WEF: Sensuuri tuo turvaa

Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) ilmoittaa liittoutuneensa BigTechin kanssa väärän tiedon kitkemiseksi internetistä. ”Kasvava haaste väärän, terveyttä koskevan tiedon, väkivaltaisten ääriliikkeiden ja terroristisen sisällön sekä verkossa tapahtuvan lasten hyväksikäytön kitkemiseksi vaatii globaalia koordinaatiota digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi.”

Tässä tarkoituksessa julkinen ja yksityinen sektori ovat perustaneet koordinoidun toiminnan liittouman, WEF kertoo. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2019. WEFin media-, viihde- ja urheilu -ryhmä on rakentanut verkostoa, joka liittää yhteen yritysmaailman, akatemian, hallitukset ja kansalaisyhteiskunnan. Verkoston globaali digitaalisen turvallisuuden projekti (Global Digital Content Safety Project) on keskittynyt kolmeen toimialueeseen: {verkon] sisällön moderointi, sääntely sekä yritysmallit ja kilpailu.

Tarkoitus on mm. hakea tasapainoa ”kryptatuilla kanavilla liikkuvan vahingollisen sisällön ja yksityisyydensuojan kasvavien jännitteiden välillä” tukemalla ”säännöllistä [verkko}sisältökategorioiden määrittelyä” ”standardoidun raportoinnin, mittausten ja [valvonnan] pakottamisen” tukemiseksi. Toisessa maassa — eri lainsäädäntöalueella — tuotetun sisällön valvomiseksi ja moderoimiseksi tarvitaan nykyistä suurenpaa yhteistyötä maiden välillä, WEF tiedottaa.

Monikaan tuskin vastustaa ihmis- ja lapsikaupan vaikeuttamista ja valvontaa verkossa, mutta millaista on esimerkiksi vahingollinen terveyssisältö?

WEFin valkoinen paperi, Advancing Digital Safety: A Framework to Align Global Action, kertoo heti alkusanoissa vahingollisen terveyssisällön olevan WEFin promotoimia kokeellisia, testivaiheessa olevia koronapiikkejä haastavaa — esimerkiksi koronapiikkien haittavaikutuksista kertovaa — sisältöä. Sosiaalisen median alustat asettivat ennakkostandardeja kuratoimalla sisältöä edistääkseen tieteellisten ja auktoritatiivisten lähteiden näkyvyyttä, mutta siitä huolimatta valeinformaatio viruksesta levisi, WEF kuvailee.

”Tuore Axios-Ipsos -mielipidekysely osoittaa, että misinformoidut ottavat epätodennäköisemmin [kokeellisen, edelleen testivaiheeessa olevan] koronapiikin, mikä korostaa [digitaalinen turvallisuus -hankkeen toteuttamisen] kiireellisyyttä.” Moni sosiaalisen median alusta on solminut kumppanuussuhteen faktantarkistajien kanssa taistellakseen Covid-19 -taudista leviävää väärää tietoa vastaan. YouTube on poistanut yli 800 000 väärää informaatiota sisältävää videota helmikuun 2020 jälkeen; tietokoneet havaitsevat 94% ongelmallisesta sisällöstä jo ennen ensimmäistäkään katselukertaa, WEF kertoo.

Esimerkkinä ongelmallisesta sisällöstä WEF nostaa esiin palkitun dokumenttielokuvan Pl@ndemic: Indoctornation, joka levisi internetissä nopeammin kuin suuren rahan Hollywood-elokuvat ja tilannekomedia-sarjat. Sisäpiiriverkostoja ja WEFin toimia valottava dokumenttielokuva joutui välittömästi sensuuritoimien kohteeksi ”haitallista ja väärää tietoa” levittävänä julkaisuna.

(Sivuhuomautus: Reuters on tehnyt faktantarkistuksen Plandemic-elokuvassa esitetylle. Reuters on osa luotettavat uutiset -aloitetta (Trusted News Initiative, TNI), joka oikoo ja siivoaa vääräksi luokiteltua tietoa internetista. Tiedon vääräksi luokittelua suorittaa mm. WEF kumppaneineen. Esimerkkinä verkostoitumisesta ja kumppanuussuhteista mainittakoon, että koronapiikkivalmistaja Pfizerin toimitusjohtaja James ´Jim´ C. Smith on ”riippumattoman” uutistoimisto Reutersin — joka ”faktantarkistaa” mm. Facebookille Covid-19-keskustelua — työntekijä ja WHOn kumppanin WEFin, kansainvälisen bisnesneuvoston sekä NATOn ajatushautaamon, Atlantic Councilin brittihaaran jäsen.)

Jim Smithin esittely WEFin sivuilla

WEF pitää vakavana ongelmana sitä, että [koronapiikkejä koskevalle] väärälle tiedolle altistuneet eivät mahdollisesti ole halukkaita ottamaan kokeellista, testivaiheessa olevaa mRNA-geeniteknologia -koronapiikkiä; ihmiset, jotka eivät seuraa [koronatuki]median uutisointia, ovat todennäköisemmin rokote-epäröiviä, WEF alleviivaa.

WEF, joka näkee koronapandemian ”harvinaisena mahdollisuuden ikkunana” toteuttaa yhteiskunnan uudelleenjärjestely The Great Resetin, Suuren nollauksen kautta, painottaa media-ekosysteemin suurta roolia väärän tiedon torjumisessa ja yleisön tietoisuuden lisäämisessä koronapiikeistä.

WEFin sivuilla suositellaan koronapiikki-kysyntäpulan torjumiseksi kolmivaiheista markkinointistrategiaa, jonka pääelementit ovat suostuttelu, sosiaalinen painostus ja pelottelu.

Esimerkkeinä netissä leviävästä, torjuttavasta väkivaltaisesta ja terroristisesta sisällöstä WEF mainitsee ”äärioikeistolaisten keskuudessa suosituilla alustoilla kuten Parler ja GAB” kokoontuvat ja mobilisoidut ryhmät kuten Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien rehellisyyttä epäilevät, Capitol Hillin mielenilmaukseen kokoontuneet sekä Qanonin ja Proud Boys -ryhmän; jihadisti-ryhmiä ei mainita.

WEF (s. 5)

Parlerin ja GABin suosio ”äärioikeistolaisten” so. konservatiivien, republikaanien ja kristittyjen keskuudessa on syntynyt Facebookin, Twitterin, LinkedIn:in ja vastaavien alustojen em. ryhmiin kohdistamasta sananvapauden rajoittamisesta.

WEF antaa vaikutelman, että se vetää yhtäläisyysmerkkejä koronapiikkeihin kriittisesti suhtautuvien, terroristien, äärioikeiston, pedofiiliverkostojen ja WEFin toimintaa analysoivien välille — hieman samaan tapaan kuin verovaroilla rahoitettu kotoinen Ylemmekin teki Pandemiankieltäjät -”dokumentissaan.”

WEFin materiaaleja lukiessaan on hyvä muistaa, että materiaalit eivät ole vertaisarvioituja tutkimuksia vaan erään ajatushautomon kerrontaa, jolla pyritään edistämään ko. ajatushautomon agendoja; muistaminen auttaa suhteuttamaan luettua.

Digitaalisen turvallisuuden hankkeisiinsa liittyen WEF aikoo pitää 9. heinäkuuta 2021 globaalin Cyber Polygon -harjoituksen, jossa simuloidaan globaalin kyberiskun kohteeksi joutunutta maailmaa — samaan tapaan kuin WEF piti Event 201 -koronapandemiaharjoituksen vain hieman ennen kuin WEFin yhteistyökumppani WHO julisti koronapandemian.

Lisätty 8.7.2021 klo 08:04 WEFin perustajan ja johtajan Klaus Schwabin puhe kyberhyökkäyksistä

Twitter

Kommentti:

Kansanedustaja Ano Turtiainen (VKK) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin kaupungin tekemästä salatusta hankesopimuksesta Maailman talousfoorumin (WEF) kanssa koskien ns. ”neljättä teollista vallankumousta” ja Suomen toimintaa ”pilottimaana”.

Hankekuvaus kertoo Suomen haluavan olla kärkipäässä muotoilemassa hallinnollista protokollaa ja politiikkakehikkoja uusien teknologioiden potentiaalin maksimoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi, joka toisi lisäarvoa Maailman talousfoorumin ja C4IR-verkoston viitekehyksessä.

Liikenneministeriö: The Digital Future is Here – Let’s Build it Together at a Global Scale (s. 4)

Sitran mukanaolo yhteistyöhankkeessa globaalin digitaalisen identiteetin (”ID2020”) ja käteisestä luopumisen esitaistelijan WEFin kanssa vihjaa, että Sitran hanke yhdistää rokotuspassi-kulkulupa ja pankkikortti on osa neljännen teollisen vallankumouksen projektia.

WEF painottaa koronapiikkejä koskevan haitallisen tiedon tukahduttamisen ja poistamisen tärkeyttä. Sosiaali- ja terveysministeriön — joka on mukana 4CIR-hankkeessa — alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkistanut Sosiaalisen median toimintapolitiikka -linjauksensa.

THL:n sosiaalisen median toimintapolitiikan linja on aiheuttanut hämmennystä mm. Twitterin käyttäjissä.

THL kertoo, ettei Maailman terveysjärjestö WHO ole linjannut, että lapsia ei tule rokottaa. Milla Tiuni ihmettelee, miksi THL piilotti hänen kysymyksensä, vaikka hän viittasi todisteena verkkoarkistossa oleviin tallenteisiin, joista näkee WHO:n poistaneen sivuiltaan lauseen, jossa kerrotaan ettei lapsia tulisi rokottaa.

WHO poisti 22. kesäkuuta 2021 koronarokotuksia käsittelevältä sivultaan lihavoinnilla korostetun lauseen ”Children should not be vaccinated for the moment” eli ”lapsia ei toistaiseksi pitäisi rokottaa”.

Muutoksen voi itse tarkistaa nettiarkistosta vertaamalla klo 20:17 (ylempi) ja klo 23:43 (alempi) arkistoituja versioita.

Edelleen WHO kertoo, että ”tauti on lapsilla ja nuorilla aikuisilla lievempi.” ”Tarvitaan enemmän aineistoa eri koronarokotteista lapsilla ennen kuin voidaan tehdä yleisiä suosituksia lasten rokottamisesta Covid-19 -tautia vastaan.”

Lähteitä:

WEF (kesäkuu 2021): A Global Coalition for Digital Safety

WEF: Cyber Polygon

WEF: The Great Reset eli Suuri nollaus — lopun alku

WEF: Advancing Digital Safety: A Framework to Align Global Action

THL: Sosiaalisen median toimintapolitiikka

The White House (15.6.2021): National Strategy for Countering Domestic Terrorism

AvoinMedia (23.6.2021): Sensuuri somessa globaali operaatio

AvoinMedia (23.6.2021): Eturistiriitakytkökset, faktat ja faktantarkistus = ”fakta”

Valtioneuvosto: Maailman talousfoorumin ja Suomen hankekumppanuus digitalisaatio-datatalous-ja automaatiokehitys

Aiheeseen liittyy:

Iso-Britannia on julkistanut lääkevalvontavirastonsa (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) viimeisimmät tiedot koronapiikkien haittavaikutuksista tehdyistä ilmoituksista. Data kattaa ajan joulukuusta 2020 heinäkuuhun 2021.

MHRA raportoi Pfizerin, AstraZeneca/Oxfordin ja Modernan kokeellisten, testivaiheessa olevien koronapiikkien aiheuttaneen 1403 kuolemaa ja 1 007 253 haittavaikutusta. Miljoonan haitan raja meni rikki briteissäkin.

COVID-19 AstraZeneca Vaccine Analysis Print, Report Run Date: 26-Jun-2021, Data Lock Date: 23-Jun-2021

COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech Vaccine Analysis Print, Report Run Date: 26-Jun-2021, Data Lock Date: 23-Jun-2021

COVID-19 Moderna Vaccine Analysis Print, Report Run Date: 26-Jun-2021, Data Lock Date: 23-Jun-2021

COVID-19 brand unspecified Vaccine Analysis Print, Report Run Date: 26-Jun-2021, Data Lock Date: 23-Jun-2021

Public Health England, PHE (25.6.2021): SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 17

PHE: Yli 50-vuotiailla rokotetuilla Delta-varianttia enemmän kuin rokottamattomilla (s.13), kuolleisuus rokotetuilla yli 50-vuotiailla rokottamattomia suurempi (s. 14)

Artikkelikuva: WEF

21 comments

 1. Jutkut jutkuttaa tyhmää hyvä uskoista gojimia. Tän planeetan ihmiset ovat aivokuollut zombie lauma hyvä kun depopulaatiolla poistavat nämä holohoax uskovaiset.

  Tykkää

  • Jos PA haluaisi nostaa syytteen identiteettivarkaudesta, epäilen että sukunimen kirjoittaminen pienellä ei riitä sen osoittamiseksi, että identiteettivarkausaietta ei ollut.

   Tuskin tämä pandemia- ymv. kokonaisuus on vain juutalaisten aikaan saannosta. Juutalaiset eivät myöskään ole mikään 1:1 -mitallinen ryhmä — sen enempää kuin mikään muukaan ryhmä — että kaikki sopii niputtaa saman otsikon alle.

   Tykkää

 2. WEF:n ajama HIILINEUTRAALI SIDOSRYHMÄTALOUS ei perustu KAPITALISMIIN vaan SOSIALISMIIN. Kysyntä ja tarjonta eivät enää määritä TALOUTTA. Kasvu on ”INKLUSIIVISTA”. Oligarkit sieppaavat vuoteen 2030 mennessä kaikki RESURSSIT itselleen. Lisäksi he ottavat vallan pois HALLITUKSILTA. Maailmaa voi ymmärtää vain jos tajuaa mitä ”KESTÄVÄN KEHITYKSEN” taustalta todellisuudessa löytyy. TEKNOKRATIA on luonteeltaan TALOUDELLINEN ei POLIITTINEN. KOLLEKTIVISMI jyrää. KORONAA käytetään hyväksi ja ROKOTUKSET jatkuvat kunnes UUSI TALOUSJÄRJESTELMÄ on voimassa. Ihmiset SIRUTETAAN. Käteisen korvaa DIGITAALINEN KESKUSPANKKIRAHA. Pankki-infraan kohdistetaan KYBERISKU.

  Tykkää

 3. Faktantarkistajat ovat sensuurin työkaluja. Pelkkää sumuverhoa jonka absurdiuden pitäisi olla ilmeistä jokaiselle joka katsoo pintaa syvemmälle. Jos otetaan esimerkiksi rokotteet, niin nyt sensuroidaan ja pimennetään mRNA -rokotteen keksijäkin. Eli keksijä itse, Robert Malone, jota nyt siis ”faktantarkistajien” mukaan tulisi pitää salaliittoteoreetikkona. Tästä ei absurdius enää parane. Keksijä itse tuomitaan mutta hänen keksintöään hyödynnetään vaaraa aiheuttaen.

  Robert Malone on asettunut kriittiselle kannalle useasta syystä, mm. salailun, riittämättömien kokeiden sekä kehitetyissä rokotteissa havaittujen mekanismien ilmenemisen takia, joita ei olisi pitänyt ilmetä. Kriittisen kantansa takia Malone ei pääse julkisuuteen ja hänen Wikipedia-tietonsa on väärennelty. Sama kohtalo on langennut laajalle joukolle tiedemiehiä ja -naisia jotka edustavat alansa huippua. Sen sijaan ääneen pääsevät terveyshallinnon byrokraatit joilta puuttuu alan substanssiosaaminen kokonaan.

  Sodan ja rauhan asioista puhuttaessa kukaan ei kahteenkymmeneen vuoteen ole lyönyt enemmän faktaa pöytään kuin Julian Assangen Wikileaks. Luulisi faktantarkistajien rakastavan Assangea. Vaan eivätpä rakasta. Assange yritetään näännyttää kuoliaaksi juuri siksi, että hän on paljastanut valtavat määrät faktaa siitä miten politiikka, media ja sotateollisuus sahaavat yhteen ja järjestelevät sotia etujensa laajentamiseksi kansojen kustannuksella. Viime viikolla ilmeni, että USA:n ykköstodistaja Assangea vastaan, on myöntänyt, että hänen todistelunsa on hänen keksimäänsä eikä pidä paikkaansa. Islantilainen heppu jolla on psyyken häiriödiagnooseja ennestään oli joutunut itse kiipeliin josta hän arveli helpoiten pääsevänsä sepittämällä tarinan Assangea 175 vuodeksi vankeuteen halajavalle USA:lle.

  Viikko sitten Suomen media uutisoi riemuissaan, että Suomen kansan luottamus mediaan on maailman huippua. Se jätti sanomatta, että USA:ssa median luottamusluvut ovat kaikkien aikojen matalimmat. Tässä vaan on se valitettava pointti, että kyse on samasta aineistosta. Syltty tuotetaan pääosin USA:ssa ja toistetaan Suomen mediassa. Amerikan kansa ei luota eikä usko, mutta Suomen kansa luottaa, ja aineisto on sama. Eli kuka tässä on fiksumpi ja ketä pitää onnitella, ketä surkutella ?

  Tykkää

 4. Marin on pahinta mitä Suomelle on koskaan tapahtunut! Natsi-Schwabin oppilikka, itse ei myrkkypiikkiä varmasti ota, mutta muiden pitäisi ottaa myrkkypiikki jotta saa käyttää edes pankkikorttia. Jos ei halua kuolla myrkkypiikkiin, kuolee sitten nälkään ja kylmyyteen.

  Kenenkään ei ole pakko ottaa yhtään piikkiä, (perustuslaki, ihmisoikeudet, nurnbergin sopimus) eikä piikin ottamatonta saa syrjiä, se on perustuslain vastaista. Tosin ei tuo akka ole tähänkään asti perustuslaista välittänyt. Akka tullaan muistamaan kansanmurhasta, ainut pääministeri joka on sellaiseen Suomessa syyllistynyt. Schwab on Hitler potenssiin miljoona, ja tuollaista psykopaatti-sekopäätä se haluaa nuoleskella.

  Milloin Suomen kansa herää!! Sitten kun herää, kaikki nykyiset päättäjät, joita ei siihen mennessä ole tuomittu, ovat luultavasti hengenvaarassa, kun kansalla ei ole mitään menetettävää, tehdään epätoivoisia tekoja.

  Tykkää

  • Älä puhu paskaa, juurihan Iltalehti kertoi suomalaisten olevan sitä mieltä että Marinaadi on vuosituhannen paras pääministeri. Joka muuta uskaltaa väittää on syytä syvätutkia medianlukutaitojaan.

   Tykkää

 5. Sain eilen tietää että 2 lähituttua samasta taloudesta saivat molemmat veritulpan 2 viikkoa päivälleen sen 2 Pfizerin myrkkyruiskun jälkeen…Varoitin Heitä tästä asiasta jo silloin kuin sain tietää että olivat menneet ottamaan sen ensimmäisen myrkky pistoksen…

  Saa nähdä avautuivatko Naivien silmät tämän jälkeen…

  Tykkää

 6. Tavallisesti sensuuri koskee tietoa jonka välttämättä pitäisi olla kaikkien käytössä mutta joka voimakkaiden taloudellisten ja poliittisten erityisintressien vuoksi estetään julkisuudelta.

  Joskus sensuurilla on kuitenkin tahattoman koomiset puolensa. Kun Suomen ensimmäinen naispresidentti kävi ensimmäiseen sotaan sitten 1944, lähettämällä joukkoja Afganistaniin, operaatiota ei saanut kutsua sen oikealla nimellä, eli sota, vaan se oli rauhaan pakottamista. Ja kuinka ollakaan joulukuussa 2020 Suomi ilmoitti sodan päättyneen Suomen kannalta lähes napoleoniseen voittoon. Suomen sensuurin epäonneksi Pentagonista oli kuitenkin jo tuolloin vuodettu salainen raportti joka kaksi viikkoa myöhemmin julkistettiin Washington Postissa. Siitä kävi ilmi, että sota oli ollut täysi fiasko alusta pitäen, halusi Suomi uskotella kansalaisilleen mitä tahansa.

  Imperiumin rahasäkki on lähes pohjaton, mutta vain lähes. Viikko sitten paljastui kuinka USA häipyi suurimmasta lentotukikohdastaan, pienen kaupungin kokoisesta Bagramista kuin varas yöllä. Se ei ilmoittanut edes lähimmille afganilaisille sotilaskollegoilleen lähdöstään. Nämä saivat tiedot paikallisilta jotka olivat huomanneet kuinka valot olivat sammuneet ja alueen rosvojoukot olivat tunkeutuneet sisälle viedäkseen kaiken mikä vietävissä oli.

  Resupekka-armeija on lyönyt maailman mahtavimmaksi sotakoneistoksi ainakin budjettinsa puolesta muodostuvan ryhmän. Tämän sotakoneiston suurin kentillä saavutettu voitto sitten 1945 on siis edelleen voitto kevyesti aseistettuja kuubalaisia teknikkoja vastaan käydyssä kahakassa Grenadan saaresta 80-luvulla. Muut voitot ovat olleet lyhytaikaisia ja kääntyneet pidemmälä aikavälillä luopumiseksi. Eli kuten CIA:n oma mies Philip Giraldi totesi: ”Taleban voitti, aika katsoa eteenpäin”. Tai suomeksi muunnettuna: Suomi voitti Talebanin, kuka epäilee on salaliittoteoreetikko ja väärien tietojen levittäjä.

  Talebanin arvoja ei tarvitse ihailla mutta tietyiltä osin voidaan havaita läheisiäkin yhtäläisyyksiä Suomen eliittiin: Hurskastelun ja tekopyhyyden saralla nämä kilpailevat ihan tasaväkisesti, taitaa Suomi olla suoran mitan edellä. Oli Taleban miten vanhollinen tahansa se toimii kuitenkin omassa maassaan eikä kuten Suomi tunkeudu vieraisiin maihin tyhjin ideologisin verukkein. YK:n peruskirja ei näet tee eroa ”oikean” tai ”väärän” ideologian välillä mitä tulee kansakuntien suvereniteettiin. Ja hyvästä syystä, koska ideologian oikeus on aina katsojan silmässä ja vain siellä.

  Tykkää

 7. Syyrian uutistoimisto SANA kertoo amerikkalaisten kääntyneen rosvoiksi. Armeija kuljettaa syyrialaisille kuuluvaa viljaa ja öljyä ruoka- ja energiapulaa potevasta Syyriasta.
  Ilmeisesti Iran ja Venäjä toimittavat Syyriaan hätäapua.

  US occupation loots new quantities of Syrian oil http://www.sana.sy/en/?p=240299

  US occupation continues to steal wheat and oil, strengthens it bases in al-Jazeera http://www.sana.sy/en/?p=240429

  Ja tästäkin pitäisi ehtiä kirjoittaa! Milloin, en tiedä.

  Tykkää

  • Tässäkin operaatiossa Suomi on mukana sikäli, että EU ja USA yrittävät sanktioiden voimalla nujertaa Syyrian kun se ei jihadistijoukkojen avulla onnistunut. Suomen rooli on erityisen ruma, koska EU:n sanktiot vaativat konsensuspäätöksen, eli jokaisella jäsenvaltiolla on veto-oikeus.

   Sanktiot ovat laittomia YK:n peruskirjan mukaan ja koska sekä Suomi että muu EU tietävät tämän he naamioivat ne kohdistuviksi Syyrian yksittäisiin hallintoviranomaisiin. Käytännössä tällä ei ole merkitystä. Syyria ei voi tuoda ruokaa, lääkkeitä, energiaa, sairaalalaitteiden varaosia ym, eikä tehdä mitään pankkisiirtoja EU-alueen kanssa. Kansa halutaan näännyttää samoin kuin Irakille tehtiin 90-luvulla tuhoisin seurauksin. Israel kohdistaa pommi-iskuja kohti aluksia jotka tuovat öljyä Iranista. Turkki häärii Idlibissä jihadisteja tukien.

   Kaiken tämän Syyrian kansaan kohdistuvan tuhon jälkeen on sitten kiva järjestää Nenäpäivä- ym kampanjoita joilla ikään kuin köyhiä autettaisiin ja voidaan teeskennellä miten hienoja arvoja täällä Pohjolassa noudatetaan.

   Tykkää

 8. Sensuuriin, valehteluun ja asioista vaikenemiseen perustuu maamme viimeisten vuosikymmenten politiikka jota on ohjattu ulkomailta näiden kansanpetturi marionettejen kautta.

  On uskomatonta mitenkä on saatu verorahoin kustannettu Yle tämmöiseen alennustilaan, että se valehtelee sekä vaikenee oleellisesta, mutta sitä vastoin aivopesee kansalaisia alistumaan tälle ”lusiferin”-piikille ja myös kaameinta on että terveydenhoitohenkilökunta alistuu tähän pyövelin tehtävään.
  Minne on karissut ihmisten luontainen humaanisuus…!!!???

  Myös tiedämme kaikki, että Suomi on viety kansanpetoksella EU:hun ym. ja esim. istuva presidentti on yksi tämän huijauksen ”arkkitehdeistä”, kansalaisaktivisti juristi Jaana Kavonius on tehnyt tämän julkiseksi Virkamafia-sivuillaan, sekä myös saattanut asian poliisin tietoon tutkittavaksi, mutta kovin on hiljaista.
  Tämä meidän ajan maassamme harjoitettava sensuuri vetää vertojaan 1930-luvun sensuurille jota silloinen sodanlietsoja eliitti harjoitti päästen päämääräänsä.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s