Eturistiriitakytkökset, faktat ja faktantarkistus = ”fakta”

Facebookille faktantarkistusta tekevät ”riippumattomat” faktantarkistajat ovat joutuneet noloon tilanteeseen, kun tuli ilmi, että faktantarkistajat käyttivät ”laboratoriovuoto Wuhanista” -teorian tyrmäämiseen avointa kirjettä, jonka organisoijalla on virus-bisneksiä Wuhanin laboratorion kanssa.

Luotettavaa faktantarkistusta

Helmikuussa 2020 New York Post julkaisi Steven W. Mosherin mielipidekirjoituksen ”Don’t buy China’s story: The coronavirus may have leaked from a lab”, jossa käydään läpi aineistoa, joka tukee teoriaa siitä, että koronavirus-hälytyksen aiheuttanut variantti olisi peräisin Kiinasta, Wuhanin kansallisen bioturvallisuuslaboratorion virologian instituutista (Wuhan Institute of Virology, WIV).

Faktantarkistajat ryhtyivät tyrmäämään ”salaliittoteoriaa”.

Facebookin faktantarkistus-yhteistyökumppaneihin kuuluva Health Feedback tarkistutti ”laboratoriovuoto Wuhanissa” -teorian ”salaliittoteoriaksi” Wuhanin intituutin kanssa yhteistyötä tekevällä Danielle E. Andersonilla.

Facebookin yhteistyökumppani, Science Feedback, käytti ”salaliittoteorian” alas ampumiseen artikkelia, jonka on laatinut Wuhanin laboratorion kanssa työskennellyt Flora Teoh.

Science Feedbackin artikkelissa mm. siteerattiin lääketieteen ammattilehdessä The Lancetissa julkaistua, 27 ”arvostetun kansanterveyden asiantuntijan” allekirjoittamaa avointa kirjettä. Facebook käytti faktantarkistuksen tuloksia perusteluna sille, että se poisti disinformaationa kaikki postaukset, joissa keskusteltiin siitä, karkasiko muunneltu virus laboratoriosta.

Salaliittoteoriasta salaliittofaktaksi

Sittemmin on tullut ilmi, että The Lancetissa julkaistun, ”arvostettujen kansanterveyden asiantuntijoiden” avoimen kirjeen on organisoinut brittiläinen sijoittaja Peter Daszak, zoologi ja EcoHealth Alliancen (EHA) puheenjohtaja, joka ryhmineen ohjasi amerikkalaisten veronmaksajien rahaa Wuhanin virologian instituutille (WIV) virusten ns. gain-of-function -tutkimuksiin. Gain-of-function -tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa virusta muunnellaan geneettisesti tehden niistä tappavampia, jotta voidaan analysoida riskejä tulevia pandemioita silmällä pitäen. Kansanterveyslaitoksen (National Institute of Health, NIH) alaista NIAID:ia johtava, koronanyrkin päällikkö tri Anthony Fauci on kiistänyt gain-of-function -tutkimukset. Faucin on sittemmin osoitettu valehdelleen.

EcoHealth Alliancen NIH:ilta saamaa rahoitusta projektiin ”Lepakkojen koronaviruksen ilmaantumisen muodostama riski”
Projektin alkamispäivä on 1.6.2014 ja päättymispäivä 31.5.2019
Kaikkiaan Daszakin EHA on saanut NIH:lta 3,7 miljoonaa dollaria, josta ainakin $600 000 on siirretty WIV:lle

Daily Mail raportoi Wuhanin laboratorion ”lepakkonaisen”, Shi Zheng-Lin kanssa yhteistyötä tehneen Daszakin kehoittaneen gain-of-function -tutkimukseen osallisia kollegoitaan olemaan allekirjoittamatta The Lancetissa julkaistua avointa kirjettä, jotta eturistiriitakytkökset saadaan häivytettyä näkyvistä: ”Laitamme sen [avoimen kirjeen] sitten ulos tavalla, joka ei kytke sitä [avointa kirjettä] yhteistyöhömme, ja saamme maksimoitua riippumattoman äänen [vaikutelman].”

Daszakin masinoima ja itsekin allekirjoittama avoin kirje julistaa tuomitsevansa kaikki salaliittoteoriat, joissa väitetään viruksen karanneen laboratoriosta. Kirje päättyy (valheellisiin) sanoihin ”Ilmoitamme, ettei meillä [allekirjoittajilla] ole eturistiriitakytköksiä.”

Daszak kuului avoimen kirjeen julkaisuajankohtana kirjeen julkaisseen The Lancetin Covid-19 -komissioon puheenjohtajana.

KUVAKAAPPAUS 23.6.2021 The Lancetin Covid-19 -komission jäseniä esittelevältä sivulta

Daszak oli mukana sekä The Lancetin kansainvälisessä tutkijaryhmässä että ryhmässä, jonka Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) lähetti Wuhaniin selvittämään epidemian alkua.

Hyväveli-verkosto

The Epoch Times, Kiinasta paenneiden toisinajattelijoiden ja Falun Gongilaisten perustama verkkomedia kommentoi artikkelissa ”Emails Reveal How Influential Articles That Established COVID-19 Natural Origins Theory Were Formed” teorian Covid-19 -tautia aiheuttavan viruksen luonnollisesta alkuperästä olleen tilaustyötä.

The Epoch Times kirjoittaa vaikuttavan siltä, että luonnollinen alkuperä -teoria on osa vastatoimia laboratoriovuoto-teorialle; vastatoimista on sovittu Yhdysvaltain ”koronanyrkkiä” johtavan tri Anthony Faucin 1. helmikuuta 2020 järjestämässä telekonferenssissa yhdessä brittiläistä, koronapiikkeihin investoivaa Wellcome Trust -säätiötä johtavan tri Jeremy Farrarin kanssa. Farrar on myös brittihallituksen neuvonantaja.

Luonnollinen alkuperä -teoriaa tarjoiltiin suurelle yleisölle mm. Peter Daszakin organisoiman avoimen kirjeen kautta. Daszakin EHA on toiminut kauttakulkurahastona välittäen Faucin johtamalta infektiotautien ja allergioiden virastolta (NIAID) tulevaa rahaa Wuhanin virologiselle instituutille (WIV) gain-of-function -tutkimukseen eli virusten DNA:n muokkaamiseen.

The Lancetissa julkaistun avoimen kirjeen allekirjoittajista viidellä on suorat kytkökset Daszakin järjestöön EHAan, kaksi on EHAn kumppaneita, ja viisi työskentelee Wellcome Trustissa tai sen kanssa. Allekirjoittajana on myös Saksan hallituksen neuvonantaja, Christian Drosten — jonka tohtorin tittelin laillisuudesta on ollut epäselvyyttä. Drosten on ollut esillä Saksassa ns. Paniikkipaperi-gaten yhteydessä: sielläkin tiedemiehiltä tilattiin hatusta vedettyjä lukuja jyrkkien koronatoimien oikeuttamiseksi.

PÄIVITYS 12.9.2021 klo 12:30 Brittilehti Daily Mail paljastaa artikkelissaan ”REVEALED: 26 out of the 27 Lancet scientists who trashed theory that Covid leaked from a Chinese lab have links to Wuhan researchers” peräti 26:lla kirjeen 27:stä allekirjoittajasta on kytköksiä Wuhanin laboratoriossa työskenteleviin kiinalaistutkijoihin; kaikilla paitsi yhdellä allekirjoittajalla on eturistiriitakytkös Wuhanin instituuttiin, Wellcome Trustiin, NIAID:iin tai EcoHealthAllianceen.

Peter Daszak perusti yhdessä Kiinan tartuntatautiviraston johtajan George F. Faon kanssa Global Virome Project -projektin, joka tutki, tarttuuko muunnettu lepakon virus ihmisiin. Daszak on myös EcoHealth Alliancen osarahoittaman Global Virome Project -projektin rahastonhoitaja. Fao on allekirjoittanut kirjeen.

Allekirjoittajiin kuuluva australialainen, Curtin yliopistossa työskentelevä professori John McKenzie jätti kertomatta kuuluvansa Wuhanin instituutin neuvonantajaryhmään. Yhdysvaltain NIAID:ille työskentelevä Kanta Subbarao ”unohti” mainita esitelmöintimatkoistaan Wuhanin instituutin tilaisuuksiin. Allekirjoittajista ainoastaan Bostonin yliopistossa työskentelevällä professori Ronald Corleylla ei ole löytynyt kytköksiä Wuhanin instituuttiin. Päivitys päättyy

Avoimen kirjeen ohella toinen artikkeli, jolla luonnollinen alkuperä -teoriaa tarjottiin on Nature-lehdessä julkaistu “The Proximal Origin of SARS-CoV-2”. Artikkelin viidestä kirjoittajasta neljä osallistui Faucin organisoimaan telekonferenssiin.

Tiedonsaantipyynnön (Freedom of Information Act, FOIA) avulla hankittu Faucin koronavirusta koskeva kirjeenvaihto osoittaa, että juonitteleva ryhmä piti toisenkin hätäkokouksen. johon osallistui kansanterveyslaitoksen (NIH, johon Faucin NIAID kuuluu) ja sosiaali- ja terveysministeriön (Department of Health and Human Services, HHS) lisäksi tiedustelupalvelujen ylivalvoja (ODNI) ja keskusrikospoliisi FBI. Syynä hätäkokoukseen oli artikkeli, jossa viitattiin WIV:n Yhdysvalloista tulevaan gain-of-function -kokeiden rahoitukseen.

Vielä joulukuussa 2020 Daszak kiisti WIV:in tiloissa olleen lepakkoja väittäen näytteitä kerättävän kenttäolosuhteissa. Australialaisen journalistin Sharri Marksonin kaivettua esiin WIV:n tiloissa kuvatun videon (2017), jossa tutkija ruokkii häkitettyä lepakkoa, Daszak poisti tviittinsä. Tviitti löytyy kuitenkin edelleen internet-arkistosta ja ketju threaderapp:ista.

WIV:in tiloissa kuvatulla videolla ”lepakkonainen” Shi Zheng-Li kertoo ryhmänsä keränneen viimeisten 10 vuoden aikana yli 15 000 [lepakko-]näytettä Kiinasta ja Afrikasta, ja jäljittäneen SARS-viruksen alkuperän sekä ”eristäneen joukon uusia viruksia.”

Tieto siitä, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ”ovat aloittaneet” koronaviruksen mahdollisen laboratorio-alkuperän selvittämisen saa uusia ulottuvuuksia; tiedustelupalveluilla on ensi käden lähdetietoa tiedustelupalvelujen osallistuttua laboratorio-alkuperä -”salaliittoteorioiden” vastatoimia suunnitelleeseen NASEMin ( National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) telekonferenssiin…

Daszak on NASEMin mikrobiologiset uhat -foorumin puheenjohtaja.

Laboratoriovuoto-”salaliittoteorian” tyrmäämiseksi laadittujen kirjeiden luonnoksia kierrätettiin hyväveli-ryhmässä kommentoitavina ja hyväksyttävinä ennen julkaisua — vaikka juonitteleva ryhmä ei täysin itsekään sulkenut laboratoriovuotoa mahdollisuutena ulos.

Luottakaa tieteeseen!

Daszak oli mukana myös Maailman terveysjärjestö WHOn Wuhaniin epidemian alkua selvittämään lähetetyssä ryhmässä. Palattuaan ryhmä laati maaliskuussa 2021 julkaistun 300-sivuisen raportin ”Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” lisäosineen ”WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2: China Part, Joint WHO-China Study14 January-10 February 2021, Joint Report -ANNEXES”.

Daszak kertoo työskennelleensä WIV:n kanssa 15 vuotta inttäen, että WIV:in tiloissa ei ole eläviä eikä kuolleita lepakoita; väitteet lepakoista WIV:in tiloissa ovat salaliittoteoriaa

WHO:n raportissa ei mainita sanallakaan lepakoita WIV:n tiloissa. Kesäkuun alussa Daszak tviittaa, etteivät he [WHOn tutkijaryhmä] kysyneet totuudenetsimisretkellään Wuhaniin, onko WIV:in tiloissa lepakoita: ”We didn’t ask them if they had bats. I wouldn’t be surprised if, like many other virology labs, they were trying to set up a bat colony. I know it’s happening in labs here and in other countries.”

Viisitoista vuotta WIV:in kanssa yhteistyötä tehnyt Daszak lähetetään WHO:n toimesta selvittämään (käytännössä erään Daszakin oman projektin) laboratoriovuoto-alkuperää, mutta totuudenetsijä-ryhmä ei edes kysy, onko tutkinnan alaisessa laboratoriossa lepakoita, eikä zoonoosi-tutkija Daszak ole 15 vuoden yhteistyön aikana huomannut lepakoita WIV:n tiloissa.

Luottakaa tieteeseen!

”Salaliittoteorian” debunkkaamiseen tarvitaan siten vain hyväveli-verkoston oma salaliitto, joka tuottaa faktantarkistajille sopivaa materiaalia, jonka kumppanimediat julkaisevat totuutena.

Seurauksia

Yhdysvaltain senaatin House Energy and Commerce Committee -komitean republikaanit ovat lähestyneet huhtikuussa 2021 Daszakia pyytäen tietoja ja kaikkia asiakirjoja, jotka voisivat auttaa selvittämään onko Covid19:a aiheuttava variantti peräisin Wuhanin virologian instituutista. Amerikkalaisten veronmaksajien rahoittaman EcoHealth Alliancen puheenjohtaja Daszak ei toistaiseksi ole vastannut senaatin komitean tiedusteluihin, vaikka vastaukselle asetettu takaraja (17.5.2021) on jo umpeutunut.

Facebookin faktantarkistaja Politifact on sittemmin vaivihkaa korjannut alkuperäistä faktantarkistustaan laboratoriovuoto-”salaliittoteoriasta” — Washington Postin ja New York Timesin lailla — sen jälkeen kun ilmoitettiin Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen tutkivan, onko koronavariantti karannut Wuhanin laboratoriosta — pitämättä suurta ääntä siitä, että tiedustelupalvelut kuuluvat muiden asianosaisten lailla hyväveli-verkostoon.

The Lancet on liittänyt Daszakin salaliittolaisten avoimeen kirjeeseen päivityksen, jossa todetaan Daszakin jättäneen kertomatta eturistiriitakytköksistään. Daszak on siirretty sivuun myös The Lancetin Covid-19 -komissiosta.

Avoimen kirjeen allekirjoittajista mikrobiologi Peter Palese, professori Bernard Roizman ja viruksen alkuperätutkimuksiin osallistunut David Asher arvelevat nykyisin Covid-19 -tautia aiheuttavan viruksen olevan peräisin laboratoriosta ja haluavat uutta tutkimusta viruksen alkuperästä.

Pilkkutietona kerrottakoon vielä, että WHO julkaisi hiljattain WHO:lle lisää rahaa ja valtaa vaativan ”puolueettoman” raportin ” nimeltään ”COVID-19: Make it the Last Pandemic”, jonka valmistelussa avusti joukko ”riippumattomia” asiantuntijoita ja ryhmiä.

Raportin laadinnassa avustaneiden asiantuntijoiden joukossa mainitaan mm. Shi Zheng-Li (s. 82), Jeremy Farrar (s. 81) sekä One Health -hanke, jonka toimijoihin Daszak kuuluu.

Kommentti:

Kun BigTechin sensuuri koronatoimikritiikkiä ja kokeellisten koronapiikkien epävarmuustekijöitä esittäviä tahoja kohtaan yhdistyy media-avusteiseen hyväveli-verkoston ja viranomaisten salailuun ja auktoriteettiuskovaisten cancel-kulttuuri -toimiin, tuloksena ei todellakaan ole parempaa tiedettä, avoin yhteiskunta, kasvava luottamus instituutioihin saati sitten yhteiskunnallinen vakaus.

PÄIVITYS 26.6.2021 klo 09:15 BigTech on innokkaasti sensuroinut laboratoriovuoto-teoriasta keskustelua. Konservatiivinen National Pulse tuo uuden tiedonmurusen kokonaiskuvaan: puolustusministeriön ja Rockefeller-säätiön ohella USAID ja Google ovat rahoittaneet Daszakin ja EHAn varajohtaja Jonathan Epsteinin lepakkoihin liittyviä virustutkimuksia ainakin 2010, 2014 ja 2018.

National Pulse kirjoittaa vuoden 2018 tutkimuspaperin pohjustavan ajatusta siitä, että SARSin kaltaiset virukset voisivat alkaa levitä torialueilta, joissa myydään ja teurastetaan eläimiä.

Onko tutkijoille tullut kiusaus osoittaa oma märkätori-teoriansa oikeaksi, ja he ovat siksi ”unohtaneet” totuudenetsintäretkellään Wuhaniin kysyä laboratoriossa olevista lepakoista?

Lähteitä:

Henney, Will | Reclaim The Net (6.6.2021): Facebook “fact checkers” used a letter organized by Wuhan lab backer to “debunk” leak theory and censor allegations, report says

Everington, Keoni | Taiwan News (18.1.2021): WHO inspector caught on camera revealing coronavirus manipulation in Wuhan before pandemic

TWiV 615: Peter Daszak of EcoHealth Alliance (video, kesto 35:52)

Latham, Jonathan & Wilson, Allison | Independent Science News (11.5.2021): A Chinese PhD Thesis Sheds Important New Light On The Origin of the COVID-19 Coronavirus

Griffith, Keith | Daily Mail UK (5.6.2021): How Facebook’s ’independent fact checkers’ cited letter secretly organized by Wuhan lab funder Peter Daszak to ’debunk’ leak theory and punish news outlets that explored it

E&C Republicans (16.4.2021): E&C Republican Leaders Request Information From U.S. Group Affiliated With Chinese Lab at Center of COVID-19 Origin Investigation

Anthony Fauci emails

Artikkelikuva: Tuntematon some-taiteilija

Näpytelty yhdellä, kahdella sormella 9.6.2021. Toinen käsi on kulmakipsattu. Täydennetty 10.6.2021 ja 23.6.2021. Julkaisu on viivästynyt, koska editoija Johanna Lehtonen on edelleen toipilaana; julkaisin itse. — RS

LISÄTTY 26.6.2021 klo 09:53 kuvakaappaus linkistä sekä muokattu kuvakaappauksen yllä olevaa kappaletta sisällyttämään kuvakaappauksen antama lisäinformaatio.

LISÄTTY 28.6.2021 klo 07:34 eturistiriitakytkös-linkki

5 comments

  1. SIS:n entinen pomo Richard Dearlove puhui jo aikoja sitten Wuhanin laboratorioteorian puolesta. Hän myös kertoi että SIS nosti Putinin valtaan Venäjällä ja että katuu sitä nyt.

    Liked by 2 people

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s