Rokote-epäröinti, Ukrainan sisällissota ja bioalustat

Kommunikaatioteollisuusyritys EKOS Research Associates Inc. on tehnyt Kanadassa pienen otannan kyselytutkimuksen, jolla yritetään selvittää yhteyttä koronapiikkien ottamisen ja Ukrainan konfliktista olevien mielikuvien välillä, sekä millaisia Venäjän vastaisia toimia kanadalaiset pitävät hyväksyttävinä.

Kysely tehtiin 9-13. maaliskuuta 2022 välisenä aikana. Vastaajia oli 1035 yli 18-vuotiasta kanadalaista. Vastanneista 10% oli rokottamattomia, noin 105 henkilöä´kaikista vastanneista. Virhemarginaaliksi ilmoitetaan +/- 3,1%.

Vastanneista kolme tai useampia koronapiikkiannoksia ottaneista enemmistö kannatti Venäjän vastaisia pakotteita. Kaksi piikkiannosta ottaneiden keskuudessa kannatus oli selkeästi pienempi. Piikeistä kieltäytyneiden joukossa kannatus Venäjän vastaisille pakotteille oli paljon pienempi, ja vastustus suurempaa.

Piikin ottaneet kannattivat

 • Venäjän vastaiset pakotteet 86%
 • Venäläisten, Putinin piiriin kuuluvien oligarkkien ulkomailla sijaitsevan omaisuuden takavarikko 85%
 • Lisärahan ja ei-sotilaallisen avun lähettäminen Ukrainaan 78%
 • Venäläisten öljytoimitusten katkaiseminen 81%
 • Aseiden lähettäminen Ukrainaan 82%
 • Hävittäjälentokoneiden lähettäminen Ukrainaan 52%
 • Joukkojen lähettäminen Ukrainaan 30%
 • Ukrainan pakolaisten vastaanottaminen Kanadaan 85%

Piikin väliin jättäneistä 52% ei tue mitään yllä luetelluista toimista, ja 26% pitää — ottaen huomioon Donbassin alueella elävien venäjänkielisten sorron — Venäjän interventiota Ukrainassa oikeutettuna. Piikin ottaneista 88% uskoo Venäjän tekevän sotarikoksia Ukrainassa. Otannan vastausten perusteella tehtiin johtopäätös, että disinformaatiolla on erittäin haitallinen vaikutus.

EKOS: Public Attitudes to Ukraine Conflict by Vaccine Acceptance:

Kyselyn tulokset kysymyksiin

(ylin) ”Ottaen huomioon [Länsi-Ukrainan hallituksen] Donbassin alueella asuviin venäjänkielisiin kohdistaman sorron, Venäjä oli oikeutettu tekemään invaasion Ukrainaan”

ja (alin) ”Uskon Venäjän tekevän sotarikoksia Ukrainassa.”

ProTech-sivusto siteeraa maksumuurin takana olevaa Toronto Starin artikkelia ”How vaccination status might predict views on the Russian invasion of Ukraine”, ”Kuinka rokotestatus saattaa ennakoida näkemystä Venäjän Ukrainaan tekemään invaasioon.” Jutun mukaan kyselytutkimuksessa haluttiin verrata rokotestatusta ja poliittisia asenteita pandemian, rokotteiden, hallituksen nauttiman luottamuksen ja [Ukrainan] sodan välillä, luoda ”disinformaatio-indeksi”.

EKOSin perustaja ja johtaja Frank Graves lausuu: ”Tämä on ehdottomasti uusi ja pelkistetyn salakavala voima, joka on osallisena polarisaatiossa, disinformaatiossa ja huonossa päätöksenteossa. Eikä se näytä olevan menossa pois. Asiat menevät huonompaan suuntaan. En usko tämän johtuvan siitä, että näillä [kyselyyn vastanneilla] ihmisillä on sisäänrakennettu sympatia venäläisiä kohtaan. He lukevat tästä [Ukrainan konfliktista] netistä, he saavat tietonsa samoista lähteistä mistä he saivat rokotevastaiset tietonsa.”

Edelleen Graves sanoo kolmen [tai useampia kokeellisia, testivaiheessa olevia mRNA-teknologian] koronapiikkejä ottaneiden hylänneen koronapiikkejä koskevan disinformaation, ja kannattavan hallituksen tekemiä terveystoimia kuten rokotepasseja; ”Mitä vähemmän rokoteannoksia, sitä suurempi hyväksyntä disinformaatiolle ja Venäjä-sympatioille.”

Toronto Starin juttuun on sisällytetty joukko muita asiantuntijoita tukemaan Gravesin mielipidettä. Samalla moititaan niitä poliitikkoja, jotka ovat kyseenalaistaneet Kanadan hallituksen koronatoimet.

EKOSia johtavan Gravesin omat, uskomuksiin perustuvat mielipiteet eivät jää epäselviksi. Hän uskoo koronapiikeistä kieltäytymisen johtuvan disinformaatiosta. Terveydellisistä ja uskonnollisista syistä johtuvaa kieltäytymistä ei ilmeisesti ole? Terveydenhuoltohenkilökunnan kieltäytyminen koronapiikeistä ei johdu työssä tehdyistä havainnoista koronapiikin ottamisen mahdollisista seurauksista?

Kyselytutkimus pyrkii luomaan keinotekoisen yhteyden koronapiikeistä kieltäytymisen, Venäjän ja disinformaation välille, vihjaten taustalla olevan samat tahot. Mahdollisuus, että lukee mediaa kriittisesti, etsii tietoa muualta, vertaa ja ajattelee itse kehystetään disinformaatioon kritiikittä uskomiseksi. Kehollinen itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus kehystetään disinformaatioon liittyviksi.

Ukrainan sisällissodan pitkittämistä aseavulla kehystetään Venäjä-myönteisyydeksi (Suomessa lisäksi NATO-vastaisuudeksi).

Tutkimustuloksia voisi lukea myös niin, että koronatukimedian kautta levitettyyn viralliseen koronanarratiiviin uskovat osoittivat uskovansa massamedian Ukraina-narratiivin yhtä kritiikittä; koronapiikkien ottajat ovat sotamyönteisiä.

Mitä se kertoo median vaikutusvallasta ja ihmisjärjestä? Mikä taho todellisuudessa yrittää polarisoida, jakaa yhteiskuntaa — tehdä maailmasta valintatehtävän, jossa vaihtoehtoja on vain kaksi eikä nyansseja ollenkaan?

Bioalustan mahdollisuudet konsensuksen rakentamisessa?

Heitän leikiteltäväksi, tutkittavaksi ajatuksen. Koronapiikkien yhteydessä on puhuttu siitä, että koronapiikeistä on löytynyt grafeenia, ja että grafeeni olisi piikeissä mukana bioalustan, ihmisen kehon sisäisten biopiirien rakentamiseksi.

Vuonna 2019 perustettu INBRAIN Neuroelectronics -niminen yritys kehittelee ”kustannustehokkaita”, kehonsisäisiä, grafeenipohjaisia bioelektrisiä, tekoälyohjattuja implantteja vaihtoehtona käytössä oleville metallisille aivorajapinta-käyttöliittymille (brain interface). Grafeeni ´”sopii täydellisesti aivojen anatomian kohdennettuun stimulointiin.”

Toimintaa tukee Euroopan komissio.

INBRAIN Neuroelectronics

BusinessWiren antamien tietojen mukaan INBRAINin ensimmäinen tuote on tarkoitettu lukemaan ja moduloimaan aivojen toimintaa, käyttäen tekoälyä ohjaamaan adaptiivisia vastauksia [Parkinsonin taudin ja epilepsian] personoituun terapiaan.

Tarkoitus ei ole väittää, että INBRAINilla on mitään yhteyttä koronapiikkeihin ja niistä väitetysti löytyneeseen grafeeniin. INBRAIN on mukana osoittamassa, että grafeenipohjaista bioalusta-tutkimusta rahoitetaan ja tuetaan, että sellaista kehitetään. Teknologian ”hyvyys” ja ”pahuus” on käyttötarkoituksessa ja -tavassa.

Koronapiikeistä tiedetään, että ne eivät estä saamasta tartuntaa tai tartuttamasta muita, eivätkä ne estä sairastumista tai kuolemaa. Suomeen on tullut 11 miljoonaa annosta lisää. Koronapiikkien valmistajat, jakelijat ja koronapiikityksistä päättäneet on vapautettu vastuusta mahdollisten haittojen suhteen.

Uskallatko haastaa itsesi, tavallisen tapasi ajatella ja kysyä itseltäsi normielämän ulkopuolella olevia kysymyksiä? Kuten:

 • Mikä olisi paras tapa saattaa grafeeni kehoon tekoälyohjailtavan bioalustan rakentamiseksi?
 • Miksi joku taho saattaisi haluta ohjailtavia bioalustoja ihmiskehoon, jopa heidän tietämättään ja suostumuksettaan? Mikä tällainen taho voisi olla?
 • Miksi tällaista tehtäisiin ilman ihmisten tietoa ja suostumusta?
 • Miksi monissa maissa yritetään saada lakiin rokotepakko? Liittyykö se bioalustojen istuttamiseen?
 • Voitko olla vuorenvarma siitä, että mikään taho ei missään eikä koskaan tulisi hyödyntämään tällaista teknologiaa väärin, esimerkiksi etäohjattujen poliittisten murhien tekemiseen? 24/7 -valvontaan?
 • Voisiko tekoälypohjaista bioalustaa käyttää mielipiteen ohjailussa? Voisiko bioalustan kautta ohjelmoida ihmisiin sallitut mielipiteet? Jos, niin miten käy valinnanvapauden ja vapaan tahdon?

Kysyminen, ajatteleminen ei tarkoita, että ”uskoo kritiikittä kaikki salaliittoteoriat.”

Aiheeseen liittyy:

4IR, Uuden normaalin valvottu talouskastijärjestelmä

WHO on ongelma, ei ratkaisu — Korruption ja kontrollin anatomiaa

WHO:sta terveysvastuuviranomainen yleissopimuksella — Voi ei!

Tietovuoto: Reuters, BBC ja Bellingcat brittihallituksen Venäjä-vastaisissa salaoperaatioissa

Lähteet:

EKOS, Politics (18.3.2022): Public Attitudes to Ukraine Conflict by Vaccine Acceptance

ProTech (22.3.2022): How vaccination status might predict views on the Russian invasion of Ukraine

Odysee (28.1.2022): Nanotech found in Pfizer jab by New Zealand lab (video) Parlamenttiedustajat Sue Grey ja tri Matt Shelton ovat raportoineet Uuden Seelannin parlamentin terveyskomitealle Pfizer/BioNTechin koronapiikistä löytyneestä grafeenista ja nanoteknologiasta.

La Quinta Columna | Brighteon: Graphene in vaccines. Graphene multiplies frequencies and damages cells when exposed to EMF (video)

INBRAIN Neuroelectronics

BusinessWire (30.3.2021): INBRAIN Neuroelectronics Secures $17 Million in Series A Funding for First AI-Powered Graphene-Brain Interface

Artikkelikuva ”Kielletty ajosuunta” koottu sieltä täältä. Kuvan rakentelu RS.

38 comments

 1. Hyvä Riikka! Olen seurannut julkaisujasi yli vuosikymmenen varrella, ja mikään ei ole muuttunut: olet tuhma ja uhka ”kansalliselle turvallisuudelle”, sillä pyrit aivan selvästi saattamaan viattomat ihmiset ansaan = ajattelemaan ihan itse, ja niin että mm. epämiellyttävä totuus saa mahdollisuuden olla oma itsensä.

  Liked by 1 henkilö

 2. Bertrand Arthur William Russell 3rd (May 18, 1872 – February 2, 1970) British philosopher, logician, mathematician, historian, and social critic. In 1950, he was awarded a Nobel Prize in Literature. sanoo:

  Bertrand Russell 1952 . “The Impact of Science on Society”,

  ”Diet, > Injections <, and Injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so."
  *
  *
  "The populace will not be allowed to know how its convictions were generated. When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for a generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen."
  *
  *

  https://en.m.wikiquote.org/wiki/The_Impact_of_Science_on_Society

  Tykkää

 3. Minkä tähden rokotteessa on grafeeni-lisä? Vai onko tämä
  Pfizer told Reuters its vaccines do not contain the material. This material is also not listed in any of the widely available COVID-19 vaccines worldwide.
  lähempänä totuutta?

  Tykkää

  • Miksi julkisilla rahoilla ylläpidettävät yliopistojemme valomikroskopiayksiköt kieltäytyvät tutkimasta koostumuksia edes yksityisellä rahalla maksettuna?

   Tykkää

  • En tiedä, miksi Pfizerin koronapiikissä on grafeenilisä tai onko siinä. Siksi käytin tekstissä sanaa ”väitetysti”.

   Idea on leikitellä ajatuksella, että on grafeenilisä ja edetä siitä uusin kysymyksin tutkimaan eri syitä ja suuntia, mihin erilaiset mahdolliset välivastaukset vievät. Jokainen omaan työhypoteesiinsa.

   Tykkää

  • Grafeenioksidi/hydroksidi on tekoälyn pohja, jolla voidaan muodostaa yhteys ihmisen ja internetin välille. Rokotetuilla on jo MAC-tunnus, joka löytyy androidilla BLE-appilla.

   COVID-rokotteen DARPA-hydrogeeli voi luoda kiteitä, nanoantenneja vastaanottamaan signaaleja 5G-tornista

   DARPA Hydrogel & litium -seos reagoi välittömästi elävien rakenteiden kanssa muodostaen kiteitä, jotka on suunnattu käpyrauhaseen, jolla on oma sähkömagneettinen kenttä.
   Kiteet ovat johtavia niiden sisältämän litiumin ansiosta. Kiteet voivat vastaanottaa signaalin lähettimestä soluun ja lähettää signaaleja solusta lähettimeen. Nämä ovat itse asiassa nano-antenneja.

   Se näyttää todella laajenevan antennin ihmiskehon sisällä. Nämä antennit voivat vastaanottaa signaaleja ja komentoja 5G-torneilta. Nämä antennit voivat laajentaa koko kehoa DARPA-hydrogeelin tunkeutuessa koko kehoon. DARPA-hydrogeeli ei säästä mitään elintä tai solua.

   Koronavirusrokote tekee sinusta biologisen robotin!

   https://spacetravelinalabama.wordpress.com/2021/05/19/darpa-hydrogel-in-covid-vaccine-can-create-crystals-nano-antennas-to-receive-signals-from-5g-tower/

   Tykkää

  • Tohtori Luis De Benito jakaa raportin MAC-osoiteilmiöstä rokotetuissa yksilöissä. Hän huomasi tämän MAC-ilmiön rokotetuilla kesällä 2021.

   ”No, konsultoin joitakin tietokoneteknikoita, robotiikkoja ja muita biologeja ja insinöörejä, tietojenkäsittelytieteen ja nanorobotiikan asiantuntijoita. Ja he kannattavat mahdollisuutta, että tämä koodi syntyy ruiskeen vuorovaikutuksen seurauksena potilaan geneettisen materiaalin kanssa. Ehkä ei niinkään niiden DNA:n kuin suuremman yhteensopivuuskompleksin, HLA:iden, kanssa, jotka lopulta ovat peräisin genomista.”

   https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html?m=1

   Tykkää

 4. Onhan tässä ollut kaikkien aikojen tilaisuus piikittää ihmisiin jos jonkinlaisia aineita. Kaikissa suurissa huijauksissa on monta tasoa, monta harhautusta ja monta hyötyjää. Grafeeniakin voi olla vain osassa vaksiineja, näin aluksi. Vähän miettinyt, että mitä muuta kautta grafeenia voisi ihmiseen työntää ja keuhkot nyt ainakin on yksi reitti. Jos nämä koronan keuhko-ongelmat onkin yliannos grafeenipölyä tms.

  Autoissa on perinteisesti ollut sellainen taitellusta suodatinpaperista valmistettu raitisilmasuodatin matkustamon tuloilman puhdistamiseen. Viimeaikoina täällä päin ei ole ollut tarjolla pelkästä paperista tehtyjä suodattimia vaan on pitänyt ostaa ”aktiivihiilellä” tummaksi kyllästetty suodatin. Tuossa ei ole mitään järkeä, koska ilmaa virtaa paljon ja nopeasti suodattimen läpi. Edes uusi suodatin ei ehdi absorboimaan paljoakaan epäpuhtauksia hiileen niin lyhyessä kontaktiajassa ja hiilen määrä on niin vähäinen, että se kyllästyy täyteen hyvin nopeasti. Jos tuo musta töhnä sisältääkin grafeenia, niin siinäpä oiva tapa annostella bioalustaa aivotoiminnan kaappaamiseksi.

  Toinen keino voisi olla rock-konsertit, joissa ”savukoneilla” luodaan efektejä. Savun sekaan vähän piikkiproteeiinia ja katselemaan paljonko tulee sydänkohtauksia/sydänlihastulehduksia.

  Vuosi sitten oli juttua Suomessa kehitetystä hengitettävästä koronarokotteesta. Ei tainnut saada julkista rahaa, mutta osoittaa, että tietoa on miten bioaktiivisia aineita voitaisiin nenän/keuhkojen kautta annostella. Hengitettävien aineiden testaaminen salaa on vielä helpompaa kuin piikittäminen. Seuranta vaan kännykkäverkkojen avulla ja oireilevat tietysti hakeutuu lääkäriin/sairaslomalle itsestään.

  Tykkää

  • Täällä meilläpäin on myös havaittavissa joissakin henkilöissä kognitiivisten kykyjen nopeaa ja vahvaa heikkenemistä, joka sijoittuu koronapiikitysten kanssa samaan aikajanaan.

   Minua kiinnostaa tuo EKOS-tutkimuksen osoittama nopea kiihkoilun kohteen vaihtuminen. Kuin pää olisi tyhjä taulu, johon istutetaan uusi otsikko. Tunnetila on ikään kuin sama, kohde vain toinen.

   Tykkää

   • Itse näen, että valmiiksi tunnekuohujen valtaamia ihmisiä on helpompi töniä ja havaitsin ajattelukyvyn heikkenimisen jo hysterian alkuvaiheessa. Nyt on kyseessä ”ylläpitohoito”.

    Tykkää

 5. Kuvittelenko vain….olen katsellut ihmisiä joita kohtaa vaikka kauppareissulla ….näyttää kuin ihmisten kasvot olisi muuttuneet harmahtaviksi….ns.tervettä punaa ei näy.

  Tykkää

 6. Olen jo pitkään miettinyt, onko sallitut mielipiteet jo jotenkin saatu ohjelmoitua enemmistön mieliin. Ihmiset vaikuttavat olevan ulkoisesti suht. normaaleja, mutta älyllisesti zombeja. Aika moni Venäjän ja Ukrainan historiasta tietoinen on ehkä lukenut F. William Engdahlin kirjan ”Manifest Destiny: Democracy as Cognitive Dissonance”. Yksi niistä kirjoista, jotka auttavat ymmärtämään, miten lähes kaikki uutisointi koskien Gorbatsovin jälkeistä Venäjää on ollut kaukana todellisuudesta.

  Tykkää

 7. Tarkoittaako tuo ”kaukana todellisuudesta” sitä, että Venäjästä pyritään uutisoimaan mahdollisimman negatiivisesti? Esim.: Yhdysvalloissa tapahtuu kaikesta päätellen valtapoliittisia murhia todella paljon, mutta eihän niistä uutisoida täkäläisessä massimediassa. Mutta Venäjän vastaavilla herkutellaan hartaasti.

  Vaihdoin nimimerkkini Markomaanin toiseksi, koska tuo entinen vähän mässäilee lääketeollisten ongelmien (esim. plandemia-piikitysten) kanssa painivien kustannuksella.

  Tykkää

 8. Joko helmikuun kokonaiskuolleisuustilastot on julkaistu, itse en ole niihin vielä törmännyt.
  Vaikuttaa pahalta, jos milleniaaleja kuoli USA:ssa viime vuonna puolen vuoden aikana 58 000, siis yhtä paljon kuin jenkkejä kuoli 8 vuoden aikana Vietnamissa.

  https://mvlehti.net/2022/03/17/usan-tilastot-nuorten-aikuisten-kuolleisuus-nousi-84-koronarokotusten-alettua-koko-vietnamin-sodan-uhrimaara-vain-puolessa-vuodessa/

  Eräs nettihenkilö selitti Suomen suurta ylikuolleisuutta tammikuussa suurten ikäluokkien siirtymisellä ajasta ikuisuuteen, mutta epäilen itse tuota selitystä. Työssäkäyvät ovat ottaneet eniten rokotteita ja siksi noutaja saapuu heidän luokseen, siis nuorempiin ikäluokkiin.

  PS Madeleine Albright on kuollut

  https://mvlehti.net/2022/03/24/irakilaislasten-tappaja-usan-ex-ulkoministeri-madeleine-albright-on-kuollut/

  Tykkää

 9. tutkimuksen tapainen ei osoita mitään muuta,kuin nöyrien massamedian aivopesemien lampaiden osuuden…joka on valitettavan suuri,ja tutkimuksella varmaan tavoite saada vielä voimistettua tunnetta massoihin,että kuuluvat niihin oikeellisiin ja hyveellisiin,kun noin yhdistellään asioita…nykyään kun lähes kaikki uutisointi näyttää olevan mielenhallintaan ja muokkaukseen tarkoituksellisesti suunniteltua.
  nyt esim. kerrotaan,että ukrainasta 9200 hakee SUOJELUA suomesta,aiemmin ollut ihan muita nimityksiä käytössä asialle.

  Tykkää

 10. just niin. yksi tuttava joutui viikon päästä rokotuksesta teholle. Puhe alkoi sammaltaa, pääsi onneksi liuotos-hoitoon AJOISSA. Toinen sai kolmannen piikin jälkeen koronan ja pääsi sitä kautta sairaalaan.Nyt onnellisesti rullatuolissa.

  Älkää enää luottako näihin amerikkalaisiin valehtelijoihin.Olin kuulevina uutisista, että Suomessa kuolee nyt n 500 kuukaudessa koronaan? Mahtava rokote!!!

  Suomen pitäisi kieltää Rasistinen KansanPuolue. Sen jälkeen on mahdollista rakentaa rauhaa…
  Rasistinen Kansanpuolue oli merkittävässä roolissa Suomen viime sotaan päätyessä.

  Tämä puolue saa ohjeet yhä Ruotsista?

  Netistä: Nyt on Suomalaiten aika puhua..

  Laiton Lehti:
  SUOMENRUOTSALAISET SIIRTOMAAHERRAT KANSANMURHAAJIA?
  Käytännössä kyse oli suomalaisten kansanmurhasta, jota johdettiin keskitetysti Ruotsista. Ruotsalaiset ottivat suomalaisilta väkivalloin kaikkein parhaimmat viljelysmaat ja kalastusalueet. Suomalaisia kuolikin paljon nälkään ja tauteihin samalla, kun ruotsalaisilla oli paljon korkeampi elintaso ja väestönkasvu.

  Luonnollisesti ruotsalaiset eivät tätä häpeilleet, vaan päinvastoin olivat ylpeitä suomalaisten kansanmurhasta.

  Naton erikoislähetystä katsellessa, Rkp nauraa taas.

  Tykkää

 11. Mitä tästä eteenpäin tapahtuukin, vaikea nähdä että mikään hyvä kehitys alkaisi Suomesta. Vanhastaan ”yhden totuuden maa”, masennus kansantautina. Korona näyttää tuoneen moneen elämään merkitystä ja rytmiä, siksi kai maskia pidetään ulkonakin. – – – Slavoj Zizekin lohkaisua soveltaen: on yksi asia ajatella että ihmiset ovat typeriä, toinen asia nähdä marketti täynnä maskinaamoja. Sellaiset termit kuin post-moderni ja globalisaatio saavat merkitystä vuonna 2 jälkeen koronan (jkr). Ehkä liikaakin merkitystä? Siitä päättävät ei-suomalaiset.

  Tykkää

  • On se surkeeta ku ny on semmosia naamarievuttomia lentsikoitakin! Millai semmosilla kukaan k-tautikoohottaja uskaltaa lentää?! No ei uskallakaan!

   ·· …many travelers voice concern over the safety of maskless flights…

   Asiakaspalvelu ei kuitenkaan ole täysin kuollut, vaikka olikin yleisesti ottaen henkitoreissaan viimeset kaks vuotta, ku oli se k-epideeemia ja kaikki. Lentoyhtiö United nimittäin lupailee tolloimm-… ööh siis tarkoitan herkimmille asiakkailleen että tikettiperuutuksista saa rahat takaisin jos naamarievuton lentsikka ei miellytä.

   https://www.businessinsider.com/how-to-get-refund-united-dont-want-fly-without-masks-2022-4

   ·· United CEO said the airline is offering credit or refunds to passengers
   ·· who don’t want to fly without a mask mandate

   dweeefterit ja vääksepookit räjähti kun suivaantuneet kuluttajat toivat ilmoille hyvesignalointinsa nollaamisen tuomaa turhautumista riepupakotteiden poistuttua:

   ·· In response to the policy, several consumers took to social media
   ·· to air their grievances…

   ”Oireeton taudinkantaja” olikin ehkä hienoin kinkkien keksintö jonka saivat (ihme kyllä) tuputettua länsimaalaisille – täydestä meni. Ja menee edelleen, esim eräs psykiatristi B uskoo täysillä, ja on muutenkin KAIKISSA oletuksissaan IHAN PIHALLA:

   ·· ”Mask mandate or not, wearing an N95 on planes and in other enclosed public spaces
   ·· helps protect yourself and others from Covid-19,” Psychiatrist Benjamin Venesss
   ·· wrote on Twitter. ”I don’t want to get sick, but also there are two elderly people
   ·· opposite me; if I’m an asymptomatic carrier, I don’t want to risk infecting them.”

   N95 ei auta asiassa yhtikäs mitään mutta psykiatristi ei näemmä ymmärrä asiaa. K-tautiviirusvihulainen on niin pieni että hujahtaa 5 micronin lokosesta näppärästi läpi.

   Eräs epidemiologisti E on kuulemma samoilla linjoilla, ja melkoisen pihalla ollakseen oikeen epidemiologisti:

   ·· Dr. Emily Ricotta, a Baltimore-based epidemiologist, expressed similar sentiments
   ·· on Twitter, writing she was double-masking on her Thursday flight.

   Noh ainakin Emilyllä on LÄMMIN ku kertoo laittavansa TUPLAnaamarievun lennolleen. Sikäli kyllä hyvä idea se tuplaus jos Emily vaikka sattuu nukahtamaan lentoistuimelleen, tuplariepu imee unikuolaa aikalai enempi ku mitä yhdenkertainen. Ei nin vety ne lentsikan pehmusteet.

   Kunpa tämä olisi Babylon Bee juttu, mutta ei vaan ole-

   Tykkää

 12. Mikä alkoi Kiinassa 2019, mitä nyt tapahtuu Kiinassa 2022 ??
  Milloin tämä hulluus taas tosissaan alkaa muualla maailmalla ja Suomessa????

  Tykkää

 13. Evplasse….jos pitäisi veikata niin syksyllä kun räkätautikausi alkaa ja rokotepassi sorvattu valmiiksi.
  Tai sitten byrokratian rattaita rasvattu että digi lompakko on pilotti vaiheessa ja pääsemme kokeilemaan sitä.
  Arvatkaa miltä tuntuu olla toisenluokan kansalainen?

  Tykkää

 14. 205 MTV 14.04. 16:30:11
  SPORT Torstai
  Kehonrakentajatähti McMillan kuollut
  Yhdysvaltalainen kehonrakentaja
  Cedric McMillan on kuollut
  44-vuotiaana. Hänen sponsorinsa
  Black Skull USA vahvisti tiedon
  kuolemasta. Lähteiden mukaan McMillanin
  sydän olisi pysähtynyt tämän juostessa
  juoksumatolla.
  McMillan oli kärsinyt pitkään korona-(ROKOTE?)
  viruksen aiheuttamista terveysvaivoista
  ja sydänongelmista.
  McMillan ryhtyi kehonrakennuksen
  ammattilaiseksi 2009 ja voitti lukuisia
  kilpailuja, kuten Arnold
  Schwarzeneggerin nimikkokisan 2017.

  Tykkää

 15. https://news.yahoo.com/cedric-mcmillan-bodybuilding-community-rocked-132301162.html

  The New Jersey native is the third bodybuilder known to have died in the US in the last six months, raising concerns about the safety of the sport.

  Explaining how athletes often have an “enlarged heart” and that his illness was something to do with Covid (VACCINE !) making “protein levels spike in your heart”, the athlete added.

  It is just the latest in a string of tragedies to hit the sport, following the recent deaths of Shawn Rhoden and George Peterson at the end of last year. Both at a young age.

  The deaths remain a source of concern for bodybuilders, whose use of steroids have come scrutiny both inside and outside the world of bodybuilding.

  Peterson, who died in October aged 37, was found to have died from a “sudden cardiac dysrhythmia due to hypertensive cardiovascular disease” and as TMZ Sports reported, “anabolic steroid use” was listed as a contributing factor to his death.

  Rhoden’s death was from a heart attack, reports said of the 46-year-old’s death in November.

  Tykkää

 16. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/bill-gates-lataa-suorat-sanat-koronarokotetta-epaileville-salaliittoteoreetikoille-hyvin-ironista/e346d7a5-b3a8-4c6f-829c-f64f3af89818

  Bill Gates lataa suorat sanat koronarokotetta epäileville salaliittoteoreetikoille: ”Hyvin ironista”
  13.4.202219:08

  Tapahtumapaikan ulkopuolelle oli kerääntynyt suuri joukko rokotevastaisia mielenosoittajia.

  ”Gates-säätiö on hyvin vahvasti mukana rokotteissa, niiden keksimisessä ja rahoittamisessa.

  ”Siksi onkin hyvin ironista kuulla joidenkin ihmisten väittävän meidän käyttävän rokotteita ihmisten tappamiseen tai rahan tekemiseen tai että olisimme itse aloittaneet pandemian”, hän jatkoi ja viittasi mielenosoittajiin ”hulluina ihmisinä”.

  Koronapandemian alusta saakka internetissä on levinnyt erikoinen salaliittoteoria, jonka mukaan Bill Gates olisi kehittänyt koronaviruksen. Teorian mukaan Gates olisi kehittänyt myös koronarokotteet, joiden todellinen tarkoitus olisi asentaa rokotteen ottajalle 5g-yhteydellä toimiva mikrosiru.

  (Sellaista ei ole ”Kukaan” väittänyt..Sensijaan Monet rokotetut näyttäisi lähettävän itsestään ulos Bluetooth Mac osoitteen)

  Somessa levinneet tarinat ovat osasyy sille, miksi moni on kieltäytynyt koronarokotteista. Salaliittoteorian väitteet on todistettu vääriksi.

  https: //w w w. reuters. com/article/uk-factcheck-gates-idUSKBN2613CK

  ”Haluaisin muka jotenkin seurata yksittäisten ihmisten sijaintia, koska olen niin kärkäs tietämään, missä kaikki ovat.

  (…Microsoft owns International patent # 060606 … A cryptocurrency system using humans who have been chipped as… | Bill gates, Human body activities, The daily beast – Pinterest
  Apr 19, 2020 – Microsoft Patent 060606 – Body interfaced digital currency What are the chances a device on the body that is used…)

  En ole varma, mitä tekisin tällä tiedolla”, Gates kommentoi salaliittoteoriaa TED2022-puheessaan.

  Antti Kailio

  Paskantuottaja

  Kuppalehti

  Tykkää

 17. https://tekniikanmaailma.fi/lehti/4a-2021/mikrosirua-paahan-toivoo-bill-gates-mista-tulevat-kaikki-nama-koronarokotetta-koskevat-salaliittoteoriat/

  Viime vuonna Facebookissa leviäsi video, joka kertoi, että Covid-19-rokotteen mukana meihin istutetaan jäljittävä mikrosiru. Videossa on mukana Bill ja Melinda Gatesin yhteyksistään irrotettuja haastattelupätkiä. Faktantarkistajat ovat osoittaneet juttujen olevan pötyä.

  Koronarokotteen on sanottu muuntavan ihmisen perimää, ihmisen dna:taan, vaikka tosiasiassa rokote sisältää viruksen rna:ta, eikä se muunna ihmisen perimää. Rokotteen avulla immuunijärjestelmämme oppii tunnistamaan viruksessa olevan proteiinin ja tuottamaan sille vasta-aineita.

  (…Pfizer Vaccine Becomes DNA in Liver Cells. (In-vitro Swedish Study) – YouTube
  25.2.2022 — Pfizer-BionTech Vaccine DNA in Liver Cell Nucleus (In-vitro Swedish Study) An accepted and published Swedish study demonstrates for the …

  How did this study come about?

  YDM: A previous study from MIT has indicated that the SARS-CoV-2 virus mRNA can be converted to DNA and integrated into the human genome. Indeed, about 8 percent of human DNA comes from viruses inserted into our genomes during evolution. Does the Pfizer-BioNTech mRNA vaccine get converted to DNA or not? This has been the question our study aims to answer.

  Why liver cells and why the specific dose?

  YDM: About 18 percent of the vaccine accumulates in the liver just 30 minutes after the vaccine is injected in mice as reported by Pfizer in EMA assessment report, and therefore we chose to study liver cells. This also explains the choice of vaccine concentrations in our study, something we specifically address in the paper, which are 0.5-2% of the injection site concentration.

  The study has received a lot of media attention, what are your thoughts on that?

  MR: We understood that the study would attract attention, but we think it is self-evident that this type of research should be pursued. We have a new vaccine, and it needs to be tested in cell and animal models and also in humans, in various ways. The result might be surprising, but it is also a bit surprising that such studies do not seem to have been carried out before.

  Jos salaliittoteoriat mainitsevat syylliseksi Bill Gatesin, salaliittoteorioiden pomminpurkajat puhuvat Vladimir….”tiedätte kyllä kuka”………..jäkäti jäkäti…..jäk…

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s