WHO:n ”puolueeton” johtopäätös: WHO:lle lisää rahaa ja valtaa!

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alainen Maailman Terveysjärjestö (World Health Organization, WHO) on julkaissut raportin, jossa se suosittelee WHO:n vallan lisäämistä.

Raportti on nimeltään COVID-19: Make it the Last Pandemic, ja se on riippumattoman asiantuntijapaneelin laatima – mikäli riippumattomina asiantuntijoina voi pitää WHO:n suurimman yksittäisen rahoittajan, Bill Gatesin perustamia ja rahoittamia, raportin laatimiseen osallistuneita (s. 75–82) organisaatioita, järjestöjä ja henkilöitä.

OffGuardianin Kit Knightly arvostelee raportin esittämiä väittämiä ja suosituksia. Raportti uskottelee, että WHO:n julistama Covid19-pandemia olisi voitu estää, mikäli YK:lle ja eritoten WHO:lle luovutettaisiin enemmän valtaa ja lisää rahaa.

Kuinka ylipäänsä WHO:n tilaamaa ja julkaisemaa raporttia, jossa esitetään lisää valtaa ja rahaa WHO:lle, voidaan kutsua riippumattomaksi? Menee yli ymmärryksen, Knightly ihmettelee.

Mitä WHO haluaa

Knightly kirjoittaa raportin 86 sivussa olevan paljon purkamista, mutta lyhyesti raportissa esitetyt johtopäätökset (s. 45–59) ovat seuraavat:

 • nostettava (elevate: kohottaa ja ylevöittää) johtajuutta korkeimpaan tasoon globaaleihin terveysuhkiin valmistautumiseksi ja vastaamiseksi, ja jotta varmistettaisiin oikeudenmukainen, vastuullinen ja monisektorillinen (valmius ja vastaus)
 • vahvistettava WHO:n itsenäisyyttä, auktoriteettia ja rahoitusta
 • nyt investoitava täysin toimintakykyisen kapasiteetin luomiseksi kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla
 • perustettava uusi kansainvälinen valvonta-, vahvistus- ja hälytysjärjestelmä
 • perustettava ennakkoneuvoteltu alusta työkaluille ja tarvikkeille (so. ennakkosopiminen rokoteostoista)
 • järjestettävä uusi kansainvälinen rahoitus globaalin yleisen hyvän pandemiavalmiudelle ja -vastaukselle
 • maiden perustettava kansallisesti korkean tason koordinaatio pandemiavalmiudelle ja -vastaukselle (so. elin joka koordinoi WHOn määräykset hallituksille)

Raportin johtopäätökset voi summata toteamalla: ”annettava WHO:lle (ja WHO:n taustaporukalle) lisää rahaa ja valtaa”, toteaa Knightly. Kyllä ja ei.

Sivun 85 taulukossa mainitaan toive korvamerkitsemättömästä rahasta. Olisiko rokotteisiin sijoittavan Gatesin WHO:lle jakama rokotteisiin korvamerkitty rahoitus alkanut tuntua jo taakalle Gatesin rahoja vastaanottavasta WHO:stakin?

Samassa taulukoinnissa vihjataan myös huoleen WHO:n johtajan ja alueellisen johdon riippumattomuuden puutteesta. Parannuskeinona esitetään uudelleenvalinnan kieltoa edellä mainituille.

Ehkä WHO:n nykyisen johtajan, Tedros Adhanom Ghebreyeasun tausta terroristijärjestöksi luokitellun, maolaisen TPLF:n johtoportaassa koetaan mainehaittana – varsinkin kun kansanmurhasyytettä on väläytelty. WHO:n toimipaikassa Genevessä kiertävien huhujen mukaan Kiina nosti Tedros Adhanomin asemaansa WHO:n johdossa.

WHO:n haluamasta lisärahoituksesta voi olla toistakin mieltä – järjestö ei ole kuuluisa rahankäytön hallinnastaan.

Lisää valtaa – digitaalinen diktatuuri

WHO:n toivelistalla on myös kansainvälinen valvontajärjestelmä. Knightly tulkitsee tämän tarkoittavan globaalien valvontaohjelmien laillistamista, ja lienee siinä oikeassa. WHO yhdessä Big Techin, rokotevalmistajien ja eri maiden hallitusten kanssa on jo pidemmän aikaa kehittänyt ja puskenut ”vapauspassia” ja älykaupunkien mahdollistamaa ympärivuorokautista valvontaa pandemian varjolla.

Israelissa uuden normaalin ”vapaus” on jo todellisuutta. Maan malli muistuttaa Kiinassa käytössä olevaa sosiaalisen krediitin – digitaalisen diktatuurin – järjestelmää.

Datayritys PANDA on kertonut Kiinan pyytäneen Maailman terveysjärjestö WHO:lta mahdollisuutta valvoa globaalia ”vapaus”passijärjestelmää.

The Epoch Times, jonka kirjoittajiin kuuluu myös Kiinasta paenneita toisinajattelijoita ja Kiinassa kielletyn liikkeen, Falun Gongin jäseniä, raportoi Nicole Haon ja Cathy Hen kynällä vuodettuihin asiakirjoihin pohjaten Kiinan kommunistisen puolueen johtajan Xi Jingpingin henkilökohtaisesti ohjanneen puoluetta keskittymään internetin globaalin kontrollin saamiseen Kiinan hallintaan.

Kiina tavoittelee asemaa, jossa se voi ”asettaa säännöt” kansainvälisessä järjestelmässä, saada haltuunsa palvelimet sekä perustaa ”uuden internetin”, jossa Kiina yksin hallitsee – ja kykenee seuraamaan – kaikkea dataliikennettä. Uusi internet -aloite on esitelty YK:n telekommunikaation standardeja laativalle International Telecommunications Union (ITU) -virastolle syyskuussa 2019, ja siitä on tarkoitus keskustella maaliskuussa 2022.

Lisää valtaa – suljetut yhteiskunnat

Knightly kiinnittää huomiota suljetut yhteiskunnat -haaveeseen. Raportin laatijat ylistävät rajuimpiin sulkutoimiin ryhtyneitä valtioita, Kiinaa ja Uutta-Seelantia, kun taas (nimeämättä jätettyjä) maita, joiden johtajat suhtautuivat ”vähätellen tai skeptisesti pandemiaan” moititaan ”tieteellisen todistuaineiston kieltämisestä” ja ”luottamuksen rapauttamisesta terveydenhoitotoimia kohtaan”.

(Todennäköisesti tarkoitetaan erinäisiä Afrikan maiden johtajia, jotka sopivasti kuolivat, jolloin tilalle tuli WHO-myönteinen varapresidentti, toim.huom)

Raportin esittämät tavoitteet – keskittäminen, globalisaatio ja totalitarismi suvereniteetin, individualismin ja vapauden kustannuksella – on verhottu diplomatian pehmeään kieleen, mutta ne kulkevat läpi raportin, Knightly toteaa.

Myös Jeffrey Tucker nostaa Real Clear Markets -sivustolla WHO:n raportista esiin keskeisenä kohtana yhteiskunnan kestolukituksen: ”Jokaisen maan tulisi soveltaa muita kuin farmaseuttisia toimenpiteitä järjestelmällisesti ja tiukasti epidemiologisen tilanteen edellyttämässä mittakaavassa, selkeällä näyttöön perustuvalla strategialla, josta on sovittu korkeimmalla hallinnon tasolla”, raportissa hahmotellaan.

Näyttöön perustuva strategia – vaikka todistusaineisto sulkutiloista (lockdowns) osoittaa niiden olleen haitaksi yhteiskunnalle, Tucker puuskahtaa. ”Korkeimmat kuolleisuusluvut ovat sulkutilassa olleista [Yhdysvaltain] osavaltioista, eivät avoimena pysytelleistä.”

Lisää valtaa – WHO:lle johtava rooli

WHO esittää, että puolen vuoden sisällä tulisi valtioiden päämiesten antaa poliittinen lausunto, jossa ne sitoutuvat WHO:n WHO:lle lisää rahaa ja valtaa vaativassa raportissa esitettyihin suosituksiin:

Suosituksiin kuuluu ”International Pandemic Financing Facility” -rahoitusvälineen luominen WHO:n rahatarpeisiin (s. 69). Kustannus varakkaammille maille – joiden tulee maksaa varattomien puolesta – arvioidaan 5–10 miljardiksi dollariksi vuodessa.

Raportin lukijalle ei jää epäselväksi, että WHO haluaa jäsenmaksuja kasvattamalla kustannetun WHO:n taloudellisen itsenäisyyden lisäksi päättää (muuttamiensa määritelmien mukaan), milloin pandemia alkaa ja milloin se loppuu, miten sitä hoidetaan, kuka ja paljonko maksaa sekä kuka ja mitä tekee.

WHO haluaa täyden auktoriteetin myös sen suhteen, mitä terveysasioista sanotaan sekä globaalin valvontajärjestelmän hallintaan (s. 67).

Järkevä ehdotus (s. 65) raportissa on, että WHO:n henkilökunnan palkkauskriteeristöä muutettaisiin nykykäytännöstä: pätevyys tulisi asettaa poliittisten nimitysten edelle. Tästä ei voi kuin olla samaa mieltä.


Kommentti: Liikkuvat maalit

Onko WHO osoittautunut luotettavaksi aiempien epidemioiden (sika- ja lintuinluenssa, SARS, MERS, Ebola jne.) kohdalla? Tai nyt, ns. koronapandemian aikana? Miksi se olisi luotettava tulevaisuudessa, kun ei aiemminkaan?

WHO:n neuvoa antavissa elimissä istuu WHO:ta rahoittavien BigTechin, BigPharman, BigAgran ja BigMoneyn edustajia. Siksi ei ole kummakaan, että WHO ei ole millään lailla puuttunut siihen, että alle puolen vuoden aikana jaetuista koronapiikeistä on tehty saman verran haittavaikutusilmoituksia kuin muista rokotteista 20 vuoden aikana yhteensä. Määrää ei pidä ihmetellä: koronapiikit ja niiden sisältämät apuaineet ovat edelleen testivaiheessa. Osa myyntilupaan vaadittavista kliinisistä kokeista päättyy vasta vuonna 2025.

Voiko yhteenkään terveysviranomaiseen luottaa?

Useat asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet koronaviruksen testaamiseen käytettävien PCR-testien luotettavuuden samoin kuin sen, että median rummuttamat ”tapaukset” olisivat kaikki tartuttajia saati sairastuneita. Kun ”tapauksia” tarvittiin, PCR-testiä pyöritettiin 35 Ct-kierrosta ylittäviä määriä, joka tuottaa runsaasti vääriä positiivisia tuloksia.

Nyt, kun kaksi rokoteannosta saaneita sairastuu koronaan, ohjeistusta on muutettu 28 Ct-kierrokseen, jolloin ”tapaukset” vähenevät – ja osa infektioista jää löytämättä.

Britit – jotka tähän asti ovat laskeneet 28 vuorokauden sisällä kuolemasta positiivisen testituloksen antaneet koronakuolleiksi – ovat muuttaneet rokotusten alettua määritelmää. Nyt ainoastaan Covid19:än, ilman muita vaikuttavia tekijöitä kuten monisairaus, lasketaan koronakuolleiksi. Näin saadaan k-piikkien tehokkuus ja turvallisuus väärennettyä.

Seychellit, maailman rokotetuin alue, on ottanut sulkutoimet uudelleen käyttöön ”tapaus”määrien noustessa.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC julkaisi 9.4.2021 väliaikaraportin nimeltään Death Certificate–Based ICD-10 Diagnosis Codes for COVID-19 Mortality Surveillance, jossa käydään läpi koronakuolleiksi merkittyjen kuolinsyitä ja demograafista jakaumaa ajalla tammi-joulukuu 2020.

CDC:n raportin (kuvat alla) perusteella Covid19 ainoana kuolinsyynä, ilman muita vaikuttavia perussairauksia, liikalihavuutta ymv. on harvinainen tapaus. Testivaiheessa olevien rokotteiden ja geeniterapiapiikkien sijaan panostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja köyhyyden poistamiseen vaikuttaisi älykkäämmälle vaihtoehdolle. Myöskään lasten rokottamiselle ei ole perusteita.

Onko koko pandemia ollut vain mielikuvamanipuloinnin tulosta, jolla on ajettu muita päämääriä?

Suomessa koko yhteiskunta – pk-sektori etunenässä – on ollut koronatoimien panttivankina kohta kaksi vuotta.

RS

Aiheeseen liittyy

Pelko on tehokas suostuttelija: koronavirus-uutisointiohjeistus käyttäytymistieteilijöiltä (AM 30.7.2020)
Kuinka pandemia rakennetaan (AM 28.12.2020)
CTIAP: k-rokotteet tulisi vetää jakelusta (AM 7.5.2021)
EU ostamassa 1,8 miljardia koronapiikkiä (AM 16.5.2021)

Lähteitä

Knightly, Kit | OffGuardian (12.5.2021): UN report pushes global government to “prevent future pandemics”

The Independent Panel: taustapaperit

Tucker, Jeffrey | Real Clear Markets (18.5.2021): The World Health Organization Endorses Lockdowns Forever

Hao, Nicole & He, Cathy | The Epoch Times (2.5.2021): Chinese Leader Xi Jinping Lays Out Plan to Control Global Internet: Leaked Documents

Redshaw, Megan | The Defender (7.5.2021): CDC Changes Rules for Counting Breakthrough Cases, as More Fully Vaccinated People Test Positive

Agorist, Matt | The Free Thought Project (12.5.2021): COVID Vaccine Deaths Reported to CDC Equal to ALL Vaccine Death Reports Over Last 20 Years

Heath, Sara | Patient Engagement HIT (14.5.2021): Tech, Health Equity Concerns for Digital Vaccine Credentialing

Centers for Disease Controlling & Prevention, CDC (9.4.2021): Death Certificate–Based ICD-10 Diagnosis Codes for COVID-19 Mortality Surveillance — United States, January–December 2020

Centers for Disease Controlling & Prevention, CDC (12.1.2020): CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, For Emergency Use Only, Instructions for Use

Ames, Jonathan | The Times (14.12.2020): Tedros Adhanom: WHO chief may face genocide charges

Martin, John | The Corvelva Association (25.3.2020): The crimes of Tedros Adhanom, director general of the WHO

Iyer-Mitra, Abhijit | The Print (13.4.2020): WHO and China covered Tedros’ past — but what is worrying is how India fell for it

Suomeksi Tedros Adhanomista: WHO suunnittelee rahoittajineen digitaalista ID2020-identiteettiä (8.4.2020)

CNN (29.3.2021): Covid vaccine passport: Biden administration helping develop standards to prove vaccination

Gangitano, Alex | The Hill (7.4.2021): Businesses weigh issues with ’vaccine passports’

Rissanen, Juho | Iltalehti (23.5.2017): Maailman terveysjärjestö WHO käyttää enemmän rahaa matkakuluihin kuin Aidsin ja malarian vastaiseen taisteluun

The Buffalo Tribune – Justice Centre for Constitutional Freedoms (12.5.2021): Manitoba Chief Microbiologist and Laboratory Specialist: 56% of positive “cases” are not infectious

Merrick, Jane | iNews (26.4.2021): Current definition of Covid deaths could distort vaccine success data, scientists warn

Kuva: 3D Animation Production Company via Pixabay; WHO. Kuvanmuokkaus Johanna L

KORJATTU 16.5.2021 klo 20:57 johdon riippumattomuuden puutteeseen > johdon riippumattomuuden puutteesta; ohella > lisäksi

8 comments

 1. Reiner Fuellmich ja kova väite rokotteiden tehosta – kahdesti rokotetut edustavat 60 % vakavasti koronaan sairastuneista. ”double-vaccinated are now 60% of the patients requiring ER or ICU with covid infections.” https://alethonews.com/2021/05/07/covid-fraud-legal-proceedings-begin-against-w-h-o-and-world-leaders-for-crimes-against-humanity/amp/?__twitter_impression=true

  ——
  LISÄYS: WHO:n raportin otsikosta Make It the Last Pandemic saa sanaleikin, joka tuntuu vastaavan paremmin todellisuutta: Make it Last — The Pandemic.

  Tykkää

 2. 1) Siis THL on tuhansia kertoja kertonut täysin väärin tuossakin asiassa – 2020 C19-geenipiikkien eläinkokeita ei suoritettu loppuun, koska kaikki koe-eläimet kuolivat ennenaikaisesti, kuten aiemminkin 30 vuoden ajanjaksolla koronaviruksiin tehdyissä kokeissa. Ja siksi monet faasi IV:ää edeltävät kokeet ovat yhä kesken. (Kuinka monet?) Ainakin jokin aika sitten oli vielä Pfizer&BioNTechin piikiln suhteen vielä faasi I:n koe. Eikä niitä heti olla päättämässä, jotta ei tarvitsisi myöntää, että koe-eläimet kuolivat? Paitsi että tuossa Senaatille oli pakko, pitkien vankeusrangaistusten uhalla.
  https://mvlehti.net/2021/05/15/varoitus-suomalaislasten-vanhemmille-koronarokotteet-tappoivat-koe-elaimet-yhdysvalloissa-video/

  Tuo on todella kova juttu.
  Ja se on pakko suhteuttaa, jotta sen ymmärtää..
  * Siis kohtasivatko ne kuolleet koe-eläimet piikityksensä jälkeen villiviruksia?
  * Ja vaikka eivät olisi kohdanneetkaan, niin tulee suhteuttaa siten, että jos koe-eläin oli esim. hiiri, niin montako prosenttia sen odotettavissa olevasta eliniästä katosi sen kuollessa ennenaikaisesti – ja ottaa saman verran pois piikitettyjen ihmisten odotettavissa olevasta eliniästä… Paitsi että osa ihmisistä on elämänsä loppupuolella eli herkkiä kuolemaan… eli heihin en noin laskisi, etenkin kun koe-eläimet tuskin olivat elämänsä loppupuolella. (Koe-ihmisetkin ovat aina perusterveitä ei-vanhoja.)

  2) Olikohan jokin täällä kertomasi pitkäaikaisesti salattu vuoden 2020 C19-koe (en löytänyt mainintaa) juuri eläinkoe?

  3) C19-geenipiikkien todellinen kuolettavuus on vaikea laskettava, koska usein rikosaalloissa vain pieni osa rikoksista ja harhautuksista paljastuu.
  Nuo harhautukset ovat useimmiten varmaan suolavesityyppisiä. https://sanojalauseita.wordpress.com/2021/05/18/rokotetta-vai-placeboa/

  Mutta syksystä alkaen paljastuu se suurin harhautus, millä kansanmurha on mahdollinen: maailman parhaita asiantuntijoita on toukokuusta 2020 tullut julkisuuteen varoittamaan erittäin vakavasti pitkäaikaisvaikutuksista. (Cahill, Mikovits, Montagnier, Yeadon, jne., suomalaisista mainittakoon Kalevi Korento) Siis viimeistään sitten kun piikitetyn keho kohtaa villiviruksia eli vähäisen auringonvalon aikoina.

  Heidän ennustuksensa vaihtelevat paljon, mutta jos pikaisesti koetan arvioida niiden keskiarvon, niin se on kova. Ja jos se toteutuu puoleksikin, niin maailman väkiluku lähtee laskuun talvella 2021 – 22. (Vai tuoko Trumpin aloitus, riittävän monen osavaltion ääntenlaskennan Trumpille kääntymisen myötä, syksyllä 2021 sen, että salaisista projekteista vapautetaan oikeaa lääketiedettä ja siihen perustuvaa parannusteknologiaa? Ihme, jos kuitenkaan jakavat sitä niin laajasti, että ihmiskunnan väkiluku ei laskisi.)

  Tykkää

  • Kommenttisi oli odottamassa manuaalista hyväksyntää, koska linkkejä oli useampia.
   Pahoittelen viivästystä, olen ollut 3 vrk muissa hommissa poissa koneen ääreltä, toisella paikkakunnalla.

   Tykkää

  • Arviota voi tehdä demograafisen jakauman perusteella. Vanhin väestö taitaa olla Japanissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kiinassa on myös iäkkäitä, mutta toisaalta siellä on niin paljon väkeä, että jos parikymmentäkin miljoonaa heittää veivinsä, se ei tunnu missään.

   ———-
   Savolaista tuotantoa: musiikkia v**utuksesta:
   Elkko Mustonen & DesiKädet Ko-ro-NA https://www.youtube.com/watch?v=16A3vFzsBRE

   Tykkää

  • Tarkennus, sorry, en ole löytänyt että Yeadon ja Montagnier olisivat mitään tarkkaa ennustaneet, vaikka somessa pyörii heiltä sitaatteja, nähtävästi feikkisitaatteja. Mutta hyvin vakavasti he varoittavat. Yeadonkin, vaikka oli 40-vuotisen tutkijanuransa aikana viimeiset 32 vuotta lääketeollisuudessa.

   Tykkää

 3. SALAAMISET,
  kuten virallisesti salatut kokeet, olisi hyvin tärkeää vähintään luetteloida ja jakaa niistä tietoa laajalle.
  Koska niihin liittyy yleensä rikoksia.

  Siis mm. oleellisia C19-piikkikokeita on nimimerkin Errarumhumanumest mukaan salattu, kuten yllä tarkoittamani kliininen tutkimus C4591 001, jonka ” salassapito” jatkuu joulukuuhun 2023
  https://avoin.media/2021/03/13/yli-10-maata-keskeyttanyt-k-rokotukset-astrazenecan-tuotteella/#comment-3976

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s