Sotilaallinen tilanne Ukrainassa. Cf2R-analyysi, osa 3

Itä-Euroopan maiden erikoistuntija, Sveitsin strategisessa tiedustelussa sekä NATOlle ja YK:lle työskennellyt eversti Jacques Baud on kirjoittanut 3-osaisen analyysin Ukrainan tilanteesta. Baudin analyysi on julkaistu Ranskan hallituksellekin analyyseja valmistavan Centre Français de Recherche sur le Renseignement -ajatushautomon (Cf2R) verkkosivuilla.

AvoinMedia on julkaissut analyysin kahden ensimmäisen osan sisältöä selostavat artikkelit. Ensimmäinen osa, ”Sodan juuret”, ilmestyi AvoinMediassa otsikolla ”Sotilaallinen tilanne Ukrainassa. Cf2R-analyysi, osa 1”, ja toinen osa, ”Sota”, otsikolla ”Sotilaallinen tilanne Ukrainassa. Cf2R-analyysi, osa 2”. Nyt julkaistu teksti, ”Johtopäätöksiä”, on eversti Baudin analyysin viimeinen osa, jossa Baud vetää lankoja yhteen.

AvoinMedia (Riikka Söyring) on lisännyt eversti Baudin pitkään tekstiin toimituksen huomautuksia (Toim.huom.) sekä väliotsikoinnin, joka on tarkoitettu lukemisen helpottamiseksi.

Baudin antama kuvaus Ukrainan tilanteen kehittymisestä ja nykytilanteesta poikkeaa melkoisesti siitä, mitä massamedia tarjoilee länsimaiselle median kuluttajalle, eritoten suomalaisille.

Ensimmäisessä, ”Sodan juuret” -osassa Baud kertoo mm. ettei Venäjän aseellisesta tuesta kapinallisille ole todisteita, kapinalliset Donetsk ja Luhansk saivat osan aseistuksestaan Ukrainan armeijan venäjänkielisten yksiköiden loikattua separatistien puolelle; median tarjoilema ”Venäjän armeija operoimassa Donbassin alueella” oli todellisuudessa 56 vapaaehtoistaistelijaa; Venäjä ei ole halunnut Ukrainaa itselleen; Minsk-sopimusten aselevon rikkoi Länsi-Ukraina, ja että Ukrainan armeijassa on uusnatsi-pataljoonia, jotka tekevät ihmisoikeusrikoksia.

Toisessa, ”Sota” -osassa, Baud käsittelee Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn toimeenpanomääräystä №117/2021: ”Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin sataman uudelleen haltuunottamiseksi ja väliaikaisesti miehitetyn alueen uudelleen integroimisesta” Ukrainaan, jolla Kiova käytännössä ilmoitti aikovansa vallata osan Venäjää. Baud käy läpi myös NATOn ja Venäjän sotaharjoituksia sekä länsimaiden ja Venäjän hallitusten toimintaa, sekä länsimedian tapaa uutisoida. Myös operationaalisia tarkastelukulmia valotetaan.

Median antama kuva on tarkoitettu tekemään politiikkatoimet hyväksyttäviksi, ei niinkään tarjoamaan tietoja, joista on hyötyä tilannekuvan muodostamisessa. Eversti Baud muotoili asian analyysin ensimmäisessä osassa toteamalla: ”Koska, todellisuudessa, emme me yritä auttaa Ukrainaa vaan käydä sotaa Venäjää vastaan.”

Baudin analyysin sisältö on osittain ennestään tuttua AvoinMedian Ukrainaa käsitteleviin artikkeleihin tutustuneille. Analyysin sisällön selostamista puoltaa kuitenkin everstin sotilastiedustelutausta ja työ konfliktien tarkkailijana sekä NATOn sisältä että ulkopuolelta käsin.

Johtopäätöksiä

Entisenä tiedusteluammattilaisena Baud kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että kokonaiseen vuoteen länsimaiset tiedustelupalvelut eivät ole esittäneet kokonaista tilannekuvaa, se puuttuu täysin.

Sveitsissä tiedustelupalveluita on kritisoitu siitä, että ne eivät ole tuottaneet todenmukaista tilannekuvaa. Itseasiassa näyttää siltä, että kaikissa länsimaissa poliitikot ovat kävelleet tiedustelupalvelujen yli, Baud sanoo jatkaen sen olevan ongelma, koska poliitikot tekevät päätökset; maailman parhaastakaan tiedustelupalvelusta ei ole hyötyä, jos sitä ei kuunnella — ja näin on nyt tapahtunut tämän kriisin aikana.

Tämä sanottuna, Baud täsmentää joillain tiedustelupalveluilla olleen täsmällinen ja rationaalinen kuva [Ukrainan] tilanteesta, kun taas toisten tiedustelupalvelujen tilannekuva on sama kuin massamedian propagoima. Tässä kriisissä ”Uuden Euroopan” maiden tiedustelupalvelut ovat näytelleet tärkeää roolia.

(Toim.huom. Baud tarkoittanee Uuden Euroopan mailla Viroa, Liettuaa, Latviaa, Moldovaa, Sloveniaa, Puolaa, Unkaria, Tsekkejä, Slovakiaa, Bulgariaa ja Romaniaa, mahdollisesti myös Kyprosta ja Maltaa.)

Baud sanoo kuitenkin havainneensa ongelman; analyyttisella tasolla em. tiedustelupalvelut olivat surkeita. Baud ajattelee sen johtuvan siitä, että mainituilla tiedustelupalveluilla ei ole älyllistä ja poliittista itsenäisyyttä, eivätkä ne sen vuoksi kykene arvioimaan tilannetta niin, että tilannearvio täyttäisi sotilastason laatuvaatimukset. ”On parempi pitää ne [tiedustelupalvelut] vihollisina kuin ystävinä”, on Baudin tyly arvio laadusta.

Eräissä Euroopan maissa poliitikot tarkoitushakuisesti jättivät huomiotta tiedustelupalvelujensa antamat tiedot, ja vastasivat [Ukrainan] tilanteeseen ideologiselta pohjalta, Baud sanoo jatkaen tämän olevan syy siihen, miksi koko kriisi on ollut alusta alkaen epälooginen ja järkeä vailla. Poliitikot ovat esitelleet kaupallisiin lähteisiin perustuvia asiakirjoja suurelle yleisölle [muka vakavasti otettavina]. Eräät länsipoliitikot ovat selvästi halunneet konfliktia, Baud sanoo. Yhdysvaltain puolustusministeri Anthony Blinken esitteli turvallisuusneuvostolle hyökkäyssuunnitelmia, jotka olivat Blinkenille työskentelevän Tiikeri-tiimin mielikuvituksesta lähtöisin: Blinken toimi samoin kuin edeltäjänsä Donald Rumsfeld vuonna 2002, joka sivuutti CIAn ja muut tiedustelupalvelut, jotka eivät olleet ihan yhtä varmoja Irakin kemiallisten aseiden olemassaolosta, Baud laukoo pilkaten.

(Toim.huom. Irakin sotaa myytiin suurelle yleisölle lähinnä kolmella perustelulla: tarpeella tuhota Saddam Husseinin joukkotuhoaseet, tarpeella pienentää kansainvälisen terrorismin uhkaa sekä demokratian edistämisellä Irakissa ja sen lähialueilla. Yhdysvaltain tiedonvapauslain (Freedom of Information Act, FOIA) ansiosta saatiin Irakin sodan jälkeen julkiseksi kansallinen tiedusteluarvio (National Intelligence Estimate, NIE).

Jo NIE-raportin alussa kerrotaan, että tiedustelupalveluilla ei ole varmaa tietoa monista Irakin joukkotuhoaseohjelmaan liittyvistä avainkohdista, mutta että Irak ehkä kykenee rakentamaan ydinohjuksen kymmenen vuoden sisällä.

”Vaikka arvioimme, että Saddam Husseinilla ei ole vielä ydinaseita tai riittäviä materiaaleja niiden valmistamiseen, hän aikoo edelleen hankkia niitä. […] Jos Bagdad saa riittävän määrän ydinasekelpoista fissiiliä materiaalia ulkomailta, se kykenisi rakentamaan ydinaseen kuukausien tai korkeintaan vuoden sisällä. […] Ilman ulkomailta saatua fissiiliä materiaalia Irak ei luultavasti kykene rakentamaan ydinasetta 2007–2009 mennessä, koska heillä ei ole kokemusta korkearikasteisen uraanin tuotannossa tarvittavien sentrifugilaitosten rakentamisesta ja operoinnista ja koska Irakin on vaikea hankkia tarvittava materiaali, laitteisto ja asiantuntemus.”

NIE-raportti, johon Irakin sotaa myytäessä viitattiin, vilisee ehdollisia ilmaisuja: ehkä, jos, mahdollisesti, voi olla, mikäli tietyt ehdot täyttyvät jne. eli varmoja tietoja ei yksinkertaisesti ollut. Mitä siitä… )

Kun ei katso, ei näe

Dramaattisilla kehityskuluilla, jotka nyt näemme, on syynsä jotka me [länsimaissa] tiesimme, mutta joita kieltäydymme näkemästä, Baud sanoo:

 • strategisella tasolla NATOn itälaajentuminen (jota tässä analyysissa ei ole käsitelty, Baud huomauttaa)
 • poliittisella tasolla länsimaiden kieltäytyminen Minsk-sopimusten implementoinnista (Toim.huom. tai Länsi-Ukrainan pakottamisesta Minsk-sopimusten implementoimiseen)
 • operationaalisella tasolla [Länsi-Ukrainan] jatkuvat ja toistuvat hyökkäykset Donbassin alueella asuvan siviiliväestön kimppuun; hyökkäykset kiihtyivät helmikuussa 2022 (Toim.huom. Katso tarkemmin Osa 2.)

(Toim.huom. Saksalaismedia Der Spiegel kirjoitti helmikuussa 2022, että vaikkei mitään juridisesti sitovia sopimuksia ole, on selvää, että sekä Boris Jeltsinille että Mihail Gorbatshoville vakuutettiin monen länsipolitiikon ja diplomaatin suulla, ettei itälaajenemista tule tapahtumaan; Der Spiegelin mukaan kyse on paljolti siitä, kuinka pitävinä lännen antamia ”kategorisia vakuutuksia” pidetään.

RT 18.2.2022: West promised not to expand NATO – Der Spiegel.
RT on julkaissut hiljattain löydetyn muistion maaliskuulta 1991, joka vaikuttaa vahvistavan Neuvostoliitolle luvatun, ettei NATO itälaajene, ja jonka takia Puolalle, Tsekille ja Slovakialle ei voitu tarjota NATO-jäsenyyttä.

Vakuutuksia annettiin vastineena sille, ettei Neuvostoliitto vastusta Saksojen yhdistymistä.
Asiakirja löytyi Ison-Britannian kansallisista arkistoista.

Ks. myös ”NATO did promise Moscow it wouldn’t expand, former German defense official tells RT”)

Toisin sanoen, Baud kirjoittaa, me voimme toki pahoittaa mielemme ja tuomita Venäjän hyökkäyksen. Mutta me — tarkoittaen Yhdysvaltoja, Ranskaa ja Euroopan unionia etunenässä — itse loimme olosuhteet, joissa konflikti lähti puhkeamaan, Baud alleviivaa. Osoitamme myötätuntoa Ukrainan väestölle ja sieltä pakeneville, mikä on tietysti hyvä, Baud sanoo, mutta jos meillä olisi ollut murto-osakaan myötätuntoa samalle määrälle Donbassin asukkaita — joita heidän oma hallituksensa on murhannut kahdeksan vuotta — ja jotka ovat paenneet Venäjälle, [mitään kriisiä ei nyt olisi,] mitään tällaista ei olisi tapahtunut.

On epäselvää, sopiiko termi joukkotuhonta/kansanmurha kuvaamaan Donbassin asukkaisiin kohdistettuja ihmisoikeusrikoksia; kansanmurhasopimuksen (Yleissopimus kansanmurharikosten ehkäisemisestä ja rankaisemisesta) määritelmä lienee kuitenkin riittävän laaja sisällyttääkseen Donbassin alueen tapahtumat, Baud miettii.

Länsimaiden siunauksella ja rahalla

Tämä [Ukrainan] konflikti on johtanut meidät hysteriaan. Pakotteista on tullut ulkopolitiikkamme lempityökalu. Jos olisimmme vaatineet [Länsi-]Ukrainaa noudattamaan Minskin sopimuksia, jotka neuvottelimme, joita kannatimme ja jotka allekirjoitimme, tätä tilannetta ei nyt olisi, Baud sanoo. Tuomitsemme Vladimir Putinin, mutta mitä järkeä on vinkua jälkikäteen kun meidän olisi tullut toimia etukäteen, letkauttaa Baud: Ei YK:n turvallisuusneuvoston jäsen ja [Minskin sopimusten] takaaja [Ranskan presidentti] Emmanuel Macron, ei [Saksan liittokansleri] Olof Scholz eikä [Ukrainan presidentti Volodymyr] Zelensky ole kunnioittaneet tekemiään sitoumuksia.

Loppujen lopuksi, todellinen tappio on niiden, joilla ei ole ääntä, suree Baud.

Ministeré de Armées: Ukraine : point de situation 31.3.2022. Ranskan sotaministeriön tilannekartta

Euroopan unioni oli kykenemätön edistämään Minskin sopimusten noudattamista, päinvastoin, EU ei reagoinut lainkaan Ukrainan pommittaessa omaa väestöään Donbassissa. Jos EU olisi toiminut, Putinin ei olisi tarvinnut reagoida, Baud toteaa jatkaen, että EU pysytteli poissa diplomatia-vaiheesta ja kunnostautui sen sijaan lietsomalla konfliktia; 27. helmikuuta Ukrainan hallitus myöntyi aloittamaan neuvottelut Venäjän kanssa. Muutamaa tuntia myöhemmin europarlamentti hyväksyi 450 miljoonan euron asemäärärahan Ukrainalle viskaten polttoainetta roihuun. Sen jälkeen Ukrainalle oli selvää, että sopimiseen ei ole pakkoa. Azov-militioiden toiminta Mariupolissa saa EU:ssa aikaan 500 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämisen asehankintoja varten.

Ukrainassa, länsimaiden siunauksella, Baud kertoo, eliminoidaan ne jotka kannattavat rauhanneuvotteluja. 5. maaliskuuta murhataan Denis Kireyev. Murhaaja on Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) väkeä; Kireyev ”on liian Venäjä-mielinen ja siksi petturi.” Saman kohtalon kokee Dmitry Demyanenko, hänet murhataan 10. maaliskuuta koska hän ”on liian halukas neuvottelemaan rauhasta Venäjän kanssa.” Demyanenkon murhaa puolisotilaallinen Mirotvorets -militia, ”Rauhantekijät”. Mirotvorets on yhdistetty Mirotvorets-sivustoon, joka listaa ”Ukrainan vihollisia”, julkaisten henkilökohtaisia tietoja, osoitteita ja puhelinnumeroita, jotta listalla olevia voidaan ahdistella ja jopa eliminoida. Useissa maissa tällainen on rangaistava rikos, mutta ei Ukrainassa. YK ja jotkut Euroopan maat ovat vaatineet sivuston sulkemista, mutta [Ukrainan parlamentti Verkhovna] Rada on kieltäytynyt.

(Toim.huom. Ukrainan entinen sisäministeri Arseni Avakov on muuan ”Rauhantekijöiden” tukijoita. Erään viestintäministeriön työntekijän ilmoitettua TV:ssa sivustolle vuodettujen tietojen uhkaavan jopa toimittajien henkeä, pahoitteli viestintäministeri Juri Stets työntekijänsä sosiaalisessa mediassa antamaa lausuntoa ilmoittaen, ettei henkilön kanta edusta ministeriön kantaa. Ukrainan salaisen poliisin (SBU) johtajan neuvonantaja totesi, että listalla esiintyviä henkilöitä tutkitaan potentiaalisina vakoojina. Rauhantekijöiden sivusto ja sen tukijat Ukrainan hallituksessa ovat esittäneet toimittajien jakamista kahteen ryhmään: hallitusta tukeviin ja vastustaviin. Samalla on vihjailtu, että hallitusta kritisoivat toimittajat tullaan vaientamaan, raportoi Ville Kyrönlahti heinäkuussa 2016. Poliittisen opposition murhat olivat arkipäivää jo vuonna 2015. )

Kaksoisstandardit johtavat politiikantekoa

Baudin arvion mukaan hinta tulee olemaan kova, mutta Putin tulee pääsemään [ilmoittamiinsa] tavoitteisiin (Toim.huom. Puheessaan 24. helmikuuta Vladimir Putin ilmoittaa Venäjän operaatiolle kaksi tavoitetta: Ukrainan demilitarisoimisen ja denatsifioimisen).

Kiina on tullut mukaan välittäjän ominaisuudessa, Baud kirjoittaa, ja Sveitsi on järjestänyt itsensä Venäjälle vihamielisten maiden listalle. Yhdysvallat pyytelee [Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteena olevilta] Venezuelalta ja Iranilta öljyä päästäkseen ulos energiaumpikujasta, johon se itsensä järjesti. {Yhdysvaltain vallankaappausprojektin ehdokas Venezuelan presidentiksi,] Juan Guaidó katoaa takavasemmalle, ja Yhdysvallat alkaa säälittävästi perua asettamiaan pakotteita.

Länsiministerit, jotka yrittävät romauttaa Venäjän talouden, ja saattaa venäläiset kärsimään, jopa tarjoten toimintamallina Putinin murhaamista, osoittavat etteivät ole yhtään sen parempia kuin ne, joita meidän on määrä vihata, Baud tuumii. Venäläisten urheilijoiden sulkemisella ulos vammaisten olympialaisista tai venäläisiin artisteihin kohdistetuilla pakotteilla ei ole mitään tekemistä Putinin kanssa.

(Toim.huom. Suomalaisilla massamedian lukijoilla saattaa olla se väärä käsitys, että ns. kansainvälinen yhteisö on tiiviisti mukana Venäjän vastaisissa pakotteissa. Reuters pitää päivittyvää ”Tracking sanctions against Russia”-listausta pakotteista ja maista. Maailman 194:stä valtiosta mukana on nelisenkymmentä. Kartalla se näyttää tältä:

Lähde. Suurin osa maailman maista ei osallistu.)

Näin me itseasiassa tunnustamme Venäjän olevan demokratia, koska pidämme tavallisia venäläisiä vastuullisina sodasta, Baud sanoo. ”Jos emme pidä Venäjää demokratiana, miksi me yritämme rangaista koko väestöä yhden tekemisistä? Muistakaamme myös, että kollektiivinen rangaistus kielletään Genèven sopimuksessa… ”

Osa Genèven sopimusten 3. artiklaa. Suomi on eräs allekirjoittajamaita.

Opetus, joka tästä konfliktista on saatavissa, on, että käsityksemme ihmisyydestä muuntelee. Jos kerran olemme niin omistautuneita rauhalle ja Ukrainalle, miksi emme rohkaisseet Ukrainaa kunnioittamaan solmimiaan sopimuksia, ja jotka YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi, Baud kysyy?

Median rehellisyys ja luotettavuus mitataan median halukkuudella noudattaa Münchenin peruskirjaa, muistuttaa Baud, työskennellä sitä noudattaen. Koronakriisin aikana media lietsoi vihaa kiinalaisia kohtaan, ja nyt massamedian polarisoitu viesti lietsoo vihaa venäläisiä kohtaan. Journalismi on riisunut ammattimaisuuttaan kerros kerrokselta ja muuttunut sotaintoiseksi sota-aktivismiksi.

Goethe lausui ”Mitä kirkkaampi valo, sitä tummempi varjo.” Mitä ylettömämmät ovat Venäjän vastaiset pakotteet, mitä useammat ne kerrat jolloin emme ole tehneet mitään, sitä selkeämpänä korostuu rasismimme ja orjamaisuutemme, Baud kirjoittaa. Miksi yksikään länsimainen poliitikko ei ole kahdeksaan vuoteen reagoinut siihen, mitä donbassilaisille on tehty?

Loppujen lopuksi, mikä tekee Ukrainan konfliktista pahemman kuin oli Irakin sota, Afganistanin sota, Libyan sota? Mitä pakotteita olemme asettaneet niitä vastaan, jotka tarkoituksella valehtelivat kansainväliselle yhteisölle voidakseen käydä epäoikeudenmukaisia, epäoikeutettuja, murhaavia sotia? Yritimmekö saattaa amerikkalaiset kärsimään, koska he valehtelivat meille ennen Irakin sotaa? Olemmeko asettaneet ainuttakaan pakotetta niitä maita, yrityksiä ja poliitikkoja vastaan, jotka lietsovat Jemenissä konfliktia, jota pidetään maailman suurimpana humanitaarisena katastrofina? Baud kyselee.

Olemmeko sanktioineet yhtään niistä Euroopan unionin maista, jotka harjoittavat alueillaan mitä kauheinta kidutusta Yhdyvaltojen hyödyksi?

(Toim.huom. Baud viittaa Euroopan maihin, joiden alueilla sijaitsi — sijaitsee? — Yhdysvaltojen salaisia kidutuskeskuksia. CIAn kidutusalihankintaketjuun kuului 54 valtiota, jotka toimivat joko kauttakulkumaina, kun epäiltyjä vietiin CIAn salaisiin ”syväkuulustelukeskuksiin” tai maat antoivat CIA:lle toimitilat kuulusteluja varten. Käytännössä neljännes maailman valtioista.

Näiden maiden joukossa on useita Euroopan ja Euroopan unionin maita: Suomi, Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia, Saksa, Belgia, Italia, Kreikka, Kypros, Espanja, Portugali, Islanti, Itävalta. Tsekin tasavalta, Slovakia, Liettua, Puola, Romania, Kroatia, Albania ja Turkki.)

Kysyä kysymys on sama kuin vastata siihen, eikä se vastaus ole loistokas, Baud päättää analyysinsa.

(Toim.huom. Goethen kerrotaan sanoneen myös ”Kukin kuulee vain sen, minkä hän ymmärtää.” )

Eversti Baudin analyysin 3. osa päättyy tähän. Suomi on mukana paitsi Venäjän vastaisessa sodassa, myös osallisena Ukrainan sisällissodassa väärällä puolella humanitaarista rajalinjaa lähetettyään Länsi-Ukrainaan aseita.

Lähde:

Baud, Jacques | Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Cf2R: DOCUMENTATION BULLETIN N°27 / March 2022: The Military situation in Ukraine, osa 3

Artikkelikuvan ainekset George Washington -yliopiston Euroopan, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen instituutin (IERES) raportista ”Far-Right Group Made its Home in Ukraine´s Major Western Military Training Hub — Centuria” sivuilta 17, 48 + Pixabay. Kuvan rakentaminen RS.

OIKAISU 1.4.2022 klo 05:57 ”Puheessaan 24. huhtikuuta” > ”Puheessaan 24. helmikuuta”

70 comments

 1. ”Puheessaan 24. huhtikuuta Vladimir Putin ilmoittaa Venäjän operaatiolle kaksi tavoitetta: Ukrainan demilitarisoimisen ja denatsifioimisen”

  Tullut väärä kuukausi artikkeliin.

  Tykkää

 2. 134 500 reserviläistä on kohta torjumassa naton itälaajentumista Suomessa

  Natokiihkoilevat sodanlietsojapoliitikot pitäisi laittaa säilöön pariksi vuodeksi.

  Tykkää

  • Tai sitten tulee uusi sotilaspassien palautusryöpsähdys… Suomessa.

   Piti lisätä tuo ”Suomessa” tuohon. Ties vaikka on naapurissa reservin harjoitukset kohta.

   Tykkää

 3. Tällainen tuli vastaan: asiakirjat osoittavat CIAn viljelleen fasismia Ukrainassa vuodesta 1948

  The Last American Vagabond: Not Just Azov: Documents Prove The CIA Has Been Cultivating Fascism In Ukraine Since At Least 1948
  https://www.thelastamericanvagabond.com/not-just-azov-documents-prove-cia-has-been-cultivating-fascism-ukraine-since-1948/

  Joku saattaa ajatella, että ei ole mahdollista tai uskottavaa, koska demokratian edistäminen ymv.

  On se mahdollista. Ei olisi ensimmäinen kerta, jolloin terrorismi, ääriryhmien tukeminen ja vastaava nähdään keinona ”edistää demokratiaa” epävakauttamalla kohdemaa tai sen naapurusto, ajatuksena saada aikaan (länsimaiden mielestä) epätoivotun hallituksen vaihto käyttämällä ääriryhmiä työkaluna.

  Näin on toimittu Lähi-Idänkin suhteen,

  Liked by 1 henkilö

  • Ja tuohon asiaan cia touhuamassa Ukrainassa jo aikojen alusta viitaten & hieman spekuloidenkin..jossain Tsernobyl dokumentissa muistaakseni vihjailtiin ja arvailtiin oliko cia:lla jotain osallisuutta ydinturmaan esim. hiljentääkseen Tikan tms. Radiomasto nimeltä Duga..syyllinenhän ydinturmaan löydettiin ja tuomittiinkin, mutta todellinen syy on jäänyt vähän hämärän peittoon. Mutta mitä tänään tiedämme naton,cian ym. touhuista kautta aikain, mikään ei yllättäisi tuonkaan suhteen.

   Tykkää

  • Tuskin enää paljon lisää tietoa tarvitsee, mutta ehkä joiltakin on jäänyt jotain vielä näkemättä:

   Time for Truth blog: Ukraine 2014 Atrocities by the Obama/Biden Administration Revealed

   Tuossa on olennaista nimenomaan Obama/Biden kaksikko

   Video:
   Watch Ukrainian deputy presenting proof that the US was staging a civil war in Ukraine: (click on closed caption to read the English translation

   Sitten sieltä eteenpäin

   The Right Sector and the Social Nationalist Party of Ukraine were both fascist-racist parties, with a history of violence against Jews and ethnic Russians. Andriy Parubiy, the co-founder of the Social Nationalist Party was the leader of the 2004 CIA operaton, called ” Orange Revolution”.

   The CIA told Parubiy to change the name of the party to Svoboda, that means freedom.

   Social Nationalist Party of Ukraine (SNPU) Siis puhdas natsi-puolue. Paljon tietoa löytyy Wikipediasta.(englanniksi)

   – The party was co-founded in 1991 by Andriy Parubiy and Oleh Tyahnybok

   Sources:

   1. What you are not being told

   2. Geoffre Pyatt

   3. Israeli mercenaries

   4. Dmitriy Yarosh ###### KOHTA 4

   5. Paid protesters

   6. Snipers massacre research paper

   7. Italian interview with the snipers

   8. Leaked phone call Victoria Nuland

   9. Genocide in Eastern Ukraine

   10. Ukrainian don’t accept the new government

   11. US-NATO backs neo-Nazis in Ukraine

   12. Odessa Massacre

   13. Korsun massacre

   Share this:

   —————————————————————-

   KOHTA 4

   Dmitriy Yarosh

   ==> INVESTIGATIVE JOURNALIST and HISTORIAN ZUESSE: (RINF)

   Meet Ukraine’s Master Mass-Murderer: Dmitriy Yarosh
   By Eric Zuesse -Nov 19, 2014: 3:28 am

   Here Is the Man Who Organized and Ran Ukraine’s February 22nd Coup in Kiev,

   and the May 2nd Massacre of Its Opponents in Odessa, for Barack Obama

   Eric Zuesse

   Kolomoisky tarjosi jokaisesta ruumiista 5000 dollaria: (Zuessen artikkelista edelleen)

   Yarosh hires only proud far-right mercenaries, who are paid by him from U.S. Government agencies (for example, see this), and from U.S. oligarchs such as George Soros (via his International Renaissance Fund) and Pierre Omidyar – people whose enormous wealth is matched by their intense hatred of Russians – and are also paid directly and indirectly by Ukrainian oligarchs, especially by the one who (along with Arsen Avakov) actually masterminded the May 2nd massacre of Russian-oriented Ukrainians: that’s the Obama White House’s friend, the Ukrainian billionaire Ihor Kolomoysky. (Kolomoysky offered $5,000 for every confirmed corpse produced at the May 2nd massacre.)

   George Soros rahotti myös Yaroshia.

   Nämä tiedot ovat täysin valtava paljastus. Hyvin ovat säilyneet piilossa.

   Arsen Avakov – Obaman ystävä.

   Yaroshin tehtävänä oli elinoida Yankovitsin äänestäjät, ts. venäjänkielinen vähemmistö

   Dmitriy Yarosh is the indispensable person for such a crucial political task as the elimination of Yanukovych’s voters – and that’s the reason why Yarosh now essentially rules Ukraine.

   He says that the reason they need to be slaughtered is that they are “separatists” and “terrorists.”

   Hän (Yarosh) käyttää tekosyynä ”separatismiä ja terrorisimiä”, jonka nojalla hän eliminoi venäjänkielistä väestöä.

   Investigative historian Eric Zuesse

   Yarosh: Suorat yhteydet OBAMA/BIDEN HALLINTOON

   Syy miksi Odessan joukkomurha tehtiin. Peloteltiin venäjäkielisiä ”kuoliaaksi”

   The May 2nd massacre was done specifically in order to get the residents in Ukraine’s pro-Russian southeast to fear this new Government so much as to refuse to be ruled by it. (Who wants to be ruled by people who are determined to kill you?

   Joukkomurhan jälkeen, venäjänkieliset halusivat itsenäistyä, eroon Kiovan hallituksesta. (tämä oli Odessan joukkmurhan syy ja tarkoitus)

   Until the massacre, those people didn’t want full independence from the new Government; but, after it, they did. It’s the reason for the massacre – to get them to demand full independence

   RINF

   Meet Ukraine’s Master Mass-Murderer: Dmitriy Yarosh
   By Eric Zuesse -Nov 19, 2014: 3:28 am

   — aika rankkaa ja suunnitelmallista kansanmurhaa tuolla silloin —

   Tykkää

 4. Suomen asema on todella huolestuttava ja pahenee massamedian esittäessä toinen toistaan tyhmempiä juttuja venäläisten jättimäisistä tappioista. Mikäli EU olisi jo 2014 tuominnut USA:n ja Victoria Nulandin toimet Maidanin tapausten yhteydessä niin emme olisi tässä tilanteessa. Suomessa kaikki valheet menevät täydestä ja siksi on hyvä, että ainakin yksi vapaan median sivusto ei ole lähtenyt Hybridiosaamiskeskuksen leikkiin mukaan.

  Baudin analyysin tekee ainutkertaiseksi se, että aikaa olisi ollut ja kuten Nigel Farage EU:n Parlamentissa jo vuonna 2014 varoitti EU:ta siitä, että Putinin vaatimukset ovat sellaisia, että niihin tulee reagoida ja ymmärtää ne. Nigel Faragen erinomainen puhe on edelleen nähtävissä ja siinä myös Suomen komissaari Rehn on kuulijana!

  Erinomaista infoa jälleen, kiitos Riikka jaksamisesta!

  Runo K. Kurko

  Tykkää

  • Kekkonen ei ollut johdateltavissa, niin kuin ovat kaikki hänen jälkeensä tulleet pyrkyrit, esim.: Ei Kekkosella ollut harhakäsityksiä EEC:stä. Hänkin oli sitä mieltä, että taloudellisella liittoutumisella tavoiteltiin viime kädessä poliittista integraatiota, asetelmaa, jossa strategiset kysymykset ratkaistaisiin yhteistein suuntaviivojen mukaisesti. Sellaisesta Suomen tuli pysytellä erossa: ”MAAMME JA MANTUMME EI OLE VIERAALLA RAHALLA OSTETTAVISSA”.
   Siksi ei Suomi havitellut täys-jäsenyyttä EEC:sä, se halusi säilyttää päätäntävaltansa kaikissa oloissa ja tavoitteli ainoastaan maan kilpailuedun turvaavaa teollisuustuotteiden vapaakauppasopimusta.

   Olihan silloinkin näitä NATO:n kannattajia, mutta meillä oli ISÄNTÄ talossa joka piti kurin, mutta mikään ei ole ikuista ja Kekkosen seuraaja Koivisto avasi portit tälle natokiimalle, toteamalla Kekkosen ajaman euro-ohjusten vastaista aseistariisuntaohjelmasta (EAO): ”ei ole tavoittelemisen arvoista”, eli pysäytti sen.

   On ymmärrettävä tosiasiat, että Suomen ja Venäjän liittolaisuus taistelussa rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden puolesta, luo perustan Suomen TODELLISELLE turvallisuudelle ja riippumattomuudelle.

   Tykkää

  • Kontraindikaattori-Rehn mainittu. Oletko huomannut, että Rehniä markkinoidaan mediassa avoimesti ja häpeilemättömästi seuraavaksi presidentiksi=

   Tykkää

   • Rehn kuuluu niihin joille ”sadonkorjuun” aika on kohta koittamassa ja ikuisten vilpittömien luonnonlakien mukaan korjaat sitä mitä olet kylvänytkin.

    Tykkää

   • Nukuin useamman päivän, pakollisia askareita lukuun ottamatta. Kyllä tämä tästä taas.
    Urakkahommissa se menee näin 😉

    Tykkää

 5. Päätäntävallan karkaaminen jonnekin, ties minne on käsittämätöntä. En oo kuullut vielä selitystä sille että VR:n liikennöinti kiinni jostain Briteistä, miten sinne lipsunut valtaa. Ja britit ei enää EU:ssa.

  Tykkää

  • Joku huippututkija jossain totesi, että Suomella on valtiosalaisuuksia, joista tietää vain kaikkein ylin poliittinen johto. No, nyt voi kukin miettiä, mikä voisi olla sellainen asia, joka ei saa vuotaa suurelle yleisölle ja on niin merkittävä, että ylimmän johdon pitää se tietää ja ottaa huomioon?

   Esimerkiksi armeijan sotilaalliset kyvyt eivät niitä ole, koska siellä pitää olla aina joitain meihiä aseita käyttämässä ja siten tieto asiasta on pakostakin useammalla. Ei ulkomaista sotilaallista tukeakaan voida luotettavasti ottaa vastaan, jos siihen ei ole varauduttu harjoittelemalla.

   Lähinnä nyt tulee mieleen, että ne salaisuudet koskee niitä todellisia vallan käyttäjien nimiä. Henkilöitä, joihin poliitikot viittaa kiertoilmaisuilla, kuten arvopohja, God, länsi jne. Tuossa artikkelin kuvassa lienee keltaisella merkitty aika tarkaan ne maat, jotka tottelee saman arvopohjan määräyksiä. Nythän on vanhassa vallassa murroksen aika, kun sukupolvet vaihtuvat. Uusi sukupolvi valmistautuu ottamaan niskalenkin alamaisistaan (koronapassi) ja pois lähtevä sukupolvi saattaa yrittää jättää perinnöksi jotain unelman uhkapeliä tai kostoa, kuten matu-aalto/nälänhätä Euroopassa ja Venäjän kaataminen tai vallankaappaus. Näistä on vaikea ottaa selvää, kun totuuden kerroksia on niin paljon ja harhauttaminen on massiivista.

   Liked by 1 henkilö

   • > Näistä on vaikea ottaa selvää, kun totuuden kerroksia on niin paljon ja harhauttaminen on massiivista. >

    Niinpä. Suomi, kuten muidenkin kansallisvaltioiden ”huippupaikoille” on istutettu koulutettuja agentteja ja kaiken keskiössä seisoo tietysti valemedia, joka suoltaa ulos pelkkää propagandaa. Kummisedän ei tarvitse hallita kansaa – ainoastaan heitä, jotka hallitsevat kansaa.

    Tykkää

 6. ”Miksi yksikään länsimainen politikko ei ole kahdeksaan vuoteen reagoinut siihen mitä donbassilaisille on tehty” kysyy Baud. Ja esittää joukon muita kysymyksiä joihin päättäjämme eivät kykene vastaamaan, eivät ensimmäiseenkään.

  Suomen presidentti ei ole tehtäviensä tasalla samoin kuin ei muukaan hallitus, heidän pitäisi erota tehtävistään välittömästi ennen kuin aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa Suomelle. ”Suomea on johdettu takapuolella eikä päällä” sanoi jo Paasikivi.

  Sekä koronakriisi että Ukrainan kriisi on selkeästi osoittanut EU:n kelvottomuuden. Koska kukaan ei joudu vastuuseen tekemisistään EU:n ilmapiiri suosii holtittoman sanelu- ja seikkailupolitiikan tekijöitä. Tämä näkyi jo 2014 kun EU olisi voinut estää väkivaltaisen vallankaappauksen päättäväisellä toiminnalla. Mutta silloinkin heitettiin bensaa liekkeihin.

  Toimituksen välikommenteissa tulee esille kysymys Ukrainan natsiperinnöstä. Alueen natsimieliset liittyivät Saksan joukkoihin jo maailmansodan aikana ja tärkeimmät piirit pelastettiin sodan jälkeen Kanadaan ja USA:han. Siellä he ovat vaalineet perinteitään sillä mainitut maat eivät suinkaan ole sellaisia kulttuurin sulatusuuneja kuten luullaan. Ja Länsiukrainassa on myös riittänyt perinnön vaalijoita. Saksa on ollut koko ajan valmiudessa ja tilaisuuden tullen on löytänyt vanhat liittolaisensa; ensin Kroatiassa ja Bosniassa ja sitten Ukrainassa.

  Länsi lupasi Neuvostoliitolle, ettei NATO siirry tuumaakaan itään. Ensin tarkoitettiin, ettei edes Itä-Saksaan, mutta tässä asiassa myös Neuvostoliitto jousti. Suurta numeroa on tehty siitä, ettei tästä laadittu kunnon traktaattia. Tärkeimmät todistuskappaleet ovat kuitenkin jo useamman vuoden vanhoja. Viime vuonna julki tulleita asiakirjoja on pidetty sensaationa mitä ne eivät olleet. Itse asiassa USA:n asiakirjoille asetetut salassapitoajat menivät umpeen joitakin vuosia sitten ja oliko Washingtonin yliopisto joka teki koosteen. Löytyi vino pino muistioita joissa kaikki silloiset Lännen johtajat lupasivat Neuvostovenäjälle ettei NATO laajenisi ja lisäksi nämä samat lupaukset toistettiin länsijohtajien keskinäisessä kirjeenvaihdossa.

  Ennen kuolemaansa NATO:n perustanlaskijoihin kuulunut George Kennan katsoi, että NATO olisi pitänyt lakkauttaa ja että suurin sen tekemä virhe oli alkaa laajentua itään. Itälaajenenminen kuitenkin tapahtui koska se sopi aseteollisuudelle ja ennen kaikkea Bill Clintonille joka tästä sai poliittisen aseen republikaaneja vastaan. Mutta Kennanin teesit pätevät edelleen, NATO on se ongelma ja ratkaisu on sen purku, ei siihen liittyminen.

  NATO:n purkua odotellessa luurangot alkavat putoilla Ukrainan kaapeista: biolabrat joiden tuotokset tietysti on suunnattu Venäjälle, mutta leviäisivät myös Suomeen. Usealta suunnalta tulee väitteitä salaisesta ydinaseohjelmasta jota Länsi on salaa avustanut. Wienissä käydään neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta kun lähellä käryää paljon vaarallisempi suunnitelma.

  Liked by 2 people

  • Venäjä ilmeisesti yrittää purkaa NATO:n sotilaallisesti.

   Charly Salonius-Pasternak Ylen aamussa 31.3.22:

   ”.. vaikka Venäjä haluaisi selvästi markkinoida tämän kriisin NATO:n ja Venäjän välisenä suurena konfrontaationa

   ….

   Mutta Euroopassa on erittäin tärkeätä huomata, että Venäjä todellakin haluaisi että tästä tulisi laajempi kriisi.”

   ————————————————-

   Venäjä lienee ilmoittanut, että leikin aika on ohitse ja että se haluaa ajaa NATO:n pois rajoiltaan.

   Niin EU ei ole vain myötäillyt USA:n tahtoa Ukrainassa vaan ollut itse heittämässä polttoainetta liekkeihin.

   Mitä muuta EU on kuin NATO:n laajennus. EU:n johtajat ovat USA:n ja NATO:n juoksupoikia ja -tyttöjä.

   Samalla kun USA pitää Ukrainan sotaa yllä ja toimittaa valtavia määriä aseita Ukrainaan yhä, EU:n johtajat yrittävät vaikuttaa(kiristää) Kiinaa ettei se toimittaisi aseita/tukisi Venäjää. Äärimmäisen kaksinaismoraalista ja vastenmielistä. Mutta kukapa odottaisi muuta näiltä EU:n päättäjiltä. joille raha kelpaa kun sitä vain joku tyrkyttää. (Sanna Marin Suomesta)

   Ylen mukaan USA toimittaa laserohjattuja raketteja, lennokkeja, pimeänäkölaitteita, jopa panssariajoneuvoja Ukrainalle. (eilisen uutinen)

   USA yrittää kaikin tavoin varmistaa, että Ukrainasta tulisi mahdollisimman monen siviilin hauta ja jäätynyt konflikti. Bidenin liberaaleilla ei ole moraalia ollenkaan. Jennifer Psaki taisi vihdoin saada tarpeeksi kaikesta valehtelusta ja kuolleista, joita USA:n toiminta on aiheuttanut ympäri maailmaa. Psaki toimi lehdistösihteerinä tai vastaavana myös 2014.

   Epäonnistunutta EU:ta pidetään mielestäni yllä osaksi juuri siksi, että saadaan jäsenmaiden(NATO-jäsenmaiden) puolustusbudjetit kuntoon, 2 % bkt:sta. Tästä huolehditaan erilaisilla tulonsiirroilla, jolloin heikoimmatkin EU-maat, kuten Kreikka hyödyttävät Uncle Samin puolustusteollisuuttta.

   Itä-USA. Suomessa on monia tältä ja Länsi-Usalta rahansa saavia. Nyt myös suoraan EU:n palkkalistoilla olevia, joten siltä suunnalta tulee pelkkää suitsutusta. Mepitkin ovat jo aika pitkälti aivopestyjä, eivätkä näe miten suuriin ongelmiin Suomi on taas joutunut, kiitos EU:n.

   – sotaa pakeneviin ukrainalaisiin kuluu ehkä miljardi vuosittain budjetista. Onneksi he kuitenkin pääsevät
   palaamaan, toivottavasti nopeasti)

   – energia- ja raaka-ainehinnat kohoavat taivaisiin

   – mielipuoliset pakotteet

   – lama, ehkä jopa sota

   Tässä yhteydessä täytyy lisätä ja toivoa, että joku laskutaitoinen poliitikko ymmärtäisi kertoa Brysselin taakanjakajille, että täällä vielä viljelijä kaivaa lapiolla lunta ja jäätä. Elinkustannukset järkyttävän paljon korkeammat kuin vaikkapa Bulgariassa. Bulgaria ilmoitti, että heillä on tarjota 200 000 työpaikkaa ukrainalaisille.

   Suomessa ruuan hinnassa on 40 prosenttia veroa.

   Osaava poliitikko ymmärtäisi, että samalla rahalla pystyy elättämään suuremman määrän pakolaisia Bulgariassa kuin Suomessa niin jäisi monelta ukrainalaiseltakin Suomen painajainen väliin.

   Kriisin puhjettua olin aikeissa ehdottaa tänne juttua, että miten auttaa sotapakolaisia, kun tuntui siltä että Suomesta lähtee vähintään 10 tuhatta omatoimi-autoilijaa viemään Ukrainaan maitopurkkia.

   Vihjeeksi, että autetaan heitä mahdolisimman lähellä ja mahdolisimman lämpoisissä maissa.
   Raha-lahja suoraan auttavalle organisaatiolle paikan päälle kuin suomalaisten välikäsien kautta.

   Ja pidetään vielä mielessä se, että me itse ehkä emme oikein apua saa mistään vastaavanlaisessa tilanteesssa.
   Joten voimme joutua auttamaan itse itseämme.

   Venäjä voi pommittaa Länsi-Ukrainan tiet/rautatiet poikki jos USA:n jokeri Biden vielä jatkaa aselähetyksiä.
   Pakolaisvirta toivottavasti vähenee jo muutoinkin, eikä tälläistä pakkopysähdystä tule.

   AlftaTV:n ohjelmasta saattoi luulla, että Ukrainasta löytyy aivan rauhallista maaseutua yllin kyllin ja kun sota laantuu ja on ilmeisesti jo aika pitkälle laantunut, lukuunottamatta itäistä osaa niin ukrainalaiset varmaan viettävät aikaansa mieluiten omassa kieliympäristossä, joten parasta apua on tukea heitä siellä siltä osin kuin se on mahdollista.

   ————————————————-
   Siinä alla ne mitkä osuvat ja uppoavat!
   Kyseessähän on kuitenkin EU:n suurvalta-asema ja sen tiedustelujärjestöjen toiminta. Olemmeko Lännen puolella vai länttä vastaan sanoisivat varmaan Suomenkin median edustajat! Koska he eivät ole omia, ei heistä tarvitse kirjoittaa, sanoisi suomalainen journalisti:

   ”Baud sanoo, mutta jos meillä olisi ollut murto-osakaan myötätuntoa samalle määrälle Donbassin asukkaita — joita heidän oma hallituksensa on murhannut kahdeksan vuotta — ja jotka ovat paenneet Venäjälle, [mitään kriisiä ei nyt olisi,] mitään tällaista ei olisi tapahtunut.

   On epäselvää, sopiiko termi joukkotuhonta/kansanmurha kuvaamaan Donbassin asukkaisiin kohdistettuja ihmisoikeusrikoksia; kansanmurhasopimuksen (Yleissopimus kansanmurharikosten ehkäisemisestä ja rankaisemisesta) määritelmä lienee kuitenkin riittävän laaja sisällyttääkseen Donbassin alueen tapahtumat,
   Baud miettii.

   Jos olisimmme vaatineet [Länsi-]Ukrainaa noudattamaan Minskin sopimuksia, jotka neuvottelimme, joita kannatimme ja jotka allekirjoitimme, tätä tilannetta ei nyt olisi, Baud sano

   Loppujen lopuksi, todellinen tappio on niiden, joilla ei ole ääntä, suree Baud. KUOLLEETKO?

   Euroopan unioni oli kykenemätön edistämään Minskin sopimusten noudattamista, päinvastoin, EU ei reagoinut lainkaan Ukrainan pommittaessa omaa väestöään Donbassissa. Jos EU olisi toiminut, Putinin ei olisi tarvinnut reagoida, Baud toteaa jatkaen, että EU pysytteli poissa diplomatia-vaiheesta ja kunnostautui sen
   sijaan lietsomalla konfliktia

   ——-
   Niinistö on ehdottanut jatkuvasti ratkaisuksi lisää aseita Suomelle, eipä ole paljon muuta kuulunut. Milloin hän ymmärtää erota! Vielä olisi aikaa…

   Haavistoa ei ole tainnut NATO päästää Ukrainaan. (tai ainakaan Donbassiin)

   Ylen Erkka Mikkonen ilmeisesti on kerran Moskovan kirjeenvaihtaja-kauden aikana käynyt Donbassissa.

   Hakukoneeseen

   Time for Truth blog

   Clarity in the Age of Disinformation
   Ukraine 2014: Atrocities by the Obama/Biden Administration Revealed

   13 kohtaa linkkeineen
   ….

   12 Odessa Massacre
   13. Korsun Massacre (tämä siis jo kolmas joukkomurha, yllätys yllätys)

   Tuossa Odessan joukkomurhassa valeltiin päitä bensalla ja sitten sytytettiin tuleen. Myös raiskauksia
   tapahtui.

   Helena Ranta kertoi MTV:llä ettei ole nähnyt Donbassissa mitään kansanmurhaan viittaavaa. Niin nuo eivät ole Donbassissa. Odessa ainakaan.

   Lainaus ylläolevasta blogista: (Googlen kjä helposti kääntää myös suomeksi)

   “Everyone started shooting two, or three shots at a time. It went on for fifteen, twenty minutes. We had no choice. We were ordered to shoot both on the police and demonstrators without any difference.”

   – Testimony of one of the snipers, hired to fire down into the crowd in Maidan Square

   Siellä on vielä videotodistekin:
   Watch Ukrainian deputy presenting proof that the US was staging a civil war in Ukraine: (click on closed caption to read the English translation)

   The bloody coup in Ukraine was one of a long list of covert regime change operations by the CIA. For an overview, read: R[us]sian Aggression

   Ja tämä väite niin monelta muultakin taholta, että CIA oli vallankaappauksen takana, pikkuhiljaa pakko uskoa.

   Tykkää

 7. Jo Paasikivi totesi, että Suomen tärkein ulkopoliittinen kysymys on suhde Venäjään. Ja kuten Stalin sanoi Suomen neuvottelijoille, maantieteelle te ette voi mitään emmekä mekään.

  Nämä perusprinsiipit on käännetty päälaelleen tai ymmärretty aivan väärin, ikään kuin mahdollisimman kireät suhteet itänaapuriin olisivat tavoittelemisen arvoinen asia ja ajaisi jotenkin ihmeellisellä tavalla Suomen etua. Ukraina lähti seikkailupolitiikan tielle ja seuraukset näkyvät.

  Ukraina on kautta aikain ollut jakautunut maa, mihin Yhdysvaltojen (CIA) oli helppo iskeä heti toisen maailmansodan jälkeen. Nationalistiryhmien (ml. uusnatsit) tukeminen on jatkunut siitä saakka. Lännen rahavirrat, aseistaminen ym. ovat saaneet Ukrainan kuvittelemaan itsestään enemmän kuin olisi ollut realistista.

  On varmaa, että ilman Venäjän interventiota maan ukrainalaistaminen olisi jatkunut entistä totaalisempana, yhtenä tavoitteena venäjän kielen ja kulttuurin hävittäminen tai marginalisointi. Mitään näkymiä sille, että Ukrainasta olisi lopulta kehittynyt korruptiosta (jokseenkin) vapaa, ihmisoikeuksia kunnioittava demokraattinen oikeusvaltio, ei ole ollut olemassa.

  Jakautuneen maan jakaminen saattaa olla ainoa tai paras ratkaisu Ukrainan ongelmaan.

  Liked by 1 henkilö

 8. Toisen maailmansodan aikana Ukrainassa tehtiin massamurhia (ei ainoastaan juutalaiset), joiden toteuttajina toimivat pääasiassa paikalliset nationalistit ja natsit, saksalaisten johdolla toki. Balttiassa aktiivisimpia juutalaisten ja toisinajattelijoiden metsästäjiä olivat tiettävästi latvialaiset, joiden innokkuutta jopa SS ihmetteli. Mutta myös liettualaiset ja virolaiset ”hoitivat” osuutensa. Tämä kaikki tietenkin halutaan unohtaa EU:n ”arvoyhteisössä”. Kuten myös esim. jenkkisotilaiden raiskausaalto Ranskassa maihinnousun jälkimainingeissa.

  Tykkää

 9. On ollut todella mielenkiintoista lukea näitä artikkeleita, jota tuovat muuta tietoa median lisäksi. Tulee vielä hetki, joka vahvistaa, kenen levittämät käsitykset ovat tietoa ja vaikuttavat tulevaisuuteen.

  Eniten tällä hetkellä huolettaa Suomen kohtalo. Oman käsitykseni mukaan Suomi on tärkeämpi naapuri Venäjälle kuin Ukraina, johtuen Suomen rajan läheisyydessä olevasta suurkaupungista Saint Petersburg ja sen yhteyksistä pohjoiselle jäämerelle ja länteen Suomenlahden kautta. Jos Suomenlahden molemmat rannat ovat Naton hallinnassa, meriyhteydet on helppo katkaista. Siksi toivoisinkin asiasta tärkeää keskustelua myös ulkomaisten tutkijoiden käsityksiä siitä, miten Venäjä tulee suhtautumaan todennäköiseen Suomen Nato-hakemukseen ja miten Naton jäsenmaat reagoivat hakemukseen.

  Artikkelien sisällöstä sai sen käsityksen, että Nato suoraan sanoen lietsoi sotaa Ukrainassa ja jättäytyi sotatoimien ulkopuolelle sodan sytyttyä. Olisiko tämä mahdollista tapahtua Suomenkin suhteen?

  Nyt olisi jopa kysymyksessä sota EU:n ja Venäjän välillä, koska Suomi on EU jäsen. Voisiko olla mahdollista, että Natoa johtava USA sitä haluaisi? Jos halua olisi, siihen olisi jokin tarve, josta ei ole puhuttu. Tietenkin EU on USA:n taloudellinen ja poliittinen kilpailija, mutta onko tämä riittävän merkityksellinen lähtökohta.

  Maailmalla oli lamakausi 1930 luvulla ja USA oli Great Depression vaikutuksen alaisena. Toinen maailmansota päätti tuon masennuksen ajan ja muutti Amerikan teollisuuden ja mobilisoi talouden. Nyt Amerikassa ei mene hyvin, joten voi olla, että jotkut ajattelevat suuri sota voisi jälleen antaa piristysruiskeen.

  Tykkää

  • Natoa johtavan USAn tai pikemminkin deepstaten tarpeena voisi olettaa olevan yhä NWO. USA : lla ei ole ystävämaita,niinhän he itse sanovat. Kenet he ensin kuristavatkaan! Järjestyksen sanotaan olevan Kiina, Iran, Venäjä ja sitten EU.

   Siksi Suomen Natojäsenyyden hakeminen ei kuulosta järkipuheelta.

   Voisi jopa miettiä, voiko olla kuten jotktu väittävät että Suomi aikoo hakea pikapikaa jäsenyyttä vain, koska tuli laitettua liian nopeasti nimet alle F- 35 hävittäjä hankintaan. Saksalaislehden kirjoitus siitä että Stoltenberg olisi siirtymässä Norjan keskuspankin johtoon, sai aikalisän ja Stoltenberg jatkaa vielä vuoden Naton pääsihteerinä.
   Jokin vaikutus varmaan aikalisään lienee ollut sillä että Stoltenberg on osallisena korruptio–oikeudenkäynissä.
   Saksalaislehtien mukaan Norja olisi purkamassa Natorakenteitaan. Suomi saattaisi näin olla korvaava tukikohta.

   Ukraina vai Suomiko tärkeämpi Natolle?

   Thomas Röper sanoo viimeisimmässä Tacheles-ohjelmassa yhdeksi syyksi Venäjän taholta Ukrainaan 24.2. alkaneeseen sotilasoperaatioon,on ollut Naton Harkowiin suunnittelemat ydinaseet.

   Mielenkiintoisen informaatiolisän Ukrainan sodan syntyyn Thierry Meyssan perustaa ETYJ: n omiin julkaisuihin. OSCE SMM Daily Reprt

   https://www.voltairenet.org/article216293.html

   Tykkää

   • Norjassahan keskusteltiin silloin ennen Breivikin tapausta NATOsta eroamisesta.

    ——-
    ”Järjestyksen sanotaan olevan Kiina, Iran, Venäjä ja sitten EU.”

    En tiedä kuka on sanonut järjestyksen olevan tuo, mutta ainakin Yhdysvallat itse julkisesti ilmoittaa turvallisuusstrategioissaan vihollisikseen Kiinan, Iranin, Venäjän ja Pohjois-Korean.
    EU:sta taas eivät halua kilpailevaa mahtia.

    Tykkää

   • Nato käyttää sijaistaistelijoita jos vain mahdollista. Mikä tahansa määrä manipulointia, lahjontaa ja kiristystä sijaistaistelijoidan huijaamiseksi tulee halvemmaksi, kuin laittaa NATO:n omat joukot taisteluun. Venäjälle hyökätessä ydinsodan uhkan takia sijaistaistelijat ovat lähes välttämättömiä.

    Tiedän, että Suomessa on harjoiteltu viimeiset kolme vuotta poikkeuksellisia asioita, joita nyt näkee käytettävän myös Ukrainassa. Tiedän, että informaatiotilan valtaus ja raivaaminen alkoi hyvissä ajoin ennen Venäjän operaatiota. Ei tämä sota ollut sattuma, vaan kaikki osapuolet ovat siihen valmistautuneet vuosia.

    Jotenkin näyttää, että Suomen nato-keskustelua tehdään mahdollisimman provosoivasti ja tehden kaikki ne virheet, jotka todennäköisimmin laukaisee Venäjän vastareaktiot. Onko tavoite avata toinen rintama Suomeen? Natomaiden kommenteista näkyy läpi, että sormet syhyää päästä käyttämään Suomen koulutettua reserviä johonkin. Lock-step suunnitelmallahan nämä sodat käynnistetään vähän kerrallaan ja aina seuraava siirto on pakko tehdä, koska edellinen vei meidät jo… epäystävällisten maiden listalle jne. Sitten kun ampuminen alkaa, riistäytyy koko homma käsistä heti. Helsinki muuttuu Mariupoliksi parissa viikossa ja porukka yrittää paeta soutuveneellä Vaasasta Ruotsiin.

    Tykkää

  • ”Artikkelien sisällöstä sai sen käsityksen, että Nato suoraan sanoen lietsoi sotaa Ukrainassa ja jättäytyi sotatoimien ulkopuolelle sodan sytyttyä. Olisiko tämä mahdollista tapahtua Suomenkin suhteen?”

   Yhdysvallat on tehnyt tuon ennenkin, vaikkapa Georgiassa. Menevät omilla joukoillaan lähinnä sellaisiin maihin, joista ei ole vastusta.

   EU on Venäjän naapurisssa, Yhdysvallat ei, joten on selvää, millä alueella Yhdysvaltain ja Venäjän välinen sota soditaan.

   Tykkää

  • nakki, tänään juuri muuan reserviläinen mainitsi minulle, että harjoituksia on ollut parin vuoden sisään todella paljon.

   Tykkää

  • Kopsaan täältä tekstinpätkän, joka vastaa tuohon kysymykseen mikä olisi se USA:n tarve saada Suomi liittymään Natoon.

   ”Venäjällä ei olisi mitään insentiiviä hyökätä aidosti puolueettoman Suomen kimppuun. Omilla jaloilla seisova itsenäinen vahvan puolustuksen omaava kaikkien kanssa kauppaa käyvä Suomi ei olisi uhka Venäjälle, vaan päinvastoin sekä sotilaallinen että taloudellinen turva.

   Tosin juuri tämän takia Amerikka Ensin, Israel Ensin ja Ukraina Ensin-tyypit haluavatkin Suomen Natoon. Heille tärkeintä ei ole Suomen turvallisuus ja vapaus, vaan ulkomaiden arvot ja rahat.”

   https://laitonlehti.net/2022/03/31/onko-venajan-ja-kiinan-liitto-todellinen-muuttaa-maailmahistorian-suunnan/

   Tykkää

  • ”Artikkelien sisällöstä sai sen käsityksen, että Nato suoraan sanoen lietsoi sotaa Ukrainassa ja jättäytyi sotatoimien ulkopuolelle sodan sytyttyä. Olisiko tämä mahdollista tapahtua Suomenkin suhteen?”

   Illman muuta, jos katsoo eduskuntaa, ja täysin varmaa jos kuuntelee kokoomus-puoluetta sekä Suomen mediaa.
   Miten se Nato siellä lietsoi sotaa muutoin kuin median välityksellä kuten tekee Suomessakin?? Sekä lahjoi tietysti poliitikkoja.

   Suomessa ei kuunnella ulkomaisia tutkijoita tai talousviisaita, siksi valtionvelkaa on kohta 150 mrd.
   Yksi ongelmahan on, että natomaista riittää tutkijoita, jotka ovat työssä Natolla. Puolueetonta selvitystä on lähes mahdotonta saada. Sellaista ei edes haluta tilata jos joku tarjoaisi.

   ”Nyt Amerikassa ei mene hyvin, joten voi olla, että jotkut ajattelevat suuri sota voisi jälleen antaa piristysruiskeen.”

   Kyllä juuri niin. Olisiko Suomen Nato-hakemuksella jopa kiire Bidenin presidentti-jatkohaaveiden takia?

   ”Jos Suomenlahden molemmat rannat ovat Naton hallinnassa, meriyhteydet on helppo katkaista.”

   ”F- 35 hävittäjä hankintaan.”

   alta. Näissä voidaan käyttää ohjuksia joiden kantomatka on Moskovaan asti. Varmaan Suomen puolustusvoimien ykköskriteeri, ja se Venäjän eniten vihaama. Jos Venäjä suunnittelee NATO:n poistamista rajoiltaan niin ei Suomi silloin pääse NATO.n.

   ”Eniten tällä hetkellä huolettaa Suomen kohtalo”

   Sodankin syttyessä Suomen suuret kaupungit tyhjenevät nopeasti. (Helsingissä kuumana kesäpäivänä ei ole ristin sieluakaan.)

   Joten Suomessa materiaaliset ja siviilivahingot jäävät aika pieniksi. Ukrainassa siviilit ovat aina jaloissa. Heitä ei päästetä pois kaupungeista. Niin se oli jo vuoden 2014 alusta alkaen. Tai sitten kyseessä on Ukrainan valtava propaganda. Siellä on myös vielä kansanbataljoonia, joita Suomessa kutsutaan persu-bataljooniksi. Ehkä heidän kuolemansa lasketaan siviilipuolen lukuihin. Venäjä käyttää nimitystä nationalists englanniksi.

   Totuus ei ole oikein koskaan selvinnyt: Miksi Ukrainan kaupungeissa ja muualla siellä siviilit jäävät aina jalkoihin, vaikka esimerkiksi Kiovaa ei ole kokonaan saarrettu, eikä varmaan Mariupoliakaan pysty täysin saartamaan.

   Siviilien ampuminen ja tappaminen kun ei ole minkään armeijan etu.

   Jos siviili aseistautuu niin silloin tietysti asia on toinen. Nk. sivistyneissä maissa toivoisi, että nk persu-bataljoonia olisi vähemmän ja ammattiarmeijat hoitaisivat sotimisen ja kaupunkisotaa vältettäisiin.

   Kuitenkin, Suomessakin harjoitellaan kaupunkisotaa, myös sen vuoksi että se on puolustajalle kaikkein edullisin muoto. Mikäs sen mukavampaa kuin linnottautua kerrostalon katolle tai ylimpään huoneistoon ja pyytää vielä asunnon asukkailta kahvit, jos ei muuten niin aseella uhaten.

   MTV:llä Helena Ranta tosin totesi,että kerrostalon pommitukset pitäisi katsoa sotarikoksiksi koska niitä ei voi oikein muuttaa sotilaskäyttöön. Sinänsä kummallista, eihän siinä tarvita kuin hissillä amputarvikkeet ylös, alakerran miinoittaminen, sitten aseen perällä ikkunat rikki niin johan on lääniä ampua ja näkymää useita kilometrejä jos on valinnut oikean kerrostalon.

   Kaikki sodat ovat pankkiirien. Siksi kai Yle on kerännyt jälkipörssiinsä niin monta pankkiiria ja jälkiviisaisiin ainakin yhden Nato-haukan. Ylen sohvilla on aina oikea mielipide. Väärät mielipiteet karsitaan jo etukäteen.

   Pankkiirien lukumäärästä Ylen ohjelmissa päätellen voisi kuvitella, että sota ei ole enää kaukana.

   Ukrainian Agony elokuvassa miehistönkuljetusvaunun päällä istunut taistelija kertoi olevansa vapaaehtoinen ex-pankkiiri Moskovasta.

   all wars are bankers’ wars

   Ylen jälkipörssissä hyöty-jussi kertoi kerran että seuraava suuri ”juttumme” voisi olla Venäjä.(kun Nokialle=firma etsittiin korvaajaa)

   Suomenkin pankkiirit hyötyhommiin tankkia ajamaan. The next big thing, Russia…

   Tykkää

 10. Kriittistä keskustelua Natoon liittymisestä on turha odottaa Suomessa, siitä on pitänyt huolen Sauli Niinistö ensin kryptisillä ulostuloilla ja nyt suorastaan uholla siitä, että suurin osa suomalaisista haluaa Natoon. Olen vuosikymmenien ajan seurannut kokoomuksen puolueena muuttumista viherpunaiseksi unohtaen tärkeimmän syyn äänestää kokoomusta eli termit ”Koti, Uskonto ja Isänmaa”! Sauli Niinistö on erinomainen esimerkki henkilöstä jolle puolue oli ensin välinen nousta tuntemattomuudesta puolueen puheenjohtajaksi, sitten ministeriksi ja lopuksi presidentiksi.

  Pietari on Venäjälle elintärkeä ja siksi myös Mannerheim Toisen Maailmansodan aikana jätti Leningradin saarron Suomen osalta toimittamatta! USA:lle Pietarin tuhoaminen merkitsee yhtä vähän kuin Monte Cassinon luostarin pommittaminen soraläjäksi Toisen Maailmansodan aikana. USA:lle eurooppalainen kulttuuri ja taide ovat kaikki korvattavissa Hollywoodin roskaelokuvilla missä amerikkalaiset sankarit pelastavat demokratiaa tappamalla alkuperäväestön ja kansat!

  Suomessa vaiennetaan jokainen joka uskaltaa todella kyseenalaistaa Natoon liittymisen vaarat aivan samalla kiihkolla milllä estettiin kriittinen keskustelu EU-kansanäänestyksen edellä Atos Erkon mahtikäskyllä medioille! Ainoa toivo meillä suomalaisilla on Unkari ja Turkki joiden molempien etu on vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä!

  Ukrainan rauhanneuvotteluissa ei tarvita Martti Ahtisaaren ”rauhantekijöitä” vaikka eräät mediat jo hehkuttavat tätä Soroksen agentin organisaatiota. Mikäli Ukrainan operaatio saadaan päätökseen, niin herää epäily siitä mitkä motiivit on Suomen poliittisella johdolla haastaa Venäjä hyökkäämään Suomeen?

  Odotellen valtion johdon laajaa selvitystä Naton suomista eduista Suomelle!

  Runo K. Kurko

  Tykkää

 11. Tänä päivänä kun käyttää jostain Ryhmistä..Kansanryhmistä…jne…Erilaisia määritelmiä…Pitää myös ottaa huomioon/analyysiin sen…Että Ne todellisuudessa Suurin osa Hestä ovatkin Susia…Lampaitten vaatteissa…

  JuutaLoiset..Väittävät olevansa…Juutalaisia (Massamurhaaja > Murhaaja)

  JuutaLoiset…Väittävät olevansa…Natseja

  Kusetuskunnan Kansankusettajat…Väittävät olevansa…Kansan asialla

  ValeMedia…Väittää olevansa ValtaMedia

  Paskan Suoltaja…Väittää olevansa Suomalainen Toimittaja

  SAn Rauhanmurhaaja….Väittää olevansa…Rauhanturvaaja

  Satanisti…Väittää olevansa…Kirkon mies…

  Kansantappaja…Väittää olevansa…Lääkäri

  jne…jne…

  Eletään George Orwellin yhteiskunnassa…

  Jossa…KAIKKI…On…Käännetty päinvastaiseks

  Tykkää

 12. Sen Olen jo Itse päättänyt…Että Jos…Venäjä Suomeen hyökkäis…Minulla on Kahvit ja Uunituoreet pullat…Odottamassa..!!!

  Kuulitteko Sen….Hybridi…Läski…$IAT..???

  Teitä…Odottaa…Jotain…IHAN…Muuta…!!!!!

  Tykkää

 13. Jos Suojunttilan..Munattomilla Kanoilla…Olisi ollut Munaa…Olisivat ilmoittaneet…Ettei kiinnostusta Ole…Ennenkuin Viime kUSetuksen luvatut Vastakaupat…On Tehty…

  Munattomilta SA-Hinteiltähän…Semmoista…EI voi Edellyttää…

  Tykkää

 14. riikkasoyring
  1 HUHTIKUUN, 2022 7:23 PM

  Pitäähän SA-Älykääpiöt harjotella kuinka syvän hau…poteron pitää kaivaa itselleen…

  Tykkää

 15. Kaikki Armeijaa käyneet…Tietää…Minkälaiset Sikajuoppojuhlat vietettiin viikonloppuisin…Pjäällystön keskuudess…

  Ja…Näkyyhän..SE..nykyään…Juoppojen Uhoss….

  Tykkää

  • Suomenlinnan pienvenesatamassa paattejaan pitävät tuntevat hekin upseerikerhon olut-automaatit.
   Ainakin toistakymmentä vuotta sitten tunsivat. Voihan olla, että tilat eivät enää ole yhteiskäytössä.

   Tykkää

  • Ongelma on paremminkin niiden juoppojuhlien kuihtuminen. Henkilökunta on pirstoutunut pieniin kupliin ja melkein kaikki on kiellettyä.

   Tykkää

 16. Olipa virkistävää lukea Hesarin tämän aamun hyökkäys Tucker Carlsonia Fox News vastaan. Hesari on tehokkaasti vaiennut Victoria Nulandin kuultavana olemisesta kongressissa koskien bioaselaboratorioita Ukrainassa, nyt oli pakko jollain tavoin reagoida. Väittämällä Carlsonia salaliittoteorisoijaksi ja Kremlin palkkalistoilla olevaksi esitetään kaikki muut mediat olevan ainoat oikeassa olevat!

  Hunter Bidenin läppäristä varmaan keksivät uuden selityksen jotta voidaan jatkaa Hesarin narratiivia. Carlson on todella ammattilainen ja hän esitti myös kuluneella viikolla Nigel Faragen puheen EU:n parlamentissa koskien Venäjää ja Putinia.

  Hesari blokkasi välittömästi yritykseni saada kommentti kirjoitukseen eli se rehellisestä tiedonvälityksestä!

  Pekka Parikka

  Tykkää

  • Hunter Bidenin läppäri tulee olemaan vaikea pala massamedialle.

   Yrittävät todennäköisesti vaieta asian, koska ovat vaienneet tähänkin asti. Kirjoittaminen pakottaisi liian monenlaisiin selittelyihin siitä, miksi vuoden vanhasta skandaalista ei ole uutisoitu (paitsi ”salaliittoteoriana”, ja sekin nolosti osoittautui olevan tosi).

   Tykkää

 17. EI Ihme...Että Ilkka Tiaisesta...Haluttiin päästä Eroon..Hän oli Paljastanut tälläisen Kusetuksen..Alta aikayksikön..! sanoo:

  Tuli juuri täysin vahingossa nähtyä osan Amatööri TVssä lähetettyä ”Pako Mariupolista” propagandajuttua…Jossa jo heti vastenmielelseltä vaikuttanut tyyppi nimeltään Hannu Haukka…Syötti koko ajan yksipuolista Paatosta tilanteesta…Jossa Paha Venäjä…Syytön Ukraina…

  Venäjää osaavana…Pystyi suoraan kommunikoimaan haastateltaviensa kanssa..Joten mistään kielimuurista…Ei ollut vaaraa..Kysymykset koko ajan esitettynä niin että Venäjä ampuu siviilejä…Silmittömästi…Yhdessä kohdassa liimataan Kuljetusautoihin…Punaisen Ristien tarroja…Jolloin…H.H…kysyy johdateltavasti…Miksi..Jolloin selvästi ”Länsi Ukrainalainen” vastaa…Koska Tälläisiä Autoja ammutaan..Rehellinen ”Toimittaja”…Olisi silloin kysynyt…KUKA NÄITÄ.AMPUU…Mutta jättää sen Roikkumaan Ilmaan…Koska Takuulla Tiesi Vastauksen…Viime Päivinähän on tullut Lukuisia ilmoituksia Paikallisilta siitä Kuinka ne AZOV $iat Syyllistyvät siihen jatkuvasti…EIKÄ Venäläis joukot…

  Sen Aikana kun sen Katsoin..KOSKAAN…Ei Halaistua Sanaakaan…Natsi Porukoiden Terroriteoista…Kaikki oli Venäläisten syytä…Yhdessä kohdassa. Näytetään kohta jossa Itkevä Nainen saa soiton Miehestään..Ja hetken päästä tulee ”Länsi kuski” sopertelee kuinka Hän tuntee Miehen joka on Nyt saarrettu Mariupolissa…Joka on ilmoittanut..Että Mielummin Kuolee…KUIN ANTAUTUU..Venäläisille..=> AZOV NATSI kyseessä…

  KOKO Ohjelman aikana…Todella limaista Taustamusiikkia…Jolla yritetään Vaikuttaa..Katsojien tunteisiin…Joka Paljastaa että…KAIKKI Skriptattu viimeisen päälle…

  Ohjelma sitten Loppuu siihen…Että Hannu Haukka…Ruinaa Rahaa…Operaatiolleen

  Kun sitten selvitti Kuka tämä Limainen…H.H oli Oikein oli…Putkahti…Tää eteen…Go Figure !

  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/politiikka-ja-talous/alfatv-kietoutuu-osaksi-amerikkalaista-rahankerayskoneistoa-avainpaikalla-kiistelty-ex-verkostokauppias-haukka-han-on-uskovainen/?shared=1208236-0e62cc2f-500

  Katsokaa tuo Pätkä..Jos se Vielä tungetaan eetteriin…Niin Saatte nähdä…Miten Laskelmoitua Propagandaa…Tehdään…”Amaatööri”…lipukkeen alla…

  Tykkää

  • BUCHA ON MYÖS HUIJAUS, FAKE NEWS, HOAX.

   Tätä voi hyvin verrata mh-17 koneen alasampumiseen. Kummallakin yritettiin saavuttaa jotain ja saavutettiinkin.
   LISÄÄ PAKOTTEITA

   Joukkosurma oli se pointti alunperin. Yli 200 piti olla surmattuna kerralla. Jos näin olisi tapahtunut yöaikaan niin siitä olisi kuulunut sellainen paukkuminen, että se ei olisi pysynyt salassa näin pitkään. Päivällä se olisi nähty.

   Jos taas uhreja on ammuttu niskaan ympäri kaupunkia ja tuotu yhteen paikaan eri kerroilla niin uhrien omaiset olisivat heränneet ja kertoneet eteenpäin. Asukkaat olisivat paniikissa paenneet Afrikkaan asti.

   Uutisvideoilla asukkaat näyttivät kulkevan kadulla olevan ruumiin vierestä kotiinsa normaalisti. (eivät kiinnittäneet mitään huomiota ruumiiseen) Myös voi päätellä, etteivät omaiset ole uskaltaneet noutaa ruumiita.
   Ja jos satelliittiyhtiön kuvat (manipuloidut tai ei, väärä pvm tms.) pitävät paikkansa ja ruumiita ei ole noudettu moneen päivään kielii se täällä jo muualla esitettyä väitettä, että Ukrainan Kansallinen poliisi on surmannut niskalauksella tai päähän ampumalla siviilejä jotka ovat ”kielineet” venäläisille tai muulla tavoin auttaneet miehittäjää.

   Tämä on se loogisin vaihtoehto. Koska kyseessä ovat olleet todennäköisesti ”maanpetturit” jotka ovat auttaneet venäläisiä, ruumiita ei ole uskallettu hakea kaduilta jos ne ovat olleet pitempään.

   Mitä tulee niihin muihin siviiliuhreihin. Niitä löytyy myös jo sen takia, että monet ovat kuolleet sairauksiin, erityisesti vanhukset.

   Mutta kannattaa kuitenkin olettaa että suurin osa näistä uutisista on lännen ja Ukrainan propagandaa.
   Siviilien ei pitäisi jäädä sodan jalkoihin kuin vain silloin jos heitä ei päästetä pois. Eikä hyökkääjällä ole mitään syytä pitää siviilejä tykin ruokana.

   On esitetty väitteitä myös tsetseenisotilaista. Nämäkin väitteet ovat ilmeisesti lännen/Ukrainan feikkiuutisia.

   Tutkija Forsberg mainitsi MH-17 koneen Ylen ohjelmassa. Hän mainitsi aivan oikein että pakotteet asetettiin oikeastaan vasta alasampumisen jälkeen.

   SIIS, ETTÄ VENÄJÄ AMPUI KONEEN ALAS, JOTTA SAI PAKOTTEET NISKAANSA?? Tutkija ei tainnut huomata pientä epäloogisuutta. Lisäksi tutkija väitti ettei Venäjä muka halunnut osallistua mh17-tutkintaan.
   Sitä ei huolittu.

   Jokaisen suomalaisen pitäisi alkaa hiukka aktivoitumaan näissä kysymyksissä. Nämä poliitikkotyperykset valehtelevat meille päin naamaa ja asettavat pakotteita koska he pääsevät näin pätemään omissa eliittipiireissään. He hyötyvät Brysselin sädekehästä, kun ovat samaa mieltä muiden typerysten kanssa.

   – EU on rauhan projekti (oikeasti se on suurpääoman suurvalta projekti, jonka takana USA, NATO)
   – Venäjä haluaa hajoittaa EU. Ei ole halunnut, mutta EU haluaa tuhota Venäjän
   – Ukrainassa on kyse Venäjän ja Ukrainan sodasta pelkästään, ei ole
   Siellä taistelee länsi(EU, USA) vastaan Venäjä

   USA nosti valtaan Ukrainan natsit siinä toivossa, että saa sisällissodan aikaiseksi. Se onnistui paremmin
   kuin hyvin. USA:lla oli tavoitteena myös sota Ukrainan ja Venäjän välille. Sekin onnistui paremmin kuin
   hyvin. USA ajaa myös EU:ta sotaan Venäjää vastaan. Sekin näyttää onnistuvan paremmin kuin hyvin.

   USA käyttää näitä lännen hyödyllisiä idiootteja tehokkaasti hyödyksi. Heitä myös poliitikoiksi kutsutaan.

   TODISTEET:

   Time for Truth blog: Ukraine 2014 Atrocities by the Obama/Biden Administration Revealed

   RINF

   Meet Ukraine’s Master Mass-Murderer: Dmitriy Yarosh
   By Eric Zuesse -Nov 19, 2014

   Wikipedia; Social-National_Party_of_Ukraine, myöhemmin Svoboda == Freedom ,liberty

   Tykkää

   • SALA-AMPUJA , SNIPER, YLE-KURONEN, Ivan Katchanovski, MAIDAN MASSACRE

    Nyt vihdoin 6.4.2022 klo 18 uutisissa silminnäkijä kertoo sala-ampujasta. (sniper)

    Uutiset alkavat: ”Lähivuosina puolustusvoimien asehankintaan… ”

    Silminnäkijä kertoo: ”tässä kadulla oli tapettuja ihmisiä.
    ihmisiä ammuttiin ilman syytä”

    (Muttei kerro kuka tai miksi, katsoja olettaa että kyseessä ovat venäläiset)

    Toinen silminnäkijä kertoo: ”Naapurimme tapettiin tällä kadulla. Hän meni koiran kanssa kävelylle ja tarkka-ampuja ampui häntä päähän.”

    ENSIMMÄINEN SILMINNÄKIJÄ JOKA KERTOO KUKA TAI MIKÄ AMPUI. JA SE OLI TARKKA-AMPUJA.

    Ivan Katchanovski on tehnyt kattavan tutkimuksen Maidanin joukkomurhasta. (MAIDAN MASSACRE)

    Siellä oli tarkka-ampujia asemoituneena rakennuksiin, jotka ampuivat mielenosoittajia kadulla. Heidän tarkoituksena oli lietsoa hallituksen vastaisuutta. Toinen teoria, joka aluksi esitettiin, että poliisit ampuivat siviilejä.

    Asiasta löytyy useita tutkimuksia ja videoita.

    Tässä ote Katchanovskia:

    ”My paper and several video compilation

    The Maidan massacre trial and investigation produced overwhelming evidence that Maidan protesters were massacred by snipers at Maidan-controlled buildings, rather than by government snipers or Berkut policemen—who were nevertheless charged with the crime.”

    Todisteet osoittivat, että mielenosoittajia ampuivat sala-ampujat, vaikka aluksi teosta syytettiin poliisia.

    (nimenomaan länsi-lehdissä syytettiin aluksi poliiseja)

    Katchanovski menee vieläkin pitemmälle. Hän näkee Maidanin tapahtumien johtaneen sisällisotaan ja tähän valtavaaan tragediaan missä olemme nyt.

    The evidence includes videos, testimonies by over 100 wounded protesters, several dozen prosecution witnesses, and forensic ballistic and medical examinations by government experts. With some exceptions, these revelations were not reported by the Ukrainian or Western media, which from the start blamed government snipers and the Berkut police for killing Maidan protesters

    Yli sata haavoittui. Ukrainan tai länsi-media ei raportoinut. (jotka siis aluksi syyttivät valtion poliisia)

    lähde: MrOnline org The Maidan Massagre

    Ylen uutisessa mainitaan hiekkakasasta löytyneistä palaneista ruumiista.
    Myös Odessan joukkomurhassa poltettiin ihmisiä, tosin elävältä Heidän päihinsä valeltiin bensaa ja sytytettiin tuleen.

    Jälleen kerran pakotteet ja muut on jo saatettu voimaan ja tutkimukset siitä mitä tapahtui jatkuvat.

    Ylen uutisiessa silminnäkijä Mihail kertoo,että ihmisiä ammuttiin ja kidutettiin. Nuoria tyttöjä raiskattiin. Muttei kerro kuka,video clippi on sopivan lyhyt. Yle-Kuronen tuskin on tätä haastattelua tehnyt. Yle voisi kertoa kuka on haastattelut tehnyt.

    Jos tavoite oli saada lisää pakotteita Venäjälle, lisää aseita Ukrainalle niin tavoite on saavutettu.
    CUI BONO? Kuka hyötyy? Ei ainakaan Venäjä.

    Kannattaa muistaa, että Von Der Leyen istuu myös Naton kokouksissa, kuten myös pian ehkä Suomenkin poliitikkoja. Jos Nato on ollut järjestämässä sala-ampujia Buchassa niin suomalaiset poliitikot pitäisivät siitä päänsä kiinni, vaikka kuulisivatkin.

    Natoon ei olisi syytä kyllä mennä. Se järjestö on korruptoitunut pahasti ja sen toimintapoja ei tunneta tarkasti.

    Odessan joukkosurma, esim. täältä:
    katehon com
    /geopolitics-odessa-massacre (hakukoneeseen nuo sanat)

    Kyseinen joukkosurma tapahtui Vappuna 2.5.2014 ammattiyhdistystalossa jonne venäjänkieliset oli ajettu ja suljettu.

    On May 2nd, 2014 Ukrainian neo-Nazis, with the direct connivance of the Ukrainian authorities, shot and burned to death more than 100 people in Odessa. According to some estimates the number of victims of the massacre included up to 300. Among the victims were women, children and the elderly.

    Tykkää

   • Kiitos. Jäin katselemaan kuvaa, jota ei ole ISAF-siivottu imagoa silmällä pitäen.

    Herkille varoitus. Monin eri tavoin kuolleet ovat varsin brutaali näky.

    Tykkää

 18. nakki
  2 HUHTIKUUN, 2022 1:44 PM

  Tarkotatko että Juovuksissa olevat…Ovat Parempia Sotilaita..??

  Eiks juuri ollut joku Iso skandaali..Jossain kertausharjoituksessa..?

  Ovatko Ne sitten siirtyneet…Kovempiin aineisiin….

  Joku $A-Hinttihan ilmoitti äsken että se Viimeinen Häviäjähanke…Tehtiin… Moskovan pommittamiseen..

  Aineeton $A-Hintti…Ei tuollaista..Lausuis…Julkisesti.

  Tykkää

  • Tarkoitan, että vanhanajan reilut kapiaiset, jotka ei laittanut poikia pienestä sikailusta kuseen, ovat eläköityneet joskus parikymmentä vuotta takaperin. Nyt ollaan niin saatanan nipoja joka asiasta ja heti on tutkinnat päällä pienestäkin huumorista. Varuskuntia ympäröi piikkilanka ja ura etenee vain nato-komennusten kautta. Ei se ite viina tai juopumus, vaan se Suomalaisen asevelikulttuurin kuolema.

   Siitä mikä meni pieleen Lemmenjoella en tiedä muuta kuin mitä uutisissa kirjoitettiin. Eli pienessä humalassa poistutettiin jääkylmään jokeen. Mutta eihän näissä ikinä totuus tule julkisuuteen.

   Moskovan pommittamiseen ehkä. Konehan näkyy huonosti, eikä Suomi voi mitään jos jonkin muun nato-maan samanlainen kone lentää Suomen yli pommituslennolle. Eikä Venäjä tiedä kenelle se kone kuuluu jos se Suomen ilmatilasta ilmestyy tutkaan. Eli jenkki tekee taas false flag iskun ja Suomi vastaanottaa Iskanderit. Sodan jälkeen Suomesta tulee asumaton Agenda 2030 mukainen luontoreservaatti, jossa koiranputki on valtalaji.

   Sen haluaisin tietää, että pystyykö Suomi ylipäätään operoimaan F-35:lla omin päin vai onko kytkentä jenkien ilmasodanjohtoon välttämätön edellytys. Tuomioja joskus sanoi tv-haastattelussa, että seuraavan koneen pitää pystyä ampumaan kaikkiin ilmansuuntiin. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että nykyinen lentokalusto ei siihen pysty.

   Tykkää

 19. YLE RUTTO LAUANTAI

  131 Zelenskyi:Venäjä miinoittaa alueita
  132 Will Smith jätti elokuva-akatemian
  133 Muslimien ramadan on alkamassa
  134 USA:lta lisää aseapua Ukrainalle
  135 Ranskan vaaleista uusintaottelu
  136 Punainen Risti yrittää Mariupoliin
  137 Venäjä perääntyy Kiovan seudulla
  138 Valtavia aaltoja Australiassa
  139 Jemenin sodassa tulitauko
  140 Ukraina: Kyliä vallattu takaisin

  —————————————

  ULKOMAAT YLE LAUANTAI

  Zelenskyi: Venäjä miinoittaa alueita
  Ukrainan presidentti Volodymyr
  Zelenskyi varoittaa, että vetäytyvät
  venäläisjoukot ovat miinoittaneet
  Ukrainan pohjoisosissa laajoja alueita,
  minkä vuoksi asukkaiden paluu
  kotiseuduilleen on vaarallista.
  – He miinoittavat taloja, laitteita ja
  jopa kuolleiden ihmisten ruumiita,
  sanoi presidentti yöllä.
  Lisäksi hän varoitti venäläisnuorukai-
  sia astumasta Venäjän armeijaan, koska
  se ”tietää lähes varmaa kuolemaa
  monille hyvin nuorille miehille.”
  Venäjän asevoimat aloitti perjantaina
  kutsunnat asevelvollisuusikäisille
  nuorukaisille.

  HUOM…Uutisoidaan Jumala Totuutena…
  Vaikka Netti on TÄYNNÄ Video todisteita
  Siitä kuinka Ne Miinoittajat…Ovat Nämä
  NATSI PORUKAT…Jotka Ovat levittäneet
  Niitä Ympärille…Estääkseen Siviilien ja
  Venäläis Sotilaitten liikehdintää…!!!

  ULKOMAAT YLE LAUANTAI
  USA:lta lisää aseapua Ukrainalle
  Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoo
  myöntävänsä Ukrainalle 300 miljoonan
  dollarin eli yli 270 miljoonan euron
  edestä lisärahoitusta
  ”turvallisuusavustuksena”.
  Tuorein aseavustuspaketti sisältää muun
  muassa laserohjattuja
  rakettijärjestelmiä, lennokkeja,
  pimeänäkölaitteita, panssariajoneuvoja
  ja lääkintätarvikkeita.
  Yhdysvallat on tukenut Ukrainaa Venäjän
  hyökättyä tähän mennessä yhteensä 1,6
  miljardilla dollarilla.

  HUOM…Yhdysvallat HALUAA…Lisää
  Verenvuodatusta Ukrainaan..Käyttäen
  Ukrainalaiset..Proxyarmeijana…TIETÄEN
  Tämän..ESKALOITAVAN…Sotaa.

  ULKOMAAT YLE LAUANTAI
  Punainen Risti pyrkii taas Mariupoliin
  Kansainvälisen Punaisen Ristin
  evakuointisaattue joutui perjantaina
  kääntymään takaisin matkalla kohti
  Mariupolia, kun ”olosuhteet tekivät
  etenemisestä mahdotonta”.
  Avustusjärjestö sanoo yrittävänsä
  uudelleen tänään lauantaina.
  Ukrainalaisviranomaisten mukaan
  perjantaina Mariupolista saatiin
  evakuoitua humanitaarisia käytäviä
  pitkin yli 3 000 siviiliä
  linja-autoilla ja henkilöautoilla.
  Viranomaisten mukaan tälle päivälle on
  suunniteltu lisää evakuointeja.

  HUOMATKAA…TÄMÄ Kohta..Tarkoituksella
  pistetty ”suluihin”

  ”olosuhteet tekivät
  etenemisestä mahdotonta”.

  Venäjä on JULKISESTI..Pyytänyt PR tulemaan
  Alueelle..Hoitamaan Näitä…Siviilien Evakuointia..

  MUTTA…Länsi Ukraina on JULKISESTI Ilmoittanut
  VASTUSTAVANSA sitä..NATSI $IKOJ€N…Lisäksi…

  MUTTA…Eihän YL€ PA$KA…Voi SITÄ Paljastaa…KANSALLE

  ULKOMAAT YLE LAUANTAI
  Venäjä perääntyy Kiovan seudulla
  Britannian puolustusministeriön
  tiedustelutietojen mukaan Ukrainan
  joukot ovat edenneet ja Venäjän joukot
  perääntyneet Kiovan ympäristössä.
  Pääkaupungin luoteispuolella Ukrainan
  joukot ovat etenemässä kohti Butshan ja
  Hostomelin esikaupunkialueita.
  Venäläiset ovat poistuneet Hostomelissa
  sijaitsevalta Antonovin lentokentältä,
  jossa on käyty taisteluja sodan
  alkamisesta lähtien, Britannia sanoo.
  Kiovan itäpuolella ukrainalaisjoukot
  ovat vallanneet takaisin useita
  venäläisten aiemmin miehittämiä kyliä.

  HUOM…Venäläiset Joukot…VETÄYTYY…
  KOSKA…Ovat SUORITTANEET..Tehtävänsä..

  Tuhota…Ne Ukrainan Strateegiset Kohteet
  Joka oli ALUNPERIN Tarkoitus

  ULKOMAAT YLE LAUANTAI
  Ukraina: Kyliä vallattu takaisin
  Ukrainan joukot ovat vallanneet yli 30
  kaupunkia ja kylää Kiovan ympäristössä
  takaisin, Ukrainan presidentin
  neuvonantaja Oleksii Arestovyts sanoi
  lauantaina Ukrainan televisiossa.
  Arestovytsin mukaan Ukrainan joukot
  ovat onnistuneet pitämään
  rintamalinjojaan myös Itä-Ukrainassa.
  – Älkää ymmärtäkö väärin etelässä
  Mariupoliin ja Itä-Ukrainan on
  odotettavissa raskaita taisteluja,
  Arestovyts sanoo.

  SAMA…Kuin YLLÄ..

  VERRATKAA TUOTA SITTEN TÄHÄN UUTISOINTIIN.

  PELKÄSTÄÄN 1 SIVU LUODAKSEEN VAIKUTUKSEN
  ETTÄ ON KYSE HYVIN VÄHÄPÄTÖISESTÄ ASIASTA.

  ULKOMAAT YLE LAUANTAI

  Jemenin sodassa tulitauko
  Jemenin sodan osapuolet ovat sopineet
  tulitauosta, kertoo YK. Lauantaina
  voimaan astuvan tulitauon kestoksi
  sovittiin aluksi kaksi kuukautta.
  Jemenin konfliktissa on kuollut
  satojatuhansia ihmisiä ja miljoonat
  ihmiset ovat nälänhädän partaalla.
  YK:n erityislähettiläs Jemenissä Hans
  Grundberg sanoi tulitauon olevan
  ”ensimmäinen ja kauan odotettu askel”.
  Saudi-Arabia on johtanut Jemenin
  hallitusta tukevaa liittoumaa sodassa
  Iranin tukemia huthikapinallisia
  vastaan maaliskuusta 2015 alkaen.

  TÄHÄN VUOSIEN TEURASTUKSEEN OTETTIIN
  NYT SITTEN PIENI TAUKO…KOSKA SE PALJASTI
  TÄYDELLISESTI TÄMÄN KÄYNNISSÄ OLEVAN LÄNNEN
  KAKSNAAMAISUUDEN…SOTATILANTEISSA.

  HUOMATKAA MYÖS KUINKA YLIMALKAISESTI
  TÄSTÄ RAPORTOIDAAN..PUHUTAAN
  ”SADOISTA TUHANSISTA” KUOLLEISTA…

  KUN TARKKA LUKU ON HYVINKIN TIEDOSSA…SE
  ON ABOUT 330 000…TUOLLA TAVALLA SE SAATIIN
  SITTEN VAIKUTTAMAAN PIENEMMÅLTÄ..
  (VÄHÄPÄTÖISEMMÄLTÄ)

  KUN UKRAINAN VÄITETTYJEN KUOLONUHRIEN
  LUKUMÄÄRÄÄ…UUTISOIDAAN PÄIVITTÄIN..
  1kin TARKKUUDELLA…

  TÄSSÄ KÄYTETÄÄN SITTEN PSYKOLOOGISESTI
  HYVÄKSEEN…STALININKIN TOTEAMUKSEN…

  1den IHMISEN KUOLEMA ON TRAGEDIA..
  MILJOONAN…ON VAIN STATISTIIKKAA..

  ITSE JOUKKOMURHA YRITETÄÄN MYÖS KAATAA..
  IRANIN SYYKS…EIKÄ NIITTEN $AUDI LAHTAAJIEN.

  JOS TUO YL€ RUTTO OLISI REHELLINEN…
  JA JOHDON MUKAINEN NÄISSÄ KUSETUKSISSAAN…
  JOTA SE KUTSUU VALHEELLISESTI..UUTISOINNIKS..

  SE UUTISOISI…UKRAINASTAKIN SAMALLA
  TAVALLA…ELIKÄ

  VENÄJÄ ON JOHTANUT ITÄUKRAINAA
  TUKEVAA LITTOUTUMAA SODASSA
  LÄNSIUKRAINAN TUKEMIA NATSI
  PALKKAMURHAAJIA VASTAAN…
  HELMIKUUSTA 2022 LÄHTIEN

  TUOLLAINEN MAINIPULOIVA JA LASKELMOITU
  ”UUTISOINTI” MAAILMAN TAPAHTUMISTA
  EI TAPAHDU ITSESTÄÄN…

  VAAN SIINÄ ISTUTETAAN TUNTIKAUSIA
  VIILAAMASSA TEKSTIÄ…JA SE
  HYVÄKSYTETÄÄN SEN JÄLKEEN MONEN
  PORTAAN LÄPI..

  Tykkää

 20. AIKAJANA
  olisi erittäin tärkeää olla III Osan lopussa.

  Vaikka laajemmat taustat ovat tärkeitä, aikajanallistaminen olisi tärkeä yksinkertaistus.

  Ihmiset kuitenkin lukevat ja käyttävät keskusteluissa tällaisia artikkeleita usein tyyliin ”mistä syistä Venäjä operoi/hyökkäsi”.

  Ja etenkin huomauttaisin siitä, että tätä kirjoittaessani tärkein kohta Baudin ajattelusta tuossa aiheessa on poimittava näin:

  SODAN ALKU
  16.3.21 oli Venäjän-Ukrainan sodan alku
  eli hetki, jolloin Kiovan hallinto oli 1. kertaa tosissaan konkreettisesti manossa tuhoamaan Donbassin ja olisi ehkä onnistunutkin, mutta Venäjän armeijan tulo lähelle Ukrainan rajaa Donbassin lähelle sai Länsi-Ukrainan perääntymään.

  ” Baud jatkaa: ”Saadaksemme Venäjän intervention näyttämään täysin laittomalle, me [länsimaissa ja NATOssa] tieten tahtoen hämärrämme sen, että sota tosiasiassa alkoi 16. maaliskuuta. Ukrainan armeija valmistautui hyökkäämään Donbassiin jo niinkin varhain kuin vuonna 2021, kuten venäläiset ja eräät eurooppalaiset tiedustelupalvelut hyvin tietävät… tuomarit tulevat tuomitsemaan.” ”
  https://avoin.media/2022/03/30/sotilaallinen-tilanne-ukrainassa-cf2r-analyysi-osa-2/

  (…)
  ” Baud muistuttaa myös siitä, että vuosi sitten näyteltiin kenraaliharjoitus tämän kevään tapahtumille. Ukraina keskitti joukkoja itään ilmeisenä tarkoituksena hyökätä. Ja Venäjä vastasi keskittämällä joukkoja rajalle. Sillä kertaa Ukraina perääntyi. ”
  https://avoin.media/2022/03/30/sotilaallinen-tilanne-ukrainassa-cf2r-analyysi-osa-2/#comment-15378

  *

  LIITE
  Lähes 8 vuotta käyty sisällissota ennen 23.-24.2.22-hetkeä, Venäjän armeijan maahan tuloa, oli sisällissotaa ja asemasotaa, jossa rintamalinja ei juuri muuttunut. Ja jossa selvästi eniten kuolleita tuli terroripommituksin, useimmiten varmaan raskain kranaatein, yli asemasotalinjan siviilikohteisiin Donetskiin ja Luganskiin.

  On riittävät perusteet sille näkemykselle, ettei Venäjä ollut osapuoli tuossa sodassa.

  Perusteluiksi muutakin löytyisi kuin tämä avoin.median artikkelisarjan kohtia ja osia sen keskusteluista, mutta tämä kokonaisuus on jo hyvin merkittävä ja tärkein lukemani… Suurimmat kiitokseni!

  Tykkää

  • Kiitos kiitoksista.

   Olen ollut todella yllättynyt — vaikka asian tietää, se saattaa silti yllättää — siitä, että on niin paljon ihmisiä, jotka katsovat uutisia päivittäin, eivätkä silti tiedä, että Ukrainassa on ollut sisällissota (ja asemasota) kahdeksan vuotta.

   Olikohan se Mark Twain, joka sanoi, että ihmiset, jotka eivät lue lehtiä ovat tietämättömiä, ja niillä, jotka lukevat on vääriä tietoja?

   Tykkää

 21. nakki
  3 HUHTIKUUN, 2022 1:32 AM

  Nakki..OK..

  Paljastuihan jo 911 jälkimainingeiss….Kun Bush löperteli ohi suun yhdess tiedotustilaisuudess..Että Boeing josta McDonellDouglas oli jo silloin osa..Oli jo silloin asentanut Salaa..Jokaiseen Koneeseen Kaukoohjauksen…Ostajille kertomatta…Jolloin mm Saksa otti heti kaikki Koneensa alas…Ja repi Ne sieltä irti..

  Tykkää

 22. Kaikille NE….Jotka Haluavat…TODELLA Tietää…Minkälaiset…HINTTI…HULLUT…NATO Johtaa…

  Niin..OLKAA HYVÄ. !

  Illuminati Wife Tells All – The Kay Griggs

  Tykkää

 23. Kuinka luotettava lähde on Jacques Baud? Hänen mukaansa mm. Skripaleilla oli ruokamyrkytys. Kuka uskoo? Muutenkin koko teksti on Kremlin linjaa myötäilevä lähes sanasta sanaan. Sama pätee tuohon ”tutkimuslaitokseen” C2fr, jonka maine Ranskassa ei ole ymmärrettävästi kovin korkea.

  Tykkää

  • varmaan kerrot nyt vielä,että mikä on ”kremlin linja”?,kun selkeesti sillä yrität jotain selittää..
   se kyllä tiedetään mikä on ”lännen” linja,aina kerrotaan,kun venäjä tai muu lännen vihollinen haluaa tutkimusta asioista,sanotaan että on venäjän disinformaatioo,jolla sitten kuitaan asia ”käsitellyksi”.
   puheita saa usein kuulla suomessakin semmoisesta,kuin oikeusvaltio periaate,joka siis varmaan periaateena olisi hyvä,mutta todellisuudessa lännessä vain ei käytännössä esiinny.
   nyt jälleen sitä ”periaatetta” vastaan toimitaan,kun heti tuomitaan,ilman tutkimuksia…joka kai kuuluisi niihin periaatteisiin,oikeudenkäynneissäkin saa puolustus syyttäjän todisteet nähtäväksi,ja tutkittavaksi…
   …,ja minkä tahon myötäilijöitä sanasta sanaan,ovat näin toimivat poliitikot,ja mediat,ja muut vaikuttajat???

   kun usa pommittaa kuolleeksi vaikka 70 siviiliä syyriassa,vielä perään kahdella pommilla lisää varmistaen,että kaikki kuoli,niin ”tutkimuksen” asiasta suorittaa pentagon,joka toteaa,ettei mitään virhettä tapahtunut,sama kävi siinä viimeisessä afganistanin siviilien tappamisessa,pentagon ”tutki”.hiukan toinen käytäntö lännessä,lännen todistetusti tekemiin asioihin,ja toisaalla pelkkiin syytöksiin.

   sama homma skripaleiden tapauksessa,mutta pitäsi kai kysyä,että KUKA uskoo,että ”myrkytettiin” maailman vahvimmalla hermomyrkyllä??vastaus voisi olla uskojien osalta,että hollywoodin roskan,ja ”tosi”teeveen ehdollistamat,ja aivopesemät ”ajattelijat”…sama pätee tapaukseen navalny.
   toisaalta kun usa avoimesti salamurhaa jonkun,sen tunnustaen,niin ei aiheuta mitään missään lännen oikeusvaltioissa…

   tähänkin sanomaasi voit varmaan esittää jotain tueksi? ”C2fr, jonka maine Ranskassa ei ole ymmärrettävästi kovin korkea.”

   Tykkää

   • Kremlin linja on se, millä he perustelevat Ukrainan hyökkäyksen oikeutusta. Ja sitä Baud tuossa komppaa ilman kritiikkiä. Syyriassa Baudilla sama linja. Ja anteeksi.. se on Cf2r. Teepä hieman taustatyötä; tuo pieni pulju tuskin on neuvonantajana Macronin hallitukselle. Ranskassa Baud on päässyt esittämään näkemyksiään lähinnä äärioikeiston kanavissa. Ja yllättäen äärioikeisto on vahvasti Putinin tukema Ranskassa.

    Tykkää

   • hmm…”teepä hieman taustatyötä”….oli ihan suoraan kopioitu sinun kommentista kyseinen….vai tarkoitatko,että minun pitää tehdä taustatyötä tutkiakseni sinun puolesta jotain väitettä sinulta,jolle kai pitäisi olla helppo esittää jotain tueksi.

    hepponen on selityksesi kremlin linjasta,yhä edelleen,epämääräistä joka ei kerro mitään,no sopii hyvin kyllä lännen ”arvoihin”,leimausta,mustamaalausta,nimittelyä,joilla kerrotaan…. ei mitään,paitsi sen,että on omat ”linjat” ja todisteet heikoilla pohjilla,jolloin yritetään luistella piiloon noiden keinojen avulla,ja välttää keskustelu,ja vaientaa keskustelu.jos olisi vahvoilla,ei moisia keinoja tarvitsisi käyttää.
    tätä on käytetty jo kauan,nykyään sitten lisääntynyt ”omia” kansalaisia kohtaan,kuten korona petoksessa,samat on konstit.

    syyriassa myös lännellä samat linjat,syytetään ”huikeilla” lavastuksilla,estetään tutkimuksia,ja vielä väärennetään tutkijoiden tutkimusten tuloksia.
    myös siellä länsi tukee ääriliikeitä,jotka ei voi olla edes sisällissodassa,koska kymmenistä maista muilutetaan sinne taistelijoita.ja perusteena käytetään assadia vastaan,että tappaa kansalaisiaan,kuten irakissa ja libyassa.ja silloin oli hyväksyttyä puuttua,ja ”auttaa” niiden kansalaisia,hyvin on autettu,kun katsoo niitä maita nyt,ja ennen auttamista.etkä varmasti voi kieltää,ettei ukrainassa tapettu vuosien ajan,ja tapeta edelleen oman maan kansalaisia?
    myös etelä-amerikassa länsi jatkuvasti tukemassa väkivaltaisia äärioikeistoja.

    ja varmaan putin,tai kreml tukee toisaalla äärioikeistoa,tai mitä vaan joka sopiva heille,mutta en tiedä kuinka vahvasti voi semmoista tehdä,ainakaan rahallisesti,mutta länsi voi sitäkin tehdä aivan avoimesti,eikä heidän rahallisia tukia ja vaikuttamisia ikinä tutkita,eikä nosteta esiin,joka on kuitenkin valtavan paljon suurempaa,kuin venäjän vaikuttamiset,ja jopa väitetyt venäjän vaikuttamiset,usein itse asiassa taitaa olla lännen vaikuttamista omiin kansalaisiin.

    Tykkää

  • Kuinka luotettava lähde on yle? Entä hs? Kaikki jutut täyttä valetta aviisien nimestä lähtien. Agressiivisellä rasistisella vihalla kyllästetyn sisällön luulisi olevan lailla kiellettyä nykypäivänä.

   Asian tekee kimurantiksi kun edellämainittujen julkaisujen päärahoittajina toimimme me veronmaksajat, kansandemokraattisen hallituksemme pakottamina. Samalla se tekee noista ”virallisista lähteistä” lähinnä pää-äänenkannattajia eikä mitään journalismia ole ollut enään vuosikausiin niissä havaittavissa. Myöskin se tekee meistä kansalaisista osallisia noihin rasistisiin viharikoksiin. Jopa niistä, jotka eivät suostu niiden vihaa lietsovia valheita ja vääristelyitä seuraamaan. Jos jätetään vihasanat ja nimittelyt niiden tuottamasta sisällöstä pois, niin edessäsi on vain tyhjä ruutu ilman mitään sanomaa. Tietysti kaikki siitä sisällöstä poikkeavat asiapitoiset artikkelit saattavat hämmentää yksinkertaistettua ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyyn kollektiiviseen ajatteluun alistettua mieltä, jopa siinä määrin että kyseenalaistaa kaiken totutusta poikkeavan informaation automaattisesti.

   Kyseenalaistamalla Avoimen median em. jutussa käytettyjen lähteiden luotettavuuden, teit niistä itseasiassa juuri astetta luotettavampia.

   Tykkää

 24. ”Toim.huom. Suomalaisilla massamedian lukijoilla saattaa olla se väärä käsitys, että ns. kansainvälinen yhteisö on tiiviisti mukana Venäjän vastaisissa pakotteissa. Reuters pitää päivittyvää ”Tracking sanctions against Russia”-listausta pakotteista ja maista. Maailman 194:stä valtiosta mukana on nelisenkymmentä. Kartalla se näyttää tältä:”

  Varmaan myös hallituksen jäsenillä. Eduskunnassa, jne. EU:n tärisevä ja hitlermäisesti nyrkkiä heristävä presidentti haluaa näyttää suurelta.

  Uusin motto: Elää ja kuolla EU:n puolesta. Pikkuhiljaa voisi miettiä eroa EU-jäsenyydestä.

  Tykkää

  • jep. Pasha homma. Tuo Natoon liittyminen, vielä kun ei ole edes varmaa kenen SNIPER ampui Buchan kadulle siviilin!! Ehkä Natolla oli tässä sormensa pelissä. Jos Natolta kysyy niin se oli ilman muuta venäläinen.

   Natohan tienaa kun on sotaa, sillee sopivasti. Rahaa tulee uusista jäsenistä. Stoltenberg ei kuitenkaan halua itse osallistua sotaan, aseita vaan lähetellä.

   Alla HRW:n roolista, yllättäen löytyi juuri.

   OHO:
   Venäläinen neo-nazi Ukrainassa: Serghei Korotkih alla

   Lähde Katehon com

   THE PROVOCATION IN BUCHA AS AN EXCUSE FOR THE WESTERN INTERVENTION

   On April 2, the National Police of Ukraine entered the city. There is a long video of them clearing the city on the Internet. There are only no bodies scattered around the city exept one Russian soldier killed.

   However as soon as the Ukrainian army enters the city, the corpses suddenly appears.

   On the same day (April 2), units of the Kiev Territorial Defense enter Bucha from another direction – for a clean up operation. Among them was a detachment of a Botsman — prominent Russian neo-Nazi Serghei Korotkih, who escaped Russian justice in Ukraine. Their video footage shows one of the fighters asking, ”Those guys over there without the blue armbands, can we shoot at them?” ”You bet!” – happily answers the other

   HUMAN RIGHTS WATCH:

   In the provocation in Bucha there is a Western trace. On April 3, Human Rights Watch (HRW) was the first organization that rushed to accuse Russia.

   Also there can not be trust to the HRW which the first rushed to blame Russia. It is a part of the Western propagandist machine, funded by Jorge Soros, used to hire former US government officials and was recently encouraged by the Antony Blincen to promote democracy in Ukraine and Russia. This organization is totally biased and not trustworthy. Ken Roth, the director of HRW, supported the far-right military coup in Bolivia in November 2019, back in 2011, the HRW director wrote an op-ed glorifying the “responsibility to protect” doctrine, justifying the US military operations abroad, ”Roth helped justify the Trump administration’s extrajudicial execution of top Iranian general Qassem Soleimani”, likened China to Nazi Germany and spread ”a fake video of a special effects training which he implied depicted Chinese “killer robots.”, says Ben Norton from Grayzone.

   Tykkää

  • Ja samasta paikkaa hyvä video Draama Teatterin tapahtumista. Alkujaan ilmeisesti Donbass insiderin kääntämä (tekstitys enkuksi)

   Mies kertoo videolla, että Teatteri räjäytettiin, kuten MV-lehtikin kertoi asiasta. Lisäksi hän kertoi, että ukrainalaiset sotilaat ampuivat siviilejä kun yrittivät poistua Mariupolista. Teatterissa on myös kuolleita.

   mronline org :

   mariupol-civilians-denounce-the-crimes-of-the-fighters-of-the-neo-nazi-azov-regimen

   he says that they(AZOV tai Ukrainan armeija) shot at a column of cars trying to evacuate the town, and that bodies still lie along the highway they drove on.

   This is confirmed by the testimony of other civilians who were interviewed by Anna News colleagues as they left Mariupol (English subtitles):

   tai suoraan youtube numerolla 38BfGNRtxQ0

   Telegrammista ilmeisesti Ukrainan kansallisen poliisin kuvaama video Buchasta.
   /OpenUkraine/12314

   Tykkää

 25. Voi, voi kun ei Lontoon kieltä hyvin osaa.
  Miettinyt oon…. miksi Putin Suomeen tulis Ukrainan jälkeen…. rajanaapureita on kymmenkunta muuta…. näyttää että siellä Natossa ei oo paljon miehiä ja onko paljon kalustoakaan, taitaa vaan esikunta olla iso…. joutuuko meidän nuoriso pitkin Eurooppaa ja ehkä muuallekin… sotimaan toisten sotia.

  Tykkää

  • Tuossa aiemmin mies kertoo videolla, että autoja jotka pyrkivät pois Mariupolista, Ukrainan armeija tai Azov ampui. Nuo olivat ilmeisesti autoja joilla oli tarkoitus kuljettaa ihmisiä pois kaupungista.

   On melkein mahdoton ymmärtää tätä sotaa ellei tiedä aika hemmetisti. Juuri satuin löytämään nasevan jutun miten CIA koulutti ukrainalaisia. JA TÄMÄ JOS MIKÄ VALAISEE TÄTÄ SOTAA

   U.S. trains Ukrainians to “blend into the local populace” waging warfare in civilian-heavy areas

   USA opettaa ukrainalaisia (sotilaita) sekoittumaan paikalliseen väestöön siellä missä on runsaasti siviilejä.
   (eli kaupungit ja asutuskeskukset)

   Ts. USA on opettanut ukrainalaisia nimenomaan siilipuolustukseen Kiovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin.
   He ovat opettaneet myös käyttämään kaikenlaisia paramilitaareja ryhmiä ja aseistamaan siviilejä.
   Suomen media oli kyllä hyvin kartalla tästäkin. 27.2 Ville-kalle kertoi, että Kiovassa kuuluu nyt tyyliin kantaa
   konepistoolia. MTV:n uutisissa mustaan pitkään nahka-takkiin sonnustaunut ”City-nuori” kävelee Kiovan keskustassa konepistooli olalla.Unohtivat vaan mainita, että tyyli tulee CIA:lta.

   Kyllä tuo Amerikka on törkeä valtio. Röyhkeetä toimintaa. Varustaa valtio omien etujen ajajaksi tällä tavalla.

   One of the more immoral U.S. actions in Ukraine has been the training of armed forces to fight in civilian areas, goading Russia to fight in densely-populated locations with the effect of scoring anti-Russia propaganda points when Russians kill Ukrainian civilians.

   Ja nimenomaisena tarkoituksena on ollut saattaa Venäjä huonoon valoon, kun sotaa käydään siviilien seassa.
   ”with the effect of scoring anti-Russia propaganda points when Russians kill Ukrainian civilians.”

   Tarkoituksena on tahallisesti saattaa Venäjä tilanteisiin jossa se joutuu ehkä tulittamaan siviilejä. Nimenomaan tehdä tällä PROPAGANDAA. Eli juuri sitä minkä vuoksi Suomenkin media on juuri nyt BUCHA:SSA. CIA tai USA on siis etukäteen suunnitellut tekevänsä tälläisiä BUCHAN kaltaisia PROPAGAND-OPERAATIOITA. Nyt on varmaa, että UKRAINA ON SIVIILIUHREISTA VÄLITTÄMÄTTÄ VALMISTANUT TÄMÄNKIN PROPAGANDA ESITYKSEN. TÄHÄN TIETENKIN LIITTYY, ETTÄ MEDIA ON VALMIINA, KUTEN SUOMEN MEDIA ON OLLUT JA ETTÄ SOPIVAT YHTEYSHENKILÖT LÖYTYVÄT SUOMESTA JA OVAT VALMIITA NOPEASTI ESITTÄMÄÄN PROPAGANDAA TELEVISIOSSA JA MUUSSA MEDIASSA.

   ”taught their Ukrainian counterparts sniper techniques; ”

   CIA on opettanut sala-ampumis-tekniikoita. Yllättävän moni venäläinen kenraali on saanut surmansa. He ovat todennäköisesti kuolleet sala-ampujan luodista

   Lähde:
   mronline org
   gods-of-war/

   Tuossa artikkelistä käy selväksi miten valtavasti amerikkalaiset ja CIA ovat opettaneet ukrainalaisia.
   Voi sanoa, että kaikki mitä Zelensky ja hänen hallintonsa ja sotilaansa tekevät on suoraan lännen opeilla.
   Saattaa olla, että heillä on suora kommunikaatio linja yhä armeijoidensa välillä, eli että USA neuvoo reaaliaikaisesti Ukrainan armeijaa ja Zelenskyä yhä.

   Tykkää

  • Päästäisitkö itse tämänpäivän Ukrainan tapaisen usan ohjastaman paskavaltion rajoillesi hääräämään. Kehittelemään bioaseita ja haaveilemaan atomipommista sekä kiusaamaan maanmiehiäsi. Tunnen itse monia ukrainalaisia sekä muutama kuuluu jopa kaukaisesti perheeseen, kukaan ei ole kauhean ylpeä tämän päivän tilanteesta siellä. Suomi on samalla tiellä, mutta meidän kansalaisten reisaksi täällä nuo raukkamaiset usa/nato joukkotuhoaseet olisivat/vai ovatko jo lähempänä suurta venäläiskaupunkia Pietaria, joka taitaa olla yksi tärkeimmistä kohteista juuri suuren siviiliväestönsä takia.

   Tykkää

 26. Ihmettelinkin su ip Ylen erikois uutislähetystä. Ensimmäinen ajatus oli että kuinka näin äkkiä oli tiedossa tapahtumat.
  Kun venäläisillä median mukaan komentoketjut kenraali tasolta alaspäin paikan päällä, niin luulen että tiedetään aika hyvin mitä porukka touhuaa.
  Zelenskin puheesta pääsi käsitykseen että ei ihan selvillä mitä Azov-porukka milloinkin puuhaa….ne on mitä on…
  Tutkittavaa piisaa…

  Tykkää

 27. No niin, ne kuuluisat tyki, jotka oli Itä-Saksasta Suomen kautta päätyneet Viroon ja mille puuhattiin vientilupaa Ukrainaan viikko tolkulla kriisin alussa. Nyt näkyy tulevan viestiä, että Viro on tuonut ne varastoista pihalle:
  t.me/intelslava/24458

  Eli ei niille museotykeille oikeasti ollut tarvetta. Kyseessä oli poliittinen hivutustaktiikka, jolla pienin askelin Suomi saatiin lipeämään puolueettomalta linjalta. Aivan uskomatonta kehitystä miten vientilupa poltteli poliitikkojen näppejä ja lopulta annettiin lisäksi kypäriä ja sirpaleliivejä. Heti kun oli päästy osalliseksi sotaan, niin seuraavana päivänä oli jo vuorossa kertasinkoja, rynkkyjä ja pateja. Kolmas asepaketti oli jo niin vakavaa, ettei voitu kertoa julkisuuteen mitä annettiin. Ja nyt ollaan täydessä pakotesodassa ja lähestytään pistettä, jossa raja menee kiinni ihan kokonaan ja diplomaatit karkoitetaan. Ja hallitus ryhtyy hankkimaan lisää aseita niukkuuden markkinoilta, jolloin hinnat on taatusti moninkertaisia, jos ylipäätään mitään hyödyllistä on saatavilla. Ei tuo kulmakarvahallitus herää vaikka iskander soittaisi ovikelloa naton haarakonttorissa Pasilassa.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s