Agenttimme maailmalla: Britit rakentavat “kansalaismediaa” Syyriassa (osa 1)

Tämä artikkeli on ensimmäinen osa länsimaista informaatiosotaa ja terroristeille annettua tukea käsittelevästä, brittihallituksen asiakirjoihin perustuvasta usean artikkelin sarjasta. Ensimmäisessä osassa taustoitetaan alustavasti informaatiosodan menetelmiä, tilaajia ja tekijöitä.
Esille tuodaan myös vallanmedian osallisuus tarkoitushakuisten narratiivien levittämisessä. Onko vallanmedia ollut mukana tieten, tietämättään, rahasta ja/tai/vai ideologisista syistä, jää lukijan itsensä ratkaistavaksi.

Marraskuussa 2018 Anonymous-hakkerilegioona julkaisi Ison-Britannian Valtiotaidon instituutin (Institute for Statecraft) alaisen Integrity Initiativetrolliverkoston käymää informaatiosotaa käsitteleviä asiakirjoja ja organisaatiokaavioita.

Trolliverkoston asiakirjoissa kerrotaan verkostoa rakennetun määrätietoisesti vuodesta 2011, ja sen osallistuneen ”vasta-aktivismiin” useissa eri maissa. Toiminta on ollut erittäin suunnitelmallista omine budjetteineen ja kustannusarvioineen. Propagandaohjelmien lähetyksille on omat tuotanto- ja lähetysaikataulunsa sekä mediayhteistyökumppanit, joissa kautta trolliverkostoon kuuluvat julkaisivat informaatiosota-artikkeleitaan.

Syyskuussa 2020 Anonymous-hakkerilegioona on julkaissut lisää asiakirjoja Ison-Britannian käymästä salaisesta sodasta – virallispuheessa “strategisen kommunikaation operaatiot” – tällä kertaa Syyriassa. Tässä artikkelissa avataan alustavasti Ison-Britannian salaista toimintaa Syyriassa ja sen naapurimaissa.

Nyt hakkeroidut asiakirjat ovat entisen ulkoministeriön (Foreign & Commonwealth Office, FCO) uudisversion, ulko- ja kehitysministeriön, (FCDO, Foreign, Commonwealth & Development Office) sekä operaatiossa käytettyjen, yksityissektorin alihankkijoiden asiakirjoja.

Alihankkijat muodostavat yhdessä Syria Conflict Pool -toimijaverkoston, joka antaa operationaalista tukea brittihallitukselle. Alihankkijoihin kuuluu konsulttiyhtiön Analysis, Research & Knowledgen (ARK) ohella The Global Strategy Network (TGSN), Innovative Communication & Strategies (InCoStrat), Albany ja joukko muita yksityissektorin toimijoita.

TGSN:aa johtaa entinen MI6:n vastaterrorismi-osastoa johtanut Richard Barrett. ARKin perustaja on entinen brittidiplomaatti Alistair James Harris.

Brittihallituksen operaatiota johtavat ulkoministeriön ohella kansainvälisen kehitysavun virasto (Department for International Development, DFID) sekä sotaministeriö (Ministry of Defence, MOD).

Iso-Britannia on käynyt salaista sotaansa Syyriassa sodan alusta asti, yhdeksän vuotta.

Ulkoministeri Dominic Raabia informoitiin hakkeroinnista viikonloppuna ja muita ministereitä maanantaina. Venäjän mahdollinen osallisuus hakkerointiin on jo nostettu esiin – mikä on epäsuora myöntö asiakirjojen aitoudesta. Mahdollisuudesta, että kyseessä olisi julkisten varojen propagandaan käyttämistä esiin tuova ei-valtiollinen toimija(ryhmä), ei selvästikään haluta herättää julkista keskustelua.

Propagandan ja strategisen kommunikaation ero on toimijan kerronnassa omasta toiminnastaan, ei toiminnassa.

Propagandatuotantoa

“Nyt on [meneillään] neljäs vuosi Syyrian ohjelmoinnissa, jota on tehty Turkista, Jordaniasta ja Libanonista käsin. ARK on perustanut joukon järjestelyjä ja proseduureja hallitakseen ja ohjatakseen joukkoa paikallisia ohjelmia tukeakseen ohjelmointia Syyrian sisältä käsin”, alkaa asiakirja Local Administrative Arrangements, joka kuvailee alkutöitä, matkajärjestelyjä, rajan ylityksiä, majoitusta, rahoitusta ja muuta Ison-Britannian hallituksen (Her Majesty´s Government, HMG) alihankkijan toimintaan kuuluvaa Syyrian sisällä ja Syyrian naapurimaissa, Syyrian tilanteeseen sekaantumiseksi ja sen ohjailemiseksi. Ohjelmaa on rakennettu viiden vuoden aikana.

Aiemmin julkaistuissa, hakkeroitujen asiakirjojen ensimmäisessä erässä kerrotaan propagandan tuotantosuunnitelman tavoitteiksi ”Syyrian opposition arvojen ja maineen tukeminen ja vahvistaminen, neuvotteluprosessin/kansainvälisellä tuella hoidetun poliittisen ratkaisun edistäminen sekä vallan siirtymävaiheeseen valmistautuminen. Milloin mahdollista, tämä pitäisi hoitaa Syyrian kansallista koalitiota (SNC), Syyrian väliaikaista hallitusta (Syrian Interim Government, SIG) ja Syyrian aseistautunutta maltillista oppositiota (Revolutionary Forces Syria) tukien.” Samaan aikaan tulee mustamaalata [Syyrian presidentti] Bashar Al-Assadin hallitusta, kyseenalaistaa hallituksen laillisuus sekä sen kannat ja paljastaa hallituksen rikokset, epäonnistumiset ja petokset.

Hakkerien nyt julkistamassa asiakirjassa tähdennetään alihankkijoille asetettuja vaatimuksia strategisen kommunikaation osalta:

3.1.1 Tieto ja yhteydet pan-arabialaiseen mediaan ja uutistoimistoihin, ja kokemus yhteyksien luomisesta poliittisten liikkeiden ja median välille;

3.1.2 Kommunikaatiovaikutuskampanjoiden hoitaminen konflikti- ja niihin suhteessa olevilla alueilla, kohdeyleisön osallistaminen (I) kohdemaassa ruohonjuuritasolla, (ii) kansallisesti, (iii) alueellisesti ja (iv) kansainvälisesti […] sekä kykyä kasvattaa paikallismedioiden kapasiteettia, kouluttaa sisällöntuottajia, antaa teknistä tukea, tehdä tiedonhankintaa, muokata mielipiteitä, levittää tuotettu sisältö kansainvälisesti sekä

3.3.6 “asiantuntijuutta innovatiivisissa järjestelyissä toisen organisaation taloudelliseksi tukemiseksi […]

Asiakirjassa “kapasiteetin rakentamis-aktiviteetteihin” osallistuvia neuvotaan olemaan kuljettamatta mukanaan mitään salaiseen ohjelmaan liittyvää informaatiota matkustamisen aikana. Osallistujille osoitetaan kontaktihenkilöt hätätilan – pidätys, onnettomuus, vangitseminen – varalta.

Järjestelyissä on mukana mm. Ison-Britannian hallituksen Syyrian hallitukseksi tunnustama Syyrian kansallinen koalitio (Syrian National Coalition, SNC), useiden maiden lähetystöt ja Turkin rajaviranomaiset.

Asiakirja mainitsee mediasisältöjen tuottajat ja [“kansalaisjournalistien”] värvääjät, joka kytkee ARK:n osaksi Syyriassa peiteoperaationa toteutettuun propagandatuotantoprojektiin.

Brittihallitus perusti Syyrian sodan alussa (2011) Istanbuliin, Reyhanliin ja Jordanian Ammaniin toimistot, joihin palkattiin syyrialaisia pakolaisia värväämään Syyriasta käsin toimivia, Syyrian ns. oppositiota kannattavia ja ”Ison-Britannian hallituksen näkemykset Syyrian tulevaisuudesta jakavia” kansalaisjournalisteja, jotka tuottivat tv-kuvaa, radio-ohjelmia, julisteita, lehtiä, sosiaaliseen mediaan suunnattua sisältöä ja lapsille tarkoitettuja sarjakuvia. Propagandan rahoitus tuli pääasiassa Isosta-Britanniasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Alihankkijoita käytettiin/käytetään sen peittämiseksi, että hallitukset ovat osallisena; haluttiin luoda vaikutelmaa spontaanista kansalaistoiminnasta. Massamedia puolestaan käytti brittihallituksen värväämien kansalaisjournalistien tuottamaa sisältöä lähteinä uutisoidessaan Syyriasta, mikä mahdollisti brittihallituksen “strategisen kommunikaation” levittämisen paljastamatta viestinnän alkuperää.

Asiakirjojen perusteella “kansalaisjournalisteja” koulutettiin myös Ison-Britannian ja Yhdysvaltain yhteistyönä toimimaan maltillisen aseistetun opposition (Moderate Armed Opposition, MAO), terroristien PR-henkilöinä. Yhteisrahoitettu ohjelma, joka tuotti “kansalaisjournalisteja” on nimeltään Basma. Tuotettuja “uutisia” levitettiin käytännöllisesti katsoen kaikissa länsimaisissa massamedioissa.

Alihankkijoihin kuuluvan InCoStratin (Innovative Communiciations & Strategies) verkostoon kuului yli 1600 kansainvälistä journalistia ja “vaikuttajaa”, joita käytettiin puskemaan “maltillisen aseistetun opposition” näkökantaa mediassa.

“Sosiaaliset toimijat”

Syyria-peiteoperaatiossa yhtenä toimijana mukana ollut, sosiaalisena yrityksenä esiintyvä, YK:n yhteistyökumppani ARK perusti tarkoitusta varten Yhdistyneen arabiemiraattikunnan (engl. United Arab Emirates, UAE) Ras al Khaimahiin, Turkkiin ja Libanoniin rekisteröityjä yhtiöitä, joukossa ARK FZC, joka esiintyy humanitäärisena kansalaisjärjestönä.

ARK

Hakkeroidussa asiakirjassa ARK kehuu tehneensä vuodesta 2012 erittäin tehokasta, konflikti-sensitiivistä, poliittisesti arkaluontoista Syyrian ohjelmointia Ison-Britannian, Yhdysvaltain, Kanadan, Tanskan, Japanin ja Euroopan unionin (EU) leivissä. Syyrian opposition (“maltilliset aseistautuneet kapinalliset”) ydinnarratiivi kehitettiin ARKin vetämässä työpajassa heinäkuussa 2017, yhteistyössä Hänen Majesteettinsa Hallituksen kanssa. Nuorempi ulkoasiain ministeri Alistair Burt oli mukana.

ARKin perustaja Alistair Harris työskenteli brittiläisen armeijan ja turvallisuusalan ammattilaisen, James Le Mesurierin kanssa vuosina 2011–2014. Vuonna 2014 Le Mesurier perusti ARKille Syyriassa työskennellessään brittien puolustusministeriön ja Yhdysvaltain ulkoministeriön rahoittaman MayDay Rescue -järjestön. MayDay Rescuen kautta perustettiin ”ensipelastusjärjestö”; vain ISIS-terroristien alueilla toimiva, brittihallituksen rahoittama Syyrian siviilipuolustusjärjestö (Syrian Civil Defence, SCD) eli Valkokypärät (White Helmets).

Valkokypärät perustettiin Yhdysvaltain kehitysapujärjestö USAIDin Transition Initiatives -ohjelman kautta, ja rahoitusta hoidetaan mm. Chemonics International Inc. –yrityksen kautta. Osa toimintaa rahoitetaan Syyrian alueellisen ohjelman (Syria Regional Option) kautta.

ARK on sama yritys, joka toi Valkokypäräisen ”ensipelastusryhmän” länsimaiden massamedian kuluttajien tietoisuuteen. ARK myös hoiti Valkokypärien sosiaalisen median tilejä. Valkokypärien nettisivuja operoi opposition rahoittama “viestintäyritys” The Syria Campaign. Länsimedian antama kuva järjestöstä itsenäisenä ja epäpoliittisena toimijana ei ole tosi.

Viime vuoden lopulla Le Mesurier löydettiin kuolleena Turkista epätyydyttävästi selvitetyissä olosuhteissa.

Palkkaterroristien pehmennetty julkisuuskuva

Palkkaterroristien julkisuuskuvaa pehmennettiin tietoisesti. Salafisti-jihadistien kuten Vapaan Syyrian armeija (Free Syrian Army, FSA) ja sen sotilasjohto (Supreme Military Command, SMC) “uudelleenbrändättiin”. Tuotekuvaa uudistettiin ekstremistijärjestöstä “pehmeämmäksi”: kurinalaiseksi ja inklusiiviseksi, sisällyttäväksi ammattilaissotilasjärjestöksi.

Osana julkisuuskuvan parantamista eri terroristi-ryhmittymät muuttivat nimensä, esimerkiksi Syyrian al-Qaidasta tuli Hay´at Tahrir al-Sham, jolloin se voitiin poistaa terroristijärjestöjen listalta.

ARK toimitti Vapaan Syyrian armeijan komentajalle, kenraali Salim Idrissille, Irakin presidentti Jalal Talabanin entisen lehdistöneuvonantajan Hiwa Osmanin opastamaan strategisessa kommunikaatiossa. ARKin mediastrategian kohdeyleisö oli/on ”maltillisen aseistetun opposition” FSA:n ja sotilasjohdon SMC:n ohella Syyrian väestö, Syyrian hallinto ja kansainvälinen yleisö.

Mediastrategialla pyritään herättämään luottamusta: kehitetään ydinkertomus isänmaallisuudesta, urheudesta, kurinalaisuudesta, palvelemisesta, oikeudesta ja legimitimiteetista eli laillisuudesta.

Ydinkertomusta levitetään verkossa ja kansainvälisessä mediassa mm. hyödyntäen ARKin olemassa olevia yhteyksiä printtimediaan – Wall Street Journal, New York Times, Kanadan Globe and Mail, Daily Telegraph ja The Independent, mutta myös Reuters, the New York Times, CNN, the BBC, The Guardian, the Financial Times, The Times, Al Jazeera, Sky News Arabic, Orient TV , Al Arabiya ja muut.

ARK ja TGSN: Established and proven capability
ARK ja TGSN: Established and proven capability

Brittihallitus rahoitti 1960–70 luvuilla uutistoimisto Reutersia BBC:n kautta. Reuters ansaitsi uutisoimalla Lähi-idän ja Latinalaisen Amerikan tapahtumista Hänen Majesteettinsa hallituksen mielen mukaisesti. Liekö nytkin vastaava kuvio?

Aiemmin mainittu Basma-projekti, joka tuotti sekä uutisia että uutisten tuottajia, kuvataan länsimaisessa mediassa syyrialaisen kansalaisjournalismin alustaksi tai siviiliryhmäksi, vaikka se tosiasiassa on länsirahoitteinen psykologisen sodankäynnin (PsyOp) informaatiosotaoperaatio.

Se riippumattomattoman ja luotettavan Totuusmedian faktantarkistuksesta ja lähdekritiikistä.

Aseita ja koulutusta

Jordaniassa ARKilla on täysipäiväisessä työssä olevaa henkilökuntaa, jonka kumppaniyritys Siren Associates kouluttaa poliiseja sekä Jordaniassa että Libanonissa paikallistoimistojen kautta.

ARK: 2.1.9 [8] Continuous Monitoring and Reporting

Henkilökunta on pääasiassa turkkilaista ja syyrialaista, asiakirjassa Maximizing Use of Local Resources kerrotaan. Mukana on myös kansainvälisiä ammattilaisia, jotka työskentelevät implementoidakseen integroidun yhteisön turvallisuusohjelman (Integrated Community Security Programme, ICSP), joka on osa laajempaa ohjelmaa (Access to Justice and Community Security, AJACS) “oikeuden ja yhteisöturvallisuuden piiriin pääsy”. AJACS-ohjelman taustavoimina ovat Ison-Britannian ohella toimineet Tanska ja Alankomaat (Hollanti), mutta myös Yhdysvallat.

Washington Post kuvaili 12.6.2015 artikkelissa Secret CIA Effort in Syria faces large funding cuts, kuinka CIA on käyttänyt miljardi dollaria vuodessa salaisissa operaatioissa kouluttaakseen ja aseistaakseen Yhdysvaltain tukemia kapinallisia – maltillista aseistettua oppositiota – Syyriassa. Operaation tarkoitus on ollut kaataa Assadin hallitus. CIA on vuosien mittaan kouluttanut, aseistanut ja lähettänyt Syyriaan noin 10 000 taistelijaa, lehti kertoo. Osa CIA:n rahoista on käytetty salaisten koulutusleirien perustamiseen ja ylläpitämiseen Jordaniassa.

AJACSin laajemman päämäärän kuvaillaan olevan osallistua maltillisen [aseistetun] opposition hallussa olevien alueiden “kehittämiseen ja toipumisen edesauttamiseen parantamalla laillisen turvallisuuden ja oikeuden osuutta [maltillista aseistettua oppositiota ja poliiseja kouluttamalla] siten parantaen yhteisön turvallisuutta.”

Oikeus- ja turvallisuuspalveluntuottajia autetaan vastaamaan tehokkaammin turvattomuutta aiheuttaviin tekijöihin paremmalla koulutuksella ja varustuksella.

ARK: AJACS in Syria, Operational Budget (01/11/2014-30/4/2015)

Operationaalisessa budjetissa on erillisinä momentteina tietokoneet, älypuhelimet ja muu henkilökunnan tarvitsema varustus sekä “oikeus- ja turvallisuuspalveluntuottajien perusvarustus” ja niiden kuljetus- ja varastointikustannukset, millä todennäköisesti tarkoitetaan perusaseistusta. Jaksolla 1.11.2014 – 30.4.2015 oikeus- ja turvallisuuspalveluntuottajien “perusvarusteisiin” on käytetty 3 359 511,58 puntaa ja varastointiin sekä kuljetuskuluihin 12 500 puntaa kokonaiskulujen ollessa mainitulla jaksolla 6 247 341,58 puntaa.

Mikä muu kuin aseet ja niiden kuljetus veisi jakson budjetista yli puolet?

Ja todellakin, muissa asiakirjoissa tulee vahvistus sille, että “yhteisön turvallisuutta” on “parannettu” aseistamalla “maltillista aseistettua oppositiota” – terroristeja.

Adam Smith International (ASI): CSSF – Support to Moderate Armed Opposition

Miksi?

Wikileaksin Hillary Clinton –arkistosta löytyy Yhdysvaltain ulkoministeriön muistio joulukuulta 2015, jossa todetaan ensin Libyan olleen Syyriaa ”helpompi tapaus”, ja ettei Libyaan tehdyllä sotilaallisella interventiolla ole ollut pitkäaikaisia alueellisia vaikutuksia. Heti sen jälkeen ehdotetaan, että Washington alkaisi työskennellä alueellisten liittolaisten kuten (tunnettujen terrorismintukijavaltioiden) Saudi-Arabian, Qatarin ja NATO-maa Turkin kanssa Syyrian kapinallisjoukkojen organisoinnissa, kouluttamisessa ja aseistamisessa.

Pelkän ilmoituksen tällaisesta päätöksestä toivotaan saavan aikaan sen, että Syyrian armeijasta loikkaa taistelijoita vastapuolelle. Sitten todetaan:

”Sen jälkeen, käyttäen Turkin ja mahdollisesti Jordanian alueita, Yhdysvaltain diplomaatit ja Pentagon voivat alkaa vahvistaa oppositiota. Siihen menee aikaa, mutta kapinointi tulee kestämään kauan, Yhdysvaltain tuella tai ilman sitä. […]

Syyrian kapinallisten aseistaminen ja länsimaisten ilmavoimien käyttäminen syyrialaishelikopterien ja lentokoneiden pitämiseen maassa on matalien kustannusten ja hyvien tuottojen lähestymistapa. […]

Iran saadaan strategisesti eristettyä, eikä se pysty käyttämään vaikutusvaltaansa Lähi-Idässä. [Assadin hallintoa seuraava] Syyrian hallitus näkisi Yhdysvallat ystävänä, ei vihollisena. Washington saisi arabimaailmassa mainetta tavallisen ihmisen, eikä korruptoituneiden hallitusten puolustajana.”

Konfliktin lietsomisella Syyriassa on useampi geo- ja talouspoliittinen tarkoitusperä. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa molemmissa toimii vaikutusvaltainen Israel-lobby. Israelin valtion kannalta on edullista, että sen rajanaapuri Syyria pilkotaan, balkanisoidaan keskenään riiteleviin pieniin osiin, mistä syystä Israel on tukenut ISIS-terroristeja ja Yhdysvallat itsehallintoaluetta vaativia kurdeja.

Syyrian maantieteellisen aseman takia se on portti Iraniin, jonka Yhdysvallat on nimennyt vihollisekseen. Iranissa oltaessa voitaisiin kuristaa Venäjää ja Kiinaa. Saudi-Arabia toimii Yhdysvaltojen kanssa, koska se kilpailee alueellisesta ja hengellisestä vallasta Iranin kanssa — samoin kuin NATO-Turkki.

NATO-Turkki kaupitsi ISIS-terroristien öljyä Euroopan unioniin ja pyrkii parhaillaan laajentamaan omaa aluettaan Syyrian puolelle, ja aseistaa terroristeja kurdeja vastaan.

Venäjä, jolla on omat intressinsä Lähi-Idän alueella, on päässyt länsimaiden miehitysaikeiden – ja öljylähteiden haltuunoton – eteen Syyrian presidentin Assadin kutsuttua Venäjän liittolaissopimuksen nojalla apuun. Öljyntuottajamaa Venäjällä on laillinen syy pysytellä Syyriassa estämässä länsimaisia yhtiöitä nappaamasta Syyrian öljyä ja siten vähentämästä Venäjän energiakauppaa. Venäjän sotilaallinen läsnäolo Syyriassa suojaa Venäjän puskurimaita (Azerbaidjan, Turkmenistan, Georgia, Afganistan), liittolaismaa Irania ja Irakia Israelilta sekä länsimailta.

Islamilaisen Azerbaidjanin ja ortodoksikristityn Armenian välillä puhjennut konflikti liittyy todennäköisesti ainakin osittain Azerbaidjanin kautta operoituun asesalakuljetukseen.

Azerbaidjanin valtion omistamaa Silk Way Airlines -lentoyhtiötä on käytetty säännöllisesti ”diplomaattisuojattujen” ja siten verovapaiden aselastien salakuljettamiseen Saudi-Arabiaan, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Turkkiin, mistä ne jatkavat matkaansa varsinaiselle vastaanottajalle. Asesalakuljetus on osa CIA:n valvomaa ohjelmaa, jonka kautta aseistetaan Syyrian laillista hallitusta vastaan taistelevia palkkaterroristeja

Eräs asesalakuljetusreiteistä on kulkenut NATOn rauhankumppanimaan Valko-Venäjän kautta.


Pääasialliset lähteet:

ARK Situational Analysis of Current Conditions in Free Areas of Syria 2.1.3[2]

ARK Managing Other Risks and Contingencies (in Syria) 2.1.4[3]

ARK Continuous Monitoring and Reporting (of Syria) 2.1.9[8]

ARK Local Administrative Arrangements 2.2.1[9]

ARK Maximizing Use of Local Resources 2.2.2[10]

ARK Human Capital Management and Leveraging Knowledge 2.2.3[11]

ARK Dr. Perin Arkun (Turkish/US National), Programme Manager

ARK Financial Reporting and Controlling Arrangements 2.2.5[13]

ARK Continuous Improvement 2.2.6[14]

ARK | AJACS Operational Budget (1.11.2014 – 30.4. 2015)

ARK FZC Financial Statements 31.12.2013

MAO Medical Capability Project (CASEVAC) | Syria CSSF: Support to Moderate Armed Opposition (MAO) Programme MAO Medical Capability Project (CASEVAC) STATEMENT OF REQUIREMENT, Attachment 2b

Model-MAO (CASEVAC 160610), Pricing Model, Attachment 4 b

Syria CSSF: Support to Moderate Armed Opposition (MAO) Programme MAO Border Force Capability Project (B-FOR) STATEMENT OF REQUIREMENTS, Attachment 2a

SYRIAN MODERATE OPPOSITION RESILIENCE (MOR) STRATEGIC COMMUNICATIONS PROJECT, Statement of Requirement, Commercially Sensitive (10.7.2017)

Her Majesty´s Government (HMG) | Invitation to Tender, ITT 1223, Statement of Requirement (AJACS Programme)

Foreign & Commonwealth Office | SYRIA – STRATEGIC COMMUNICATIONS, RESEARCH, MONITORING & EVALUATION (M&E), OPERATIONAL SUPPORT, Statement of Requirements and Specification, Attachment 4

AJACS Pricing Model re ITT 1223, Attachment 4-8020

Access to AJACS in Syria, Attachment 4, Scope of Work and Statement of Requirements; Introduction, Summary and Background

Foreign and Commonwealth Office, FCO (10.6.2016) | Non-disclosure agreement

ARK, Previous Awarded Contract Details (StratComProject) + Attachment 2 – Certificate of Bona Fide Tendering Declaration of Tenderer 1 + Attachment 2 – Certificate of Bona Fide Tendering Declaration of Tenderer 2

ARK Completed Attachment 5, Pricing Model

ARK Company Information Questionnaire 14.5; Insurance Cover

ARK Company Information Questionnaire 1.6.7; Health, Safety, Equality, Diversity

IncoStrat at a glance

IncoStrat Media Handling & Tech Skills 1

IncoStrat Content Delivery

Kuva: Iyad Al Ghafari, Christian Dorn via Pixabay; Defence Images (CC BY-NC 2.0) via Flickr; U.S. Army (CC0) via Wikimedia Commons; OpenClipart (CC0) via Creazilla
Kuvanmuokkaus: Johanna L

4 comments

 1. Todella perusteellista tutkivaa journalismia ! Oksident edustaa ulkopolitiikassaan valhetta, tekopyhyyttä, välinpitämättömyyttä ja ahneutta. Tässä paljastetaan, mitä länsimainen ”vapaus” on.

  Tykkää

  • Kiitän. Toivoakseni artikkeli innostaa ihmisiä tutkimaan itsekin lähdeaineistoa!

   Materiaalia on niin paljon, että naputtelen tässä parhaillaan uutta artikkelia, sen minkä tietokoneen ryppyilyltä kykenen ja ehdin.

   Tykkää

 2. Pitkä ja mielenkiintoinen yhteenveto. Vastaa hyvin käsitystäni, joka on muodostunut vähän vähemmän järjestelmällisen tilanteen seurannan aikana. Plussaa ”palkkaterroristi” termin käytöstä, jota itsekin olen käyttänyt jo vuosia.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s