Tulisiko väärän rokoteinformaation levittäjiä rangaista?

Tapio Puolimatka

Uskonnonfilosofian professori Sami Pihlströmin mukaan ”rokotevastaisen disinformaation levittämiseen pitäisi voida reagoida nykyistä voimakkaammin yleisen turvallisuuden vaarantamisena ja hyökkäyksenä järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan”.

Rokotevastaisen disinformaation piiriin Pihlström ilmeisesti laskee kaiken sellaisen informaation, jonka valossa koronarokotteen ottamisesta voi jollekin väestöryhmälle olla enemmän haittaa kuin hyötyä, sikäli kuin tämä informaatio ei tule terveysviranomaisilta.

Pihlström myöntää, että tällainen disinformaatioon puuttuminen on vaikeaa ”koska sananvapauteen ei tietenkään tule puuttua”, mikä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että ennakkosensuuria ei voi asettaa voimaan.

Pihlström kuitenkin ilmeisesti hyväksyy ja jopa suosittelee sitä, että vääristä mielipiteistä voi ja tulee rangaista. Hän ei tarkemmin määrittele, miten disinformaatio tunnistetaan ja mikä taho on luotettava määrittäjä sille, mikä on oikeaa ja mikä väärää informaatiota. Näyttää kuitenkin siltä, että vääriksi on luettava mielipiteet, jotka poikkeavat terveysviranomaisten kannasta.

Terveysviranomaisten kannanottojen ristiriitaisuus

Ongelmallista tässä lähestymistavassa on se, että koronapandemian aikana terveysviranomaisten kanta on vaihdellut. Pitäisikö terveysviranomaisten välittämää informaatiota pitää oikeana ja siitä poikkeavia kantoja disinformaationa välittämättä siitä, että tällä tavalla kritiikin yläpuolelle korotettua virallista kertomusta käytetään ohjaamaan koronapandemian hoitoa.

Totuus on sitä, mitä johtajat sanovat sen olevan; kaikki muu on väärää tietoa, jolta he suojelevat meitä. Ja millaisia pelejä he pelaavatkaan totuudella ja väärällä tiedolla!

Ne, jotka määräävät sen, mikä on oikea kertomus, hallitsevat kaikkea, ja kertomusta on mahdollista hallita täyttämällä koko yhteiskunta informaatiotulvalla. Vastakertomukset ovat määritelmän mukaan “harhatiedotusta”, ja harhatiedotus voidaan eliminoida algoritmisilla toimenpiteillä tai muilla sensuurin muodoilla.

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta

Terveysviranomaisten korruptio

Terveysviranomaisten oletetaan toimivan puolueettomasti tiedon pohjalta, vaikka korruptiosta on selkeitä todisteita. Kirjeessään Albertan lääkäreille neurologian lastenlääkäri Eric Payne toteaa:

Vaikka aluksi kunnioitin ja luotin Maailman terveysjärjestön (WHO:n) ja Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC:n) kaltaisiin pitkäaikaisiin terveysjärjestöihin, taloudelliset ja poliittiset intressit ovat rampauttaneet niiden riippumattomuuden, ja tämän pandemian aikana ne ovat törkeästi vääristelleet tosiasioita ja auttaneet sensuroimaan tieteellisiä asiantuntijoita maailmanlaajuisesti.
Tämä ei ole yllättävää, sillä oikeudessa on todistettu, että WHO ei toiminut eettisesti vuoden 2009 H1N1-sikainfluenssapandemian aikana, kun kyse oli sen maailmanlaajuisista rokotussopimuksista. Kanadan terveyspolitiikkaa ohjataan sen tiedon varassa, mitä nämä järjestöt antavat, vaikka niiden luotettavuus on vaarantunut rokotteista ja suurilta lääkeyhtiöiltä tulevien eturahojen vuoksi.

Myös Suomen THL saa rahoitusta lääkeyhtiöiltä ja rokotteiden tuottajilta.

Virallisen rokoteinformaation muutokset

Pihlström näyttäisi olettavan, että lääkeviranomaisten välittämä tieto on neutraalia, vailla lähtökohtaoletuksia ja erityisintressejä. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi rokotusten turvallisuuden osalta terveysviranomaiset ovat itse horjuneet kannassaan.

Sen jälkeen kun rokotteet tulivat markkinoille, THL on johdonmukaisesti viestinyt rokotteiden täydestä turvallisuudesta. Kuitenkin nyt alle vuoden kestäneiden koronarokotusten aikana on jouduttu toteamaan, että Astra Zeneca ei ole turvallinen alle 65-vuotiaille.

Nuorten rokotekattavuutta ajettiin kovalla kiireellä välittämättä siitä, että monet asiantuntijat eivät katsoneet nuorten rokottamisen olevan ollenkaan perusteltua. Sen jälkeen kun lähes 100 000 alle 30-vuotiasta oli rokotettu Moderna-rokotteella, terveysviranomaiset päättelivät, ettei rokote olekaan nuorille miehille turvallinen, kun Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell oli tehnyt asiasta itsenäisesti päätöksen Ruotsin osalta. Tegnell oli koko ajan ollut sitä mieltä, ettei ole terveydellistä perustetta rokottaa 12–15-vuotiaita.

Rokotetutkija Mika Rämet totesi Modernaa koskevan päätöksen jälkeen, ettei tämä tieto Modernan ongelmista tullut yllätyksenä. Jostain syystä Rämet ei kuitenkaan ollut tiedottanut siitä ajoissa. Lisäksi Rämet totesi samassa haastattelussa, että Pfizer on vain hiukan turvallisempi kuin Moderna.

”On spekuloitu, että riski on hiukan yleisempää Modernalla kuin Pfizerillä”, Rämet sanoo.

Ilta-Sanomat 6.10.2021
Asiantuntija arvioi: tällaiset ovat Modernan ja Pfizerin riskien erot nuorille aikuisille

Mutta huolimatta siitä, että siis Pfizerkin on turvallisuuden näkökulmasta ongelmallinen alle 30-vuotiailla, Pfizerilla rokottamista jatketaan. Lisäksi nuoria painostetaan heille terveysriskejä sisältävään rokotukseen koronapassien avulla.

Ennen päätöstä Modernan turvattomuudesta alle 30-vuotialle, tämän rokotuksen ongelmiin puuttuminen tulkittiin disinformaatioksi ja rokotekampanjan häiritsemiseksi. Miltä nyt tuntuu niistä vanhemmista, joiden lapset kärsivät Moderna-rokotteen aiheuttamista terveysongelmista, kun heille annetaan tieto asiasta vähän sen jälkeen, kun rokotukset on kouluissa toteutettu kovalla kiireellä ja osin myös koululuokissa vaikuttavan sosiaalisen paineen avulla?

Tieto lähetti-RNA-rokotteiden nuorille miehille aiheuttamista sydänlihastulehduksista oli saatavilla jo ennen päätöstä Modernan hyllyttämisestä alle 30-vuotialle, mutta siinä vaiheessa tuo tieto luokiteltiin disinformaatioksi ja siten ilmeisesti rangaistavaksi.

Vainotut ”disinformaation levittäjät”
ovat toistuvasti oikeassa

Jos joku tutkija varoitti Modernan rokotteen hyöty-haitta-suhteen olevan epäedullinen alle 30-vuotialle ja siis tuottavan alle 30-vuotiaille miehille enemmän haittaa kuin hyötyä ennen kuin THL ilmoitti tämän 6.10.2021, hänet luokiteltiin disinformaation levittäjäksi. Mutta tietysti THL:n ilmoitettua tämän 6.10. väite muuttui disinformaatiosta viralliseksi tiedoksi.

Lähetti-RNA-teknologian yksi keksijöistä, Robert W. Malone, ilmoitti jo kuukausia ennen THL:n ilmoitusta, että koronarokotukset tuottavat alle 30-vuotiaille enemmän haittaa kuin hyötyä. THL näki hyväksi kertoa Moderna-rokotteen ongelmista vasta sen jälkeen, kun lähes 100 000 alle 30-vuotiasta suomalaista oli saanut tämän heille keskimäärin haitallisen rokotuksen. Mutta tätä on siis ilmeisesti pidettävä virallisena ja perusteltuna toimintana rokotuskattavuuden lisäämiseksi, kun taas asiaa koskeva todenmukainen informaatio ennen noiden 100 000 pahaa aavistamattoman nuoren rokottamista oli rangaistavaa disinformaatiota.

Guelphin yliopiston rokotetutkija Byram Bridle on esimerkki tutkijasta, jota on toistuvasti syytetty disinformaation levittämisestä, mutta jonka levittämä ”disinformaatio” on myöhemmin tunnustettu todeksi ja otettu osaksi virallista viestintää:

Olen alusta lähtien ollut valmis vastaamaan yleisön esittämiin kysymyksiin puolueettomasti ja perustuen vankasti tieteelliseen kirjallisuuteen. Lähestymistapani ei ole muuttunut. Onko osa siitä ollut ristiriidassa hyvin kapea-alaisen kansanterveystiedon tai valtavirran tiedotusvälineiden levittämän terveyskertomuksen kanssa? Kyllä. Tekeekö se siitä väärää? Ei.
Kun Kanadan terveysministeriö antoi luvan AstraZenecan rokotteen käyttöön, minä ja kaksi kollegaani kirjoitimme avoimen kirjeen, jossa pyysimme, ettei tätä rokotetta käytettäisi, koska monissa Euroopan maissa tutkittiin silloin sen yhteyttä mahdollisesti kuolemaan johtaviin veritulppiin. Niin kutsutut “faktojen tarkastajat” syyttivät minua tuolloin väärän tiedon levittämisestä. Alle kaksi kuukautta myöhemmin Kanada keskeytti AstraZenecan rokotusohjelman, koska sen katsottiin olevan liian vaarallinen ja aiheuttavan veritulppia, joista koitui kanadalaisille tarpeettomia kuolemantapauksia.
Hiljattain minua arvosteltiin voimakkaasti siitä, että olin lyhyessä radiohaastattelussa esittänyt huolenaiheita mahdollisesta yhteydestä Pfizer BioNTech COVID-19 -rokotteen ja nuorten, erityisesti miesten, sydäntulehduksen välillä. Tämä ongelma on nyt virallisesti mainittu lähetti-RNA COVID-19 -rokotteiden mahdolliseksi sivuvaikutukseksi. Se oli myös äskettäin julkaistussa Ontarion terveysviranomaisten laajennetussa epidemiologisessa yhteenvetoraportissa, jossa korostettiin nuorten miesten lisääntynyttä sydänlihastulehduksen ja sydänpussitulehduksen riskiä COVID-19 lähetti-RNA-rokotuksen jälkeen.
Näin ollen olen todistetusti tunnistanut tarkasti COVID-19-rokotteisiin liittyvät huolenaiheet.

Näistä tosiasioista huolimatta Google-haku tuo lähinnä esiin väitteitä Byram Bridlesta väärän tiedon levittäjänä. Hän on loukannut lääkeyhtiöiden omistajien taloudellisia intressejä. Samat omistajatahot hallitsevat myös internetin hakukoneita.

Viralliseen koronatiedotukseen sisältyvä disinformaatio

Douglas Farrow’n mukaan koronaepidemiaan on liittynyt paljon disinformaatiota eli väärää ja harhaanjohtavaa tiedotusta. Hän näkee harhaanjohtavassa tiedotuksessa kolme pääaluetta:

 • Yksi keskeinen väärän tiedotuksen alue koskee koronataudin varhaishoitoa.

Sydäntautilääkäri Peter McCullough yhdessä monien muiden lääkärien kanssa on kehittänyt varhaisen hoidon hoitosuunnitelmaa, jonka avulla lääkärit ovat pelastaneet satoja ja jopa tuhansia ihmisiä kuolemalta. Heidän arvionsa mukaan 2 miljoonaa ihmistä on kuollut turhaan, koska varhaista hoitoa koskeva tieto on tukahdutettu. Tästä tiedon sensuroinnista ja väärästä tiedotuksesta Farrow syyttää niitä samoja ihmisiä, jotka ansaitsevat satumaisia summia koronarokotteella.

Turvallisesti voidaan väittää, että lähetti-RNA-rokotteiden takana olevat ihmiset, vaikka he haluavatkin esiintyä hyväntekijöinä, olivat myös tukahduttamassa sellaisia varhaisia hoitosuunnitelmia, jotka olisivat voineet pelastaa monia ihmishenkiä, mutta jotka olisivat samalla tehneet mahdottomaksi antaa heidän uusille ja tuottoisille lääkkeilleen myyntilupaa.

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta
 • Toiseksi, koko koronapandemian julkinen tiedotus on perustunut harhatiedotukseen, jossa ihmisille esitetään vuorotellen valheellisia lupauksia ja pelkopropagandaa, jossa epidemian vakavuutta ja sen tuottamia uhreja liioitellaan ja kokonaisterveydelle ja hyvinvoinnille vahingollisia sulkuja perustellaan.

Farrow’n mukaan ”todisteet ovat ylivoimaisia” että ”he ja heidän edustajansa ovat kertoneet laajalti levitettyjä valheita yksi toisensa jälkeen samalla kun he ovat vaientaneet vastustajansa ja uhkailleet vihollisiaan”.

Voidaan väittää, että ansaitessaan miljardeja dollareita he ovat tuhonneet miljoonien, ellei miljardien ihmisten suunnitelmat, oikeudet, vapaudet, terveyden ja elämän vakauden. Miten voimme sitten olla varmoja siitä, etteivät he aikoneet aiheuttaa vahinkoa eivätkä vain sietäneet sitä?

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta
 • Kolmas harhatiedotuksen ja pelkopropagandan alue on pelon ja vihan lietsominen rokottamattomia ja maskittomia kohtaan.

Pelon ja vihan lietsominen maskittomia ja rokottamattomia kohtaan kääntää sopivasti huomion pois jo tehdyistä petoksista ja väärinkäytöksistä, mutta se myös kiristää rokottamattomien ruuvia, jotta he liittyisivät passijärjestelmään.

Douglas Farrow: Kehittyvä Nowa Huta

Tehokkaan propagandan avulla ihmiset on saatu luottamaan väärään informaatioon ja sen varassa tekemään terveydelleen vahingollisia ratkaisuja. Pelon lietsominen on saanut ihmiset luopumaan vapaudestaan ja kansalaisoikeuksistaan, kun heille luvataan turvallisuutta ja terveyttä.

Valtion viranomaisten puolueettomuus on näennäistä

Jos kansalaiset haluavat elää vapaassa yhteiskunnassa, heidän on vastustettava tarmokkaasti kriittisyyttä tukahduttavaa harhakäsitystä, jonka mukaan valtio voisi olla puolueeton ja neutraali kannanotoissaan ja toimissaan. Teeskentelemällä puolueettomuutta valtio peittää todelliset sitoumuksensa. Neutraalisuuden varjolla on ajettu syrjiviä ja ihmisoikeuksien vastaisia käytäntöjä kuten koronapasseja, joiden avulla ihmisiä erotellaan terveydentilan perusteella.

Sananvapauden aito arvostus on katoamassa juuri siellä, missä ihmiset on opetettu uskomaan neutraaliin valtioon ja luovuttamaan valtiolle täysi vastuu koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Sananvapautta ja kriittistä keskustelua ovat nyt yllättäen rajoittamassa ne, jotka ovat juhlapuheissaan tunnustautuneet vapaan ja kriittisen ajattelun kannattajiksi.


Kirjoitus on julkaistu alunperin 17.10.2021 kirjoittajan omalla blogisivustolla.

Lähteet

Pihlström, Sami | Etiikka.fi (23.9.2021): Rokottamisen ja rokottamattomuuden etiikasta

Farrow, Douglas (2021): Kehittyvä Nowa Huta: Globaali yhteiskunta, jossa kansalaiset ovat vain biometrisiä datapisteitä (alkuperäistekstin ”The Emerging Nowa Huta” suomentanut Tapio Puolimatka)

Payne, Eric (14.9.2021): Open letter to the College of Physicians & Surgeons of Alberta (CPSA) Council

Vaalisto, Heidi | Ilta-Sanomat (6.10.2021): Asiantuntija arvioi: tällaiset ovat Modernan ja Pfizerin riskien erot nuorille aikuisille

Bridle, Byram | Justice Centre for Constitutional Freedoms (6.10.2021): Open letter to the president of the University of Guelph from Dr. Byram Bridle

Farrow, Douglas | Catholic World Report (18.5.2020): Let the Dead Bury Their Dead

Farrow, Douglas | Catholic World Report (7.8.2020): The Health First Heresy

Farrow, Douglas | Catholic World Report (9.4.2021): Whether there is a moral obligation to be vaccinated

Farrow, Douglas (2021) Pelon uskonnon seuraajina (alkuperäistekstin ”Enrolled in the Religion of Fear” suomentanut Tapio Puolimatka)

Kuva: pxfuel (free); Hatice EROL via Pixabay; Finnish Government (CC BY 2.0) via Flickr. Kuvanmuokkaus Johanna L

27 comments

 1. Suomen HALLITUS, STM ja THL levittävät PÄIVITTÄIN disinfoa koronasta. Kaikkia näitä tahoja tulee RANGAISTA. Viimeisin huuhaa-tarina on TILASTOKIKKAILULLA aikaan saatu ”rokottamattomien pandemia” jota itse resitenttikin toistelee. D-vitamiin puutteesta kärsiviä MAAHANMUUTTAJIA mm. selitellään rokottamattomiksi. Sairas VIHANLIETSONTA Sanoma-Pfizerin LEHDYKÖISSÄ innostaa mattimeikäläiset järjettömyyksiin. Koko ROKOTEVASTAINEN on väärä ilmaisu – kyse on vain tästä GRAFEENIA sisältävästä PEDONMERKIN ESIASTEESTA. Lampaat ei herää vaikka ”asiantuntijat” pitävät suorissa tv-lähetyksissä DEPOPULAATIO-pinssejään! THL:n porukan metodi on DEMORALISOINTI jolla kansalaisten pää sekoitetaan älyttömillä ja ristiriitaisilla tiedoilla. Näin ihmiset taantuvat LAPSEN TASOLLE ja TOTTELEVAT mitä vain. Kyseessä on vanha CIA:n Liisa Ihmemaassa -taktiikka. Meneillään on antikristillinen propagandan VIIDES AALTO. Pedonmerkki luo ihmisille myös PEDON LUONTEEN. Tutustukaapa grafeenipäisten kirjoitteluun iltapäivälehtien kommenttipalstoilla. Eivätkä toimittelijat ole pekkaa pahempia. Tervejärkisen suomalaisen MORAALINEN VELVOLLISUUS on olla ottamatta HAITTAPIIKKIÄ. Euroopan neuvosto KIELTÄÄ sen pakottamisen.

  Liked by 1 henkilö

 2. Joopa joo. Onhan niitä erilaisia ”kokeellisia” mömmöjä suoniinsa piikittäviä narkkeja ennenkin nähty mutta eivät he ennen ole sivullisille tulleet urputtamaan, itkemään ja kitisemään että koska he ovat piikkinsä ottaneet niin muidenkin pitäisi ruveta piikittelemään itseensä näitä kokeellisia mömmöjä.

  Lukutoukka 20.10.2021 11:17 Tuo sana ”narkkaaminen” kuvaa tätä koronarokotushommaa varsin osuvasti.

  ”Viimeksi juuri eilen tuli kaveriporukassa puiheeksi, että tämä Pfizerin ja kumppaneiden kehittämä kuvio muistuttaa hyvin paljon huumekauppiaiden menetelmää. Eli ensin houkutellaan mukavilla ”mainospuheilla” nuori kokeilemaan ja tarvittaessa annetaan vaikka aineet ilmaiseksi, mutta sitten kun hänet on saatu koukkuun, pitää joka satsi ehdottomasti maksaa. Ja kun kerran koukussa ollaan, näitä uusia satseja tarvitaan sitten aina vain lisää ja lisää… Ihan samalla tavallahan tämä Pfizerin ja kumppaneiden kuvio menee. Ensin luvattiin, että koronan muodostama ”hirveä vaara” pystytään torjumaan yhdellä tai kahdella rokoteannoksella. Mutta sitten kun oli saatu homma käyntiin ja asiakkaat koukkuun (lue: luontainen vastustuskyky heikennettyä ja ”rokotteen” antama suojakin hiipuu) alettiin selittää, että tarvitaankin vielä kolmas annos. Ja sen jälkeen neljäs… Eikä tämä tietenkään vielä tuohon neljänteen lopu. Onhan jossain lomakkeissakin varattu jo sarakkeet kahdeksanteen piikkiin asti..”

  Tarkoitushakuisen hullun hommaa! Etenkin kun naapurimaasta ja nähtävästi koko maailmasta voi kuka tahansa ”rokottamaton” läpsyttelijä lompsia keskuuteemme ”tartuttelemaan” meitä ”täysin” piikitettyjä kunnon hörhöjä.

  15 ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16 Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. 17 Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. 18 Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.”

  Hedelmästään puu tunnetaan!

  ”– Mutta jos se hedelmä aiheuttaa tuhoa, vammautumista ja kuolemaa, ei se mikään hyvä hedelmä ole ja sitä on syytä varoa, vaikka kuka sanoisi mitä tahansa. Hedelmästään se puukin tunnetaan, sanoi Jeesus:

  https://my.bible.com/fi/bible/1745/MAT.7.15-20.FinRK

  Antti Rokkaa lainaten: https://www.youtube.com/watch?v=JQcdV4KIr4c&list=PLMUccJboeljqBPLEzPTylOzAWGD8_9kl_

  Liked by 1 henkilö

 3. Kunnon resursseilla rankaiseminen onnistuu.

  Brittein saarilla on hiukan ihmetelty sitä kuinka poliisi on säästölinjalla ja koettaa selvitä kolmella konstaapelilla tilanteissa joissa on pidätettävä yksi (1) k-tautitoimenpiteitä vastaan protestoiva naisihminen.

  Australiassa homma kuitenkin osataan. Santarmariinit herätys! Tästä oppia kenttätilanteisiin! Miten tehdään oikeaoppinen naamariepupidätys!

  Yksi varmistaa ”kohteen”. Toinen kyselee tiedot. Kuusi (6) konstaapelia varmistaa ympäristön. ”Secure the perimeter!”

  Pidätys kerrallaan kohti turvallisempaa maailmaa.

  Liked by 1 henkilö

 4. Kaverilla on salakuuntelulaitteet. Eilen hän kuuli seuraavan puhelun.

  No. terve Paavo, se on Sirkka täältä terveyskeskuksesta, hei, Paavo; no hei, hei pitkästä aikaa, mites on menny. S; Kiirettä on pitäny, se on nää rokotukset, tiedät varmaan. P. juu, juu nehän ne. S: Niistä minäkin itse asiassa soittelen. On tässä merkintä, ettet olis käyny. P: Juu tai siis ei, en ole. S; Millos olisit tulossa, nyt ois toi ämpärikin vaivan palkkana kun tuolla Perä-Mettälän mailla on niin paljon sieniä. P; Jaa, no en mä nyt voi tulla kun mut on jo rokotettu. S: Jaa, mutta kun papereissani lukee, että ei. P, Juu, ihan oikein niissä lukee, en ole känyt teillä rokotuksella. S: Ai jaa, no missäs olet käyny ? P: Oman lääkärini luona. S. Ja kukas se on. P: No en mä sitä voi kertoa. On nääs tämä luottamussuhde ja potilassalaisuus. On sovittu hänen kanssaan että asiat pysyy meidän kesken. Tsäthäm säännöt, sano engelsmanni. S. Mitä bätmän sääntöja sinä nyt olet lukenut. Mutta juu, oikeassahan sinä olet, mutta etkö voisi ihan tilastoja varten näin tuttavien kesken sanoa. Lääkärithän kuitenkin kertovat antamansa rokotustiedpt omia kanavia pitkin. P. Mikäs potilassalaisuus se sellainen on ? S. Öh, no tota, siis kertovat ainakin rokotusten määrät, nimistä en ole varma. P: Minun lääkärini ei ainakaan kerro kumpaakaan, S: Mistä tiedät ? P: Hän ei asu Suomessa. S. Ai jaa, missäs hän asuu. P: Se on tää potilassalaisuus, jos muistat ? S: On, on, mutta kun on näitä kaiken maailman mömmöjä jopa kiinalaisia ajattele, että pitäs niinku saada tilastoon. P: kun tilastoja pitelet, oletko jo merkannut että Veikko oli ihan kanveesissa kaksi viikkoa käytyään teillä. S: Veikko kävi purnaamassa, mutta eihän hänta ennenkään ole otettu vakavasti. Mitä lie kossua taas ottanut, P: No mutta kun nyt soitit, mites olis se sienimetsällä käynti. Muisteltas vanhoja. Eikös teillä ollut se mainos ”oletko jo saanut kahdesti”. Tulis nyt se toinenkin toimitus. S: tuut, tuut…

  Liked by 2 people

 5. Suomen laissa on ongelma
  On rangaistavaa, jos jakaa julkisesti tietoa, jos solvaa tai panettelee tai uhkaa jotakin ryhmää.
  Sen sijaan jos välittää julkisesti huhuja, jotka tuottavat haittaa yhteisön jäsenille, se ei ole rangaistavaa.

  Tykkää

 6. Pfizerin tutkimusjohtaja esittelee pikajuoksutaitoaan kohdatessaan toimittajan joka haluaisi esittää kysymyksen.

  Eli kuten Jamaikan tytöt sanoisivat, vielä kaipaa vähän hiomista,

  Pääsi karkuun kuitenkin. Vaikka on niin priimaa tavaraa myynnissä jolle olisi saanut ilmaista myyntiaikaa ?

  Tykkää

 7. Luulen, että aika moni suomalainen ei niinkään vastustaa ”rokotteita”, onhan meitä kaikkia ”rokotettu” hyvällä menestyksellä lapsesta asti. Uskon, että monet pelkäävät ja vastustavat näitä epämääräisiä kovalla tohinalla tarjolle tuotua kokeellisia injektioita (jotka eivät täytä virallisia rokotemääritelmiä).

  Veikkaan että älykkäitä ihmisiä kiusaa etukäteen huoli tulevasta sairastumisestaan, siis vaikka kuinka olisi tökitty minkälaisia kokeellisia piikkejä. Erityisen tukalaksi aiheen ajattelu menee kun huomioi kaiken tämän tuputtamisen ja keskustelujen sensurointi-into. Miten sen kanssa pystyy elämään kun et lopulta tiedä johtuuko ne myöhemmin kohtaamamme mahdolliset terveysongelmat tuosta kokeellisesta injektiosta vai viruksesta. Sen kyllä jokainen varmaan ymmärtää että jos et ota kokeellisia piikkejä niin onpahan edes yksi potentiaalinen syy suljettu pois laskuista.

  Ei sille mitään voi. Jotenkin tässä sensurin hajuisessa maalittamisessa haiskahtaa joku historiasta tuttu ilmiö? ”Jos valhe on tarpeeksi iso ja sitä toistetaan riittävän usein, ihmiset alkavat ennen pitää uskoa siihen.” Näinhän sitä väitetään Joseph Goebbelsin sanoneen. ”Suurella valheella on aina tietty uskottavuuden voima, koska kansakunnan suuri enemmistö on helpompi johtaa harhaan syvissä tunteen kerrostumissa kuin tietoisesti tai vapaaehtoisesti. Mieltensä primitiivisessä yksinkertaisuudessa heitä on helpompi huijata suurella kuin pienellä valheella, koska he itse turvautuvat pieniin valheisiin pienissä asioissa, mutta häpeäisivät käyttää suuren mittakaavan valheita. Heidän mieleensä ei koskaan tulisi tuottaa kolossaalisia epätotuuksia, eivätkä he koskaan uskoisi muiden voivan vääristää totuutta niin häikäilemättömästi.” Tämä taasen lienee lainausta Hitlerin Mein Kampfista. Veikkaan että Stalin ja Maokin olivat pitkälti samoilla linjoilla. Näissä asioissa nuo herrat ovat osuneet oikeaan ja ovat ajan hermolla tämänkin päivän maailmassa. Eikä vain Venäjällä, Kiinassa tai Pohjois-Koreassa vaan myös EU:ssa sekä meillä Suomessa. Meillähän onkin tähän YYA-ajan perua olevat vahvat perinteet.”

  Elikkä. Jos valheet eivät mene läpi eikä kokeellisille piikeille saada suosiolla muutenkaan kysyntää niin uskoisin että perinteisemmille turvallisille lääkeaineille kuten ivermektiini ja hydroksiklorokiini riittäisi näinä aikoina ottajia mutta ymmärtäähän sen että niitä ei voi sallia koska niillä ei mitään kunnon agendaa saada vietyä eteenpäin.

  Sekin pitää jokaisen tajuta että tämän tyyppisessä operaatiossa ”rokottamattomia” ei yksinkertaisesti voida jättää todistajiksi, eli paljastamaan mitään ikäviä juttuja myöhemmin, eli odotellaan vaan millon tämä terveydestäsi huolissaan oleva koneisto tulee ovien läpi hakemaan nämä rokotteita vastustavat änkyrät kotoaan saamaan kunnon hoitoa.

  Liked by 1 henkilö

  • > Ei sille mitään voi. Jotenkin tässä sensurin hajuisessa maalittamisessa haiskahtaa joku historiasta tuttu ilmiö? ”Jos valhe on tarpeeksi iso ja sitä toistetaan riittävän usein, ihmiset alkavat ennen pitää uskoa siihen.” >

   Juuri näin.

   What is the difference between truth and conspiracy ? Six to nine months!

   Liked by 1 henkilö

 8. DISINFIRMAATIOSTA PUHEENOLLEN:

  ”IS kysyi Marinilta, miten hän arvioi juhlien järjestämisen järkevyyttä kansalaisille annettavan esimerkin valossa, kun koronarokotekattavuus ei ole vielä tavoitellussa 80 prosentissa ja päällä on ollut myös ravintolarajoituksia. Nyt Suomi on pudonnut koronakartoissa eurooppalaisessa vertailussa parhaimmasta päästä huonompaan päähän.

  – Avaamme yhteiskuntaa hybridistrategiamme mukaisesti. Tärkeintä on rokotekattavuuden mahdollisimman nopea kasvattaminen. Rokotteet ovat avain pandemian nujertamiseen. Viestimme ihmisille on: ottakaa rokote.”

  Niinpä niin… molemmat osapuolet tässä räikeästi valehtelevat no mutta mitäs siitä… se on heidän leipätyötä. Marinin käyttämä termi – ”hydridis.strategian.mukaisesti” – viittaa ilmeisesti sanaan; HYDRATION, eli tässä tarkoituksessa kehon ”kosteuttamiseen.” Kaivaudutaanpa hieman pintaa syvemmälle:

  Medical Definition of hydration:

  1 : the act or process of combining or treating with water as;

  A. the introduction of additional fluid into the body hydration sometimes helps to reduce the concentration of TOXIC substances in the tissues.

  B: a chemical reaction in which water takes part with the formation of only one product hydration of ethylene to ethyl alcohol especially reaction in which water takes part in the form of intact molecules.

  2 : the quality or state of being hydrated especially: the condition of having adequate fluid in the body tissues.

  Jesuiitta-agentti on jesuiitta-agentti vaikka voissa paistaisi – he kääntåvät kaiken ylösalaisin. Valkoinen on näille rikollisille mustaa ja musta on valkoista. Marin kertoo tässä ihmisille, että Covid rokotukset pitävät ihmisen kehon ”riittävässä nesteytyksessä” ja niin ne pitävätkin… nimenomaan myrkky-nesteytyksessä!

  Tykkää

 9. Entäs tuollainen enemmistön etu käsite jos siitä rokotteesta ei ole hyötyä jollekkin mutta siitä on hyötyä kaikille muille, tietysti tälläistä vastaan pitää aina olla jos menee yksilönvapauksien edelle muu johtaa totalitärismiin tai vaikka äärisosialistiseen vihreään ilmianto yhteiskuntaan tai ”kansallismieliseen” taukki hallintoon…

  Nää lestadiolaiset aborttia, lääkkeitä, vapautta ja kaikkea mahdollista kaljasta lähtien vastustavat ”kansallistamieliset” joiden piireissä on ”todella” riemukasta jossa ei kunniotteta edes sinebrykoffia ja on parempaa seuraa kuin kukaan muu ja saakelin fiksuakin vielä tietenkään ei koskaan tule myöntämään mitään,,, Iranissa on suurin osa sairastanut koronan ja osa jo pariin kertaan btw

  Tykkää

 10. mitähän on nyt mielessä,kun ihan ”sattumalla” alettu nyt puhuun pakkorokotuksista,ja ihan ”sattumalla” teetetty gallup kyselykin,jossa ”moni kannattaa pakkorokotuksia”….varmaan jos kyseltäisiin,että pitäisikö vaikka ministerien olla kytketty valheenpaljastuslaitteisiin,kun puhuvat,niin epäilen saavan suuren kannatuksen,eikä tarvitsisi edes muotoilla kysymyksiä sopiviksi,halutun suuntaisten vastausten saamiseksi.

  Liked by 1 henkilö

 11. Entäs tämä disinformaatio THL:ltä:

  THL: Rokotettu on rokottamaton 21 vrk!

  THL:
  Rokottamattomiksi lasketaan sellaiset potilaat jotka eivät ole saaneet yhtään koronarokoteannosta sekä sellaiset potilaat, joiden ensimmäisestä rokotteesta on alle 21 vuorokautta!

  https://laitonlehti.net/2021/10/21/onko-rokotettu-rokottamaton-7-14-vai-

  Israelissa jopa 3 piikkiä saaneet lasketaan rokottamattomiksi!

  https://rumble.com/vnshk3-fake-jab-caught-on-tape-endless-injections-tar

  Tykkää

 12. nyt alkaa nyyhkytarinoita pukkaamaan, leikkaus siirretty kun teho täyttyy—-mistäs muista kuin paarialuokan immeisistä ja kuka kertoisi suoraan miksi hoivakotien ym. 2x rokotetut saavat koronan? ja ehkä täyttävät tehoa?

  Tykkää

 13. millä matematiikalle teho.osastot ovat nyt ” äärirajoilla”? 21 kuukauden aikana on rokotettu väestöstä noin 75-80% yhteen tai kahteen kertaan. tänä aikana teholla on ollut vajaa 1000 henkilöä—paljonko jäljellä olevan
  porukan lasketaan tuottavan teho-osastolle potilaita?

  Tykkää

 14. Kaikki saa potkut.

  Sarjakuvia varsinkaan ei tartte piirrellä… Bob Moran sai aiemmin potkut.

  Nyt näkyy eräs Michael Leunig saaneen melkein-potkut ku vertaili k-tautipakotteita Tiananmenin aukion hötäkkään:

  Tarkkaan ottaen sai arvonalennuksen siten että sanomalehti ”The Age” ei enää kaipaile kaiffarin teelmyksiä pääsisältöönsä… mutta saa vissiin tehdä jatkossa johonkin ”lifestyle” -osioon sivummalle, eli saa kaiketi jatkossa tehdä jotain avotakka-tyyppistä vaaratonta…

  [iloisia vuodenaikakuvia, minkälaisen kukkaruukun alla vara-avain parhaiten säilyy, kuinka iskä unohti älytalon pääkäyttäjän salasanan ja kuinka se meitä nauratti illemmalla…]

  Piirtäjää kuvaillaan Australian eläväksi kansallisaarteeksi:
  Australia’s ”living national treasure”

  Eli kuka vaan saa potkut jos ei nöyryyttä löydy-

  Tykkää

 15. ”Hospitals Are OVERRUN With Non-COVID Patients, A ’Super Cold’ Is Spreading And People Are VERY Sick”

  Tosi outo ja odottamaton juttu!

  Pitäisi varmaan olla Sherlock Holmes että ymmärtäisi hakea kausaliteettiä (lat. causalitas < causa 'syy') on syy–seuraussuhde eli kahden tapahtuman suhde, jossa toinen aiheuttaa toisen ) – ja joka selittäisi tämän tosi yllättävän sairastelu-aallon?

  Tykkää

  • syyhän on helppo selittää…koska kun mediat ja poliitikot ja asiantuntijat kertoi aiemmin,että muut influenssat on kadonneet,ja nyt osasivat ennustaa ajoissa niiden palaavan,niin nyt ne on ne muut flunssat tulleet jostain kiven alta taas esiin,kun mediat ja poliitikot ja asiantuntijat niin kertoivat…ja varmaan tapahtuu myös niin,että ”rokottamattomat” sairastuu edelleen vain covidiin,ja sitten nämä ”rokotetut” sairastuvat nyt vain niihin muihin….näinhän sitä varmaan on petailtu,kun alettiin kertoileen muiden virusten paluusta,ja pahoina ihan osattiin kertoa palaavan

   Liked by 1 henkilö

   • Jotta oltaisiin johdonmukaisia niin tärkeintähän olisi muistaa maalittaa ne ”syylliset”, eli nämä ”rokottamattomat” denialistit jotka eivät suoralta kädeltä vapaaehtoisesti suostu kaiken omistavien upporikkaiden miljardöörien omistamien lääkeyhtiöiden ilmaisiksi koekaniineiksi näille kokeellisille myrkkypiikeille. Mikään ei näet tunnu niin hyvältä kuin kunnon maalitus vieläpä oikein hapokkaiden vihapuheiden saattelemana.

    https://mvlehti.net/2021/10/27/usn-sensuroima-malisen-ja-elomaan-blogiteksti-koronadystopia/

    Tykkää

   • niin,ainahan pitää löytää ”syylliset”,että saadaan huomio todellisista syyllisistä toisaalle.
    venäjä aiheuttaa sotia,ja epävakautta….vaikka juuri syyttelijät eniten sotivat,ja kylvävät epävakautta.
    venäjä kuulemma salamurhaa(no,ainakin väitetysti yrittää..)ihmisiä,syyttelijät kuitenkin aivan avoimesti harrastaa salamurhia,tai jättää avoimesti tehdyt tuomitsematta.
    maalittaminen ja vihapuheet on tuomittavaa,paitsi siitä eniten ääntä pitävien osalta.
    sananvapautta haluaa rajoittaa,sen ”puolesta” puhujat.
    miljardöörit ja heidän pikkukätyrit,haluaa vain kaikkien parasta,ei omia etujaan ajattele,ja se joka ei sitä ymmärrä,ansaitsee tulla sensuroiduksi….ja maalitetuksi,ja vihapuheen kohteeksi.
    jnejne…
    ja tietenkin ”rokottamattomat” on kulkutaudin(muuttunut toi flunssankin nimi tässä oikein pelottavaksi kulkutaudiksi..)aiheuttajia,vaikka heitä jatkuvasti on vähemmän ja vähemmän,kun suuri osa on ”suojattu”,ja rokottamattomissakin alkaa olla luonnollisen immuniteetin saaneita iso joukko…koska HEHÄN vain sairastuvat,mutta pienenevä joukko,tuntuu olevan jatkuvasti vaan suurempi uhka…..ja ”hiukan” epäloogisesti juuri niille ”suojatuille”.
    nå,ehkä kohta alkaa taas variantti tarinat,ne kun on nyt hetken olleet poissa otsikoista.
    varmaan joku vaarallinen ja erittäin herkästi leviävä kohta otetaan taas syylliseksi,jollainen vaikka se etelä-afrikan variantin kerrottiin olevan,heti kohta jo löydettiin suomestakin 4 tapausta,ja todella nopeasti osattiin variantti heiltä tunnistaa….sitten pufff,ja erittäin herkästi leviävän tarina katosi…mutta ehkä kohta on tarvetta taas varianteille,ellei jotain muuta tarinaa ole jo varastossa

    Tykkää

 16. Mitä zerocovid-hihhuli tekee ajettuaan peurakolarin?

  No ei varmasti ainakaan tule ULOS AUTOSTA.

  Bättikset, pangoliinit? Pyh! K-taudilla ehkä on kuin onkin paljo tutumpi ”eläinsäilö”. Kivat vikkulahäntäiset VALKOHÄNTÄPEURAT!

  SARS-CoV-2 exposure in wild white-tailed deer (Odocoileus virginianus)
  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.454326v1.full

  Viiruksen alkuperän saaga jatkuu. Eikö ollutkaan Wuhanin laitoksen virologisorkkijat? Oliko sittenkin Military Olympics jo lokakuussa 2019?

  Suomalaisethan on tunnettuja siitä että taukopaikoilla luttaavat rentoutuakseen tuoretta kuumaa poronverta kenttäpakeistaan. Vaan jenkkilässä ovat tallettaneet peuranverta säilöpakkeihin ja niiden analysointi on tuottanut yllätyksen: peuroista on siellä löytynyt k-tautia jo tammi-helmi-maaliskuussa 2020. Vaikka muste ei ollu vielä kunnolla kuivunu ensimmäisten ihmislöytöjen rääkymisen lööpeissä! Mit-…

  Minkkejäkin epäillään… mites hiivatissa se viirus noihin elikoihin oli kerinny?

  Joidenkin näytteiden arvellaan olleen k-tautipositiivisia jo vuoden 2019 puolella. Mutta missä kuussa? ”Start date of the pandemic”? Kuumaa kamaa ainakin jenkkilässä edelleen, hot, hot, hot… artikkelin kirjoittajat tukkivat nokkansa visusti kysyttäessä-

  Mutta menikö tuulilasi rikki peurakolarissa? Siinä tapauksessa zerocovid-hihhuli säntää mettään altistusta pakoon nopeammin kuin kukaan koskaan…

  Tykkää

  • Tämän nähtyään zerocovid-hihhuli muuten IHAN TAATUSTI EI tule ulos autosta peurakolarin jälkeen:

   EroonKoronasta -ryhmä on jo varmaan tekemässä tukkutilausta karjapuskureista, törmäysraudat kerralla kaikkien jäsenten autoihin. Ehkä keveitä peurakevlar rintapanssarijakkujakin löytyy pakenevan kuljettajan turvaksi.

   Tommosten tilanteiden varalle tarttee naamalle toki jotain paljo sorkankestävämpää ku kirurginsininen paperitollo. Ehkä jääkiakkomaalivahdin ritilä? Tai kenties semmonen Hannibal Lecter -tyylinen ”leukasuoja”? Se olis vahva-

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s