Putkinäkökulmia Ukrainan sodanjulistukseen

Ukraina on taas otsikoissa presidentti Volodymyr Zelenskyin annettua 24. maaliskuuta presidentillisen määräyksensä (№117/2021).

Määräys ilmoittaa toimeenpantavaksi Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustusneuvoston päätöksen ”strategiasta Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin sataman uudelleen haltuunottamiseksi ja väliaikaisesti miehitetyn alueen uudelleen integroimisesta” Ukrainaan.

”Rauha Donbassissa ja Krimin takaisinvaltaus ovat aina olleet avainprioriteetteja minulle.”

Ukrainan presidentti 20.10.2020

Toisin sanoen Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Turkin, Ison-Britannian, Kanadan ja muiden kumppanien – siis käytännössä NATOn – kanssa neuvoteltuaan Kiova määrää kumottavaksi Krimin tasavallan irtautumisen Ukrainasta kansanäänestyksellä ja sen liittymisen Venäjän federaatioon.

Kyseessä voidaan katsoa olevan Ukrainan sodanjulistus Venäjälle sekä Krimille ja Donbassille.

Kesäkuussa 2020 Ukrainasta tuli – Suomen tavoin – ”tehostettujen mahdollisuuksien NATO-kumppani”. Sittemmin maa on osallistunut yhteisiin sotaharjoituksiin NATOn kanssa, mukaan lukien Venäjän naapurien kanssa pidetyt Saber Junction ja Sea Breeze sekä Combined Resolve, joka on osa laajempaa Operation Atlantic Resolve -kokonaisuutta.

Yhdysvallat aloitti sotaharjoitusoperaation Atlantic Resolve vuonna 2014 ”Venäjän otettua haltuun Krimin niemimaan ja tunkeuduttua Itä-Ukrainaan”, millä tarkoitetaan kansanäänestystä ja Donbassin alueen asukkaiden vastarintaa Kiovan aloittamalle sotatilalle.

Vuonna 2021 Ukraina on osallistumassa 15 ”monikansalliseen” harjoitukseen ulkomailla ja isännöi yhdeksää ”monikansallista” sotaharjoitusta omalla maaperällään.

Selvä se, että kansanäänestykset itsenäistymisestä uhkaavat edustuksellista demokratiaa, jossa vaalikampanjarahoittajien edut täytyy huomioida – muuten käy vaikeaksi ostaa itselleen vaalien väliseksi ajaksi työpaikkaa.

Vientitukea vaalikampanjarahoittajille

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan ”euro-atlanttisten pyrkimysten vahvistaminen” sekä ”Venäjän aggressioiden ja provokatiivisten toimien vastustaminen Itä-Ukrainassa” ovat olleet motiiveina antaa Kiovalle ”puolustuksellista apua” 2 miljardin dollarin edestä vuodesta 2014 lähtien.

Lukuun kuuluu äskettäinen, 125 miljoonan dollarin apupaketti, jolla jaettiin Ukrainan armeijalle puolustusaseistusta ja muuta avainmateriaalia mm. tappokapasiteetin (lethality) tehostamiseksi.

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump (rep) keskeytti Ukrainalle sotilastarkoituksiin annetun taloudellisen tuen kesäkuussa 2018. Trumpin syitä toimia näin on kytketty mm. demokraattipuolueen tavoitteeseen saada Zelenskyilta apua pyrkimyksissä pistää Trump viralta (muun muassa tästä tarkemmin, katso Obamagate-artikkeli).

Avun keskeyttäminen johti erinäisiin senaatin kuulemisiin, jossa yhteydessä puolustusministeriössä Ukrainan asioita hoitava Laura Katherine Cooper antoi todistajanlausuntonsa, jonka perusteella ns. materiaalinen apu alkaa yönäkölaseista ja tarkka-ammuntakivääreistä ulottuen kulkuneuvoihin ja ”tankintappajiksi” kutsuttuihin Javelin-ohjusjärjestelmiin.

Lausunnosta selviää myös, että Puola, Iso-Britannia, Liettua ja Kanada antavat ase- ja koulutusapua Ukrainalle ja että valtaosa varustevalmistajista, joilta tuoteapu ostetaan, on amerikkalaisia. Euroopan unionilta tulee valtavia määriä taloudellista tukea. ”Euro–atlanttisten pyrkimysten” tuen – joka voidaan nähdä myös vientitukena amerikkalaisille asevalmistajille – kustantavat siis monen maan veronmaksajat.

Putkinäkökulmia – Venäjää tulee painostaa

Tasapainoista ja tasapuolista analyysia Ukrainan ympärillä tapahtuvasta on julkisesta keskustelusta vaikea löytää – informaatiosodan tulituksessa lippaitaan tyhjentävät NATO-mieliset kommentaattorit ja NATO-vastaiset kommentaattorit. Eturintamassa usein raivoisimmin hyökkäävät ne, joilla on hataran tietopohjan vastapainona vankka mielipide. Maailma vain ei ole ihan niin yksiniittinen kuin kommentaattorien aivoitukset.

Länsimaat NATOineen ovat korviaan myöten samassa sotkussa ja pyrkivät myymään omaa näkökulmaansa asioihin. Näin tekevät myös Ukraina(n länsi- ja oligarkkirahoitteinen hallitus) ja toisaalla Venäjä. NATOn pääsihteerin raportti vuodelta 2020 korostaa sotilasliiton strategista fokusta Venäjään, jonka väitetään olevan provokatiivinen, epävakauttava, tukahduttava ja ulkovaltoja kohtaan aggressiivinen.

Zelenskyin määräys takaisinvaltauksista voidaan nähdä myös niin, että Donbassiin ja Krimille hyökkäävä Ukraina, taustapirujensa (NATO-maat edunsaajaryhmineen) tuella ”karkottaa maahantunkeutujia valtion alueelta”. Näin sotaa saadaan myytyä länsimaissa laillisena vapaustaisteluna, demokratian tukemisena ja/tai mitä näitä tekosyitä nyt sodille annetaankaan. Samalla häivytetään näkyvistä se, että kärsijöiksi joutuvat asukkaat – siviilit.

Putkinäkökulmia – energiarealismia

Eurooppa tarvitsee venäläistä kaasua, eikä korvaavaa toimittajaa ole näköpiirissä. Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sotien myötä Eurooppa menetti energialähteistään Libyan ja osittain myös Syyrian, vaikka ISIS:iltä öljyä onkin ostettu.

Yhdysvaltain asettamat talouspakotteet ovat heikentäneet energian saatavuutta Venäjältä ja Iranista. Tilannetta on haluttu korjata mm. Nordstream2 -kaasuputken avulla, jonka odotetaan valmistuvan syyskuussa 2021.

Venäjä tarvitsee Eurooppaa energian ostajana. Euroopan ja Venäjän edut kohtaavat kaasuhanan luona.

Yhdysvallat vastustaa Nordstream2 -kaasuputkea. Syynä merentakainen suurvalta kertoo olevan Euroopan turvallisuustilanteen heikentyminen, kun sen riippuvaisuus Venäjästä kasvaisi putken myötä.

Todellisempi syy lienee halu vähentää kilpailua Euroopan energiamarkkinoilla Yhdysvaltain laivaaman nestekaasun myynnin tieltä (liquefied natural gas, LNG). Tosin Venäjä kilpailee myös LNG-markkinoilla.

Vuonna 2017 Yhdysvallat julisti kauppasodan yhdessä venäläisen Gazpromin kanssa Nordstream 2 -kaasuputkea Venäjältä Eurooppaan ”kehittäville, ylläpitäville tai modernisoiville” eurooppalaisille yrityksille (ranskalainen Engie, saksalaiset Uniper ja Wintershall, itävaltalainen OMV ja brittiläis-hollantilainen Shell).

Kaasuputkea vastustavat myös Lähi-Idässä ja Afrikassa öljybisneksissä operoivat Ranska ja Iso-Britannia. Turkinkin kannattaa vastustaa Nordstream-putkea: Turkkiin kulkeva Turkstream on jo toiminnassa, ja Turkki voi toimia veloittavana välikätenä kaasun ja öljyn viennissä Saksaan ja Eurooppaan.

Itsekin venäläistä kaasua ostavat Ukraina ja Puola vastustavat putkea, koska putken valmistuttua ne menettävät tuloja – Puola on lisäksi satsannut LNG-terminaaleihin. Itä- ja Keski-Euroopan maat pelkäävät putken heikentävän niiden energiaturvallisuutta, mutta energiaturvallisuus vaarantuu myös putkiurakan jäädessä kesken, mikä tiedetään Puolassakin.

Nordstream2:n parissa työskentelevä Andrei Minin on kertonut putkea rakentavan laivueen joutuneen säännöllisesti sekä siviili- että sotilasaluksien provokaatioiden kohteeksi vesitse ja ilmasta käsin.

Putki on muuttunut energia-aiheesta geopoliitiikan kiistakapulaksi. Kielikuvissa se on ”pahantahtoisen vaikuttamisen väline”, ”EU:n ja transatlanttisten suhteiden petos”, ”turvallisuusriski”, ”hybridisodankäynnin väline”, ”nykyajan Molotov-Ribbentrop-sopimus” ja ”itään suunnattu diplomaattinen silta”. Putkesta on tehty ase NATOn pyrkiessä eristämään Venäjää.

Syyrian sotaa edeltäneet kuviot toistuvat: Syyria, Irak ja Iran allekirjoittivat vuonna 2011 yhteisymmärrysmuistion Kreikan kautta Eurooppaan tulevasta kaasuputkesta. Syyrian sota jatkuu edelleen. (Biden-)Harrisin hallitus aloitti diplomaattiset ponnistelunsa Lähi-idässä pommittamalla Syyriassa – Trumpin tekemänä sama nähtiin hyökkäyksenä suvereenia valtiota vastaan.

Yhdysvaltain kongressi asetti tammikuussa 2021 uusia pakotteita Nordstream2- ja Turkstream -putkien parissa työskenteleville yrityksille, eli NATO- ja EU-liittolaistensa yrityksille. Tämä on kinkkinen paikka (Biden-)Harrisin hallinnolle: NATO- ja EU-liittolaismaiden yrityksiin kohdistetuilla pakotteilla on kongressissa sekä demokraatti- että republikaanipuolueiden tuki, pakotteiden vastustaminen veisi yskien käynnistyneen hallituksen sisäpoliittisiin ongelmiin.

Toisaalta EU-maiden ja Turkin suututtaminen ajamalla niiden elinkeinoelämään kohdistetut pakotteet läpi tuottavat väkisinkin jännitteitä liittolaissuhteisiin – tilanteessa, jossa maailmantalous on ajettu globaaliin taantumaan koronan varjolla. (Biden-)Harris ei halua ”näyttää heikolta” suhtautumisessaan Venäjään, mutta ainahan on mahdollista siirtää päätöksentekoa vitkuttelu-neuvotteluilla. Öljy- ja kaasuteollisuus on yksi suurimmista vaalirahoittajista Yhdysvalloissa.

Ukraina, joka vuoden 2019 lopussa solmi uuden viiden vuoden sopimuksen kaasutoimituksista venäläisen Gazpromin kanssa, oli vajaata vuotta myöhemmin aloittanut asevalmistuksen ja kahden laivastoaseman perustamisen ”Mustanmeren suojelemiseksi”. Venäjä on reagoinut Ukrainan julistukseen siirtämällä joukkoja ”ylimääräisiin harjoituksiin” lähelle rajaa, mukaan lukien 56. ilmatorjuntaprikaati.

Kylmän sodan aikana perustettu psykologisen sodankäynnin yksikkö Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ilmoittaa ”Yhdysvaltain tuntevan huolta Venäjän meneillään olevien Ukrainan vastaisten aggressioiden vuoksi”. Suomalaisten, joita sitoo NATOn isäntämaasopimus, on hyvä sisäistää, että itärajamme on käytännössä NATO–SCO-raja.

Tasapainottelua Aasiassa

Shanghain yhteistyöjärjestö (Shanghai Cooperation Organisation, SCO) on Kazakstanin, Kirgisian, Venäjän, Kiinan kansantasavallan, Intian, Pakistanin, Tadžikistanin ja Uzbekistanin muodostama yhteistyöliitto, joka muiden toiminta-alueiden ohella keskittyy alueellisen vakauden, turvallisuuden ja rauhan ylläpitämiseen. Tässä mielessä SCO:ta voi tarkastella myös sotilaallisena liittoumana.

Järjestön tarkkailija-jäseniä ovat Afganistan, Valko-Venäjä, Iran ja Mongolia, ja dialogi-partnereita Azerbaidjan, Armenia, Kamputsea, Nepal, Sri Lanka ja Turkki.

Kiinalla, Venäjällä ja Iranilla on lisäksi muita taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen yhteistyön sopimuksia. Silkkitie-projektia ja Euraasian unionia rakennetaan ja yhdistetään eri projektien kautta synnyttäen suurempaa Euraasiaa. Tehtävälistalla on myös dollarin ohittaminen reservivaluuttana.

Kiina-Intia-Pakistan-kolmion konfliktiherkkyys on laskenut Kiinan ja Intian irrottauduttua yhteistoimin kahakoinnista raja-alueella. Intia ja Pakistan ovat solmineet tulitaukosopimuksen.

Yhdysvaltain ja Intian suhteita hiertää (Biden-)Harrisin hallituksen jatkamat uhkaukset Intiaan kohdistettavista talouspakotteista, mikäli maa ostaa venäläisen ohjuspuolustusjärjestelmän. Jokainen alueen valtio, mukaan lukien Venäjä, joutuu sopeuttamaan politiikkaansa Yhdysvaltain muutettua strategisia painopisteitään. Yhdysvaltain tukeen konfliktin tullessa ei ole luottamusta.

Länsimaiden asetettua Venäjän vastaisia talouspakotteita Venäjän energiavienti suuntautui Kiinaan ja muualle Aasiaan. Olisiko Kiina halukas luopumaan edullisen energian lähteestään pyrkiessään globaaliksi talousmahdiksi? Kiina voisi tuntea kiusausta aluelaajennuksiin Venäjän alueelle, veden, puun, viljelysmaan ja energian lähteille, mutta se ei missään tapauksessa luottaisi siihen, että Yhdysvallat liittolaisineen päästäisi sen apajille mahdollisen sodan jälkeen.

Kiinan on myös huomioitava, että rajanaapuri Intia ei katsoisi toimettomana sen aluelaajentumisia ja vaikutusvallan kasvamista. Toisaalta muut geopoliittiset pelurit joutuvat huomioimaan Kiinan hallussa olevan talousaseen: muiden maiden valtionvelkakirjat, jotka myyntiin dumppaamalla hyvinkin heilauttaa – liikoja lisäravisteluja tuskin kestävää – maailmantaloutta.

Kiinalla on myös länsimaisittain katsoen jokseenkin loputon ihmisreservi, joka on yhtä aikaa sekä etu että haitta: jokaisen täytyy juoda ja syödä, jokainen kuluttaa energiaa. Puhumme kiinalaisista ajattelematta, että Kiina koostuu etniseltä ja kulttuuriselta taustaltaan toisistaan eroavista, useista kansoista. Tämä on sisäpoliittinen (riski)tekijä, jonka Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue joutuu huomioimaan.

Sama sisäpoliittinen haaste on hallintoja vastassa muuallakin. Taustoiltaan toisistaan eroavista kansoista koostuu väestö myös Intiassa, Turkissa, Venäjällä, Euroopassa, Yhdysvalloissa – ja Ukrainassa. Ns. ukrainalaisten lisäksi valtiossa asuu etnisiä venäläisiä, puolalaisia, bulgaareja, romanialaisia, juutalaisia, tsekkejä, unkarilaisia, korealaisia jne.

Venäjän ja Kiinan yhteisessä naapurustossa vaikuttaa merkittävästi myös islamilaiset alueet ja tahot, esimerkiksi Venäjän Tšetšenia, Kazakstan, Uzbekistan, Kiinan Xinjiang, islamistisoituvan Turkin kera Syyriassa sotivat ääri-islamistijärjestöt sekä niiden solut Euroopassa ja Venäjän rajalla.

Sen lisäksi, että Aasiassa on useita islamilaisia valtioita, monissa ei-islamilaisissa maissa on laaja islaminuskoinen väestönosa. Uskonnollis-etnis-ideologisten elementtien tullessa mukaan geopoliittisiin valtavääntöihin todennäköisyys laajamittaiseen, pitkäkestoiseen kaupunkisotaan laajassa osassa maailmaa kasvaa.

Millään valtiolla ei sotatilan aikana ole varaa sitoa suurta määrää joukkoja vahtimaan internointileirejä saati ruokkia suurta määrää internoitavia. Jouduttaisiin turvautumaan Hitler-malliin, ja se olisi imagotappio, jota voittajat sodan jälkeen hyödyntäisivät kaikessa, missä hyödyntämään kyettäisiin.

Toisaalta tämän päivän arsenaalilla – ydinaseet, kemialliset ja bioaseet, kybersodankäynti – käydyn sodan voittajan nimeäminen on vaikeaa. Nykyteknologialla käydyssä sodassa kaikki häviävät.

Yhdysvaltain liittolainen Australia ei voi olla huomioimatta Kiinan todennäköisiä toimia sodan syttyessä. Australialla ja Kiinalla on jo nyt meneillään ”matalan intensiteetin taloussota”: Kiina etsii Afrikasta ja muualta Australian korvaavia raaka-ainetuottajia, ja Australia menettää kauppakumppanin.

Australia kuitenkin aloittelee omien ”puolustuksellisten” ohjusten tuotantoa. Neuvoa lienee saatu Australian strategisen politiikan instituutilta (ASPI), jonka rahoittajat hyötyvät kiristyvistä väleistä. Häviäjä on tavallinen australialainen ja kiinalainen ihminen.

KUVAKAAPPAUS ASPIn vuosiraportista 2019–2020 (s 154)

Australian Strategic Policy Institute (ASPI) saa rahoitusta aseteollisuudelta

Kiina ja Yhdysvallat kumpainenkin joutuvat huomioimaan myös Filippiinit, Japanin ja molemmat Koreat – maat, joissa kumpikaan valtio ei ole järin suosittu. Japanissa on vuosikymmeniä ollut oikeisto-nationalistinen hallitus, ja maan armeija on Aasian kolmanneksi suurin sotilaallinen mahti.

Mikäli Ukrainassa alkaisi rytinä alkusoittona Kiinan ja Yhdysvaltain sodalle, Japani taistelisi Yhdysvaltain puolella, tavoitellen vanhoja unelmiaan saada haltuunsa alueita Kiinan Mantšuriassa. Tämä vetäisi molemmat Koreat mukaan sotaan – ne puolustautuisivat vanhaa vihollistaan Japania vastaan.

Yhdysvalloille sopisi, että Aasian valtiot taistelisivat toisiaan vastaan, koska se heikentäisi sekä Yhdysvaltain vihollisia (Kiina, Pohjois-Korea) että liittolaisia (Japani, Etelä-Korea) vahvistaen Washingtonin vaikutusvaltaa alueella sekä sen otetta Australiasta.

Kylmäkin sota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä jakaisi maailman taloudellisesti, poliittisesti, ideologisesti ja sotilaallisesti kahteen blokkiin. Kylmän sota vaikuttaisi molempien osapuolien bruttokansantuotteeseen, väkiluvultaan vähäisemmässä lännessä enemmän.

Globalisaatio – kaiken yksityistäminen ja tuotannon siirtäminen halpatyövoimamaihin – heikentäisi länttä: lääke-, vaate-, teknologia- ja komponenttituotanto on aikaa sitten siirtynyt Kiinaan, Intiaan ja muualle Aasiaan. Myös Yhdysvaltain Venäjän ja länsimaiden väliin lyömä kiila hyödyttää Kiinaa.

Venäjä aloitti omavaraisuuden rakentamisen heti länsimaiden ilmoitettua talouspakotteistaan. Länsimaat sen sijaan eivät kykene polkaisemaan nopeasti maatalousomavaraisuutta ja teollisuutta käyntiin sodan aikana. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2021 ruoka puuttuu valtion varmuusvarastoista.

Yhdysvaltain strategiat

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) käyttämillä iskulauseilla kirjoitettu (Biden-)Harrisin hallituksen kansallisen turvallisuuden strategia (Interim National Security Strategic Guidance) nimeää aiempien hallitusten tapaan Kiinan, Iranin, Pohjois-Korean ja Venäjän vihollisiksi.

Entiseen tapaan Yhdysvallat katsoo olevansa paras valinta johtamaan maailmaa. Strategia kuitenkin määrittelee ensisijaiseksi keinoksi ”merkityksellisen dialogin”, johon Yhdysvallat sitoutuu Venäjän ja Kiinan kanssa.

Sivuhuomautus * Lause sivulla 12 antaa ymmärtää Euroopan unionin olevan eräs monista alueellisista organisaatioista: ”Working alongside the UN, the G-7, the G-20, the European Union, and other regional organizations, through the Global Health Security Agenda…” Näkemys on realistisempi kuin EU:n oma haave liittovaltiosta. *

Sitoutuminen merkitykselliseen dialogiin Venäjän ja Kiinan kanssa…

 1. viittaa siihen, että Kiinan ihmisoikeusasioita tullaan puimaan medioissa, koska tarvitaan oikeutus ”humanitääriseen interventioon” – siis hyökkäyssotaan, jolla pyritään estämään Kiinan taloudellista, sotilaallista ja poliittista vahvistumista
 2. vihjaa, että Ukrainan Zelenskyi ei välttämättä tule saamaan sotilaallista tukea Yhdysvalloilta tai NATOlta, mikäli hänen asevoimansa harhautuvat aloittamaan konfliktin Venäjän kanssa. Ukrainalle saattaisi käydä ”gruusiat” vuoden 2008 malliin: Etelä-Ossetiaan hyökännyt Georgia jäi vaille lännen sotilaallista tukea, johon se oli luottanut.

Jos sota kuitenkin syttyy, Yhdysvallat (liittolaisineen) saattaa tuntea kiusausta hyödyntää tilaisuutta Nordstream2-putken tuhoamiseen. Toisaalta Nordstream2:n tuhoaminen false flag -iskulla voisi toimia sodan sytykkeenä. Todennäköisin sijoitus false flagille olisi Suomenlahti, missä putki kulkee NATOn alusmaiden välissä:

KUVA Андрей Перцев (CC0) via Wikimedia Commons

Yhdysvaltain Euroopan armeija (U.S. European Command, EUCOM) asetettiin korkeimpaan hälytystilaan maaliskuun viimeisenä päivänä, koska Pentagonissa ollaan huolissaan Venäjän Ukrainan rajan läheisyyteen keskittämistä joukoista. EUCOM kieltäytyi kommentoimasta hälytystason muutosta, mutta sen johdosta kerrottiin Ukrainan tilannetta seurattavan tarkasti.

Euroopan unioni ei oletettavasti halua laita-alueilleen sotaa, joka vaarantaisi sen elintarvike- ja energiatuonnin ja leviäisi Eurooppaan. NATOa johtavalla Yhdysvalloilla on suunnitelmia, joissa sen sota Venäjää ja Kiinaa vastaan käydään Länsi-Euroopassa. NATO-joukot koostuvat osittain EU-jäsenmaiden armeijoista.

Eurooppalaisten asenteita on tutkittu: useissa NATO-maissa Euroopan unionin toimivuuteen ei luoteta ja vielä vähemmän Yhdysvaltoihin, jonka suunnitelmat sotia Venäjää ja Kiinaa – EUn suurinta kauppakumppania – vastaan eivät saa tukea.

Yhdysvaltain Euroopalle muodostama uhka tuottaa yhden hyödyn: se saattaa yhdistää sisäisesti hajanaista Euroopan unionia, jolla kehnosti suunniteltujen koronatoimien tappaman talouden takia ei ole varaa NATOn vaatimiin menoihin.

Euroopan on huomioitava myös NATO-Turkki, joka sotatilanteessa ei välttämättä vastustaisi kiusausta tunkeutua NATO-Kreikan alueelle ”vahvistamaan ja ylläpitämään demokratiaa” – ajamaan omia öljy-, kaasu- ja mineraalitavoitteitaan ja ottamaan haltuun Kreikassa olevia Kiinan omistuksia, kuten satamia.

Mahdollisesti, jopa todennäköisesti suosiota menettäneen Zelenskyin julistus – samoin kuin helmikuinen Venäjä-mielisten medioiden sulkeminen – on sisäpoliittinen liike, jolla presidentti pyrkii rauhoittelemaan Ukrainan sisäisiä, armeijan ja hallinnon äärioikeistolaisia aineksia.

Ulkopolitiikkaa ei mikään valtio tee huomioimatta sisäpoliittisia tekijöitä. Venäjä-mielisten medioiden sulkeminen toimii samalla viestinä lännelle: olemme samaa ryhmää, Ukrainassakaan ei haluta moniäänistä mediaa tai vapaata julkista keskustelua.

Myös Yhdysvalloissa tarvitaan presidentinvaalifarssin ja Bidenin perheen Ukrainassa harjoittamien kyseenalaisten toimien unohduttamiseksi jotain kansakuntaa yhdistävää – jokin ulkoinen vihollinen.

Muuta huomion arvoista

Länsimainen vallanmedia on tulkinnut Venäjän joukkojen siirtoja ja lausuntoja yksisilmäisesti Kremlin uhitteluna, jolla se testaa (Biden-)Harrisin hallitusta pyrkien parantamaan mahdollisuuksiaan suunnitelluissa Normandia Summit -neuvotteluissa.

On esitetty myös Venäjän federaation presidentin, Vladimir Putinin, pyrkivän – useiden Yhdysvaltain presidenttien mallia seuraten – vahvistamaan omaa asemaansa ulkopuolista uhkaa korostamalla, NATOa sisäpoliittisena pelotteena käyttäen.

Onko länsimedian tulkinnoilla laajemmassa viitekehyksessä todellisuuspohjaa, arvioikoon jokainen itse. Niillä ei silti kyetä peittämään Euroopan unionin vähäistä taloudellista ja poliittista painoarvoa.

Jos jokin, testissä on sisäistä yhtenäisyyttään tarinan varassa kannattelevan, taloudellisten ja sisäpoliittisten hankaluuksien riivaaman EUn, NATOn ja liittolaistensa yhteistyö- ja toimintakykyvalmiudet. Osa Venäjän armeijasta on jo sidoksissa Syyriassa, mistä on seurauksia Suomellekin.

Jos sota Ukrainassa alkaa, Venäjän kannalta järkevintä olisi lakaista Suomi olemattomiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti – välttäen kaikin tavoin sitomasta maajoukkojaan suomalaisten kanssa taistelemiseen. Suomen hävittäjähankintoja on hyvä punnita myös tätä näkökulmaa vasten.

Suomen ns. liittolaiselle ei välttämättä olisi täysin vastenmielistä se, että sota käydään Euroopan alueella.

Venäjän ohella testiä tekee Yhdysvaltain kanssa maailman ykkösasemasta kisaava Kiina, joka haluaa vahvistaa alueellista vaikutusvaltaansa mm. Taiwanilla – interventioaikeistakin on spekuloitu – ja Hongkongissa.

Kiinalle siis kiristyvä tunnelma Ukrainassa sopii, jos se sitoo Yhdysvaltain voimavaroja alueelle. Sotilaallisessa yhteenotossa menettäjiä olisivat Venäjä, Ukraina ja Yhdysvallat, mikä heikentäisi niitä ja lisäisi Kiinan mahdollisuuksia hyötyä tilanteesta – esimerkiksi miehittämällä Venäjän ”demokratian turvaamiseksi ja alueen vakauttamiseksi”.

Ja sitä ei Yhdysvallat halua. Yhdysvaltain sotilastukikohtien rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen eri puolilla maailmaa vie mielettömiä määriä rahaa. Kauppakumppanin kanssa sotiminen all-out -mentaliteetilla rasittaisi horjakkaa taloutta sietämättömästi. Ja kuitenkin se on ainoa tapa saavuttaa yliote heti alussa – jokaiselle sodan osapuolelle.

Lopputulemaksi jää, etteivät Ukraina tai Venäjä kumpikaan hyödy, jos tilanne muuttuu sotimiseksi. Eri pelurien tekemien poliittisten hutilyöntien todennäköisyys kuitenkin on suuri, ja sota saattaa lähteä alkuun virhelaskelmasta.

PÄIVITYS 15.4.2021 klo 05:58

Venäjän federaation puolustusministeri Sergei Shoigu kertoo Venäjän siirtävän 2 armeijaa ja 3 ilmavoimien yksikköä taisteluharjoituksiin länsirajalleen vastauksena NATOn muodostamaan uhkaan. NATO on keskittänyt 40 000 miestä ja sotilaskalustoa Venäjän rajalle. Pääosa joukoista on keskitetty Mustan meren ja Baltian alueelle, mutta myös arktiselle alueelle.

PÄIVITYS 16.4.2021 klo 06:54

Valkoinen Talo antoi 15.4.2021 julistuksen ”kansallisesta hätätilasta” sekä toimeenpanomääräyksen Venäjään, venäläisiin ja venäläisten kanssa toimineisiin henkilöihin, yrityksiin, yhdistyksiin, entiteetteihin jne kohdistettavista uusista pakotteista perustellen toimintaansa mm. Venäjän oletetulla sekaantumisella Yhdysvaltain vaaleihin. Toimeenpanomääräyksessä esitetyissä syytöksissä ei ole mitään, mitä Yhdysvallat ei itse olisi tehnyt muissa valtioissa.

Vaalivaikuttamisyritys- ja Venäjän muodostama uhka -puheesta huolimatta toimeenpanomääräyksen väljä muotoilu mahdollistaa Yhdysvalloissa olevan, venäläisten ja venäläisten kanssa toimineiden henkilöiden ja yritysten varallisuuden jäädytykset, jotka voitaisiin ulottaa koskemaan esimerkiksi Nordstream2-putken alihankkijoina toimivia eurooppalaisia yrityksiä.

Vaikutelmaksi jää, että toimeenpanomääräyksen osatarkoitus on painostaa Saksan hallitusta perumaan 95-prosenttisesti valmis kaasuputkihanke, luopumaan halvasta venäläisestä kaasusta ja rakentamaan sen sijaan energiariippuvuus Yhdysvaltojen suuntaan, mikä pitäisi Saksaa — ja Saksan kautta Euroopan unionia — Yhdysvaltojen talutusnuorassa.

Mikäli Saksan (elinkeinoelämän painostama) hallitus ei anna periksi Yhdysvalloille, Euroopan unionin ulko-, energia- ja talouspolitiikka kokevat muutoksia rationaalisempaan suuntaan. Saksa kykenee blokkaamaan Ukrainan NATO-täysjäsenyyden mutta myös vaikuttamaan Ukrainan EU:lta saamaan taloudelliseen apuun.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony J. Blinkenin tehtäväksi on annettu esittää Yhdysvallat sovinnon kättä tarjoavana: ”Missä mahdollista, Yhdysvallat hakee myös mahdollisuuksia yhteistyöhön Venäjän kanssa, tarkoituksena rakentaa vakaampi ja ennustettavampi, Yhdysvaltain intressien mukainen suhde.”


Kommentti

Netissä tuli vastaan videokooste maskeissa olevista, mustista ”maskimadoista”, joita ihmiset ovat kuvanneet kännykkäkameroilla ja mikroskooppien avulla eri puolilla maailmaa: Moving Black Strings On Masks & Swabs: Parasites? Morgellons? Worm-Like Micelles For Drug Delivery?

En väitä tietäväni, mitä ”maskimadot” ovat, mutta ne antavat yhden lisänäkökulman moderniin sodankäyntiin:

Maskeja valmistetaan pääosin Kiinassa. Nanoteknologiaa käyttäen olisi mahdollista hyödyntää länsimaiden maskipakkoja lisäämällä maskeihin lämpöön, pH-arvoon, hiilidioksidiin, veteen ja muuhun vastaavaan reagoivia, loisen lailla toimivia ”maskimatoja”, jotka hakeutuisivat isäntäeläimen soluihin ja/tai aivoihin.

Jos ”maskimatoja” voisi etähallita jollain tapaa, esimerkiksi elektromagneettisten pulssien avulla, voitaisiinko niitä käyttää kohdemaiden armeijan ja siviiliväestön etälamauttamiseen? Onko ”maskimadot” ennalta ohjelmoitu reagoimaan johonkin aktivointisignaaliin? Onko niihin ohjelmoitu ”Tapa isäntä!” -käsky?

Kohdemaiden itsensä Kiinalta ostamat ja maksamat ”aseistetut maskit” olisivat loistava keino levittää nanoaseet laajalti kohdemaiden väestöön. En väitä, että näin on, mutta väitän, että tätäkin mahdollisuutta puolustushallinnoissa olisi (ollut) syytä pohtia ja tutkia.

*****

Tekstissä on vain murto-osa mahdollisista kehityskuluista, vain murto-osa Ukrainan tilanteessa vaikuttavista tekijöistä.

Yksi osatekijä on kunkin valtion hallituksen yksittäisten poliitikkojen luonne, ongelmanratkaisukyky ja moraali.

Mikä käsitys teillä, kanssaihmiseni, on poliitikkojen luonteesta, ongelmanratkaisukyvystä ja moraalista?

RS

PÄIVITYS 16.10.2021 klo 15:26

PhysOrg

Aiheeseen liittyy

Julistaako Ukraina sodan Venäjälle?
Söyring, Riikka & Raiskila, Vesa | Vastavalkea (29.12.2018)
Krim halusi irti Ukrainasta jo 1990-luvulla
Säilynoja, Juhana & Lindfors, Jukka | YLE (21.3.2014)

Lähteet

Zelensky, Volodymyr (24.3.2021): УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №117/2021
In accordance with Article 107 of the Constitution of Ukraine, I decree:
1. To put into effect the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 11, 2021 “On the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol” (attached).
2. To approve the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (attached).
3. Control over the implementation of the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine, enacted by this Decree, shall be vested in the Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine.
4. This Decree shall enter into force on the day of its publication.
— President of Ukraine V.ZELENSKY

Ukrinform (24.3.2021): Zelensky enacts strategy for de-occupation and reintegration of Crimea

Zelensky, Volodymyr (20.10.2020): Address by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy to the Verkhovna Rada on the Internal and External Situation of Ukraine

(Release) | U.S. Department of Defense (1.4.2021): Readout of Secretary of Defense Lloyd J. Austin III’s Call With Ukrainian Minister of Defence Andrii Taran

Permanent Select Committee on Intelligence & … (23.10.2019): Deposition of Laura Katherine Cooper (pdf)

Stoltenberg, Jens | NATO (16.3.2021): The Secretary General’s Annual Report 2020

Pallardy, Diane | ICIS (5.3.2021): Nord Stream 2 works extended until end of September

Blinken, Antony J. | U.S. Department of State (18.3.2021): Nord Stream 2 and Potential Sanctionable Activity

AFP | France24 (5.12.2020) Work set to resume on NordStream 2 pipeline despite US protest

Meier, Albrecht & … | EURACTIV (8.2.2019): France now against Nord Stream 2

House of Lords | TheyWorkForYou.com (28.2.2019): Nord Stream 2 Pipeline – Question

Reuters (5.1.2020): Russia begins TurkStream gas flows to Greece, North Macedonia

TASS (9.4.2021): Ukraine’s deputy PM claims country will be weakened by Nord Stream 2

Interfax (1.4.2021): Polish fishermen, military vessels trying to hinder Nord Stream 2 construction – project operator

The Tehran Times (26.7.2011): Iran, Iraq, Syria sign $10 billion gas pipeline deal

Kirby, John | U.S. Department of Defense (25.2.2021): U.S. Conducts Defensive Precision Strike

Tremaine, Cherie; Jeydel, Peter & Krauland, Ed | Steptoe International Compliance Blog (6.1.2021): U.S. Tightens Sanctions on Nord Stream 2, TurkStream Pipeline Projects

Meredith, Sam | CNBC (9.3.2021): The Nord Stream 2 dilemma: Why a trans-Atlantic dispute is likely to go from very bad to even worse

Reuters (27.12.2019): Russia’s Gazprom pays Ukraine $2.9 billion as part of gas deal

TASS (9.4.2021): Press review: Russia reinforces border and US’ anti-Nord Stream 2 crusade proven futile

Ministry of National Defense of the People’s Republic of China (10.2.2021): China, India start synchronized disengagement of frontline troops: Defense Spokesperson

Korybko, Andrew | The Express Tribune (1.3.2021): How India’s regional strategy is adapting to the post-Trump reality

Sung, Jinsok | BOFIT / Suomen Pankki (3.12.2020): Implications of sectoral sanctions on Russia’s gas sector (pdf)

Kankkonen, Tom | YLE (23.5.2016): Erdoğanin kostoretki

Bavier, Joe; Heiberg, Tanisha; Rumney, Emma | Reuters (10.2.2021): Africa’s miners and winemakers toast China’s row with Australia

ABC News (31.3.2021): Australia to produce its own guided missiles as part of billion-dollar defence manufacturing plan

ASPI: Annual Reports

Ward, Alex | Vox (30.4.2019): The rise of Japanese militarism

Sokala, Hannu | YLE (8.3.2021): Ruoka puuttuu valtion varmuusvarastoista – viranomaiset olettavat kansalaisten hankkivan itse elintarvikkeita häiriötilanteita varten

White House (03/2020): Interim National Security Strategic Guidance (.pdf)

Kaleva (30.9.2009): EU-sel­vi­tys: Georgia aloitti sodan, Venäjä yli­rea­goi

Vandiver, John | Stars and Stripes (31.1.2021): EUCOM raises threat level for Ukraine as Russia builds up forces

Kristen, Ivan & Leonard, Mark | ECFR (19.1.2021): The crisis of American power: How Europeans see Biden’s America

BBC (17.2.2021): China overtakes US as EU’s biggest trading partner

BBC (25.8.2020): Turkey-Greece tensions escalate over Turkish Med drilling plans

Saragerova, Boryana | Global Risk Insights (8.2.2021): Zelensky’s fall from grace

Mirovalev, Mansur | Al-Jazeera (5.2.2021): In risky move, Ukraine’s president bans pro-Russian media

Päivityksen 16.4.2021 lähteet:

Kuva: Kremlin.ru (CC BY 4.0), Glen Dillon (CC BY 3.0) via Wikimedia Commons; U.S. Department of Agriculture (CC0) via Flickr. Kuvanmuokkaus: Johanna L

51 comments

 1. Hyvä artikkeli joka antaa puolueettoman objektiivisen katsauksen Ukrainan tilanteeseen ja laajemminkin.. nykyisin harvinaista propagandan täyttämässä valemediassa.

  USAn (lue bankstereiden ja rahaeliitin) taloudellisessa intresseissä on synnyttää konflikteja Venäjän rajalle, proxysotia, jotka jatkuvat mahdollisimman pitkään. Nyt Biden jatkaa siitä mihin Obaman kaudella jäätiin.. jollain tavalla maakaasu putket Ukrainassa ja Itämerellä tullaan tukkimaan.. käytännössä kaikki keinot käytetään sabotaasista, pakotteisiin ja täysimittaiseen sotaan asti. Mutta näihin toimiin käytetään nukkevaltioita, joissa istuu marionettihallitus.. kuten Suomessa.

  Aikamme kun pyllistelemme itään päin niin takuuvarmasti saamme konfliktin itärajalle.. sen seurauksena voi olla takamus kipeä..

  Tykkää

  • Geopoliittisissa peleissä (”hybridisodankäynnissä”) on aina useampia pelaajia kuin kaksi. Se näkökulma jää paitsioon median usein suosimassa vastakkainasettelu-kerronnassa.

   –muoks– Siitä, johtuuko median yksinkertaistava vastakkainasettelu-kerronta ajattelusta, että lukijoille pitää asiat esittää musta-valkoinen -vaihtoehtojen kautta lukijoiden aliarvioimisesta vai jostain muusta syystä, on jokaisella varmaan oma mielipide.

   Tykkää

   • näkökulmat jää paitsioon,juuri tänään ainakin ylellä…jälleen kerrotaan uusista usa:n pakotteista venäjälle,ja ihan totuutena esitetään hakkerointi syytökset,joihin ei mitään todisteita ole esitetty,mutta ”uutisoinnissa” asia on totuutena esitetty.
    sama loru navalnyn kanssa,kun kertovat hänen kertomaa totuutena,ja yleensä navalnyn instagramin päivityksien tai twiittien mukaan.mikä sillain outoo,kun ei taida suomessa vankilassa saada netissä pyöriä,jopa poliisin pidättäessä ottavat heti puhelimen pois…muistan vaan edellisenkin myrkytys väitteen navalnylta,kun postas instaan kuvia kaulastaan poliisiasemalta.
    pakkosyöttö nyt otsikoissa,mutta kuinkas usa:n miehittämällä guantamossa,jossa myös kidutusta harrastettiin,sama oli siellä vangeille pakkosyöttöä,mutta vaikka nyt niinistön sanoin,jaamme usa:n kanssa samat arvot…josta varmaan se pompeon sanoma valehtelimme,huijasimme,ja varastimme(sopii varmaan myös nykyisyyteen,varastamme jne..)osuvin heidän arvoista.
    myös samat tahot,jotka krimiä haluaa ukrainan hallintaan,ovat muualla valmiita irroitteleen osia,jugoslavia jo toteutuneena.hong kongille halutaan erivapauksia,ja taiwan irti kiinasta.eikä sitten muutenkaan häiritse,kun länsimaat miehittää sotilaallisesti alueita,krimi kuitenkin vielä hiukan erilainen tapaus,kuin ne miehitetyt alueet länsimaiden osalta

    Tykkää

  • Janne Pohjala Fb:ssa:

   [Sitaatti alkaa] VALKO-VENÄJÄN KAAPPAUKSEN PALJASTUMINEN PILASI USA:N EUROOPPA-OPERAATION?
   Ukrainalaisen diplomaatin ja analyytikon Rostislav Ischenkon [1] näkemystä tukee niin moni muukin lähde, että hänen analyysinsa [2] on syytä nostaa keskusteluun. Laitan koko tekstin englanniksi kommentteihin ja tiivistelmän tähän avaukseen.

   ”USA halusi sitoa Ukrainan lisäksi NATO -maat mukaan Venäjän vastaiseen operaatioon, johon aseellinen vallankaappaus Valko-Venäjällä sopi erinomaisesti. Lännen suunnitelma ja narratiivi Valko-Venäjän johdon salamurhaan:

   – kansa kaappasi vallan tyrannilta 9.5 sodan muistopäivänä

   – tyrannin tukijat aloittivat sodan kansaa vastaan

   – kansa pyysi ”sivistyneeltä” maailmalta apua

   – (NATO) naapurimaat ja Ukraina vastasivat pyyntöön

   – Venäjä lähetti armeijan Valko-Venäjälle (sopimus)

   – Venäjän väitetään samaan aikaan aloittaneen hyökkäyksen Donbassiin ja aggression rauhaa rakastavia
   Baltteja ja Georgiaa vastaan

   Tämä tarina olisi mennyt läpi läntiseltä yleisöltä, aivan kuten aluksi meni Georgian 2008 tapahtumat. Yleisessä sekaannuksessa ei olisi huomattu kuka aloitti hyökkäyksen Donbassissa tai Georgiassa, joten Venäjä olisi ollut helppo esittää hyökkääjänä.

   Operaatioon organisoitiin kaikki Venäjän rajanaapurit Mustaltalta mereltä pohjoiseen, koska pyrittiin hajauttamaan Venäjän armeija samaan aikaa koko rajan mitalle.

   Suunniteltu aseellisen vallankaappauksen päivä oli 9.5 eli samaan aikaan toisen maailmansodan loppumisen juhlallisuuksien kanssa, jolloin Venäjän joukkoja olisi sidottuna paraateihin.
   Liikkeellä olisi paljon ihmisiä ja Navalnyin liikkeen protestit oli ajoitettu samalle päivälle. Tällöin uutisoinnissa ei olisi erottanut ketkä ihmisistä ovat liikkeellä paraatien vuoksi. Läntinen media olisi väittänyt kaikkien ihmisten olleet liikkeellä vastustamassa Venäjän toimia Valko-Venäjällä.

   9.5 aikoihin olisivat nyt matkalla olevat USA:n ja UK:n sota-alukset olleet paikoillaan Mustallamerellä ja lentotukialukset Välimerellä. [3]

   Keskeistä suunnitelmassa oli että Puolan ja Baltian maiden joukot olisivat hyökänneet Valko-Venäjälle vasta sen jälkeen, kun Venäjän joukot olisivat tulleet maiden välisen sopimuksen mukaisesti Valko-venäjän avuksi, jotta Venäjää olisi voitu Georgian tapaan syyttää hyökkääjäksi.

   Suunnitelma oli kaikin puolin hyvä. Kukaan ei hyökkäisi Venäjälle, mutta Venäjä saataisiin näyttämään hyökkääjältä ja syylliseltä. Taistelut käytäisiin Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Abhasiassa ja Etelä Ossetiassa, joiden suhteen Georgia aloitti Bidenihin hallinnon myötä uudelleen valmistelut näiden alueiden sotilaallisesta palauttamissta Georgiaan.

   Tämän sodan olisi Venäjä voittanut, mutta seuraus olisi ollut kaikkien välien katkaiseminen länteen ja uusi käyden mittakaavan kylmä sota, jolloin USA:n pääsisi tavoitteeseen jota se on ajanut 2008 alkaen. Puolet Euroopasta eli suurempi osa USA:n kontrollissa kuin edellisen kylän sodan aikana ja Kiinan ja Venäjän eristämisen eteneminen.

   Nyt FSB pilasi tämän paljastamalla kaappauksen valmistelun, johon US/NATO teki hätäsumutuksen mediaan, laittamalla Tsekit tekemään huuhaasyytöksiä että samat Petrov ja Bashirov myrkyttivät Skripalit ja räjäyttivät Tsekkien ammusvaraston. Ei ehditty keksiä edes uusia syyllisiä.

   USA on nyt hankalan tilanteen edessä. Tieto leviää ja on jo levinnyt puolelle maapalloa. Jos hanke nyt perutaan kokonaan, kestää kuukausia suunnitella operatio uudelleen ja kaikki valmistelut on jo tehty. Turkki on toimittanut aseita Ukrainalle, joukot siirretty Donbassiin, sota-alukset ovat matkalla Mustallemerelle, Ukrainan Zelensky julistanut sodan Venäjälle Krimin valtaamisella.

   Jos taas USA jatkaa, niin se on menettänyt jo yllätysmomentin, eikä kykene saamaan aikaan sekamelskaa kesken 9.5 juhlapäivän. Liian moni alkaa tietää suunnitelmasta. Jos USA nyt jatkaa on Venäjä valmiina, sen armeija on valmiina liikekannallepanoon, Valko-Venäjä pystyy nyt estämään kaappauksen ja lopputulos voi olla spektaakkelimainen epäonnistuminen.

   Navalnyn liike on siirtänyt 9.5 mielenosoitukset. Venäjä aikoo 21.4 jälkeen kovalla kädellä tuomita ulkomaista rahoitusta saavat NGO:t Venäjällä terroristijärjestöiksi, eli viimein katkaista USA:n operaatioilta Venäjällä siivet. Tämäkin peliväline lähtee USA:lta.

   Samalla rajoitetaan NATO -maiden lähestystöt niin pieniksi että niiden kyky suorittaa 2011-2013 tyyppisiä operaatioita heikentyy. Näistä luonnollisesti seuraa itkua ja pakoteita USA:lta ja sen liittolaisilta. Venäjä on valmis katkaisemaan itse Visan, MasterCardin ja SWIFTin, sekä sulkemaan ainakin Twitterin.

   Mielenkiintoinen seikka että USA:n operaatiot ajoitetaan aina samoin, Georgian operaatio oli ajoitettu Pekingin olympialaisten avajaispäiväksi, jolloin maailman median huomio oli olympialaisissa. Tämä sodan voitonpäiväksi, jota juhlitaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä

   Mikä oli Suomen rooli tässä operaatiossa?

   Olisi erikoista että kaikki Venäjän rajan NATO -maat ja ”kumppanimaat” kuten Georgia olivat mukana, mutta pohjoisin rajan osuus, USA:n rakkain kumppanimaa Saulin Suomi ei olisi ollut osa operaatiota? Mikä lienee totuus tässä asiassa?

   Valko-Venäjän oppositio­johtaja Tsihanouskaja tapasi Marinin, Haaviston ja Niinistön maaliskuun alussa. Mitä tukea hän haki sille lännen operaatiolle Valko-Venäjällä, jonka keulakuvaksi USA/Nato on hänet nostanut? Loogista olisi ollut settä Suomen tehtävä olisi ollut jollain tavalla sitoa Venäjän armeijan joukkoja Suomen vastaiselle rajalle. [Sitaatti päättyy]

   Tykkää

 2. Lukijalta tuli suoraan spostiini seuraava kommentti:

  ”70-luvulla alkoi Kiinan nousu, jonka primus motorina toimi Yhdysvallat. Kissinger kävi Maon vieraana ja silloin luotiin kehikko minkä tarkoitus oli nostaa Kiina globaaliksi vaikuttajaksi.
  Kissinger taas oli Rockefellereiden käsinpoimima Stanfordista toteuttamaan isäntiensä erillaisia tavoitteita. On myös huomioitava että Kissinger on Putinin henk.koht ystävä (asia tulee ilmi hyvin Steven Lee Myersin kirjassa Uusi Tsaari). Trump tapasi heti virkaantultuaan Kissingerin.

  On myös hyvä muistaa että niin Kissinger kuin Zbigniew Brzinski ovat molemmat Rockefellereiden käsiohjauksessa. Toinen ajaa liberaalia ja toinen konservatiivista kaistaa. Teesi-Antiteesi=Synteesi.

  70-luvun toimiin Kiinan kanssa lienee ollut taustalla Yhdysvalloissa ymmäretty tosia-asia sodan mahdottomuudesta Neuvostoliiton kanssa ja siksi Kiina piti nostaa mukaan.
  Kiinalla on suuria ambitioita Venäjän alueita kohtaan ja Venäjä tietää nämä ja ottaa sen huomioon toiminnassaan. Hymyillään mutta takahampaita kiristellään.

  Sitten on huomioitava WEFn ja muiden teknokraattien (johon myös Rockefellerit ja Rothchildid kuuluvat) tavoitteet ja toimet. Klaus Schwab on Kissingerin käsinpoimima kaveri ajamaan tiettyjä asioita eteenpäin.

  Tässä on nyt todellinen mullistus käynnissä minkä jälkeen maailma on erillainen ja synkempi paikka. C19 projekti on vain yksi osa-alue. Tulossa on globaali ruuantuotannon kriisi. Kansainväliset jännitteet ja ehkä alueellinen suurvaltojen proxysota.

  Näiden ja muiden kriisien johdosta ihmiset tulevat rukoilemaan apua hallituksilta jonka jälkeen UBI, Digitaalinen raha, Älykaupungit, transhumanismi jne jne on uusi normaali.”

  Tykkää

 3. Biden on soittanut Putinille ja media on lähes hiljaa. Siis mitä ? USA:n sotakoneesta on löytynyt pakkivaihde ? Ukrainassa Zelensky ei käy vessassakaan kysymättä ensin lupaa Washingtonista. Niinpä Venäjä on Putinin suulla ilmoittanut ensin Saksalle ja Ranskalle ja näiden kautta USA:lle, että jos he antavat Zelenskylle tulitikut Itä-Ukrainan polttamiseksi ja väestön häätämiseksi, Venäjä tulee puuttumaan asiaan. Ja varmemmaksi vakuudeksi Putin ilmoitti, että paitsi pyromaaneihin tullaan iskemään myös näiden johtokeskuksiin. Tämän jälkeen Sergei Shoigu laittoi palontorjuntakalustonsa Ukrainan rajalle niin että se näkyi ulkoavaruuteen asti. Olisivatko kenraalit ymmärtäneet, että nyt voivat omatkin takamukset kärventyä. Setä Biden, apua !

  Biden ehdottaa huipputapaamista ja jos katsotte Alexander Mercouriksen arvion theduran -sivustolta, hänen päätelmänsä on että Venäjä suostuu tapaamiseen, mutta vain jos sen aiemmat vähimmäisehdot kriisin purkamiseksi toteutuvat. Eli Minskin sopimukset mm. Media on sensaatiosta hiljaa koska se oli rakentanut kesän uutistarjontansa sodan varaan. Verestä punaiseksi värjäytyvä Ukrainan musta multa väikkyi varmana vetonaulana median suunnitelmissa.

  Jälkiviisaus on parasta viisautta mutta ei se ruudinkeksijää olisi vaatinut v. 2014 nähdä, että vaikka USA vei läpi vallankaappauksen Kiovassa, EU:lla olisi ollut keinot sen pysäyttämiseksi. Mutta vielä mitä, EU uhosi siinä missä jenkitkin ja jo ennestään jakautunut maa saatiin repeämään. EU:n mielestä Ukrainan historia alkoi Krimin menetyksellä Venäjälle. Näinhän ei tietenkään ole. Vaiheet ovat lukuisia, yksi niistä oli se että Lenin-setä ylipäänsä liitti Itä-Ukrainan tähän maahan, jotta sinne saataisiin teollistuneen idän työväenluokkaa talonpoikien tasapainoksi.

  USA ja sen mukana Suomi ovat siis eräänlaisia retrokommunisteja jotka väkisin haluavat pakottaa Leninin ja Krutshovin alueliitosten ylläpitämistä.

  Biden on myös poistumassa Afganistanista. Ilmeisesti hän on lukenut entisen CIA-miehen, filosofian tohtori Philip Giraldin äskettäisen arvion: ”Taleban voitti, aika lähteä ja katsoa eteenpäin”. USA:n lähdön mukana myös Suomi on poistumassa. Miksi ihmeessä ? Suomi on tiettävästi ainut liittoutuman jäsen joka on voittanut Talebanin. Ainakin jos sen omaa selontekoa on uskominen. Suomen selonteko tästä menestystarinasta sattui ilmestymään viikkoa ennen kuin Pentagonin oma arvio täydellisestä fiaskosta vuoti julkisuuteen. Jos Suomi voitti Talebanin niin konseptiahan tarvitsisi vain monistaa ja Taleban painaisi häntä koipien välissä Pakistanin vuorille.

  Satamiljoonainen Vietnam on Gareth Porterin (thegrayzone) mukaan ymmärtänyt sen minkä viismiljoonainen Suomi ei. Suurvaltakiistoissa ei pidä ryhtyä laukaisualustaksi toista suurvaltaa vastaan toisen puolesta. USA on näet tarjonnut Vietnamille eräänlaista Isäntämaasopimusta, jotta se voisi tuoda ohjusjärjestelmiään alueelle ja suunnata ne kohti Kiinaa. Eli maahan jonka se historian mittapuun mukaan ihan äskettäin yritti pommittaa maan kamaralta ja peittää loput dioksiineihin. Nyt se kelpaisi jo liittolaiseksi, röyhkeydellä ei näytä olevan mitään rajaa.

  Liked by 2 people

  • My mission is to ptotect and to serve … information 😉

   Venäjällä on nyt mahdollisuus vastata Ukrainan (NATOn) sodanjulistukseen tyylikkäästi:

   1) duuma päättää kiireenvilkkaa veroarmahduksesta varallisuuttaan Venäjälle kotiuttaville Venäjän kansalaisille; Yhdysvaltain asettamat uudet pakotteet saavat vastavoiman

   2) duuma laajentaa muutaman vuoden takaista päätöstään siitä, että ulkomaiden on maksettava Venäjältä ostamastaan osa kauppasummasta ruplissa; Venäjän kanssa kauppaa käyvä Yhdysvallat joutuu ostamaan ruplia ja vahvistamaan siten Venäjän taloutta

   3) Venäjä jatkaa politiikkaansa eli Venäjälle Ukrainasta tuleville tarjotaan Venäjän kansalaisuutta

   4) Venäjä valmistautuu laajamittaisiin evakuointeihin Donbassin alueelta = humanitäärinen käytävä siviileille (NATOn uhkan takia)

   jonka jälkeen Venäjä voi omalta alueeltaan poistumatta pommittaa Kiovan ja muut isommat kaupungit Länsi-Ukrainassa paskaksi jos Kiova hyökkää; siihen ei ehkä tarvitse edes mennä, koska eiköhän se Kiovassakin tiedetä.

   Tykkää

  • Valtalehdistämme tai vanhoista medioistamme et löydä myöskään perusteita Suomen johdon ja Ylen intoilulle
   tarjota Helsinkiä Bidenin ja Putinin neuvottelupaikaksi.

   Suomen johdon tarjous osoittautuu niin Ukraina kuin Afganistan näkökulmasta pelkäksi propagandaksi eli oli täyttä puppua.

   USA: n 45. presidentti Donald Trumphan teki ensimmäisen kautensa lopussa Afganistanissa talibanien kanssa rauhansopimuksen, jonka mukaan USA: n joukot vetäytyvät Afganistanista 1.toukokuuta 2021 mennesssä.

   Sopimus on voimassa,mutta Biden muutti päivämäärän syyskuun 11. 2021 eli nine eleventhiksi ja julisti sillä uuden sodan Afganistania vastaan. Talibanit ovat jo ilmoittaneet että elleivät USA: n joukot poistu 1.5.2021 mennessä niiden kimppuun tullaan hyökkäämään.

   Biden jatkaa siis USA : n päätymättömien sotien strategiaa.

   Suomen joukkojen kotiuttaminen ei myöskään ole ollut muuta kuin propagandaa.
   ,

   Tykkää

 4. ”Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo maansa olevan valmis neuvotteluihin Venäjän kanssa Itä-Ukrainan tilanteesta.

  Pariisissa vieraillut Zelenskyi keskusteli asiasta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa.

  Zelenskyin mukaan Ranskan ja Saksan pitäisi kuitenkin olla mukana rauhanneuvotteluissa. Zelenskyi sanoi myös keskustelleensa Macronin ja Merkelin kanssa Ukrainan mahdollisesta NATO-jäsenyydestä.

  Venäjä puolestaan on arvostellut Yhdysvaltain sille torstaina asettamia pakotteita. Maa kertoo harkitsevansa mahdollisten vastapakotteiden asettamista.

  Venäjä myös kertoi kieltävänsä kansainvälisen meriliikenteen strategisesti tärkeän Kertšinsalmen lähialueilla. Maan ulkoministeriön mukaan salmea ei kuitenkaan suljeta kokonaan.”
  https://yle.fi/uutiset/3-11889050 (16.4.2021)

  Jaajaa, Yle kertoo Zelenskyin olevan valmis neuvotteluihin, mainitsematta Zelenskyin antamaa sodanjulistusta.
  Saksa lienee vihjannut, että NATO-jäsenyys kannattaa unohtaa, jos sopua ei ala löytyä.
  Varmaan Zelenskya on muistutettu myös siitä, että Kiova ei ole noudattanut Minskin sopimusta.

  Tykkää

 5. Todella sakeaa Kremlin propagandaa. Uskooko kirjoittaja todella Krimin kansanäänestykseen, jossa vaalitarkkailijana taisi Venäjän kutsumana olla oma poikamme Johan Bäckman. Vaatii ankaraa sinisilmäisyyttä uskoa tällaiseen Venäjän itsensä eduksi järjestämään kansanäänestykseen, jolla ei alun alkaenkaan ole minkään valtakunnan (paitsi tietysti Venäjän) laillisia perusteita. Onko kirjoittaja unohtanut että Ukraina on suvereeni valtio, jolta Venäjä valtasi/varasti maa-alueita ja miehittää niitä yksiselitteisen laittomasti edelleen. Pidän kirjoittajaa sekä tämän kirjoituksen komppaajia Venäjän hybridisodankäyntiin kuuluvan propagandan uhreina tai jopa Putinin trollitehtaan palkollisina. Mikäli vaihtoehdoista ensimmäinen osui, niin paraneminen saattaisi lähteä siitä että jos saa hälytyskellot soimaan mikäli mielessään pystyy oikeuttamaan Venäjän aluevarkaudet Suomen maaperällä, jos Suomi vaikka hakisi NATO:n jäsenyyttä. Toivon todella Suomen liittyvän tähän joukkoon, jossa Norja ja Virokin onnellisesti ovat, vaarallisen naapureihinsa hyökkäilevän ja näiltä varastelevan imperialistisen Venäjän naapurina. Suomalaiset vain valitettavasti taitavat olla Venäjän propagandan aivopesemiä jo yya-ajoilta, faktoilla (Venäjä hyökkäilee naapureihinsa ja varastaa näiltä maa-alueita kaiken maailman verukkeilla) ei tunnu olevan merkitystä.

  Tykkää

  • Ehdotan, että tutustut Ukrainan historiaan, jolloin huomaat että alkuperäinen Ukraina — jonka nimi ei silloin ollut Ukraina vaan Kiova — ei ole hirmu iso. Siihen vain ajan mittaan on liitetty osia eri aikoina, viimeksi Lenin, Stalin ja Hrutsev.
   Kiistanalaisen Sevastopolin sataman perusti ruhtinas Grigori Potemkin Katariina Suuren aikana.

   —-
   Norja liittyi alunperin NATOon lähinnä suojautuakseen Saksalta. Norjan onnellisuudesta en tiedä, sillä suunnittelivat eroa 2012.

   —-
   LISÄYS: How the European Map Has Changed Over 2,400 Years https://www.visualcapitalist.com/2400-years-of-european-history/

   Tykkää

  • kansanäänestyksen tulos ei nyt pitäisi edes kalanaivoilla varustettua ihmetyttää.väestöstä siellä oli ja on ollut enemistö venäläisiä.3/4 taisi olla ukrainasta eron aikaan,alle 1/4 ukrainalaisia sitten muita päälle.
   trollitehtaita ei todistetusti taida olla löydetty kuin natomaista,tai sinne kallellaan olevista.kaikkea kaikesta kyllä todiste vapaasti esitetään,että oletettavasti,tai on syytä uskoa,tai että ihan on todisteita,tosin niitä ei sitten esitetä.

   Tykkää

   • Kun tutustuu Suomen historiaan niin pesunkestävä putinisti löytää helposti vastaavat perusteet Suomenkin liittämiseksi Venäjään. Ei siinä ole mitään uutta että putinisti löytää historiasta syyt ja oikeutukset Venäjän väkivaltaiselle laajenemiselle. Millä aikajänteellä suvereeni valtio saisi lopullisesti pitää rajansa Söyringin mielestä? Suvereeni valtio on suvereeni vasta x vuoden kuluttua ilmeisesti.

    Venäjä salamurhailee tuon tuosta omia kansalaisiaankin, mutta kuka näitä Politkovskajia laskee ja Nato on pahuuden ydin, kuten perustajajäsenmaa Tanska.

    Ai että Norjassa ihan suunniteltiin eroa 2012, ja mitenkäs se tuoreempi data nyt kun Venäjän todelliset karvat taas ovat kaikkien nähtävillä? Ruotsikin alkaa nähdä valon, mutta suomalaisten aivopesu on tiukassa ja sehän kelpaa imperialistiselle roistovaltiolle.

    Niin kovasti Krimin kansanäänestyksen lopputulosta jopa järjestäjä pelkäsi että kansainvälisiä vaalitarkkailijoita ei huudeille kutsuttu. Ei sen uskottavuuden väliä, tarkoitus pyhittää keinot. Ja onhan se todella omega-3 -aivoista uskoa itäblokkimaalle tyypilliseen huikeaan 95% murskavaalivoittoon, etenkin sen puhtaaseen, suorastaan pyhään demokraattisuuteen. Tosin vaalituloksen legaali arvo uskottavuudesta puhumattakaan on käytetyn vessaperin luokkaa, mutta kovasti sillä tuloksella kuitenkin koitetaan jotain perustella.

    Viedään kaikki Suomen venäläiset vaikka Imatralle ja ihan varmasti he haluavat venäläisten spetsnazien rynkkyjen ympäröimänä liittää kohteliaiden miesten järjestämällä kansanäänestyksellä alueen Venäjään, faasha-Putinkin tykkäisi ja ilmeisesti Bäckman, Söyring & co., onhan Imatra ja koko Suomi entistä pyhän Venäjän maata.

    Tykkää

   • melkoisessa akvaariossa se hauli majailee,tai jopa kuplassa omassa akvaariossaan,jonka mediat luoneet,vai ihanko kuuluu siihen kuplan luojien porukkaan.
    totuus kai kuitenkin on,että britit,ja jenkit väkivaltaisesti miehittävät alueita,eikä edes tarvi olla ihan ”omalla” takapihallaan ne paikat.ranskankin hallinoimalla saarella oli ”kansanäänestys” joku aika sitten,tosin mitä kuvissa näky porukkaa,niin ihan ei näyttäneet äänestäjät alkuperäisväestöltä…
    ja kovasti sitä jenkeissäkin tapahtuu omituisia itsemurhia,ja kuolemia…mutta kuka näitä laskeskelee,tai tutkii.

    ja natohan on lähes kaikkien sotien takana,ja pahuuden ydin,joka palvelee vain yksityistä sotateollisuutta,ja todellisilla valeuutisilla oikeutetaan niitä sotia,ja ylläpidetään jännitteitä.
    eikä haulia häiritse natomaiden suvereenien maiden kimppuun hyökkäilyt,tai israelin jatkuvat maan ryöstöt…ettei vaan olisi yhden asian trolli kyseessä,pitäisihän sitä olla huolissaan,jos huoli aitoa olisi,niin muidenkin tekemisistä,jota sitten olisikin aika liuta ruodittavaksi,ja vakavia rikoksia,jotka koituneet miljoonien kuolemaksi.

    Tykkää

 6. Mitä tapahtuukaan Kiovan ja Donetskin suunnalla toivon että se koskettaa Suomea mahdollisimman vähän. Ehkä hurskas toive. Puolalla on traagisempi Venäjä-historia kuin Suomella, silti siellä tapahtui (potentiaalisesti Venäjää hyödyttävä) ”kansallinen käänne”. Meillä tuskin tapahtuu kun Venäjä-mielipiteet repivät hajalle kaikki nykymenolle vaihtoehtoiset koalitiot. – – – Vähän jo kohtalokkaan asian vierestä: kukaan ei voi todistaa että EI ole ”Putinin trolli” , mitä paremmin todistaa sitä parempi trolli. Olisivatpa vuorenpeikot jääneet jonnekin Trollhättanista luoteeseen…

  Tykkää

 7. Kilohauli, tarkoitatko Krimin autonomian kansanäänestystä 2014,johon OSCE kieltäytyi lähettämästä tarkkailijoita https://www.osce.org/cio/116313 vai Ukrainan vaaleja 2019, jolloin Ukraina kieltäytyi päästämästä venäläisiä tarkkailijoita https://www.osce.org/odihr/410958 ?

  Krimin väestöstä enemmistö on etnisiä venäläisiä. Miksi sinusta on outoa, että he halusivat irtaantua Ukrainasta? Krimin tataarit (mongoli-alkuperää) äänestivät myös irtautumisen puolesta. Ei Krim ole Ukrainaan edes kauan kuulunut, Krimin tataarit julistivat sen itsenäiseksi 1917, jonka jälkeen se oli Krimin autonominen sosialistinen tasavalta (1921). Krim siirrettiin Ukrainaan vasta 2. maailmansodan jälkeen (Pereyaslav Agreement) 1954 autonomiana, ja taas NL:n hajotessa se siirrettiin 1991 vasta itsenäistyneeseen Ukrainaan jonka rajoista sovittiin tuolloin.

  Pääsemme siis alle sataan, ei satoihin vuosiin.

  Ylekin kävi 1990-luvulla haastattelemassa krimiläisiä, jotka halusivat irti Ukrainasta.

  ——
  Karista se ajatus, että jokainen joka yrittää katsoa asioita tasapuolisesti, olisi Putinin trolli ja Venäjän agentti.

  Esim. poliitikkojen edellytetään ”katsovan koko kuvaa”. Toimittajienkin soisi joskus kokeilivan.

  Tykkää

  • Voit tuon kärjistetyn Imatran esimerkin kautta tykönäsi miettiä, miksi vaalitarkkailijoita ei lähetetty. Voin antaa vinkin, liittyy siihen moneen kertaan mainitsemaani vaalien legaliteettiin, joka ei millään meinaa merkitä kirjoittajalle mitään. Yksipuolisilla huutoäänestyksillä ei rajoja määritellä.

   On muuten hitusen eri asia sulkea yksi maa – jolla on vahvat intressinsä vaaleissa – vaalitarkkailun ulkopuolelle, kuin se että vaalien järjestäjä valitsee vaalitarkkailijat sitten omatoimisesti ja pitää vaalit. En oleta tämänkään eron aiheuttavan taiteilijassa tuntemuksia.

   Baltiakin itsenäistyi vasta 1991. Liittyivät ensi töikseen NATO:n ja olivatkin kaukaa viisaita. Kun rajat ovat ilmestyneet noin myöhään, niin samalla putinistisella logiikalla Venäjä voisi liittää nämä merkittävien venäläisvähemmistöjen maat itseensä, tai ainakin osia näistä. Olisikin tämän todennäköisesti jo väkivalloin tehnyt, mutta onneksi on NATO:n pelote.

   A-siantuntijasta paljastui oikein kunnon whataboutisti, ilman konkreettisia esimerkkejä. Vinkki: NATO ja USA eivät ole ekvivalentteja, eivätkä näiden operaatiot. Pahuutta toki maailmasta löytyy, joka laidalta. Mutta sotilaallisen turvallisuusuhan meille aiheuttaa yksinomaan Venäjä. NATO-norskeja vastaan kansakunnan kokoon nähden vahvaa armeijaa ei ole rakennettu.

   Tykkää

   • Selväksi tuli, että mielestäsi autonominen Krim ei saa järjestää kansanäänestyksiä, ja että OSCEn kieltäytyminen vaalitarkkailijoiden lähettämisestä on vaalitarkkailijoita ehdottaneen Venäjän vika.

    ”NATO-norskeja vastaan kansakunnan kokoon nähden vahvaa armeijaa ei ole rakennettu.” — en ymmärrä, mitä tuolla haluat sanoa.

    Tykkää

 8. Autonominen Krim ei järjestänyt tätä laitonta kansanäänestystä – jollaiseen vaalitarkkailijoita ei tietenkään tule lähettää – vaan Krimin itseensä liittänyt Venäjä ne järjesti. Toki ymmärrän että tämä saattaa sinisilmäisimmille näyttää siltä että Krim järjesti vaalit.

  Tykkää

 9. Ukraina, jossa tuolloin maidanoitiin Ukrainan hallituksen korruptiota vastaan, olisi ollut uskottava taho järjestämään Ukrainan lakien mukaisen, uskottavan kansanäänestyksen autonomisessa Krimissä?

  Tykkää

  • Selvästi näkyvän ennakkoasenteesi vuoksi tuntuu turhalle mainita Julian Assangea, Ilja Janitskinia tai muita rinnastuvia tapauksia.

   ——
   IS-linkkisi käyttää sanoja kuten ”ilmoitti”, ”epäillään”, ”pidetään”, ”spekuloidaan”, ”saattaa” jne mikä on tarkoitettu kertomaan lukijalle, että todisteita ei ole, eikä artikkeli sisällä mitään tarkistettavissa olevaa varmaa tietoa.

   Tykkää

   • Selvästi ennakkoasenteessasi Venäjän syyttömyys on sinulle joka tilanteessa itsestäänselvyys, vaikka todistusaineisto sanoisi mitä. Venäjän agentit jäävät kiinni housut kintuissa tuon tuosta. Kun sitten Venäjä kiistää räikeät kiinnijäämisensä disinformaatiollaan, niin Söyring & co vetävät kättä lippaan ja räpsäyttävät sinisilmiään.

    Tykkää

 10. Selvästi et lukenut artikkelia.


  Sanotaan niin, että Venäjän ainainen syyllisyys kaikkeen ei ole minulle itsestäänselvyys, vaikka lehdessä niin lukisikin.
  Johtunee toimittajataustastani, että en usko lehtitietoihin tarkistamatta.

  Tykkää

  • Uskon ettet myöskään osaa antaa yhtäkään esimerkkiä Venäjän syyllisyydestä yhteenkään brutaaliin viimeaikaiseen tekoon vaikkapa tästä jäävuorenhuippu-listasta: Georgian sota, Politkovskaja, Skripal, Tsekin asevarikon räjäytys, Navalnyi ja tämän ympärillä tapahtuneet kuolemat, MH17 – vaan kaikki on purematta nieltynä Venäjäparan aiheetonta ryvettämistä. Et edes huomaa omaa räikeää biasiasi, jossa imuroit (dis)informaatiota vain Venäjän eduksi. Venäjän intresseille hyödyllinen yksilö.

   Tykkää

   • tiedän,ja itsekkin tiedät,ettet pysty näyttään listaamistasi asioista ensimmäistäkään todistetta väitteiden tueksi.pitäis kai olla semmoinen syyttömyys olettama,jollei ole todisteita esittää.kuten jälleen tsekin vanhassa räjähdyksessä nyt,kerrotaan oelvan todisteita,mutta eipä nitä esitetä.ja yllätys yllätys,räjäyttäjät oli sitten jopa samat herrat,jotka skripalit ”myrkytti”…kuulostaa ihan bellingcatilta tilatulta tarinalta,varmaan sieltä pian saadaan jo todisteita,jotka saattavat sitten osoittua väärennöksiksi,kuten heidän todisteillaan on tapana.
    viimeisimpänä taisi olla väärennöstä tarjolla OPCW skandaalissa,,,jollainen sen pitäisi olla,mutta erikoisesti valtamediat vaienneet asian täysin…eikä varmaan syynä ettei mediat ole kenenkään asialla,eikä ketään vastaan.

    ja edelleen erikoisen kiinnostuneita ollaan mediassa ja poliitikkojen toimesta,rasistisesta navalnysta,olishan tota siinä vankilassa muitakin vankeja kai,jotka tarvitsisi huomiota,tai britaniassa olis myös,mutta ei kelpaa medioille,vaikka mitkä kuuluisudet olisivat osoittamassa mieltään hänen puolesta,tai yk:n kidutuksen vastaine erikoislähettiläs tuomitsee kohtelun,ei sanaakaan,mutta navalnysta riittää asiaa,ja hänen henkilökohtaisesta lääkäristä,joka joku silmälääkäri…vai onko vaan optikko,ja ihan itse perustamansa ”lääkäriliiton” asialla,erikoisesti keskittyy ”lääkäriliitto” ihan muihin asioihin,kuin lääketieteellisiin.ja tämmöistä sontaa suoltavasta mediasta hankit ”tietosi”.

    Tykkää

 11. Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_38263_08_Annexes_ENG.pdf

  On the night of 7 to 8 August 2008, a sustained Georgian artillery attack struck the town of Tskhinvali. Other movements of the Georgian armed forces targeting Tskhinvali and the surrounding areas were under way, and soon the fighting involved Russian, South Ossetian and Abkhaz military units and armed elements. It did not take long, however, before the Georgian advance into South Ossetia was stopped. In a counter-movement, Russian armed forces […]”

  —-
  Skripalien ja Navalnyin tapauksissa ”maailman tappavimman, sotilastason hermomyrkyn käyttö” meni pieleen, ja vaikuttaa kaiken kaikkiaan kertakaikkisen idioottimaiselle tavalle lihvata joku huomiota herättämättä. Koko juttu voi olla vain myyvä tarina.

  —–
  Der Spiegel ei laske Politkovskajan murhaa Putinin ovelle https://www.spiegel.de/international/world/slain-russian-journalist-new-details-emerge-in-politkovskaya-murder-case-a-789711.html

  —–
  MH-17 tutkinta on ollut poliittista peliä ja farssia tähän asti.

  —–
  Tsekin asevarikosta en tiedä mitään- On saattanut vaikka palaa Ukrainan asevarikoiden tapaan — kun sisältö on myyty.

  Tykkää

 12. Ylempänä jo mainitsin Venäjä-mielipiteet, siis ikään kuin Suomella ei olisi muitakin ongelmia. Ikää kertynyt sen verran että ymmärrän ns. ryssävihan, jos taustalla on esim. upseerisukua tai evakkomatkaa. Ja ”ystävyys” näin erikokoistenkin maiden välillä ei voi olla hienointa laatua. Mutta kohtalaisen hyvät suhteet itään tarvitaan tai Suomi on äkkiä ezkimoreservaatti, vaikka muuten menisi hyvinkin. Paasivi, Haavikko, Klinge ainakin lukemisen arvoisia, vaikka mitään ”linjaa” ei enää voi tullakaan. – – – Kommenteissa ”kilohauli” esitti suunnilleen Hesarin ja Ylen näkökantoja, ovatko ne hävettäviä kun ei voi nimellään esiintyä?

  Tykkää

  • Hyvät suhteet on suomalaisille sellainen naiivi illuusio, josta Venäjä paskat nakkaa, jos näkee sopivan tilaisuuden koittaneen lähteä jälleen kerran tänne ryöstöretkelle. Suomalaisilla oli sama illuusio vuonna 39 ja sen vuoksi varustus oli mallia Cajander – ei vaan millään uskottu idän uhkaan, mutta niin vain kävi. Suomella on toki hitokseen ongelmia, mutta sotilaallinen uhka tulee Suomelle yksinomaan idästä, ja se onkin sen magnitudin uhka realisoituessaan ettei sen parane antaa kasvaa, joka tapahtuu huomaamatta samalla kun jää muhimaan itsensä kanssa sinne hyvien suhteiden illuusioon ja uskoon Venäjän uhriudesta ja syyttömyydestä mihin tahansa. Hesari ja Yle ovat monissa kohtaa paskaa täynnä (erityisesti nykyisen maahanmuuton ihanuudessa), mutta jos näet yhtymäkohtia mielipiteissäni Yleen ja Hesariin, niin lievennän hitusen kantaani näitä medioita kohtaan. Avoin media sen sijaan räikeine mRna-valheineen ja syytön viaton puhdas -Venäjä ihannointeineen putoaa valemedian tason alle..

   Tykkää

   • Mitä Venäjä Suomesta ryöstäisi? Kuusipuuta ja suoturvetta?

    Miksi Venäjä haluaisi puskurivaltion tilalle lisää puolustettavaa aluetta, jonka alkuperäisväestö on vihamielinen?

    Se, että Suomi varustautuu puolustamaan aluettaan on järkevää. Henk.koht. suosisin sissitaktiikkaa, koska armeijoiden mieslukumäärän ero on sellainen, että Suomella ei ole varaa joukkojen keskityksiin kuin pari kertaa. Jos ny maajoukkoja edes ehditään liikutella.

    Hävittäjiä parempi ratkaisu Suomelle olisivat varmaankin dronet.

    Se, että Suomen media vittuilee naapurille, osoittamatta uutisoinnissaan tasapainotetun tarkastelun häivähdystäkään, ja että Suomen hallitus flirttailee NATOn kanssa ei kaiketi vähennä sotilaallista uhkaa yhtään.

    NATOlla ei ole tarvetta ottaa Suomea jäseneksi, koska isäntämaasopimuksella NATOlle annettiin jo kaikki NATOn haluama.

    En ihannoi Venäjää — enkä Yhdysvaltoja, NATOa, EU:ta, Suomea, Ruotsia, YK:ta tmv.

    Tykkää

  • Suvussani on upseereita ja evakkoja. Eivät he vihanneet venäläisiä, pitivät sotaa hallitusten sotana, eritoten upseerivaarini, joka välillä oli kaukopartioimassakin.

   Tykkää

 13. http://thesaker.is/did-the-us-try-to-murder-lukashenko-open-thread-14/

  Nimimerkki The Saker kysyy oliko USA suoraan murhayrityksen takana jossa Valkovenäjän presidentti piti murhata.

  Paitsi että juttu sinänsä on kiinnostava, se sisältää luettelon (osittaisen) niistä ilkitöistä joista Venäjää perättömästi ja jatkuvasti syytetään, The Sakerin mukaan. Tämä luettelo olisi erityisen tärkeää luettavaa ”Viralliselle Suomelle”, jolle se on todempi kuin raamatun käskyt.

  The Saker, jonka oikea nimi jossain vilahtikin, on USA:ssa asuva ja siellä koulutuksensa saanut sotilasstrategian asiantuntija. Venäläissukuinen, mutta Sveitsissä syntynyt ja ilmeisesti edelleen sen kansalainen.

  Valkovenäjän värivallankumous meni pieleen Suomen innokkaasta tuesta huolimatta. Selittynee mm. sillä, että maan valtaenemmistö on venäläinen ja siihen nähden puolalainen ja liettulainen vähemmistö on liian heikko.

  Pieleen menneen kumoushankkeen looginen jatke on johtajan salamurhaaminen. Tämä on yhtä amerikkalaista kuin omenapiirakka. Castron veljeksiin kohdistui satoja murhasuunnitelmia aina 2000-luvulle saakka. Viimeisin toteutunut murha oli kenraali Soleimanin surmaaminen, jota ei edes yritetty salata, vaan jolla rehenneltiin. Soleimani ei toki ollut presidentti, vaan saattoipa olla Iranin kunnioitetuin johtohenkilö.

  The Saker toteaa, että toisin kuin Venäjän väitetyissä toimissa, ”highly likely”, tässä tapauksessa miehet on tavattu verekseltään ja heidät on kuvattu ja kuultu. Ja kun Biden soitti Putinille, asia otettiin puheeksi, eikä se ainakaan parantanut tunnelmaa.

  Mediassa tästä ei ole mainintaa ja sen tilalle tarjotaan vanhaa tarinaa Tsekeissa tapahtuneesta ammusvaraston räjäytyksestä. Siellä asialla olisivat tarinan mukaan olleet samat heput jotka eivät saaneet Skripalia hengiltä vaikka heillä oli mukanaan kaksi pulloa supermyrkkyä joka olisi riittänyt koko Salisburyn surmaamiseen. Varsinaisia tunareita nämä Venäjän agentit.

  Tykkää

  • Amerikkalainen National Security Archive julkaisi muutama päivä sitten artikkelin CIA Assassination Plot Targeted Cuba’s Raul Castro https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/cuba/2021-04-16/documents-cia-assassination-plot-targeted-raul-castro?eType=EmailBlastContent&eId=aa22d9b9-405a-4c7a-b50d-d63d7e05a1b8

   jossa arkistölöytöjen perusteella selvitellään yhtä ensimmäisistä, tiedossa olevista CIAn Castron veljeksiin kohdistamista salamurhayrityksistä. Tarkoitus oli järjestää Raul Castrolle ”lento-onnettomuus” Prahasta Havanaan suuntautuvalla lennolla heinäkuussa 1960.

   Artikkelissa otetaan esille myös Fidel Castron murhayritys (Sikojen lahti -tapaus).

   Liitteenä on alkuperäiset asiakirjat.

   ———–
   Itsekin olen äimistellyt tätä Novichokkia: Aineen pitäisi olla tappavaa kuin mikä, eikä sille ole vastalääkettä mutta kukaan ei kuole, vaikka määrällä olisi pitänyt saada hengiltä vähintään puoli Salisburya ja Navalnyin tapauksessa hotellin verran väkeä.

   Tyydyttävästi selittämättä on myös se, miten äärettömän vaarallinen hermomyrkky kuljetettiin huomaamattomasti suunnitelluille tappopaikoille ts. kukaan ei vaan sattunut huomaamaan eikä valvontakamerat tallentamaan kaasunaamariin, suojahaalareihin ja muihin varusteisiin pukeutunutta tappajaa (tai kahta), joka kantoi mukanaan lyijyvuorattua erikoisvalmisteista hermomyrkyn sisältävää salkkua.

   Siveltyään myrkyn Skripalien ovenkahvaan ja Navalnyin kalsareihin, tappaja oletettavasti hävitti kaasunaamarin, suojahaalarin ja hermomyrkkysalkun jauhamalla ne atomeiksi taskuun mahtuvalla ydinkäyttöisellä ongelmajätepolttimella?

   Tykkää

   • ja olikos kalsari teoriaan päädyttyä,tutkimusten apuna niinkin luotettavat tahot,kuin cnn,ja bellingcat.ihme sekin,että yhdet kalsaritko sillä vain oli,vai mistä tiesivät juuri oikeisiin hiipiä suojapuvuissaan sitä myrkkyä pistään.kuitenkin ajatus,että oli jo jalassa ne,on kai mahdottomuus.
    ja olisi kai omituista jälleen se,että kukaan muu ei saanut edes oireita,kuitenkin salisburyssa purettiin rakennuksiakin,no varmaan taustalla jotain muuta syytä niille toimille,kuin pelko myrkystä.kaikkee siellä tuhottiin,ja toisaalta kaikkea ei,jotka tuhottujen kohdalla esitetyistä syistä rakennuksista,autoista yms. juurikin olisi pitänyt tuhota,ja kansalaisia sitten kehotettiin vain kosteuspyyhkeillä pyyhkiä paikkoja puhtaaksi…
    sitten tarinointi poliisi baileyn seikkailuista,joka oli välillä ensimmäisenä puistossa,sitten oli ensimmäisenä skripalien talolla,tajusi jotenkin mennä suojapuku päällä sinne(varmaan kuuluu joka poliisiauton vakiovarusteisiin semmonen…)sitten oli mennyt takaovesta,kun ei ollut saanut etuovea auki.
    sitten vaikka taloa ”jouduttiin” purkamaan,niin paljon siellä ramppas poliisia ilman suojapukuja,ja lemmikit kuoli nälkään siinä talossa,ei myrkkyyn,kuitenkin siellä niitä poliiseja ravas..ei ymmärrä.
    doh,totahan joutuis pienoisnovellin tässä kirjoittaan,jos kaikki omituisuudet kävis läpi siitä huonosti käsikirjoitetusta tarinasta

    Tykkää

  • oliskohan tsekin tapauksen tarkoituksena torpata rosatomin voimalahanke,ja sputnik rokote.
   outoo,että tätä globaalia ”tappajaa” vastaan kuvittelis taisteltavan kaikin keinoin,mutta EMA:lta ei vaan tule lupaa sputnikille,
   ylellä tänään kerrottiin että EMA:lta odotetaan lupaa j&j rokotteelle,jonka käyttöä jo keskeytetty muualla.sputnikin ei tiedetä aiheuttaneen ensimmäsitäkään kuolemaa,ja onko vakavia haittavaikutuksiakaan ilmoitettu,mutta ei kelpaa,näitä kokeellisia kyllä pikavauhdilla hyväksyttiin,painostuksellakin.ja rokotettuja vaan silti sairastuu.
   kuitenkaan useista tuhansista perusterveiden työikäisten kuolemista niihin rokotteisiin ei uutisoida,puhumattakaan sadoistatuhansista haittavaikutuksista….mutta heti on otsikoissa,jos joku niin sanottu perusterve koronan kanssa menehtynyt

   Tykkää

   • Sinulta on jäänyt huomaamatta pääasia: Sputnik on venäläinen — mistä seuraa automaattisesti, että data on epäluotettavaa, tilastot väärennettyjä, ja haitat jätetty kirjaamatta; venäläiset valehtelevat aina kaiken ja kaikesta. Näin meille on kerrottu ja kerrotaan.

    Eri asia tietysti, uskooko että näin on.

    Ranska ainakin haluaa kaupitella ydinvoimaloita maailmalle, joten on mahdollista että tsekki-case liittyy siihen jollain lailla.

    Tykkää

   • ja piti mainita vielä siähen j&j rokotteeseen,että siis suomi jo ehtinyt tilaamaan sitä 2,4miljoonaa annosta,pistä jälleen ajatteleen,että kenen etua päättäjät oikeasti ovat ajamassa.
    ja sputnik on venäläinen,ja mutta eipä voi perustella väärennetyillä datoilla,koska eikös sitä kuitenkin reilut 40 maata ole käyttänyt.
    ja voimalaa sinne muutkin tarjoilleet,kuin ranska,jenkki-kanadalainen firma ainakin tyrkyllä myös

    Tykkää

   • Deutsche Welle: Czech president questions Russian involvement in 2014 blast https://www.dw.com/en/czech-president-questions-russian-involvement-in-2014-blast/a-57329325

    Tsekin presidentti Milos Zeman sanoi televisiopuheessa, ettei heillä ollut tietoa venäjän väitetystä osuudesta 2014 ammusvaraston räjähdykseen kolmen viikkoa sitten, eikä heillä edelleenkään ole todisteita Venäjän osallisuudesta räjähdykseen.

    Tsekin turvallisuuspalvelu SBU:lla ei ole ollut esittää hänelle todisteita siitä että ”nämä kyseiset agentit olisivat olleet Vrbeticen alueella”

    Vuoden 2014 onnettomuustutkinnan mukaan vanhojen toisen maailmansodan aikaisten pommien virheellinen käsittely aiheutti räjähdyksen.

    Tykkää

 14. mitenhän on JÄLLEEN jäänyt valtamedialta huomaatta tämä tsekin presidentin lausunto.
  journalismin ohjeissa lukee:
  ”Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.”
  ja muuta ohjeistusta,jota jatkuvasti jätetään noudattamatta.

  semmonen tuli tossa mielipuoleen,että koska navalnyn henkilökohtainen silmälääkäri saa huomiota medioissa,ja puhutaan ”lääkäriliitosta”,niin pitäisiköhän teidän perustaa journalistien liittouma…alkais varmaan valtamediassa tuleen teille näkyvyyttä,ja juttua olisi ylellä,että ”journalistiliiton puheenjohtaja riikka söyring kertoo avoin.mediassa”….vai oliskohan niin,että kertoilisivat ”liittonne” taustoista,ja synnystä väheksyen

  Tykkää

 15. Suomessa on jo vapaamedian Toimittajaliitto https://toimittajaliitto.com/ josta vallanmedia uutisoi hauskoja salaliittoteorioita kehitellen 😀

  Valemedia MV-lehden puuhamiehet perustivat …
  https://www.hs.fi › politiikka › art-2000006351322
  21.12.2019 — Valemedia MV-lehden puuhamiehet perustivat ”Toimittajaliiton”, jonka taustalla on Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman. Ukrainan …

  Suomeen on perustettu Toimittajaliitto-yhdistys, jonka …
  https://ilkkapohjalainen.fi › uutiset › kotimaa › suomee…
  Toimittajaliiton verkko-osoite muistuttaa Suomen Journalistiliiton osoitetta. LEHTIKUVA/HANDOUT. HELSINKI. Suomeen on perustettu Toimittajaliitto-niminen …

  Suomeen on perustettu Toimittajaliitto-yhdistys, jonka …
  https://www.savonsanomat.fi › paikalliset
  17.12.2019 — Suomeen on perustettu Toimittajaliitto-yhdistys, jonka nettisivut viittaavat Journalistiliittoon. Toimittajaliiton verkko-osoite muistuttaa Suomen …

  En minä eikä AvoinMedia kuulu Toimittaja- tai Journalistiliittoon. Toimittajaliittoa voisi harkita 😉

  Tykkää

 16. ps. Navalnyi on lopettanut syömälakkonsa vankilan julkaistua filmiä vallanmedian otsikoiden ”nälkiintyneestä Navalnyista” vetämässä leukoja vankilan pihalla.

  Mitä hauskaa seurattavaa tästä vielä kehittyneekään…

  Tykkää

  • juu,on nähty myös.kun ”kuolemanporteilla” ollut,heti jo kunnossa kuntoileen….toisaalta voihan toi olla keventynyt niin nälkäillessään,että helposti tuulikin nostelis ilmaan

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s