Elämä vastaan elämä

Paul Lillrank, Tuomas Malinen
& Ville-Veikko Elomaa

Hallituksemme ajaa koronan vastaisia sulkutoimia ihan kuin niillä ei olisi vakavia terveydellisiä haittavaikutuksia. Koko väestöön kohdistuvien liikkumista ja elinkeinoja rajoittavien sulkujen hyödyistä ei ole varmaa tietoa, mutta niiden vaatimat uhraukset ovat mittavat. Millä perusteilla päätöksiä tehdään?

Virus ei sulje ravintoloita

Virus tekee mitä virukset tekevät, mutta se ei laita kouluja ja kapakoita säppiin. Sulkutoimet ovat poliittisia päätöksiä. Joillakin perusteilla niitä tehdään, ja niitä tehtäessä pitäisi katsoa hyödyt ja haitat. Hyvät aikomukset eivät tee tyhjiksi päätösten seurauksia.

Lääketieteelliset toimet, kuten testaus, rokotus ja tehohoito, ovat eri asia. Sulut kohdistuvat terveiden ihmisten arkielämään.

Sulkutoimien mahdollinen hyöty perustuu kahteen oletukseen. Ensin pitää arvata, mitä olisi tapahtunut ihmishengissä ja elinvuosissa laskettuna, jos koronaan olisi suhtauduttu niin kuin kausi-influenssoihin yleensä on ollut tapana. Toiseksi on veikattava, miten monta henkeä ja elinvuotta on poikkeuksellisilla sulkutoimilla pelastettu.

Näitä ei voi tietää varmasti. Tutkimus on huteroa.

Jos jotain ei voi tietää, voi kuitenkin arvioida haarukalla paras mahdollinen – pahin mahdollinen. Sanotaanko vaikka, että ilman erityisiä toimia Suomessa koronaan ja koronan kanssa olisi kuollut 800–8 000 ihmistä?

Oletetaan kuolleitten korkeaan ikään perustuen, että elinvuosia olisi menetetty kaksi per henkilö. Pahin mahdollinen olisi siis 8 000 ihmishenkeä ja 16 000 menetettyä elinvuotta.

Seuraavaksi oletetaan, että sulkutoimien ansiosta ollaan nykytilassa, suunnilleen 800 henkeä. Toimet olisivat säästäneet 7 200 henkeä ja 14 800 elinvuotta.

Jos luvut eivät kuulosta uskottavilta, esitä omasi.

Onko tämä paljon vai vähän? Sitä ei voi sanoa vertaamatta sulkutoimien aiheuttamiin haittoihin ihmishengissä ja elinvuosissa mitattuina.

Hitaat haitat

Haittoja on vaikeampi arvioida kuin hyötyjä. Hyödyt ilmenevät parin viikon viipeellä, haitat kasaantuvat hitaasti. Hyödyt näkyvät suoraan tartuntamäärissä ja kuolemantapauksissa, haitat tappavat välillisesti erilaisten prosessien kautta.

Haittojen tyypit ovat sulkutoimista johtuva taloudellisen toimeliaisuuden aleneminen, josta seuraa työttömyyttä ja konkursseja. Sosiaalinen eristäminen haittaa monien mielenterveyttä, ihmissuhteita ja terveyskäyttäytymistä. Nuorten syrjäytyminen epäilemättä lisääntyy. Hoitamatta jääneet syöpäpotilaat kartuttavat kohta kuolleisuuslukuja. Toinen haittatyyppi on julkistaloudelle koituvat suorat kustannukset, joita rahoitetaan velalla.

Taloussulut kaatavat pk-yrityksiä

Erityisesti palvelualan pk-yritykset altistuvat sulkutoimille. Kysyntä vähenee, mikä vie tulovirran. Tehokkuus laskee. Yritysten pitää kuitenkin maksaa vuokrat, korot ja muut kiinteät menot. Pk-yritykset eivät saa luottoa niin kuin suuryritykset ja kunnat.

Mitä kävisi, jos pk-sektori kaatuisi? Osviittaa voi hakea 1990 -luvun lamasta. Silloin konkurssien määrä kolminkertaistui ja työttömyys ylitti 18 prosenttia.

Velka on riski

Entä jos yrityksille taas lapioitaisiin 20 miljardia velkarahaa siitä hyvästä, että on kielletty tekemästä töitä?

Yritykset eivät pysty toimimaan pelkästään valtion tuella. Pitkittyneet kiinniolot syövät motivaatiota, taitoja ja kykyjä. Yritys ei välttämättä pysty enää palaamaan entiselleen.

Valtio ei voi loputtomasti ottaa velkaa. Jos kansainväliset rahoitusmarkkinat vetäisivät liinat kiinni, ja Suomen pitäisi pärjätä omalla verokertymällään, seuraisi hyvinvointivaltion alasajo.

Ikävä esimerkki on Kreikan velkakriisi 2010–2016. Se pudotti bruttokansantuotetta lähes 27 prosenttia, nosti työttömyyden 25 prosenttiin ja syrjäytti puolet nuorista. Vaikutukset kansanterveyteen olivat musertavia. Terveydenhuollon alasajon seurauksena jopa lapsikuolleisuus nousi.

Sulkutoimien rahoittaminen velaksi on päätä huimaavaa riskinottoa.

Onko viruksen aiheuttama riski siihen verrattuna suuri vai pieni?

Talous kääntyy hyvinvoinniksi ja ihmishengiksi

Työttömyys aiheuttaa mielenterveysongelmia. Jo pelkkä työttömyyden uhka lisää ahdistuneisuutta, unihäiriöitä ja masennusta. Itsemurhien riski lisääntyy jopa 20–30 prosentilla.

Arvostettu epidemiologi  John P. A. Ioannidis otti esiin jo lokakuussa 2020 julkaisussaan Global perspective of COVID‐19 epidemiology for a full‐cycle pandemic, että raskailla sulkutoimilla aiheutetaan sydänkuolemia, syöpähoitojen viivästymisiä ja hoitokatkoja, itsemurhia, väkivaltaisuuden kasvua, aliravitsemusta ja yhteiskuntarauhan järkkymistä – jopa väkivaltaisten konfliktien riski kasvaa.

Jotkut seuraamukset ovat mitattavissa nopeasti alle vuodessa, mutta osassa ne vaikuttavat vuosia, jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

Henki vastaan henki

Koronaviruksen mahdolliset haitat ovat pahimmillaankin verrannollisia tavanomaiseen sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Sulkutoimien mahdolliset hyödyt ihmishengissä ja elinvuosissa laskettuina ovat epävarmat. Niiden välittömät haitat kuitenkin ovat ilmeiset – 20 miljardia on enemmän kuin koko sote-järjestelmä maksaa vuodessa. Välillisiä haittoja terveydelle ja hyvinvoinnille ei voi tietää, mutta niiden vuosikausia jatkuvan riskin voi arvioida.

Yhtä uhkaavaa vaaraa hoidettaessa ei saa unohtaa muita avun tarpeessa olevia. Hyvinvointivaltiossa kaikkia on hoidettava tasapuolisesti.

Viime vuoden aikana koronaan verrattuna on kuollut keski-iältään paljon nuorempia ihmisiä noin 25 kertaa enemmän sydän- ja verisuonitauteihin (19 000), noin 20 kertaa enemmän syöpään (16 000) ja noin 15 kertaa enemmän muistisairauksiin (10 000). Miksi näiden ihmisten hoitoon ei ole panostettu yhtä suurella innolla? Miksi kalliit hoidot ja uudet lääkkeet eivät pääse korvausjärjestelmien piiriin, kun riskitekijät ovat käytännössä samat kuin koronalla ja ehkäisykeinot tiedossa. Miksi heidän elämänsä ei ollut arvokas?

Mikä tekee koronan niin erikoiseksi?

Sulkutoimien karmeiden ja pitkäaikaisten haittojen valossa on turha rähistä numerotarkkuuksista. Ihan sama, onko ylikuolleisuus 5 vai 50 prosenttia tai onko tartuntakuolleisuus 0.2 tai 2.0 prosenttia. Eivät ne kuitenkaan oikeuta sulkutoimien kustannuksia ihmishengissä ja hyvinvoinnissa. Päivän tartuntoja kuvaava yksinäinen numero voi näyttää paljolta, mutta asetettuna asiayhteyteensä se on vähän.

Elämä painaa eniten

Suomen Lääkärilehden vastaava päätoimittaja Pekka Nykänen tuo pääkirjoituksessaan esiin tärkeän seikan koronan hoitoon liittyvistä kuolemista. Elämä painaa eniten

Hän viittaa British Medical Journalin (BMJ) artikkeliin, jossa kysytään ”syyllistyvätkö päättäjät murhaan tai rikokseen ihmisyyttä vastaan, jos he aiheuttavat tietoisesti kuolemia talouden tai laumasuojan nimissä”. Covid-19: Social murder, they wrote—elected, unaccountable, and unrepentant | The BMJ

Kysymys on monimutkaisempi. Kirjoittaja pitää kaikkia sulkutoimia ihmishenkien pelastajana perusteltuna. Kirjoittaja ohittaa sen, että sulkutoimet maksavat rahan lisäksi väistämättä terveyttä ja ihmishenkiä. Päätökset tehdään rajallisten resurssien ehdoilla.

Sulkutoimia asetettaessa ei päätetä ainoastaan koronaan liittyvistä kuolemista, vaan myös sulkutoimien välillisesti aiheuttamista. Ne näkyvät tilastoissa vasta viiveellä, mutta rapauttavat yhteiskuntamme tavalla, jonka korjaaminen vie useita sukupolvia.

Sulkutoimia pohdittaessa ei aseteta vastakkain elämää ja taloutta vaan yhdenlaista elämää vastaan toisenlaista elämää. Mikä elämä on arvokasta? Onko koronapotilaan elämä arvokkaampi kuin jonkun toisen? Millaista elämää tulisi suojella ja vaalia?

Käydäänkö seuraava Nurnbergin oikeudenkäynti rikoksista ihmiskuntaa vastaan siitä, että koronakuolemia aiheutettiin riittämättömillä sulkutoimilla vai käydäänkö se siitä, että sulkutoimilla aiheutettiin haittoja, jotka johtivat vielä suurempaan kärsimykseen ja kuolemien määrään?


Teksti on julkaistu alunperin 19.3.2021 Paul Lillrankin US-blogissa.
Paul Lillrank on tuotantotalouden professori, Tuomas Malinen on taloustieteen dosentti ja Ville-Veikko Elomaa on kirurgian erikoislääkäri.

Kuva: bigdanhouston via Pixabay, Kosti Keistinen (CC BY 2.0) via Flickr. Kuvanmuokkaus Johanna L

17 comments

 1. Viimeistään tämän jutun luettuaan jokaisen pitäisi ymmärtää että korona on poliittinen virus. WEF-Sannan hallitus on paljon vaarallisempi kuin korona. Sanna saa lisäksi ohjeensa ulkomailta CFR:ltä, YK:lta ja Brysselistä. WEF:n suunnitelma kapitalismin resetoimiseksi koskee myös Suomea. Ja homma on käynnissä koronan ja Rockefellereiden keksimän ihmisen aiheuttaman ilmastohumpan varjolla. Pk-yritykset nurin suuryhtiöiden tieltä. Sensuuri päälle – esim. Uusi Suomi sensuroi asiallisia asiantuntija-artikkeleita jos ne eivät tue koronanarratiivia. Lääketieteessä ajatellaan että 50 000 euroa on maksimikustannus ihmisen yhden lisäelinvuoden hinnaksi. Koronan osalta kustannukset lasketaan miljoonissa. Mikä tekee siitä niin erikoisen? Syy on sosialistinen viherutopia EUrostoliitto-liittovaltio, johon Sanna ajaa Suomen väkisin velkaannuttamalla maan. Sanna on sodassa Suomen kansaa ei koronaa vastaan.

  Tykkää

 2. WEF järjestää 17-20.8.2021 Singaporessa erikoiskokouksen. Kokouksen tarkoitus on luoda pohja uudelle inklusiivisemmalle ja kestävämmälle maailmalle.

  Tykkää

 3. No tulihan se sieltä! Kirjoituksessani temppu ja kuinka se tehdään kerroin miten totalitarismiin siirrytään. Kirjoitin että vaikka koronatilanne paranisi, toimia silti jatketaan ettei vain rajoituksia mukamas poistettaisi liian aikaisin. Nyt brittiepidemologi sanoo Ilta-Sanomissa, että maskeja ja turvavälejä on pidettävä vielä vuosia. Kun kerran ihmiset ovat TOTTUNEET niihin ja HYVÄKSYNEET ne!

  Tykkää

 4. WHO on palkannut amerikkalaisen PR-toimiston Hill and Knowltonin manipuloimaan imagoaan. Toimiston omistaa maailman suurin mainostoimisto, brittiläinen WPP Group. Sen perusti 1971 Martin Sorrell. WPP:hen kuuluu mm. Ogilvy. Sorrell on sekä Bilderbergin että Trilateraalisen komission jäsen. Kun joku julkkis kertoo iltapäivälehdessä sairastaneensa koronan, taustalta löytyy usein PR-toimisto. Modernin PR-toiminnan isä on Freudin sukulainen Edward Bernays. Häneltä Göbbels haki oppinsa. Toinen propagandan mestari oli Harvardin kasvatti Walter Lippman, joka julkaisi 1920 teoksen Public Opinion. Pulitzerilla palkitun kolumnistin juttuja julkaisi mm. HS. Gustave Le Bonin mukaan yksilö toimii rationaalisesti mutta joukot epärationaalisesti. 2009 Suomessa ihmiset tappelivat terveyskeskusten jonoissa saadakseen sikainfluenssarokotteen. Marinin hallitus toteuttaa psykiatri Kurt Lewinin oppeja. Jos haluat kontrolloida jotakin ryhmää, pidä se jatkuvassa epävarmuuden tilassa. Tarjoa välillä toivoa, välillä pelkoa. Marinin hallituksen lupaama kolmen viikon loppurutistushuijaus on osa tällaista strategiaa. Koronan neljäs aalto eteläafrikkalaisversioineen tehnee rokotukset hyödyttömiksi. Massojen tehtävä tarpeen tullen on kuitenkin nousta itsevaltiaita vastaan. WEF-Sanna on viemässä Suomea kohti kommunismia. Uskonnolliset tilaisuudet aiotaan myös ilmeisesti kieltää. Jne. Get over it!

  Tykkää

 5. Once the herd accepts mandatory forcible vaccination, it’s game over! They will accept anything,..

  Näin asian näkee grand old man Henry Kissinger

  Tykkää

  • Henry Kissinger on uuden maailmanjärjestyksen toimitusjohtaja. Hän kirjoitti Wall Street Journaliin artikkelin ”Coronavirus Pandemia Will Forever Alter the World Order”. Kissinger kuuluu: CFR, Rooman klubi, Bilderberg ja Trilateraalinen komissio. Hänellä on ollut ulkoministerikautensa jälkeen Kissinger Inc -yhtiö. Kissinger on toiminut Nelson ja David Rockefellerin neuvonantajana. Kissingeriä pidetään sotarikollisena ja Chilen Allenden kaatajana. Ansioistaan hänet palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla 1973! Henry Kissingerin osuutta Yom Kippur -sotaan on syytä tutkia. Suomalainen yhteiskunta elää nyt valheessa. Pandemiaa ei ole, testit ja tilastot eivät ole luotettavia, rokotukset ovat todellisuudessa geeniterapiaa, taloudelliset kustannukset ovat kohtuuttomat, maskit eivät auta jne. Valtamedia ja hallitus ajavat globaalin eliitin asiaa. Ainoa keino voittaa itsenäisyystaistelu on informaatio. Todellisen opposition ja vaihtoehtomedian tehtävä on kertoa totuus. Viimeistään tulevan talousromahduksen jälkeen ihmiset Suomessakin heräävät todellisuuteen. Eduskunta uusiutuu.

   Tykkää

 6. Oho! Iltasanomissa Riika Kuuskosken artikkeli YRITYS TUKKIA ASIANTUNTIJOIDEN SUUT VIE SUOMEN TOTALITAARISEN VALTION LINJOILLE. Mitäs nyt tuulee kun erkkomedia kirjoittaa tällaista? Ovatko tulossa järkiinsä…

  Tykkää

 7. UMV-lehdessä loistava artikkeli joka jokaisen suomalaisen tulisi lukea: Tuhoa valtio: lyhyt oppimäärä. Lähes täydellinen analyysi siitä mitä ja miksi Suomessa nyt tapahtuu. Suosittelen!

  Tykkää

 8. Talousromahdus tulee varmasti, mutta sen mitä dr.vernon coleman sanoo k- rokotuksista ymmärrän niin, että mitään ei ole tehtävissä ( Kissingerin sanoin It’s game over)ellei rokotukset lopu nyt.

  Allaolevan Colemannin videon perusteella ei voitane vetää muuta johtopäätöstä kuin että Suomen poliittinen johto ja terveysviranomaiset eivät nyt tuhoa ainoastaan Suomen talouden, vaan erityisesti rokottamalla ja jatkamalla rokotuksia tappavat suuren osan Suomen kansasta.

  Suomalainen rokote on tai olisi ollut saatavilla. Silti mainitut tahot ovat täysin tietoisina siitä , että ulkovaltojen rokotevalmistajakonsernien mRNA- rokotteilla tulee olemaan seuraavana ” koronaflunssakautena” rokotetuille
  kohtalon hetki. Placeborokotteineen he itse olettavat olevansa turvassa. Vai ovatko Suomen johto, terveysviranomaiset ja 7000 vapaamuurarilääkäriä sittenkään turvassa kuten Colemann esittää?

  Dr.Vernon Colemann sanoo ettei hänellä ole tapana liioitella. Onko se muka liioittelua, jos luokitelee mRNA- rokotteet massamurha-aseiksi tai biologisiksi ja/tai kemiallisiksi aseiksi. Suunnaton määrä ihmisiä tulee Suomessakin mRNA- rokotteen aiheuttaman ”immuniteettikadon” johdosta todennäköisesti kuolemaan tai vammautuu.

  https://geistblog.org/2021/03/22/dr-vernon-colemanmein-wichtigstes-videocovid-impfstoffe-sind-massenvernichtungswaffen-de-ut/

  Tykkää

 9. Supon mukaan ns. väestönvaihtoteoria on vaarallinen salaliittoteoria. WEF tosin sanoo että meidän on otettava vastaan miljardi ilmastopakolaista. No mahtuuhan Suomeen kuulemma 62 miljoonaa ihmistä. Kreivi Richard Coudenhove-Kalergi on EU:n isä. Hän perusti Paneurooppalaisen liikkeen ja halusi Euroopan yhdistyvän valtioliitoksi. Samanlaisia liittoja hän toivoi muuallekin maailmaan. Juutalaiset pankkiirit kuten Max Warburg rahoittivat kreiviä. Kreivi uskoi sosialismin voittoon. 1925 kreivi kirjoitti teoksen Praktischer Idealismus. Tulevaisuuden eurooppalainen olisi monen eri rodun yhdistelmä. Hän puhui muinaisten egyptiläisten näköisistä ihmisistä. Tästä lienee väestönvaihtoidea peräisin. Suomessa tilanne on se että lähivuosina miljoona puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Väestönvaihtoteoriasta käytetään nimeä Kalergi-suunitelma.

  Tykkää

 10. Todellisuudessa Suomen äärioikeistolaiset löytyvät Ajatuspaja Liberasta. Kansallismieliset yleensä vastustavat kansainvälistä finanssikapitalismia ja BIS-pohjaista keskuspankkijärjestelmää. Mutta mitäs termien väärinkäytöstä. Natsejakin NL:n vaikutuksesta kutsutaan äärioikeistolaisiksi vaikka NSDAP:n ohjelmassa oli enemmän vasemmistolaisia kuin oikeistolaisia elementtejä. Venäläiset vapauttivat keskitysleirit joita heillä oli jo omasta takaa ja täyttivät ne uusilla asukkailla. Berliinissä naisille kävi köpelösti. Tokion ja Dresdenin pommitukset ovat oma lukunsa. Nurnbergissa tuomittiin sodan häviämisestä ei sotarikoksista. Mutta Liberaan. Sen perusti Suomen Sokerin vuorineuvos Gustav von Hertzen 2011. Wille Rydman työskenteli siellä. Elina Lepomäki on ollut Liberan hallituksen puheenjohtaja. Nalle Wahlroos varapuheenjohtaja. Mm. Cato Institute on Liberan yhteistyökumppani.

  Tykkää

 11. Miksi asiantuntijat ovat väärässä? Lue Vapauden puolesta -sivuston juttu 26.3.2021 THL:stä. Globaali poliittinen järjestelmä on olemassa. Kv. virkakoneisto on kaikkialla. Tiede on esigalileilaista: sopivuus valtajärjestelmän etuihin on tärkeintä.

  Tykkää

Vastaa käyttäjälle Olli Issakainen Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s