Suomeen halutaan laki rokotevahinkojen varalta

Kansalaisaloite.fi:ssa on avattu nimien keräys aloitteeseen nimeltä ”Suomeen laki rokotevahinkojen varalta – Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä rokotevahinkojen tunnistamiseksi, sekä vahingon kärsineiden hoidon ja korvausten turvaamiseksi”.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on velvoittaa Suomen valtioneuvosto ryhtymään pikaiseen rokotehaittalain valmisteluun.

Aloiteteksti perusteluineenMe allekirjoittaneet edellytämme, että rokotteista johtuvien haittatapahtumien tunnistamisen menetelmät sekä rokotteesta haittavaikutuksia saaneiden hoitopolut ja vahingonkorvaukset sisällytetään viipymättä Suomen terveydenhuoltolakiin.

Lakiin tulee palauttaa terveydenhoitohenkilökunnan velvollisuus ilmoittaa rokotteiden haittavaikutuksista. Niistä ilmoittaminen muutettiin laissa vapaaehtoiseksi vuonna 2017. Samoin lakiin tulee sisällyttää rokotevahinkojen tutkimusprotokolla kuten myös ohjeistus rokotteista johtuvien henkilövahinkojen hoidosta sekä haittakorvausten maksamisesta vastuullisesti ja tasavertaisesti.
Tulevan lain perusteella tulee myös nimetä rokotevahinkotukihenkilö, joka toimii kansalaisten tukena rokotevahinkojen käsittelyprosessissa. Rokotevahinkojen tutkimus ja hoito tulee keskittää valtakunnallisesti muutamaan asiantuntevaan erikoisyksikköön.

Lain valmistelussa tulee käyttää puolueettomia lakiasiantuntijoita ja rokotevahinkoihin perehtyneitä lääkäreitä. Rokotteiden haittavaikutuksia kokeneiden kansalaisten kuulemisen kokemusasiantuntijoina on oltava kiinteä osa lainvalmistelua.

Perustelut

Vuonna 2009 Suomessa otettiin käyttöön hätäluvalla Pandemrix-rokote sikainfluenssan torjumiseksi. Alle kaksi vuotta rokotteen käyttöönoton jälkeen viranomaiset olivat saaneet rokotteesta 971 haittailmoitusta, joista 253 luokiteltiin vakaviksi. Rokotukset keskeytettiin, koska vakavia haittatapahtumia oli runsaasti.

Parhaillaan on meneillään COVID19-rokotukset koronaepidemiaa vastaan. Käytössä on useita eri rokotemerkkejä useilta eri valmistajilta. Nämä kaikki valmisteet ovat poikkeusolojen vuoksi ehdollisen myyntiluvan saaneita tuotteita, joilta puuttuu pitemmän aikajakson seuranta. Jo nyt koronarokotteista on tehty enemmän haittailmoituksia kuin Pandemrixista.

Nykyinen rokotehaittojen seurantajärjestelmä ei kykene selvittämään luotettavalla tavalla rokotusten ja epäiltyjen haittojen välistä syy-yhteyttä. Rekisteripohjaiset tutkimukset oireiden tai tautien ilmaantuvuudesta rokotetuilla ja rokottamattomilla eivät myöskään ole riittävän tarkkoja tunnistamaan uusia oirekuvia, joille ei ole pystytty antamaan WHO:n tautiluokituksen mukaisia diagnoosikoodeja. Haittojen ilmoittamisjärjestelmässä on puutteita, sillä läheskään kaikkia rokotehaittoja ei tällä hetkellä ilmoiteta, koska ilmoittamisvelvollisuutta ei terveydenhuollon henkilöstöllä ole.Tuotevastuun puute


Rokotehaittojen osalta Suomen valtio on vapauttanut rokotteiden valmistajat tuotevastuusta rokotteiden hankintaprosessin yhteydessä. Valtio on delegoinut rokotevahinkojen korvausmenettelyn Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle (aiemmin Lääkevahinkovakuutuspooli). Kyseessä on useiden vakuutusyhtiöiden yhteenliittymä, joka maksaa liiketoimintaperiaatteen mukaisesti vahingon kärsineille korvauksia niin vähän kuin mahdollista. On vahingon kärsineitä, jotka ovat jääneet kokonaan vaille korvauksia lääkevahinkovakuutusyhtiön tulkintojen vuoksi.

Epäkohta on, että rokotevahinkojen korvauksissa käytetään liikennevahinkojen haittaluokitusta, joka on täysin soveltumaton järjestelmä rokotehaittojen arvioinnille. Esimerkiksi Pandemrix-rokotteesta elinikäisesti sairastuneille nuorille on maksettu hyvin vähäisesti haittoihin nähden.Tutkimus ja hoito

Rokotteiden aiheuttamia haittoja on hankala tunnistaa terveydenhuollon ammattilaisten taholla. Kun ennestään perusterveet henkilöt ovat sairastuneet outoihin ja ennennäkemättömiin oireisiin, joutuvat he yleensä asioimaan monissa eri alojen konsultaatioissa. Rokotehaittaa syytekijänä harvemmin edes tutkitaan. Vakavasti sairaillekaan ei ole välttämättä diagnoosia, hoitoa ja apua saatavilla.


Aiemmat toimenpiteet

Kun rokotusten jälkeisiä oireita on edellisten massarokotusten jälkeen ilmaantunut eikä niihin ole saatu riittävää apua, ovat sairastuneiden lasten vanhemmat tai sairastuneet itse koettaneet löytää tukea niin hoidollisiin kuin juridisiin ongelmiin. Useimmiten on viranomaisten vastauksena ollut, että asia ei kuulu heille.

Sairastuneet kokosivat itse laajan aineiston tilanteesta 2018-19, ja tekivät sen perusteella kantelun oikeuskanslerille, joka ei kuitenkaan ottanut asiaan kantaa.
Lisäksi vahingon kärsineet ovat ottaneet runsaasti yhteyttä yksityisesti eri virkamiehiin ja poliitikkoihin. Tarvittaviin toimenpiteisiin rokotevahingoittuneiden auttamiseksi ei ole mikään taho ryhtynyt.
.

Tämänhetkinen tilanne

Suomessa on tuhansia eri tavoin rokotteista oirehtivia henkilöitä. On myös niitä, joiden oirekuvien yhteyttä rokotuksiin vasta epäillään. Rokotteista vahingoittuneet ovat jopa täysin työ- tai toimintakyvyttömiä, mutta diagnoosi ja sairausperusteiset tukimuodot puuttuvat. Jotkut ajavat oikeuksiaan oikeusteitse, mutta kaikilla ei ole resursseja kalliisiin ja rasittaviin oikeusprosesseihin. Sairastuneet ovat kokeneet, että Suomen perustuslaki ja kansainväliset ihmis- ja lastenoikeudet eivät takaa tasa-arvoista kohtelua terveydenhuollon ja viranomaisten taholta.


Kiireellisyys

Me tämän aloitteen allekirjoittaneet tähdennämme, että rokotehaittojen tunnistamisen, hoidon ja korvausten saattaminen Suomen terveydenhuoltolakiin on kiireellinen toimenpide. Suomen rokotusohjelmaan on tullut lyhyellä ajanjaksolla useita uusia rokotuksia, joista osa myös poikkeuksellisen nopeutetulla aikataululla. Katsomme, että rokotehaittojen seurantajärjestelmä ei ole nykyisellään ajan tasalla.

Aloitteen allekirjoittaminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

16 comments

 1. THL: PÖYTÄKIRJA / MUISTIO, Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän kokous
  Aika:Maanantai21.6.2021 klo 12.00-14.22.
  https://thl.fi/documents/533963/5500528/Muistio_KRAR_21062021.pdf/aaba124c-9caa-0ff3-c745-f8878262e73c?t=1625816737756

  ”Päätös:KRAR suosittelee 12-15-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotusten aloittamista. Aikataulullisesti KRAR suosittelee asian edistämistäSTM:n ja Valtioneuvoston arvioonnormaalin päätöksenteon mukaisesti.

  Perustelu:Epidemian hallinta sekä pandemian vaikutukset lapsiin ja nuoriin tukevat rokotusten aloittamista. Lääketieteellisesti ei ole perusteita viivästyttää lasten ja nuorten rokotusten aloittamista, toisaalta ei ole myöskään syytä erityisjärjestelyin nopeuttaa tämän ikäluokan rokotuksia, sillämuiden ikäryhmien rokotukset etenevät sujuvasti asetuksessa sovitun rokotusjärjestyksen mukaan.”

  —–

  ”Kahden annoksen rokotesarjan jälkeen annettavien tehosterokotustentarve korostuu, jos immuunivastetta kiertävät viruskannat yleistyvät. Tehostamisen tarve tulee esiin erityisesti ikääntyneillä, jotka ovat saaneet kaksi annosta lyhyellä välillä.

  Päätös:KRAR suosittelee jatkossakin myös koronataudin sairastaneille kahta rokoteannosta, joista ensimmäinen rokoteannos suositellaan edelleen annettavaksi 6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen. Kaikkien rokotettujen tehosteannosten tarpeellisuutta arvioidaan myöhemmin, kun on saatu lisää tietoa ja asia ajankohtaistuu.

  Perustelu:Koronataudin sairastaneilla Suomen tämänhetkisessä epidemiatilanteessa nykyiset virusvariantit huomioiden ei ole perusteita muuttaa aiempaakahden annoksensuositusta. Yhteen annokseen siirtymisellä ei saavutettaisi merkittävää säästöä rokotteissa.”

  —–

  Tarpeellisuutta arvioidaan uudelleen kun tiedetään jotain ja asia ajankohtaistuu.

  Annetaan sairastaneillekin kaksi piikkiä, yhteen annokseen siirtymisellä ei tule merkittävää säästöä.

  …Kansanterveys edellä…

  Liked by 1 henkilö

 2. KORONATOIMILLE ja ROKOTUKSILLE ei ole LÄÄKETIETEELLISIÄ perusteita. Poliitikot ja pseudotiedemiehet haluavat vain luoda KAAOSTA ja PELKOA. Ja gateseilla ja buffetteilla on jo uusi ”PANDEMIA” valmiina ilmeisesti vuodelle 2025. Ja KYBERHYÖKKÄYKSIÄ pukkaa . KÄYTTÄYTYMISPSYKOLOGIT ovat epidemian takana. Kyse on psykologisesta KIDUTUKSESTA. Pelolla saadaan ihmiset ottamaan tehoton (positiivisessa mielessä) ROKOTE jota he eivät tarvitse. Demokratia korvataan TYRANNIALLA. MEDIA on suunnitelmassa mukana ja TILASTOT ja TESTIT huuhaata. Kyse on YK:n AGENDA 2030:n toteuttamisesta jonka takaa löytyvät KESKUSPANKKIIRIT.

  Liked by 1 henkilö

 3. Kun on itse pitkään tiennyt sitä että jotain tällaista oli suunnitteilla/tulossa..Niin siitä hetkestä lähtien luuli ettei ihmiset olisi niin Hengettömiä etteikö itsesuojelu vaisto iskisi jossain vaiheessa päälle ja syntyisi luontaista vastustusta kaikenlaista käskytystä ja ohjailua vastaan…Eteenkin sen takia mitä tapahtui sen Sikapiikki/Narkolepsia skandaalin jälkeen…

  Vuoden vieri…Ja täällä ollaan…Pahin painajainen on tästäkin huolimatta…

  Toteutumassa…

  Tykkää

 4. BILL GATESIN imperiumi johon hän on satsannut jo useita MILJARDEJA. Gavi/rokotteet ja ID2020. WHO. Johns Hopkins University/Event 201 18.10.2019. Imperial College Lontoo/pandemian tietokonemallit. Oxfordin yliopisto/rokotteet. CDC/USA. Lääkeyhtiöiden kuten BioNTech osakkeet. BBC Media Action. Professori Chris Witty. Tri Anthony Fauci. The Guardian. Microsoftin PATENTTI VO/2020/060606 – cryptocurrency system using body activity data.

  Liked by 1 henkilö

 5. Tuli pitkästä aikaa käytyä JuutaLoistuubissa…Siinä täysin Tuntematon tyyppi puskettiin feediin..Joten tiesi kokemuksesta että jotain Paskaa..Manipulointia oli tiedossa…Suositeltu video oli Tietenkin Pro- Myrkkyrokote myönteinen…Kommentointi estettynä…(Mikä yllätys)

  Mielenkiinnosta selasin sitten Puoskarin…muuta tuotantoa…Ja tällainen tuli vastaan.. Surprise..surprise… https://youtu.be/nBAHRgtuI4I

  Omalta kohdalta…Mennään Järjen ja Tieteen mukaan…Muitten…AGENDAN mukaisesti

  Surprise…Surprise

  Tykkää

 6. Rokotetta en ota, vaikka keuhkosairasta erityisriskiryhmään kuuluvaa vanhaa äitiäni yritettiinkin painostaa pakkorokottamaan minua. Viimeinen pisara minulle oli pakottamaan vanha sairas äitini katsomaan oikeasti mitä tilastot rokotteista ja niiden tehosta kansainvälisesti kertovat. Kannatan kuolemantuomioita THL:n, Fimean ja Valviran henkilöstölle kokonaisvaltaisesti ja ”mitäs vittua kävit siivoilemassa niissä laitoksissa” on tarkkuus julkisille teloituksille em. Laitosten henkilökunnan keskuudessa. Ennen kuin hysterisoitte eläkeläis äitini olisin voinut antaa anteeksi.
  Nyt on julmuuden maksimoinnin paikka ja kuolemantuomiot tulee jakaa avokätisesti pelotearvoa korostaen. Vain tarpeeksi kauhistuttavat julkiset kuolemantuomiot voivat pysäyttää nykykehityksen. Pitkän kaavan mukainen seivästäminen pulssimittari kädessä on ratkaisu. Asianmukaisesti suoritettu seivästäminen aiheuttaa automaatio refleksin äänihuulissa, joten pulssimittarilla voidaan mitata kuinka monta sydämenlyöntiä paskiainen ulvoi ennen kuolemaansa. Tämä on siis se kärjekäs vastalause, jonka nojalta voitte keksiä kompromisseja, kuten ampuminen tai mestaaminen. Normaaliolosuhteissa en kannata kuolemantuomioita, mutta valtiollisen mittakaavan rikoksissa rankaisun ja pelotearvon korostamista ei voi alleviivata tarpeeksi.
  Katsonkin, että keskustelu tulisi ohjata suuntaan: Kuinka tapetaan, sen sijaan, että keskustelisimme siitä ”ketkä tapetaan”. Nyt onkin aika nostaa kissa pöydälle ja kysyä suoraan: Tapetaanko myös heidän lapsensa pelotearvon voimistamiseksi?
  Eilen minäkin olin vielä maltillinen suomalainen, joka uskoi instituutioihimme. Nyt paloi hermot ja sillä ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa.

  Tykkää

  • Ei voi käsittä mitenkä on saatu terveydenhoitohenkilökunta niin raakalaismaisiksi, että ne kykenee ruiskuttamaan peloteltuihin hyväuskoisiin kansalaisiin tätä ”luseferin tuotetta”, ei siihen voi olla ainoastaan työpaikan menetyksen uhka, sillä jo normaalin ihmisen perus-humaanisuus estää siihen ryhtymisen!!!
   Tilanne on maailmanlaajuinen maailmalla murhataan valtioiden presidenttejä jotka eivät ole alistaneet maataan tähän myrkkypiikki kampanjaan, maamme kohdalla tilanne on toisin koska omaamme globalismin myönteisen malliesimerkki eliitin jolle ei kansan uhraaminen tuota tuskaa, kunhan vaan oma vakanssi säilyy.

   Johan Bäckman kirjassaan ”Vaalivilppi Suomessa” on tutkinut Suomen vallanpitäjien motiiveita ja paljastaa erityisesti tämänkin koronna vouhotuksen tarpeellisuuren poliittisessa pelissä eritoten demokratian tuhonnassa ja erityisesti RKP:n kansanvallan vastaisen toiminnan jatkamisessa oikeusministeri Henrikssonin johdolla.

   Ensisijaisesti maamme hallitus ja sen politiikkaa myötäilevät kuuluvat tuomiolle ja heidän perässään nämä piikittäjät jotka ovat toteuttaneet tätä pyövelin virkaa.
   Tämä on sen luokan juttu missä ei armoa voi, eikä saa antaa.

   Tykkää

 7. Kainuunkonkari tuossa yllä mässäilee väkivallalla siihen tyyliin, että tarkoitus lienee peloitella sattunnaiset lukijat pois. Tai ainakin ehkäistä linkkien jakamista extremistiksi leimautumisen pelossa. Tuo on vanha informaatiosodan taktiikka, jonka kohteeksi mm. MV-lehti aikanaan joutui ja tuomittiin. Oli myös käytössä jo 20 vuotta sitten suomi24-palstan tietyissä osastoissa 24/7.

  Liked by 1 henkilö

 8. Niin…Pitää Tukahduttaa Vihansa jotta muut UhriLampaat eivät heräisi Unestaan..Ja Antaa Yhteiskunnan Ylläpitää Väkivaltamonopoliaan…Ja sen päälle Nuolla niitten Myrkkyinjektio pistäjäjien saappaat…

  Sitähän PoliPsyko ja PoliSosio…paatit Ajaa…Täydellistä Alistumista…

  SAATANAN MARIN :

  WE F ..ucking OWN YOU…and YOU…. LOVE IT !

  First..They came for…..and because l wasnt a……l didnt ”speak” (Physically defend) out…THEN (Last).They came for Me….And there Was NO ONE…Left…

  Tykkää

 9. Johan täällä on hurjistuttu.

  Väkivaltaan yllyttäminen on sopimatonta. Luen kuitenkin Kainuunkonkarin ja Korvenkuljijan viesteilyä tunnetila-kuvauksena, jota terveydenhuoltoihmisten epäammattimainen toiminta on (aiheesta) herättänyt.

  Liked by 1 henkilö

 10. Joukkomurhaaja Huora Nohynek annetaan jatkaa Kansan lataamista….Seuraavana on tähtäimessä…Syntymättömät..

  Ammattitappajana tietää jo lopputuloksen…Joten yrittää puheakrobatialla saada Uhrit itse vetämään liipaisimesta…Väittämällä että Makasiinissa EI ole luoteja…

  https://yle.fi/uutiset/3-12016936

  Yhdysvalloissa ollaan jo perillä tämän Aileen Wuornoksen manttelinperijän rikoksista…

  http:// bitly.ws/fwmT

  Suomessa sensijaan KRPn Syöttöporsaat jatkavat edelleen Läskiahtereittensa raapimista..

  Liked by 1 henkilö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s