Koronapassi uhkaa laillisuutta ja perusoikeuksia

Aki Nummelin

Olen perehtynyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon koskien valtioneuvoston sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä tekemää lakialoitetta (HE 131/2021 vp) koskien niin kutsuttua koronapassia.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on lukuisia oikeudellisia puutteita ja laiskaa perehtymistä asiaa koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin. Suosittelemme perustuslakivaliokuntaa ottamaan lakiesityksen uudelleen käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunta on aivan oikein huomauttanut valtioneuvostoa siitä, että

 1. koronatauti saa tartuntatautilaissa kohtuuttoman suuren osuuden
 2. ehdotettu sääntely yhdessä tartuntatautilain muuttamisen koronatautia vastustavaksi laiksi kanssa muodostaa erittäin vaikeaselkoisen ja vaivalloisesti sovellettavan kokonaisuuden.

Lisäksi perustuslakivaliokunta toteaa, että

 • arviota kaikkien koronarajoitusten aiheuttamista vaikutuksista useisiin perusoikeuksiin ei ole valtioneuvoston toimesta suoritettu.
Lainsäädännön monimutkaistuminen lisää rikkomuksia

Lainsäädännön muodostuessa erityisen monimutkaiseksi ja vaikeasti toteutettavaksi on koko koronakriisin aikana syntynyt ongelma, että esimerkiksi läheskään kaikkia karanteenimääräyksiä ei anneta tartuntatautilääkärin toimesta asianmukaisine valitusosoituksineen.


Lisäksi esimerkiksi kouluissa määrättyjä maskipakkoja ei valvota viranomaisten toimesta mitenkään, eikä myöskään puututa siihen, että kouluissa painostetaan lapsia eri tavoin rokotusten ottamiseen. Kuitenkin rokotuksen ottamisen täytyisi tapahtua ilman ulkopuolista painostusta ja sen pitäisi olla täysin vapaaehtoista.

Välttämättömyysarviota ei ole tehty

Kun myös perustuslakivaliokunta huomauttaa valtioneuvostoa siitä, että arviota rajoitusten vaikutuksista perusoikeuksiin ei ole tehty alkuunkaan riittävässä määrin, on käsittämätöntä, että perustuslakivaliokunta kuitenkin tukee koronapassin käyttöönottoa. Lainsäädännössä perusoikeuksien rajoittamisen pitäisi tapahtua vain tarkasti rajattuna ja välttämättömyyden pakottamana.

Nyt tarkkaa rajausta ei ole tehty, kun valtioneuvostolla ei ole mitään käsitystä siitä, miten laajasti koronarajoitukset ovat perusoikeuksiin tosiasiallisesti vaikuttaneet, eikä myöskään välttämättömyysarviota ole tehty. THL:n tilastojen mukaan lähes kaikilla koronatautiin kuolleilla on ollut vähintään yksi perussairaus ja mediaani-ikä koronaan kuolleilla on 82 vuotta.

Kun ottaa huomioon kuolleiden korkean iän ja merkittävän sairastavuuden jo ennestään, on hankalaa päätyä johtopäätökseen, että merkittävästi perusoikeuksia rajoittava koronapassi tulisi ottaa käyttöön välttämättömyysperusteella.

Puutteellista perusoikeusarviointia

Perustuslakivaliokunnan tulisi arvioida lakiesityksiä laajasti ihmisille kuuluvien perusoikeuksien näkökulmasta, mutta koronapassiesitystä ei ole arvioitu esimerkiksi ihmisoikeuksia määrittävien kansainvälisiin sopimuksiin kuuluvien yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (nk. Oviedon sopimus) sekä TSS-sopimuksen (taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet), eikä potilaslain näkökulmasta mitenkään.

Oviedon sopimuksen 5. artikla toteaa: ”Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.” Potilaslain 6 § puolestaan takaa potilaan itsemääräämisoikeuden.

Koronapassi pakottaa ihmiset ottamaan rokotteen, jos he haluavat mennä koronapassin käyttöönottaneisiin palvelulaitoksiin asiakkaiksi, vaikka edellä mainitut lait antavat ihmiselle oikeuden itse päättää lääketieteellisistä toimenpiteistä, joita heihin kohdistetaan.

Se, että tämän voi välttää menemällä kalliiseen koronatestiin, on puolestaan perustuslain 6 §:n, joka takaa kaikkien yhdenvertaisuuden, vastainen. Ihmisen ei pidä maksaa siitä, että hän toteuttaa kaikille yhtäläisesti kuuluvaa perusoikeutta.

Kansainvälisen TSS-sopimuksen 15. artikla puolestaan takaa kaikille oikeuden yhtäläisesti ottaa osaa kulttuurielämään. Koronapassi kuitenkin estäisi tämän oikeuden käyttämisen.

Yksilön henkilökohtaisten tietojen suoja häviää?

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei arvioida myöskään yksilöiden tietosuojaa ja niin kutsuttua portinvartija-kysymystä. EU:n tietosuoja-asetus, julkisuuslaki ja potilaslaki takaavat oikeuden siihen, että yksilön terveystiedot pysyvät salaisina, eikä niitä voida luovuttaa muille.

Tässä tulee esiin portinvartija-kysymys, sillä esimerkiksi kylpylöissä, tanssipaikoilla ja kuntosaleissa, joita muun muassa koronapassin ajatellaan koskettavan, voi koronapassin tarkistaa periaatteessa kuka tahansa; vaikkapa satunnainen kesätyöntekijä. Tämä työntekijä saa tiedon siitä, onko paikkaan pyrkivä potentiaalinen asiakas ottanut rokotteen, sairastanut koronan tai saanut negatiivisen koronatestituloksen vai ei. Mikään ei takaa sitä, että kyseisen työntekijän saama tieto ei mene eteenpäin muille ihmisille.

Jotta yksilön terveystietoja voisi käsitellä, tulisi ”portinvartijan” eli koronapassin tarkastavan henkilön olla ainakin terveydenhuollon koulutettu ammattihenkilö, jotta saadun tiedon jääminen jakamatta eteenpäin toteutuisi.

Rikoslain 38. luvun 2 §:ssä määrätään salassapitorikkomuksesta sakko. Sakon saa, mikäli salassapitovelvollisuuden vastaisesti paljastaa asemassaan, toimessaan tai tehtävässään saamansa tiedon. Näihin tietoihin luetaan kuuluvaksi myös yksilön terveystiedot. Nyt tällaisten ihmisten, jotka asemassaan, toimessaan tai tehtävässään voivat saada salassa pidettävää tietoa, määrä kasvaa räjähdysmäisesti.

Miten voidaan valvoa, että rikoslain 38. luvun 2 §:ssä määriteltyjä rikoksia ei tapahdu tai että niistä vaihtoehtoisesti rangaistaisiin? Ei mitenkään.

Lääketieteelliset perusteet tuotava esille julkiseen keskusteluun

Perustuslakivaliokunta asettuu tukemaan koronapassin käyttöönottoa lähinnä sillä perusteella, että vaikka passi ”asettaa henkilöt eri asemaan, ei ehdotettua sääntelyä voida perustuslakivaliokunnan mielestä sen taustalla olevat lääketieteelliset perusteet huomioiden pitää mielivaltaisena”.

Nyt näitä lääketieteellisiä perusteita ei kuitenkaan ole tuotu esille julkiseen keskusteluun. Lukuisat tahot ovat pyytäneet THL:ltä ja STM:ltä nähtäväksi puolueettomia tutkimuksia koronaviruksesta sekä muun muassa lääketieteellisesti tarkkaa kuvausta koronaviruksesta. Näitä ei ole laitettu julkisesti esille, jotta niistä voitaisiin saada tietoa ja niistä voitaisiin käydä kriittistä, lääketieteellistä keskustelua.

Sen sijaan on runsaasti tieteellistä tietoa siitä, että rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet merkittäviä haittoja ihmisten perusoikeuksille ja terveydelle, että rokotteista on aiheutunut merkittäviä haittoja ja että rokotteet eivät estä koronataudin leviämistä.

Keskustelu näistä on vaiennettu esimerkiksi siten, että THL on estänyt lukuisten ihmisten pääsyn kommentoimaan heidän Facebook-sivuillaan. Tällainen toiminta ei luo luottamusta viranomaistoimintaan ja siksi siihen on saatava muutos.


Kirjoitus on julkaistu alunperin 8.10.2021 kirjoittajan facebook-seinällä.
Otsikko ja linkitykset AM-toimituksen lisäämiä.

Kuva: Public domain vectors (CC0 1.0); Marco Verch (CC BY 2.0) via Flickr; StarGladeVintage via Pixabay. Kuvanmuokkaus Johanna L

10 comments

 1. ”En ole TOTALITARISMIN kannattaja, mutta…” Näin kirjoittavat ”67-vuotiaat sirkkariikoset” lehtien KOMMENTTIPALSTOILLA. Ajatelkaa mihin nämä LAMPAAT vielä kykenevät kun BILL ja WARREN päästävät irti sen ihan OIKEASTI vaarallisen PANDEMIAN? Hyvin on GRAFEENI alkanut vaikuttaa ihmisten aivoissa. Passi ei auta mitään kun rokotetut eivät USKALLA käydä missään. KORONATOIMILLA on jo nyt aiheutettu enemmän terveydellistä ja taloudellista TUHOA kuin mitä niistä on ollut hyötyä. Yhteiskuntaa tulee johtaa KOKONAISEDUN ei terveydenhuollon kapasiteetin näkövinkkelistä. Historia TOISTAA itseään. Tavalliset saksalaiset olivat Hitlerin HALUKKAITA kanssakumppaneita. Rokottamattomat puhdasveriset ovat nykyajan JUUTALAISIA. Kun seuraavan kerran menet ÄÄNESTYSKOPPIIN mieti haluatko nykyisten valtapuolueiden kokoomus mukaanlukien ajamaa TYRANNIAA. Haluatko todella luopua asunnostasi, kesämökistäsi, autostasi, yksilönvapaudesta, sananvapaudesta etc. Vielä on mahdollista MUUTTAA kehityksen suunta – ainakin täällä Suomessa.

  Tykkää

 2. Tämähän on ihan Neuvostoliittoa. Laillisuudellahan ei ole pätkääkään merkitystä, kun politbyroo päättää. Jokohan gulag-leirejä suunnitellaan..

  Tykkää

 3. Rokotteissa ihmiseen injektoidaan MIKROSIRU NRO 1. Kannattaa huomioida että GRAFEENI on ITSEKOKOAVA materiaali. Ihmiset eivät ole TIETOISIA tästä ensimmäisestä sirusta. SIRU NUMERO 2 laitetaan kansalaisten kehoon siten että he ovat siitä TIETOISIA. UMV-lehdessä kerrotaan juuri EU:n koronapassin korvaavasta GLOBAALISTA DNA-covidpassista joka voidaan SIRUTTAA ihmiseen. Tiedoksi myös että mRNA-rokotteella vaikutetaan DNA:han mm. siten että ihmisestä tulee TOTTELEVAINEN.

  Tykkää

  • Ei tarvita enää mikrosirua, vaikka sellainen on kehitettykin, pölypunkin kokoinen. Grafeenioksidin patentin v. 2017 ostanut tekoälyintoilija Elon Musk kertoo, miten grafeenioksidia ruiskutetaan kehoon ja se korvaa sirun.

   Tässä FEMA:n extyöntekijä kertoo miten se toimii aivoissa, rokotetuista tulee transhumaaneja, kyborgeja. Grafeenioksidi korvaa aivot, joita voidaan sen jälkeen ohjailla ulkoapäin, käyttöjärjestelmän omistaja ohjaa ihmistä.

   https://tokentube.net/v/2314120914/Feman-ex-ty%C3%B6ntekij%C3%A4-varoittaa-testeist%C3%A4-rokotteista-ja-maskeista

   Löytyy tuolla osoitteella sitten kun Tokentube saadaan taas pystyyn, kun cabal kaatoi sen serverit eilen!

   Liked by 1 henkilö

   • Äiti Miriam paljastaa maailmanlaajuisen cabalin ja rikollisen rikoskumppanin, paavi Franciscuksen.
    Lopuksi, tässä on loistava 5 minuutin leike, jossa arvostettu nunna äiti Miriam, jakaa näkemyksensä covid-piikeistä, maailmanlaajuisesta cabalista, joka etsii absoluuttista maailmanvaltaa covid-agendan kautta, ja heidän rikoskumppaninsa paavi Franciscus. Katoliset ja kaikki hyvät ihmiset varokaa!

    Piikkien tarkoitus on tappaa, ja sitten he pystyivät tappamaan loput ja kontrolloimaan niitä joita eivät saa tapettua!

    https://drtrozzi.com/2021/10/3-great-short-videos/

    Tykkää

 4. Koirien sirutus ja lehmien korvien merkitseminen on ollut Eurostoliitossa harjoittelua seuraavaan vaiheeseen, joka on nyt menossa. Neuvostoliitto oli kuuluisa raskaasta byrokratiastaan. EU-byrokratia on vetänyt siitä jo reippaasti ohi.

  Tykkää

 5. Tapa säilyttää tasapainoa : satiiri ja huumori. Suoraan Itävallasta. Lopultakin kaikki tapahtunut on tyhmyyttä. Hölmöläistarinoita on kerrottu aiemminkin. Katsomallakin pääsee kärrylle, vaikkei ymmärrä taitavaa suullista ilmaisua.

  Tykkää

 6. ”Rokotevastaisuudessa” on kyse mRNA-teknologian ja GLOBAALIN DIKTATUURIN vastustamisesta. Koko rokotekeskustelu on ihan HAKOTEILLÄ kun keskitytään ”pandemiaan”. Media suoltaa aamusta iltaan PROPAGANDAA rokotteen puolesta ymmärtämättä mistä on KYSE. BlackRock, Vanguard, State Street ja FMR/Fidelity/Geode omistavat HALLITUKSET ja kansalliset sekä kansainväliset INSTITUUTIOT. VOITTOJEN MAKSIMOINTI on päämäärä. Eliitti haluaa omistaa kaikki RESURSSIT. Biodiversiteetistä puhumisessa on vain kysymys luonnon HALLINTAAN ottamisesta. Globalistieliitti haluaa KONTROLLOIDA kaikkea ELÄVÄÄ. RAHASYSTEEMI muutetaan palvelemaan vain 1% etua. Koronarokotuksissa on kyse siitä että kansalaiset otetaan SUORAAN AUTOMAATTISEEN 24/7 kontrolliin. DIGIVALUUTTA hoitaa loput. Agustin CARSTENS on BIS:n pomo. Hänen mukaansa digitaalinen valuutta määrää rahan käytölle uudet SÄÄNNÖT. Jokainen rahansiirto on TIEDOSSA. Kansalaisille voidaan asettaa SANKTIOITA. Carstens on Group of Thirtyn jäsen. Koronarokotuksissa on kyse YLIKANSALLISESTA TEKNOKRATIASTA ei TERVEYDESTÄ.

  Tykkää

 7. Tässä kaikki apartheidin kannattajat kuvina

  https://mobile.twitter.com/janus_putkonen/status/1449120386147307522?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1449121983950696455%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fmvlehti.net%2F2021%2F10%2F16%2Fkansanpetturit-kuvina-105-syytettya-ja-60-epailtya-koronapassin-hyvaksymisesta-epailtya-kansanedustajaa%2F

  Puhtaiden GM-vapaiden syrjintä on vasta alussa. Kunhan vauhtiin päästään niin natsipassia tarvitsee jokapaikassa.

  Silloin kannattaa nostaa nuo syylliset taas esiin.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s