Sotilaallinen tilanne Ukrainassa. Cf2R-analyysi, osa 1

Ranskan hallituksellekin analyyseja valmistavan ajatushautomon, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Cf2R, kolme-osaisen analyysin Ukrainan tilanteesta, ”La situation militaire en Ukraine”, on kirjoittanut Itä-Euroopan maiden erikoistuntija, Sveitsin strategisen tiedustelun entinen jäsen, eversti Jacques Baud. Baudin antama taustakuvaus Ukrainan tilanteen kehittymisestä ja nykytilanteesta poikkeaa melkoisesti siitä, mitä massamedia tarjoilee länsimaiselle massamedian kuluttajalle, eritoten suomalaisille. Median antama kuva onkin tarkoitettu tekemään politiikkatoimet hyväksyttäviksi, ei niinkään tarjoamaan tietoja, joista on hyötyä tilannekuvan muodostamisessa. Eversti Baud muotoilee asian toteamalla: ”Koska, todellisuudessa, emme me yritä auttaa Ukrainaa vaan käydä [välimies-]sotaa Venäjää vastaan.”

Baudin analyysin sisältö on osittain ennestään tuttua AvoinMedian Ukrainaa käsitteleviin artikkeleihin tutustuneille. Analyysin sisällön selostamista puoltaa kuitenkin everstin sotilastiedustelutausta ja työ konfliktien tarkkailijana sekä NATOn sisältä että ulkopuolelta käsin.

AvoinMedia (Riikka Söyring) on lisännyt eversti Jacques Baudin pitkään tekstiin toimituksen huomautuksia (Toim.huom.) sekä väliotsikoinnin, joka on tarkoitettu lukemisen helpottamiseksi. Nyt julkaistu teksti on 1. osa kolmeosaisesta analyysista.

Ukrainan sisällissodan juurista

Baud aloittaa kertomalla seuranneensa sotia Malista Afganistaniin työskennellen rauhan puolesta, ei sotien oikeuttamiseksi vaan sotiin johtaneiden syiden ymmärtämiseksi. Hän kirjoittaa panneensa merkille, että ”asiantuntijat”, jotka vilahtelevat televisiossa analysoivat tilanteita kyseenalaisen informaation varassa; hypoteesit muutetaan faktoiksi, ja siksi ymmärrys siitä, mitä oikeasti tapahtuu, katoaa. ”Näin luodaan paniikkia,” Baud arvostelee: ”Ongelma ei niinkään ole siinä, kuka on oikeassa tässä konfliktissa vaan siinä, miten johtajat tekevät päätöksiään.”

Tutkitaanpa [Ukrainan sisällissodan] konfliktin juuria, Baud kirjoittaa jatkaen erään juurisyistä olevan mediassa, niissä, jotka ovat viimeiset kahdeksan vuotta puhuneet meille separatisteista tai Donbassin itsenäistymisestä — se on kaikki väärää tietoa.

Donetskin ja Luhanskin itsenäisiksi julistautuneissa tasavalloissa toukokuussa 2014 toimitetut neuvoa antavat kansanäänestykset eivät olleet itsenäistymis-kansanäänestyksiä vaan itsehallinto-oikeutta koskevia, vaikka eräät epätarkat journalistit väittivät muuta. Termin pro-Russian, venäjämielinen, käyttäminen vihjaa, että Venäjä olisi ollut osallinen {vuoden 2014 konfliktiin] vaikka niin ei ollut; termin ”venäjänkieliset” käyttö olisi ollut rehellisempää. Tämän lisäksi, mainitut neuvoa antavat kansanäänestykset järjestettiin vastoin [Venäjän federaation presidentti] Vladimir Putinin neuvoa, Baud kirjoittaa.

Tosiasiassa, Baud kertoo, Donetsk ja Luhansk eivät yrittäneet irtautua Ukrainasta vaan hakea tunnustusta alueellisesta autonomiasta, joka takaisi venäjänkielen käytön virallisena kielenä, koska presidentti Viktor Janukovichin viralta panon jälkeisen [Victoria ”Fuck the EU” Nulandin kokoonpanon, Yatsenyuk-Turchynov-Poroshenko-] hallituksen ensimmäinen toimi helmikuussa 2014 oli kumota vuodelta 2012 peräisin oleva Kivalov-Kolesnichenko -laki, joka teki venäjänkielestä virallisen kielen [Ukrainassa]. Tätä voisi verrata siihen, Baud sanoo, kuin että joukko vallankaappaajia päättäisi, että italia ja ranska eivät enää ole virallisia kieliä Sveitsissä.

Kielioikeuden peruuttaminen synnytti myrskyn Ukrainan venäjää puhuvassa väestössä. Tämä puolestaan johti jyrkkiin, venäjänkielisiin alueisiin — Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Luhansk ja Donetsk — kohdistettuihin tukahduttamistoimiin. Kiova [Länsi-Ukrainassa] aloitti [Itä-Ukrainaan kohdistetut] tukahduttamistoimet helmikuussa 2014, mikä johti tilanteen militarisoimiseen sekä muutamaan verilöylyyn, joista tärkeimmät ovat Odessan ja Mariupolin verilöylyt, Baud hahmottelee. Kesän loppuun mentäessä jäljellä olivat Donetsk ja Luhansk.

Tässä vaiheessa [Länsi-]Ukrainan lähestymistapa oli jäykkää ja jumittunutta. Donbassin alueella vuosina 2014-2016 käytyjen taistelujen tarkasteleminen osoittaa [Länsi-]Ukrainan yleisesikunnan järjestelmällisesti ja mekaanisesti tukeutuneen aina samoihin operationaalisiin suunnitelmiin, Baud kirjoittaa. Itsehallinnon puolesta taistelevien käymä sota, Baud sanoo, oli kuitenkin hyvin lähellä sitä, mitä näimme Sahelissa: erittäin liikkuvaa sodankäyntiä kevein varustein. Ns. kapinallisten joustavampi ja vähemmän doktriineihin perustuva sodankäyntitapa mahdollisti kapinallisille [Länsi-]Ukrainan joukkojen ajamisen toistuvasti ansaan.

[Sahelin konfliktissa yhdistyy sotilaallinen, poliittinen ja humanitaarinen kriisi. Humanitaarista ja poliittista kriisiä sekä köyhyyttä yritetään ratkaista sotilaallisin keinoin.]

Venäjän tuki kapinallisille väite, ei fakta

Baud kertoo työskennelleensä vuonna 2014 NATOlle ollen vastuussa pienaseiden leviämistä vastaan käytävästä kamppailusta. Baud sanoo heidän yrittäneen jäljittää Venäjältä Donetskin ja Luhanskin ns. kapinallisille tulevia asetoimituksia nähdäkseen, oliko Venäjä osallisena. Heidän tuolloin saamansa informaatio tuli pääasiassa Puolan tiedustelupalveluilta, eikä sitä saatu sopimaan yhteen ETYJ/OSCE:lta saadun tiedon kanssa. Baud ryhmineen ei kyennyt havaitsemaan, että Venäjän armeija olisi toimittanut aseita ja muuta materiaalia ns. kapinallisille, vaikka väitteitä Venäjän antamasta aseavusta esitettiinkin.

(Toim.huom. On hyvä tietää, että Zelenskyn johtama Länsi-Ukraina, jota länsimaat tukevat aseavulla sen sodassa venäjänkielistä Itä-Ukrainaa vastaan, on aikoinaan ollut osa Puola-Liettuaa. Länsi-Ukrainan väestö on puolalaisten tavoin pääosin katolista kun Itä-Ukraina on Venäjän lailla pääosin ortodoksinen. Lisäksi Puola on saamapuolella, kun kaasuntuonti Venäjältä Eurooppaan katkesi EU:n toimesta. Puola on rakennuttanut nestekaasuterminaaleja Yhdysvaltain LNG-tuontia varten. Sikäli ei olisi erikoista, että Puolan tiedustelupalvelut antavat NATOlle väärää/vääristeltyä tietoa omia tarkoituksiaan silmällä pitäen.)

Donetskin ja Luhanskin ns. kapinalliset ovat aseistettuja, Baud kertoo, koska Ukrainan armeijan venäjänkieliset yksiköt loikkasivat kapinallisten puolelle. [Länsi-]Ukrainan armeijan epäonnistumisten jatkuessa kokonaiset panssari-, tykistö- ja ilmatorjuntapataljoonat alkoivat paisuttaa itsenäisyystaistelijoiden rivejä, ja tämä, sanoo Baud, oli tekijä, joka ajaa Ukrainan suostumaan Minsk-sopimukseen.

Minsk1 ja Minsk2

Minsk1- ja Minsk2-sopimusten osapuolina olivat Ukraina, Venäjä ja ETYJ/OSCE, mutta myös Donetskin ja Luhanskin edustajat. OSCEn puolesta Minsk1:n allekirjoitti sveitsiläinen diplomaatti Heidi Tagliavini, Venäjän puolesta Venäjän Ukrainan lähettiläs Mikhail Zurabov, Ukrainan puolesta Ukrainan entinen presidentti Leonid Kuchma. Donetskin ja Luhanskin (yhdessä Donbassin alue) puolesta allekirjoittajina toimivat Aleksandr Zakharchenko ja Igor Plotnitsky.

Kohta Minsk1-aseleposopimuksen allekirjoituksen jälkeen, Baud kertoo, Ukrainan silloinen presidentti Petro Poroshenko aloitti laajan ”terrorismin vastaisen operaation” Donbassia vastaan — NATO-upseerien huonoja neuvoja noudattaen. [Länsi-]Ukraina kärsi murskatappion Debaltsevossa, mikä pakotti Kiovan suostumaan Minsk2-sopimukseen.

On tärkeää ymmärtää, Baud alleviivaa, ettei Minsk1-sopimus (syyskuu 2014) eikä Minsk-2-sopimus (helmikuu 2015) tarjonnut Donetskin ja Luhanskin irtautumista Ukrainasta tai itsenäisyyttä, vain itsehallinnon osana Ukrainaa (Toim.huom. Kuin Ahvenanmaan asema Suomen osana. Omien havaintojeni mukaan Venäjän ulkopolitiikka on koko ajan tähdännyt Ukrainan pitämiseen neutraalina alueena, ja myös puskurivyöhykkeenä NATOn itälaajenemiselle.)

Ne, jotka ovat lukeneet sopimukset (Accords), eikä heitä ole monia, tietävät, että Donetskin ja Luhanskin asemasta oli sovittu neuvoteltavaksi Kiovan ja kapinallistasavaltojen välillä, Ukrainan sisäisenä asiana. Tämä, Baud sanoo, on syy siihen, miksi Venäjä on järjestelmällisesti vaatinut sopimuksen noudattamista samalla kun on kieltäytynyt osallistumasta neuvotteluihin; Venäjä pitää/piti tilannetta Ukrainan sisäisenä asiana.

Pienet vihreät miehet, joita ei ollutkaan

Vastaavasti länsimaat, Ranskan johtamina, ovat vaatineet Minsk-sopimusten korvaamista ”Normandia-formaatilla”, tuomaan Venäjän ja Ukrainan kasvokkain. Ja tässä kohtaa on syytä muistaa, sanoo Baud, että Ukrainassa Donbassin alueella ei ole koskaan ollut Venäjän armeijan joukkoja ennen 23-24. helmikuuta 2022; ETYJ/OSCEn tarkkailijat eivät ole koskaan havainneet jäljen häivähdystäkään venäläisistä joukoista operoimassa Donbassin alueella; Washington Postin 3. joulukuuta 2021 julkaisema Yhdysvaltain tiedustelutietokartta ei esitä venäläisiä joukkoja Donbassissa.

Lokakuussa 2015 Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) johtaja Vasyl Hrytsak tunnusti, että Donbassin alueella oli havaittu 56 venäläistä taistelijaa. Tämä, Baud kirjoittaa, on verrattavissa sveitsiläisiin, Bosniassa 1990-luvulla sotineisiin viikonlopputaistelijoihin tai ranskalaisiin, Ukrainaan nyt taistelemaan matkustaviin vapaaehtoisiin.

Ukrainan armeijan surkea tila

[Länsi-]Ukrainan armeija oli surkuteltavassa tilassa vuonna 2015. Neljän vuoden sotimisen jälkeen, lokakuussa 2018, Ukrainan korkein sotilassyyttäjäviranomainen, Anatoly Matios kertoi Ukrainan menettäneen 2700 miestä Donbassin alueella: näistä 891 sairauksiin, 318 liikenneonnettomuuksissa, 177 muissa onnettomuuksissa, 175 (alkoholin ja huumeiden aiheuttamiin) myrkytyksiin, 172 aseiden huolimattomaan käsittelyyn, 101 turvallisuussääntöjen rikkomiseen, 288 murhien uhrina ja 615 itsemurhiin.

(Toim.huom., lisätty 30.3.2022 klo 06:52: Matioksen ilmoittamien lukujen mukaan taisteluissa kuolleiksi jäisi siten noin 600 sotilasta. Pieni luku saa miettimään, tilastoidaanko taisteluissa kuolleet ”vapaaehtoistaistelijat” ja palkkasotilaat armeijan ulkopuolelle, mahdollisesti jopa siviilikuolleisiin.)

Ukrainan armeija ja sen johto, kertoo Baud, on niin korruption läpitunkemaa, että se ei enää nauti väestön tukea. Ison-Britannian sisäministeriön raportin mukaan, kun reserviläisiä kutsuttiin maalis-huhtikuussa 2014 aseisiin, 70% jätti noudattamatta ensimmäistä kutsua, 80% toista kutsua, 90% kolmatta ja 95% neljättä kutsua. Vuoden 2017 loka-marraskuussa 70% jätti noudattamatta kutsua aseisiin. Armeijan kutsun hylänneiden luvuissa ei ole mukana itsemurhan tehneitä, eikä niitä henkilöitä, jotka ovat menneet Itä-Ukrainan joukkoihin taistelemaan [Länsi-]Ukrainan armeijaa vastaan; näitä on arviolta noin 30%. Nuoret ukrainalaiset joko pakenevat ulkomaille tai menevät Donbassiin taistelemaan Kiovaa vastaan, mikä ehkä osittain selittää Ukrainan demokratiavajetta, Baud havainnoi.

(Toim.huom. Oman perheeni tutut Ukrainasta kertoivat vuonna 2015 asepalvelusikäisten ukrainalaisten miesten pakenevan Venäjälle ja Krimille. Pari viikkoa sitten sain tietoja eräältä Ukrainan sisällä asevelvollisuutta välttelevältä tutulta. Hän kertoi joutuvansa edelleen piileskelemään, koska ei halua joutua pakotetuksi [Länsi-]Ukrainan armeijaan ampumaan omiaan Itä-Ukrainassa.)

Koska tilanne oli tällainen — ukrainalaiset eivät halunneet taistella keskenään vaikka Kiovan hallitus sitä vaati — Kiova kääntyi NATOn puoleen, jotta [Länsi-]Ukrainan armeija olisi houkuttelevampi, kertoo Baud.

NATO ja Ukraina

Ukrainan puolustusministeriö pyysi NATOlta apua pyytäen parantamaan armeijan imagoa. Koska olin jo työskennellyt YK:n viitekehyksessä vastaavissa projekteissa, Baud muistelee, pyysi NATO minua osallistumaan Ukrainan armeijan imagon kohennus -projektiin. Sellaiset prosessit ovat pitkiä, mutta Ukraina halusi nopeaa toimintaa, Baud sanoo.

Korvatakseen sotilaiden puutetta armeijassa Ukrainan hallitus turvautui puolisotilaallisiin joukkoihin; nämä koostuvat pääasiassa ulkomaisista palkkasotilaista, usein ideologialtaan ääri-oikeistolaisista aktivisteista, Baud kertoo. Vuonna 2020 näiden puolisotilaallisten militioiden osuus Ukrainan armeijasta on noin 40%, Reutersin mukaan vahvuus on noin 102 000 taistelijaa. Näitä ryhmiä aseistavat, rahoittavat ja kouluttavat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada ja Ranska, sanoo eversti Baud. Taistelijoiden joukossa on 19:a eri kansallisuutta, mukaan lukien sveitsiläisiä.

(Toim.huom. Länsimedia välttelee kertomasta Ukrainassa taistelevista uusnatseista, joita länsimaat tukevat asein ja rahalla. Olisi liian kiusallista tunnustaa itse tukevansa natseja ”eurooppalaisessa Ukrainassa”, kun on vuosikausia luotu mielikuvaa Venäjän tukeman äärioikeiston noususta Euroopassa.)

Länsimaat ovat itse luoneet ja tukeneet Ukrainan puolisotilaallista äärioikeistoa, Baud osoittaa. Lokakuussa 2021 Jerusalem Post suoritti hälytyksen hylkäämällä ns. Centuria-projektin. Myös juutalaisjärjestöt kuten Simon Wiesenthal -keskus, Yhdysvaltain West Point -sotilasakatemia ja Times of Israel -media ovat ottaneet kantaa Ukrainan armeijan ja alueellisen puolustuksen natsiintumiseen.

(Toim. huom. George Washington -yliopiston Euroopan, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen instituutin (IERES) raportti ”Far-Right Group Made its Home in Ukraine´s Major Western Military Training Hub — Centuria” esittää 93:lla sivulla todisteita joiden perusteella Ukrainan armeijan sotilasakatemiassa (NAA) on ainakin vuodesta 2018 toiminut Centuria-verkosto, jonka tavoite on muovata Ukrainan armeijaa ideologisesti äärioikeistolaiseen suuntaan sekä ”puolustaa Euroopan väestöjä” ”Brysselin politiikkoja ja virkamiehiä vastaan” yhdistämällä Euroopan oikeistolaiset ainekset ja saattamalla kansallinen traditionalismi Euroopan väestön ideologiseksi perustaksi. Ryhmän johdolla on kytköksi Azov-uusnatsipataljoonaan. Tukea antaneet hallitukset — kuten Kanada, Saksa, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Liettua, Ruotsi, Tanska, Puola sekä NATOn puolustuskoulutusohjelma Defense Education Enhancement Program (DEEP) — vetäytyvät vastuusta sanomalla NAA-rekryyttien valinnan olevan ”Ukrainan sisäinen asia.”)

Eräiden tahojen esittämistä väittämistä huolimatta, mitään denatsifikaatiota ei tehty liitettäessä nämä uusnatsi-pataljoonat Ukrainan kansalliskaartiin ja armeijaan, Baud alleviivaa.

Nämä uusnatsi-pataljoonat ovat toimineet Donbassin rintamalla vuodesta 2014, länsimaiden tuella, Baud ilmoittaa jatkaen, että vaikka termin ”natsi” oikeellisesta käyttämisestä voidaan väitellä, tosiasiaksi jää, että nämä siviileihin kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneet militiat ovat väkivaltaisia, edustavat pahoinvointia aiheuttavaa ideologiaa ja ovat kiihkoisan antisemitistisiä. Ryhmien idut olivat mukana Euromaidanilla vuonna 2014. Näiden länsimaiden tukemien puolisotilaallisten pataljoonien antisemitismi on enemmän kulttuurista kuin poliittista, joten natsi-nimike ei ole täysin täsmällinen, Baud kirjoittaa; niiden juutalaisviha kumpuaa vuosien 1920-1930 suuresta nälänhädästä Ukrainassa, jolloin [Neuvostoliittoa silloin johtanut Josif] Stalin takavarikoi viljasadon rahoittaakseen puna-armeijan modernisaatiota. Tämän [ukrainalaisten] kansanmurhan, joka tunnetaan nimellä Holodomor, toteutti KGB:n edeltäjä NKVD, jonka ylin johto koostui pääasiassa juutalaisista. Tämä on se syy, Baud kirjoittaa, miksi Ukrainan äärioikeistolainen aines nykyään vaatii Israelilta anteeksipyyntöä kommunismin rikoksista. Olemme melko kaukana siitä, että Vladimir Putin yrittäisi uudelleenkirjoittaa historiaa, Baud toteaa kuivakkaasti.

(Toim. huom. Baud sivuaa tekstissään azovilaisen ”journalistin”, länsimedian aktivistiksi valkopesemän Roman Protassevichin pidätystä, ja väitteitä että pidätys olisi tapahtunut Putinin suostumuksella. Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät Protassevichin RyanAirin lennolta FR4978, Baudin mukaan mikään ei tue väitteitä, tai että asia olisi mennyt niin kuin länsimedia on sen uutisoinut. ICAO-raportissa ei osoitettu Valko-Venäjän toimineen väärin.)

Vuonna 2022, Baud hahmottelee, Venäjän vastaisella rintamalla taistelee puolustusministeriön alainen Ukrainan armeija sekä alueellista puolustusta hoitava, sisäministeriön alainen kansalliskaarti, johon kuuluu ”vapaahtoisjoukot” -nimen alla uusnatsi-pataljoonia. ”Vapaaehtoiset” eli ”vastaisku-pataljoonat” hoitavat pääasiassa Harkovan, Mariupolin, Odessan, Kiovan ja muiden kaupunkien ”puolustusta”.

Ihmisoikeuksien puolustajat ovat jo pitkään tuominneet em. ryhmien toiminnan. Länsihallitukset puolestaan ovat olleet vikkeliä asettamaan Venäjän vastaisia pakotteita, mutta eivät yhtään [Länsi-]Ukrainan vastaista, huolimatta [Länsi-Ukrainan tekemistä] ihmisoikeusrikoksista, mietiskelee Baud.

— ”Koska, todellisuudessa, emme me yritä auttaa Ukrainaa vaan käydä sotaa Venäjää vastaan.”

Eversti Baudin analyysin 1. osa päättyy tähän. Toinen osa seuraa, jahka ehdin sen suomentaa. Suomi on mukana paitsi Venäjän vastaisessa sodassa, myös osallisena Ukrainan sisällissodassa väärällä puolella humanitääristä rajalinjaa lähetettyään Länsi-Ukrainaan aseita.

Lähde:

Baud, Jacques | Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Cf2R: DOCUMENTATION BULLETIN N°27 / March 2022: The Military situation in Ukraine, osa 1

Artikkelikuvan ainekset George Washington -yliopiston Euroopan, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen instituutin (IERES) raportista ”Far-Right Group Made its Home in Ukraine´s Major Western Military Training Hub — Centuria” sivuilta 17, 48 ja 49. Kuvan rakentaminen RS.

50 comments

 1. Purralaisten uus’Sinistymisen jälkeen on kansallismielisellä konservatiivilla vielä toivoa ”Unkarin Persujen” politiikasta, johon tuskin sopii riidan haasto Venäjää vastaan Suomen NATO anomusta tukemalla. Kansainvälistä yhteistyötä kai tuokin…

  Tykkää

 2. Ongelma on Suomessa nykyisin esiintyvät ”asiantuntijat” eli todellisuudessa rahallista merkittävää korvausta vastaan väärän tiedon levittäjät. Supo toimii viran puolesta samaan laaduttomaan tiedottamiseen erikoistuneena valtion edustajana. Baud on täydellisesti sisäistänyt totuuden Ukrainan tilanteesta ja siksi asia tulisi saada laajalti myös päättäjille tiedoksi!

  Puolalla on todella oikeus aluevaatimuksiin Ukrainan länsiosissa, joten Ukrainan yhtenäisyys on ainoastaan propagandaa. Proxy-sota on ollut Naton tavoite ja Suomi on asemoinut itsensä täysin väärin. Vihattu Paavo Väyrynen sanoi jälleen totuuden Suomen geopoliittisesta asemasta, miksi kukaan ei kuuntele?

  Odotellen seuraavaa osa ll:ta.

  Runo K. Kurko

  Tykkää

 3. Mitä persupuolueesta jäisi muuten enää jäljelle elleivät tue Natoa. Suurin osa nykyisistä perussuomalaisistahan ovat Halla-aholaisia monen sukupolven Venäjävihaajia.

  Niin Riikka Purra kuin Halla- Ajokin joutuvat puolueen pelastamiseksi sotkeutumaan Suomen natolaisten ( kokoomuksen) irrationaalisiin poliittisiin vehkeilyihin ja valheisiin niin EU : n kuin Natonkin suhteen.

  Unipolaarisen maailman muuttuminen multipolaariseksi on jo niin selviö mutta Suomessa ei edes galluppiykkösten, Petteri Orpojen maailmankuva vastaa muutosta lainkaan.

  Mathias Broeckers tuo alla perustellusti esiin, miksi Ukraina(Länsi) ei sotilaallisesti pärjää Venäjälle.

  https://www.broeckers.com/2022/03/24/notizen-vom-ende-der-unipolaren-welt-7/

  https://i0.wp.com/www.broeckers.com/Wordpress/wp-content/uploads/2022/03/MiG-31K-with-installed-Kinzhal-hypersonic-missile-lands-in-Kaliningrad-1.jpg?ssl=1

  Tottakai Biden ja deepstate kiehuvat joutuessaan toteamaan ettei Kinzhallia pysäytä mikään.

  Suomenkin sotilasjohdon tiedossa on kyllä, ettei F-35 hävittäjän häiveominaisuus ole ” ajantasalla”.

  Tykkää

 4. Kiitos suuresta työstä julkaista lisää tietoja. Odotellaan lisää artikkeleita.
  Kysymyksessä on siis entinen tiedustelueversti, joka on toiminut Natossakin. Miksi hän poikkeaa ajattelultaan länsimaisten äänessä olevien enemmistöstä?

  Tykkää

   • No R Mihin unohtui malesialaisen koneen alasampuminen. Sama meininki kuin Kaleva koneen kanssa vai?
    Miten onnistuit kaivamaan esiin sotilasasiantuntijan joka ei erota uutta venäläistä kalustoa vanhasta? Ei noilla itäkapinallisilla ollut kuin vanhoja kevyitä miehistönkuljetusvaunuja sarjaa MTLP . Venäläiset lomalaisetko sitten ottivat makaansa telatykistöä ja T 80: siä joka ilmestyi paikalle kun kapinointi meinas mennä karille? Mistä tuli ammukset ja polttoaine kapinallisille? Nyt on tullut venäjän pojille karmeasti nassuun , uutta kalustoa pitää rahdata paikalle Aasiasta myöden ja palkata syyrialaisia muslimeja taistelemaan voittamattoman Putlerin joukkojen rinnalla.

    Tykkää

   • joo-å….its like cut in half…sanoi bbc:n toimittaja paikanpäällä,kun rungon osia katseli…
    myöskin youtuubiin ladattiin ”kaapattu” keskustelu päivää ennen ”alasampumista”,joka sitten nopeesti sieltä poistettiin…
    varmaan buk:sta luulisi löytyvän parempia kuvia,etenkin tapahtuman jälkeen,kuin bellingatin ”löydökset”,jotka aikas kuvamanipulaatioilta vaikuttaa..
    eikä nyt vakuuta ne videot,joita ihmiset oli kuvanneet koneen syöksymisestä maahan…ei kun eihän sitä niissä näykynytkään,vain räjähdys maassa,,,erikoisesti ”sattuivat” juuri siihen kohtaan kuvaamaan,jossa räjähdys tapahtuu

    Tykkää

   • Odottelen edelleen sensuroimatonta raporttia siitä koneesta, tietty 😀

    Sevastopolisssa ja muissa tukikohdissa varmaan on ollut uudempaa kalustoa, joka siirtyi Donbassiin loikanneiden yksiköiden mukana.

    Eversti ei puhunut kaluston vuosimalleista mitään. Hän sanoo vain, että kalustoa meni Donbassiin siirtyneiden mukana.

    Tiesithän toki, että armeijan kalustoa saa Ukrainan, Albanian ja Venäjän mafialta siinä kuin muidenkin maiden järjestäytyneeltä rikollisuudelta?

    Tykkää

 5. Ukrainassa Donbassin alueella ei ole koskaan ollut Venäjän armeijan joukkoja ennen 23-24. helmikuuta 2022

  7.9.2019 15:35
  Ukrainan ja Venäjän välinen vankienvaihto on toteutunut. Molemmat maat vapauttivat 35 vankia.

  Tykkää

   • Kun Itä-Ukrainassa sodittiin 2015 venäläisillä tankeilla, panssarihaupitseilla ja pudotettiin Malesialainen lentokone venäläisellä ilmatorjuntaohjuksella, jonka lavetti tuotiin venäjältä , on aika paksua väittää, että venäläiset eivät sotineet Ukrainaa vastaan. Etkö itse kirjoittanut, että siellä ei taistellut yksikään venäläinen sotilas? Nytkö siellä olikin vapaaehtoisia ja kouluttajia paikalla? Lainaksiko ne ottivat tankkeja ja tykistöä venäjän armeijalta? Miksi Putler jakoi kunniamerkkejä sotilaille Krimin valtauksen jälkeen? Oliko ne vaalitarkkailijoina paikalla?

    Tykkää

   • Vapaaehtoistaistelija ei ole sama asia kuin vakinaisen armeijan sotilas.

    Itä-Ukrainassa epäilemättä sodittiin venäläisellä kalustolla, jos venäläiseksi kalustoksi lasketaan Itä-Ukrainassa NL:n aikana sijainneissa asetehtaissa valmistettu kalusto. Niitä on kaiketi naapurissakin, Venäjän armeijalla edelleen käytössä.

    Venäjä on myynyt — monen muun maan lailla — aseitaan sinne tänne. Made in Russia -leima ei todista, että aseet myi ja/tai toimitti Ukrainaan Venäjä, ne on saatettu ostaa muualtakin 2nd hand.
    NATO-leima aseissa kertoo hieman enemmän toimittajasta.
    Tulevaisuudessa menee vaikeaksi, koska Yhdysvallat ”unohti” ja ”joutui jättämään” niin paljon kalustoa talibaneille Afganistanista karatessaan, ja sitä tavaraa varmaan kulkeutuu ainakin naapurimaihin.

    ”Kyseeseen voisi tulla myös ns. kouluttajat” tarkoittaa, että kyseeseen voisi tulla, ehkä, mutta esitetty ajatus on spekulointia.

    Ei kai sitä Krimiä erityisemmin tarvinnut vallata. Muistelen, että sotilastukikohdan väestä osa siirtyi oitis Venäjän puolelle ja loput saivat poistua paikalta.

    Tykkää

   • Krimin alueen Ukrainan armeijan sotilaille annettiin kolme vaihtoehtoa:
    1. Siirtyä palvelemaan Venäjän armeijaan säilyttäen sotilasarvon ja kunniamerkit
    2. Erota armeijasta ja jäädä asumaan siviilinä Krimille
    3. Poistu turvallisesti Krimiltä

    Eivät Ukrainalaiset ihan suin päin tukikohtiaan luovuttaneet, vaan neuvotteluja käytiin. Osan kanssa aika pitkäänkin. Ratkaisuun pääsyä vauhditti kun apuun tuli Neuvostoajan veteraaneja. Vain yksi tukikohta vallattiin voimalla aivan viimeiseksi. Venäläisten mukaan siinäkin käytettiin paukkupatrunoita, eikä kukaan kuollut. Tosin asevarastoa ammuttiin aluksi jollain kevyellä konetykillä. Yllättäen juuri tuosta tukikohdasta löytyi niitä ulkomaisia kouluttajia.

    Liked by 1 henkilö

 6. Tuossa Ylen uutisessa on kaksi liikennemerkkiä, toisessa Venäjän värit ja toisessa Z-taistelutunnus. Mutta, toisen kyltin alla näkyy vain yksi jalanjälki hangessa. Melkoista akrobatiaa kolmen eri värisen pullon kanssa, jos ei tarvi lainkaan tukijalkaa. Toisen kyltin juuressa ei ole jälkiä ollenkaan. Maalipisarat valuu vinoon, eikä noro oikein ala itse maalista. Reunassa spraymaali ei jotenkin ole osunut millin paksuun reunan taitteeseen vaikka muuten väri tulee vahvana siihen asti. Osa maalinoroista muodostaa noron viereen leveälle alalle värillistä kuvan pakkauseen liittyviä artefakkeja. Vertaamalla muihin jyrkkiin värieroihin, ei tuossa pitäisi olla noin paljoa artefakkeja. Mutta jos noroa on käsitelty photosopissa vaikka liian leveällä samennustyökalulla, niin silloin värin leviämistä tapahtuu ja se voisi tulla näkyviin tuon kaltaisina artefakkeina. Ylipäätään kuvaa on pakattu selkeästi enemmän, kuin nykyaikana on tavallista ja se taas on indikaattori kuvan väärentämisen peittelyyrityksestä.

  Tämä on suurella todennäköisyydellä itse tekaistu valeuutinen. Ihan kuten Supon pellet jo ilmoittivat, että hybridiä alkaa tulla.

  https://yle.fi/uutiset/3-12380594

  Tykkää

  • Suomen höpö höpö mediaa ei pidä uskoa ollenkaan, kun kyseessä on Ukrainan sota tai gallupit. Nyt on paljastunut sekin, että viimeaikaiset ”Nato-gallupit” eivät ole vertailukelpoisia. Ehkä tämäkin on selitetty jossain mediassa, muttei ainakaan Ylen pääuutisissa.

   Tämä koko Nato-näytelmä on sovittu etukäteen. Hyvin monet tiesivät Ukrainan aloittavan maahyökkäyksen separatisti-valtoja vastaan. Tarkkaa päivämäärää ei kukaan voinut tietää. Siksi Bidenkin jatkoi toistamista hyökkäyksestä päivästä ja viikosta toiseen. Lopulta Ukraina aloitti hyökkäyksen 17.2. Venäjä vastasi (24.2) kuten länsimaiset tiedustelupalvelut olivat otaksuneet. Suomessa oli tietenkin tiedossa kiristynyt tilanne tuolla ja Naton kautta oli varmaan tihkunut tarkempaakin tietoa jo kuukausia aikaisemmin.

   Tiedettiin myös minkälaisia pakotteita on tulossa. Niiden arveltiin johtavan tietysti täysin käsittämättömään ja vaaralliseen tilanteeseen. Suomi varastaa Venäjän ex-presidentin veneitä. Suomi varastaa muutakin venäläisille kuuluvaa omaisuutta. Tälläisessä tilanteessa on parempi olla Natossa. Siksi galluppien manipulointi ja Nato-Loikkasen ohjelmakin oli valmisteltu etukäteen. Suomi oli päätetty viedä Natoon lyhyessa ajassa heti jos Ukrainaan syttyy suurempi sota. Kuten Niinistö toteaa useaan: Nyt on rauhallista, kun Venäjän joukot ovat toisaalla. (siis tarkoittaa, että nyt on sopiva aika jättää Nato-hakemus)

   GALLUPPIEN KERÄYSMENETELMÄÄ ON MUUTETTU PUHELINHAASTATTELUSTA INTERNET-PANEELIIN MAALISKUUSSA 2022

   Muutoinkin kun niin monet ovat vielä ”shokissa” Ukrainan hyökkäyksestä, ei muut kuin huijarit käytä tälläistä tilapäistä piikkiä määrittelemään kansan todellista tahtoa. Natosta pitäisi järjestää kansanäänestys, mutta nyt ei yllä olevan sodan/pakotteiden takia ole aikaa, kun pelätään/tiedetään Venäjän hyökkäävän seuraavaksi Suomeen.

   TÄMÄ ON SIIS NATO-HUIJAREILLE JUURI SOPIVA IKKUNA, JOLLOIN EI VOI JÄRJESTÄÄ KANSANÄÄNESTYSTÄ, VAAN VOIDAAN KÄYTTÄÄ VAIN LÄHES TEKAISTUJA GALLUPPEJA. NYT EI OLE AIKAA KANSANÄÄNESTYKSELLE, NÄIN MEITÄ HUIJATAAN. NYT ON KIIRE!!! NIIN KIIRE ETTEI KANSANÄÄNESTYSTÄ EHDITÄ JÄRJESTÄÄ. NÄIN MEITÄ TAAS HUIJATAAN.

   Nyt tulee tuubaa taas jo entiseltä siirtomaaisännältä Ruotsista..(TV4)
   Ydinaseita Venäjän hävittäjissä. Sillä uutisella pehmitetään Ruotsin kansaa Nato-myönteisemmäksi.

   Tässä on menossa hiukka samanlainen huijaus Ruotsin ja Suomen tietyjen piirien yhteistyöllä kuin EU-jäsenyyttä järjesteltäessä. . Mutta Ruotsissa on mukava loikoilla ja naureskella persujunteille. Miten helppoa näitä on viedä kuin litran mittaa.

   MH17 ammuttiin alas joko ukrainalaisella buk-ohjuksella tai ukrainalainen hävittäjä tiputti sen.

   Pakko pikkuhiljaa uskoa tuohon jälkimmäiseen, maailma on ihmeellinen paikka.

   Länsi-Ukrainasta läntisen median kautta tulevat uutiset ovat kaikki sota-propagandaa. Ihan huuhaata. Samanlaista peetä kuin venäläinen ohjuslavetti, joka tuli Venäjältä ja ampui MH17-koneen. Vain Biden uskoo tälläistä ja hänen Blinkeninsä.

   Vihdoinkin totuus löytyy!

   Ja se on täällä. Monet varmaan ovatkin jo nähneet!

   Etsikää tämä

   Time for Truth blog

   Clarity in the Age of Disinformation

   Ukraine 2014: Atrocities by the Obama/Biden Administration Revealed

   Nimi ei ehkä kuulosta kovin hyvältä, mutta siellä on kerrottu myös covidista lyhyesti ja ytimekkäästi se mikä täälläkin. (Amerikan tilastot pähkinänkuoressa, ja valheet paljastettu)

   Myös Trumpin vaalitappio. Eli miten Biden huijasi itsensä voittoon!

   Ja tuo yllä:

   Ukraine 2014: Atrocities by the Obama/Biden Administration Revealed

   13 kohtaa linkkeineen

   1. What you are not being told

   ….

   12. Odessa Massacre
   13. Korsun Massacre (tämä siis jo kolmas joukkomurha, yllätys yllätys)

   Tuossa Odessan joukkomurhassa valeltiin päitä bensalla ja sitten sytytettiin tuleen. Myös raiskauksia
   tapahtui.

   Helena Ranta kertoi MTV:llä ettei ole nähnyt Donbassissa mitään kansanmurhaan viittaavaa. Niin nuo eivät ole Donbassissa. Odessa ainakaan.

   Ukrainian Agony elokuvaa tarkemmin katsellesssa selvisi sekin, että ukrainalaiset(länsi) kutsuivat venäjänkielisiä coloradoiksi. (tuhohyönteisiksi)

   Yle yllätti kun sen disinformaatiorullassa pyöri uutinen Azovin bataljoonasta. Se oli Ylen uutisen mukaan Venäjän syy hyökätä Ukrainaan. Tutkijan mukaan Azov on pyrkinyt eroon Natsi-menneisyydestään.

   Se ehkä onkin juuri tuo menneisyys 2014–> Jos vaikka Azovin sotilaat raiskasivat ja tappoivat raa’asti siviilejä v.2014 eikä syyllisiä ole vieläkään löydetty, niin siinä sitä voisi olla jotain…

   Siellä on ilmeisesti ollut muitakin ”natsi-bataljooneja” ja voi vain kuvitella mitä he ovatkaan saaneet aikaan.
   (Aidar)

   Time for Truth:

   How the Media Lied about Covid

   6 Great Covid Lies

   Reporting Bias in Covid-19 Vaccine Efficacy

   From Democracy to Dictatorship in 3 Steps

   ”The strategies by which tyrannical regimes were created throughout history, can be simplified in 3 steps. This process is now taking place in the United States, with step number 3 being implemented”

   Tuo viimeinen on suoraan käsikirja Suomen/EU hallituksille

   jne.

   FILMI:

   ecency com
   /ukraine/@nuoviso /ukrainian-agony-the-concealed-war-full-movie-english

   Toivottavasti Helena Rannalla on aikaa katella. Tosin se nyt Karim Khanin tehtävä. Hän on ainakin sanonut
   nimenomaan tutkivansa Itä-Ukrainan tapahtumia, mutta saa nähdä miten käy. Ylen uutinen oli hiukka vaillinainen

   Tykkää

 7. Melko hyvin vastaa omaa käsitystä tapahtumien kulusta. En tosin muista, että mitään patalioonan kokoisia osastoja kalustoineen olisi loikannut Donbassin militian puolelle. Kalustoa saatiin alussa joistakin Neuvostoaikaisista varastoista. Silloin oli juttua, että suuriakin määriä oli vain piilotettu vartioimattomiin kaivostunneleihin yms. Myöhemmin kalustoa saatiin sotasaaliina, mutta kaikki oli heikossa kunnossa.

  Tykkää

  • On muitakin mahdollisuuksia.

   The Unz Review (25.10.2019, The plundering of Ukraine by corrupt American Democrats) uutisoi entisen ukrainalaisen parlamentaarikon Oleg Tsarevin kertoneen että kun Ukrainan armeijan asevarastot paloivat vuonna 2017, armeijan pääsyyttäjä Anatoli Matios tutki paloa ja havaitsi, että 80 prosenttia varastossa olleista aseista puuttuivat kokonaan; aseet oli varastettu ja kuljetettu ISIS:ille Syyriaan Nikoalevin sataman kautta.

   Mutta onhan niitä muuallekin saattanut kulkeutua tai kulkeutua Syyrian kautta Itä-Ukrainaan.

   Tsarevin mukaan operaation takana olivat Butkevicius, Joe Bidenin ystävä, “toimeenpanevana presidenttinä” toiminut Oleksandr Turchinov ja Ukrainan puolustusministeri Stepan Poltorak. “Muutaman vuoden sisällä on ollut kaksitoista armeijan asevarastojen paloa.” On ollut liikkeellä huhuja, että Matiokselle olisi maksettu 10 miljoonaa dollaria vaikenemisesta, artikkelissa kerrotaan.

   Lisäksi Tsarev kertoi Neuvostoliiton jälkeisenä aikana toimineesta Liettuan entisestä puolustusministeristä ja Seimasin jäsenestä Audrius Butkeviciusista, että [lahjuksen otosta ja kiristyksestä tuomittu] Butkevicius komensi tarkka-ampujat ampumaan liettualaisia protestoijia vuonna 1991, ja että tapoista syytettiin Neuvostoliiton armeijaa, mikä sai Neuvostoliiton viimeisen johtaja Mikhail Gorbatshovin komentamaan joukkonsa pois Liettuasta.

   Vuonna 2005, Tsarev kertoo, Butkevicius komensi vuonna 2003 Georgiassa protestoijia surmanneita tarkka-ampujia ja vuonna 2005 hän oli samoissa toimissa Kirgistanissa. Kiovaan hänet toi samoja tehtäviä varten “toimeenpaneva presidentti”, Bidenin lainaoperaatioihin sekaantunut Oleksandr Turchinov. Tsarev toisin sanoen kertoo Butkeviciuksen toimineen komentajana EuroMaidanin ammuskeluissa. Tsarev mainitsee Valtiotaidon instituutille (IfS eli brittien trolliverkosto) työskentelevän Butkeviciuksen tekevän töitä myös MI6:lle.

   https://www.unz.com/ishamir/the-plundering-of-ukraine/

   Tykkää

  • Itä-Ukrainassa oli suuria varuskuntia, joten osa aseista oli suoraan siellä.(varuskunnat venäjänkielisiä)

   Myös Ukrainan bukeja oli siellä, mutta ne siirrettiin sieltä pois. Joitakin jäi kapinallisille, mutta ne olivat Ukrainan mukaan tehty toimimattomiksi.(ehkä vain lavetteja, niillä ei muutoinkaan ammuta koneita alas)
   Belllingcatin väärennetyt videot lienevät osaksi näitä siirtoja, kun Ukraina paniikissa siirsi bukeja.

   Aseriisuntaneuvottelujen tuloksena suuret määrät hyvää kalustoa hylättiin valtaviin luoliin. Sieltä saivat lisää kalustoa. (SALT1, SALT2 ehkä)

   Osa kalustosta on ostettu/saatu Venäjältä varmaan. Venäjällä kun noita miljardöörejäkin riittää sekä tietysti armeijassa kaikenkarvaista väkeä kuten täälläkin. (Strelkov eläkkeellä oleva ven. upseeri, joka pyöri sodasssa myös, mutta kun ei saanut apua Venäjältä, menetti hermonsa ja lienee nyt hoitokodissa)

   Suomessakin, erään kapiaisen mökillä on sojottanut tykki Venäjälle päin jo varmaan 20 vuotta. Tuskin on toimiva, mutta varuilla on hyvä olla. Kohta voi olla tarvetta. Kyllä näitä auttajia löytyisi Suomestakin, jos vastaava tilanne…

   Käytän tuossa kapinalliset-termiä yksinkertaisuuden vuoksi, mutta tämä oli aluksi aivan yksinkertainen kansannousu, joka vastusti länsi-Ukrainan tyranniaa. Mm. kielikaavailut, venäjän kielen lakkauttaminen,
   järjettömät massamurhat ja muut tapahtumat levittivät pelkoa venäjänkielisten parissa ja saivat heidät kapinoimaan. Ja olihan heiltä ”riistetty” presidenttikin.

   Venäjän 24.2 vastahyökkäyksen syyt:

   1) Kiovan hyökkäys Donbassiin
   2) Denatsifikaatio ( syyllisten etsiminen erilaisiin joukkomurhiin, raiskauksiin, jne)
   3) Demilitarisointi
   4) Nato-jäsenyyden estäminen,

   Operaatio Za MIR (rauhanturvaoperaatio)

   Muistaakseni Putin on sanonut, että Suomen jäsenyys/jäsenhakemus aloittaisi 3.maailmansodan.

   Lähellä mennään jo. Nato ei ole toistaiseksi osoittanut minkäälaista hyökkäyshalua. Ilmeisesti pelkää Venäjää tarpeeksi. Suomeen jäsenyyden myötä, Nato voisi muuttua hyökkäyshaluiseksi heti. Sopivaa tykinruokaa löytyisi yllin kyllin ja riittävän lähellä.

   ps. Ukrainian Agony-elokuvassa näytetään, kun joukko-osastoja siirtyy ”kapinallisten puolelle”.
   (Vaunuissa sojottaa vielä Ukrainan lippu, kun keskustelevat mistä vaunut saatu)

   Liked by 1 henkilö

 8. Tuo Butkevicius vaikuttaa olevan todellinen Luciferius, pahan asialla, kavala ja petollinen mies. Mielenkiintoista on, kykenikö läntiset tiedustelupalvelut häntäkin käyttämällä tekemään niin vahvoja psyop-iskuja, että Gorbatshov joutui vetämään joukkoja pois Baltiasta niin kuin vaikuttaa. Ei ihme, jos senkin takia 3-kirjaimiset lännen agentuurit ovat käyttäneet vastaavia menetelmiä jatkossakin. En usko, että Ukrainan epävakauttaminen riittää, tarkoituksena on horjuttaa Putinia, ja pyritään ilmeisesti saamaan hänet osallistumaan toiseen sotaan samanaikaisesti. Onko USA:lla mitään motivaatiota saada rauhaa aikaan Ukrainassa? Eikö itse asiassa motivaatio ole pitkittää sotaa niin pitkään kuin mahdollista? Venäjä ja Putin toki tietävät nämä asiat, ja taitavina pelureina pystyvät vastaamaan USA:n vaikeisiin iskupalloihin.

  Tykkää

  • Pitkä sissisota heikentäisi Venäjää. Tarvitaanko muita syitä, että Yhdysvallat ja NATO ryhtyisivät toimeen?

   Ajatushautomo-ajatteljat ovat jo pitkään nähneet Ukrainan avaimena Venäjän epävakauttamiseen.

   Liked by 1 henkilö

   • Sinä sen taas sanoit. Siksi Venäjä onkin ovelasti aikonut nopeasti pois. Mutta miten tämä temppu nyt tehtäisiin??

    Savijaloilla seisova kokoomus-jättiläinen Katainen juuri nyt Ylellä: Nato-hakemus pitäisi jättää jo lähiviikkoina…

    Ikävästi Venäjän epävakauttaminen on harkittu pitkään ja pakotteet vaikuttavat myös Suomeen.

    Suomi lähti herrojen kanssa marjaan ja nyt uhkaa huonosti käydä.

    Kokoomus on kääpiöiden puolue, kummasti kaikki kääpiöt ovat kertyneet sinne.

    Laajemmassa kaaressa: turistitkin jo karttavat Suomea… ulkomaiset lehtihenkilöt kävivät Suomessa tenttaamassa, eikö teitä jo pelota asua täällä???

    Professori Stubb varmaan olisi vastannut, että nyt on reilu kokoomus-meininki!! Aseita lisää jokaiselle kynnelle kykenevälle ennenkuin R** tulee.

    Tykkää

   • Pelkään, että Suomen nato-intoilu voi vaikuttaa epävakauttavasti Pohjolan tilanteeseen. Ruotsi ei muuten mene Natoon, mutta eivät sano sitä. Haluavat, että puskurivaltio menee jos on mennäkseen. Mutta itse olen samaa mieltä, kuin jotkut arvioitsijat, että Suomen tie Natoon ei tapahdu hetkessä, tällä hetkellä kriisin ollessa kyseessä jokin tämänhetkinen Natomaa luultavasti torppaa meidän hakemuksen hyväksymisen.

    Tykkää

   • Voisin kuvitella, että Turkki sanoisi Ei Suomen NATO-jäsenyydelle. Myös Saksa ja Ranska saattaisivat vastustaa.
    Norjallekin Suomen jäsenyydestä voisi olla haittaa.

    Liked by 1 henkilö

   • Pääministeri WEF-Anderson näkyy lausuneen, että ”Ruotsi ei sulje pois NATO-jäsenyyttä” mikä useimmiten selkokielistyy ”Emme liity, mutta emme sano sitä.”

    Tykkää

   • ”Siksi Venäjä onkin ovelasti aikonut nopeasti pois. Mutta miten tämä temppu nyt tehtäisiin??”

    Jos minä olisin Venäjä, näkisin muutaman vaihtoehdon (vaihtoehtojen lähtökohta on vallitseva tilanne eli että Venäjän ohella joukko muitakin maita on jo tunnustanut Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden, ja se, että Venäjällä on puolustettavanaan maailman valtioista maailman suurin maapinta-ala mutta ei iso väestöpohja.)

    1) Donetsk ja Luhansk hyväksytään itsenäisinä valtioina nopeutetulla menettelyllä jäseniksi SCO:n, CSTO:n ja mahdollisesti myös BRICSiin. Perustetaan pari em. järjestöjen kv. ”koulutuskeskusta” (sotilastukikohtaa) Donbassiin, ja pidetään säännöllisesti aluepuolustusharjoituksia.

    Tätä voisi kuvata CopyCat-metodiksi so. NATOn toiminnan peilikuvaksi. Kääntöpuolina on kalleus ja imagohaitat, länsimedia tulisi sanomaan Donbassin tulleen miehitetyksi ja räkättämään päivittäin demokratiavajeesta.

    2) Donetsk ja Luhansk ryhtyvät verokeitaiksi. Tällöin niitä alkavat suojella Länsi-Ukrainan oligarkit (ehkä jopa verokeidasteleva Zelensky), Venäjän oligarkit, EU ja NATO. Massamedia ylistää Donetskin ja Luhanskin demokratiaa.

    Kääntöpuolena on sitten Länsi-Ukrainan väestön tyytymättömyys Zelenskyyn ja Venäjän väestön tyytymättömyys Putiniin. Muuttoliike Donbassiin saattaisi viedä Länsi-Ukrainasta osaavan väen.

    3) Venäjä ja Kiina (ehkä myös Intia, LatAm-maat ja Afrikka) yhdistävät voimansa, ja alkavat tukea Donbassin alueellisen puolustuksen muuttamista Sveitsin malliseksi so. tarjoavat sotilasneuvonantajia opettamaan väestöä puolustamaan itse omaa tonttiaan ynnä järjestävät aseistuksen.

    Tämä olisi tavallaan helpoin ratkaisu, koska prosessi lähti alulle jo vuoden 2014 Euromaidanin jälkeen. Median loanheittoa olisi helpompi torjua, ja länsimaiden olisi vaikeampi käyttää ”demokratian vahvistamista” tekosyynään hyökkäyssodalle.

    Kääntöpuolena on vaara, että länsimaat alkavat luoda Donbassiin viidettä kolonnaa keinolla millä hyvänsä.

    Em. kolme kohdan yhdistelmä voisi olla toimivin malli donbassilaisten ja Venäjän kannalta. Hybridimalli rajaisi Venäjän kustannuksia samalla kun se antaisi donbassilaisille turvaa.

    Tykkää

 9. Jotta kaikille tulee selväksi minkälainen sotasensuuri Yleisradion kommentoinnissa jatkuu Ukrainaan liittyen, niin olen jälleen tallentanut kaikki lähettämäni kommentit 61 kpl. Niistä on julkaistu alle 10 kpl ja julkaistuistakin kommenteista on hetken päästä poistettu noin puolet. Sotasensuuri on yhtä ankaraa kuin koronauutisten yhteydessä. Tällainen järjestelmällinen sensuuri ei voi olla mikään yksittäisen työntekijän sattumanvarainen päätös, vaan ilmiselvästi johdettua informaatiotilan hallintaa tai jopa hybridisotaa Suomen omia kansalaisia vastaan.

  Yle 25.2.2022 klo 17:09
  Ei tässä mitään pakotteita tarvita Venäjää vastaan, joka yrittää pakottaa Ukrainan lopettamaan 8 vuoden pommitukset Ukrainan omia kansaaisiaan vastan Itä-Ukrainassa. Jos länsimasella demokratialla olisi hitustakaan moraalia, olisi Ukrainaa painostettu pakotteilla samaan päämäärään, mutta sen sijaan sinne on lähetetty miljardi tolkulla viikkorahaa ja aseita.

  Yle 25.2.2022 klo 17:17
  @Tsaari Putin Oli Ukrainalta ihan oma valinta jatkaa sotatoimia itsenäistyneitä kansantasavaltoja vastaan. Neuvottelutilaisuuksia ja varoituksia oli riittävästi.
  Suomen pitäisi tunnustaa uudet tasavallat ja lähettää sinne apua.

  Yle 26.2.2022 klo12:21
  @miekka_org Ansaksi Ukraina viritettiin. Esittivät täysin valmistautumatonta, mutta joka puolelta tulee tuliylläköitä.

  Yle 26.2.2022 klo 13:39
  Puhuu Euroopan turvallisuusmekanismeista, joihin aseet eivät kuulu, mutta antaa rahaa aseiden hankintaan ja hehkuttaa yhteistyötä nato:n kanssa. On näköjään mahdotonta olla looginen ja tasapuolinen, sekä muistaa koko tapahtumien ketju.

  Yle 26.2.2022 klo 14:35
  Mitä ennustamista se on, jos aktiivisesti soittaa suuta ja aseistautuu toista osapuolta vastaan, kunnes vastapuolen on pakko reagoida?

  Yle 27.2.2022 klo 16:31
  Jos Suomi lähettää aseita käytettäväksi Venäjää vastaan, tekee se Suomesta vihollisen Venäjän silmissä ja oikeuttaa sotilaalliset vastatoimet aseavun pysäyttämiseksi. Kuinka tyhmä pitää olla, että väen väkisin pitää tunkea osalliseksi sotaan?

  Yle 27.2.2022 klo 21:33
  Pakotteet vauhdittaa vain WEF:in ajamaa great resettiä, joka sai jo hyvän alkuvauhdin ilmastonmuutostoimista ja koronarajoituksista. Turve-energiakin ajettiin sopivasti alas, jotta olemme kohta täysin läntisen energiantuonnin armoilla maksamassa käsittämättömiä riistohintoja. Ja koska meillä on melkein valmis terminaali nestekaasun vastaanottamiseen, väitän, että tämä kaikki on ennalta suunniteltua.

  Yle 28.2.2022 klo 00:52
  Yleisradion sensuuri rikkoo perustuslakia sananvapaudesta. Verovaroin ylläpidettyä kommenttipalstaa ei voi sensuroida mielipiteen vuoksi. Jos joku kommentti rikkoo rikoslakia, niin se on poliisin asia. Tällöinkin kommentin poistaminen Ylen toimesta on todistusaineiston hävittämistä. Lisäksi sensuuri on vaarantanut terveysturvallisuuden estämällä rokotehaitoista kertomisen ja nyt sensuuri estää aidon maailmankuvan muodostamisen, joka näyttää johtavan sotaan. Joten sinä pieni Yleisradion kommenttisensori, mieti vähän mitä olet tekemässä.

  Yle 28.2.2022 klo 01:21
  @luotamme DeGaulleen Kenen rahoista maksetaan 8 vuotta pommitetun Donbassin korvaukset. Tai Syyrian, Libyan, Irakin, Afganistanin, Jemenin pommitusten korvaukset.

  Yle 28.2.2022 klo 01:24
  Suomen pitäisi muistaa, että EU ei aja Suomen etua, eikä Suomen pidä lähteä mukaan vihamieliseen politiikkaan.

  Yle 28.2.2022 llöo 15:25
  Minä boikotoin kaikkia ymmärtämättömiä hysteerikoita, joilla on kolmen päivän muistihorisontti maailman tapahtumista.

  Yle 1.3.2022 klo 21:23
  Ei pidä osallistua sotaan, jonka syyt kyllä tiedetään, vaikka muisti näyttää monella rajoittuvan kuluneeseen viikkoon. Venäjä ei unohda Suomesta annetuilla rynnäkkökivääreillä ja singoilla tapettuja miehiään seuraavaan sataan vuoteen, eivätkä ne aseet ehdi kääntämään taistelujen kulkua. Jokaisen aseen taakse tarvitaan koulutettu taistelija. Osaamattomissa käsissä tulee vain lisää kaatuneita. Halla-Aholle suosittelen liittymistä Ukrainan muukalaisprikaatiin. Sinne voi mennä nyt pelkällä passilla näyttämään päättäväisyyttään.

  Yle 3.2.2022 klo 02:28
  @JakkeJ Huomaatko, että nykyinen kalusto ei ole riittävä puolustukseen. Silloin ei pitäisi uhota ja ärsyttää jo valmiiksi sotajalalle pakotettua karhua. Pitkän kantaman aseet ei ole mitään puolustusaseita, vaan luovat uhkan, joka on pakko tuhota.

  Yle 2.3.2022 klo 18:33
  Natojäsenyys on aivan turha. Ei ole mitään syytä kutsua ydinaseita Pietarin porteille.

  Yle 4.3.2022 klo 22:02
  Ei ole mitään syytä lähteä Venäjältä, jos vain jotenkin saa luovittua poliittisten päättäjien pissimässä pakotesuossa. Kriisi loppuu aikanaan ja keinotekoinen sotapsykoosi laantuu.

  Yle 5.3.2022 klo 17:54
  Tahallaan liikkeelle laskettu virus ja tahallaan tehottomat ja runsaasti haittavaikutuksia aiheuttavat rokotteet alistavat kansan rokotuspassin kautta totaaliseen digitaaliseen valvontaverkkoon. Lisäksi koronatoimilla luotiin peite valmistautumiselle Ukrainan sotaan. Jo viime vuonna koronatoimet kiihtyivät samaan aikaan kun joukkoja keskitettiin Itä-Ukrainan rajoille. Valtiot harjoittelivat valmiuslakien säätämistä, järjestettiin kotiutuslentoja turisteille sotilastermein, harjoiteltiin suurten kenttäsairaaloiden pystyttämistä, trimmattiin huoltovarmuutta jne. Malmin sairaalallekin rakennettiin suuret tilapäiset ruumishuoneet tänä talvena. Oliko sinne tarkoitus lennättää Ukrainassa haavoittuneita hoitoon vai varauduttiinko Suomessakin jo sodan leviämiselle tänne?

  Yle 5.3.2022 klo 23:44
  Nyt on pärjättävä sillä mitä on hankittu varastoon ja sillä koulutuksella, joka miehille on annettu. Jos poliitikot alkaa sätkyttelemään, paljastavat he vain, ettei Suomenkaan puolustus ole sillä tasolla kuin on juhlapuheissa annettu ymmärtää. Ensisijaista pitäisi olla sodan välttäminen vähentämällä uhkia. Kutsumalla Suomeen niitä, jotka sodan ovat jo alunperin aiheuttaneet, voisi kuvitella lisäävän riskiä sodan puhkeamiselle täälläkin.

  Yle 6.3.2022 klo 11:04
  @PekkaaPahempi Meillä on todella huonot arvioijat, jos tämä on radikaalisti muuttunut tilanne. Ensinnäkin Ukrainan sota on ollut kuuma ja ratkaisematta jo 8 vuotta. Toiseksi Suomeen ei kohdistunut uhkaa ennen kuin täällä aloitettiin vihamieliset toimenpiteet.

  Yle 6.3.2022 klo 19:34
  @SKVi Venäjä katsoo ensin mitä papereissa lukee. Tulkinta voi vähän vaihdella. Seuraavaksi he katsovat mitä toimivaltaiset poliitikot sanovat. Puolueeton ja liittoutumaton eivät ole ihan tarkkaan synonyymejä. Puolueeton ei voisi esim. lähettää aseita kriisin toiselle osapuolelle. Liittoutumaton voi viedä halutessaan aseita ja liittoutuneen on pakko viedä aseita ja ehkä miehiäkin.

  Yle 6.3.2022 klo 19:48
  @Anon662726 Kaikki asehankinnat on puoli vuosikymmentä myöhässä. Uusien kykyjen käyttöönotto pitäisi tapahtua hyvissä ajoin ennen kuin edeltävä vastaava kyky vanhenee. Jos olisi hankittu Turkin ja Intian tapaan S-400 ohjuksia, nyt ei tarvitsisi pelätä. Samoin uusien korvettien pariksi pitäisi tilata Ruotsista neljä sukellusvenettä. NH-90 kuljetushelikopterit tarvitsisivat esim. 40 kpl Ka-52 taisteluhelikoptereita suojakseen.

  Yle 6.3.2022 klo 19:52
  @Pirlala Se on reaalipolitiikkaa suurvallan kyljessä, halusit sitä tai et.

  Yle 7.3.2022 klo 23:22
  Länsimainen arvopohja ja nato kannatus vaatii ihmeellisen paljon sensuuria. Pelttarilla on joko oma hybridioperaatio menossa, tai sitten he ovat täysin sokeita mistä todellinen sensuuri ja informaatiovaikuttaminen tulee.

  Yle 9.3.2022 klo 01:55
  Turpeentuotanto alas, haketta ei saa tuoda, maakaasua ei saa tuoda ja LNG-tilauksetkin on mokattu, länsimainen raakaöljy ei sovellu jalostamoon, ydinvoimalatyömaa suljetaan. Ilmeisesti Suomen väestöä ollaan radikaalisti vähentämässä, että energia saadaan riittämään. Minkälainen suunnitelma hallituksella mahtaa olla tähän tarjolla?

  Yle 9.3.2022 kol 02:03
  @timo-68 Aivan höpöpuhetta. Ydinvoimala-alueet on suojeltu sotatoimilta kansainvälisillä sopimuksilla. Kohde on täysin Suomalaisten valvottavissa. Ei sinne voi salaa mitään aseita tuoda. Ilman muuta voimala pitää rakentaa valmiiksi.

  Yle 9.3.2022 klo 02:18
  Ylen kommentointi on ollut sotatilassa jo monta vuotta. Etenkin korona-sensuuri oli järkyttävää tyranniaa ja nyt sama linja näyttä jatkuvan kriisissä, jossa Suomen ei olisi pitänyt olla edes osapuoli.

  Yle 9.3.2022 klo 02:55
  Nato ei edusta Suomen intressejä. Pysykööt poissa. Myös se erikoinen laki naton hybridikeskuksesta pitäisi kumota.

  Yle 10.3.2022 klo 17:23
  Valtiovalta tahallaan ajaa Suomen konkurssiin. Sitä on jo hyvän aikaa kutsuttu termeillä ’Great Reset’ ja ’Build Back Better’. Covid, sota, energiakriisi, nälänhätä, kaikki toimet on itse aiheutettuja.

  Yle 10.3.2022 klo 19:18
  Ukraina olisi voinut lopettaa Donbassin pommittamisen koska tahansa 8 vuoden aikana. Ihan oma valinta ottaa isoveljeltä kurinpalautus.

  Yle 11.3.2022 klo 17:36
  @DonQuixote Ei ole. Pari viikkoa on jo kuria palautettu ja kaikesta päätellen se yritetään tehdä mahdollisimman vähän paikkoja rikkomalla. Sähköjen katkaiseminen on niin helppoa, että sen voi tehdä koska tahansa. Jos kerrostalosta tulitetaan javelinella, niin varmasti sinne on pakko ampua takaisin.

  Yle 11.3.2022 klo 18:40
  @anomalous18081 Sulla on väärä aikajana. Ukrainan sabotaasiryhmä katkaisi sähköt voimalasta vasta sen jälkeen, kun Venäjä oli yrittänyt varmistaa alueen turvallisuuden juurikin tuon kaltaista false flag terroria vastaan. Jos Venäjän mediaa ei sensuroitaisi, tietäisit, että Valkovenäjä toi voimakeinoilla sähköt Tsernobylin voimalalle jo aamulla.

  Yle 11.3.2022 klo 18:50
  Nato pysykööt omalla alueellaan. Meillä ei ole mitään tarvetta antaa maatamme hyökkäysalustaksi globalistien tuhoamisretkille.

  Yle 13.3.2022 klo 13:39
  Kannattaisi enemmän keskittyä Suomen elintason romahduksen estämiseen, kuin Venäjä elintason romahduksen kiihdyttämiseen. Takavuosina Suomeen perustettiin laajat ylimääräiset rajajoukot, kun pelättiin naapurin elintason romahduksen aiheuttavan hallitsemattoman pakolaisvyöryn. Ei sitä vyöryä silloin tullut, mutta onko johtopäätös se, että ei tule levottomuuksia nytkään vai oliko Suomen parhaat asiantuntijat täysin hakoteillä?

  Yle 13.3.2022 klo 13:45
  @Riekkoa Ukraina joutuu maksamaan sotakorvauksia Donbassin alueelle omaa kansaa vastaan käydyn antiterroristioperaation tuhoista.

  Yle 13.3.2022 klo 13:49
  @NikkiMackenzie Montako puoluetta Suomeen jää, jos Suomesta leikataan pois sodanlietsojasyöpäsaaste?

  Yle 13.3.2022 klo 13:58
  @TheCaptain Tämä on kiihottamista kansanryhmää vastaan, joka on rikoslain 10 § mukaan rangaistava teko.

  Yle 14.3.2022 klo 20:05
  @JuusoX Ja nämä rahat on nyt pankkiirien kavereiden taskussa ja ostavat kriisien avulla pilkkahintaan todellista omaisuutta. Ravintola-ala ja turvetuotanto jo puhallettiin ja nyt näyttää, että maatalous ja kaikki muukin polttoaineen varassa toimiva puhalletaan seuraavaksi.

  Yle 14.3.2022 klo 20:20
  @Pattersonni Tuskin nuo sota-avustukset ikinä päätyy oikeasti tarvitseville. Sen näkee jo avustusjärjestöjen johtajien ökypalkkioista, että raha menee pääosin oman elämän luksuskseen. Kansainväliset pankkisysteemit on jo lapannut miljardi tolkulla rahaa Ukrainaan vuosien ajan. Ei kannettu vesi kaivossa pysy.

  Yle 14.3.2022 klo 20:24
  Koronarajoitukset ja sotapakotteet on ihan itse aiheutettuja haittoja. Ehkä kannattaisi alkaa etsimään jo todellisia syyllisiä ja tehdä jotain.

  Yle 14.3.2022 klo 22:44
  Naton piikkipassiglobalismi on häädettävä pois Suomesta.

  Yle 14.3.2022 klo 22:48
  @RottenTomato Ei Venäjä mihinkään hyökännyt. Siellä on menossa operaatio, jolla Ukrainan antiterroristioperaation 8 vuotta kestäneiden etnisten puhdistusten jatkuminen estetään.

  Yle 14.3.2022 klo 23:50
  @MHirvioja Natossa joudutaan sotatilaan jos kuka tahansa jäsen pöljäilee. Ei ole paljon aikaa kun Turkki ampui alas Venäläisen hävittäjän.

  Yle 15.3.2022 klo 19:41
  Mielenkiintoista, että jo nyt näyttää olevan selvää, että Ukrainan siirtolaiset on tarkoitus asuttaa pysyvästi Suomeen.

  Yle 15.3.2022 klo 23:41
  @eräs suomalainen Suurin osa Ukrainaa ei ole sotatoimien kohteena ja se on valtavan kokoinen maa. Median mukaan Ukrainan armeija on saanut murskaavan torjuntavoiton ja juuri aloittamassa vastahyökkäyksiä Venäjän häätämiseksi. Miksi ihmeessä joku olettaa jo nyt, että pitää lähteä Suomeen asti vuosiksi? Nyt ei jutut oikein täsmää.

  Yle 18.3.2022 klo 23:25
  Libyan lentokieltoalue tarkoitti, että Yhdysvallat laukaisi 110 risteilyohjusta Libyaan heti ensimmäisenä yönä. Ranska tosin ehti toimia tulenavaajana hetkeä aikaisemmin. Lentokieltoalueen johtaminen siirtyi pian alun jälkeen NATO:n komentoon ja pommituslennot jatkuivat noin 200 päivää. 30 000 pommia pudotettiin, eikä maa ole toipunut tuhoista tähän päivään mennessä.

  Yle 19.3.2022 klo 13:01
  @Peku 100 Jos Eurooppa ja Yhdysvallat saartaa Kiinan, Intian ja Venäjän, niin se näyttää paremminkin itse eristäytymiselle.

  Yle 21.3.2022 klo 19:25
  @Säännöstelysuunnitelma Sähköä tulee nyt 665 MW Venäjältä, joten ei se sähköauto tee mitään eroa hyvesignalointiin. Vielä kummallisempaa on, että Virolle kelpaa 1030 MW sähköä Suomesta, josta siis kaksi kolmasosaa tulee alunperin Venäjältä.

  Yle 21.3.2022 klo 19:40
  @vvvvvvvv Niinhän se Ukrainakin kuvitteli kahdeksan vuotta voivansa pommittaa venäjänkielisiä omia kansalaisia ja tilata ultra-russofobisen nato:n ydinohjuksia alueelleen. Suurvallan uhkailijalle tulee varmuudella tuho. On se kumma kun tsuhnalle ei meinaa oppi mennä perille.

  Yle 21.3.2022 klo 19:53
  @devillismo Maalin valaisu on selvä uhka konsulaatin turvallisuudelle. Projektori sammutetaan todennäköisesti ampumalla singolla ikkunasta sisään.

  Yle 21.3.2022 klo 20:07
  @Myriadi Ukrainalaisten suorittaman kansanmurhan keskeyttämisoperaatio on vielä hieman vaiheessa. Jugoslaaviaa pommitettiin 78 päivää ja Libyaa yli 200 päivää, joten vielä on paljon aikaa.

  Yle 23.3.2022 klo 00:18
  Ei porukka edes tiedä mikä nato on. Kansalaiset, älkää koskaan luottako vieraan apuun. Kanada ilmoitti tänään, että heidän asevarastonsa ovat jo tyhjentyneet Ukrainan takina niin, että loput pitää säästää omaksi turvaksi. Naton laajuisessa sodassa käy kuten maskeille koronan alkuvaiheessa. Jokainen maa on omien varastojensa varassa.

  Yle 23.3.2022 klo 18:57
  @M O Derni Nyt ei ole enää aika neuvotella, vaan aseet puhuvat. Länsi tieten tahtoen sysäsi sodan käyntiin. Nytkö jo on tullut tarpeeksi turpaan, että haluttaisiin neuvotella?

  Yle 26.3.2022 klo 18:59
  On meillä neuvonantajat presidentillä jos eivät kartalta näe, että Mariupol kuuluu Donetskin oblastiin. Krimin ja Mariupolin välissä oli tietysti aiemmin Ukrainaan kuulunutta aluetta, mutta tukkimalla Krimille johtavan makean veden kanavan, aloittivat he itse vihollisuudet. Veden saannin palauttaminen sotilaallisin keinoin on oikeutettua, varsinkin kun veden ottaminen Dnieper joesta ei ole keneltäkään muulta pois.

  Koska presidentti aikoo ryhtyä toimiin Suomen poistamiseksi epäystävällisten maiden listalta? Viimeksi eilen joku Tuppurainen asteli Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdon varpaille määräämällä Allegro-junan liikennöinnin keskeytettäväksi ja täten eskaloi jo valmiiksi tulenarkaa turvallisuustilannetta.

  Yle 26.3.2022 klo 21:04
  @akd66 Mariupol kuuluu itsenäistyneeseen Donetskin kansantasavaltaan ja oli vain tilapäisesti Kiovan sortohallinnon miehittämä.

  Yle 26.3.2022 klo 21:10
  @Storia Vera Suomi on se, jonka amerikkalaiset seuraavaksi haluaa syöttää karhulle. Laskevat sen varaan, että nato ei vielä joudu ydinsotaan, jos Suomen hyökkäyksellä saadaan kevennettyä sotilaallista painetta Ukrainassa.

  Yle 27.3.2022 klo 22:30
  Suomen hallitus eskaloi tahallaan suhteitaan Venäjään. Vastuuministeri Tuppurainen tuskin itse tarvitsee junaa, niin on helppo huudella ja vaikeuttaa tavallisten ihmisten elämää. Hallitus ei aja Suomalaisten etua ja tuskin he tyhmiäkään ovat, joten kenen käskyjä he toteuttavat? Erittäin typerää toimintaa.

  Yle 27.3.2022 klo 22:33
  @terveiset Dnepriltä Sortotoimet käynnisti läntinen arvopohja tukemalla Ukrainan etnisiä puhdistuksia. Venäjä on pysäyttämässä nämä jo kahdeksan vuotta jatkuneet raakuudet. Venäjällä riittää ruokaa, energiaa ja kauppakumppaneita ilman Eurooppaakin. Laatu vähän muuttuu, mutta hankintaketjujen vakiinnuttua tuskin Eurooppa enää koskaan pääsee takaisin Venäjän markkinoille.

  Yle 27.3.2022 klo 22:42
  @Gepardos Rajan ylittävä siviililiikenne ei ole minkäänlainen uhka kansalliselle turvallisuudelle. Jos olisi, olisi rajaviranomaiset vakavasti epäpäteviä ja nyt myös myöhässä. Vapaan liikkuvuuden vaikeuttaminen on silkkaa mielivaltaista kiusantekoa varsinkin nyt, kun jo kuukausi operaation alusta on kulunut ilman ongelmia.

  Yle 27.3.2022 klo 22:54
  @Pentti A K Häkkinen Ja Suomi tekee NATO:n isäntämaasopimuksia ja harjoittelee Itämeren sulkemista Turun jokivarsi tukossa vieraiden valtojen sotalaivoja. Kyllä täällä on ammattiagitaattorit keksimässä kaiken maailman tarinoita Pietarin trollitehtaista yms. Kuka mahtaa olla se todellinen riidankylväjä?

  Yle 29.3.2022 klo 19:35
  Haavistolla ja Halla-Aholla on oudot kuvitelmat, että heillä olisi jokin oikeus ja kyky jaella Venäjältä varastettua omaisuutta kolmansille osapuolille. Kenen taskusta otetaan sotakorvaukset Talebanien kärsimien tuhojen korjailuun? Siellä oli Suomestakin porukka aika pitkän aikaa, eikä se meidän arvoyhteisö siellä pelkästään hyvää ollut tekemässä.

  Yle 29.3.2022 klo 19:54
  Virannomainen voisi nyt lähteä lakki kädessä pyytämään sitä Ureaa Venäjältä tai sitten lopettaa saivartelu jostain lakiteksteistä. Itse aiheutettu ongelma ja on täysin kohtuutonta, että autoilijat joutuisivat lopettamaan ajamisen poliitikkojen täydellisen typeryyden seurauksena.

  61 kpl

  Liked by 2 people

  • Katseltuani Ukrainian Agony elokuvan uudelleen vähän tarkemmin, heräsi kysymys voiko ihmisarvon menettää kokonaan?

   Ja kyllä sen voi. Jos moraali ja arvot lähestyvät nollaa, ihmisarvonkin menettää kokonaan.

   Kun kokonainen kansa menettää ihmisyytensä, Jumalan tehtävänä olisi pyyhkäistä se pois.

   Koska Jumalaa ei ole olemassa, se jäi Putinen tehtäväksi.

   Tämä on läntisen maailman moraalinen kriisi myös. Kun moraali ja arvot puuttuvat, sen mukana kaikki muu.
   Tuhosiko Suomen kansa itsensa samalla lailla kuin ukrainalaiset?

   Arvottomimmat ja moraalittomimmat poliitikot, jotka tulevat mieleen ovat Petteri Orpo ja Sanna Marin.

   Aika nollassa lienee monen muunkin eduskunnan tähden arvot ja moraali.

   Voiko yksi ihminen vaikuttaa suuresti tälläisiin tapahtumiin? Kyllä voi!

   Ja Mika Niikko, joka lähes ainoana tiesi yhden ratkaisun ongelmaan, sai kenkää puolustusvaliokunnasta väärän mielipiteen takia.

   Oikeassa oleva henkilö potkaistiin ulos ja tilalle tuli melkein täysi nolla.

   Kumma kyllä yleensä kai liberaalit aiheuttavat suurimmat ongelmat maailmassa. Soroksella on todistetusti sormet pelissä tässäkin kriisissä.

   Tykkää

  • ”Jotta kaikille tulee selväksi minkälainen sotasensuuri Yleisradion kommentoinnissa jatkuu Ukrainaan liittyen, niin olen jälleen tallentanut kaikki lähettämäni kommentit ”

   Juu. Tuo on hyvää työtä. Helsingissä etsivät upseereita mainostamalla julkisissa liikennevälineissä. Ovat katselleet tarkkaan Ukrainan sotaa ja tehneet laskelmia, paljonko tarvitaan.. Kyllä tässä EU/Suomi varautuu sotaan…tehnyt sitä jo pitkään. Pointsit Ano Turtiaiselle joka ehkä jo puoli vuotta- vuosi sitten sanoi eduskunnassa, että sota tulee, mutta tarkoitti ilmeisesti juuri yleisemmin… Oli kuitenkin oikeassa.

   USA toimitti Saksaan, Saksalle tutka-häirintä-koneita. Saa nähdä viedäänkö niitä Ukrainaan.
   (ehkä ovat jo, tai rajalla) Samalla Saksa ilmoitti hankkivansa ilmatorjuntajärjestelmän Venäjän hyökkäyksen varalta. (ok. oli ehkä Ylen uutinen, joten se pitäisi aina tarkistaa jostakin luotettavasta lähteestä)

   Tarkkaan ottaen f-16/mig keissi meni näin:

   USA(Biden) ehdotti Puolalle, että Puola toimittaisi Migejä Ukrainalle, USA antaisi tilalle f-16 koneita.

   Puola ei uskaltanut.
   Puola ehdotti, että toimittaisi migejä USA:n tukikohtaan Ramsteiniin ja Usa toimittaisi ne
   sitten Ukrainaan. Usa kieltäytyi.

   Tälläistä neuvottelua käytiin aivan oikeasti aika pitkään Puolan ja USA.n välillä.

   Migit koska ukrainalaiset pilotit tottuneet lentämään niitä. Sitä ei sitten tiedä
   pelättiinkö myös Venäjän häirintää. English Pravdan artikkelin mukaan jotkin Venäjän hävittäjät
   ovat kykeneviä häiritsemään tilapäisesti amerikkalaisia hävittäjiä. Jopa niin, että menettävät lentokykynsä hetkeksi.

   On siis kaksi erilaista häirintäjärjestelmää

   1) suurempi tehoiset maassa olevat
   2) lentokoneissa olevat heikompitehoiset järjestelmät

   se mikä teki tästä artikkelista uskottavamman oli maininta kiinalaiseen artikkeliin, jossa alunperin kerrottiin f-35 hävittäjän menettäneen lentokykynsä hetkeksi.(mutta ei tippunut maahan)

   Joku tässä yhtälössä mättää. .saattaa olla, että Venäjän aseet ovat niin paljon parempia, etteivät natolaiset oikein uskalla tehdä mitään. Siten tuo uutinen Saksan valmistautumisesta Venäjän hyökkäykseen tuntuu kummalliselta. Ikäänkuin nuo tutkahäirintäkoneet menisivät kuitenkin Ukrainaan. Ilmatorjuntajärjestelmää ei kuitenkaan saa aivan heti asennettua… Joten jos Saksa pelkää Venäjän kostoiskua, ei uusi ilmatorjunta ole heti käytössä.

   Juuri NYT: Katainen ylen disinformaatiorullassa: Suomen pitäisi anoa Nato-jäsenyyttä jo lähiviikkoina.

   Juuri näin.. Pelko persuksissa nämä onnettomat nyt hädissään Natoon pyrkivät

   Tykkää

   • ”(ok. oli ehkä Ylen uutinen, joten se pitäisi aina tarkistaa jostakin luotettavasta lähteestä)”

    Nauroin.

    ——

    Suomalaisille yritetään nyt myydä NATO-jäsenyyttä kaikin mahdollisin psyykkauskeinoin, Vain hupsu ei sitä huomaa.

    Tykkää

  • Juu, täälläkin motivaatio melkein tapissa ja taas jaksaa painaa töitä niska limassa,rakentaa parempaa maailmaa ja kerätä veroeuroja yhteiseen ylen kassaan laitettavaksi.. Millähän tavalla noittenkin hylättyjen kommenttien kohdalla totetutuu tasavertainen viestintä?Itse artikkelihan on taatusti lukukelvotonta yle-valetta alusta loppuun. Kiitos myös taas Riikalle huikeasta juttusarjasta sekä nac-vinkistä..

   Tykkää

 10. Aina parempi kun asiat tulevat julki ns. omasta piiristä eikä vastapuolelta. Natsipataljoonien osuus oli siis jo kaksi vuotta sitten 40 prosenttia miesvahvuudesta Ukrainassa, Jacques Baudin mukaan. Suomi aseistaa siis nyt natseja suoraan, Syyriassa jihadisteja ei tiettävästi tuettu Suomen asein mutta taistelijoita lähetettiin satakunta. Nyt Syyriasta haalitaan Turkin kautta Idlibiin tungettuja ISIS-miehiä Ukrainaan.

  Ääriainekset yhdistyvät, natsit ja jihadistit. Kyseessä ovat väkivaltaan vannoutuneet fanaatikot ja kuten artikkelin kirjoittaja toteaa, natsi-termi on epätäsmällinen. Jos soturit edustaisivat muutakin kuin vihaa ja väkivaltaa ja paneutuisivat ideologisiin opintoihin niin heidän olisi vaikea perustella rinnakkainoloaan. Valkoista rotuvaltaa edustavat natsit ja islamin nimeen vannovat jihadistit, jotka molemmat ottavat komentonsa ja rahansa Ukrainan ja USA:n kasaarijuutalaisilta. Melkoinen sekoitus jonka ei pitäisi olla mahdollinen ja kuitenkin on.

  Toisin kuin kirjoittaja en usko, että natseja motivoi historia mitenkään erityisesti. Ukrainan 30-luku saattaa motivoida maan jyrkkää nationalismia jonka rinnalla EU:n moittiman Orbanin nationalismi on täysin hajutonta laatua. Syyriassa kun tutkittiin siellä riehuvia kurkunleikkaajia niin ei heillä Koraanista ja historiasta ollut hajuakaan. Pääasia, että pääsi tappamaan ja rahaa riitti. Qatarin entinen ulkoministeri paljasti TV-haastattelussa äskettäin, että kaavailtu budjetti Syyriassa Assadin kaatamiseksi oli kaksi biljoonaa, siis kaksi tuhatta miljardia dollaria. Kyllä näillä piireillä rahaa piisaa. Vaan turpiin tuli Syyriassa eikä näkymät Ukrainassakaan ole erityisen hyvät sotilaallisessa mielessä.

  Sotatapahtumien kulusta kiinnostuneille voi suositella kahta USA:ssa asuvaa venäläistä, nimimerkki TheSaker jolla on sivustonsa thesaker.is sekä Andrei Martyanovia joka on mm. YouTubessa nimimerkillä smoothieX12 (ulkomuistista). The Saker, joka myös on etunimeltään Andrei, on USA:ssa koulutettu sotilasstrategi ja toinen Andrei työskentelee lentokonealalla ja on aseteknologian asiantuntija. Näiden ja muiden venäläisten kannat osoittavat selkeästi, että Länsi on onnistunut tiivistämään venäläisten rivit. Syynä ei ole sota suoranaisesti vaan sen synnyttämä hillitön russofobia.

  Toinen yksityiskohta artikkelissa jonka muistan hieman toisin on Minsk 2-sopimus. Sen osapuolina olivat muistaakseni vain Kiova, Donetsk ja Lugansk. Muut olivat takaajia ja nämä olivat Ranska, Saksa ja Venäjä. Sopimus löytynee netistä.

  Chileläinen Gonzalo Lira piirsi pari päivää sitten YouTubessa muotokuvan Victoria Nulandista jonka vaari Nudelman on Bessarabiasta eli Ukrainan länsilaidalta USA:han emigroitunut. Gonzalo Lira on tietävinään, että kun Nuland kävi viime syksynä Moskovassa hän uhkasi suoraan panna Venäjän talouden polvilleen, ellei Moskova tanssisi Nulandin pillin mukaan. Nuland on se joka Ukrainan orkesteria johtaa, Zelensky on pelkkä nuottivihon sivunkääntäjä ja hänen olkapäänsä yli valvoo paikallinen natsijohtaja kun rahoittaja Kolomoiski on hipsinyt Sveitsiin turvaan.

  Liked by 1 henkilö

  • TheSaker oli täydessä vauhdissa jo 2014 taistelujenn aikana. Silloin tuli lueskeltua hänen tekstejä aika paljon, mutta jostain syystä en ole nyt kerjennyt.

   Tykkää

  • ”Toinen yksityiskohta artikkelissa jonka muistan hieman toisin on Minsk 2-sopimus. Sen osapuolina olivat muistaakseni vain Kiova, Donetsk ja Lugansk. Muut olivat takaajia ja nämä olivat Ranska, Saksa ja Venäjä. Sopimus löytynee netistä.”

   Piti ihan tarkistaa, puuttuuko tekstistä ykkönen mutta ei se puuttunut.

   ”Minsk1:n allekirjoitti sveitsiläinen diplomaatti Heidi Tagliavini, Venäjän puolesta Venäjän Ukrainan lähettiläs Mikhail Zurabov, Ukrainan puolesta Ukrainan entinen presidentti Leonid Kuchma. Donetskin ja Luhanskin (yhdessä Donbassin alue) puolesta allekirjoittajina toimivat Aleksandr Zakharchenko ja Igor Plotnitsky.”

   Tykkää

   • https://www.ft.com/content/21b8f98e-b2a5-11e4-b234-00144feab7de

    Eipä sillä enää ole suurta merkitystä mutta linkissä on minsk 2 englanniksi. Asia näyttää hieman tulkinnanvaraiselta. Nimittäin FT:n artikkeli alkaa johdannolla jossa todetaan, että Itä-Ukrainaan on saatettu rauhantila Ranskan, Saksan, Venäjän ja Ukrainan johdon sopimuksella tai päätöksellä. Itä-Ukraina ei ollut edes paikalla. Venäjä joutui toimimaan Itä-Ukrainan asiamiehenä koska jälkimmäistä ei haluttu neuvottelupöytään. Mutta sopimuksen nojalla, sen viimeisessä kohdassa, perustettiin trilateraali-ryhmä johon kuuluivat yllä mainitut henkilöt. Mielestäni tämä on ilmeisen tahallisesti tulkittu väärin, että nämä olisivat allekirjoittajia muuten kuin muodollisesti. Isot tykit olivat kolme presidenttiä ja liittokansleri, muut olivat salkunkantajia.

    Mainitun trilateraaliryhman funktiona piti olla sopimuksen toteuttamisen helpottaminen ja valvonta. Siitähän ei tullut mitään. Sopimuksessa mainitut asiakohdat olisivat kaikki pitänyt viedä Ukrainan parlamentin käsittelyjen kautta eteenpäin. Yhtään toimenpidettä ei toteutettu paitsi, että tulitaukoa pidettiin jonkin aikaa. Ja sen jälkeen murhattiin yksi trilateraalirymän jäsenistä pommi-iskussa eli Donetskin johtaja Zakharenko.

    Liked by 1 henkilö

 11. Saksalaisissa nettikeskusteluissa on esitetty että 92 % Luganskista on ” vapautettu” ,mutta Donetskista vasta alle 50 %. Joten ”sotatilanne” jatkuu… Putinin väitetään sanoneen 9.5.2022 ( EU !) sodan loppuvan Ukrainassa.

  Suomen Natokeskustelu taitaa kulkea liian pintavesissä pelkässä EU- kuviossa eikä ota huomioon koko maapalloa. – Kaikki vaikuttaa kaikkeen!

  Afrikasta käsin nähtynä EU on tuhoamassa Ukrainassa itse itsensä. Venäjän viemä vehnä ja maissi Afrikkaan kulkee Mustanmeren kautta. Tien katkaisu aiheuttaisi nälänhädän Afrikassa ja sen seurauksena pakolaismäärät eivät olisi enää ” pieniä” kuten Ukrainapakolaisten määrät ovat.

  https://www.rusfunker.com/2022/03/die-krise-in-afrika-bedeutet-zerstorung.html

  https://www.rusfunker.com/2017/07/migranten-und-das-biblische-paradigma-1.html

  Tykkää

  • Minusta näyttää siltä, että ainakin suomalaisessa uutisoinnissa osan tätä Venäjän viemä vilja -keskustelua tarkoituksena on antaa suomalaisille Venäjä syyksi hintojen kohoamiseen, eikä EU ja Suomen hallitus.

   Mielessä on sekin mahdollisuus, että alustetaan talousromahdusta (kuten Great Reset) ja säännöstelyä, joka vaatii EU:n hinkuman digitaalisen identiteetin. On kätevää, jos kaikesta epämiellyttävästä voi syyttää sitten Venäjää.

   Tykkää

 12. Nakki Ylelle mielipiteet (Ukraina, Nato). Tätähän se on. Mielipiteitä saa esittää jos ne on oikeanlaisia.
  Jos kuvitellaan että päättäjät jotka tekevät päätöksiä ovat kuin oikeuden tuomari. Minkälainen päätös on jos vain kuunnellaan toisen puolen tarina.
  Jos nyt kansalle syötetään yksipuolisesti tarinaa, niin sillä ei vielä kummosia saada aikaan , mutta jos päättäjät samalla viivalla, niin huh huh…

  Tykkää

 13. Riikan tuottama iso käännösartikkeli sekä upeat kommentit edellä, varsinkin Nakilta, toimivat minulle parhaana terapiana ja lohduttajana tässä mielipuolisuuden ja vähäjärkisyyden maassa. Suuret kiitokset !

  Tykkää

 14. nakki
  29 MAALISKUUN, 2022 11:04 PM

  Myöhäiset Kiitokset…Nakille…Peräänantamattomuudesta…

  Itse En pystyisi enää samaan…

  Pelkään jo niin saavani tuollaisesta kanssakäymisestä…MAIDSIN(Massmedia acquired immune deficiency syndrome)

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s