Hävittääkö brittihallinto vanhuksia ja vammaisia koronan varjoissa?

AvoinMedia suomensi brittiläisen vapaamedian, The Daily Exposén, vallan vaikeaa aihetta kaivelevia artikkeleita yhdeksi kokonaisuudeksi. Vaikka tämä artikkeli keskittyy vieraisiin maihin, voi suomalainen lukija huomata monia yhteneväisyyksiä euro-globalisoitavassa, koronoidussa yhteiskunnassamme.

Diazepam steroideilla

Midazolam on yleisesti – myös Suomessa – palliatiivisessa hoidossa käytetty rauhoittava lääke ja sitä pidetään Isossa-Britanniassa yhtenä neljästä, kuolevien hyvälle hoidolle välttämättömästä lääkkeestä. Midazolam on myös yksi Yhdysvalloissa kuolemaan tuomittujen teloituksissa käytetyistä kolmesta lääkkeestä. Sen on tarkoitus aiheuttaa tajunnanmenetys, mutta sen varmuudesta on noussut keskustelua. 

Midazolamia käytetään myös leikkausta edeltävänä rauhoittavana ja estämään muistojen syntymistä tapahtumasta. Joskus sitä käytetään anestesiassa (nukutuksessa) aiheuttamaan tajunnanmenetys. Lisäksi Midazolamia on käytetty alentamaan tajunnantasoa hengityskoneeseen kytketyillä teho-osastopotilailla.

lähteet: Wikipedia, Fimea

Midazolam saattaa aiheuttaa vakavia hengitysongelmia, kuten pinnallista tai hidastunutta hengitystä tai hengityskatkoksen, joka saattaa johtaa pysyvään aivovaurioon tai kuolemaan. Ison-Britannian säännöstelyviranomaisten mukaan Midazolamia tulisi käyttää vain sairaalaolosuhteissa, joissa sydämen ja keuhkojen toimintaa voidaan seurata ja tehohoito on saatavilla. 

Lääkärin tai hoitajan tulee seurata Midazolamia saaneen potilaan tilaa hengitysongelmien varalta, koska lääke aiheuttaa merkittävää hengityksen heikentymistä. Lääkärille täytyy tiedottaa, mikäli potilas kärsii vakavasta tulehduksesta tai hänellä on tai on ollut minkäänlaisia keuhko-, hengitystie- tai hengitysongelmia tai sydänsairaus.

Midazolamin käytössä tulee noudattaa suurta varovaisuutta, jos potilaalla on krooninen munuaisvika, heikentynyt maksan tai sydämen toiminta. Suurta varovaisuutta tulee noudattaa myös ylipainoisten ja ikääntyneiden potilaiden kohdalla. 

Pneumonia & COVID-19

Viranomaiset esittävät, että COVID-19 on infektiosairaus, jonka aiheuttaa uusi SARS-CoV-2:ksi nimetty koronavirus. Maailman terveysjärjestö (The World Health Organisation, WHO) kertoo, että “useimmat infektoituneet kärsivät lievästä tai keskivaikeasta hengityssairaudesta ja paranevat tarvitsematta erityistä hoitoa”. Kuitenkin “ikääntyneillä ja riskiryhmillä kuten sydän- ja verisuonisairauksista, diabeteksestä, kroonisesta hengitystiesairaudesta tai syövästä kärsivillä on suurempi todennäköisyys sairastua vakavammin”.

Meille kerrotaan, että vakavaan COVID-19-sairausmuotoon kuuluu pneumoniaa ja hengitysvajautta. Näin ollen tyypillisiä oireita ovat mm. hengästyneisyys, yskä, heikkous ja kuume. Meille kerrotaan myös, että pahentuvista hengityshäiriöistä kärsiville, jotka eivät saa tehohoitoa, kehittyy akuutti hengitysvajaus ja vakava hengensalpaus.

Pneumonia on toisen tai molempien keuhkojen tulehdus, joka useimmiten aiheutuu infektiosta. Se aiheuttaa keuhkorakkuloiden täyttymisen nesteellä, mikä vaikeuttaa niiden toimintaa. Kroppa lähettää valkosoluja taistelemaan infektiota vastaan, mikä pöpöjen tuhoamisen lisäksi saattaa vaikeuttaa hapen siirtymistä keuhkoista verenkiertoon.

Pneumonia ei ole uusi ilmiö, joka olisi ilmestynyt COVID-19:n myötä – pelkästään vuonna 2019 Englannissa siitä kärsi 272 000 sairaalahoitoon joutuneista. Brittiläisen keuhkosäätiön mukaan vuonna 2012 tästä tulehduksesta kärsi 345 sadastatuhannesta, mikä tarkoittaisi noin 225 000 ihmistä vuoden aikana.

Keuhkosäätiö kertoo meille myös, että suurin osa pneumoniatapauksista ilmenee yli 80-vuotiailla. Esimerkiksi vuonna 2012 tässä ikäluokassa 1838:lla sadastatuhannesta kehittyi pneumonia. Tällä hetkellä Isossa-Britanniassa on noin 3,2 miljoonaa yli 80-vuotiasta, verraten siis heistä noin 60 000 sairastuisi pneumoniaan. Vuonna 2012 pneumonia aiheutti 28 592 kuolemaa eli 5,1 % kaikista kuolemantapauksista tuon vuoden aikana.

Heatmap-grafiikka (yllä) näyttää kuolemat 28 päivän kuluessa positiivisesta SARS-CoV-2-testistä henkilön iän ja kuoleman päivämäärän mukaan. Alle 60-vuotiaiden ikäryhmässä ns. koronakuolemien määrä on hyvin vähäinen, eikä varsin suureksi kasva 60–80-vuotiaillakaan. Huomattavasti eniten “korona”kuolemia näemme yli 85- ja etenkin yli 90-vuotiaiden ikäluokissa. 

Mutta mitä outoa siinä on? No, ei mitään, jos otamme huomioon eliniänodotteen Isossa-Britanniassa olevan 81 vuotta. Lisäksi tämä korreloi edellä mainittuun tietoon pneumoniatapauksista ja -kuolemista. Ei pidä unohtaa, että vakavaan COVID-19-sairausmuotoon liittyy pneumoniaa ja hengitysvajautta.

Tämä herättää kysymään, miksi koko kansakunnan on pitänyt pysyä kotona karanteenissa, säilyttää sosiaalista etäisyyttä, pitää maskia, pestä käsiään ja elää diktatuurisen tyrannian alla 15 kuukautta, koska britin eliniänodotteen ylittäneitä ihmisiä on kuollut tai kuolee …pneumoniaan, johon siis kuolee kymmeniätuhansia ihmisiä joka vuosi.

“Korona”kuolemat hoivakodeissa

Ison-Britannian tilastokeskuksen (Office for National Statistics, ONS) data kertoo, että vuoden 2020 huhtikuussa hoivakodeissa kuolleita oli 26 541 henkilöä. Verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon nousu on 17 850 henkilöä, mikä on puolet väitetyistä koronakuolemista saman ajanjakson aikana.

Hoivakodeissa havaittiin 21 %:n nousu kuolemantapauksissa, joita odotusarvioon nähden oli lähes 25 000 ylimääräistä – näistä liki 19 000 väitetysti koronakuolemia. Muut kuolemantapaukset hoivakodeissa nousivat 5 % vuosien 2015–19 keskiarvoon verrattuna.

lähde: ONS

Koko vuoden 2020 aikana Englannin ja Walesin hoivakodeissa kirjattiin 24 895 odottamatonta kuolemantapausta; kaikkiaan 141 390 kuolemaa. Pelkästään maalis- ja huhtikuussa hoivakodeissa kirjattiin 20 000 odottamatonta kuolemaa.

Vuonna 2020 huhtikuun 17. päivään päättyvään viikkoon mennessä hoivakodeissa kirjattiin 7028 kuolemaa, joista 2438 koronan aiheuttamia.  

Vuonna 2021 huhtikuun 16. päivään päättyvään viikkoon mennessä hoivakodeissa kirjattiin 1640 kuolemaa, joista 51 väitetysti koronakuolemia.

Kun poistetaan väitetyt koronakuolemat vuoden 2020 luvuista, muista  syistä johtuvia kuolemantapauksia jää 4590 eli 3001 tapausta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021. Kaava toistuu johdonmukaisesti kolmen seuraavan 3 kuukauden ajan.

Miksi niin monet kuolivat hoivakodeissa? Jos heille kehittyi vakavia COVID-19:n komplikaatioita, eivätkö he olisi tarvinneet kiireesti hoitoa – sairaalaolosuhteissa? Meillehän kerrotaan, että pahentuvista hengityshäiriöistä kärsiville, jotka eivät saa tehohoitoa, kehittyy akuutti hengitysvajaus ja vakava hengensalpaus.

Miksi nämä ihmiset olivat hoivakodeissa eivätkä sairaalassa? Koska Matt Hancock antoi käskyn pistää heidät sinne…

19.3.2020 hallinnosta määrättiin julkista terveydenhuoltoa (National Health Service, NHS) kotiuttamaan potilaat, jotka heidän mielestään eivät tarvinneet sairaalapaikkaa. Siirtojen vuodeosastoilta tuli tapahtua tunnin sisään kotiutuspäätöksestä ja sairaalasta poistamisen 2 tunnissa. Sairaanhoitopiireille (NHS trusts) kerrottiin, että niiden “täytyy sitoutua” uuteen ohjesääntöön.

Väitetysti näin toimittiin vuodepaikkojen vapauttamiseksi. He arvioivat lisäävänsä jo määräystä seuraavalla viikolla, siis vain yhden viikon aikana, ylimääräiset 15 000 vapaata sänkyä. Miksi ihmeessä nämä nyt kotiutetut ihmiset olisivat olleet sairaalasängyssä, jos heidän ei olisi tarvinnut olla? Lasaretissa ollaan hoidon tarpeen takia – ei paremman patjan. 

Taulukko näyttää (yksityisissä) kodeissa tapahtuneet kuolemat pääasiallisen kuolinsyyn mukaan ajanjaksolla 14.3.–11.9.2020 ja muutoksen verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon samalla ajanjaksolla. Miehillä kuolemantapauksia oli 4323 enemmän, naisten kuolemissa nousu oli 4364.

Englannissa kirjattiin 108 842 kuolemaa kotioloissa (kotiutettuna) ajanjaksolla 28.12.2019–11.9.2020. Lähes 33 %:n kasvu vuosien 2015–19 keskiarvoon verrattuna poiki 25 472 odottamatonta (ns. ylimääräistä) kuolemantapausta (yksityiskodissa).

Kotioloissa kuolleiden yleisin kuolinsyy oli dementia/Alzheimerin tauti, mutta eniten kasvua (111,1 %) kuolemantapauksissa oli, kun kuolinsyy oli CP-vamma tai muu halvauksellinen syndrooma. Sydämeen liittyvät kuolinsyyt olivat kasvussa, ja jopa – välitöntä sairaalahoitoa vaativaan – umpisuolentulehdukseen kuolleiden määrä oli kasvanut 75 %:lla. 

Sairaaloissa kuolleita oli yhteensä noin 258 000, mikä on 10 000 (4 %) enemmän kuin 5 vuoden keskiarvo. Kuitenkin sairaaloiden kuolemantapaukset, joissa kuolinsyy muu kuin korona, laski yli 40 000 (16 %).

Hallinnon massakotiutus-määräys tarkoitti, että tuhansittain sairaalahoidon tarpeessa olevia kotiutettiin hoivakoteihin. Mutta vanhuksien ja muiden haavoittuvaisten hylkääminen ei jäänyt Matt Hancockilta tähän… määräyksen antajalla ja brittien sosiaali- ja terveysministeriöllä (Department of Health and Social Care, DHSC) piti kiirettä erään lääkkeen hankinnassa…

Midazolamia kaikille kurjille!

Kertaus:
 • aiheuttaa merkittävää hengityksen heikentymistä
 • käytettävä vain sairaalaolosuhteissa, hoitohenkilökunnan valvonnan alaisena 
 • ikääntyneiden hoidossa noudatettava suurta varovaisuutta

Tietäen edellä kerrotun, kenellä tulisi mieleenkään käyttää Midazolamia (väitetysti COVID-19-peräisestä) pneumoniasta ja hengitysvajauksesta kärsivän potilaan hoitoon? No, kuten seuraavalta videolta voidaan nähdä, sellainen ehdottomasti tulisi Matt Hancockin & ystävien mieleen:

Pharmaceutical Journalin artikkeli (19.5.2020) vahvistaa Ison-Britannian ostaneen Ranskasta kahden vuoden varastot Midazolamia maaliskuussa 2020, ja “NHS:n pyynnöstä” yritettiin hankkia vielä paljon lisää:

Rauhoittavaa Midazolamia on saatu Ranskasta “varotoimena” lievittämään mahdollisia, koronan aiheuttamia vajauksia NHS:llä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lisähankintojen tiedustelun kerrottiin olleen osa “kansallista pyrkimystä vastata koronaviruksen leviämiseen” .

Miksi ihmeessä Iso-Britannian pitäisi ostaa kahden vuoden edestä Midazolamia – lääkettä, joka liittyy hengitysvajaukseen ja -lamaukseen –  hoitaakseen sairautta, joka aiheuttaa hengitysvajausta ja -lamausta?

NHS:n 27. lokakuuta 2020 julkaisema dokumentti ilmoittaa, että Midazolamia tulisi käyttää COVID-19-potilaiden saattohoidossa helpottamaan pelkoa, ahdistusta rauhattomuutta: 

lähde: NHS

Toinen NHS:n dokumentti “Rauhoittavien lääkkeiden käyttö tehohoidossa” vuodelta 2012 suosittelee Midazolamin käyttöä hengityslaitteeseen laitettavan potilaan rauhoittamiseen, mitä tiedetään vaaditun sairaaloissa potilaille, joille on kehittynyt – väitetysti COVID-19 aiheuttamana – vakava pneumonia. 

Dokumentissa kuitenkin myös sanotaan, että 3. vaihtoehtoa – johon Midazolam kuuluu – tulisi käyttää ainoastaan, mikäli 1. ja 2. vaihtoehdot eivät tuota toivottua tulosta. Mutta toisaalta huomautetaan, että Midazolamia voidaan lisätä 1. vaihtoehdon lääkkeisiin alentamaan Propofolin infuusioastetta.

lähde: NHS

Kolmannessa NHS-dokumentissa vuodelta 2018 esitetään, että Midazolamia tulisi käyttää leikkausta odottavan potilaan rauhoittamiseen.

Samassa dokumentissa vahvistetaan, että Midazolam voi heikentää hengitystoimintoja, etenkin sairastavilla ja vanhuksilla. Siinä todetaan selvästi, että annostus tulisi pitää mahdollisimman pienenä valmistajan ohjeistuksen rajoissa.

Dokumentti myös tarjoaa kätevän taulukon, jossa määritellään Midazolamin annostus vanhuksille ja sairastaville: korkeintaan 0.5–1 mg. Sivuvaikutuksiin kuuluu sydän- ja hengitystielamaus, ja lääkkeen käytössä tulee olla varovainen, jos potilaalla on hengitystiesairaus.

x3^ lähde: NHS

COVID-19:n – jonka kerrotaan olevan hengitystiesairaus – aiheuttaman ahdistuksen hoitoon luodussa ohjeistuksessa selvästi suositellaan aloitusannoksena 2.5 mg Midazolamia, tai 1.25 mg mikäli potilas on “erityisen heikkokuntoinen”. Kuitenkin, jos potilas on “äärimmäisen ahdistunut” kehotetaan pumppaamaan Midalozamia viidestä peräti kymmeneen milligrammaan asti.

Kuka on vastuussa näiden päätösten tekemisestä ja linjausten julkistamisesta ohjeistuksena?
Miksi heitä ei saateta vastuuseen asiasta? 

Marraskuussa 2020 Iso-Britannia siis hankki itselleen kahden vuoden varastot Midazolamia. Kuitenkin samaan aikaan lääketieteelliset operaatiot, joissa tarvitaan anestesialääkitystä, peruttiin vähintään kolmeksi kuukaudeksi.  Midazolania ei siis tarvita leikkauksia edeltävään rauhoitukseen. 

Backlog of procedures in England could cost NHS £3bn to work through after crisis. 2 million operations were cancelled at the end of March 2020 to free up beds for at least three months for “coronavirus” patients.

Ian Sample | The Guardian (26.4.2020)
More than 2m operations cancelled as NHS fights Covid-19

Tällainen vuosien edestä Midazolamin hamstraaminen vaikuttaa hirvittävältä rahan haaskuulta, vai mitä? Lääkkeen ohjeistuksen mukaisista käyttötarkoituksista ei vaikuta jäävän paljon jäljelle. Vaan kunhan tutustutaan lääkemääräystilastoihin, voimme todeta, että käytettyhän ne Midazolamit on.

Voisikohan Matt Hancock selittää:
Miksi vuoden 2020 huhtikuun aikana Midazolamia on määrätty tuplasti enemmän kuin vuonna 2019? 

Huhtikuussa 2019 Midazolamista kirjoitettiin 21 977 lääkemääräystä, sisältäen 171 952 yksikköä, joista valtaosa Midas Pharma -yhtiön valmistamaa Midazolam Hydrochloridea.

Huhtikuussa 2020 Midazolamista kirjoitettiin 45 033 lääkemääräystä, sisältäen 333 229 yksikköä, joista valtaosa Midas Pharma -yhtiön valmistamaa Midazolam Hydrochloridea.

Iso-Britanniassa kirjoitetuissa Midazolamin lääkemääräyksissä nähdään siis vuodessa valtava kasvu: lääkemääräyksissä 104,91 % ja yksiköissä 93,85 %. Mutta näitä määräyksiä ei ole kirjoitettu sairaaloista vaan yleislääkäreiltä (General practitioner, GP) – mikä voi tarkoittaa ainoastaan saattohoitoa. 

Kuolemat, jotka ovat tapahtuneet 28 päivän kuluessa positiivisen COVID-19-testituloksen saamisesta. 
Graafi on luotu Midazolam-liuoksen valmistusmäärien datasta esitettynä kuukausittain.

Huomaatko eron? Emme mekään, sillä eihän niissä ole. Piikit Midazolam-liuoksen valmistusmäärissä vastaavat – epäluotettavan testin perusteella – “koronan aiheuttamiksi” väitettyjä kuolemantapauksia.

huhti 2020 

 • valtava piikki Midazolamin sairaalamääräyksissä
 • valtava piikki Midazolam-liuoksen valmistusmäärissä
 • valtava piikki väitetyissä koronakuolemissa

tammi 2021

 • valtava piikki Midazolam-liuoksen valmistusmäärissä
 • valtava piikki väitetyissä koronakuolemissa

Voiko vahvaa korrelaatiota Midazolamin ylimääräämisen – ja ehkä ennenaikaisen elämän päättämisen – ja niihin liittyvien kuolemien “korona”kuolemiksi merkitsemisen välillä olla huomaamatta?

Heikot suden suuhun

Uskoisitko, että on olemassa niin älykäs virus, että se osaa valikoida vammaisia kuolonuhreikseen? Katso vaikka Iso-Britannian tilastotietoja: tammi–marraskuun 2020 “korona”kuolleiksi merkatuista 30 296:lla oli vamma (disability). Kolme viidestä “korona”kuolleesta kärsi oppimisvaikeuksista (learning disability) ja/tai oli vammaisia:

Ja pahenee vain… ONS:in eli tilastokeskuksen mukaan COVID-19:än sairastuneella miehellä tai naisella, jolla on oppimisvaikeuksia, on 3,7 kertaa suurempi todennäköisyys menehtyä “koronaan” kuin miehellä tai naisella, jolla oppimisvaikeuksia ei ole:

Tiivistelmässään ONS kertoo, että “mikään yksittäinen tekijä ei selitä huomattavasti kohonnutta todennäköisyyttä COVID-19:än liittyvään kuolemaan vammaisten ihmisten kohdalla”.  Oppimisvaikeuksista kärsivien kohdalla kerrotaan, että “suurin vaikuttava tekijä yhdistettiin hoivakodissa tai vastaavassa ryhmäkodissa/laitoksessa asumiseen”.  

Se, että asuu hoivan alaisena ja kärsii oppimisvaikeuksista, ei tarkoita että todennäköisemmin kuolisi “koronaan”. Mitä se tarkoittaa on se, että on todennäköisempää että joku asettaa elvytyskiellon (Do Not Resuscitate Order, DNR) kysymättä lupaa potilaalta tai läheisiltä. 

Hoivakodin tai NHS:n henkilöstö käyttää sitten elvytyskieltoa lupana siirtää potilas saattohoitoon, johon kuuluu Midazolamin annostelu. Tiedämme, että tätä tapahtuu, sillä niin kertovat Amnestyn ja brittien hoivaviranomaisen (Care Quality Commission, CQC) raportit: 

Hoivakotien johtajat ja henkilöstö sekä asukkaisen omaiset eri puolilta maata kertoivat kokemusten perusteella Amnesty Internationalille, kuinka sairaalat, ambulanssitiimit ja yleislääkärit lannistivat tai suorastaan estivät yritykset lähettää hoivakotiasukkaita sairaalahoitoon.

Amnesty: Care Homes Report

Yorkshireläinen hoivakodin johtaja kertoi Amnestylle: ”Maaliskuussa yritin saada asukkaan sairaalaan. Ambulanssiin oli palkattu lääkäri luokittelemaan potilaita kiireellisyyden mukaan, mutta he sanoivat: ’No, hänen elämänsä on jo joka tapauksessa lopussa, joten emme aio lähettää ambulanssia.’”

Amnesty: Care Homes Report

CQC katsoi tarpeelliseksi antaa elokuussa 2020 lausunnon koskien asiattomien (laittomien, toim.huom) elvytyskieltojen asettamista hoivakotiasukkaille omaisille ilmoittamatta.

CQC:n mukaan 34 % sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä oli painostettu asettamaan painelu-puhalluselvytyskieltoja (Do Not Attempt Cardiopulmonary Resuscitation, DNACPR) vammaisille ja/tai oppimisvaikeuksista kärsiville potilaille keskustelematta asiasta potilaan tai tämän perheen kanssa.

Vuosia suunniteltu “puhdistus”? 

Miksi hoivakotikuolemia muista syistä (kuin COVID-19) oli niin valtavasti “ensimmäiseksi korona-aalloksi” väitetyn ilmiön aikaan? Vastaus on yksinkertainen: hallinnolla ja sen lääketieteellisillä neuvonantajilla sekä NHS-pomoilla oli suunnitelma: ikäihmisiltä ja muilta haurailta ryhmiltä perutaan hoiva, kielletään lääketieteellinen hoito ja pistetään heidät loppuelämän tielle.

Tuo loppuelämän tie tarkoittaa kaiken (hoitavan) lääkityksen, ruoan ja veden jakelun lopettamista ja Midazolam/morfiini-cocktailien annostelua. Tuo tie näkee heidän kuolevan lääkkeiden yliannostukseen, nälkiintymiseen ja nestehukkaan.

Väitetyn pandemian alussa tapahtui monia asioita, ja ne kaikki oli suunniteltu vuosia etukäteen. Koronalain (Coronavirus Act 2020) varjossa hallitus…

 • muutti lakia kuolleeksi julistamisesta
 • muutti lakia polttohautauksesta
 • muutti lakia terveyspalvelujen korvausvelvollisuudesta
 • muutti lakia hoivakotien vierailukäytännöistä

Sillä aikaa, kun kaikki tämä oli tapahtumassa, Matt Hancock and Chris Whitty ohjeistivat sairaaloita kotiuttamaan mahdollisimman paljon potilaitaan hoivakoteihin – missä läheisiä kiellettiin nyt vierailemasta, missä lääkärin ei tarvitse nähdä potilasta kuolleeksi julistamiseksi ja missä “hoivaajat” eivät ole vastuussa kenenkään kuolemasta kunhan koronaepäily löytyy taustalta. 

NHS:n dokumentin perusteella maaliskuussa haalitut parin vuoden varastot Midazolamia olivat ehtyneet lokakuuhun 2020 mennessä:

lähde: NHS

Mutta taas täydennyksen jälkeen varastot olivat taas tyhjät helmikuuhun 2021 mennessä, kerrotaan:

lähde: NHS

Graafissa näkyy Ison-Britannian kaikki Midazolam-lääkemääräykset, kuin myös kaikki odottamattomat, ns. ylimääräiset kuolemat maassa tammikuusta 2020 maaliskuuhun 2021. 

Vuonna 2016 NHS esitti suunnitelman purkaa sairaalahoito-oikeus hoivakotien asukkailta pandemian tapauksessa, jolloin hoitoon pääsy priorisoitaisiin menetettyjen elinvuosien perusteella, kertovat dokumentit. Toisin sanoen umpisuolentulehduksesta kärsivälle teini-ikäiselle tarjottaisiin vuodepaikka sairaalassa ja kohdeltaisiin asiallisesti. 

Dokumentit julistavat kuitenkin selvästi, että ikäihmisiltä kielletään hoito ja pistetään heidät “loppuelämän tielle” (eli edellä esitetyn perusteella vanhukset ja vammaiset lopetetaan elvytyskielto ja saattohoito murha-aseina, toim.huom)

Dokumentit myös antavat käsitystä NHS:n etukäteisarviosta väitetyn COVID-19-pandemian varjolla suunnittelemansa toiminnan vaikutuksesta hoivakotikuolemien määrään. Verrattuna siihen, mitä olemme nähneet suunnitelman täytäntöönpanon jälkeen, NHSn arvioi massiivisesti alakanttiin. Tiivistelmässä NHS esittää, että hoivakodeissa kuolisi aallon aikana 5500–5800 ihmistä. Todellisuudessa pelkästään ensimmäisen aallon yhden viikon aikana kirjattiin 2000 hoivakotikuolemaa enemmän kuin NHS laski koko aallon aikajaksolle.

Salaiset dokumentit kertovat myös, kuinka NHS vastauksena pandemiaan suunnitteli rajoittavansa terveyspalvelujen tuottamisen ainoastaan kriittisiin toimintoihin – eli vaihtaa palliatiiviseen ja saattohoitoon. Vuonna 2017 NHS tajusi, ettei sillä ole tarpeeksi pätevää saattohoito-henkilökuntaa. He kehittivät siis koulutuspaketteja, jotka saataisiin nopeasti toimintaan pandemian aikana,  ja koulutti sillä välin “kiinnostunutta” henkilöstöä:

x2^ lähde: CygnusReports

Saattohoito-ohjelman kosto?

Vuonna 2013, hallinnon tilaaman arvion jälkeen, päätettiin lakkauttaa “Liverpool Care Pathway”, jonka alkuperäinen tarkoitus oli taata rauhallinen ja miellyttävä kuolema. Arviossa kuitenkin kerrottiin, kuinka sairaalahenkilökunta tulkitsi sen saattohoito-ohjeistusta väärin. Tämä johti tarinoihin potilaista, jotka viettivät elämänsä viimeiset viikot huumattuina, näännytettyinä ja kuihdutettuina.

Kammottavat kertomukset perheistä, joille ei kerrottu että heidän läheisensä oletaan piakkoin heittävän henkensä. Jotkut olivat saaneet hoitajilta huutoa, kun olivat yrittäneet tarjota potilaalle lasin vettä. Hoitohenkilökunta oli tulkinnut saamastaan ohjeistuksesta, että nesteen antaminen saattohoitopotilaalle olisi väärin tehty.

Todisteet viittaisivat siihen, että Liverpool Care Pathway teki huhtikuussa 2020 paluun koston hengessä; terveysministeri Matt Hancock, hallinnolliset neuvonantajat ja NHS-pomot ohjaksissaan. 

Todisteet viittaisivat siihen, että todellisuudessa kansalaiset määrättiin pysymään kotona suojelemassa NHS:ä, joka kaikessa rauhassa saattoi lopettaa vanhusten ja vammaisten elämiä ennenaikaisesti – koronan varjolla. 


Suomentanut Johanna / AM

Tutustu myös

What really happened to ‘Midazolam Matt’ Hancock? The Exposé (4.7.2021)
Lawyers send open letter to UK Gov., Hancock, Whitty, & Vallance demanding answers on alleged mass murder in care homes through the use of Midazolam The Exposé (18.8.2021)

Aiheeseen liittyy 

Healthcare and pharmaceutical companies are the top corporate givers; when the large product donations of these companies are taken out of the equation, however, the financial and mining sectors dominate. [T]here is an increasing tendency, particularly for pharmaceutical companies, to make large product donations. In AstraZeneca’s case, for example, major product donations make up nearly 90 % of their stated WCI.

UK corporate citizenship in the 21st century CGAP Briefing Note 9 (May 2012)

Jotta varsinainen hengityslaite voisi auttaa, on usein parempi, ettei potilas hengitä itse ollenkaan etenkään hoidon alkuvaiheessa. ”Potilaan hengitystä ja tajuntaa voidaan vaimentaa opiaattilääkkeillä ja sedaatiolääkkeillä. Hän on tällöin itse tietämätön tilastaan.”

Opiaatilla tarkoitetaan morfiinin kaltaisia huumaavia lääkkeitä. Sedaatiolääkkeet vaikuttavat keskushermostoon niin, että tajunnan taso laskee. Sedaatiolääkkeet voivat laskea verenpainetta, joten tehohoidossa potilas tarvitsee usein tukea verenkiertoonsa lääkkeillä, vaikka varsinaista verenkiertovajausta ei olisikaan.

Tehohoidossa potilaalle asetetaan myös nenä-mahaletku, jota pitkin mahalaukkuun menee ravintoaineita. Nesteytyksen kanssa pitää olla tarkkana. ”Koronapotilaat pidetään mieluummin niukoilla nesteillä, koska se on parempi keuhkoille.” Vaikeimmin sairaille koronapotilaille kehittyy keuhkokuume. Keuhkokuume voi olla viruksen tai bakteerin aiheuttama. Yleensä tehohoidossa annetaan anbiootteja, sillä viruksen aiheuttama keuhkovaurio altistaa myös bakteerin aiheuttamille tulehduksille.

Tehohoitopotilaalla on valtimossa kanyyli, josta mitataan verenpainetta jatkuvasti ja jota kautta saadaan otettua verinäytteet. Näytteitä otetaan tiuhaan. ”Tarkkailemme hengityslaitehoidon vaikutuksia eli happeuttumista ja hiilidioksidin poistumista sekä muiden elimien toimintaa.” Jos tulehdus etenee keuhkoissa laajalle alueelle, potilas vaipuu vaikeaan hypoksiaan, eli kudoksissa on vakavaa hapen puutetta. Kun hiilidioksidikaan ei poistu enää tarpeeksi elimistöstä, hän kuolee.

Koskinen, Anu Leena & Vesanummi Mari | YLE (13.4.2020)
Mitä koronapotilaan tehohoidossa käytännössä tapahtuu?
Ylilääkäri: Ihminen ei kestä hengitysputkea selvin päin

Saattohoitopotilaan kivun lääkehoidossa käytetään ensisijaisesti vahvoja opioideja. Tarvittaessa tulee vaihtaa antoreittiä ja käyttää muita erikoismenetelmiä. Vahvoja opioideja voidaan käyttää myös hengenahdistuksen lievittämiseen… Saattohoitopotilaan suonensisäinen nesteytys tai suonensisäinen ravitsemus ei pidennä elinajanodotetta eikä paranna elämänlaatua.

Lääkkeettömillä hoidoilla, psykososiaalisin keinoin, voidaan helpottaa saattohoitopotilaan ahdistus- ja masennusoireita. Delirium on saattohoitopotilailla yleinen oire, joka tulee pyrkiä hoitamaan pääasiassa lääkkeettömin keinoin. Palliatiivisella sedaatiolla voidaan lievittää saattohoitopotilaan muihin hoitoihin reagoimatonta sietämätöntä kärsimystä.

Bentsodiatsepiinien hyödystä hengenahdistuksen palliatiivisessa hoidossa ei ole selvää tutkimusnäyttöä, mutta kliinisen kokemuksen perusteella niiden käyttöä yksin tai yhdessä opioidien kanssa voi harkita, jos muut keinot eivät tuo riittävää apua. Annoksina on käytetty esimerkiksi 0,5–1 mg loratsepaamia 1–3 kertaa vuorokaudessa.

Käypä hoito (4.10.2019)
Palliatiivinen hoito ja saattohoito

Deksmedetomidiini on ensimmäinen uusi tehohoitorauhoite Euroopassa yli vuosikymmeneen… Rauhoitteiden käyttö tehohoidossa on vasta viime aikoina noussut isoksi keskustelunaiheeksi. Olemme käyttäneet vuosia huoletta opiaatteja, bentsodiatsepiinejä ja propofolia, koska olemme pitäneet niitä vaarattomina tai korkeintaan välttämättömänä pahana. Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että käytössä olevat rauhoitteet voivat aiheuttaa potilaille riippuvuutta ja lisääntynyttä sekavuutta. Lisäksi niiden hemodynaamiset ja immuunijärjestelmää heikentävät ominaisuudet saattavat aiheuttaa piileviä haittoja kuten lisääntynyttä tulehdusriskiä sairaalassa…

Orion tuo markkinoille uuden Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (5.10.2011)

Deksmedetomidiini on Suomessa kehitetty rauhoitteena käytettävä lääke, joka on rekisteröity tehohoito käyttöön vuonna 2011. Uusalon mukaan lääkettä on käytetty kuitenkin pidempään.

”Deksmedetomidiini vaikuttaa hyvin vähän potilaan hengitykseen. Usein rauhoittavia lääkkeitä annettaessa pelätään hengityslamaa, niin siinä mielessä tämä on turvallisempi. Se vaikuttaa hengitykseen normaalin unen kaltaisella tavalla.”

Lankila, Ohto | Turun Sanomat (25.10.2019)
Turun yliopiston väitöstutkimus osoittaa parempia
rauhoittavan lääkkeen annostelutapoja ja turvallisemman lääkkeen

Lääketietovarantoselvitys on osa lääkealan tiekartan (STM 2019) toimeenpanoa. Yksi toimeenpanoon liittyvistä hankekokonaisuuksista on tiedonhallinta [joka] jaettu neljään työpakettiin: datan käyttö, sähköiset terveyspalvelut, kansalaisten omahoito, sote-palvelukehitys ja tiedolla johtaminen ovat osa lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja hankekokonaisuuksia.

Myös lääketeollisuuden, tietojärjestelmä- ja sovelluskehityksen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen ovat monen strategian keskiössä.

Yleiskuva kansallisista ja eurooppalaisista päämääristä on tärkeä, jotta lääketietovarannon kehittämisessä tulevat huomioiduksi suurempiin kokonaisuuksiin liittyvät tarpeet, visiot ja strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriö | Valtioneuvosto (18.1.2021)
Lääketietovarannon selvitys (pdf)

Pääasialliset lähteet

The Exposé (13.6.2021): The Evidence – ‘You stayed at home, to protect the NHS, but they gave Midazolam to the Elderly and told you they were Covid Deaths’

The Exposé (31.7.2021): Murder in the Care Home – The pandemic response 4 years in the planning

The Exposé (7.3.2021): CRIMINAL NEGLECT – Lockdown and NHS have caused astronomical increase in deaths occurring at home according to ONS data

The Exposé (1.4.2021): ‘Do Not Resuscitate’ scandal led to Disabled People accounting for 3 in 5 Covid deaths according to ONS figures

The Exposé (14.2.2021): 34% of NHS staff say they were pressured to place ‘Do Not Resuscitate’ orders on disabled Covid patients

The Exposé (26.6.2021): Whilst you clapped for the NHS the elderly and vulnerable were murdered in Care Homes, are you going to let them get away with it?

The Exposé (13.8.2021): The elderly and vulnerable were murdered in care homes and this Government convinced you Covid-19 was to blame

Muut lähteet

Lintern, Shaun | The Independent (5.12.2020): More people dying of pneumonia in north of England than south as NHS report reveals problems in care

British Lung Foundation: Pneumonia statistics

Centre for Ageing Better (03/2019): The State of Ageing in 2019 (pdf)

Office for National Statistics: Monthly mortality analysis, England and Wales

Office for National Statistics (7.5.2021): Deaths at home increased by a third in 2020, while deaths in hospitals fell except for COVID-19

Wickware, Carolyn | Pharmaceutical Journal (19.5.2020): Supplies of sedative used for COVID-19 patients diverted from France to avoid potential shortages

Office for National Statistics: Guidance for doctors completing Medical Certificates of Cause of Death in England and Wales (pdf)

Nandasoma, Udvitha | MDU (11.5.2020): Certifying deaths during COVID-19 outbreak

legislation.gov.uk: Coronavirus Act 2020

Kuva: pxfuel (CC0), Wikimedia Commons (CC0), WHO

19 comments

 1. Oletetaan, että vanhuksia ja vammaisia todella harvennetaan Briteissä — eiväthän monetkaan hallitukset ole osoittaneet ihmiselämän kunnioitusta — Midazolamilla ja muilla konsteilla.

  Tästä seuraa, että tilastot koronan tappavuudesta yli 70-vuotiaille ovat roskaa.

  Joutuu myös kysymään, moniko muu hallitus on antanut vastaavia ohjeita ”hyödyttömien” ja ”tuottamattomien” likvidoimisesta ”humaanisti” ja huomaamattomasti.

  Tykkää

 2. Elvytyskielto vammaisille on mahdollista lääkärin omaehtoisella ilmoituksella myös Suomessa. Perusteluna ei ole terveydentila vaan se, että vammainen ihminen asuu palveluasunnossa. Ainakin TYKS:ssa vuonna 2021 näin on päässyt käymään. Em. perustelu annettiin, kun kysyin miksi elvytyskielto päätös on tehty. Kehitysvammaisten ja cp-vammaisten kohdalla muutama yksittäinen tapaus on tiedossa siis Suomessakin. Nähtäväksi jää, tuleeko tästä uusi vaiettu ilmiö. Seura lehti taitaa olla ainoa, joka on aiheesta kirjoittanut.

  Tykkää

 3. LINKOLAN mukaan maapallo kestää 500 MILJOONAA IHMISTÄ. Tätä mieltä on osa ELIITISTÄ. Gaian keksijä Lovelock on ehdottanut että pannaan DEMOKRATIA telakalle siksi aikaa kun YMPÄRISTÖASIAT laitetaan kuntoon. Globalistien TIEKARTTA: 2022/23 VESIKRIISI, 2023/24 RUOKAPULA ja 2024/25 HYPERINFLAATIO. Suomen HALLINTO on 100% ulkolaisten RIKOLLISLIIGOJEN kuten Big Pharma ja Big Banks OHJAUKSESSA. Seuraavan PANKKIKRIISIN yhteydessä pankit ottavat TALLETTAJIEN varat itselleen selviytyäkseen. WALL STREET on luonut KIINAN ja sen malli levitetään KAIKKIALLE. KIINA ja VENÄJÄ kaatavat USA:n. DIGIRAHA. SOSIAALISET PISTEET. SIRUTUS ostamista ja myymistä varten. Kiinan hallitsema uusi METAVERSE korvaa internetin. LAMPAAT pelkäävät SUTTA mutta se on LAMMASPAIMEN joka heidät lopulta SYÖ.

  Tykkää

  • Järkyttävää luettavaa, se mitä heitin puolileikilläni seurakavereille 2020 syksyllä, että tällä siivotaan eläkekassat on toteutumassa.Minullekkin D2 miehelle soitettettin 2 s kertaa milloin tulen piikille, viimeisellä kerralla sanoin, en usko koko pandemiaan ja sitten kun slummimaissa kuolee porukkaa läjäpäin voin harkita.

   Tykkää

 4. Aina tasokas Laura-Lynn Tyler Thompson haastatteli justiinsa (7.9) Reiner Fuellmichia, kiinnostavin osuus alkaa mielestäni n. 28 minuutin kohdalla.

  33:45 kohdalla Fuellmich kertoo kuulleensa eräältä investointipankkiirilta että Eurooppa on konkassa eläkerahastot on pöllitty tyhjiksi, ja jos ihmiset tietäisivät tämän, alettaisiin etsiä syyllisiä, joita ovat WEF:n kanssa tekemisissä olevat globalistit. Korona tarvittiin harhautukseksi (red herring).

  http://www.lauralynn.tv/

  Tykkää

 5. Alkaen Laura-Lynnin Fuellmich-haastattelun kohdasta 44:55: Klaus Schwab keksi WEF:n 1971 ja 400 globaalien suuryritysten johtajaa liittyi mukaan. Sitten Schwab kutsui mukaan poliitikkoja ja mediapomoja. 1992 hän käynnisti Young Global Leaders-ohjelman (lue:ohjelmoinnin) johon osallistuvat tullaan asentamaan hänen sätkynukeikseen tärkeisiin asemiin. Angela Merkel, Bill Gates, Justin Trudeau, Jacinda Ardern, Emanuel Macron, Sanna Marin, Annika Saarikko, Sanni Grahn-Laasonen…

  Fuellmichin mukaan koronan talousvaikutukset eivät suinkaan ole valitettavia sivuvaikutuksia, vaan ne ovat juuri sitä mitä haluataan; pk-sektori halutaan tuhota, jotta suuryritykset lyövät rahoiksi.

  51:00 Rokotettujen ja rokottamattomien välinen vastakkainasettelu on globaalia aivopesua. Fuellmich on haastatellut entistä Britannian salaisen palvelun jäsentä, jolla on kaikki tarvittavat dokumentit asiasta.

  Tykkää

 6. Korupuheissa paasataan riskiryhmien suojelemisesta, mutta kaikkihan noiden päällepäsmäreitten puheista on ymmärrettävä käänteisesti, jos edes hiukkasen haluaa etsiä totuuden jyväsiä.
  Ymmärrettävää on ettei eloniltaansa viettävän vanhuksen piikittämisessä näillä myrkkypiikeillä ole mitään muuta tarkoitusta kuin nopeuttaa poislähtöä ja käyttää häntä koekaniinina.
  Elämme hirviöiden maailmassa, mutta vahvasti uskon, että nämä kansansa murhaajat saavat viellä ansaitsemansa palkan korkojen kera.

  Tykkää

 7. Hirviöiden maailmassa paha ei saa palkkaansa, tai se palkka ei ole ihan sitä mitä me luulemme. Pahuuden palkka on aina menestys ja varallisuus, ja tottelevaisuudella ansaittu korkea asema yhteiskunnassa. Maailmaa täytyy selittää juuri tämän havaitun lopputuloksen kautta: Paha saa aina palkkansa, ja se palkka on hyvä.

  Tykkää

 8. GLOBAALIN IDENTIFIKAATIOSYSTEEMIN valmistelu aloitettiin jo ennen VALEPANDEMIAA Gatesin ja Rockefeller Foundationin toimesta. ROKOTUSSTATUKSELLA ei tietenkään ole mitään tekemistä TERVEYDEN kanssa. Ihmisistä tehdään QR-KOODEJA ja ihon alle laitetaan MIKROSIRU jolla liitytään INTERNETIIN. Kaikki YKSITYISYYS ja VAPAUS viedään UUDESSA NORMAALISSA. Kaikki DATA ihmisestä voidaan nähdä vilauksessa. WHO, WEF, Microsoft, Google ja Facebook ovat taustalla. Rokotuksista ja boostereista ei tule KOSKAAN LOPPUA. Niitä vaaditaan KAIKILTA ihmisiltä tai et voi OSTAA ja MYYDÄ ja olet yhteiskunnan ulkopuolella. Kaikki jotka ottavat ROKOTEPASSIN ja sitä seuraavat TEKNOLOGIAT menettävät totaalisesti VAPAUTENSA.

  Tykkää

 9. THL ja STM pitää nyt tiedotustilaisuutta livenä Yle:llä ja kaikki pellet käyttää edelleen maskia vaikka varmasti ovat piikkinsä ottaneet – vai ovatko? Oksettavaa katseltavaa.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s