiossa on jotain kummallista. Meiltä salataan jotain suurta. Esim. se saattue joka on välillä 30 km, välillä 60 km pitkä on täysin kummallinen. Normaalisti tiet olisi suljettu, tuhottu, saattueeseen tehtäisiin hyökkäyksiä jne.

   Ei pitäisi olla ehjiä teitä tuollasen kulkueen ajella…

   Nyt siellä kulkevat kuin kotimaassaan jos lännen uutiset pitävät paikkansa. Ehkä Ukrainasta halutaankin jonkinlaista lännen ja idän taistelukenttää.Ehkä, etenkin Niinistö on kaavaillut Ukrainasta jonkinlaista Venäjän armeijan hautausmaata. Siihen viittaa hänen matkansa USA:han sekä asetoimitukset Ukrainalle. Itävalta ei toimittanut aseita Ukrainalle, ainakaan toistaiseksi.

   Länsi-Ukraina saattaa olla Lännen hallussa sillä tavalla, ettei Venäjällä ole asiaa sinne. Länsi toimittaa sinne ehkä
   suuret määrät aseita, kunhan Venäjä on saanut vallattua/miehitettyä Ukrainan Itäpuolen. Ja proxy-sota voisi alkaa…

   Tykkää

   • Tää ei varsinaisesti ole tätä asiaa, mutta sivuaa mediaa… Sanoma luopuu venäläisestä paperista (MT 4.3.2022). Toisaalta UPM lakko rajoittaa saatavuutta, joten ”lehtiä ei jää tekemättä, mutta ne voivat ohentua”.

    Tykkää

 22. Spostiini tullut kommentti:

  Niille, jotka pitävät Ukrainaa demokratiana ja oikeusvaltiona. Osa 1.
  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/23/ulkolinja-euroopan-lapsikauppa-tyttojen-ja-poikien-myymisesta-tullut

  Niille, jotka pitävät Ukrainaa demokratiana ja oikeusvaltiona. Osa 2. Euroopan korruptoitunein maa.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tassa-ovat-maailman-korruptoituneimmat-maat-tiedatko-miten-korruptio-nakyy-suomessa/8340598

  Tykkää

  • N. tunnin päästä Ulkolinja: Uhattu Ukraina!!

   En tiedä onko Yle välttänyt Ukrainan korruptiosta kertomista viimeiseen asti, mutta tuntuu siltä, että nyt tätä ohjelmaa näytetään melkein joka päivä, ja aiemmin ei ole näytetty mitään Ukrainan todellisuudesta kertovaa ohjelmaa, paitsi sotaan liittyvää. Siis viimeiseen 8 vuoteen. Ehkä Ylellä on nyt paniikki päällä, ja pakko vähän oikoa Ukraina- tiedotusta tasapuolisempaan suuntaan. Keskipalkka on siellä 500 euroa /kk, mutta väki on silmämääräisesti varakkaamman näköistä kuin Suomessa. Suomi onkin yllättäen ostovoimaltaan EU:n heikompia maita. Häviää Virolle, Latvialle, Puolalle, mm.

   Nuorekkaan näköisen poliitikko Kanervan kasvot vilahtavat ohjelmassa.
   Honkarakenne taisi toimittaa sen 8 miljoonan euron hirsirakennuksen, joka ohjelmassa myös vilahtaa.

   Tykkää

 23. Kuukkeli tarjos aamu-uutisia IS…YK:n yleiskokouksessa Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield: Venäjä hyökkää Suomeen ja Ruotsiin….

  Tykkää

 24. ”Uusin historiantutkimus tuntuu kallistuvan sille kannalle, että talvisota olisi hyvinkin voitu välttää. Näyttää vahvasti siltä, että suomalaiset päättäjät ja neuvottelijat aikanaan eivät olleet alkuunkaan tilanteen tasalla, oikeastaan he näyttävät olleen täydellisen kuutamolla tilanteesta.[…]

  Neuvostoliiton vaatimukset Suomelle siinä maailmantilanteessa olivat ymmärrettäviä. Kuka tahansa, joka tekee pienen ajatuskokeen ja asettuu Stalinin asemaan, päätyy tekemään jotain samanlaista.

  Stalinilla oli tiedossa, kuten piti olla myös suomalaisilla, että Hitler tulisi ennen pitkää hyökkäämään Neuvostoliittoon. Tämän olivat saksalaiset kertoneet koko maailmalle ja vielä suomalaisillekin erikseen.[…]”

  Sodan jäljet: Erkon vaimon sota
  https://www.sodanjaljet.fi/talvisota/erkon-vaimon-sota/

  Hyvä lukea tästäkin puolesta, kun media nyt käy taas Talvisotaa.

  Tykkää

 25. Onkohan meillä Suomessa ainakin jotkut jo alkaneet yhdistelmään niitä eri tiedonpalasia joita mediat koko ajan suoltavat. Osaset ovat kumma kyllä ikäänkuin kahdesta eri kuvasta. Taustalla on kaksi joukkuetta, white hats (Trump), Putin ja Xi, joita vastassa on deep state- globalistit. Taiwanin Kiinan osaksi sanotaan olevan jo tapahtuneen.

  Yle kertoo että Venäjän joukot eivät ole edenneet odotusten mukaisesti (koska Ukrainan armeija on muka niin vahva). Johtopäätös näyttää kuitenkin olevan väärä, sillä Venäjä on edennyt vain niin pitkälle, mikä on sen omaa aluetta ( vanhan kansanoikeuden mukaisesti eikä siis YK – aikaisen ). Ukrainan sodan taustalla on tapahtunut ja tapahtuu asioita juuri Saksassa, koska Saksan ja toisen maailmansodan liittolaisten välillä ei ole
  rauhansopimusta. Vallinneesta tulitauosta on siirrytty pois, Puolan ja Venäjän rajalla lentävä saksalaiskone osoittaa sodan uudelleen syttymisen. Venäjän tavoite on saada rauhansopimus aikaan ja vahvistaa valtioiden rajat, mutta Länsi ei näytä haluavan. -Angela Merkeliä ”kiitetään” nyt jo siitä että ”BRD- konstruktiota” , valtiosimulatiota ei enää ole.

  Schwabilaista great resettiä ei näyttäisi ” pukkaavan ”. Jo se että Venäjä suljettiin pois SWIFT: stä ajaa trilateraalista maailmanjärjestystä: SWIFT- järjestelmä on nyt rikki ja sen myötä koko keskupankkijärjestelmä.
  Great resetin digitaalinen bitcoinhan perustui juuri keskuspankkijärjestelmään.

  Meillä Suomessa on niin vahva käsitys Schwabin Great resetin tulosta , että sitä vastaan on mahdotonta argumentoida.

  Maaliskuun 20.päivänä voivat väitteeni (ehkä) saada vahvistusta.

  Tykkää

  • Jos jättää itä-länsi -vastakkainasettelun pois, niin Venäjän ulossulkeminen SWIFTistä rikkoo keskuspankkijärjestelmää, mitä voi käyttää perusteluna ”tarpeelle” luoda uusi järjestelmä digi-identiteetteinen ja -rahoineen.

   Mutta toki on sinunkin ajatuksesi ilman muuta harkinnan arvoinen näkökulma.

   Eräänä Case Ukrainan seurauksena arvioin, että EU-liittovaltiota tullaan myymään turvallisuuspoliittisena ”ratkaisuna”.

   Tykkää

  • Alfa on ihan ässä, ukrainalaisten ässä-lentäjien saitti. Informaatisodan ykkösiä… 🙂 ainakin niiden uutisrulla, videot ilmeisesti ok.

   Tässä, jos mahdollista ja aikaa tai pääsette Sputniknewssiin niin ottakaa ylös sieltä sellaista mitä koette tärkeäksi.
   Von Leyen pistää kaiken totuuden säppiin. Vanha suola janottaa. Goebbelsin hengessä. Varastavat omaisuuden ja polttavat kirjat, kuten ennenkin… Kerran N, aina N

   Sputniknews: ( tuo kohta AMID KIEV’S ONGOING SHELLING OF THE DPR AND LPR..)

   99+ Articles
   Situation in Ukraine

   On Thursday, Russia launched a special military operation amid Kiev’s ongoing shelling of the DPR and LPR. President Vladimir Putin stated that the op is meant to protect the people of Donbass, and its goal is the complete demilitarisation and denazification of Ukraine.(thursday 24.2.2022)

   UKRAINE, RUSSIA REACH UNDERSTANDING ON JOINT PROVISION OF HUMANITARIAN CORRIDORS TO EVACUATE CITIZENS, DELIVER FOOD, MEDICINE

   Siviilien evakuointi, ruuan ja lääkkeiden jakelu. Tälläisestä ei Suomen valhemedia kerro ollenkaan. Kerrotaan vaan, että nyt Venäjän hyökkäys on hidastunut. Olisiko yllä oleva yksi syy?

   Tämä uutinen sensijaan voi olla ihan keksittyä…
   —————————————————-
   Russian Intelligence Chief Says Intel Showed Ukraine Was Working on Nukes, US Knew About It
   2 hours ago (Updated: 1 hour ago)
   ———————————————-

   Tykkää

 26. Eikös Suomi allekirjoittanut isäntämaasopimuksenkin koko lailla kansalta salaa ja yllättäen. Eikä itse tilaisuuden koko luonnetta juhlallisuuksineen koskaan uutisoitu. Nyt nato-trollit käy ylikierroksilla ja julkisuuteen on laskettu todednnäköisesti tekaistu gallup-tulos, jossa kansan enemmistö muka kannattaa liittymistä natoon. Ja sehän on ollut pitkään yksi pää argumentti, että natoon liittymiselle pitää olla kansan enemmistön tuki. Ja nyt presidentti Niinistö lähtee kriisin hetkellä Yhdysvaltoihin ilman, että tapaamiselle on annettu mitään järkevää ja painavaa syytä. Ainoa syy lentää sinne henkilökohtaisesti on naton liittymissopimuksen allekirjoitus.

  Kieroilijat haluaa näköjään muuttaa Suomen Tsernobylin kaltaiseksi luontoreservaatiksi. Montako viikkoa menee, että joukkoja aletaan kutsua palvelukseen?

  Tykkää

  • Kyllä. Isäntamaasopimusta ei viety eduskunnan kautta, siitä puhuttiin ”teknisenä asiakirjana” ymv millä ”perusteltiin” sitä, että ei viety eduskuntaan.

   Tykkää

 27. Mitäs veikkaatte, oliko se Mustalla merellä ”miinaan” ajaneen Virolaisen rahtilaivan lastina ne paljon puhutut Suomesta Viroon annetut haupitsit?

  Tykkää

 28. Tuokiokuva Mariupolista, pariskunta yrittää poistua Mariupolista ja matkalla törmäävät azovilaisten tarkastuspisteeseen, tuolle pisteelle on jo monen matkantekijän reissu loppunut, linkki twitter-tilin videoon:

  Tykkää

  • onse raakaa touhua….ja suomen mediat vaan jotenkin onnistuu välttään kertomasta mitään ukrainan natseista.
   asia on kuitenkin ihan yleisessä tiedossa ympäri maailman,ja on kuitenkin jopa bbc,ja jenkkien tv:t tehnyt asiasta ohjelmia.
   ehkä kun natsisukuinen leyen ylitti valtuutensa,päättäessään sulkea RT ja sputnik kanavat eu-alueella,oli tarkoitus myös salata asiaa.sulkemista arvosteli euroopan journalisti liitto,tai joku järjestö,ja kertoi,että parempi olisi sensuurin sijaan,osoittaa se ”väärätieto”,jota leyen väittää niiden levittävän.
   eikös wef herra myös ole jotain natsisukua,että sinänsä ei ihme,että suojellaan natseja,onhan lähes koko maailma muutenkin tässä fasistisia toimia harrastanut pari vuotta,että ehkä on uusi natsien nousu tapahtumassa

   näissä luotettavissa länsi medioissa,voidaan esimerkiksi kertoa,että kiovassa kuuluu kovia räjähdyksiä(joita toki voikin kuulua..),ja rajuja katutaisteluja,sitten toisessa uutisessa kerrotaan,että venäjän joukot 30km päässä kiovasta,että toinen asia pitää olla valetta,tai vääränkuvan antamista,ei kai voi olla katutaistelemassa jos on 30km päässä.
   myös jatkuvasti kerrotaan uutisena vahvistamattomia ”tietoja”,jotka tietty yleisöön uppoaa totuutena

   Tykkää

  • on kyllä ”soluttautunut” ihan parlamenttiin asti,eikös siellä puhemiehenäkin toimi natsi…ainakin on toiminut.
   suomessa median lisäksi,etenkin haaviston kohdalla tästä asiasta vaikeneminen omituista,kuten myös nyky ”vasemmiston”,ja kokoomuksessa zyskowitczin.
   nyt tässä tilanteessa voisin jotenkin ymmärtää,kun ovat hiljaa,että varmasti sympatiat on kansalla varauksetta ukrainan puolella,mutta olis tässä vuosien varrella ollut aikaa,edes hiukan nostaa esiin aihetta

   Tykkää

   • Uusnatsit ovat osa parlamenttia ja armeijaa, kontrolloivat hallitusta. Igor Kolomoisky on tukenut tätä C-14 -ryhmää sekä pres. Zelenskia = ”molemmat siivet” omassa hallussa.

    Ja kuten tuossa Jimmy Dore -showssa tulee esiin, tämä on tiedossa EU:ssa ja Yhdysvalloissa hallitustasolla (Suomesta en ole varma 😀 ). Siitä ei vain haluta puhua koska se ei sovi rauhannobelistien ja demokratianviejien imagoon, että tuetaan uusnatseja Ukrainassa.

    Tykkää

 29. ”Nyt on varmaan saavutettu sellainen kriittinen piste, että kansalaismielipide ei enää sinällään muodostaisi estettä Nato-jäsenyydelle, vaan nyt tämä on ennen kaikkea ulkopoliittisen johdon käsissä. Kansa alkaa olla pehmitelty Natolle.

  Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kansa-alkaa-olla-jo-pehmitelty-natolle-tutkimusjohtajan-mukaan-suomalaiset-kannattavat-sotilasliittoon-liittymista-enemman-kuin-koskaan-ennen/8341404

  Tykkää

  • Tuo sana pehmitelty kertoo tästä nato-operaatiosta kaiken. Meidät suomalaiset pitää saada mukaan tähän Venäjän vastaiseen ristiretkeen.

   Tykkää

   • Tänään paikallisen kaupan parkkipaikalla: Kaksi iäkkäämpää miestä ja yksi nuorempi, kaksi dimexeissä ja yksi ulkoiluvaatteissa, kaikki ilman maskeja. Nuorin oli tulossa kaupasta kolmen jätesäkkirullan kanssa. Yksi tokaisi: ”Oot näköjään NATO-ruumispussia ostana. Meinaakko tarvita?” Siihen jäivät nauraa räkättämään kun astelin autolleni.

    Meillä täällä itärajan tuntumassa Venäjä-hysteria jää paljon vaille siitä, mitä se mediassa on.

    Tykkää

 30. Sotilasliitto Nato on aika kummajainen, koska sen jäsenenä on myös YK:n peruskirjan mukaan vihollismaaksi määrittelemä Saksa. Vihollismaalauseketta ei ole vieläkään poistettu. Poistamisen on määrä tapahtua vasta YK:n perustavaa laatua olevan uudistuksen yhteydessä.

  USA on ajanut Venäjän poistamista YK : n turvallisuusneuvostosta, joka voisi myös poistaa vihollismaalausekkeen. Tulee tuosta Niinistön salaisesta Bidenin tapaamisesta mieleen, että voisiko USA ” siirtää” Venäjän tilalle Suomen vaikka se on pikkumaa? Nato-jäsenyys lienee kuitenkin vahvempi optio.

  https://www.welt.de/geschichte/article160307764/Deutschland-fuer-UN-noch-Feindstaat.html

  Tykkää

  • Pyytämäsi lyhennelmä:

   Dore kertoo lehtlleikkeiden avustamana Länsi-Ukrainan parlamentissa olevista uusnatseista, ja siitä että asia on tiedossa Yhdysvaltain hallituksessa. Jotkut silti väittävät, että se on Putinin propagandaa. PBS News Hour on oligarkkien rahoittama. Länsi-Ukraina pommittaa itäukrainalaisia, jotka eivät halunneet olla osa uutta epädemokraattista Ukrainaa.

   Sisäministeri Arseni Avakov liitti uusnatsipataljoonat Ukrainan armeijaan virallisesti.

   Näyttää klipin, jossa uusnatsijohtaja Yevchen Karas kerskailee uusnatsien osuudella Maidaniin, vallankaappaukseen ja sotaan; länsiaseilla tappaminen — olemme saaneet niitä paljon — on hauskaa. Ihmiset luulivat, että Janukovitsin hallitus ampui ihmisiä Maidanilla mutta uusnatsit sen tekivät, sanoo Karas.

   Länsi aseistaa länsiukrainalaisia uusnatseja, koska he ovat ainoat, jotka ovat valmiita ”hoitamaan homman” länsimaiden puolesta. Me (uusnatsit) aloitimme sodan.
   Karas sanoo, että heillä (uusnatseilla) on Javelin-ohjuksia, ehkä vain briteillä on enemmän.

   Turkki, Puola, Ukraina ja Iso-Britannia ovat tehneet liiton.

   Euroopan perhe on jo romahtanut. Nyt rakenteilla on uudet globaalit liittoumat, Karas sanoo.

   Puhuvat C-14 -uusnatsiryhmästä, Svobodan nuorisosiivestä. Kuva, jossa Joe Biden kättelee C-14 -ryhmän johtajaa Olek Tyahnybokia.

   Niitä, jotka 2014 varoittivat Ukrainan uusnatseista, nimiteltiin Putinin trolleiksi jne.

   Yhdysvallat kielsi 2015 ja Kanada 2016 sotilaskoulutusavun näiltä natsipataljoonilta, siis natsius ilmoitettiin ihan virallisesti syynä siihen, että ei kouluteta. Silti jenkkihallintoväki kaveeraa näiden kanssa.

   Pres. Zelenski ei saanut uusnatseja kuriin, joten liittoutui niiden kanssa. Zelenskin juutalaisuudella yritetään perustella sitä, että Ukrainassa ei voi olla uusnatseja; Zelenski on uusnatsien ihmiskilpi.

   Kanadan varapääministeri Crystia Freeland bongattu heiluttamassa lippua, jossa natsitunnus.

   Uusnatsit valtasivat Mariupolin 2014. Hyökkäävät edelleen poistumista yrittävien siviilien kimppuun. Siviilejä pakotetaan taistelemaan.

   Tykkää

  • ou nou…varmaan IL siis ihan juuri kohta suljetaan,sentään todistettavasti JÄLLEEN levittänyt valeuutista,toisaalla kuitenkin suljetaan pelkkien todistetta vailla olevien syytösten perusteella

   Tykkää

 31. entisestään yksipuolistuu mediarintaman kuva,kun nyt estetty rt ja sputnik verkkosivut täysin.
  caitlin jonhstonen sanoin,demokratian ja vapauden puolustaminen,vaatii omituisesti hirvittävästi sensurointia ….
  tiedä sitten kuinka laillisia toimia nämä on,kun ihmisiltä rajoitetaan mahdollisuudet tehdä itsenäisiä tulkintoja asioista,totuusministeriö ainoa ”totuuden” lähde…todellisia vapauden puolustajia täällä ”vapaassa lännessä”,mitään muuta tule,kuin rajoituksia ja kieltoja

  Tykkää

 32. Kiitos Riikka.
  Valaisi asiaa joltakin kantilta mutta herätti uusia kysymyksiä.
  Onko Itä-Ukrainan enegia varannut pääasiallinen syy näille kähinöille?
  Vai onko Ukraina vaan niin ”syrjäinen” maankolkka että siellä voi harjoittaa yhtä sun toista ”vähemmän fiksua” asiaa?
  Tarkoittaako viittaus Euroopan perheeseen EU:tai ja sen tappiota?
  Kuka on Olek Tyahnybok?

  Tykkää

  • Itä-Ukrainassa on kaivokset (metalli ja hiili) ynnä energiaa. Itä-Ukrainan osuus Ukrainan bkt:sta 26-27%
   Länsi-Ukrainan osuus Ukrainan bkt:sta noin 13-14%

   Itä-Ukraina ”venäläisosa”, Länsi-Ukraina ollut osa Puola-Liettuaa (ja myös Itävalta-Unkaria). Sitten on vielä Etelä- ja Keski-Ukraina,

   Ukraina on Euroopan korruptoitunein maa.

   Viittaus Euroopan perheeseen tarkoittaa EU:n riitaisaa perhettä ja hajoamisprosessia.

   Oleh Tyahnybok on äärioikeisto/oikeistopuolue Svovodan johtaja, entinen parlamentin jäsen.

   Pääasiallinen syy kähinöille on geo- ja valtapolitiikka eli EU:n, Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän keskinäinen voimasuhdekamppailu. Liittyy toki talouspolitiikkaankin.

   Tykkää

   • ja eikös vielä osa romaniaakin liitetty ukrainaan.

    ”Pääasiallinen syy kähinöille on geo- ja valtapolitiikka”,tarkotitkos tossa että ego- ja valtapolitiikkaa,jaa,et kai,kun muutenhan olis liki saman asian toistoo egon ja vallan kanssa..
    juu,mutta vakavasti,syytä voi arvailla tälle kähinälle,etenkin kun miettii,että länsi varmana ennustuksena pitkään kertoi tapahtuvan,silti ei tehty asialle oikein mitään,näytti enemmän,että ennustus oli itseään toteuttava,jonka piti toteuteua,vaikka väkisin.
    hyötyjiä ei paljon löydy,ehkä usa nyt hyötyy,aseteollisuuden kautta,ja kaasun myynnillä…ja mahdollisilla uusilla jäsenmaksujen maksajilla natoon,no,eikös nekin mene tonne aseteollisuudelle.
    ja venäjäkin saatiin taas eristettyä,ihan kissoista lähtien,kai sekin joillekkin tavoite.
    toivottavasti ei tarkoitus ole kuitenkaan ryhtyä laajempaan sotaan,jolloin ei enään ketään hyötyjää löytyisi.

    onkos muuten tietoo,millä valtuuksilla nyt estetään tiettyjä sivustoja ihmisltä?onko laillista?ja jos laillista,niin mikähän taho semmosia valtuuksia jakelee?

    Tykkää

 33. Jonkin verran seurannut mv lehden sivuja, mutta sielläkään en ole nähnyt minkä verran uusnatseja on, noin? Ja onko ne taustaltaan jotain tiettyä etnistä ryhmää? Kenen kanssa Huntteri kumppaneineen teki ”bisnestä”?

  Tykkää

 34. ULKOMAAT YL€-IS-PA$KAA LAUANTAI  

  Uutistoimitukset hiljenevät Venäjällä    
  Kansainväliset mediayhtiöt ovat laittaneet
  toimintaansa Venäjällä jäihin uuden,
  uutisointia vaikeuttavan lain vuoksi.  
  Venäjällä duuma hyväksyi perjantaina lain,
  jonka mukaan Venäjän asevoimiin liittyvien
  niin kutsuttujen valeuutisten levittämisestä
  voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.  

  Uutistoimintansa keskeyttämisestä Venäjällä
  ovat kertoneet muun muassa Bloomberg, CNN
  ja yleisradioyhtiöt BBC, CBC ja SVT.

  Kas kumma…Lännen Paskantoimittajilta
  tuli kiire lähteä Venäjästä kuin Valehteleminen
  Venäjän Armeijan toimista…Julistettiin Rikokseks..

  Palkintona 15 Vuoden Ilmainen loma Siperiass..

  Eikös Rehelliset Totuustoimittajat silloin Naulaa
  Perseensä…Entistä tiukemmin Penkkiin kiinni..

  Ja jatkaa Hommansa…Entistä Päättäväisemmin..

  Tykkää

 35. ”duuma hyväksyi perjantaina lain,
  jonka mukaan Venäjän asevoimiin liittyvien
  niin kutsuttujen valeuutisten levittämisestä
  voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

  Uutistoimintansa keskeyttämisestä Venäjällä
  ovat kertoneet muun muassa Bloomberg, CNN
  ja yleisradioyhtiöt BBC, CBC ja SVT.”

  Tulkinnassasi lähdön syistä saattaa olla perää 😀

  Tykkää

   • Niin, onhan sekin näkökulma, että toistaa setä Puuttinin näkökulman hätädässä olevasta pienestä Venäjän maasta. Tosin jos nato on uhka, niin kuinka nyt uskaltaa tyhjätä joukkoja natomaiden rajalta? Mitäs jos Putte hyökkäisi vaikka Alaskaan? Onhan sekin ollut osa tsaarin Venäjää ja nyt Puten maan rajalla. Avaahan nyt silmäsi Riikka, odotin sinulta paljon selkeämpää käsitystä asioista. Harmi, luulin että olit suomalaisten puolustaja. Avaahan tietokone ja laita hakukenttään sana holomord.

    Tykkää

   • Tarkoitat varmaan holodomoria?

    Missä olen toistanut Putinin näkökulman hädässä olevasta pienestä Venäjän maasta?

    Minä ajattelen, että sodan/sotien kaikilla osapuolilla on omat syynsä miksi ovat mukana, ja omat selityksensä sille, miksi ovat mukana. Mikään valtio, ei Venäjäkään, toimi tyhjiössä.

    Lisäksi ajattelen, että sota on yleisesti ottaen huono asia, eritoten siviileille.

    Ajattelen, että taloussota (pakotteet) on sekin sodankäyntiä, ja pakotteista kärsivät siviilit sekä idässä että lännessä. Sikarikkaita ei haittaa, massit on jemmassa useammassa verokeitaassa.

    Ajattelen, että jos puolin ja toisin olisi aidon oikeasti, toinen toistensa elämisen oikeutta kunnioittaen, yritetty
    ratkoa ongelmat neuvottelemalla ja kompromisseilla, oltaisiin selvitty ilman tätäkin välinäytöstä.

    Globaali maailmankylä nyt ei vaan rakennu niin, että räjäytetään puhevälit.

    Nykyään asiat ovat kääntyneet niin päin, että vapaaksi länneksi kutsuttu alue Kiinan-mallistuu ynnä on tehty kaikkea sitä, mistä Venäjää on haukuttu vuosikausia so. käytetty diktaattorin otteita omaa väestöä kohtaan hurskastellen, että se tapahtuu demokratian pelastamiseksi.

    Samat säännöt kaikille, niin sopu on lähempänä.

    Tykkää

   • joo-å…että nyt tyhjentänyt pitkät viron ja latvian rajat joukoista,ja siirtänyt ne…?muutenkaan ihan järkevää juttua,jos pakko jotain väkisin sanoa,niin ehkä hiukan järkevämpää kannattaisi yrittää

    Tykkää

   • hitto,unohdin pätkäleen norjan rajaa,on kyllä niin kaukana,että varmaan sitten ollut lennosto siellä,että ehtivät mukaan

    Tykkää

   • …ja vielä kalingrad unohtui…että onhan noita natomaita,liettua ja puola rajoineen saadaan vielä sieltä

    Tykkää

  • Minkäs sille voi jos Putin on melkein aina oikeassa. Entäs jos kirjoittaa analyysin sodasta ja viikon päästä Putinin puheen osana on melkein sanasta sanaan sama analyysi?

   Tykkää

   • itseasiassa tiedän, että AvoinMediaa luetaan hallintopuolella ja armeijassa, ja kuulemani mukaan myös lähetystöissä.

    Se ei tietenkään tarkoita, että olisin analyyseissani aina oikeassa/oikeammassa kuin moni muu, mutta siitä se kertoo, että on kiinnostusta seurata.

    Ja niinhän mielipiteisiin pitäisi päätyä: monesta lähteestä lukien, vertailuja tehden, itse ajatellen.

    Tykkää

   • Eikös se sitten myös tarkoita että Vladimir olisi hypännyt Riikan kyytiin? Syntipukki kaikkeen maailman pahaan onkin rajan tällä puolella? Niinkauan kun asioita voidaan tutkia eri kanteilta ja kaverille ja sen ajatuksille annetaan tilaa, vaikkei niitä itse aina hyväksykkään, sodat ja riidat pysyy kaukana.

    Tykkää

 36. ”Niinkauan kun asioita voidaan tutkia eri kanteilta ja kaverille ja sen ajatuksille annetaan tilaa, vaikkei niitä itse aina hyväksykkään, sodat ja riidat pysyy kaukana.”

  Aivan.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s